Lietuvos bankas

Lietuvos pinigų finansų įstaigų balanso duomenys, pagal finansines priemones, rezidentiškumą, sektorių, trukmę ir valiutą.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpiai
Balanso straipsnis
Pradinis terminas
Duomenų tipas
Priešingos šalies ekonominė erdvė
Priešingos šalies sektorius
Atskaitingasis sektorius
Sandorio valiuta
Eilutės denominacija

Matavimo vienetai: Eurai (tūkstančiai) , Procentai (vienetai)

sorting sorting 2020 - 08 sorting 2020 - 09 sorting 2020 - 10 sorting 2020 - 11 sorting 2020 - 12 sorting 2021 - 01 sorting 2021 - 02 sorting 2021 - 03 sorting 2021 - 04 sorting 2021 - 05 sorting 2021 - 06 sorting 2021 - 07 sorting 2021 - 08
Nacionalinio centrinio banko turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
26 169 727,00 26 393 984,00 27 770 823,00 28 634 768,00 27 176 635,00 29 241 421,00 29 781 336,00 29 600 632,00 29 699 152,00 30 636 642,00 31 715 334,00 31 543 573,00 31 785 179,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (likučiai)
BPS.M.A00.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
35 952 134,00 36 967 243,00 37 583 220,00 38 199 301,00 39 606 303,00 39 371 498,00 39 353 435,00 39 877 898,00 39 258 023,00 39 843 287,00 40 729 109,00 41 091 537,00 41 386 495,00
Nacionalinio centrinio banko turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
506 767,00 93 323,00 1 272 674,00 921 978,00 −1 461 469,00 2 138 246,00 820 513,00 −169 337,00 233 644,00 1 032 233,00 1 008 869,00 −371 549,00 209 560,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turtas (sandoriai)
BPS.M.A00.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 122 516,00 1 027 089,00 644 111,00 620 279,00 1 420 507,00 −235 347,00 5 850,00 527 680,00 −601 943,00 604 752,00 878 553,00 365 361,00 293 185,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (likučiai)
BPS.M.A0N.A.1.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
45 233 953,00 46 229 010,00 45 053 812,00 45 024 262,00 46 913 014,00 45 469 810,00 45 647 301,00 44 331 389,00 44 835 805,00 45 518 038,00 46 181 385,00 46 985 286,00 47 779 655,00
Pinigų finansų įstaigų grynasis turtas (sandoriai)
BPS.M.A0N.A.4.00.000.000.LT.N.PA___.E.SR
953 217,00 876 950,00 −1 251 068,00 29 328,00 1 897 937,00 −1 369 725,00 481 965,00 −1 299 265,00 653 516,00 795 800,00 587 865,00 607 130,00 760 648,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (likučiai)
BPS.M.A10.X.1.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
435 980,00 428 624,00 444 150,00 451 466,00 445 888,00 410 667,00 439 178,00 464 234,00 469 460,00 473 547,00 458 799,00 455 630,00 481 203,00
Kitų pinigų finansų įstaigų turimi grynieji pinigai eurais (sandoriai)
BPS.M.A10.X.4.00.000.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 222,00 −7 356,00 15 526,00 7 316,00 −5 578,00 −35 221,00 28 510,00 25 056,00 5 226,00 4 086,00 −14 748,00 −3 169,00 25 573,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
32 763 164,00 33 809 728,00 34 271 580,00 34 822 205,00 36 283 083,00 36 030 109,00 35 988 703,00 36 572 706,00 35 892 720,00 36 481 851,00 36 415 636,00 36 748 897,00 37 007 416,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
29 770 030,00 30 014 757,00 31 729 578,00 32 285 980,00 32 233 277,00 32 998 854,00 33 080 702,00 34 102 608,00 32 947 125,00 32 948 433,00 33 509 772,00 33 522 412,00 34 007 939,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
9 630 399,00 9 796 520,00 11 551 770,00 12 139 059,00 12 279 886,00 13 031 401,00 13 074 851,00 13 872 890,00 12 489 188,00 12 251 492,00 12 709 670,00 12 415 557,00 12 571 760,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 139 632,00 20 218 237,00 20 177 810,00 20 146 920,00 19 953 391,00 19 967 453,00 20 005 852,00 20 229 721,00 20 457 935,00 20 696 941,00 20 800 099,00 21 106 853,00 21 436 178,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,70 99,80 99,70 99,80 99,80 99,70 99,80 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.10.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,20 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
332 266,00 329 751,00 335 507,00 337 240,00 352 525,00 348 568,00 343 750,00 332 929,00 332 953,00 334 965,00 333 920,00 338 117,00 340 305,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00 5 731,00 5 633,00 5 462,00 5 330,00 5 160,00 5 026,00 4 810,00 4 697,00 4 568,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
6 193,00 5 899,00 5 784,00 5 662,00 5 731,00 5 633,00 5 462,00 5 330,00 5 160,00 5 026,00 4 810,00 4 697,00 4 568,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
326 073,00 323 852,00 329 723,00 331 578,00 346 794,00 342 935,00 338 288,00 327 599,00 327 793,00 329 939,00 329 110,00 333 420,00 335 737,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 069 685,00 1 067 508,00 1 101 661,00 1 098 074,00 1 088 421,00 1 047 138,00 1 036 023,00 1 075 129,00 1 125 615,00 1 167 883,00 1 206 611,00 1 219 635,00 1 307 763,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 067 652,00 1 065 002,00 1 097 802,00 1 094 348,00 1 084 772,00 1 043 205,00 1 032 220,00 1 071 409,00 1 109 329,00 1 147 396,00 1 191 653,00 1 207 954,00 1 295 654,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
2 033,00 2 506,00 3 859,00 3 726,00 3 649,00 3 933,00 3 803,00 3 720,00 16 286,00 20 487,00 14 958,00 11 681,00 12 109,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00 137,00 126,00 125,00 122,00 120,00 118,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00 137,00 126,00 125,00 122,00 120,00 118,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
235,00 232,00 220,00 215,00 212,00 211,00 139,00 137,00 126,00 125,00 122,00 120,00 118,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
7 889 325,00 7 909 077,00 7 782 411,00 7 702 703,00 7 461 536,00 7 457 480,00 7 457 108,00 7 559 221,00 7 632 857,00 7 709 663,00 7 646 318,00 7 818 801,00 7 975 380,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
7 872 597,00 7 892 251,00 7 766 206,00 7 687 212,00 7 447 204,00 7 439 386,00 7 440 856,00 7 538 705,00 7 616 226,00 7 690 488,00 7 631 129,00 7 802 750,00 7 962 872,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
16 728,00 16 826,00 16 205,00 15 491,00 14 332,00 18 094,00 16 252,00 20 516,00 16 631,00 19 175,00 15 189,00 16 051,00 12 508,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 848 120,00 10 911 666,00 10 958 007,00 11 008 684,00 11 050 699,00 11 114 060,00 11 168 837,00 11 262 307,00 11 366 386,00 11 484 306,00 11 613 128,00 11 730 180,00 11 812 610,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
10 816 024,00 10 880 533,00 10 927 034,00 10 978 529,00 11 021 132,00 11 084 509,00 11 139 827,00 11 233 346,00 11 337 682,00 11 456 646,00 11 585 949,00 11 702 980,00 11 785 825,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
32 097,00 31 134,00 30 975,00 30 156,00 29 569,00 29 552,00 29 008,00 28 963,00 28 701,00 27 661,00 27 180,00 27 201,00 26 785,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
18 737 444,00 18 820 743,00 18 740 417,00 18 711 388,00 18 512 235,00 18 571 540,00 18 625 945,00 18 821 528,00 18 999 243,00 19 193 969,00 19 259 446,00 19 548 981,00 19 787 990,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
45 633,00 37 945,00 70 526,00 70 305,00 48 235,00 49 402,00 49 252,00 49 087,00 53 980,00 53 473,00 54 772,00 55 618,00 106 402,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 024 052,00 1 029 563,00 1 031 135,00 1 027 769,00 1 040 186,00 997 736,00 986 771,00 1 026 042,00 1 071 635,00 1 114 410,00 1 151 839,00 1 164 017,00 1 201 361,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
326 073,00 323 852,00 329 723,00 331 578,00 346 794,00 342 935,00 338 288,00 327 599,00 327 793,00 329 939,00 329 110,00 333 420,00 335 737,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
326 073,00 323 852,00 329 723,00 331 578,00 346 794,00 342 935,00 338 288,00 327 599,00 327 793,00 329 939,00 329 110,00 333 420,00 335 737,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.10.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
948 273,00 958 969,00 714 439,00 712 784,00 799 388,00 738 378,00 554 603,00 530 444,00 544 950,00 624 750,00 633 963,00 634 348,00 475 447,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
422 258,00 444 217,00 482 931,00 481 081,00 577 495,00 524 549,00 389 606,00 385 443,00 402 943,00 484 343,00 497 153,00 492 662,00 334 663,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
526 015,00 514 752,00 231 507,00 231 703,00 221 893,00 213 829,00 164 995,00 145 001,00 142 007,00 140 407,00 136 811,00 141 687,00 140 786,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
99,90 100,00 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90 99,80 99,80 99,80 99,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.20.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
149 167,00 144 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
16 762,00 16 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.200.LT.N.PAB__.E.SR
16 762,00 16 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - centrinei valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.211.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - krašto valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.212.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - vietos valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - socialinės apsaugos fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00 8 121,00 9 997,00 9 907,00 7 701,00 9 259,00 11 445,00 11 768,00 12 155,00 12 154,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.200.LT.N.PAB__.E.SR
8 795,00 9 406,00 8 864,00 9 067,00 8 091,00 9 962,00 9 886,00 7 688,00 9 249,00 11 427,00 11 742,00 12 126,00 12 136,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.220.300.LT.N.PAB__.E.SR
40,00 15,00 9,00 39,00 30,00 35,00 21,00 13,00 10,00 18,00 26,00 29,00 18,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.200.LT.N.PAB__.E.SR
71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.230.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - draudimo bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
71,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - pensijų fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
295 107,00 287 121,00 158 675,00 158 442,00 148 937,00 138 575,00 91 277,00 75 710,00 72 467,00 70 549,00 68 538,00 74 809,00 75 846,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
295 107,00 287 121,00 158 675,00 158 442,00 148 937,00 138 575,00 91 277,00 75 710,00 72 467,00 70 549,00 68 538,00 74 809,00 75 846,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
72 836,00 73 561,00 63 960,00 64 154,00 64 835,00 65 258,00 63 814,00 61 591,00 60 280,00 58 412,00 56 502,00 54 724,00 52 784,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
72 499,00 73 364,00 63 764,00 63 960,00 64 641,00 65 063,00 63 624,00 61 404,00 60 095,00 58 211,00 56 259,00 54 536,00 52 588,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
337,00 197,00 198,00 195,00 193,00 193,00 189,00 187,00 187,00 202,00 244,00 189,00 196,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - ne finansų bendrovėms, namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.260.000.LT.N.PAB__.E.SR
367 943,00 360 682,00 222 635,00 222 596,00 213 772,00 203 833,00 155 091,00 137 301,00 132 747,00 128 961,00 125 040,00 129 533,00 128 630,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - investiciniams fondams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.280.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams, finansiniams pagalbininkams, priklausomoms finansų įstaigoms ir pinigų skolintojams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.290.000.LT.N.PAB__.E.SR
8 835,00 9 421,00 8 873,00 9 106,00 8 121,00 9 997,00 9 907,00 7 701,00 9 259,00 11 445,00 11 768,00 12 155,00 12 154,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.000.LT.N.PAB__.E.SR
132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.200.LT.N.PAB__.E.SR
132 405,00 128 448,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos (išskyrus Lietuvą) rezidentams - kitai valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.20.310.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 044 860,00 2 836 002,00 1 827 564,00 1 823 444,00 3 250 418,00 2 292 877,00 2 353 399,00 1 939 653,00 2 400 645,00 2 908 669,00 2 271 903,00 2 592 138,00 2 524 030,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 876 828,00 2 655 220,00 1 661 151,00 1 675 719,00 3 116 294,00 2 156 111,00 2 203 548,00 1 770 683,00 2 222 404,00 2 738 294,00 2 100 068,00 2 412 014,00 2 340 572,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
168 032,00 180 783,00 166 413,00 147 724,00 134 124,00 136 767,00 149 850,00 168 970,00 178 242,00 170 376,00 171 837,00 180 124,00 183 460,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) litais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.100.LT.N.PAB__.R.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) eurais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.200.LT.N.PAB__.R.SR
98,30 99,10 99,00 98,90 98,80 98,90 99,00 99,10 98,90 98,70 98,50 98,10 97,70
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) likusiomis valiutomis (kitomis nei LTL, EUR, USD, JPY, CHF, GBP) (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.3B1.LT.N.PAB__.R.SR
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,60 1,00 1,30 1,80
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) šveicarijos frankais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.CHF.LT.N.PAB__.R.SR
0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) svarais sterlingais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.GBP.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) jena (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.JPY.LT.N.PAB__.R.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) JAV doleriais (procentai)
BPS.M.A20.A.1.30.200.USD.LT.N.PAB__.R.SR
1,10 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.200.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - valdžiai kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.210.300.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.000.LT.N.PAB__.E.SR
102 646,00 116 152,00 101 623,00 82 661,00 69 541,00 72 490,00 88 359,00 107 982,00 113 974,00 102 468,00 101 317,00 109 510,00 112 320,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.200.LT.N.PAB__.E.SR
101 380,00 116 152,00 101 623,00 82 661,00 69 541,00 72 490,00 88 359,00 107 982,00 113 974,00 102 468,00 101 317,00 109 510,00 112 320,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - ne finansų bendrovėms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.240.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 266,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.000.LT.N.PAB__.E.SR
63 987,00 63 229,00 63 373,00 63 659,00 63 191,00 62 874,00 60 088,00 60 064,00 61 064,00 62 894,00 64 079,00 64 174,00 64 699,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.200.LT.N.PAB__.E.SR
62 559,00 61 809,00 61 952,00 62 261,00 61 812,00 61 491,00 58 778,00 58 785,00 59 216,00 60 773,00 61 452,00 60 810,00 60 520,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - namų ūkiams ir jiems paslaugas teikiančioms ne pelno institucijoms kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.250.300.LT.N.PAB__.E.SR
1 428,00 1 420,00 1 421,00 1 398,00 1 379,00 1 383,00 1 310,00 1 279,00 1 848,00 2 121,00 2 627,00 3 364,00 4 179,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 397,00 1 400,00 1 416,00 1 404,00 1 390,00 1 402,00 1 402,00 923,00 3 205,00 5 015,00 6 441,00 6 440,00 6 441,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams litais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.100.LT.N.PAB__.E.SR
- - - - - - - - - - - - -
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams eurais (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.200.LT.N.PAB__.E.SR
1 208,00 1 208,00 1 223,00 1 207,00 1 208,00 1 213,00 1 213,00 722,00 3 010,00 4 980,00 6 421,00 6 425,00 6 419,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams - finansiniams tarpininkams kitomis valiutomis (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.30.270.300.LT.N.PAB__.E.SR
189,00 192,00 193,00 197,00 182,00 189,00 189,00 201,00 195,00 35,00 20,00 15,00 22,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 812 037,00 2 582 551,00 1 580 356,00 1 602 580,00 3 035 421,00 2 071 160,00 2 128 809,00 1 690 662,00 2 147 170,00 2 653 368,00 1 998 406,00 2 292 144,00 2 246 678,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos ES šalims, nepriklausančioms euro zonai (išskyrus Lietuvą), - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.3B.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
104 455,00 106 989,00 101 807,00 88 246,00 66 556,00 67 520,00 80 381,00 83 877,00 92 856,00 81 710,00 80 197,00 85 638,00 92 883,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 993 133,00 3 794 972,00 2 542 002,00 2 536 227,00 4 049 806,00 3 031 255,00 2 908 000,00 2 470 097,00 2 945 596,00 3 533 420,00 2 905 869,00 3 226 487,00 2 999 481,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
2 299 086,00 3 099 437,00 2 144 082,00 2 156 800,00 3 693 789,00 2 680 660,00 2 593 154,00 2 156 126,00 2 625 347,00 3 222 636,00 2 597 221,00 2 904 676,00 2 675 235,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos nerezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.90.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
694 048,00 695 535,00 397 920,00 379 427,00 356 017,00 350 595,00 314 846,00 313 971,00 320 249,00 310 784,00 308 648,00 321 811,00 324 246,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAA__.E.SR
6 303 335,00 6 431 218,00 7 791 072,00 8 707 389,00 6 765 566,00 9 419 779,00 10 030 691,00 10 980 728,00 11 048 734,00 11 983 417,00 12 777 412,00 12 456 318,00 12 219 723,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
30 718 303,00 30 973 726,00 32 444 017,00 32 998 764,00 33 032 665,00 33 737 232,00 33 635 305,00 34 633 052,00 33 492 074,00 33 573 184,00 34 143 735,00 34 156 760,00 34 483 386,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAA__.E.SR
6 115 620,00 6 180 644,00 7 531 554,00 8 437 574,00 6 274 918,00 8 885 760,00 9 288 788,00 10 131 071,00 10 463 106,00 11 461 034,00 12 305 281,00 11 993 784,00 11 712 220,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
10 052 657,00 10 240 737,00 12 034 701,00 12 620 140,00 12 857 381,00 13 555 950,00 13 464 457,00 14 258 333,00 12 892 131,00 12 735 835,00 13 206 823,00 12 908 219,00 12 906 423,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.200.000.LT.N.PA___.E.SR
20 853 362,00 20 983 562,00 20 668 836,00 20 648 434,00 20 665 934,00 20 715 307,00 20 912 756,00 21 224 386,00 21 185 572,00 21 359 734,00 21 409 039,00 21 711 076,00 22 084 463,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PA___.E.SR
481 433,00 474 332,00 335 507,00 337 240,00 352 525,00 348 568,00 343 750,00 332 929,00 332 953,00 334 965,00 333 920,00 338 117,00 340 305,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAA__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - valdžiai (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
481 433,00 474 332,00 335 507,00 337 240,00 352 525,00 348 568,00 343 750,00 332 929,00 332 953,00 334 965,00 333 920,00 338 117,00 340 305,00
Pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PA___.E.SR
20 371 929,00 20 509 230,00 20 333 329,00 20 311 194,00 20 313 409,00 20 366 739,00 20 569 006,00 20 891 457,00 20 852 619,00 21 024 769,00 21 075 119,00 21 372 959,00 21 744 158,00
Nacionalinio centrinio banko paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAA__.E.SR
187 715,00 250 574,00 259 518,00 269 814,00 490 647,00 534 021,00 741 904,00 849 659,00 585 629,00 522 385,00 472 130,00 462 533,00 507 503,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos euro zonos rezidentams - kitiems rezidentų sektoriams (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U2.320.000.LT.N.PAB__.E.SR
20 184 214,00 20 258 656,00 20 073 811,00 20 041 380,00 19 822 762,00 19 832 718,00 19 827 102,00 20 041 798,00 20 266 990,00 20 502 384,00 20 602 989,00 20 910 426,00 21 236 655,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - PFĮ (bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
64 791,00 72 669,00 80 795,00 73 139,00 80 873,00 84 951,00 74 739,00 80 021,00 75 234,00 84 926,00 101 662,00 119 870,00 93 894,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos kitiems nerezidentams, išskyrus ES rezidentus, - ne PFĮ (ne bankams) (likučiai)
BPS.M.A20.A.1.U9.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
63 577,00 73 794,00 64 606,00 59 478,00 67 568,00 69 247,00 69 469,00 85 093,00 85 386,00 88 666,00 91 640,00 94 486,00 90 577,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.00.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
1 066 756,00 1 051 497,00 482 174,00 558 481,00 1 474 654,00 −257 273,00 −21 678,00 585 240,00 −666 662,00 603 131,00 −72 945,00 332 961,00 257 224,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.000.000.LT.N.PAB__.E.SR
553 212,00 252 063,00 1 718 028,00 558 632,00 −45 842,00 765 982,00 82 590,00 1 028 365,00 −1 149 590,00 13 407,00 565 167,00 13 659,00 486 202,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - PFĮ (bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.100.000.LT.N.PAB__.E.SR
438 105,00 166 109,00 1 755 203,00 587 491,00 141 074,00 751 356,00 43 438,00 797 394,00 −1 383 119,00 −237 584,00 457 994,00 −294 119,00 156 180,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - ne PFĮ (ne bankams) (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.200.000.LT.N.PAB__.E.SR
115 107,00 85 953,00 −37 173,00 −28 861,00 −186 916,00 14 626,00 39 152,00 230 974,00 233 525,00 250 992,00 107 171,00 307 779,00 330 023,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.210.000.LT.N.PAB__.E.SR
−853,00 −2 515,00 5 448,00 1 751,00 15 100,00 −3 957,00 −4 818,00 −10 821,00 23,00 2 012,00 −1 045,00 4 197,00 2 188,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - centrinei valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.211.000.LT.N.PAB__.E.SR
−136,00 −294,00 −115,00 −122,00 48,00 −98,00 −171,00 −132,00 −171,00 −134,00 −216,00 −113,00 −129,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - vietos valdžiai (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.213.000.LT.N.PAB__.E.SR
−717,00 −2 221,00 5 563,00 1 873,00 15 052,00 −3 859,00 −4 647,00 −10 689,00 194,00 2 146,00 −829,00 4 310,00 2 317,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - socialinės apsaugos fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.214.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - kitiems finansiniams tarpininkams ir finansiniams pagalbininkams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.220.000.LT.N.PAB__.E.SR
25 041,00 −2 202,00 −2 078,00 −3 567,00 −9 608,00 −11 558,00 −11 093,00 39 045,00 50 719,00 41 880,00 38 253,00 12 949,00 88 105,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms ir pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.230.000.LT.N.PAB__.E.SR
43,00 −3,00 −12,00 −5,00 −3,00 −1,00 −72,00 −2,00 −11,00 −1,00 −3,00 −2,00 −2,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - draudimo bendrovėms (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.231.000.LT.N.PAB__.E.SR
43,00 −3,00 −12,00 −5,00 −3,00 −1,00 −72,00 −2,00 −11,00 −1,00 −3,00 −2,00 −2,00
Kitų pinigų finansų įstaigų paskolos rezidentams - pensijų fondams (sandoriai)
BPS.M.A20.A.4.10.232.000.LT.N.PAB__.E.SR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-14