Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2022 - 01 sorting 2022 - 02 sorting 2022 - 03 sorting 2022 - 04 sorting 2022 - 05 sorting 2022 - 06 sorting 2022 - 07 sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11 sorting 2022 - 12 sorting 2023 - 01
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
36 102 292,00 35 189 735,00 32 781 137,00 33 369 414,00 33 152 375,00 33 407 170,00 34 925 690,00 35 555 983,00 31 694 879,00 30 291 534,00 28 855 054,00 29 425 767,00 29 131 982,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
48 679 072,00 48 737 626,00 49 026 999,00 49 312 560,00 49 555 146,00 50 691 760,00 51 630 587,00 52 925 018,00 53 278 443,00 54 592 832,00 55 159 754,00 57 435 107,00 56 703 915,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−2 019 320,00 −224 313,00 −2 069 213,00 895 996,00 111 424,00 743 943,00 1 047 319,00 1 109 213,00 −3 223 679,00 −1 193 204,00 −1 685 299,00 911 195,00 −420 922,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
87 813,00 83 255,00 294 819,00 198 226,00 279 509,00 1 101 006,00 −3 848 471,00 1 265 984,00 335 547,00 1 324 001,00 597 307,00 2 296 086,00 −723 957,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
50 171 304,00 50 277 474,00 52 169 195,00 53 401 174,00 53 607 844,00 56 188 359,00 55 787 114,00 57 188 168,00 67 660 732,00 70 591 766,00 63 954 216,00 63 004 386,00 63 158 719,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
−62 753,00 819 056,00 2 237 701,00 1 455 472,00 570 995,00 3 035 645,00 −2 323 598,00 1 851 143,00 11 094 938,00 3 148 071,00 −6 864 145,00 −595 120,00 28 666,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
614 873,00 838 772,00 634 882,00 576 613,00 590 823,00 607 595,00 596 144,00 629 843,00 621 989,00 599 832,00 567 604,00 556 354,00 591 302,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
84 770,00 223 899,00 −203 890,00 −58 269,00 14 211,00 16 772,00 −11 451,00 33 699,00 −7 854,00 −22 157,00 −32 228,00 −11 250,00 34 948,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
42 459 613,00 42 123 200,00 42 659 826,00 42 569 478,00 42 698 194,00 42 500 085,00 44 265 460,00 45 198 374,00 45 951 495,00 47 196 642,00 47 472 683,00 50 081 028,00 49 128 805,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
40 808 525,00 40 241 668,00 39 593 277,00 39 609 950,00 39 503 961,00 38 454 271,00 40 200 624,00 40 587 189,00 37 587 778,00 36 477 928,00 35 785 935,00 39 121 936,00 37 684 278,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
17 517 662,00 16 758 540,00 15 765 429,00 15 359 797,00 15 066 931,00 13 804 384,00 15 228 394,00 14 968 617,00 11 691 477,00 10 486 161,00 9 668 770,00 12 801 900,00 11 619 925,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
23 290 868,00 23 483 131,00 23 827 850,00 24 250 156,00 24 437 029,00 24 649 885,00 24 972 228,00 25 618 573,00 25 896 300,00 25 991 767,00 26 117 166,00 26 320 039,00 26 064 355,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00 333 805,00 333 447,00 330 858,00 328 218,00 332 651,00 334 958,00 352 361,00 345 115,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 484,00 4 282,00 3 771,00 3 650,00 3 554,00 3 431,00 3 321,00 3 205,00 3 059,00 2 972,00 2 842,00 2 771,00 2 486,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
4 484,00 4 282,00 3 771,00 3 650,00 3 554,00 3 431,00 3 321,00 3 205,00 3 059,00 2 972,00 2 842,00 2 771,00 2 486,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00 330 374,00 329 126,00 327 653,00 325 159,00 329 679,00 332 116,00 349 590,00 342 629,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 494 379,00 1 509 363,00 1 641 165,00 1 654 703,00 1 737 840,00 1 814 219,00 1 851 074,00 1 902 763,00 1 940 847,00 1 973 695,00 2 004 229,00 2 022 021,00 2 017 904,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 486 892,00 1 502 704,00 1 634 594,00 1 647 326,00 1 730 315,00 1 806 399,00 1 843 324,00 1 895 292,00 1 933 298,00 1 967 106,00 1 998 276,00 2 015 978,00 2 012 588,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
7 487,00 6 659,00 6 571,00 7 377,00 7 525,00 7 820,00 7 750,00 7 471,00 7 549,00 6 589,00 5 953,00 6 043,00 5 316,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
68,00 67,00 66,00 63,00 63,00 61,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 26,00 26,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
68,00 67,00 66,00 63,00 63,00 61,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 26,00 26,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
68,00 67,00 66,00 63,00 63,00 61,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 26,00 26,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 004 302,00 9 143 680,00 9 263 698,00 9 542 515,00 9 492 521,00 9 490 949,00 9 637 614,00 10 109 282,00 10 224 815,00 10 195 345,00 10 217 542,00 10 276 744,00 10 041 245,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 992 744,00 9 131 359,00 9 252 150,00 9 529 308,00 9 480 820,00 9 488 545,00 9 635 653,00 10 107 130,00 10 222 751,00 10 192 760,00 10 214 516,00 10 275 556,00 10 038 537,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
11 558,00 12 321,00 11 548,00 13 207,00 11 701,00 2 404,00 1 961,00 2 152,00 2 064,00 2 585,00 3 026,00 1 188,00 2 708,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
12 435 742,00 12 480 550,00 12 583 230,00 12 715 422,00 12 870 595,00 13 010 855,00 13 150 053,00 13 275 632,00 13 402 380,00 13 490 034,00 13 560 393,00 13 668 882,00 13 660 064,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
12 409 177,00 12 454 297,00 12 557 435,00 12 689 722,00 12 845 573,00 12 985 169,00 13 124 117,00 13 249 987,00 13 376 341,00 13 464 974,00 13 535 771,00 13 644 859,00 13 636 820,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
26 563,00 26 252,00 25 795,00 25 701,00 25 021,00 25 685,00 25 934,00 25 646,00 26 039,00 25 060,00 24 623,00 24 026,00 23 245,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
21 440 043,00 21 624 231,00 21 846 928,00 22 257 937,00 22 363 116,00 22 501 804,00 22 787 667,00 23 384 914,00 23 627 195,00 23 685 379,00 23 777 935,00 23 945 626,00 23 701 309,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
201 902,00 208 754,00 210 664,00 214 380,00 214 003,00 243 542,00 242 043,00 243 309,00 244 513,00 245 202,00 252 236,00 249 309,00 246 160,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 292 477,00 1 300 609,00 1 430 501,00 1 440 323,00 1 523 837,00 1 570 677,00 1 609 030,00 1 659 455,00 1 696 334,00 1 728 493,00 1 751 993,00 1 772 712,00 1 771 744,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00 330 374,00 330 126,00 327 653,00 325 159,00 329 679,00 332 116,00 349 590,00 342 629,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00 330 374,00 330 126,00 327 653,00 325 159,00 329 679,00 332 116,00 349 590,00 342 629,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
640 632,00 591 651,00 472 273,00 432 341,00 460 315,00 569 988,00 628 502,00 702 724,00 5 086 939,00 6 499 358,00 6 995 509,00 7 539 176,00 7 721 112,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
512 152,00 480 781,00 355 998,00 306 579,00 327 350,00 393 437,00 449 374,00 491 254,00 817 624,00 734 294,00 707 784,00 808 841,00 721 054,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
128 478,00 110 868,00 116 272,00 125 761,00 132 962,00 176 550,00 179 127,00 211 471,00 4 269 317,00 5 765 065,00 6 287 724,00 6 730 335,00 7 000 059,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,80 99,70 98,50 99,80 99,80 99,80 99,80 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 086,00 10 947,00 8 111,00 6 624,00 7 508,00 8 316,00 6 264,00 8 640,00 4 055 427,00 5 509 159,00 6 048 474,00 6 500 504,00 6 748 547,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
11 044,00 10 898,00 6 572,00 6 611,00 7 495,00 8 303,00 6 249,00 8 597,00 4 055 381,00 5 509 146,00 6 048 461,00 6 500 491,00 6 748 532,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
42,00 49,00 1 539,00 13,00 13,00 13,00 15,00 43,00 46,00 13,00 13,00 13,00 15,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
69 285,00 51 712,00 54 308,00 57 323,00 54 911,00 87 495,00 82 728,00 84 701,00 85 097,00 114 332,00 85 947,00 74 402,00 74 537,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
69 285,00 51 712,00 54 308,00 57 323,00 54 911,00 87 495,00 82 728,00 84 695,00 85 087,00 114 322,00 85 927,00 74 380,00 74 515,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 10,00 10,00 20,00 22,00 22,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
48 109,00 48 210,00 53 853,00 61 815,00 70 541,00 80 738,00 90 135,00 118 131,00 128 797,00 141 577,00 153 302,00 155 429,00 176 975,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
47 917,00 47 978,00 53 607,00 61 564,00 70 291,00 80 476,00 89 859,00 117 319,00 127 904,00 140 538,00 152 265,00 154 600,00 175 857,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
192,00 231,00 246,00 250,00 249,00 262,00 276,00 812,00 891,00 1 037,00 1 037,00 828,00 1 118,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
117 393,00 99 923,00 108 161,00 119 137,00 125 453,00 168 233,00 172 863,00 202 832,00 213 894,00 255 909,00 239 249,00 229 831,00 251 512,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 086,00 10 947,00 8 111,00 6 624,00 7 508,00 8 316,00 6 264,00 8 640,00 4 055 427,00 5 509 159,00 6 048 474,00 6 500 504,00 6 748 547,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 010 457,00 1 289 879,00 2 594 276,00 2 527 186,00 2 733 919,00 3 475 825,00 3 436 335,00 3 908 460,00 3 276 777,00 4 219 355,00 4 691 240,00 3 419 917,00 3 723 415,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
645 576,00 983 323,00 2 224 200,00 2 284 299,00 2 365 694,00 3 228 139,00 3 203 383,00 3 351 340,00 3 011 568,00 3 922 767,00 4 337 304,00 3 096 132,00 3 375 448,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
364 872,00 306 540,00 370 051,00 242 873,00 368 220,00 247 686,00 232 951,00 557 121,00 265 209,00 296 590,00 353 935,00 323 785,00 347 966,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
95,90 94,20 94,10 90,10 92,40 87,00 84,10 90,70 77,90 73,80 73,20 68,50 66,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
3,90 5,60 5,60 9,50 7,40 12,60 15,50 9,10 21,60 25,80 26,50 31,20 32,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
110 982,00 119 452,00 124 722,00 132 907,00 142 709,00 142 309,00 125 508,00 152 768,00 118 803,00 139 039,00 153 167,00 148 617,00 152 698,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
110 982,00 119 452,00 124 722,00 132 907,00 142 709,00 142 309,00 125 508,00 152 583,00 118 610,00 138 832,00 152 948,00 148 408,00 152 457,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 193,00 207,00 219,00 209,00 241,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
81 103,00 83 430,00 86 144,00 88 849,00 92 701,00 96 307,00 101 263,00 115 679,00 121 805,00 141 819,00 158 816,00 166 056,00 179 121,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
66 153,00 65 539,00 64 489,00 64 929,00 64 746,00 64 388,00 64 338,00 64 364,00 63 753,00 64 580,00 64 326,00 64 289,00 64 054,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
14 950,00 17 891,00 21 655,00 23 920,00 27 955,00 31 919,00 36 925,00 51 315,00 58 052,00 77 239,00 94 490,00 101 767,00 115 067,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
172 788,00 103 661,00 159 184,00 21 115,00 132 813,00 9 071,00 6 180,00 288 673,00 24 600,00 15 729,00 41 953,00 9 110,00 16 143,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
172 771,00 103 635,00 159 094,00 20 937,00 132 684,00 8 885,00 6 044,00 288 255,00 24 300,00 15 589,00 41 751,00 8 945,00 15 721,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
17,00 26,00 90,00 178,00 129,00 186,00 136,00 418,00 300,00 140,00 202,00 165,00 422,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
569 906,00 910 968,00 2 170 863,00 2 234 918,00 2 316 586,00 3 160 780,00 3 143 384,00 3 295 851,00 2 930 629,00 3 850 488,00 4 273 818,00 3 074 083,00 3 342 777,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
94 840,00 103 345,00 120 786,00 129 822,00 138 802,00 144 046,00 128 704,00 171 076,00 146 621,00 185 935,00 218 101,00 222 977,00 247 116,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 651 079,00 1 881 512,00 3 066 521,00 2 959 512,00 3 194 226,00 4 045 812,00 4 064 835,00 4 611 187,00 8 363 718,00 10 718 715,00 11 686 748,00 10 959 093,00 11 444 527,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 157 729,00 1 464 104,00 2 580 198,00 2 590 878,00 2 693 044,00 3 621 576,00 3 652 757,00 3 842 594,00 3 829 192,00 4 657 060,00 5 045 089,00 3 904 973,00 4 096 502,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
493 350,00 417 408,00 486 323,00 368 634,00 501 182,00 424 236,00 412 078,00 768 593,00 4 534 526,00 6 061 654,00 6 641 660,00 7 054 120,00 7 348 025,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
15 885 995,00 15 497 048,00 12 816 432,00 12 991 905,00 13 056 756,00 13 004 166,00 14 322 319,00 15 033 786,00 11 224 721,00 10 148 141,00 8 753 333,00 9 409 383,00 9 295 816,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
41 449 157,00 40 833 319,00 40 065 550,00 40 042 291,00 39 964 276,00 39 024 259,00 40 829 126,00 41 289 913,00 42 674 717,00 42 977 286,00 42 781 444,00 46 661 112,00 45 405 390,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
15 648 226,00 15 252 998,00 12 570 791,00 12 725 746,00 12 716 583,00 12 675 374,00 14 060 368,00 14 668 158,00 3 571 532,00 1 866 691,00 8 386 925,00 8 956 335,00 8 944 132,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 029 814,00 17 239 321,00 16 121 427,00 15 666 376,00 15 394 281,00 14 197 821,00 15 677 768,00 15 459 871,00 12 509 101,00 11 220 455,00 10 376 554,00 13 610 741,00 12 340 979,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
23 657 118,00 23 838 053,00 24 189 765,00 24 642 069,00 24 910 162,00 25 155 229,00 25 413 304,00 26 195 676,00 37 818 805,00 40 038 278,00 32 771 290,00 33 503 419,00 33 416 098,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00 333 805,00 333 447,00 330 858,00 328 218,00 332 651,00 334 958,00 352 361,00 345 115,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00 333 805,00 333 447,00 330 858,00 328 218,00 332 651,00 334 958,00 352 361,00 345 115,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
23 300 737,00 23 488 579,00 23 850 072,00 24 304 624,00 24 574 150,00 24 821 424,00 25 079 857,00 25 864 818,00 37 490 587,00 39 705 627,00 32 436 332,00 33 151 058,00 33 070 983,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
237 769,00 244 051,00 245 641,00 266 159,00 340 173,00 328 792,00 261 952,00 365 628,00 7 653 188,00 8 281 450,00 366 408,00 453 048,00 351 684,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
23 062 968,00 23 244 528,00 23 604 431,00 24 038 465,00 24 233 977,00 24 492 632,00 24 817 905,00 25 499 190,00 29 837 399,00 31 424 177,00 32 069 924,00 32 698 010,00 32 719 299,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
75 670,00 72 355,00 53 337,00 49 381,00 49 108,00 67 359,00 59 999,00 55 489,00 80 939,00 72 279,00 63 486,00 22 049,00 32 671,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
270 032,00 203 195,00 249 265,00 113 051,00 229 418,00 103 640,00 104 247,00 386 045,00 118 588,00 110 655,00 135 834,00 100 808,00 100 850,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−152 474,00 −330 789,00 536 653,00 −102 237,00 134 406,00 −202 582,00 −1 605 822,00 928 988,00 749 248,00 1 251 117,00 288 547,00 2 621 563,00 −947 268,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−417 827,00 −564 491,00 −646 611,00 18 214,00 −102 465,00 −1 047 601,00 −1 614 174,00 418 063,00 −2 995 139,00 −1 105 563,00 −687 590,00 3 346 199,00 −1 433 787,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−833 890,00 −759 048,00 −993 190,00 −405 951,00 −292 733,00 −1 262 734,00 −1 910 479,00 −259 801,00 −3 277 175,00 −1 205 270,00 −817 201,00 3 133 259,00 −1 181 930,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
416 063,00 194 556,00 346 579,00 424 167,00 190 263,00 215 133,00 296 305,00 677 867,00 282 035,00 99 707,00 129 612,00 212 942,00 −251 858,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−5 201,00 −6 904,00 −9 778,00 −2 245,00 −1 724,00 −2 204,00 −355,00 −2 586,00 −2 637,00 4 436,00 2 310,00 17 393,00 −7 243,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−112,00 −202,00 −511,00 −121,00 −96,00 −123,00 −110,00 −116,00 −146,00 −87,00 −130,00 −71,00 −285,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−5 089,00 −6 702,00 −9 267,00 −2 124,00 −1 628,00 −2 081,00 −1 245,00 −1 470,00 −2 491,00 4 523,00 2 440,00 17 464,00 −6 958,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 −1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
−23 229,00 29 109,00 131 939,00 13 564,00 82 404,00 76 336,00 35 498,00 39 279,00 38 088,00 33 219,00 30 921,00 18 145,00 −3 827,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−9,00 −1,00 −1,00 −3,00 0,00 −2,00 −21,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −10,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−9,00 −1,00 −1,00 −3,00 0,00 −2,00 −21,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −10,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14