Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - I ketv.

Paslaugos iš viso Euro zona (18 šalių) Austrija Belgija Vokietija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Italija Latvija Nyderlandai Europos Sąjunga (28 šalys) Danija Lenkija Švedija Jungtinė Karalystė Nepriklausomų valstybių sandrauga Rusija Baltarusija Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 2 467,96 1 284,20 90,02 80,65 329,96 70,64 50,94 51,06 187,73 73,86 102,19 130,00 1 720,75 141,63 57,70 103,53 98,03 442,63 230,87 168,12 48,85
Importas 1 449,65 587,44 16,30 18,14 94,47 64,47 11,86 29,96 31,32 15,88 90,69 44,91 942,65 50,07 143,82 53,75 50,11 295,14 137,68 135,98 41,88
Balansas 1 018,31 696,76 73,72 62,51 235,49 6,17 39,08 21,10 156,41 57,98 11,50 85,09 778,10 91,56 −86,12 49,78 47,92 147,49 93,19 32,14 6,97
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 87,28 28,48 0,20 1,00 7,66 8,34 0,00 5,62 1,97 2,65 0,57 55,35 13,88 0,18 8,63 4,17 - - 0,42
Importas 2,71 1,12 0,62 0,09 - 0,00 0,06 0,22 - 1,54 0,30 - - 0,97 0,69 -
Balansas 84,57 27,36 7,04 8,25 5,62 1,97 2,43 0,57 53,81 −0,12 8,63 4,17 −0,69 0,42
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 77,00 53,01 - 0,02 9,16 4,24 5,54 5,71 0,55 1,88 11,60 55,29 0,69 0,20 0,41 0,84 15,83 9,42 4,55 0,62
Importas 42,59 23,75 0,57 1,07 4,71 0,84 0,57 0,21 1,53 0,42 3,88 3,15 27,70 1,40 0,25 0,07 1,77 0,49 0,05 0,03 11,70
Balansas 34,41 29,26 −0,57 −1,05 4,45 3,40 5,33 4,18 0,13 −2,00 8,45 27,59 −0,71 −0,05 0,34 −0,93 15,34 9,37 4,52 −11,08
Transportas  
Eksportas 1 554,81 923,73 86,40 61,17 257,78 25,76 47,50 20,89 154,60 69,17 47,92 83,23 1 162,51 97,52 33,85 42,45 45,55 279,78 166,26 97,75 4,14
Importas 790,20 298,33 8,15 9,79 57,59 40,42 6,74 16,48 21,74 8,70 32,28 18,77 470,78 25,51 95,76 12,46 10,72 228,61 105,08 108,13 7,73
Balansas 764,61 625,40 78,25 51,38 200,19 −14,66 40,76 4,41 132,86 60,47 15,64 64,46 691,73 72,01 −61,91 29,99 34,83 51,17 61,18 −10,38 −3,59
Kelionės  
Eksportas 207,47 46,70 0,55 8,39 8,95 6,75 1,16 2,18 1,64 2,14 10,93 1,34 76,00 2,47 10,87 4,57 9,48 116,41 43,67 53,47 0,37
Importas 196,60 54,70 2,74 1,17 9,39 1,35 2,41 0,99 3,03 2,19 20,47 2,78 126,81 12,06 26,58 12,90 18,49 40,71 18,86 20,21 1,72
Balansas 10,87 −8,00 −2,19 7,22 −0,44 5,40 −1,25 1,19 −1,39 −0,05 −9,54 −1,44 −50,81 −9,59 −15,71 −8,33 −9,01 75,70 24,81 33,26 −1,35
Statyba  
Eksportas 70,71 31,45 4,02 6,96 1,81 1,63 4,67 - 8,07 4,12 56,96 4,61 0,27 20,30 0,21 2,82 1,16 1,63
Importas 22,93 13,48 - 0,26 0,00 - 10,62 21,72 7,36 0,47 0,78 -
Balansas 47,78 17,97 6,70 1,81 −2,55 35,24 −7,09 19,83 2,04
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 0,73 0,11 0,00 - - 0,01 - - - 0,02 0,64 0,00 - 0,00
Importas 14,15 2,61 0,00 0,06 0,37 0,05 - 0,11 0,06 0,01 0,14 0,08 7,31 0,65 2,55 0,74 0,58 3,07 1,48 1,49 0,00
Balansas −13,42 −2,50 0,00 −0,06 −0,37 −0,04 - −0,06 −0,01 −0,12 −6,67 −3,07 −1,48 −1,49
Finansinės paslaugos  
Eksportas 33,77 3,46 0,52 0,22 0,31 0,48 0,01 0,52 0,08 0,04 0,95 0,17 13,96 0,50 0,22 2,95 6,78 1,09 0,20 0,39 0,21
Importas 38,78 8,00 0,28 0,92 1,48 0,98 - 0,19 0,13 0,00 1,70 1,42 32,31 0,27 0,02 7,27 0,73 0,32 0,29 0,03 0,18
Balansas −5,01 −4,54 0,24 −0,70 −1,17 −0,50 0,01 0,33 −0,05 0,04 −0,75 −1,25 −18,35 0,23 0,20 −4,32 6,05 0,77 −0,09 0,36 0,03
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 6,38 5,54 0,00 0,00 2,29 - - 3,22 0,00 6,10 - - 0,07 - -
Importas 13,23 7,87 - 0,71 0,52 - 0,72 0,13 1,16 1,83 9,49 0,14 0,29 0,91 - 1,48
Balansas −6,85 −2,33 0,00 1,77 - −0,72 2,06 −1,83 −3,39 −0,29 −0,84 0,16 -
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 147,08 51,94 0,47 1,31 11,72 3,83 1,04 2,78 0,80 0,71 6,49 3,47 90,94 14,31 1,08 6,33 15,97 5,23 3,22 1,11 29,94
Importas 82,65 38,98 0,46 0,41 3,36 2,96 0,41 3,65 1,17 0,58 7,07 4,92 54,51 0,91 1,81 6,48 4,86 12,44 8,53 2,70 9,64
Balansas 64,43 12,96 0,01 0,90 8,36 0,87 0,63 −0,87 −0,37 0,13 −0,58 −1,45 36,43 13,40 −0,73 −0,15 11,11 −7,21 −5,31 −1,59 20,30
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 256,12 134,20 1,73 4,43 24,82 17,03 0,85 11,51 17,90 0,82 19,30 25,41 186,83 6,86 10,34 17,09 13,43 17,43 5,30 8,25 11,27
Importas 217,80 131,99 3,83 2,65 15,24 16,95 1,13 7,26 2,71 2,38 12,27 10,68 174,58 8,41 8,64 12,25 9,18 4,95 1,98 1,35 3,77
Balansas 38,32 2,21 −2,10 1,78 9,58 0,08 −0,28 4,25 15,19 −1,56 7,03 14,73 12,25 −1,55 1,70 4,84 4,25 12,48 3,32 6,90 7,50
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 12,95 4,61 0,05 0,04 0,06 0,38 0,68 7,29 0,11 2,45 1,40 0,33 0,06
Importas 7,83 3,69 0,11 0,05 0,45 0,21 0,26 0,75 7,01 0,18 0,03 0,64 0,15 0,41
Balansas 5,12 0,92 0,00 −0,17 0,10 −0,27 0,12 −0,07 −0,68 0,28 0,08 −1,43 1,25 −0,35
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 13,66 0,97 - 0,04 0,19 0,06 0,25 0,08 0,12 0,03 0,08 - 8,88 - 0,56 - 0,15 1,37 0,24 0,64 1,75
Importas 20,18 2,92 0,14 0,09 0,29 0,10 0,27 0,16 0,29 0,96 0,13 0,17 8,89 0,17 0,38 0,18 0,48 2,59 1,01 0,74 5,25
Balansas −6,52 −1,95 −0,14 −0,05 −0,10 −0,04 −0,02 −0,08 −0,17 −0,93 −0,05 −0,17 −0,01 −0,17 0,18 −0,18 −0,33 −1,22 −0,77 −0,10 −3,50
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30