Lietuvos bankas

Grynoji skola užsieniui apskaičiuojama iš bendrosios skolos užsieniui atimant rezidentų turtą (priskiriamą skolos priemonėms) užsienyje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 15 112,05 13 839,71 12 721,64 15 743,87 17 227,67 16 792,02 15 942,72 16 341,58 17 456,77
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 507,63 −379,99 −160,61 369,49 625,81 106,61 410,23 727,61 1 202,24
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 59,13 −110,30 −60,30 −70,02 −70,02 −67,90 −28,00 −67,16 −79,22
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,65 1,83 4,27 5,56 4,94 7,62 10,57 11,95 12,25
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 446,85 −271,52 −104,58 433,95 690,89 166,89 427,66 782,82 1 269,21
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 604,42 14 219,70 12 882,25 15 374,38 16 601,86 16 685,41 15 532,49 15 613,97 16 254,53
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 13 254,42 12 899,25 11 546,46 12 722,19 13 927,89 13 872,37 12 392,23 11 981,03 12 613,20
1.2.2. Paskolos 1 350,00 1 320,45 1 335,79 2 652,19 2 673,97 2 813,04 3 140,26 3 632,94 3 641,33
2. Lietuvos bankas −10 655,30 −11 336,84 −10 776,20 −13 530,72 −15 694,68 −16 647,44 −17 890,86 −17 672,33 −19 231,94
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 001,49 −1 437,94 −60,44 −2 647,07 −4 739,40 −6 001,71 −8 461,79 −7 968,86 −9 573,04
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - −33,94 −76,21
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 001,49 −1 429,20 −60,44 −2 647,07 −4 739,40 −6 051,08 −8 461,79 −7 934,92 −9 496,83
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - −8,74 - - - 49,37 - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −11 656,79 −9 898,90 −10 715,76 −10 883,65 −10 955,28 −10 645,73 −9 429,07 −9 703,47 −9 658,90
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės −47,85 −57,16 −57,82 −85,27 −83,48 −100,72 −103,27 −115,78 −128,41
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −11 608,94 −9 841,74 −10 657,94 −10 798,38 −10 871,80 −10 545,01 −9 325,80 −9 587,69 −9 530,49
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 820,94 1 155,43 460,67 −216,38 −766,72 −1 694,68 −406,14 −1 640,53 −1 814,68
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 711,15 2 317,94 1 715,68 1 108,86 419,21 −818,02 418,19 305,68 292,48
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −10,20 - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 845,12 2 421,43 1 829,28 1 123,13 452,07 985,25 347,34 253,36 229,19
3.1.3. Paskolos −107,92 −105,88 −76,26 −63,87 −74,18 −1 826,08 −56,32 −64,04 −52,27
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −2,58 −0,62 −2,27 −2,01 −1,00 −0,97 −6,13 −4,01 −1,39
3.1.5. Kiti įsipareigojimai −13,27 3,01 −35,07 51,61 42,32 23,78 133,30 120,37 116,95
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −890,21 −1 162,51 −1 255,01 −1 325,24 −1 185,93 −876,66 −824,33 −1 946,21 −2 107,16
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −458,50 −467,44 −473,88 −569,42 −521,58 −543,30 −531,70 −1 510,55 −1 510,77
3.2.2. Paskolos −431,71 −695,07 −781,13 −755,82 −664,35 −333,36 −292,63 −435,66 −596,39
4. Kiti sektoriai 566,76 516,74 685,09 718,58 427,57 608,14 503,54 841,04 677,63
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −1 196,85 −1 189,40 −1 045,11 −1 232,23 −1 350,61 −1 104,05 −1 359,96 −1 220,84 −1 430,33
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −11,06 −5,31 −10,00 −10,45 −7,56 −7,80 16,92 21,28 18,05
4.1.2. Pinigai ir indėliai −529,27 −533,97 −605,22 −690,67 −748,51 −798,89 −820,80 −799,92 −879,95
4.1.3. Paskolos 76,76 75,47 73,48 79,08 83,10 89,98 91,74 94,24 194,79
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −670,94 −671,38 −437,68 −560,82 −638,04 −352,20 −619,54 −513,05 −740,16
4.1.5. Kiti įsipareigojimai −62,34 −54,21 −65,69 −49,37 −39,60 −35,14 −28,28 −23,39 −23,06
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 763,61 1 706,14 1 730,20 1 950,81 1 778,18 1 712,19 1 863,50 2 061,88 2 107,96
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −603,71 −583,28 −557,20 −377,77 −526,06 −556,22 −543,36 −315,08 −299,38
4.2.2. Paskolos 2 367,32 2 289,42 2 287,40 2 328,58 2 304,24 2 268,41 2 406,86 2 376,96 2 407,34
4a. Kitos finansų bendrovės −83,84 −171,65 −180,55 −273,02 −308,81 −393,17 −388,11 −425,38 −379,21
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −42,30 −32,72 −47,25 −30,91 −24,59 −16,38 −52,15 −40,08 −12,89
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −11,09 −6,32 −5,90 −3,99 −0,84 −0,37 −4,08 −4,10 −9,70
4a.1.2. Pinigai ir indėliai −5,28 −2,70 −12,92 −18,85 −25,43 −34,66 −83,87 −83,94 −123,58
4a.1.3. Paskolos 34,21 34,68 35,35 36,63 35,68 32,70 31,33 34,84 134,55
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,24 −2,48 0,79 4,38 5,74 20,35 33,54 35,61 11,31
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai −62,38 −55,90 −64,57 −49,08 −39,74 −34,40 −29,07 −22,49 −25,47
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −41,54 −138,93 −133,30 −242,11 −284,22 −376,79 −335,96 −385,30 −366,32
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1 245,99 −1 263,37 −1 244,07 −1 338,35 −1 384,31 −1 440,99 −1 424,42 −1 450,42 −1 437,87
4a.2.2. Paskolos 1 204,45 1 124,44 1 110,77 1 096,24 1 100,09 1 064,20 1 088,46 1 065,12 1 071,55
4b. Ne finansų bendrovės 1 039,89 1 072,12 1 208,30 1 313,77 1 039,60 1 332,06 1 223,99 1 587,14 1 332,67
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −967,91 −968,44 −839,38 −1 063,59 −1 204,19 −937,04 −1 156,62 −1 033,71 −1 304,70
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,21 1,11 −0,18 −0,58 −0,28 −0,18 23,67 25,61 27,75
4b.1.2. Pinigai ir indėliai −349,76 −358,51 −453,90 −551,27 −620,23 −633,62 −600,84 −581,51 −652,25
4b.1.3. Paskolos 42,52 40,76 38,10 42,42 47,39 57,25 60,38 59,37 60,21
4b.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −661,92 −653,49 −422,28 −553,87 −631,21 −359,75 −640,62 −536,28 −742,82
4b.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,04 1,69 −1,12 −0,29 0,14 −0,74 0,79 −0,90 2,41
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 007,80 2 040,56 2 047,68 2 377,36 2 243,79 2 269,10 2 380,61 2 620,85 2 637,37
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 845,01 875,66 871,12 1 145,09 1 039,71 1 065,01 1 062,29 1 309,09 1 301,66
4b.2.2. Paskolos 1 162,79 1 164,90 1 176,56 1 232,27 1 204,08 1 204,09 1 318,32 1 311,76 1 335,71
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI −389,29 −383,73 −342,66 −322,17 −303,22 −330,75 −332,34 −320,72 −275,83
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai −186,64 −188,24 −158,48 −137,73 −121,83 −150,63 −151,19 −147,05 −112,74
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,18 −0,10 −3,92 −5,88 −6,44 −7,25 −2,67 −0,23 -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai −174,23 −172,76 −138,40 −120,55 −102,85 −130,61 −136,09 −134,47 −104,12
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −11,26 −15,41 −16,19 −11,33 −12,57 −12,80 −12,46 −12,38 −8,65
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai −202,65 −195,49 −184,18 −184,44 −181,39 −180,12 −181,15 −173,67 −163,09
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −202,73 −195,57 −184,25 −184,51 −181,46 −180,24 −181,23 −173,75 −163,17
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 721,97 1 488,28 1 383,16 1 660,72 1 475,13 1 025,45 1 067,38 981,54 674,52
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms −471,37 −443,11 −510,68 −310,46 −318,37 −405,36 −387,63 −436,73 −465,42
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 091,88 1 840,65 1 849,62 1 759,49 1 855,45 1 819,60 2 092,92 1 977,51 2 032,39
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 101,46 90,74 44,22 211,69 −61,95 −388,79 −637,91 −559,24 −892,45
A. Grynoji skola užsieniui 7 566,42 5 663,32 4 474,36 4 376,07 2 668,97 83,49 −783,36 −1 148,70 −2 237,70
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24