Lietuvos bankas

Turimi skolos vertybiniai popieriai pagal turėtojo ir emitento sektorius bei rezidentiškumą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Duomenų pateikimas
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
Ne finansų bendrovių turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 62,44 55,78 66,23 67,59 71,28 66,97 65,28 70,50 73,74
Ne finansų bendrovių 20,76 18,87 19,18 19,64 33,31 34,98 32,15 35,82 37,48
Finansų bendrovių 0,99 1,91 1,91 1,51 1,68 4,57 5,23 9,33 11,02
Centrinės valdžios 40,69 35,00 45,14 46,45 36,28 27,41 27,91 25,35 25,24
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 57,77 53,90 38,94 33,19 25,87 19,74 19,00 23,94 24,78
Visų emitentų 120,21 109,69 105,16 100,78 97,14 86,71 84,28 94,44 98,52
Finansų bendrovių turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 3 796,97 3 923,34 4 071,31 3 821,48 4 149,48 4 317,23 4 221,07 5 809,86 6 821,64
Ne finansų bendrovių 230,43 224,64 234,78 263,29 274,84 282,32 296,24 319,32 317,06
Finansų bendrovių 28,76 45,31 42,50 47,28 41,71 42,81 43,82 36,43 27,94
Centrinės valdžios 3 537,78 3 653,39 3 794,03 3 510,92 3 832,93 3 992,10 3 881,00 5 454,11 6 476,63
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 12 274,96 13 424,68 13 480,22 13 758,40 14 210,75 12 129,96 13 050,59 13 525,03 13 643,03
Visų emitentų 16 071,93 17 348,01 17 551,52 17 579,89 18 360,23 16 447,20 17 271,65 19 334,89 20 464,67
Centrinės valdžios turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 169,87 186,46 206,24 245,54 249,70 260,58 264,40 271,07 285,16
Ne finansų bendrovių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21
Finansų bendrovių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Centrinės valdžios 169,87 186,46 206,24 245,54 249,70 260,58 264,40 271,07 284,95
Nerezidentų 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 1,60 1,59 1,61 2,00
Visų emitentų 170,36 186,95 206,73 246,02 250,19 262,19 265,99 272,67 287,16
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 288,51 238,68 205,15 185,63 184,36 191,60 188,31 187,20 165,85
Ne finansų bendrovių 26,43 21,64 27,78 30,15 30,15 38,86 38,90 41,34 41,88
Finansų bendrovių 3,57 10,17 10,49 13,38 13,69 15,12 15,06 13,16 16,13
Centrinės valdžios 258,51 206,88 166,88 142,11 140,52 137,61 134,35 132,70 107,83
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 176,38 178,32 190,56 203,21 203,96 195,74 183,12 182,71 182,58
Visų emitentų 464,88 417,01 395,71 388,84 388,32 387,33 371,43 369,91 348,43
Rezidentų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 4 317,78 4 404,27 4 548,93 4 320,24 4 654,82 4 836,38 4 739,06 6 338,62 7 346,38
Ne finansų bendrovių 277,61 265,15 281,73 313,07 338,30 356,17 367,29 396,48 396,64
Finansų bendrovių 33,32 57,39 54,90 62,16 57,09 62,51 64,12 58,92 55,09
Centrinės valdžios 4 006,85 4 081,73 4 212,29 3 945,01 4 259,44 4 417,70 4 307,66 5 883,23 6 894,65
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nerezidentų 12 509,60 13 657,39 13 710,20 13 995,30 14 441,06 12 347,04 13 254,29 13 733,29 13 852,39
Visų emitentų 16 827,38 18 061,66 18 259,13 18 315,54 19 095,88 17 183,42 17 993,36 20 071,92 21 198,78
Nerezidentų turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 11 303,06 11 368,48 11 732,87 13 533,42 14 150,61 13 820,78 12 461,24 13 915,91 15 128,50
Finansų bendrovių 22,37 25,62 25,65 24,13 23,64 23,45 23,51 24,09 22,63
Ne finansų bendrovių 814,28 808,07 823,28 833,62 872,05 896,48 889,64 1 168,04 1 175,93
Centrinės valdžios 10 466,41 10 534,80 10 883,94 12 675,66 13 254,92 12 900,85 11 548,09 12 723,77 13 929,94
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viso turimi VP, išleisti:  
Rezidentų 15 620,84 15 772,75 16 281,80 17 853,66 18 805,43 18 657,16 17 200,31 20 254,53 22 474,88
Ne finansų bendrovių 1 091,89 1 073,21 1 105,01 1 146,69 1 210,35 1 252,65 1 256,93 1 564,52 1 572,57
Finansų bendrovių 55,69 83,00 80,56 86,29 80,73 85,96 87,63 83,01 77,72
Centrinės valdžios 14 473,26 14 616,53 15 096,23 16 620,68 17 514,35 17 318,56 15 855,75 18 607,00 20 824,60
Namų ūkių ir jiems paslaugas teikiančių ne pelno institucijų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-19