Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius1 ir atitiktinius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P32 Euro zonos centrinės valdžios indėliai Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai Kiti straipsniai (grynieji)6 Grynasis euro zonos išorės turtas Kreditas7 Pastaba: piniginiai Lietuvos centrinės valdžios įsipareigojimai
iš viso P23 P3-P2 6 7 8=9+10-1-6-7 9 10 11
1=2+5 iš viso P14 P2-P15 5
2=3+4 3 4
2019 - 04 28 009,1 28 009,1 23 993,2 4 015,9 0,0 2 225,8 4 219,1 1 917,4 2 961,7 33 409,7 0,0
2019 - 05 27 908,5 27 908,5 23 818,0 4 090,5 0,0 2 503,1 4 321,9 2 054,3 3 063,2 33 724,6 0,0
2019 - 06 27 891,3 27 891,3 23 789,3 4 102,0 0,0 4 165,0 4 371,5 1 277,8 3 972,4 33 733,2 0,0
2019 - 07 28 270,8 28 270,8 24 120,6 4 150,3 0,0 4 306,9 4 455,3 −51,6 3 142,7 33 838,8 0,0
2019 - 08 28 533,7 28 533,7 24 450,3 4 083,3 0,0 4 273,0 4 552,2 −106,5 3 250,3 34 002,2 0,0
2019 - 09 28 654,4 28 654,4 24 585,3 4 069,2 0,0 4 437,1 4 584,6 255,0 3 822,5 34 108,7 0,0
2019 - 10 29 292,3 29 292,3 25 246,7 4 045,6 0,0 3 632,0 4 612,2 −867,8 2 774,9 33 893,9 0,0
2019 - 11 29 605,8 29 605,8 25 616,1 3 989,7 0,0 3 797,7 4 646,7 −1 132,1 3 043,4 33 874,8 0,0
2019 - 12 30 719,9 30 719,9 26 641,0 4 078,9 0,0 3 114,6 4 664,3 −650,1 3 943,6 33 905,0 0,0
2020 - 01 30 522,5 30 522,5 26 491,9 4 030,6 0,0 3 490,2 4 748,3 −2 185,5 2 892,5 33 683,1 0,0
2020 - 02 30 855,8 30 855,8 26 716,7 4 139,1 0,0 2 262,3 4 810,8 −1 575,3 2 804,3 33 549,2 0,0
2020 - 03 31 345,4 31 345,4 27 370,3 3 975,2 0,0 1 914,5 4 849,9 −1 318,5 3 181,6 33 609,7 0,0
2020 - 04 31 977,1 31 977,1 28 136,9 3 840,1 0,0 2 462,2 4 940,9 −2 044,9 2 917,0 34 418,2 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-27