Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2023 - IV ketv.

sorting sorting Paslaugos iš viso sorting Euro zona (20 šalių) sorting Austrija sorting Belgija sorting Vokietija sorting Estija sorting Ispanija sorting Suomija sorting Prancūzija sorting Italija sorting Latvija sorting Nyderlandai sorting Europos Sąjunga (27 šalys) sorting Danija sorting Lenkija sorting Švedija sorting Jungtinė Karalystė sorting Rusija sorting Baltarusija sorting Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 5 405,59 3 235,96 159,52 203,86 869,77 152,89 113,92 74,47 528,72 238,21 174,06 430,68 4 074,95 235,80 238,64 213,62 296,51 100,68 42,31 208,58
Importas 3 644,92 1 910,39 26,73 69,85 292,74 158,89 112,90 85,02 190,50 108,17 265,44 131,02 2 621,42 78,69 420,02 101,88 289,75 35,22 64,03 213,49
Balansas 1 760,67 1 325,57 132,79 134,01 577,03 −6,00 1,02 −10,55 338,22 130,04 −91,38 299,66 1 453,53 157,11 −181,38 111,74 6,76 65,46 −21,72 −4,91
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 142,22 67,91 0,78 6,67 10,65 13,23 2,58 9,37 7,18 0,09 3,57 13,14 96,17 18,99 0,15 8,82 2,48 - - 1,19
Importas 12,41 5,97 0,11 0,65 0,58 0,24 0,57 0,65 2,59 11,12 0,81 0,43 1,02 0,19 - -
Balansas 129,81 61,94 6,56 10,00 12,65 9,13 −0,48 2,92 10,55 85,05 18,18 −0,28 7,80 2,29 - -
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 115,71 69,76 0,64 2,72 8,77 1,95 0,51 6,73 20,24 0,51 2,78 4,66 89,95 2,13 3,64 5,66 4,71 0,38 0,00 0,81
Importas 112,53 77,90 1,31 1,15 5,82 2,69 41,25 0,64 3,39 1,14 12,80 1,68 87,00 2,01 2,81 1,46 7,04 - 0,01 7,86
Balansas 3,18 −8,14 −0,67 1,57 2,95 −0,74 −40,74 6,09 16,85 −0,63 −10,02 2,98 2,95 0,12 0,83 4,20 −2,33 0,38 −0,01 −7,05
Transportas  
Eksportas 2 499,28 1 631,14 145,94 130,80 502,42 56,23 59,24 17,59 270,71 161,31 59,33 180,31 1 959,88 147,46 100,48 42,86 133,02 82,94 19,09 12,18
Importas 1 523,36 765,66 13,81 45,54 159,07 60,88 31,27 13,63 137,81 67,77 84,33 48,13 1 153,11 37,93 278,66 16,10 111,63 18,34 10,59 15,59
Balansas 975,92 865,48 132,13 85,26 343,35 −4,65 27,97 3,96 132,90 93,54 −25,00 132,18 806,77 109,53 −178,18 26,76 21,39 64,60 8,50 −3,41
Kelionės  
Eksportas 446,15 262,16 1,65 5,48 139,98 11,91 6,14 6,22 7,54 8,29 38,22 14,97 317,32 9,16 32,48 6,20 21,20 13,25 19,89 11,72
Importas 472,05 206,06 1,73 3,31 27,77 12,52 14,53 3,31 5,04 10,07 99,87 6,47 332,38 18,99 82,87 21,01 22,44 15,11 50,79 0,86
Balansas −25,90 56,10 −0,08 2,17 112,21 −0,61 −8,39 2,91 2,50 −1,78 −61,65 8,50 −15,06 −9,83 −50,39 −14,81 −1,24 −1,86 −30,90 10,86
Statyba  
Eksportas 188,76 117,99 0,67 16,11 40,34 3,47 0,31 5,66 16,75 0,27 8,07 23,47 174,31 6,30 0,90 49,12 0,56 - - -
Importas 28,48 24,63 2,39 0,27 0,22 0,41 4,12 9,93 1,00 28,21 1,37 1,53 - 0,00 -
Balansas 160,28 93,36 37,95 3,20 5,44 16,34 −3,85 −1,86 22,47 146,10 −0,47 47,59 0,56 0,00 -
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 2,00 1,12 - - 0,00 - - 0,00 0,95 0,01 - 1,43 - 0,01 0,34 -
Importas 17,15 4,32 0,06 0,22 1,11 0,07 0,01 0,27 0,11 0,11 0,82 0,33 8,62 0,41 3,09 0,22 0,37 0,06 0,09 0,00
Balansas −15,15 −3,20 −0,06 −0,22 −0,07 −0,01 −0,27 −0,11 0,84 −0,81 −0,33 −7,19 −0,41 −0,21 −0,03 −0,09
Finansinės paslaugos  
Eksportas 412,04 219,50 3,33 9,60 40,16 13,82 10,95 3,68 42,95 15,58 8,55 1,97 341,86 14,48 26,95 31,42 15,04 0,10 0,49 4,04
Importas 128,72 60,69 1,12 9,02 8,24 3,27 3,74 1,07 4,35 7,10 2,80 5,42 95,03 1,22 8,71 4,75 27,06 0,08 0,02 0,47
Balansas 283,32 158,81 2,21 0,58 31,92 10,55 7,21 2,61 38,60 8,48 5,75 −3,45 246,83 13,26 18,24 26,67 −12,02 0,02 0,47 3,57
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 5,43 3,56 - 0,04 0,69 0,05 1,23 0,05 4,30 0,15 0,31 -
Importas 152,98 22,29 0,11 1,00 3,17 0,24 6,53 0,42 0,03 1,67 2,87 24,22 1,00 0,34 0,33 4,33 - - 122,09
Balansas −147,55 −18,73 −1,00 −3,13 0,45 −0,25 −6,48 −0,44 −2,82 −19,92 −0,19 −0,02 -
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 638,28 275,68 1,47 3,31 38,36 23,91 3,50 5,08 3,52 2,08 12,71 103,81 327,52 15,36 4,48 25,92 77,79 1,21 0,29 130,00
Importas 301,20 160,57 1,51 2,78 17,46 16,19 4,97 5,89 12,16 0,96 14,05 21,15 196,38 1,35 16,97 11,78 38,02 0,88 1,11 28,84
Balansas 337,08 115,11 −0,04 0,53 20,90 7,72 −1,47 −0,81 −8,64 1,12 −1,34 82,66 131,14 14,01 −12,49 14,14 39,77 0,33 −0,82 101,16
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 917,22 574,47 5,03 29,00 85,33 27,33 29,75 19,54 158,11 48,57 36,53 87,75 738,62 20,55 68,92 41,64 37,49 2,78 2,48 43,58
Importas 834,62 556,26 6,07 6,07 59,33 60,36 8,62 51,90 25,36 15,32 37,04 37,16 644,36 13,58 23,80 38,66 72,13 0,13 1,28 34,49
Balansas 82,60 18,21 −1,04 22,93 26,00 −33,03 21,13 −32,36 132,75 33,25 −0,51 50,59 94,26 6,97 45,12 2,98 −34,64 2,65 1,20 9,09
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 26,58 11,91 0,08 0,32 0,50 2,99 0,44 14,97 1,63 3,01
Importas 38,28 21,97 0,48 6,77 1,71 1,54 1,10 0,64 1,28 3,97 28,64 0,62 4,85 5,82 0,00 - 1,86
Balansas −11,70 −10,06 −1,39 −0,60 0,37 1,71 −3,53 −13,67 0,37 −3,22 1,15
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 11,92 0,76 - 0,09 0,10 0,03 0,14 0,05 0,12 0,03 0,07 0,11 8,62 0,07 0,11 0,03 - - 0,03 2,02
Importas 23,14 4,07 0,40 0,16 0,96 0,11 0,33 0,22 0,37 0,34 0,20 0,25 12,35 0,26 0,35 0,17 0,72 0,62 0,14 1,36
Balansas −11,22 −3,31 −0,40 −0,07 −0,86 −0,08 −0,19 −0,17 −0,25 −0,31 −0,13 −0,14 −3,73 −0,19 −0,24 −0,14 −0,72 −0,62 −0,11 0,66
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-30