Lietuvos bankas

Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamentas

Finansų rinkos priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas

Finansų rinkos priežiūros departamentas:

  • Finansinių paslaugų priežiūra
  • Finansų maklerio ir valdymo įmonių, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūra
  • Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija
  • Prekybos finansinių priemonių rinkose priežiūra

Finansų rinkos priežiūros departamento tikslas: siekti, kad finansų rinkos dalyviai, teikdami finansines paslaugas, elgtųsi atsakingai ir profesionaliai, o finansinių paslaugų vartotojai priimtų racionalius finansinius sprendimus.

Prižiūrime, kad finansų maklerio ir valdymo įmonės, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigos veiktų patikimai – turėtų pakankamai kapitalo, būtų likvidžios ir tinkamai valdytų prisiimtą riziką.

Siekiame, kad finansų rinka būtų skaidri ir veiktų sąžiningai – stebime ir analizuojame prekybą finansinių priemonių rinkose, atliekame tyrimus dėl galimo piktnaudžiavimo, stebime sandorius, sudaromus biržoje.

Prižiūrime finansų rinkos dalyvius, kad jie tinkamai įgyvendintų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, ir užtikriname, kad jų veiklos trūkumai būtų identifikuojami ankstyvojoje stadijoje.

Rengiame temines apžvalgas apie įmonių, teikiančių finansines paslaugas, veiklą ir finansinių paslaugų bei produktų rinkos tendencijas, analizuojame, ar su vartotojais elgiamasi sąžiningai ir profesionaliai.

Aktyviai bendraujame su prižiūrimais finansų rinkų dalyviais ir jų klientais – gaunamų skundų pagrindu planuojame ir vykdome finansinių paslaugų teikėjų priežiūrą. Esame atsakingi už tinkamos informacijos apie finansines paslaugas skleidimo priežiūrą, nes teisinga informacija padeda asmenims priimti racionalius finansinius sprendimus.

Aktyviai prisidedame prie vartotojų finansinio raštingumo didinimo – dalyvaujame Lietuvos banko ir kitų institucijų organizuojamose finansinio švietimo iniciatyvose, siekiame, kad vartotojų finansinė elgsena taptų atsakingesnė, o priimami finansiniai sprendimai labiau apgalvoti.

Departamentą sudaro septyni skyriai: Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyrius, Kapitalo rinkos priežiūros skyrius, Mokėjimo paslaugų priežiūros skyrius, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų priežiūros skyrius, Kredito ir draudimo paslaugų priežiūros skyrius, Pinigų plovimo prevencijos reguliavimo skyrius, Pinigų plovimo prevencijos patikrinimų skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-03