Lietuvos bankas

Statistikos departamentas priklauso Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybai. Departamentas renka, sudaro, plėtoja ir skelbia finansų statistiką, reikalingą Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko funkcijoms vykdyti. Ši suderinta ir palyginama statistinė informacija naudojama euro zonos statistikai rengti; jos pagrindu priimami pinigų politikos sprendimai.  Statistikos srityje  departamentas glaudžiai bendradarbiauja su kitomis statistiką rengiančiomis Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasaulio  institucijomis. Jis koordinuoja Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą Lietuvoje ir metodiškai tam vadovauja. Siekdamas sumažinti respondentų atskaitomybės krūvį, Statistikos departamentas tvarko ir plėtoja vertybinių popierių bei paskolų mikroduomenų bazes. Visa jo rengiama statistika yra viešai ir nemokamai skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Departamento direktorius - Ramūnas Baravykas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-18