Lietuvos bankas

Lietuvos banko kartu su didžiausia mūsų šalyje aukštąja mokykla – Vilniaus universitetu įsteigtas Tyrimų centras siekia šių tikslų:

  • gerinti ekonomikos ir finansų mokslo kokybę Lietuvoje,
  • skatinti aukšto lygio diskusijas aktualiais ekonomikos ir finansų mokslo klausimais,
  • šviesti visuomenę,
  • stiprinti Lietuvos banko kaip ekonomikos ir finansų sričių kompetencijos centro įvaizdį.

Povilas Lastauskas, PhD (Cantab)

Tyrimų centro direktorius

Tyrimų centre dirbantys ekonomistai iš Lietuvos ir užsienio šalių atlieka ekonomikos ir finansų sričių mokslinius tyrimus. Tyrėjai siekia pritaikyti įgytas akademines žinias kurdami inovatyvius tyrimų metodus, kurie leistų kūrybiškai pažvelgti į aktualias problemas ir rasti jų sprendimus. Tokie moksliniai tyrimai yra neatsiejama Lietuvos banko darbo ir sprendimų priėmimo procesų dalis.

Vienas iš centro didelio užmojo tikslų – skelbti mokslinius tyrimus pagrindiniuose tarptautiniu lygiu pripažįstamuose recenzuojamuose žurnaluose ir supažindinti su atliktų tyrimų rezultatais pasaulinę akademinę bendruomenę. Tai daroma ir pristatant tyrimus kitose šalyse vykstančiuose renginiuose, kuriuose dalyvauja žinomiausi tyrėjai, besispecializuojantys tose pačiose ekonomikos ir finansų tyrimų srityse. Tyrimų centras organizuoja ir tarptautines ekonomikos konferencijas, į jas kviečia didelę mokslinės ir praktinės veiklos patirtį turinčius ekonomistus iš Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23