Lietuvos bankas

Kitų finansų bendrovių (investicinių fondų, kitų finansinių tarpininkų, finansų pagalbininkų, priklausomų finansų įstaigų ir pinigų skolintojų, pensijų fondų ir draudimo bendrovių) finansinio turto ir įsipareigojimų komponentės.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
Grynasis užsienio turtas 4 276,24 5 370,65 5 554,77 5 759,29 6 714,85 7 320,31 7 608,86 8 121,26 8 763,30
Reikalavimai nerezidentams 13 399,68 13 056,01 13 254,22 13 488,54 14 748,04 15 376,66 15 734,82 16 306,59 17 083,85
Įsipareigojimai nerezidentams 9 123,44 7 685,36 7 699,45 7 729,25 8 033,19 8 056,35 8 125,96 8 185,33 8 320,55
Vidaus turtas 11 756,70 11 737,99 12 032,62 12 359,74 13 679,97 13 786,38 13 791,30 14 999,21 18 557,80
Reikalavimai valdžios sektoriui 468,28 441,19 459,20 508,19 525,86 548,42 507,72 585,15 660,04
Reikalavimai pinigų finansų įstaigoms 1 565,95 1 334,91 1 699,44 1 750,20 1 632,36 1 582,31 1 466,02 2 009,68 2 080,72
Reikalavimai kitiems sektoriams 9 722,47 9 961,89 9 873,98 10 101,35 11 521,75 11 655,66 11 817,56 12 404,38 15 817,04
Vidaus įsipareigojimai 15 761,59 15 863,92 16 344,40 16 639,23 19 031,76 19 765,07 19 602,60 20 599,08 24 712,63
Įsipareigojimai valdžios sektoriui 83,88 74,34 73,88 77,95 103,82 101,22 63,73 44,03 76,78
Įsipareigojimai pinigų finansų įstaigoms 1 924,45 2 067,54 2 213,75 2 284,14 2 311,19 2 447,55 1 734,65 1 771,74 1 814,34
Įsipareigojimai kitiems sektoriams 13 753,26 13 722,04 14 056,77 14 277,14 16 616,76 17 216,30 17 804,22 18 783,32 22 821,52
Grynasis vidaus turtas −4 004,89 −4 125,93 −4 311,78 −4 279,49 −5 351,80 −5 978,69 −5 811,30 −5 599,87 −6 154,83
Grynieji reikalavimai valdžios sektoriui 384,39 366,85 385,31 430,24 422,04 447,20 443,99 541,12 583,27
Grynieji reikalavimai pinigų finansų įstaigoms −358,50 −732,63 −514,30 −533,94 −678,83 −865,24 −268,63 237,94 266,38
Grynieji reikalavimai kitiems sektoriams −4 030,78 −3 760,15 −4 182,79 −4 175,79 −5 095,01 −5 560,64 −5 986,66 −6 378,94 −7 004,48
Likęs turtas (grynasis) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 −0,01
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 9 963,07 9 830,21 9 964,04 10 161,00 11 558,64 11 697,43 11 928,05 12 336,91 14 995,07
Turimos nerezidentų 5 668,49 5 698,61 5 675,51 5 757,81 5 963,24 5 993,16 6 076,37 6 105,27 6 067,28
Turimos pinigų finansų įstaigų 238,83 239,89 242,43 243,93 235,81 239,15 242,74 259,56 257,61
Turimos valdžios sektoriaus 66,75 62,43 61,25 65,20 65,98 61,59 21,11 0,00 23,15
Turimos kitų sektorių 3 989,00 3 829,28 3 984,85 4 094,06 5 293,62 5 403,54 5 587,83 5 972,09 8 647,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27