Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 16 242,56 13 859,01 13 275,50 12 423,74 12 107,10 12 556,61 14 329,52 13 891,65 13 942,89
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 611,70 1 000,48 1 269,96 1 357,45 391,05 801,33 1 698,78 1 645,22 854,45
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - −11,79 −31,92 −12,11 −6,19 −0,30
1.1.2. Pinigai ir indėliai −43,76 −166,52 −280,12 −378,66 −479,56 −517,75 −397,47 −451,35 −418,80
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,17 3,99 3,01 1,99 2,29 4,13 7,51 6,59 2,73
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 653,29 1 163,01 1 547,07 1 734,12 880,11 1 346,87 2 100,85 2 096,17 1 270,82
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 630,86 12 858,53 12 005,54 11 066,29 11 716,05 11 755,28 12 630,74 12 246,43 13 088,44
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 12 255,33 9 361,95 8 528,51 7 668,92 8 775,10 8 748,80 9 678,19 9 256,40 9 995,68
1.2.2. Paskolos 3 375,53 3 496,58 3 477,03 3 397,37 2 940,95 3 006,48 2 952,55 2 990,03 3 092,76
2. Lietuvos bankas −22 670,57 −18 735,98 −18 628,23 −16 215,06 −14 388,25 −14 314,57 −13 508,29 −13 169,49 −15 539,22
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −13 095,34 −9 391,71 −9 195,19 −6 563,84 −5 529,57 −4 956,86 −4 224,44 −4 272,16 −7 397,19
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −34,38 −34,99 - - - −105,52 −9,09 −122,06 −58,43
2.1.2. Pinigai ir indėliai −13 146,58 −9 111,28 −8 866,59 1 089,17 −5 145,52 −4 524,78 −3 869,18 −3 803,99 −6 964,38
2.1.3. Paskolos - −245,44 −328,60 −7 653,01 −452,88 −326,56 −346,17 −346,11 −346,67
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai 85,62 - - - 68,83 - - - −27,71
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −9 575,23 −9 344,27 −9 433,04 −9 651,22 −8 858,68 −9 357,71 −9 283,85 −8 897,33 −8 142,03
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −158,47 −156,10 −145,40 −149,23 −150,61 −174,66 −174,20 −171,91 −168,71
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −9 416,76 −9 188,17 −9 287,64 −9 501,99 −8 708,07 −9 183,05 −9 109,65 −8 725,42 −7 973,32
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 2 862,93 1 761,78 1 472,85 −516,43 −2 582,14 −3 250,97 −6 295,90 −7 594,28 −6 323,50
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 030,85 6 005,79 8 697,08 5 502,33 3 927,16 3 762,07 1 024,62 −121,19 1 219,69
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - −32,95 - - −79,22 −362,41 −534,56 −472,18
3.1.2. Pinigai ir indėliai 6 377,95 6 304,34 8 850,02 9 964,88 11 359,62 11 223,42 11 584,40 10 833,04 11 270,35
3.1.3. Paskolos −148,05 −47,63 −72,05 −4 299,58 −7 236,51 −7 976,97 −10 741,57 −10 986,93 −10 620,78
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 42,62 −6,59 15,09 −7,16 −6,93 −8,96 −219,81 −4,24 −3,13
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −241,67 −244,33 −63,03 −155,81 −189,02 603,80 764,01 571,50 1 045,43
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −3 167,92 −4 244,01 −7 224,23 −6 018,76 −6 509,30 −7 013,04 −7 320,52 −7 473,09 −7 543,19
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −2 651,82 −2 736,58 −4 113,39 −2 791,68 −3 093,60 −3 509,79 −3 611,37 −3 632,63 −4 119,53
3.2.2. Paskolos −516,10 −1 507,43 −3 110,84 −3 227,08 −3 415,70 −3 503,25 −3 709,15 −3 840,46 −3 423,66
4. Kiti sektoriai −544,84 −509,24 −1 144,91 −1 191,43 −1 411,23 −1 547,22 −1 764,82 −2 168,56 −2 384,87
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −2 237,96 −2 221,92 −2 168,56 −2 180,82 −2 171,63 −2 091,90 −2 187,11 −2 455,88 −2 818,37
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 23,39 6,51 1,85 −16,00 −96,56 −253,62 −348,04 −437,19 −504,98
4.1.2. Pinigai ir indėliai −1 396,75 −1 523,78 −1 653,02 −1 629,59 −1 684,22 −1 697,27 −1 780,35 −1 892,10 −2 025,18
4.1.3. Paskolos 215,22 190,43 180,26 184,30 194,03 186,38 288,96 226,95 170,30
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −967,68 −806,24 −608,72 −638,73 −526,15 −358,75 −383,06 −384,60 −510,46
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −112,14 −88,84 −88,93 −80,80 −58,73 31,36 35,38 31,06 51,95
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 693,12 1 712,68 1 023,65 989,39 760,40 544,68 422,29 287,32 433,50
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −345,99 −350,94 −489,18 −571,11 −795,07 −954,84 −1 174,81 −1 324,22 −1 352,41
4.2.2. Paskolos 2 039,11 2 063,62 1 512,83 1 560,50 1 555,47 1 499,52 1 597,10 1 611,54 1 785,91
4a. Kitos finansų bendrovės −794,02 −817,42 −1 395,37 −1 462,36 −1 667,95 −1 886,13 −2 033,20 −2 186,61 −2 170,59
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −14,30 −105,49 −112,78 −164,83 −211,90 −324,66 −440,89 −584,76 −668,74
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −5,58 −10,06 −13,53 −29,79 −40,05 −86,79 −107,70 −186,84 −205,12
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −130,54 −249,69 −276,20 −305,55 −349,09 −410,05 −450,57 −494,07 −554,05
4a.1.3. Paskolos 125,19 120,99 116,42 118,12 119,52 104,52 97,43 89,93 85,01
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 14,30 32,17 48,65 47,35 47,48 43,06 −7,18 −15,16 −22,86
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −17,67 1,10 11,88 5,04 10,24 24,60 27,13 21,38 28,28
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −779,72 −711,93 −1 282,59 −1 297,53 −1 456,05 −1 561,47 −1 592,31 −1 601,85 −1 501,85
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 472,95 −1 399,60 −1 442,04 −1 481,15 −1 642,14 −1 735,74 −1 778,84 −1 795,61 −1 718,06
4a.2.2. Paskolos 693,23 687,67 159,45 183,62 186,09 174,27 186,53 193,76 216,21
4b. Ne finansų bendrovės 500,58 520,12 488,16 519,96 547,84 660,11 694,45 361,28 157,56
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −2 132,90 −2 062,22 −2 011,19 −1 965,43 −1 908,48 −1 711,59 −1 685,95 −1 808,14 −2 089,94
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 29,11 18,30 18,25 18,04 −50,22 −141,80 −204,13 −207,55 −251,35
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −1 183,37 −1 225,18 −1 335,21 −1 273,66 −1 287,99 −1 252,38 −1 300,33 −1 372,07 −1 447,70
4b.1.3. Paskolos 90,00 69,41 63,81 66,15 74,48 81,83 191,50 136,99 85,26
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −974,17 −834,81 −657,23 −690,12 −575,78 −406,00 −381,24 −375,19 −499,82
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −94,47 −89,94 −100,81 −85,84 −68,97 6,76 8,25 9,68 23,67
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 633,48 2 582,34 2 499,35 2 485,39 2 456,32 2 371,70 2 380,40 2 169,42 2 247,50
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 287,68 1 206,50 1 146,08 1 108,62 1 087,05 1 046,57 969,95 751,77 677,93
4b.2.2. Paskolos 1 345,80 1 375,84 1 353,27 1 376,77 1 369,27 1 325,13 1 410,45 1 417,65 1 569,57
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −251,40 −211,94 −237,70 −249,03 −291,12 −321,20 −426,07 −343,23 −371,84
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −90,76 −54,21 −44,59 −50,56 −51,25 −55,65 −60,27 −62,98 −59,69
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,14 −1,73 −2,87 −4,25 −6,29 −25,03 −36,21 −42,80 −48,51
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −82,84 −48,91 −41,61 −50,38 −47,14 −34,84 −29,45 −25,96 −23,43
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −7,81 −3,60 −0,14 4,04 2,15 4,19 5,36 5,75 12,22
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −160,64 −157,73 −193,11 −198,47 −239,87 −265,55 −365,80 −280,25 −312,15
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −160,72 −157,84 −193,22 −198,58 −239,98 −265,67 −365,92 −280,38 −312,28
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 878,89 1 879,18 2 846,35 2 784,76 2 452,72 2 463,84 2 168,16 1 243,49 1 161,77
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −572,94 −2 249,51 −520,33 −539,84 −560,73 −632,20 −650,71 −747,67 −792,76
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 917,73 2 340,48 2 530,01 2 670,58 2 269,26 2 434,39 2 275,88 2 021,64 2 070,11
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −465,90 1 788,21 836,67 654,02 744,19 661,65 542,99 −30,48 −115,58
A. Grynoji skola užsieniui −3 231,03 −1 745,25 −2 178,44 −2 714,42 −3 821,80 −4 092,31 −5 071,33 −7 797,19 −9 142,93
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24