Lietuvos bankas

Rezidentų finansinis turtas užsienyje ir įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Tarptautinių investicijų balansas −16 966,59 −16 913,02 −16 024,87 −16 136,33 −15 405,09 −15 323,31 −14 048,05 −13 289,10 −13 321,07
A. Užsienio turtas 31 546,21 32 761,40 35 047,17 35 453,64 36 427,24 37 508,84 38 187,77 37 728,99 38 227,48
A.1. Tiesioginės investicijos 5 235,66 5 711,89 5 830,28 6 163,02 6 626,83 6 499,53 6 647,08 7 079,84 7 117,27
A.1.1. Nuosavybės priemonės 3 240,93 3 297,35 3 440,58 3 628,25 3 757,46 3 644,40 3 725,24 3 705,41 3 705,87
A.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 3 240,79 3 297,19 3 440,42 3 628,22 3 757,43 3 644,40 3 725,24 3 705,41 3 705,87
A.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
A.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,14 0,16 0,16 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
A.1.2. Skolos priemonės 1 994,73 2 414,54 2 389,70 2 534,77 2 869,37 2 855,13 2 921,84 3 374,43 3 411,40
A.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 522,36 517,17 534,15 534,60 547,28 529,95 520,63 596,18 583,07
A.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 393,09 505,37 628,37 550,74 617,47 629,08 619,91 625,57 593,30
A.1.2.3. Tarp susietų įmonių 1 079,28 1 392,00 1 227,18 1 449,43 1 704,62 1 696,10 1 781,30 2 152,68 2 235,03
A.2. Portfelinės investicijos 11 918,30 12 817,81 13 766,81 14 042,68 14 743,79 15 152,48 15 191,53 15 538,07 16 185,79
A.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 3 205,69 3 433,38 3 685,53 3 676,65 3 915,31 4 021,99 3 794,58 4 392,21 5 206,64
A.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 305,87 339,06 335,74 350,07 366,12 385,25 333,78 334,81 352,98
A.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,74 0,73 5,35 5,32 7,16 7,32 7,03 8,27 8,15
A.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.1.4. Kiti sektoriai 305,13 338,33 330,39 344,75 358,96 377,93 326,75 326,54 344,83
A.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 123,05 157,80 146,88 145,13 145,78 171,14 156,24 135,47 143,77
A.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 182,08 180,53 183,51 199,62 213,18 206,79 170,51 191,07 201,06
A.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 2 899,82 3 094,32 3 349,79 3 326,58 3 549,19 3 636,74 3 460,80 4 057,40 4 853,66
A.2.1.2.1. Lietuvos bankas 348,38 398,97 543,60 561,36 665,60 691,74 701,67 873,79 887,53
A.2.1.2.2. Kitos PFĮ 0,14 0,14 0,14 2,14 2,21 2,14 1,94 0,00 -
A.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.1.2.4. Kiti sektoriai 2 551,30 2 695,21 2 806,05 2 763,08 2 881,38 2 942,86 2 757,19 3 183,61 3 966,13
A.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2 179,03 2 310,68 2 413,45 2 383,87 2 498,96 2 564,69 2 409,70 2 825,27 3 604,43
A.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 372,27 384,53 392,60 379,21 382,42 378,17 347,49 358,34 361,70
A.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 8 712,61 9 384,43 10 081,28 10 366,03 10 828,48 11 130,49 11 396,95 11 145,86 10 979,15
A.2.2.1. Trumpalaikiai 13,12 14,89 3,33 0,85 2,27 0,31 0,50 0,11 35,32
A.2.2.1.1. Lietuvos bankas 10,24 10,26 0,23 - - - - - 25,04
A.2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 - - 10,00
A.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.2.2.1.4. Kiti sektoriai 2,67 4,42 2,89 0,64 2,06 0,10 0,50 0,11 0,28
A.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,10 4,32 2,30 0,00 1,99 0,00 0,40 0,02 0,02
A.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,57 0,10 0,59 0,64 0,07 0,10 0,10 0,09 0,26
A.2.2.2. Ilgalaikiai 8 699,49 9 369,54 10 077,95 10 365,18 10 826,21 11 130,18 11 396,45 11 145,75 10 943,83
A.2.2.2.1. Lietuvos bankas 6 728,25 7 443,97 8 032,92 8 271,06 8 656,69 8 970,91 9 201,36 9 017,72 8 970,31
A.2.2.2.2. Kitos PFĮ 500,03 467,25 507,88 480,23 470,23 461,37 456,04 477,22 487,32
A.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1,53 1,52 1,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49
A.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1 469,68 1 456,80 1 535,64 1 613,39 1 698,79 1 697,41 1 738,56 1 650,32 1 485,71
A.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1 233,09 1 225,77 1 303,81 1 381,68 1 462,58 1 463,45 1 506,57 1 421,09 1 256,92
A.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 236,59 231,03 231,83 231,71 236,21 233,96 231,99 229,23 228,79
A.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 455,23 233,69 168,85 87,07 215,33 241,86 349,81 436,18 445,56
A.3.1. Lietuvos bankas 73,44 94,86 107,28 52,96 58,10 69,00 73,61 45,97 59,57
A.3.2. Kitos PFĮ 77,83 60,49 49,06 31,71 63,42 54,88 63,23 77,12 68,59
A.3.3. Valdžios sektorius 302,72 76,54 10,11 0,00 91,41 115,58 210,57 308,00 314,46
A.3.4. Kiti sektoriai 1,24 1,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94
A.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,24 1,80 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 5,09 2,94
A.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4. Kitos investicijos 12 639,79 12 214,12 11 569,89 11 016,54 10 279,63 10 715,71 10 958,70 9 922,51 9 612,39
A.4.1. Kitos nuosavybės priemonės 429,23 429,22 429,22 494,64 494,69 494,75 494,78 559,52 559,38
A.4.2. Pinigai ir indėliai 7 773,67 7 187,40 5 775,92 5 672,43 5 220,60 5 275,31 5 209,04 4 546,40 4 103,10
A.4.2.1. Lietuvos bankas 4 191,64 4 209,46 4 119,66 3 574,71 3 443,66 3 332,26 3 887,04 2 981,66 2 904,96
A.4.2.2. Kitos PFĮ 3 026,26 2 388,43 1 127,64 1 492,30 1 161,77 1 284,47 706,65 992,31 633,90
A.4.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.2.4. Kiti sektoriai 555,77 589,51 528,62 605,42 615,17 658,58 615,35 572,43 564,24
A.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 27,69 14,57 14,18 17,82 9,93 8,89 15,46 17,84 10,40
A.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 528,08 574,94 514,44 587,60 605,24 649,69 599,89 554,59 553,84
A.4.3. Paskolos 807,22 778,64 892,54 798,12 806,66 847,44 814,75 694,10 713,93
A.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.2. Kitos PFĮ 547,13 516,06 638,34 550,36 563,48 608,02 608,11 486,75 517,11
A.4.3.2.1. Trumpalaikės 241,07 265,58 359,77 244,70 91,98 120,70 119,31 77,73 115,21
A.4.3.2.2. Ilgalaikės 306,06 250,48 278,57 305,66 471,50 487,32 488,80 409,02 401,90
A.4.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
A.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
A.4.3.4. Kiti sektoriai 260,09 262,58 254,20 247,76 243,18 239,42 206,64 207,35 196,82
A.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 17,87 18,32 18,67 18,05 21,95 24,04 24,34 24,35 24,66
A.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 242,22 244,26 235,53 229,71 221,23 215,38 182,30 183,00 172,16
A.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 113,27 116,38 106,98 103,02 101,75 98,70 100,96 100,81 97,82
A.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,93 1,12 1,15 0,94 0,94 0,94 3,05 3,05 3,48
A.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 112,34 115,26 105,83 102,08 100,81 97,76 97,91 97,76 94,34
A.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 146,82 146,20 147,22 144,74 141,43 140,72 105,68 106,54 99,00
A.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 16,94 17,20 17,52 17,11 21,01 23,10 21,29 21,30 21,18
A.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 129,88 129,00 129,70 127,63 120,42 117,62 84,39 85,24 77,82
A.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 45,02 44,69 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,56 66,95
A.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
A.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
A.4.4.4. Kiti sektoriai 45,02 44,69 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,56 66,95
A.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 45,02 44,69 43,41 45,55 47,93 50,60 52,39 62,56 66,95
A.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
A.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 645,51 2 767,17 2 950,55 2 964,04 3 137,62 3 288,86 3 334,45 3 317,15 3 332,94
A.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
A.4.5.2. Kitos PFĮ 6,56 13,63 4,89 6,57 7,69 5,03 3,25 5,47 4,75
A.4.5.3. Valdžios sektorius 150,94 134,50 235,88 234,17 247,50 254,70 423,25 411,63 406,21
A.4.5.4. Kiti sektoriai 2 488,01 2 619,04 2 709,78 2 723,30 2 882,43 3 029,13 2 907,95 2 900,05 2 921,98
A.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,78 3,24 2,17 29,92 2,35 4,75 3,31 2,94 5,12
A.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 484,23 2 615,80 2 707,61 2 693,38 2 880,08 3 024,38 2 904,64 2 897,11 2 916,86
A.4.6. Kitos gautinos sumos 939,14 1 007,00 1 478,25 1 041,76 572,13 758,75 1 053,29 742,78 836,09
A.4.6.1. Lietuvos bankas - - 40,87 - - - 32,54 - -
A.4.6.2. Kitos PFĮ 17,78 30,64 34,50 25,91 30,33 29,64 34,06 27,67 32,73
A.4.6.3. Valdžios sektorius 919,30 974,80 1 402,20 1 014,10 540,90 728,10 985,80 713,61 800,80
A.4.6.4. Kiti sektoriai 2,06 1,56 0,68 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 2,56
A.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
A.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,06 1,56 0,68 1,75 0,90 1,01 0,89 1,50 2,56
A.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 1 297,23 1 783,89 3 711,34 4 144,33 4 561,66 4 899,26 5 040,65 4 752,39 4 866,47
A.5.1. Piniginis auksas 203,98 203,96 202,48 201,34 200,90 191,34 209,81 216,52 232,56
A.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 167,44 164,33 163,05 162,02 165,77 165,47 166,87 169,72 167,85
A.5.3. Atsargų pozicijos TVF 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 34,07 34,64 34,25
A.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 925,77 1 415,56 3 345,77 3 780,93 4 194,95 4 542,41 4 629,90 4 331,51 4 431,81
A.5.4.1. Pinigai ir indėliai 340,90 327,28 1 421,13 1 218,90 1 578,11 1 996,04 1 817,99 1 516,79 1 609,51
A.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 337,90 324,64 1 418,45 1 215,88 1 574,09 1 994,09 1 815,56 1 516,25 1 607,77
A.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 3,00 2,64 2,68 3,02 4,02 1,95 2,43 0,54 1,74
A.5.4.2. Vertybiniai popieriai 584,87 1 088,28 1 924,64 2 562,03 2 616,84 2 546,37 2 811,91 2 814,72 2 822,30
A.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 584,87 1 071,31 1 677,49 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27
A.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
A.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 584,87 1 071,31 1 677,49 2 315,69 2 357,49 2 285,25 2 328,93 2 357,20 2 505,27
A.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos - 16,97 247,15 246,34 259,35 261,12 482,98 457,52 317,03
A.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
A.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
B. Įsipareigojimai 48 512,80 49 674,42 51 072,04 51 589,97 51 832,33 52 832,15 52 235,82 51 018,09 51 548,55
B.1. Tiesioginės investicijos 17 654,74 18 282,82 18 685,46 19 190,63 19 211,68 19 592,08 19 623,78 19 913,93 20 419,68
B.1.1. Nuosavybės priemonės 14 327,86 14 964,29 15 110,65 15 508,20 15 747,59 16 184,75 16 234,27 16 465,26 16 937,30
B.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 14 327,82 14 964,25 15 093,66 15 488,59 15 725,67 16 159,85 16 210,97 16 444,48 16 916,27
B.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
B.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,04 0,04 16,99 19,61 21,92 24,90 23,30 20,78 21,03
B.1.2. Skolos priemonės 3 326,88 3 318,53 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 448,67 3 482,38
B.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2 221,23 2 358,31 2 273,26 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 354,82 2 432,18
B.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 207,83 193,35 225,00 246,44 209,59 204,56 165,08 184,78 194,48
B.1.2.3. Tarp susietų įmonių 897,82 766,87 1 076,55 1 173,11 899,43 902,74 931,80 909,07 855,72
B.2. Portfelinės investicijos 12 201,30 11 920,06 12 467,46 11 184,91 11 174,66 11 764,43 11 712,87 12 103,04 13 907,61
B.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 384,17 409,67 408,47 474,20 459,89 461,40 344,39 370,15 374,33
B.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 248,90 246,49 251,01 286,48 275,45 287,68 187,57 199,18 199,43
B.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.1.2. Kitos PFĮ 52,01 66,01 70,75 76,64 74,27 78,73 60,30 70,07 71,24
B.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.1.4. Kiti sektoriai 196,89 180,48 180,26 209,84 201,18 208,95 127,27 129,11 128,19
B.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,01 5,01 5,01 4,98 4,98 4,98 4,99 5,06 6,81
B.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 191,88 175,47 175,25 204,86 196,20 203,97 122,28 124,05 121,38
B.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 135,27 163,18 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90
B.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.1.2.4. Kiti sektoriai 135,27 163,18 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90
B.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 135,27 163,18 157,46 187,72 184,44 173,72 156,82 170,97 174,90
B.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 11 817,13 11 510,39 12 058,99 10 710,71 10 714,77 11 303,03 11 368,48 11 732,89 13 533,28
B.2.2.1. Trumpalaikiai 0,97 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13
B.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,97 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13
B.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,88 0,84 0,84 0,00 - - 3,22 2,24 0,75
B.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,09 - 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38
B.2.2.2. Ilgalaikiai 11 816,16 11 509,55 12 057,97 10 709,63 10 712,19 11 300,39 11 364,26 11 729,37 13 531,15
B.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56
B.2.2.2.3. Valdžios sektorius 11 815,52 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63
B.2.2.2.4. Kiti sektoriai 0,52 299,58 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96
B.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,35 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75
B.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,17 298,28 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21
B.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 120,94 116,89 105,03 95,16 96,81 102,23 124,66 107,81 128,19
B.3.1. Lietuvos bankas 75,03 78,95 79,90 63,23 72,96 79,86 99,28 76,54 85,00
B.3.2. Kitos PFĮ 44,40 35,67 22,10 16,02 20,82 19,34 22,33 27,90 38,28
B.3.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 - 12,88 0,00 - - - -
B.3.4. Kiti sektoriai 1,51 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91
B.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,51 2,27 3,03 3,03 3,03 3,03 3,05 3,37 4,91
B.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4. Kitos investicijos 18 535,82 19 354,65 19 814,09 21 119,27 21 349,18 21 373,41 20 774,51 18 893,31 17 093,07
B.4.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
B.4.2. Pinigai ir indėliai 11 533,08 12 036,34 12 364,01 13 504,33 13 623,29 13 558,75 12 946,46 11 225,41 8 979,02
B.4.2.1. Lietuvos bankas 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
B.4.2.2. Kitos PFĮ 5 632,58 4 898,90 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91
B.4.2.3. Valdžios sektorius 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13
B.4.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
B.4.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
B.4.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.3. Paskolos 3 677,19 4 049,86 4 227,49 4 242,05 4 240,22 4 198,97 4 189,74 4 186,79 4 357,68
B.4.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3. Valdžios sektorius 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34
B.4.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
B.4.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
B.4.3.3.3. Ilgalaikės 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34
B.4.3.4. Kiti sektoriai 1 861,41 2 256,02 2 398,22 2 392,77 2 417,81 2 415,32 2 400,55 2 414,49 2 610,34
B.4.3.4.0.1. Trumpalaikės 168,78 180,10 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 143,95 143,13
B.4.3.4.0.2. Ilgalaikės 1 692,63 2 075,92 2 212,15 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 270,54 2 467,21
B.4.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 917,75 1 103,51 1 120,86 1 157,38 1 197,36 1 241,38 1 271,83 1 293,93 1 360,97
B.4.3.4.1.1. Trumpalaikės 55,65 113,66 120,07 126,81 135,16 143,73 161,51 80,62 79,97
B.4.3.4.1.2. Ilgalaikės 862,10 989,85 1 000,79 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 213,31 1 281,00
B.4.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 943,66 1 152,51 1 277,36 1 235,39 1 220,45 1 173,94 1 128,72 1 120,56 1 249,37
B.4.3.4.2.1. Trumpalaikės 113,13 66,44 66,00 63,13 66,22 64,47 63,48 63,33 63,16
B.4.3.4.2.2. Ilgalaikės 830,53 1 086,07 1 211,36 1 172,26 1 154,23 1 109,47 1 065,24 1 057,23 1 186,21
B.4.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65
B.4.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
B.4.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
B.4.4.4. Kiti sektoriai 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65
B.4.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65
B.4.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
B.4.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 213,08 2 165,36 2 122,47 2 161,43 2 350,62 2 469,23 2 444,61 2 299,54 2 395,09
B.4.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.5.2. Kitos PFĮ 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75
B.4.5.3. Valdžios sektorius 24,14 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26
B.4.5.4. Kiti sektoriai 2 187,90 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,74 2 385,08
B.4.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,20 2,93 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04
B.4.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2 186,70 2 145,26 2 104,23 2 139,22 2 328,91 2 451,67 2 434,29 2 285,27 2 380,04
B.4.6. Kitos mokėtinos sumos 937,73 931,97 930,87 1 039,55 961,11 973,09 1 021,02 1 002,54 1 184,98
B.4.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
B.4.6.2. Kitos PFĮ 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67
B.4.6.3. Valdžios sektorius 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18
B.4.6.4. Kiti sektoriai 0,25 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54 1,13
B.4.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - 0,00 0,00
B.4.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,25 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54 1,13
B.4.7. Specialiosios skolinimosi teisės 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24