Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 12 216,22 11 920,14 12 526,90 14 427,70 15 025,87 13 958,33 12 639,38 15 660,74 17 149,50
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 216,56 15,58 278,72 409,61 421,45 −461,37 −242,87 285,26 540,14
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 −110,30 −60,30 −70,02 −70,02
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 10,82 5,01 7,05 5,79 4,32 4,50 6,96 8,23 7,57
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 193,74 −7,96 253,14 344,69 358,00 −355,57 −189,53 347,05 602,59
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 11 999,66 11 904,56 12 248,18 14 018,09 14 604,42 14 419,70 12 882,25 15 375,48 16 609,36
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 465,89 10 534,27 10 883,45 12 675,14 13 254,42 12 899,25 11 546,46 12 722,19 13 927,89
1.2.2. Paskolos 1 533,77 1 370,29 1 364,73 1 342,95 1 350,00 1 520,45 1 335,79 2 653,29 2 681,47
2. Lietuvos bankas −7 022,83 −8 082,68 −7 592,36 −10 011,56 −10 655,30 −11 336,84 −10 776,20 −13 530,72 −15 694,88
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 233,44 3 481,75 3 817,32 1 498,47 1 001,49 −1 437,94 −60,44 −2 647,07 −4 739,60
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - −25,04 - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 4 233,44 3 514,29 3 817,32 1 523,51 1 001,49 −1 429,20 −60,44 −2 647,07 −4 739,60
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - −32,54 - - - −8,74 - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −11 256,27 −11 564,43 −11 409,68 −11 510,03 −11 656,79 −9 898,90 −10 715,76 −10 883,65 −10 955,28
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −0,11 −34,14 −34,76 −34,45 −47,85 −57,16 −57,82 −85,27 −83,48
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −11 256,16 −11 530,29 −11 374,92 −11 475,58 −11 608,94 −9 841,74 −10 657,94 −10 798,38 −10 871,80
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 653,59 1 948,49 941,51 1 238,88 822,60 1 097,44 359,33 −318,97 −867,89
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 582,31 2 872,72 1 807,09 2 107,54 1 712,81 2 318,94 1 717,21 1 109,73 421,23
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,21 - - −10,20 −10,20 - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 700,54 3 001,96 1 898,80 2 248,01 1 846,80 2 422,43 1 830,82 1 124,00 454,09
3.1.3. Paskolos −120,70 −119,31 −77,73 −115,21 −107,92 −105,88 −76,26 −63,87 −74,18
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,40 −2,06 −3,53 −2,00 −2,57 −0,62 −2,27 −2,01 −1,00
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 5,08 −7,87 −10,45 −13,06 −13,30 3,01 −35,08 51,61 42,32
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −928,72 −924,23 −865,58 −868,66 −890,21 −1 221,50 −1 357,88 −1 428,70 −1 289,12
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −441,40 −435,43 −456,56 −466,76 −458,50 −467,44 −473,88 −569,42 −521,58
3.2.2. Paskolos −487,32 −488,80 −409,02 −401,90 −431,71 −754,06 −884,00 −859,28 −767,54
4. Kiti sektoriai 39,96 164,07 195,46 626,30 625,46 622,14 724,26 667,76 537,41
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 087,06 −918,83 −1 097,61 −1 034,91 −1 156,18 −1 147,04 −1 055,93 −1 240,26 −1 396,75
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,54 3,72 3,41 0,68 −11,06 −5,31 −10,09 −10,52 −7,63
4.1.2. Pinigai ir indėliai −658,58 −615,35 −567,17 −558,53 −529,27 −533,97 −605,22 −688,51 −743,52
4.1.3. Paskolos 187,17 210,78 130,90 132,98 117,43 117,83 111,86 108,13 107,74
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −575,11 −471,06 −611,32 −552,09 −670,94 −671,38 −485,31 −597,29 −704,48
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −43,08 −46,92 −53,43 −57,95 −62,34 −54,21 −67,17 −52,07 −48,86
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 127,02 1 082,90 1 293,07 1 661,21 1 781,64 1 769,18 1 780,19 1 908,02 1 934,16
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −883,37 −929,67 −822,15 −658,28 −603,71 −583,28 −563,57 −381,38 −445,56
4.2.2. Paskolos 2 010,39 2 012,57 2 115,22 2 319,49 2 385,35 2 352,46 2 343,76 2 289,40 2 379,72
4a. Kitos finansų bendrovės −367,93 −382,86 −271,30 −39,38 −11,82 −96,36 −121,09 −227,76 −299,80
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 89,89 101,49 17,19 17,93 −2,21 9,22 −9,67 −12,03 −10,12
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 2,82 2,22 0,63 −11,09 −6,32 −5,90 −3,99 −0,84
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −8,89 −15,46 −12,58 −4,69 −5,28 −2,70 −12,92 −18,85 −25,32
4a.1.3. Paskolos 143,81 161,35 80,45 79,88 74,30 76,62 73,47 65,46 60,31
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,40 −0,71 0,53 −0,08 2,24 −2,48 0,71 −4,43 4,08
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −42,63 −46,51 −53,43 −57,81 −62,38 −55,90 −65,03 −50,22 −48,35
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −457,82 −484,35 −288,49 −57,31 −9,61 −105,58 −111,42 −215,73 −289,68
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 461,05 −1 504,79 −1 414,94 −1 255,56 −1 245,99 −1 263,37 −1 255,30 −1 349,32 −1 420,98
4a.2.2. Paskolos 1 003,23 1 020,44 1 126,45 1 198,25 1 236,38 1 157,79 1 143,88 1 133,59 1 131,30
4b. Ne finansų bendrovės 777,07 899,51 821,45 1 038,21 1 026,57 1 102,23 1 183,15 1 216,47 1 135,01
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −983,89 −845,77 −950,30 −882,16 −967,33 −968,02 −887,60 −1 084,05 −1 264,78
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,64 1,00 1,28 1,21 1,21 1,11 −0,18 −0,58 −0,28
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −472,65 −436,22 −402,22 −394,26 −349,76 −358,51 −453,90 −549,08 −615,40
4b.1.3. Paskolos 43,26 49,34 50,42 53,07 43,10 41,18 38,36 42,64 47,40
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −556,69 −459,48 −599,78 −542,04 −661,92 −653,49 −469,74 −575,18 −695,99
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai −0,45 −0,41 - −0,14 0,04 1,69 −2,14 −1,85 −0,51
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 760,96 1 745,28 1 771,75 1 920,37 1 993,90 2 070,25 2 070,75 2 300,52 2 399,79
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 753,88 753,23 783,11 799,22 845,01 875,66 870,94 1 144,78 1 151,44
4b.2.2. Paskolos 1 007,08 992,05 988,64 1 121,15 1 148,89 1 194,59 1 199,81 1 155,74 1 248,35
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −369,18 −352,58 −354,69 −372,53 −389,29 −383,73 −337,80 −320,95 −297,80
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −193,06 −174,55 −164,50 −170,68 −186,64 −188,24 −158,66 −144,18 −121,85
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −0,10 −0,10 −0,09 −1,16 −1,18 −0,10 −4,01 −5,95 −6,51
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −177,04 −163,67 −152,37 −159,58 −174,23 −172,76 −138,40 −120,58 −102,80
4c.1.3. Paskolos 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −16,02 −10,87 −12,07 −9,97 −11,26 −15,41 −16,28 −17,68 −12,57
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −176,12 −178,03 −190,19 −201,85 −202,65 −195,49 −179,14 −176,77 −175,95
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −176,20 −178,11 −190,32 −201,94 −202,73 −195,57 −179,21 −176,84 −176,02
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 608,72 508,14 486,02 423,46 450,27 175,31 142,21 334,62 362,78
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −416,12 −454,69 −444,22 −416,57 −467,63 −440,60 −660,32 −362,05 −265,13
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 800,45 1 802,61 1 836,90 1 893,59 1 991,91 1 754,91 1 772,63 1 686,68 1 793,27
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse −775,61 −839,78 −906,66 −1 053,56 −1 074,01 −1 139,00 −970,10 −990,01 −1 165,36
A. Grynoji skola užsieniui 7 495,66 6 458,16 6 557,53 6 704,78 6 268,90 4 516,38 3 088,98 2 813,43 1 486,92
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24