Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - III ketv.

Paslaugos iš viso Euro zona (18 šalių) Austrija Belgija Vokietija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Italija Latvija Nyderlandai Europos Sąjunga (28 šalys) Danija Lenkija Švedija Jungtinė Karalystė Nepriklausomų valstybių sandrauga Rusija Baltarusija Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 3 134,88 1 660,01 106,34 90,94 428,72 69,69 94,19 56,06 273,59 107,59 121,06 171,75 2 232,02 153,22 102,65 120,79 156,77 517,99 271,33 186,53 66,17
Importas 1 804,36 703,20 16,60 21,07 105,34 63,81 15,66 34,01 49,90 24,73 122,72 45,46 1 142,17 53,60 170,11 68,21 70,25 385,01 174,80 183,03 44,16
Balansas 1 330,52 956,81 89,74 69,87 323,38 5,88 78,53 22,05 223,69 82,86 −1,66 126,29 1 089,85 99,62 −67,46 52,58 86,52 132,98 96,53 3,50 22,01
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 90,05 34,31 1,48 9,80 8,00 - 5,99 4,29 3,02 1,34 57,16 11,72 0,49 7,48 3,14 - 0,23
Importas 4,17 1,55 - 0,00 0,15 0,37 0,04 0,44 0,17 2,73 0,10 1,32 0,89 -
Balansas 85,88 32,76 1,48 9,65 7,63 2,58 1,17 54,43 0,39 0,23
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 94,47 63,71 - 4,39 12,13 3,77 - 11,70 4,55 0,74 1,28 11,74 70,33 2,48 0,80 0,68 2,42 15,82 11,52 1,56 -
Importas 39,84 23,28 0,67 0,71 2,27 1,53 0,42 0,46 1,70 0,79 2,70 3,69 27,32 1,31 0,47 0,13 1,63 1,12 0,50 0,17 9,83
Balansas 54,63 40,43 −0,67 3,68 9,86 2,24 −0,42 11,24 2,85 −0,05 −1,42 8,05 43,01 1,17 0,33 0,55 0,79 14,70 11,02 1,39 −9,83
Transportas  
Eksportas 1 851,49 1 084,74 94,75 68,21 292,50 28,73 56,85 19,79 203,75 80,42 51,09 102,29 1 380,36 105,61 41,06 46,13 83,15 309,09 188,00 96,16 4,76
Importas 940,97 331,20 10,41 13,38 61,60 30,83 3,66 19,66 37,38 10,95 41,35 18,38 541,99 25,96 111,71 12,51 27,76 263,97 131,87 114,38 11,65
Balansas 910,52 753,54 84,34 54,83 230,90 −2,10 53,19 0,13 166,37 69,47 9,74 83,91 838,37 79,65 −70,65 33,62 55,39 45,12 56,13 −18,22 −6,89
Kelionės  
Eksportas 425,24 188,09 7,35 2,01 53,39 8,64 33,10 1,34 18,02 23,87 26,89 8,23 248,13 0,85 30,93 3,14 22,70 160,56 61,39 76,64 0,79
Importas 377,40 106,73 2,10 1,85 18,00 6,60 9,06 1,73 3,33 8,63 36,00 2,84 232,47 17,32 44,32 23,80 24,23 89,11 29,04 57,00 1,11
Balansas 47,84 81,36 5,25 0,16 35,39 2,04 24,04 −0,39 14,69 15,24 −9,11 5,39 15,66 −16,47 −13,39 −20,66 −1,53 71,45 32,35 19,64 −0,32
Statyba  
Eksportas 109,32 53,72 0,23 4,94 17,04 2,83 0,89 3,63 8,68 8,74 6,70 94,92 10,12 0,96 29,31 0,37 3,05 0,44 2,61 -
Importas 19,19 15,19 - 1,94 0,00 0,12 0,02 8,74 4,11 17,59 0,61 0,98 1,22 1,19 -
Balansas 90,13 38,53 0,23 15,10 2,83 3,51 8,66 0,00 0,00 2,59 77,33 0,35 28,33 1,83 1,42 -
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 1,64 0,21 0,00 - - - 0,00 0,05 1,55 -
Importas 9,83 1,91 0,00 0,04 0,29 0,28 0,00 0,18 0,17 0,01 0,13 0,07 5,17 1,00 1,28 0,25 0,54 3,56 1,81 1,68 0,00
Balansas −8,19 −1,70 0,00 −0,04 0,00 −0,17 −0,01 −0,08 −3,62 −1,81
Finansinės paslaugos  
Eksportas 37,58 4,44 0,50 0,18 0,35 0,98 0,01 0,79 0,11 0,06 0,86 0,21 17,65 0,38 1,93 4,23 6,56 1,34 0,28 0,44 0,50
Importas 34,53 9,37 0,17 1,05 1,40 1,08 - 0,15 0,06 0,00 3,23 1,23 30,20 0,43 0,03 9,44 1,13 0,30 0,27 0,03 0,10
Balansas 3,05 −4,93 0,33 −0,87 −1,05 −0,10 0,01 0,64 0,05 0,06 −2,37 −1,02 −12,55 −0,05 1,90 −5,21 5,43 1,04 0,01 0,41 0,40
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 7,34 6,28 - 2,39 - 0,00 3,81 6,93 0,00 0,10 0,00 -
Importas 17,30 9,21 2,79 0,10 - 0,71 0,23 1,05 1,31 13,57 0,30 0,25 3,50 0,03 1,54
Balansas −9,96 −2,93 0,00 2,29 - 2,76 −6,64 −3,40
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 163,08 57,93 0,60 1,76 15,64 2,85 1,17 1,87 1,28 0,87 6,46 5,21 98,67 14,30 1,00 7,54 16,41 5,23 2,50 1,06 36,90
Importas 82,84 34,93 0,36 0,97 2,92 2,92 0,60 2,88 1,11 0,34 8,04 2,96 49,87 0,94 3,12 6,63 2,58 13,54 7,04 4,23 14,02
Balansas 80,24 23,00 0,24 0,79 12,72 −0,07 0,57 −1,01 0,17 0,53 −1,58 2,25 48,80 13,36 −2,12 0,91 13,83 −8,31 −4,54 −3,17 22,88
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 320,49 159,09 2,79 7,85 25,36 11,30 1,60 10,35 32,00 1,26 18,06 34,96 237,21 7,33 24,51 18,81 20,47 17,78 5,21 6,59 19,14
Importas 246,00 160,66 2,48 2,54 11,53 19,84 1,21 7,76 4,56 3,37 20,14 9,61 200,69 5,97 7,48 13,33 6,19 6,77 2,61 2,33 4,51
Balansas 74,49 −1,57 0,31 5,31 13,83 −8,54 0,39 2,59 27,44 −2,11 −2,08 25,35 36,52 1,36 17,03 5,48 14,28 11,01 2,60 4,26 14,63
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 16,81 5,58 0,05 0,01 2,32 0,03 0,34 0,25 0,70 0,99 9,96 0,33 3,36 2,24 1,55 0,13 0,47
Importas 9,26 5,80 0,28 2,06 0,10 0,12 0,29 0,71 0,80 8,57 0,04 0,14 1,88 0,09 0,05 0,10
Balansas 7,55 −0,22 −0,27 0,26 −0,09 −0,37 −0,04 −0,01 0,19 1,39 0,19 2,15 1,50 0,37
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 17,37 1,91 - 0,11 0,17 0,13 0,54 0,18 0,38 0,07 0,10 - 9,15 0,13 0,60 - - 2,32 0,44 1,01 3,35
Importas 23,03 3,37 0,23 0,14 0,39 0,16 0,43 0,22 0,44 0,28 0,19 0,29 12,00 0,22 0,55 0,22 0,75 3,98 1,47 1,11 1,30
Balansas −5,66 −1,46 −0,23 −0,03 −0,22 −0,03 0,11 −0,04 −0,06 −0,21 −0,09 −0,29 −2,85 −0,09 0,05 −0,22 −0,75 −1,66 −1,03 −0,10 2,05
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30