Lietuvos bankas

TVF Duomenų platinimo specialiųjų standartų (DPSS Plus) duomenų kategorija, apimanti pagrindinių finansinio stabilumo rodiklių rinkinį.

Procentais, jei nenurodyta kitaip.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Pirmojo lygio kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis 19,4 18,8 23,3 22,7 22,7 22,1 23,6 24,2 22,8
Pirmojo lygio kapitalo ir viso turto santykis 8,1 7,9 9,0 8,8 8,4 7,8 8,0 7,8 7,4
Neveiksnių paskolų, atėmus specialiuosius atidėjinius, ir kapitalo santykis 21,4 18,5 13,7 14,1 13,5 13,0 10,8 8,7 7,3
Neveiksnių paskolų ir visų paskolų (bendrąja verte) santykis 2,1 1,9 1,6 1,7 1,7 1,6 1,3 1,1 1,0
Turto grąža 1,5 1,5 1,4 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1
Likvidžiojo turto ir trumpojo laikotarpio įsipareigojimų santykis 30,2 29,6 36,2 36,0 37,3 37,9 42,3 41,1 40,9
Būsto kainų indeksas (2015=100) 131,1 132,4 133,8 137,3 140,3 140,9 146,4 153,7 158,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27