Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −16 024,87 −16 136,33 −15 405,09 −15 323,31 −14 048,05 −13 630,95 −13 420,84 −13 172,06 −11 478,04
A. Užsienio turtas 35 047,17 35 453,64 36 427,24 37 508,84 38 187,77 37 508,81 38 137,77 38 491,86 39 399,53
A.1. Tiesioginės investicijos 5 830,28 6 163,02 6 626,83 6 499,53 6 647,08 6 874,63 6 991,12 7 159,44 7 076,17
A.1.1. Nuosavybės priemonės 3 440,58 3 628,25 3 757,46 3 644,40 3 725,24 3 728,23 3 758,38 3 799,77 3 585,37
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 3 440,42 3 628,22 3 757,43 3 644,40 3 725,24 3 728,23 3 758,38 3 799,77 3 585,37
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,16 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1.2. Skolos priemonės 2 389,70 2 534,77 2 869,37 2 855,13 2 921,84 3 146,40 3 232,74 3 359,67 3 490,80
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 534,15 534,60 547,28 529,95 520,63 601,03 623,23 603,84 593,37
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 628,37 550,74 617,47 629,08 619,91 613,84 583,65 606,79 552,70
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 227,18 1 449,43 1 704,62 1 696,10 1 781,30 1 931,53 2 025,86 2 149,04 2 344,73
A.2. Portfelinės investicijos 13 766,81 14 042,68 14 743,79 15 152,48 15 191,53 15 538,07 16 195,33 16 291,26 15 835,05
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 3 685,53 3 676,65 3 915,31 4 021,99 3 794,58 4 392,21 5 207,15 5 340,40 5 630,68
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 335,74 350,07 366,12 385,25 333,78 334,81 354,43 362,57 394,23
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 5,35 5,32 7,16 7,32 7,03 8,27 8,15 8,09 8,16
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 330,39 344,75 358,96 377,93 326,75 326,54 346,28 354,48 386,07
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 146,88 145,13 145,78 171,14 156,24 135,47 143,84 145,17 156,46
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 183,51 199,62 213,18 206,79 170,51 191,07 202,44 209,31 229,61
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 3 349,79 3 326,58 3 549,19 3 636,74 3 460,80 4 057,40 4 852,72 4 977,83 5 236,45
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 543,60 561,36 665,60 691,74 701,67 873,79 887,53 734,02 730,35
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 0,14 2,14 2,21 2,14 1,94 0,00 - - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 2 806,05 2 763,08 2 881,38 2 942,86 2 757,19 3 183,61 3 965,19 4 243,81 4 506,10
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2 413,45 2 383,87 2 498,96 2 564,69 2 409,70 2 825,27 3 604,39 3 871,66 4 117,73
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 392,60 379,21 382,42 378,17 347,49 358,34 360,80 372,15 388,37
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 081,28 10 366,03 10 828,48 11 130,49 11 396,95 11 145,86 10 988,18 10 950,86 10 204,37
A.2.2.1. Trumpalaikiai 3,33 0,85 2,27 0,31 0,50 0,11 36,69 22,72 6,60
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas 0,23 - - - - - 25,04 - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,21 0,21 0,21 0,21 - - 10,20 10,20 0,00
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 2,89 0,64 2,06 0,10 0,50 0,11 1,45 12,52 6,60
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,30 0,00 1,99 0,00 0,40 0,02 0,12 11,16 6,32
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,59 0,64 0,07 0,10 0,10 0,09 1,33 1,36 0,28
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 077,95 10 365,18 10 826,21 11 130,18 11 396,45 11 145,75 10 951,49 10 928,14 10 197,77
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 8 032,92 8 271,06 8 656,69 8 970,91 9 201,36 9 017,72 8 970,31 8 971,95 8 230,24
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 507,88 480,23 470,23 461,37 456,04 477,22 487,32 479,16 488,10
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 1,60
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 535,64 1 613,39 1 698,79 1 697,41 1 738,56 1 650,32 1 493,37 1 476,55 1 477,83
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 303,81 1 381,68 1 462,58 1 463,45 1 506,57 1 421,09 1 258,44 1 248,16 1 262,72
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 231,83 231,71 236,21 233,96 231,99 229,23 234,93 228,39 215,11
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 168,85 87,07 215,33 241,86 349,81 436,18 445,56 625,81 545,08
A.3.1. Lietuvos bankas 107,28 52,96 58,10 69,00 73,61 45,97 59,57 72,91 51,43
A.3.2. Kitos PFĮ 49,06 31,71 63,42 54,88 63,23 77,12 68,59 95,16 87,93
A.3.3. Valdžios sektorius 10,11 0,00 91,41 115,58 210,57 308,00 314,46 456,63 397,41
A.3.4. Kiti sektoriai 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94 1,11 8,31
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94 1,11 8,31
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 11 569,89 11 016,54 10 279,63 10 715,71 10 958,70 9 907,54 9 639,29 9 724,25 11 416,34
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 429,22 494,64 494,69 494,75 494,78 559,52 559,38 559,33 559,29
A.4.2. Pinigai ir indėliai 5 775,92 5 672,43 5 220,60 5 275,31 5 209,04 4 541,14 4 097,65 4 067,50 4 631,88
A.4.2.1. Lietuvos bankas 4 119,66 3 574,71 3 443,66 3 332,26 3 887,04 2 981,66 2 904,96 2 810,38 3 509,48
A.4.2.2. Kitos PFĮ 1 127,64 1 492,30 1 161,77 1 284,47 706,65 992,31 633,90 727,69 586,07
A.4.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.2.4. Kiti sektoriai 528,62 605,42 615,17 658,58 615,35 567,17 558,79 529,43 536,33
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 14,18 17,82 9,93 8,89 15,46 12,58 4,95 5,44 5,06
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 514,44 587,60 605,24 649,69 599,89 554,59 553,84 523,99 531,27
A.4.3. Paskolos 892,54 798,12 806,66 847,44 814,75 683,80 704,50 712,86 1 027,05
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 638,34 550,36 563,48 608,02 608,11 486,75 517,11 539,63 859,94
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 359,77 244,70 91,98 120,70 119,31 77,73 115,21 107,92 105,88
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 278,57 305,66 471,50 487,32 488,80 409,02 401,90 431,71 754,06
A.4.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.4. Kiti sektoriai 254,20 247,76 243,18 239,42 206,64 197,05 187,39 173,23 167,11
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 18,67 18,05 21,95 24,04 24,34 18,17 18,57 21,37 21,15
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 235,53 229,71 221,23 215,38 182,30 178,88 168,82 151,86 145,96
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 106,98 103,02 101,75 98,70 100,96 100,51 97,52 79,13 80,60
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 1,15 0,94 0,94 0,94 3,05 3,05 3,48 3,49 3,49
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 105,83 102,08 100,81 97,76 97,91 97,46 94,04 75,64 77,11
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 147,22 144,74 141,43 140,72 105,68 96,54 89,87 94,10 86,51
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 17,52 17,11 21,01 23,10 21,29 15,12 15,09 17,88 17,66
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 129,70 127,63 120,42 117,62 84,39 81,42 74,78 76,22 68,85
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,54 67,33 69,96 61,97
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,54 67,33 69,96 61,97
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,54 67,33 69,96 61,97
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 950,55 2 964,04 3 137,62 3 288,86 3 334,45 3 317,76 3 375,69 3 482,54 3 608,35
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44
A.4.5.3. Valdžios sektorius 235,88 234,17 247,50 254,70 423,25 412,13 406,71 380,56 684,50
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 709,78 2 723,30 2 882,43 3 029,13 2 907,95 2 900,16 2 964,23 3 095,44 2 917,41
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,17 29,92 2,35 4,75 3,31 2,94 5,12 3,27 3,73
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 707,61 2 693,38 2 880,08 3 024,38 2 904,64 2 897,22 2 959,11 3 092,17 2 913,68
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 478,25 1 041,76 572,13 758,75 1 053,29 742,78 834,74 832,06 1 527,80
A.4.6.1. Lietuvos bankas 40,87 - - - 32,54 - - - 8,74
A.4.6.2. Kitos PFĮ 34,50 25,91 30,33 29,64 34,06 27,67 32,73 42,51 20,61
A.4.6.3. Valdžios sektorius 1 402,20 1 014,10 540,90 728,10 985,80 713,61 800,80 787,60 1 497,12
A.4.6.4. Kiti sektoriai 0,68 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 1,21 1,95 1,33
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,68 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 1,21 1,95 1,33
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 3 711,34 4 144,33 4 561,66 4 899,26 5 040,65 4 752,39 4 866,47 4 691,10 4 526,89
A.5.1. Piniginis auksas 202,48 201,34 200,90 191,34 209,81 216,52 232,56 255,29 253,50
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 163,05 162,02 165,77 165,47 166,87 169,72 167,85 171,91 169,70
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 0,04 0,04 0,04 0,04 34,07 34,64 34,25 47,57 56,80
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 345,77 3 780,93 4 194,95 4 542,41 4 629,90 4 331,51 4 431,81 4 216,33 4 046,89
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 421,13 1 218,90 1 578,11 1 996,04 1 817,99 1 516,79 1 609,51 1 257,61 2 105,52
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 418,45 1 215,88 1 574,09 1 994,09 1 815,56 1 516,25 1 607,77 1 256,36 2 104,84
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 2,68 3,02 4,02 1,95 2,43 0,54 1,74 1,25 0,68
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 1 924,64 2 562,03 2 616,84 2 546,37 2 811,91 2 814,72 2 822,30 2 958,72 1 941,37
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 677,49 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99 1 611,50
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 1 677,49 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99 1 611,50
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 247,15 246,34 259,35 261,12 482,98 457,52 317,03 321,73 329,87
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 51 072,04 51 589,97 51 832,33 52 832,15 52 235,82 51 139,76 51 558,61 51 663,92 50 877,57
B.1. Tiesioginės investicijos 18 685,46 19 190,63 19 211,68 19 592,08 19 623,78 20 030,13 20 403,34 21 060,30 21 090,35
B.1.1. Nuosavybės priemonės 15 110,65 15 508,20 15 747,59 16 184,75 16 234,27 16 460,10 16 808,13 17 276,30 17 456,66
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 15 093,66 15 488,59 15 725,67 16 159,85 16 210,97 16 439,71 16 787,13 17 253,23 17 429,89
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 16,99 19,61 21,92 24,90 23,30 20,39 21,00 23,07 26,77
B.1.2. Skolos priemonės 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 570,03 3 595,21 3 784,00 3 633,69
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 273,26 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 389,71 2 471,36 2 559,95 2 385,80
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 225,00 246,44 209,59 204,56 165,08 171,19 168,62 145,09 133,12
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 076,55 1 173,11 899,43 902,74 931,80 1 009,13 955,23 1 078,96 1 114,77
B.2. Portfelinės investicijos 12 467,46 11 184,91 11 174,66 11 764,43 11 712,87 12 103,04 13 907,61 14 497,35 14 149,21
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 408,47 474,20 459,89 461,40 344,39 370,15 374,33 346,91 363,79
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 251,01 286,48 275,45 287,68 187,57 199,18 199,43 205,09 215,54
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 70,75 76,64 74,27 78,73 60,30 70,07 71,24 76,55 88,30
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 180,26 209,84 201,18 208,95 127,27 129,11 128,19 128,54 127,24
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,01 4,98 4,98 4,98 4,99 5,06 6,81 7,12 7,22
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 175,25 204,86 196,20 203,97 122,28 124,05 121,38 121,42 120,02
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 12 058,99 10 710,71 10 714,77 11 303,03 11 368,48 11 732,89 13 533,28 14 150,44 13 785,42
B.2.2.1. Trumpalaikiai 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,84 0,00 - - 3,22 2,24 0,75 0,07 -
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29
B.2.2.2. Ilgalaikiai 12 057,97 10 709,63 10 712,19 11 300,39 11 364,26 11 729,37 13 531,15 14 148,98 13 784,13
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96 873,42 862,62
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75 2,61
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21 870,67 860,01
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 105,03 95,16 96,81 102,23 124,66 107,81 128,19 221,03 117,30
B.3.1. Lietuvos bankas 79,90 63,23 72,96 79,86 99,28 76,54 85,00 170,23 68,39
B.3.2. Kitos PFĮ 22,10 16,02 20,82 19,34 22,33 27,90 38,28 41,69 44,79
B.3.3. Valdžios sektorius - 12,88 0,00 - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91 9,11 4,12
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91 9,11 4,12
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 19 814,09 21 119,27 21 349,18 21 373,41 20 774,51 18 898,78 17 119,47 15 885,24 15 520,71
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 12 364,01 13 504,33 13 623,29 13 558,75 12 946,46 11 225,41 8 979,02 7 703,10 7 283,93
B.4.2.1. Lietuvos bankas 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80
B.4.2.2. Kitos PFĮ 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,43
B.4.2.3. Valdžios sektorius 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 227,49 4 242,05 4 240,22 4 198,97 4 189,74 4 192,20 4 358,15 4 373,56 4 611,83
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 398,22 2 392,77 2 417,81 2 415,32 2 400,55 2 420,71 2 613,52 2 648,53 2 611,40
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 147,36 149,07 137,26 138,57
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 212,15 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 273,35 2 464,45 2 511,27 2 472,83
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 120,86 1 157,38 1 197,36 1 241,38 1 271,83 1 299,00 1 366,01 1 380,44 1 307,52
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 120,07 126,81 135,16 143,73 161,51 80,95 80,30 74,82 78,28
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 000,79 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 218,05 1 285,71 1 305,62 1 229,24
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 277,36 1 235,39 1 220,45 1 173,94 1 128,72 1 121,71 1 247,51 1 268,09 1 303,88
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 66,00 63,13 66,22 64,47 63,48 66,41 68,77 62,44 60,29
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 211,36 1 172,26 1 154,23 1 109,47 1 065,24 1 055,30 1 178,74 1 205,65 1 243,59
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 122,47 2 161,43 2 350,62 2 469,23 2 444,61 2 299,64 2 422,15 2 434,76 2 257,31
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82
B.4.5.3. Valdžios sektorius 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04 5,51 1,25
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 104,23 2 139,22 2 328,91 2 451,67 2 434,29 2 285,37 2 407,10 2 418,99 2 244,78
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 930,87 1 039,55 961,11 973,09 1 021,02 1 002,50 1 183,85 1 195,21 1 190,71
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62
B.4.6.3. Valdžios sektorius 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11 1 164,01 1 164,01
B.4.6.4. Kiti sektoriai 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,50 1,07 1,99 3,08
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - 0,00 0,00 - 0,06
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,50 1,07 1,99 3,02
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24