Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2018 - IV ketv.

Paslaugos iš viso Euro zona (18 šalių) Austrija Belgija Vokietija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Italija Latvija Nyderlandai Europos Sąjunga (28 šalys) Danija Lenkija Švedija Jungtinė Karalystė Nepriklausomų valstybių sandrauga Rusija Baltarusija Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 2 634,56 1 282,87 83,08 74,37 330,03 67,17 54,66 46,50 179,63 68,69 127,08 129,80 1 749,56 133,47 79,31 106,30 113,56 465,41 248,63 168,37 74,70
Importas 1 576,98 604,99 13,62 16,29 94,12 70,26 15,29 23,44 35,02 26,75 99,18 43,42 972,61 47,35 148,00 57,48 61,41 310,28 139,13 144,99 38,38
Balansas 1 057,58 677,88 69,46 58,08 235,91 −3,09 39,37 23,06 144,61 41,94 27,90 86,38 776,95 86,12 −68,69 48,82 52,15 155,13 109,50 23,38 36,32
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 118,58 1,41 0,07 −0,72 1,21 0,58 3,00 0,77 −1,34 −2,79 1,12 0,02 19,69 7,72 0,45 6,14 4,24 −1,35 −1,01 −1,10 5,25
Importas 1,56 −0,97 0,13 −0,09 −0,67 - - −0,02 −0,01 −0,02 0,16 −0,44 −2,08 - 0,35 0,30 −1,63 3,58 0,26 1,75 −0,01
Balansas 117,02 2,38 −0,06 −0,63 1,88 0,58 3,00 0,79 −1,33 −2,77 0,96 0,46 21,77 7,72 0,10 5,84 5,87 −4,93 −1,27 −2,85 5,26
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 101,97 67,79 - 1,47 12,06 3,69 0,45 2,63 4,42 0,61 5,46 19,66 74,79 0,77 0,60 2,04 3,54 14,50 10,01 2,46 -
Importas 23,44 11,31 0,58 0,58 1,18 1,26 0,32 0,18 0,57 0,48 2,13 1,31 14,34 1,33 0,31 0,16 0,49 0,48 0,05 0,03 5,45
Balansas 78,53 56,48 −0,58 0,89 10,88 2,43 0,13 2,45 3,85 0,13 3,33 18,35 60,45 −0,56 0,29 1,88 3,05 14,02 9,96 2,43 −5,45
Transportas  
Eksportas 1 544,77 896,95 78,99 61,56 255,50 29,87 44,11 16,98 151,70 60,21 54,61 77,82 1 131,17 95,18 33,89 37,47 53,52 292,31 182,92 91,29 4,38
Importas 838,22 281,04 7,24 8,46 55,05 37,75 3,22 6,83 21,22 10,01 40,01 19,09 454,70 25,93 95,83 11,57 14,75 237,77 109,38 110,45 11,29
Balansas 706,55 615,91 71,75 53,10 200,45 −7,88 40,89 10,15 130,48 50,20 14,60 58,73 676,47 69,25 −61,94 25,90 38,77 54,54 73,54 −19,16 −6,91
Kelionės  
Eksportas 265,42 68,11 0,81 1,82 15,29 6,93 3,89 3,88 2,86 6,62 20,53 2,04 118,68 3,86 21,16 5,00 16,78 129,32 46,66 67,98 1,30
Importas 254,91 78,75 1,78 1,10 14,80 3,22 9,92 0,68 2,88 9,28 22,51 2,54 160,48 10,13 33,45 13,14 23,10 43,15 15,73 25,31 1,99
Balansas 10,51 −10,64 −0,97 0,72 0,49 3,71 −6,03 3,20 −0,02 −2,66 −1,98 −0,50 −41,80 −6,27 −12,29 −8,14 −6,32 86,17 30,93 42,67 −0,69
Statyba  
Eksportas 92,17 38,79 0,10 10,34 1,88 1,20 2,67 5,01 8,68 4,12 69,65 5,51 0,22 23,64 0,39 1,96 1,58
Importas 21,73 11,62 1,14 0,00 - - 7,51 21,04 6,02 0,47 - -
Balansas 70,44 27,17 4,50 9,20 1,88 1,20 5,01 1,17 48,61 −5,80 23,17
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 1,60 0,27 0,00 - - 0,00 1,50 - - - -
Importas 11,82 2,88 0,00 0,06 0,43 0,27 0,00 0,11 0,02 0,16 6,11 0,65 0,92 0,16 1,32 3,22 1,58 1,54 0,02
Balansas −10,22 −2,61 0,00 −0,06 0,00 −0,11 −0,02 −0,07 −4,61 −3,22 −1,58 −1,54 −0,02
Finansinės paslaugos  
Eksportas 46,81 4,99 0,23 0,30 0,83 1,03 0,02 1,11 0,08 0,88 0,16 17,53 0,53 0,54 4,48 6,72 1,17 0,35 0,42 9,96
Importas 38,84 10,21 0,38 2,10 1,69 1,83 - 0,28 0,11 1,64 1,36 32,49 0,34 0,09 9,66 0,73 0,30 0,27 0,03 0,30
Balansas 7,97 −5,22 −0,15 −1,80 −0,86 −0,80 0,02 0,83 −0,03 −0,76 −1,20 −14,96 0,19 0,45 −5,18 5,99 0,87 0,08 0,39 9,66
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 7,20 6,42 - - - 2,72 - - - 3,60 6,99 - - - 0,03
Importas 15,61 8,58 0,00 1,32 0,10 - 0,90 0,21 1,12 1,35 11,91 0,17 0,29 0,12 0,12 0,00 1,88
Balansas −8,41 −2,16 0,00 −1,32 2,62 - −0,21 2,48 −4,92 −0,72 −0,17 −0,29 −2,09 0,00 −1,85
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 160,00 57,03 0,49 1,06 12,67 4,57 0,77 3,46 0,96 1,17 5,73 2,98 93,80 12,49 1,02 5,70 15,84 5,24 2,81 1,12 35,03
Importas 84,34 38,73 0,44 0,73 3,78 2,95 0,40 4,60 1,41 0,91 5,37 2,42 53,44 0,86 2,10 3,02 7,01 12,35 7,16 3,75 9,76
Balansas 75,66 18,30 0,05 0,33 8,89 1,62 0,37 −1,14 −0,45 0,26 0,36 0,56 40,36 11,63 −1,08 2,68 8,83 −7,11 −4,35 −2,63 25,27
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 265,18 133,07 2,34 4,21 20,60 15,63 0,91 14,81 15,16 1,64 23,02 22,76 192,16 7,07 14,22 21,12 10,84 19,95 5,60 4,14 16,23
Importas 254,74 153,87 2,76 3,05 13,48 22,30 1,09 8,52 7,77 2,90 18,03 13,72 199,18 6,56 8,30 17,99 8,53 4,81 2,04 1,37 6,30
Balansas 10,44 −20,80 −0,42 1,16 7,12 −6,67 −0,18 6,29 7,39 −1,26 4,99 9,04 −7,02 0,51 5,92 3,13 2,31 15,14 3,56 2,77 9,93
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 14,70 7,43 0,05 0,03 0,64 1,17 0,06 9,16 0,26 0,61 0,76 0,28
Importas 11,61 6,07 0,07 1,62 0,49 0,01 0,07 0,40 0,99 0,37 1,77 9,63 0,32 0,15 0,53 2,46 0,68 0,25
Balansas 3,09 1,36 −0,02 −0,04 −0,04 0,24 0,18 −1,71 −0,47 −0,06 −1,85 0,89 0,08
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 16,16 0,61 - 0,02 0,05 0,06 0,10 0,06 0,14 0,01 0,02 0,11 14,44 0,04 6,95 0,09 0,01 0,60 0,14 0,20 0,60
Importas 20,16 2,90 0,18 0,11 0,30 0,09 0,33 0,13 0,35 0,57 0,17 0,16 11,37 0,20 0,31 0,19 0,49 3,65 1,86 0,69 1,15
Balansas −4,00 −2,29 −0,18 −0,09 −0,25 −0,03 −0,23 −0,07 −0,21 −0,56 −0,15 −0,05 3,07 −0,16 6,64 −0,10 −0,48 −3,05 −1,72 −0,49 −0,55
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30