Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 13 326,62 13 649,57 15 632,14 16 190,95 16 137,99 14 649,83 17 267,99 18 443,87 18 637,70
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 002,90 994,14 1 211,88 1 211,02 1 236,71 1 130,38 1 299,67 1 286,54 1 256,27
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91 8,94 8,97 10,77
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 160,75 1 147,59 1 185,89
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 12 323,72 12 655,43 14 420,26 14 979,93 14 901,28 13 519,45 15 968,32 17 157,33 17 381,43
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10 534,76 10 883,94 12 675,63 13 254,90 12 900,85 11 548,05 12 723,80 13 929,89 13 874,37
1.2.2. Paskolos 1 788,96 1 771,49 1 744,63 1 725,03 2 000,43 1 971,40 3 244,52 3 227,44 3 507,06
2. Lietuvos bankas 9 386,12 8 485,37 6 205,63 5 241,11 4 355,14 4 017,73 4 339,94 4 212,69 4 117,44
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 955,69
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 899,03
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - 56,66
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 166,80 169,60 167,65 171,63 169,34 171,01 168,54 164,99 161,75
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 3 756,60 2 930,93 2 924,89 2 628,33 3 058,60 2 748,47 2 853,14 3 627,41 2 993,14
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 607,67 3 037,94 2 727,79 2 832,42 3 606,74 2 972,38
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,50 2 712,56 2 764,67 3 548,75 2 933,01
3.1.3. Paskolos - - - 0,00 - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62 13,72 66,18 56,34 38,55
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 20,61 20,66 20,56 20,66 20,66 20,68 20,72 20,67 20,76
3.2.2. Paskolos - - - 0,00 - - - 0,00 -
4. Kiti sektoriai 5 674,79 5 570,56 5 899,58 5 985,24 5 794,48 5 915,12 5 963,65 6 031,45 6 182,85
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 674,05 2 450,10 2 574,45 2 572,49 2 397,27 2 481,94 2 316,28 2 399,78 2 550,83
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 4,22 3,52 2,13 1,46 1,29 0,00 - 0,30 0,55
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 226,58 146,81 148,97 136,00 137,59 133,33 128,26 127,11 133,82
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 334,55 2 156,62 2 236,74 2 378,48
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,36 10,93 11,21 10,53 12,36 14,06 31,40 35,63 37,98
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 3 000,74 3 120,46 3 325,13 3 412,75 3 397,21 3 433,18 3 647,37 3 631,67 3 632,02
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 808,89 824,77 835,03 873,57 898,00 892,51 1 171,43 1 177,59 1 214,89
4.2.2. Paskolos 2 191,85 2 295,69 2 490,10 2 539,18 2 499,21 2 540,67 2 475,94 2 454,08 2 417,13
4a. Kitos finansų bendrovės 1 291,03 1 320,97 1 390,18 1 402,34 1 325,03 1 314,52 1 321,74 1 322,41 1 283,55
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 173,79 96,84 97,28 89,45 89,62 91,77 108,94 107,85 105,44
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 3,22 2,24 0,75 0,07 - - - - 0,15
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 162,09 81,70 81,35 75,33 79,03 75,88 67,85 62,67 59,59
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,60 3,47 5,04 5,51 1,25 2,68 12,89 13,57 10,60
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 5,88 9,43 10,14 8,54 9,34 13,21 28,20 31,61 35,10
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 117,24 1 224,13 1 292,90 1 312,89 1 235,41 1 222,75 1 212,80 1 214,56 1 178,11
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,78 2,75 2,82 2,90 2,80 2,83 3,37 1,96 1,87
4a.2.2. Paskolos 1 115,46 1 221,38 1 290,08 1 309,99 1 232,61 1 219,92 1 209,43 1 212,60 1 176,24
4b. Ne finansų bendrovės 4 365,50 4 233,24 4 494,65 4 567,28 4 457,78 4 590,17 4 632,93 4 698,69 4 890,66
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 482,08 2 337,04 2 462,51 2 467,50 2 296,06 2 379,81 2 198,43 2 281,65 2 436,87
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,00 1,28 1,38 1,39 1,29 - - 0,30 0,40
4b.1.2. Paskolos 64,40 65,08 67,59 60,64 58,53 57,42 60,38 64,41 74,20
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 416,20 2 269,18 2 392,47 2 403,48 2 233,22 2 321,54 2 134,85 2 212,92 2 359,39
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,48 1,50 1,07 1,99 3,02 0,85 3,20 4,02 2,88
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 883,42 1 896,20 2 032,14 2 099,78 2 161,72 2 210,36 2 434,50 2 417,04 2 453,79
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 807,11 822,02 832,21 870,67 895,20 889,68 1 168,06 1 175,63 1 213,02
4b.2.2. Paskolos 1 076,31 1 074,18 1 199,93 1 229,11 1 266,52 1 320,68 1 266,44 1 241,41 1 240,77
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 18,26 16,35 14,75 15,62 11,67 10,43 8,98 10,35 8,64
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 18,18 16,22 14,66 15,54 11,59 10,36 8,91 10,28 8,52
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,09 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 18,09 16,19 14,63 15,51 11,56 10,33 8,88 10,25 8,49
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,08 0,13 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,12
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 397,41 3 620,61 3 658,87 3 835,66 3 700,59 3 809,43 4 029,12 4 109,07 4 377,62
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 151,86 168,34 167,03 141,80 118,09 107,78 245,63 255,78 249,17
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 310,62 2 426,69 2 510,47 2 592,09 2 347,29 2 386,53 2 438,16 2 526,97 2 468,24
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 934,93 1 025,58 981,37 1 101,77 1 235,21 1 315,12 1 345,33 1 326,32 1 660,21
A. Bendroji skola užsieniui 35 541,54 34 257,04 34 321,11 33 881,29 33 046,80 31 140,58 34 453,84 36 424,49 36 308,75
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 16 632,26 14 670,28 12 728,64 11 460,66 10 857,72 10 186,83 10 619,77 11 340,76 10 735,17
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 909,28 19 586,76 21 592,47 22 420,63 22 189,08 20 953,75 23 834,07 25 083,73 25 573,58
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70 11 773,16 10 417,97 11 481,86 12 723,10 12 583,77
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 9 936,79 10 156,26 11 705,94 11 865,70 11 773,16 10 417,97 11 481,86 12 723,10 12 583,77
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 20,60 20,65 20,55 20,65 20,65 20,66 20,70 20,69 20,72
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 20,60 20,65 20,55 20,65 20,65 20,66 20,70 20,69 20,72
4. Kiti sektoriai 816,45 817,26 804,31 816,17 840,58 862,64 1 147,78 1 112,08 1 114,32
4.1. Trumpalaikiai 4,25 3,54 2,14 2,14 1,29 - - 0,30 0,55
4.2. Ilgalaikiai 812,20 813,72 802,17 814,03 839,29 862,64 1 147,78 1 111,78 1 113,77
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24