Lietuvos bankas

Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialusis standartas

Duomenų platinimo specialųjį standartą (DPSS) nustatė Tarptautinis valiutos fondas (TVF) siekdamas duomenų skaidrumo ir pasitikėjimo statistine informacija. Standarto tikslas – užtikrinti, kad TVF šalys narės, siekiančios prieigos prie tarptautinių kapitalo rinkų, juo vadovautųsi teikdamos išsamius, patikimus, palyginamus ir laiku teikiamus ekonomikos ir finansų duomenis visuomenei.

Lietuva DPSS taiko nuo 1996 m., o nuo 2018 m. liepos 19 d. pradėjo laikytis aukščiausio lygio TVF duomenų platinimo standarto – DPSS Plus. Standarto taikymą šalyje koordinuoja Lietuvos bankas, jis atsako už tai, kad DPSS Plus reikalavimai būtų taikomi finansų sektoriaus ir didžiosios dalies išorės sektoriaus rodiklių grupėms.

Pagal DPSS Plus parengti rodiklių grupių duomenys skelbiami Nacionaliniame suvestinių duomenų puslapyje „Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys“ ir atnaujinami TVF Duomenų skelbimo kalendoriuje nurodytomis dienomis. Rodiklių grupių metaduomenys, t. y. informacija apie statistinių rodiklių turinį ir periodiškumą, jų rinkimo, sudarymo, konfidencialumo ir skelbimo visuomenei praktiką šalyje skelbiami TVF svetainėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-10