Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - III ketv.

sorting sorting Paslaugos iš viso sorting Euro zona (18 šalių) sorting Austrija sorting Belgija sorting Vokietija sorting Estija sorting Ispanija sorting Suomija sorting Prancūzija sorting Italija sorting Latvija sorting Nyderlandai sorting Europos Sąjunga (27 šalys) sorting Danija sorting Lenkija sorting Švedija sorting Jungtinė Karalystė sorting Nepriklausomų valstybių sandrauga sorting Rusija sorting Baltarusija sorting Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 4 615,79 2 592,29 160,92 144,50 637,61 155,22 99,64 77,03 380,13 158,60 181,07 313,90 3 343,46 214,14 209,38 210,62 261,90 306,25 154,09 45,89 178,07
Importas 2 814,54 1 343,59 18,93 39,94 252,26 139,73 38,67 28,25 76,91 53,50 167,59 88,73 2 026,76 63,68 429,10 86,60 140,46 129,96 41,64 35,61 89,37
Balansas 1 801,25 1 248,70 141,99 104,56 385,35 15,49 60,97 48,78 303,22 105,10 13,48 225,17 1 316,70 150,46 −219,72 124,02 121,44 176,29 112,45 10,28 88,70
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 114,98 43,80 1,27 1,83 13,50 6,45 - 7,32 3,91 5,36 3,56 75,35 15,56 2,60 10,29 2,33 - 0,22
Importas 7,65 3,71 0,02 0,44 0,03 0,07 0,92 0,09 1,00 0,51 6,23 0,26 0,64 0,10 0,96
Balansas 107,33 40,09 1,81 13,06 6,42 −0,07 6,40 4,36 3,05 69,12 2,34 9,65 2,23
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 111,17 78,44 0,00 1,24 10,84 2,12 0,12 13,80 11,56 0,42 1,37 13,74 91,69 1,54 0,84 4,85 1,63 0,84 0,71 0,00 0,11
Importas 33,61 22,10 0,64 0,89 4,46 1,85 0,94 0,49 0,90 0,61 1,23 2,29 29,65 0,50 3,60 0,28 2,01 0,33 0,03 0,07
Balansas 77,56 56,34 −0,64 0,35 6,38 0,27 −0,82 13,31 10,66 −0,19 0,14 11,45 62,04 1,04 −2,76 4,57 −0,38 0,51 −0,03 0,04
Transportas  
Eksportas 2 504,68 1 641,88 148,66 106,42 458,52 87,63 72,44 18,98 271,52 127,57 78,18 201,45 1 999,71 147,79 111,66 69,81 67,97 235,34 133,81 29,65 13,50
Importas 1 517,19 668,02 10,50 21,50 158,41 68,52 8,15 6,06 51,60 23,82 65,51 37,84 1 108,42 32,32 346,15 23,91 26,22 97,95 36,95 27,57 13,42
Balansas 987,49 973,86 138,16 84,92 300,11 19,11 64,29 12,92 219,92 103,75 12,67 163,61 891,29 115,47 −234,49 45,90 41,75 137,39 96,86 2,08 0,08
Kelionės  
Eksportas 357,65 157,94 4,36 4,65 38,99 13,66 9,03 8,69 10,05 10,95 42,33 4,65 224,94 7,77 42,11 7,66 35,94 45,56 5,92 14,28 13,96
Importas 354,66 163,17 1,76 2,91 17,66 20,14 14,91 2,52 4,07 12,98 33,76 11,43 251,94 16,46 38,64 16,46 14,53 8,23 1,45 4,65 7,07
Balansas 2,99 −5,23 2,60 1,74 21,33 −6,48 −5,88 6,17 5,98 −2,03 8,57 −6,78 −27,00 −8,69 3,47 −8,80 21,41 37,33 4,47 9,63 6,89
Statyba  
Eksportas 147,45 78,27 9,52 25,05 1,51 7,13 13,52 0,61 5,02 14,88 138,17 6,20 1,05 52,25 1,18 - - -
Importas 23,99 18,27 12,43 0,04 0,35 2,18 0,67 22,52 0,33 2,44 0,97 1,08 0,17 0,00
Balansas 123,46 60,00 −0,12 12,62 1,47 13,17 2,84 14,21 115,65 5,87 −1,39 51,28 0,10 −0,17 0,00 −0,09
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 0,25 0,05 - 0,00 0,00 - 0,00 - 0,17 - 0,11 - - -
Importas 13,73 5,30 0,05 0,11 0,23 0,08 0,01 0,17 0,51 0,02 0,51 0,44 10,32 1,05 3,28 0,25 0,12 0,41 0,10 0,11 0,00
Balansas −13,48 −5,25 −0,05 −0,01 −0,17 −0,51 −0,51 −0,44 −10,15 −1,05 −0,14 −0,41 −0,10 −0,11
Finansinės paslaugos  
Eksportas 204,67 119,48 2,17 4,33 8,73 6,22 9,06 1,33 18,36 7,64 5,03 7,10 169,95 3,21 14,12 7,22 6,89 1,43 0,07 0,57 0,45
Importas 113,37 56,97 1,05 7,00 5,95 2,88 5,39 0,49 7,10 4,13 2,42 2,68 90,16 0,95 8,89 4,32 17,25 0,25 0,19 0,03 0,32
Balansas 91,30 62,51 1,12 −2,67 2,78 3,34 3,67 0,84 11,26 3,51 2,61 4,42 79,79 2,26 5,23 2,90 −10,36 1,18 −0,12 0,54 0,13
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 1,57 1,41 0,00 0,02 0,66 0,00 0,69 0,00 1,48 0,00 0,04 - - -
Importas 22,11 14,14 0,08 - 1,65 0,22 2,49 0,32 0,88 3,31 15,14 0,35 0,09 0,22 3,37 0,01 - 2,52
Balansas −20,54 −12,73 0,00 −1,63 0,44 −2,49 −0,04 −0,19 −3,31 −13,66 −0,35 −0,05 - −2,52
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 452,43 164,52 1,01 4,38 24,73 8,44 2,55 2,99 3,23 1,54 6,37 28,29 208,53 14,51 2,81 20,63 48,35 5,50 1,95 0,28 105,21
Importas 187,35 94,93 0,34 1,99 10,21 7,59 1,93 4,25 1,66 0,32 9,08 5,87 120,30 1,51 5,15 13,07 22,96 14,50 1,69 1,32 18,50
Balansas 265,08 69,59 0,67 2,39 14,52 0,85 0,62 −1,26 1,57 1,22 −2,71 22,42 88,23 13,00 −2,34 7,56 25,39 −9,00 0,26 −1,04 86,71
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 681,80 296,52 2,96 12,04 52,44 28,39 5,53 16,68 47,75 9,61 36,33 40,20 405,20 16,21 33,64 35,13 94,62 16,36 11,44 0,69 43,36
Importas 501,77 283,85 3,56 5,26 37,65 38,02 6,15 10,39 9,87 9,24 50,45 20,70 346,56 9,87 19,86 23,52 49,58 4,95 0,34 0,93 45,02
Balansas 180,03 12,67 −0,60 6,78 14,79 −9,63 −0,62 6,29 37,88 0,37 −14,12 19,50 58,64 6,34 13,78 11,61 45,04 11,41 11,10 −0,24 −1,66
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 22,13 9,33 0,46 0,16 0,05 0,14 0,36 0,03 14,10 1,30 2,97 0,32 0,04 0,04
Importas 18,53 10,64 0,13 2,86 0,27 0,42 0,15 0,45 2,78 13,95 0,33 2,74 2,67 0,01 - 0,00 1,20
Balansas 3,60 −1,31 0,33 0,00 −0,26 −0,07 −0,01 −0,09 −2,75 0,15 0,30 0,31 0,04 −1,16
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 17,01 0,65 - 0,04 0,06 0,05 0,18 0,06 0,13 0,02 0,03 - 14,17 0,05 0,21 - - 0,80 0,15 0,35 1,15
Importas 20,58 2,49 0,14 0,11 0,31 0,09 0,45 0,21 0,32 0,14 0,12 0,21 11,57 0,21 0,41 0,22 0,57 2,19 0,81 0,15 1,09
Balansas −3,57 −1,84 −0,14 −0,07 −0,25 −0,04 −0,27 −0,15 −0,19 −0,12 −0,09 −0,21 2,60 −0,16 −0,20 −0,22 −0,57 −1,39 −0,66 0,20 0,06
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30