Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2017–2018
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2017-12-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. spalis
2017-12-21 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-21 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-21 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-21 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-21 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-21 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-29 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-29 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2017-12-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2017 m. lapkritis
2017-12-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2017 m. lapkritis
2017-12-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2017 m. lapkritis
2018-01-03 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2018-01-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-05 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2018-01-08 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2018-01-08 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2018-01-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-12 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. lapkritis
2018-01-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-19 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2018-01-19 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2017 m. III ketv.
2018-01-23 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. lapkritis
2018-01-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-01-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-02-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-07 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-02-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-02-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. gruodis
2018-02-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-02-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-03-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-16 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-03-16 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2018 m. sausis
2018-03-23 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-23 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-23 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-23 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-23 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-23 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2018 m. vasaris
2018-03-30 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-03-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-04-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-04-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2018 m. kovas
2018-04-09 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-04-09 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2017 m. IV ketv.
2018-04-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2018 m. kovas
2018-04-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2018 m. kovas
2018-04-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2018 m. kovas
2018-04-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2018 m. kovas
2018-04-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2018 m. vasaris