Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −6 095,66 −4 682,80 −4 726,68 −4 688,47 −3 365,65 −2 008,98 −89,44 913,79 798,83
A. Užsienio turtas 63 713,55 64 484,31 66 296,01 68 121,74 71 922,25 76 014,11 78 048,32 81 651,04 84 817,02
A.1. Tiesioginės investicijos 15 149,90 13 555,56 13 508,33 13 227,40 16 067,10 16 300,66 16 964,21 17 149,09 16 531,09
A.1.1. Nuosavybės priemonės 9 646,22 9 672,60 9 618,51 9 575,90 11 784,59 11 839,32 11 843,51 11 984,81 11 414,93
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 9 646,22 9 672,60 9 618,51 9 575,90 11 769,69 11 823,56 11 825,93 11 965,64 11 402,63
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - 14,90 15,76 17,58 19,17 12,30
A.1.2. Skolos priemonės 5 503,68 3 882,96 3 889,82 3 651,50 4 282,51 4 461,34 5 120,70 5 164,28 5 116,16
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 754,46 799,08 784,50 764,95 885,32 978,48 1 126,41 1 067,40 1 120,47
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 2 373,24 640,93 649,49 656,34 783,36 791,74 881,95 950,56 844,99
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 375,98 2 442,95 2 455,83 2 230,21 2 613,83 2 691,12 3 112,34 3 146,32 3 150,70
A.2. Portfelinės investicijos 18 810,92 20 417,15 19 376,68 19 735,02 21 378,43 23 009,77 23 304,98 23 467,60 24 434,09
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 7 862,49 7 427,55 7 419,34 7 502,15 8 294,45 9 103,21 9 333,82 9 723,92 11 178,54
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 801,42 736,20 748,25 789,32 848,41 1 005,44 1 025,59 1 127,32 1 203,40
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 1,69 1,53 2,56 3,04 0,08 2,55 0,24 0,06 0,10
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 799,73 734,67 745,69 786,28 848,33 1 002,89 1 025,35 1 127,26 1 203,30
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 264,65 262,14 264,42 318,40 322,18 331,66 348,34 396,42 398,80
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 535,08 472,53 481,27 467,88 526,15 671,23 677,01 730,84 804,50
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 7 061,07 6 691,35 6 671,09 6 712,83 7 446,04 8 097,77 8 308,23 8 596,60 9 975,14
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 273,18 417,88 390,64 365,29 631,57 825,69 971,45 1 009,89 1 071,98
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - 0,01
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius 11,61 11,97 14,67 17,03 19,54 21,64 24,63 30,32 34,96
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 6 776,28 6 261,50 6 265,78 6 330,51 6 794,93 7 250,44 7 312,15 7 556,39 8 868,19
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6 033,93 5 558,19 5 560,16 5 592,57 5 983,98 6 401,95 6 659,67 6 823,44 7 990,29
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 742,35 703,31 705,62 737,94 810,95 848,49 652,48 732,95 877,90
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 948,43 12 989,60 11 957,34 12 232,87 13 083,98 13 906,56 13 971,16 13 743,68 13 255,55
A.2.2.1. Trumpalaikiai 11,89 49,65 34,59 127,87 366,68 723,87 978,89 979,26 818,54
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ - 32,95 0,00 0,00 79,22 362,41 534,56 472,18 399,14
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - 11,79 31,92 12,11 6,19 0,30 0,00
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 11,89 16,70 34,59 116,08 255,54 349,35 438,14 506,78 419,40
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 10,16 13,63 29,89 40,65 87,29 108,20 187,34 205,12 132,09
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,73 3,07 4,70 75,43 168,25 241,15 250,80 301,66 287,31
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 936,54 12 939,95 11 922,75 12 105,00 12 717,30 13 182,69 12 992,27 12 764,42 12 437,01
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 6 249,35 6 348,58 6 418,38 5 967,09 5 987,37 5 974,15 5 611,17 4 763,86 4 734,65
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 2 790,70 4 167,51 2 845,80 3 205,67 3 622,81 3 751,00 3 773,90 4 296,54 4 329,39
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 190,63 636,17 828,05 878,63 859,60 982,50 1 081,62 1 121,31 1 056,79
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 705,86 1 787,69 1 830,52 2 053,61 2 247,52 2 475,04 2 525,58 2 582,71 2 316,18
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 401,29 1 443,47 1 482,58 1 643,51 1 748,23 1 796,03 1 815,10 1 736,94 1 695,27
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 304,57 344,22 347,94 410,10 499,29 679,01 710,48 845,77 620,91
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 108,47 180,73 277,43 199,76 169,81 165,98 172,34 100,04 213,27
A.3.1. Lietuvos bankas 39,59 70,11 82,23 59,32 49,71 55,10 58,13 24,75 41,99
A.3.2. Kitos PFĮ 68,84 110,50 195,05 137,10 114,56 101,02 109,89 64,27 155,38
A.3.3. Valdžios sektorius 0,00 - - - - - - - -
A.3.4. Kiti sektoriai 0,04 0,12 0,15 3,34 5,54 9,86 4,32 11,02 15,90
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,04 0,12 0,15 3,34 5,54 9,86 4,32 11,02 15,90
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 24 327,54 25 159,04 27 819,46 29 925,12 28 630,80 31 129,65 32 052,67 35 331,84 38 571,67
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 566,27 568,12 567,97 571,48 571,65 571,48 571,50 571,48 578,54
A.4.2. Pinigai ir indėliai 15 545,22 14 988,62 5 737,16 10 997,30 10 188,99 9 527,70 10 106,84 13 290,00 15 234,34
A.4.2.1. Lietuvos bankas 11 921,87 12 122,32 2 888,16 8 476,51 7 535,23 6 797,30 6 482,57 9 770,37 11 462,81
A.4.2.2. Kitos PFĮ 1 933,05 933,16 840,75 357,01 438,74 552,58 1 280,82 1 075,65 1 118,90
A.4.2.3. Valdžios sektorius 166,52 280,12 378,66 479,56 517,75 397,47 451,35 418,80 417,43
A.4.2.4. Kiti sektoriai 1 523,78 1 653,02 1 629,59 1 684,22 1 697,27 1 780,35 1 892,10 2 025,18 2 235,20
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 249,69 276,20 305,55 349,09 410,05 450,57 494,07 554,05 688,82
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 274,09 1 376,82 1 324,04 1 335,13 1 287,22 1 329,78 1 398,03 1 471,13 1 546,38
A.4.3. Paskolos 2 857,32 4 523,54 16 208,96 12 676,31 13 386,44 16 366,71 16 696,87 16 236,23 17 547,80
A.4.3.1. Lietuvos bankas 245,44 328,60 7 653,01 452,88 326,56 346,17 346,11 346,67 346,36
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės 245,44 328,60 7 653,01 452,88 326,56 346,17 346,11 346,67 346,36
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 1 555,06 3 182,89 7 526,66 10 652,21 11 480,22 14 450,72 14 827,39 14 044,44 15 364,78
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 47,63 72,05 4 299,58 7 236,51 7 976,97 10 741,57 10 986,93 10 620,78 11 459,24
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 1 507,43 3 110,84 3 227,08 3 415,70 3 503,25 3 709,15 3 840,46 3 423,66 3 905,54
A.4.3.3. Valdžios sektorius 846,47 803,93 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02 1 322,11 1 648,19 1 640,43
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 846,47 803,93 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02 1 322,11 1 648,19 1 640,43
A.4.3.4. Kiti sektoriai 210,35 208,12 211,06 197,76 205,38 199,80 201,26 196,93 196,23
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 14,92 13,64 13,87 6,28 6,37 6,41 6,57 5,60 5,28
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 195,43 194,48 197,19 191,48 199,01 193,39 194,69 191,33 190,95
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 119,81 117,83 118,01 118,18 118,56 112,54 112,69 112,59 109,21
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,52 0,66 0,66 0,75 0,71
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 119,29 117,68 117,86 118,03 117,90 111,88 111,94 111,88 108,88
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 90,54 90,29 93,05 79,58 86,82 87,26 88,57 84,34 87,02
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 14,40 5,71 5,75 5,82 4,89
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 76,14 76,80 79,33 73,45 81,11 81,51 82,75 79,45 82,07
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 81,42 79,35 78,46 75,17 73,52 72,30 81,26 74,92 82,30
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 81,42 79,35 78,46 75,17 73,52 72,30 81,26 74,92 82,30
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 81,42 79,35 78,46 75,17 73,52 72,30 81,26 74,92 82,30
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4 188,87 4 299,65 4 424,56 4 277,60 3 837,61 4 111,22 3 805,91 3 858,06 4 425,26
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 23,20 15,77 37,86 30,19 22,36 220,28 5,40 3,95 9,19
A.4.5.3. Valdžios sektorius 1,11 0,85 2,04 2,06 2,94 2,71 4,19 5,09 5,42
A.4.5.4. Kiti sektoriai 4 164,56 4 283,03 4 384,66 4 245,35 3 812,31 3 888,23 3 796,32 3 849,02 4 410,65
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 29,37 28,81 28,93 29,17 43,04 54,91 65,17 77,81 71,05
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 4 135,19 4 254,22 4 355,73 4 216,18 3 769,27 3 833,32 3 731,15 3 771,21 4 339,60
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 088,44 699,76 802,35 1 327,26 572,59 480,24 790,29 1 301,15 703,43
A.4.6.1. Lietuvos bankas - - - 1,12 - - - 27,71 -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 433,10 298,27 516,86 441,17 299,07 299,07 649,24 598,77 437,02
A.4.6.3. Valdžios sektorius 529,87 270,97 175,96 790,45 259,33 167,26 121,99 657,97 205,61
A.4.6.4. Kiti sektoriai 125,47 130,52 109,53 94,52 14,19 13,91 19,06 16,70 60,80
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 18,35 22,26 19,93 21,78 9,70 10,96 14,59 11,90 36,01
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 107,12 108,26 89,60 72,74 4,49 2,95 4,47 4,80 24,79
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 5 316,72 5 171,83 5 314,11 5 034,44 5 676,11 5 408,05 5 554,12 5 602,47 5 066,90
A.5.1. Piniginis auksas 325,91 325,90 319,73 319,75 341,27 328,60 330,76 350,07 383,55
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 723,33 727,39 746,83 711,95 720,88 714,81 719,49 705,39 732,38
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 130,81 134,21 137,82 140,23 147,28 145,77 147,65 144,71 145,31
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 4 136,67 3 984,33 4 109,73 3 862,51 4 466,68 4 218,87 4 356,22 4 402,30 3 805,66
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 651,48 481,54 486,72 555,83 682,31 546,68 618,39 589,91 453,73
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 621,95 457,89 480,09 547,06 650,33 528,21 586,88 559,02 446,80
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 29,53 23,65 6,63 8,77 31,98 18,47 31,51 30,89 6,93
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 3 485,19 3 502,79 3 623,01 3 306,68 3 784,37 3 672,19 3 737,83 3 812,39 3 351,93
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 973,81 2 939,06 3 083,61 2 740,98 3 301,20 3 144,59 3 236,31 3 267,89 2 850,12
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 34,99 0,00 0,00 0,00 105,52 9,09 122,06 58,43 125,10
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 938,82 2 939,06 3 083,61 2 740,98 3 195,68 3 135,50 3 114,25 3 209,46 2 725,02
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 511,38 563,73 539,40 565,70 483,17 527,60 501,52 544,50 501,81
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 69 809,21 69 167,11 71 022,69 72 810,21 75 287,90 78 023,09 78 137,76 80 737,25 84 018,19
B.1. Tiesioginės investicijos 33 453,94 31 513,58 32 082,60 32 539,26 34 999,13 35 424,54 36 168,39 37 001,41 37 470,56
B.1.1. Nuosavybės priemonės 26 071,08 24 784,27 25 408,02 26 435,04 28 252,78 28 795,04 29 804,20 30 675,36 31 254,39
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 25 992,73 24 784,21 25 407,96 26 434,98 28 252,67 28 794,93 29 804,09 30 675,25 31 252,97
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 78,35 0,06 0,06 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 1,42
B.1.2. Skolos priemonės 7 382,86 6 729,31 6 674,58 6 104,22 6 746,35 6 629,50 6 364,19 6 326,05 6 216,17
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 3 094,94 3 329,09 3 455,08 3 034,21 3 319,71 3 254,36 3 148,05 3 137,51 3 126,37
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 123,73 120,60 109,65 95,61 151,16 141,03 134,28 157,80 193,46
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 4 164,19 3 279,62 3 109,85 2 974,40 3 275,48 3 234,11 3 081,86 3 030,74 2 896,34
B.2. Portfelinės investicijos 11 703,02 11 286,48 10 512,32 11 785,85 11 797,28 12 871,11 12 455,28 13 301,28 14 537,10
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 723,00 750,62 683,23 741,99 781,26 769,25 773,68 775,18 842,92
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 472,15 419,11 404,58 441,09 464,35 444,69 436,17 418,19 411,89
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 102,47 84,48 81,27 105,52 103,00 93,46 94,96 95,67 98,37
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 369,68 334,63 323,31 335,57 361,35 351,23 341,21 322,52 313,52
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,45 10,52 10,46 13,32 13,22 12,62 13,65 14,36 9,77
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 362,23 324,11 312,85 322,25 348,13 338,61 327,56 308,16 303,75
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56 337,51 356,99 431,03
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56 337,51 356,99 431,03
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56 337,51 356,99 431,03
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 980,02 10 535,86 9 829,09 11 043,86 11 016,02 12 101,86 11 681,60 12 526,10 13 694,18
B.2.2.1. Trumpalaikiai 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31 0,95 1,80 1,83
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31 0,95 1,80 1,83
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,10 0,10 0,10 0,60 0,50 0,50 0,50 0,00 -
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 18,30 18,45 18,49 18,92 1,42 0,81 0,45 1,80 1,83
B.2.2.2. Ilgalaikiai 10 961,62 10 517,31 9 810,50 11 024,34 11 014,10 12 100,55 11 680,65 12 524,30 13 692,35
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01 182,88
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 9 552,58 9 164,68 8 496,97 9 653,73 9 608,40 10 660,69 10 338,02 11 116,99 12 275,52
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 354,92 1 298,51 1 259,41 1 258,54 1 292,68 1 300,23 1 201,36 1 230,30 1 233,95
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,69 1,43 1,43 1,37 12,49 17,19 19,49 18,88 22,00
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 353,23 1 297,08 1 257,98 1 257,17 1 280,19 1 283,04 1 181,87 1 211,42 1 211,95
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 67,57 64,98 92,23 67,98 68,86 52,21 62,20 53,42 138,50
B.3.1. Lietuvos bankas 23,57 38,52 29,90 23,41 28,53 27,32 39,91 16,90 14,20
B.3.2. Kitos PFĮ 38,60 19,63 52,73 39,48 39,43 24,26 19,78 35,56 124,10
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 5,40 6,83 9,60 5,09 0,90 0,63 2,51 0,96 0,20
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,40 6,83 9,60 5,09 0,90 0,63 2,51 0,96 0,20
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 24 584,68 26 302,07 28 335,54 28 417,12 28 422,63 29 675,23 29 451,89 30 381,14 31 872,03
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 11 699,46 13 520,45 15 269,68 15 603,45 15 354,92 15 611,78 15 410,83 15 741,90 16 032,52
B.4.2.1. Lietuvos bankas 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 886,82 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90 3 252,79
B.4.2.2. Kitos PFĮ 8 237,39 9 783,18 10 805,63 11 716,63 11 662,16 12 136,98 12 113,86 12 346,00 12 779,73
B.4.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 6 807,45 6 182,17 6 171,46 6 261,67 6 272,04 6 408,43 6 351,89 6 894,09 7 272,25
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 322,57 4 312,14 4 740,95 5 119,53
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 322,57 4 312,14 4 740,95 5 119,53
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 464,40 1 901,21 1 955,86 1 947,26 1 891,28 2 085,86 2 039,75 2 153,14 2 152,72
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 205,35 193,90 198,17 200,31 192,75 295,37 233,52 175,90 216,75
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 259,05 1 707,31 1 757,69 1 746,95 1 698,53 1 790,49 1 806,23 1 977,24 1 935,97
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 928,47 393,70 419,75 423,79 397,35 396,50 396,38 413,81 410,99
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 121,51 116,57 118,27 119,67 105,18 98,09 90,68 85,72 85,24
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 806,96 277,13 301,48 304,12 292,17 298,41 305,70 328,09 325,75
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 535,93 1 507,51 1 536,11 1 523,47 1 493,93 1 689,36 1 643,37 1 739,33 1 741,73
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 83,84 77,33 79,90 80,64 87,57 197,28 142,84 90,18 131,51
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 452,09 1 430,18 1 456,21 1 442,83 1 406,36 1 492,08 1 500,53 1 649,15 1 610,22
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,82 73,68 79,06 85,30
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,82 73,68 79,06 85,30
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,82 73,68 79,06 85,30
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 380,03 3 709,03 3 780,66 3 746,81 3 474,03 3 515,86 3 423,66 3 347,20 3 785,90
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 16,61 30,86 30,70 23,26 13,40 0,47 1,16 0,82 0,61
B.4.5.3. Valdžios sektorius 5,10 3,86 4,03 4,35 7,07 10,22 10,78 7,82 11,67
B.4.5.4. Kiti sektoriai 3 358,32 3 674,31 3 745,93 3 719,20 3 453,56 3 505,17 3 411,72 3 338,56 3 773,62
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 61,54 77,46 76,28 76,65 86,10 47,73 50,01 54,95 77,04
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3 296,78 3 596,85 3 669,65 3 642,55 3 367,46 3 457,44 3 361,71 3 283,61 3 696,58
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 936,27 2 106,31 2 319,50 2 043,51 2 557,03 3 381,96 3 496,60 3 637,50 4 009,18
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - 69,95 - - - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 188,77 235,24 361,05 252,15 902,87 1 063,08 1 220,74 1 644,20 1 862,82
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 692,88 1 818,04 1 910,08 1 670,56 1 606,20 2 268,11 2 218,16 1 928,79 2 002,21
B.4.6.4. Kiti sektoriai 54,62 53,03 48,37 50,85 47,96 50,77 57,70 64,51 144,15
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 37,44 45,58 44,61 47,08 36,71 39,57 43,55 36,04 105,59
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 17,18 7,45 3,76 3,77 11,25 11,20 14,15 28,47 38,56
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39 686,88
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24