Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Metų ataskaita

LB MA.jpg

Ataskaitoje pateikiama informacija apie tai, kaip Lietuvos bankas vykdo Lietuvos Respublikos centrinio banko pagrindines funkcijas ir įgyvendina strateginius siekius.

Skelbiama ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės mėn.