Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 13 991,59 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 667,41 15 653,54 16 209,36
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57 1 229,43
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18 1 164,01
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24 14 422,97 14 979,93
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90
1.2.2. Paskolos 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34 1 725,03
2. Lietuvos bankas 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37 6 205,63 5 241,11
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65 171,63
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 4 925,87 4 747,53 3 966,03 3 964,44 4 042,33 3 756,60 2 930,93 2 924,89 2 723,96
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 925,81 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 703,30
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 4 898,90 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 670,12
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56 20,66
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 4 711,92 4 810,87 4 840,84 5 054,18 5 694,55 5 656,91 5 542,49 5 842,29 5 932,21
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 336,42 2 300,10 2 344,76 2 544,07 2 673,39 2 672,46 2 447,18 2 540,12 2 558,20
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13 1,46
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 180,10 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 143,95 143,13 129,52
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,74 2 385,08 2 418,16
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,97 9,78 9,06
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 375,50 2 510,77 2 496,08 2 510,11 3 021,16 2 984,45 3 095,31 3 302,17 3 374,01
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 299,58 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96 873,42
4.2.2. Paskolos 2 075,92 2 212,15 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 270,54 2 467,21 2 500,59
4a. Kitos finansų bendrovės 1 115,44 1 132,20 1 173,65 1 210,06 1 254,10 1 285,31 1 311,82 1 378,16 1 391,24
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 124,29 129,06 140,68 145,46 154,05 173,21 95,76 94,41 87,27
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,84 0,84 0,00 - - 3,22 2,24 0,75 0,07
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 113,66 120,07 126,81 135,16 143,73 161,51 80,62 79,97 74,71
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,93 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04 5,51
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65 6,98
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 991,15 1 003,14 1 032,97 1 064,60 1 100,05 1 112,10 1 216,06 1 283,75 1 303,97
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75 2,75
4a.2.2. Paskolos 989,85 1 000,79 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 213,31 1 281,00 1 301,22
4b. Ne finansų bendrovės 3 579,05 3 664,05 3 651,99 3 825,65 4 422,16 4 353,38 4 214,32 4 449,39 4 525,35
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 194,81 2 156,53 2 188,96 2 380,22 2 501,13 2 481,11 2 335,20 2 431,06 2 455,39
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38 1,39
4b.1.2. Paskolos 66,42 65,98 63,10 66,10 64,37 63,39 63,30 63,13 54,78
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 127,96 2 089,74 2 124,13 2 310,64 2 433,56 2 416,24 2 269,08 2 365,42 2 397,14
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54 1,13 2,08
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 384,24 1 507,52 1 463,03 1 445,43 1 921,03 1 872,27 1 879,12 2 018,33 2 069,96
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 298,28 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21 870,67
4b.2.2. Paskolos 1 085,96 1 211,25 1 172,18 1 154,15 1 109,39 1 065,16 1 057,10 1 186,12 1 199,29
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 17,43 14,62 15,20 18,47 18,29 18,22 16,35 14,74 15,62
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17,32 14,51 15,12 18,39 18,21 18,14 16,22 14,65 15,54
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,02 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 17,30 14,49 15,09 18,27 18,11 18,05 16,19 14,62 15,51
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09 0,08
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 318,53 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 448,67 3 482,38 3 751,79
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 193,35 225,00 246,44 209,59 204,56 165,08 184,78 194,48 162,02
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 358,31 2 273,26 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 354,82 2 432,18 2 515,17
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 766,87 1 076,55 1 173,11 899,43 902,74 931,80 909,07 855,72 1 074,60
A. Bendroji skola užsieniui 34 183,57 35 447,89 35 512,41 35 528,04 36 083,77 35 532,50 34 074,87 34 108,73 33 858,43
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 321,47 15 610,71 16 906,28 17 147,22 17 219,88 16 647,18 14 684,39 12 713,00 11 560,41
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 862,10 19 837,18 18 606,13 18 380,82 18 863,89 18 885,32 19 390,48 21 395,73 22 298,02
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 10 251,89 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 10 251,89 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 0,06 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65 20,55 20,65
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 0,06 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65 20,55 20,65
4. Kiti sektoriai 292,22 289,68 284,97 288,74 814,24 816,45 817,25 804,23 816,01
4.1. Trumpalaikiai 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54 2,14 2,14
4.2. Ilgalaikiai 291,37 288,66 283,88 286,15 811,59 812,20 813,71 802,09 813,88
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24