Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09 2019 - 10 2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
19 086 613,00 19 952 438,00 18 920 485,00 19 011 373,00 19 892 112,00 19 054 360,00 19 150 679,00 19 753 777,00 18 379 650,00 18 475 359,00 19 712 007,00 18 941 292,00 18 525 925,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 932 677,00 29 499 177,00 29 774 177,00 29 651 531,00 29 419 696,00 29 815 621,00 29 894 387,00 29 972 897,00 30 909 319,00 31 179 767,00 32 191 189,00 32 073 835,00 32 347 778,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−392 214,00 622 336,00 −1 005 052,00 −71 651,00 646 755,00 −1 043 041,00 −369 838,00 709 542,00 −1 092 050,00 107 123,00 1 419 167,00 −1 071 055,00 −647 510,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
104 800,00 −445 626,00 277 066,00 −123 095,00 −207 327,00 374 449,00 46 761,00 80 603,00 947 264,00 378 956,00 898 527,00 −138 046,00 271 832,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
42 134 072,00 42 996 217,00 41 625 237,00 42 065 137,00 42 969 765,00 42 250 025,00 42 500 718,00 43 262 541,00 42 224 594,00 42 194 201,00 43 246 066,00 42 157 313,00 42 165 291,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
−282 557,00 607 558,00 −1 341 954,00 277 081,00 693 977,00 −945 644,00 −246 931,00 871 060,00 −746 048,00 83 196,00 1 122 170,00 −1 408 963,00 −226 118,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
436 169,00 400 711,00 435 000,00 443 511,00 424 149,00 435 612,00 422 729,00 423 186,00 422 786,00 399 536,00 459 561,00 430 701,00 412 823,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
14 859,00 −35 458,00 34 289,00 8 511,00 −19 362,00 11 463,00 −12 883,00 457,00 −400,00 −23 251,00 60 025,00 −28 860,00 −17 878,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
27 057 645,00 26 534 957,00 26 857 701,00 26 689 801,00 26 540 135,00 26 921 025,00 27 000 672,00 27 025 942,00 27 973 260,00 28 300 967,00 29 199 290,00 29 108 563,00 29 656 864,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 449 620,00 25 135 037,00 25 640 342,00 25 540 245,00 25 458 408,00 25 773 808,00 25 941 041,00 25 839 828,00 26 446 155,00 26 736 917,00 27 782 472,00 27 461 406,00 27 902 519,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 528 750,00 5 146 612,00 5 667 859,00 5 295 226,00 5 171 248,00 5 477 836,00 5 417 275,00 5 307 661,00 5 937 366,00 6 286 190,00 7 374 641,00 6 991 536,00 7 397 878,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 920 873,00 19 988 428,00 19 972 485,00 20 245 021,00 20 287 160,00 20 295 972,00 20 523 767,00 20 532 167,00 20 508 789,00 20 450 726,00 20 407 829,00 20 469 869,00 20 504 641,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,60 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00 360 817,00 360 430,00 368 776,00 362 410,00 354 821,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00 9 026,00 8 841,00 8 540,00 8 411,00 8 156,00 7 830,00 7 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00 9 026,00 8 841,00 8 540,00 8 411,00 8 156,00 7 830,00 7 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 198 979,00 1 219 199,00 1 211 032,00 1 220 383,00 1 228 711,00 1 220 945,00 1 219 056,00 1 225 693,00 1 180 553,00 1 178 823,00 1 186 960,00 1 147 892,00 1 124 346,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 192 382,00 1 210 467,00 1 201 376,00 1 210 322,00 1 218 794,00 1 211 254,00 1 210 191,00 1 217 295,00 1 173 723,00 1 173 352,00 1 181 921,00 1 143 037,00 1 120 379,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
6 597,00 8 732,00 9 656,00 10 061,00 9 917,00 9 691,00 8 865,00 8 398,00 6 830,00 5 471,00 5 039,00 4 855,00 3 967,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00 255,00 251,00 247,00 226,00 221,00 220,00 213,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00 255,00 251,00 247,00 226,00 221,00 220,00 213,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
327,00 300,00 296,00 290,00 286,00 270,00 255,00 251,00 247,00 226,00 221,00 220,00 213,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 9,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 643 427,00 8 646 301,00 8 572 301,00 8 736 456,00 8 707 516,00 8 642 077,00 8 812 313,00 8 759 297,00 8 735 796,00 8 644 430,00 8 458 846,00 8 490 476,00 8 489 805,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 620 361,00 8 623 016,00 8 551 495,00 8 717 223,00 8 686 294,00 8 620 204,00 8 790 729,00 8 737 746,00 8 714 767,00 8 626 389,00 8 442 226,00 8 473 017,00 8 473 678,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
23 066,00 23 285,00 20 806,00 19 233,00 21 222,00 21 873,00 21 584,00 21 551,00 21 029,00 18 041,00 16 620,00 17 459,00 16 127,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 687 731,00 9 735 558,00 9 806 428,00 9 907 695,00 9 977 019,00 10 062 854,00 10 124 026,00 10 183 281,00 10 231 370,00 10 266 823,00 10 393 029,00 10 468 878,00 10 535 453,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 648 514,00 9 696 257,00 9 767 323,00 9 868 167,00 9 938 385,00 10 024 088,00 10 085 543,00 10 144 797,00 10 193 627,00 10 229 589,00 10 357 232,00 10 433 355,00 10 500 725,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
39 215,00 39 301,00 39 103,00 39 531,00 38 633,00 38 769,00 38 484,00 38 483,00 37 744,00 37 234,00 35 797,00 35 522,00 34 730,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 331 158,00 18 381 859,00 18 378 729,00 18 644 151,00 18 684 535,00 18 704 931,00 18 936 339,00 18 942 578,00 18 967 166,00 18 911 253,00 18 851 875,00 18 959 354,00 19 025 258,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
69 404,00 74 157,00 73 240,00 76 328,00 76 214,00 41 738,00 41 674,00 42 072,00 30 004,00 30 001,00 28 356,00 28 696,00 28 636,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 129 575,00 1 145 042,00 1 137 792,00 1 144 055,00 1 152 497,00 1 179 207,00 1 177 382,00 1 183 621,00 1 150 549,00 1 148 822,00 1 158 604,00 1 119 196,00 1 095 710,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
520 182,00 399 457,00 456 938,00 342 836,00 353 321,00 320 760,00 334 828,00 367 790,00 732 007,00 747 320,00 879 173,00 782 480,00 820 742,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
228 811,00 217 810,00 271 042,00 157 036,00 162 044,00 125 359,00 132 836,00 167 526,00 154 708,00 179 255,00 279 049,00 212 799,00 253 809,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
291 370,00 181 647,00 185 898,00 185 800,00 191 280,00 195 401,00 201 993,00 200 267,00 577 299,00 568 064,00 600 126,00 569 681,00 566 932,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 530,00 166 633,00 164 551,00 162 757,00 160 918,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 433,00 17 403,00 17 374,00 17 345,00 16 938,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 433,00 17 403,00 17 374,00 17 345,00 16 938,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 097,00 149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00 8 830,00 10 045,00 7 165,00 8 356,00 25 640,00 6 902,00 7 903,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
127 112,00 7 452,00 7 103,00 6 934,00 10 123,00 11 015,00 8 798,00 9 962,00 7 084,00 8 159,00 25 568,00 6 882,00 7 892,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
39,00 37,00 20,00 23,00 17,00 31,00 32,00 83,00 81,00 197,00 72,00 20,00 11,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 93,00 84,00 82,00 80,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 93,00 84,00 82,00 80,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 93,00 84,00 82,00 80,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00 162 998,00 159 421,00 357 411,00 348 661,00 337 042,00 326 552,00 327 970,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00 162 998,00 159 421,00 357 411,00 348 661,00 337 042,00 326 552,00 327 970,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 475,00 29 576,00 29 958,00 29 938,00 30 090,00 29 792,00 30 165,00 30 799,00 43 098,00 44 320,00 72 807,00 73 388,00 70 061,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
29 366,00 29 466,00 29 852,00 29 828,00 29 982,00 29 681,00 30 053,00 30 689,00 42 992,00 44 293,00 72 726,00 73 181,00 69 855,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
110,00 111,00 108,00 109,00 109,00 110,00 110,00 110,00 108,00 28,00 84,00 207,00 208,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
164 219,00 174 157,00 178 773,00 178 844,00 181 140,00 184 357,00 193 163,00 190 220,00 400 509,00 392 981,00 409 849,00 399 940,00 398 031,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00 8 830,00 10 045,00 7 165,00 8 356,00 25 640,00 6 902,00 7 903,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 097,00 149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 097,00 149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 087 842,00 1 000 462,00 760 420,00 806 720,00 728 406,00 826 458,00 724 803,00 818 323,00 795 101,00 816 731,00 537 644,00 864 675,00 933 603,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
791 536,00 702 245,00 455 625,00 500 359,00 426 598,00 514 115,00 412 674,00 496 306,00 474 702,00 493 749,00 246 795,00 569 500,00 647 307,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
296 307,00 298 218,00 304 796,00 306 363,00 301 810,00 312 344,00 312 129,00 322 017,00 320 397,00 322 982,00 290 849,00 295 175,00 286 296,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,20 99,20 97,20 97,20 99,50 99,50 99,50 99,60 99,60 99,60 99,50 99,50 99,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,40 0,40 2,50 2,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00 97 839,00 101 334,00 105 983,00 102 546,00 105 002,00 106 639,00 100 741,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00 97 839,00 101 334,00 105 983,00 102 546,00 105 002,00 106 639,00 100 741,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
140 074,00 137 927,00 148 275,00 150 095,00 141 019,00 145 414,00 145 843,00 152 570,00 146 244,00 151 198,00 116 587,00 117 549,00 124 274,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
139 095,00 136 935,00 141 022,00 142 798,00 140 987,00 145 414,00 145 843,00 152 570,00 146 204,00 151 157,00 116 587,00 117 549,00 124 274,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
979,00 992,00 7 253,00 7 297,00 32,00 0,00 0,00 0,00 40,00 41,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
66 432,00 66 367,00 67 120,00 67 465,00 67 117,00 67 945,00 68 184,00 67 847,00 67 885,00 68 964,00 69 033,00 70 747,00 61 047,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
65 198,00 65 121,00 65 939,00 66 275,00 65 923,00 66 753,00 66 989,00 66 689,00 66 812,00 67 829,00 67 894,00 69 519,00 59 489,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 234,00 1 246,00 1 181,00 1 190,00 1 194,00 1 192,00 1 195,00 1 158,00 1 073,00 1 135,00 1 139,00 1 228,00 1 558,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 718,00 9 739,00 255,00 265,00 250,00 261,00 263,00 263,00 283,00 274,00 228,00 239,00 235,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 492,00 9 501,00 26,00 26,00 27,00 28,00 25,00 19,00 56,00 44,00 21,00 30,00 28,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 238,00 229,00 239,00 223,00 233,00 238,00 244,00 227,00 230,00 207,00 209,00 207,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
708 998,00 634 333,00 378 317,00 430 165,00 372 374,00 456 543,00 353 200,00 403 127,00 416 508,00 436 876,00 216 449,00 526 197,00 575 071,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
160 563,00 158 616,00 159 880,00 160 140,00 156 405,00 159 047,00 164 177,00 166 794,00 162 266,00 164 457,00 136 108,00 136 396,00 107 345,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 608 025,00 1 399 920,00 1 217 361,00 1 149 558,00 1 081 732,00 1 147 219,00 1 059 632,00 1 186 116,00 1 527 106,00 1 564 050,00 1 416 819,00 1 647 155,00 1 754 344,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 020 347,00 920 055,00 726 667,00 657 395,00 588 642,00 639 474,00 545 510,00 663 832,00 629 410,00 673 004,00 525 844,00 782 299,00 901 116,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
587 678,00 479 865,00 490 694,00 492 163,00 493 090,00 507 745,00 514 122,00 522 284,00 897 695,00 891 047,00 890 975,00 864 856,00 853 228,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
410 050,00 411 492,00 416 483,00 421 544,00 312 209,00 322 379,00 318 642,00 311 534,00 303 840,00 347 763,00 297 582,00 976 389,00 409 920,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 969 802,00 25 534 494,00 26 097 280,00 25 883 081,00 25 811 729,00 26 094 567,00 26 275 870,00 26 207 618,00 27 178 162,00 27 484 237,00 28 661 645,00 28 243 886,00 28 723 261,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
408 690,00 410 174,00 415 926,00 419 655,00 309 817,00 318 776,00 315 784,00 309 882,00 295 111,00 341 926,00 289 254,00 968 127,00 390 301,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 757 561,00 5 364 422,00 5 938 901,00 5 452 262,00 5 333 292,00 5 603 195,00 5 550 111,00 5 475 187,00 6 092 074,00 6 465 445,00 7 653 690,00 7 204 335,00 7 651 687,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 213 604,00 20 171 393,00 20 158 939,00 20 432 712,00 20 480 830,00 20 494 978,00 20 728 617,00 20 734 081,00 21 094 813,00 21 024 633,00 21 016 287,00 21 047 819,00 21 091 193,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00 530 347,00 527 063,00 533 327,00 525 167,00 515 739,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00 530 347,00 527 063,00 533 327,00 525 167,00 515 739,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
19 823 193,00 19 784 332,00 19 776 510,00 20 052 558,00 20 107 204,00 20 125 154,00 20 360 500,00 20 370 438,00 20 564 466,00 20 497 570,00 20 482 960,00 20 522 652,00 20 575 454,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
1 360,00 1 318,00 557,00 1 889,00 2 392,00 3 603,00 2 858,00 1 652,00 8 728,00 5 837,00 8 328,00 8 263,00 19 619,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 821 833,00 19 783 014,00 19 775 953,00 20 050 669,00 20 104 812,00 20 121 551,00 20 357 642,00 20 368 786,00 20 555 738,00 20 491 733,00 20 474 632,00 20 514 389,00 20 555 835,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
82 538,00 67 912,00 77 308,00 70 194,00 54 224,00 57 572,00 59 474,00 93 179,00 58 194,00 56 873,00 30 346,00 43 303,00 72 236,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
135 744,00 139 602,00 144 916,00 146 223,00 145 405,00 153 297,00 147 952,00 155 223,00 158 131,00 158 525,00 154 741,00 158 779,00 178 951,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
93 744,00 −522 907,00 323 502,00 −168 089,00 −141 253,00 377 560,00 81 847,00 30 476,00 935 296,00 404 282,00 783 495,00 −93 727,00 549 035,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
138 854,00 −309 436,00 507 054,00 −98 524,00 −76 651,00 316 643,00 172 901,00 −92 045,00 610 951,00 373 187,00 956 845,00 −318 725,00 442 073,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
144 450,00 −382 206,00 521 250,00 −372 603,00 −123 851,00 306 468,00 −60 635,00 −109 708,00 629 824,00 356 092,00 1 086 319,00 −383 158,00 406 284,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
−5 595,00 72 770,00 −14 197,00 274 078,00 47 199,00 10 175,00 233 536,00 17 662,00 −18 873,00 17 095,00 −129 475,00 64 433,00 35 789,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−7 338,00 −3 350,00 −4 632,00 −2 467,00 −6 527,00 −3 802,00 −1 707,00 −4 474,00 −1 771,00 −387,00 8 346,00 −6 366,00 −7 589,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
810,00 649,00 −766,00 −928,00 −917,00 −145,00 −324,00 −185,00 79,00 −129,00 −255,00 −326,00 −372,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−8 148,00 −3 999,00 −3 866,00 −1 539,00 −5 610,00 −3 657,00 −1 383,00 −4 289,00 −1 850,00 −258,00 8 601,00 −6 040,00 −7 217,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 739,00 20 100,00 −8 127,00 9 266,00 8 424,00 −7 895,00 −1 982,00 6 549,00 −45 015,00 −1 785,00 6 268,00 −39 140,00 −21 966,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−8,00 −18,00 −13,00 36,00 −46,00 −16,00 −15,00 −4,00 −4,00 −21,00 −5,00 −1,00 −7,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−8,00 −27,00 −4,00 −6,00 −4,00 −16,00 −15,00 −4,00 −4,00 −21,00 −5,00 −1,00 −7,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 9,00 −9,00 42,00 −42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14