Lietuvos bankas

TVF Duomenų platinimo specialiųjų standartų (DPSS Plus) duomenų kategorija, apimanti pagrindinių finansinio stabilumo rodiklių rinkinį.

Procentais, jei nenurodyta kitaip.

Suskleisti
Laikotarpis

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Pirmojo lygio kapitalo ir pagal riziką įvertinto turto santykis 19,5 21,8 18,8 19,3 18,7 18,5 18,4 19,5 19,4
Pirmojo lygio kapitalo ir viso turto santykis 9,1 9,9 8,7 9,3 9,0 8,9 8,5 8,2 8,1
Neveiksnių paskolų, atėmus specialiuosius atidėjinius, ir kapitalo santykis 21,0 18,7 22,9 20,7 19,1 18,1 17,2 22,7 21,4
Neveiksnių paskolų ir visų paskolų (bendrąja verte) santykis 3,3 3,2 3,2 3,0 2,7 2,6 2,3 2,2 2,1
Turto grąža 1,4 1,1 1,1 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5
Likvidžiojo turto ir trumpojo laikotarpio įsipareigojimų santykis 21,4 24,2 31,1 24,7 23,4 24,8 31,3 29,4 30,2
Būsto kainų indeksas (2015=100) 114,5 116,7 116,9 119,8 123,0 124,4 125,6 129,2 131,1
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-19