Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2023–2024
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2023-09-27 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-09-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. rugpjūtis
2023-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. rugpjūtis
2023-09-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. rugpjūtis
2023-09-29 09:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-09-29 09:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-09-29 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-09-29 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. rugpjūtis
2023-10-02 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-03 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-03 10:00 Metinės finansinės sąskaitos Metinis 2022 m.
2023-10-04 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-06 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-11 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-13 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-13 10:00 Tiesioginės užsienio investicijos pagal galutinę investuojančiąją šalį Metinis 2022 m.
2023-10-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. rugpjūtis
2023-10-16 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-16 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2023 m. II ketv.
2023-10-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. rugpjūtis
2023-10-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-20 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio) Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-10-25 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-25 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-10-31 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-11-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-10 10:00 Paskolos ne finansų bendrovėms pagal ekonominės veiklos rūšis Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-11-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-13 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-13 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-11-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-14 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. rugsėjis
2023-11-23 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-28 10:00 Draudimo bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-11-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-11-30 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-12-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-11 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-12 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-14 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-12-21 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-21 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-21 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-21 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-21 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. spalis
2023-12-21 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-21 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-21 10:00 Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2023-12-28 10:00 Bendrosios šalies skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-29 09:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-29 09:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-29 10:00 Turimi skolos vertybiniai popieriai Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2023-12-29 10:00 Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2024-01-02 10:00 Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-02 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2024-01-02 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2024-01-02 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2024-01-03 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-03 10:00 Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-03 10:00 Ketvirtinės finansinės sąskaitos Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-04 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-08 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2023 m. gruodis
2024-01-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2023 m. gruodis
2024-01-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2023 m. gruodis
2024-01-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2023 m. gruodis
2024-01-11 10:00 Pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksai Mėnesinis 2023 m. gruodis
2024-01-12 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2023 m. lapkritis
2024-01-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2023 m. gruodis
2024-01-16 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-16 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2023 m. III ketv.
2024-01-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2023 m. lapkritis