Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius1 ir atitiktinius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P32 Euro zonos centrinės valdžios indėliai Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai Kiti straipsniai (grynieji)6 Grynasis euro zonos išorės turtas Kreditas7 Pastaba: piniginiai Lietuvos centrinės valdžios įsipareigojimai
iš viso P23 P3-P2 6 7 8=9+10-1-6-7 9 10 11
1=2+5 iš viso P14 P2-P15 5
2=3+4 3 4
2018 - 04 25 079,1 25 081,5 21 441,5 3 640,1 −2,5 1 872,7 3 845,1 3 990,1 3 188,3 31 598,7 0,0
2018 - 05 25 296,6 25 299,1 21 677,9 3 621,2 −2,5 1 726,1 3 984,0 4 277,1 3 271,1 32 012,7 0,0
2018 - 06 25 572,8 25 575,3 21 965,5 3 609,8 −2,6 2 416,5 3 953,7 4 110,0 3 424,9 32 628,1 0,0
2018 - 07 25 979,5 25 982,0 22 342,6 3 639,4 −2,5 2 472,9 3 958,8 3 118,2 2 730,9 32 798,4 0,0
2018 - 08 26 155,2 26 157,7 22 517,5 3 640,2 −2,5 2 556,9 4 032,8 3 103,0 2 702,4 33 145,4 0,0
2018 - 09 26 158,5 26 161,0 22 524,8 3 636,3 −2,5 2 672,6 4 045,9 4 184,4 3 795,3 33 266,0 0,0
2018 - 10 26 698,0 26 700,6 22 803,3 3 897,3 −2,6 2 354,1 4 102,7 2 837,6 2 700,9 33 291,5 0,0
2018 - 11 27 003,5 27 006,1 23 085,9 3 920,2 −2,6 2 360,0 4 118,2 2 870,6 2 761,9 33 590,4 0,0
2018 - 12 27 817,9 27 817,9 23 836,3 3 981,6 0,0 1 628,9 4 198,7 3 852,0 4 102,4 33 395,1 0,0
2019 - 01 27 394,5 27 394,5 23 415,3 3 979,2 0,0 2 115,5 4 215,4 2 742,0 2 925,8 33 541,7 0,0
2019 - 02 27 492,8 27 492,8 23 546,2 3 946,6 0,0 2 184,7 4 278,1 2 436,4 2 919,7 33 472,2 0,0
2019 - 03 27 674,1 27 674,0 23 686,6 3 987,4 0,1 2 337,9 4 253,8 3 207,4 3 982,6 33 490,6 0,0
2019 - 04 28 018,9 28 018,9 24 001,1 4 017,8 0,1 2 225,2 4 208,7 1 911,1 2 961,4 33 402,6 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14