Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −16 136,33 −15 405,09 −15 323,31 −14 048,05 −13 630,95 −13 420,84 −13 172,06 −11 478,04 −11 287,73
A. Užsienio turtas 35 453,64 36 427,24 37 508,84 38 187,77 37 508,81 38 137,77 38 491,86 39 399,53 38 037,74
A.1. Tiesioginės investicijos 6 163,02 6 626,83 6 499,53 6 647,08 6 874,63 6 991,12 7 159,44 7 076,17 7 335,74
A.1.1. Nuosavybės priemonės 3 628,25 3 757,46 3 644,40 3 725,24 3 728,23 3 758,38 3 799,77 3 585,37 3 600,74
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 3 628,22 3 757,43 3 644,40 3 725,24 3 728,23 3 758,38 3 799,77 3 585,37 3 600,74
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1.2. Skolos priemonės 2 534,77 2 869,37 2 855,13 2 921,84 3 146,40 3 232,74 3 359,67 3 490,80 3 735,00
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 534,60 547,28 529,95 520,63 601,03 623,23 603,84 593,37 582,06
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 550,74 617,47 629,08 619,91 613,84 583,65 606,79 552,70 582,78
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 449,43 1 704,62 1 696,10 1 781,30 1 931,53 2 025,86 2 149,04 2 344,73 2 570,16
A.2. Portfelinės investicijos 14 042,68 14 743,79 15 152,48 15 191,53 15 538,07 16 195,33 16 291,26 15 835,05 14 753,13
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 3 676,65 3 915,31 4 021,99 3 794,58 4 392,21 5 207,15 5 340,40 5 630,68 4 546,59
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 350,07 366,12 385,25 333,78 334,81 354,43 362,57 394,23 327,53
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 5,32 7,16 7,32 7,03 8,27 8,15 8,09 8,16 6,83
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 344,75 358,96 377,93 326,75 326,54 346,28 354,48 386,07 320,70
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 145,13 145,78 171,14 156,24 135,47 143,84 145,17 156,46 120,54
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 199,62 213,18 206,79 170,51 191,07 202,44 209,31 229,61 200,16
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 3 326,58 3 549,19 3 636,74 3 460,80 4 057,40 4 852,72 4 977,83 5 236,45 4 219,06
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 561,36 665,60 691,74 701,67 873,79 887,53 734,02 730,35 413,04
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 2,14 2,21 2,14 1,94 0,00 - - - 0,04
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 2 763,08 2 881,38 2 942,86 2 757,19 3 183,61 3 965,19 4 243,81 4 506,10 3 805,98
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2 383,87 2 498,96 2 564,69 2 409,70 2 825,27 3 604,39 3 871,66 4 117,73 3 487,03
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 379,21 382,42 378,17 347,49 358,34 360,80 372,15 388,37 318,95
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 366,03 10 828,48 11 130,49 11 396,95 11 145,86 10 988,18 10 950,86 10 204,37 10 206,54
A.2.2.1. Trumpalaikiai 0,85 2,27 0,31 0,50 0,11 36,69 22,72 6,60 10,09
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - 25,04 - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,21 0,21 0,21 - - 10,20 10,20 0,00 -
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,64 2,06 0,10 0,50 0,11 1,45 12,52 6,60 10,09
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 1,99 0,00 0,40 0,02 0,12 11,16 6,32 5,90
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,64 0,07 0,10 0,10 0,09 1,33 1,36 0,28 4,19
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 365,18 10 826,21 11 130,18 11 396,45 11 145,75 10 951,49 10 928,14 10 197,77 10 196,45
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 8 271,06 8 656,69 8 970,91 9 201,36 9 017,72 8 970,31 8 971,95 8 230,24 8 254,77
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 480,23 470,23 461,37 456,04 477,22 487,32 479,16 488,10 494,56
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,48 1,60 1,59
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 613,39 1 698,79 1 697,41 1 738,56 1 650,32 1 493,37 1 476,55 1 477,83 1 445,53
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 381,68 1 462,58 1 463,45 1 506,57 1 421,09 1 258,44 1 248,16 1 262,72 1 247,38
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 231,71 236,21 233,96 231,99 229,23 234,93 228,39 215,11 198,15
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 87,07 215,33 241,86 349,81 436,18 445,56 625,81 545,08 356,22
A.3.1. Lietuvos bankas 52,96 58,10 69,00 73,61 45,97 59,57 72,91 51,43 54,02
A.3.2. Kitos PFĮ 31,71 63,42 54,88 63,23 77,12 68,59 95,16 87,93 30,68
A.3.3. Valdžios sektorius 0,00 91,41 115,58 210,57 308,00 314,46 456,63 397,41 270,57
A.3.4. Kiti sektoriai 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94 1,11 8,31 0,95
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94 1,11 8,31 0,95
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 11 016,54 10 279,63 10 715,71 10 958,70 9 907,54 9 639,29 9 724,25 11 416,34 10 843,94
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 494,64 494,69 494,75 494,78 559,52 559,38 559,33 559,29 624,65
A.4.2. Pinigai ir indėliai 5 672,43 5 220,60 5 275,31 5 209,04 4 541,14 4 097,65 4 067,50 4 631,88 4 320,32
A.4.2.1. Lietuvos bankas 3 574,71 3 443,66 3 332,26 3 887,04 2 981,66 2 904,96 2 810,38 3 509,48 2 683,36
A.4.2.2. Kitos PFĮ 1 492,30 1 161,77 1 284,47 706,65 992,31 633,90 727,69 586,07 881,74
A.4.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - 150,00
A.4.2.4. Kiti sektoriai 605,42 615,17 658,58 615,35 567,17 558,79 529,43 536,33 605,22
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 17,82 9,93 8,89 15,46 12,58 4,95 5,44 5,06 12,92
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 587,60 605,24 649,69 599,89 554,59 553,84 523,99 531,27 592,30
A.4.3. Paskolos 798,12 806,66 847,44 814,75 683,80 704,50 712,86 1 027,05 1 722,05
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 550,36 563,48 608,02 608,11 486,75 517,11 539,63 859,94 913,73
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 244,70 91,98 120,70 119,31 77,73 115,21 107,92 105,88 64,36
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 305,66 471,50 487,32 488,80 409,02 401,90 431,71 754,06 849,37
A.4.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - 639,17
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - 639,17
A.4.3.4. Kiti sektoriai 247,76 243,18 239,42 206,64 197,05 187,39 173,23 167,11 169,15
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 18,05 21,95 24,04 24,34 18,17 18,57 21,37 21,15 22,27
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 229,71 221,23 215,38 182,30 178,88 168,82 151,86 145,96 146,88
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 103,02 101,75 98,70 100,96 100,51 97,52 79,13 80,60 77,12
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,94 0,94 0,94 3,05 3,05 3,48 3,49 3,49 2,43
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 102,08 100,81 97,76 97,91 97,46 94,04 75,64 77,11 74,69
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 144,74 141,43 140,72 105,68 96,54 89,87 94,10 86,51 92,03
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 17,11 21,01 23,10 21,29 15,12 15,09 17,88 17,66 19,84
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 127,63 120,42 117,62 84,39 81,42 74,78 76,22 68,85 72,19
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 45,55 47,93 50,60 52,39 62,54 67,33 69,96 61,97 76,90
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 45,55 47,93 50,60 52,39 62,54 67,33 69,96 61,97 76,90
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 45,55 47,93 50,60 52,39 62,54 67,33 69,96 61,97 76,90
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 964,04 3 137,62 3 288,86 3 334,45 3 317,76 3 375,69 3 482,54 3 608,35 2 825,93
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44 5,12
A.4.5.3. Valdžios sektorius 234,17 247,50 254,70 423,25 412,13 406,71 380,56 684,50 0,95
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 723,30 2 882,43 3 029,13 2 907,95 2 900,16 2 964,23 3 095,44 2 917,41 2 819,86
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 29,92 2,35 4,75 3,31 2,94 5,12 3,27 3,73 1,97
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 693,38 2 880,08 3 024,38 2 904,64 2 897,22 2 959,11 3 092,17 2 913,68 2 817,89
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 041,76 572,13 758,75 1 053,29 742,78 834,74 832,06 1 527,80 1 274,09
A.4.6.1. Lietuvos bankas - - - 32,54 - - - 8,74 -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 25,91 30,33 29,64 34,06 27,67 32,73 42,51 20,61 48,80
A.4.6.3. Valdžios sektorius 1 014,10 540,90 728,10 985,80 713,61 800,80 787,60 1 497,12 1 222,30
A.4.6.4. Kiti sektoriai 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 1,21 1,95 1,33 2,99
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 1,21 1,95 1,33 2,99
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 144,33 4 561,66 4 899,26 5 040,65 4 752,39 4 866,47 4 691,10 4 526,89 4 748,71
A.5.1. Piniginis auksas 201,34 200,90 191,34 209,81 216,52 232,56 255,29 253,50 274,64
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 162,02 165,77 165,47 166,87 169,72 167,85 171,91 169,70 171,47
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 0,04 0,04 0,04 34,07 34,64 34,25 47,57 56,80 57,36
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 780,93 4 194,95 4 542,41 4 629,90 4 331,51 4 431,81 4 216,33 4 046,89 4 245,24
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 218,90 1 578,11 1 996,04 1 817,99 1 516,79 1 609,51 1 257,61 2 105,52 1 223,80
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 215,88 1 574,09 1 994,09 1 815,56 1 516,25 1 607,77 1 256,36 2 104,84 1 215,05
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 3,02 4,02 1,95 2,43 0,54 1,74 1,25 0,68 8,75
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 2 562,03 2 616,84 2 546,37 2 811,91 2 814,72 2 822,30 2 958,72 1 941,37 3 021,44
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99 1 611,50 2 403,17
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99 1 611,50 2 403,17
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 246,34 259,35 261,12 482,98 457,52 317,03 321,73 329,87 618,27
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 51 589,97 51 832,33 52 832,15 52 235,82 51 139,76 51 558,61 51 663,92 50 877,57 49 325,47
B.1. Tiesioginės investicijos 19 190,63 19 211,68 19 592,08 19 623,78 20 030,13 20 403,34 21 060,30 21 090,35 21 505,05
B.1.1. Nuosavybės priemonės 15 508,20 15 747,59 16 184,75 16 234,27 16 460,10 16 808,13 17 276,30 17 456,66 17 913,35
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 15 488,59 15 725,67 16 159,85 16 210,97 16 439,71 16 787,13 17 253,23 17 429,89 17 885,46
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 19,61 21,92 24,90 23,30 20,39 21,00 23,07 26,77 27,89
B.1.2. Skolos priemonės 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 570,03 3 595,21 3 784,00 3 633,69 3 591,70
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 389,71 2 471,36 2 559,95 2 385,80 2 326,68
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 246,44 209,59 204,56 165,08 171,19 168,62 145,09 133,12 135,83
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 173,11 899,43 902,74 931,80 1 009,13 955,23 1 078,96 1 114,77 1 129,19
B.2. Portfelinės investicijos 11 184,91 11 174,66 11 764,43 11 712,87 12 103,04 13 907,61 14 497,35 14 149,21 12 783,36
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 474,20 459,89 461,40 344,39 370,15 374,33 346,91 363,79 322,12
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 286,48 275,45 287,68 187,57 199,18 199,43 205,09 215,54 169,86
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 76,64 74,27 78,73 60,30 70,07 71,24 76,55 88,30 61,03
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 209,84 201,18 208,95 127,27 129,11 128,19 128,54 127,24 108,83
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,98 4,98 4,98 4,99 5,06 6,81 7,12 7,22 5,58
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 204,86 196,20 203,97 122,28 124,05 121,38 121,42 120,02 103,25
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25 152,26
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25 152,26
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25 152,26
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 710,71 10 714,77 11 303,03 11 368,48 11 732,89 13 533,28 14 150,44 13 785,42 12 461,24
B.2.2.1. Trumpalaikiai 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,00
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - 0,00 - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,00
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 - - 3,22 2,24 0,75 0,07 - -
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29 0,00
B.2.2.2. Ilgalaikiai 10 709,63 10 712,19 11 300,39 11 364,26 11 729,37 13 531,15 14 148,98 13 784,13 12 461,24
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96 873,42 862,62 892,51
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75 2,61 2,83
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21 870,67 860,01 889,68
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 95,16 96,81 102,23 124,66 107,81 128,19 221,03 117,30 157,48
B.3.1. Lietuvos bankas 63,23 72,96 79,86 99,28 76,54 85,00 170,23 68,39 100,71
B.3.2. Kitos PFĮ 16,02 20,82 19,34 22,33 27,90 38,28 41,69 44,79 54,12
B.3.3. Valdžios sektorius 12,88 0,00 - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91 9,11 4,12 2,65
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91 9,11 4,12 2,65
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 21 119,27 21 349,18 21 373,41 20 774,51 18 898,78 17 119,47 15 885,24 15 520,71 14 879,58
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 13 504,33 13 623,29 13 558,75 12 946,46 11 225,41 8 979,02 7 703,10 7 283,93 6 648,98
B.4.2.1. Lietuvos bankas 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72
B.4.2.2. Kitos PFĮ 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,43 2 712,56
B.4.2.3. Valdžios sektorius 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 242,05 4 240,22 4 198,97 4 189,74 4 192,20 4 358,15 4 373,56 4 611,83 4 596,74
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - 0,00 - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - 0,00 - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 392,77 2 417,81 2 415,32 2 400,55 2 420,71 2 613,52 2 648,53 2 611,40 2 625,34
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 189,94 201,38 208,20 224,99 147,36 149,07 137,26 138,57 135,66
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 273,35 2 464,45 2 511,27 2 472,83 2 489,68
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 157,38 1 197,36 1 241,38 1 271,83 1 299,00 1 366,01 1 380,44 1 307,52 1 294,41
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 126,81 135,16 143,73 161,51 80,95 80,30 74,82 78,28 75,88
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 218,05 1 285,71 1 305,62 1 229,24 1 218,53
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 235,39 1 220,45 1 173,94 1 128,72 1 121,71 1 247,51 1 268,09 1 303,88 1 330,93
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 63,13 66,22 64,47 63,48 66,41 68,77 62,44 60,29 59,78
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 172,26 1 154,23 1 109,47 1 065,24 1 055,30 1 178,74 1 205,65 1 243,59 1 271,15
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59 11,74
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59 11,74
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,59 11,74
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 161,43 2 350,62 2 469,23 2 444,61 2 299,64 2 422,15 2 434,76 2 257,31 2 343,97
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82 1,51
B.4.5.3. Valdžios sektorius 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 334,55
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04 5,51 1,25 2,68
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 139,22 2 328,91 2 451,67 2 434,29 2 285,37 2 407,10 2 418,99 2 244,78 2 331,87
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 039,55 961,11 973,09 1 021,02 1 002,50 1 183,85 1 195,21 1 190,71 1 107,14
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62 13,73
B.4.6.3. Valdžios sektorius 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11 1 164,01 1 164,01 1 092,56
B.4.6.4. Kiti sektoriai 0,65 0,90 0,56 0,48 1,50 1,07 1,99 3,08 0,85
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - 0,00 0,00 - 0,06 0,00
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,65 0,90 0,56 0,48 1,50 1,07 1,99 3,02 0,85
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24