Lietuvos bankas

Lietuvos banko terminų bazė skirta visiems, kurie dirba su finansų srities tekstais – juos kuria, verčia ar redaguoja.

Bazėje teikiami terminai iš paskelbtų finansų srities dokumentų ir leidinių, visų pirma iš Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos banko valdybos nutarimais patvirtintų norminamųjų teisės aktų, Europos Centrinio Banko skelbiamų dokumentų, ES reglamentų ir direktyvų, kitų dokumentų, įvairių leidinių. Siekiant terminijos vartosenos nuoseklumo, į LB terminų bazę stengiamasi įtraukti tuos finansų srities terminus, kurie yra aprobuoti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) ir paskelbti Lietuvos Respublikos terminų banke (LRTB), taip pat terminai, skelbiami Daugiakalbėje ES terminų bazėje (IATE). Lietuvos banko terminų bazė pildoma nuolat.

Norėdami naršyti Lietuvos banko terminų bazėje spauskite nuorodą Lietuvos banko terminų bazė

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-23