Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones.
Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Duomenų pateikimas
Laikotarpis


Laikotarpis: 2021 - I ketv.

sorting sorting Ne finansų bendrovės sorting Finansų bendrovės sorting Valdžios sektorius sorting Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos sorting Likusio pasaulio sektorius
sorting centrinis bankas sorting kitos pinigų finansų įstaigos sorting investiciniai fondai sorting kitos finansų įstaigos sorting draudimo bendrovės ir pensijų fondai
Turtas 55 155,17 29 466,30 39 817,28 1 387,18 9 349,12 7 767,46 17 331,41 56 692,49 56 245,60
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės - 435,07 - - - - 0,00 - 165,81
Grynieji pinigai ir indėliai 13 141,43 12 614,34 16 623,01 121,13 1 242,02 302,23 5 814,39 21 777,41 7 385,64
Skolos vertybiniai popieriai 100,53 14 707,45 1 933,14 319,52 120,52 1 876,44 301,83 451,22 13 648,74
Paskolos 7 921,86 850,32 20 559,81 288,31 3 053,68 12,07 1 192,41 233,39 9 291,37
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 15 798,77 789,33 453,53 630,21 4 025,00 5 373,50 6 793,53 22 588,71 20 521,86
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 191,61 0,00 10,01 0,00 7,15 72,25 1,96 6 503,29 51,09
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 6,93 65,06 62,20 0,61 0,00 0,00 80,82 0,00 132,31
Kitos gautinos / mokėtinos sumos 17 994,03 4,73 175,58 27,41 900,75 130,97 3 146,47 5 138,47 5 048,77
Įsipareigojimai 94 818,36 29 602,86 39 780,42 1 652,44 8 705,99 7 826,29 27 895,64 13 354,95 49 305,80
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės - 165,81 - - - - 0,00 - 165,81
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 27 880,44 35 611,78 - - - 99,52 - 15 429,86
Skolos vertybiniai popieriai 1 671,13 0,00 22,95 8,05 49,95 0,00 20 134,05 0,00 11 573,25
Paskolos 17 986,31 0,00 0,00 158,75 3 536,55 36,87 4 522,20 12 130,92 5 031,63
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 54 257,64 1 364,18 3 397,23 1 413,77 4 102,01 804,98 16,05 0,00 11 618,57
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 - 0,00 0,00 6 712,23 53,05 0,00 72,08
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 25,82 71,50 53,75 15,29 0,04 0,97 0,00 0,02 180,55
Kitos gautinos / mokėtinos sumos 20 877,46 120,93 694,71 56,58 1 017,44 271,25 3 070,77 1 224,01 5 234,05
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27