Lietuvos bankas

Siekdami skaidrumo ir atvirumo, skelbiame LB tarnautojų dviejų paskutinių ketvirčių vidutinį nustatytą darbo užmokestį:

Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2022-03-31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2022-06-30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys1 12453 14417
Padalinio vadovas  4752 4821
Aukščiausiojo lygio specialistas 3406 3455
Aukštesniojo lygio specialistas 2322 2322
Specialistas 1384 1377

1 Lietuvos banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojo ir Valdybos narių darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas:

- 10 str. 7 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir Valdybos narių atlyginimo dydį, neviršijantį 90 procentų Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimo dydžio, nustato Lietuvos banko valdyba“.

- 17 str. 4 p. „ Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento”.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-29