Lietuvos bankas

Dabartinį Lietuvos banko dailės kūrinių rinkinį pradėjo kaupti 1922–1940 metais veikęs Lietuvos bankas. 1928 m. laikinojoje Lietuvos sostinėje Kaune pastatytų Lietuvos banko rūmų eksterjerą ir interjerą puošė reikšmingi meno kūriniai. Daugelis jų pripažinti kultūros vertybėmis ir yra saugomi valstybės. Labai vertingi Kaune saugomi lietuvių autorių dailės darbai, sukurti laikotarpiu tarp Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų. Tai Jono Šileikos, Adomo Galdiko, Jono Mackevičiaus, Justino Vienožinskio, Kajetono Sklėriaus, Petro Rimšos, Juozo Mikėno, Antano Žmuidzinavičiaus paveikslai ir skulptūros.

Rinkinyje yra ir šių laikų žymiausių Lietuvos dailininkų (Viktoro Vizgirdos, Jono Švažo, Augustino Savicko, Dalios Kasčiūnaitės, Jono Kazlausko, Šarūno Saukos, Kazio Varnelio, Vladimiro Karatajaus) ir daugelio kitų dailininkų darbų.

Rinkinys papildytas kūriniais iš Lietuvos banko surengtų unikalių teminių parodų apie pinigus ,,Pinigai tapyboje”, ,,Pinigai mažojoje grafikoje”, „Pinigai karikatūroje“, ,,Pinigai fotografijoje”.

Menas mūsų organizacijoje – ne tik įsigyti paveikslai, bet ir puošnioji rūmų Vilniuje ir Kaune, statytų specialiai bankams, architektūra, vidaus interjeras, žymių menininkų skulptūros ir kompozicijos. Tarp jų – skulptoriaus Leono Pivoriūno meninė kompozicija iš sunaikintų Europos Sąjungos valstybių banknotų drožlių, jau keleri metai puošianti Lietuvos banko Pinigų muziejų Vilniaus centre. Tai ir meninės fotografijos, banko išleisti menui skirti leidiniai, pagaliau – proginės bei kolekcinės monetos, kurias leisdami į apyvartą konsultuojamės su žymiausiais šalies dailininkais.


 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-01