Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 15 721,32 16 277,13 16 219,37 14 732,13 17 347,42 18 524,90 18 768,83 17 601,30 17 710,69
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 301,06 1 297,20 1 318,09 1 212,68 1 379,10 1 367,57 1 387,40 1 398,94 1 460,62
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,59 3,62 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 237,34 1 234,45 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 327,56 1 412,92
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43 16 202,36 16 250,07
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43
1.2.2. Paskolos 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64
2. Lietuvos bankas 6 205,63 5 241,11 4 355,14 4 017,73 4 339,94 4 212,89 4 117,64 4 979,65 5 977,54
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 955,89 4 813,84 5 812,85
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 899,23 4 813,84 5 812,85
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - 56,66 - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 2 926,56 2 628,36 3 058,53 2 748,41 2 853,17 3 627,41 2 993,13 2 679,62 2 854,67
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 906,00 2 607,70 3 037,87 2 727,73 2 832,45 3 606,74 2 972,37 2 658,89 2 833,94
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 883,25 2 574,49 3 008,43 2 712,49 2 764,70 3 548,75 2 933,00 2 515,33 2 700,26
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,04 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 19,71 29,24 23,62 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 5 827,39 5 925,38 5 687,55 5 793,90 5 925,86 5 995,51 6 159,67 6 515,83 7 062,80
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 532,23 2 531,85 2 353,16 2 462,88 2 276,42 2 362,82 2 524,70 2 751,48 3 041,96
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 106,75 95,36 93,48 93,84 98,37 101,44 109,11 108,17 110,94
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 353,95 2 146,65 2 225,48 2 376,99 2 565,49 2 841,66
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 11,21 10,53 12,36 15,09 31,40 35,60 38,05 53,93 63,60
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 295,16 3 393,53 3 334,39 3 331,02 3 649,44 3 632,69 3 634,97 3 764,35 4 020,84
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 835,03 873,57 898,00 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89 1 207,97 1 452,32
4.2.2. Paskolos 2 460,13 2 519,96 2 436,39 2 438,51 2 478,01 2 455,10 2 420,08 2 556,38 2 568,52
4a. Kitos finansų bendrovės 1 316,17 1 330,66 1 249,93 1 242,27 1 252,03 1 257,17 1 249,90 1 305,67 1 351,01
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 55,60 49,37 45,97 52,08 74,49 77,54 106,66 138,20 164,48
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,75 0,07 - - - - 0,15 0,15 0,15
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 39,67 35,25 35,38 36,02 37,30 36,42 34,44 33,07 36,57
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,04 5,51 1,25 2,85 8,99 9,54 36,90 57,30 69,87
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 10,14 8,54 9,34 13,21 28,20 31,58 35,17 47,68 57,89
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 260,57 1 281,29 1 203,96 1 190,19 1 177,54 1 179,63 1 143,24 1 167,47 1 186,53
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,82 2,90 2,80 2,83 3,37 1,96 1,87 1,88 1,48
4a.2.2. Paskolos 1 257,75 1 278,39 1 201,16 1 187,36 1 174,17 1 177,67 1 141,37 1 165,59 1 185,05
4b. Ne finansų bendrovės 4 496,47 4 579,10 4 425,95 4 541,18 4 664,85 4 727,99 4 901,13 5 200,10 5 704,87
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 461,97 2 466,94 2 295,60 2 400,42 2 193,02 2 275,00 2 409,52 2 603,30 2 870,64
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,38 1,39 1,29 - - 0,30 0,40 23,74 25,61
4b.1.2. Paskolos 67,05 60,08 58,07 57,79 61,04 64,99 74,64 75,07 74,34
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 392,47 2 403,48 2 233,22 2 340,75 2 128,78 2 205,69 2 331,60 2 498,24 2 764,98
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 1,07 1,99 3,02 1,88 3,20 4,02 2,88 6,25 5,71
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 034,50 2 112,16 2 130,35 2 140,76 2 471,83 2 452,99 2 491,61 2 596,80 2 834,23
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 832,21 870,67 895,20 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02 1 206,09 1 450,84
4b.2.2. Paskolos 1 202,29 1 241,49 1 235,15 1 251,08 1 303,77 1 277,36 1 278,59 1 390,71 1 383,39
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 14,75 15,62 11,67 10,45 8,98 10,35 8,64 10,06 6,92
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 14,66 15,54 11,59 10,38 8,91 10,28 8,52 9,98 6,84
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 14,63 15,51 11,56 10,35 8,88 10,25 8,49 9,95 6,81
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 859,50 5 043,31 4 945,87 4 943,37 5 134,53 5 143,48 5 417,47 5 178,12 5 125,26
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 162,51 137,26 114,44 104,96 242,81 259,23 256,07 248,66 132,62
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 568,50 2 657,10 2 396,59 2 388,11 2 425,22 2 509,11 2 444,66 2 637,10 2 659,18
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 2 128,49 2 248,95 2 434,84 2 450,30 2 466,50 2 375,14 2 716,74 2 292,36 2 333,46
A. Bendroji skola užsieniui 35 540,40 35 115,29 34 266,46 32 235,54 35 600,92 37 504,19 37 456,74 36 954,52 38 730,96
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 12 777,27 11 506,23 10 894,92 10 250,01 10 659,37 11 385,03 10 840,36 11 623,15 13 149,37
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 22 763,13 23 609,06 23 371,54 21 985,53 24 941,55 26 119,16 26 616,38 25 331,37 25 581,59
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 11 705,94 11 865,70 11 773,16 10 417,97 11 481,86 12 723,10 12 583,77 11 364,03 11 131,01
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 11 705,94 11 865,70 11 773,16 10 417,97 11 481,86 12 723,10 12 583,77 11 364,03 11 131,01
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 20,55 20,65 20,65 20,66 20,70 20,69 20,72 20,72 20,72
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 20,55 20,65 20,65 20,66 20,70 20,69 20,72 20,72 20,72
4. Kiti sektoriai 804,31 816,17 840,58 862,64 1 147,78 1 112,08 1 114,32 1 138,72 1 392,79
4.1. Trumpalaikiai 2,14 2,14 1,29 - - 0,30 0,55 23,95 25,75
4.2. Ilgalaikiai 802,17 814,03 839,29 862,64 1 147,78 1 111,78 1 113,77 1 114,77 1 367,04
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24