Lietuvos bankas

Pagrindinis Lietuvos banko sudaromos ir skelbiamos statistikos tikslas – pateikti visuomenei išsamią, tarptautinius standartus atitinkančią ir su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis palyginamą statistiką, kurios pagrindu būtų įgyvendinami pinigų politikos ir makroprudencinės politikos bei priežiūros uždaviniai, keliami Eurosistemai ir Europos centrinių bankų sistemai (ECBS). Esame viena iš svarbiausių oficialiąją statistiką rengiančių šalies institucijų, sudarančių ir skelbiančių duomenis, kuriuos naudoja šalies valstybės institucijos, finansų rinkos dalyviai, žiniasklaida, tarptautinės institucijos ir plačioji visuomenė. Dirbame pagal kiekvienais metais tvirtinamą Lietuvos banko statistikos programą (282 KB download icon).

Plėtojame, renkame, sudarome ir skelbiame šią statistinę informaciją:

  • pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų;
  • pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų;
  • investicinių fondų balanso;
  • finansų rinkų;
  • institucinių sektorių finansinių sąskaitų;
  • oficialiųjų tarptautinių atsargų;
  • mokėjimų balanso;
  • tarptautinių investicijų balanso;
  • šalies skolos užsieniui;
  • mokėjimo priemonių.

Rinkdami ir sudarydami statistiką, siekiame mažinti statistinės atskaitomybės naštą finansų rinkos dalyviams ir kitiems respondentams, naudodami turimus duomenis, įverčius ir plėsdami mikroduomenų bazes. Tuo pačiu tikslu glaudžiai bendradarbiaujame su kitomis statistiką sudarančiomis šalies ir užsienio institucijomis. Tai įforminta sutartimis su Valstybės duomenų agentūra, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir kitomis institucijomis.

Būdami ECBS dalis, statistikos procesuose taikome pagrindinius principus, išdėstytus Viešajame įsipareigojime dėl ECBS statistikos, ir ECBS statistikos naudojimo tvarką. Trumpa informacija apie ECB statistiką pateikiama vaizdo siužete Patikimas Europos statistikos šaltinis.

Laikomės bendrųjų profesinių vertybių, kurias apibrėžia Tarptautinio statistikos instituto (International statistical institute) profesinė deklaracija (185.8 KB download icon).

Lietuvos banke taip pat renkama ir skelbiama kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų, draudimo įmonių ir vertybinių popierių rinkos dalyvių bei finansinių paslaugų ir rinkų priežiūrinė statistika (žr. Priežiūra).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-12-28