Lietuvos bankas

Informacinių technologijų departamentas

Informacinių technologijų departamento direktorius Levaldas Zigmantas

Informacinių technologijų departamentas:

  • Planuoja bei koordinuoja IT architektūros ir IS saugos valdymą, tiria IT saugumo incidentus, atlieka informacinių sistemų saugumo patikrinimus, šiais klausimais palaiko ryšį ir koordinuoja veiksmus su Europos Centriniu Banku bei prižiūrimais finansų rinkos dalyviais.
  • Užtikrina nuolatinę duomenų surinkimo, valdymo, saugojimo, integracijos ir mokėjimo sistemų plėtrą bei palaikymą. Taip pat valdo šių sistemų gyvavimo ciklą, siekiant didinti duomenų ir finansų rinkų dalyviams kuriamą vertę, bei įgalinti savalaikius duomenimis ir technologijomis grįstus sprendimus.
  • Rūpinasi informacinių technologijų infrastruktūra, nustato IT infrastruktūros plėtros kryptis ir teikia paslaugas Lietuvos banko tarnautojams.
  • Nustato IT valdymo kryptį, nuolatos gerina IT valdymo brandos lygį Lietuvos banke ir įgyvendina IT plėtros projektus, pasitelkiant geriausias pasaulines IT valdymo praktikas. 

Informacinių technologijų departamento tikslas – technologinė lyderystė įgyvendinant Lietuvos banko tikslus.

Departamentą sudaro septyni skyriai: Architektūros ir informacinių sistemų saugos skyrius, Duomenų platformų skyrius, Informacinių sistemų priežiūros skyrius, Infrastruktūros skyrius, Mokėjimo sistemų skyrius, Valdymo skyrius, Veiklos informacinių sistemų skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17