Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės ataskaitos LT.JPG

Rinkinyje pateikiamos Lietuvos banko metinės finansinės ataskaitos: balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir aiškinamasis raštas, taip pat nepriklausomų auditorių išvada.

Skelbiama ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės mėn.

2020-04-30

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys (2019 m.)