Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2019 - 08 2019 - 09 2019 - 10 2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
19 150 679,00 19 753 777,00 18 379 650,00 18 475 359,00 19 712 007,00 18 941 292,00 18 525 925,00 18 936 799,00 19 735 889,00 23 109 469,00 23 756 148,00 25 874 371,00 26 169 727,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 894 387,00 29 972 897,00 30 909 319,00 31 179 767,00 32 191 251,00 32 064 968,00 32 329 982,00 32 733 839,00 33 349 290,00 33 750 819,00 34 518 744,00 34 786 481,00 35 861 777,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−369 838,00 709 542,00 −1 092 050,00 107 123,00 1 419 167,00 −1 071 055,00 −647 510,00 733 497,00 640 672,00 3 392 616,00 556 174,00 2 090 827,00 506 767,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
46 761,00 80 603,00 947 264,00 378 956,00 898 589,00 −146 975,00 262 903,00 412 414,00 618 623,00 449 000,00 775 204,00 280 524,00 1 079 526,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
42 500 718,00 43 262 541,00 42 224 594,00 42 194 201,00 43 246 227,00 42 146 365,00 42 143 235,00 42 665 996,00 43 386 453,00 43 613 498,00 43 999 937,00 44 478 744,00 45 201 962,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
−246 931,00 871 060,00 −746 048,00 83 196,00 1 122 332,00 −1 420 073,00 −237 227,00 853 766,00 565 421,00 312 127,00 302 741,00 462 197,00 938 633,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
422 729,00 423 186,00 422 786,00 399 536,00 459 561,00 430 416,00 412 254,00 437 590,00 404 440,00 385 800,00 391 283,00 428 669,00 423 825,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−12 883,00 457,00 −400,00 −23 251,00 60 025,00 −29 145,00 −18 163,00 25 336,00 −33 150,00 −18 640,00 5 483,00 37 386,00 −4 844,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
27 000 672,00 27 025 942,00 27 973 260,00 28 300 967,00 29 199 290,00 29 108 438,00 29 656 613,00 29 991 027,00 30 424 795,00 30 857 119,00 31 482 425,00 31 660 460,00 32 688 627,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 941 041,00 25 839 828,00 26 446 155,00 26 736 917,00 27 782 472,00 27 459 965,00 27 899 638,00 28 203 912,00 28 170 298,00 28 466 860,00 28 981 305,00 29 074 623,00 29 596 370,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 417 275,00 5 307 661,00 5 937 366,00 6 286 190,00 7 374 641,00 6 992 994,00 7 400 794,00 7 752 204,00 7 884 079,00 8 398 107,00 9 028 635,00 9 167 953,00 9 583 124,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 523 767,00 20 532 167,00 20 508 789,00 20 450 726,00 20 407 829,00 20 466 971,00 20 498 844,00 20 451 707,00 20 286 221,00 20 068 754,00 19 952 672,00 19 906 671,00 20 013 248,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
368 117,00 363 643,00 360 817,00 360 430,00 368 776,00 362 410,00 354 821,00 344 893,00 341 969,00 339 610,00 335 022,00 331 289,00 330 536,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 026,00 8 841,00 8 540,00 8 411,00 8 156,00 7 830,00 7 458,00 7 276,00 7 122,00 7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 026,00 8 841,00 8 540,00 8 411,00 8 156,00 7 830,00 7 458,00 7 276,00 7 122,00 7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 219 056,00 1 225 693,00 1 180 553,00 1 178 823,00 1 186 960,00 1 147 892,00 1 124 346,00 1 100 992,00 1 078 147,00 1 061 606,00 1 043 714,00 1 044 627,00 1 069 636,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 210 191,00 1 217 295,00 1 173 723,00 1 173 352,00 1 181 921,00 1 143 037,00 1 120 379,00 1 097 470,00 1 074 671,00 1 059 213,00 1 041 364,00 1 041 945,00 1 067 603,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
8 865,00 8 398,00 6 830,00 5 471,00 5 039,00 4 855,00 3 967,00 3 522,00 3 476,00 2 393,00 2 350,00 2 682,00 2 033,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
255,00 251,00 247,00 226,00 221,00 220,00 213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
255,00 251,00 247,00 226,00 221,00 220,00 213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
255,00 251,00 247,00 226,00 221,00 220,00 213,00 210,00 207,00 203,00 196,00 194,00 235,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 812 313,00 8 759 297,00 8 735 796,00 8 644 430,00 8 458 846,00 8 485 661,00 8 480 176,00 8 433 693,00 8 256 335,00 8 006 957,00 7 865 762,00 7 766 736,00 7 802 075,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 790 729,00 8 737 746,00 8 714 767,00 8 626 389,00 8 442 226,00 8 468 202,00 8 464 049,00 8 417 707,00 8 240 243,00 7 991 297,00 7 848 190,00 7 749 270,00 7 785 347,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
21 584,00 21 551,00 21 029,00 18 041,00 16 620,00 17 459,00 16 127,00 15 986,00 16 092,00 15 660,00 17 572,00 17 466,00 16 728,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 124 026,00 10 183 281,00 10 231 370,00 10 266 823,00 10 393 029,00 10 470 794,00 10 539 286,00 10 571 915,00 10 609 569,00 10 660 378,00 10 707 974,00 10 763 827,00 10 810 764,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 085 543,00 10 144 797,00 10 193 627,00 10 229 589,00 10 357 232,00 10 435 271,00 10 504 558,00 10 537 225,00 10 574 653,00 10 625 894,00 10 674 056,00 10 730 881,00 10 778 668,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
38 484,00 38 483,00 37 744,00 37 234,00 35 797,00 35 522,00 34 730,00 34 689,00 34 916,00 34 486,00 33 917,00 32 947,00 32 097,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 936 339,00 18 942 578,00 18 967 166,00 18 911 253,00 18 851 875,00 18 956 456,00 19 019 461,00 19 005 608,00 18 865 904,00 18 667 335,00 18 573 736,00 18 530 563,00 18 612 839,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
41 674,00 42 072,00 30 004,00 30 001,00 28 356,00 28 696,00 28 636,00 21 578,00 21 519,00 22 249,00 23 750,00 23 715,00 45 632,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 177 382,00 1 183 621,00 1 150 549,00 1 148 822,00 1 158 604,00 1 119 196,00 1 095 710,00 1 079 414,00 1 056 628,00 1 039 357,00 1 019 964,00 1 020 912,00 1 024 004,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00 360 620,00 354 580,00 347 363,00 337 617,00 334 847,00 332 539,00 328 071,00 324 960,00 324 343,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
334 828,00 367 790,00 732 007,00 747 320,00 879 074,00 783 385,00 822 651,00 895 326,00 889 021,00 874 734,00 915 181,00 899 619,00 950 292,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
132 836,00 167 526,00 154 708,00 179 255,00 278 950,00 213 706,00 255 723,00 244 136,00 246 051,00 240 999,00 299 971,00 318 257,00 424 300,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
201 993,00 200 267,00 577 299,00 568 064,00 600 126,00 569 679,00 566 927,00 651 190,00 642 970,00 633 734,00 615 210,00 581 360,00 525 992,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,90 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 169 530,00 166 633,00 164 551,00 162 757,00 160 918,00 158 921,00 157 050,00 155 550,00 153 565,00 151 749,00 149 167,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 17 433,00 17 403,00 17 374,00 17 345,00 16 938,00 16 909,00 16 879,00 16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 17 433,00 17 403,00 17 374,00 17 345,00 16 938,00 16 909,00 16 879,00 16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 152 097,00 149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 830,00 10 045,00 7 165,00 8 356,00 25 640,00 6 902,00 7 903,00 7 214,00 7 350,00 9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 798,00 9 962,00 7 084,00 8 159,00 25 568,00 6 882,00 7 892,00 7 170,00 7 350,00 8 721,00 8 009,00 7 276,00 8 795,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
32,00 83,00 81,00 197,00 72,00 20,00 11,00 44,00 0,00 541,00 10,00 23,00 40,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 95,00 93,00 84,00 82,00 80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 95,00 93,00 84,00 82,00 80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 95,00 93,00 84,00 82,00 80,00 78,00 78,00 76,00 74,00 72,00 71,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
162 998,00 159 421,00 357 411,00 348 661,00 337 042,00 326 552,00 327 970,00 413 148,00 406 968,00 397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
162 998,00 159 421,00 357 411,00 348 661,00 337 042,00 326 552,00 327 970,00 413 148,00 406 968,00 397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
30 165,00 30 799,00 43 098,00 44 320,00 72 807,00 73 386,00 70 056,00 71 827,00 71 522,00 71 498,00 71 269,00 72 208,00 72 813,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
30 053,00 30 689,00 42 992,00 44 293,00 72 726,00 73 179,00 69 850,00 71 618,00 71 281,00 71 269,00 70 961,00 71 876,00 72 476,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
110,00 110,00 108,00 28,00 84,00 207,00 208,00 207,00 242,00 230,00 308,00 333,00 337,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
193 163,00 190 220,00 400 509,00 392 981,00 409 849,00 399 938,00 398 026,00 484 975,00 478 490,00 468 845,00 453 555,00 422 242,00 367 920,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 830,00 10 045,00 7 165,00 8 356,00 25 640,00 6 902,00 7 903,00 7 214,00 7 350,00 9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 152 097,00 149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 152 097,00 149 230,00 147 177,00 145 412,00 143 980,00 142 012,00 140 171,00 138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
724 803,00 818 323,00 795 101,00 816 731,00 537 743,00 865 085,00 934 325,00 891 790,00 1 365 474,00 1 515 523,00 1 585 938,00 1 686 219,00 2 141 964,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
412 674,00 496 306,00 474 702,00 493 749,00 246 894,00 569 917,00 648 041,00 615 095,00 1 089 201,00 1 232 429,00 1 310 481,00 1 402 138,00 1 873 259,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
312 129,00 322 017,00 320 397,00 322 982,00 290 849,00 295 169,00 286 283,00 276 695,00 276 272,00 283 095,00 275 457,00 284 079,00 268 705,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,50 99,60 99,60 99,60 99,50 99,50 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 99,00 98,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,70 0,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
97 839,00 101 334,00 105 983,00 102 546,00 105 002,00 106 639,00 100 741,00 102 869,00 105 522,00 102 189,00 103 455,00 106 131,00 100 724,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
97 839,00 101 334,00 105 983,00 102 546,00 105 002,00 106 639,00 100 741,00 102 869,00 105 522,00 102 189,00 103 455,00 106 131,00 100 724,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
145 843,00 152 570,00 146 244,00 151 198,00 116 587,00 117 549,00 124 274,00 112 336,00 108 425,00 117 271,00 108 303,00 112 628,00 102 646,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
145 843,00 152 570,00 146 204,00 151 157,00 116 587,00 117 549,00 124 274,00 112 336,00 108 425,00 117 271,00 108 303,00 111 352,00 101 380,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 40,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 276,00 1 266,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
68 184,00 67 847,00 67 885,00 68 964,00 69 033,00 70 741,00 61 034,00 61 012,00 61 607,00 62 320,00 62 281,00 63 908,00 63 936,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
66 989,00 66 689,00 66 812,00 67 829,00 67 894,00 69 513,00 59 476,00 59 483,00 60 076,00 60 816,00 60 809,00 62 484,00 62 508,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 195,00 1 158,00 1 073,00 1 135,00 1 139,00 1 228,00 1 558,00 1 529,00 1 531,00 1 504,00 1 472,00 1 424,00 1 428,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
263,00 263,00 283,00 274,00 228,00 239,00 235,00 477,00 717,00 1 314,00 1 417,00 1 411,00 1 397,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
25,00 19,00 56,00 44,00 21,00 30,00 28,00 272,00 509,00 1 107,00 1 218,00 1 220,00 1 208,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
238,00 244,00 227,00 230,00 207,00 209,00 207,00 205,00 208,00 207,00 199,00 191,00 189,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
353 200,00 403 127,00 416 508,00 436 876,00 216 548,00 526 614,00 575 805,00 554 082,00 1 006 722,00 1 153 693,00 1 239 814,00 1 336 640,00 1 808 468,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
164 177,00 166 794,00 162 266,00 164 457,00 136 108,00 136 390,00 107 345,00 101 230,00 106 629,00 108 548,00 94 476,00 101 847,00 104 455,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 059 632,00 1 186 116,00 1 527 106,00 1 564 050,00 1 416 819,00 1 648 470,00 1 756 975,00 1 787 116,00 2 254 494,00 2 390 256,00 2 501 119,00 2 585 834,00 3 092 256,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
545 510,00 663 832,00 629 410,00 673 004,00 525 844,00 783 623,00 903 764,00 859 231,00 1 335 252,00 1 473 428,00 1 610 452,00 1 720 395,00 2 297 559,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
514 122,00 522 284,00 897 695,00 891 047,00 890 975,00 864 847,00 853 211,00 927 885,00 919 242,00 916 828,00 890 667,00 865 439,00 794 697,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
318 642,00 311 534,00 303 840,00 347 763,00 297 582,00 976 389,00 409 920,00 333 179,00 927 706,00 3 963 660,00 4 297 394,00 6 272 408,00 6 303 335,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
26 275 870,00 26 207 618,00 27 178 162,00 27 484 237,00 28 661 546,00 28 243 350,00 28 722 289,00 29 099 238,00 29 059 319,00 29 341 594,00 29 896 486,00 29 974 242,00 30 546 662,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
315 784,00 309 882,00 295 111,00 341 926,00 289 254,00 968 127,00 390 301,00 315 582,00 903 029,00 3 935 187,00 4 266 025,00 5 982 024,00 6 115 620,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 550 111,00 5 475 187,00 6 092 074,00 6 465 445,00 7 653 591,00 7 206 700,00 7 656 517,00 7 996 340,00 8 130 130,00 8 639 106,00 9 328 606,00 9 486 210,00 10 007 424,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 728 617,00 20 734 081,00 21 094 813,00 21 024 633,00 21 016 287,00 21 044 918,00 21 085 392,00 21 120 485,00 20 953 874,00 20 730 962,00 20 599 249,00 20 778 421,00 20 726 955,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
368 117,00 363 643,00 530 347,00 527 063,00 533 327,00 525 167,00 515 739,00 503 814,00 499 019,00 495 160,00 488 587,00 483 038,00 479 703,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
368 117,00 363 643,00 530 347,00 527 063,00 533 327,00 525 167,00 515 739,00 503 814,00 499 019,00 495 160,00 488 587,00 483 038,00 479 703,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
20 360 500,00 20 370 438,00 20 564 466,00 20 497 570,00 20 482 960,00 20 519 751,00 20 569 653,00 20 616 671,00 20 454 855,00 20 235 802,00 20 110 662,00 20 295 383,00 20 247 252,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
2 858,00 1 652,00 8 728,00 5 837,00 8 328,00 8 263,00 19 619,00 17 597,00 24 678,00 28 472,00 31 369,00 290 384,00 187 715,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 357 642,00 20 368 786,00 20 555 738,00 20 491 733,00 20 474 632,00 20 511 488,00 20 550 034,00 20 599 074,00 20 430 177,00 20 207 330,00 20 079 293,00 20 004 999,00 20 059 537,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
59 474,00 93 179,00 58 194,00 56 873,00 30 346,00 43 303,00 72 236,00 61 013,00 82 479,00 78 736,00 70 667,00 65 498,00 64 791,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
147 952,00 155 223,00 158 131,00 158 525,00 154 741,00 158 779,00 178 938,00 175 465,00 169 643,00 174 547,00 180 981,00 182 232,00 164 250,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
81 847,00 30 476,00 935 296,00 404 282,00 783 495,00 −93 852,00 548 910,00 330 880,00 430 517,00 469 345,00 632 370,00 195 382,00 1 031 539,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
172 901,00 −92 045,00 610 951,00 373 187,00 956 845,00 −320 166,00 440 632,00 308 868,00 −31 529,00 326 319,00 520 056,00 98 129,00 524 205,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−60 635,00 −109 708,00 629 824,00 356 092,00 1 086 319,00 −381 700,00 407 742,00 351 451,00 131 874,00 514 061,00 630 522,00 139 381,00 415 170,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
233 536,00 17 662,00 −18 873,00 17 095,00 −129 475,00 61 535,00 32 891,00 −42 584,00 −163 400,00 −187 743,00 −110 465,00 −41 253,00 109 036,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 707,00 −4 474,00 −1 771,00 −387,00 8 346,00 −6 366,00 −7 589,00 −9 928,00 −2 924,00 −2 359,00 −4 588,00 −775,00 −753,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−324,00 −185,00 79,00 −129,00 −255,00 −326,00 −372,00 −182,00 −154,00 −51,00 −120,00 −158,00 −136,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 383,00 −4 289,00 −1 850,00 −258,00 8 601,00 −6 040,00 −7 217,00 −9 746,00 −2 770,00 −2 308,00 −4 468,00 −617,00 −617,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 982,00 6 549,00 −45 015,00 −1 785,00 6 268,00 −39 140,00 −21 966,00 −23 361,00 −25 290,00 −15 882,00 −17 892,00 1 013,00 25 016,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−15,00 −4,00 −4,00 −21,00 −5,00 −1,00 −7,00 −3,00 −3,00 −4,00 −7,00 −2,00 43,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−15,00 −4,00 −4,00 −21,00 −5,00 −1,00 −7,00 −3,00 −3,00 −4,00 −7,00 −2,00 43,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14