Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 12 721,64 15 743,87 17 227,67 16 792,02 15 943,32 16 336,38 17 458,77 16 176,16 13 710,28
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −160,61 369,49 625,81 106,61 410,83 722,41 1 204,24 547,99 929,68
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai −60,30 −70,02 −70,02 −67,90 −33,80 −70,56 −83,62 −43,76 −166,52
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,27 5,56 4,94 7,62 10,57 11,95 12,25 1,61 3,43
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −104,58 433,95 690,89 166,89 434,06 781,02 1 275,61 590,14 1 092,77
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 882,25 15 374,38 16 601,86 16 685,41 15 532,49 15 613,97 16 254,53 15 628,17 12 780,60
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 546,46 12 722,19 13 927,89 13 872,37 12 392,23 11 981,03 12 613,20 12 255,33 9 361,95
1.2.2. Paskolos 1 335,79 2 652,19 2 673,97 2 813,04 3 140,26 3 632,94 3 641,33 3 372,84 3 418,65
2. Lietuvos bankas −10 776,20 −13 530,72 −15 694,68 −16 647,44 −17 891,06 −17 672,53 −19 232,13 −22 670,57 −18 735,98
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −60,44 −2 647,07 −4 739,40 −6 001,71 −8 461,99 −7 969,06 −9 573,23 −13 095,34 −9 391,71
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - −33,94 −76,21 −34,38 −34,99
2.1.2. Pinigai ir indėliai −60,44 −2 647,07 −4 739,40 −6 051,08 −8 461,99 −7 935,12 −9 497,02 −13 146,58 −9 356,72
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - 49,37 - - - 85,62 -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −10 715,76 −10 883,65 −10 955,28 −10 645,73 −9 429,07 −9 703,47 −9 658,90 −9 575,23 −9 344,27
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −57,82 −85,27 −83,48 −100,72 −103,27 −115,78 −128,41 −158,47 −156,10
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −10 657,94 −10 798,38 −10 871,80 −10 545,01 −9 325,80 −9 587,69 −9 530,49 −9 416,76 −9 188,17
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 460,67 −216,38 −766,72 −1 694,68 −404,88 −1 639,41 −1 814,64 2 891,38 1 695,00
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 715,68 1 108,86 419,21 −818,02 419,36 305,66 294,29 5 046,93 4 931,16
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 829,28 1 123,13 452,07 985,25 348,48 253,08 229,25 5 152,34 4 840,17
3.1.3. Paskolos −76,26 −63,87 −74,18 −1 826,08 −56,29 −63,78 −50,52 −148,06 −47,63
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,27 −2,01 −1,00 −0,97 −6,13 −4,01 −1,39 0,48 −3,80
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −35,07 51,61 42,32 23,78 133,30 120,37 116,95 42,17 142,42
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −1 255,01 −1 325,24 −1 185,93 −876,66 −824,24 −1 945,07 −2 108,93 −2 155,55 −3 236,16
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −473,88 −569,42 −521,58 −543,30 −531,70 −1 510,55 −1 510,77 −1 639,44 −1 728,73
3.2.2. Paskolos −781,13 −755,82 −664,35 −333,36 −292,54 −434,52 −598,16 −516,11 −1 507,43
4. Kiti sektoriai 685,09 718,58 427,57 608,14 441,01 726,14 463,01 −184,36 −21,82
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 045,11 −1 232,23 −1 350,61 −1 104,05 −1 381,25 −1 298,88 −1 618,82 −1 698,33 −1 622,10
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −10,00 −10,45 −7,56 −7,80 16,92 21,50 18,05 23,53 6,79
4.1.2. Pinigai ir indėliai −605,22 −690,67 −748,51 −798,89 −808,23 −852,60 −843,02 −913,00 −995,51
4.1.3. Paskolos 73,48 79,08 83,10 89,98 91,08 93,13 216,62 218,60 220,07
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −437,68 −560,82 −638,04 −352,20 −652,72 −536,65 −987,45 −1 012,35 −817,10
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −65,69 −49,37 −39,60 −35,14 −28,30 −24,26 −23,02 −15,11 −36,35
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 730,20 1 950,81 1 778,18 1 712,19 1 822,26 2 025,02 2 081,83 1 513,97 1 600,28
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −557,20 −377,77 −526,06 −556,22 −543,36 −312,96 −295,64 −350,07 −373,00
4.2.2. Paskolos 2 287,40 2 328,58 2 304,24 2 268,41 2 365,62 2 337,98 2 377,47 1 864,04 1 973,28
4a. Kitos finansų bendrovės −180,55 −273,02 −308,81 −393,17 −442,86 −486,12 −413,89 −963,64 −864,43
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −47,25 −30,91 −24,59 −16,38 −66,01 −64,01 −14,62 −14,08 −102,40
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −5,90 −3,99 −0,84 −0,37 −4,08 −4,10 −9,70 −5,58 −10,06
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −12,92 −18,85 −25,43 −34,66 −97,78 −118,47 −124,25 −124,44 −236,58
4a.1.3. Paskolos 35,35 36,63 35,68 32,70 31,33 34,66 134,37 119,90 121,21
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,79 4,38 5,74 20,35 33,57 47,37 11,31 12,10 31,64
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −64,57 −49,08 −39,74 −34,40 −29,05 −23,47 −26,35 −16,06 −8,61
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −133,30 −242,11 −284,22 −376,79 −376,85 −422,11 −399,27 −949,56 −762,03
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 244,07 −1 338,35 −1 384,31 −1 440,99 −1 424,42 −1 448,68 −1 434,13 −1 477,03 −1 405,91
4a.2.2. Paskolos 1 110,77 1 096,24 1 100,09 1 064,20 1 047,57 1 026,57 1 034,86 527,47 643,88
4b. Ne finansų bendrovės 1 208,30 1 313,77 1 039,60 1 332,06 1 175,88 1 506,86 1 153,00 1 023,68 1 067,46
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −839,38 −1 063,59 −1 204,19 −937,04 −1 204,38 −1 113,56 −1 491,19 −1 600,49 −1 468,33
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,18 −0,58 −0,28 −0,18 23,67 25,61 27,75 29,11 18,30
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −453,90 −551,27 −620,23 −633,62 −614,64 −625,20 −614,38 −712,58 −712,58
4b.1.3. Paskolos 38,10 42,42 47,39 57,25 59,72 58,44 82,22 98,67 98,83
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −422,28 −553,87 −631,21 −359,75 −673,88 −571,62 −990,11 −1 016,64 −845,14
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −1,12 −0,29 0,14 −0,74 0,75 −0,79 3,33 0,95 −27,74
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 047,68 2 377,36 2 243,79 2 269,10 2 380,26 2 620,42 2 644,19 2 624,17 2 535,79
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 871,12 1 145,09 1 039,71 1 065,01 1 062,29 1 309,09 1 301,66 1 287,68 1 206,50
4b.2.2. Paskolos 1 176,56 1 232,27 1 204,08 1 204,09 1 317,97 1 311,33 1 342,53 1 336,49 1 329,29
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −342,66 −322,17 −303,22 −330,75 −292,01 −294,60 −276,10 −244,40 −224,85
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −158,48 −137,73 −121,83 −150,63 −110,86 −121,31 −113,01 −83,76 −51,37
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −3,92 −5,88 −6,44 −7,25 −2,67 −0,01 - - −1,45
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −138,40 −120,55 −102,85 −130,61 −95,81 −108,93 −104,39 −75,98 −46,35
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −16,19 −11,33 −12,57 −12,80 −12,41 −12,40 −8,65 −7,81 −3,60
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −184,18 −184,44 −181,39 −180,12 −181,15 −173,29 −163,09 −160,64 −173,48
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −184,25 −184,51 −181,46 −180,24 −181,23 −173,37 −163,17 −160,72 −173,59
4c.2.2. Paskolos 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 383,16 1 660,72 1 475,13 1 025,45 1 234,04 1 175,11 898,91 729,47 720,32
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −510,68 −310,46 −318,37 −405,36 −316,92 −357,97 −381,13 −422,00 −548,39
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 849,62 1 759,49 1 855,45 1 819,60 2 108,18 2 012,25 2 047,77 1 800,08 815,46
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 44,22 211,69 −61,95 −388,79 −557,22 −479,17 −767,73 −648,61 453,25
A. Grynoji skola užsieniui 4 474,36 4 376,07 2 668,97 83,49 −677,57 −1 074,31 −2 226,08 −3 057,92 −2 632,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24