Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2023–2024
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2023-03-27 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-03-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-30 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-03-31 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-03 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-05 10:00 Metinės finansinės sąskaitos Metinis 2022 m. (išankstiniai duomenys)
2023-04-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-11 11:00 NSDP Plus ILV2 Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-04-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-17 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-17 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2022 m. IV ketv.
2023-04-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. vasaris
2023-04-24 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-04-24 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-24 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-04-28 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-05-02 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-05-02 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-05-02 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-05-08 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-10 11:00 NSDP Plus ILV2 Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-15 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-05-16 10:00 Paskolos ne finansų bendrovėms pagal ekonominės veiklos rūšis Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-05-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. kovas
2023-05-22 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-30 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-05-30 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-30 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-30 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-05-31 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-06-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-09 11:00 NSDP Plus ILV2 Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-06-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-14 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. balandis
2023-06-21 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-21 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-21 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-21 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-21 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-21 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-21 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-28 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-28 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-06-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-06-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-03 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-04 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-04 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-04 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-05 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-10 11:00 NSDP Plus ILV2 Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-07-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-17 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-17 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2023 m. I ketv.
2023-07-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. gegužė
2023-07-24 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-07-24 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. birželis
2023-07-24 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. birželis