Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - IV ketv.

Paslaugos iš viso Euro zona (18 šalių) Austrija Belgija Vokietija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Italija Latvija Nyderlandai Europos Sąjunga (28 šalys) Danija Lenkija Švedija Jungtinė Karalystė Nepriklausomų valstybių sandrauga Rusija Baltarusija Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 3 122,03 1 648,07 97,28 93,87 428,74 75,37 75,37 58,00 268,42 99,13 134,70 179,24 2 214,86 154,10 92,97 126,41 151,35 496,91 267,08 169,31 86,16
Importas 1 825,99 754,50 19,78 22,63 113,19 78,40 15,63 30,99 52,68 19,84 118,06 46,73 1 192,51 53,23 174,82 74,18 70,19 334,53 146,05 159,25 62,37
Balansas 1 296,04 893,57 77,50 71,24 315,55 −3,03 59,74 27,01 215,74 79,29 16,64 132,51 1 022,35 100,87 −81,85 52,23 81,16 162,38 121,03 10,06 23,79
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 84,11 35,53 1,67 9,48 4,56 - 7,10 3,25 2,69 3,65 57,35 11,20 7,03 3,31 0,45 0,45
Importas 3,90 1,61 - 0,21 0,37 0,12 0,50 0,25 2,10 0,16 1,40 0,09 0,53 0,00
Balansas 80,21 33,92 0,08 1,67 9,27 4,19 2,19 3,40 55,25 −0,95 0,45
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 88,79 59,08 2,18 17,81 2,66 0,00 9,14 5,03 0,59 0,73 10,87 67,51 2,56 1,30 1,25 3,04 13,94 9,20 2,17
Importas 52,15 20,20 0,67 0,69 3,03 1,29 0,34 0,36 1,43 0,59 0,90 4,23 25,73 1,36 0,75 0,14 1,80 0,75 0,24 0,13 22,86
Balansas 36,64 38,88 1,49 14,78 1,37 −0,34 8,78 3,60 0,00 −0,17 6,64 41,78 1,20 0,55 1,11 1,24 13,19 8,96 2,04
Transportas  
Eksportas 1 848,11 1 119,77 92,14 69,15 306,04 30,92 65,47 20,20 205,16 88,06 53,68 112,07 1 378,25 106,31 44,16 41,31 49,30 326,06 207,91 93,46 5,28
Importas 916,14 327,68 13,20 11,70 72,31 32,89 3,43 11,60 35,92 10,54 43,50 16,25 538,40 25,34 120,38 14,05 18,91 250,97 114,62 117,61 13,16
Balansas 931,97 792,09 78,94 57,45 233,73 −1,97 62,04 8,60 169,24 77,52 10,18 95,82 839,85 80,97 −76,22 27,26 30,39 75,09 93,29 −24,15 −7,88
Kelionės  
Eksportas 270,05 90,52 1,09 2,49 26,91 7,70 6,56 4,83 7,44 4,45 22,09 2,70 140,15 3,81 26,97 5,14 10,83 117,17 37,86 56,76 0,46
Importas 264,11 70,46 1,45 1,23 9,03 2,25 9,54 1,06 2,25 4,32 25,42 2,60 162,18 13,92 36,09 15,64 22,60 46,09 19,34 23,76 0,79
Balansas 5,94 20,06 −0,36 1,26 17,88 5,45 −2,98 3,77 5,19 0,13 −3,33 0,10 −22,03 −10,11 −9,12 −10,50 −11,77 71,08 18,52 33,00 −0,33
Statyba  
Eksportas 120,06 60,93 10,60 15,32 1,08 0,17 2,41 12,52 10,47 7,80 99,68 5,76 0,32 31,84 0,44 6,45 6,17
Importas 23,45 18,05 - 1,84 0,06 - 13,52 22,41 0,44 0,20 0,71 0,00 -
Balansas 96,61 42,88 13,48 2,35 −3,05 77,27 −0,12 31,64 5,74
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 2,35 0,00 - - - - 0,00 -
Importas 21,29 13,09 0,01 0,05 0,43 0,36 0,00 0,11 0,08 0,02 0,18 0,08 16,58 0,85 1,70 0,22 0,54 3,35 1,56 1,70 0,00
Balansas −18,94 −0,01 −0,05 −0,43 0,00 −0,08 −0,02 −1,56
Finansinės paslaugos  
Eksportas 44,68 9,14 0,01 0,36 0,93 1,12 0,02 1,21 0,11 0,03 4,50 0,21 24,06 0,49 0,61 4,59 9,12 1,39 0,30 0,45 1,44
Importas 27,44 10,46 0,63 1,16 1,23 1,94 0,00 0,45 0,04 0,00 2,94 1,07 25,00 0,23 0,04 8,62 0,99 0,25 0,22 0,03 0,08
Balansas 17,24 −1,32 −0,62 −0,80 −0,30 −0,82 0,02 0,76 0,07 0,03 1,56 −0,86 −0,94 0,26 0,57 −4,03 8,13 1,14 0,08 0,42 1,36
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 8,52 7,06 - 0,53 2,32 - 0,00 4,15 8,07 0,03 0,12 - - -
Importas 19,56 11,38 0,00 0,01 2,67 0,11 - 1,10 0,25 1,16 2,08 14,40 0,32 0,19 0,29 2,10 0,03 0,00 2,80
Balansas −11,04 −4,32 −0,01 −2,14 2,21 - 2,99 −6,33 −0,26 −1,98 −0,03 0,00
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 199,85 75,60 0,81 1,64 17,66 8,13 0,81 1,65 1,58 0,81 7,02 7,49 118,94 12,53 1,44 9,22 17,67 5,70 2,71 1,12 49,10
Importas 126,39 50,36 0,69 0,86 3,68 11,00 0,34 3,68 1,34 0,37 8,73 3,60 80,62 2,09 4,47 15,03 5,69 20,93 5,99 12,08 13,18
Balansas 73,46 25,24 0,12 0,78 13,98 −2,87 0,47 −2,03 0,24 0,44 −1,71 3,89 38,32 10,44 −3,03 −5,81 11,98 −15,23 −3,28 −10,96 35,92
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 428,30 183,36 2,77 5,78 31,67 16,72 2,31 11,01 32,75 4,51 27,22 33,37 299,27 10,53 17,46 21,97 55,19 21,66 7,10 8,18 27,64
Importas 343,89 221,50 2,82 4,54 15,30 27,99 1,09 12,26 10,92 3,37 20,02 14,78 287,18 8,62 10,14 19,08 12,42 6,99 2,72 2,11 7,98
Balansas 84,41 −38,14 −0,05 1,24 16,37 −11,27 1,22 −1,25 21,83 1,14 7,20 18,59 12,09 1,91 7,32 2,89 42,77 14,67 4,38 6,07 19,66
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 14,23 0,01 0,00 2,05 0,03 0,03 0,97 0,75 0,26 0,93 0,10 0,01
Importas 10,27 7,01 3,18 0,46 0,10 1,00 9,67 0,07 0,07 1,81 0,02 0,26
Balansas 3,96 −1,13 −0,04 −0,43 0,68 0,19 2,85 −0,25
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 12,98 0,99 - - 0,34 0,10 - 0,12 0,26 - - - 8,27 0,10 0,29 0,22 0,05 1,86 0,80 0,45 1,17
Importas 17,40 2,70 0,22 0,12 0,28 0,11 0,34 0,18 0,31 0,27 0,19 0,18 8,24 0,23 0,39 0,21 0,54 3,04 1,23 0,59 1,26
Balansas −4,42 −1,71 −0,22 −0,12 0,06 −0,01 −0,34 −0,06 −0,05 −0,27 −0,19 −0,18 0,03 −0,13 −0,10 0,01 −0,49 −1,18 −0,43 −0,14 −0,09
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30