Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2018–2019
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2018-07-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. birželis
2018-07-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. birželis
2018-07-25 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. birželis
2018-08-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-07 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-08-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. birželis
2018-08-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. birželis
2018-08-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-08-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-09-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-07 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-09-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. liepa
2018-09-20 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-20 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-20 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-20 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-20 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-20 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-27 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-09-28 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-09-28 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-05 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-08 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-08 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-08 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-15 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-10-19 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. rugpjūtis
2018-10-19 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2018 m. II ketv.
2018-10-24 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-24 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-10-24 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-11-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. spalis
2018-11-08 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2018 m. III ketv.
2018-11-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. spalis
2018-11-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. spalis
2018-11-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. spalis
2018-11-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. rugsėjis
2018-11-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. spalis
2018-11-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. rugsėjis