Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2018 - 09 2018 - 10 2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
20 133 087,00 19 111 047,00 19 322 915,00 21 131 858,00 19 431 699,00 19 086 613,00 19 952 438,00 18 920 485,00 19 011 373,00 19 892 112,00 19 054 360,00 19 150 679,00 19 753 777,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 786 229,00 29 179 480,00 29 218 529,00 30 065 181,00 29 798 143,00 29 932 677,00 29 499 177,00 29 774 177,00 29 607 024,00 29 413 858,00 29 809 732,00 29 888 449,00 29 966 908,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
1 074 355,00 −1 102 140,00 223 915,00 1 694 077,00 −1 800 024,00 −392 214,00 622 336,00 −1 005 052,00 −71 651,00 646 755,00 −1 043 041,00 −369 838,00 709 542,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−226 135,00 368 900,00 52 138,00 874 724,00 −371 135,00 104 800,00 −445 626,00 277 066,00 −167 602,00 −213 183,00 374 326,00 46 640,00 80 597,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
43 331 091,00 42 139 709,00 42 369 416,00 43 535 997,00 42 341 926,00 42 134 072,00 42 996 217,00 41 625 237,00 42 021 198,00 42 963 927,00 42 244 140,00 42 494 785,00 43 256 561,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
920 161,00 −1 294 655,00 254 695,00 1 079 230,00 −1 398 767,00 −282 557,00 607 558,00 −1 341 954,00 233 141,00 688 121,00 −945 765,00 −247 049,00 871 057,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
395 526,00 419 122,00 415 921,00 448 606,00 421 309,00 436 169,00 400 711,00 435 000,00 443 428,00 424 149,00 435 612,00 422 729,00 423 186,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−27 543,00 23 596,00 −3 201,00 32 685,00 −27 297,00 14 859,00 −35 458,00 34 289,00 8 428,00 −19 362,00 11 463,00 −12 883,00 457,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 985 757,00 26 386 270,00 26 443 952,00 27 353 116,00 26 963 739,00 27 057 645,00 26 534 957,00 26 857 701,00 26 646 677,00 26 542 645,00 26 923 600,00 27 003 312,00 27 028 647,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
24 133 486,00 24 700 491,00 24 806 758,00 26 097 409,00 25 313 544,00 25 449 620,00 25 135 037,00 25 640 342,00 25 497 121,00 25 460 918,00 25 776 383,00 25 943 681,00 25 842 533,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 171 981,00 4 722 864,00 4 769 338,00 6 223 813,00 5 384 160,00 5 528 750,00 5 146 612,00 5 667 859,00 5 294 741,00 5 171 248,00 5 477 833,00 5 417 269,00 5 307 652,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 961 506,00 19 977 628,00 20 037 418,00 19 873 597,00 19 929 386,00 19 920 873,00 19 988 428,00 19 972 485,00 20 202 382,00 20 289 670,00 20 298 550,00 20 526 413,00 20 534 881,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,60 99,60 99,60 99,60 99,60 99,70 99,60 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 835,00 6 670,00 6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00 9 026,00 8 841,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 835,00 6 670,00 6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00 9 026,00 8 841,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 322 861,00 1 319 543,00 1 283 689,00 1 223 335,00 1 193 914,00 1 198 979,00 1 219 199,00 1 211 032,00 1 220 383,00 1 228 711,00 1 220 945,00 1 219 056,00 1 225 693,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 309 716,00 1 305 968,00 1 271 669,00 1 213 684,00 1 187 003,00 1 192 382,00 1 210 467,00 1 201 376,00 1 210 322,00 1 218 794,00 1 211 254,00 1 210 191,00 1 217 295,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
13 145,00 13 575,00 12 020,00 9 651,00 6 911,00 6 597,00 8 732,00 9 656,00 10 061,00 9 917,00 9 691,00 8 865,00 8 398,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00 255,00 251,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00 255,00 251,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
279,00 268,00 263,00 339,00 335,00 327,00 300,00 296,00 290,00 286,00 270,00 255,00 251,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 809 465,00 8 747 765,00 8 769 343,00 8 608 664,00 8 639 250,00 8 643 427,00 8 646 301,00 8 572 301,00 8 736 456,00 8 707 516,00 8 642 077,00 8 812 313,00 8 759 297,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 780 453,00 8 717 262,00 8 743 363,00 8 584 958,00 8 615 877,00 8 620 361,00 8 623 016,00 8 551 495,00 8 717 223,00 8 686 294,00 8 620 204,00 8 790 729,00 8 737 746,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
29 012,00 30 503,00 25 980,00 23 706,00 23 373,00 23 066,00 23 285,00 20 806,00 19 233,00 21 222,00 21 873,00 21 584,00 21 551,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 433 157,00 9 517 051,00 9 588 382,00 9 640 561,00 9 698 136,00 9 687 731,00 9 735 558,00 9 806 428,00 9 865 057,00 9 979 529,00 10 065 432,00 10 126 672,00 10 185 995,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 390 206,00 9 474 257,00 9 546 051,00 9 599 227,00 9 658 235,00 9 648 514,00 9 696 257,00 9 767 323,00 9 825 529,00 9 940 895,00 10 026 666,00 10 088 189,00 10 147 511,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
42 949,00 42 792,00 42 327,00 41 333,00 39 901,00 39 215,00 39 301,00 39 103,00 39 531,00 38 633,00 38 769,00 38 484,00 38 483,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 242 622,00 18 264 816,00 18 357 725,00 18 249 225,00 18 337 386,00 18 331 158,00 18 381 859,00 18 378 729,00 18 601 513,00 18 687 045,00 18 707 509,00 18 938 985,00 18 945 292,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 538,00 71 672,00 71 530,00 69 950,00 69 160,00 69 404,00 74 157,00 73 240,00 76 328,00 76 214,00 41 738,00 41 674,00 42 072,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 250 323,00 1 247 871,00 1 212 159,00 1 153 385,00 1 124 754,00 1 129 575,00 1 145 042,00 1 137 792,00 1 144 055,00 1 152 497,00 1 179 207,00 1 177 382,00 1 183 621,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
388 912,00 386 330,00 389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
618 264,00 609 772,00 534 055,00 574 329,00 567 041,00 520 182,00 399 457,00 456 938,00 342 836,00 353 321,00 320 760,00 334 828,00 367 790,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
329 983,00 313 868,00 233 998,00 277 105,00 279 186,00 228 811,00 217 810,00 271 042,00 157 036,00 162 044,00 125 359,00 132 836,00 167 526,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
288 281,00 295 904,00 300 058,00 297 225,00 287 857,00 291 370,00 181 647,00 185 898,00 185 800,00 191 280,00 195 401,00 201 993,00 200 267,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,80 99,80 99,80 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
120 585,00 126 483,00 128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00 8 830,00 10 045,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
120 006,00 125 893,00 127 597,00 130 032,00 126 351,00 127 112,00 7 452,00 7 103,00 6 934,00 10 123,00 11 015,00 8 798,00 9 962,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
579,00 590,00 604,00 40,00 40,00 39,00 37,00 20,00 23,00 17,00 31,00 32,00 83,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
138 454,00 139 760,00 142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00 162 998,00 159 421,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
138 454,00 139 760,00 142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00 162 998,00 159 421,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 242,00 29 661,00 29 830,00 29 442,00 29 708,00 29 475,00 29 576,00 29 958,00 29 938,00 30 090,00 29 792,00 30 165,00 30 799,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
29 209,00 29 627,00 29 799,00 29 410,00 29 677,00 29 366,00 29 466,00 29 852,00 29 828,00 29 982,00 29 681,00 30 053,00 30 689,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
33,00 32,00 32,00 32,00 31,00 110,00 111,00 108,00 109,00 109,00 110,00 110,00 110,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
167 696,00 169 421,00 171 857,00 167 151,00 161 467,00 164 219,00 174 157,00 178 773,00 178 844,00 181 140,00 184 357,00 193 163,00 190 220,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
120 585,00 126 483,00 128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00 8 830,00 10 045,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 234 005,00 1 076 008,00 1 103 141,00 681 379,00 1 083 154,00 1 087 842,00 1 000 462,00 760 420,00 806 720,00 728 406,00 826 458,00 724 803,00 818 323,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
932 020,00 766 460,00 802 472,00 391 346,00 775 820,00 791 536,00 702 245,00 455 625,00 500 359,00 426 598,00 514 115,00 412 674,00 496 306,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
301 985,00 309 547,00 300 669,00 290 033,00 307 333,00 296 307,00 298 218,00 304 796,00 306 363,00 301 810,00 312 344,00 312 129,00 322 017,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
97,10 97,10 99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 97,20 97,20 99,50 99,50 99,50 99,60
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
2,50 2,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 2,50 2,50 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
66 898,00 74 908,00 75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00 97 839,00 101 334,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
66 898,00 74 908,00 75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00 97 839,00 101 334,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
163 795,00 162 412,00 152 380,00 135 827,00 148 833,00 140 074,00 137 927,00 148 275,00 150 095,00 141 019,00 145 414,00 145 843,00 152 570,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
156 351,00 154 927,00 151 349,00 134 838,00 147 842,00 139 095,00 136 935,00 141 022,00 142 798,00 140 987,00 145 414,00 145 843,00 152 570,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
7 444,00 7 485,00 1 031,00 989,00 991,00 979,00 992,00 7 253,00 7 297,00 32,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
64 812,00 65 763,00 66 207,00 65 882,00 66 190,00 66 432,00 66 367,00 67 120,00 67 465,00 67 117,00 67 945,00 68 184,00 67 847,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
63 688,00 64 632,00 65 078,00 64 734,00 64 954,00 65 198,00 65 121,00 65 939,00 66 275,00 65 923,00 66 753,00 66 989,00 66 689,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 124,00 1 131,00 1 129,00 1 148,00 1 236,00 1 234,00 1 246,00 1 181,00 1 190,00 1 194,00 1 192,00 1 195,00 1 158,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 480,00 6 467,00 6 472,00 6 474,00 6 469,00 9 718,00 9 739,00 255,00 265,00 250,00 261,00 263,00 263,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 254,00 6 240,00 6 246,00 6 248,00 6 241,00 9 492,00 9 501,00 26,00 26,00 27,00 28,00 25,00 19,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 227,00 226,00 226,00 228,00 226,00 238,00 229,00 239,00 223,00 233,00 238,00 244,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
838 644,00 691 276,00 730 108,00 301 826,00 707 228,00 708 998,00 634 333,00 378 317,00 430 165,00 372 374,00 456 543,00 353 200,00 403 127,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
170 511,00 171 886,00 168 851,00 159 024,00 164 789,00 160 563,00 158 616,00 159 880,00 160 140,00 156 405,00 159 047,00 164 177,00 166 794,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 852 269,00 1 685 779,00 1 637 197,00 1 255 709,00 1 650 195,00 1 608 025,00 1 399 920,00 1 217 361,00 1 149 558,00 1 081 732,00 1 147 219,00 1 059 632,00 1 186 116,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 262 003,00 1 080 328,00 1 036 470,00 668 451,00 1 055 006,00 1 020 347,00 920 055,00 726 667,00 657 395,00 588 642,00 639 474,00 545 510,00 663 832,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
590 266,00 605 451,00 600 727,00 587 258,00 595 189,00 587 678,00 479 865,00 490 694,00 492 163,00 493 090,00 507 745,00 514 122,00 522 284,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
417 897,00 416 815,00 471 577,00 430 453,00 520 324,00 410 050,00 411 492,00 416 483,00 421 544,00 312 209,00 322 379,00 318 642,00 311 534,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
24 751 750,00 25 310 264,00 25 340 812,00 26 671 738,00 25 880 585,00 25 969 802,00 25 534 494,00 26 097 280,00 25 839 957,00 25 814 239,00 26 097 142,00 26 278 510,00 26 210 323,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
416 755,00 414 864,00 469 477,00 429 150,00 517 965,00 408 690,00 410 174,00 415 926,00 419 655,00 309 817,00 318 776,00 315 784,00 309 882,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 501 964,00 5 036 732,00 5 003 336,00 6 500 918,00 5 663 346,00 5 757 561,00 5 364 422,00 5 938 901,00 5 451 777,00 5 333 292,00 5 603 192,00 5 550 105,00 5 475 178,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 250 930,00 20 275 478,00 20 339 573,00 20 172 127,00 20 219 599,00 20 213 604,00 20 171 393,00 20 158 939,00 20 390 073,00 20 483 340,00 20 497 556,00 20 731 263,00 20 736 795,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
395 747,00 393 000,00 395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
19 855 183,00 19 882 478,00 19 943 832,00 19 771 425,00 19 821 851,00 19 823 193,00 19 784 332,00 19 776 510,00 20 009 920,00 20 109 714,00 20 127 732,00 20 363 146,00 20 373 152,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
1 142,00 1 951,00 2 100,00 1 304,00 2 358,00 1 360,00 1 318,00 557,00 1 889,00 2 392,00 3 603,00 2 858,00 1 652,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 854 041,00 19 880 527,00 19 941 732,00 19 770 121,00 19 819 493,00 19 821 833,00 19 783 014,00 19 775 953,00 20 008 031,00 20 107 322,00 20 124 129,00 20 360 288,00 20 371 500,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
93 376,00 75 184,00 72 364,00 89 520,00 68 592,00 82 538,00 67 912,00 77 308,00 70 194,00 54 224,00 57 572,00 59 474,00 93 179,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
131 474,00 137 661,00 131 818,00 131 009,00 142 544,00 135 744,00 139 602,00 144 916,00 146 223,00 145 405,00 153 297,00 147 952,00 155 223,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−285 128,00 392 654,00 69 223,00 928 019,00 −387 531,00 93 744,00 −522 907,00 323 502,00 −211 213,00 −138 761,00 377 552,00 81 842,00 30 585,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−185 260,00 568 584,00 112 036,00 1 309 274,00 −781 881,00 138 854,00 −309 436,00 507 054,00 −141 648,00 −74 159,00 316 635,00 172 896,00 −91 936,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−24 487,00 550 760,00 46 478,00 1 454 607,00 −839 697,00 144 450,00 −382 206,00 521 250,00 −373 088,00 −123 851,00 306 465,00 −60 638,00 −109 711,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
−160 772,00 17 823,00 65 555,00 −145 331,00 57 817,00 −5 595,00 72 770,00 −14 197,00 231 439,00 49 691,00 10 170,00 233 534,00 17 774,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 253,00 −2 747,00 2 741,00 4 961,00 −2 976,00 −7 338,00 −3 350,00 −4 632,00 −2 467,00 −6 527,00 −3 802,00 −1 707,00 −4 474,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−158,00 −165,00 −94,00 999,00 3 143,00 810,00 649,00 −766,00 −928,00 −917,00 −145,00 −324,00 −185,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 411,00 −2 582,00 2 835,00 3 962,00 −6 119,00 −8 148,00 −3 999,00 −3 866,00 −1 539,00 −5 610,00 −3 657,00 −1 383,00 −4 289,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
15 815,00 −4 273,00 −35 845,00 −60 371,00 −29 399,00 4 739,00 20 100,00 −8 127,00 9 266,00 8 424,00 −7 895,00 −1 982,00 6 549,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−3,00 −11,00 −5,00 76,00 −4,00 −8,00 −18,00 −13,00 36,00 −46,00 −16,00 −15,00 −4,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−3,00 −11,00 −5,00 76,00 −4,00 −8,00 −27,00 −4,00 −6,00 −4,00 −16,00 −15,00 −4,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 −9,00 42,00 −42,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14