Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 12 141,01 12 415,00 13 465,56 12 789,07 12 766,66 11 930,31 12 394,87 12 228,84 11 896,00
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −779,21 −158,25 −164,21 −213,16 −801,97 −316,23 173,17 −20,70 −427,46
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 76,14 79,04 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −106,34 −91,25 −125,49 −117,17 −221,00 −219,09 −232,46 −242,41 −417,01
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −749,01 −146,04 −104,76 −162,03 −592,97 −109,14 393,63 209,71 −28,98
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 920,22 12 573,25 13 629,77 13 002,23 13 568,63 12 246,54 12 221,70 12 249,54 12 323,46
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 078,51 10 752,60 11 813,99 11 208,39 11 739,36 10 397,26 10 399,29 10 465,89 10 534,27
1.2.2. Paskolos 1 841,71 1 820,65 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19
2. Lietuvos bankas −4 018,69 −4 524,71 −6 021,54 −5 990,99 −7 640,26 −5 698,68 −6 340,49 −7 022,83 −8 082,68
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 765,31 2 635,90 1 291,68 2 524,40 2 070,26 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 481,75
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,23 −0,23 −10,24 −10,26 −0,23 - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 819,13 2 636,13 1 301,92 2 534,66 2 111,36 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 514,29
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai −53,59 - - - −40,87 - - - −32,54
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −5 784,00 −7 160,61 −7 313,22 −8 515,39 −9 710,52 −10 586,85 −11 014,29 −11 256,27 −11 564,43
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −0,12 −0,12 −0,10 −0,11 −0,11 −0,10 −0,11 −0,11 −34,14
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −5 783,88 −7 160,49 −7 313,12 −8 515,28 −9 710,41 −10 586,75 −11 014,18 −11 256,16 −11 530,29
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 120,39 1 516,89 1 565,15 1 509,06 2 434,28 1 410,63 1 730,89 1 653,74 1 948,12
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 982,38 2 300,89 2 369,97 2 225,62 3 201,18 2 176,87 2 652,89 2 581,45 2 871,57
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 202,31 2 389,45 2 604,62 2 508,77 3 571,36 2 317,40 2 753,10 2 699,68 3 000,81
3.1.3. Paskolos −210,91 −206,97 −241,07 −265,58 −359,77 −244,70 −91,98 −120,70 −119,31
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −5,40 −5,36 −5,52 −12,48 −3,70 −3,65 −3,37 −2,40 −2,06
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −3,62 123,77 12,15 −4,88 −6,50 108,03 −4,65 5,08 −7,87
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −861,99 −784,00 −804,82 −716,56 −766,90 −766,24 −922,00 −927,71 −923,45
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −588,24 −516,31 −499,91 −467,19 −489,40 −461,61 −451,51 −441,40 −435,43
3.2.2. Paskolos −273,75 −267,69 −304,91 −249,37 −277,50 −304,63 −470,49 −486,31 −488,02
4. Kiti sektoriai −798,94 −727,22 −761,80 −252,84 −199,80 −259,07 −294,37 171,88 296,09
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −675,83 −765,06 −777,13 −973,49 −1 038,60 −1 086,60 −1 063,87 −1 125,06 −966,22
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,01 0,59 −1,70 −3,58 −1,87 0,58 −1,09 2,54 3,72
4.1.2. Pinigai ir indėliai −490,02 −542,25 −556,84 −589,51 −528,62 −605,42 −615,17 −658,58 −615,35
4.1.3. Paskolos 142,30 144,85 120,99 129,41 132,75 134,94 143,37 149,11 159,39
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −303,23 −343,29 −300,11 −470,85 −603,67 −580,16 −551,46 −575,11 −471,06
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −24,87 −24,96 −39,47 −38,96 −37,19 −36,54 −39,52 −43,02 −42,92
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −123,11 37,84 15,33 720,65 838,80 827,53 769,50 1 296,94 1 262,31
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 243,22 −1 327,14 −1 373,84 −1 049,87 −1 073,75 −1 095,25 −1 171,62 −642,39 −688,23
4.2.2. Paskolos 1 120,11 1 364,98 1 389,17 1 770,52 1 912,55 1 922,78 1 941,12 1 939,33 1 950,54
4a. Kitos finansų bendrovės −529,90 −381,90 −481,50 −267,15 −262,47 −255,00 −262,79 −207,81 −235,45
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −15,90 −25,37 −42,92 24,50 31,41 7,85 42,62 51,60 60,38
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,98 −1,22 −3,48 −1,46 - −3,67 - 2,82
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −17,45 −28,27 −26,84 −14,62 −14,70 −17,82 −9,93 −8,89 −15,46
4a.1.3. Paskolos 25,79 25,89 25,38 80,74 85,00 87,11 96,03 105,46 116,24
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −1,28 −0,93 −2,58 −0,31 −0,29 −26,00 −0,29 −2,40 −0,71
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −22,96 −23,04 −37,66 −37,83 −37,14 −35,44 −39,52 −42,57 −42,51
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −514,00 −356,53 −438,58 −291,65 −293,88 −262,85 −305,41 −259,41 −295,83
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 027,18 −1 108,08 −1 137,40 −1 117,09 −1 138,23 −1 154,13 −1 226,66 −1 220,04 −1 267,01
4a.2.2. Paskolos 513,18 751,55 698,82 825,44 844,35 891,28 921,25 960,63 971,18
4b. Ne finansų bendrovės −94,22 −164,79 −85,83 207,44 261,94 181,58 160,24 573,25 718,64
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −645,94 −725,22 −719,56 −984,92 −1 052,79 −1 076,92 −1 092,88 −1 159,23 −1 014,34
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,08 0,08 0,08 - 0,15 1,05 2,58 2,64 1,00
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −469,76 −513,19 −529,10 −574,04 −512,76 −586,39 −603,81 −648,28 −598,51
4b.1.3. Paskolos 116,29 118,96 95,58 48,64 47,72 47,80 47,22 43,55 43,06
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −290,53 −329,15 −284,31 −458,39 −587,85 −538,28 −538,87 −556,69 −459,48
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −2,02 −1,92 −1,81 −1,13 −0,05 −1,10 0,00 −0,45 −0,41
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 551,72 560,43 633,73 1 192,36 1 314,73 1 258,50 1 253,12 1 732,48 1 732,98
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −55,05 −52,91 −56,53 247,36 246,61 227,08 233,33 753,86 753,70
4b.2.2. Paskolos 606,77 613,34 690,26 945,00 1 068,12 1 031,42 1 019,79 978,62 979,28
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −174,82 −180,53 −194,47 −193,13 −199,27 −185,65 −191,82 −193,56 −187,10
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −13,99 −14,47 −14,65 −13,07 −17,22 −17,53 −13,61 −17,43 −12,26
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,09 −0,47 −0,56 −0,10 −0,56 −0,47 - −0,10 −0,10
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −2,81 −0,79 −0,90 −0,85 −1,16 −1,21 −1,43 −1,41 −1,38
4c.1.3. Paskolos 0,22 - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 0,10 0,09
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −11,42 −13,21 −13,22 −12,15 −15,53 −15,88 −12,30 −16,02 −10,87
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,11 - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −160,83 −166,06 −179,82 −180,06 −182,05 −168,12 −178,21 −176,13 −174,84
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −160,99 −166,15 −179,91 −180,14 −182,13 −168,20 −178,29 −176,21 −174,92
4c.2.2. Paskolos 0,16 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 087,57 1 347,68 1 364,32 996,55 1 099,19 1 250,05 648,11 596,69 625,18
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −148,03 −269,62 −211,70 −332,15 −376,13 −297,25 −383,17 −363,71 −352,40
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 656,42 1 677,60 1 698,85 1 788,67 1 690,55 1 730,35 1 802,25 1 732,22 1 766,28
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −420,82 −60,30 −122,83 −459,97 −215,23 −183,05 −770,97 −771,82 −788,70
A. Grynoji skola užsieniui 9 531,34 10 027,64 9 611,69 9 050,85 8 460,07 8 633,24 8 139,01 7 628,32 6 682,71
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24