Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2023 - II ketv.

sorting sorting Paslaugos iš viso sorting Euro zona (20 šalių) sorting Austrija sorting Belgija sorting Vokietija sorting Estija sorting Ispanija sorting Suomija sorting Prancūzija sorting Italija sorting Latvija sorting Nyderlandai sorting Europos Sąjunga (27 šalys) sorting Danija sorting Lenkija sorting Švedija sorting Jungtinė Karalystė sorting Rusija sorting Baltarusija sorting Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 4 811,76 2 825,88 146,27 155,45 854,77 146,13 97,90 66,17 445,16 191,66 166,64 308,10 3 570,50 215,19 201,64 207,55 340,86 109,70 46,85 186,37
Importas 2 989,99 1 483,33 20,24 55,71 231,79 133,70 90,68 25,51 173,53 76,48 202,42 115,85 2 123,50 74,47 372,75 91,51 208,88 30,80 74,38 76,55
Balansas 1 821,77 1 342,55 126,03 99,74 622,98 12,43 7,22 40,66 271,63 115,18 −35,78 192,25 1 447,00 140,72 −171,11 116,04 131,98 78,90 −27,53 109,82
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 111,80 46,52 0,63 3,61 8,95 11,66 5,54 5,45 0,60 1,43 8,11 76,65 20,75 0,40 8,88 3,10 - - 0,87
Importas 9,21 5,42 - 1,14 0,52 0,13 - 0,13 1,10 1,72 8,28 0,48 0,61 0,24 - - -
Balansas 102,59 41,10 3,61 7,81 11,14 0,06 5,41 5,45 0,47 0,33 6,39 68,37 20,27 −0,21 8,64 - - 0,87
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 116,14 62,25 0,60 13,26 3,08 1,79 5,44 9,47 0,71 4,74 8,17 80,66 6,28 1,44 3,00 7,34 1,00 - 4,54
Importas 51,90 21,93 0,64 0,91 5,89 2,08 1,38 0,82 4,56 0,52 0,69 1,56 27,39 1,94 1,61 0,19 6,88 - 0,05 8,75
Balansas 64,24 40,32 −0,31 7,37 1,00 0,41 4,62 4,91 0,19 4,05 6,61 53,27 4,34 −0,17 2,81 0,46 1,00 −0,05 −4,21
Transportas  
Eksportas 2 242,64 1 545,30 133,77 111,32 518,49 62,38 48,71 15,74 231,85 148,29 62,22 167,75 1 833,05 125,50 92,96 45,06 50,76 88,25 25,55 10,28
Importas 1 357,48 666,36 11,20 32,65 138,45 54,54 27,37 6,22 122,11 51,28 59,28 50,03 1 019,80 30,74 258,94 11,55 88,24 20,03 11,46 14,76
Balansas 885,16 878,94 122,57 78,67 380,04 7,84 21,34 9,52 109,74 97,01 2,94 117,72 813,25 94,76 −165,98 33,51 −37,48 68,22 14,09 −4,48
Kelionės  
Eksportas 456,75 238,99 1,57 2,35 155,83 11,20 7,28 6,61 6,02 6,03 28,39 4,60 289,35 4,18 35,14 5,18 107,44 7,38 18,47 0,74
Importas 475,31 173,88 1,33 5,18 11,69 9,91 8,14 2,52 6,22 5,48 76,80 10,06 301,88 24,71 69,40 29,74 32,56 8,88 60,34 1,63
Balansas −18,56 65,11 0,24 −2,83 144,14 1,29 −0,86 4,09 −0,20 0,55 −48,41 −5,46 −12,53 −20,53 −34,26 −24,56 74,88 −1,50 −41,87 −0,89
Statyba  
Eksportas 167,14 90,61 0,49 9,34 30,32 2,86 9,25 21,63 0,75 1,55 14,13 151,91 15,40 0,26 45,37 2,68 - -
Importas 16,56 12,46 6,30 0,18 - 0,32 - 4,07 0,57 16,13 1,11 0,42 2,14 - -
Balansas 150,58 78,15 24,02 2,68 8,93 21,63 −2,52 13,56 135,78 14,29 −0,16 43,23 -
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 0,94 0,65 - - 0,00 - - - 0,03 - 0,78 - 0,01 - 0,00
Importas 11,74 3,35 0,04 0,04 0,71 0,08 0,00 0,13 0,09 0,01 0,73 0,38 8,12 0,51 3,39 0,21 0,22 0,05 0,10 0,00
Balansas −10,80 −2,70 −0,04 −0,04 −0,08 0,00 −0,13 −0,09 −0,70 −0,38 −7,34 −0,51 −0,20 −0,10 0,00
Finansinės paslaugos  
Eksportas 456,77 272,83 2,65 5,42 31,49 14,64 16,91 3,43 111,50 17,98 7,18 7,04 369,43 12,89 18,75 29,41 35,98 0,06 0,63 4,95
Importas 117,40 64,22 0,93 6,99 7,05 5,96 6,87 1,09 7,49 4,89 3,46 6,33 92,81 0,96 7,55 5,28 19,38 0,00 0,05 0,43
Balansas 339,37 208,61 1,72 −1,57 24,44 8,68 10,04 2,34 104,01 13,09 3,72 0,71 276,62 11,93 11,20 24,13 16,60 0,06 0,58 4,52
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 3,33 2,54 - - 0,71 0,60 0,00 2,73 0,09 0,01 - - -
Importas 22,56 13,87 2,00 0,18 0,00 2,60 0,44 0,58 2,93 16,21 1,75 0,14 0,29 2,74 - - 2,10
Balansas −19,23 −11,33 0,53 −0,03 0,02 −2,93 −13,48 −0,05 −0,28 - - −2,10
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 483,41 184,89 2,20 4,90 27,43 10,90 3,19 3,84 3,06 1,79 10,97 34,42 232,84 13,03 2,59 25,15 48,97 1,39 0,27 116,42
Importas 204,25 111,43 1,51 2,06 8,77 7,62 2,52 3,43 15,08 1,15 10,08 5,81 139,24 1,22 10,38 10,34 14,37 0,57 0,82 19,24
Balansas 279,16 73,46 0,69 2,84 18,66 3,28 0,67 0,41 −12,02 0,64 0,89 28,61 93,60 11,81 −7,79 14,81 34,60 0,82 −0,55 97,18
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 713,81 367,43 4,88 17,75 62,81 28,40 19,07 15,68 54,65 14,44 48,68 62,66 491,23 15,90 48,93 38,09 80,52 11,60 1,73 43,56
Importas 669,05 393,36 4,06 7,33 46,67 51,72 42,64 7,58 16,91 11,49 44,17 33,31 458,76 10,51 19,40 26,47 40,12 0,18 1,33 26,96
Balansas 44,76 −25,93 0,82 10,42 16,14 −23,32 −23,57 8,10 37,74 2,95 4,51 29,35 32,47 5,39 29,53 11,62 40,40 11,42 0,40 16,60
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 33,79 11,23 0,03 5,81 0,22 0,29 0,31 0,75 0,32 20,86 7,27 4,05 0,02
Importas 23,42 12,70 0,11 0,29 2,48 0,74 0,33 0,21 0,22 1,20 2,94 18,32 0,15 0,33 4,72 3,09 - 0,86
Balansas 10,37 −1,47 −0,26 3,33 −0,52 0,09 −0,45 −2,62 2,54 2,55 0,96 0,01 0,02
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 25,24 2,64 - 0,13 0,33 0,08 0,52 0,17 - 0,16 0,10 0,90 21,01 0,06 0,36 0,12 - - 0,18 1,58
Importas 31,11 4,35 0,28 0,21 0,64 0,17 0,52 0,34 0,42 0,33 0,26 0,21 16,56 0,39 0,58 0,34 1,13 1,08 0,23 1,82
Balansas −5,87 −1,71 −0,28 −0,08 −0,31 −0,09 0,00 −0,17 −0,42 −0,17 −0,16 0,69 4,45 −0,33 −0,22 −0,22 −1,13 −1,08 −0,05 −0,24
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-30