Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2021 - 10 sorting 2021 - 11 sorting 2021 - 12 sorting 2022 - 01 sorting 2022 - 02 sorting 2022 - 03 sorting 2022 - 04 sorting 2022 - 05 sorting 2022 - 06 sorting 2022 - 07 sorting 2022 - 08 sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
32 921 922,00 35 562 969,00 38 229 794,00 36 102 292,00 35 189 735,00 32 781 137,00 33 369 414,00 33 152 375,00 33 407 170,00 34 925 690,00 35 555 983,00 31 694 879,00 30 291 534,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
43 284 612,00 43 432 810,00 44 375 138,00 44 518 375,00 44 525 830,00 44 727 596,00 44 776 332,00 45 034 807,00 45 946 751,00 51 593 742,00 52 925 018,00 53 278 443,00 54 551 083,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
87 081,00 2 567 696,00 2 818 324,00 −2 019 320,00 −224 313,00 −2 069 213,00 895 996,00 111 424,00 743 943,00 1 047 319,00 1 109 213,00 −3 223 679,00 −1 193 204,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
802 190,00 134 130,00 948 101,00 141 071,00 26 796,00 199 655,00 12 323,00 275 026,00 898 559,00 873 555,00 1 302 829,00 335 547,00 1 282 252,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
49 083 157,00 49 336 863,00 48 897 007,00 48 678 019,00 48 787 709,00 50 624 392,00 51 805 701,00 52 037 108,00 54 757 758,00 55 748 285,00 57 168 168,00 63 640 578,00 65 080 466,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
756 780,00 168 414,00 −282 433,00 −110 490,00 817 216,00 2 175 106,00 1 455 725,00 575 360,00 3 198 002,00 −917 964,00 1 869 972,00 7 094 784,00 1 656 925,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
482 242,00 531 425,00 530 103,00 614 873,00 838 772,00 634 882,00 581 538,00 590 823,00 607 595,00 596 337,00 629 843,00 621 989,00 599 798,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
5 400,00 49 183,00 −1 322,00 84 770,00 223 899,00 −203 890,00 −53 344,00 9 285,00 16 772,00 −11 258,00 33 506,00 −7 854,00 −22 191,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
38 662 985,00 38 785 664,00 39 693 215,00 39 604 103,00 39 271 724,00 39 718 493,00 39 552 775,00 39 570 016,00 39 133 538,00 44 228 868,00 45 198 374,00 45 951 495,00 47 162 502,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
35 599 035,00 35 789 471,00 38 441 738,00 38 116 617,00 37 487 009,00 36 805 111,00 36 607 989,00 36 502 842,00 35 091 281,00 40 163 588,00 40 587 189,00 37 587 778,00 36 445 490,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
13 162 571,00 13 113 156,00 15 581 536,00 14 840 250,00 14 021 509,00 12 995 829,00 12 399 633,00 12 097 330,00 10 469 976,00 15 210 277,00 14 968 617,00 11 691 477,00 10 463 504,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
22 436 461,00 22 676 317,00 22 860 207,00 23 276 372,00 23 465 503,00 23 809 284,00 24 208 361,00 24 405 512,00 24 621 303,00 24 953 309,00 25 618 573,00 25 896 300,00 25 981 985,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,80 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
355 445,00 356 010,00 361 585,00 356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00 333 805,00 333 447,00 330 858,00 328 218,00 332 651,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 341,00 4 211,00 4 596,00 4 484,00 4 282,00 3 771,00 3 650,00 3 554,00 3 431,00 3 321,00 3 205,00 3 059,00 2 972,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
4 341,00 4 211,00 4 596,00 4 484,00 4 282,00 3 771,00 3 650,00 3 554,00 3 431,00 3 321,00 3 205,00 3 059,00 2 972,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
351 104,00 351 799,00 356 989,00 351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00 330 374,00 329 126,00 327 653,00 325 159,00 329 679,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 402 389,00 1 457 175,00 1 514 024,00 1 493 919,00 1 507 333,00 1 640 425,00 1 654 690,00 1 733 740,00 1 812 519,00 1 851 083,00 1 902 763,00 1 940 847,00 1 974 070,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 379 358,00 1 449 679,00 1 506 174,00 1 486 432,00 1 500 674,00 1 633 854,00 1 647 313,00 1 726 215,00 1 804 699,00 1 843 333,00 1 895 292,00 1 933 298,00 1 967 481,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
23 031,00 7 496,00 7 850,00 7 487,00 6 659,00 6 571,00 7 377,00 7 525,00 7 820,00 7 750,00 7 471,00 7 549,00 6 589,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
115,00 112,00 77,00 68,00 67,00 66,00 63,00 63,00 61,00 40,00 39,00 38,00 37,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
115,00 112,00 77,00 68,00 67,00 66,00 63,00 63,00 61,00 40,00 39,00 38,00 37,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
115,00 112,00 77,00 68,00 67,00 66,00 63,00 63,00 61,00 40,00 39,00 38,00 37,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 658 817,00 8 698 971,00 8 721 000,00 9 004 302,00 9 143 680,00 9 263 698,00 9 530 827,00 9 492 521,00 9 490 949,00 9 628 831,00 10 109 282,00 10 224 815,00 10 178 011,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 646 592,00 8 687 347,00 8 710 019,00 8 992 744,00 9 131 359,00 9 252 150,00 9 517 620,00 9 480 820,00 9 488 545,00 9 626 870,00 10 107 130,00 10 222 751,00 10 175 426,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
12 225,00 11 624,00 10 981,00 11 558,00 12 321,00 11 548,00 13 207,00 11 701,00 2 404,00 1 961,00 2 152,00 2 064,00 2 585,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
12 019 693,00 12 164 052,00 12 263 518,00 12 421 706,00 12 464 952,00 12 565 404,00 12 685 328,00 12 843 178,00 12 983 973,00 13 139 907,00 13 275 632,00 13 402 380,00 13 497 211,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
11 992 928,00 12 137 182,00 12 236 711,00 12 395 141,00 12 438 699,00 12 539 609,00 12 659 628,00 12 818 156,00 12 958 287,00 13 113 971,00 13 249 987,00 13 376 341,00 13 472 151,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
26 767,00 26 868,00 26 806,00 26 563,00 26 252,00 25 795,00 25 701,00 25 021,00 25 685,00 25 934,00 25 646,00 26 039,00 25 060,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 678 510,00 20 863 023,00 20 984 518,00 21 426 007,00 21 608 633,00 21 829 102,00 22 216 155,00 22 335 699,00 22 474 922,00 22 768 738,00 23 384 914,00 23 627 195,00 23 675 222,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
134 158,00 186 038,00 200 872,00 201 902,00 208 754,00 210 664,00 214 400,00 214 003,00 243 542,00 242 043,00 243 309,00 244 513,00 245 557,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 268 231,00 1 271 137,00 1 313 152,00 1 292 017,00 1 298 579,00 1 429 761,00 1 440 290,00 1 519 737,00 1 568 977,00 1 609 040,00 1 659 455,00 1 696 334,00 1 728 513,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
351 104,00 351 799,00 356 989,00 351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00 330 374,00 330 126,00 327 653,00 325 159,00 329 679,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
351 104,00 351 799,00 356 989,00 351 897,00 345 192,00 335 922,00 333 795,00 332 458,00 330 374,00 330 126,00 327 653,00 325 159,00 329 679,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
713 075,00 628 893,00 594 169,00 640 632,00 591 651,00 472 273,00 432 475,00 460 315,00 569 988,00 628 931,00 702 724,00 5 086 939,00 6 497 759,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
582 738,00 496 835,00 468 679,00 512 152,00 480 781,00 355 998,00 306 546,00 327 350,00 393 437,00 449 367,00 491 254,00 4 817 778,00 6 207 568,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
130 335,00 132 057,00 125 491,00 128 478,00 110 868,00 116 272,00 125 927,00 132 962,00 176 550,00 179 562,00 211 471,00 269 163,00 290 192,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,80 99,80 99,80 99,80 99,70 98,50 99,80 99,80 99,80 99,80 99,60 99,60 99,60
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 843,00 12 104,00 16 466,00 11 086,00 10 947,00 8 111,00 6 624,00 7 508,00 8 316,00 6 264,00 8 640,00 55 273,00 34 962,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
11 801,00 12 073,00 16 353,00 11 044,00 10 898,00 6 572,00 6 611,00 7 495,00 8 303,00 6 249,00 8 597,00 55 227,00 34 949,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
42,00 31,00 113,00 42,00 49,00 1 539,00 13,00 13,00 13,00 15,00 43,00 46,00 13,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
69 522,00 72 199,00 59 518,00 69 285,00 51 712,00 54 308,00 57 521,00 54 911,00 87 495,00 83 177,00 84 701,00 85 097,00 113 798,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
69 522,00 72 199,00 59 518,00 69 285,00 51 712,00 54 308,00 57 521,00 54 911,00 87 495,00 83 177,00 84 695,00 85 087,00 113 788,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 10,00 10,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
48 970,00 47 753,00 49 505,00 48 109,00 48 210,00 53 853,00 61 782,00 70 541,00 80 738,00 90 121,00 118 131,00 128 797,00 141 435,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
48 781,00 47 561,00 49 313,00 47 917,00 47 978,00 53 607,00 61 531,00 70 291,00 80 476,00 89 845,00 117 319,00 127 904,00 140 396,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
190,00 192,00 194,00 192,00 231,00 246,00 250,00 249,00 262,00 276,00 812,00 891,00 1 037,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
118 492,00 119 952,00 109 023,00 117 393,00 99 923,00 108 161,00 119 303,00 125 453,00 168 233,00 173 298,00 202 832,00 213 894,00 255 233,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 843,00 12 104,00 16 466,00 11 086,00 10 947,00 8 111,00 6 624,00 7 508,00 8 316,00 6 264,00 8 640,00 55 273,00 34 962,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 350 876,00 2 367 301,00 657 306,00 846 855,00 1 193 062,00 2 441 109,00 2 512 310,00 2 606 860,00 3 472 268,00 3 436 350,00 3 908 460,00 3 276 777,00 4 219 253,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 157 142,00 2 180 751,00 440 976,00 645 576,00 983 323,00 2 224 200,00 2 284 299,00 2 365 694,00 3 228 139,00 3 203 383,00 3 351 340,00 3 011 568,00 3 922 757,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
193 734,00 186 550,00 216 331,00 201 270,00 209 723,00 216 884,00 227 986,00 241 161,00 244 129,00 232 967,00 557 121,00 265 209,00 296 497,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
96,10 95,00 94,30 92,60 91,50 90,00 89,40 88,40 86,80 84,10 90,70 77,90 73,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
3,40 4,50 5,30 7,00 8,20 9,60 10,10 11,30 12,70 15,50 9,10 21,60 25,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,10 0,30 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
119 486,00 109 457,00 131 033,00 110 982,00 119 452,00 124 722,00 132 893,00 142 709,00 142 309,00 125 510,00 152 768,00 118 803,00 139 053,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
119 486,00 109 457,00 131 033,00 110 982,00 119 452,00 124 722,00 132 893,00 142 709,00 142 309,00 125 510,00 152 583,00 118 610,00 138 846,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,00 193,00 207,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
66 842,00 70 151,00 78 811,00 81 103,00 83 430,00 86 144,00 88 843,00 92 701,00 96 307,00 101 276,00 115 679,00 121 805,00 141 712,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
59 351,00 60 836,00 66 462,00 66 153,00 65 539,00 64 489,00 64 923,00 64 746,00 64 388,00 64 351,00 64 364,00 63 753,00 64 473,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
7 491,00 9 315,00 12 349,00 14 950,00 17 891,00 21 655,00 23 920,00 27 955,00 31 919,00 36 925,00 51 315,00 58 052,00 77 239,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 409,00 6 941,00 6 488,00 9 186,00 6 844,00 6 017,00 6 249,00 5 754,00 5 514,00 6 180,00 288 673,00 24 600,00 15 729,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 388,00 6 921,00 6 472,00 9 169,00 6 818,00 5 927,00 6 071,00 5 625,00 5 328,00 6 044,00 288 255,00 24 300,00 15 589,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
21,00 20,00 16,00 17,00 26,00 90,00 178,00 129,00 186,00 136,00 418,00 300,00 140,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 046 829,00 2 083 155,00 406 853,00 569 906,00 910 968,00 2 170 863,00 2 234 918,00 2 316 586,00 3 160 780,00 3 143 384,00 3 295 851,00 2 930 629,00 3 850 478,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
97 779,00 86 837,00 120 246,00 94 840,00 103 345,00 120 786,00 129 822,00 138 802,00 144 046,00 128 704,00 171 076,00 146 621,00 185 935,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
3 063 949,00 2 996 193,00 1 251 477,00 1 487 477,00 1 784 695,00 2 913 354,00 2 944 758,00 3 067 167,00 4 042 255,00 4 065 279,00 4 611 187,00 8 363 718,00 10 717 014,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 739 880,00 2 677 587,00 909 655,00 1 157 729,00 1 464 104,00 2 580 198,00 2 590 845,00 2 693 044,00 3 621 576,00 3 652 750,00 3 842 594,00 7 829 346,00 10 130 325,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
324 069,00 318 607,00 341 822,00 329 748,00 320 591,00 333 156,00 353 913,00 374 123,00 420 679,00 412 529,00 768 593,00 534 372,00 586 689,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
12 998 836,00 15 440 543,00 17 202 639,00 15 885 995,00 15 497 048,00 12 816 432,00 12 991 905,00 13 056 756,00 13 004 166,00 14 322 319,00 15 033 786,00 11 224 721,00 10 148 141,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
36 312 110,00 36 418 364,00 39 035 907,00 38 757 249,00 38 078 660,00 37 277 384,00 37 040 464,00 36 963 157,00 35 661 269,00 40 792 519,00 41 289 913,00 42 674 717,00 42 943 249,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
12 595 601,00 15 195 510,00 16 793 206,00 15 648 226,00 15 252 998,00 12 570 791,00 12 725 746,00 12 716 583,00 12 675 374,00 14 060 368,00 14 668 158,00 3 571 532,00 1 866 691,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
13 745 309,00 13 609 992,00 16 050 215,00 15 352 402,00 14 502 290,00 13 351 827,00 12 706 179,00 12 424 680,00 10 863 413,00 15 659 644,00 15 459 871,00 16 509 255,00 16 671 072,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
22 970 030,00 23 053 408,00 23 395 127,00 23 642 622,00 23 820 425,00 24 171 199,00 24 600 439,00 24 878 645,00 25 126 647,00 25 394 820,00 26 195 676,00 33 818 651,00 34 553 623,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
355 445,00 356 010,00 361 585,00 356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00 333 805,00 333 447,00 330 858,00 328 218,00 332 651,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
355 445,00 356 010,00 361 585,00 356 381,00 349 474,00 339 693,00 337 445,00 336 012,00 333 805,00 333 447,00 330 858,00 328 218,00 332 651,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
22 614 585,00 22 697 398,00 23 033 542,00 23 286 241,00 23 470 951,00 23 831 506,00 24 262 994,00 24 542 633,00 24 792 842,00 25 061 373,00 25 864 818,00 33 490 433,00 34 220 972,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
403 233,00 245 034,00 409 433,00 237 769,00 244 051,00 245 641,00 266 159,00 340 173,00 328 792,00 261 952,00 365 628,00 7 653 188,00 8 281 450,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
22 211 352,00 22 452 364,00 22 624 109,00 23 048 472,00 23 226 900,00 23 585 865,00 23 996 835,00 24 202 460,00 24 464 050,00 24 799 421,00 25 499 190,00 25 837 245,00 25 939 522,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
110 313,00 97 596,00 34 123,00 75 670,00 72 355,00 53 337,00 49 381,00 49 108,00 67 359,00 59 999,00 55 489,00 80 939,00 72 279,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
95 955,00 99 713,00 96 085,00 106 430,00 106 378,00 96 098,00 98 164,00 102 359,00 100 083,00 104 263,00 386 045,00 118 588,00 110 562,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
596 059,00 110 186,00 912 071,00 −93 406,00 −326 755,00 446 796,00 −177 608,00 22 931,00 −440 951,00 1 724 133,00 965 580,00 749 248,00 1 216 977,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
564 292,00 191 196,00 2 668 064,00 −323 021,00 −627 242,00 −680 118,00 −195 581,00 −101 623,00 −1 409 472,00 1 711 780,00 455 100,00 −2 995 139,00 −1 138 001,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
190 832,00 −49 501,00 2 468 368,00 −742 894,00 −818 667,00 −1 025 759,00 −596 516,00 −302 170,00 −1 627 541,00 1 405 812,00 −241 684,00 −3 277 175,00 −1 227 927,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
373 460,00 240 703,00 199 699,00 419 873,00 191 424,00 345 641,00 400 938,00 200 541,00 218 068,00 305 968,00 696 786,00 282 035,00 89 925,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 653,00 565,00 6 310,00 −5 201,00 −6 904,00 −9 778,00 −2 245,00 −1 724,00 −2 204,00 −355,00 −2 586,00 −2 637,00 4 436,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−115,00 −130,00 385,00 −112,00 −202,00 −511,00 −121,00 −96,00 −123,00 −110,00 −116,00 −146,00 −87,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 768,00 695,00 5 925,00 −5 089,00 −6 702,00 −9 267,00 −2 124,00 −1 628,00 −2 081,00 −1 245,00 −1 470,00 −2 491,00 4 523,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 −1 000,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
58 819,00 52 790,00 52 626,00 −18 509,00 27 539,00 133 229,00 14 291,00 78 317,00 78 736,00 37 208,00 39 269,00 38 088,00 33 594,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−2,00 −3,00 6,00 −9,00 −1,00 −1,00 −3,00 0,00 −2,00 −21,00 −1,00 −1,00 −1,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−2,00 −3,00 6,00 −9,00 −1,00 −1,00 −3,00 0,00 −2,00 −21,00 −1,00 −1,00 −1,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14