Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 13 557,26 12 880,77 12 859,96 11 930,60 12 395,16 12 229,13 11 933,82 12 541,68 14 446,04
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −72,51 −121,46 −708,67 −315,94 173,46 −20,41 −389,64 −114,07 23,56
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −126,80 −118,48 −220,71 −218,80 −232,17 −242,12 −416,72 −402,77 −398,95
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −11,75 −69,02 −499,96 −109,14 393,63 209,71 8,55 270,17 363,38
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 629,77 13 002,23 13 568,63 12 246,54 12 221,70 12 249,54 12 323,46 12 655,75 14 422,48
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 813,99 11 208,39 11 739,36 10 397,26 10 399,29 10 465,89 10 534,27 10 883,45 12 675,14
1.2.2. Paskolos 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34
2. Lietuvos bankas −6 021,54 −5 990,99 −7 640,26 −5 698,68 −6 340,49 −7 022,83 −8 082,68 −7 592,36 −10 011,56
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 291,68 2 524,40 2 070,26 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 481,75 3 817,32 1 498,47
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −10,24 −10,26 −0,23 - - - - - −25,04
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 301,92 2 534,66 2 111,36 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 514,29 3 817,32 1 523,51
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - −40,87 - - - −32,54 - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −7 313,22 −8 515,39 −9 710,52 −10 586,85 −11 014,29 −11 256,27 −11 564,43 −11 409,68 −11 510,03
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −0,10 −0,11 −0,11 −0,10 −0,11 −0,11 −34,14 −34,76 −34,45
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −7 313,12 −8 515,28 −9 710,41 −10 586,75 −11 014,18 −11 256,16 −11 530,29 −11 374,92 −11 475,58
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 565,70 1 509,65 2 434,07 1 410,45 1 730,73 1 653,59 1 948,49 941,51 1 239,08
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 371,67 2 227,32 3 202,04 2 177,72 2 653,74 2 582,31 2 872,72 1 807,09 2 107,74
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 - - −10,00
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 606,32 2 510,47 3 572,22 2 318,25 2 753,95 2 700,54 3 001,96 1 898,80 2 248,01
3.1.3. Paskolos −241,07 −265,58 −359,77 −244,70 −91,98 −120,70 −119,31 −77,73 −115,21
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −5,52 −12,48 −3,70 −3,65 −3,37 −2,40 −2,06 −3,53 −2,00
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 12,15 −4,88 −6,50 108,03 −4,65 5,08 −7,87 −10,45 −13,06
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −805,97 −717,67 −767,97 −767,27 −923,01 −928,72 −924,23 −865,58 −868,66
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −499,91 −467,19 −489,40 −461,61 −451,51 −441,40 −435,43 −456,56 −466,76
3.2.2. Paskolos −306,06 −250,48 −278,57 −305,66 −471,50 −487,32 −488,80 −409,02 −401,90
4. Kiti sektoriai −764,89 −266,68 −264,35 −396,97 −436,28 18,30 134,63 148,17 603,75
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −746,14 −941,12 −1 003,95 −1 049,95 −1 026,37 −1 090,07 −928,96 −1 113,82 −1 040,55
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,70 −3,58 −1,87 0,44 0,52 2,54 3,72 3,41 1,85
4.1.2. Pinigai ir indėliai −555,77 −589,51 −528,62 −605,42 −615,17 −658,58 −615,35 −572,43 −564,24
4.1.3. Paskolos 150,91 161,78 167,40 171,89 179,43 184,16 200,65 119,60 118,47
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −300,11 −470,85 −603,67 −580,16 −551,46 −575,11 −471,06 −611,31 −536,90
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −39,47 −38,96 −37,19 −36,70 −39,69 −43,08 −46,92 −53,09 −59,73
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −18,75 674,44 739,60 652,98 590,09 1 108,37 1 063,59 1 261,99 1 644,30
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 469,16 −1 157,22 −1 237,02 −1 320,14 −1 405,11 −883,37 −929,67 −825,55 −650,75
4.2.2. Paskolos 1 450,41 1 831,66 1 976,62 1 973,12 1 995,20 1 991,74 1 993,26 2 087,54 2 295,05
4a. Kitos finansų bendrovės −497,41 −293,53 −340,65 −404,34 −416,47 −372,29 −393,78 −293,44 −59,07
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −14,43 56,35 65,85 46,45 82,32 88,87 98,60 9,35 8,44
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,22 −3,48 −1,46 - −1,99 - 2,82 2,22 0,73
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −27,69 −14,57 −14,18 −17,82 −9,93 −8,89 −15,46 −17,84 −10,40
4a.1.3. Paskolos 54,72 112,54 118,92 125,87 134,22 142,79 158,46 77,57 76,49
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,58 −0,31 −0,29 −26,00 −0,29 −2,40 −0,71 0,53 −0,08
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −37,66 −37,83 −37,14 −35,60 −39,69 −42,63 −46,51 −53,13 −58,30
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −482,98 −349,88 −406,50 −450,79 −498,79 −461,16 −492,38 −302,79 −67,51
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 232,74 −1 224,47 −1 301,46 −1 379,28 −1 460,18 −1 461,05 −1 504,79 −1 418,34 −1 254,17
4a.2.2. Paskolos 749,76 874,59 894,96 928,49 961,39 999,89 1 012,41 1 115,55 1 186,66
4b. Ne finansų bendrovės 100,12 410,40 458,47 374,78 345,84 759,73 881,03 796,93 1 029,52
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −543,89 −793,92 −869,69 −896,86 −921,24 −985,92 −852,97 −958,04 −878,68
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,08 0,00 0,15 1,05 2,58 2,64 1,00 1,28 1,21
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −354,02 −383,56 −330,34 −404,52 −430,05 −472,65 −436,22 −402,22 −394,26
4b.1.3. Paskolos 96,17 49,22 48,46 45,99 45,09 41,27 42,10 42,00 41,95
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −284,31 −458,45 −587,91 −538,28 −538,86 −556,73 −459,44 −599,14 −526,15
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −1,81 −1,13 −0,05 −1,10 0,00 −0,45 −0,41 0,04 −1,43
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 644,01 1 204,32 1 328,16 1 271,64 1 267,08 1 745,65 1 734,00 1 754,97 1 908,20
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −56,53 247,36 246,61 227,09 233,35 753,88 753,23 783,11 799,90
4b.2.2. Paskolos 700,54 956,96 1 081,55 1 044,55 1 033,73 991,77 980,77 971,86 1 108,30
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −193,54 −192,17 −198,07 −184,33 −190,46 −192,10 −188,95 −202,95 −207,12
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −13,76 −12,17 −16,01 −16,46 −12,26 −15,98 −10,92 −12,76 −10,73
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,56 −0,10 −0,56 −0,61 −0,07 −0,10 −0,10 −0,09 −0,09
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −174,06 −191,38 −184,10 −183,08 −175,19 −177,04 −163,67 −152,37 −159,58
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,02 0,02 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −13,22 −12,09 −15,47 −15,88 −12,31 −15,98 −10,91 −12,70 −10,67
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −179,78 −180,00 −182,06 −167,87 −178,20 −176,12 −178,03 −190,19 −196,39
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −179,89 −180,11 −182,17 −167,95 −178,28 −176,20 −178,11 −190,32 −196,48
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 332,15 903,99 1 185,11 1 147,66 594,72 552,20 467,67 74,24 70,98
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −185,26 −312,02 −403,37 −304,30 −407,88 −424,52 −454,83 −440,79 −398,82
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 698,87 1 841,14 1 739,11 1 728,28 1 807,79 1 770,08 1 772,00 1 758,64 1 849,11
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −181,46 −625,13 −150,63 −276,32 −805,19 −793,36 −849,50 −1 243,61 −1 379,31
A. Grynoji skola užsieniui 9 668,68 9 036,74 8 574,53 8 393,06 7 943,84 7 430,39 6 401,93 6 113,24 6 348,29
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24