Lietuvos bankas

Nacionalinis suvestinių duomenų puslapis

Lietuvos ekonomikos ir finansų duomenys (DPSS Plus) Šiame puslapyje pateikiami duomenys atitinka jų aprašymus, paskelbtus Tarptautinio valiutos fondo (TVF) Duomenų platinimo standartų elektroniniame biuletenyje (DSBB). Išsamesnė informacija apie šį biuletenį ir statistikos standartus, kuriuos Lietuva taiko, pateikiama TVF interneto svetainėje (DSBB Home Page).
REALUSIS SEKTORIUS FISKALINIS SEKTORIUS FINANSŲ SEKTORIUS IŠORĖS SEKTORIUS GYVENTOJAI

 

Rodiklių grupės Nuorodos į duomenų lenteles Duomenų atsisiuntimas (SDMX) Metaduomenys
REALUSIS SEKTORIUS
Nacionalinės sąskaitos

Valstybės duomenų agentūra

SDMX

Metaduomenys

Institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai

Lietuvos bankas

SDMX Metaduomenys
Pramonės produkcijos indeksas Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Užimti gyventojai Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Nedarbo lygis Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Darbo užmokestis Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Vartotojų kainų indeksas Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Gamintojų kainų indeksas Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
FISKALINIS SEKTORIUS
Valdžios sektoriaus pertekliaus / deficito duomenys Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Valdžios sektoriaus skola Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Centrinės valdžios pertekliaus / deficito duomenys Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Centrinės valdžios skola Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
FINANSŲ SEKTORIUS
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Lietuvos banko balansas Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Kitų finansų bendrovių rodikliai Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Finansinio stabilumo rodikliai

Pirmojo lygio kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis 

Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys

Pirmojo lygio kapitalo ir viso turto santykis

Metaduomenys

Neveiksnių paskolų, atėmus atskirai vertinamus specialiuosius atidėjinius, ir kapitalo santykis 

Metaduomenys

Neveiksnių paskolų ir visų paskolų (bendrąja verte) santykis 

Metaduomenys

Turto grąža 

Metaduomenys

Likvidžiojo turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis

Metaduomenys

Būsto kainų indeksas

Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Skolos vertybiniai popieriai Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Palūkanų normos1 Metaduomenys

Pagrindinės ECB palūkanų normos

Europos Centrinis Bankas  

Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje

Lietuvos bankas  

PFĮ paskolų ir indėlių palūkanų normos

Lietuvos bankas  
Akcijų kainų indeksai1 NASDAQ OMX Vilnius   Metaduomenys
IŠORĖS SEKTORIUS
Mokėjimų balansas  Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Oficialiosios tarptautinės atsargos Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Užsienio prekyba Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys
Tarptautinių investicijų balansas Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Bendroji skola užsieniui Lietuvos bankas SDMX Metaduomenys
Koordinuotoji portfelinių investicijų apžvalga1 IMF CPIS   Metaduomenys
Koordinuotoji tiesioginių investicijų apžvalga1 IMF CDIS   Metaduomenys
Oficialiosios tarptautinės atsargos pagal valiutas1 IMF COFER   Metaduomenys
Valiutų santykiai1 Europos Centrinis Bankas   Metaduomenys
GYVENTOJAI
Gyventojų skaičius Valstybės duomenų agentūra SDMX Metaduomenys

1SDMX platinimo reikalavimas šiai kategorijai netaikomas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-31