Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 14 516,88 15 112,05 13 839,71 12 721,64 15 743,87 17 227,67 16 792,02 15 942,72 16 341,58
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 498,79 507,63 −379,99 −160,61 369,49 625,81 106,61 410,23 727,61
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 59,13 59,13 −110,30 −60,30 −70,02 −70,02 −67,90 −28,00 −67,16
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,12 1,65 1,83 4,27 5,56 4,94 7,62 10,57 11,95
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 436,54 446,85 −271,52 −104,58 433,95 690,89 166,89 427,66 782,82
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 018,09 14 604,42 14 219,70 12 882,25 15 374,38 16 601,86 16 685,41 15 532,49 15 613,97
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 12 675,14 13 254,42 12 899,25 11 546,46 12 722,19 13 927,89 13 872,37 12 392,23 11 981,03
1.2.2. Paskolos 1 342,95 1 350,00 1 320,45 1 335,79 2 652,19 2 673,97 2 813,04 3 140,26 3 632,94
2. Lietuvos bankas −10 011,56 −10 655,30 −11 336,84 −10 776,20 −13 530,72 −15 694,68 −16 647,44 −17 890,86 −17 672,33
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 498,47 1 001,49 −1 437,94 −60,44 −2 647,07 −4 739,40 −6 001,71 −8 461,79 −7 968,86
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −25,04 - - - - - - - −33,94
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 523,51 1 001,49 −1 429,20 −60,44 −2 647,07 −4 739,40 −6 051,08 −8 461,79 −7 934,92
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - −8,74 - - - 49,37 - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −11 510,03 −11 656,79 −9 898,90 −10 715,76 −10 883,65 −10 955,28 −10 645,73 −9 429,07 −9 703,47
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −34,45 −47,85 −57,16 −57,82 −85,27 −83,48 −100,72 −103,27 −115,78
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −11 475,58 −11 608,94 −9 841,74 −10 657,94 −10 798,38 −10 871,80 −10 545,01 −9 325,80 −9 587,69
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 238,62 820,94 1 155,43 460,67 −216,38 −766,72 −1 694,68 −406,14 −1 640,53
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 108,22 1 711,15 2 317,94 1 715,68 1 108,86 419,21 −818,02 418,19 305,68
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −10,20 −10,20 - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 249,35 1 845,12 2 421,43 1 829,28 1 123,13 452,07 985,25 347,34 253,36
3.1.3. Paskolos −115,21 −107,92 −105,88 −76,26 −63,87 −74,18 −1 826,08 −56,32 −64,04
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,70 −2,58 −0,62 −2,27 −2,01 −1,00 −0,97 −6,13 −4,01
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −13,02 −13,27 3,01 −35,07 51,61 42,32 23,78 133,30 120,37
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −869,60 −890,21 −1 162,51 −1 255,01 −1 325,24 −1 185,93 −876,66 −824,33 −1 946,21
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −466,76 −458,50 −467,44 −473,88 −569,42 −521,58 −543,30 −531,70 −1 510,55
3.2.2. Paskolos −402,84 −431,71 −695,07 −781,13 −755,82 −664,35 −333,36 −292,63 −435,66
4. Kiti sektoriai 548,44 566,76 516,74 685,09 718,58 427,57 608,14 503,54 841,04
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 077,18 −1 196,85 −1 189,40 −1 045,11 −1 232,23 −1 350,61 −1 104,05 −1 359,96 −1 220,84
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,68 −11,06 −5,31 −10,00 −10,45 −7,56 −7,80 16,92 21,28
4.1.2. Pinigai ir indėliai −558,53 −529,27 −533,97 −605,22 −690,67 −748,51 −798,89 −820,80 −799,92
4.1.3. Paskolos 90,71 76,76 75,47 73,48 79,08 83,10 89,98 91,74 94,24
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −552,09 −670,94 −671,38 −437,68 −560,82 −638,04 −352,20 −619,54 −513,05
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −57,95 −62,34 −54,21 −65,69 −49,37 −39,60 −35,14 −28,28 −23,39
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 625,62 1 763,61 1 706,14 1 730,20 1 950,81 1 778,18 1 712,19 1 863,50 2 061,88
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −658,28 −603,71 −583,28 −557,20 −377,77 −526,06 −556,22 −543,36 −315,08
4.2.2. Paskolos 2 283,90 2 367,32 2 289,42 2 287,40 2 328,58 2 304,24 2 268,41 2 406,86 2 376,96
4a. Kitos finansų bendrovės −113,72 −83,84 −171,65 −180,55 −273,02 −308,81 −393,17 −388,11 −425,38
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −23,76 −42,30 −32,72 −47,25 −30,91 −24,59 −16,38 −52,15 −40,08
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,63 −11,09 −6,32 −5,90 −3,99 −0,84 −0,37 −4,08 −4,10
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −4,69 −5,28 −2,70 −12,92 −18,85 −25,43 −34,66 −83,87 −83,94
4a.1.3. Paskolos 38,19 34,21 34,68 35,35 36,63 35,68 32,70 31,33 34,84
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −0,08 2,24 −2,48 0,79 4,38 5,74 20,35 33,54 35,61
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −57,81 −62,38 −55,90 −64,57 −49,08 −39,74 −34,40 −29,07 −22,49
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −89,96 −41,54 −138,93 −133,30 −242,11 −284,22 −376,79 −335,96 −385,30
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 255,56 −1 245,99 −1 263,37 −1 244,07 −1 338,35 −1 384,31 −1 440,99 −1 424,42 −1 450,42
4a.2.2. Paskolos 1 165,60 1 204,45 1 124,44 1 110,77 1 096,24 1 100,09 1 064,20 1 088,46 1 065,12
4b. Ne finansų bendrovės 1 034,69 1 039,89 1 072,12 1 208,30 1 313,77 1 039,60 1 332,06 1 223,99 1 587,14
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −882,74 −967,91 −968,44 −839,38 −1 063,59 −1 204,19 −937,04 −1 156,62 −1 033,71
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,21 1,21 1,11 −0,18 −0,58 −0,28 −0,18 23,67 25,61
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −394,26 −349,76 −358,51 −453,90 −551,27 −620,23 −633,62 −600,84 −581,51
4b.1.3. Paskolos 52,49 42,52 40,76 38,10 42,42 47,39 57,25 60,38 59,37
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −542,04 −661,92 −653,49 −422,28 −553,87 −631,21 −359,75 −640,62 −536,28
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −0,14 0,04 1,69 −1,12 −0,29 0,14 −0,74 0,79 −0,90
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 917,43 2 007,80 2 040,56 2 047,68 2 377,36 2 243,79 2 269,10 2 380,61 2 620,85
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 799,22 845,01 875,66 871,12 1 145,09 1 039,71 1 065,01 1 062,29 1 309,09
4b.2.2. Paskolos 1 118,21 1 162,79 1 164,90 1 176,56 1 232,27 1 204,08 1 204,09 1 318,32 1 311,76
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −372,53 −389,29 −383,73 −342,66 −322,17 −303,22 −330,75 −332,34 −320,72
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −170,68 −186,64 −188,24 −158,48 −137,73 −121,83 −150,63 −151,19 −147,05
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,16 −1,18 −0,10 −3,92 −5,88 −6,44 −7,25 −2,67 −0,23
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −159,58 −174,23 −172,76 −138,40 −120,55 −102,85 −130,61 −136,09 −134,47
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −9,97 −11,26 −15,41 −16,19 −11,33 −12,57 −12,80 −12,46 −12,38
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −201,85 −202,65 −195,49 −184,18 −184,44 −181,39 −180,12 −181,15 −173,67
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −201,94 −202,73 −195,57 −184,25 −184,51 −181,46 −180,24 −181,23 −173,75
4c.2.2. Paskolos 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 682,00 1 721,97 1 488,28 1 383,16 1 660,72 1 475,13 1 025,45 1 067,38 981,54
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −420,00 −471,37 −443,11 −510,68 −310,46 −318,37 −405,36 −387,63 −436,73
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 987,76 2 091,88 1 840,65 1 849,62 1 759,49 1 855,45 1 819,60 2 092,92 1 977,51
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 114,24 101,46 90,74 44,22 211,69 −61,95 −388,79 −637,91 −559,24
A. Grynoji skola užsieniui 7 974,38 7 566,42 5 663,32 4 474,36 4 376,07 2 668,97 83,49 −783,36 −1 148,70
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24