Lietuvos bankas

Korporatyvinių paslaugų departamentas:

  • Lietuvos banko biudžeto sudarymas ir kontrolė, finansinių ir ūkinių operacijų apskaita, finansinių ataskaitų rengimas
  • Lietuvos banko tarnautojų ir vertybių apsauga, saugus vertybių gabenimas
  • Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas
  • Lietuvos banko pastatų, patalpų, tarnautojų darbo sąlygų priežiūra

Korporatyvinių paslaugų departamento tikslas: valdant Lietuvos banko (LB) administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą, užtikrinti tvarų, veiksmingą, efektyvų ir saugų LB išteklių naudojimą. Užtikrinti finansų, saugos, pastatų infrastruktūros, viešųjų pirkimų, dokumentų ir informacijos valdymo, redagavimo, vertimo ir leidybos paslaugų teikimą ir kokybę.

Atsakome už skaidrų ir tikslingą LB finansinių išteklių planavimą. Teikiame patikimą finansų analizę, padedančią priimti LB efektyvumą didinančius valdymo sprendimus, orientuotus į tvarią LB finansinę padėtį ilgu laikotarpiu. Formuojame ir įgyvendiname Lietuvos banko finansinės apskaitos politiką, laiku parengiame  finansines ataskaitas.

Nustatome LB tarnautojų ir svečių patekimo į LB teritoriją ir patalpas tvarką, kontroliuojame, kaip jos laikomasi. Nustatome LB ir jo tarnautojų, svečių, komercinių bankų inkasavimo, kitų įstaigų ir asmenų transporto priemonių patekimo į LB teritoriją ir išvykimo iš jos tvarką, prižiūrime, kad jos būtų laikomasi. Esame įpareigoti saugoti LB tarnautojus, vertybes ir kitą turtą, prireikus vertybes saugiai gabenti, organizuoti ir vykdyti ne mūsų transporto priemonėmis pervežamų LB vertybių apsaugą, pasitelkiant policijos pareigūnų pajėgas.

Organizuojame ir įgyvendiname LB viešųjų pirkimų procesą taip, kad LB funkcijoms ir veiklai valdyti reikalingos kokybiškos prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigyjami laiku ir skaidriai, o tam numatytos lėšos būtų naudojamos racionaliai. Sekame Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procesą, pokyčius, analizuojame šių teisės aktų reikalavimus ir inicijuojame reikalingus vidinių teisės aktų pakeitimus.

Prižiūrime ir rūpinamės LB pastatais, tarnautojų darbo aplinka, civilinės saugos, darbo saugos ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimu, taikome tvarumo priemones teikdami paslaugas. 

Priimame gyventojų, organizacijų ir įmonių paklausimus, prašymus, skundus, išsiunčiame jiems parengtus atsakymus, administruojame LB dokumentų apyvartą, tvarkome jų archyvą ir LB tarnautojų darbo laiko apskaitą.

Redaguojame LB parengtus teisės aktus, dokumentus, leidinius ir skelbiamą informaciją, vykdome vertimų į kitas kalbas ir  leidinių leidybos veiklą.

Departamentą sudaro šeši skyriai: Finansų skyrius, Saugos skyrius, Viešųjų pirkimų skyrius, Pastatų infrastruktūros skyrius, Dokumentų ir informacijos valdymo skyrius, Leidybos ir vertimų skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-07-03