Lietuvos bankas

Duomenų ir statistikos departamentasDuomenų ir statistikos departamento direktorius – Ramūnas Baravykas

Duomenų ir statistikos departamento tikslas: rinkti, sudaryti, plėtoti ir skelbti finansų statistiką, reikalingą Lietuvos banko ir Europos Centrinio Banko funkcijoms vykdyti. Ši suderinta ir palyginama statistinė informacija naudojama euro zonos statistikai rengti, jos pagrindu priimami pinigų politikos sprendimai. Departamentas glaudžiai bendradarbiauja su kitomis statistiką rengiančiomis Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasaulio institucijomis. Jis koordinuoja Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiųjų standartų taikymą Lietuvoje ir metodiškai tam vadovauja. Siekdamas sumažinti respondentų atskaitomybės krūvį, departamentas tvarko ir plėtoja vertybinių popierių bei paskolų mikroduomenų bazes. Visa rengiama statistika yra viešai ir nemokamai skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Departamentą sudaro keturi skyriai: Bendrosios statistikos skyrius, Išorės statistikos skyrius, Pinigų ir finansų statistikos skyrius, Statistikos duomenų valdymo skyrius.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-04