Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09 2019 - 10 2019 - 11
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
19 322 915,00 21 131 858,00 19 431 699,00 19 086 613,00 19 952 438,00 18 920 485,00 19 011 373,00 19 892 112,00 19 054 360,00 19 150 679,00 19 753 777,00 18 379 650,00 18 475 359,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 218 529,00 30 065 181,00 29 798 143,00 29 932 677,00 29 499 177,00 29 774 177,00 29 651 531,00 29 413 858,00 29 809 732,00 29 888 449,00 29 966 908,00 30 881 536,00 31 130 123,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
223 915,00 1 694 077,00 −1 800 024,00 −392 214,00 622 336,00 −1 005 052,00 −71 651,00 646 755,00 −1 043 041,00 −369 838,00 709 542,00 −1 092 050,00 107 123,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
52 138,00 874 724,00 −371 135,00 104 800,00 −445 626,00 277 066,00 −123 095,00 −213 183,00 374 326,00 46 640,00 80 597,00 925 470,00 357 096,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
42 369 416,00 43 535 997,00 42 341 926,00 42 134 072,00 42 996 217,00 41 625 237,00 42 065 137,00 42 963 927,00 42 244 140,00 42 494 785,00 43 256 561,00 42 214 058,00 42 179 109,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
254 695,00 1 079 230,00 −1 398 767,00 −282 557,00 607 558,00 −1 341 954,00 277 081,00 688 121,00 −945 765,00 −247 049,00 871 057,00 −750 604,00 78 640,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
415 921,00 448 606,00 421 309,00 436 169,00 400 711,00 435 000,00 443 511,00 424 149,00 435 612,00 422 729,00 423 186,00 418 224,00 390 411,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−3 201,00 32 685,00 −27 297,00 14 859,00 −35 458,00 34 289,00 8 511,00 −19 362,00 11 463,00 −12 883,00 457,00 −4 962,00 −27 813,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
26 443 952,00 27 353 116,00 26 963 739,00 27 057 645,00 26 534 957,00 26 857 701,00 26 689 801,00 26 542 645,00 26 923 600,00 27 003 312,00 27 028 647,00 27 955 190,00 28 262 055,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
24 806 758,00 26 097 409,00 25 313 544,00 25 449 620,00 25 135 037,00 25 640 342,00 25 540 245,00 25 460 918,00 25 776 383,00 25 943 681,00 25 842 533,00 26 427 366,00 26 696 633,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 769 338,00 6 223 813,00 5 384 160,00 5 528 750,00 5 146 612,00 5 667 859,00 5 295 226,00 5 171 248,00 5 477 833,00 5 417 269,00 5 307 652,00 5 923 539,00 6 258 545,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 037 418,00 19 873 597,00 19 929 386,00 19 920 873,00 19 988 428,00 19 972 485,00 20 245 021,00 20 289 670,00 20 298 550,00 20 526 413,00 20 534 881,00 20 503 827,00 20 438 088,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,60 99,60 99,60 99,70 99,60 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00 360 817,00 360 430,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00 9 026,00 8 841,00 8 540,00 8 411,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 576,00 7 575,00 10 735,00 11 546,00 12 195,00 11 429,00 10 412,00 9 495,00 9 350,00 9 026,00 8 841,00 8 540,00 8 411,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 283 689,00 1 223 335,00 1 193 914,00 1 198 979,00 1 219 199,00 1 211 032,00 1 220 383,00 1 228 711,00 1 220 945,00 1 219 056,00 1 225 693,00 1 182 355,00 1 182 426,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 271 669,00 1 213 684,00 1 187 003,00 1 192 382,00 1 210 467,00 1 201 376,00 1 210 322,00 1 218 794,00 1 211 254,00 1 210 191,00 1 217 295,00 1 175 525,00 1 176 955,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
12 020,00 9 651,00 6 911,00 6 597,00 8 732,00 9 656,00 10 061,00 9 917,00 9 691,00 8 865,00 8 398,00 6 830,00 5 471,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00 255,00 251,00 247,00 226,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
263,00 339,00 335,00 327,00 309,00 296,00 332,00 286,00 270,00 255,00 251,00 247,00 226,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
263,00 339,00 335,00 327,00 300,00 296,00 290,00 286,00 270,00 255,00 251,00 247,00 226,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 769 343,00 8 608 664,00 8 639 250,00 8 643 427,00 8 646 301,00 8 572 301,00 8 736 456,00 8 707 516,00 8 642 077,00 8 812 313,00 8 759 297,00 8 732 485,00 8 637 809,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 743 363,00 8 584 958,00 8 615 877,00 8 620 361,00 8 623 016,00 8 551 495,00 8 717 223,00 8 686 294,00 8 620 204,00 8 790 729,00 8 737 746,00 8 711 456,00 8 619 768,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
25 980,00 23 706,00 23 373,00 23 066,00 23 285,00 20 806,00 19 233,00 21 222,00 21 873,00 21 584,00 21 551,00 21 029,00 18 041,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 588 382,00 9 640 561,00 9 698 136,00 9 687 731,00 9 735 558,00 9 806 428,00 9 907 695,00 9 979 529,00 10 065 432,00 10 126 672,00 10 185 995,00 10 227 917,00 10 257 203,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
9 546 051,00 9 599 227,00 9 658 235,00 9 648 514,00 9 696 257,00 9 767 323,00 9 868 167,00 9 940 895,00 10 026 666,00 10 088 189,00 10 147 511,00 10 190 174,00 10 219 969,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
42 327,00 41 333,00 39 901,00 39 215,00 39 301,00 39 103,00 39 531,00 38 633,00 38 769,00 38 484,00 38 483,00 37 744,00 37 234,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 357 725,00 18 249 225,00 18 337 386,00 18 331 158,00 18 381 859,00 18 378 729,00 18 644 151,00 18 687 045,00 18 707 509,00 18 938 985,00 18 945 292,00 18 960 402,00 18 895 012,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
71 530,00 69 950,00 69 160,00 69 404,00 74 157,00 73 240,00 76 328,00 76 214,00 41 738,00 41 674,00 42 072,00 30 004,00 30 001,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 212 159,00 1 153 385,00 1 124 754,00 1 129 575,00 1 145 042,00 1 137 792,00 1 144 055,00 1 152 497,00 1 179 207,00 1 177 382,00 1 183 621,00 1 152 351,00 1 152 425,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
389 165,00 393 127,00 387 013,00 378 865,00 374 866,00 371 000,00 369 741,00 364 131,00 360 474,00 359 091,00 354 802,00 352 277,00 352 019,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
534 055,00 574 329,00 567 041,00 520 182,00 399 457,00 456 938,00 342 836,00 353 321,00 320 760,00 334 828,00 367 790,00 732 728,00 748 696,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
233 998,00 277 105,00 279 186,00 228 811,00 217 810,00 271 042,00 157 036,00 162 044,00 125 359,00 132 836,00 167 526,00 155 447,00 180 666,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
300 058,00 297 225,00 287 857,00 291 370,00 181 647,00 185 898,00 185 800,00 191 280,00 195 401,00 201 993,00 200 267,00 577 281,00 568 029,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,80 100,00 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 100,00 100,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 530,00 166 633,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 433,00 17 403,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 433,00 17 403,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 097,00 149 230,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00 8 830,00 10 045,00 7 165,00 8 356,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
127 597,00 130 032,00 126 351,00 127 112,00 7 452,00 7 103,00 6 934,00 10 123,00 11 015,00 8 798,00 9 962,00 7 084,00 8 159,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
604,00 40,00 40,00 39,00 37,00 20,00 23,00 17,00 31,00 32,00 83,00 81,00 197,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 93,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 93,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 93,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00 162 998,00 159 421,00 357 411,00 348 661,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
142 027,00 137 709,00 131 759,00 134 744,00 144 581,00 148 815,00 148 906,00 151 050,00 154 565,00 162 998,00 159 421,00 357 411,00 348 661,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 830,00 29 442,00 29 708,00 29 475,00 29 576,00 29 958,00 29 938,00 30 090,00 29 792,00 30 165,00 30 799,00 43 080,00 44 285,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
29 799,00 29 410,00 29 677,00 29 366,00 29 466,00 29 852,00 29 828,00 29 982,00 29 681,00 30 053,00 30 689,00 42 974,00 44 258,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
32,00 32,00 31,00 110,00 111,00 108,00 109,00 109,00 110,00 110,00 110,00 108,00 28,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
171 857,00 167 151,00 161 467,00 164 219,00 174 157,00 178 773,00 178 844,00 181 140,00 184 357,00 193 163,00 190 220,00 400 491,00 392 946,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
128 201,00 130 072,00 126 391,00 127 151,00 7 489,00 7 123,00 6 957,00 10 140,00 11 046,00 8 830,00 10 045,00 7 165,00 8 356,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 097,00 149 230,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 097,00 149 230,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 103 141,00 681 379,00 1 083 154,00 1 087 842,00 1 000 462,00 760 420,00 806 720,00 728 406,00 826 458,00 724 803,00 818 323,00 795 099,00 816 727,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
802 472,00 391 346,00 775 820,00 791 536,00 702 245,00 455 625,00 500 359,00 426 598,00 514 115,00 412 674,00 496 306,00 474 700,00 493 744,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
300 669,00 290 033,00 307 333,00 296 307,00 298 218,00 304 796,00 306 363,00 301 810,00 312 344,00 312 129,00 322 017,00 320 397,00 322 983,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,20 99,20 99,20 99,20 99,20 97,20 97,20 99,50 99,50 99,50 99,60 99,60 99,60
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 2,50 2,50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00 97 839,00 101 334,00 105 983,00 102 546,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
75 610,00 81 847,00 85 840,00 80 082,00 84 185,00 89 146,00 88 537,00 93 423,00 98 721,00 97 839,00 101 334,00 105 983,00 102 546,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
152 380,00 135 827,00 148 833,00 140 074,00 137 927,00 148 275,00 150 095,00 141 019,00 145 414,00 145 843,00 152 570,00 146 244,00 151 198,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
151 349,00 134 838,00 147 842,00 139 095,00 136 935,00 141 022,00 142 798,00 140 987,00 145 414,00 145 843,00 152 570,00 146 204,00 151 157,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 031,00 989,00 991,00 979,00 992,00 7 253,00 7 297,00 32,00 0,00 0,00 0,00 40,00 41,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
66 207,00 65 882,00 66 190,00 66 432,00 66 367,00 67 120,00 67 465,00 67 117,00 67 945,00 68 184,00 67 847,00 67 885,00 68 965,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
65 078,00 64 734,00 64 954,00 65 198,00 65 121,00 65 939,00 66 275,00 65 923,00 66 753,00 66 989,00 66 689,00 66 812,00 67 830,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 129,00 1 148,00 1 236,00 1 234,00 1 246,00 1 181,00 1 190,00 1 194,00 1 192,00 1 195,00 1 158,00 1 073,00 1 135,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 472,00 6 474,00 6 469,00 9 718,00 9 739,00 255,00 265,00 250,00 261,00 263,00 263,00 283,00 274,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 246,00 6 248,00 6 241,00 9 492,00 9 501,00 26,00 26,00 27,00 28,00 25,00 19,00 56,00 44,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 226,00 228,00 226,00 238,00 229,00 239,00 223,00 233,00 238,00 244,00 227,00 230,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
730 108,00 301 826,00 707 228,00 708 998,00 634 333,00 378 317,00 430 165,00 372 374,00 456 543,00 353 200,00 403 127,00 416 506,00 436 871,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
168 851,00 159 024,00 164 789,00 160 563,00 158 616,00 159 880,00 160 140,00 156 405,00 159 047,00 164 177,00 166 794,00 162 266,00 164 458,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 637 197,00 1 255 709,00 1 650 195,00 1 608 025,00 1 399 920,00 1 217 361,00 1 149 558,00 1 081 732,00 1 147 219,00 1 059 632,00 1 186 116,00 1 527 825,00 1 565 422,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 036 470,00 668 451,00 1 055 006,00 1 020 347,00 920 055,00 726 667,00 657 395,00 588 642,00 639 474,00 545 510,00 663 832,00 630 147,00 674 410,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
600 727,00 587 258,00 595 189,00 587 678,00 479 865,00 490 694,00 492 163,00 493 090,00 507 745,00 514 122,00 522 284,00 897 678,00 891 012,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
471 577,00 430 453,00 520 324,00 410 050,00 411 492,00 416 483,00 421 544,00 312 209,00 322 379,00 318 642,00 311 534,00 303 840,00 347 763,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 340 812,00 26 671 738,00 25 880 585,00 25 969 802,00 25 534 494,00 26 097 280,00 25 883 081,00 25 814 239,00 26 097 142,00 26 278 510,00 26 210 323,00 27 160 094,00 27 445 329,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
469 477,00 429 150,00 517 965,00 408 690,00 410 174,00 415 926,00 419 655,00 309 817,00 318 776,00 315 784,00 309 882,00 295 111,00 341 926,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
5 003 336,00 6 500 918,00 5 663 346,00 5 757 561,00 5 364 422,00 5 938 901,00 5 452 262,00 5 333 292,00 5 603 192,00 5 550 105,00 5 475 178,00 6 078 986,00 6 439 211,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 339 573,00 20 172 127,00 20 219 599,00 20 213 604,00 20 171 393,00 20 158 939,00 20 432 712,00 20 483 340,00 20 497 556,00 20 731 263,00 20 736 795,00 21 089 833,00 21 011 960,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00 530 347,00 527 063,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
395 741,00 400 702,00 397 748,00 390 411,00 387 061,00 382 429,00 380 153,00 373 626,00 369 824,00 368 117,00 363 643,00 530 347,00 527 063,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
19 943 832,00 19 771 425,00 19 821 851,00 19 823 193,00 19 784 332,00 19 776 510,00 20 052 558,00 20 109 714,00 20 127 732,00 20 363 146,00 20 373 152,00 20 559 486,00 20 484 897,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
2 100,00 1 304,00 2 358,00 1 360,00 1 318,00 557,00 1 889,00 2 392,00 3 603,00 2 858,00 1 652,00 8 728,00 5 837,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
19 941 732,00 19 770 121,00 19 819 493,00 19 821 833,00 19 783 014,00 19 775 953,00 20 050 669,00 20 107 322,00 20 124 129,00 20 360 288,00 20 371 500,00 20 550 758,00 20 479 060,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 364,00 89 520,00 68 592,00 82 538,00 67 912,00 77 308,00 70 194,00 54 224,00 57 572,00 59 474,00 93 179,00 58 194,00 56 873,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
131 818,00 131 009,00 142 544,00 135 744,00 139 602,00 144 916,00 146 223,00 145 405,00 153 297,00 147 952,00 155 223,00 158 131,00 158 525,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
69 223,00 928 019,00 −387 531,00 93 744,00 −522 907,00 323 502,00 −168 089,00 −138 761,00 377 552,00 81 842,00 30 585,00 914 521,00 383 441,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
112 036,00 1 309 274,00 −781 881,00 138 854,00 −309 436,00 507 054,00 −98 524,00 −74 159,00 316 635,00 172 896,00 −91 936,00 589 457,00 351 694,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
46 478,00 1 454 607,00 −839 697,00 144 450,00 −382 206,00 521 250,00 −372 603,00 −123 851,00 306 465,00 −60 638,00 −109 711,00 616 006,00 342 275,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
65 555,00 −145 331,00 57 817,00 −5 595,00 72 770,00 −14 197,00 274 078,00 49 691,00 10 170,00 233 534,00 17 774,00 −26 549,00 9 419,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 741,00 4 961,00 −2 976,00 −7 338,00 −3 350,00 −4 632,00 −2 467,00 −6 527,00 −3 802,00 −1 707,00 −4 474,00 −1 771,00 −387,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−94,00 999,00 3 143,00 810,00 649,00 −766,00 −928,00 −917,00 −145,00 −324,00 −185,00 79,00 −129,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 835,00 3 962,00 −6 119,00 −8 148,00 −3 999,00 −3 866,00 −1 539,00 −5 610,00 −3 657,00 −1 383,00 −4 289,00 −1 850,00 −258,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
−35 845,00 −60 371,00 −29 399,00 4 739,00 20 100,00 −8 127,00 9 266,00 8 424,00 −7 895,00 −1 982,00 6 549,00 −43 214,00 16,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−5,00 76,00 −4,00 −8,00 −18,00 −13,00 36,00 −46,00 −16,00 −15,00 −4,00 −4,00 −21,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−5,00 76,00 −4,00 −8,00 −27,00 −4,00 −6,00 −4,00 −16,00 −15,00 −4,00 −4,00 −21,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 −9,00 42,00 −42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14