Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −13 823,51 −13 620,90 −13 599,71 −13 351,04 −11 780,05 −11 594,69 −10 085,03 −9 479,40 −7 653,25
A. Užsienio turtas 38 270,15 37 654,58 38 272,18 38 609,95 39 515,88 38 097,49 42 636,95 45 692,36 48 310,84
A.1. Tiesioginės investicijos 6 745,12 7 016,25 7 115,76 7 264,56 7 173,43 7 387,50 7 392,90 7 150,28 7 977,57
A.1.1. Nuosavybės priemonės 3 855,85 3 881,66 3 880,35 3 879,17 3 648,15 3 833,39 3 924,93 3 535,26 3 647,43
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 3 855,85 3 881,66 3 880,35 3 879,17 3 648,15 3 833,39 3 924,93 3 535,26 3 647,43
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1.2. Skolos priemonės 2 889,27 3 134,59 3 235,41 3 385,39 3 525,28 3 554,11 3 467,97 3 615,02 4 330,14
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 508,01 589,79 616,88 600,18 592,38 572,18 699,76 659,17 586,33
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 606,55 612,56 583,60 609,43 558,69 608,61 548,58 553,45 615,40
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 774,71 1 932,24 2 034,93 2 175,78 2 374,21 2 373,32 2 219,63 2 402,40 3 128,41
A.2. Portfelinės investicijos 15 191,53 15 546,15 16 209,18 16 308,26 15 857,94 14 776,44 15 848,07 16 075,10 16 351,72
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 3 794,58 4 403,69 5 221,06 5 356,67 5 650,12 4 559,35 5 447,44 5 682,51 6 227,91
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 333,78 334,42 354,09 362,05 393,75 327,40 425,42 448,35 520,89
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 7,03 8,27 8,15 8,09 8,16 6,83 7,17 6,55 6,83
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 326,75 326,15 345,94 353,96 385,59 320,57 418,25 441,80 514,06
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 156,24 135,08 143,50 144,65 155,98 120,41 141,40 137,89 156,72
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 170,51 191,07 202,44 209,31 229,61 200,16 276,85 303,91 357,34
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 3 460,80 4 069,27 4 866,97 4 994,62 5 256,37 4 231,95 5 022,02 5 234,16 5 707,02
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 701,67 873,79 887,53 734,02 730,35 413,04 565,04 516,53 527,49
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 1,94 0,00 - - - 0,04 0,05 0,00 0,01
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - 0,81 2,45
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 2 757,19 3 195,48 3 979,44 4 260,60 4 526,02 3 818,87 4 456,93 4 716,82 5 177,07
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2 409,70 2 837,14 3 618,64 3 888,45 4 137,65 3 499,92 4 073,80 4 294,57 4 727,52
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 347,49 358,34 360,80 372,15 388,37 318,95 383,13 422,25 449,55
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 11 396,95 11 142,46 10 988,12 10 951,59 10 207,82 10 217,09 10 400,63 10 392,59 10 123,81
A.2.2.1. Trumpalaikiai 0,50 0,11 36,69 22,72 6,60 10,09 10,52 7,93 8,45
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - 25,04 - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - 10,20 10,20 0,00 - - - -
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,50 0,11 1,45 12,52 6,60 10,09 10,52 7,93 8,45
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,40 0,02 0,12 11,16 6,32 5,90 3,99 0,84 0,52
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,10 0,09 1,33 1,36 0,28 4,19 6,53 7,09 7,93
A.2.2.2. Ilgalaikiai 11 396,45 11 142,35 10 951,43 10 928,87 10 201,22 10 207,00 10 390,11 10 384,66 10 115,36
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 9 201,36 9 017,72 8 970,31 8 971,95 8 230,24 8 254,77 8 244,03 8 232,44 7 909,10
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 456,04 477,22 487,32 479,16 488,10 494,56 590,14 542,25 564,06
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 0,49 0,49 0,49 0,48 1,60 1,59 1,61 2,00 2,00
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 738,56 1 646,92 1 493,31 1 477,28 1 481,28 1 456,08 1 554,33 1 607,97 1 640,20
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 506,57 1 417,69 1 258,38 1 248,89 1 266,17 1 258,13 1 354,21 1 407,78 1 439,34
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 231,99 229,23 234,93 228,39 215,11 197,95 200,12 200,19 200,86
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 348,67 435,96 445,27 625,17 544,33 355,38 328,88 272,14 307,44
A.3.1. Lietuvos bankas 73,61 45,97 59,57 72,91 51,43 54,02 73,90 132,30 159,59
A.3.2. Kitos PFĮ 63,23 77,12 68,59 95,16 87,93 30,68 20,75 21,50 23,27
A.3.3. Valdžios sektorius 210,57 308,00 314,46 456,63 397,41 270,57 230,93 115,77 120,33
A.3.4. Kiti sektoriai 1,26 4,87 2,65 0,47 7,56 0,11 3,30 2,57 4,25
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,26 4,87 2,65 0,47 7,56 0,11 3,30 2,57 4,25
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 10 944,18 9 903,83 9 635,50 9 720,86 11 413,29 10 829,46 14 837,87 17 953,33 19 722,85
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 494,88 559,72 559,58 559,53 559,49 559,45 559,63 561,38 561,27
A.4.2. Pinigai ir indėliai 5 209,04 4 541,14 4 097,39 4 067,34 4 829,52 4 320,32 8 949,18 12 299,38 12 021,77
A.4.2.1. Lietuvos bankas 3 887,04 2 981,66 2 904,96 2 810,38 3 509,48 2 683,36 6 417,84 8 261,20 9 232,40
A.4.2.2. Kitos PFĮ 706,65 992,31 633,90 727,69 586,07 881,74 1 640,67 3 094,66 1 945,48
A.4.2.3. Valdžios sektorius - - - - 200,00 150,00 200,00 200,00 77,00
A.4.2.4. Kiti sektoriai 615,35 567,17 558,53 529,27 533,97 605,22 690,67 743,52 766,89
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 15,46 12,58 4,69 5,28 2,70 12,92 18,85 25,32 34,66
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 599,89 554,59 553,84 523,99 531,27 592,30 671,82 718,20 732,23
A.4.3. Paskolos 1 221,86 1 089,89 1 105,39 1 087,06 1 506,43 1 772,77 1 688,23 1 568,65 3 128,71
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 608,11 486,75 517,11 539,63 859,94 960,26 923,15 841,72 2 260,87
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 119,31 77,73 115,21 107,92 105,88 76,26 63,87 74,18 1 825,79
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 488,80 409,02 401,90 431,71 754,06 884,00 859,28 767,54 435,08
A.4.3.3. Valdžios sektorius 418,67 406,76 401,68 375,03 479,98 635,61 592,33 553,47 694,02
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 418,67 406,76 401,68 375,03 479,98 635,61 592,33 553,47 694,02
A.4.3.4. Kiti sektoriai 195,08 196,38 186,60 172,40 166,51 176,90 172,75 173,46 173,82
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 15,80 15,91 15,99 18,57 19,76 22,14 21,05 20,00 20,76
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 179,28 180,47 170,61 153,83 146,75 154,76 151,70 153,46 153,06
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 95,76 96,18 93,30 74,64 77,23 77,38 77,32 77,17 78,32
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,74 1,25 1,47 1,03 2,41 2,41 2,39 2,36 3,33
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 95,02 94,93 91,83 73,61 74,82 74,97 74,93 74,81 74,99
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 99,32 100,20 93,30 97,76 89,28 99,52 95,43 96,29 95,50
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 15,06 14,66 14,52 17,54 17,35 19,73 18,66 17,64 17,43
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 84,26 85,54 78,78 80,22 71,93 79,79 76,77 78,65 78,07
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 52,39 62,86 67,95 70,92 65,24 78,24 77,75 73,72 70,62
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 52,39 62,86 67,95 70,92 65,24 78,24 77,75 73,72 70,62
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 52,39 62,86 67,95 70,92 65,24 78,24 77,75 73,72 70,62
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 912,72 2 907,44 2 970,45 3 103,95 2 924,81 2 824,59 2 736,12 2 891,86 2 761,86
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 3,25 5,47 4,75 6,54 6,44 3,78 3,58 2,65 1,79
A.4.5.3. Valdžios sektorius 1,52 1,81 1,47 1,97 0,96 0,95 0,71 1,36 0,48
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 907,95 2 900,16 2 964,23 3 095,44 2 917,41 2 819,86 2 731,83 2 887,85 2 759,59
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,31 2,94 5,12 3,27 3,73 1,97 10,02 9,49 5,61
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 904,64 2 897,22 2 959,11 3 092,17 2 913,68 2 817,89 2 721,81 2 878,36 2 753,98
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 053,29 742,78 834,74 832,06 1 527,80 1 274,09 826,96 558,34 1 178,62
A.4.6.1. Lietuvos bankas 32,54 - - - 8,74 - - - 7,29
A.4.6.2. Kitos PFĮ 34,06 27,67 32,73 42,51 20,61 48,80 14,57 14,02 14,77
A.4.6.3. Valdžios sektorius 985,80 713,61 800,80 787,60 1 497,12 1 222,30 808,90 540,40 1 152,80
A.4.6.4. Kiti sektoriai 0,89 1,50 1,21 1,95 1,33 2,99 3,49 3,92 3,76
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,89 1,50 1,21 1,95 1,33 2,99 3,49 3,92 3,76
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 5 040,65 4 752,39 4 866,47 4 691,10 4 526,89 4 748,71 4 229,23 4 241,51 3 951,26
A.5.1. Piniginis auksas 209,81 216,52 232,56 255,29 253,50 274,64 295,60 301,27 289,02
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 166,87 169,72 167,85 171,91 169,70 171,47 169,03 165,48 162,25
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 34,07 34,64 34,25 47,57 56,80 57,36 84,78 82,99 100,22
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 4 629,90 4 331,51 4 431,81 4 216,33 4 046,89 4 245,24 3 679,82 3 691,77 3 399,77
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 817,99 1 516,79 1 609,51 1 257,61 2 105,52 1 223,80 400,63 526,10 717,91
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 815,56 1 516,25 1 607,77 1 256,36 2 104,84 1 215,05 399,50 525,83 707,98
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 2,43 0,54 1,74 1,25 0,68 8,75 1,13 0,27 9,93
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 2 811,91 2 814,72 2 822,30 2 958,72 1 941,37 3 021,44 3 279,19 3 165,67 2 681,86
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99 1 611,50 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 328,93 2 357,20 2 505,27 2 636,99 1 611,50 2 403,17 2 554,35 2 639,36 2 635,91
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 482,98 457,52 317,03 321,73 329,87 618,27 724,84 526,31 45,95
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 52 093,66 51 275,48 51 871,89 51 960,99 51 295,93 49 692,18 52 721,98 55 171,76 55 964,09
B.1. Tiesioginės investicijos 19 480,98 20 160,63 20 706,86 21 346,87 21 468,09 21 880,64 21 827,63 22 370,10 23 141,24
B.1.1. Nuosavybės priemonės 16 083,57 16 540,02 17 047,99 17 511,21 17 767,50 18 071,21 17 798,51 18 261,03 18 763,62
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 16 060,27 16 519,28 17 026,64 17 487,80 17 740,40 18 041,75 17 766,73 18 227,15 18 721,40
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 23,30 20,74 21,35 23,41 27,10 29,46 31,78 33,88 42,22
B.1.2. Skolos priemonės 3 397,41 3 620,61 3 658,87 3 835,66 3 700,59 3 809,43 4 029,12 4 109,07 4 377,62
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 310,62 2 426,69 2 510,47 2 592,09 2 347,29 2 386,53 2 438,16 2 526,97 2 468,24
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 151,86 168,34 167,03 141,80 118,09 107,78 245,63 255,78 249,17
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 934,93 1 025,58 981,37 1 101,77 1 235,21 1 315,12 1 345,33 1 326,32 1 660,21
B.2. Portfelinės investicijos 11 712,87 12 103,04 13 907,68 14 497,50 14 184,59 12 783,36 14 273,68 15 484,80 15 819,20
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 344,39 370,15 374,33 346,91 363,79 322,12 357,73 356,35 708,63
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 187,57 199,18 199,43 205,09 215,54 169,86 194,62 200,49 541,00
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 60,30 70,07 71,24 76,55 88,30 61,03 70,64 73,37 86,77
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 127,27 129,11 128,19 128,54 127,24 108,83 123,98 127,12 454,23
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,99 5,06 6,81 7,12 7,22 5,58 5,99 7,05 6,98
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 122,28 124,05 121,38 121,42 120,02 103,25 117,99 120,07 447,25
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 156,82 170,97 174,90 141,82 148,25 152,26 163,11 155,86 167,63
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 11 368,48 11 732,89 13 533,35 14 150,59 13 820,80 12 461,24 13 915,95 15 128,45 15 110,57
B.2.2.1. Trumpalaikiai 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,22 2,24 0,75 0,07 - - - - 0,15
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29 0,00 - 0,30 0,40
B.2.2.2. Ilgalaikiai 11 364,26 11 729,37 13 531,22 14 149,13 13 819,51 12 461,24 13 915,95 15 128,15 15 110,02
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 808,89 824,77 835,03 873,57 898,00 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,78 2,75 2,82 2,90 2,80 2,83 3,37 1,96 1,87
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 807,11 822,02 832,21 870,67 895,20 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 124,16 108,27 128,46 221,58 117,84 158,27 111,90 129,89 183,09
B.3.1. Lietuvos bankas 99,28 76,54 85,00 170,23 68,39 100,71 55,08 61,48 108,21
B.3.2. Kitos PFĮ 22,33 27,90 38,28 41,69 44,79 54,12 52,82 63,74 69,25
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 2,55 3,83 5,18 9,66 4,66 3,44 4,00 4,67 5,63
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,55 3,83 5,18 9,66 4,66 3,44 4,00 4,67 5,63
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 20 775,65 18 903,54 17 128,89 15 895,04 15 525,41 14 869,91 16 508,77 17 186,97 16 820,56
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 12 946,46 11 225,41 8 979,02 7 703,10 7 284,00 6 648,98 7 066,05 7 726,43 6 891,65
B.4.2.1. Lietuvos bankas 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 899,03
B.4.2.2. Kitos PFĮ 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,50 2 712,56 2 764,67 3 548,75 2 933,01
B.4.2.3. Valdžios sektorius 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 4 207,39 4 213,99 4 383,70 4 400,21 4 637,23 4 645,40 5 848,72 5 808,63 6 058,01
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - 0,00 - - - 0,00 -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - 0,00 - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - 0,00 - - - 0,00 -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 788,96 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 788,96 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 418,43 2 442,50 2 639,07 2 675,18 2 636,80 2 674,00 2 604,20 2 581,19 2 550,95
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 226,58 146,81 148,97 136,00 137,59 133,33 128,26 127,11 133,82
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 191,85 2 295,69 2 490,10 2 539,18 2 499,21 2 540,67 2 475,94 2 454,08 2 417,13
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 277,55 1 303,08 1 371,43 1 385,32 1 311,64 1 295,80 1 277,28 1 275,27 1 235,83
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 162,09 81,70 81,35 75,33 79,03 75,88 67,85 62,67 59,59
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 115,46 1 221,38 1 290,08 1 309,99 1 232,61 1 219,92 1 209,43 1 212,60 1 176,24
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 140,88 1 139,42 1 267,64 1 289,86 1 325,16 1 378,20 1 326,92 1 305,92 1 315,12
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 64,49 65,11 67,62 60,67 58,56 57,45 60,41 64,44 74,23
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 076,39 1 074,31 1 200,02 1 229,19 1 266,60 1 320,75 1 266,51 1 241,48 1 240,89
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 5,88 9,43 10,14 8,54 9,28 13,21 28,20 31,58 35,10
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 5,88 9,43 10,14 8,54 9,28 13,21 28,20 31,58 35,10
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,88 9,43 10,14 8,54 9,28 13,21 28,20 31,58 35,10
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 444,61 2 299,64 2 422,15 2 434,76 2 257,31 2 343,97 2 167,13 2 247,36 2 390,07
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82
B.4.5.3. Valdžios sektorius 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91 8,94 8,97 10,77
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 334,55 2 156,62 2 236,74 2 378,48
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,60 3,47 5,04 5,51 1,25 2,68 12,89 10,60
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 434,29 2 285,37 2 407,10 2 418,99 2 244,78 2 331,87 2 143,73 2 367,88
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 004,51 985,47 1 166,23 1 176,80 1 168,25 1 047,34 1 230,13 1 207,98 1 283,98
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - 56,66
B.4.6.2. Kitos PFĮ 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62 13,72 66,18 56,34 38,55
B.4.6.3. Valdžios sektorius 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 160,75 1 147,59 1 185,89
B.4.6.4. Kiti sektoriai 0,48 1,50 1,07 1,99 3,08 0,85 3,20 4,05 2,88
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,00 0,00 - 0,06 0,00 0,00 0,00
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,48 1,50 1,07 1,99 3,02 0,85 3,20 2,88
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24