Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2019–2020
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2019-01-24 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. lapkritis
2019-01-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. gruodis
2019-01-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. gruodis
2019-01-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. gruodis
2019-02-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-07 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-02-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. gruodis
2019-02-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. gruodis
2019-02-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-02-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-03-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-08 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-08 10:00 Pensijų fondų balanso statistika Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-08 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-18 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-03-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2019 m. sausis
2019-03-25 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-25 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-25 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-25 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-25 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-25 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-03-29 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-03-29 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-01 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-08 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-09 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-09 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-09 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-12 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-04-19 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-19 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2018 m. IV ketv.
2019-04-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2019 m. vasaris
2019-04-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-04-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-05-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. balandis
2019-05-08 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2019 m. I ketv.
2019-05-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. balandis
2019-05-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. balandis
2019-05-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. balandis
2019-05-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. kovas
2019-05-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. balandis