Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08 2020 - 09 2020 - 10 2020 - 11 2020 - 12 2021 - 01 2021 - 02
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
18 525 925,00 18 936 799,00 19 735 889,00 23 109 469,00 23 756 148,00 25 874 371,00 26 169 727,00 26 393 984,00 27 770 823,00 28 634 768,00 27 176 635,00 29 241 421,00 29 781 336,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
32 329 982,00 32 733 839,00 33 349 290,00 33 750 819,00 34 523 241,00 34 833 908,00 35 952 134,00 36 967 243,00 37 582 876,00 38 198 613,00 39 605 669,00 39 306 130,00 39 223 731,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−647 510,00 733 497,00 640 672,00 3 392 616,00 556 174,00 2 090 827,00 506 767,00 93 323,00 1 272 674,00 921 978,00 −1 461 469,00 2 138 246,00 820 513,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
262 903,00 412 414,00 618 623,00 449 000,00 779 701,00 323 469,00 1 122 463,00 1 027 066,00 643 325,00 619 914,00 1 420 507,00 −296 944,00 −58 637,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
42 143 235,00 42 665 996,00 43 386 453,00 43 613 498,00 44 002 871,00 44 496 207,00 45 233 953,00 46 229 009,00 45 053 468,00 45 023 574,00 46 912 380,00 45 449 705,00 45 608 123,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
−237 227,00 853 766,00 565 421,00 312 127,00 305 675,00 476 729,00 953 164,00 876 926,00 −1 251 853,00 28 963,00 1 897 937,00 −1 386 071,00 462 745,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
412 254,00 437 590,00 404 440,00 385 800,00 391 305,00 434 757,00 435 980,00 428 624,00 444 150,00 451 466,00 445 888,00 411 257,00 440 357,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−18 163,00 25 336,00 −33 150,00 −18 640,00 5 505,00 43 452,00 1 222,00 −7 356,00 15 526,00 7 316,00 −5 578,00 −34 631,00 29 100,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 656 613,00 29 991 027,00 30 424 795,00 30 857 119,00 31 486 649,00 31 699 841,00 32 763 164,00 33 809 728,00 34 271 580,00 34 822 205,00 36 283 083,00 35 966 130,00 35 860 746,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
27 899 638,00 28 203 912,00 28 170 298,00 28 466 860,00 28 985 529,00 29 113 203,00 29 669 306,00 29 911 589,00 31 623 686,00 32 181 308,00 32 127 335,00 32 829 908,00 32 853 906,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 400 794,00 7 752 204,00 7 884 079,00 8 398 107,00 9 030 049,00 9 192 298,00 9 630 399,00 9 796 520,00 11 551 770,00 12 139 059,00 12 279 886,00 12 985 724,00 12 983 497,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 498 844,00 20 451 707,00 20 286 221,00 20 068 754,00 19 955 482,00 19 920 906,00 20 038 908,00 20 115 069,00 20 071 918,00 20 042 248,00 19 847 449,00 19 844 184,00 19 870 410,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,80 99,80 99,70 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
354 821,00 344 893,00 341 969,00 339 610,00 335 022,00 331 289,00 330 536,00 327 993,00 333 713,00 335 478,00 350 881,00 346 920,00 342 178,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 458,00 7 276,00 7 122,00 7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00 5 731,00 5 633,00 5 462,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 458,00 7 276,00 7 122,00 7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00 5 731,00 5 633,00 5 462,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00 322 094,00 327 929,00 329 816,00 345 150,00 341 287,00 336 716,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 124 346,00 1 100 992,00 1 078 147,00 1 061 606,00 1 043 714,00 1 044 651,00 1 069 685,00 1 067 508,00 1 101 661,00 1 098 074,00 1 088 421,00 1 076 586,00 1 065 167,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 120 379,00 1 097 470,00 1 074 671,00 1 059 213,00 1 041 364,00 1 041 969,00 1 067 652,00 1 065 002,00 1 097 802,00 1 094 348,00 1 084 772,00 1 072 653,00 1 061 364,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
3 967,00 3 522,00 3 476,00 2 393,00 2 350,00 2 682,00 2 033,00 2 506,00 3 859,00 3 726,00 3 649,00 3 933,00 3 803,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 480 176,00 8 433 693,00 8 256 335,00 8 006 957,00 7 865 840,00 7 768 413,00 7 805 352,00 7 823 014,00 7 694 039,00 7 615 339,00 7 371 891,00 7 329 002,00 7 323 869,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 464 049,00 8 417 707,00 8 240 243,00 7 991 297,00 7 848 268,00 7 750 947,00 7 788 624,00 7 806 188,00 7 677 834,00 7 599 848,00 7 357 559,00 7 310 908,00 7 307 617,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
16 127,00 15 986,00 16 092,00 15 660,00 17 572,00 17 466,00 16 728,00 16 826,00 16 205,00 15 491,00 14 332,00 18 094,00 16 252,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 539 286,00 10 571 915,00 10 609 569,00 10 660 378,00 10 710 706,00 10 776 360,00 10 833 099,00 10 896 319,00 10 942 281,00 10 993 138,00 11 036 046,00 11 091 469,00 11 139 061,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 504 558,00 10 537 225,00 10 574 653,00 10 625 894,00 10 676 788,00 10 743 414,00 10 801 003,00 10 865 186,00 10 911 308,00 10 962 983,00 11 006 479,00 11 061 918,00 11 110 052,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
34 730,00 34 689,00 34 916,00 34 486,00 33 917,00 32 947,00 32 097,00 31 134,00 30 975,00 30 156,00 29 569,00 29 552,00 29 008,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 019 461,00 19 005 608,00 18 865 904,00 18 667 335,00 18 576 546,00 18 544 774,00 18 638 450,00 18 719 333,00 18 636 319,00 18 608 478,00 18 407 937,00 18 420 471,00 18 462 930,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 636,00 21 578,00 21 519,00 22 249,00 23 750,00 23 715,00 45 633,00 37 945,00 70 526,00 70 305,00 48 235,00 49 403,00 49 253,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 095 710,00 1 079 414,00 1 056 628,00 1 039 357,00 1 019 964,00 1 020 936,00 1 024 052,00 1 029 563,00 1 031 135,00 1 027 769,00 1 040 186,00 1 027 183,00 1 015 914,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00 322 094,00 327 929,00 329 816,00 345 150,00 341 287,00 336 716,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00 322 094,00 327 929,00 329 816,00 345 150,00 341 287,00 336 716,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
822 651,00 895 326,00 889 021,00 874 734,00 915 181,00 898 610,00 948 273,00 958 969,00 714 439,00 712 784,00 799 388,00 737 138,00 552 123,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
255 723,00 244 136,00 246 051,00 240 999,00 299 971,00 317 236,00 422 258,00 444 217,00 482 931,00 481 081,00 577 495,00 524 380,00 389 267,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
566 927,00 651 190,00 642 970,00 633 734,00 615 210,00 581 372,00 526 015,00 514 752,00 231 507,00 231 703,00 221 893,00 212 758,00 162 854,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
100,00 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
160 918,00 158 921,00 157 050,00 155 550,00 153 565,00 151 749,00 149 167,00 144 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
16 938,00 16 909,00 16 879,00 16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00 16 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
16 938,00 16 909,00 16 879,00 16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00 16 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 903,00 7 214,00 7 350,00 9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00 8 121,00 9 997,00 9 907,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 892,00 7 170,00 7 350,00 8 721,00 8 009,00 7 276,00 8 795,00 9 406,00 8 864,00 9 067,00 8 091,00 9 962,00 9 886,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
11,00 44,00 0,00 541,00 10,00 23,00 40,00 15,00 9,00 39,00 30,00 35,00 21,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
327 970,00 413 148,00 406 968,00 397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00 287 121,00 158 675,00 158 442,00 148 937,00 137 504,00 89 136,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
327 970,00 413 148,00 406 968,00 397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00 287 121,00 158 675,00 158 442,00 148 937,00 137 504,00 89 136,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
70 056,00 71 827,00 71 522,00 71 498,00 71 269,00 72 220,00 72 836,00 73 561,00 63 960,00 64 154,00 64 835,00 65 258,00 63 814,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
69 850,00 71 618,00 71 281,00 71 269,00 70 961,00 71 888,00 72 499,00 73 364,00 63 764,00 63 960,00 64 641,00 65 063,00 63 624,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
208,00 207,00 242,00 230,00 308,00 333,00 337,00 197,00 198,00 195,00 193,00 193,00 189,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
398 026,00 484 975,00 478 490,00 468 845,00 453 555,00 422 254,00 367 943,00 360 682,00 222 635,00 222 596,00 213 772,00 202 762,00 152 950,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 903,00 7 214,00 7 350,00 9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00 8 121,00 9 997,00 9 907,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
934 325,00 891 790,00 1 365 474,00 1 515 523,00 1 585 938,00 1 688 029,00 2 145 584,00 2 939 169,00 1 933 456,00 1 928 116,00 3 356 360,00 2 399 085,00 2 454 717,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
648 041,00 615 095,00 1 089 201,00 1 232 429,00 1 310 481,00 1 403 922,00 1 876 828,00 2 655 220,00 1 661 151,00 1 675 719,00 3 116 294,00 2 159 484,00 2 209 432,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
286 283,00 276 695,00 276 272,00 283 095,00 275 457,00 284 105,00 268 756,00 283 950,00 272 305,00 252 396,00 240 066,00 239 601,00 245 285,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,00 98,90 99,40 99,40 99,40 99,30 99,30 99,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,70 0,70 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
100 741,00 102 869,00 105 522,00 102 189,00 103 455,00 106 131,00 100 724,00 103 167,00 105 892,00 104 672,00 105 942,00 106 510,00 101 923,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
100 741,00 102 869,00 105 522,00 102 189,00 103 455,00 106 131,00 100 724,00 103 167,00 105 892,00 104 672,00 105 942,00 106 510,00 101 923,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
124 274,00 112 336,00 108 425,00 117 271,00 108 303,00 112 628,00 102 646,00 116 152,00 101 623,00 82 661,00 69 541,00 68 810,00 81 861,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
124 274,00 112 336,00 108 425,00 117 271,00 108 303,00 111 352,00 101 380,00 116 152,00 101 623,00 82 661,00 69 541,00 68 810,00 81 861,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 1 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
61 034,00 61 012,00 61 607,00 62 320,00 62 281,00 63 934,00 63 987,00 63 229,00 63 373,00 63 659,00 63 191,00 62 879,00 60 097,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
59 476,00 59 483,00 60 076,00 60 816,00 60 809,00 62 510,00 62 559,00 61 809,00 61 952,00 62 261,00 61 812,00 61 496,00 58 787,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 558,00 1 529,00 1 531,00 1 504,00 1 472,00 1 424,00 1 428,00 1 420,00 1 421,00 1 398,00 1 379,00 1 383,00 1 310,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
235,00 477,00 717,00 1 314,00 1 417,00 1 411,00 1 397,00 1 400,00 1 416,00 1 404,00 1 390,00 1 402,00 1 402,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
28,00 272,00 509,00 1 107,00 1 218,00 1 220,00 1 208,00 1 208,00 1 223,00 1 207,00 1 208,00 1 213,00 1 213,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
207,00 205,00 208,00 207,00 199,00 191,00 189,00 192,00 193,00 197,00 182,00 189,00 189,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
575 805,00 554 082,00 1 006 722,00 1 153 693,00 1 239 814,00 1 338 424,00 1 812 037,00 2 582 551,00 1 580 356,00 1 602 580,00 3 035 421,00 2 074 533,00 2 134 693,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
107 345,00 101 230,00 106 629,00 108 548,00 94 476,00 101 847,00 104 455,00 106 989,00 101 807,00 88 246,00 66 556,00 67 520,00 80 381,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 756 975,00 1 787 116,00 2 254 494,00 2 390 256,00 2 501 119,00 2 586 635,00 3 093 857,00 3 898 139,00 2 647 894,00 2 640 899,00 4 155 748,00 3 136 223,00 3 006 838,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
903 764,00 859 231,00 1 335 252,00 1 473 428,00 1 610 452,00 1 721 158,00 2 299 086,00 3 099 437,00 2 144 082,00 2 156 800,00 3 693 789,00 2 683 864,00 2 598 699,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
853 211,00 927 885,00 919 242,00 916 828,00 890 667,00 865 476,00 794 772,00 798 702,00 503 812,00 484 099,00 461 959,00 452 359,00 408 139,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
409 920,00 333 179,00 927 706,00 3 963 660,00 4 297 394,00 6 272 408,00 6 303 335,00 6 431 218,00 7 791 072,00 8 707 389,00 6 765 566,00 9 419 779,00 10 030 691,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 722 289,00 29 099 238,00 29 059 319,00 29 341 594,00 29 900 710,00 30 011 813,00 30 617 579,00 30 870 558,00 32 338 125,00 32 894 092,00 32 926 723,00 33 567 046,00 33 406 029,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
390 301,00 315 582,00 903 029,00 3 935 187,00 4 266 025,00 5 982 024,00 6 115 620,00 6 180 644,00 7 531 554,00 8 437 574,00 6 274 918,00 8 885 760,00 9 288 788,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 656 517,00 7 996 340,00 8 130 130,00 8 639 106,00 9 330 020,00 9 509 534,00 10 052 657,00 10 240 737,00 12 034 701,00 12 620 140,00 12 857 381,00 13 510 104,00 13 372 764,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
21 085 392,00 21 120 485,00 20 953 874,00 20 730 962,00 20 602 059,00 20 792 668,00 20 752 638,00 20 880 394,00 20 562 944,00 20 543 762,00 20 559 992,00 20 590 967,00 20 775 173,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
515 739,00 503 814,00 499 019,00 495 160,00 488 587,00 483 038,00 479 703,00 472 574,00 333 713,00 335 478,00 350 881,00 346 920,00 342 178,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
515 739,00 503 814,00 499 019,00 495 160,00 488 587,00 483 038,00 479 703,00 472 574,00 333 713,00 335 478,00 350 881,00 346 920,00 342 178,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
20 569 653,00 20 616 671,00 20 454 855,00 20 235 802,00 20 113 472,00 20 309 630,00 20 272 935,00 20 407 820,00 20 229 231,00 20 208 284,00 20 209 111,00 20 244 047,00 20 432 995,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
19 619,00 17 597,00 24 678,00 28 472,00 31 369,00 290 384,00 187 715,00 250 574,00 259 518,00 269 814,00 490 647,00 534 021,00 741 904,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 550 034,00 20 599 074,00 20 430 177,00 20 207 330,00 20 082 103,00 20 019 246,00 20 085 220,00 20 157 246,00 19 969 713,00 19 938 470,00 19 718 464,00 19 710 026,00 19 691 091,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 236,00 61 013,00 82 479,00 78 736,00 70 667,00 65 498,00 64 791,00 72 669,00 80 795,00 73 139,00 80 873,00 84 951,00 74 739,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
178 938,00 175 465,00 169 643,00 174 547,00 180 981,00 182 258,00 164 301,00 176 961,00 170 498,00 164 150,00 173 510,00 172 081,00 164 904,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
548 910,00 330 880,00 430 517,00 469 345,00 636 594,00 230 554,00 1 066 703,00 1 051 474,00 481 732,00 558 460,00 1 474 600,00 −318 114,00 −85 808,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
440 632,00 308 868,00 −31 529,00 326 319,00 524 280,00 132 494,00 558 566,00 249 596,00 1 714 862,00 559 831,00 −47 166,00 706 118,00 24 588,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
407 742,00 351 451,00 131 874,00 514 061,00 631 936,00 162 321,00 438 105,00 166 109,00 1 755 203,00 587 491,00 141 074,00 705 691,00 −2 243,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
32 891,00 −42 584,00 −163 400,00 −187 743,00 −107 655,00 −29 828,00 120 461,00 83 486,00 −40 339,00 −27 662,00 −188 240,00 427,00 26 832,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−7 589,00 −9 928,00 −2 924,00 −2 359,00 −4 588,00 −775,00 −753,00 −2 543,00 5 720,00 1 783,00 15 218,00 −3 961,00 −4 742,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−372,00 −182,00 −154,00 −51,00 −120,00 −158,00 −136,00 −294,00 −115,00 −122,00 48,00 −98,00 −171,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−7 217,00 −9 746,00 −2 770,00 −2 308,00 −4 468,00 −617,00 −617,00 −2 249,00 5 835,00 1 905,00 15 170,00 −3 863,00 −4 571,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
−21 966,00 −23 361,00 −25 290,00 −15 882,00 −17 892,00 1 037,00 25 040,00 −2 202,00 −2 078,00 −3 567,00 −9 608,00 −11 860,00 −11 397,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−7,00 −3,00 −3,00 −4,00 −7,00 −2,00 43,00 −3,00 −12,00 −5,00 −3,00 −1,00 −72,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−7,00 −3,00 −3,00 −4,00 −7,00 −2,00 43,00 −3,00 −12,00 −5,00 −3,00 −1,00 −72,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14