Lietuvos bankas
Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2019 03 31
(neatskaičius mokesčių), Eur*

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2019 06 30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys 10250 11906
Padalinio vadovas  3582 4121
Vyriausiasis specialistas 2654 2899
Vyresnysis specialistas 1684 1952
Specialistas 1144 1242
Kvalifikuotas darbininkas 1007 1056

*2019 metais įsigaliojus mokestiniams pakeitimams, dėl kurių buvo sujungtos darbdavio ir darbuotojo mokamos socialinio draudimo įmokos, nuo 2019 m. sausio 1 d. Lietuvos banko tarnautojų (kaip ir visų Lietuvos dirbančiųjų asmenų) bruto darbo užmokestis padidintas 1,289 karto. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-01