Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −16 913,02 −16 024,87 −16 136,33 −15 405,09 −15 323,31 −14 048,05 −13 289,10 −13 321,07 −13 364,20
A. Užsienio turtas 32 761,40 35 047,17 35 453,64 36 427,24 37 508,84 38 187,77 37 728,99 38 227,48 38 526,28
A.1. Tiesioginės investicijos 5 711,89 5 830,28 6 163,02 6 626,83 6 499,53 6 647,08 7 079,84 7 117,27 7 209,48
A.1.1. Nuosavybės priemonės 3 297,35 3 440,58 3 628,25 3 757,46 3 644,40 3 725,24 3 705,41 3 705,87 3 723,34
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 3 297,19 3 440,42 3 628,22 3 757,43 3 644,40 3 725,24 3 705,41 3 705,87 3 723,34
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,16 0,16 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1.2. Skolos priemonės 2 414,54 2 389,70 2 534,77 2 869,37 2 855,13 2 921,84 3 374,43 3 411,40 3 486,14
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 517,17 534,15 534,60 547,28 529,95 520,63 596,18 583,07 560,47
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 505,37 628,37 550,74 617,47 629,08 619,91 625,57 593,30 588,73
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 392,00 1 227,18 1 449,43 1 704,62 1 696,10 1 781,30 2 152,68 2 235,03 2 336,94
A.2. Portfelinės investicijos 12 817,81 13 766,81 14 042,68 14 743,79 15 152,48 15 191,53 15 538,07 16 185,79 16 284,80
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 3 433,38 3 685,53 3 676,65 3 915,31 4 021,99 3 794,58 4 392,21 5 206,64 5 335,55
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 339,06 335,74 350,07 366,12 385,25 333,78 334,81 352,98 361,41
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,73 5,35 5,32 7,16 7,32 7,03 8,27 8,15 8,09
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 338,33 330,39 344,75 358,96 377,93 326,75 326,54 344,83 353,32
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 157,80 146,88 145,13 145,78 171,14 156,24 135,47 143,77 144,89
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 180,53 183,51 199,62 213,18 206,79 170,51 191,07 201,06 208,43
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 3 094,32 3 349,79 3 326,58 3 549,19 3 636,74 3 460,80 4 057,40 4 853,66 4 974,14
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 398,97 543,60 561,36 665,60 691,74 701,67 873,79 887,53 734,02
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 0,14 0,14 2,14 2,21 2,14 1,94 0,00 - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 2 695,21 2 806,05 2 763,08 2 881,38 2 942,86 2 757,19 3 183,61 3 966,13 4 240,12
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2 310,68 2 413,45 2 383,87 2 498,96 2 564,69 2 409,70 2 825,27 3 604,43 3 871,71
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 384,53 392,60 379,21 382,42 378,17 347,49 358,34 361,70 368,41
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 9 384,43 10 081,28 10 366,03 10 828,48 11 130,49 11 396,95 11 145,86 10 979,15 10 949,25
A.2.2.1. Trumpalaikiai 14,89 3,33 0,85 2,27 0,31 0,50 0,11 35,32 22,71
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas 10,26 0,23 - - - - - 25,04 -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 - - 10,00 10,20
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 4,42 2,89 0,64 2,06 0,10 0,50 0,11 0,28 12,51
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,32 2,30 0,00 1,99 0,00 0,40 0,02 0,02 11,16
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,10 0,59 0,64 0,07 0,10 0,10 0,09 0,26 1,35
A.2.2.2. Ilgalaikiai 9 369,54 10 077,95 10 365,18 10 826,21 11 130,18 11 396,45 11 145,75 10 943,83 10 926,54
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 7 443,97 8 032,92 8 271,06 8 656,69 8 970,91 9 201,36 9 017,72 8 970,31 8 971,95
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 467,25 507,88 480,23 470,23 461,37 456,04 477,22 487,32 479,16
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1,52 1,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 456,80 1 535,64 1 613,39 1 698,79 1 697,41 1 738,56 1 650,32 1 485,71 1 474,95
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 225,77 1 303,81 1 381,68 1 462,58 1 463,45 1 506,57 1 421,09 1 256,92 1 247,60
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 231,03 231,83 231,71 236,21 233,96 231,99 229,23 228,79 227,35
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 233,69 168,85 87,07 215,33 241,86 349,81 436,18 445,56 625,81
A.3.1. Lietuvos bankas 94,86 107,28 52,96 58,10 69,00 73,61 45,97 59,57 72,91
A.3.2. Kitos PFĮ 60,49 49,06 31,71 63,42 54,88 63,23 77,12 68,59 95,16
A.3.3. Valdžios sektorius 76,54 10,11 0,00 91,41 115,58 210,57 308,00 314,46 456,63
A.3.4. Kiti sektoriai 1,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94 1,11
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94 1,11
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 12 214,12 11 569,89 11 016,54 10 279,63 10 715,71 10 958,70 9 922,51 9 612,39 9 715,09
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 429,22 429,22 494,64 494,69 494,75 494,78 559,52 559,38 559,33
A.4.2. Pinigai ir indėliai 7 187,40 5 775,92 5 672,43 5 220,60 5 275,31 5 209,04 4 546,40 4 103,10 4 067,49
A.4.2.1. Lietuvos bankas 4 209,46 4 119,66 3 574,71 3 443,66 3 332,26 3 887,04 2 981,66 2 904,96 2 810,38
A.4.2.2. Kitos PFĮ 2 388,43 1 127,64 1 492,30 1 161,77 1 284,47 706,65 992,31 633,90 727,69
A.4.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.2.4. Kiti sektoriai 589,51 528,62 605,42 615,17 658,58 615,35 572,43 564,24 529,42
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 14,57 14,18 17,82 9,93 8,89 15,46 17,84 10,40 5,43
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 574,94 514,44 587,60 605,24 649,69 599,89 554,59 553,84 523,99
A.4.3. Paskolos 778,64 892,54 798,12 806,66 847,44 814,75 694,10 713,93 716,26
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 516,06 638,34 550,36 563,48 608,02 608,11 486,75 517,11 539,63
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 265,58 359,77 244,70 91,98 120,70 119,31 77,73 115,21 107,92
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 250,48 278,57 305,66 471,50 487,32 488,80 409,02 401,90 431,71
A.4.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.4. Kiti sektoriai 262,58 254,20 247,76 243,18 239,42 206,64 207,35 196,82 176,63
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 18,32 18,67 18,05 21,95 24,04 24,34 24,35 24,66 21,94
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 244,26 235,53 229,71 221,23 215,38 182,30 183,00 172,16 154,69
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 116,38 106,98 103,02 101,75 98,70 100,96 100,81 97,82 79,13
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 1,12 1,15 0,94 0,94 0,94 3,05 3,05 3,48 3,49
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 115,26 105,83 102,08 100,81 97,76 97,91 97,76 94,34 75,64
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 146,20 147,22 144,74 141,43 140,72 105,68 106,54 99,00 97,50
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 17,20 17,52 17,11 21,01 23,10 21,29 21,30 21,18 18,45
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 129,00 129,70 127,63 120,42 117,62 84,39 85,24 77,82 79,05
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 44,69 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,56 66,95 70,24
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 44,69 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,56 66,95 70,24
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 44,69 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,56 66,95 70,24
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 767,17 2 950,55 2 964,04 3 137,62 3 288,86 3 334,45 3 317,15 3 332,94 3 469,71
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54
A.4.5.3. Valdžios sektorius 134,50 235,88 234,17 247,50 254,70 423,25 411,63 406,21 380,56
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 619,04 2 709,78 2 723,30 2 882,43 3 029,13 2 907,95 2 900,05 2 921,98 3 082,61
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,24 2,17 29,92 2,35 4,75 3,31 2,94 5,12 3,27
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 615,80 2 707,61 2 693,38 2 880,08 3 024,38 2 904,64 2 897,11 2 916,86 3 079,34
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 007,00 1 478,25 1 041,76 572,13 758,75 1 053,29 742,78 836,09 832,06
A.4.6.1. Lietuvos bankas - 40,87 - - - 32,54 - - -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 30,64 34,50 25,91 30,33 29,64 34,06 27,67 32,73 42,51
A.4.6.3. Valdžios sektorius 974,80 1 402,20 1 014,10 540,90 728,10 985,80 713,61 800,80 787,60
A.4.6.4. Kiti sektoriai 1,56 0,68 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 2,56 1,95
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,56 0,68 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 2,56 1,95
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 1 783,89 3 711,34 4 144,33 4 561,66 4 899,26 5 040,65 4 752,39 4 866,47 4 691,10
A.5.1. Piniginis auksas 203,96 202,48 201,34 200,90 191,34 209,81 216,52 232,56 255,29
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 164,33 163,05 162,02 165,77 165,47 166,87 169,72 167,85 171,91
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 34,07 34,64 34,25 47,57
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 1 415,56 3 345,77 3 780,93 4 194,95 4 542,41 4 629,90 4 331,51 4 431,81 4 216,33
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 327,28 1 421,13 1 218,90 1 578,11 1 996,04 1 817,99 1 516,79 1 609,51 1 257,61
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 324,64 1 418,45 1 215,88 1 574,09 1 994,09 1 815,56 1 516,25 1 607,77 1 256,36
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 2,64 2,68 3,02 4,02 1,95 2,43 0,54 1,74 1,25
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 1 088,28 1 924,64 2 562,03 2 616,84 2 546,37 2 811,91 2 814,72 2 822,30 2 958,72
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 071,31 1 677,49 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 1 071,31 1 677,49 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 16,97 247,15 246,34 259,35 261,12 482,98 457,52 317,03 321,73
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 49 674,42 51 072,04 51 589,97 51 832,33 52 832,15 52 235,82 51 018,09 51 548,55 51 890,48
B.1. Tiesioginės investicijos 18 282,82 18 685,46 19 190,63 19 211,68 19 592,08 19 623,78 19 913,93 20 419,68 21 215,90
B.1.1. Nuosavybės priemonės 14 964,29 15 110,65 15 508,20 15 747,59 16 184,75 16 234,27 16 465,26 16 937,30 17 464,11
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 14 964,25 15 093,66 15 488,59 15 725,67 16 159,85 16 210,97 16 444,48 16 916,27 17 441,04
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,04 16,99 19,61 21,92 24,90 23,30 20,78 21,03 23,07
B.1.2. Skolos priemonės 3 318,53 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 448,67 3 482,38 3 751,79
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 358,31 2 273,26 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 354,82 2 432,18 2 515,17
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 193,35 225,00 246,44 209,59 204,56 165,08 184,78 194,48 162,02
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 766,87 1 076,55 1 173,11 899,43 902,74 931,80 909,07 855,72 1 074,60
B.2. Portfelinės investicijos 11 920,06 12 467,46 11 184,91 11 174,66 11 764,43 11 712,87 12 103,04 13 907,61 14 497,35
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 409,67 408,47 474,20 459,89 461,40 344,39 370,15 374,33 346,91
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 246,49 251,01 286,48 275,45 287,68 187,57 199,18 199,43 205,09
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 66,01 70,75 76,64 74,27 78,73 60,30 70,07 71,24 76,55
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 180,48 180,26 209,84 201,18 208,95 127,27 129,11 128,19 128,54
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,01 5,01 4,98 4,98 4,98 4,99 5,06 6,81 7,12
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 175,47 175,25 204,86 196,20 203,97 122,28 124,05 121,38 121,42
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 163,18 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 163,18 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 163,18 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 11 510,39 12 058,99 10 710,71 10 714,77 11 303,03 11 368,48 11 732,89 13 533,28 14 150,44
B.2.2.1. Trumpalaikiai 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,84 0,84 0,00 - - 3,22 2,24 0,75 0,07
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39
B.2.2.2. Ilgalaikiai 11 509,55 12 057,97 10 709,63 10 712,19 11 300,39 11 364,26 11 729,37 13 531,15 14 148,98
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 299,58 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96 873,42
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 298,28 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21 870,67
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 116,89 105,03 95,16 96,81 102,23 124,66 107,81 128,19 221,03
B.3.1. Lietuvos bankas 78,95 79,90 63,23 72,96 79,86 99,28 76,54 85,00 170,23
B.3.2. Kitos PFĮ 35,67 22,10 16,02 20,82 19,34 22,33 27,90 38,28 41,69
B.3.3. Valdžios sektorius 0,00 - 12,88 0,00 - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91 9,11
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91 9,11
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 19 354,65 19 814,09 21 119,27 21 349,18 21 373,41 20 774,51 18 893,31 17 093,07 15 956,20
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 12 036,34 12 364,01 13 504,33 13 623,29 13 558,75 12 946,46 11 225,41 8 979,02 7 798,73
B.4.2.1. Lietuvos bankas 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
B.4.2.2. Kitos PFĮ 4 898,90 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 670,12
B.4.2.3. Valdžios sektorius 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 049,86 4 227,49 4 242,05 4 240,22 4 198,97 4 189,74 4 186,79 4 357,68 4 355,14
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34 1 725,03
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34 1 725,03
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 256,02 2 398,22 2 392,77 2 417,81 2 415,32 2 400,55 2 414,49 2 610,34 2 630,11
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 180,10 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 143,95 143,13 129,52
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 075,92 2 212,15 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 270,54 2 467,21 2 500,59
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 103,51 1 120,86 1 157,38 1 197,36 1 241,38 1 271,83 1 293,93 1 360,97 1 375,93
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 113,66 120,07 126,81 135,16 143,73 161,51 80,62 79,97 74,71
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 989,85 1 000,79 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 213,31 1 281,00 1 301,22
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 152,51 1 277,36 1 235,39 1 220,45 1 173,94 1 128,72 1 120,56 1 249,37 1 254,18
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 66,44 66,00 63,13 66,22 64,47 63,48 63,33 63,16 54,81
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 086,07 1 211,36 1 172,26 1 154,23 1 109,47 1 065,24 1 057,23 1 186,21 1 199,37
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 165,36 2 122,47 2 161,43 2 350,62 2 469,23 2 444,61 2 299,54 2 395,09 2 428,42
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97
B.4.5.3. Valdžios sektorius 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,74 2 385,08 2 418,16
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,93 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04 5,51
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 145,26 2 104,23 2 139,22 2 328,91 2 451,67 2 434,29 2 285,27 2 380,04 2 412,65
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 931,97 930,87 1 039,55 961,11 973,09 1 021,02 1 002,54 1 184,98 1 195,30
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21
B.4.6.3. Valdžios sektorius 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18 1 164,01
B.4.6.4. Kiti sektoriai 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54 1,13 2,08
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - 0,00 0,00 0,00
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54 1,13 2,08
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24