Lietuvos bankas

Siekdami skaidrumo ir atvirumo, skelbiame LB tarnautojų dviejų paskutinių ketvirčių vidutinį nustatytą darbo užmokestį:

Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2023-03-31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2023-06-30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys1 13779 15575
Padalinio vadovas  5306 5308
Aukščiausiojo lygio specialistas 3755 3781
Aukštesniojo lygio specialistas 2413 2411
Specialistas 1341 1342

1 Lietuvos banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojo ir Valdybos narių darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas:

  • 10 str. 7 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir Valdybos narių atlyginimo dydį, neviršijantį 90 procentų Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimo dydžio, nustato Lietuvos banko valdyba“.
  • 17 str. 4 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento”.
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-21