Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −13 575,38 −13 354,13 −11 710,07 −11 728,76 −10 457,55 −9 553,82 −7 803,09 −6 808,84 −5 980,57
A. Užsienio turtas 40 277,07 40 611,00 41 665,75 39 936,20 47 030,01 50 239,04 52 928,23 53 755,30 56 507,24
A.1. Tiesioginės investicijos 9 113,05 9 265,08 9 182,89 9 365,69 11 910,53 11 714,19 12 489,96 12 289,82 12 425,69
A.1.1. Nuosavybės priemonės 5 935,55 5 943,74 5 725,30 5 805,48 8 436,72 8 045,84 8 097,94 8 179,08 8 281,97
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 5 935,55 5 943,74 5 725,30 5 805,48 8 436,72 8 045,84 8 097,94 8 179,08 8 281,97
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
A.1.2. Skolos priemonės 3 177,50 3 321,34 3 457,59 3 560,21 3 473,81 3 668,35 4 392,02 4 110,74 4 143,72
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 580,74 565,22 555,94 538,49 665,73 653,66 625,06 544,18 681,67
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 582,51 608,63 557,55 615,64 553,27 577,60 661,43 636,29 569,35
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 014,25 2 147,49 2 344,10 2 406,08 2 254,81 2 437,09 3 105,53 2 930,27 2 892,70
A.2. Portfelinės investicijos 16 209,18 16 308,26 15 857,94 14 772,43 15 854,92 16 185,08 16 507,58 15 473,81 16 961,97
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 5 221,06 5 356,67 5 650,12 4 561,80 5 459,49 5 696,88 6 252,96 6 572,59 7 059,29
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 354,09 362,05 393,75 323,99 424,69 448,06 522,35 602,86 678,70
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 8,15 8,09 8,16 6,83 7,17 6,55 6,83 2,82 2,83
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 345,94 353,96 385,59 317,16 417,52 441,51 515,52 600,04 675,87
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 143,50 144,65 155,98 120,36 141,34 137,62 156,47 169,16 195,37
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 202,44 209,31 229,61 196,80 276,18 303,89 359,05 430,88 480,50
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 4 866,97 4 994,62 5 256,37 4 237,81 5 034,80 5 248,82 5 730,61 5 969,73 6 380,59
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 887,53 734,02 730,35 413,04 565,04 516,53 527,49 324,37 261,47
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - 0,04 0,05 0,00 0,01 0,00 -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - 0,81 2,45 3,62 5,15
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 3 979,44 4 260,60 4 526,02 3 824,73 4 469,71 4 731,48 5 200,66 5 641,74 6 113,97
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3 618,64 3 888,45 4 137,65 3 510,80 4 086,22 4 308,64 4 746,46 5 104,84 5 492,90
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 360,80 372,15 388,37 313,93 383,49 422,84 454,20 536,90 621,07
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 988,12 10 951,59 10 207,82 10 210,63 10 395,43 10 488,20 10 254,62 8 901,22 9 902,68
A.2.2.1. Trumpalaikiai 36,69 22,72 6,60 10,00 10,45 7,86 8,35 6,97 4,48
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas 25,04 - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ 10,20 10,20 0,00 - - - - - -
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,45 12,52 6,60 10,00 10,45 7,86 8,35 6,97 4,48
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,12 11,16 6,32 5,90 3,99 0,84 0,52 4,23 4,25
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,33 1,36 0,28 4,10 6,46 7,02 7,83 2,74 0,23
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 951,43 10 928,87 10 201,22 10 200,63 10 384,98 10 480,34 10 246,27 8 894,25 9 898,20
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 8 970,31 8 971,95 8 230,24 8 254,77 8 244,03 8 232,44 7 909,10 6 588,48 6 596,12
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 487,32 479,16 488,10 494,56 590,14 542,25 564,06 552,43 1 531,28
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 0,49 0,48 1,60 1,59 1,61 2,00 2,00 2,01 3,40
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 493,31 1 477,28 1 481,28 1 449,71 1 549,20 1 703,65 1 771,11 1 751,33 1 767,40
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 258,38 1 248,89 1 266,17 1 246,90 1 341,72 1 386,27 1 442,86 1 426,30 1 451,90
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 234,93 228,39 215,11 202,81 207,48 317,38 328,25 325,03 315,50
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 445,27 625,17 544,33 355,38 328,88 272,14 307,84 179,98 120,20
A.3.1. Lietuvos bankas 59,57 72,91 51,43 54,02 73,90 132,30 159,99 65,06 16,96
A.3.2. Kitos PFĮ 68,59 95,16 87,93 30,68 20,75 21,50 23,27 33,51 25,59
A.3.3. Valdžios sektorius 314,46 456,63 397,41 270,57 230,93 115,77 120,33 80,82 68,39
A.3.4. Kiti sektoriai 2,65 0,47 7,56 0,11 3,30 2,57 4,25 0,59 9,26
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,65 0,47 7,56 0,11 3,30 2,57 4,25 0,59 9,26
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 9 643,10 9 721,39 11 553,70 10 693,99 14 706,45 17 826,12 19 671,59 21 414,03 22 477,59
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 559,58 559,53 559,49 559,45 559,63 561,38 561,27 561,33 562,93
A.4.2. Pinigai ir indėliai 4 097,39 4 069,02 4 830,45 4 321,79 8 950,08 12 306,39 12 106,55 15 485,21 16 484,03
A.4.2.1. Lietuvos bankas 2 904,96 2 810,38 3 509,48 2 683,36 6 417,84 8 261,20 9 232,40 12 408,81 13 135,15
A.4.2.2. Kitos PFĮ 633,90 729,37 587,00 883,21 1 641,57 3 096,68 1 947,75 2 167,99 2 446,90
A.4.2.3. Valdžios sektorius - - 200,00 150,00 200,00 200,00 127,51 87,61 102,06
A.4.2.4. Kiti sektoriai 558,53 529,27 533,97 605,22 690,67 748,51 798,89 820,80 799,92
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,69 5,28 2,70 12,92 18,85 25,43 34,66 83,87 83,94
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 553,84 523,99 531,27 592,30 671,82 723,08 764,23 736,93 715,98
A.4.3. Paskolos 1 112,00 1 085,90 1 645,91 1 664,47 1 580,74 1 461,20 3 024,26 1 182,76 1 340,66
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 518,05 539,63 800,95 857,39 819,69 738,53 2 159,44 348,95 499,70
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 115,21 107,92 105,88 76,26 63,87 74,18 1 826,08 56,32 64,04
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 402,84 431,71 695,07 781,13 755,82 664,35 333,36 292,63 435,66
A.4.3.3. Valdžios sektorius 401,68 375,03 679,98 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 401,68 375,03 679,98 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70
A.4.3.4. Kiti sektoriai 192,27 171,24 164,98 171,47 168,72 169,20 170,80 165,95 208,26
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 16,04 18,60 18,01 20,36 19,29 18,34 19,13 16,43 16,70
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 176,23 152,64 146,97 151,11 149,43 150,86 151,67 149,52 191,56
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 93,63 74,98 77,42 77,26 78,60 78,32 78,91 78,87 121,66
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 1,48 1,04 0,70 0,67 0,67 0,74 1,74 1,74 1,73
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 92,15 73,94 76,72 76,59 77,93 77,58 77,17 77,13 119,93
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 98,64 96,26 87,56 94,21 90,12 90,88 91,89 87,08 86,60
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 14,56 17,56 17,31 19,69 18,62 17,60 17,39 14,69 14,97
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 84,08 78,70 70,25 74,52 71,50 73,28 74,50 72,39 71,63
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 67,95 70,92 65,24 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 79,70
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 67,95 70,92 65,24 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 79,70
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 67,95 70,92 65,24 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 79,70
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 971,44 3 103,96 2 924,81 2 796,40 2 711,76 2 867,53 2 731,46 3 192,89 3 360,31
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 5,74 6,55 6,44 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75
A.4.5.3. Valdžios sektorius 1,47 1,97 0,96 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 964,23 3 095,44 2 917,41 2 791,63 2 707,47 2 863,52 2 729,19 3 185,03 3 354,71
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,12 3,27 3,73 2,06 4,61 3,80 16,55 23,76 34,26
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 959,11 3 092,17 2 913,68 2 789,57 2 702,86 2 859,72 2 712,64 3 161,27 3 320,45
A.4.6. Kitos gautinos sumos 834,74 832,06 1 527,80 1 274,10 826,96 558,30 1 178,48 915,80 649,96
A.4.6.1. Lietuvos bankas - - 8,74 - - - 7,29 - -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 32,73 42,51 20,61 48,80 14,57 14,02 14,77 9,73 12,57
A.4.6.3. Valdžios sektorius 800,80 787,60 1 497,12 1 222,30 808,90 540,40 1 152,80 899,90 630,10
A.4.6.4. Kiti sektoriai 1,21 1,95 1,33 3,00 3,49 3,88 3,62 6,17 7,29
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,21 1,95 1,33 3,00 3,49 3,88 3,62
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 866,47 4 691,10 4 526,89 4 748,71 4 229,23 4 241,51 3 951,26 4 397,66 4 521,79
A.5.1. Piniginis auksas 232,56 255,29 253,50 274,64 295,60 301,27 289,02 269,26 277,63
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 167,85 171,91 169,70 171,47 169,03 165,48 162,25 166,34 165,23
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 34,25 47,57 56,80 57,36 84,78 82,99 100,22 102,74 115,24
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 4 431,81 4 216,33 4 046,89 4 245,24 3 679,82 3 691,77 3 399,77 3 859,32 3 963,69
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 609,51 1 257,61 2 105,52 1 223,80 400,63 526,10 717,91 866,82 612,62
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 607,77 1 256,36 2 104,84 1 215,05 399,50 525,83 707,98 837,87 579,96
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 1,74 1,25 0,68 8,75 1,13 0,27 9,93 28,95 32,66
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 2 822,30 2 958,72 1 941,37 3 021,44 3 279,19 3 165,67 2 681,86 2 992,50 3 351,07
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 505,27 2 636,99 1 611,50 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91 2 737,32 3 025,51
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - 33,94
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 505,27 2 636,99 1 611,50 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91 2 737,32 2 991,57
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 317,03 321,73 329,87 618,27 724,84 526,31 45,95 255,18 325,56
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 53 852,45 53 965,13 53 375,82 51 664,96 57 487,56 59 792,86 60 731,32 60 564,14 62 487,81
B.1. Tiesioginės investicijos 22 668,76 23 324,66 23 573,60 23 892,40 26 551,54 26 945,91 27 800,33 27 933,01 28 052,78
B.1.1. Nuosavybės priemonės 17 809,26 18 281,35 18 627,73 18 949,03 21 417,01 21 802,43 22 382,86 22 754,89 22 927,52
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 17 787,91 18 257,94 18 600,63 18 918,12 21 382,31 21 764,05 22 334,68 22 707,21 22 874,52
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 21,35 23,41 27,10 30,91 34,70 38,38 48,18 47,68 53,00
B.1.2. Skolos priemonės 4 859,50 5 043,31 4 945,87 4 943,37 5 134,53 5 143,48 5 417,47 5 178,12 5 125,26
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 568,50 2 657,10 2 396,59 2 388,11 2 425,22 2 509,11 2 444,66 2 637,10 2 659,18
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 162,51 137,26 114,44 104,96 242,81 259,23 256,07 248,66 132,62
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 128,49 2 248,95 2 434,84 2 450,30 2 466,50 2 375,14 2 716,74 2 292,36 2 333,46
B.2. Portfelinės investicijos 13 907,68 14 497,50 14 184,59 12 783,36 14 273,68 15 484,80 15 819,20 14 369,11 14 237,24
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 374,33 346,91 363,79 322,12 357,73 356,35 708,63 722,28 754,00
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 199,43 205,09 215,54 169,86 194,62 200,49 541,00 532,71 557,76
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 71,24 76,55 88,30 61,03 70,64 73,37 86,77 83,39 106,47
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 128,19 128,54 127,24 108,83 123,98 127,12 454,23 449,32 451,29
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,81 7,12 7,22 5,58 5,99 7,05 6,98 7,23 7,41
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 121,38 121,42 120,02 103,25 117,99 120,07 447,25 442,09 443,88
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 174,90 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 174,90 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 174,90 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 13 533,35 14 150,59 13 820,80 12 461,24 13 915,95 15 128,45 15 110,57 13 646,83 13 483,24
B.2.2.1. Trumpalaikiai 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,75 0,07 - - - - 0,15 0,15 0,15
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,38 1,39 1,29 0,00 - 0,30 0,40 23,74 25,61
B.2.2.2. Ilgalaikiai 13 531,22 14 149,13 13 819,51 12 461,24 13 915,95 15 128,15 15 110,02 13 622,94 13 457,48
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 835,03 873,57 898,00 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89 1 207,97 1 452,32
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,82 2,90 2,80 2,83 3,37 1,96 1,87 1,88 1,48
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 832,21 870,67 895,20 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02 1 206,09 1 450,84
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 128,46 221,58 117,84 158,27 111,90 129,89 183,09 132,45 75,33
B.3.1. Lietuvos bankas 85,00 170,23 68,39 100,71 55,08 61,48 108,21 72,03 23,55
B.3.2. Kitos PFĮ 38,28 41,69 44,79 54,12 52,82 63,74 69,25 46,37 44,66
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 5,18 9,66 4,66 3,44 4,00 4,67 5,63 14,05 7,12
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,18 9,66 4,66 3,44 4,00 4,67 5,63 14,05 7,12
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 17 147,55 15 921,39 15 499,79 14 830,93 16 550,44 17 232,26 16 928,70 18 129,57 20 122,46
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 8 980,36 7 703,10 7 283,93 6 648,91 7 066,08 7 726,63 6 891,84 7 388,78 8 548,01
B.4.2.1. Lietuvos bankas 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 899,23 4 813,84 5 812,85
B.4.2.2. Kitos PFĮ 2 883,25 2 574,49 3 008,43 2 712,49 2 764,70 3 548,75 2 933,00 2 515,33 2 700,26
B.4.2.3. Valdžios sektorius 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 311,51 4 340,35 4 530,30 4 503,75 5 820,90 5 783,98 6 036,25 6 472,67 6 945,10
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 566,88 2 615,32 2 529,87 2 532,35 2 576,38 2 556,54 2 529,19 2 664,55 2 679,46
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 106,75 95,36 93,48 93,84 98,37 101,44 109,11 108,17 110,94
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 460,13 2 519,96 2 436,39 2 438,51 2 478,01 2 455,10 2 420,08 2 556,38 2 568,52
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 297,42 1 313,64 1 236,54 1 223,38 1 211,47 1 214,09 1 175,81 1 198,66 1 221,62
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 39,67 35,25 35,38 36,02 37,30 36,42 34,44 33,07 36,57
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 257,75 1 278,39 1 201,16 1 187,36 1 174,17 1 177,67 1 141,37 1 165,59 1 185,05
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 269,46 1 301,68 1 293,33 1 308,97 1 364,91 1 342,45 1 353,38 1 465,89 1 457,84
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 67,08 60,11 58,10 57,82 61,07 65,02 74,67 75,10 74,37
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 202,38 1 241,57 1 235,23 1 251,15 1 303,84 1 277,43 1 278,71 1 390,79 1 383,47
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 10,14 8,54 9,28 13,21 28,20 31,55 35,10 47,57 57,84
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 10,14 8,54 9,28 13,21 28,20 31,55 35,10 47,57 57,84
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 10,14 8,54 9,28 13,21 28,20 31,55 35,10 47,57 57,84
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 419,77 2 432,09 2 254,64 2 360,72 2 154,49 2 233,43 2 385,91 2 577,79 2 855,20
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 3,04 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74
B.4.5.3. Valdžios sektorius 4,59 3,62 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 353,95 2 146,65 2 225,48 2 376,99 2 565,49 2 841,66
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,04 5,51 1,25 2,85 8,99 9,54 36,90 57,30 69,87
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 407,10 2 418,99 2 244,78 2 351,10 2 137,66 2 215,94 2 340,09 2 508,19 2 771,79
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 258,12 1 265,68 1 252,30 1 133,33 1 312,23 1 291,68 1 417,85 1 476,95 1 551,62
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - 56,66 - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 19,71 29,24 23,62 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 237,34 1 234,45 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 327,56 1 412,92
B.4.6.4. Kiti sektoriai 1,07 1,99 3,08 1,88 3,20 4,05 2,95 6,36 5,76
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 - 0,06 0,00 0,00
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,07 1,99 3,02 1,88 3,20
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24