Lietuvos bankas

Metaduomenys

Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika (168.2 KB download icon)

Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika (133 KB download icon)

Paskolų statistika (Paskolų rizikos duomenų bazės duomenys) (110.1 KB download icon)

Lietuvos bankų, jų kontroliuojamų įmonių ir užsienio bankų filialų paskolų duomenys (113.5 KB download icon)

Investicinių fondų balanso statistika (151.5 KB download icon)

Skolinimo veiklą vykdančių finansų bendrovių balanso statistika (127.5 KB download icon)

Draudimo bendrovių balanso statistika (189.8 KB download icon)

Pensijų fondų balanso statistika (174.4 KB download icon)

Finansų rinkų statistika (141.2 KB download icon)

Finansinių sąskaitų statistika (192.9 KB download icon)

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai (122.4 KB download icon)

Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai (136 KB download icon)

Išorės sektoriaus statistika:

Mokėjimų statistika (151.1 KB download icon)

Turimų skolos vertybinių popierių statistika (110.7 KB download icon)

Lietuvos banko pasikartojančių sandorių būsto kainų indeksas (122 KB download icon)

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-04-20