Lietuvos bankas
Informacinių technologijų departamentas

Finansų rinkos plėtros centras siekia prisidėti prie Lietuvos finansų rinkos plėtros, kad ir toliau čia kurtųsi, augtų aukštą pridėtinę vertę kuriančios finansų įmonės, didėtų paslaugų prieinamumas ir konkurencija. Centras daug dėmesio skiria naujų dalyvių pritraukimui įvairiuose segmentuose − kredito, kapitalo, draudimo, mokėjimų rinkose. Taip jis įgyvendina strateginį Lietuvos banko tikslą – didinti Lietuvos finansų sektoriaus konkurenciją ir skatinti tvarią ir inovatyvią rinkos plėtrą.

Finansų rinkos plėtros centro vadovas: Lukas Jakubonis

Lukas Jakubonis yra verslo plėtros vadovas, atsakingas už konkurencijos didinimą ir naujų įmonių pritraukimą į kredito, kapitalo, mokėjimo ir draudimo rinkas. Jis yra Finansų rinkos plėtros centro vadovas, atsakingas už vietinės FinTech bendruomenės pritraukimą, palaikymą ir pagalbą plečiant savo verslą. Santykių užmezgimas ir palaikymas su pagrindiniais industrijos dalyviais, vyriausybės institucijomis ir vietos bendruomene yra kasdienis centro darbas. Lukas nuolat aptaria FinTech ir bankinio sektoriaus ateities tendencijas, galimus ateities modelius, reguliavimą ir kitus verslo aspektus iš reguliavimo pusės įvairiuose renginiuose visame pasaulyje.

Finansų rinkos plėtros centro tikslas: didinti Lietuvos finansų sektoriaus konkurenciją, skatinti tvarią ir inovatyvią rinkos plėtrą.

Centro siekiai:

  • skatinti plėtrą kredito, kapitalo, kolektyvinio investavimo subjektų, draudimo, mokėjimų rinkose;
  • stiprinti konkurenciją kredito įstaigų sektoriuje;
  • pritraukti patirties ir finansinių išteklių turinčių kredito ir draudimo rinkos dalyvių;
  • vykdyti kredito unijų pertvarką;
  • įgyvendinti Kapitalo rinkos plėtros priemonių plane numatytas priemones;
  • įgyvendinti pasiūlytas priemones, skatinančias didesnį fizinių asmenų draustumą ir atsparumą įvairiems rizikos scenarijams;
  • skatinti finansinių technologijų (FinTech) taikymą išplėtojant Lietuvos banko atvirųjų duomenų platformą;
  • užtikrinti „Newcomer“ programos įgyvendinimą;
  • palaikyti ryšį su vietine FinTech ekosistema.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-16