Lietuvos bankas

Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Europos Sąjungoje (ESS 2010)

Nacionalinių sąskaitų sistema 2008 (NSS 2008) (anglų k.) 

Mokėjimų balanso ir tarptautinio investicijų balanso vadovas, šeštasis leidimas (anglų k.)  

EBPO užsienio tiesioginių investicijų sudarymo vadovas, ketvirtasis leidimas, 2008 (anglų k.) 

Skolos užsieniui statistika: vadovas sudarytojams ir vartotojams, 2013 (anglų k.) 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)

Duomenų platinimo specialiųjų standartų vadovas (anglų k.)

Vertybinių popierių statistikos vadovas (anglų k.)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-02