Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius1 ir atitiktinius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P32 Euro zonos centrinės valdžios indėliai Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai Kiti straipsniai (grynieji)6 Grynasis euro zonos išorės turtas Kreditas7 Pastaba: piniginiai Lietuvos centrinės valdžios įsipareigojimai
iš viso P23 P3-P2 6 7 8=9+10-1-6-7 9 10 11
1=2+5 iš viso P14 P2-P15 5
2=3+4 3 4
2018 - 08 26 155,2 26 157,7 22 517,5 3 640,2 −2,5 2 556,9 4 032,8 3 103,0 2 702,4 33 145,4 0,0
2018 - 09 26 158,5 26 161,0 22 524,8 3 636,3 −2,5 2 672,6 4 045,9 4 184,4 3 795,3 33 266,0 0,0
2018 - 10 26 698,0 26 700,6 22 803,3 3 897,3 −2,6 2 354,1 4 102,7 2 837,6 2 700,9 33 291,5 0,0
2018 - 11 27 003,5 27 006,1 23 085,9 3 920,2 −2,6 2 360,0 4 118,2 2 870,6 2 761,9 33 590,4 0,0
2018 - 12 27 817,9 27 817,9 23 836,3 3 981,6 0,0 1 628,9 4 198,7 3 852,0 4 102,4 33 395,1 0,0
2019 - 01 27 394,5 27 394,5 23 415,3 3 979,2 0,0 2 115,5 4 215,4 2 742,0 2 925,8 33 541,7 0,0
2019 - 02 27 492,8 27 492,8 23 546,2 3 946,6 0,0 2 184,7 4 278,1 2 436,4 2 919,7 33 472,2 0,0
2019 - 03 27 674,0 27 674,0 23 686,6 3 987,4 0,0 2 337,9 4 253,8 3 207,4 3 982,6 33 490,6 0,0
2019 - 04 28 009,1 28 009,1 23 993,2 4 015,9 0,0 2 225,8 4 219,1 1 917,4 2 961,7 33 409,7 0,0
2019 - 05 27 908,6 27 908,6 23 818,1 4 090,5 0,0 2 503,1 4 309,7 2 052,8 3 092,2 33 682,0 0,0
2019 - 06 27 891,3 27 891,3 23 789,3 4 102,0 0,0 4 165,0 4 365,7 1 286,2 3 972,4 33 735,7 0,0
2019 - 07 28 260,5 28 260,5 24 119,3 4 141,2 0,0 4 306,7 4 453,3 −46,1 3 143,7 33 830,7 0,0
2019 - 08 28 513,1 28 513,1 24 447,8 4 065,3 0,0 4 272,6 4 554,0 −103,9 3 252,3 33 983,6 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14