Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius1 ir atitiktinius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P32 Euro zonos centrinės valdžios indėliai Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai Kiti straipsniai (grynieji)6 Grynasis euro zonos išorės turtas Kreditas7 Pastaba: piniginiai Lietuvos centrinės valdžios įsipareigojimai
iš viso P23 P3-P2 6 7 8=9+10-1-6-7 9 10 11
1=2+5 iš viso P14 P2-P15 5
2=3+4 3 4
2019 - 11 29 605,8 29 605,8 25 616,1 3 989,7 0,0 3 797,7 4 646,7 −1 132,1 3 043,4 33 874,8 0,0
2019 - 12 30 719,9 30 719,9 26 641,0 4 078,9 0,0 3 114,6 4 664,3 −650,1 3 943,6 33 905,0 0,0
2020 - 01 30 522,5 30 522,5 26 491,9 4 030,6 0,0 3 490,2 4 748,3 −2 185,5 2 892,5 33 683,1 0,0
2020 - 02 30 855,8 30 855,8 26 716,7 4 139,1 0,0 2 262,3 4 810,8 −1 575,3 2 804,3 33 549,2 0,0
2020 - 03 31 345,4 31 345,4 27 370,3 3 975,2 0,0 1 914,5 4 849,9 −1 318,5 3 181,6 33 609,7 0,0
2020 - 04 31 977,1 31 977,1 28 136,9 3 840,1 0,0 2 462,2 4 940,9 −2 044,9 2 917,0 34 418,2 0,0
2020 - 05 32 777,6 32 777,6 28 931,7 3 845,9 0,0 5 064,7 4 812,5 −4 988,6 3 169,1 34 497,2 0,4
2020 - 06 33 310,6 33 310,6 29 388,0 3 922,5 0,0 4 891,8 4 836,1 −4 948,3 3 225,8 34 864,4 0,9
2020 - 07 33 781,8 33 781,8 29 903,7 3 878,1 0,0 6 635,2 4 847,2 −6 735,4 3 171,9 35 356,9 1,4
2020 - 08 34 458,8 34 458,8 30 501,1 3 957,7 0,0 6 581,6 4 880,6 −6 824,9 3 408,1 35 688,0 1,9
2020 - 09 34 957,7 34 957,7 31 102,3 3 855,4 0,0 6 525,3 4 929,8 −6 859,7 3 530,1 36 022,9 2,5
2020 - 10 36 003,3 36 003,3 32 226,3 3 777,0 0,0 6 003,3 4 944,1 −7 917,7 3 220,9 35 812,1 2,7
2020 - 11 36 549,5 36 549,5 32 794,2 3 755,3 0,0 6 078,7 4 935,3 −8 677,5 3 167,5 35 718,5 3,9
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27