Lietuvos bankas

Duomenų ir statistikos departamentas

Duomenų ir statistikos departamento direktorius Ramūnas Baravykas

Duomenų ir statistikos departamento tikslas: užtikrinant, kad aukščiausios kokybės duomenys ir statistika būtų pasiekiami vidaus padaliniams ir visuomenei, įgalinti priimti duomenimis grįstus sprendimus ir taip padidinti LB struktūrinių padalinių veiklos veiksmingumą ir efektyvumą, pagerinti rizikos valdymą. 

Departamentas formuoja duomenų valdysenos politiką bei apibrėždamas tvarkas, procesus, procedūras ir duomenų architektūrą įgyvendina duomenų valdymo strategijos tikslams ir aukštesnei duomenų valdymo brandai pasiekti būtinus uždavinius. Departamentas duomenis valdo atsižvelgdamas į duomenų vertės grandinę, t. y. atskirdamas duomenų valdysenos, duomenų ir ataskaitų surinkimo, statistikos sudarymo ir metodinio palaikymo  bei duomenų ir statistikos platinimo dalis.

Departamento parengti duomenys ir statistinė informacija naudojama euro zonos statistikai rengti, jos pagrindu priimami pinigų politikos sprendimai, taip pat naudojama kitoms Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko funkcijoms vykdyti. 

Departamentas glaudžiai bendradarbiauja su kitomis duomenis ir statistiką rengiančiomis Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasaulio institucijomis, dalyvauja duomenų atvėrimo iniciatyvose. Jis koordinuoja Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą Lietuvoje ir metodiškai tam vadovauja.

Siekdamas sumažinti respondentų atskaitomybės krūvį, departamentas tvarko ir plėtoja vertybinių popierių bei paskolų mikroduomenų bazes. Visa rengiama statistika yra viešai ir nemokamai skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Departamentą sudaro penki skyriai: Duomenų valdysenos skyrius, Duomenų ir ataskaitų surinkimo skyrius, Makroekonominės statistikos skyrius, Pinigų ir finansų statistikos skyrius, Duomenų ir statistikos platinimo skyrius. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17