Lietuvos bankas

Siekdami skaidrumo ir atvirumo,  skelbiame LB tarnautojų dviejų paskutinių ketvirčių vidutinį nustatytą darbo užmokestį:

Pareigybių grupės

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2021-03-31
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2021-06-30
(neatskaičius mokesčių), Eur
Valdybos narys1 11 554 12 630
Padalinio vadovas  4 145 4 164
Aukščiausiojo lygio specialistas 2 785 2 784
Aukštesniojo lygio specialista 1 974 1 955
Specialistas 1 268 1 247
Pagalbinių funkcijų specialistas 1 199 1 199

1 Lietuvos banko valdybos pirmininko, jo pavaduotojo ir Valdybos narių darbo užmokestį nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas:

- 10 str. 7 p. „Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojų ir Valdybos narių atlyginimo dydį, neviršijantį 90 procentų Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimo dydžio, nustato Lietuvos banko valdyba“.

- 17 str. 4 p. „ Lietuvos banko valdybos pirmininko atlyginimas lygus penkiems piniginio tarpininkavimo įstaigų darbuotojų vidutiniams mėnesiniams darbo užmokesčiams, skelbiamiems Lietuvos statistikos departamento”.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-22