Lietuvos bankas

TVF Duomenų platinimo specialiųjų standartų (DPSS Plus) duomenų kategorija, apimanti pagrindinių finansinio stabilumo rodiklių rinkinį.

Procentais, jei nenurodyta kitaip.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
Pirmojo lygio kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis 22,4 21,1 19,6 20,2 20,2 18,5 18,7 18,1 ---
Pirmojo lygio kapitalo ir viso turto santykis 7,0 6,1 6,0 6,2 6,5 6,4 6,7 6,1 ---
Neveiksnių paskolų, atėmus specialiuosius atidėjinius, ir kapitalo santykis 6,5 5,8 5,2 4,6 4,3 4,8 4,2 4,6 ---
Neveiksnių paskolų ir visų paskolų (bendrąja verte) santykis 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 ---
Turto grąža 0,9 0,9 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,7 ---
Likvidžiojo turto ir trumpojo laikotarpio įsipareigojimų santykis 39,8 41,7 46,0 51,6 50,5 42,6 40,0 45,3 ---
Būsto kainų indeksas (2015=100) 183,1 193,9 199,7 203,5 207,2 212,1 217,2 220,4 227,7
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27