Lietuvos bankas

Turimi skolos vertybiniai popieriai pagal turėtojo ir emitento sektorius bei rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Duomenų pateikimas
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Ne finansų bendrovių turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 67,59 71,28 66,97 65,28 70,50 73,74 84,34 77,50 83,66
Ne finansų bendrovių 19,64 33,31 34,98 32,15 35,82 37,48 45,53 38,16 44,48
Finansų bendrovių 1,51 1,68 4,57 5,23 9,33 11,02 14,09 15,76 15,71
Centrinės valdžios 46,45 36,28 27,41 27,91 25,35 25,24 24,73 23,57 23,47
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 33,19 25,87 19,74 18,82 23,63 136,53 148,57 143,85 141,70
Visų emitentų 100,78 97,14 86,71 84,10 94,13 210,27 232,91 221,35 225,35
Finansų bendrovių turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 3 821,48 4 149,48 4 317,23 4 219,34 5 808,25 6 812,02 7 362,09 7 757,20 8 103,85
Ne finansų bendrovių 263,29 274,84 282,32 296,26 319,32 316,98 324,33 346,93 412,07
Finansų bendrovių 47,28 41,71 42,81 43,82 36,43 27,94 18,33 16,63 9,81
Centrinės valdžios 3 510,92 3 832,93 3 992,10 3 879,26 5 452,50 6 467,09 7 019,44 7 393,64 7 681,98
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 13 758,40 14 210,75 12 129,96 13 039,39 13 514,12 13 606,31 13 504,33 11 942,80 13 168,21
Visų emitentų 17 579,89 18 360,23 16 447,20 17 258,73 19 322,37 20 418,32 20 866,43 19 700,01 21 272,06
Centrinės valdžios turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 245,54 249,70 260,58 264,40 271,07 285,16 302,17 306,79 369,30
Ne finansų bendrovių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,22 5,94 20,06
Finansų bendrovių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinės valdžios 245,54 249,70 260,58 264,40 271,07 284,95 301,95 300,85 349,24
Nerezidentų 0,49 0,48 1,60 1,59 1,61 2,00 2,00 2,01 3,41
Visų emitentų 246,02 250,19 262,19 265,99 272,67 287,16 304,17 308,80 372,71
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 185,63 184,36 191,60 188,31 187,20 165,85 159,30 128,13 125,23
Ne finansų bendrovių 30,15 30,15 38,86 38,90 41,34 41,88 54,89 47,13 55,80
Finansų bendrovių 13,38 13,69 15,12 15,06 13,16 16,13 17,58 19,88 19,76
Centrinės valdžios 142,11 140,52 137,61 134,35 132,70 107,83 86,83 61,11 49,68
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 203,21 203,96 195,74 188,07 190,31 187,95 187,52 183,96 174,04
Visų emitentų 388,84 388,32 387,33 376,38 377,51 353,80 346,82 312,08 299,28
Rezidentų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 4 320,24 4 654,82 4 836,38 4 737,34 6 337,01 7 336,76 7 907,91 8 269,61 8 682,04
Ne finansų bendrovių 313,07 338,30 356,17 367,30 396,48 396,56 424,97 438,16 532,40
Finansų bendrovių 62,16 57,09 62,51 64,12 58,92 55,09 49,99 52,28 45,27
Centrinės valdžios 3 945,01 4 259,44 4 417,70 4 305,92 5 881,62 6 885,11 7 432,94 7 779,18 8 104,37
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 13 995,30 14 441,06 12 347,04 13 247,87 13 729,67 13 932,79 13 842,43 12 272,62 13 487,35
Visų emitentų 18 315,54 19 095,88 17 183,42 17 985,21 20 066,68 21 269,55 21 750,33 20 542,23 22 169,40
Nerezidentų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 13 533,42 14 150,61 13 820,78 12 461,24 13 915,91 15 128,50 15 110,53 13 646,78 13 483,26
Finansų bendrovių 24,13 23,64 23,45 23,51 24,09 22,63 22,77 22,76 22,37
Ne finansų bendrovių 833,62 872,05 896,48 889,64 1 168,04 1 175,93 1 213,40 1 229,79 1 476,43
Centrinės valdžios 12 675,66 13 254,92 12 900,85 11 548,09 12 723,77 13 929,94 13 874,37 12 394,22 11 984,46
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viso turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 17 853,66 18 805,43 18 657,16 17 198,58 20 252,92 22 465,26 23 018,44 21 916,39 22 165,30
Ne finansų bendrovių 1 146,69 1 210,35 1 252,65 1 256,94 1 564,52 1 572,49 1 638,37 1 667,95 2 008,83
Finansų bendrovių 86,29 80,73 85,96 87,63 83,01 77,72 72,77 75,04 67,64
Centrinės valdžios 16 620,68 17 514,35 17 318,56 15 854,01 18 605,39 20 815,06 21 307,30 20 173,40 20 088,83
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19