Lietuvos bankas

Autorizacijos kodas: LB000298

Įmonės kodas: 112029651

PVM mokėtojo kodas: LT120296515

Licencijų sąrašas:
Banko licencija

Administracijos vadovas (-ė): Dovilė Grigienė

Kategorija: LR licencijuotas bankas

Banko kodas: 73000

SWIFT kodas: HABALT22XXX

Banko sąskaita: LT55 7300 0100 0000 0036

Šalis: Lietuvos Respublika

Adresas:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius

Adresas korespondencijai gauti:
Konstitucijos pr. 20 A, LT-03502, Vilnius

Tel. Nr. 268 4444, Faks. Nr. 258 2700

El. paštas: [email protected]

Galutinė sprendimo data Paslaugos tipas Skundo/Ginčo pateikimo priežastys Sprendimo dokumentas
2020-09-09 mokėjimo paslaugos Kita
2018-04-18 mokėjimo paslaugos Kita
2016-05-18 kreditavimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2016-07-27 mokėjimo paslaugos Kita
2016-10-05 mokėjimo paslaugos Kita
2016-11-30 kreditavimo paslaugos Kita
2020-01-08 mokėjimo paslaugos Kita
2016-07-20 mokėjimo paslaugos Kita
2016-10-26 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2017-07-11 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2020-07-22 mokėjimo paslaugos
2020-01-29 mokėjimo paslaugos Kita
2017-01-11 mokėjimo paslaugos Kita
2016-08-31 mokėjimo paslaugos Kita
2017-03-01 mokėjimo paslaugos Kita
2017-10-12 kreditavimo paslaugos Netinkamas informacijos atskleidimas, reklama
2018-07-25 kitos finansinės paslaugos Kita
2019-04-17 mokėjimo paslaugos Kita
2019-11-26 mokėjimo paslaugos Kita
2020-06-17 investicinės paslaugos
2019-01-16 mokėjimo paslaugos
2017-08-02 mokėjimo paslaugos Kita
2017-03-01 mokėjimo paslaugos Kita
2016-03-30 kreditavimo paslaugos Kita
2019-12-11 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2019-12-04 mokėjimo paslaugos Kita
2019-07-10 kreditavimo paslaugos Kita
2019-09-11 mokėjimo paslaugos
2019-11-13 mokėjimo paslaugos Kita
2017-07-26 kreditavimo paslaugos Pardavimo procesas
2017-03-08 mokėjimo paslaugos Kita
2019-03-27 mokėjimo paslaugos
2018-02-14 mokėjimo paslaugos Kita
2016-06-29 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2020-08-26 mokėjimo paslaugos
2016-06-22 mokėjimo paslaugos Netinkamas paslaugos administravimas (po pardavimo)
2018-10-17 mokėjimo paslaugos Kita
2016-10-12 mokėjimo paslaugos Kita
2017-03-29 kreditavimo paslaugos Kita
2019-04-17 mokėjimo paslaugos
2018-07-04 mokėjimo paslaugos Nelicencijuota veikla
2020-04-08 mokėjimo paslaugos
2019-02-06 mokėjimo paslaugos Kita
2016-12-28 mokėjimo paslaugos Kita
2018-08-22 mokėjimo paslaugos Kita
2019-06-19 mokėjimo paslaugos
2019-09-25 mokėjimo paslaugos Kita
Sprendimo (nutarimo) priėmimo data Teisės aktų pažeidimai Poveikio priemonė
2016-03-08 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 924/2009 dėl tarptautinių mokėjimų Bendrijoje, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2560/2001, 3 straipsnio 1 dalis

Bauda: 4488 €

2018-02-13 Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 9 ir 10 dalys, 14' straipsnis, 14 straipsnio 1 dalis, 17 straipsnio 1 dalis; Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ 4 ir 5 punktas, 31.1 ir 31.3.1 papunkčiai.

Įspėjimas