Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2020–2021
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2020-12-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2020-12-08 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2020-12-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2020-12-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2020-12-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. spalis
2020-12-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2020-12-21 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-21 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-21 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2020-12-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. spalis
2020-12-21 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-21 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-21 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-28 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2020-12-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-04 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-04 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-04 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-04 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-04 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-04 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-05 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2021-01-05 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2021-01-05 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2021-01-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2021-01-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-18 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-18 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2020 m. III ketv.
2021-01-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. lapkritis
2021-01-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-01-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-01-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-02-05 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-02-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-15 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-02-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. gruodis
2021-02-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-02-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-03-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-08 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-16 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-03-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-23 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-23 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-23 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-23 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-23 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-23 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2021 m. sausis
2021-03-23 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. vasaris
2021-03-30 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-03-31 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.
2021-04-01 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. IV ketv.