Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −6 316,87 −5 258,78 −4 169,66 −6 095,66 −4 682,80 −4 726,68 −4 688,47 −3 211,91 −1 857,97
A. Užsienio turtas 60 790,54 62 636,31 66 659,06 63 713,55 64 484,31 66 296,01 68 121,74 72 309,46 76 444,98
A.1. Tiesioginės investicijos 13 025,99 13 748,24 14 229,17 15 149,90 13 555,56 13 508,33 13 227,40 16 269,32 16 432,18
A.1.1. Nuosavybės priemonės 8 788,74 8 979,22 9 298,52 9 646,22 9 672,60 9 618,51 9 575,90 12 004,50 12 110,43
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 8 788,74 8 979,22 9 298,52 9 646,22 9 672,60 9 618,51 9 575,90 11 989,60 12 094,67
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 - - - - 14,90 15,76
A.1.2. Skolos priemonės 4 237,25 4 769,02 4 930,65 5 503,68 3 882,96 3 889,82 3 651,50 4 264,82 4 321,75
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 695,78 715,20 738,83 754,46 799,08 784,50 764,95 823,44 867,84
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 576,93 641,04 669,15 2 373,24 640,93 649,49 656,34 796,77 752,20
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 964,54 3 412,78 3 522,67 2 375,98 2 442,95 2 455,83 2 230,21 2 644,61 2 701,71
A.2. Portfelinės investicijos 16 956,89 17 175,81 19 178,25 18 810,92 20 417,15 19 376,68 19 735,02 21 378,43 23 009,77
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 7 074,20 7 331,96 8 134,96 7 862,49 7 427,55 7 419,34 7 502,15 8 294,45 9 103,21
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 678,65 725,93 827,32 801,42 736,20 748,25 789,32 848,41 1 005,44
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 2,83 2,98 2,86 1,69 1,53 2,56 3,04 0,08 2,55
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 675,82 722,95 824,46 799,73 734,67 745,69 786,28 848,33 1 002,89
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 195,37 198,56 251,15 264,65 262,14 264,42 318,40 322,18 331,66
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 480,45 524,39 573,31 535,08 472,53 481,27 467,88 526,15 671,23
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 6 395,55 6 606,03 7 307,64 7 061,07 6 691,35 6 671,09 6 712,83 7 446,04 8 097,77
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 261,47 235,53 303,01 273,18 417,88 390,64 365,29 631,57 825,69
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius 5,15 7,25 10,41 11,61 11,97 14,67 17,03 19,54 21,64
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 6 128,93 6 363,25 6 994,22 6 776,28 6 261,50 6 265,78 6 330,51 6 794,93 7 250,44
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5 502,77 5 648,24 6 212,07 6 033,93 5 558,19 5 560,16 5 592,57 5 983,98 6 401,95
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 626,16 715,01 782,15 742,35 703,31 705,62 737,94 810,95 848,49
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 9 882,69 9 843,85 11 043,29 10 948,43 12 989,60 11 957,34 12 232,87 13 083,98 13 906,56
A.2.2.1. Trumpalaikiai 4,36 9,91 5,72 11,89 49,65 34,59 127,87 366,68 723,87
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - 32,95 0,00 0,00 79,22 362,41
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - 11,79 31,92 12,11
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 4,36 9,91 5,72 11,89 16,70 34,59 116,08 255,54 349,35
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,25 9,85 5,58 10,16 13,63 29,89 40,65 87,29 108,20
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,11 0,06 0,14 1,73 3,07 4,70 75,43 168,25 241,15
A.2.2.2. Ilgalaikiai 9 878,33 9 833,94 11 037,57 10 936,54 12 939,95 11 922,75 12 105,00 12 717,30 13 182,69
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 6 596,12 6 585,97 6 545,06 6 249,35 6 348,58 6 418,38 5 967,09 5 987,37 5 974,15
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 1 531,28 1 531,50 2 703,20 2 790,70 4 167,51 2 845,80 3 205,67 3 622,81 3 751,00
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 3,40 3,40 7,42 190,63 636,17 828,05 878,63 859,60 982,50
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 747,53 1 713,07 1 781,89 1 705,86 1 787,69 1 830,52 2 053,61 2 247,52 2 475,04
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 447,56 1 431,40 1 474,55 1 401,29 1 443,47 1 482,58 1 643,51 1 748,23 1 796,03
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 299,97 281,67 307,34 304,57 344,22 347,94 410,10 499,29 679,01
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 178,50 206,03 252,72 108,47 180,73 277,43 199,76 169,81 165,98
A.3.1. Lietuvos bankas 16,96 17,41 27,32 39,59 70,11 82,23 59,32 49,71 55,10
A.3.2. Kitos PFĮ 29,46 34,63 32,02 68,84 110,50 195,05 137,10 114,56 101,02
A.3.3. Valdžios sektorius 122,82 147,76 187,38 0,00 - - - - -
A.3.4. Kiti sektoriai 9,26 6,23 6,00 0,04 0,12 0,15 3,34 5,54 9,86
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 9,26 6,23 6,00 0,04 0,12 0,15 3,34 5,54 9,86
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 26 107,37 26 401,97 28 071,56 24 327,54 25 159,04 27 819,46 29 925,12 28 815,79 31 429,00
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 562,93 563,08 566,24 566,27 568,12 567,97 571,48 571,65 571,48
A.4.2. Pinigai ir indėliai 19 727,09 19 773,43 20 296,40 15 545,22 14 988,62 5 737,16 10 997,30 10 078,97 9 517,48
A.4.2.1. Lietuvos bankas 13 135,15 12 875,08 18 028,81 11 921,87 12 122,32 2 888,16 8 476,51 7 535,23 6 797,30
A.4.2.2. Kitos PFĮ 5 312,42 5 501,61 746,22 1 933,05 933,16 840,75 357,01 438,74 552,58
A.4.2.3. Valdžios sektorius 105,46 118,52 124,62 166,52 280,12 378,66 479,56 517,75 397,47
A.4.2.4. Kiti sektoriai 1 174,06 1 278,22 1 396,75 1 523,78 1 653,02 1 629,59 1 684,22 1 587,25 1 770,13
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 153,47 127,96 130,54 249,69 276,20 305,55 349,09 312,99 387,17
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 020,59 1 150,26 1 266,21 1 274,09 1 376,82 1 324,04 1 335,13 1 274,26 1 382,96
A.4.3. Paskolos 1 336,33 1 465,42 1 742,66 2 857,32 4 523,54 16 208,96 12 676,31 13 370,81 16 351,17
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - 245,44 328,60 7 653,01 452,88 326,56 346,17
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - 245,44 328,60 7 653,01 452,88 326,56 346,17
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 498,30 648,68 664,15 1 555,06 3 182,89 7 526,66 10 652,21 11 480,10 14 450,72
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 63,78 50,52 148,05 47,63 72,05 4 299,58 7 236,51 7 976,97 10 741,57
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 434,52 598,16 516,10 1 507,43 3 110,84 3 227,08 3 415,70 3 503,13 3 709,15
A.4.3.3. Valdžios sektorius 630,01 611,22 869,47 846,47 803,93 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 630,01 611,22 869,47 846,47 803,93 818,23 1 373,46 1 374,28 1 370,02
A.4.3.4. Kiti sektoriai 208,02 205,52 209,04 210,35 208,12 211,06 197,76 189,87 184,26
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 17,39 15,25 15,64 14,92 13,64 13,87 6,28 6,37 6,41
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 190,63 190,27 193,40 195,43 194,48 197,19 191,48 183,50 177,85
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 121,23 121,20 120,60 119,81 117,83 118,01 118,18 118,56 112,54
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 1,30 1,48 1,23 0,52 0,66 0,66
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 119,93 119,72 119,37 119,29 117,68 117,86 118,03 117,90 111,88
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 86,79 84,32 88,44 90,54 90,29 93,05 79,58 71,31 71,72
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 16,09 13,77 14,41 14,40 5,71 5,75
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 70,70 70,55 74,03 76,14 76,80 79,33 73,45 65,60 65,97
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 80,53 83,65 77,24 81,42 79,35 78,46 75,17 73,53 75,86
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 80,53 83,65 77,24 81,42 79,35 78,46 75,17 73,53 75,86
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 80,53 83,65 77,24 81,42 79,35 78,46 75,17 73,53 75,86
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 336,20 3 729,50 3 824,98 4 188,87 4 299,65 4 424,56 4 277,60 4 089,70 4 373,88
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 17,29 18,93 18,88 23,20 15,77 37,86 30,19 22,36 220,28
A.4.5.3. Valdžios sektorius 0,85 1,10 0,80 1,11 0,85 2,04 2,06 2,94 2,70
A.4.5.4. Kiti sektoriai 3 318,06 3 709,47 3 805,30 4 164,56 4 283,03 4 384,66 4 245,35 4 064,40 4 150,90
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 45,21 22,38 19,40 29,37 28,81 28,93 29,17 45,24 55,68
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3 272,85 3 687,09 3 785,90 4 135,19 4 254,22 4 355,73 4 216,18 4 019,16 4 095,22
A.4.6. Kitos gautinos sumos 1 064,29 786,89 1 564,04 1 088,44 699,76 802,35 1 327,26 631,13 539,13
A.4.6.1. Lietuvos bankas - - 1,56 - - - 1,12 - -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 357,68 269,26 326,64 433,10 298,27 516,86 441,17 299,07 299,07
A.4.6.3. Valdžios sektorius 630,10 426,80 1 113,00 529,87 270,97 175,96 790,45 259,40 167,33
A.4.6.4. Kiti sektoriai 76,51 90,83 122,84 125,47 130,52 109,53 94,52 72,66 72,73
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 19,47 13,88 22,87 18,35 22,26 19,93 21,78 17,34 25,76
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 57,04 76,95 99,97 107,12 108,26 89,60 72,74 55,32 46,97
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 521,79 5 104,26 4 927,36 5 316,72 5 171,83 5 314,11 5 034,44 5 676,11 5 408,05
A.5.1. Piniginis auksas 277,63 279,28 301,63 325,91 325,90 319,73 319,75 341,27 328,60
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 165,23 682,79 721,37 723,33 727,39 746,83 711,95 720,88 714,81
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 115,24 127,85 129,81 130,81 134,21 137,82 140,23 147,28 145,77
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 963,69 4 014,34 3 774,55 4 136,67 3 984,33 4 109,73 3 862,51 4 466,68 4 218,87
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 612,62 699,28 559,41 651,48 481,54 486,72 555,83 682,31 546,68
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 579,96 644,02 513,77 621,95 457,89 480,09 547,06 650,33 528,21
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 32,66 55,26 45,64 29,53 23,65 6,63 8,77 31,98 18,47
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 3 351,07 3 315,06 3 215,14 3 485,19 3 502,79 3 623,01 3 306,68 3 784,37 3 672,19
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 3 025,51 3 020,73 2 906,08 2 973,81 2 939,06 3 083,61 2 740,98 3 301,20 3 144,59
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 33,94 76,21 34,38 34,99 0,00 0,00 0,00 105,52 9,09
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 991,57 2 944,52 2 871,70 2 938,82 2 939,06 3 083,61 2 740,98 3 195,68 3 135,50
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 325,56 294,33 309,06 511,38 563,73 539,40 565,70 483,17 527,60
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 67 107,41 67 895,09 70 828,72 69 809,21 69 167,11 71 022,69 72 810,21 75 521,37 78 302,95
B.1. Tiesioginės investicijos 29 314,81 30 127,53 31 200,94 33 453,94 31 513,58 32 082,60 32 539,26 34 789,83 35 272,73
B.1.1. Nuosavybės priemonės 23 968,39 24 558,99 25 391,40 26 071,08 24 784,27 25 408,02 26 435,04 27 986,64 28 518,20
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 23 909,04 24 494,79 25 319,35 25 992,73 24 784,21 25 407,96 26 434,98 27 985,10 28 516,51
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 59,35 64,20 72,05 78,35 0,06 0,06 0,06 1,54 1,69
B.1.2. Skolos priemonės 5 346,42 5 568,54 5 809,54 7 382,86 6 729,31 6 674,58 6 104,22 6 803,19 6 754,53
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 705,16 2 766,73 2 656,56 3 094,94 3 329,09 3 455,08 3 034,21 3 363,95 3 312,57
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 127,54 170,42 96,21 123,73 120,60 109,65 95,61 150,43 127,29
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 513,72 2 631,39 3 056,77 4 164,19 3 279,62 3 109,85 2 974,40 3 288,81 3 314,67
B.2. Portfelinės investicijos 14 237,24 14 873,21 14 548,37 11 703,02 11 286,48 10 512,32 11 785,85 11 797,28 12 871,11
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 754,00 762,41 769,23 723,00 750,62 683,23 741,99 781,26 769,25
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 557,76 560,66 527,75 472,15 419,11 404,58 441,09 464,35 444,69
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 106,47 123,30 122,33 102,47 84,48 81,27 105,52 103,00 93,46
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 451,29 437,36 405,42 369,68 334,63 323,31 335,57 361,35 351,23
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,41 7,55 8,11 7,45 10,52 10,46 13,32 13,22 12,62
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 443,88 429,81 397,31 362,23 324,11 312,85 322,25 348,13 338,61
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 196,24 201,75 241,48 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 196,24 201,75 241,48 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 196,24 201,75 241,48 250,85 331,51 278,65 300,90 316,91 324,56
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 13 483,24 14 110,80 13 779,14 10 980,02 10 535,86 9 829,09 11 043,86 11 016,02 12 101,86
B.2.2.1. Trumpalaikiai 25,76 27,90 29,11 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 25,76 27,90 29,11 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,15 0,15 0,00 0,10 0,10 0,10 0,60 0,50 0,50
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 25,61 27,75 29,11 18,30 18,45 18,49 18,92 1,42 0,81
B.2.2.2. Ilgalaikiai 13 457,48 14 082,90 13 750,03 10 961,62 10 517,31 9 810,50 11 024,34 11 014,10 12 100,55
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 20,73 20,73 51,38 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 11 984,43 12 616,60 12 262,75 9 552,58 9 164,68 8 496,97 9 653,73 9 608,40 10 660,69
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 452,32 1 445,57 1 435,90 1 354,92 1 298,51 1 259,41 1 258,54 1 292,68 1 300,23
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,48 1,80 1,60 1,69 1,43 1,43 1,37 12,49 17,19
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 450,84 1 443,77 1 434,30 1 353,23 1 297,08 1 257,98 1 257,17 1 280,19 1 283,04
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 78,18 111,43 103,19 67,57 64,98 92,23 67,98 68,86 52,21
B.3.1. Lietuvos bankas 23,55 34,46 45,75 23,57 38,52 29,90 23,41 28,53 27,32
B.3.2. Kitos PFĮ 47,51 57,66 47,37 38,60 19,63 52,73 39,48 39,43 24,26
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 7,12 19,31 10,07 5,40 6,83 9,60 5,09 0,90 0,63
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,12 19,31 10,07 5,40 6,83 9,60 5,09 0,90 0,63
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 23 477,18 22 782,92 24 976,22 24 584,68 26 302,07 28 335,54 28 417,12 28 865,40 30 106,90
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 11 694,30 10 129,28 12 646,67 11 699,46 13 520,45 15 269,68 15 603,45 15 355,65 15 612,58
B.4.2.1. Lietuvos bankas 5 812,65 4 077,34 5 441,64 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 886,82 3 692,76 3 474,80
B.4.2.2. Kitos PFĮ 5 846,75 6 017,04 7 124,17 8 237,39 9 783,18 10 805,63 11 716,63 11 662,89 12 137,78
B.4.2.3. Valdžios sektorius 34,90 34,90 80,86 - - - - - -
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 6 998,90 7 153,27 6 708,37 6 807,45 6 182,17 6 171,46 6 261,67 6 282,28 6 430,95
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 323,57
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 323,57
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 733,26 2 898,03 2 463,37 2 464,40 1 901,21 1 955,86 1 947,26 1 901,52 2 107,38
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 115,37 240,43 230,86 205,35 193,90 198,17 200,31 206,44 316,26
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 617,89 2 657,60 2 232,51 2 259,05 1 707,31 1 757,69 1 746,95 1 695,08 1 791,12
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 282,11 1 392,47 939,02 928,47 393,70 419,75 423,79 411,23 417,45
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 41,18 141,07 126,42 121,51 116,57 118,27 119,67 119,06 119,04
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 240,93 1 251,40 812,60 806,96 277,13 301,48 304,12 292,17 298,41
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 451,15 1 505,56 1 524,35 1 535,93 1 507,51 1 536,11 1 523,47 1 490,29 1 689,93
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 74,19 99,36 104,44 83,84 77,33 79,90 80,64 87,38 197,22
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 376,96 1 406,20 1 419,91 1 452,09 1 430,18 1 456,21 1 442,83 1 402,91 1 492,71
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 57,87 57,78 59,42 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,81
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 57,87 57,78 59,42 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,81
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 57,87 57,78 59,42 63,43 67,91 58,82 60,11 71,11 70,81
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 883,75 2 853,43 2 902,09 3 380,03 3 709,03 3 780,66 3 746,81 3 887,65 3 897,27
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 54,46 91,15 61,50 16,61 30,86 30,70 23,26 13,40 0,47
B.4.5.3. Valdžios sektorius 13,36 13,91 2,97 5,10 3,86 4,03 4,35 7,05 10,21
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 815,93 2 748,37 2 837,62 3 358,32 3 674,31 3 745,93 3 719,20 3 867,20 3 886,59
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 94,70 37,53 33,70 61,54 77,46 76,28 76,65 86,95 47,46
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 721,23 2 710,84 2 803,92 3 296,78 3 596,85 3 669,65 3 642,55 3 780,25 3 839,13
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 677,67 1 906,93 1 966,96 1 936,27 2 106,31 2 319,50 2 043,51 2 575,21 3 408,91
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - 87,18 - - - 69,95 - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 209,86 147,72 84,97 188,77 235,24 361,05 252,15 905,50 1 066,94
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 440,36 1 731,65 1 766,29 1 692,88 1 818,04 1 910,08 1 670,56 1 606,24 2 268,13
B.4.6.4. Kiti sektoriai 27,45 27,56 28,52 54,62 53,03 48,37 50,85 63,47 73,84
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 21,73 19,38 23,02 37,44 45,58 44,61 47,08 43,75 55,55
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 5,72 8,18 5,50 17,18 7,45 3,76 3,77 19,72 18,29
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 164,69 682,23 692,71 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24