Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 17 225,22 16 827,61 15 975,81 16 368,87 17 491,26 16 242,56 13 707,14 13 113,72 12 269,50
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 620,67 139,51 440,63 752,21 1 234,04 611,70 923,85 1 187,21 1 289,27
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai −75,72 −71,20 −33,80 −70,56 −83,62 −43,76 −166,52 −280,12 −378,66
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,50 8,18 11,13 12,51 12,81 2,17 3,99 3,01 1,99
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 690,89 202,53 463,30 810,26 1 304,85 653,29 1 086,38 1 464,32 1 665,94
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 16 604,55 16 688,10 15 535,18 15 616,66 16 257,22 15 630,86 12 783,29 11 926,51 10 980,23
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 13 927,89 13 872,37 12 392,23 11 981,03 12 613,20 12 255,33 9 361,95 8 528,51 7 668,92
1.2.2. Paskolos 2 676,66 2 815,73 3 142,95 3 635,63 3 644,02 3 375,53 3 421,34 3 398,00 3 311,31
2. Lietuvos bankas −15 694,68 −16 647,44 −17 891,06 −17 672,53 −19 232,13 −22 670,57 −18 735,98 −18 628,23 −16 215,06
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −4 739,40 −6 001,71 −8 461,99 −7 969,06 −9 573,23 −13 095,34 −9 391,71 −9 195,19 −6 563,84
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - −33,94 −76,21 −34,38 −34,99 - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai −4 739,40 −6 051,08 −8 461,99 −7 935,12 −9 497,02 −13 146,58 −9 356,72 −9 195,19 1 089,17
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - −7 653,01
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - 49,37 - - - 85,62 - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −10 955,28 −10 645,73 −9 429,07 −9 703,47 −9 658,90 −9 575,23 −9 344,27 −9 433,04 −9 651,22
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −83,48 −100,72 −103,27 −115,78 −128,41 −158,47 −156,10 −145,40 −149,23
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −10 871,80 −10 545,01 −9 325,80 −9 587,69 −9 530,49 −9 416,76 −9 188,17 −9 287,64 −9 501,99
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės −766,72 −1 694,68 −404,88 −1 639,41 −1 814,64 2 891,38 1 693,70 660,83 440,72
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 419,21 −818,02 419,36 305,66 294,29 5 046,93 4 929,86 6 877,73 5 502,35
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - −32,95 -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 452,07 985,25 348,48 253,08 229,25 5 152,34 4 840,16 6 866,65 9 964,90
3.1.3. Paskolos −74,18 −1 826,08 −56,29 −63,78 −50,52 −148,06 −47,63 −72,05 −4 299,58
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −1,00 −0,97 −6,13 −4,01 −1,39 0,48 −3,80 −1,27 −7,16
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 42,32 23,78 133,30 120,37 116,95 42,17 141,13 117,35 −155,81
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −1 185,93 −876,66 −824,24 −1 945,07 −2 108,93 −2 155,55 −3 236,16 −6 216,90 −5 061,63
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −521,58 −543,30 −531,70 −1 510,55 −1 510,77 −1 639,44 −1 728,73 −3 106,06 −1 834,55
3.2.2. Paskolos −664,35 −333,36 −292,54 −434,52 −598,16 −516,11 −1 507,43 −3 110,84 −3 227,08
4. Kiti sektoriai 427,58 608,14 381,53 503,54 114,55 −544,84 −511,13 −1 149,20 −1 063,21
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 350,61 −1 104,05 −1 519,32 −1 628,51 −2 085,28 −2 237,96 −2 206,31 −2 148,08 −2 044,29
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −7,56 −7,80 16,92 21,40 17,99 23,39 6,51 1,85 −16,00
4.1.2. Pinigai ir indėliai −748,51 −798,89 −945,95 −1 174,04 −1 278,21 −1 396,75 −1 523,80 −1 653,00 −1 547,80
4.1.3. Paskolos 83,10 89,98 108,88 97,98 225,18 215,22 190,36 180,21 184,31
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −638,04 −352,20 −628,95 −502,13 −961,10 −967,68 −765,95 −546,89 −554,66
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −39,60 −35,14 −70,22 −71,72 −89,14 −112,14 −113,43 −130,25 −110,14
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 778,19 1 712,19 1 900,85 2 132,05 2 199,83 1 693,12 1 695,18 998,88 981,08
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −526,06 −556,22 −541,98 −295,21 −267,50 −345,99 −366,69 −512,89 −579,31
4.2.2. Paskolos 2 304,25 2 268,41 2 442,83 2 427,26 2 467,33 2 039,11 2 061,87 1 511,77 1 560,39
4a. Kitos finansų bendrovės −308,81 −393,17 −371,89 −413,68 −301,21 −794,02 −819,13 −1 419,67 −1 458,76
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −24,59 −16,38 −68,11 −88,60 −3,29 −14,30 −105,44 −126,60 −168,86
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,84 −0,37 −4,08 −4,10 −9,70 −5,58 −10,06 −13,53 −29,79
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −25,43 −34,66 −97,78 −153,47 −127,96 −130,54 −249,69 −276,20 −308,39
4a.1.3. Paskolos 35,68 32,70 49,05 39,88 139,59 125,19 120,99 116,42 118,12
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,74 20,35 35,66 49,49 15,15 14,30 36,49 36,58 46,73
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −39,74 −34,40 −50,96 −20,40 −20,37 −17,67 −3,17 10,13 4,47
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −284,22 −376,79 −303,78 −325,08 −297,92 −779,72 −713,69 −1 293,07 −1 289,90
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 384,31 −1 440,99 −1 423,04 −1 446,08 −1 429,60 −1 472,95 −1 399,60 −1 450,55 −1 474,36
4a.2.2. Paskolos 1 100,09 1 064,20 1 119,26 1 121,00 1 131,68 693,23 685,91 157,48 184,46
4b. Ne finansų bendrovės 1 039,61 1 332,06 1 045,43 1 195,04 650,88 500,58 535,69 523,37 647,98
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 204,19 −937,04 −1 340,35 −1 418,50 −1 984,44 −2 132,90 −2 046,66 −1 976,89 −1 836,46
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,28 −0,18 23,67 25,61 27,75 29,11 18,30 18,25 18,04
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −620,23 −633,62 −752,36 −911,64 −1 061,38 −1 183,37 −1 225,20 −1 335,19 −1 200,62
4b.1.3. Paskolos 47,39 57,25 59,80 58,07 85,56 90,00 69,34 63,76 66,16
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −631,21 −359,75 −652,20 −539,22 −967,60 −974,17 −798,84 −583,33 −605,43
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,14 −0,74 −19,26 −51,32 −68,77 −94,47 −110,26 −140,38 −114,61
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 243,80 2 269,10 2 385,78 2 613,54 2 635,32 2 633,48 2 582,35 2 500,26 2 484,44
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 039,71 1 065,01 1 062,29 1 307,36 1 299,75 1 287,68 1 206,50 1 146,08 1 108,62
4b.2.2. Paskolos 1 204,09 1 204,09 1 323,49 1 306,18 1 335,57 1 345,80 1 375,85 1 354,18 1 375,82
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −303,22 −330,75 −292,01 −277,82 −235,12 −251,40 −227,69 −252,90 −252,43
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −121,83 −150,63 −110,86 −121,41 −97,55 −90,76 −54,21 −44,59 −38,97
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −6,44 −7,25 −2,67 −0,11 −0,06 −0,14 −1,73 −2,87 −4,25
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −102,85 −130,61 −95,81 −108,93 −88,87 −82,84 −48,91 −41,61 −38,79
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −12,57 −12,80 −12,41 −12,40 −8,65 −7,81 −3,60 −0,14 4,04
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −181,39 −180,12 −181,15 −156,41 −137,57 −160,64 −173,48 −208,31 −213,46
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −181,46 −180,24 −181,23 −156,49 −137,65 −160,72 −173,59 −208,42 −213,57
4c.2.2. Paskolos 0,07 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 475,13 1 025,45 1 105,01 1 109,17 799,52 878,89 844,69 2 803,72 2 796,25
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −318,37 −405,36 −391,46 −449,39 −470,62 −572,94 −2 256,90 −510,86 −501,76
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 855,45 1 819,60 2 091,81 2 009,38 2 051,53 1 917,73 2 364,06 2 515,24 2 667,88
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −61,95 −388,79 −595,34 −450,82 −781,39 −465,90 737,53 799,34 630,13
A. Grynoji skola užsieniui 2 666,53 119,08 −833,59 −1 330,36 −2 641,44 −3 202,58 −3 001,58 −3 199,16 −1 771,80
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24