Lietuvos bankas

Kitų finansų bendrovių (investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansų pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių) finansinio turto ir įsipareigojimų komponentės.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
Grynasis užsienio turtas 1 981,70 2 425,86 2 561,11 3 168,69 3 732,67 4 181,44 4 309,65 5 619,72 5 465,43
Reikalavimai nerezidentams 7 020,37 10 262,34 10 531,56 11 146,22 11 755,75 12 247,55 12 510,16 13 244,09 13 249,46
Įsipareigojimai nerezidentams 5 038,67 7 836,47 7 970,45 7 977,53 8 023,08 8 066,10 8 200,51 7 624,37 7 784,03
Vidaus turtas 8 575,98 8 475,83 8 786,81 9 157,65 10 215,04 10 631,25 10 968,33 10 730,06 11 540,55
Reikalavimai valdžios sektoriui 477,79 467,76 475,46 486,85 503,81 493,63 501,29 481,47 468,30
Reikalavimai pinigų finansų įstaigoms 1 139,44 1 044,36 1 199,29 1 362,27 1 670,41 1 682,71 1 816,23 1 865,69 1 566,83
Reikalavimai kitiems sektoriams 6 958,75 6 963,72 7 112,05 7 308,53 8 040,83 8 454,92 8 650,81 8 382,90 9 505,42
Vidaus įsipareigojimai 10 477,40 10 986,83 11 222,42 12 006,10 13 518,09 14 269,76 14 715,59 15 821,79 16 779,54
Įsipareigojimai valdžios sektoriui 78,00 36,13 37,93 46,57 51,81 51,84 76,35 84,33 89,50
Įsipareigojimai pinigų finansų įstaigoms 1 357,01 1 294,26 1 306,53 1 314,73 1 355,60 1 466,79 1 625,12 1 774,60 1 923,71
Įsipareigojimai kitiems sektoriams 9 042,40 9 656,44 9 877,96 10 644,80 12 110,69 12 751,13 13 014,12 13 962,87 14 766,33
Grynasis vidaus turtas −1 901,42 −2 510,99 −2 435,61 −2 848,45 −3 303,05 −3 638,51 −3 747,26 −5 091,74 −5 238,99
Grynieji reikalavimai valdžios sektoriui 399,79 431,62 437,54 440,28 452,00 441,78 424,93 397,14 378,80
Grynieji reikalavimai pinigų finansų įstaigoms −217,57 −249,90 −107,24 47,54 314,81 215,92 191,11 91,09 −356,88
Grynieji reikalavimai kitiems sektoriams −2 083,64 −2 692,71 −2 765,91 −3 336,27 −4 069,86 −4 296,21 −4 363,31 −5 579,97 −5 260,90
Likęs turtas (grynasis) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 5 010,75 7 835,28 7 920,54 8 100,05 8 836,56 8 971,07 9 133,70 9 349,16 9 942,95
Turimos nerezidentų 2 406,17 5 219,67 5 296,15 5 306,15 5 303,15 5 300,35 5 331,50 5 471,90 5 626,14
Turimos pinigų finansų įstaigų 233,90 235,89 238,12 241,91 238,63 242,08 243,49 245,51 238,83
Turimos valdžios sektoriaus 18,12 18,96 19,51 26,35 28,97 30,78 53,33 64,81 72,37
Turimos kitų sektorių 2 352,55 2 360,76 2 366,76 2 525,64 3 265,81 3 397,86 3 505,38 3 566,94 4 005,62
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27