Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 13 448,78 14 535,97 13 898,53 14 406,49 13 179,32 13 184,01 13 212,37 13 305,78 13 682,46
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 874,00 904,67 894,78 836,35 932,28 961,81 962,34 981,83 1 026,22
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 79,04 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15,90 24,09 15,97 15,12 15,32 15,28 12,53 6,48 8,81
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 779,06 814,54 812,77 809,23 904,96 934,53 937,81 956,82 998,88
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 574,78 13 631,30 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 754,13 11 815,52 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94
1.2.2. Paskolos 1 820,65 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30
2. Lietuvos bankas 7 733,96 6 001,84 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 174,29 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 5 191,43 5 661,97 4 924,17 4 746,67 3 965,18 3 963,59 4 041,47 3 755,45 2 930,89
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 191,08 5 661,85 4 924,11 4 728,19 3 946,56 3 944,87 4 021,50 3 734,84 2 910,23
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 5 043,12 5 630,88 4 897,20 4 699,00 3 809,70 3 914,87 3 984,15 3 707,46 2 891,07
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,83 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 146,13 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,35 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 795,79 3 969,18 4 619,26 4 712,09 4 754,63 4 962,32 5 606,68 5 572,47 5 517,10
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 230,46 2 335,45 2 304,02 2 265,29 2 308,11 2 507,92 2 638,20 2 630,61 2 410,09
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,07 0,97 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 164,76 138,97 147,70 151,26 153,29 165,23 173,01 183,14 141,62
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 056,51 2 187,90 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 253,98
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 8,12 7,61 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,97
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 565,33 1 633,73 2 315,24 2 446,80 2 446,52 2 454,40 2 968,48 2 941,86 3 107,01
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,93 0,52 299,58 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77
4.2.2. Paskolos 1 564,40 1 633,21 2 015,66 2 148,18 2 153,27 2 160,72 2 154,44 2 132,97 2 282,24
4a. Kitos finansų bendrovės 836,45 847,18 1 034,41 1 047,40 1 099,66 1 134,00 1 179,79 1 201,77 1 321,05
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 36,53 35,73 92,47 94,92 104,02 109,37 118,82 130,98 93,28
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,98 0,88 0,84 0,84 0,00 - - 3,22 2,24
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 26,31 26,29 81,84 85,93 90,15 99,07 108,50 119,28 78,14
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,35 1,20 2,93 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,89 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 799,92 811,45 941,94 952,48 995,64 1 024,63 1 060,97 1 070,79 1 227,77
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,53 0,35 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75
4a.2.2. Paskolos 799,39 811,10 940,64 950,13 993,24 1 022,23 1 058,57 1 069,01 1 225,02
4b. Ne finansų bendrovės 2 942,44 3 104,72 3 567,50 3 650,15 3 639,77 3 809,84 4 408,64 4 352,44 4 179,70
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 177,12 2 282,53 2 194,28 2 155,91 2 188,97 2 380,15 2 501,21 2 481,45 2 300,59
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,09 0,09 - 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28
4b.1.2. Paskolos 138,45 112,65 65,83 65,30 63,11 66,04 64,41 63,77 63,45
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 038,35 2 169,54 2 128,02 2 089,80 2 124,13 2 310,63 2 433,60 2 416,20 2 234,32
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,23 0,25 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 765,32 822,19 1 373,22 1 494,24 1 450,80 1 429,69 1 907,43 1 870,99 1 879,11
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,40 0,17 298,28 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02
4b.2.2. Paskolos 764,92 822,02 1 074,94 1 197,97 1 159,95 1 138,41 1 095,79 1 063,88 1 057,09
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 16,90 17,28 17,35 14,54 15,20 18,48 18,25 18,26 16,35
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 16,81 17,19 17,27 14,46 15,12 18,40 18,17 18,18 16,22
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16,81 17,16 17,24 14,43 15,09 18,28 18,07 18,09 16,19
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 312,70 3 417,00 3 367,87 3 590,61 3 711,30 3 432,31 3 352,78 3 380,33 3 366,86
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 169,38 193,51 196,13 229,54 228,54 191,67 202,99 195,22 184,03
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 227,11 2 250,77 2 338,33 2 243,27 2 262,11 2 340,17 2 245,70 2 263,30 2 339,62
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 916,21 972,72 833,41 1 117,80 1 220,65 900,47 904,09 921,81 843,21
A. Bendroji skola užsieniui 33 482,66 33 585,96 34 045,49 35 270,99 35 454,17 35 403,50 35 940,44 35 400,15 33 982,68
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 15 855,21 14 736,43 15 194,31 15 481,98 16 868,73 17 110,17 17 183,78 16 566,60 14 662,31
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 17 627,45 18 849,53 18 851,18 19 789,01 18 585,44 18 293,33 18 756,66 18 833,55 19 320,37
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 9 753,12 10 848,28 10 251,89 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 9 753,12 10 848,28 10 251,89 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 0,33 0,11 0,06 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 0,33 0,11 0,06 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65
4. Kiti sektoriai 1,73 1,48 292,22 289,68 284,97 288,74 814,24 816,45 817,25
4.1. Trumpalaikiai 1,09 0,97 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54
4.2. Ilgalaikiai 0,64 0,51 291,37 288,66 283,88 286,15 811,59 812,20 813,71
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24