Lietuvos bankas

Siekdami skaidrumo ir atvirumo, skelbiame LB tarnautojų dviejų paskutinių ketvirčių vidutinį nustatytą darbo užmokestį:

Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2021-09-30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2021-12-31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys1 12650 12303
Padalinio vadovas  4361 4466
Aukščiausiojo lygio specialistas 2981 3018
Aukštesniojo lygio specialistas 2084 2086
Specialistas 1661 1626
Pagalbinių funkcijų specialistas 1134 1134

1 Lietuvos banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojo ir Valdybos narių darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas:

- 10 str. 7 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir Valdybos narių atlyginimo dydį, neviršijantį 90 procentų Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimo dydžio, nustato Lietuvos banko valdyba“.

- 17 str. 4 p. „ Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento”.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-25