Lietuvos bankas

[[#ex]]

Seimo kontrolierių pažymos

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymos apie Lietuvos banke atliktą skundo tyrimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo Lietuvos banke rezultatus. Pažymos ir informacija skelbiami ne trumpiau kaip vienus metus nuo informacijos apie nagrinėjimo rezultatus pateikimo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams.

Seimo kontrolieriaus pažyma Lietuvos banko atsakymas
Seimo kontrolieriaus 2016 02 04 pažyma Nr. 4D-2015/1-801 (481.3 KB download icon). Pasiūlymų (rekomendacijų) Lietuvos bankui nepateikta.
Seimo kontrolieriaus 2016 04 14 pažyma Nr. 4D-2016/1-119 (300.3 KB download icon). Atsakymas Seimo kontrolieriui (103.2 KB download icon).

Valstybės kontrolierių sprendimai

Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai dėl valstybinio audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų, taip pat valstybės kontrolieriui pateikta informacija apie sprendimuose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą. Sprendimas ir informacija skelbiami svetainėje ne trumpiau kaip vienus metus nuo informacijos apie teikimų ir pasiūlymų įvykdymą, teisės aktų pažeidimų pašalinimą paskelbimo dienos.

Šiuo metu tokių sprendimų nėra.


Teismo sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai Lietuvos banke

Įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai Lietuvos banke, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų pašalinimo. Teismo sprendimai ir informacija skelbiami ne trumpiau kaip vienus metus nuo informacijos apie priemones, kurių imtasi dėl teisės aktų pažeidimų pašalinimo, paskelbimo dienos.

Šiuo metu įsiteisėjusių teismo sprendimų, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, nėra.


Tarnybiniai nusižengimai

Informacija apie Lietuvos banko tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus, jų skaičių ir tarnautojams skirtas galiojančias tarnybines nuobaudas.

Šiuo metu aktualių tarnybinių nusižengimų nėra.

Nuobaudos skyrimo data Nubaustų tarnautojų skaičius Nuobaudos tipas Nuobauda galioja iki
- - - -

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-27