Lietuvos bankas

Rinkos infrastruktūros departamentas priklauso Bankininkystės tarnybai. Departamentas atsakingas už konkurencingos ir pažangios mokėjimų rinkos plėtrą, jo ekspertai formuoja mokėjimų rinkos politiką bei vykdo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūrą. Departamentas valdo dvi mokėjimų eurais sistemas –  CENTROlink ir TARGET2-LIETUVOS BANKAS, pastaroji yra Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 dalis.

Departamento direktorius – Algirdas Neciunskas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-02-01