Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −9 359,69 −7 769,94 −7 190,09 −6 147,70 −5 018,42 −4 185,12 −4 889,97 −3 778,53 −5 531,90
A. Užsienio turtas 50 433,74 52 997,58 54 284,84 57 573,42 59 283,13 65 310,22 62 153,33 63 675,95 65 121,18
A.1. Tiesioginės investicijos 11 714,19 12 489,96 12 610,33 13 035,93 13 758,18 14 239,11 14 892,13 13 261,66 13 287,02
A.1.1. Nuosavybės priemonės 8 045,84 8 097,94 8 457,80 8 798,68 8 989,16 9 308,46 9 397,27 9 406,86 9 516,63
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 8 045,84 8 097,94 8 457,80 8 798,68 8 989,16 9 308,46 9 397,27 9 406,86 9 516,63
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1.2. Skolos priemonės 3 668,35 4 392,02 4 152,53 4 237,25 4 769,02 4 930,65 5 494,86 3 854,80 3 770,39
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 653,66 625,06 570,83 695,78 715,20 738,83 716,15 746,59 724,02
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 577,60 661,43 625,64 576,93 641,04 669,15 2 411,79 639,69 621,47
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 437,09 3 105,53 2 956,06 2 964,54 3 412,78 3 522,67 2 366,92 2 468,52 2 424,90
A.2. Portfelinės investicijos 16 185,08 16 507,58 15 477,45 16 956,89 17 175,81 18 165,87 17 818,82 19 433,28 18 427,74
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 5 696,88 6 252,96 6 577,61 7 074,20 7 331,96 8 134,96 7 862,49 7 427,30 7 419,33
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 448,06 522,35 602,86 678,65 725,93 827,32 801,42 736,06 748,23
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 6,55 6,83 2,82 2,83 2,98 2,86 1,69 1,53 2,56
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 441,51 515,52 600,04 675,82 722,95 824,46 799,73 734,53 745,67
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 137,62 156,47 169,16 195,37 198,56 251,15 264,65 262,00 264,40
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 303,89 359,05 430,88 480,45 524,39 573,31 535,08 472,53 481,27
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 5 248,82 5 730,61 5 974,75 6 395,55 6 606,03 7 307,64 7 061,07 6 691,24 6 671,10
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 516,53 527,49 324,37 261,47 235,53 303,01 273,18 417,88 390,64
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,01 0,00 - - - - - -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius 0,81 2,45 3,62 5,15 7,25 10,41 11,61 11,97 14,67
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 4 731,48 5 200,66 5 646,76 6 128,93 6 363,25 6 994,22 6 776,28 6 261,39 6 265,79
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4 308,64 4 746,46 5 109,86 5 502,77 5 648,24 6 212,07 6 033,93 5 558,08 5 560,17
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 422,84 454,20 536,90 626,16 715,01 782,15 742,35 703,31 705,62
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 10 488,20 10 254,62 8 899,84 9 882,69 9 843,85 10 030,91 9 956,33 12 005,98 11 008,41
A.2.2.1. Trumpalaikiai 7,86 8,35 6,97 4,36 9,91 5,72 11,89 49,65 34,59
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - 32,95 0,00
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 7,86 8,35 6,97 4,36 9,91 5,72 11,89 16,70 34,59
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,84 0,52 4,23 4,25 9,85 5,58 10,16 13,63 29,89
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 7,02 7,83 2,74 0,11 0,06 0,14 1,73 3,07 4,70
A.2.2.2. Ilgalaikiai 10 480,34 10 246,27 8 892,87 9 878,33 9 833,94 10 025,19 9 944,44 11 956,33 10 973,82
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 8 232,44 7 909,10 6 588,48 6 596,12 6 585,97 6 545,06 6 249,35 6 348,58 6 418,38
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 542,25 564,06 552,43 1 531,28 1 531,50 1 690,82 1 782,85 3 160,18 1 888,67
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 2,00 2,00 2,01 3,40 3,40 7,42 190,63 636,17 828,05
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 703,65 1 771,11 1 749,95 1 747,53 1 713,07 1 781,89 1 721,61 1 811,40 1 838,72
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 386,27 1 442,86 1 424,92 1 447,56 1 431,40 1 474,55 1 401,29 1 451,98 1 475,79
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 317,38 328,25 325,03 299,97 281,67 307,34 320,32 359,42 362,93
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 463,83 376,58 235,75 174,63 200,43 247,98 95,94 177,51 277,43
A.3.1. Lietuvos bankas 132,30 159,99 65,06 16,96 17,41 27,32 39,59 70,11 82,23
A.3.2. Kitos PFĮ 21,50 23,27 33,51 25,59 29,03 27,28 56,31 107,28 195,05
A.3.3. Valdžios sektorius 307,46 189,07 136,59 122,82 147,76 187,38 0,00 - -
A.3.4. Kiti sektoriai 2,57 4,25 0,59 9,26 6,23 6,00 0,04 0,12 0,15
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,57 4,25 0,59 9,26 6,23 6,00 0,04 0,12 0,15
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 17 829,13 19 672,20 21 563,65 22 884,18 23 044,45 27 729,90 24 029,72 25 631,67 27 814,88
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 561,38 561,27 561,33 562,93 563,08 566,24 566,27 568,12 567,97
A.4.2. Pinigai ir indėliai 12 312,09 12 109,85 15 616,12 16 861,55 16 691,89 20 290,60 15 753,54 15 936,33 5 655,38
A.4.2.1. Lietuvos bankas 8 261,20 9 232,40 12 408,81 13 135,15 12 875,08 18 028,81 12 167,31 12 450,92 2 888,16
A.4.2.2. Kitos PFĮ 3 096,68 1 947,75 2 167,95 2 446,88 2 420,07 740,42 1 895,93 1 552,29 840,76
A.4.2.3. Valdžios sektorius 205,70 130,81 93,41 105,46 118,52 124,62 166,52 280,12 378,66
A.4.2.4. Kiti sektoriai 748,51 798,89 945,95 1 174,06 1 278,22 1 396,75 1 523,78 1 653,00 1 547,80
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 25,43 34,66 97,78 153,47 127,96 130,54 249,69 276,20 308,39
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 723,08 764,23 848,17 1 020,59 1 150,26 1 266,21 1 274,09 1 376,80 1 239,41
A.4.3. Paskolos 1 458,51 3 021,57 1 181,51 1 336,33 1 465,42 1 742,68 2 612,22 4 195,28 16 208,76
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - 7 653,01
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - 7 653,01
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 738,53 2 159,44 348,83 498,30 648,68 664,17 1 555,06 3 182,89 7 526,66
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 74,18 1 826,08 56,29 63,78 50,52 148,06 47,63 72,05 4 299,58
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 664,35 333,36 292,54 434,52 598,16 516,11 1 507,43 3 110,84 3 227,08
A.4.3.3. Valdžios sektorius 550,78 691,33 665,17 630,01 611,22 869,47 846,47 803,93 818,23
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės 550,78 691,33 665,17 630,01 611,22 869,47 846,47 803,93 818,23
A.4.3.4. Kiti sektoriai 169,20 170,80 167,51 208,02 205,52 209,04 210,69 208,46 210,86
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 18,34 19,13 16,45 17,39 15,25 15,64 15,01 13,73 13,87
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 150,86 151,67 151,06 190,63 190,27 193,40 195,68 194,73 196,99
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 78,32 78,91 80,70 121,23 121,20 120,60 119,81 117,83 118,01
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,74 1,74 1,31 1,30 1,48 1,23 0,52 0,15 0,15
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 77,58 77,17 79,39 119,93 119,72 119,37 119,29 117,68 117,86
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 90,88 91,89 86,81 86,79 84,32 88,44 90,88 90,63 92,85
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 17,60 17,39 15,14 16,09 13,77 14,41 14,49 13,58 13,72
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 73,28 74,50 71,67 70,70 70,55 74,03 76,39 77,05 79,13
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 71,32 69,57 75,99 80,53 83,65 77,24 81,42 81,07 79,06
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 71,32 69,57 75,99 80,53 83,65 77,24 81,42 81,07 79,06
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 71,32 69,57 75,99 80,53 83,65 77,24 81,42 81,07 79,06
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 867,53 2 731,46 3 151,92 3 323,66 3 714,01 3 808,23 4 148,11 4 212,19 4 290,12
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 2,65 1,79 6,66 4,75 3,44 2,13 6,19 4,74 37,86
A.4.5.3. Valdžios sektorius 1,36 0,48 1,20 0,85 1,10 0,80 1,11 0,85 2,04
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 863,52 2 729,19 3 144,06 3 318,06 3 709,47 3 805,30 4 140,81 4 206,60 4 250,22
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,80 16,55 24,54 45,21 22,38 19,40 32,28 32,01 28,93
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 859,72 2 712,64 3 119,52 3 272,85 3 687,09 3 785,90 4 108,53 4 174,59 4 221,29
A.4.6. Kitos gautinos sumos 558,30 1 178,48 976,78 719,18 526,40 1 244,91 868,16 638,68 1 013,59
A.4.6.1. Lietuvos bankas - 7,29 - - - 1,56 - - -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 14,02 14,77 9,73 12,57 8,77 7,51 13,91 15,57 516,86
A.4.6.3. Valdžios sektorius 540,40 1 152,80 899,90 630,10 426,80 1 113,00 714,20 455,81 358,40
A.4.6.4. Kiti sektoriai 3,88 3,62 67,15 76,51 90,83 122,84 140,05 167,30 138,33
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - 41,66 19,47 13,88 22,87 15,43 22,25 19,93
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3,88 3,62 25,49 57,04 76,95 99,97 124,62 145,05 118,40
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 241,51 3 951,26 4 397,66 4 521,79 5 104,26 4 927,36 5 316,72 5 171,83 5 314,11
A.5.1. Piniginis auksas 301,27 289,02 269,26 277,63 279,28 301,63 325,91 325,90 319,73
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 165,48 162,25 166,34 165,23 682,79 721,37 723,33 727,39 746,83
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 82,99 100,22 102,74 115,24 127,85 129,81 130,81 134,21 137,82
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 691,77 3 399,77 3 859,32 3 963,69 4 014,34 3 774,55 4 136,67 3 984,33 4 109,73
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 526,10 717,91 866,82 612,62 699,28 559,41 651,48 481,54 486,72
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 525,83 707,98 837,87 579,96 644,02 513,77 621,95 457,89 480,09
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 0,27 9,93 28,95 32,66 55,26 45,64 29,53 23,65 6,63
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 3 165,67 2 681,86 2 992,50 3 351,07 3 315,06 3 215,14 3 485,19 3 502,79 3 623,01
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2 639,36 2 635,91 2 737,32 3 025,51 3 020,73 2 906,08 2 973,81 2 939,06 3 083,61
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - 33,94 76,21 34,38 34,99 0,00 0,00
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 2 639,36 2 635,91 2 737,32 2 991,57 2 944,52 2 871,70 2 938,82 2 939,06 3 083,61
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 526,31 45,95 255,18 325,56 294,33 309,06 511,38 563,73 539,40
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 59 793,43 60 767,52 61 474,93 63 721,12 64 301,55 69 495,34 67 043,30 67 454,48 70 653,08
B.1. Tiesioginės investicijos 26 945,91 27 800,33 28 783,42 29 208,80 30 015,05 31 201,43 32 204,17 31 290,33 31 735,28
B.1.1. Nuosavybės priemonės 21 802,43 22 382,86 23 525,88 23 862,38 24 446,51 25 391,89 25 864,62 24 631,81 25 168,64
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 21 764,05 22 334,68 23 471,21 23 803,03 24 382,31 25 319,84 25 786,25 24 631,75 25 168,58
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 38,38 48,18 54,67 59,35 64,20 72,05 78,37 0,06 0,06
B.1.2. Skolos priemonės 5 143,48 5 417,47 5 257,54 5 346,42 5 568,54 5 809,54 6 339,55 6 658,52 6 566,64
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 509,11 2 444,66 2 662,64 2 705,16 2 766,73 2 656,56 3 080,21 3 261,83 3 391,90
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 259,23 256,07 234,18 127,54 170,42 96,21 154,89 128,83 119,71
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 2 375,14 2 716,74 2 360,72 2 513,72 2 631,39 3 056,77 3 104,45 3 267,86 3 055,03
B.2. Portfelinės investicijos 15 484,80 15 819,20 14 369,11 14 237,24 14 873,21 14 548,37 11 703,02 11 286,48 10 512,32
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 356,35 708,63 722,28 754,00 762,41 769,23 723,00 750,62 683,23
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 200,49 541,00 532,71 557,76 560,66 527,75 472,15 419,11 404,58
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 73,37 86,77 83,39 106,47 123,30 122,33 102,47 84,48 81,27
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 127,12 454,23 449,32 451,29 437,36 405,42 369,68 334,63 323,31
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,05 6,98 7,23 7,41 7,55 8,11 7,45 10,52 10,46
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 120,07 447,25 442,09 443,88 429,81 397,31 362,23 324,11 312,85
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75 241,48 250,85 331,51 278,65
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75 241,48 250,85 331,51 278,65
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 155,86 167,63 189,57 196,24 201,75 241,48 250,85 331,51 278,65
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 15 128,45 15 110,57 13 646,83 13 483,24 14 110,80 13 779,14 10 980,02 10 535,86 9 829,09
B.2.2.1. Trumpalaikiai 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11 18,40 18,55 18,59
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11 18,40 18,55 18,59
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,10 0,10 0,10
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,30 0,40 23,74 25,61 27,75 29,11 18,30 18,45 18,49
B.2.2.2. Ilgalaikiai 15 128,15 15 110,02 13 622,94 13 457,48 14 082,90 13 750,03 10 961,62 10 517,31 9 810,50
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73 51,38 54,12 54,12 54,12
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43 12 616,60 12 262,75 9 552,58 9 164,68 8 496,97
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 177,59 1 214,89 1 207,97 1 452,32 1 445,57 1 435,90 1 354,92 1 298,51 1 259,41
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,96 1,87 1,88 1,48 1,80 1,60 1,69 1,43 1,43
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 175,63 1 213,02 1 206,09 1 450,84 1 443,77 1 434,30 1 353,23 1 297,08 1 257,98
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 129,89 183,09 132,45 75,33 109,19 94,91 63,17 64,68 92,32
B.3.1. Lietuvos bankas 61,48 108,21 72,03 23,55 34,46 45,75 23,57 38,52 29,90
B.3.2. Kitos PFĮ 63,74 69,25 46,37 44,66 55,42 39,09 34,20 19,33 52,73
B.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 4,67 5,63 14,05 7,12 19,31 10,07 5,40 6,83 9,69
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,67 5,63 14,05 7,12 19,31 10,07 5,40 6,83 9,69
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 17 232,83 16 964,90 18 189,95 20 199,75 19 304,10 23 650,63 23 072,94 24 812,99 28 313,16
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 7 726,63 6 891,84 7 389,68 8 547,51 6 761,56 11 415,26 10 198,16 12 156,21 15 269,71
B.4.2.1. Lietuvos bankas 4 047,90 3 899,23 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 441,64 3 462,07 3 737,27 4 464,05
B.4.2.2. Kitos PFĮ 3 548,75 2 933,00 2 516,43 2 699,96 2 649,32 5 892,76 6 736,09 8 418,94 10 805,66
B.4.2.3. Valdžios sektorius 129,98 59,61 59,61 34,90 34,90 80,86 - - -
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 5 783,99 6 036,25 6 527,34 6 998,90 7 153,27 6 708,37 6 730,73 6 102,37 6 085,10
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 267,81 4 201,93 4 129,54
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 267,81 4 201,93 4 129,54
B.4.3.4. Kiti sektoriai 2 556,55 2 529,19 2 719,22 2 733,26 2 898,03 2 463,37 2 462,92 1 900,44 1 955,56
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 101,44 109,11 125,33 115,37 240,43 230,86 205,37 193,94 198,18
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 2 455,11 2 420,08 2 593,89 2 617,89 2 657,60 2 232,51 2 257,55 1 706,50 1 757,38
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 214,09 1 175,81 1 249,01 1 282,11 1 392,47 939,02 926,71 391,73 420,59
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 36,42 34,44 50,36 41,18 141,07 126,42 121,51 116,57 118,27
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 1 177,67 1 141,37 1 198,65 1 240,93 1 251,40 812,60 805,20 275,16 302,32
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1 342,46 1 353,38 1 470,21 1 451,15 1 505,56 1 524,35 1 536,21 1 508,71 1 534,97
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 65,02 74,67 74,97 74,19 99,36 104,44 83,86 77,37 79,91
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 1 277,44 1 278,71 1 395,24 1 376,96 1 406,20 1 419,91 1 452,35 1 431,34 1 455,06
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 31,55 35,10 47,59 57,87 57,78 59,42 63,43 67,91 58,82
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 31,55 35,10 47,59 57,87 57,78 59,42 63,43 67,91 58,82
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 31,55 35,10 47,59 57,87 57,78 59,42 63,43 67,91 58,82
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 233,99 2 386,47 2 527,97 2 830,03 2 764,33 2 843,20 3 382,35 3 667,04 3 730,29
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61 2,39 3,47 30,70
B.4.5.3. Valdžios sektorius 6,86 8,66 12,33 13,36 13,91 2,97 5,10 3,86 4,03
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 225,48 2 376,99 2 515,11 2 815,93 2 748,37 2 837,62 3 374,86 3 659,71 3 695,56
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 9,54 36,90 60,20 94,70 37,53 33,70 68,77 68,59 75,66
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 215,94 2 340,09 2 454,91 2 721,23 2 710,84 2 803,92 3 306,09 3 591,12 3 619,90
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 1 291,68 1 453,49 1 531,56 1 600,75 1 884,93 1 931,67 2 000,23 2 103,26 2 433,82
B.4.6.1. Lietuvos bankas - 56,66 - - - 87,18 - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68 155,04 132,92 361,05
B.4.6.3. Valdžios sektorius 1 231,29 1 355,33 1 363,20 1 440,36 1 731,65 1 766,29 1 800,58 1 920,13 2 024,34
B.4.6.4. Kiti sektoriai 4,05 2,95 25,33 27,45 27,56 28,52 44,61 50,21 48,43
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 19,10 21,73 19,38 23,02 30,25 45,54 44,64
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 6,23 5,72 8,18 5,50 14,36 4,67 3,79
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71 698,04 716,20 735,42
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24