Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −11 728,76 −10 457,55 −9 553,82 −7 803,09 −6 862,01 −6 062,50 −5 149,49 −4 003,92 −5 193,42
A. Užsienio turtas 39 936,20 47 030,01 50 239,04 52 928,23 53 970,17 56 745,83 58 148,19 63 834,40 60 707,02
A.1. Tiesioginės investicijos 9 365,69 11 910,53 11 714,19 12 489,96 12 415,41 12 513,11 13 074,12 13 371,26 14 186,95
A.1.1. Nuosavybės priemonės 5 805,48 8 436,72 8 045,84 8 097,94 8 401,81 8 475,28 8 622,89 8 861,43 9 197,57
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 5 805,48 8 436,72 8 045,84 8 097,94 8 401,81 8 475,28 8 622,89 8 861,43 9 197,57
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
A.1.2. Skolos priemonės 3 560,21 3 473,81 3 668,35 4 392,02 4 013,60 4 037,83 4 451,23 4 509,83 4 989,38
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 538,49 665,73 653,66 625,06 566,49 692,33 710,66 735,37 2 322,71
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 615,64 553,27 577,60 661,43 566,88 502,93 569,13 587,55 700,77
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 406,08 2 254,81 2 437,09 3 105,53 2 880,23 2 842,57 3 171,44 3 186,91 1 965,90
A.2. Portfelinės investicijos 14 772,43 15 854,92 16 185,08 16 507,58 15 473,81 16 959,77 17 163,69 18 077,19 17 780,02
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 4 561,80 5 459,49 5 696,88 6 252,96 6 572,59 7 059,43 7 291,76 8 042,34 7 817,66
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 323,99 424,69 448,06 522,35 602,86 678,70 706,48 794,50 774,69
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 6,83 7,17 6,55 6,83 2,82 2,83 2,98 2,86 1,69
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 317,16 417,52 441,51 515,52 600,04 675,87 703,50 791,64 773,00
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 120,36 141,34 137,62 156,47 169,16 195,37 198,56 244,33 263,63
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 196,80 276,18 303,89 359,05 430,88 480,50 504,94 547,31 509,37
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 4 237,81 5 034,80 5 248,82 5 730,61 5 969,73 6 380,73 6 585,28 7 247,84 7 042,97
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 413,04 565,04 516,53 527,49 324,37 261,47 235,53 303,01 273,18
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 0,04 0,05 0,00 0,01 0,00 - - - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - 0,81 2,45 3,62 5,15 7,25 10,41 11,61
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 3 824,73 4 469,71 4 731,48 5 200,66 5 641,74 6 114,11 6 342,50 6 934,42 6 758,18
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3 510,80 4 086,22 4 308,64 4 746,46 5 104,84 5 493,04 5 633,18 6 191,36 6 032,88
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 313,93 383,49 422,84 454,20 536,90 621,07 709,32 743,06 725,30
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 210,63 10 395,43 10 488,20 10 254,62 8 901,22 9 900,34 9 871,93 10 034,85 9 962,36
A.2.2.1. Trumpalaikiai 10,00 10,45 7,86 8,35 6,97 4,26 9,85 5,58 11,61
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 10,00 10,45 7,86 8,35 6,97 4,26 9,85 5,58 11,61
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,90 3,99 0,84 0,52 4,23 4,25 9,85 5,58 10,16
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 4,10 6,46 7,02 7,83 2,74 0,01 0,00 0,00 1,45
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 200,63 10 384,98 10 480,34 10 246,27 8 894,25 9 896,08 9 862,08 10 029,27 9 950,75
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 8 254,77 8 244,03 8 232,44 7 909,10 6 588,48 6 596,12 6 585,97 6 545,06 6 249,35
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 494,56 590,14 542,25 564,06 552,43 1 531,28 1 531,50 1 690,82 1 782,85
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1,59 1,61 2,00 2,00 2,01 3,40 3,40 7,42 190,63
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 449,71 1 549,20 1 703,65 1 771,11 1 751,33 1 765,28 1 741,21 1 785,97 1 727,92
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 246,90 1 341,72 1 386,27 1 442,86 1 426,30 1 450,16 1 435,93 1 478,63 1 407,60
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 202,81 207,48 317,38 328,25 325,03 315,12 305,28 307,34 320,32
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 355,38 328,88 272,14 307,84 235,75 174,63 200,43 247,98 95,94
A.3.1. Lietuvos bankas 54,02 73,90 132,30 159,99 65,06 16,96 17,41 27,32 39,59
A.3.2. Kitos PFĮ 30,68 20,75 21,50 23,27 33,51 25,59 29,03 27,28 56,31
A.3.3. Valdžios sektorius 270,57 230,93 115,77 120,33 136,59 122,82 147,76 187,38 0,00
A.3.4. Kiti sektoriai 0,11 3,30 2,57 4,25 0,59 9,26 6,23 6,00 0,04
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,11 3,30 2,57 4,25 0,59 9,26 6,23 6,00 0,04
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 10 693,99 14 706,45 17 826,12 19 671,59 21 447,54 22 576,53 22 605,69 27 210,61 23 327,39
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 559,45 559,63 561,38 561,27 561,33 562,93 563,08 566,24 566,27
A.4.2. Pinigai ir indėliai 4 321,79 8 950,08 12 306,39 12 106,55 15 478,40 16 540,09 16 256,69 19 806,85 15 225,25
A.4.2.1. Lietuvos bankas 2 683,36 6 417,84 8 261,20 9 232,40 12 408,81 13 135,15 12 875,08 18 028,81 12 167,31
A.4.2.2. Kitos PFĮ 883,21 1 641,57 3 096,68 1 947,75 2 167,95 2 446,88 2 420,07 740,42 1 895,91
A.4.2.3. Valdžios sektorius 150,00 200,00 200,00 127,51 93,41 105,46 118,52 124,62 166,52
A.4.2.4. Kiti sektoriai 605,22 690,67 748,51 798,89 808,23 852,60 843,02 913,00 995,51
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 12,92 18,85 25,43 34,66 97,78 118,47 124,25 124,44 236,58
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 592,30 671,82 723,08 764,23 710,45 734,13 718,77 788,56 758,93
A.4.3. Paskolos 1 664,47 1 580,74 1 461,20 3 024,26 1 188,70 1 339,37 1 468,50 1 743,89 2 497,49
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 857,39 819,69 738,53 2 159,44 348,83 498,30 648,68 664,17 1 555,06
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 76,26 63,87 74,18 1 826,08 56,29 63,78 50,52 148,06 47,63
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 781,13 755,82 664,35 333,36 292,54 434,52 598,16 516,11 1 507,43
A.4.3.3. Valdžios sektorius 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70 613,91 872,16 849,16
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70 613,91 872,16 849,16
A.4.3.4. Kiti sektoriai 171,47 168,72 169,20 170,80 172,01 208,37 205,91 207,56 93,27
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 20,36 19,29 18,34 19,13 16,42 16,87 15,48 15,95 14,88
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 151,11 149,43 150,86 151,67 155,59 191,50 190,43 191,61 78,39
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 77,26 78,60 78,32 78,91 84,92 121,57 121,76 121,60 5,78
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,67 0,67 0,74 1,74 1,74 1,73 1,91 1,73 0,30
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 76,59 77,93 77,58 77,17 83,18 119,84 119,85 119,87 5,48
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 94,21 90,12 90,88 91,89 87,09 86,80 84,15 85,96 87,49
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 19,69 18,62 17,60 17,39 14,68 15,14 13,57 14,22 14,58
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 74,52 71,50 73,28 74,50 72,41 71,66 70,58 71,74 72,91
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 80,71 83,94 75,34 81,58
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 80,71 83,94 75,34 81,58
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 80,71 83,94 75,34 81,58
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 796,40 2 711,76 2 867,53 2 731,46 3 227,25 3 403,57 3 792,87 3 890,58 4 187,03
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75 3,44 2,13 6,19
A.4.5.3. Valdžios sektorius 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85 1,10 0,80 1,11
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 791,63 2 707,47 2 863,52 2 729,19 3 219,39 3 397,97 3 788,33 3 887,65 4 179,73
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,06 4,61 3,80 16,55 23,75 44,38 21,50 18,96 36,58
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 789,57 2 702,86 2 859,72 2 712,64 3 195,64 3 353,59 3 766,83 3 868,69 4 143,15
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 274,10 826,96 558,30 1 178,48 915,82 649,86 440,61 1 127,71 769,77
A.4.6.1. Lietuvos bankas - - - 7,29 - - - 1,56 -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 48,80 14,57 14,02 14,77 9,73 12,57 8,77 7,51 12,62
A.4.6.3. Valdžios sektorius 1 222,30 808,90 540,40 1 152,80 899,90 630,10 426,80 1 113,00 714,20
A.4.6.4. Kiti sektoriai 3,00 3,49 3,88 3,62 6,19 7,19 5,04 5,64 42,95
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - 0,85
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3,00 3,49 3,88 3,62 42,10
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 748,71 4 229,23 4 241,51 3 951,26 4 397,66 4 521,79 5 104,26 4 927,36 5 316,72
A.5.1. Piniginis auksas 274,64 295,60 301,27 289,02 269,26 277,63 279,28 301,63 325,91
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 171,47 169,03 165,48 162,25 166,34 165,23 682,79 721,37 723,33
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 57,36 84,78 82,99 100,22 102,74 115,24 127,85 129,81 130,81
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 4 245,24 3 679,82 3 691,77 3 399,77 3 859,32 3 963,69 4 014,34 3 774,55 4 136,67
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 223,80 400,63 526,10 717,91 866,82 612,62 699,28 559,41 651,48
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 215,05 399,50 525,83 707,98 837,87 579,96 644,02 513,77 621,95
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 8,75 1,13 0,27 9,93 28,95 32,66 55,26 45,64 29,53
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 3 021,44 3 279,19 3 165,67 2 681,86 2 992,50 3 351,07 3 315,06 3 215,14 3 485,19
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91 2 737,32 3 025,51 3 020,73 2 906,08 2 973,81
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - 33,94 76,21 34,38 34,99
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91 2 737,32 2 991,57 2 944,52 2 871,70 2 938,82
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 618,27 724,84 526,31 45,95 255,18 325,56 294,33 309,06 511,38
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 51 664,96 57 487,56 59 792,86 60 731,32 60 832,18 62 808,33 63 297,68 67 838,32 65 900,44
B.1. Tiesioginės investicijos 23 892,40 26 551,54 26 945,91 27 800,33 28 228,41 28 395,88 29 105,88 29 765,68 31 263,88
B.1.1. Nuosavybės priemonės 18 949,03 21 417,01 21 802,43 22 382,86 22 980,77 23 182,94 23 755,74 24 526,38 25 554,18
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 18 918,12 21 382,31 21 764,05 22 334,68 22 926,09 23 123,57 23 691,51 24 453,68 25 475,83
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 30,91 34,70 38,38 48,18 54,68 59,37 64,23 72,70 78,35
B.1.2. Skolos priemonės 4 943,37 5 134,53 5 143,48 5 417,47 5 247,64 5 212,94 5 350,14 5 239,30 5 709,70
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 388,11 2 425,22 2 509,11 2 444,66 2 674,67 2 704,58 2 758,43 2 535,45 3 138,17
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 104,96 242,81 259,23 256,07 249,96 144,96 188,00 165,55 152,38
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 450,30 2 466,50 2 375,14 2 716,74 2 323,01 2 363,40 2 403,71 2 538,30 2 419,15
B.2. Portfelinės investicijos 12 783,36 14 273,68 15 484,80 15 819,20 14 369,11 14 237,24 14 873,21 14 548,37 11 703,02
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 322,12 357,73 356,35 708,63 722,28 754,00 762,41 769,23 723,00
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 169,86 194,62 200,49 541,00 532,71 557,76 560,66 527,75 472,15
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 61,03 70,64 73,37 86,77 83,39 106,47 123,30 122,33 102,47
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 108,83 123,98 127,12 454,23 449,32 451,29 437,36 405,42 369,68
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,58 5,99 7,05 6,98 7,23 7,41 7,55 8,11 7,45
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 103,25 117,99 120,07 447,25 442,09 443,88 429,81 397,31 362,23
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75 241,48 250,85
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75 241,48 250,85
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75 241,48 250,85
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 12 461,24 13 915,95 15 128,45 15 110,57 13 646,83 13 483,24 14 110,80 13 779,14 10 980,02
B.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11 18,40
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11 18,40
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,10
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 - 0,30 0,40 23,74 25,61 27,75 29,11 18,30
B.2.2.2. Ilgalaikiai 12 461,24 13 915,95 15 128,15 15 110,02 13 622,94 13 457,48 14 082,90 13 750,03 10 961,62
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73 51,38 54,12
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43 12 616,60 12 262,75 9 552,58
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89 1 207,97 1 452,32 1 445,57 1 435,90 1 354,92
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,83 3,37 1,96 1,87 1,88 1,48 1,80 1,60 1,69
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02 1 206,09 1 450,84 1 443,77 1 434,30 1 353,23
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 158,27 111,90 129,89 183,09 132,45 75,33 109,19 94,91 63,17
B.3.1. Lietuvos bankas 100,71 55,08 61,48 108,21 72,03 23,55 34,46 45,75 23,57
B.3.2. Kitos PFĮ 54,12 52,82 63,74 69,25 46,37 44,66 55,42 39,09 34,20
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 3,44 4,00 4,67 5,63 14,05 7,12 19,31 10,07 5,40
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,44 4,00 4,67 5,63 14,05 7,12 19,31 10,07 5,40
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 14 830,93 16 550,44 17 232,26 16 928,70 18 102,21 20 099,88 19 209,40 23 429,36 22 870,37
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 6 648,91 7 066,08 7 726,63 6 891,84 7 389,68 8 547,51 6 761,56 11 415,26 10 198,15
B.4.2.1. Lietuvos bankas 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 899,23 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 441,64 3 462,07
B.4.2.2. Kitos PFĮ 2 712,49 2 764,70 3 548,75 2 933,00 2 516,43 2 699,96 2 649,32 5 892,76 6 736,08
B.4.2.3. Valdžios sektorius 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90 34,90 80,86 -
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 503,75 5 820,90 5 783,98 6 036,25 6 436,83 6 905,12 7 055,24 6 535,20 6 554,43
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 267,81
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 267,81
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 532,35 2 576,38 2 556,54 2 529,19 2 628,71 2 639,48 2 800,00 2 290,20 2 286,62
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 93,84 98,37 101,44 109,11 107,50 110,00 232,10 234,55 234,95
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 438,51 2 478,01 2 455,10 2 420,08 2 521,21 2 529,48 2 567,90 2 055,65 2 051,67
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 223,38 1 211,47 1 214,09 1 175,81 1 163,82 1 182,80 1 290,99 768,97 770,87
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 36,02 37,30 36,42 34,44 33,07 36,39 136,28 121,63 121,51
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 187,36 1 174,17 1 177,67 1 141,37 1 130,75 1 146,41 1 154,71 647,34 649,36
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 308,97 1 364,91 1 342,45 1 353,38 1 464,89 1 456,68 1 509,01 1 521,23 1 515,75
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 57,82 61,07 65,02 74,67 74,43 73,61 95,82 112,92 113,44
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 251,15 1 303,84 1 277,43 1 278,71 1 390,46 1 383,07 1 413,19 1 408,31 1 402,31
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 13,21 28,20 31,55 35,10 47,59 57,87 57,78 59,42 63,43
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 13,21 28,20 31,55 35,10 47,59 57,87 57,78 59,42 63,43
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 13,21 28,20 31,55 35,10 47,59 57,87 57,78 59,42 63,43
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 360,72 2 154,49 2 233,43 2 385,91 2 578,97 2 874,86 2 816,28 2 880,32 3 369,56
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61 2,39
B.4.5.3. Valdžios sektorius 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80 13,35 2,41 4,54
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 353,95 2 146,65 2 225,48 2 376,99 2 566,67 2 861,32 2 800,88 2 875,30 3 362,63
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,85 8,99 9,54 36,90 57,32 91,75 32,81 31,06 68,22
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 351,10 2 137,66 2 215,94 2 340,09 2 509,35 2 769,57 2 768,07 2 844,24 3 294,41
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 133,33 1 312,23 1 291,68 1 417,85 1 483,33 1 549,83 1 836,31 1 846,45 1 986,76
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - 56,66 - - - 87,18 -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68 155,04
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 333,96 1 411,12 1 702,41 1 703,14 1 806,97
B.4.6.4. Kiti sektoriai 1,88 3,20 4,05 2,95 6,34 5,77 8,18 6,45 24,75
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,00 -
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,88 3,20 8,18
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71 698,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24