Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2018 - 05 2018 - 06 2018 - 07 2018 - 08 2018 - 09 2018 - 10 2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
18 865 834,00 19 351 914,00 18 935 914,00 19 119 436,00 20 133 087,00 19 111 047,00 19 322 915,00 21 131 858,00 19 431 699,00 19 086 613,00 19 952 438,00 18 920 485,00 19 011 373,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
27 901 625,00 28 050 601,00 28 755 081,00 29 016 213,00 28 786 229,00 29 179 480,00 29 218 529,00 30 065 181,00 29 798 143,00 29 932 677,00 29 499 177,00 29 777 835,00 29 614 340,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
150 963,00 473 559,00 −360 299,00 150 054,00 1 074 355,00 −1 102 140,00 223 915,00 1 694 077,00 −1 800 024,00 −392 214,00 622 336,00 −1 005 052,00 −71 651,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
376 386,00 159 608,00 716 160,00 232 610,00 −226 135,00 368 900,00 52 138,00 874 724,00 −371 135,00 104 800,00 −445 626,00 280 724,00 −163 944,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
41 567 100,00 42 357 909,00 42 029 308,00 42 475 682,00 43 331 091,00 42 139 709,00 42 369 416,00 43 535 997,00 42 341 926,00 42 134 072,00 42 996 217,00 41 619 788,00 42 010 300,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
552 472,00 789 015,00 −261 547,00 384 821,00 920 161,00 −1 294 655,00 254 695,00 1 079 230,00 −1 398 767,00 −282 557,00 607 558,00 −1 347 403,00 227 692,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
430 554,00 409 478,00 427 228,00 423 068,00 395 526,00 419 122,00 415 921,00 448 606,00 421 309,00 436 169,00 400 711,00 432 580,00 438 588,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−13 685,00 −21 076,00 17 751,00 −4 160,00 −27 543,00 23 596,00 −3 201,00 32 685,00 −27 297,00 14 859,00 −35 458,00 31 869,00 6 008,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 028 694,00 25 246 317,00 25 972 506,00 26 274 506,00 25 985 757,00 26 386 270,00 26 443 952,00 27 353 116,00 26 963 739,00 27 057 645,00 26 534 957,00 26 852 370,00 26 636 016,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
23 321 113,00 23 573 693,00 24 127 430,00 24 327 272,00 24 133 486,00 24 700 491,00 24 806 758,00 26 097 409,00 25 313 544,00 25 449 620,00 25 135 037,00 25 635 084,00 25 486 606,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 623 282,00 3 656 723,00 4 191 291,00 4 196 405,00 4 171 981,00 4 722 864,00 4 769 338,00 6 223 813,00 5 384 160,00 5 528 750,00 5 146 612,00 5 679 545,00 5 318 112,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 697 830,00 19 916 971,00 19 936 138,00 20 130 867,00 19 961 506,00 19 977 628,00 20 037 418,00 19 873 597,00 19 929 386,00 19 920 873,00 19 988 428,00 19 955 543,00 20 168 498,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,70 99,60 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
407 531,00 401 074,00 396 243,00 393 445,00 395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 383 204,00 381 704,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 992,00 7 026,00 7 035,00 6 944,00 6 835,00 6 670,00 6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 12 204,00 11 963,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 992,00 7 026,00 7 035,00 6 944,00 6 835,00 6 670,00 6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 12 204,00 11 963,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
398 772,00 394 048,00 389 208,00 386 501,00 388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 240 011,00 1 286 708,00 1 289 790,00 1 306 973,00 1 322 861,00 1 319 543,00 1 283 689,00 1 223 335,00 1 193 914,00 1 198 979,00 1 219 199,00 1 211 032,00 1 220 383,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 228 559,00 1 273 097,00 1 275 942,00 1 294 141,00 1 309 716,00 1 305 968,00 1 271 669,00 1 213 684,00 1 187 003,00 1 192 382,00 1 210 467,00 1 201 376,00 1 210 322,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
11 452,00 13 611,00 13 848,00 12 832,00 13 145,00 13 575,00 12 020,00 9 651,00 6 911,00 6 597,00 8 732,00 9 656,00 10 061,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
299,00 292,00 288,00 282,00 279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
299,00 292,00 288,00 282,00 279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
299,00 292,00 288,00 282,00 279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 300,00 296,00 290,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 42,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 889 839,00 8 987 648,00 8 937 652,00 9 058 582,00 8 809 465,00 8 747 765,00 8 769 343,00 8 608 664,00 8 639 250,00 8 643 427,00 8 646 301,00 8 566 569,00 8 724 992,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 859 019,00 8 957 696,00 8 907 856,00 9 028 843,00 8 780 453,00 8 717 262,00 8 743 363,00 8 584 958,00 8 615 877,00 8 620 361,00 8 623 016,00 8 545 763,00 8 705 759,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
30 820,00 29 952,00 29 796,00 29 739,00 29 012,00 30 503,00 25 980,00 23 706,00 23 373,00 23 066,00 23 285,00 20 806,00 19 233,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 160 153,00 9 241 249,00 9 312 168,00 9 371 588,00 9 433 157,00 9 517 051,00 9 588 382,00 9 640 561,00 9 698 136,00 9 687 731,00 9 735 558,00 9 794 443,00 9 841 086,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 116 744,00 9 198 228,00 9 269 976,00 9 329 043,00 9 390 206,00 9 474 257,00 9 546 051,00 9 599 227,00 9 658 235,00 9 648 514,00 9 696 257,00 9 755 338,00 9 801 558,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
43 406,00 43 021,00 42 190,00 42 543,00 42 949,00 42 792,00 42 327,00 41 333,00 39 901,00 39 215,00 39 301,00 39 103,00 39 531,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 049 992,00 18 228 897,00 18 249 820,00 18 430 170,00 18 242 622,00 18 264 816,00 18 357 725,00 18 249 225,00 18 337 386,00 18 331 158,00 18 381 859,00 18 361 012,00 18 566 078,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
71 602,00 71 536,00 72 658,00 72 655,00 72 538,00 71 672,00 71 530,00 69 950,00 69 160,00 69 404,00 74 157,00 73 240,00 76 328,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 168 409,00 1 215 172,00 1 217 132,00 1 234 318,00 1 250 323,00 1 247 871,00 1 212 159,00 1 153 385,00 1 124 754,00 1 129 575,00 1 145 042,00 1 137 792,00 1 144 055,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
400 539,00 394 048,00 389 208,00 386 501,00 388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
400 539,00 394 048,00 389 208,00 386 501,00 388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
468 902,00 538 963,00 612 214,00 612 999,00 618 264,00 609 772,00 534 055,00 574 329,00 567 041,00 520 182,00 399 457,00 456 881,00 342 721,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
336 839,00 285 029,00 347 982,00 348 386,00 329 983,00 313 868,00 233 998,00 277 105,00 279 186,00 228 811,00 217 810,00 270 982,00 156 916,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
132 064,00 253 934,00 264 233,00 264 613,00 288 281,00 295 904,00 300 058,00 297 225,00 287 857,00 291 370,00 181 647,00 185 900,00 185 804,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,50 99,70 99,70 99,70 99,80 99,80 99,80 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
699,00 120 731,00 120 728,00 120 717,00 120 585,00 126 483,00 128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
6,00 120 006,00 120 006,00 120 006,00 120 006,00 125 893,00 127 597,00 130 032,00 126 351,00 127 112,00 7 452,00 7 103,00 6 934,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
693,00 725,00 722,00 711,00 579,00 590,00 604,00 40,00 40,00 39,00 37,00 20,00 23,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
104 007,00 105 187,00 114 861,00 115 361,00 138 454,00 139 760,00 142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
104 007,00 105 187,00 114 861,00 115 361,00 138 454,00 139 760,00 142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
27 359,00 28 014,00 28 644,00 28 533,00 29 242,00 29 661,00 29 830,00 29 442,00 29 708,00 29 475,00 29 576,00 29 960,00 29 942,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
27 323,00 27 981,00 28 613,00 28 500,00 29 209,00 29 627,00 29 799,00 29 410,00 29 677,00 29 366,00 29 466,00 29 854,00 29 832,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 32,00 32,00 32,00 31,00 110,00 111,00 108,00 109,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
131 366,00 133 201,00 143 505,00 143 894,00 167 696,00 169 421,00 171 857,00 167 151,00 161 467,00 164 219,00 174 157,00 178 775,00 178 848,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
699,00 120 731,00 120 728,00 120 717,00 120 585,00 126 483,00 128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 238 677,00 1 133 662,00 1 232 862,00 1 334 237,00 1 234 005,00 1 076 008,00 1 103 141,00 681 379,00 1 083 154,00 1 087 842,00 1 000 462,00 760 404,00 806 689,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
944 224,00 836 874,00 948 456,00 1 046 163,00 932 020,00 766 460,00 802 472,00 391 346,00 775 820,00 791 536,00 702 245,00 455 625,00 500 359,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
294 456,00 296 787,00 284 404,00 288 074,00 301 985,00 309 547,00 300 669,00 290 033,00 307 333,00 296 307,00 298 218,00 304 780,00 306 330,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
97,20 97,20 96,90 95,90 97,10 97,10 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 97,20 97,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,20 0,60 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
2,60 2,50 2,70 2,70 2,50 2,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 2,50 2,50
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
62 702,00 64 409,00 72 239,00 59 421,00 66 898,00 74 908,00 75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
62 702,00 64 409,00 72 239,00 59 421,00 66 898,00 74 908,00 75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
167 652,00 166 365,00 143 632,00 154 753,00 163 795,00 162 412,00 152 380,00 135 827,00 148 833,00 140 074,00 137 927,00 148 275,00 150 095,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
160 370,00 159 099,00 136 368,00 147 383,00 156 351,00 154 927,00 151 349,00 134 838,00 147 842,00 139 095,00 136 935,00 141 022,00 142 798,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
7 282,00 7 266,00 7 264,00 7 370,00 7 444,00 7 485,00 1 031,00 989,00 991,00 979,00 992,00 7 253,00 7 297,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
60 829,00 60 919,00 61 858,00 63 944,00 64 812,00 65 763,00 66 207,00 65 882,00 66 190,00 66 432,00 66 367,00 67 104,00 67 432,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
59 950,00 60 047,00 60 991,00 63 073,00 63 688,00 64 632,00 65 078,00 64 734,00 64 954,00 65 198,00 65 121,00 65 923,00 66 242,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
879,00 872,00 867,00 871,00 1 124,00 1 131,00 1 129,00 1 148,00 1 236,00 1 234,00 1 246,00 1 181,00 1 190,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 270,00 5 095,00 6 674,00 9 956,00 6 480,00 6 467,00 6 472,00 6 474,00 6 469,00 9 718,00 9 739,00 255,00 265,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
3 173,00 5 006,00 6 101,00 6 242,00 6 254,00 6 240,00 6 246,00 6 248,00 6 241,00 9 492,00 9 501,00 26,00 26,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
97,00 89,00 573,00 3 714,00 226,00 227,00 226,00 226,00 228,00 226,00 238,00 229,00 239,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
786 193,00 769 368,00 878 022,00 981 114,00 838 644,00 691 276,00 730 108,00 301 826,00 707 228,00 708 998,00 634 333,00 378 317,00 430 165,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
174 367,00 174 593,00 152 354,00 169 678,00 170 511,00 171 886,00 168 851,00 159 024,00 164 789,00 160 563,00 158 616,00 159 864,00 160 107,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 707 584,00 1 672 624,00 1 845 076,00 1 947 237,00 1 852 269,00 1 685 779,00 1 637 197,00 1 255 709,00 1 650 195,00 1 608 025,00 1 399 920,00 1 217 287,00 1 149 409,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 281 063,00 1 121 903,00 1 296 438,00 1 394 549,00 1 262 003,00 1 080 328,00 1 036 470,00 668 451,00 1 055 006,00 1 020 347,00 920 055,00 726 607,00 657 275,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
426 521,00 550 721,00 548 638,00 552 688,00 590 266,00 605 451,00 600 727,00 587 258,00 595 189,00 587 678,00 479 865,00 490 680,00 492 134,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
543 464,00 427 151,00 429 123,00 427 030,00 417 897,00 416 815,00 471 577,00 430 453,00 520 324,00 410 050,00 411 492,00 416 483,00 421 544,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
23 790 015,00 24 112 656,00 24 739 644,00 24 940 271,00 24 751 750,00 25 310 264,00 25 340 812,00 26 671 738,00 25 880 585,00 25 969 802,00 25 534 494,00 26 091 965,00 25 829 327,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
543 066,00 426 758,00 428 732,00 426 644,00 416 755,00 414 864,00 469 477,00 429 150,00 517 965,00 408 690,00 410 174,00 415 926,00 419 655,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 960 121,00 3 941 752,00 4 539 273,00 4 544 791,00 4 501 964,00 5 036 732,00 5 003 336,00 6 500 918,00 5 663 346,00 5 757 561,00 5 364 422,00 5 950 527,00 5 475 028,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
19 830 291,00 20 171 296,00 20 200 765,00 20 395 865,00 20 250 930,00 20 275 478,00 20 339 573,00 20 172 127,00 20 219 599,00 20 213 604,00 20 171 393,00 20 141 999,00 20 356 193,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
407 531,00 401 074,00 396 243,00 393 445,00 395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 383 204,00 381 704,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
407 531,00 401 074,00 396 243,00 393 445,00 395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 383 204,00 381 704,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
19 422 760,00 19 770 222,00 19 804 522,00 20 002 420,00 19 855 183,00 19 882 478,00 19 943 832,00 19 771 425,00 19 821 851,00 19 823 193,00 19 784 332,00 19 758 795,00 19 974 489,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
398,00 393,00 391,00 386,00 1 142,00 1 951,00 2 100,00 1 304,00 2 358,00 1 360,00 1 318,00 557,00 1 889,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 422 362,00 19 769 829,00 19 804 131,00 20 002 034,00 19 854 041,00 19 880 527,00 19 941 732,00 19 770 121,00 19 819 493,00 19 821 833,00 19 783 014,00 19 758 238,00 19 972 600,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
158 031,00 67 506,00 70 434,00 65 049,00 93 376,00 75 184,00 72 364,00 89 520,00 68 592,00 82 538,00 67 912,00 77 308,00 70 194,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
120 089,00 122 194,00 132 050,00 118 396,00 131 474,00 137 661,00 131 818,00 131 009,00 142 544,00 135 744,00 139 602,00 144 916,00 146 223,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
488 429,00 227 977,00 729 706,00 298 691,00 −285 128,00 392 654,00 69 223,00 928 019,00 −387 531,00 93 744,00 −522 907,00 318 171,00 −216 544,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
416 199,00 264 755,00 557 064,00 202 221,00 −185 260,00 568 584,00 112 036,00 1 309 274,00 −781 881,00 138 854,00 −309 436,00 501 796,00 −146 905,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−46 180,00 33 463,00 534 631,00 5 023,00 −24 487,00 550 760,00 46 478,00 1 454 607,00 −839 697,00 144 450,00 −382 206,00 532 936,00 −361 403,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
462 377,00 231 293,00 22 432,00 197 198,00 −160 772,00 17 823,00 65 555,00 −145 331,00 57 817,00 −5 595,00 72 770,00 −31 139,00 214 497,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−2 762,00 −6 488,00 −4 831,00 −2 748,00 2 253,00 −2 747,00 2 741,00 4 961,00 −2 976,00 −7 338,00 −3 350,00 −3 857,00 −1 692,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−269,00 3,00 9,00 −41,00 −158,00 −165,00 −94,00 999,00 3 143,00 810,00 649,00 9,00 −153,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−2 411,00 −4 724,00 −4 840,00 −2 707,00 2 411,00 −2 582,00 2 835,00 3 962,00 −6 119,00 −8 148,00 −3 999,00 −3 866,00 −1 539,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
−82,00 −1 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
41 002,00 46 615,00 2 994,00 16 973,00 15 815,00 −4 273,00 −35 845,00 −60 371,00 −29 399,00 4 739,00 20 100,00 −8 127,00 9 266,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −7,00 −4,00 −6,00 −3,00 −11,00 −5,00 76,00 −4,00 −8,00 −18,00 −13,00 36,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −7,00 −4,00 −6,00 −3,00 −11,00 −5,00 76,00 −4,00 −8,00 −27,00 −4,00 −6,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 −9,00 42,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14