Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 12 415,00 13 465,56 12 789,07 12 766,66 11 930,31 12 394,87 12 228,84 11 896,00 12 556,49
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −158,25 −164,21 −213,16 −801,97 −316,23 173,17 −20,70 −427,46 −99,26
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 79,04 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −91,25 −125,49 −117,17 −221,00 −219,09 −232,46 −242,41 −417,01 −403,06
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −146,04 −104,76 −162,03 −592,97 −109,14 393,63 209,71 −28,98 285,27
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 573,25 13 629,77 13 002,23 13 568,63 12 246,54 12 221,70 12 249,54 12 323,46 12 655,75
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 752,60 11 813,99 11 208,39 11 739,36 10 397,26 10 399,29 10 465,89 10 534,27 10 883,45
1.2.2. Paskolos 1 820,65 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30
2. Lietuvos bankas −4 524,71 −6 021,54 −5 990,99 −7 640,26 −5 698,68 −6 340,49 −7 022,83 −8 082,68 −7 592,36
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 635,90 1 291,68 2 524,40 2 070,26 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 481,75 3 817,32
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,23 −10,24 −10,26 −0,23 - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 2 636,13 1 301,92 2 534,66 2 111,36 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 514,29 3 817,32
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - −40,87 - - - −32,54 -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −7 160,61 −7 313,22 −8 515,39 −9 710,52 −10 586,85 −11 014,29 −11 256,27 −11 564,43 −11 409,68
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −0,12 −0,10 −0,11 −0,11 −0,10 −0,11 −0,11 −34,14 −34,76
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −7 160,49 −7 313,12 −8 515,28 −9 710,41 −10 586,75 −11 014,18 −11 256,16 −11 530,29 −11 374,92
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 516,89 1 565,15 1 509,06 2 434,28 1 410,63 1 730,89 1 653,74 1 948,12 941,48
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 300,89 2 369,97 2 225,62 3 201,18 2 176,87 2 652,89 2 581,45 2 871,57 1 806,41
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 389,45 2 604,62 2 508,77 3 571,36 2 317,40 2 753,10 2 699,68 3 000,81 1 898,76
3.1.3. Paskolos −206,97 −241,07 −265,58 −359,77 −244,70 −91,98 −120,70 −119,31 −78,37
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −5,36 −5,52 −12,48 −3,70 −3,65 −3,37 −2,40 −2,06 −3,53
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 123,77 12,15 −4,88 −6,50 108,03 −4,65 5,08 −7,87 −10,45
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −784,00 −804,82 −716,56 −766,90 −766,24 −922,00 −927,71 −923,45 −864,93
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −516,31 −499,91 −467,19 −489,40 −461,61 −451,51 −441,40 −435,43 −456,56
3.2.2. Paskolos −267,69 −304,91 −249,37 −277,50 −304,63 −470,49 −486,31 −488,02 −408,37
4. Kiti sektoriai −727,22 −761,80 −252,84 −199,80 −259,07 −294,37 171,88 296,09 489,72
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −765,06 −777,13 −973,49 −1 038,60 −1 086,60 −1 063,87 −1 125,06 −966,22 −1 040,13
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,59 −1,70 −3,58 −1,87 0,58 −1,09 2,54 3,72 3,50
4.1.2. Pinigai ir indėliai −542,25 −556,84 −589,51 −528,62 −605,42 −615,17 −658,58 −615,35 −541,79
4.1.3. Paskolos 144,85 120,99 129,41 132,75 134,94 143,37 149,11 159,39 117,41
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −343,29 −300,11 −470,85 −603,67 −580,16 −551,46 −575,11 −471,06 −563,88
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −24,96 −39,47 −38,96 −37,19 −36,54 −39,52 −43,02 −42,92 −55,37
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 37,84 15,33 720,65 838,80 827,53 769,50 1 296,94 1 262,31 1 529,85
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 327,14 −1 373,84 −1 049,87 −1 073,75 −1 095,25 −1 171,62 −642,39 −688,23 −566,19
4.2.2. Paskolos 1 364,98 1 389,17 1 770,52 1 912,55 1 922,78 1 941,12 1 939,33 1 950,54 2 096,04
4a. Kitos finansų bendrovės −381,90 −481,50 −267,15 −262,47 −255,00 −262,79 −207,81 −235,45 −21,08
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −25,37 −42,92 24,50 31,41 7,85 42,62 51,60 60,38 12,29
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,98 −1,22 −3,48 −1,46 - −3,67 - 2,82 2,22
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −28,27 −26,84 −14,62 −14,70 −17,82 −9,93 −8,89 −15,46 −12,43
4a.1.3. Paskolos 25,89 25,38 80,74 85,00 87,11 96,03 105,46 116,24 75,09
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −0,93 −2,58 −0,31 −0,29 −26,00 −0,29 −2,40 −0,71 0,53
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −23,04 −37,66 −37,83 −37,14 −35,44 −39,52 −42,57 −42,51 −53,12
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −356,53 −438,58 −291,65 −293,88 −262,85 −305,41 −259,41 −295,83 −33,37
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 108,08 −1 137,40 −1 117,09 −1 138,23 −1 154,13 −1 226,66 −1 220,04 −1 267,01 −1 160,63
4a.2.2. Paskolos 751,55 698,82 825,44 844,35 891,28 921,25 960,63 971,18 1 127,26
4b. Ne finansų bendrovės −164,79 −85,83 207,44 261,94 181,58 160,24 573,25 718,64 712,83
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −725,22 −719,56 −984,92 −1 052,79 −1 076,92 −1 092,88 −1 159,23 −1 014,34 −1 038,76
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,08 0,08 - 0,15 1,05 2,58 2,64 1,00 1,28
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −513,19 −529,10 −574,04 −512,76 −586,39 −603,81 −648,28 −598,51 −528,37
4b.1.3. Paskolos 118,96 95,58 48,64 47,72 47,80 47,22 43,55 43,06 42,29
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −329,15 −284,31 −458,39 −587,85 −538,28 −538,87 −556,69 −459,48 −551,71
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −1,92 −1,81 −1,13 −0,05 −1,10 0,00 −0,45 −0,41 −2,25
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 560,43 633,73 1 192,36 1 314,73 1 258,50 1 253,12 1 732,48 1 732,98 1 751,59
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −52,91 −56,53 247,36 246,61 227,08 233,33 753,86 753,70 782,94
4b.2.2. Paskolos 613,34 690,26 945,00 1 068,12 1 031,42 1 019,79 978,62 979,28 968,65
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −180,53 −194,47 −193,13 −199,27 −185,65 −191,82 −193,56 −187,10 −202,03
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −14,47 −14,65 −13,07 −17,22 −17,53 −13,61 −17,43 −12,26 −13,66
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,47 −0,56 −0,10 −0,56 −0,47 - −0,10 −0,10 -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −0,79 −0,90 −0,85 −1,16 −1,21 −1,43 −1,41 −1,38 −0,99
4c.1.3. Paskolos - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −13,21 −13,22 −12,15 −15,53 −15,88 −12,30 −16,02 −10,87 −12,70
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −166,06 −179,82 −180,06 −182,05 −168,12 −178,21 −176,13 −174,84 −188,37
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −166,15 −179,91 −180,14 −182,13 −168,20 −178,29 −176,21 −174,92 −188,50
4c.2.2. Paskolos 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 347,68 1 364,32 996,55 1 099,19 1 250,05 648,11 596,69 625,18 328,90
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −269,62 −211,70 −332,15 −376,13 −297,25 −383,17 −363,71 −352,40 −399,70
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 677,60 1 698,85 1 788,67 1 690,55 1 730,35 1 802,25 1 732,22 1 766,28 1 783,68
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −60,30 −122,83 −459,97 −215,23 −183,05 −770,97 −771,82 −788,70 −1 055,08
A. Grynoji skola užsieniui 10 027,64 9 611,69 9 050,85 8 460,07 8 633,24 8 139,01 7 628,32 6 682,71 6 724,23
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24