Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2020–2021
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2020-04-03 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-04-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-04-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-04-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-04-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. vasaris
2020-04-20 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-04-20 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2019 m. IV ketv.
2020-04-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. vasaris
2020-04-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-04-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-05-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-08 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-05-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-05-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. kovas
2020-05-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-05-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-06-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-08 10:00 Pensijų fondų balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-08 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-15 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-06-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. balandis
2020-06-22 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-22 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-22 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-22 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-22 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-22 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-26 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-26 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-06-29 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-30 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-30 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-06-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-01 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-03 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-07 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-07-20 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-20 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2020 m. I ketv.
2020-07-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2020 m. gegužė
2020-07-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2020 m. birželis
2020-07-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2020 m. birželis