Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2022–2023
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2022-08-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. birželis
2022-08-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-08-22 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-08-26 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-08-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-08-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-08-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-09-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-09-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-14 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2022 m. I ketv., II ketv.
2022-09-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. liepa
2022-09-20 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-20 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-20 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-20 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-20 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-20 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-27 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-09-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-09-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-03 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-03 10:00 Metinės finansinės sąskaitos Metinis 2021 m.
2022-10-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-03 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-04 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-14 10:00 Tiesioginės užsienio investicijos pagal galutinę investuojančiąją šalį Metinis 2021 m.
2022-10-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-10-17 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-17 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2022 m. II ketv.
2022-10-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. rugpjūtis
2022-10-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-10-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-10-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-11-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-11 10:00 Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-11-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-11-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. rugsėjis
2022-11-23 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-23 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-28 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-11-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-11-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-12-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-14 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. spalis