Lietuvos bankas

Lietuvos ūkio subjektų suteiktos paslaugos nerezidentams (paslaugų eksportas) ir nerezidentų suteiktos paslaugos Lietuvos rezidentams (paslaugų importas) pagal paslaugos rūšį ir šalį.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - II ketv.

Paslaugos iš viso Euro zona (18 šalių) Austrija Belgija Vokietija Estija Ispanija Suomija Prancūzija Italija Latvija Nyderlandai Europos Sąjunga (28 šalys) Danija Lenkija Švedija Jungtinė Karalystė Nepriklausomų valstybių sandrauga Rusija Baltarusija Jungtinės Amerikos Valstijos
Paslaugos  
Eksportas 3 000,24 1 546,81 105,92 85,50 406,03 76,59 72,31 59,47 240,36 96,72 111,67 161,33 2 085,93 152,82 94,14 121,01 136,50 527,01 272,44 191,39 57,44
Importas 1 768,59 730,92 13,67 18,44 107,84 61,80 22,85 36,81 38,36 29,69 120,63 52,52 1 174,59 55,62 176,70 73,60 75,99 350,39 151,80 172,46 46,37
Balansas 1 231,65 815,89 92,25 67,06 298,19 14,79 49,46 22,66 202,00 67,03 −8,96 108,81 911,34 97,20 −82,56 47,41 60,51 176,62 120,64 18,93 11,07
Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Eksportas 85,35 29,45 1,18 7,39 10,58 - 5,37 1,61 0,00 1,90 0,83 53,52 13,76 0,25 7,95 2,10 0,66 0,49
Importas 2,63 0,81 - 0,19 0,10 0,02 0,26 1,51 0,10 - 0,91 0,55 -
Balansas 82,72 28,64 7,20 10,48 −0,02 1,64 52,01 0,15 2,10 −0,25 0,49
Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Eksportas 93,96 58,95 0,00 - 14,79 2,87 8,29 8,52 0,90 1,23 12,49 64,06 1,07 0,16 0,68 2,54 15,87 9,84 3,91 -
Importas 47,94 20,38 0,60 0,58 2,50 1,63 0,61 0,37 1,93 0,38 0,95 3,40 26,73 1,38 2,08 0,26 1,61 0,59 0,08 0,13 18,77
Balansas 46,02 38,57 −0,60 −0,58 12,29 1,24 7,92 6,59 0,52 0,28 9,09 37,33 −0,31 −1,92 0,42 0,93 15,28 9,76 3,78 −18,77
Transportas  
Eksportas 1 752,77 1 049,37 100,68 68,24 285,62 28,83 51,22 21,85 183,80 77,07 56,14 101,00 1 306,46 103,17 38,40 47,61 51,72 306,70 186,34 98,12 4,53
Importas 888,48 341,46 8,17 9,93 62,17 32,20 7,48 22,37 27,16 12,56 43,12 13,61 540,51 26,68 114,45 13,75 13,12 245,07 115,24 112,44 8,00
Balansas 864,29 707,91 92,51 58,31 223,45 −3,37 43,74 −0,52 156,64 64,51 13,02 87,39 765,95 76,49 −76,05 33,86 38,60 61,63 71,10 −14,32 −3,47
Kelionės  
Eksportas 391,63 133,20 1,92 1,88 38,51 10,45 17,78 6,73 7,43 15,54 20,83 5,92 200,35 5,69 28,16 5,07 23,88 171,67 64,61 80,29 0,84
Importas 346,51 99,84 1,59 0,59 11,23 4,94 12,13 1,35 1,47 12,13 32,64 5,06 224,92 17,84 42,42 27,41 34,64 77,99 22,70 52,76 0,82
Balansas 45,12 33,36 0,33 1,29 27,28 5,51 5,65 5,38 5,96 3,41 −11,81 0,86 −24,57 −12,15 −14,26 −22,34 −10,76 93,68 41,91 27,53 0,02
Statyba  
Eksportas 92,31 41,16 5,18 13,88 1,81 0,31 2,71 7,89 - 1,87 7,18 76,51 4,50 1,00 29,26 0,49 0,94 0,91 0,00 -
Importas 43,96 39,18 - 0,62 10,19 0,00 1,92 14,58 11,62 43,43 0,38 3,36 0,28 - 0,21 -
Balansas 48,35 1,98 4,56 3,69 1,81 0,79 −12,71 −4,44 33,08 4,12 −2,36 28,98 0,49 0,73 -
Draudimo ir pensijų paslaugos  
Eksportas 1,39 0,20 - 0,00 0,01 - - - 0,04 1,32 1,03 0,00 - 0,00
Importas 9,97 2,30 0,01 0,19 0,27 0,22 0,00 0,21 0,07 0,00 0,09 0,11 5,83 0,57 1,58 0,25 0,99 3,25 1,56 1,60 0,00
Balansas −8,58 −2,10 −0,19 −0,27 −0,21 0,00 −0,07 0,00 −0,05 −4,51 0,04 −3,25 −1,56 −1,60
Finansinės paslaugos  
Eksportas 38,48 4,04 0,56 0,12 0,37 0,51 0,03 0,67 0,07 0,07 1,02 0,18 18,12 0,36 3,20 3,47 6,93 1,29 0,30 0,42 0,47
Importas 38,95 9,16 0,18 1,41 1,48 1,45 - 0,25 0,55 0,00 1,51 1,32 33,47 0,26 0,03 9,12 1,18 0,29 0,25 0,04 0,17
Balansas −0,47 −5,12 0,38 −1,29 −1,11 −0,94 0,03 0,42 −0,48 0,07 −0,49 −1,14 −15,35 0,10 3,17 −5,65 5,75 1,00 0,05 0,38 0,30
Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Eksportas 8,01 6,99 - - 3,15 3,71 7,68 - 0,15 - - 0,00
Importas 15,03 6,53 - - 0,86 0,08 - 0,48 0,17 0,51 1,71 11,43 0,55 0,40 0,34 3,60 0,08 0,07 1,56
Balansas −7,02 0,46 - - 3,07 −0,04 3,20 −3,75 −0,55 −3,45 −0,07 −1,56
Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Eksportas 164,64 58,98 0,55 1,49 13,36 5,21 1,16 1,77 1,05 1,00 5,14 4,81 101,14 16,42 1,20 6,53 16,88 5,65 2,95 0,92 34,70
Importas 78,59 34,29 0,88 0,79 2,81 2,42 0,30 3,02 1,55 0,55 5,89 2,38 49,79 1,49 1,43 8,23 3,05 12,25 8,08 2,36 10,60
Balansas 86,05 24,69 −0,33 0,70 10,55 2,79 0,86 −1,25 −0,50 0,45 −0,75 2,43 51,35 14,93 −0,23 −1,70 13,83 −6,60 −5,13 −1,44 24,10
Kitos verslo paslaugos  
Eksportas 345,54 157,75 1,89 7,38 29,18 12,97 1,44 11,86 29,56 1,86 19,06 27,90 237,96 6,80 21,17 17,11 30,20 20,88 5,92 6,96 16,36
Importas 273,23 169,64 1,90 3,99 14,46 18,51 1,61 6,55 4,92 3,29 19,99 12,37 222,55 5,94 10,36 13,57 16,03 6,52 2,41 1,64 5,04
Balansas 72,31 −11,89 −0,01 3,39 14,72 −5,54 −0,17 5,31 24,64 −1,43 −0,93 15,53 15,41 0,86 10,81 3,54 14,17 14,36 3,51 5,32 11,32
Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Eksportas 13,28 4,92 0,03 - 0,06 0,08 0,70 0,12 9,33 0,19 3,08 0,08
Importas 6,97 4,62 0,16 1,34 0,14 0,31 0,22 0,23 0,90 6,18 0,14 1,00 0,08 0,06 0,18
Balansas 6,31 0,30 −0,13 −0,08 −0,20 3,15 0,61 0,05 −0,92
Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Eksportas 12,88 1,80 - 0,03 0,07 0,14 0,27 0,09 0,17 0,04 0,03 0,80 9,48 0,24 0,38 0,22 0,50 1,55 0,22 0,48 -
Importas 16,33 2,71 0,18 0,12 0,34 0,11 0,33 0,13 0,28 0,31 0,19 0,19 8,24 0,25 0,35 0,21 0,77 3,15 1,27 0,77 1,23
Balansas −3,45 −0,91 −0,18 −0,09 −0,27 0,03 −0,06 −0,04 −0,11 −0,27 −0,16 0,61 1,24 −0,01 0,03 0,01 −0,27 −1,60 −1,05 −0,29 −1,23
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-06-30