Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 14 732,13 17 347,42 18 524,90 18 768,83 17 607,70 17 708,89 18 622,50 18 294,16 15 631,90
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 212,68 1 379,10 1 367,57 1 387,40 1 405,34 1 458,82 1 750,66 1 786,41 1 811,51
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90 34,90 80,86 -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80 13,35 2,41 4,54
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 333,96 1 411,12 1 702,41 1 703,14 1 806,97
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43 16 202,36 16 250,07 16 871,84 16 507,75 13 820,39
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37 12 394,24 11 984,43 12 616,60 12 262,75 9 552,58
1.2.2. Paskolos 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06 3 808,12 4 265,64 4 255,24 4 245,00 4 267,81
2. Lietuvos bankas 4 017,73 4 339,94 4 212,89 4 117,64 4 979,45 5 977,34 4 759,57 6 221,53 4 160,11
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 955,89 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 528,82 3 462,07
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 899,23 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 441,64 3 462,07
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - 56,66 - - - 87,18 -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71 698,04
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 171,01 168,54 164,99 161,75 165,81 164,69 682,23 692,71 698,04
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 2 748,41 2 853,17 3 627,41 2 993,13 2 680,72 2 854,37 2 797,82 5 996,43 6 947,63
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 727,73 2 832,45 3 606,74 2 972,37 2 659,99 2 833,64 2 777,09 5 945,05 6 893,51
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 2 712,49 2 764,70 3 548,75 2 933,00 2 516,43 2 699,96 2 649,32 5 892,76 6 736,08
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61 2,39
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68 155,04
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73 51,38 54,12
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 20,68 20,72 20,67 20,76 20,73 20,73 20,73 51,38 54,12
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 5 793,90 5 925,86 5 995,51 6 159,67 6 481,17 7 042,52 7 140,31 6 696,38 7 110,75
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 462,88 2 276,42 2 362,82 2 524,70 2 751,99 3 060,72 3 126,84 3 204,83 3 704,16
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,00 - 0,30 0,55 23,89 25,76 27,90 29,11 18,40
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 93,84 98,37 101,44 109,11 107,50 110,00 232,10 234,55 234,95
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 353,95 2 146,65 2 225,48 2 376,99 2 566,67 2 861,32 2 800,88 2 875,30 3 362,63
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 15,09 31,40 35,60 38,05 53,93 63,64 65,96 65,87 88,18
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 331,02 3 649,44 3 632,69 3 634,97 3 729,18 3 981,80 4 013,47 3 491,55 3 406,59
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89 1 207,97 1 452,32 1 445,57 1 435,90 1 354,92
4.2.2. Paskolos 2 438,51 2 478,01 2 455,10 2 420,08 2 521,21 2 529,48 2 567,90 2 055,65 2 051,67
4a. Kitos finansų bendrovės 1 242,27 1 252,03 1 257,17 1 249,90 1 270,87 1 334,10 1 383,53 862,00 914,70
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 52,08 74,49 77,54 106,66 138,24 186,21 227,02 213,06 263,65
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,00 0,10
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 36,02 37,30 36,42 34,44 33,07 36,39 136,28 121,63 121,51
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,85 8,99 9,54 36,90 57,32 91,75 32,81 31,06 68,22
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 13,21 28,20 31,58 35,17 47,70 57,92 57,78 60,37 73,82
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 190,19 1 177,54 1 179,63 1 143,24 1 132,63 1 147,89 1 156,51 648,94 651,05
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,83 3,37 1,96 1,87 1,88 1,48 1,80 1,60 1,69
4a.2.2. Paskolos 1 187,36 1 174,17 1 177,67 1 141,37 1 130,75 1 146,41 1 154,71 647,34 649,36
4b. Ne finansų bendrovės 4 541,18 4 664,85 4 727,99 4 901,13 5 200,23 5 701,50 5 744,64 5 823,46 6 175,26
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 400,42 2 193,02 2 275,00 2 409,52 2 603,76 2 867,67 2 887,76 2 980,93 3 419,83
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 0,30 0,40 23,74 25,61 27,75 29,11 18,30
4b.1.2. Paskolos 57,79 61,04 64,99 74,64 74,40 73,58 95,79 112,89 113,41
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 340,75 2 128,78 2 205,69 2 331,60 2 499,39 2 762,76 2 756,04 2 833,43 3 273,76
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 1,88 3,20 4,02 2,88 6,23 5,72 8,18 5,50 14,36
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 140,76 2 471,83 2 452,99 2 491,61 2 596,47 2 833,83 2 856,88 2 842,53 2 755,43
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02 1 206,09 1 450,84 1 443,77 1 434,30 1 353,23
4b.2.2. Paskolos 1 251,08 1 303,77 1 277,36 1 278,59 1 390,38 1 382,99 1 413,11 1 408,23 1 402,20
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 10,45 8,98 10,35 8,64 10,07 6,92 12,14 10,92 20,79
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 10,38 8,91 10,28 8,52 9,99 6,84 12,06 10,84 20,68
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 10,35 8,88 10,25 8,49 9,96 6,81 12,03 10,81 20,65
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,07 0,07 0,07 0,12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 943,37 5 134,53 5 143,48 5 417,47 5 247,64 5 212,94 5 350,14 5 239,30 5 709,70
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 104,96 242,81 259,23 256,07 249,96 144,96 188,00 165,55 152,38
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 388,11 2 425,22 2 509,11 2 444,66 2 674,67 2 704,58 2 758,43 2 535,45 3 138,17
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 2 450,30 2 466,50 2 375,14 2 716,74 2 323,01 2 363,40 2 403,71 2 538,30 2 419,15
A. Bendroji skola užsieniui 32 235,54 35 600,92 37 504,19 37 456,74 36 996,68 38 796,06 38 670,34 42 447,80 39 560,09
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 10 250,01 10 659,37 11 385,03 10 840,36 11 630,96 13 165,83 11 731,93 16 465,11 15 871,25
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 21 985,53 24 941,55 26 119,16 26 616,38 25 365,72 25 630,23 26 938,41 25 982,69 23 688,84
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 10 417,97 11 481,86 12 723,10 12 583,77 11 364,03 11 131,00 11 756,69 11 675,54 9 916,47
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 10 417,97 11 481,86 12 723,10 12 583,77 11 364,03 11 131,00 11 756,69 11 675,54 9 916,47
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 20,66 20,70 20,69 20,72 20,72 20,72 20,72 51,35 54,12
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 20,66 20,70 20,69 20,72 20,72 20,72 20,72 51,35 54,12
4. Kiti sektoriai 862,64 1 147,78 1 112,08 1 114,32 1 138,71 1 392,78 1 396,06 1 418,39 1 404,12
4.1. Trumpalaikiai - - 0,30 0,55 23,95 25,75 27,85 29,11 18,55
4.2. Ilgalaikiai 862,64 1 147,78 1 111,78 1 113,77 1 114,76 1 367,03 1 368,21 1 389,28 1 385,57
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24