Lietuvos bankas
2023-09-12
11

Įvairių šalių mokslinių tyrimų centrų darbai ir svarbiausi rezultatai visuomenei akivaizdūs ilguoju laikotarpiu, o trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiais jų veiklos sėkmę ir naudą nėra paprasta įvertinti. Todėl prieš aštuonerius metus Lietuvos banke įkurto Tyrimų centro veiklą pirmąkart vertino išorinės auditoriai ir atlikę auditą parengė ataskaitą. Nepriklausomų užsienio mokslinių ekspertų išvada – mokslinių tyrimų produkcijos kokybė ir kiekis išsiskiria Baltijos šalyse.

Lietuvos banko Tyrimų centro veikla buvo vertinama pagal jo turimus įgaliojimus. O jų – išties nemažai: aukšto lygio mokslinės publikacijos, dalyvavimas ir pristatymai tarptautinėse konferencijose, organizuojami mokymai mokslininkams, studentams ir Lietuvos banko tarnautojams, kviestinių tyrėjų seminarai ir dirbtuvės, atliekami bendri tyrimų projektai su Lietuvos ir užsienio mokslininkais bei kita veikla.

Tyrimų centras prisideda ir prie ekonomikos mokslo Lietuvoje: bendradarbiauja su mokslo, ekonominės politikos ir tyrimų institucijomis, teikia Lietuvos banko mokslo premijas. Prieš penkerius metus sukurta ir vis didesnį populiarumą įgaunanti Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programa ir dėstomi doktorantūros kursai ekonomikos doktorantams didžiausiuose Lietuvos universitetuose.

Visas šias veiklas vertino trys akademinėje visuomenėje puikiai žinomi asmenys, turintys ir svarios tyrimų centriniuose bankuose patirties – Manheimo universiteto ir tyrimų Vokietijos centriniame banke profesorius dr. Klausas Adamas, Monrealio verslo mokyklos profesorius ir Kanados centrinio banko mokslinių tyrimų patarėjas dr. Matteo Cacciatore bei Europos Centrinio Banko Tyrimų departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas dr. Philippas Hartmannas.

„Autoritetingi užsienio mokslininkai įvertino, kad Tyrimų centro veiklos rezultatai sėkmingai atliepia tris misijos aspektus: gerina ekonomikos mokslo kokybę Lietuvoje, skatina aukšto lygio diskusijas aktualiais ekonomikos bei finansų klausimais ir stiprina Lietuvos banko kompetenciją ekonomikos ir finansų srityse“, – teigia Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja dr. Julita Varanauskienė.

Per trumpą laiką – net 27 akademinės publikacijos

Pasiekti teigiamą vertinimo rezultatą leido itin produktyvi Tyrimų centro tyrėjų, kurių didžioji dalis – iš užsienio atvykę tyrėjai, veikla. Nuo Tyrimų centro pradžios 2016 m. iki 2023 m. dirbę tyrėjai paskelbė net 48 darbo straipsnius, įskaitant diskusijų ir teminius straipsnius, o 27 darbus publikavo griežtą atranką vykdančiuose ir itin aukštos kokybės tyrimų akademiniuose žurnaluose. Keturi iš jų paskelbti aukščiausioje Chartered Association of Business Schools (ABS) reitingo kategorijoje, o dešimt – antroje geriausioje reitingo kategorijoje. Ataskaitos autorių teigimu, mokslinių tyrimų rezultatų kiekybė ir kokybė išsiskiria Baltijos šalyse. Lietuvos banką reikia pasveikinti už tokią lyderystę regione.

Tyrimų centro tyrėjai bendradarbiauja su Baltijos ekonomikos asociacija ir Vyriausybės strateginės analizės centru STRATA. Tyrėjai kasmet tarptautiniuose tyrimų seminaruose ir konferencijose pristato apie 20–30 pranešimų.

„Kaip minima ataskaitoje, atsižvelgiant į palyginti nedidelį tyrėjų skaičių, tai yra labai geras publikavimo rezultatas, esame matomi tarptautinėje mokslinių tyrimų bendruomenėje, pastebimi ir turintys svarią nuomonę ekonominėse diskusijose su kitais Europos centriniais bankais“, – sako J. Varanauskienė.

Prisideda prie ekonomikos studijų ir mokslo plėtros

Visos minėtos veiklos, anot ekspertų, padeda sėkmingai vykdyti pagrindinę Tyrimų centro misijos kryptį – gerinti ekonomikos mokslo kokybę Lietuvoje. Tam nemažą įtaką padarė 2018 m. kartu su Vilniaus universitetu sukurta trejų metų trukmės tarptautinio lygio Kiekybinės ekonomikos bakalauro studijų programa. Kasmet į ją įstoja apie 20–30 geriausių mokyklų absolventų, norinčių studijuoti ekonomiką anglų kalba. Programoje kursus dėsto beveik visi Tyrimų centro tyrėjai, o pažangiausi šios studijų programos studentai kasmet pretenduoja į Lietuvos banko stipendiją.

„Šia studentus dominančia programa neketiname apsiriboti. Kartu su Lietuvos universitetais dalyvaujame rengiant tarptautinius standartus atitinkančią jungtinės ekonomikos doktorantūros studijų programą. Jei programa būtų patvirtinta ir įgyvendinta, atsirastų daugiau galimybių Lietuvoje veikiančioms organizacijoms pritraukti aukšto lygio, vietines studijas baigusių ekonomikos specialistų. Tai būtų ilgalaikė Lietuvos banko investicija į ekonomikos mokslo kokybę Lietuvoje“, – akcentuoja J. Varanauskienė. 

Dėl šių priežasčių, kaip pabrėžia Tyrimų centrą vertinę ekspertai, būtina palaikyti jau dabar padarytą pažangą – įnašas į šias studijų programas yra itin svarbus plėtojant ir tarptautiniu mastu konkurencingą ekonomikos išsilavinimą Lietuvoje. Kartu tai sustiprintų Tyrimų centro indėlį į kokybišką ekonominių sprendimų priėmimą Lietuvoje.

Tyrimų centro išorinis 2015–2022 m. veiklos auditas atliktas nuo 2022 m. spalio mėn. iki 2023 m. vasario mėn. Remiantis Tyrimų centro nuostatais ir įgaliojimais, audito metu įvertinta Tyrimų centro atlikta veikla bei rezultatai. Tyrimo ataskaitą galima rasti ČIA