Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −13 354,13 −11 710,07 −11 728,76 −10 457,55 −9 553,82 −7 803,09 −6 808,84 −5 980,57 −5 217,54
A. Užsienio turtas 40 611,00 41 665,75 39 936,20 47 030,01 50 239,04 52 928,23 53 755,30 56 507,24 57 755,30
A.1. Tiesioginės investicijos 9 265,08 9 182,89 9 365,69 11 910,53 11 714,19 12 489,96 12 289,82 12 425,69 12 831,31
A.1.1. Nuosavybės priemonės 5 943,74 5 725,30 5 805,48 8 436,72 8 045,84 8 097,94 8 179,08 8 281,97 8 337,04
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 5 943,74 5 725,30 5 805,48 8 436,72 8 045,84 8 097,94 8 179,08 8 281,97 8 337,04
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
A.1.2. Skolos priemonės 3 321,34 3 457,59 3 560,21 3 473,81 3 668,35 4 392,02 4 110,74 4 143,72 4 494,27
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 565,22 555,94 538,49 665,73 653,66 625,06 544,18 681,67 688,52
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 608,63 557,55 615,64 553,27 577,60 661,43 636,29 569,35 614,48
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 147,49 2 344,10 2 406,08 2 254,81 2 437,09 3 105,53 2 930,27 2 892,70 3 191,27
A.2. Portfelinės investicijos 16 308,26 15 857,94 14 772,43 15 854,92 16 185,08 16 507,58 15 473,81 16 961,97 17 167,60
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 5 356,67 5 650,12 4 561,80 5 459,49 5 696,88 6 252,96 6 572,59 7 059,29 7 291,93
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 362,05 393,75 323,99 424,69 448,06 522,35 602,86 678,70 706,34
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 8,09 8,16 6,83 7,17 6,55 6,83 2,82 2,83 2,98
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 353,96 385,59 317,16 417,52 441,51 515,52 600,04 675,87 703,36
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 144,65 155,98 120,36 141,34 137,62 156,47 169,16 195,37 198,42
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 209,31 229,61 196,80 276,18 303,89 359,05 430,88 480,50 504,94
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 4 994,62 5 256,37 4 237,81 5 034,80 5 248,82 5 730,61 5 969,73 6 380,59 6 585,59
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 734,02 730,35 413,04 565,04 516,53 527,49 324,37 261,47 235,53
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - 0,04 0,05 0,00 0,01 0,00 - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - 0,81 2,45 3,62 5,15 7,25
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 4 260,60 4 526,02 3 824,73 4 469,71 4 731,48 5 200,66 5 641,74 6 113,97 6 342,81
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3 888,45 4 137,65 3 510,80 4 086,22 4 308,64 4 746,46 5 104,84 5 492,90 5 633,49
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 372,15 388,37 313,93 383,49 422,84 454,20 536,90 621,07 709,32
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 951,59 10 207,82 10 210,63 10 395,43 10 488,20 10 254,62 8 901,22 9 902,68 9 875,67
A.2.2.1. Trumpalaikiai 22,72 6,60 10,00 10,45 7,86 8,35 6,97 4,48 9,85
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ 10,20 0,00 - - - - - - -
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 12,52 6,60 10,00 10,45 7,86 8,35 6,97 4,48 9,85
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 11,16 6,32 5,90 3,99 0,84 0,52 4,23 4,25 9,85
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,36 0,28 4,10 6,46 7,02 7,83 2,74 0,23 0,00
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 928,87 10 201,22 10 200,63 10 384,98 10 480,34 10 246,27 8 894,25 9 898,20 9 865,82
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 8 971,95 8 230,24 8 254,77 8 244,03 8 232,44 7 909,10 6 588,48 6 596,12 6 585,97
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 479,16 488,10 494,56 590,14 542,25 564,06 552,43 1 531,28 1 531,50
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 0,48 1,60 1,59 1,61 2,00 2,00 2,01 3,40 3,40
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 477,28 1 481,28 1 449,71 1 549,20 1 703,65 1 771,11 1 751,33 1 767,40 1 744,95
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 248,89 1 266,17 1 246,90 1 341,72 1 386,27 1 442,86 1 426,30 1 451,90 1 439,67
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 228,39 215,11 202,81 207,48 317,38 328,25 325,03 315,50 305,28
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 625,17 544,33 355,38 328,88 272,14 307,84 179,98 120,20 143,45
A.3.1. Lietuvos bankas 72,91 51,43 54,02 73,90 132,30 159,99 65,06 16,96 17,41
A.3.2. Kitos PFĮ 95,16 87,93 30,68 20,75 21,50 23,27 33,51 25,59 29,03
A.3.3. Valdžios sektorius 456,63 397,41 270,57 230,93 115,77 120,33 80,82 68,39 90,78
A.3.4. Kiti sektoriai 0,47 7,56 0,11 3,30 2,57 4,25 0,59 9,26 6,23
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,47 7,56 0,11 3,30 2,57 4,25 0,59 9,26 6,23
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 9 721,39 11 553,70 10 693,99 14 706,45 17 826,12 19 671,59 21 414,03 22 477,59 22 508,68
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 559,53 559,49 559,45 559,63 561,38 561,27 561,33 562,93 563,08
A.4.2. Pinigai ir indėliai 4 069,02 4 830,45 4 321,79 8 950,08 12 306,39 12 106,55 15 485,21 16 484,03 16 289,20
A.4.2.1. Lietuvos bankas 2 810,38 3 509,48 2 683,36 6 417,84 8 261,20 9 232,40 12 408,81 13 135,15 12 875,08
A.4.2.2. Kitos PFĮ 729,37 587,00 883,21 1 641,57 3 096,68 1 947,75 2 167,99 2 446,90 2 420,05
A.4.2.3. Valdžios sektorius - 200,00 150,00 200,00 200,00 127,51 87,61 102,06 114,12
A.4.2.4. Kiti sektoriai 529,27 533,97 605,22 690,67 748,51 798,89 820,80 799,92 879,95
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,28 2,70 12,92 18,85 25,43 34,66 83,87 83,94 123,58
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 523,99 531,27 592,30 671,82 723,08 764,23 736,93 715,98 756,37
A.4.3. Paskolos 1 085,90 1 645,91 1 664,47 1 580,74 1 461,20 3 024,26 1 182,76 1 340,66 1 470,23
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 539,63 800,95 857,39 819,69 738,53 2 159,44 348,95 499,70 648,66
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 107,92 105,88 76,26 63,87 74,18 1 826,08 56,32 64,04 52,27
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 431,71 695,07 781,13 755,82 664,35 333,36 292,63 435,66 596,39
A.4.3.3. Valdžios sektorius 375,03 679,98 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70 613,91
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 375,03 679,98 635,61 592,33 553,47 694,02 667,86 632,70 613,91
A.4.3.4. Kiti sektoriai 171,24 164,98 171,47 168,72 169,20 170,80 165,95 208,26 207,66
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 18,60 18,01 20,36 19,29 18,34 19,13 16,43 16,70 15,15
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 152,64 146,97 151,11 149,43 150,86 151,67 149,52 191,56 192,51
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 74,98 77,42 77,26 78,60 78,32 78,91 78,87 121,66 123,64
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 1,04 0,70 0,67 0,67 0,74 1,74 1,74 1,73 1,73
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 73,94 76,72 76,59 77,93 77,58 77,17 77,13 119,93 121,91
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 96,26 87,56 94,21 90,12 90,88 91,89 87,08 86,60 84,02
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 17,56 17,31 19,69 18,62 17,60 17,39 14,69 14,97 13,42
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 78,70 70,25 74,52 71,50 73,28 74,50 72,39 71,63 70,60
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 70,92 65,24 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 79,70 83,06
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 70,92 65,24 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 79,70 83,06
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 70,92 65,24 77,78 77,28 71,32 69,57 76,04 79,70 83,06
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 103,96 2 924,81 2 796,40 2 711,76 2 867,53 2 731,46 3 192,89 3 360,31 3 661,47
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 6,55 6,44 3,78 3,58 2,65 1,79 6,66 4,75 3,44
A.4.5.3. Valdžios sektorius 1,97 0,96 0,99 0,71 1,36 0,48 1,20 0,85 1,10
A.4.5.4. Kiti sektoriai 3 095,44 2 917,41 2 791,63 2 707,47 2 863,52 2 729,19 3 185,03 3 354,71 3 656,93
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,27 3,73 2,06 4,61 3,80 16,55 23,76 34,26 21,50
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3 092,17 2 913,68 2 789,57 2 702,86 2 859,72 2 712,64 3 161,27 3 320,45 3 635,43
A.4.6. Kitos gautinos sumos 832,06 1 527,80 1 274,10 826,96 558,30 1 178,48 915,80 649,96 441,64
A.4.6.1. Lietuvos bankas - 8,74 - - - 7,29 - - -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 42,51 20,61 48,80 14,57 14,02 14,77 9,73 12,57 8,77
A.4.6.3. Valdžios sektorius 787,60 1 497,12 1 222,30 808,90 540,40 1 152,80 899,90 630,10 426,80
A.4.6.4. Kiti sektoriai 1,95 1,33 3,00 3,49 3,88 3,62 6,17 7,29 6,07
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,95 1,33 3,00 3,49 3,88 3,62
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 691,10 4 526,89 4 748,71 4 229,23 4 241,51 3 951,26 4 397,66 4 521,79 5 104,26
A.5.1. Piniginis auksas 255,29 253,50 274,64 295,60 301,27 289,02 269,26 277,63 279,28
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 171,91 169,70 171,47 169,03 165,48 162,25 166,34 165,23 682,79
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 47,57 56,80 57,36 84,78 82,99 100,22 102,74 115,24 127,85
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 4 216,33 4 046,89 4 245,24 3 679,82 3 691,77 3 399,77 3 859,32 3 963,69 4 014,34
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 257,61 2 105,52 1 223,80 400,63 526,10 717,91 866,82 612,62 699,28
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 256,36 2 104,84 1 215,05 399,50 525,83 707,98 837,87 579,96 644,02
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 1,25 0,68 8,75 1,13 0,27 9,93 28,95 32,66 55,26
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 2 958,72 1 941,37 3 021,44 3 279,19 3 165,67 2 681,86 2 992,50 3 351,07 3 315,06
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 636,99 1 611,50 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91 2 737,32 3 025,51 3 020,73
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - 33,94 76,21
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 636,99 1 611,50 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91 2 737,32 2 991,57 2 944,52
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 321,73 329,87 618,27 724,84 526,31 45,95 255,18 325,56 294,33
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 53 965,13 53 375,82 51 664,96 57 487,56 59 792,86 60 731,32 60 564,14 62 487,81 62 972,84
B.1. Tiesioginės investicijos 23 324,66 23 573,60 23 892,40 26 551,54 26 945,91 27 800,33 27 933,01 28 052,78 28 661,54
B.1.1. Nuosavybės priemonės 18 281,35 18 627,73 18 949,03 21 417,01 21 802,43 22 382,86 22 754,89 22 927,52 23 492,75
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 18 257,94 18 600,63 18 918,12 21 382,31 21 764,05 22 334,68 22 707,21 22 874,52 23 435,53
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 23,41 27,10 30,91 34,70 38,38 48,18 47,68 53,00 57,22
B.1.2. Skolos priemonės 5 043,31 4 945,87 4 943,37 5 134,53 5 143,48 5 417,47 5 178,12 5 125,26 5 168,79
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 657,10 2 396,59 2 388,11 2 425,22 2 509,11 2 444,66 2 637,10 2 659,18 2 720,91
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 137,26 114,44 104,96 242,81 259,23 256,07 248,66 132,62 149,06
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 248,95 2 434,84 2 450,30 2 466,50 2 375,14 2 716,74 2 292,36 2 333,46 2 298,82
B.2. Portfelinės investicijos 14 497,50 14 184,59 12 783,36 14 273,68 15 484,80 15 819,20 14 369,11 14 237,24 14 873,21
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 346,91 363,79 322,12 357,73 356,35 708,63 722,28 754,00 762,41
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 205,09 215,54 169,86 194,62 200,49 541,00 532,71 557,76 560,66
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 76,55 88,30 61,03 70,64 73,37 86,77 83,39 106,47 123,30
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 128,54 127,24 108,83 123,98 127,12 454,23 449,32 451,29 437,36
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,12 7,22 5,58 5,99 7,05 6,98 7,23 7,41 7,55
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 121,42 120,02 103,25 117,99 120,07 447,25 442,09 443,88 429,81
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 14 150,59 13 820,80 12 461,24 13 915,95 15 128,45 15 110,57 13 646,83 13 483,24 14 110,80
B.2.2.1. Trumpalaikiai 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,07 - - - - 0,15 0,15 0,15 0,15
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,39 1,29 0,00 - 0,30 0,40 23,74 25,61 27,75
B.2.2.2. Ilgalaikiai 14 149,13 13 819,51 12 461,24 13 915,95 15 128,15 15 110,02 13 622,94 13 457,48 14 082,90
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43 12 616,60
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 873,57 898,00 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89 1 207,97 1 452,32 1 445,57
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,90 2,80 2,83 3,37 1,96 1,87 1,88 1,48 1,80
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 870,67 895,20 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02 1 206,09 1 450,84 1 443,77
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 221,58 117,84 158,27 111,90 129,89 183,09 132,45 75,33 109,19
B.3.1. Lietuvos bankas 170,23 68,39 100,71 55,08 61,48 108,21 72,03 23,55 34,46
B.3.2. Kitos PFĮ 41,69 44,79 54,12 52,82 63,74 69,25 46,37 44,66 55,42
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 9,66 4,66 3,44 4,00 4,67 5,63 14,05 7,12 19,31
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 9,66 4,66 3,44 4,00 4,67 5,63 14,05 7,12 19,31
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 15 921,39 15 499,79 14 830,93 16 550,44 17 232,26 16 928,70 18 129,57 20 122,46 19 328,90
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 7 703,10 7 283,93 6 648,91 7 066,08 7 726,63 6 891,84 7 388,78 8 548,01 6 761,67
B.4.2.1. Lietuvos bankas 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 899,23 4 813,84 5 812,85 4 077,53
B.4.2.2. Kitos PFĮ 2 574,49 3 008,43 2 712,49 2 764,70 3 548,75 2 933,00 2 515,33 2 700,26 2 649,24
B.4.2.3. Valdžios sektorius 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90 34,90
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 340,35 4 530,30 4 503,75 5 820,90 5 783,98 6 036,25 6 472,67 6 945,10 7 065,03
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 615,32 2 529,87 2 532,35 2 576,38 2 556,54 2 529,19 2 664,55 2 679,46 2 809,79
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 95,36 93,48 93,84 98,37 101,44 109,11 108,17 110,94 209,94
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 519,96 2 436,39 2 438,51 2 478,01 2 455,10 2 420,08 2 556,38 2 568,52 2 599,85
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 313,64 1 236,54 1 223,38 1 211,47 1 214,09 1 175,81 1 198,66 1 221,62 1 329,74
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 35,25 35,38 36,02 37,30 36,42 34,44 33,07 36,57 136,28
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 278,39 1 201,16 1 187,36 1 174,17 1 177,67 1 141,37 1 165,59 1 185,05 1 193,46
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 301,68 1 293,33 1 308,97 1 364,91 1 342,45 1 353,38 1 465,89 1 457,84 1 480,05
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 60,11 58,10 57,82 61,07 65,02 74,67 75,10 74,37 73,66
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 241,57 1 235,23 1 251,15 1 303,84 1 277,43 1 278,71 1 390,79 1 383,47 1 406,39
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 8,54 9,28 13,21 28,20 31,55 35,10 47,57 57,84 57,78
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 8,54 9,28 13,21 28,20 31,55 35,10 47,57 57,84 57,78
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 8,54 9,28 13,21 28,20 31,55 35,10 47,57 57,84 57,78
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 432,09 2 254,64 2 360,72 2 154,49 2 233,43 2 385,91 2 577,79 2 855,20 2 932,17
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05
B.4.5.3. Valdžios sektorius 3,62 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80 13,35
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 424,50 2 246,03 2 353,95 2 146,65 2 225,48 2 376,99 2 565,49 2 841,66 2 916,77
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,51 1,25 2,85 8,99 9,54 36,90 57,30 69,87 32,81
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 418,99 2 244,78 2 351,10 2 137,66 2 215,94 2 340,09 2 508,19 2 771,79 2 883,96
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 265,68 1 252,30 1 133,33 1 312,23 1 291,68 1 417,85 1 476,95 1 551,62 1 830,02
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - 56,66 - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 29,24 23,62 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 234,45 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 327,56 1 412,92 1 696,01
B.4.6.4. Kiti sektoriai 1,99 3,08 1,88 3,20 4,05 2,95 6,36 5,76 8,29
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,06 0,00 0,00 -
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,99 3,02 1,88 3,20 8,29
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24