Lietuvos bankas

Teisės ir licencijavimo departamentas vienas iš trijų Finansų rinkos priežiūros tarnybos padalinių. Šis departamentas atsakingas už finansų rinkos dalyvių veiklai ir priežiūrai skirtų teisėkūros iniciatyvų analizę, šios srities teisės aktų rengimą. Siekiame, kad svarbiausiais teisėkūros ir kitais teisiniais klausimais būtų formuojama ir palaikoma suderinta, teisinį reglamentavimą atitinkanti ir sąlygas veiksmingai finansų rinkos priežiūrai bei darniai finansų rinkos plėtrai sudaranti Finansų rinkos priežiūros tarnybos pozicija.

Nagrinėjame finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus ir esame atsakingi už poveikio priemonių taikymo procedūrų vykdymą bei šių taikomų priemonių proporcingumą ir veiksmingumą.

Siekiame užtikrinti, kad finansų rinkoje veiktų skaidrūs ir patikimi finansų rinkos dalyviai – vertiname gautus prašymus išduoti veiklos licencijas, tikriname, ar įmonės atitinka joms keliamus teisės aktuose nustatytus veiklos reikalavimus, ar pretendentai į finansų įstaigų vadovus yra nepriekaištingos reputacijos ir ar jie atitinka teisės aktuose nustatytus kvalifikacijos bei patirties reikalavimus.

Esame atsakingi už vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų, kylančių iš paskolų, indėlių, draudimo, mokėjimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų sutarčių, prevenciją ir nagrinėjimą.

Departamento direktorius – Arūnas Raišutis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-12-08