Lietuvos bankas

Siekdami skaidrumo ir atvirumo, skelbiame LB tarnautojų dviejų paskutinių ketvirčių vidutinį nustatytą darbo užmokestį:

Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2023-12-31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2024-03-31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys1 14603 15041
Padalinio vadovas  5327 6225
Aukščiausiojo lygio specialistas 3800 4387
Aukštesniojo lygio specialistas 2467 2820
Specialistas 1359 1572

1 Lietuvos banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojo ir Valdybos narių darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas:

  • 10 str. 7 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir Valdybos narių atlyginimo dydį, neviršijantį 90 procentų Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimo dydžio, nustato Lietuvos banko valdyba“.
  • 17 str. 4 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento”.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-08