Lietuvos bankas

Lietuvos banko statistinis balansas, apimantis turtą ir įsipareigojimus.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų pozicija
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

Iš viso Paskolos euro zonos rezidentams Turimi skolos vertybiniai popieriai, išleisti euro zonos rezidentų PRF vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų IF vienetai (akcijos), išleisti euro zonos rezidentų Turimos nuosavybės priemonės, išleistos euro zonos rezidentų Euro zonos išorės turtas Nefinansinis turtas Likęs turtas
1=2+6+10+11+12+15+16+17 iš viso PFĮ valdžios sektoriui kitiems euro zonos rezidentams iš viso PFĮ valdžios sektoriaus kitų euro zonos rezidentų 10 11 iš viso PFĮ kitų euro zonos rezidentų 15 16 17
2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 12=13+14 13 14
2019 - 12 19 712,0 297,6 289,3 0,0 8,3 10 552,7 0,0 2 357,8 8 194,9 0,0 730,4 206,5 206,4 0,1 5 267,5 30,0 2 627,4
2020 - 01 18 941,3 976,4 968,1 0,0 8,3 10 615,3 0,0 2 424,4 8 190,9 0,0 449,3 206,5 206,4 0,1 4 124,6 30,0 2 539,1
2020 - 02 18 525,9 409,9 390,3 0,0 19,6 10 643,6 0,0 2 456,4 8 187,2 0,0 434,0 206,4 206,3 0,1 4 341,8 29,7 2 460,5
2020 - 03 18 936,8 333,2 315,6 0,0 17,6 10 643,9 0,0 2 460,7 8 183,2 0,0 413,0 206,4 206,3 0,1 4 782,0 32,6 2 525,6
2020 - 04 19 735,9 927,7 903,0 0,0 24,7 11 225,5 0,0 3 046,1 8 179,4 0,0 596,5 206,4 206,3 0,1 4 230,6 32,6 2 516,6
2020 - 05 23 109,5 3 963,7 3 935,2 0,0 28,5 11 619,0 4,4 3 439,2 8 175,4 0,0 565,9 206,4 206,3 0,1 4 224,2 32,2 2 498,0
2020 - 06 23 756,1 4 297,4 4 266,0 0,0 31,4 11 939,3 4,4 3 763,3 8 171,6 0,0 565,0 206,4 206,3 0,1 4 240,2 31,9 2 475,8
2020 - 07 25 874,4 6 272,4 5 982,0 0,0 290,4 12 182,6 0,0 12 182,6 0,0 0,0 565,3 206,4 206,3 0,1 4 116,6 31,4 2 499,6
2020 - 08 26 169,7 6 303,3 6 115,6 0,0 187,7 12 529,8 0,0 12 529,8 0,0 0,0 529,8 206,4 206,3 0,1 4 212,6 31,1 2 356,7
2020 - 09 26 394,0 6 431,2 6 180,6 0,0 250,6 12 712,3 0,0 12 712,3 0,0 0,0 516,5 206,4 206,3 0,1 4 245,0 31,4 2 251,1
2020 - 10 27 770,8 7 791,1 7 531,6 0,0 259,5 12 804,0 0,0 12 804,0 0,0 0,0 516,5 206,4 206,3 0,1 4 341,8 31,0 2 079,9
2020 - 11 28 634,8 8 707,4 8 437,6 0,0 269,8 12 667,1 0,0 12 667,1 0,0 0,0 539,3 206,4 206,3 0,1 4 407,3 31,3 2 075,9
2020 - 12 27 176,6 6 765,6 6 274,9 0,0 490,6 12 811,3 0,0 12 811,3 0,0 0,0 527,5 206,4 206,3 0,1 4 692,4 35,0 2 138,6
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27