Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2021 - I ketv.

sorting sorting Paslaugos iš viso sorting Euro zona (18 šalių) sorting Austrija sorting Belgija sorting Vokietija sorting Estija sorting Ispanija sorting Suomija sorting Prancūzija sorting Italija sorting Latvija sorting Nyderlandai sorting Europos Sąjunga (27 šalys) sorting Danija sorting Lenkija sorting Švedija sorting Jungtinė Karalystė sorting Nepriklausomų valstybių sandrauga sorting Rusija sorting Baltarusija sorting Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 2 757,44 1 509,11 91,79 89,26 397,62 66,88 61,92 60,29 242,04 80,66 87,76 176,08 1 951,84 157,43 109,64 135,20 109,13 313,26 158,48 109,36 79,95
Importas 1 456,16 653,90 16,30 26,25 138,26 62,68 18,35 19,64 42,72 22,36 78,18 50,92 938,87 39,89 150,96 45,82 47,43 246,40 110,63 107,95 51,85
Balansas 1 301,28 855,21 75,49 63,01 259,36 4,20 43,57 40,65 199,32 58,30 9,58 125,16 1 012,97 117,54 −41,32 89,38 61,70 66,86 47,85 1,41 28,10
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 96,11 33,04 1,48 7,86 8,60 - 5,17 3,76 2,86 2,54 53,72 11,64 8,96 2,30 - 0,10
Importas 5,82 1,13 - - 0,58 0,12 - 0,17 0,16 2,30 0,18 0,23 3,33 0,90 0,00
Balansas 90,29 31,91 1,48 7,28 8,48 3,76 0,01 2,69 2,38 51,42 8,73 0,10
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 53,93 35,97 - 0,31 9,86 1,80 0,12 6,08 5,19 0,13 0,56 6,22 43,30 1,70 1,07 0,45 0,86 1,80 1,28 0,42
Importas 36,88 18,72 1,59 0,76 4,26 2,52 0,39 0,19 0,61 0,42 0,48 1,33 23,24 0,32 2,01 0,17 0,64 2,37 0,05 0,16 5,85
Balansas 17,05 17,25 −1,59 −0,45 5,60 −0,72 −0,27 5,89 4,58 −0,29 0,08 4,89 20,06 1,38 −0,94 0,28 0,22 −0,57 1,23 0,26
Transportas  
Eksportas 1 700,87 1 030,86 88,07 62,26 311,39 23,66 56,12 15,11 178,28 72,71 43,07 106,58 1 260,51 110,98 58,98 42,81 38,76 270,49 148,34 97,53 7,80
Importas 822,16 310,75 11,23 17,26 95,86 27,11 4,95 4,61 30,36 10,93 34,12 19,56 499,14 27,07 121,46 12,82 12,56 209,18 97,27 98,29 11,52
Balansas 878,71 720,11 76,84 45,00 215,53 −3,45 51,17 10,50 147,92 61,78 8,95 87,02 761,37 83,91 −62,48 29,99 26,20 61,31 51,07 −0,76 −3,72
Kelionės  
Eksportas 42,03 13,09 0,23 0,45 2,65 1,04 0,58 0,39 1,13 2,21 2,80 0,41 19,81 0,42 4,50 0,92 2,09 15,97 3,31 4,34 0,01
Importas 36,24 13,09 0,19 0,19 1,34 0,21 4,51 0,11 0,17 1,02 3,27 0,50 19,20 1,07 3,57 1,21 2,50 3,28 1,52 1,25 0,14
Balansas 5,79 0,00 0,04 0,26 1,31 0,83 −3,93 0,28 0,96 1,19 −0,47 −0,09 0,61 −0,65 0,93 −0,29 −0,41 12,69 1,79 3,09 −0,13
Statyba  
Eksportas 100,63 54,99 0,27 5,59 13,84 0,25 18,81 7,68 0,72 7,49 93,19 5,07 0,41 30,54 -
Importas 8,51 4,81 0,00 1,08 0,19 0,08 0,00 2,88 8,19 0,74 1,81 - 0,22 - - -
Balansas 92,12 50,18 0,27 12,76 0,06 18,73 7,68 −0,06 −2,16 85,00 −0,33 28,73 -
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 0,25 0,13 - - - - 0,03 0,00 0,15 - 0,00 0,00 0,00 - -
Importas 26,65 12,78 0,00 0,13 0,37 0,07 - 0,08 0,04 0,02 0,21 0,12 19,92 0,74 5,84 0,17 0,28 3,25 1,53 1,65 0,00
Balansas −26,40 −12,65 0,00 - −0,08 −0,04 −0,18 −0,12 −19,77 −0,74 −0,17 −3,25 −1,53 −1,65 0,00
Finansinės paslaugos  
Eksportas 81,38 17,59 0,59 2,74 1,51 1,21 0,05 1,33 0,56 0,53 5,62 0,32 39,58 0,44 20,29 1,17 15,92 1,71 0,18 0,51 0,46
Importas 42,03 16,13 0,63 2,33 2,06 5,76 0,00 0,62 0,17 0,02 1,26 2,11 25,46 0,11 0,04 4,16 5,21 0,29 0,26 0,02 0,16
Balansas 39,35 1,46 −0,04 0,41 −0,55 −4,55 0,05 0,71 0,39 0,51 4,36 −1,79 14,12 0,33 20,25 −2,99 10,71 1,42 −0,08 0,49 0,30
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 1,41 0,90 - - 0,09 0,12 - 0,00 - 0,36 - 0,93 - 0,22
Importas 16,25 9,65 - - 2,02 0,11 - 0,79 0,31 0,59 1,66 10,32 0,09 0,26 2,29 0,13 0,08 0,00 1,80
Balansas −14,84 −8,75 - - −1,93 0,01 - −0,31 −0,23 −1,66 −9,39 0,09
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 282,62 118,54 0,92 3,85 13,80 16,15 0,79 2,21 1,83 1,41 9,18 20,70 156,08 15,38 4,50 14,02 27,27 9,11 1,47 1,89 45,07
Importas 134,01 64,73 0,30 0,95 5,56 3,50 1,26 3,86 1,42 0,64 8,53 4,29 82,24 1,00 5,74 8,14 4,71 17,71 6,08 3,55 17,96
Balansas 148,61 53,81 0,62 2,90 8,24 12,65 −0,47 −1,65 0,41 0,77 0,65 16,41 73,84 14,38 −1,24 5,88 22,56 −8,60 −4,61 −1,66 27,11
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 368,97 198,86 1,66 12,54 33,77 13,91 4,00 11,15 43,04 3,47 22,08 31,49 265,29 10,95 19,48 30,69 20,00 11,32 3,34 3,59 24,27
Importas 300,69 193,60 2,14 4,22 22,92 22,88 6,68 8,95 9,18 8,83 26,04 18,40 231,29 8,65 10,69 14,46 17,60 4,32 1,19 1,71 12,96
Balansas 68,28 5,26 −0,48 8,32 10,85 −8,97 −2,68 2,20 33,86 −5,36 −3,96 13,09 34,00 2,30 8,79 16,23 2,40 7,00 2,15 1,88 11,31
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 17,41 4,33 0,28 0,10 0,48 0,05 10,80 0,75 0,08 1,66 0,28 0,03 0,05 1,51
Importas 11,47 6,18 0,05 1,97 0,10 0,17 0,15 0,10 0,51 9,26 0,26 0,24 2,22 0,01 0,00 0,63
Balansas 5,94 −1,85 −0,27 −0,14 0,13 0,00 −0,03 1,54 0,49 −0,16 0,27 0,05 0,88
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 11,83 0,81 - - 0,21 0,02 - - 0,29 - - 0,28 8,48 0,10 0,26 0,07 - 2,15 0,41 0,91 0,66
Importas 15,45 2,33 0,17 0,09 0,24 0,11 0,28 0,18 0,31 0,18 0,12 0,22 8,31 0,17 0,36 0,17 0,50 2,31 0,96 0,42 0,83
Balansas −3,62 −1,52 −0,17 −0,09 −0,03 −0,09 −0,28 −0,18 −0,02 −0,18 −0,12 0,06 0,17 −0,07 −0,10 −0,10 −0,50 −0,16 −0,55 0,49 −0,17
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30