Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos LT.JPG

Rinkinyje pateikiamos Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, taip pat nepriklausomų auditorių išvada.

Skelbiama ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės mėn.

2024-04-16

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2023 m.)

2023-04-12

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2022 m.)

2022-04-21

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2021 m.)

2021-04-08

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2020 m.)