Lietuvos bankas

Finansinio stabilumo departamentas priklauso Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybai. Jo pareiga – įvairias būdais prisidėti prie finansinio stabilumo užtikrinimo Lietuvoje. Departamentas formuoja ir vykdo Lietuvos banko makroprudencinę politiką, kurios priemonėmis siekiama mažinti sistemines finansinio sektoriaus rizikas. Pavyzdžiui, makroprudencinės politikos priemonėmis siekiama užtikrinti tvarų kredito augimą ar užkirsti kelią pertekliniam namų ūkių įsiskolinimui. Jis kartą per metus rengia ir skelbia finansinio stabilumo apžvalgą, kurioje analitiškai įvertinama šalies finansų sistema. Joje ypač daug dėmesio skiriama šalies bankų ir jų skolininkų – namų ūkių ir nefinansinių įmonių – padėčiai įvertinti. Departamentas organizuoja bankų, įmonių, namų ūkių apklausas siekdamas gauti finansinio stabilumo analizei svarbios informacijos, kurios negalima gauti iš kitų šaltinių. Departamentas taip pat vykdo finansinių įstaigų pertvarkymo ir mokėjimų rinkos politikos formavimo bei mokėjimo sistemų priežiūros funkcijas.  

Departamento direktorius – Jokūbas Markevičius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-03