Lietuvos bankas

Vidaus audito skyrius

Vidaus audito skyriaus vadovė Jordana Gomarienė

Vidaus audito skyrius:

  • Nepriklausomai tikrina ir vertina Lietuvos banko veiklos, rizikos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą ir efektyvumą
  • Teikia konsultacijas LB valdybai ir struktūriniams padaliniams
  • Atlieka audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną
  • Dalyvauja ECBS / Eurosistemos mastu atliekamuose audituose

Mes įgyvendiname Lietuvos banko vidaus audito politiką ir savo darbu padedame mūsų organizacijai siekti tikslų, dirbti efektyviau ir veiksmingiau. Vidaus auditas yra vienas iš valdymo įrankių, vertinantis rizikos valdymo ir kontrolės tinkamumą bei pakankamumą ir skatinantis jų tobulinimą.

Vidaus audito veikla atliekama vadovaujantis visuotinai pripažintais Vidaus auditorių instituto (JAV) Tarptautiniais vidaus audito standartais ir grindžiama objektyvumo, nepriklausomumo, profesionalumo, konfidencialumo ir sąžiningumo principais.

Mums suteikti įgaliojimai nepriklausomai analizuoti ir vertinti veiklos, rizikos valdymo ir kontrolės procesus. Vidaus auditas yra nepriklausomas nuo vertinamos veiklos ir nepakeičia visų lygių vadovų vykdomos kontrolės ir rizikos valdymo.

Auditorių akiratyje visada yra įstaigos struktūros optimalumo, atsakomybių ir funkcijų paskirstymo, lėšų ir turto naudojimo efektyvumo klausimai, visuomenei teikiamų paslaugų kokybė ir požiūris į Lietuvos banko klientus. Mums rūpi ir informacinių sistemų saugumas bei jų naudojimo veiksmingumas, taip pat – kaip organizacijoje laikomasi etikos normų ir institucinių vertybių.

Auditai atliekami vadovaujantis mūsų skyriaus metiniu veiklos planu, kurį tvirtina Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Į planą įtraukiame ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) Vidaus auditorių komiteto (46.4 KB download icon) planuojamus auditus, kurie atliekami ECBS mastu. Mūsų skyriaus atstovai dalyvauja ECBS vidaus auditorių apsikeitimo programose: vykstame į kitus centrinius bankus arba jų auditorius priimame savo įstaigoje.

Apie atliktų auditų rezultatus, nustatytą svarbią riziką, audito rekomendacijų vykdymą ir Lietuvos banko vidaus audito politikos įgyvendinimą informuojame savo tiesioginį vadovą – Lietuvos banko valdybos pirmininką ir Valdybą.

Be auditų, LB valdybos ir padalinių užsakymu teikiame konsultacijas – vertiname diegiamus projektus, vykdomos veiklos atitiktį teisės aktams, procesų efektyvumą ir galimas rizikas.

Bendradarbiaudami su kitų Lietuvos organizacijų ir centrinių bankų vidaus auditoriais, dalijamės gerąja vidaus audito praktika.

Siekiame, kad mus vertintų kaip savo profesijos ekspertus, prisidedančius prie teigiamų pokyčių, lemiančių ne tik organizacijos, bet ir visuomenės gerovę.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-16