Lietuvos bankas

Tyrimų centrą įsteigė Lietuvos bankas kartu su Vilniaus universitetu. Nuo 2017 m. rudens Tyrimų centras turi naują partnerį – Kauno technologijos universitetą.

Pagrindinis Tyrimų centro tikslas – atlikti aukštos kokybės akademinius tyrimus ir skelbti jų rezultatus, taip plėtojant ekonomikos ir finansų mokslą. Tyrimų centro tyrėjai taip pat dėsto universitetuose (Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programa, doktorantūros studijos), rengia seminarus, konferencijas ir mokymus, prisideda prie duomenų saugyklos iniciatyvos, palaiko ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio institucijomis ir administruoja mokslinių tyrimų dotacijas.

[[#ex]]

Tyrimų centro tikslai

Tyrimų centras siekia:

 • gerinti ekonomikos ir finansų mokslo kokybę Lietuvoje;
 • skatinti aukšto lygio diskusijas aktualiais ekonomikos ir finansų mokslo klausimais;
 • šviesti visuomenę;
 • stiprinti Lietuvos banko kaip ekonomikos ir finansų sričių kompetencijos centro įvaizdį.

Prioritetinės tyrimų kryptys

Lietuvos banko Tyrimų centro ekonomistai atlieka akademinius tyrimus ir juos skelbia tarptautiniu lygiu pripažįstamuose mokslo žurnaluose. Pagrindinės tyrimų temos:

 • makrofinansai,
 • bankininkystė,
 • elgsenos makroekonomika ir finansai,
 • tarptautinė ekonomika ir finansai,
 • makroekonometriniai metodai ir modeliavimas,
 • dinaminiai stochastiniai bendrosios pusiausvyros modeliai,
 • darbo ekonomika.

[[#ex]]

Lietuvos banko tyrėjų sąrašas čia

[[#ex]]

Artimiausi renginiai

Lietuvos bankas ir jo Tyrimų centras maloniai kviečia į Oksfordo universiteto prof. Klaus Adam paskaitų ciklą. Paskaitų tema – mokymasis ir lūkesčių formavimas makroekonomikos ir finansų srityje (angl. Learning and Expectations Formation in Macroeconomics and Finance). Paskaitos skirtos pradedantiesiems mokslininkams ir pažengusiems doktorantūros studentams. Po paskaitų vyks praktiniai seminarai, kurių metu kai kurie dalyviai galės pristatyti savo straipsnius. Daugiau informacijos čia.

Daugiau informacijos apie įvykusius Lietuvos banko tyrėjų organizuotus seminarus ir kursus čia.

[[#ex]]

Įvykusios konferencijos

25-oji tarptautinė panelinių duomenų konferencija

Lietuvos bankas ir Tyrimų centras prisidėjo rengiant 25-ąją tarptautinę panelinių duomenų konferenciją, kuri vyko Vilniuje 2019 m. liepos 4–5 d.

Pagrindiniai renginio pranešėjai buvo Manuel Arellano (CEMFI), Peter Egger (ETH Zurich), Ivan Fernandez-Val (Bostono universitetas) ir Bo Honore (Prinstono universitetas).

Daugiau informacijos čia.

1-oji tarptautinė Baltijos šalių ekonomikos tyrėjų konferencija

1-oji tarptautinė Baltijos šalių ekonomikos tyrėjų konferencija vyko 2018 m. birželio 11–12 d. Vilniuje.

Konferencijos garbės svečias – Kembridžo ir Pietų Kalifornijos universitetų profesorius Hashem Pesaran, savo tyrimais prisidėjęs prie įvairių ekonomikos ir ekonometrijos temų plėtojimo, sukūręs globalios ekonomikos modelį, atskleidžiantį, kaip ekonomikos krizė plinta tarp šalių.

Daugiau informacijos čia.


Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programa

Tyrimų centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos banko Taikomųjų makroekonominių tyrimų skyriumi ir Vilniaus universitetu, parengė Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programą. Tai pirmoji studijų programa Lietuvoje, apimanti matematiką, statistiką, duomenų mokslą ir ekonomiką.

Siekiant didinti studijų tarptautiškumą, programos dalykus Lietuvos banko tyrėjai ir Vilniaus universiteto Ekonomikos ir matematikos fakulteto dėstytojai dėsto anglų kalba. Programa siekiama pritraukti jaunuosius talentus ir paskatinti juos pasilikti Lietuvoje, taip pat tikimasi išugdyti naują analitikų, gebančių suderinti intuiciją, duomenų analizę, matematinį ir kompiuterinį modeliavimą, kartą, kuri papildys aukštos kvalifikacijos darbuotojų gretas.

Tyrimų centro tyrėjai apie Kiekybinės ekonomikos studijų programą

 

 

 


Naujausi moksliniai straipsniai

Straipsniai recenzuojamuose žurnaluose

(2018) The Knotty Interplay Between Credit and Housing, Mihnea Constantinescu and Povilas Lastauskas. The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 70, November 2018, Pages 241-266.

(2018) Openness and Structural Labour Market Reforms: Ex-ante Counterfactuals, Povilas Lastauskas and Julius Stakėnas. Contemporary Economic Policy, Vol 36, Issue 4, October 2018, p. 723-757.

(2018) Heterogeneity in the internationalization of R&D: Implications for anomalies in finance and macroeconomics, Patrick Grüning. Finance Research Letters, Vol 26, September 2018, pp. 132-138.

(2018) Optimal Monetary Policy under Sectoral Interconnections, Swapnil Singh and Roel Beetsma. Netherlands Economic Review (De Economist).  

(2018)  Structural Labour Market Reforms in the EU-15: Single-country vs. Coordinated Counterfactuals, Povilas Lastauskas and Julius Stakėnas. Structural Change and Economic Dynamics, Vol 44, March 2018, p. 88-99.

[[#ex]]

[[#ex]]

Duomenų iniciatyva

Apie Lietuvos banko duomenų rinkinius

Lietuvos banko tyrėjai gali naudotis Lietuvos banko surinktais mikrolygio duomenimis, pvz., Namų ūkių finansinės stebėsenos informacine sistema (NŪFSIS) ir Paskolų rizikos duomenų baze (PRDB).

Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinė sistema

Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinė sistema iš pradžių buvo sukurta siekiant stebėti namų ūkių paskolų mokėjimą po finansų krizės Lietuvoje. Po krizės praėjus 10 m., joje kas ketvirtį pateikiama informacija ne tik apie namų ūkių paskolų situaciją nuo 2003 m., bet ir apie skolintojų ir skolininkų pasiskirstymą. Priešingai nei dauguma kitų namų ūkių finansų duomenų rinkinių, NŪFSIS pateikia informacija apie namų ūkių paskolas, ankstesnių mokėjimų duomenis, namų ūkių pajamas ir demografinius bruožus. Kintant Lietuvos paskolų sektoriui, nuo 2016 m. į duomenų rinkinį įtrauktos ne tik įprastų finansų įstaigų bet ir vartojimo kredito paslaugos teikėjų ir tarpusavio skolinimo platformų suteiktos paskolos.

Paskolų rizikos duomenų bazė

Nuo 1995 m. Lietuvos bankas renka ir tvarko duomenis Paskolų rizikos duomenų bazei (PRDB). Duomenų bazė naudojama formuojant makroprudencinę politiką ir vertinant indėlių bendrovių ir kitų finansų įstaigų kredito riziką. PRDB sukaupta išsami informacija apie paskolų savybes ir ankstesnių paskolų mokėjimų duomenis. Dėl šios informacijos ir panelinių duomenų PRDB naudinga ekonominiams ir finansiniams tyrimams.

Lietuvos banko tyrėjų naudojami duomenys

 

 

 


Praktika Tyrimų centre

Praktikos tikslas – patarti ir suteikti pagalbą praktikantams, rašantiems ekonomikos srities mokslinius straipsnius.

Tyrimų centre atliekami tyrimai įvairiomis temomis, tokiomis kaip makrofinansai, bankininkystė, tarptautinė ekonomika ir kt.

Tyrimų centras kviečia Lietuvoje ir užsienyje studijuojančius studentus teikti paraiškas dėl praktikos.

Reikalavimai:

 •  kandidatas turi studijuoti ekonomikos, statistikos, matematikos, finansų ar kitų susijusių mokslų magistrantūroje arba turėti šios srities bakalauro laipsnį;
 • ryžtingas užsibrėžtų tikslų siekimas ir noras prisidėti prie vieno ar keleto Tyrimų centro mokslinių tyrimų projektų;
 •  puikios anglų kalbos žinios (raštu ir žodžiu).

Privalumai:

 • vienos ar keleto kompiuterinių statistikos programų išmanymas (pvz., R, Matlab, Stata);
 •  doktorantūros studijų studentas (-ė).

Su praktika susijusios užduotys priklausys nuo praktikanto turimos patirties bei žinių, jos bus aptartos ir skirtos pradėjus praktiką.

Kaip pateikti paraišką?

Paraišką prašome siųsti el. paštu [email protected], kartu pateikite:

 1. gyvenimo aprašymą anglų kalba (CV);
 2.  motyvacinį laišką anglų kalba;
 3.  diplomų ir pažymėjimų, studijų rezultatų kopijas.

 Paraiškoje nurodykite:

 • konkrečią temą ar sritį, į kurią norite susitelkti per praktiką, ir išsamų jos aprašymą;
 • jūsų parašytų mokslinių straipsnių (taip pat ir kursinių darbų, bakalauro ar magistro baigiamųjų darbų), jei esate tokių parašę, trumpus aprašymus.

Pateikite profesoriaus / kurso dėstytojo, galinčio pateikti rekomendaciją dėl jūsų praktikos, kontaktinę informaciją.

Paraiškos priimamos ir vertinamos nuolat; dažniausiai praktika trunka iki 4 mėn. (terminą galima pratęsti).

 

 


Kita veikla

Apdovanojimai

Kiekvienais metais Lietuvos bankas ir Tyrimų centras, siekdami kelti mokslinių tyrimų kokybę, skiria dvi premijas už mokslinę veiklą: Vlado Jurgučio premiją (10 tūkst. eurų) ir Lietuvos banko premiją už ekonomikos srities disertaciją (5 tūkst. eurų).

Vlado Jurgučio premija įamžina akademiko prof. Vlado Jurgučio, pirmojo Lietuvos banko valdytojo, nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Vlado Jurgučio premija skiriama siekiant pažymėti reikšmingiausius per pastaruosius penkerius metus Lietuvos ekonomistų arba su Lietuvos mokslo institucijomis susijusių užsienio šalių ekonomistų mokslinės veiklos rezultatus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas arba kitas knygas. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir kitoms su Lietuvos banko vykdoma veikla susijusioms temoms.

Lietuvos banko premija už ekonomikos srities disertaciją skiriama siekiant apdovanoti geriausių disertacijų, parengtų iš ekonomikos arba su ja susijusios srities ir apgintų per paskutinius dvejus metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., autorius. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir pan.

Daugiau informacijos apie anksčiau suteiktus apdovanojimus ir paraiškų teikimą čia.

Redakcinė veikla

Tyrimų centro mokslininkai taip pat redaguoja ir recenzuoja straipsnius, skelbiamus tokiuose akademiniuose žurnaluose kaip „Baltic Journal of Economics“.

Organizacijos

Tyrimų centras priklauso Nacionalinių ekonominių tyrimų organizacijų tinklui (NERO).


Partneriai

Tyrimų centro partneriai:

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-16