Lietuvos bankas

Informacinių technologijų departamentasFinansų rinkos plėtros centras siekia prisidėti prie Lietuvos finansų rinkos plėtros, kad ir toliau čia kurtųsi, augtų aukštą pridėtinę vertę kuriančios finansų įmonės, didėtų paslaugų prieinamumas ir konkurencija. Centras daug dėmesio skiria naujų dalyvių pritraukimui įvairiuose segmentuose − kredito, kapitalo, draudimo, mokėjimų rinkose. Taip jis įgyvendina strateginį Lietuvos banko tikslą – didinti Lietuvos finansų sektoriaus konkurenciją ir skatinti tvarią ir inovatyvią rinkos plėtrą.

Finansų rinkos plėtros centro vadovas: Lukas Jakubonis

Finansų rinkos plėtros centro tikslas: didinti Lietuvos finansų sektoriaus konkurenciją, skatinti tvarią ir inovatyvią rinkos plėtrą.

Centro siekiai:

  • skatinti plėtrą kredito, kapitalo, kolektyvinio investavimo subjektų, draudimo, mokėjimų rinkose;
  • stiprinti konkurenciją kredito įstaigų sektoriuje;
  • pritraukti patirties ir finansinių išteklių turinčių kredito ir draudimo rinkos dalyvių;
  • vykdyti kredito unijų pertvarką;
  • įgyvendinti Kapitalo rinkos plėtros priemonių plane numatytas priemones;
  • įgyvendinti pasiūlytas priemones, skatinančias didesnį fizinių asmenų draustumą ir atsparumą įvairiems rizikos scenarijams;
  • skatinti finansinių technologijų (FinTech) taikymą išplėtojant Lietuvos banko atvirųjų duomenų platformą;
  • užtikrinti „Newcomer“ programos įgyvendinimą;
  • palaikyti ryšį su vietine FinTech ekosistema.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-19