Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11 sorting 2022 - 12 sorting 2023 - 01 sorting 2023 - 02 sorting 2023 - 03 sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09 sorting 2023 - 10
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
30 291 534,00 28 855 054,00 29 425 767,00 29 131 982,00 28 742 742,00 29 515 826,00 28 123 808,00 27 284 043,00 28 455 410,00 28 379 304,00 27 631 810,00 26 884 543,00 27 142 556,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
54 592 832,00 55 159 754,00 57 435 107,00 56 683 400,00 57 001 799,00 57 864 808,00 58 550 569,00 58 800 694,00 58 583 213,00 59 220 035,00 59 669 871,00 58 989 726,00 60 018 312,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−1 193 204,00 −1 685 299,00 897 915,00 −430 497,00 −138 914,00 645 847,00 −1 348 430,00 −907 852,00 1 242 000,00 −12 307,00 −784 960,00 −536 469,00 264 303,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 324 001,00 597 307,00 2 296 086,00 −744 472,00 274 450,00 957 146,00 685 644,00 187 948,00 −205 364,00 645 639,00 439 667,00 −706 741,00 1 035 137,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
70 591 765,00 63 954 218,00 63 004 387,00 63 169 267,00 64 330 585,00 65 103 346,00 66 680 619,00 68 345 208,00 68 444 971,00 67 789 858,00 68 226 552,00 68 810 119,00 68 930 086,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
3 148 072,00 −6 864 142,00 −595 120,00 39 212,00 1 361 910,00 741 091,00 1 618 814,00 1 540 275,00 179 221,00 −585 107,00 392 180,00 772 621,00 132 166,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
599 832,00 567 604,00 556 354,00 591 426,00 596 166,00 505 543,00 514 210,00 501 435,00 536 362,00 475 361,00 468 707,00 433 735,00 458 337,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−22 157,00 −32 228,00 −11 250,00 35 072,00 4 740,00 −90 623,00 8 667,00 −12 775,00 34 927,00 42 871,00 −6 654,00 −34 972,00 24 602,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
47 196 642,00 47 472 683,00 50 081 028,00 49 099 687,00 49 332 165,00 50 283 499,00 50 746 658,00 50 989 082,00 50 654 206,00 51 066 596,00 51 358 550,00 50 796 911,00 51 901 253,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
36 477 928,00 35 785 935,00 39 121 936,00 37 653 874,00 37 693 986,00 38 426 935,00 37 565 265,00 36 108 143,00 35 691 527,00 35 662 961,00 35 829 514,00 34 772 503,00 35 721 983,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 486 161,00 9 668 770,00 12 801 900,00 11 588 589,00 11 590 915,00 12 085 242,00 11 021 758,00 9 486 537,00 8 961 578,00 9 565 389,00 9 419 378,00 8 101 295,00 8 896 730,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 991 767,00 26 117 166,00 26 320 039,00 26 065 286,00 26 103 070,00 26 341 691,00 26 543 506,00 26 621 605,00 26 729 948,00 26 097 572,00 26 410 133,00 26 671 208,00 26 825 253,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
332 651,00 334 958,00 353 509,00 345 115,00 337 148,00 328 775,00 324 165,00 327 917,00 334 385,00 337 865,00 344 113,00 342 099,00 346 273,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 972,00 2 842,00 2 771,00 2 486,00 2 385,00 2 302,00 2 189,00 2 099,00 3 829,00 3 735,00 7 552,00 8 030,00 11 359,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
2 972,00 2 842,00 2 771,00 2 486,00 2 385,00 2 302,00 2 189,00 2 099,00 3 829,00 3 735,00 7 552,00 8 030,00 11 359,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
329 679,00 332 116,00 350 738,00 342 629,00 334 763,00 326 473,00 321 976,00 325 818,00 330 556,00 334 130,00 336 561,00 334 069,00 334 914,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 973 695,00 2 004 229,00 2 025 617,00 2 021 555,00 2 020 095,00 2 035 273,00 2 120 096,00 2 172 479,00 2 177 890,00 1 381 632,00 1 429 453,00 1 478 348,00 1 468 370,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 967 106,00 1 998 276,00 2 019 574,00 2 016 239,00 2 014 440,00 2 031 996,00 2 116 571,00 2 169 078,00 2 174 730,00 1 378 653,00 1 426 165,00 1 477 037,00 1 467 511,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
6 589,00 5 953,00 6 043,00 5 316,00 5 655,00 3 277,00 3 525,00 3 401,00 3 160,00 2 979,00 3 288,00 1 311,00 859,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
37,00 36,00 26,00 26,00 74,00 73,00 80,00 111,00 95,00 93,00 92,00 66,00 65,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
37,00 36,00 26,00 26,00 74,00 73,00 80,00 111,00 95,00 93,00 92,00 66,00 65,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
37,00 36,00 26,00 26,00 74,00 73,00 76,00 79,00 83,00 81,00 80,00 66,00 65,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 31,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 195 345,00 10 217 542,00 10 331 013,00 10 040 116,00 10 035 722,00 10 170 714,00 10 207 238,00 10 126 120,00 10 109 828,00 10 198 847,00 10 353 113,00 10 492 361,00 10 588 115,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 192 760,00 10 214 516,00 10 329 825,00 10 037 408,00 10 034 430,00 10 168 757,00 10 206 432,00 10 125 301,00 10 108 656,00 10 197 307,00 10 350 988,00 10 490 802,00 10 587 727,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
2 585,00 3 026,00 1 188,00 2 708,00 1 292,00 1 957,00 806,00 819,00 1 172,00 1 540,00 2 125,00 1 559,00 388,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
13 490 034,00 13 560 393,00 13 609 869,00 13 658 473,00 13 710 027,00 13 806 858,00 13 891 928,00 13 994 978,00 14 107 747,00 14 179 132,00 14 283 360,00 14 358 333,00 14 422 429,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
13 464 974,00 13 535 771,00 13 585 846,00 13 635 229,00 13 686 709,00 13 783 940,00 13 869 003,00 13 971 936,00 14 085 097,00 14 156 784,00 14 260 986,00 14 336 038,00 14 400 229,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
25 060,00 24 623,00 24 026,00 23 245,00 23 319,00 22 916,00 22 924,00 23 041,00 22 651,00 22 349,00 22 375,00 22 298,00 22 201,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
23 685 379,00 23 777 935,00 23 940 882,00 23 698 589,00 23 745 749,00 23 977 572,00 24 099 166,00 24 121 098,00 24 217 575,00 24 377 979,00 24 636 472,00 24 850 694,00 25 010 544,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
245 202,00 252 236,00 249 309,00 246 160,00 240 075,00 239 775,00 249 617,00 255 758,00 261 907,00 260 413,00 265 941,00 270 561,00 275 272,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 728 493,00 1 751 993,00 1 776 308,00 1 775 395,00 1 780 020,00 1 795 498,00 1 870 479,00 1 916 721,00 1 915 983,00 1 121 219,00 1 163 512,00 1 207 787,00 1 193 098,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
329 679,00 332 116,00 350 738,00 342 629,00 334 763,00 326 473,00 321 976,00 325 818,00 330 556,00 334 130,00 336 561,00 334 069,00 334 914,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
329 679,00 332 116,00 350 738,00 342 629,00 334 763,00 326 473,00 321 976,00 325 818,00 330 556,00 334 130,00 336 561,00 334 069,00 334 914,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 499 358,00 6 995 509,00 7 539 176,00 7 722 231,00 7 760 238,00 8 158 902,00 8 481 082,00 8 536 375,00 8 704 171,00 9 116 539,00 9 103 021,00 9 551 930,00 9 792 946,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
734 294,00 707 784,00 808 841,00 720 738,00 548 939,00 546 713,00 564 651,00 742 619,00 782 167,00 1 269 917,00 1 286 010,00 1 447 410,00 1 421 039,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 765 065,00 6 287 724,00 6 730 335,00 7 001 494,00 7 211 299,00 7 612 190,00 7 916 432,00 7 793 756,00 7 922 005,00 7 846 624,00 7 817 010,00 8 104 520,00 8 371 906,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 509 159,00 6 048 474,00 6 500 504,00 6 748 547,00 6 942 785,00 7 337 138,00 7 593 048,00 7 456 799,00 7 500 065,00 7 450 765,00 7 409 525,00 7 679 564,00 7 884 978,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
5 509 146,00 6 048 461,00 6 500 491,00 6 748 532,00 6 942 770,00 7 337 125,00 7 593 034,00 7 456 785,00 7 500 052,00 7 450 753,00 7 409 514,00 7 679 554,00 7 884 969,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
13,00 13,00 13,00 15,00 15,00 13,00 14,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
114 332,00 85 947,00 74 402,00 75 799,00 76 450,00 75 296,00 110 146,00 111 808,00 183 197,00 144 002,00 141 060,00 142 667,00 143 885,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
114 322,00 85 927,00 74 380,00 75 777,00 76 426,00 75 272,00 110 119,00 111 780,00 183 167,00 143 967,00 141 014,00 142 620,00 143 835,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
10,00 20,00 22,00 22,00 24,00 24,00 27,00 28,00 30,00 35,00 46,00 47,00 50,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
141 577,00 153 302,00 155 429,00 177 148,00 192 064,00 199 755,00 213 237,00 225 150,00 238 741,00 251 857,00 266 428,00 282 289,00 302 373,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
140 538,00 152 265,00 154 600,00 176 030,00 190 854,00 198 764,00 212 179,00 224 017,00 237 577,00 250 671,00 265 285,00 281 132,00 301 223,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 037,00 1 037,00 828,00 1 118,00 1 210,00 991,00 1 058,00 1 132,00 1 163,00 1 187,00 1 142,00 1 157,00 1 149,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
255 909,00 239 249,00 229 831,00 252 947,00 268 514,00 275 051,00 323 383,00 336 958,00 421 938,00 395 859,00 407 488,00 424 956,00 446 258,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 509 159,00 6 048 474,00 6 500 504,00 6 748 547,00 6 942 785,00 7 337 138,00 7 593 048,00 7 456 799,00 7 500 065,00 7 450 765,00 7 409 525,00 7 679 564,00 7 884 978,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 219 355,00 4 691 240,00 3 419 917,00 3 723 583,00 3 877 941,00 3 697 661,00 4 700 310,00 6 344 563,00 6 258 509,00 6 287 095,00 6 426 016,00 6 472 480,00 6 386 325,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 922 767,00 4 337 304,00 3 096 132,00 3 375 448,00 3 507 915,00 3 317 213,00 4 306 216,00 5 913 099,00 5 847 104,00 5 832 485,00 5 937 940,00 5 951 364,00 5 831 808,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
296 590,00 353 935,00 323 785,00 348 134,00 370 026,00 380 449,00 394 095,00 431 464,00 411 406,00 454 610,00 488 077,00 521 115,00 554 517,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
73,80 73,20 68,50 66,80 65,70 63,10 60,90 60,20 52,80 52,70 52,50 53,10 51,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
25,80 26,50 31,20 32,80 33,90 36,60 38,80 39,50 46,80 47,10 47,30 46,70 48,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,20 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
139 039,00 153 167,00 148 617,00 152 706,00 138 941,00 151 335,00 149 836,00 144 385,00 129 663,00 173 338,00 187 521,00 208 057,00 218 862,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
138 832,00 152 948,00 148 408,00 152 465,00 138 687,00 151 052,00 149 409,00 143 884,00 129 133,00 172 773,00 186 922,00 207 441,00 218 181,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
207,00 219,00 209,00 241,00 254,00 283,00 427,00 501,00 530,00 565,00 599,00 616,00 681,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
141 819,00 158 816,00 166 056,00 179 281,00 190 451,00 203 686,00 217 674,00 234 415,00 255 897,00 277 720,00 294 351,00 306 698,00 331 549,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
64 580,00 64 326,00 64 289,00 64 214,00 64 059,00 63 972,00 64 195,00 63 532,00 62 861,00 63 321,00 63 138,00 63 082,00 62 921,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
77 239,00 94 490,00 101 767,00 115 067,00 126 392,00 139 714,00 153 479,00 170 883,00 193 036,00 214 399,00 231 213,00 243 616,00 268 628,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
15 729,00 41 953,00 9 110,00 16 143,00 40 634,00 25 428,00 26 586,00 52 662,00 25 846,00 3 553,00 6 207,00 6 365,00 4 104,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
15 589,00 41 751,00 8 945,00 15 721,00 40 236,00 25 196,00 26 360,00 52 495,00 25 107,00 3 437,00 6 053,00 6 257,00 3 993,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
140,00 202,00 165,00 422,00 398,00 232,00 226,00 167,00 739,00 116,00 154,00 108,00 111,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 850 488,00 4 273 818,00 3 074 083,00 3 342 777,00 3 428 200,00 3 275 734,00 4 260 191,00 5 851 587,00 5 808 233,00 5 800 710,00 5 904 791,00 5 905 373,00 5 786 637,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
185 935,00 218 101,00 222 977,00 247 116,00 247 370,00 272 633,00 287 329,00 303 736,00 310 884,00 358 060,00 388 942,00 425 016,00 458 200,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 718 715,00 11 686 748,00 10 959 093,00 11 445 814,00 11 638 179,00 11 856 565,00 13 181 393,00 14 880 938,00 14 962 682,00 15 403 636,00 15 529 038,00 16 024 409,00 16 179 270,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 657 060,00 5 045 089,00 3 904 973,00 4 096 186,00 4 056 854,00 3 863 926,00 4 870 866,00 6 655 718,00 6 629 271,00 7 102 402,00 7 223 951,00 7 398 774,00 7 252 847,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 061 654,00 6 641 660,00 7 054 120,00 7 349 627,00 7 581 326,00 7 992 639,00 8 310 527,00 8 225 220,00 8 333 411,00 8 301 234,00 8 305 088,00 8 625 635,00 8 926 423,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
10 148 141,00 8 753 333,00 9 409 383,00 9 295 816,00 8 092 039,00 8 557 490,00 7 330 526,00 6 365 391,00 7 709 613,00 7 828 419,00 7 224 277,00 6 394 748,00 6 773 176,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
42 977 286,00 42 781 444,00 46 661 112,00 45 376 104,00 45 454 225,00 46 585 837,00 46 046 346,00 44 644 519,00 44 395 698,00 44 779 500,00 44 932 535,00 44 324 433,00 45 514 929,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
1 866 691,00 8 386 925,00 8 956 335,00 8 944 132,00 7 867 359,00 8 230 767,00 6 984 278,00 6 059 508,00 7 363 303,00 7 551 391,00 6 957 994,00 6 048 507,00 6 476 549,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 220 455,00 10 376 554,00 13 610 741,00 12 309 327,00 12 139 854,00 12 631 955,00 11 586 408,00 10 229 157,00 9 743 745,00 10 835 306,00 10 705 388,00 9 548 705,00 10 317 769,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
40 038 278,00 32 771 290,00 33 503 419,00 33 418 463,00 33 539 046,00 34 280 602,00 34 806 185,00 34 721 242,00 34 998 258,00 34 221 223,00 34 493 427,00 35 121 971,00 35 493 782,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
332 651,00 334 958,00 353 509,00 345 115,00 337 148,00 328 775,00 324 165,00 327 917,00 334 385,00 337 865,00 344 113,00 342 099,00 386 940,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
332 651,00 334 958,00 353 509,00 345 115,00 337 148,00 328 775,00 324 165,00 327 917,00 334 385,00 337 865,00 344 113,00 342 099,00 386 940,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
39 705 627,00 32 436 332,00 33 149 910,00 33 073 348,00 33 201 898,00 33 951 827,00 34 482 020,00 34 393 325,00 34 663 873,00 33 883 358,00 34 149 314,00 34 779 872,00 35 106 842,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
8 281 450,00 366 408,00 453 048,00 351 684,00 224 679,00 326 722,00 346 248,00 305 882,00 346 310,00 277 028,00 266 283,00 346 241,00 296 627,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
31 424 177,00 32 069 924,00 32 696 862,00 32 721 664,00 32 977 219,00 33 625 105,00 34 135 772,00 34 087 443,00 34 317 563,00 33 606 330,00 33 883 031,00 34 433 631,00 34 810 215,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 279,00 63 486,00 22 049,00 32 671,00 79 715,00 41 479,00 46 025,00 61 512,00 38 871,00 31 775,00 33 149,00 45 991,00 45 171,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
110 655,00 135 834,00 100 808,00 101 018,00 122 656,00 107 816,00 106 766,00 127 728,00 100 522,00 96 550,00 99 135,00 96 099,00 96 317,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 251 117,00 288 547,00 2 621 563,00 −976 386,00 225 818,00 960 883,00 464 991,00 237 550,00 −327 923,00 311 983,00 288 959,00 −562 848,00 1 105 058,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 105 563,00 −687 590,00 3 346 199,00 −1 464 191,00 40 332,00 734 774,00 −860 980,00 −1 456 049,00 −412 343,00 −129 956,00 167 122,00 −1 050 658,00 950 085,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 205 270,00 −817 201,00 3 133 259,00 −1 213 266,00 2 237,00 488 181,00 −1 063 452,00 −1 535 342,00 −524 875,00 500 061,00 −146 122,00 −1 317 960,00 795 437,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
99 707,00 129 612,00 212 942,00 −250 927,00 38 093,00 246 592,00 202 474,00 79 293,00 112 532,00 −630 015,00 313 241,00 267 304,00 154 648,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 436,00 2 310,00 18 541,00 −8 391,00 −7 967,00 −8 373,00 −4 610,00 3 797,00 4 643,00 1 623,00 6 248,00 −2 016,00 4 174,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−87,00 −130,00 −71,00 −285,00 −101,00 −83,00 −113,00 −90,00 −95,00 −94,00 3 817,00 476,00 3 329,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 523,00 2 440,00 18 612,00 −8 106,00 −7 866,00 −8 290,00 −4 497,00 3 887,00 4 738,00 1 717,00 2 431,00 −2 492,00 845,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
33 219,00 30 921,00 18 145,00 −3 773,00 −1 537,00 15 230,00 74 049,00 52 195,00 −2 665,00 −796 271,00 47 796,00 45 732,00 −1 137,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −1,00 −10,00 0,00 48,00 −1,00 7,00 30,00 −16,00 −2,00 −1,00 −1,00 −1,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −1,00 −10,00 0,00 48,00 −1,00 3,00 3,00 3,00 −2,00 −1,00 −1,00 −1,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 27,00 −19,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14