Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 16 368,87 17 491,26 16 242,56 13 859,01 13 275,50 12 423,74 12 107,10 12 556,56 14 330,47
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 752,21 1 234,04 611,70 1 000,48 1 269,96 1 357,45 391,05 801,28 1 698,73
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - −11,79 −31,92 −12,11
1.1.2. Pinigai ir indėliai −70,56 −83,62 −43,76 −166,52 −280,12 −378,66 −479,56 −517,75 −397,47
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 12,51 12,81 2,17 3,99 3,01 1,99 2,29 4,11 7,51
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 810,26 1 304,85 653,29 1 163,01 1 547,07 1 734,12 880,11 1 346,84 2 100,80
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 15 616,66 16 257,22 15 630,86 12 858,53 12 005,54 11 066,29 11 716,05 11 755,28 12 631,74
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 981,03 12 613,20 12 255,33 9 361,95 8 528,51 7 668,92 8 775,10 8 748,80 9 678,19
1.2.2. Paskolos 3 635,63 3 644,02 3 375,53 3 496,58 3 477,03 3 397,37 2 940,95 3 006,48 2 953,55
2. Lietuvos bankas −17 672,53 −19 232,13 −22 670,57 −18 735,98 −18 628,23 −16 215,06 −14 388,25 −14 314,57 −13 508,29
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −7 969,06 −9 573,23 −13 095,34 −9 391,71 −9 195,19 −6 563,84 −5 529,57 −4 956,86 −4 224,44
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −33,94 −76,21 −34,38 −34,99 - - - −105,52 −9,09
2.1.2. Pinigai ir indėliai −7 935,12 −9 497,02 −13 146,58 −9 111,28 −8 866,59 1 089,17 −5 145,52 −4 524,78 −3 869,18
2.1.3. Paskolos - - - −245,44 −328,60 −7 653,01 −452,88 −326,56 −346,17
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - 85,62 - - - 68,83 - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −9 703,47 −9 658,90 −9 575,23 −9 344,27 −9 433,04 −9 651,22 −8 858,68 −9 357,71 −9 283,85
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −115,78 −128,41 −158,47 −156,10 −145,40 −149,23 −150,61 −174,66 −174,20
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −9 587,69 −9 530,49 −9 416,76 −9 188,17 −9 287,64 −9 501,99 −8 708,07 −9 183,05 −9 109,65
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės −1 585,17 −1 693,34 2 862,93 1 761,78 1 472,85 −516,43 −2 582,14 −3 247,49 −6 291,24
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 359,90 415,59 6 030,85 6 005,79 8 697,08 5 502,33 3 927,16 3 765,43 1 029,28
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - −32,95 - - −79,22 −362,41
3.1.2. Pinigai ir indėliai 534,33 515,43 6 377,95 6 304,34 8 850,02 9 964,88 11 359,62 11 224,15 11 585,20
3.1.3. Paskolos −63,78 −50,52 −148,05 −47,63 −72,05 −4 299,58 −7 236,51 −7 976,97 −10 741,57
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 37,17 72,22 42,62 −6,59 15,09 −7,16 −6,93 −8,96 −219,81
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −147,82 −121,54 −241,67 −244,33 −63,03 −155,81 −189,02 606,43 767,87
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −1 945,07 −2 108,93 −3 167,92 −4 244,01 −7 224,23 −6 018,76 −6 509,30 −7 012,92 −7 320,52
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 510,55 −1 510,77 −2 651,82 −2 736,58 −4 113,39 −2 791,68 −3 093,60 −3 509,79 −3 611,37
3.2.2. Paskolos −434,52 −598,16 −516,10 −1 507,43 −3 110,84 −3 227,08 −3 415,70 −3 503,13 −3 709,15
4. Kiti sektoriai 503,52 114,54 −544,84 −509,24 −1 144,91 −1 191,43 −1 411,23 −1 292,87 −1 638,11
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 628,53 −2 085,29 −2 237,96 −2 221,92 −2 168,56 −2 180,82 −2 171,63 −1 849,61 −2 076,57
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 21,40 17,99 23,39 6,51 1,85 −16,00 −96,56 −253,62 −348,04
4.1.2. Pinigai ir indėliai −1 174,06 −1 278,22 −1 396,75 −1 523,78 −1 653,02 −1 629,59 −1 684,22 −1 587,25 −1 770,13
4.1.3. Paskolos 97,98 225,18 215,22 190,43 180,26 184,30 194,03 200,07 309,85
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −502,13 −961,10 −967,68 −806,24 −608,72 −638,73 −526,15 −197,20 −264,31
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −71,72 −89,14 −112,14 −88,84 −88,93 −80,80 −58,73 −11,61 −3,94
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 132,05 2 199,83 1 693,12 1 712,68 1 023,65 989,39 760,40 556,74 438,46
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −295,21 −267,50 −345,99 −350,94 −489,18 −571,11 −795,07 −954,84 −1 174,81
4.2.2. Paskolos 2 427,26 2 467,33 2 039,11 2 063,62 1 512,83 1 560,50 1 555,47 1 511,58 1 613,27
4a. Kitos finansų bendrovės −413,68 −301,21 −794,02 −817,42 −1 395,37 −1 462,36 −1 667,95 −1 777,15 −1 952,28
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −88,60 −3,29 −14,30 −105,49 −112,78 −164,83 −211,90 −215,68 −359,97
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −4,10 −9,70 −5,58 −10,06 −13,53 −29,79 −40,05 −86,79 −107,70
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −153,47 −127,96 −130,54 −249,69 −276,20 −305,55 −349,09 −312,99 −387,17
4a.1.3. Paskolos 39,88 139,59 125,19 120,99 116,42 118,12 119,52 118,40 118,38
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 49,49 15,15 14,30 32,17 48,65 47,35 47,48 41,71 −8,22
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −20,40 −20,37 −17,67 1,10 11,88 5,04 10,24 23,99 24,74
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −325,08 −297,92 −779,72 −711,93 −1 282,59 −1 297,53 −1 456,05 −1 561,47 −1 592,31
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 446,08 −1 429,60 −1 472,95 −1 399,60 −1 442,04 −1 481,15 −1 642,14 −1 735,74 −1 778,84
4a.2.2. Paskolos 1 121,00 1 131,68 693,23 687,67 159,45 183,62 186,09 174,27 186,53
4b. Ne finansų bendrovės 1 195,02 650,87 500,58 520,12 488,16 519,96 547,84 806,02 740,53
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 418,52 −1 984,45 −2 132,90 −2 062,22 −2 011,19 −1 965,43 −1 908,48 −1 577,76 −1 656,06
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 25,61 27,75 29,11 18,30 18,25 18,04 −50,22 −141,80 −204,13
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −911,66 −1 061,39 −1 183,37 −1 225,18 −1 335,21 −1 273,66 −1 287,99 −1 238,99 −1 353,24
4b.1.3. Paskolos 58,07 85,56 90,00 69,41 63,81 66,15 74,48 81,64 191,44
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −539,22 −967,60 −974,17 −834,81 −657,23 −690,12 −575,78 −243,01 −261,45
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −51,32 −68,77 −94,47 −89,94 −100,81 −85,84 −68,97 −35,60 −28,68
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 613,54 2 635,32 2 633,48 2 582,34 2 499,35 2 485,39 2 456,32 2 383,78 2 396,59
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 307,36 1 299,75 1 287,68 1 206,50 1 146,08 1 108,62 1 087,05 1 046,57 969,95
4b.2.2. Paskolos 1 306,18 1 335,57 1 345,80 1 375,84 1 353,27 1 376,77 1 369,27 1 337,21 1 426,64
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −277,82 −235,12 −251,40 −211,94 −237,70 −249,03 −291,12 −321,74 −426,36
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −121,41 −97,55 −90,76 −54,21 −44,59 −50,56 −51,25 −56,17 −60,54
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,11 −0,06 −0,14 −1,73 −2,87 −4,25 −6,29 −25,03 −36,21
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −108,93 −88,87 −82,84 −48,91 −41,61 −50,38 −47,14 −35,27 −29,72
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −12,40 −8,65 −7,81 −3,60 −0,14 4,04 2,15 4,10 5,36
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −156,41 −137,57 −160,64 −157,73 −193,11 −198,47 −239,87 −265,57 −365,82
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −156,49 −137,65 −160,72 −157,84 −193,22 −198,58 −239,98 −265,67 −365,92
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 109,17 799,52 878,89 1 879,18 2 846,35 2 784,76 2 452,72 2 538,37 2 432,78
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −449,39 −470,62 −572,94 −2 249,51 −520,33 −539,84 −560,73 −646,34 −624,91
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 009,38 2 051,53 1 917,73 2 340,48 2 530,01 2 670,58 2 269,26 2 540,51 2 444,73
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −450,82 −781,39 −465,90 1 788,21 836,67 654,02 744,19 644,20 612,96
A. Grynoji skola užsieniui −1 276,14 −2 520,15 −3 231,03 −1 745,25 −2 178,44 −2 714,42 −3 821,80 −3 760,00 −4 674,39
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24