Lietuvos bankas

Bankų ir draudimo įmonių priežiūros departamentas yra vienas iš trijų Finansų rinkos priežiūros tarnybos padalinių. Prižiūrėdami bankus, kredito unijas ir draudimo įmones siekiame, kad rinkos dalyviai turėtų pakankamai kapitalo ir būtų likvidūs, veiksmingai valdomi ir tinkamai valdoma jų prisiimama rizika. Mums svarbu, kad finansų rinkos aplinka būtų palanki jos dalyviams, skatintų steigtis ir plėtoti tvarią veiklą Lietuvoje.

Prižiūrimų rinkos dalyvių veiklai taikydami individualų riziką ribojančios priežiūros modelį, orientuojamės į jų veiklos patikimumo ir stabilumo didinimą, periodiškai atliekame priežiūrinius tikrinimus bei vertinimus ir taikome kitas priežiūrines priemones. Siekdami veiksmingos priežiūros, vadovaujamės bendradarbiavimo principu, palaikydami su finansų rinkos dalyviais nuolatinį dialogą, pagrįstą profesionalumu, atvirumu ir pagarba.

Atstovaujame Lietuvos bankui Europos Sąjungos Bendro priežiūros mechanizmo veikloje – kartu su kitų šalių priežiūros institucijomis įgyvendiname keliamus tikslus, susijusius su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politikos įgyvendinimu.

Departamento direktorė – Renata Bagdonienė

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-16