Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −4 169,66 −6 095,66 −4 682,80 −4 726,68 −4 688,47 −3 365,65 −2 008,98 −89,44 913,79
A. Užsienio turtas 66 659,06 63 713,55 64 484,31 66 296,01 68 121,74 71 922,25 76 014,11 78 048,32 81 651,04
A.1. Tiesioginės investicijos 14 229,17 15 149,90 13 555,56 13 508,33 13 227,40 16 067,10 16 300,66 16 964,21 17 149,09
A.1.1. Nuosavybės priemonės 9 298,52 9 646,22 9 672,60 9 618,51 9 575,90 11 784,59 11 839,32 11 843,51 11 984,81
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 9 298,52 9 646,22 9 672,60 9 618,51 9 575,90 11 769,69 11 823,56 11 825,93 11 965,64
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 - - - - 14,90 15,76 17,58 19,17
A.1.2. Skolos priemonės 4 930,65 5 503,68 3 882,96 3 889,82 3 651,50 4 282,51 4 461,34 5 120,70 5 164,28
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 738,83 754,46 799,08 784,50 764,95 885,32 978,48 1 126,41 1 067,40
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 669,15 2 373,24 640,93 649,49 656,34 783,36 791,74 881,95 950,56
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 3 522,67 2 375,98 2 442,95 2 455,83 2 230,21 2 613,83 2 691,12 3 112,34 3 146,32
A.2. Portfelinės investicijos 19 178,25 18 810,92 20 417,15 19 376,68 19 735,02 21 378,43 23 009,77 23 304,98 23 467,60
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 8 134,96 7 862,49 7 427,55 7 419,34 7 502,15 8 294,45 9 103,21 9 333,82 9 723,92
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 827,32 801,42 736,20 748,25 789,32 848,41 1 005,44 1 025,59 1 127,32
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 2,86 1,69 1,53 2,56 3,04 0,08 2,55 0,24 0,06
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 824,46 799,73 734,67 745,69 786,28 848,33 1 002,89 1 025,35 1 127,26
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 251,15 264,65 262,14 264,42 318,40 322,18 331,66 348,34 396,42
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 573,31 535,08 472,53 481,27 467,88 526,15 671,23 677,01 730,84
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 7 307,64 7 061,07 6 691,35 6 671,09 6 712,83 7 446,04 8 097,77 8 308,23 8 596,60
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 303,01 273,18 417,88 390,64 365,29 631,57 825,69 971,45 1 009,89
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius 10,41 11,61 11,97 14,67 17,03 19,54 21,64 24,63 30,32
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 6 994,22 6 776,28 6 261,50 6 265,78 6 330,51 6 794,93 7 250,44 7 312,15 7 556,39
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6 212,07 6 033,93 5 558,19 5 560,16 5 592,57 5 983,98 6 401,95 6 659,67 6 823,44
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 782,15 742,35 703,31 705,62 737,94 810,95 848,49 652,48 732,95
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 11 043,29 10 948,43 12 989,60 11 957,34 12 232,87 13 083,98 13 906,56 13 971,16 13 743,68
A.2.2.1. Trumpalaikiai 5,72 11,89 49,65 34,59 127,87 366,68 723,87 978,89 979,26
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - 32,95 0,00 0,00 79,22 362,41 534,56 472,18
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - 11,79 31,92 12,11 6,19 0,30
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 5,72 11,89 16,70 34,59 116,08 255,54 349,35 438,14 506,78
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,58 10,16 13,63 29,89 40,65 87,29 108,20 187,34 205,12
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,14 1,73 3,07 4,70 75,43 168,25 241,15 250,80 301,66
A.2.2.2. Ilgalaikiai 11 037,57 10 936,54 12 939,95 11 922,75 12 105,00 12 717,30 13 182,69 12 992,27 12 764,42
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 6 545,06 6 249,35 6 348,58 6 418,38 5 967,09 5 987,37 5 974,15 5 611,17 4 763,86
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 2 703,20 2 790,70 4 167,51 2 845,80 3 205,67 3 622,81 3 751,00 3 773,90 4 296,54
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 7,42 190,63 636,17 828,05 878,63 859,60 982,50 1 081,62 1 121,31
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 781,89 1 705,86 1 787,69 1 830,52 2 053,61 2 247,52 2 475,04 2 525,58 2 582,71
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 474,55 1 401,29 1 443,47 1 482,58 1 643,51 1 748,23 1 796,03 1 815,10 1 736,94
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 307,34 304,57 344,22 347,94 410,10 499,29 679,01 710,48 845,77
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 252,72 108,47 180,73 277,43 199,76 169,81 165,98 172,34 100,04
A.3.1. Lietuvos bankas 27,32 39,59 70,11 82,23 59,32 49,71 55,10 58,13 24,75
A.3.2. Kitos PFĮ 32,02 68,84 110,50 195,05 137,10 114,56 101,02 109,89 64,27
A.3.3. Valdžios sektorius 187,38 0,00 - - - - - - -
A.3.4. Kiti sektoriai 6,00 0,04 0,12 0,15 3,34 5,54 9,86 4,32 11,02
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,00 0,04 0,12 0,15 3,34 5,54 9,86 4,32 11,02
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 28 071,56 24 327,54 25 159,04 27 819,46 29 925,12 28 630,80 31 129,65 32 052,67 35 331,84
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 566,24 566,27 568,12 567,97 571,48 571,65 571,48 571,50 571,48
A.4.2. Pinigai ir indėliai 20 296,40 15 545,22 14 988,62 5 737,16 10 997,30 10 188,99 9 527,70 10 106,84 13 290,00
A.4.2.1. Lietuvos bankas 18 028,81 11 921,87 12 122,32 2 888,16 8 476,51 7 535,23 6 797,30 6 482,57 9 770,37
A.4.2.2. Kitos PFĮ 746,22 1 933,05 933,16 840,75 357,01 438,74 552,58 1 280,82 1 075,65
A.4.2.3. Valdžios sektorius 124,62 166,52 280,12 378,66 479,56 517,75 397,47 451,35 418,80
A.4.2.4. Kiti sektoriai 1 396,75 1 523,78 1 653,02 1 629,59 1 684,22 1 697,27 1 780,35 1 892,10 2 025,18
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 130,54 249,69 276,20 305,55 349,09 410,05 450,57 494,07 554,05
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 266,21 1 274,09 1 376,82 1 324,04 1 335,13 1 287,22 1 329,78 1 398,03 1 471,13
A.4.3. Paskolos 1 742,66 2 857,32 4 523,54 16 208,96 12 676,31 13 386,44 16 366,71 16 696,87 16 236,23
A.4.3.1. Lietuvos bankas - 245,44 328,60 7 653,01 452,88 326,56 346,17 346,11 346,67
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - 245,44 328,60 7 653,01 452,88 326,56 346,17 346,11 346,67
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 664,15 1 555,06 3 182,89 7 526,66 10 652,21 11 480,22 14 450,72 14 827,39 14 044,44
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 148,05 47,63 72,05 4 299,58 7 236,51 7 976,97 10 741,57 10 986,93 10 620,78
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 516,10 1 507,43 3 110,84 3 227,08 3 415,70 3 503,25 3 709,15 3 840,46 3 423,66
A.4.3.3. Valdžios sektorius 869,47 846,47 803,93 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02 1 322,11 1 648,19
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 869,47 846,47 803,93 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02 1 322,11 1 648,19
A.4.3.4. Kiti sektoriai 209,04 210,35 208,12 211,06 197,76 205,38 199,80 201,26 196,93
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 15,64 14,92 13,64 13,87 6,28 6,37 6,41 6,57 5,60
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 193,40 195,43 194,48 197,19 191,48 199,01 193,39 194,69 191,33
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 120,60 119,81 117,83 118,01 118,18 118,56 112,54 112,69 112,59
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 1,23 0,52 0,66 0,66 0,75 0,71
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 119,37 119,29 117,68 117,86 118,03 117,90 111,88 111,94 111,88
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 88,44 90,54 90,29 93,05 79,58 86,82 87,26 88,57 84,34
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 14,41 14,40 5,71 5,75 5,82 4,89
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 74,03 76,14 76,80 79,33 73,45 81,11 81,51 82,75 79,45
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 77,24 81,42 79,35 78,46 75,17 73,52 72,30 81,26 74,92
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 77,24 81,42 79,35 78,46 75,17 73,52 72,30 81,26 74,92
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 77,24 81,42 79,35 78,46 75,17 73,52 72,30 81,26 74,92
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 824,98 4 188,87 4 299,65 4 424,56 4 277,60 3 837,61 4 111,22 3 805,91 3 858,06
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 18,88 23,20 15,77 37,86 30,19 22,36 220,28 5,40 3,95
A.4.5.3. Valdžios sektorius 0,80 1,11 0,85 2,04 2,06 2,94 2,71 4,19 5,09
A.4.5.4. Kiti sektoriai 3 805,30 4 164,56 4 283,03 4 384,66 4 245,35 3 812,31 3 888,23 3 796,32 3 849,02
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 19,40 29,37 28,81 28,93 29,17 43,04 54,91 65,17 77,81
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3 785,90 4 135,19 4 254,22 4 355,73 4 216,18 3 769,27 3 833,32 3 731,15 3 771,21
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 564,04 1 088,44 699,76 802,35 1 327,26 572,59 480,24 790,29 1 301,15
A.4.6.1. Lietuvos bankas 1,56 - - - 1,12 - - - 27,71
A.4.6.2. Kitos PFĮ 326,64 433,10 298,27 516,86 441,17 299,07 299,07 649,24 598,77
A.4.6.3. Valdžios sektorius 1 113,00 529,87 270,97 175,96 790,45 259,33 167,26 121,99 657,97
A.4.6.4. Kiti sektoriai 122,84 125,47 130,52 109,53 94,52 14,19 13,91 19,06 16,70
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 22,87 18,35 22,26 19,93 21,78 9,70 10,96 14,59 11,90
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 99,97 107,12 108,26 89,60 72,74 4,49 2,95 4,47 4,80
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 927,36 5 316,72 5 171,83 5 314,11 5 034,44 5 676,11 5 408,05 5 554,12 5 602,47
A.5.1. Piniginis auksas 301,63 325,91 325,90 319,73 319,75 341,27 328,60 330,76 350,07
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 721,37 723,33 727,39 746,83 711,95 720,88 714,81 719,49 705,39
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 129,81 130,81 134,21 137,82 140,23 147,28 145,77 147,65 144,71
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 774,55 4 136,67 3 984,33 4 109,73 3 862,51 4 466,68 4 218,87 4 356,22 4 402,30
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 559,41 651,48 481,54 486,72 555,83 682,31 546,68 618,39 589,91
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 513,77 621,95 457,89 480,09 547,06 650,33 528,21 586,88 559,02
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 45,64 29,53 23,65 6,63 8,77 31,98 18,47 31,51 30,89
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 3 215,14 3 485,19 3 502,79 3 623,01 3 306,68 3 784,37 3 672,19 3 737,83 3 812,39
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 906,08 2 973,81 2 939,06 3 083,61 2 740,98 3 301,20 3 144,59 3 236,31 3 267,89
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 34,38 34,99 0,00 0,00 0,00 105,52 9,09 122,06 58,43
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 871,70 2 938,82 2 939,06 3 083,61 2 740,98 3 195,68 3 135,50 3 114,25 3 209,46
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 309,06 511,38 563,73 539,40 565,70 483,17 527,60 501,52 544,50
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 70 828,72 69 809,21 69 167,11 71 022,69 72 810,21 75 287,90 78 023,09 78 137,76 80 737,25
B.1. Tiesioginės investicijos 31 200,94 33 453,94 31 513,58 32 082,60 32 539,26 34 999,13 35 424,54 36 168,39 37 001,41
B.1.1. Nuosavybės priemonės 25 391,40 26 071,08 24 784,27 25 408,02 26 435,04 28 252,78 28 795,04 29 804,20 30 675,36
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 25 319,35 25 992,73 24 784,21 25 407,96 26 434,98 28 252,67 28 794,93 29 804,09 30 675,25
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 72,05 78,35 0,06 0,06 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11
B.1.2. Skolos priemonės 5 809,54 7 382,86 6 729,31 6 674,58 6 104,22 6 746,35 6 629,50 6 364,19 6 326,05
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 656,56 3 094,94 3 329,09 3 455,08 3 034,21 3 319,71 3 254,36 3 148,05 3 137,51
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 96,21 123,73 120,60 109,65 95,61 151,16 141,03 134,28 157,80
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 3 056,77 4 164,19 3 279,62 3 109,85 2 974,40 3 275,48 3 234,11 3 081,86 3 030,74
B.2. Portfelinės investicijos 14 548,37 11 703,02 11 286,48 10 512,32 11 785,85 11 797,28 12 871,11 12 455,28 13 301,28
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 769,23 723,00 750,62 683,23 741,99 781,26 769,25 773,68 775,18
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 527,75 472,15 419,11 404,58 441,09 464,35 444,69 436,17 418,19
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 122,33 102,47 84,48 81,27 105,52 103,00 93,46 94,96 95,67
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 405,42 369,68 334,63 323,31 335,57 361,35 351,23 341,21 322,52
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 8,11 7,45 10,52 10,46 13,32 13,22 12,62 13,65 14,36
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 397,31 362,23 324,11 312,85 322,25 348,13 338,61 327,56 308,16
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 241,48 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56 337,51 356,99
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 241,48 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56 337,51 356,99
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 241,48 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56 337,51 356,99
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 13 779,14 10 980,02 10 535,86 9 829,09 11 043,86 11 016,02 12 101,86 11 681,60 12 526,10
B.2.2.1. Trumpalaikiai 29,11 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31 0,95 1,80
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 29,11 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31 0,95 1,80
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,10 0,10 0,10 0,60 0,50 0,50 0,50 0,00
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 29,11 18,30 18,45 18,49 18,92 1,42 0,81 0,45 1,80
B.2.2.2. Ilgalaikiai 13 750,03 10 961,62 10 517,31 9 810,50 11 024,34 11 014,10 12 100,55 11 680,65 12 524,30
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 51,38 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 12 262,75 9 552,58 9 164,68 8 496,97 9 653,73 9 608,40 10 660,69 10 338,02 11 116,99
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 435,90 1 354,92 1 298,51 1 259,41 1 258,54 1 292,68 1 300,23 1 201,36 1 230,30
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,60 1,69 1,43 1,43 1,37 12,49 17,19 19,49 18,88
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 434,30 1 353,23 1 297,08 1 257,98 1 257,17 1 280,19 1 283,04 1 181,87 1 211,42
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 103,19 67,57 64,98 92,23 67,98 68,86 52,21 62,20 53,42
B.3.1. Lietuvos bankas 45,75 23,57 38,52 29,90 23,41 28,53 27,32 39,91 16,90
B.3.2. Kitos PFĮ 47,37 38,60 19,63 52,73 39,48 39,43 24,26 19,78 35,56
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 10,07 5,40 6,83 9,60 5,09 0,90 0,63 2,51 0,96
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 10,07 5,40 6,83 9,60 5,09 0,90 0,63 2,51 0,96
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 24 976,22 24 584,68 26 302,07 28 335,54 28 417,12 28 422,63 29 675,23 29 451,89 30 381,14
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 12 646,67 11 699,46 13 520,45 15 269,68 15 603,45 15 354,92 15 611,78 15 410,83 15 741,90
B.4.2.1. Lietuvos bankas 5 441,64 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 886,82 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90
B.4.2.2. Kitos PFĮ 7 124,17 8 237,39 9 783,18 10 805,63 11 716,63 11 662,16 12 136,98 12 113,86 12 346,00
B.4.2.3. Valdžios sektorius 80,86 - - - - - - - -
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 6 708,37 6 807,45 6 182,17 6 171,46 6 261,67 6 272,04 6 408,43 6 351,89 6 894,09
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 4 245,00 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 322,57 4 312,14 4 740,95
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 4 245,00 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 322,57 4 312,14 4 740,95
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 463,37 2 464,40 1 901,21 1 955,86 1 947,26 1 891,28 2 085,86 2 039,75 2 153,14
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 230,86 205,35 193,90 198,17 200,31 192,75 295,37 233,52 175,90
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 232,51 2 259,05 1 707,31 1 757,69 1 746,95 1 698,53 1 790,49 1 806,23 1 977,24
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 939,02 928,47 393,70 419,75 423,79 397,35 396,50 396,38 413,81
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 126,42 121,51 116,57 118,27 119,67 105,18 98,09 90,68 85,72
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 812,60 806,96 277,13 301,48 304,12 292,17 298,41 305,70 328,09
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 524,35 1 535,93 1 507,51 1 536,11 1 523,47 1 493,93 1 689,36 1 643,37 1 739,33
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 104,44 83,84 77,33 79,90 80,64 87,57 197,28 142,84 90,18
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 419,91 1 452,09 1 430,18 1 456,21 1 442,83 1 406,36 1 492,08 1 500,53 1 649,15
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 59,42 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,82 73,68 79,06
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 59,42 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,82 73,68 79,06
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 59,42 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,82 73,68 79,06
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 902,09 3 380,03 3 709,03 3 780,66 3 746,81 3 474,03 3 515,86 3 423,66 3 347,20
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 61,50 16,61 30,86 30,70 23,26 13,40 0,47 1,16 0,82
B.4.5.3. Valdžios sektorius 2,97 5,10 3,86 4,03 4,35 7,07 10,22 10,78 7,82
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 837,62 3 358,32 3 674,31 3 745,93 3 719,20 3 453,56 3 505,17 3 411,72 3 338,56
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 33,70 61,54 77,46 76,28 76,65 86,10 47,73 50,01 54,95
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 803,92 3 296,78 3 596,85 3 669,65 3 642,55 3 367,46 3 457,44 3 361,71 3 283,61
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 966,96 1 936,27 2 106,31 2 319,50 2 043,51 2 557,03 3 381,96 3 496,60 3 637,50
B.4.6.1. Lietuvos bankas 87,18 - - - 69,95 - - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 84,97 188,77 235,24 361,05 252,15 902,87 1 063,08 1 220,74 1 644,20
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 766,29 1 692,88 1 818,04 1 910,08 1 670,56 1 606,20 2 268,11 2 218,16 1 928,79
B.4.6.4. Kiti sektoriai 28,52 54,62 53,03 48,37 50,85 47,96 50,77 57,70 64,51
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 23,02 37,44 45,58 44,61 47,08 36,71 39,57 43,55 36,04
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 5,50 17,18 7,45 3,76 3,77 11,25 11,20 14,15 28,47
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 692,71 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24