Lietuvos bankas
Pareigybių grupės

Vidutinis nustatytasis darbo
užmokestis 2017 03 31 
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytasis darbo
užmokestis 2017 06 30 
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys 6914 7740
Padalinio vadovas  2527 2755
Vyriausiasis specialistas 1789 1868
Vyresnysis specialistas 1231 1300
Specialistas 829 859
Kvalifikuotas darbininkas 639 700
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-07-11