Lietuvos bankas

Duomenų revizijos yra svarbi priemonė siekiant geresnės statistinių duomenų kokybės. Profesionalus revizijų atlikimas ir vartotojų informavimas apie jas didina statistinės informacijos patikimumą ir vartotojų pasitikėjimą.

Bendrąja prasme revizija apibrėžiama kaip bet koks oficialiai paskelbtų statistinių duomenų pakeitimas. Revizijos priežastys gali būti šios:

  • naujo, geresnės kokybės duomenų šaltinio įdiegimas;
  • įverčių atnaujinimas, išankstinių, prognozuojamų duomenų pakeitimas faktiniais;
  • metodikos, apibrėžčių, įverčių metodikos, klasifikavimo pakeitimai;
  • klaidų taisymas.

Lietuvos bankas statistinius duomenis revizuoja vadovaudamasis Europos Centrinio Banko ir Europos statistikos tarnybos (Eurostato) bei tarptautinių organizacijų (EBPO, TVF) rekomendacijomis ir šiais revizijos atlikimo ir skelbimo principais:

  • viešumo – vadovaujantis šiuo principu, visų statistikos sričių revizijų grafikai yra skelbiami viešai. Reikšmingos duomenų revizijos dokumentuojamos ir paaiškinamos duomenų vartotojams;
  • suderinamumo – atskirų statistikos sričių revizijų politikos yra tarpusavyje maksimaliai suderintos, t. y. duomenys revizuojami vienu metu ir to paties laikotarpio;
  • stabilumo – duomenų revizijų grafikas nekeičiamas pakankamai ilgą laiko tarpą.

Lietuvos bankas reguliariai atlieka šias rengiamų statistinių duomenų revizijas:

  • einamąją reviziją. Priklausomai nuo statistikos srities, ši revizija gali būti atliekama kas mėnesį arba kas ketvirtį. Ją atliekant išankstiniai duomenys pakeičiami galutiniais, įverčiai – faktiniais duomenimis, atliekamas skirtingo dažnumo duomenų suderinimas, taisomos klaidos, atliekami perklasifikavimai. Revizuojami ne senesni kaip ketverių paskutinių metų duomenys;
  • metinę reviziją. Ši revizija atliekama tik kartą metuose, jos metu diegiami nauji duomenų šaltiniai, taikomi nauji skaičiavimo metodai, atliekami perklasifikavimai. Galima visų laiko eilučių metinė revizija.

Statistiniai duomenys gali būti revizuojami, kai koordinuotai visos Europos Sąjungos mastu diegiama nauja metodika. Tokia revizija gali būti vykdoma ne dažniau kaip kas penkeri metai. Apie šią reviziją statistinių duomenų vartotojai informuojami iš anksto.

Lietuvos banko rengiamų statistinių duomenų revizijų grafikas

Statistikos sritis (duomenys)

Duomenų periodiškumas

Ataskaitinis laikotarpis

Revizijos tipas

Revizuotų duomenų skelbimas

Revizuojamas laikotarpis

Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika

Mėnesinis

Visi mėnesiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

1 mėnuo arba iki 13 mėnesių*

Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika

Mėnesinis

Visi mėnesiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

1 mėnuo arba iki 13 mėnesių*

Investicinių fondų balanso statistika

Mėnesinis

Visi mėnesiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

1 mėnuo arba iki 13 mėnesių*

Kovo mėn.

Birželio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio mėn.

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

2 mėnesiai

Sausio mėn.

Liepos mėn.

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

6 mėnesiai

Gegužės mėn.

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

16 mėnesių

Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis Visi ketvirčiai Einamoji Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis 1 ketvirtis arba iki 7 ketvirčių*
II ketvirtis Einamoji Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis 5 ketvirčiai
Pensijų fondų balanso statistika Ketvirtinis Visi ketvirčiai Einamoji Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis 1 ketvirtis arba iki 5 ketvirčių*

Tarpbankinio skolinimo rinka

Mėnesinis

Visi mėnesiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

1 mėnuo arba iki 3 mėnesių*

Valiutų rinka

Mėnesinis

Visi mėnesiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

1 mėnuo arba iki 3 mėnesių*

Finansinių sąskaitų statistika

Ketvirtinis
Metinis

I ketvirtis
IV ketvirtis

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

15 ketvirčių
3 metai

II ketvirtis

Metinė

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

17 ketvirčių
4 metai
arba visa laiko eilutė

Mokėjimų statistika

Ketvirtinis

Visi ketvirčiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

1 ketvirtis arba iki 4 ketvirčių*

Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys)

Ketvirtinis

Visi ketvirčiai

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

9 ketvirčiai

Mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansai

Ketvirtinis

II ketvirtis

Metinė

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

13 ketvirčių arba visa laiko eilutė

IV ketvirtis

Einamoji

Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis datomis skelbiant ataskaitinio periodo duomenis

3 ketvirčiai

Mokėjimų balansas

Mėnesinis

Kovo mėn.

Einamoji

82 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

3 mėnesiai

Birželio mėn.

Einamoji

82 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

42 mėnesiai arba visa laiko eilutė

Rugsėjo mėn.

Einamoji

82 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

9 mėnesiai

Gruodžio mėn.

Einamoji

82 d. ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus

12 mėnesių

*Išimtiniais atvejais nustačius reikšmingas klaidas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-28