Lietuvos bankas

Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones.
Likučiai laikotarpio pabaigoje, milijonais eurų.

Suskleisti
Duomenų pateikimas
Laikotarpis


Laikotarpis: 2019 - II ketv.

Ne finansų bendrovės Finansų bendrovės Valdžios sektorius Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos Likusio pasaulio sektorius
centrinis bankas kitos pinigų finansų įstaigos investiciniai fondai kitos finansų įstaigos draudimo bendrovės ir pensijų fondai
Turtas 45 797,95 19 883,20 29 351,85 910,26 7 057,22 5 819,40 15 582,66 47 051,20 51 548,55
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės - 400,21 - - - - 0,00 - 167,65
Grynieji pinigai ir indėliai 7 986,10 4 598,46 6 236,06 53,07 317,50 183,84 5 464,08 16 150,12 8 959,54
Skolos vertybiniai popieriai 98,85 13 401,75 1 485,37 264,82 99,21 1 724,80 243,53 404,48 13 537,64
Paskolos 7 266,88 2,39 20 809,43 157,40 3 184,96 10,29 182,14 231,77 6 704,32
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 12 913,04 1 414,39 529,70 407,13 2 798,60 3 720,58 6 907,05 15 895,81 17 311,63
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 233,80 0,00 6,75 0,00 3,62 67,37 1,51 4 768,72 12,77
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 2,35 59,57 96,62 3,72 0,04 0,18 376,31 0,92 128,19
Kitos gautinos / mokėtinos sumos 17 296,93 6,44 187,92 24,12 653,29 112,35 2 408,04 9 599,37 4 726,80
Įsipareigojimai 85 625,56 19 932,79 29 330,04 1 213,00 6 963,44 5 893,35 21 590,82 14 260,25 37 960,47
Piniginis auksas ir specialiosios skolinimosi teisės - 167,65 - - - - 0,00 - 167,65
Grynieji pinigai ir indėliai 0,00 18 478,06 25 605,19 - - - 159,34 - 5 706,19
Skolos vertybiniai popieriai 1 154,31 0,00 22,47 3,01 57,98 0,00 16 540,02 0,00 13 482,66
Paskolos 19 137,54 0,00 0,00 199,86 3 314,66 59,24 2 256,48 10 723,89 2 857,91
Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos (vienetai) 43 298,70 1 072,90 2 994,29 960,38 3 110,21 656,57 15,95 0,00 9 788,92
Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,00 0,00 - 0,00 0,00 5 001,42 26,18 0,00 66,95
Išvestinės finansinės priemonės ir samdomųjų darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 28,32 85,00 103,70 5,13 0,06 0,00 0,00 0,00 445,70
Kitos gautinos / mokėtinos sumos 22 006,69 129,19 604,39 44,62 480,54 176,12 2 592,85 3 536,36 5 444,50
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-19