Lietuvos bankas

Rinkos operacijų departamentas

Rinkos operacijų departamento direktorius Marius Ignotas

Rinkos operacijų departamentas:

  • Eurosistemos pinigų politikos įgyvendinimas
  • Lietuvos banko finansinio turto valdymas
  • Bankinių ir investicinių paslaugų teikimas

Rinkos operacijų departamento tikslas: efektyviai įgyvendinti Eurosistemos pinigų politiką, valdyti Lietuvos banko (LB) finansinį turtą siekiant didžiausio pelningumo ir laikantis likvidumo bei saugumo reikalavimų, valdyti LB finansinę riziką, LB klientams teikti bankines ir investicines paslaugas.

Eurosistemos pinigų politiką Lietuvoje mes įgyvendiname atlikdami visas atvirosios rinkos operacijas ir teikdami nuolatines galimybes. Taip pat dalyvaujame Eurosistemos vykdomoje išplėstinėje turto pirkimo programoje, populiariai vadinamoje tiesiog kiekybiniu skatinimu. Ji skirta euro zonos ūkio atgaivinimui netradicinėmis pinigų politikos priemonėmis.

Mums patikėta tiesiogiai valdyti šalies finansinei būklei itin svarbų LB finansinį turtą, kurį sudaro tarptautinės atsargos ir investicijos eurais. Šis turtas padeda užtikrinti Lietuvos ir euro zonos šalių finansų sistemos stabilumą, sudaryti sąlygas sėkmingai vykdyti pinigų politiką, užtikrinti LB finansinį nepriklausomumą. Turėdama tokį turtą Lietuva gali lengviau atlaikyti ekonominius ir finansinius sukrėtimus. Iš lėšų, uždirbtų investuojant finansinį turtą, padengiamos mūsų organizacijos išlaidos, o didelė gauto pelno dalis pervedama į valstybės biudžetą. Atsižvelgdamas į investicinę aplinką ir riziką, LB siekia uždirbti kuo didesnę investicijų grąžą, todėl numatome plėsti investavimo strategijas, stiprinti rizikų valdymą.

Mes vykdome mūsų organizacijos ir jos klientų (Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, užsienio centrinių bankų, Europos komisijos ir kitų svarbių valstybės institucijų) mokėjimus, teikiame kitas bankines ir investicines paslaugas, įskaitant Eurosistemos rezervų valdymo paslaugas eurais ne euro zonos centriniams bankams, vyriausybėms ir tarptautinėms organizacijoms.

Departamentą sudaro 6 skyriai: savarankiškas Rizikos valdymo ir atskaitomybės skyrius, Eurosistemos operacijų skyrius, Investicijų paskirstymo skyrius, Prekybos skyrius, Finansinių operacijų apdorojimo skyrius ir Rinkos operacijų automatizavimo skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17