Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2018 - 07 2018 - 08 2018 - 09 2018 - 10 2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
18 935 914,00 19 119 436,00 20 133 087,00 19 111 047,00 19 322 915,00 21 131 858,00 19 431 699,00 19 086 613,00 19 952 438,00 18 920 485,00 19 011 373,00 19 892 112,00 19 054 360,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 755 081,00 29 016 213,00 28 786 229,00 29 179 480,00 29 218 529,00 30 065 181,00 29 798 143,00 29 932 677,00 29 499 177,00 29 774 177,00 29 607 024,00 29 413 858,00 29 795 589,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−360 299,00 150 054,00 1 074 355,00 −1 102 140,00 223 915,00 1 694 077,00 −1 800 024,00 −392 214,00 622 336,00 −1 005 052,00 −71 651,00 646 755,00 −1 043 041,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
716 160,00 232 610,00 −226 135,00 368 900,00 52 138,00 874 724,00 −371 135,00 104 800,00 −445 626,00 277 066,00 −167 602,00 −168 676,00 360 183,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
42 029 308,00 42 475 682,00 43 331 091,00 42 139 709,00 42 369 416,00 43 535 997,00 42 341 926,00 42 134 072,00 42 996 217,00 41 625 237,00 42 021 198,00 42 963 927,00 42 232 993,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
−261 547,00 384 821,00 920 161,00 −1 294 655,00 254 695,00 1 079 230,00 −1 398 767,00 −282 557,00 607 558,00 −1 341 954,00 233 141,00 732 060,00 −956 911,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
427 228,00 423 068,00 395 526,00 419 122,00 415 921,00 448 606,00 421 309,00 436 169,00 400 711,00 435 000,00 443 428,00 424 149,00 431 262,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
17 751,00 −4 160,00 −27 543,00 23 596,00 −3 201,00 32 685,00 −27 297,00 14 859,00 −35 458,00 34 289,00 8 428,00 −19 279,00 7 113,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 972 506,00 26 274 506,00 25 985 757,00 26 386 270,00 26 443 952,00 27 353 116,00 26 963 739,00 27 057 645,00 26 534 957,00 26 857 701,00 26 646 677,00 26 542 645,00 26 914 601,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
24 127 430,00 24 327 272,00 24 133 486,00 24 700 491,00 24 806 758,00 26 097 409,00 25 313 544,00 25 449 620,00 25 135 037,00 25 640 342,00 25 497 121,00 25 460 918,00 25 766 956,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 191 291,00 4 196 405,00 4 171 981,00 4 722 864,00 4 769 338,00 6 223 813,00 5 384 160,00 5 528 750,00 5 146 612,00 5 667 859,00 5 294 741,00 5 171 248,00 5 478 890,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 936 138,00 20 130 867,00 19 961 506,00 19 977 628,00 20 037 418,00 19 873 597,00 19 929 386,00 19 920 873,00 19 988 428,00 19 972 485,00 20 202 382,00 20 289 670,00 20 288 066,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,70 99,60 99,70 99,70 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
396 243,00 393 445,00 395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 827,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 035,00 6 944,00 6 835,00 6 670,00 6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 035,00 6 944,00 6 835,00 6 670,00 6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
389 208,00 386 501,00 388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 477,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 289 790,00 1 306 973,00 1 322 861,00 1 319 543,00 1 283 689,00 1 223 335,00 1 193 914,00 1 198 979,00 1 219 199,00 1 211 032,00 1 220 383,00 1 228 711,00 1 220 945,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 275 942,00 1 294 141,00 1 309 716,00 1 305 968,00 1 271 669,00 1 213 684,00 1 187 003,00 1 192 382,00 1 210 467,00 1 201 376,00 1 210 322,00 1 218 794,00 1 211 254,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
13 848,00 12 832,00 13 145,00 13 575,00 12 020,00 9 651,00 6 911,00 6 597,00 8 732,00 9 656,00 10 061,00 9 917,00 9 691,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
288,00 282,00 279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
288,00 282,00 279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
288,00 282,00 279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 300,00 296,00 290,00 286,00 270,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 42,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 937 652,00 9 058 582,00 8 809 465,00 8 747 765,00 8 769 343,00 8 608 664,00 8 639 250,00 8 643 427,00 8 646 301,00 8 572 301,00 8 736 456,00 8 707 516,00 8 641 154,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 907 856,00 9 028 843,00 8 780 453,00 8 717 262,00 8 743 363,00 8 584 958,00 8 615 877,00 8 620 361,00 8 623 016,00 8 551 495,00 8 717 223,00 8 686 294,00 8 619 281,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
29 796,00 29 739,00 29 012,00 30 503,00 25 980,00 23 706,00 23 373,00 23 066,00 23 285,00 20 806,00 19 233,00 21 222,00 21 873,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 312 168,00 9 371 588,00 9 433 157,00 9 517 051,00 9 588 382,00 9 640 561,00 9 698 136,00 9 687 731,00 9 735 558,00 9 806 428,00 9 865 057,00 9 979 529,00 10 055 868,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 269 976,00 9 329 043,00 9 390 206,00 9 474 257,00 9 546 051,00 9 599 227,00 9 658 235,00 9 648 514,00 9 696 257,00 9 767 323,00 9 825 529,00 9 940 895,00 10 017 102,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
42 190,00 42 543,00 42 949,00 42 792,00 42 327,00 41 333,00 39 901,00 39 215,00 39 301,00 39 103,00 39 531,00 38 633,00 38 769,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 249 820,00 18 430 170,00 18 242 622,00 18 264 816,00 18 357 725,00 18 249 225,00 18 337 386,00 18 331 158,00 18 381 859,00 18 378 729,00 18 601 513,00 18 687 045,00 18 697 022,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 658,00 72 655,00 72 538,00 71 672,00 71 530,00 69 950,00 69 160,00 69 404,00 74 157,00 73 240,00 76 328,00 76 214,00 41 738,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 217 132,00 1 234 318,00 1 250 323,00 1 247 871,00 1 212 159,00 1 153 385,00 1 124 754,00 1 129 575,00 1 145 042,00 1 137 792,00 1 144 055,00 1 152 497,00 1 179 207,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
389 208,00 386 501,00 388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 477,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
389 208,00 386 501,00 388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 477,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
612 214,00 612 999,00 618 264,00 609 772,00 534 055,00 574 329,00 567 041,00 520 182,00 399 457,00 456 938,00 342 836,00 353 321,00 321 229,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
347 982,00 348 386,00 329 983,00 313 868,00 233 998,00 277 105,00 279 186,00 228 811,00 217 810,00 271 042,00 157 036,00 162 044,00 125 826,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
264 233,00 264 613,00 288 281,00 295 904,00 300 058,00 297 225,00 287 857,00 291 370,00 181 647,00 185 898,00 185 800,00 191 280,00 195 404,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,70 99,80 99,80 99,80 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
120 728,00 120 717,00 120 585,00 126 483,00 128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
120 006,00 120 006,00 120 006,00 125 893,00 127 597,00 130 032,00 126 351,00 127 112,00 7 452,00 7 103,00 6 934,00 10 123,00 11 015,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
722,00 711,00 579,00 590,00 604,00 40,00 40,00 39,00 37,00 20,00 23,00 17,00 31,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
114 861,00 115 361,00 138 454,00 139 760,00 142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
114 861,00 115 361,00 138 454,00 139 760,00 142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 644,00 28 533,00 29 242,00 29 661,00 29 830,00 29 442,00 29 708,00 29 475,00 29 576,00 29 958,00 29 938,00 30 090,00 29 795,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
28 613,00 28 500,00 29 209,00 29 627,00 29 799,00 29 410,00 29 677,00 29 366,00 29 466,00 29 852,00 29 828,00 29 982,00 29 684,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00 31,00 110,00 111,00 108,00 109,00 109,00 110,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
143 505,00 143 894,00 167 696,00 169 421,00 171 857,00 167 151,00 161 467,00 164 219,00 174 157,00 178 773,00 178 844,00 181 140,00 184 360,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
120 728,00 120 717,00 120 585,00 126 483,00 128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 232 862,00 1 334 237,00 1 234 005,00 1 076 008,00 1 103 141,00 681 379,00 1 083 154,00 1 087 842,00 1 000 462,00 760 420,00 806 720,00 728 406,00 826 417,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
948 456,00 1 046 163,00 932 020,00 766 460,00 802 472,00 391 346,00 775 820,00 791 536,00 702 245,00 455 625,00 500 359,00 426 598,00 514 115,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
284 404,00 288 074,00 301 985,00 309 547,00 300 669,00 290 033,00 307 333,00 296 307,00 298 218,00 304 796,00 306 363,00 301 810,00 312 303,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
96,90 95,90 97,10 97,10 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 97,20 97,20 99,50 99,50
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,60 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
2,70 2,70 2,50 2,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 2,50 2,50 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 239,00 59 421,00 66 898,00 74 908,00 75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
72 239,00 59 421,00 66 898,00 74 908,00 75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
143 632,00 154 753,00 163 795,00 162 412,00 152 380,00 135 827,00 148 833,00 140 074,00 137 927,00 148 275,00 150 095,00 141 019,00 145 414,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
136 368,00 147 383,00 156 351,00 154 927,00 151 349,00 134 838,00 147 842,00 139 095,00 136 935,00 141 022,00 142 798,00 140 987,00 145 414,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
7 264,00 7 370,00 7 444,00 7 485,00 1 031,00 989,00 991,00 979,00 992,00 7 253,00 7 297,00 32,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
61 858,00 63 944,00 64 812,00 65 763,00 66 207,00 65 882,00 66 190,00 66 432,00 66 367,00 67 120,00 67 465,00 67 117,00 67 904,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
60 991,00 63 073,00 63 688,00 64 632,00 65 078,00 64 734,00 64 954,00 65 198,00 65 121,00 65 939,00 66 275,00 65 923,00 66 712,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
867,00 871,00 1 124,00 1 131,00 1 129,00 1 148,00 1 236,00 1 234,00 1 246,00 1 181,00 1 190,00 1 194,00 1 192,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 674,00 9 956,00 6 480,00 6 467,00 6 472,00 6 474,00 6 469,00 9 718,00 9 739,00 255,00 265,00 250,00 261,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 101,00 6 242,00 6 254,00 6 240,00 6 246,00 6 248,00 6 241,00 9 492,00 9 501,00 26,00 26,00 27,00 28,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
573,00 3 714,00 226,00 227,00 226,00 226,00 228,00 226,00 238,00 229,00 239,00 223,00 233,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
878 022,00 981 114,00 838 644,00 691 276,00 730 108,00 301 826,00 707 228,00 708 998,00 634 333,00 378 317,00 430 165,00 372 374,00 456 543,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
152 354,00 169 678,00 170 511,00 171 886,00 168 851,00 159 024,00 164 789,00 160 563,00 158 616,00 159 880,00 160 140,00 156 405,00 159 006,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 845 076,00 1 947 237,00 1 852 269,00 1 685 779,00 1 637 197,00 1 255 709,00 1 650 195,00 1 608 025,00 1 399 920,00 1 217 361,00 1 149 558,00 1 081 732,00 1 147 648,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 296 438,00 1 394 549,00 1 262 003,00 1 080 328,00 1 036 470,00 668 451,00 1 055 006,00 1 020 347,00 920 055,00 726 667,00 657 395,00 588 642,00 639 941,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
548 638,00 552 688,00 590 266,00 605 451,00 600 727,00 587 258,00 595 189,00 587 678,00 479 865,00 490 694,00 492 163,00 493 090,00 507 707,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
429 123,00 427 030,00 417 897,00 416 815,00 471 577,00 430 453,00 520 324,00 410 050,00 411 492,00 416 483,00 421 544,00 312 209,00 322 379,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
24 739 644,00 24 940 271,00 24 751 750,00 25 310 264,00 25 340 812,00 26 671 738,00 25 880 585,00 25 969 802,00 25 534 494,00 26 097 280,00 25 839 957,00 25 814 239,00 26 088 185,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
428 732,00 426 644,00 416 755,00 414 864,00 469 477,00 429 150,00 517 965,00 408 690,00 410 174,00 415 926,00 419 655,00 309 817,00 318 776,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 539 273,00 4 544 791,00 4 501 964,00 5 036 732,00 5 003 336,00 6 500 918,00 5 663 346,00 5 757 561,00 5 364 422,00 5 938 901,00 5 451 777,00 5 333 292,00 5 604 716,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 200 765,00 20 395 865,00 20 250 930,00 20 275 478,00 20 339 573,00 20 172 127,00 20 219 599,00 20 213 604,00 20 171 393,00 20 158 939,00 20 390 073,00 20 483 340,00 20 487 075,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
396 243,00 393 445,00 395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 827,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
396 243,00 393 445,00 395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 827,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
19 804 522,00 20 002 420,00 19 855 183,00 19 882 478,00 19 943 832,00 19 771 425,00 19 821 851,00 19 823 193,00 19 784 332,00 19 776 510,00 20 009 920,00 20 109 714,00 20 117 248,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
391,00 386,00 1 142,00 1 951,00 2 100,00 1 304,00 2 358,00 1 360,00 1 318,00 557,00 1 889,00 2 392,00 3 603,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 804 131,00 20 002 034,00 19 854 041,00 19 880 527,00 19 941 732,00 19 770 121,00 19 819 493,00 19 821 833,00 19 783 014,00 19 775 953,00 20 008 031,00 20 107 322,00 20 113 645,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
70 434,00 65 049,00 93 376,00 75 184,00 72 364,00 89 520,00 68 592,00 82 538,00 67 912,00 77 308,00 70 194,00 54 224,00 57 572,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
132 050,00 118 396,00 131 474,00 137 661,00 131 818,00 131 009,00 142 544,00 135 744,00 139 602,00 144 916,00 146 223,00 145 405,00 153 297,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
729 706,00 298 691,00 −285 128,00 392 654,00 69 223,00 928 019,00 −387 531,00 93 744,00 −522 907,00 323 502,00 −211 213,00 −95 637,00 368 553,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
557 064,00 202 221,00 −185 260,00 568 584,00 112 036,00 1 309 274,00 −781 881,00 138 854,00 −309 436,00 507 054,00 −141 648,00 −31 035,00 307 208,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
534 631,00 5 023,00 −24 487,00 550 760,00 46 478,00 1 454 607,00 −839 697,00 144 450,00 −382 206,00 521 250,00 −373 088,00 −123 366,00 307 522,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
22 432,00 197 198,00 −160 772,00 17 823,00 65 555,00 −145 331,00 57 817,00 −5 595,00 72 770,00 −14 197,00 231 439,00 92 329,00 −314,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4 831,00 −2 748,00 2 253,00 −2 747,00 2 741,00 4 961,00 −2 976,00 −7 338,00 −3 350,00 −4 632,00 −2 467,00 −6 527,00 −3 799,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
9,00 −41,00 −158,00 −165,00 −94,00 999,00 3 143,00 810,00 649,00 −766,00 −928,00 −917,00 −145,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4 840,00 −2 707,00 2 411,00 −2 582,00 2 835,00 3 962,00 −6 119,00 −8 148,00 −3 999,00 −3 866,00 −1 539,00 −5 610,00 −3 654,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 994,00 16 973,00 15 815,00 −4 273,00 −35 845,00 −60 371,00 −29 399,00 4 739,00 20 100,00 −8 127,00 9 266,00 8 424,00 −7 895,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4,00 −6,00 −3,00 −11,00 −5,00 76,00 −4,00 −8,00 −18,00 −13,00 36,00 −46,00 −16,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4,00 −6,00 −3,00 −11,00 −5,00 76,00 −4,00 −8,00 −27,00 −4,00 −6,00 −4,00 −16,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 −9,00 42,00 −42,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14