Lietuvos bankas

Kitų finansų bendrovių (investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansų pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių) finansinio turto ir įsipareigojimų komponentės.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Grynasis užsienio turtas 2 242,80 2 343,10 2 489,34 2 560,02 2 530,68 2 756,13 2 962,80 3 191,23 3 500,46
Reikalavimai nerezidentams 4 873,82 4 733,47 4 896,08 4 996,90 4 966,57 5 256,13 5 590,09 5 850,15 6 190,09
Įsipareigojimai nerezidentams 2 631,03 2 390,36 2 406,73 2 436,88 2 435,89 2 500,00 2 627,29 2 658,92 2 689,63
Vidaus turtas 6 672,69 6 902,17 7 114,20 7 283,68 7 421,96 7 875,09 7 827,90 7 961,25 8 257,31
Reikalavimai valdžios sektoriui 904,04 764,68 822,31 836,81 776,41 707,90 539,38 517,15 512,31
Reikalavimai pinigų finansų įstaigoms 610,74 739,70 627,05 648,35 717,66 801,78 636,68 673,23 874,01
Reikalavimai kitiems sektoriams 5 157,91 5 397,79 5 664,84 5 798,52 5 927,89 6 365,41 6 651,85 6 770,87 6 870,99
Vidaus įsipareigojimai 8 942,70 9 494,57 9 830,59 10 074,57 10 021,58 10 844,87 11 062,96 11 396,67 11 608,43
Įsipareigojimai valdžios sektoriui 23,64 27,10 43,30 44,78 55,39 54,87 50,16 51,91 52,91
Įsipareigojimai pinigų finansų įstaigoms 1 378,95 1 414,08 1 536,82 1 576,06 1 513,59 1 466,01 1 476,54 1 468,65 1 429,44
Įsipareigojimai kitiems sektoriams 7 540,11 8 053,39 8 250,47 8 453,72 8 452,59 9 323,99 9 536,27 9 876,11 10 126,08
Grynasis vidaus turtas −2 270,02 −2 592,41 −2 716,39 −2 790,89 −2 599,62 −2 969,77 −3 235,05 −3 435,42 −3 351,12
Grynieji reikalavimai valdžios sektoriui 880,40 737,58 779,00 792,03 721,01 653,03 489,22 465,24 459,40
Grynieji reikalavimai pinigų finansų įstaigoms −768,21 −674,38 −909,76 −927,72 −795,93 −664,22 −839,86 −795,42 −555,43
Grynieji reikalavimai kitiems sektoriams −2 382,20 −2 655,61 −2 585,63 −2 655,20 −2 524,70 −2 958,58 −2 884,42 −3 105,24 −3 255,09
Likęs turtas (grynasis) 0,02 0,02 −0,01 −0,02 −0,03 0,01 −0,02 −0,01 0,01
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 4 120,46 4 118,23 4 201,12 4 285,02 4 267,82 4 338,58 4 493,34 4 582,79 4 640,37
Turimos nerezidentų 1 371,73 1 085,48 1 084,83 1 093,15 1 044,75 1 092,47 1 147,31 1 152,80 1 128,35
Turimos pinigų finansų įstaigų 239,88 240,62 240,79 242,42 241,62 232,28 233,56 233,56 234,24
Turimos valdžios sektoriaus 6,62 6,64 6,64 6,64 15,72 15,33 15,73 16,49 17,14
Turimos kitų sektorių 2 502,23 2 785,50 2 868,86 2 942,81 2 965,74 2 998,51 3 096,74 3 179,94 3 260,65
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27