Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2024–2025
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2024-07-18 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2024 m. I ketv.
2024-07-18 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2024 m. I ketv.
2024-07-19 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-07-19 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-07-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2024 m. gegužė
2024-07-25 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-07-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-07-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-07-31 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-08-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-08 10:00 Paskolos ne finansų bendrovėms pagal ekonominės veiklos rūšis Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-08-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-12 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-08-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2024 m. birželis
2024-08-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-28 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-08-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-08-30 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-09-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-11 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-09-13 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2024 m. liepa
2024-09-20 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-20 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-20 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-20 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-20 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-20 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-09-27 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-09-30 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-10-01 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-03 10:00 Metinės finansinės sąskaitos Metinis 2023 m.
2024-10-03 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-04 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-10 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-14 10:00 Tiesioginės užsienio investicijos pagal galutinę investuojančiąją šalį Metinis 2023 m.
2024-10-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-10-17 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-17 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2024 m. II ketv.
2024-10-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2024 m. III ketv.
2024-10-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2024 m. rugpjūtis
2024-10-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-25 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-10-31 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-11-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2024 m. spalis
2024-11-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2024 m. spalis
2024-11-12 10:00 Paskolos ne finansų bendrovėms pagal ekonominės veiklos rūšis Ketvirtinis 2024 m. III ketv.
2024-11-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2024 m. spalis
2024-11-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2024 m. spalis
2024-11-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2024 m. rugsėjis
2024-11-13 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2024 m. spalis
2024-11-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2024 m. spalis