Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 15 593,61 15 267,54 14 626,68 15 643,05 15 602,43 17 261,59 16 879,10 17 794,55 19 408,93
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61 2 013,88
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,10 3,86 4,03 4,35 7,07 10,22 10,78 7,82 11,67
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 692,88 1 818,04 1 910,08 1 670,56 1 606,20 2 268,11 2 218,16 1 928,79 2 002,21
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 895,63 13 445,64 12 712,57 13 968,14 13 989,16 14 983,26 14 650,16 15 857,94 17 395,05
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 9 552,58 9 164,68 8 496,97 9 653,73 9 608,40 10 660,69 10 338,02 11 116,99 12 275,52
1.2.2. Paskolos 4 343,05 4 280,96 4 215,60 4 314,41 4 380,76 4 322,57 4 312,14 4 740,95 5 119,53
2. Lietuvos bankas 4 160,11 4 453,47 5 199,47 4 658,34 4 386,26 4 161,18 3 992,20 4 077,29 3 939,67
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 956,77 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90 3 252,79
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 886,82 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90 3 252,79
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - 69,95 - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39 686,88
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 698,04 716,20 735,42 701,57 693,50 686,38 695,23 681,39 686,88
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 8 496,89 10 103,40 11 251,50 12 104,11 12 691,45 13 340,16 13 477,03 14 168,03 14 826,04
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 8 442,77 10 049,28 11 197,38 11 992,04 12 578,43 13 200,53 13 335,76 13 991,02 14 643,16
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 8 237,39 9 783,18 10 805,63 11 716,63 11 662,16 12 136,98 12 113,86 12 346,00 12 779,73
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16,61 30,86 30,70 23,26 13,40 0,47 1,16 0,82 0,61
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 188,77 235,24 361,05 252,15 902,87 1 063,08 1 220,74 1 644,20 1 862,82
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01 182,88
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 54,12 54,12 54,12 112,07 113,02 139,63 141,27 177,01 182,88
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 7 314,09 7 013,52 7 086,98 7 055,48 6 758,51 7 014,16 6 785,16 6 867,37 7 391,57
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 700,12 4 007,70 4 069,88 4 049,99 3 767,30 3 923,44 3 777,57 3 659,83 4 221,65
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 18,40 18,55 18,59 19,52 1,92 1,31 0,95 1,80 1,83
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 205,35 193,90 198,17 200,31 192,75 295,37 233,52 175,90 216,75
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 358,32 3 674,31 3 745,93 3 719,20 3 453,56 3 505,17 3 411,72 3 338,56 3 773,62
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 118,05 120,94 107,19 110,96 119,07 121,59 131,38 143,57 229,45
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 613,97 3 005,82 3 017,10 3 005,49 2 991,21 3 090,72 3 007,59 3 207,54 3 169,92
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 354,92 1 298,51 1 259,41 1 258,54 1 292,68 1 300,23 1 201,36 1 230,30 1 233,95
4.2.2. Paskolos 2 259,05 1 707,31 1 757,69 1 746,95 1 698,53 1 790,49 1 806,23 1 977,24 1 935,97
4a. Kitos finansų bendrovės 1 092,67 586,18 600,99 609,60 604,26 572,31 583,61 602,74 700,92
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 284,02 307,62 298,08 304,11 299,60 256,71 258,42 255,77 353,17
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,10 0,10 0,10 0,60 0,50 0,50 0,50 0,00 -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 121,51 116,57 118,27 119,67 105,18 98,09 90,68 85,72 85,24
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 61,54 77,46 76,28 76,65 86,10 47,73 50,01 54,95 77,04
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 100,87 113,49 103,43 107,19 107,82 110,39 117,23 115,10 190,89
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 808,65 278,56 302,91 305,49 304,66 315,60 325,19 346,97 347,75
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,69 1,43 1,43 1,37 12,49 17,19 19,49 18,88 22,00
4a.2.2. Paskolos 806,96 277,13 301,48 304,12 292,17 298,41 305,70 328,09 325,75
4b. Ne finansų bendrovės 6 200,63 6 411,24 6 466,40 6 427,40 6 135,70 6 422,59 6 179,77 6 238,66 6 667,90
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 395,42 3 684,09 3 752,32 3 727,51 3 449,27 3 647,59 3 497,50 3 378,22 3 845,86
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 18,30 18,45 18,49 18,92 1,42 0,81 0,45 1,80 1,83
4b.1.2. Paskolos 83,81 77,30 79,87 80,61 87,54 197,25 142,81 90,15 131,48
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3 276,13 3 580,89 3 650,20 3 624,21 3 349,06 3 438,33 3 340,09 3 257,80 3 675,05
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 17,18 7,45 3,76 3,77 11,25 11,20 14,15 28,47 37,50
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 2 805,21 2 727,15 2 714,08 2 699,89 2 686,43 2 775,00 2 682,27 2 860,44 2 822,04
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 353,23 1 297,08 1 257,98 1 257,17 1 280,19 1 283,04 1 181,87 1 211,42 1 211,95
4b.2.2. Paskolos 1 451,98 1 430,07 1 456,10 1 442,72 1 406,24 1 491,96 1 500,40 1 649,02 1 610,09
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 20,79 16,10 19,59 18,48 18,55 19,26 21,78 25,97 22,75
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 20,68 15,99 19,48 18,37 18,43 19,14 21,65 25,84 22,62
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 20,65 15,96 19,45 18,34 18,40 19,11 21,62 25,81 21,53
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - 1,06
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 7 382,86 6 729,31 6 674,58 6 104,22 6 746,35 6 629,50 6 364,19 6 326,05 6 216,17
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 123,73 120,60 109,65 95,61 151,16 141,03 134,28 157,80 193,46
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 3 094,94 3 329,09 3 455,08 3 034,21 3 319,71 3 254,36 3 148,05 3 137,51 3 126,37
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 4 164,19 3 279,62 3 109,85 2 974,40 3 275,48 3 234,11 3 081,86 3 030,74 2 896,34
A. Bendroji skola užsieniui 42 947,56 43 567,24 44 839,21 45 565,20 46 185,00 48 406,59 47 497,68 49 233,29 51 782,38
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17 302,94 19 616,15 21 645,42 21 673,71 21 651,76 22 877,10 22 639,24 22 983,36 24 131,48
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 25 644,62 23 951,09 23 193,79 23 891,49 24 533,24 25 529,49 24 858,44 26 249,93 27 650,90
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 9 916,47 10 473,72 10 258,65 11 457,69 11 521,74 12 543,75 12 446,35 12 643,34 13 848,63
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 9 916,47 10 473,72 10 258,65 11 457,69 11 521,74 12 543,75 12 446,35 12 643,34 13 848,63
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 54,12 54,12 54,12 112,06 113,10 139,41 138,98 174,77 179,45
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 54,12 54,12 54,12 112,06 113,10 139,41 138,98 174,77 179,45
4. Kiti sektoriai 1 404,12 1 447,84 1 457,02 1 451,69 1 435,58 1 451,72 1 335,99 1 314,70 1 314,64
4.1. Trumpalaikiai 18,55 18,65 18,65 19,57 1,92 1,30 0,95 1,80 1,80
4.2. Ilgalaikiai 1 385,57 1 429,19 1 438,37 1 432,12 1 433,66 1 450,42 1 335,04 1 312,90 1 312,84
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24