Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2020 - 05 sorting 2020 - 06 sorting 2020 - 07 sorting 2020 - 08 sorting 2020 - 09 sorting 2020 - 10 sorting 2020 - 11 sorting 2020 - 12 sorting 2021 - 01 sorting 2021 - 02 sorting 2021 - 03 sorting 2021 - 04 sorting 2021 - 05
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
23 109 469,00 23 756 148,00 25 874 371,00 26 169 727,00 26 393 984,00 27 770 823,00 28 634 768,00 27 176 635,00 29 241 421,00 29 781 336,00 29 600 632,00 29 699 152,00 30 636 642,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
33 753 817,00 34 523 241,00 34 833 908,00 35 952 134,00 36 967 243,00 37 583 220,00 38 199 301,00 39 606 303,00 39 371 498,00 39 353 435,00 39 877 898,00 39 325 072,00 39 977 386,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
3 392 616,00 556 174,00 2 090 827,00 506 767,00 93 323,00 1 272 674,00 921 978,00 −1 461 469,00 2 138 246,00 820 513,00 −169 337,00 233 644,00 1 032 233,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
448 296,00 776 703,00 323 469,00 1 122 516,00 1 027 089,00 644 111,00 620 279,00 1 420 507,00 −232 147,00 5 850,00 527 680,00 −534 837,00 671 887,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
43 615 454,00 44 002 871,00 44 496 207,00 45 233 953,00 46 229 010,00 45 053 812,00 45 024 262,00 46 913 014,00 45 469 810,00 45 647 301,00 44 331 389,00 44 817 183,00 45 480 794,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
302 524,00 303 719,00 476 729,00 953 217,00 876 950,00 −1 251 068,00 29 328,00 1 897 937,00 −1 366 525,00 481 965,00 −1 299 265,00 634 895,00 777 180,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
385 815,00 391 305,00 434 757,00 435 980,00 428 624,00 444 150,00 451 466,00 445 888,00 410 667,00 439 178,00 464 234,00 476 001,00 486 628,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−14 303,00 5 490,00 43 452,00 1 222,00 −7 356,00 15 526,00 7 316,00 −5 578,00 −35 221,00 28 510,00 25 056,00 11 767,00 10 627,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
30 859 935,00 31 486 649,00 31 699 841,00 32 763 164,00 33 809 728,00 34 271 580,00 34 822 205,00 36 283 083,00 36 030 109,00 35 988 703,00 36 572 706,00 35 944 393,00 36 585 198,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
28 571 865,00 29 088 984,00 29 219 334,00 29 770 030,00 30 014 757,00 31 729 578,00 32 285 980,00 32 233 277,00 32 998 854,00 33 080 702,00 34 102 608,00 33 002 483,00 33 059 150,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 399 050,00 9 030 049,00 9 192 298,00 9 630 399,00 9 796 520,00 11 551 770,00 12 139 059,00 12 279 886,00 13 031 401,00 13 074 851,00 13 872 890,00 12 571 237,00 12 415 590,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 172 817,00 20 058 937,00 20 027 037,00 20 139 632,00 20 218 237,00 20 177 810,00 20 146 920,00 19 953 391,00 19 967 453,00 20 005 852,00 20 229 721,00 20 431 245,00 20 643 560,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,70 99,70 99,70 99,80 99,70 99,80 99,80 99,70 99,80 99,70 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
341 390,00 336 815,00 333 119,00 332 266,00 329 751,00 335 507,00 337 240,00 352 525,00 348 568,00 343 750,00 332 929,00 332 953,00 334 965,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00 5 731,00 5 633,00 5 462,00 5 330,00 5 160,00 5 026,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 071,00 6 951,00 6 329,00 6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00 5 731,00 5 633,00 5 462,00 5 330,00 5 160,00 5 026,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
334 319,00 329 864,00 326 790,00 326 073,00 323 852,00 329 723,00 331 578,00 346 794,00 342 935,00 338 288,00 327 599,00 327 793,00 329 939,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 061 606,00 1 043 714,00 1 044 650,00 1 069 685,00 1 067 508,00 1 101 661,00 1 098 074,00 1 088 421,00 1 076 638,00 1 065 273,00 1 104 129,00 1 125 480,00 1 167 612,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 059 213,00 1 041 364,00 1 041 968,00 1 067 652,00 1 065 002,00 1 097 802,00 1 094 348,00 1 084 772,00 1 072 705,00 1 061 470,00 1 100 409,00 1 109 194,00 1 147 125,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
2 393,00 2 350,00 2 682,00 2 033,00 2 506,00 3 859,00 3 726,00 3 649,00 3 933,00 3 803,00 3 720,00 16 286,00 20 487,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00 137,00 126,00 125,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00 137,00 126,00 125,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
203,00 196,00 194,00 235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00 137,00 126,00 125,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 092 093,00 7 952 026,00 7 856 904,00 7 889 325,00 7 909 077,00 7 782 411,00 7 702 703,00 7 461 536,00 7 427 980,00 7 427 858,00 7 530 221,00 7 616 162,00 7 676 273,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 076 433,00 7 934 454,00 7 839 438,00 7 872 597,00 7 892 251,00 7 766 206,00 7 687 212,00 7 447 204,00 7 409 886,00 7 411 606,00 7 509 705,00 7 599 531,00 7 657 098,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
15 660,00 17 572,00 17 466,00 16 728,00 16 826,00 16 205,00 15 491,00 14 332,00 18 094,00 16 252,00 20 516,00 16 631,00 19 175,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 677 524,00 10 726 182,00 10 792 171,00 10 848 120,00 10 911 666,00 10 958 007,00 11 008 684,00 11 050 699,00 11 114 060,00 11 168 837,00 11 262 307,00 11 356 526,00 11 464 586,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 643 040,00 10 692 264,00 10 759 225,00 10 816 024,00 10 880 533,00 10 927 034,00 10 978 529,00 11 021 132,00 11 084 509,00 11 139 827,00 11 233 346,00 11 327 822,00 11 436 926,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
34 486,00 33 917,00 32 947,00 32 097,00 31 134,00 30 975,00 30 156,00 29 569,00 29 552,00 29 008,00 28 963,00 28 701,00 27 661,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 769 617,00 18 678 208,00 18 649 076,00 18 737 444,00 18 820 743,00 18 740 417,00 18 711 388,00 18 512 235,00 18 542 040,00 18 596 695,00 18 792 528,00 18 972 688,00 19 140 859,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
22 249,00 23 750,00 23 715,00 45 633,00 37 945,00 70 526,00 70 305,00 48 235,00 49 402,00 49 252,00 49 087,00 54 004,00 53 520,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 039 357,00 1 019 964,00 1 020 935,00 1 024 052,00 1 029 563,00 1 031 135,00 1 027 769,00 1 040 186,00 1 027 236,00 1 016 021,00 1 055 042,00 1 071 476,00 1 114 092,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
334 319,00 329 864,00 326 790,00 326 073,00 323 852,00 329 723,00 331 578,00 346 794,00 342 935,00 338 288,00 327 599,00 327 793,00 329 939,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
334 319,00 329 864,00 326 790,00 326 073,00 323 852,00 329 723,00 331 578,00 346 794,00 342 935,00 338 288,00 327 599,00 327 793,00 329 939,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
874 734,00 915 181,00 898 610,00 948 273,00 958 969,00 714 439,00 712 784,00 799 388,00 738 378,00 554 603,00 530 444,00 542 070,00 618 991,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
240 999,00 299 971,00 317 236,00 422 258,00 444 217,00 482 931,00 481 081,00 577 495,00 524 549,00 389 606,00 385 443,00 401 212,00 480 880,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
633 734,00 615 210,00 581 372,00 526 015,00 514 752,00 231 507,00 231 703,00 221 893,00 213 829,00 164 995,00 145 001,00 140 858,00 138 110,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,90 99,90 99,90 99,90 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
155 550,00 153 565,00 151 749,00 149 167,00 144 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00 16 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
16 850,00 16 821,00 16 792,00 16 762,00 16 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00 8 121,00 9 997,00 9 907,00 7 701,00 7 926,00 8 778,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 721,00 8 009,00 7 276,00 8 795,00 9 406,00 8 864,00 9 067,00 8 091,00 9 962,00 9 886,00 7 688,00 7 916,00 8 760,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
541,00 10,00 23,00 40,00 15,00 9,00 39,00 30,00 35,00 21,00 13,00 10,00 18,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
76,00 74,00 72,00 71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00 287 121,00 158 675,00 158 442,00 148 937,00 138 575,00 91 277,00 75 710,00 72 697,00 71 009,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
397 347,00 382 286,00 350 034,00 295 107,00 287 121,00 158 675,00 158 442,00 148 937,00 138 575,00 91 277,00 75 710,00 72 697,00 71 009,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
71 498,00 71 269,00 72 220,00 72 836,00 73 561,00 63 960,00 64 154,00 64 835,00 65 258,00 63 814,00 61 591,00 60 235,00 58 321,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
71 269,00 70 961,00 71 888,00 72 499,00 73 364,00 63 764,00 63 960,00 64 641,00 65 063,00 63 624,00 61 404,00 60 050,00 58 120,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
230,00 308,00 333,00 337,00 197,00 198,00 195,00 193,00 193,00 189,00 187,00 187,00 202,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
468 845,00 453 555,00 422 254,00 367 943,00 360 682,00 222 635,00 222 596,00 213 772,00 203 833,00 155 091,00 137 301,00 132 932,00 129 330,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 262,00 8 019,00 7 299,00 8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00 8 121,00 9 997,00 9 907,00 7 701,00 7 926,00 8 778,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
138 700,00 136 744,00 134 957,00 132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 413 334,00 1 482 483,00 1 581 898,00 2 044 860,00 2 836 002,00 1 827 564,00 1 823 444,00 3 250 418,00 2 292 877,00 2 353 399,00 1 939 653,00 2 399 840,00 2 907 058,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 232 429,00 1 310 481,00 1 403 922,00 1 876 828,00 2 655 220,00 1 661 151,00 1 675 719,00 3 116 294,00 2 156 111,00 2 203 548,00 1 770 683,00 2 222 251,00 2 737 897,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
180 906,00 172 002,00 177 974,00 168 032,00 180 783,00 166 413,00 147 724,00 134 124,00 136 767,00 149 850,00 168 970,00 177 589,00 169 161,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,10 99,00 98,40 98,30 99,10 99,00 98,90 98,80 98,90 99,00 99,10 98,90 98,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,60
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,40 0,40 1,10 1,10 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
117 271,00 108 303,00 112 628,00 102 646,00 116 152,00 101 623,00 82 661,00 69 541,00 72 490,00 88 359,00 107 982,00 116 657,00 106 809,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
117 271,00 108 303,00 111 352,00 101 380,00 116 152,00 101 623,00 82 661,00 69 541,00 72 490,00 88 359,00 107 982,00 116 657,00 106 809,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 1 276,00 1 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
62 320,00 62 281,00 63 934,00 63 987,00 63 229,00 63 373,00 63 659,00 63 191,00 62 874,00 60 088,00 60 064,00 60 711,00 62 295,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
60 816,00 60 809,00 62 510,00 62 559,00 61 809,00 61 952,00 62 261,00 61 812,00 61 491,00 58 778,00 58 785,00 58 863,00 60 174,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 504,00 1 472,00 1 424,00 1 428,00 1 420,00 1 421,00 1 398,00 1 379,00 1 383,00 1 310,00 1 279,00 1 848,00 2 121,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 314,00 1 417,00 1 411,00 1 397,00 1 400,00 1 416,00 1 404,00 1 390,00 1 402,00 1 402,00 923,00 222,00 58,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 107,00 1 218,00 1 220,00 1 208,00 1 208,00 1 223,00 1 207,00 1 208,00 1 213,00 1 213,00 722,00 27,00 23,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
207,00 199,00 191,00 189,00 192,00 193,00 197,00 182,00 189,00 189,00 201,00 195,00 35,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 153 693,00 1 239 814,00 1 338 424,00 1 812 037,00 2 582 551,00 1 580 356,00 1 602 580,00 3 035 421,00 2 071 160,00 2 128 809,00 1 690 662,00 2 147 017,00 2 652 971,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
108 548,00 94 476,00 101 847,00 104 455,00 106 989,00 101 807,00 88 246,00 66 556,00 67 520,00 80 381,00 83 877,00 92 856,00 81 710,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 288 067,00 2 397 664,00 2 480 504,00 2 993 133,00 3 794 972,00 2 542 002,00 2 536 227,00 4 049 806,00 3 031 255,00 2 908 000,00 2 470 097,00 2 941 910,00 3 526 048,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 473 428,00 1 610 452,00 1 721 158,00 2 299 086,00 3 099 437,00 2 144 082,00 2 156 800,00 3 693 789,00 2 680 660,00 2 593 154,00 2 156 126,00 2 623 463,00 3 218 777,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
814 639,00 787 212,00 759 345,00 694 048,00 695 535,00 397 920,00 379 427,00 356 017,00 350 595,00 314 846,00 313 971,00 318 447,00 307 271,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
3 963 660,00 4 297 394,00 6 272 408,00 6 303 335,00 6 431 218,00 7 791 072,00 8 707 389,00 6 765 566,00 9 419 779,00 10 030 691,00 10 980 728,00 11 048 734,00 11 983 417,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 446 599,00 30 004 165,00 30 117 944,00 30 718 303,00 30 973 726,00 32 444 017,00 32 998 764,00 33 032 665,00 33 737 232,00 33 635 305,00 34 633 052,00 33 544 553,00 33 678 141,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
3 935 187,00 4 266 025,00 5 982 024,00 6 115 620,00 6 180 644,00 7 531 554,00 8 437 574,00 6 274 918,00 8 885 760,00 9 288 788,00 10 131 071,00 10 463 106,00 11 461 034,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 640 049,00 9 330 020,00 9 509 534,00 10 052 657,00 10 240 737,00 12 034 701,00 12 620 140,00 12 857 381,00 13 555 950,00 13 464 457,00 14 258 333,00 12 972 449,00 12 896 470,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 835 024,00 20 705 514,00 20 898 799,00 20 853 362,00 20 983 562,00 20 668 836,00 20 648 434,00 20 665 934,00 20 715 307,00 20 912 756,00 21 224 386,00 21 157 733,00 21 304 056,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
496 940,00 490 380,00 484 868,00 481 433,00 474 332,00 335 507,00 337 240,00 352 525,00 348 568,00 343 750,00 332 929,00 332 953,00 334 965,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
496 940,00 490 380,00 484 868,00 481 433,00 474 332,00 335 507,00 337 240,00 352 525,00 348 568,00 343 750,00 332 929,00 332 953,00 334 965,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
20 338 084,00 20 215 134,00 20 413 931,00 20 371 929,00 20 509 230,00 20 333 329,00 20 311 194,00 20 313 409,00 20 366 739,00 20 569 006,00 20 891 457,00 20 824 780,00 20 969 091,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
28 472,00 31 369,00 290 384,00 187 715,00 250 574,00 259 518,00 269 814,00 490 647,00 534 021,00 741 904,00 849 659,00 585 629,00 522 385,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 309 612,00 20 183 765,00 20 123 547,00 20 184 214,00 20 258 656,00 20 073 811,00 20 041 380,00 19 822 762,00 19 832 718,00 19 827 102,00 20 041 798,00 20 239 151,00 20 446 706,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
78 736,00 70 667,00 65 498,00 64 791,00 72 669,00 80 795,00 73 139,00 80 873,00 84 951,00 74 739,00 80 021,00 75 234,00 84 926,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 358,00 77 526,00 76 127,00 63 577,00 73 794,00 64 606,00 59 478,00 67 568,00 69 247,00 69 469,00 85 093,00 84 733,00 87 451,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
463 755,00 633 778,00 230 554,00 1 066 756,00 1 051 497,00 482 174,00 558 481,00 1 474 654,00 −254 073,00 −21 678,00 585 240,00 −614 931,00 654 891,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
318 486,00 522 730,00 135 170,00 553 212,00 252 063,00 1 718 028,00 558 632,00 −45 842,00 769 182,00 82 590,00 1 028 365,00 −1 094 176,00 68 851,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
517 552,00 630 993,00 162 321,00 438 105,00 166 109,00 1 755 203,00 587 491,00 141 074,00 751 356,00 43 438,00 797 394,00 −1 301 014,00 −155 449,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
−199 067,00 −108 262,00 −27 152,00 115 107,00 85 953,00 −37 173,00 −28 861,00 −186 916,00 17 826,00 39 152,00 230 974,00 206 834,00 224 302,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−2 429,00 −4 575,00 −738,00 −853,00 −2 515,00 5 448,00 1 751,00 15 100,00 −3 957,00 −4 818,00 −10 821,00 23,00 2 012,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−51,00 −120,00 −158,00 −136,00 −294,00 −115,00 −122,00 48,00 −98,00 −171,00 −132,00 −171,00 −134,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−2 378,00 −4 455,00 −580,00 −717,00 −2 221,00 5 563,00 1 873,00 15 052,00 −3 859,00 −4 647,00 −10 689,00 194,00 2 146,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
−3 689,00 −17 892,00 1 036,00 25 041,00 −2 202,00 −2 078,00 −3 567,00 −9 608,00 −11 808,00 −11 343,00 38 795,00 50 333,00 41 745,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4,00 −7,00 −2,00 43,00 −3,00 −12,00 −5,00 −3,00 −1,00 −72,00 −2,00 −11,00 −1,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4,00 −7,00 −2,00 43,00 −3,00 −12,00 −5,00 −3,00 −1,00 −72,00 −2,00 −11,00 −1,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14