Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09 sorting 2023 - 10 sorting 2023 - 11 sorting 2023 - 12 sorting 2024 - 01 sorting 2024 - 02 sorting 2024 - 03 sorting 2024 - 04
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
28 123 808,00 27 284 043,00 28 455 410,00 28 379 304,00 27 631 810,00 26 884 543,00 27 142 556,00 28 586 627,00 29 426 673,00 28 901 120,00 30 627 239,00 30 558 940,00 29 756 656,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
58 550 515,00 58 800 710,00 58 583 215,00 59 263 578,00 59 669 521,00 58 989 692,00 60 090 309,00 61 701 274,00 63 578 241,00 63 432 191,00 64 208 038,00 64 739 046,00 64 647 304,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
−1 348 430,00 −907 852,00 1 242 000,00 −12 307,00 −784 960,00 −536 469,00 264 303,00 1 163 249,00 425 837,00 −521 684,00 1 798 296,00 −212 109,00 −658 976,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
685 644,00 188 018,00 −205 378,00 689 179,00 395 773,00 −706 775,00 1 107 310,00 1 615 307,00 1 874 277,00 −174 254,00 765 468,00 438 507,00 −202 767,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
66 680 561,00 68 345 219,00 68 444 967,00 67 811 182,00 68 226 546,00 68 810 080,00 68 989 594,00 67 876 520,00 67 908 316,00 67 573 400,00 67 922 382,00 69 676 345,00 69 687 807,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
1 618 814,00 1 540 344,00 179 206,00 −563 778,00 370 849,00 772 588,00 191 857,00 −1 394 688,00 −387 328,00 −354 348,00 410 957,00 1 518 108,00 45 733,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
400 139,00 388 311,00 408 352,00 452 257,00 434 756,00 405 557,00 426 460,00 426 283,00 418 834,00 413 235,00 396 617,00 441 079,00 460 805,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
−2 582,00 −11 828,00 20 041,00 147 777,00 −17 502,00 −29 199,00 20 903,00 −177,00 −7 449,00 −5 599,00 −16 619,00 44 462,00 19 726,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
50 860 733,00 51 102 211,00 50 782 222,00 51 127 655,00 51 392 159,00 50 825 094,00 51 992 004,00 53 460 922,00 55 038 911,00 54 822 488,00 55 402 144,00 55 730 943,00 55 573 546,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
37 679 340,00 36 221 272,00 35 819 543,00 35 722 611,00 35 863 122,00 34 800 686,00 35 812 335,00 37 508 725,00 39 179 618,00 38 987 501,00 39 119 275,00 38 378 014,00 37 823 222,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 135 833,00 9 599 666,00 9 089 594,00 9 610 198,00 9 452 986,00 8 129 478,00 8 942 026,00 10 603 391,00 12 058 246,00 11 965 281,00 12 014 875,00 10 870 097,00 10 174 604,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
26 543 506,00 26 621 605,00 26 729 948,00 26 112 414,00 26 410 133,00 26 671 208,00 26 870 309,00 26 905 331,00 27 121 371,00 27 022 219,00 27 104 400,00 27 507 917,00 27 648 618,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
324 165,00 327 917,00 334 385,00 337 865,00 344 113,00 342 099,00 346 273,00 358 765,00 383 042,00 359 718,00 358 399,00 351 211,00 356 943,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 189,00 2 099,00 3 829,00 3 735,00 7 552,00 8 030,00 11 359,00 16 528,00 24 007,00 18 086,00 24 484,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
2 189,00 2 099,00 3 829,00 3 735,00 7 552,00 8 030,00 11 359,00 16 528,00 24 007,00 18 086,00 24 484,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
321 976,00 325 818,00 330 556,00 334 130,00 336 561,00 334 069,00 334 914,00 342 237,00 359 035,00 341 632,00 333 915,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 120 096,00 2 172 479,00 2 177 890,00 1 382 302,00 1 429 453,00 1 478 348,00 1 471 535,00 1 484 982,00 1 502 546,00 1 454 492,00 1 500 250,00 1 529 547,00 1 540 467,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
2 116 571,00 2 169 078,00 2 174 730,00 1 379 323,00 1 426 165,00 1 477 037,00 1 470 676,00 1 483 538,00 1 501 282,00 1 453 196,00 1 499 363,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
3 525,00 3 401,00 3 160,00 2 979,00 3 288,00 1 311,00 859,00 1 444,00 1 264,00 1 296,00 887,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
72,00 94,00 70,00 68,00 67,00 66,00 65,00 63,00 45,00 44,00 44,00 43,00 43,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
72,00 94,00 70,00 68,00 67,00 66,00 65,00 63,00 45,00 44,00 44,00 43,00 43,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
72,00 71,00 70,00 68,00 67,00 66,00 65,00 63,00 45,00 44,00 44,00 43,00 43,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 207 246,00 10 126 137,00 10 109 853,00 10 205 510,00 10 353 138,00 10 492 361,00 10 623 996,00 10 583 975,00 10 728 738,00 10 636 754,00 10 622 675,00 10 926 326,00 10 949 420,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 206 440,00 10 125 318,00 10 108 681,00 10 203 970,00 10 351 013,00 10 490 802,00 10 623 608,00 10 583 404,00 10 728 277,00 10 635 628,00 10 622 085,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
806,00 819,00 1 172,00 1 540,00 2 125,00 1 559,00 388,00 571,00 461,00 1 126,00 590,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
13 891 928,00 13 994 978,00 14 107 747,00 14 186 665,00 14 283 360,00 14 358 333,00 14 428 439,00 14 477 549,00 14 506 998,00 14 571 207,00 14 623 030,00 14 700 793,00 14 801 745,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
13 869 003,00 13 971 936,00 14 085 097,00 14 164 317,00 14 260 986,00 14 336 038,00 14 406 239,00 14 455 561,00 14 484 888,00 14 549 463,00 14 601 695,00 14 679 971,00 14 781 039,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
22 924,00 23 041,00 22 651,00 22 349,00 22 375,00 22 298,00 22 201,00 21 988,00 22 112,00 21 747,00 21 335,00 20 822,00 20 705,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
24 099 174,00 24 121 115,00 24 217 600,00 24 392 176,00 24 636 497,00 24 850 694,00 25 052 435,00 25 061 524,00 25 235 736,00 25 207 961,00 25 245 705,00 25 627 119,00 25 751 165,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
249 617,00 255 758,00 261 907,00 260 413,00 265 941,00 270 561,00 275 272,00 273 340,00 276 782,00 279 437,00 277 431,00 270 573,00 269 745,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 870 479,00 1 916 721,00 1 915 983,00 1 121 889,00 1 163 512,00 1 207 787,00 1 196 263,00 1 211 642,00 1 225 764,00 1 175 055,00 1 222 819,00 1 258 974,00 1 270 722,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
321 976,00 325 818,00 330 556,00 334 130,00 336 561,00 334 069,00 334 914,00 342 237,00 359 035,00 341 632,00 333 915,00 329 180,00 330 061,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
321 976,00 325 818,00 330 556,00 334 130,00 336 561,00 334 069,00 334 914,00 342 237,00 359 035,00 341 632,00 333 915,00 329 180,00 330 061,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 481 082,00 8 536 375,00 8 704 171,00 9 117 766,00 9 103 021,00 9 551 930,00 9 792 955,00 9 922 681,00 10 198 321,00 10 087 915,00 10 488 592,00 11 062 979,00 11 171 867,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
564 651,00 742 619,00 782 167,00 1 270 208,00 1 286 010,00 1 447 410,00 1 420 467,00 1 519 090,00 1 854 764,00 1 890 110,00 1 746 982,00 1 773 923,00 1 780 177,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 916 432,00 7 793 756,00 7 922 005,00 7 847 560,00 7 817 010,00 8 104 520,00 8 372 488,00 8 403 591,00 8 343 555,00 8 197 806,00 8 741 610,00 9 289 056,00 9 391 691,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00 214 405,00 424 070,00 506 407,00 556 768,00 577 519,00 663 256,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00 214 405,00 424 070,00 506 407,00 556 768,00 577 519,00 663 256,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 593 048,00 7 456 799,00 7 500 065,00 7 450 765,00 7 409 525,00 7 679 564,00 7 884 978,00 7 721 586,00 7 479 754,00 7 243 672,00 7 727 250,00 8 213 278,00 8 207 038,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 593 034,00 7 456 785,00 7 500 052,00 7 450 753,00 7 409 514,00 7 679 554,00 7 884 969,00 7 721 579,00 7 479 750,00 7 243 667,00 7 727 247,00 8 213 276,00 8 207 035,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
14,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 7,00 4,00 5,00 3,00 2,00 3,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
110 146,00 111 808,00 183 197,00 144 576,00 141 060,00 142 667,00 144 179,00 144 089,00 108 266,00 103 128,00 101 345,00 134 554,00 141 044,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
110 119,00 111 780,00 183 167,00 144 541,00 141 014,00 142 620,00 144 129,00 144 031,00 108 216,00 103 062,00 101 290,00 134 502,00 140 981,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
27,00 28,00 30,00 35,00 46,00 47,00 50,00 58,00 50,00 66,00 55,00 52,00 63,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
213 237,00 225 150,00 238 741,00 252 219,00 266 428,00 282 289,00 302 661,00 323 510,00 331 466,00 344 599,00 356 247,00 363 705,00 380 354,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
212 179,00 224 017,00 237 577,00 251 033,00 265 285,00 281 132,00 301 511,00 322 311,00 330 592,00 343 643,00 355 298,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 058,00 1 132,00 1 163,00 1 187,00 1 142,00 1 157,00 1 149,00 1 200,00 873,00 957,00 948,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
323 383,00 336 958,00 421 938,00 396 795,00 407 488,00 424 956,00 446 840,00 467 599,00 439 732,00 447 727,00 457 592,00 498 259,00 521 398,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 593 048,00 7 456 799,00 7 500 065,00 7 450 765,00 7 409 525,00 7 679 564,00 7 884 978,00 7 721 586,00 7 479 754,00 7 243 672,00 7 727 250,00 8 213 278,00 8 207 038,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00 214 405,00 424 070,00 506 407,00 556 768,00 577 519,00 663 256,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 667,00 214 405,00 424 070,00 506 407,00 556 768,00 577 519,00 663 256,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 700 310,00 6 344 563,00 6 258 509,00 6 287 277,00 6 426 016,00 6 472 480,00 6 386 714,00 6 029 516,00 5 660 974,00 5 747 072,00 5 794 277,00 6 289 951,00 6 578 457,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 306 216,00 5 913 099,00 5 847 104,00 5 832 486,00 5 937 940,00 5 951 364,00 5 831 807,00 5 464 557,00 5 112 528,00 5 193 483,00 5 275 751,00 5 726 405,00 5 999 395,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
394 095,00 431 464,00 411 406,00 454 792,00 488 077,00 521 115,00 554 907,00 564 959,00 548 446,00 553 589,00 518 527,00 563 545,00 579 062,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
60,90 60,20 52,80 52,70 52,50 53,10 51,40 49,00 45,60 42,30 37,90 40,50 38,30
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
38,80 39,50 46,80 47,00 47,30 46,70 48,40 50,90 54,20 57,30 61,90 59,30 61,60
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,20 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
149 836,00 144 385,00 129 663,00 173 342,00 187 521,00 208 057,00 218 883,00 208 007,00 179 958,00 161 421,00 127 977,00 129 306,00 136 778,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
149 409,00 143 884,00 129 133,00 172 777,00 186 922,00 207 441,00 218 202,00 207 280,00 179 233,00 160 646,00 127 163,00 128 593,00 136 012,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
427,00 501,00 530,00 565,00 599,00 616,00 681,00 727,00 725,00 775,00 814,00 713,00 766,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
217 674,00 234 415,00 255 897,00 277 898,00 294 351,00 306 698,00 331 918,00 351 667,00 361 816,00 381 843,00 385 676,00 399 493,00 421 860,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
64 195,00 63 532,00 62 861,00 63 499,00 63 138,00 63 082,00 63 290,00 64 103,00 64 167,00 64 330,00 64 737,00 65 095,00 65 448,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
153 479,00 170 883,00 193 036,00 214 399,00 231 213,00 243 616,00 268 628,00 287 564,00 297 649,00 317 513,00 320 939,00 334 398,00 356 412,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
26 586,00 52 662,00 25 846,00 3 553,00 6 207,00 6 365,00 4 104,00 5 287,00 6 670,00 10 324,00 4 874,00 34 747,00 20 422,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
26 360,00 52 495,00 25 107,00 3 437,00 6 053,00 6 257,00 3 993,00 5 178,00 6 570,00 9 358,00 4 720,00 34 650,00 20 327,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
226,00 167,00 739,00 116,00 154,00 108,00 111,00 109,00 100,00 966,00 154,00 97,00 95,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 260 191,00 5 851 587,00 5 808 233,00 5 800 711,00 5 904 791,00 5 905 373,00 5 786 636,00 5 415 197,00 5 077 157,00 5 150 493,00 5 244 279,00 5 662 082,00 5 897 113,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
287 329,00 303 736,00 310 884,00 358 060,00 388 942,00 425 016,00 458 200,00 469 007,00 456 871,00 457 914,00 427 183,00 439 481,00 467 437,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
13 181 393,00 14 880 938,00 14 962 682,00 15 405 045,00 15 529 038,00 16 024 409,00 16 179 669,00 15 952 197,00 15 859 293,00 15 834 987,00 16 282 871,00 17 352 929,00 17 750 325,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
4 870 866,00 6 655 718,00 6 629 271,00 7 102 693,00 7 223 951,00 7 398 774,00 7 252 274,00 6 983 647,00 6 967 292,00 7 083 593,00 7 022 734,00 7 500 328,00 7 779 572,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 310 527,00 8 225 220,00 8 333 411,00 8 302 351,00 8 305 088,00 8 625 635,00 8 927 395,00 8 968 550,00 8 892 001,00 8 751 394,00 9 260 137,00 9 852 601,00 9 970 753,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
7 330 526,00 6 365 391,00 7 709 613,00 7 828 419,00 7 224 277,00 6 394 748,00 6 773 176,00 8 989 701,00 9 639 693,00 9 196 899,00 11 446 273,00 11 326 749,00 10 894 145,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
46 160 421,00 44 757 648,00 44 523 714,00 44 840 377,00 44 966 143,00 44 352 616,00 45 605 290,00 47 431 406,00 49 377 939,00 49 075 416,00 49 607 867,00 49 440 993,00 48 995 089,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
6 984 278,00 6 059 508,00 7 363 303,00 7 551 391,00 6 957 994,00 6 048 507,00 6 476 549,00 8 723 458,00 9 292 897,00 8 933 487,00 11 179 940,00 10 980 273,00 10 650 169,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
11 700 483,00 10 342 286,00 9 871 761,00 10 880 405,00 10 738 997,00 9 576 888,00 10 362 493,00 12 122 481,00 13 913 010,00 13 855 391,00 13 761 857,00 12 644 020,00 11 954 781,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
34 806 185,00 34 721 242,00 34 998 258,00 34 237 000,00 34 493 427,00 35 121 971,00 35 539 420,00 35 575 169,00 35 811 722,00 35 483 436,00 36 112 341,00 37 143 450,00 37 284 282,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
324 165,00 327 917,00 334 385,00 337 865,00 344 113,00 342 099,00 386 940,00 573 170,00 807 112,00 866 125,00 915 167,00 928 730,00 1 020 199,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
324 165,00 327 917,00 334 385,00 337 865,00 344 113,00 342 099,00 386 940,00 573 170,00 807 112,00 866 125,00 915 167,00 928 730,00 1 020 199,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
34 482 020,00 34 393 325,00 34 663 873,00 33 899 135,00 34 149 314,00 34 779 872,00 35 152 480,00 35 001 999,00 35 004 610,00 34 617 311,00 35 197 174,00 36 214 720,00 36 264 083,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
346 248,00 305 882,00 346 310,00 277 028,00 266 283,00 346 241,00 296 627,00 266 244,00 346 796,00 263 412,00 266 333,00 346 475,00 243 975,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
34 135 772,00 34 087 443,00 34 317 563,00 33 622 107,00 33 883 031,00 34 433 631,00 34 855 853,00 34 735 755,00 34 657 814,00 34 353 899,00 34 930 841,00 35 868 245,00 36 020 108,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
46 025,00 61 512,00 38 871,00 31 775,00 33 149,00 45 991,00 45 171,00 49 360,00 35 371,00 42 990,00 31 472,00 64 323,00 102 282,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
106 766,00 127 728,00 100 522,00 96 732,00 99 135,00 96 099,00 96 707,00 95 952,00 91 575,00 95 675,00 91 344,00 124 064,00 111 625,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
476 240,00 236 604,00 −313 036,00 245 026,00 261 506,00 −568 622,00 1 167 768,00 1 475 069,00 1 579 081,00 −217 813,00 580 634,00 333 241,00 −158 351,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
−849 731,00 −1 456 995,00 −397 456,00 −198 322,00 141 080,00 −1 056 432,00 1 012 392,00 1 698 225,00 1 672 639,00 −190 805,00 133 387,00 −734 895,00 −553 155,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1 052 203,00 −1 536 288,00 −509 988,00 416 853,00 −157 322,00 −1 323 734,00 812 549,00 1 661 512,00 1 454 955,00 −93 147,00 49 591,00 −1 144 775,00 −695 569,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
202 474,00 79 293,00 112 532,00 −615 174,00 298 400,00 267 304,00 199 842,00 36 711,00 217 685,00 −97 658,00 83 797,00 409 880,00 142 414,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4 610,00 3 797,00 4 643,00 1 623,00 6 248,00 −2 016,00 4 174,00 12 494,00 24 090,00 −23 324,00 −1 319,00 −7 215,00 5 732,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−113,00 −90,00 −95,00 −94,00 3 817,00 476,00 3 329,00 5 171,00 7 478,00 −5 921,00 6 398,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−4 497,00 3 887,00 4 738,00 1 717,00 2 431,00 −2 492,00 845,00 7 323,00 16 612,00 −17 403,00 −7 717,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
74 049,00 52 195,00 −2 665,00 −795 601,00 47 126,00 45 732,00 2 028,00 6 447,00 14 804,00 −48 054,00 45 770,00 29 318,00 9 168,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 22,00 −24,00 −2,00 −1,00 −1,00 −1,00 −2,00 −18,00 −1,00 0,00 −1,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
−1,00 −1,00 −1,00 −2,00 −1,00 −1,00 −1,00 −2,00 −18,00 −1,00 0,00 −1,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 23,00 −23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14