Lietuvos bankas

Likvidus ir aukšto kreditingumo užsienio turtas, valdomas Lietuvos banko. Oficialiosios tarptautinės atsargos prireikus gali būti panaudotos netiesiogiai reguliuojant tarptautinių mokėjimų disbalansą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Grynasis auksas trojos uncijomis (milijonai)

Iš viso Oficialiosios tarptautinės atsargos
Piniginis auksas Specialiosios skolinimosi teisės Atsargų pozicijos TVF Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas
iš viso kiekis mln. Trojos uncijų iš viso pinigai ir indėliai vertybiniai popieriai išvestinės finansinės priemonės kiti reikalavimai
iš viso reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB reikalavimai kitiems subjektams (bankams) iš viso skolos vertybiniai nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos
iš viso trumpalaikiai ilgalaikiai
2019 - 05 3 892,3 218,0 0,187 169,8 34,6 3 469,9 650,5 650,0 0,5 2 819,4 2 498,6 - 2 498,6 320,9 - -
2019 - 06 4 866,5 232,6 0,187 167,9 34,3 4 431,8 1 609,5 1 607,8 1,8 2 822,3 2 505,3 - 2 505,3 317,0 - -
2019 - 07 3 964,6 240,7 0,187 169,5 46,9 3 507,5 656,5 654,8 1,8 2 851,0 2 528,3 - 2 528,3 322,7 - -
2019 - 08 4 129,7 258,9 0,187 170,4 47,2 3 653,2 610,2 609,5 0,7 3 042,9 2 713,6 - 2 713,6 329,3 - -
2019 - 09 4 691,1 255,3 0,187 171,9 47,6 4 216,3 1 257,6 1 256,4 1,3 2 958,7 2 637,0 - 2 637,0 321,7 - -
2019 - 10 4 017,4 253,0 0,187 170,0 47,0 3 547,3 936,0 935,3 0,6 2 611,4 2 279,3 - 2 279,3 332,1 - -
2019 - 11 4 073,8 247,8 0,187 171,7 47,5 3 606,8 915,7 915,1 0,6 2 691,1 2 353,4 - 2 353,4 337,7 - -
2019 - 12 4 526,9 253,5 0,187 169,7 56,8 4 046,9 2 105,5 2 104,8 0,7 1 941,4 1 611,5 - 1 611,5 329,9 - -
2020 - 01 4 113,6 267,9 0,187 171,4 57,4 3 616,9 821,5 820,7 0,9 2 795,3 2 525,9 - 2 525,9 269,5 - -
2020 - 02 4 317,5 276,5 0,187 172,1 57,6 3 811,3 800,5 697,2 103,4 3 010,7 2 738,7 - 2 738,7 272,1 - -
2020 - 03 4 748,7 274,6 0,187 171,5 57,4 4 245,2 1 223,8 1 215,1 8,8 3 021,4 2 403,2 - 2 403,2 618,3 - -
2020 - 04 4 190,4 294,9 0,187 172,9 57,8 3 664,8 451,2 448,6 2,6 3 213,6 2 507,7 - 2 507,7 705,8 - -
2020 - 05 4 162,4 290,4 0,187 169,7 85,1 3 617,2 479,6 478,4 1,2 3 137,6 2 393,2 - 2 393,2 744,4 - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07