Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 12 859,96 11 930,60 12 395,16 12 229,13 11 933,82 12 540,37 14 441,76 15 040,72 13 977,23
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −708,67 −315,94 173,46 −20,41 −389,64 −114,57 21,99 61,27 −922,45
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −220,71 −218,80 −232,17 −242,12 −416,72 −403,27 −399,45 −374,27 −679,04
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −499,96 −109,14 393,63 209,71 8,55 270,17 362,31 376,41 −333,11
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 568,63 12 246,54 12 221,70 12 249,54 12 323,46 12 654,94 14 419,77 14 979,45 14 899,68
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 739,36 10 397,26 10 399,29 10 465,89 10 534,27 10 883,45 12 675,14 13 254,42 12 899,25
1.2.2. Paskolos 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43
2. Lietuvos bankas −7 640,26 −5 698,68 −6 340,49 −7 022,83 −8 082,68 −7 592,36 −10 011,56 −10 655,30 −11 336,84
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 070,26 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 481,75 3 817,32 1 498,47 1 001,49 −1 437,94
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,23 - - - - - −25,04 - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 2 111,36 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 514,29 3 817,32 1 523,51 1 001,49 −1 429,20
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai −40,87 - - - −32,54 - - - −8,74
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −9 710,52 −10 586,85 −11 014,29 −11 256,27 −11 564,43 −11 409,68 −11 510,03 −11 656,79 −9 898,90
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −0,11 −0,10 −0,11 −0,11 −34,14 −34,76 −34,45 −47,85 −57,16
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −9 710,41 −10 586,75 −11 014,18 −11 256,16 −11 530,29 −11 374,92 −11 475,58 −11 608,94 −9 841,74
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 2 434,07 1 410,45 1 730,73 1 653,59 1 948,49 941,51 1 238,88 822,60 1 097,37
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 202,04 2 177,72 2 653,74 2 582,31 2 872,72 1 807,09 2 107,54 1 712,81 2 318,87
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 - - −10,20 −10,20 -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 572,22 2 318,25 2 753,95 2 700,54 3 001,96 1 898,80 2 248,01 1 846,80 2 422,36
3.1.3. Paskolos −359,77 −244,70 −91,98 −120,70 −119,31 −77,73 −115,21 −107,92 −105,88
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −3,70 −3,65 −3,37 −2,40 −2,06 −3,53 −2,00 −2,57 −0,62
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −6,50 108,03 −4,65 5,08 −7,87 −10,45 −13,06 −13,30 3,01
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −767,97 −767,27 −923,01 −928,72 −924,23 −865,58 −868,66 −890,21 −1 221,50
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −489,40 −461,61 −451,51 −441,40 −435,43 −456,56 −466,76 −458,50 −467,44
3.2.2. Paskolos −278,57 −305,66 −471,50 −487,32 −488,80 −409,02 −401,90 −431,71 −754,06
4. Kiti sektoriai −264,35 −396,97 −436,28 18,30 134,63 169,92 598,70 597,80 563,43
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 003,95 −1 049,95 −1 026,37 −1 090,07 −928,96 −1 099,00 −1 038,52 −1 158,48 −1 148,23
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,87 0,44 0,52 2,54 3,72 3,41 0,68 −11,06 −5,31
4.1.2. Pinigai ir indėliai −528,62 −605,42 −615,17 −658,58 −615,35 −567,17 −558,79 −529,43 −536,33
4.1.3. Paskolos 167,40 171,89 179,43 184,16 200,65 129,19 130,50 115,89 117,42
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −603,67 −580,16 −551,46 −575,11 −471,06 −611,32 −552,09 −670,94 −671,38
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −37,19 −36,70 −39,69 −43,08 −46,92 −53,11 −58,82 −62,94 −52,63
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 739,60 652,98 590,09 1 108,37 1 063,59 1 268,92 1 637,22 1 756,28 1 711,66
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 237,02 −1 320,14 −1 405,11 −883,37 −929,67 −825,55 −658,41 −603,13 −615,21
4.2.2. Paskolos 1 976,62 1 973,12 1 995,20 1 991,74 1 993,26 2 094,47 2 295,63 2 359,41 2 326,87
4a. Kitos finansų bendrovės −340,65 −404,34 −416,47 −372,29 −393,78 −282,79 −50,28 −21,37 −101,37
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 65,85 46,45 82,32 88,87 98,60 14,96 13,74 −5,94 6,61
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,46 - −1,99 - 2,82 2,22 0,63 −11,09 −6,32
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −14,18 −17,82 −9,93 −8,89 −15,46 −12,58 −4,95 −5,44 −5,06
4a.1.3. Paskolos 118,92 125,87 134,22 142,79 158,46 77,90 76,82 71,33 74,79
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −0,29 −26,00 −0,29 −2,40 −0,71 0,53 −0,08 2,24 −2,48
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −37,14 −35,60 −39,69 −42,63 −46,51 −53,11 −58,68 −62,98 −54,32
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −406,50 −450,79 −498,79 −461,16 −492,38 −297,75 −64,02 −15,43 −107,98
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 301,46 −1 379,28 −1 460,18 −1 461,05 −1 504,79 −1 418,34 −1 255,69 −1 245,41 −1 260,11
4a.2.2. Paskolos 894,96 928,49 961,39 999,89 1 012,41 1 120,59 1 191,67 1 229,98 1 152,13
4b. Ne finansų bendrovės 458,47 374,78 345,84 759,73 881,03 807,40 1 021,52 1 008,46 1 048,54
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −869,69 −896,86 −921,24 −985,92 −852,97 −949,46 −881,57 −965,90 −966,59
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,15 1,05 2,58 2,64 1,00 1,28 1,21 1,21 1,11
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −330,34 −404,52 −430,05 −472,65 −436,22 −402,22 −394,26 −349,76 −358,51
4b.1.3. Paskolos 48,46 45,99 45,09 41,27 42,10 51,26 53,65 44,53 42,60
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −587,91 −538,28 −538,86 −556,73 −459,44 −599,78 −542,03 −661,92 −653,48
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −0,05 −1,10 0,00 −0,45 −0,41 0,00 −0,14 0,04 1,69
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 328,16 1 271,64 1 267,08 1 745,65 1 734,00 1 756,86 1 903,09 1 974,36 2 015,13
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 246,61 227,09 233,35 753,88 753,23 783,11 799,22 845,01 840,47
4b.2.2. Paskolos 1 081,55 1 044,55 1 033,73 991,77 980,77 973,75 1 103,87 1 129,35 1 174,66
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −382,17 −367,41 −365,65 −369,14 −352,62 −354,69 −372,54 −389,29 −383,74
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −200,11 −199,54 −187,45 −193,02 −174,59 −164,50 −170,69 −186,64 −188,25
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,56 −0,61 −0,07 −0,10 −0,10 −0,09 −1,16 −1,18 −0,10
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −184,10 −183,08 −175,19 −177,04 −163,67 −152,37 −159,58 −174,23 −172,76
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −15,47 −15,88 −12,31 −15,98 −10,91 −12,07 −9,98 −11,26 −15,42
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −182,06 −167,87 −178,20 −176,12 −178,03 −190,19 −201,85 −202,65 −195,49
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −182,17 −167,95 −178,28 −176,20 −178,11 −190,32 −201,94 −202,73 −195,57
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 185,11 1 147,66 594,72 552,20 467,67 423,63 362,47 424,33 142,89
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −403,37 −304,30 −407,88 −424,52 −454,83 −442,65 −415,03 −461,70 −419,58
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 739,11 1 728,28 1 807,79 1 770,08 1 772,00 1 788,68 1 848,13 1 956,11 1 792,43
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −150,63 −276,32 −805,19 −793,36 −849,50 −922,40 −1 070,63 −1 070,08 −1 229,96
A. Grynoji skola užsieniui 8 574,53 8 393,06 7 943,84 7 430,39 6 401,93 6 483,07 6 630,25 6 230,15 4 444,08
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24