Lietuvos bankas
Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2019 12 31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2020 03 31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys 10867 10994
Padalinio vadovas  3783 3857
Vyriausiasis specialistas 2677 2685
Vyresnysis specialistas 1812 1792
Specialistas 1214 1214
Kvalifikuotas darbininkas 1048 1048

Nustatytasis Lietuvos banko valdybos darbo užmokestis 2010-2020 m.  (545.2 KB )

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-26