Lietuvos bankas

Teisės ir licencijavimo departamentas

Teisės ir licencijavimo departamento direktorius Arūnas Raišutis

Teisės ir licencijavimo departamentas:

  • Veiklos licencijų išdavimas
  • Finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimų nagrinėjimo ir poveikio priemonių taikymo procedūrų vykdymas
  • Finansų rinkos teisės aktų rengimas
  • Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimas

Teisės ir licencijavimo departamento tikslas: teisės taikymo, teisėkūros ir finansų rinkos dalyvių licencijavimo priemonėmis siekti, kad finansų rinkos priežiūra būtų veiksminga, atitinkanti teisinį reglamentavimą ir sudaranti sąlygas darniai finansų rinkos plėtrai, taip pat užtikrinti efektyvų vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimą ir prevenciją.

Esame atsakingi už finansų rinkos dalyvių veiklai ir priežiūrai skirtų teisėkūros iniciatyvų analizę, šios srities teisės aktų rengimą.

Nagrinėjame finansų rinką reguliuojančių teisės aktų pažeidimus ir esame atsakingi už poveikio priemonių taikymo procedūrų vykdymą bei šių taikomų priemonių proporcingumą ir veiksmingumą.

Siekiame užtikrinti, kad finansų rinkoje veiktų skaidrūs ir patikimi finansų rinkos dalyviai – vertiname gautus prašymus išduoti veiklos licencijas, tikriname, ar įmonės atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, ar pretendentai į finansų įstaigų vadovus yra nepriekaištingos reputacijos, ar jie atitinka teisės aktuose nustatytus kvalifikacijos ir patirties reikalavimus.

Esame atsakingi už vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų, kylančių iš paskolų, indėlių, draudimo, mokėjimo, investavimo ir kitų finansinių paslaugų sutarčių nagrinėjimą ir prevenciją. Aktyviai bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, veikiančiomis vartotojų teisių gynimo srityje, esame prisijungę prie Europos Komisijos Finansinių ginčų sprendimo tinklo FIN-NET veiklos, palaikome glaudžius ryšius su Lietuvos vartotojų teises ginančiomis asociacijomis.

Departamentą sudaro keturi skyriai: Finansinių paslaugų ginčų nagrinėjimo skyrius, Teisės taikymo skyrius, Teisėkūros skyrius, Licencijavimo skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17