Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 666,60 15 649,76 16 209,36 16 160,45
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 229,50 1 229,43 1 259,17
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 163,11 1 164,01 1 164,01
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85
1.2.2. Paskolos 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43
2. Lietuvos bankas 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37 6 205,63 5 241,11 4 355,14
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 4 747,53 3 966,03 3 964,44 4 042,33 3 756,60 2 930,93 2 924,89 2 628,33 3 058,53
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 607,67 3 037,87
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,43
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 4 810,87 4 840,84 5 054,18 5 694,55 5 656,91 5 548,77 5 872,47 5 956,88 5 732,01
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 300,10 2 344,76 2 544,07 2 673,39 2 672,46 2 450,65 2 573,06 2 572,19 2 396,56
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 147,36 149,07 137,26 138,57
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,93 9,72 8,97 10,67
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 510,77 2 496,08 2 510,11 3 021,16 2 984,45 3 098,12 3 299,41 3 384,69 3 335,45
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96 873,42 862,62
4.2.2. Paskolos 2 212,15 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 273,35 2 464,45 2 511,27 2 472,83
4a. Kitos finansų bendrovės 1 132,20 1 173,65 1 210,06 1 254,10 1 285,31 1 316,89 1 383,20 1 395,75 1 319,03
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 129,06 140,68 145,46 154,05 173,21 96,09 94,74 87,38 87,18
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,84 0,00 - - 3,22 2,24 0,75 0,07 -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 120,07 126,81 135,16 143,73 161,51 80,95 80,30 74,82 78,28
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04 5,51 1,25
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98 7,65
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 003,14 1 032,97 1 064,60 1 100,05 1 112,10 1 220,80 1 288,46 1 308,37 1 231,85
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75 2,61
4a.2.2. Paskolos 1 000,79 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 218,05 1 285,71 1 305,62 1 229,24
4b. Ne finansų bendrovės 3 664,05 3 651,99 3 825,65 4 422,16 4 353,38 4 215,53 4 474,53 4 545,51 4 401,32
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 156,53 2 188,96 2 380,22 2 501,13 2 481,11 2 338,34 2 463,67 2 469,27 2 297,80
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29
4b.1.2. Paskolos 65,98 63,10 66,10 64,37 63,39 66,38 68,74 62,41 60,26
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 089,74 2 124,13 2 310,64 2 433,56 2 416,24 2 269,18 2 392,48 2 403,48 2 233,23
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,50 1,07 1,99 3,02
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 507,52 1 463,03 1 445,43 1 921,03 1 872,27 1 877,19 2 010,86 2 076,24 2 103,52
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21 870,67 860,01
4b.2.2. Paskolos 1 211,25 1 172,18 1 154,15 1 109,39 1 065,16 1 055,17 1 178,65 1 205,57 1 243,51
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 14,62 15,20 18,47 18,29 18,22 16,35 14,74 15,62 11,66
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 14,51 15,12 18,39 18,21 18,14 16,22 14,65 15,54 11,58
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 14,49 15,09 18,27 18,11 18,05 16,19 14,62 15,51 11,55
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 570,03 3 595,21 3 784,00 3 633,69
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 225,00 246,44 209,59 204,56 165,08 171,19 168,62 145,09 133,12
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 273,26 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 389,71 2 471,36 2 559,95 2 385,80
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 1 076,55 1 173,11 899,43 902,74 931,80 1 009,13 955,23 1 078,96 1 114,77
A. Bendroji skola užsieniui 35 447,89 35 512,41 35 528,04 36 083,77 35 532,50 34 201,70 34 247,96 33 819,68 32 939,82
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 610,71 16 906,28 17 147,22 17 219,88 16 647,18 14 687,86 12 744,87 11 478,77 10 879,40
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 19 837,18 18 606,13 18 380,82 18 863,89 18 885,32 19 513,84 21 503,09 22 340,91 22 060,42
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70 11 773,16
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70 11 773,16
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65 20,55 20,65 20,65
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65 20,55 20,65 20,65
4. Kiti sektoriai 289,68 284,97 288,74 814,24 816,45 817,26 804,24 816,02 840,39
4.1. Trumpalaikiai 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54 2,14 2,14 1,29
4.2. Ilgalaikiai 288,66 283,88 286,15 811,59 812,20 813,72 802,10 813,88 839,10
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24