Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 13 196,45 13 326,62 13 649,57 15 632,14 16 190,95 16 137,99 14 649,83 17 263,19 18 445,63
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 946,42 1 002,90 994,14 1 211,88 1 211,02 1 236,71 1 130,38 1 294,87 1 281,90
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91 8,94 8,93
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 921,84 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 155,95 1 142,99
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 250,03 12 323,72 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 163,73
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89
1.2.2. Paskolos 1 783,65 1 788,96 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 233,84
2. Lietuvos bankas 9 727,14 9 386,12 8 485,37 6 205,63 5 241,11 4 355,14 4 017,73 4 339,94 4 212,69
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 4 042,33 3 756,60 2 930,93 2 924,89 2 628,33 3 058,60 2 748,47 2 853,14 3 627,41
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 607,67 3 037,94 2 727,79 2 832,42 3 606,74
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,50 2 712,56 2 764,67 3 548,75
3.1.3. Paskolos - - - - 0,00 - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62 13,72 66,18 56,34
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67
3.2.2. Paskolos - - - - 0,00 - - - -
4. Kiti sektoriai 5 710,55 5 674,79 5 570,56 5 899,58 5 985,24 5 794,48 5 870,02 5 919,38 6 121,74
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 673,82 2 674,05 2 450,10 2 574,45 2 572,49 2 397,27 2 482,61 2 310,43 2 411,61
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 208,63 226,58 146,81 148,97 136,00 137,59 134,00 129,18 127,74
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 454,02 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 334,55 2 150,87 2 248,58
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 8,53 6,36 10,93 11,21 10,53 12,36 14,06 30,38 34,99
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 036,73 3 000,74 3 120,46 3 325,13 3 412,75 3 397,21 3 387,41 3 608,95 3 710,13
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 814,04 808,89 824,77 835,03 873,57 898,00 892,51 1 171,43 1 177,57
4.2.2. Paskolos 2 222,69 2 191,85 2 295,69 2 490,10 2 539,18 2 499,21 2 494,90 2 437,52 2 532,56
4a. Kitos finansų bendrovės 1 255,03 1 291,03 1 320,97 1 390,18 1 402,34 1 325,03 1 313,13 1 313,22 1 315,89
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 154,38 173,79 96,84 97,28 89,45 89,62 91,77 101,64 107,82
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 3,22 2,24 0,75 0,07 - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 144,06 162,09 81,70 81,35 75,33 79,03 75,88 67,85 62,67
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,35 2,60 3,47 5,04 5,51 1,25 2,68 5,59 13,57
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,97 5,88 9,43 10,14 8,54 9,34 13,21 28,20 31,58
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 100,65 1 117,24 1 224,13 1 292,90 1 312,89 1 235,41 1 221,36 1 211,58 1 208,07
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,40 1,78 2,75 2,82 2,90 2,80 2,83 3,37 1,96
4a.2.2. Paskolos 1 098,25 1 115,46 1 221,38 1 290,08 1 309,99 1 232,61 1 218,53 1 208,21 1 206,11
4b. Ne finansų bendrovės 4 437,27 4 365,50 4 233,24 4 494,65 4 567,28 4 457,78 4 546,46 4 597,18 4 795,50
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 501,27 2 482,08 2 337,04 2 462,51 2 467,50 2 296,06 2 380,48 2 199,88 2 293,51
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29 - - 0,30
4b.1.2. Paskolos 64,47 64,40 65,08 67,59 60,64 58,53 58,09 61,30 65,04
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 433,60 2 416,20 2 269,18 2 392,47 2 403,48 2 233,22 2 321,54 2 136,40 2 224,76
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,56 0,48 1,50 1,07 1,99 3,02 0,85 2,18 3,41
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 936,00 1 883,42 1 896,20 2 032,14 2 099,78 2 161,72 2 165,98 2 397,30 2 501,99
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 811,64 807,11 822,02 832,21 870,67 895,20 889,68 1 168,06 1 175,61
4b.2.2. Paskolos 1 124,36 1 076,31 1 074,18 1 199,93 1 229,11 1 266,52 1 276,30 1 229,24 1 326,38
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 18,25 18,26 16,35 14,75 15,62 11,67 10,43 8,98 10,35
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 18,17 18,18 16,22 14,66 15,54 11,59 10,36 8,91 10,28
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 18,07 18,09 16,19 14,63 15,51 11,56 10,33 8,88 10,25
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 426,39 3 397,41 3 620,61 3 658,87 3 835,66 3 700,59 3 885,42 3 864,78 3 900,54
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 201,74 151,86 168,34 167,03 141,80 118,09 119,75 247,71 253,13
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 320,58 2 310,62 2 426,69 2 510,47 2 592,09 2 347,29 2 344,57 2 371,26 2 433,95
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 904,07 934,93 1 025,58 981,37 1 101,77 1 235,21 1 421,10 1 245,81 1 213,46
A. Bendroji skola užsieniui 36 102,86 35 541,54 34 257,04 34 321,11 33 881,29 33 046,80 31 171,47 34 240,43 36 308,01
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 204,34 16 632,26 14 670,28 12 728,64 11 460,66 10 857,72 10 187,50 10 609,12 11 347,95
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 898,52 18 909,28 19 586,76 21 592,47 22 420,63 22 189,08 20 983,97 23 631,31 24 960,06
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70 11 773,16 10 417,97 11 481,86 12 723,10
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70 11 773,16 10 417,97 11 481,86 12 723,10
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 21,05 20,60 20,65 20,55 20,65 20,65 20,66 20,70 20,69
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 21,05 20,60 20,65 20,55 20,65 20,65 20,66 20,70 20,69
4. Kiti sektoriai 814,24 816,45 817,26 804,31 816,17 840,58 862,64 1 147,78 1 112,08
4.1. Trumpalaikiai 2,65 4,25 3,54 2,14 2,14 1,29 - - 0,30
4.2. Ilgalaikiai 811,59 812,20 813,72 802,17 814,03 839,29 862,64 1 147,78 1 111,78
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24