Lietuvos bankas

Turimi skolos vertybiniai popieriai pagal turėtojo ir emitento sektorius bei rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Suskleisti
Duomenų pateikimas
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Ne finansų bendrovių turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 61,56 57,65 56,18 62,44 55,78 66,23 67,54 71,05 66,74
Ne finansų bendrovių 15,42 17,12 17,35 20,76 18,87 19,18 19,64 33,31 37,62
Finansų bendrovių 1,49 1,49 0,96 0,99 1,91 1,91 1,46 1,45 4,34
Centrinės valdžios 44,66 39,04 37,87 40,69 35,00 45,14 46,45 36,28 27,41
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 49,73 63,79 57,98 57,77 53,90 38,94 33,19 25,87 19,74
Visų emitentų 111,29 121,44 114,17 120,21 109,69 105,16 100,73 96,92 86,48
Finansų bendrovių turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 3 611,44 3 660,07 3 731,04 3 796,97 3 923,34 4 071,96 3 822,11 4 150,51 4 318,23
Ne finansų bendrovių 142,42 141,79 146,79 230,43 224,64 234,93 263,49 275,24 282,50
Finansų bendrovių 27,27 29,16 27,92 28,76 45,31 42,50 47,28 41,81 42,91
Centrinės valdžios 3 441,75 3 489,11 3 556,34 3 537,78 3 653,39 3 794,53 3 511,35 3 833,46 3 992,60
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 10 868,01 12 371,67 12 843,37 12 274,96 13 424,68 13 483,56 13 758,41 14 210,08 12 126,62
Visų emitentų 14 479,45 16 031,73 16 574,41 16 071,93 17 348,01 17 555,52 17 580,52 18 360,59 16 444,85
Centrinės valdžios turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 131,74 153,29 167,58 169,87 186,46 206,24 245,54 249,70 260,58
Ne finansų bendrovių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansų bendrovių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinės valdžios 131,74 153,29 167,58 169,87 186,46 206,24 245,54 249,70 260,58
Nerezidentų 1,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 1,60
Visų emitentų 133,25 153,79 168,07 170,36 186,95 206,73 246,02 250,19 262,19
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 476,46 315,16 293,38 288,51 238,68 205,15 185,63 184,36 191,50
Ne finansų bendrovių 93,89 13,44 15,07 26,43 21,64 27,78 30,15 30,15 38,86
Finansų bendrovių 2,30 2,18 2,45 3,57 10,17 10,49 13,38 13,69 15,02
Centrinės valdžios 380,27 299,54 275,86 258,51 206,88 166,88 142,11 140,52 137,61
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 182,73 168,58 178,44 176,38 178,32 190,56 203,21 203,96 195,74
Visų emitentų 659,19 483,74 471,82 464,88 417,01 395,71 388,84 388,32 387,23
Rezidentų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 4 281,20 4 186,17 4 248,18 4 317,78 4 404,27 4 549,58 4 320,82 4 655,63 4 837,05
Ne finansų bendrovių 251,72 172,35 179,22 277,61 265,15 281,89 313,27 338,70 358,98
Finansų bendrovių 31,06 32,84 31,32 33,32 57,39 54,90 62,11 56,96 62,28
Centrinės valdžios 3 998,42 3 980,99 4 037,64 4 006,85 4 081,73 4 212,79 3 945,44 4 259,97 4 418,20
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 11 101,98 12 604,53 13 080,29 12 509,60 13 657,39 13 713,55 13 995,30 14 440,39 12 343,70
Visų emitentų 15 383,18 16 790,70 17 328,47 16 827,38 18 061,66 18 263,13 18 316,12 19 096,01 17 180,75
Nerezidentų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 12 059,04 10 710,72 10 714,79 11 303,06 11 368,48 11 732,87 13 533,35 14 150,56 13 820,59
Finansų bendrovių 21,67 21,01 21,11 22,37 25,62 25,65 24,06 23,59 23,26
Ne finansų bendrovių 296,45 291,93 293,85 814,28 808,07 823,28 833,62 872,05 861,28
Centrinės valdžios 11 740,93 10 397,78 10 399,83 10 466,41 10 534,80 10 883,94 12 675,66 13 254,92 12 900,85
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viso turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 16 340,25 14 896,89 14 962,97 15 620,84 15 772,75 16 282,45 17 854,17 18 806,18 18 657,64
Ne finansų bendrovių 548,17 464,27 473,06 1 091,89 1 073,21 1 105,17 1 146,89 1 210,75 1 220,26
Finansų bendrovių 52,73 53,85 52,43 55,69 83,00 80,56 86,17 80,55 85,55
Centrinės valdžios 15 739,35 14 378,77 14 437,47 14 473,26 14 616,53 15 096,73 16 621,11 17 514,88 17 319,06
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19