Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius1 ir atitiktinius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting P32 sorting Euro zonos centrinės valdžios indėliai sorting Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai sorting Kiti straipsniai (grynieji)6 sorting Grynasis euro zonos išorės turtas sorting Kreditas7 sorting Pastaba: piniginiai Lietuvos centrinės valdžios įsipareigojimai
sorting iš viso sorting P23 sorting P3-P2 sorting 6 sorting 7 sorting 8=9+10-1-6-7 sorting 9 sorting 10 sorting 11
sorting 1=2+5 sorting iš viso sorting P14 sorting P2-P15 sorting 5
sorting 2=3+4 sorting 3 sorting 4
2023 - 05 50 533,8 50 671,1 44 230,3 6 440,8 −137,3 4 715,4 5 993,8 −1 910,0 7 182,9 52 150,1 0,0
2023 - 06 50 552,6 50 688,3 43 479,4 7 208,9 −135,7 6 294,9 6 039,8 −3 449,8 7 025,4 52 412,1 0,0
2023 - 07 50 219,6 50 354,5 42 729,2 7 625,4 −134,9 6 583,7 6 087,5 −4 099,3 7 207,2 51 584,3 0,0
2023 - 08 50 178,7 50 310,2 42 366,6 7 943,7 −131,5 6 362,8 6 179,5 −3 773,6 7 339,8 51 607,7 64,2
2023 - 09 50 110,4 50 244,4 41 922,6 8 321,8 −134,0 6 887,4 6 202,2 −3 714,0 7 275,8 52 210,2 106,6
2023 - 10 49 882,7 50 016,5 41 318,0 8 698,5 −133,8 6 527,9 6 363,0 −2 980,6 7 097,2 52 695,7 133,6
2023 - 11 50 294,3 50 425,7 41 360,9 9 064,8 −131,4 6 438,2 6 361,3 −5 002,7 6 144,6 51 946,5 159,2
2023 - 12 51 857,3 51 987,9 42 733,3 9 254,6 −130,6 5 258,4 6 287,9 −5 450,8 5 696,5 52 256,3 171,4
2024 - 01 51 688,2 51 790,5 42 262,0 9 528,5 −102,3 4 970,7 6 334,8 −5 411,0 5 860,5 51 722,2 180,3
2024 - 02 51 978,0 52 080,5 42 349,7 9 730,8 −102,5 6 674,8 6 373,5 −7 081,4 5 425,8 52 519,1 184,5
2024 - 03 52 278,5 52 361,4 42 554,2 9 807,2 −82,9 7 317,7 5 982,0 −6 191,2 5 656,7 53 730,4 187,6
2024 - 04 52 179,0 52 262,6 42 410,7 9 851,9 −83,5 6 859,8 5 999,7 −6 007,7 5 677,5 53 353,3 191,9
2024 - 05 53 066,3 53 148,4 43 241,7 9 906,7 −82,0 6 782,5 5 853,7 −7 362,5 4 599,1 53 740,9 195,2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27