Lietuvos bankas
Pareigybių grupės Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2020 06 30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Vidutinis nustatytas darbo
užmokestis 2020 09 30
(neatskaičius mokesčių), Eur

Valdybos narys 12306 12135
Padalinio vadovas  4087 4061
Vyriausiasis specialistas 2853 2847
Vyresnysis specialistas 1913 1924
Specialistas 1253 1262
Kvalifikuotas darbininkas 1099 1099

Nustatytasis Lietuvos banko valdybos darbo užmokestis 2010-2020 m.  (545.2 KB )

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-21