Lietuvos bankas

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius1 ir atitiktinius.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

P32 Euro zonos centrinės valdžios indėliai Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai Kiti straipsniai (grynieji)6 Grynasis euro zonos išorės turtas Kreditas7 Pastaba: piniginiai Lietuvos centrinės valdžios įsipareigojimai
iš viso P23 P3-P2 6 7 8=9+10-1-6-7 9 10 11
1=2+5 iš viso P14 P2-P15 5
2=3+4 3 4
2018 - 11 27 003,5 27 006,1 23 085,9 3 920,2 −2,6 2 360,0 4 118,2 2 870,6 2 761,9 33 590,4 0,0
2018 - 12 27 817,9 27 817,9 23 836,3 3 981,6 0,0 1 628,9 4 198,7 3 852,0 4 102,4 33 395,1 0,0
2019 - 01 27 394,5 27 394,5 23 415,3 3 979,2 0,0 2 115,5 4 215,4 2 742,0 2 925,8 33 541,7 0,0
2019 - 02 27 492,8 27 492,8 23 546,2 3 946,6 0,0 2 184,7 4 278,1 2 436,4 2 919,7 33 472,2 0,0
2019 - 03 27 674,0 27 674,0 23 686,6 3 987,4 0,0 2 337,9 4 253,8 3 207,4 3 982,6 33 490,6 0,0
2019 - 04 28 009,1 28 009,1 23 993,2 4 015,9 0,0 2 225,8 4 219,1 1 917,4 2 961,7 33 409,7 0,0
2019 - 05 27 908,5 27 908,5 23 818,0 4 090,5 0,0 2 503,1 4 321,9 2 054,3 3 063,2 33 724,6 0,0
2019 - 06 27 891,3 27 891,3 23 789,3 4 102,0 0,0 4 165,0 4 365,7 1 286,2 3 972,4 33 735,7 0,0
2019 - 07 28 270,8 28 270,8 24 120,6 4 150,3 0,0 4 306,9 4 449,4 −43,1 3 142,7 33 841,4 0,0
2019 - 08 28 533,7 28 533,7 24 450,3 4 083,3 0,0 4 273,0 4 546,3 −97,9 3 250,3 34 004,8 0,0
2019 - 09 28 654,4 28 654,4 24 585,3 4 069,2 0,0 4 437,1 4 578,6 263,7 3 822,5 34 111,4 0,0
2019 - 10 29 286,5 29 286,5 25 243,1 4 043,4 0,0 3 631,9 4 600,9 −854,0 2 774,1 33 891,2 0,0
2019 - 11 29 594,1 29 594,1 25 608,7 3 985,4 0,0 3 797,7 4 629,9 −1 113,2 3 041,9 33 866,7 0,0
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-14