Lietuvos bankas

Grynųjų pinigų departamentas

Grynųjų pinigų departamento direktorius Deivis Stankevičius

Grynųjų pinigų departamentas:

  • Išleidžia į apyvartą eurų banknotus ir monetas, išima iš jos susidėvėjusius
  • Nemokamai keičia litus į eurus, o susidėvėjusius ir sugadintus eurus – į tinkamus apyvartai
  • Organizuoja lietuviškų proginių ir numizmatinių eurų monetų išleidimą
  • Parduoda numizmatines vertybes internetinėje parduotuvėje

​Vienas iš pagrindinių mūsų darbų – grynaisiais eurais aprūpinti šalyje veikiančius bankus, jie grynaisiais pinigais aprūpina gyventojus ir verslą. Bankai netinkamus tolesnei apyvartai eurų banknotus ir monetas grąžina į Lietuvos banką ir jie sunaikinami. Lietuvos banko saugyklose Vilniuje ir Kaune saugomos sklandžiai grynųjų pinigų apyvartai užtikrinti reikalingos eurų banknotų ir monetų atsargos. Joms papildyti naujų eurų banknotų atsigabename iš euro zonos šalių, kuriose jie spausdinami. Vadovaujant Europos Centriniam Bankui, nacionaliniai centriniai bankai perskirsto turimus banknotus, kad kurioje nors šalyje jų nepritrūktų arba nesusikauptų per daug. Todėl kartais siunčiame pinigų siuntas į kitus euro zonos šalių centrinius bankus. Naujų eurų monetų gauname iš Vilniuje veikiančios UAB Lietuvos monetų kalyklos.

Naudodama bendrąją Europos Sąjungos valiutą eurą ir priklausydama euro zonai, kaip kitos jos narės, Lietuva turi teisę išleisti kolekcines ir progines eurų monetas. Jų sukūrimu, kaldinimu ir išleidimu į apyvartą rūpinasi mūsų departamentas. Analizuojame valstybės institucijų, mokslo įstaigų, visuomeninių organizacijų, privačių asmenų pasiūlymus dėl monetų temų ir juos teikiame svarstyti Monetų kūrimo komisijai, kuri diskusijoms kviečiasi žymius menininkus, istorikus. Galutinį žodį, kokias monetas leisti, taria Lietuvos banko valdyba, patvirtindama numizmatinių vertybių išleidimo planą. Juo vadovaudamiesi išleidžiame lietuviškas kolekcines ir progines eurų monetas.

Mūsų departamentui priklauso dvi kasos Vilniuje ir Kaune, jose gyventojai gali nemokamai ribotais kiekiais stambinti ar smulkinti eurų banknotus, už nominaliąją vertę įsigyti (išsikeisti) nebuvusių apyvartoje apyvartinių ir proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse, pateikti eurų ir litų banknotus ekspertizei. Šiose kasose nemokamai keičiami litai į eurus, o susidėvėję ir sugadinti eurai – į tinkamus apyvartai.

Siekdami efektyviau tvarkyti grynuosius pinigus, atlikome grynųjų pinigų pasiūlos sistemos pertvarką, sudarydami sąlygas privatiems grynųjų pinigų tvarkytojams labiau įsitraukti į šį procesą ir gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Vartotojų patogumui kuriame internetinę parduotuvę, kurioje bus parduodamos Lietuvos banko išleidžiamos kolekcinės ir proginės monetos, kitos numizmatinės vertybės.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17