Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tarp svarbiausių valstybės institucijų nurodytas Lietuvos bankas – centrinis bankas Lietuvos Respublikoje. Jis reguliariai atsiskaito Lietuvos Respublikos Seimui, kuris yra Lietuvos banko steigėjas. Kartu mūsų organizacija laikosi šiuolaikiniams moderniems nacionaliniams centriniams bankams būdingo atskaitingumo visuomenei principo, kuris įgyvendinamas veiklos skaidrumu: visuomenei nuolat teikiama objektyvi ir išsami informacija apie banko veiklą, aiškinami ir pagrindžiami sprendimai bei jų motyvai. Veiklos skaidrumas yra viena iš esminių mūsų organizacijos institucinių vertybių.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-26