Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2022–2023
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2022-12-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-14 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-12-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-21 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-21 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-21 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-21 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. spalis
2022-12-21 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-21 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-28 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2022-12-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2022-12-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-02 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-03 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-04 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2023-01-17 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-17 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2022 m. III ketv.
2023-01-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. lapkritis
2023-01-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-01-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-20 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-01-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-02-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-10 10:00 Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-02-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-02-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. gruodis
2023-02-22 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-27 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-02-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-02-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-03-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-14 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-16 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-03-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-23 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-23 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-23 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-23 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-23 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-23 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. sausis
2023-03-23 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-30 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-31 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-03 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Metinės finansinės sąskaitos Metinis 2022 m. (išankstiniai duomenys)
2023-04-05 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.