Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2021–2022
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2021-08-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-06 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-08-10 10:00 Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-08-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. birželis
2021-08-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2021 m. birželis
2021-08-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-20 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-08-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-09-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-08 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-09-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-17 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2021 m. liepa
2021-09-20 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-20 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-20 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-20 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-20 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-20 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-27 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-09-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-09-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-01 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-04 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-04 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-04 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-04 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-10-15 10:00 Tiesioginės užsienio investicijos pagal galutinę investuojančiąją šalį Metinis 2020 m.
2021-10-18 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-18 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2021 m. II ketv.
2021-10-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2021 m. rugpjūtis
2021-10-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2021 m. III ketv.
2021-10-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-10-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-11-08 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-09 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2021 m. III ketv.
2021-11-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-11 10:00 Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) Ketvirtinis 2021 m. III ketv.
2021-11-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-15 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-11-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2021 m. rugsėjis
2021-11-23 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-23 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. spalis
2021-11-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. spalis