Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2021 - III ketv.

sorting sorting Paslaugos iš viso sorting Euro zona (18 šalių) sorting Austrija sorting Belgija sorting Vokietija sorting Estija sorting Ispanija sorting Suomija sorting Prancūzija sorting Italija sorting Latvija sorting Nyderlandai sorting Europos Sąjunga (27 šalys) sorting Danija sorting Lenkija sorting Švedija sorting Jungtinė Karalystė sorting Nepriklausomų valstybių sandrauga sorting Rusija sorting Baltarusija sorting Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 3 198,28 1 740,74 103,24 103,73 441,35 97,53 55,88 76,08 255,09 92,71 116,34 215,57 2 258,09 159,33 125,12 183,26 128,82 371,47 187,22 108,33 107,66
Importas 1 999,09 923,82 20,21 33,75 193,91 84,79 25,42 30,65 71,01 43,91 96,93 60,36 1 342,91 54,24 236,68 66,31 63,64 286,04 134,60 115,60 54,21
Balansas 1 199,19 816,92 83,03 69,98 247,44 12,74 30,46 45,43 184,08 48,80 19,41 155,21 915,18 105,09 −111,56 116,95 65,18 85,43 52,62 −7,27 53,45
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 90,66 34,03 0,08 2,04 9,43 4,10 - 7,30 3,94 0,02 2,79 3,33 57,02 10,80 1,21 10,94 1,54 0,16 0,00 0,13
Importas 3,79 1,98 - 0,63 0,19 0,25 - 0,48 0,18 2,96 0,11 0,30 0,66 0,00
Balansas 86,87 32,05 0,08 8,80 3,91 7,05 3,94 2,31 3,15 54,06 1,10 10,64 −0,50 0,13
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 71,57 53,58 0,00 0,46 16,81 2,59 0,11 7,58 4,68 1,61 10,05 62,44 0,58 1,74 2,56 0,67 3,89 3,48 0,36
Importas 32,23 21,33 0,73 0,52 9,47 1,03 0,29 0,32 0,56 0,70 1,25 1,63 28,22 1,20 2,67 0,37 0,44 1,81 0,46 0,08 0,27
Balansas 39,34 32,25 −0,73 −0,06 7,34 1,56 −0,18 7,26 4,12 0,36 8,42 34,22 −0,62 −0,93 2,19 0,23 2,08 3,02 0,28
Transportas  
Eksportas 1 875,10 1 129,07 94,67 71,97 318,72 33,89 46,14 19,90 188,76 81,25 54,26 130,29 1 388,41 114,74 74,17 51,88 52,72 293,56 163,96 95,12 10,17
Importas 1 188,82 496,50 16,20 22,76 130,63 39,53 10,20 8,87 54,18 23,62 44,70 27,52 753,22 32,31 194,81 12,82 15,67 246,81 118,23 106,55 16,50
Balansas 686,28 632,57 78,47 49,21 188,09 −5,64 35,94 11,03 134,58 57,63 9,56 102,77 635,19 82,43 −120,64 39,06 37,05 46,75 45,73 −11,43 −6,33
Kelionės  
Eksportas 140,11 66,02 1,68 1,73 17,20 6,88 3,02 2,46 8,13 3,34 14,33 2,58 89,42 2,55 16,00 2,00 6,90 30,39 7,82 5,76 1,24
Importas 159,95 68,83 0,40 1,56 7,28 4,04 7,58 1,39 3,81 5,55 10,36 3,12 112,24 6,88 17,62 5,55 11,61 5,91 2,20 2,14 0,29
Balansas −19,84 −2,81 1,28 0,17 9,92 2,84 −4,56 1,07 4,32 −2,21 3,97 −0,54 −22,82 −4,33 −1,62 −3,55 −4,71 24,48 5,62 3,62 0,95
Statyba  
Eksportas 130,27 65,98 0,29 9,00 22,63 1,92 0,08 9,29 9,93 1,16 10,30 123,98 5,54 0,48 50,61 0,22 -
Importas 16,82 10,91 4,42 0,16 3,97 1,18 0,35 15,41 0,76 2,54 - 1,03 - -
Balansas 113,45 55,07 18,21 1,76 −0,02 9,95 108,57 −0,28 48,07 0,22
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 0,43 0,19 - 0,02 0,00 0,00 - 0,02 0,35 - 0,15 0,00 0,00 0,00 -
Importas 10,16 2,65 0,03 0,06 0,28 0,05 0,04 0,11 0,23 0,03 0,37 0,43 5,35 1,04 1,27 0,20 0,08 3,90 1,88 1,86 0,00
Balansas −9,73 −2,46 −0,03 −0,03 −0,04 −0,11 −0,23 −0,35 −5,00 −1,04 −0,05 −0,08 −3,90 −1,88 −1,86
Finansinės paslaugos  
Eksportas 92,99 21,38 2,55 1,24 1,77 2,56 0,25 3,43 0,39 0,20 6,03 0,21 31,14 0,99 2,16 5,82 6,55 6,63 0,81 2,67 17,12
Importas 47,73 17,60 0,48 1,87 3,40 4,21 - 0,49 0,77 0,18 1,66 1,74 39,76 0,25 1,01 12,46 1,43 0,55 0,39 0,12 0,45
Balansas 45,26 3,78 2,07 −0,63 −1,63 −1,65 0,25 2,94 −0,38 0,02 4,37 −1,53 −8,62 0,74 1,15 −6,64 5,12 6,08 0,42 2,55 16,67
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 2,01 1,48 - 0,79 - - - 0,56 0,00 1,56 0,02 -
Importas 19,29 11,02 0,00 - 1,67 0,10 - 1,95 0,20 0,30 2,46 11,92 0,31 0,16 0,39 2,98 0,03 0,03 0,00 2,03
Balansas −17,28 −9,54 - 0,69 - −0,20 0,26 −2,46 −10,36 −0,14 −2,98
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 306,55 123,78 1,16 3,67 17,58 13,69 1,84 2,30 1,93 1,22 7,84 21,38 164,39 15,49 4,12 15,90 31,02 11,34 3,14 1,02 51,01
Importas 128,28 67,50 0,92 1,26 5,58 5,09 1,32 3,64 1,38 0,40 8,96 3,23 86,58 2,72 3,69 8,10 6,93 16,07 7,07 2,58 9,92
Balansas 178,27 56,28 0,24 2,41 12,00 8,60 0,52 −1,34 0,55 0,82 −1,12 18,15 77,81 12,77 0,43 7,80 24,09 −4,73 −3,93 −1,56 41,09
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 458,48 238,63 2,80 13,44 33,69 31,02 4,07 23,67 36,87 6,29 26,95 37,35 320,61 8,03 24,83 39,99 25,58 23,48 7,62 2,56 26,64
Importas 361,49 215,02 1,11 5,52 27,50 30,13 4,55 13,22 9,34 8,99 26,89 16,64 267,25 8,66 14,17 21,10 21,85 7,20 3,46 1,85 22,83
Balansas 96,99 23,61 1,69 7,92 6,19 0,89 −0,48 10,45 27,53 −2,70 0,06 20,71 53,36 −0,63 10,66 18,89 3,73 16,28 4,16 0,71 3,81
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 18,51 5,93 3,40 0,02 0,18 0,33 0,23 0,76 10,05 3,62 0,54 0,14 0,03 0,08
Importas 14,05 8,03 0,02 2,78 0,17 0,61 0,03 0,68 2,85 10,73 0,18 0,08 2,36 0,01
Balansas 4,46 −2,10 0,62 −0,15 −0,43 −0,12 0,20 0,08 −0,68 0,53
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 11,60 0,67 - 0,04 0,06 0,05 0,19 0,06 0,13 0,03 0,03 - 8,72 0,05 0,21 - - 0,82 0,16 0,35 1,17
Importas 16,48 2,45 0,16 0,11 0,27 0,09 0,35 0,20 0,32 0,20 0,10 0,21 9,27 0,15 0,33 0,12 0,49 2,06 0,86 0,29 0,94
Balansas −4,88 −1,78 −0,16 −0,07 −0,21 −0,04 −0,16 −0,14 −0,19 −0,17 −0,07 −0,21 −0,55 −0,10 −0,12 −0,12 −0,49 −1,24 −0,70 0,06 0,23
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30