Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2021 - 05 sorting 2021 - 06 sorting 2021 - 07 sorting 2021 - 08 sorting 2021 - 09 sorting 2021 - 10 sorting 2021 - 11 sorting 2021 - 12 sorting 2022 - 01 sorting 2022 - 02 sorting 2022 - 03 sorting 2022 - 04 sorting 2022 - 05
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
30 636 642,00 31 715 334,00 31 543 573,00 31 785 179,00 32 839 465,00 32 921 922,00 35 562 969,00 38 229 794,00 36 102 292,00 35 189 735,00 32 781 137,00 33 369 414,00 33 152 375,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
39 843 287,00 40 729 109,00 41 148 175,00 41 499 771,00 42 032 603,00 43 284 612,00 43 432 810,00 44 375 138,00 44 518 375,00 44 525 830,00 44 727 596,00 44 776 332,00 44 986 826,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
1 032 233,00 1 008 869,00 −371 549,00 209 560,00 1 245 994,00 87 081,00 2 567 696,00 2 818 324,00 −2 019 320,00 −224 313,00 −2 069 213,00 895 996,00 111 424,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
604 752,00 878 553,00 421 999,00 349 823,00 522 070,00 802 190,00 134 130,00 948 101,00 141 071,00 26 796,00 199 655,00 12 323,00 227 045,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
45 518 707,00 46 182 388,00 47 015 854,00 47 839 792,00 47 880 697,00 49 083 157,00 49 336 863,00 48 897 007,00 48 678 019,00 48 787 709,00 50 624 392,00 51 805 701,00 51 999 739,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
796 135,00 588 200,00 636 695,00 790 217,00 223 040,00 756 780,00 168 414,00 −282 433,00 −110 490,00 817 216,00 2 175 106,00 1 455 725,00 537 991,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
473 547,00 458 799,00 465 533,00 501 010,00 476 842,00 482 242,00 531 425,00 530 103,00 614 873,00 838 772,00 634 882,00 581 538,00 600 674,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
4 086,00 −14 748,00 6 734,00 35 476,00 −24 168,00 5 400,00 49 183,00 −1 322,00 84 770,00 223 899,00 −203 890,00 −53 344,00 19 136,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
36 481 851,00 36 415 636,00 36 797 840,00 37 105 303,00 37 618 423,00 38 662 985,00 38 785 664,00 39 693 215,00 39 604 103,00 39 271 724,00 39 718 493,00 39 552 775,00 39 510 803,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
32 949 170,00 33 510 877,00 33 572 075,00 34 106 159,00 34 585 557,00 35 599 035,00 35 789 471,00 38 441 738,00 38 116 617,00 37 487 009,00 36 805 111,00 36 607 989,00 36 443 382,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
12 251 492,00 12 709 670,00 12 433 711,00 12 608 069,00 12 971 759,00 13 162 571,00 13 113 156,00 15 581 536,00 14 840 250,00 14 021 509,00 12 995 829,00 12 399 633,00 12 077 899,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 697 677,00 20 801 204,00 21 138 361,00 21 498 088,00 21 613 795,00 22 436 461,00 22 676 317,00 22 860 207,00 23 276 372,00 23 465 503,00 23 809 284,00 24 208 361,00 24 365 485,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,70 99,70 99,80 99,70 99,70 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
334 965,00 333 920,00 338 117,00 340 307,00 350 767,00 355 445,00 356 010,00 361 585,00 356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 026,00 4 810,00 4 697,00 4 569,00 4 431,00 4 341,00 4 211,00 4 596,00 4 484,00 4 282,00 3 771,00 3 650,00 3 554,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
5 026,00 4 810,00 4 697,00 4 569,00 4 431,00 4 341,00 4 211,00 4 596,00 4 484,00 4 282,00 3 771,00 3 650,00 3 554,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
329 939,00 329 110,00 333 420,00 335 738,00 346 336,00 351 104,00 351 799,00 356 989,00 351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 167 883,00 1 206 611,00 1 219 630,00 1 307 752,00 1 343 232,00 1 402 389,00 1 457 175,00 1 514 024,00 1 493 919,00 1 507 333,00 1 640 425,00 1 654 690,00 1 733 773,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 147 396,00 1 191 653,00 1 207 949,00 1 295 643,00 1 308 237,00 1 379 358,00 1 449 679,00 1 506 174,00 1 486 432,00 1 500 674,00 1 633 854,00 1 647 313,00 1 726 248,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
20 487,00 14 958,00 11 681,00 12 109,00 34 995,00 23 031,00 7 496,00 7 850,00 7 487,00 6 659,00 6 571,00 7 377,00 7 525,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
125,00 122,00 120,00 118,00 117,00 115,00 112,00 77,00 68,00 67,00 66,00 63,00 63,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
125,00 122,00 120,00 118,00 117,00 115,00 112,00 77,00 68,00 67,00 66,00 63,00 63,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
125,00 122,00 120,00 118,00 117,00 115,00 112,00 77,00 68,00 67,00 66,00 63,00 63,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 709 663,00 7 646 318,00 7 837 555,00 8 012 889,00 7 995 374,00 8 658 817,00 8 698 971,00 8 721 000,00 9 004 302,00 9 143 680,00 9 263 698,00 9 530 827,00 9 469 144,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 690 488,00 7 631 129,00 7 821 504,00 8 000 381,00 7 982 594,00 8 646 592,00 8 687 347,00 8 710 019,00 8 992 744,00 9 131 359,00 9 252 150,00 9 517 620,00 9 457 443,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
19 175,00 15 189,00 16 051,00 12 508,00 12 780,00 12 225,00 11 624,00 10 981,00 11 558,00 12 321,00 11 548,00 13 207,00 11 701,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 485 043,00 11 614 233,00 11 742 939,00 11 837 022,00 11 924 303,00 12 019 693,00 12 164 052,00 12 263 518,00 12 421 706,00 12 464 952,00 12 565 404,00 12 685 328,00 12 826 495,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
11 457 383,00 11 587 054,00 11 715 739,00 11 810 239,00 11 897 578,00 11 992 928,00 12 137 182,00 12 236 711,00 12 395 141,00 12 438 699,00 12 539 609,00 12 659 628,00 12 801 473,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
27 661,00 27 180,00 27 201,00 26 785,00 26 724,00 26 767,00 26 868,00 26 806,00 26 563,00 26 252,00 25 795,00 25 701,00 25 021,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 194 706,00 19 260 551,00 19 580 494,00 19 849 911,00 19 919 677,00 20 678 510,00 20 863 023,00 20 984 518,00 21 426 007,00 21 608 633,00 21 829 102,00 22 216 155,00 22 295 639,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
53 473,00 54 772,00 55 618,00 106 403,00 104 292,00 134 158,00 186 038,00 200 872,00 201 902,00 208 754,00 210 664,00 214 400,00 214 043,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 114 410,00 1 151 839,00 1 164 011,00 1 201 350,00 1 238 940,00 1 268 231,00 1 271 137,00 1 313 152,00 1 292 017,00 1 298 579,00 1 429 761,00 1 440 290,00 1 519 730,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
329 939,00 329 110,00 333 420,00 335 738,00 346 336,00 351 104,00 351 799,00 356 989,00 351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
329 939,00 329 110,00 333 420,00 335 738,00 346 336,00 351 104,00 351 799,00 356 989,00 351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
624 576,00 633 702,00 633 629,00 474 269,00 692 143,00 713 075,00 628 893,00 594 169,00 640 632,00 591 651,00 472 273,00 432 475,00 460 582,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
484 343,00 497 153,00 491 686,00 332 712,00 562 001,00 582 738,00 496 835,00 468 679,00 512 152,00 480 781,00 355 998,00 306 546,00 327 285,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
140 233,00 136 550,00 141 943,00 141 559,00 130 141,00 130 335,00 132 057,00 125 491,00 128 478,00 110 868,00 116 272,00 125 927,00 133 293,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,70 98,50 99,80 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 445,00 11 768,00 12 155,00 12 154,00 12 030,00 11 843,00 12 104,00 16 466,00 11 086,00 10 947,00 8 111,00 6 624,00 7 508,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
11 427,00 11 742,00 12 126,00 12 136,00 12 015,00 11 801,00 12 073,00 16 353,00 11 044,00 10 898,00 6 572,00 6 611,00 7 495,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
18,00 26,00 29,00 18,00 15,00 42,00 31,00 113,00 42,00 49,00 1 539,00 13,00 13,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
70 549,00 68 538,00 75 329,00 76 886,00 67 405,00 69 522,00 72 199,00 59 518,00 69 285,00 51 712,00 54 308,00 57 521,00 55 308,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
70 549,00 68 538,00 75 329,00 76 886,00 67 405,00 69 522,00 72 199,00 59 518,00 69 285,00 51 712,00 54 308,00 57 521,00 55 308,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
58 238,00 56 241,00 54 460,00 52 517,00 50 705,00 48 970,00 47 753,00 49 505,00 48 109,00 48 210,00 53 853,00 61 782,00 70 476,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
58 037,00 55 998,00 54 272,00 52 321,00 50 515,00 48 781,00 47 561,00 49 313,00 47 917,00 47 978,00 53 607,00 61 531,00 70 226,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
202,00 244,00 189,00 196,00 190,00 190,00 192,00 194,00 192,00 231,00 246,00 250,00 249,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
128 787,00 124 779,00 129 789,00 129 403,00 118 110,00 118 492,00 119 952,00 109 023,00 117 393,00 99 923,00 108 161,00 119 303,00 125 784,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 445,00 11 768,00 12 155,00 12 154,00 12 030,00 11 843,00 12 104,00 16 466,00 11 086,00 10 947,00 8 111,00 6 624,00 7 508,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 908 106,00 2 271 059,00 2 592 138,00 2 524 874,00 2 340 722,00 2 350 876,00 2 367 301,00 657 306,00 846 855,00 1 193 062,00 2 441 109,00 2 512 310,00 2 606 840,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 738 149,00 2 099 811,00 2 411 034,00 2 338 744,00 2 152 214,00 2 157 142,00 2 180 751,00 440 976,00 645 576,00 983 323,00 2 224 200,00 2 284 299,00 2 365 693,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
169 959,00 171 249,00 181 103,00 186 131,00 188 509,00 193 734,00 186 550,00 216 331,00 201 270,00 209 723,00 216 884,00 227 986,00 241 123,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
98,70 98,50 98,10 97,70 97,10 96,10 95,00 94,30 92,60 91,50 90,00 89,40 88,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,60 1,00 1,30 1,70 2,40 3,40 4,50 5,30 7,00 8,20 9,60 10,10 11,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,50 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
102 419,00 101 249,00 110 543,00 114 560,00 116 096,00 119 486,00 109 457,00 131 033,00 110 982,00 119 452,00 124 722,00 132 893,00 142 680,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
102 419,00 101 249,00 110 543,00 114 560,00 116 096,00 119 486,00 109 457,00 131 033,00 110 982,00 119 452,00 124 722,00 132 893,00 142 680,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
62 569,00 63 657,00 63 880,00 64 535,00 64 994,00 66 842,00 70 151,00 78 811,00 81 103,00 83 430,00 86 144,00 88 843,00 92 691,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
60 448,00 61 030,00 60 516,00 60 356,00 59 490,00 59 351,00 60 836,00 66 462,00 66 153,00 65 539,00 64 489,00 64 923,00 64 736,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
2 121,00 2 627,00 3 364,00 4 179,00 5 504,00 7 491,00 9 315,00 12 349,00 14 950,00 17 891,00 21 655,00 23 920,00 27 955,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 971,00 6 344,00 6 681,00 7 037,00 7 418,00 7 409,00 6 941,00 6 488,00 9 186,00 6 844,00 6 017,00 6 249,00 5 754,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
4 936,00 6 324,00 6 666,00 7 015,00 7 394,00 7 388,00 6 921,00 6 472,00 9 169,00 6 818,00 5 927,00 6 071,00 5 625,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
35,00 20,00 15,00 22,00 24,00 21,00 20,00 16,00 17,00 26,00 90,00 178,00 129,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 653 223,00 1 998 149,00 2 291 164,00 2 244 850,00 2 050 041,00 2 046 829,00 2 083 155,00 406 853,00 569 906,00 910 968,00 2 170 863,00 2 234 918,00 2 316 585,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
81 710,00 80 197,00 85 638,00 92 883,00 93 729,00 97 779,00 86 837,00 120 246,00 94 840,00 103 345,00 120 786,00 129 822,00 138 802,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 532 683,00 2 904 764,00 3 225 766,00 2 999 145,00 3 032 865,00 3 063 949,00 2 996 193,00 1 251 477,00 1 487 477,00 1 784 695,00 2 913 354,00 2 944 758,00 3 067 394,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 222 491,00 2 596 964,00 2 902 721,00 2 671 455,00 2 714 215,00 2 739 880,00 2 677 587,00 909 655,00 1 157 729,00 1 464 104,00 2 580 198,00 2 590 845,00 2 692 978,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
310 192,00 307 799,00 323 046,00 327 690,00 318 650,00 324 069,00 318 607,00 341 822,00 329 748,00 320 591,00 333 156,00 353 913,00 374 416,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
11 983 417,00 12 777 412,00 12 456 318,00 12 219 723,00 13 000 796,00 12 998 836,00 15 440 543,00 17 202 639,00 15 885 995,00 15 497 048,00 12 816 432,00 12 991 905,00 13 056 756,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
33 573 746,00 34 144 579,00 34 205 703,00 34 580 429,00 35 277 700,00 36 312 110,00 36 418 364,00 39 035 907,00 38 757 249,00 38 078 660,00 37 277 384,00 37 040 464,00 36 903 964,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
11 461 034,00 12 305 281,00 11 993 784,00 11 712 220,00 12 689 339,00 12 595 601,00 15 195 510,00 16 793 206,00 15 648 226,00 15 252 998,00 12 570 791,00 12 725 746,00 12 716 583,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
12 735 835,00 13 206 823,00 12 925 398,00 12 940 780,00 13 533 760,00 13 745 309,00 13 609 992,00 16 050 215,00 15 352 402,00 14 502 290,00 13 351 827,00 12 706 179,00 12 405 184,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
21 360 297,00 21 409 883,00 21 742 840,00 22 147 150,00 22 055 390,00 22 970 030,00 23 053 408,00 23 395 127,00 23 642 622,00 23 820 425,00 24 171 199,00 24 600 439,00 24 838 950,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
334 965,00 333 920,00 338 117,00 340 307,00 350 767,00 355 445,00 356 010,00 361 585,00 356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
334 965,00 333 920,00 338 117,00 340 307,00 350 767,00 355 445,00 356 010,00 361 585,00 356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
21 025 332,00 21 075 963,00 21 404 723,00 21 806 843,00 21 704 623,00 22 614 585,00 22 697 398,00 23 033 542,00 23 286 241,00 23 470 951,00 23 831 506,00 24 262 994,00 24 502 938,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
522 385,00 472 130,00 462 533,00 507 503,00 311 458,00 403 233,00 245 034,00 409 433,00 237 769,00 244 051,00 245 641,00 266 159,00 340 173,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 502 947,00 20 603 833,00 20 942 190,00 21 299 340,00 21 393 165,00 22 211 352,00 22 452 364,00 22 624 109,00 23 048 472,00 23 226 900,00 23 585 865,00 23 996 835,00 24 162 765,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
84 926,00 101 662,00 119 870,00 93 894,00 102 173,00 110 313,00 97 596,00 34 123,00 75 670,00 72 355,00 53 337,00 49 381,00 49 108,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
88 249,00 91 052,00 95 465,00 93 248,00 94 780,00 95 955,00 99 713,00 96 085,00 106 430,00 106 378,00 96 098,00 98 164,00 102 321,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
603 131,00 −72 945,00 381 905,00 306 167,00 505 458,00 596 059,00 110 186,00 912 071,00 −93 406,00 −326 755,00 446 796,00 −177 608,00 −36 281,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
13 776,00 565 536,00 62 217,00 534 760,00 480 755,00 564 292,00 191 196,00 2 668 064,00 −323 021,00 −627 242,00 −680 118,00 −195 581,00 −161 083,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−237 584,00 457 994,00 −275 965,00 174 335,00 363 615,00 190 832,00 −49 501,00 2 468 368,00 −742 894,00 −818 667,00 −1 025 759,00 −596 516,00 −321 600,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
251 360,00 107 540,00 338 182,00 360 426,00 117 140,00 373 460,00 240 703,00 199 699,00 419 873,00 191 424,00 345 641,00 400 938,00 160 514,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 012,00 −1 045,00 4 197,00 2 190,00 10 460,00 4 653,00 565,00 6 310,00 −5 201,00 −6 904,00 −9 778,00 −2 245,00 −1 724,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−134,00 −216,00 −113,00 −128,00 −138,00 −115,00 −130,00 385,00 −112,00 −202,00 −511,00 −121,00 −96,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 146,00 −829,00 4 310,00 2 318,00 10 598,00 4 768,00 695,00 5 925,00 −5 089,00 −6 702,00 −9 267,00 −2 124,00 −1 628,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
41 880,00 38 253,00 12 944,00 88 099,00 35 211,00 58 819,00 52 790,00 52 626,00 −18 509,00 27 539,00 133 229,00 14 291,00 78 351,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −3,00 −2,00 −2,00 −1,00 −2,00 −3,00 6,00 −9,00 −1,00 −1,00 −3,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −3,00 −2,00 −2,00 −1,00 −2,00 −3,00 6,00 −9,00 −1,00 −1,00 −3,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14