Lietuvos bankas

Lietuvos bankas bendradarbiauja su tarptautinėmis finansų institucijomis: Tarptautiniu valiutos fondu, Pasaulio banko grupe, Tarptautinių atsiskaitymų banku, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku bei kitomis, ir dalyvauja šių institucijų veikloje. Bendradarbiavimas su užsienio šalių centriniais bankais grindžiamas įvairių dvišalių ir daugiašalių iniciatyvų pagrindu, siekiant pasidalyti patirtimi pagrindiniais centrinių bankų veiklai aktualiais klausimais. Lietuvos bankas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis su Baltijos, Šiaurės bei kitų užsienio šalių centriniais bankais.

Tarptautinių ryšių naujienos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-27