Lietuvos bankas
Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2019 09 30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2019 12 31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys 11233 10867
Padalinio vadovas  3752 3783
Vyriausiasis specialistas 2657 2677
Vyresnysis specialistas 1810 1812
Specialistas 1204 1214
Kvalifikuotas darbininkas 1041 1048

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-03