Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 12 880,77 12 859,96 11 930,60 12 395,16 12 229,13 11 933,82 12 541,68 14 446,04 15 040,72
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −121,46 −708,67 −315,94 173,46 −20,41 −389,64 −114,07 23,56 61,27
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −118,48 −220,71 −218,80 −232,17 −242,12 −416,72 −402,77 −398,95 −374,27
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −69,02 −499,96 −109,14 393,63 209,71 8,55 270,17 363,38 376,41
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 002,23 13 568,63 12 246,54 12 221,70 12 249,54 12 323,46 12 655,75 14 422,48 14 979,45
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 208,39 11 739,36 10 397,26 10 399,29 10 465,89 10 534,27 10 883,45 12 675,14 13 254,42
1.2.2. Paskolos 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34 1 725,03
2. Lietuvos bankas −5 990,99 −7 640,26 −5 698,68 −6 340,49 −7 022,83 −8 082,68 −7 592,36 −10 011,56 −10 655,30
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 524,40 2 070,26 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 481,75 3 817,32 1 498,47 1 001,49
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −10,26 −0,23 - - - - - −25,04 -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 2 534,66 2 111,36 4 888,17 4 673,80 4 233,44 3 514,29 3 817,32 1 523,51 1 001,49
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - −40,87 - - - −32,54 - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −8 515,39 −9 710,52 −10 586,85 −11 014,29 −11 256,27 −11 564,43 −11 409,68 −11 510,03 −11 656,79
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −0,11 −0,11 −0,10 −0,11 −0,11 −34,14 −34,76 −34,45 −47,85
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −8 515,28 −9 710,41 −10 586,75 −11 014,18 −11 256,16 −11 530,29 −11 374,92 −11 475,58 −11 608,94
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 509,65 2 434,07 1 410,45 1 730,73 1 653,59 1 948,49 941,51 1 239,08 918,23
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 227,32 3 202,04 2 177,72 2 653,74 2 582,31 2 872,72 1 807,09 2 107,74 1 808,44
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 −0,21 - - −10,00 −10,20
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 510,47 3 572,22 2 318,25 2 753,95 2 700,54 3 001,96 1 898,80 2 248,01 1 942,43
3.1.3. Paskolos −265,58 −359,77 −244,70 −91,98 −120,70 −119,31 −77,73 −115,21 −107,92
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −12,48 −3,70 −3,65 −3,37 −2,40 −2,06 −3,53 −2,00 −2,57
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −4,88 −6,50 108,03 −4,65 5,08 −7,87 −10,45 −13,06 −13,30
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −717,67 −767,97 −767,27 −923,01 −928,72 −924,23 −865,58 −868,66 −890,21
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −467,19 −489,40 −461,61 −451,51 −441,40 −435,43 −456,56 −466,76 −458,50
3.2.2. Paskolos −250,48 −278,57 −305,66 −471,50 −487,32 −488,80 −409,02 −401,90 −431,71
4. Kiti sektoriai −266,68 −264,35 −396,97 −436,28 18,30 134,63 148,17 603,75 583,90
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −941,12 −1 003,95 −1 049,95 −1 026,37 −1 090,07 −928,96 −1 113,82 −1 040,55 −1 160,47
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −3,58 −1,87 0,44 0,52 2,54 3,72 3,41 1,85 −11,05
4.1.2. Pinigai ir indėliai −589,51 −528,62 −605,42 −615,17 −658,58 −615,35 −572,43 −564,24 −529,42
4.1.3. Paskolos 161,78 167,40 171,89 179,43 184,16 200,65 119,60 118,47 107,58
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −470,85 −603,67 −580,16 −551,46 −575,11 −471,06 −611,31 −536,90 −664,45
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −38,96 −37,19 −36,70 −39,69 −43,08 −46,92 −53,09 −59,73 −63,13
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 674,44 739,60 652,98 590,09 1 108,37 1 063,59 1 261,99 1 644,30 1 744,37
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 157,22 −1 237,02 −1 320,14 −1 405,11 −883,37 −929,67 −825,55 −650,75 −601,53
4.2.2. Paskolos 1 831,66 1 976,62 1 973,12 1 995,20 1 991,74 1 993,26 2 087,54 2 295,05 2 345,90
4a. Kitos finansų bendrovės −293,53 −340,65 −404,34 −416,47 −372,29 −393,78 −293,44 −59,07 −25,59
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 56,35 65,85 46,45 82,32 88,87 98,60 9,35 8,44 −6,32
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −3,48 −1,46 - −1,99 - 2,82 2,22 0,73 −11,09
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −14,57 −14,18 −17,82 −9,93 −8,89 −15,46 −17,84 −10,40 −5,43
4a.1.3. Paskolos 112,54 118,92 125,87 134,22 142,79 158,46 77,57 76,49 71,22
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −0,31 −0,29 −26,00 −0,29 −2,40 −0,71 0,53 −0,08 2,24
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −37,83 −37,14 −35,60 −39,69 −42,63 −46,51 −53,13 −58,30 −63,26
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −349,88 −406,50 −450,79 −498,79 −461,16 −492,38 −302,79 −67,51 −19,27
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 224,47 −1 301,46 −1 379,28 −1 460,18 −1 461,05 −1 504,79 −1 418,34 −1 254,17 −1 244,85
4a.2.2. Paskolos 874,59 894,96 928,49 961,39 999,89 1 012,41 1 115,55 1 186,66 1 225,58
4b. Ne finansų bendrovės 410,40 458,47 374,78 345,84 759,73 881,03 796,93 1 029,52 997,73
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −793,92 −869,69 −896,86 −921,24 −985,92 −852,97 −958,04 −878,68 −967,52
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,00 0,15 1,05 2,58 2,64 1,00 1,28 1,21 1,21
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −383,56 −330,34 −404,52 −430,05 −472,65 −436,22 −402,22 −394,26 −349,76
4b.1.3. Paskolos 49,22 48,46 45,99 45,09 41,27 42,10 42,00 41,95 36,33
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −458,45 −587,91 −538,28 −538,86 −556,73 −459,44 −599,14 −526,15 −655,43
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −1,13 −0,05 −1,10 0,00 −0,45 −0,41 0,04 −1,43 0,13
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 204,32 1 328,16 1 271,64 1 267,08 1 745,65 1 734,00 1 754,97 1 908,20 1 965,25
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 247,36 246,61 227,09 233,35 753,88 753,23 783,11 799,90 845,01
4b.2.2. Paskolos 956,96 1 081,55 1 044,55 1 033,73 991,77 980,77 971,86 1 108,30 1 120,24
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −383,55 −382,17 −367,41 −365,65 −369,14 −352,62 −355,32 −366,70 −388,24
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −203,55 −200,11 −199,54 −187,45 −193,02 −174,59 −165,13 −170,31 −186,63
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,10 −0,56 −0,61 −0,07 −0,10 −0,10 −0,09 −0,09 −1,17
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −191,38 −184,10 −183,08 −175,19 −177,04 −163,67 −152,37 −159,58 −174,23
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,02 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −12,09 −15,47 −15,88 −12,31 −15,98 −10,91 −12,70 −10,67 −11,26
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −180,00 −182,06 −167,87 −178,20 −176,12 −178,03 −190,19 −196,39 −201,61
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −180,11 −182,17 −167,95 −178,28 −176,20 −178,11 −190,32 −196,48 −201,69
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 903,99 1 185,11 1 147,66 594,72 552,20 467,67 74,24 70,98 265,65
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −312,02 −403,37 −304,30 −407,88 −424,52 −454,83 −440,79 −398,82 −426,71
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 841,14 1 739,11 1 728,28 1 807,79 1 770,08 1 772,00 1 758,64 1 849,11 1 954,70
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −625,13 −150,63 −276,32 −805,19 −793,36 −849,50 −1 243,61 −1 379,31 −1 262,34
A. Grynoji skola užsieniui 9 036,74 8 574,53 8 393,06 7 943,84 7 430,39 6 401,93 6 113,24 6 348,29 6 153,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24