Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08 2020 - 09 2020 - 10 2020 - 11
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
18 475 359,00 19 712 007,00 18 941 292,00 18 525 925,00 18 936 799,00 19 735 889,00 23 109 469,00 23 756 148,00 25 874 371,00 26 169 727,00 26 393 984,00 27 770 823,00 28 634 768,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
31 179 767,00 32 191 251,00 32 064 968,00 32 329 982,00 32 733 839,00 33 349 290,00 33 750 819,00 34 518 744,00 34 786 481,00 35 950 635,00 36 967 243,00 37 501 634,00 38 036 130,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
107 123,00 1 419 167,00 −1 071 055,00 −647 510,00 733 497,00 640 672,00 3 392 616,00 556 174,00 2 090 827,00 506 767,00 93 323,00 1 272 674,00 921 978,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
378 956,00 898 589,00 −146 975,00 262 903,00 412 414,00 618 623,00 449 000,00 775 204,00 280 524,00 1 168 392,00 1 028 565,00 562 102,00 538 579,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
42 194 201,00 43 246 227,00 42 146 365,00 42 143 235,00 42 665 996,00 43 386 453,00 43 613 498,00 43 999 937,00 44 478 744,00 45 232 975,00 46 229 009,00 45 022 649,00 44 961 935,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
83 196,00 1 122 332,00 −1 420 073,00 −237 227,00 853 766,00 565 421,00 312 127,00 302 741,00 462 197,00 969 648,00 877 904,00 −1 282 672,00 −1 857,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
399 536,00 459 561,00 430 416,00 412 254,00 437 590,00 404 440,00 385 800,00 391 283,00 428 669,00 435 972,00 428 624,00 438 047,00 439 260,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−23 251,00 60 025,00 −29 145,00 −18 163,00 25 336,00 −33 150,00 −18 640,00 5 483,00 37 386,00 7 303,00 −7 348,00 9 423,00 1 213,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 300 967,00 29 199 290,00 29 108 438,00 29 656 613,00 29 991 027,00 30 424 795,00 30 857 119,00 31 482 425,00 31 660 460,00 32 761 756,00 33 809 728,00 34 207 672,00 34 694 389,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
26 736 917,00 27 782 472,00 27 459 965,00 27 899 638,00 28 203 912,00 28 170 298,00 28 466 860,00 28 981 305,00 29 074 623,00 29 667 898,00 29 911 589,00 31 560 630,00 32 055 196,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 286 190,00 7 374 641,00 6 992 994,00 7 400 794,00 7 752 204,00 7 884 079,00 8 398 107,00 9 028 635,00 9 167 953,00 9 629 928,00 9 796 520,00 11 504 646,00 12 044 811,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 450 726,00 20 407 829,00 20 466 971,00 20 498 844,00 20 451 707,00 20 286 221,00 20 068 754,00 19 952 672,00 19 906 671,00 20 037 971,00 20 115 069,00 20 055 986,00 20 010 385,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
360 430,00 368 776,00 362 410,00 354 821,00 344 893,00 341 969,00 339 610,00 335 022,00 331 289,00 330 536,00 327 993,00 333 713,00 335 478,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 411,00 8 156,00 7 830,00 7 458,00 7 276,00 7 122,00 7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 411,00 8 156,00 7 830,00 7 458,00 7 276,00 7 122,00 7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00 322 094,00 327 929,00 329 816,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 178 823,00 1 186 960,00 1 147 892,00 1 124 346,00 1 100 992,00 1 078 147,00 1 061 606,00 1 043 714,00 1 044 627,00 1 069 685,00 1 067 508,00 1 101 685,00 1 098 121,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 173 352,00 1 181 921,00 1 143 037,00 1 120 379,00 1 097 470,00 1 074 671,00 1 059 213,00 1 041 364,00 1 041 945,00 1 067 652,00 1 065 002,00 1 097 826,00 1 094 395,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
5 471,00 5 039,00 4 855,00 3 967,00 3 522,00 3 476,00 2 393,00 2 350,00 2 682,00 2 033,00 2 506,00 3 859,00 3 726,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 221,00 220,00 213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 221,00 220,00 213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 221,00 220,00 213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 644 430,00 8 458 846,00 8 485 661,00 8 480 176,00 8 433 693,00 8 256 335,00 8 006 957,00 7 865 762,00 7 766 736,00 7 805 326,00 7 823 014,00 7 679 411,00 7 586 084,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 626 389,00 8 442 226,00 8 468 202,00 8 464 049,00 8 417 707,00 8 240 243,00 7 991 297,00 7 848 190,00 7 749 270,00 7 788 598,00 7 806 188,00 7 663 206,00 7 570 593,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
18 041,00 16 620,00 17 459,00 16 127,00 15 986,00 16 092,00 15 660,00 17 572,00 17 466,00 16 728,00 16 826,00 16 205,00 15 491,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 266 823,00 10 393 029,00 10 470 794,00 10 539 286,00 10 571 915,00 10 609 569,00 10 660 378,00 10 707 974,00 10 763 827,00 10 832 188,00 10 896 319,00 10 940 953,00 10 990 483,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 229 589,00 10 357 232,00 10 435 271,00 10 504 558,00 10 537 225,00 10 574 653,00 10 625 894,00 10 674 056,00 10 730 881,00 10 800 092,00 10 865 186,00 10 909 980,00 10 960 328,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
37 234,00 35 797,00 35 522,00 34 730,00 34 689,00 34 916,00 34 486,00 33 917,00 32 947,00 32 097,00 31 134,00 30 975,00 30 156,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 911 253,00 18 851 875,00 18 956 456,00 19 019 461,00 19 005 608,00 18 865 904,00 18 667 335,00 18 573 736,00 18 530 563,00 18 637 514,00 18 719 333,00 18 620 364,00 18 576 567,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
30 001,00 28 356,00 28 696,00 28 636,00 21 578,00 21 519,00 22 249,00 23 750,00 23 715,00 45 633,00 37 945,00 70 526,00 70 304,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 148 822,00 1 158 604,00 1 119 196,00 1 095 710,00 1 079 414,00 1 056 628,00 1 039 357,00 1 019 964,00 1 020 912,00 1 024 052,00 1 029 563,00 1 031 159,00 1 027 817,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00 322 094,00 327 929,00 329 816,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00 322 094,00 327 929,00 329 816,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
747 320,00 879 074,00 783 385,00 822 651,00 895 326,00 889 021,00 874 734,00 915 181,00 899 619,00 948 273,00 958 969,00 717 960,00 719 825,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
179 255,00 278 950,00 213 706,00 255 723,00 244 136,00 246 051,00 240 999,00 299 971,00 318 257,00 422 258,00 444 217,00 486 538,00 488 294,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
568 064,00 600 126,00 569 679,00 566 927,00 651 190,00 642 970,00 633 734,00 615 210,00 581 360,00 526 015,00 514 752,00 231 421,00 231 531,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 100,00 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
166 633,00 164 551,00 162 757,00 160 918,00 158 921,00 157 050,00 155 550,00 153 565,00 151 749,00 149 167,00 144 581,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
17 403,00 17 374,00 17 345,00 16 938,00 16 909,00 16 879,00 16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00 16 133,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
17 403,00 17 374,00 17 345,00 16 938,00 16 909,00 16 879,00 16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00 16 133,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 356,00 25 640,00 6 902,00 7 903,00 7 214,00 7 350,00 9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 159,00 25 568,00 6 882,00 7 892,00 7 170,00 7 350,00 8 721,00 8 009,00 7 276,00 8 795,00 9 406,00 8 864,00 9 067,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
197,00 72,00 20,00 11,00 44,00 0,00 541,00 10,00 23,00 40,00 15,00 9,00 39,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
93,00 84,00 82,00 80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
93,00 84,00 82,00 80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
93,00 84,00 82,00 80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
348 661,00 337 042,00 326 552,00 327 970,00 413 148,00 406 968,00 397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00 287 121,00 158 586,00 158 263,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
348 661,00 337 042,00 326 552,00 327 970,00 413 148,00 406 968,00 397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00 287 121,00 158 586,00 158 263,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
44 320,00 72 807,00 73 386,00 70 056,00 71 827,00 71 522,00 71 498,00 71 269,00 72 208,00 72 836,00 73 561,00 63 963,00 64 161,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
44 293,00 72 726,00 73 179,00 69 850,00 71 618,00 71 281,00 71 269,00 70 961,00 71 876,00 72 499,00 73 364,00 63 767,00 63 967,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
28,00 84,00 207,00 208,00 207,00 242,00 230,00 308,00 333,00 337,00 197,00 198,00 195,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
392 981,00 409 849,00 399 938,00 398 026,00 484 975,00 478 490,00 468 845,00 453 555,00 422 242,00 367 943,00 360 682,00 222 549,00 222 424,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 356,00 25 640,00 6 902,00 7 903,00 7 214,00 7 350,00 9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
816 731,00 537 743,00 865 085,00 934 325,00 891 790,00 1 365 474,00 1 515 523,00 1 585 938,00 1 686 219,00 2 145 584,00 2 939 169,00 1 929 083,00 1 919 371,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
493 749,00 246 894,00 569 917,00 648 041,00 615 095,00 1 089 201,00 1 232 429,00 1 310 481,00 1 402 138,00 1 876 828,00 2 655 220,00 1 656 871,00 1 667 329,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
322 982,00 290 849,00 295 169,00 286 283,00 276 695,00 276 272,00 283 095,00 275 457,00 284 079,00 268 756,00 283 950,00 272 212,00 252 041,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,60 99,50 99,50 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,00 98,90 99,40 99,40 99,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,70 0,70 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
102 546,00 105 002,00 106 639,00 100 741,00 102 869,00 105 522,00 102 189,00 103 455,00 106 131,00 100 724,00 103 167,00 105 892,00 104 672,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
102 546,00 105 002,00 106 639,00 100 741,00 102 869,00 105 522,00 102 189,00 103 455,00 106 131,00 100 724,00 103 167,00 105 892,00 104 672,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
151 198,00 116 587,00 117 549,00 124 274,00 112 336,00 108 425,00 117 271,00 108 303,00 112 628,00 102 646,00 116 152,00 101 523,00 82 291,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
151 157,00 116 587,00 117 549,00 124 274,00 112 336,00 108 425,00 117 271,00 108 303,00 111 352,00 101 380,00 116 152,00 101 523,00 82 291,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 1 266,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
68 964,00 69 033,00 70 741,00 61 034,00 61 012,00 61 607,00 62 320,00 62 281,00 63 908,00 63 987,00 63 229,00 63 380,00 63 674,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
67 829,00 67 894,00 69 513,00 59 476,00 59 483,00 60 076,00 60 816,00 60 809,00 62 484,00 62 559,00 61 809,00 61 959,00 62 276,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 135,00 1 139,00 1 228,00 1 558,00 1 529,00 1 531,00 1 504,00 1 472,00 1 424,00 1 428,00 1 420,00 1 421,00 1 398,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
274,00 228,00 239,00 235,00 477,00 717,00 1 314,00 1 417,00 1 411,00 1 397,00 1 400,00 1 416,00 1 404,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
44,00 21,00 30,00 28,00 272,00 509,00 1 107,00 1 218,00 1 220,00 1 208,00 1 208,00 1 223,00 1 207,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
230,00 207,00 209,00 207,00 205,00 208,00 207,00 199,00 191,00 189,00 192,00 193,00 197,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
436 876,00 216 548,00 526 614,00 575 805,00 554 082,00 1 006 722,00 1 153 693,00 1 239 814,00 1 336 640,00 1 812 037,00 2 582 551,00 1 576 076,00 1 594 190,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
164 457,00 136 108,00 136 390,00 107 345,00 101 230,00 106 629,00 108 548,00 94 476,00 101 847,00 104 455,00 106 989,00 101 807,00 88 246,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 564 050,00 1 416 819,00 1 648 470,00 1 756 975,00 1 787 116,00 2 254 494,00 2 390 256,00 2 501 119,00 2 585 834,00 3 093 857,00 3 898 139,00 2 647 042,00 2 639 195,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
673 004,00 525 844,00 783 623,00 903 764,00 859 231,00 1 335 252,00 1 473 428,00 1 610 452,00 1 720 395,00 2 299 086,00 3 099 437,00 2 143 409,00 2 155 623,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
891 047,00 890 975,00 864 847,00 853 211,00 927 885,00 919 242,00 916 828,00 890 667,00 865 439,00 794 772,00 798 702,00 503 633,00 483 572,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
347 763,00 297 582,00 976 389,00 409 920,00 333 179,00 927 706,00 3 963 660,00 4 297 394,00 6 272 408,00 6 303 335,00 6 431 218,00 7 791 072,00 8 707 389,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
27 484 237,00 28 661 546,00 28 243 350,00 28 722 289,00 29 099 238,00 29 059 319,00 29 341 594,00 29 896 486,00 29 974 242,00 30 616 171,00 30 870 558,00 32 278 590,00 32 775 021,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
341 926,00 289 254,00 968 127,00 390 301,00 315 582,00 903 029,00 3 935 187,00 4 266 025,00 5 982 024,00 6 115 620,00 6 180 644,00 7 531 554,00 8 437 574,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 465 445,00 7 653 591,00 7 206 700,00 7 656 517,00 7 996 340,00 8 130 130,00 8 639 106,00 9 328 606,00 9 486 210,00 10 052 186,00 10 240 737,00 11 991 184,00 12 533 105,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
21 024 633,00 21 016 287,00 21 044 918,00 21 085 392,00 21 120 485,00 20 953 874,00 20 730 962,00 20 599 249,00 20 778 421,00 20 751 702,00 20 880 394,00 20 546 926,00 20 511 727,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
527 063,00 533 327,00 525 167,00 515 739,00 503 814,00 499 019,00 495 160,00 488 587,00 483 038,00 479 703,00 472 574,00 333 713,00 335 478,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
527 063,00 533 327,00 525 167,00 515 739,00 503 814,00 499 019,00 495 160,00 488 587,00 483 038,00 479 703,00 472 574,00 333 713,00 335 478,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
20 497 570,00 20 482 960,00 20 519 751,00 20 569 653,00 20 616 671,00 20 454 855,00 20 235 802,00 20 110 662,00 20 295 383,00 20 271 999,00 20 407 820,00 20 213 213,00 20 176 249,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
5 837,00 8 328,00 8 263,00 19 619,00 17 597,00 24 678,00 28 472,00 31 369,00 290 384,00 187 715,00 250 574,00 259 518,00 269 814,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 491 733,00 20 474 632,00 20 511 488,00 20 550 034,00 20 599 074,00 20 430 177,00 20 207 330,00 20 079 293,00 20 004 999,00 20 084 284,00 20 157 246,00 19 953 695,00 19 906 435,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
56 873,00 30 346,00 43 303,00 72 236,00 61 013,00 82 479,00 78 736,00 70 667,00 65 498,00 64 791,00 72 669,00 80 795,00 73 139,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
158 525,00 154 741,00 158 779,00 178 938,00 175 465,00 169 643,00 174 547,00 180 981,00 182 232,00 164 301,00 176 961,00 170 405,00 163 795,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
404 282,00 783 495,00 −93 852,00 548 910,00 330 880,00 430 517,00 469 345,00 632 370,00 195 382,00 1 104 677,00 1 052 882,00 417 842,00 494 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
373 187,00 956 845,00 −320 166,00 440 632,00 308 868,00 −31 529,00 326 319,00 520 056,00 98 129,00 595 738,00 251 004,00 1 651 826,00 496 676,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
356 092,00 1 086 319,00 −381 700,00 407 742,00 351 451,00 131 874,00 514 061,00 630 522,00 139 381,00 461 979,00 166 580,00 1 708 099,00 540 268,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
17 095,00 −129 475,00 61 535,00 32 891,00 −42 584,00 −163 400,00 −187 743,00 −110 465,00 −41 253,00 133 759,00 84 423,00 −56 271,00 −43 594,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−387,00 8 346,00 −6 366,00 −7 589,00 −9 928,00 −2 924,00 −2 359,00 −4 588,00 −775,00 −753,00 −2 543,00 5 720,00 1 783,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−129,00 −255,00 −326,00 −372,00 −182,00 −154,00 −51,00 −120,00 −158,00 −136,00 −294,00 −115,00 −122,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−258,00 8 601,00 −6 040,00 −7 217,00 −9 746,00 −2 770,00 −2 308,00 −4 468,00 −617,00 −617,00 −2 249,00 5 835,00 1 905,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 785,00 6 268,00 −39 140,00 −21 966,00 −23 361,00 −25 290,00 −15 882,00 −17 892,00 1 013,00 25 065,00 −2 202,00 −2 054,00 −3 544,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−21,00 −5,00 −1,00 −7,00 −3,00 −3,00 −4,00 −7,00 −2,00 43,00 −3,00 −12,00 −5,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−21,00 −5,00 −1,00 −7,00 −3,00 −3,00 −4,00 −7,00 −2,00 43,00 −3,00 −12,00 −5,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14