Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 11 920,14 12 526,90 14 427,70 15 025,87 13 958,33 12 639,38 15 664,44 17 146,64 16 711,40
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15,58 278,72 409,61 421,45 −461,37 −242,87 290,06 544,78 25,99
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 18,53 18,53 59,13 59,13 −110,30 −60,30 −70,02 −70,02 −17,39
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,01 7,05 5,79 4,32 4,50 6,96 8,23 7,61 10,29
1.1.5. Kiti įsipareigojimai −7,96 253,14 344,69 358,00 −355,57 −189,53 351,85 607,19 33,09
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 904,56 12 248,18 14 018,09 14 604,42 14 419,70 12 882,25 15 374,38 16 601,86 16 685,41
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 534,27 10 883,45 12 675,14 13 254,42 12 899,25 11 546,46 12 722,19 13 927,89 13 872,37
1.2.2. Paskolos 1 370,29 1 364,73 1 342,95 1 350,00 1 520,45 1 335,79 2 652,19 2 673,97 2 813,04
2. Lietuvos bankas −8 082,68 −7 592,36 −10 011,56 −10 655,30 −11 336,84 −10 776,20 −13 530,72 −15 694,88 −16 647,64
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 481,75 3 817,32 1 498,47 1 001,49 −1 437,94 −60,44 −2 647,07 −4 739,60 −6 001,91
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - −25,04 - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 3 514,29 3 817,32 1 523,51 1 001,49 −1 429,20 −60,44 −2 647,07 −4 739,60 −6 051,28
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai −32,54 - - - −8,74 - - - 49,37
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −11 564,43 −11 409,68 −11 510,03 −11 656,79 −9 898,90 −10 715,76 −10 883,65 −10 955,28 −10 645,73
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −34,14 −34,76 −34,45 −47,85 −57,16 −57,82 −85,27 −83,48 −100,72
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −11 530,29 −11 374,92 −11 475,58 −11 608,94 −9 841,74 −10 657,94 −10 798,38 −10 871,80 −10 545,01
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 948,49 941,51 1 238,88 822,60 1 097,44 359,33 −318,97 −867,89 −1 793,83
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 872,72 1 807,09 2 107,54 1 712,81 2 318,94 1 717,21 1 109,73 421,23 −815,45
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - −10,20 −10,20 - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 001,96 1 898,80 2 248,01 1 846,80 2 422,43 1 830,82 1 124,00 454,09 987,53
3.1.3. Paskolos −119,31 −77,73 −115,21 −107,92 −105,88 −76,26 −63,87 −74,18 −1 825,79
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,06 −3,53 −2,00 −2,57 −0,62 −2,27 −2,01 −1,00 −0,97
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −7,87 −10,45 −13,06 −13,30 3,01 −35,08 51,61 42,32 23,78
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −924,23 −865,58 −868,66 −890,21 −1 221,50 −1 357,88 −1 428,70 −1 289,12 −978,38
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −435,43 −456,56 −466,76 −458,50 −467,44 −473,88 −569,42 −521,58 −543,30
3.2.2. Paskolos −488,80 −409,02 −401,90 −431,71 −754,06 −884,00 −859,28 −767,54 −435,08
4. Kiti sektoriai 164,07 195,46 626,30 625,46 622,14 765,74 722,31 533,08 759,52
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −918,83 −1 097,61 −1 034,91 −1 156,18 −1 147,04 −1 056,60 −1 219,03 −1 337,16 −1 079,24
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 3,72 3,41 0,68 −11,06 −5,31 −10,09 −10,52 −7,63 −7,90
4.1.2. Pinigai ir indėliai −615,35 −567,17 −558,53 −529,27 −533,97 −605,22 −690,67 −743,52 −766,89
4.1.3. Paskolos 210,78 130,90 132,98 117,43 117,83 111,19 107,21 107,11 113,06
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −471,06 −611,32 −552,09 −670,94 −671,38 −485,31 −575,21 −651,11 −381,11
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −46,92 −53,43 −57,95 −62,34 −54,21 −67,17 −49,84 −42,01 −36,40
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 082,90 1 293,07 1 661,21 1 781,64 1 769,18 1 822,34 1 941,34 1 870,24 1 838,76
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −929,67 −822,15 −658,28 −603,71 −583,28 −563,57 −382,90 −430,38 −425,31
4.2.2. Paskolos 2 012,57 2 115,22 2 319,49 2 385,35 2 352,46 2 385,91 2 324,24 2 300,62 2 264,07
4a. Kitos finansų bendrovės −382,86 −271,30 −39,38 −11,82 −96,36 −120,02 −220,40 −271,91 −345,52
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 101,49 17,19 17,93 −2,21 9,22 −9,67 −4,06 −3,88 −9,30
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,82 2,22 0,63 −11,09 −6,32 −5,90 −3,99 −0,84 −0,37
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −15,46 −12,58 −4,69 −5,28 −2,70 −12,92 −18,85 −25,32 −34,66
4a.1.3. Paskolos 161,35 80,45 79,88 74,30 76,62 73,47 65,46 60,31 56,26
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −0,71 0,53 −0,08 2,24 −2,48 0,71 2,87 4,08 4,99
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −46,51 −53,43 −57,81 −62,38 −55,90 −65,03 −49,55 −42,11 −35,52
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −484,35 −288,49 −57,31 −9,61 −105,58 −110,35 −216,34 −268,03 −336,22
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 504,79 −1 414,94 −1 255,56 −1 245,99 −1 263,37 −1 255,30 −1 350,84 −1 405,82 −1 437,47
4a.2.2. Paskolos 1 020,44 1 126,45 1 198,25 1 236,38 1 157,79 1 144,95 1 134,50 1 137,79 1 101,25
4b. Ne finansų bendrovės 899,51 821,45 1 038,21 1 026,57 1 102,23 1 223,56 1 257,28 1 102,79 1 391,41
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −845,77 −950,30 −882,16 −967,33 −968,02 −888,27 −1 077,17 −1 211,43 −959,21
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,00 1,28 1,21 1,21 1,11 −0,18 −0,58 −0,28 −0,18
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −436,22 −402,22 −394,26 −349,76 −358,51 −453,90 −551,27 −615,40 −641,62
4b.1.3. Paskolos 49,34 50,42 53,07 43,10 41,18 37,69 41,72 46,77 56,77
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −459,48 −599,78 −542,04 −661,92 −653,49 −469,74 −566,75 −642,62 −373,30
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −0,41 - −0,14 0,04 1,69 −2,14 −0,29 0,10 −0,88
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 745,28 1 771,75 1 920,37 1 993,90 2 070,25 2 111,83 2 334,45 2 314,22 2 350,62
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 753,23 783,11 799,22 845,01 875,66 870,94 1 144,78 1 151,46 1 187,92
4b.2.2. Paskolos 992,05 988,64 1 121,15 1 148,89 1 194,59 1 240,89 1 189,67 1 162,76 1 162,70
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −352,58 −354,69 −372,53 −389,29 −383,73 −337,80 −314,57 −297,80 −286,37
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −174,55 −164,50 −170,68 −186,64 −188,24 −158,66 −137,80 −121,85 −110,73
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,10 −0,09 −1,16 −1,18 −0,10 −4,01 −5,95 −6,51 −7,35
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −163,67 −152,37 −159,58 −174,23 −172,76 −138,40 −120,55 −102,80 −90,61
4c.1.3. Paskolos 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −10,87 −12,07 −9,97 −11,26 −15,41 −16,28 −11,33 −12,57 −12,80
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −178,03 −190,19 −201,85 −202,65 −195,49 −179,14 −176,77 −175,95 −175,64
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −178,11 −190,32 −201,94 −202,73 −195,57 −179,21 −176,84 −176,02 −175,76
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 508,14 486,02 423,46 450,27 175,31 255,32 561,15 494,05 47,48
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −454,69 −444,22 −416,57 −467,63 −440,60 −500,83 −302,95 −297,67 −366,23
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 802,61 1 836,90 1 893,59 1 991,91 1 754,91 1 814,35 1 738,40 1 867,80 1 881,91
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −839,78 −906,66 −1 053,56 −1 074,01 −1 139,00 −1 058,20 −874,30 −1 076,08 −1 468,20
A. Grynoji skola užsieniui 6 458,16 6 557,53 6 704,78 6 268,90 4 516,38 3 243,57 3 098,21 1 611,00 −923,07
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24