Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2022–2023
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2022-01-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2021 m. gruodis
2022-01-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2021 m. gruodis
2022-01-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2021 m. gruodis
2022-02-07 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-02-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-11 10:00 Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-02-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2021 m. gruodis
2022-02-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2021 m. gruodis
2022-02-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-22 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-25 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-02-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-02-25 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-03-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-16 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-03-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-22 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-23 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-23 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-23 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-23 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-23 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. sausis
2022-03-23 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-23 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-25 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-03-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-30 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-03-31 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-01 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-05 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-05 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-05 10:00 Metinės finansinės sąskaitos Metinis 2021 m. (išankstiniai duomenys)
2022-04-05 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-04-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-19 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-19 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2021 m. IV ketv.
2022-04-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. vasaris
2022-04-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-22 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-22 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2022 m. I ketv.
2022-04-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-04-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-05-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2022 m. balandis
2022-05-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2022 m. balandis
2022-05-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2022 m. balandis
2022-05-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2022 m. balandis
2022-05-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2022 m. balandis
2022-05-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-05-16 10:00 Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) Ketvirtinis 2022 m. I ketv.
2022-05-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2022 m. kovas
2022-05-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2022 m. balandis
2022-05-20 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2022 m. balandis