Lietuvos bankas

Bankų ir draudimo priežiūros departamentas

Bankų ir draudimo priežiūros departamento direktorė Renata Bagdonienė

Bankų ir draudimo priežiūros departamentas:

  • Bankų, kredito unijų ir draudimo įmonių priežiūra taikant riziką ribojančios priežiūros modelį
  • Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių rizikos ir veiklos modelių vertinimas
  • Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių veiklos ir priežiūros reglamentavimo tobulinimas

Bankų ir draudimo priežiūros departamento tikslas: prižiūrint bankus, kredito unijas ir draudimo įmones siekti, kad rinkos dalyviai turėtų pakankamai kapitalo ir būtų likvidūs, veiksmingai valdomi ir tinkamai valdoma jų prisiimama rizika. Mums svarbu, kad finansų rinkos aplinka būtų palanki jos dalyviams, skatintų steigtis ir plėtoti tvarią veiklą Lietuvoje.

Prižiūrimų rinkos dalyvių veiklai taikydami individualų riziką ribojančios priežiūros modelį, orientuojamės į jų veiklos patikimumo ir stabilumo didinimą, periodiškai atliekame priežiūrinius tikrinimus ir vertinimus, taikome kitas priežiūrines priemones. Daug dėmesio skiriame rizikos – kredito, likvidumo, rinkos, operacinės, informacinių technologijų ir tvarumo – vertinimui, taip pat kibernetinio saugumo prevencijos sričiai. Nuolat bendraujame ir bendradarbiaujame su Lietuvos Respublikos ir tarptautinėmis institucijomis priežiūros prevencijos klausimais.

Mums svarbu, kad finansų rinkos aplinka būtų palanki jos dalyviams, skatintų steigtis ir plėtoti tvarią veiklą Lietuvoje.

Siekdami veiksmingos priežiūros, vadovaujamės bendradarbiavimo principu, palaikydami su finansų rinkos dalyviais nuolatinį dialogą, pagrįstą profesionalumu, atvirumu ir pagarba.

Mes atstovaujame Lietuvos bankui Europos Sąjungos Bendro priežiūros mechanizmo veikloje – kartu su kitų šalių priežiūros institucijomis įgyvendiname keliamus tikslus, susijusius su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politikos įgyvendinimu.

Departamentą sudaro penki skyriai: Bankų priežiūros skyrius, Draudimo įmonių priežiūros skyrius, Kredito rizikos skyrius, Rinkos ir likvidumo rizikos skyrius, Operacinės ir informacinių technologijų rizikos skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17