Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2019–2020
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2019-10-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. rugsėjis
2019-10-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. rugsėjis
2019-10-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. rugsėjis
2019-11-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-08 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-11-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. rugsėjis
2019-11-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2019 m. rugsėjis
2019-11-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-11-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-12-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2019-12-09 10:00 Pensijų fondų balanso statistika Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-09 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2019-12-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2019-12-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2019-12-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2019-12-16 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-12-20 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-20 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2019 m. spalis
2019-12-20 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-20 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-20 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-20 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2019-12-30 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-02 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-02 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2020-01-02 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2020-01-02 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2020-01-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-03 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-03 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-03 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2020-01-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-17 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-17 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2019 m. III ketv.
2020-01-23 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2019 m. lapkritis
2020-01-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-01-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-02-07 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-02-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. sausis
2020-02-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. sausis
2020-02-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. sausis
2020-02-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. sausis
2020-02-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2019 m. gruodis
2020-02-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. sausis
2020-02-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2019 m. gruodis