Lietuvos bankas

Rinkos infrastruktūros departamentas

Rinkos infrastruktūros departamento direktorius Evaldas Ruzgys

Rinkos infrastruktūros departamentas:

  • Formuoja mokėjimo priemonių politiką
  • Valdo Lietuvos banko mažmeninių mokėjimų sistemą CENTROlink
  • Koordinuoja ir administruoja Eurosistemos TARGET paslaugų (TARGET2, T2S, TIPS) teikimą Lietuvoje
  • Vykdo finansų rinkos infrastruktūros priežiūrą
  • Skatina inovacijas ir atvirąją bankininkystę

Rinkos infrastruktūros departamento misija – skatinti mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų patvarų ir veiksmingą veikimą bei efektyvią mokėjimų rinką, vykdyti finansų rinkos infrastruktūros priežiūrą, formuoti mokėjimo priemonių politiką, efektyviai administruoti ir plėtoti Lietuvos banko mažmeninių mokėjimų sistemą CENTROlink, koordinuoti ir administruoti Eurosistemos TARGET paslaugų teikimą Lietuvos mokėjimo paslaugų teikėjams.

Formuodamas finansų rinkos infrastruktūros ir mokėjimo priemonių politiką, departamentas rengia ir teikia pasiūlymus dėl finansų rinkos infrastruktūros ir mokėjimo priemonių politikos, jos priemonių, priežiūros, mokėjimo sistemų administravimo, plėtros ir inovacijų klausimais.

Rinkos infrastruktūros departamentas, siekdamas užtikrinti sklandų šalies mažmeninių mokėjimų funkcionavimą, valdo Lietuvos banko mažmeninių mokėjimų sistemą CENTROlink ir užtikrina šios sistemos jungtis su kitomis bendrojoje mokėjimų eurais erdvėje (SEPA) veikiančiomis finansų rinkų infrastruktūromis.

Rinkos infrastruktūros departamentas koordinuoja šalies mokėjimo paslaugų teikėjų pasirengimą naudotis Eurosistemos TARGET paslaugomis ir administruoja šių paslaugų teikimą.

Vykdydamas finansų rinkos infrastruktūros priežiūrą, Rinkos infrastruktūros departamentas registruoja mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, tvarko ir skelbia duomenis, kuria ir taiko finansų rinkos infrastruktūros rizikos stebėjimo, analizės ir vertinimo priemones.

Aktyvi Rinkos infrastruktūros departamento darbuotojų veikla koordinuojant atvirosios bankininkystės plėtrą šalyje ir naujų departamento administruojamų sistemų teikiamų paslaugų atsiradimas ženkliai prisideda prie inovacijų finansinių sandorių srityje ir kartu skatina FinTech bendrovių veiklą, didina konkurenciją šioje srityje, skatina visuomenei patrauklių mokėjimo paslaugų atsiradimą.

Departamentą sudaro keturi skyriai: Rinkos infrastruktūros politikos, Rinkos infrastruktūros vystymo, Rinkos infrastruktūros administravimo, Mokėjimo sistemos plėtros skyrius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-17