Lietuvos bankas

Bendroji skola užsieniui – tai šalies rezidentų skoliniai įsipareigojimai nerezidentams laikotarpio pabaigoje.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų rinkos verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 14 629,03 13 991,59 14 499,55 13 179,37 13 184,06 13 212,42 13 343,36 13 667,41 15 653,54
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 997,73 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 24,14 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 13 631,30 13 003,75 13 570,14 12 247,04 12 222,20 12 250,03 12 323,95 12 656,24 14 422,97
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 11 815,52 11 209,91 11 740,87 10 397,76 10 399,79 10 466,38 10 534,76 10 883,94 12 675,63
1.2.2. Paskolos 1 815,78 1 793,84 1 829,27 1 849,28 1 822,41 1 783,65 1 789,19 1 772,30 1 747,34
2. Lietuvos bankas 6 001,84 7 235,66 7 815,13 9 843,74 9 861,27 9 727,14 9 386,12 8 485,37 6 205,63
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės 167,38 164,26 162,98 161,96 165,70 165,40 166,80 169,60 167,65
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 5 663,67 4 925,87 4 747,53 3 966,03 3 964,44 4 042,33 3 756,60 2 930,93 2 924,89
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 663,55 4 925,81 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 5 632,58 4 898,90 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,12 0,06 18,48 18,62 18,72 19,97 20,61 20,66 20,56
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 4 058,41 4 711,92 4 810,87 4 840,84 5 054,18 5 694,55 5 656,91 5 542,49 5 842,29
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 365,26 2 336,42 2 300,10 2 344,76 2 544,07 2 673,39 2 672,46 2 447,18 2 540,12
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,97 0,84 1,02 1,08 2,58 2,64 4,22 3,52 2,13
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 168,78 180,10 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 143,95 143,13
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 187,90 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,74 2 385,08
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,61 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,97 9,78
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1 693,15 2 375,50 2 510,77 2 496,08 2 510,11 3 021,16 2 984,45 3 095,31 3 302,17
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,52 299,58 298,62 293,25 293,68 814,04 808,89 824,77 834,96
4.2.2. Paskolos 1 692,63 2 075,92 2 212,15 2 202,83 2 216,43 2 207,12 2 175,56 2 270,54 2 467,21
4a. Kitos finansų bendrovės 927,54 1 115,44 1 132,20 1 173,65 1 210,06 1 254,10 1 285,31 1 311,82 1 378,16
4a.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 65,09 124,29 129,06 140,68 145,46 154,05 173,21 95,76 94,41
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,88 0,84 0,84 0,00 - - 3,22 2,24 0,75
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 55,65 113,66 120,07 126,81 135,16 143,73 161,51 80,62 79,97
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,20 2,93 1,88 3,92 2,06 2,35 2,60 3,47 5,04
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,36 6,86 6,27 9,95 8,24 7,97 5,88 9,43 8,65
4a.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 862,45 991,15 1 003,14 1 032,97 1 064,60 1 100,05 1 112,10 1 216,06 1 283,75
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,35 1,30 2,35 2,40 2,40 2,40 1,78 2,75 2,75
4a.2.2. Paskolos 862,10 989,85 1 000,79 1 030,57 1 062,20 1 097,65 1 110,32 1 213,31 1 281,00
4b. Ne finansų bendrovės 3 113,58 3 579,05 3 664,05 3 651,99 3 825,65 4 422,16 4 353,38 4 214,32 4 449,39
4b.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 282,99 2 194,81 2 156,53 2 188,96 2 380,22 2 501,13 2 481,11 2 335,20 2 431,06
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,09 - 0,18 1,08 2,58 2,64 1,00 1,28 1,38
4b.1.2. Paskolos 113,11 66,42 65,98 63,10 66,10 64,37 63,39 63,30 63,13
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 169,54 2 127,96 2 089,74 2 124,13 2 310,64 2 433,56 2 416,24 2 269,08 2 365,42
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,25 0,43 0,63 0,65 0,90 0,56 0,48 1,54 1,13
4b.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 830,59 1 384,24 1 507,52 1 463,03 1 445,43 1 921,03 1 872,27 1 879,12 2 018,33
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,17 298,28 296,27 290,85 291,28 811,64 807,11 822,02 832,21
4b.2.2. Paskolos 830,42 1 085,96 1 211,25 1 172,18 1 154,15 1 109,39 1 065,16 1 057,10 1 186,12
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 17,29 17,43 14,62 15,20 18,47 18,29 18,22 16,35 14,74
4c.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 17,18 17,32 14,51 15,12 18,39 18,21 18,14 16,22 14,65
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,02 0,02 0,03 0,12 0,10 0,09 0,03 0,03
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 17,16 17,30 14,49 15,09 18,27 18,11 18,05 16,19 14,62
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,13 0,09
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 3 326,88 3 318,53 3 574,81 3 682,43 3 464,09 3 407,33 3 389,51 3 448,67 3 482,38
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 207,83 193,35 225,00 246,44 209,59 204,56 165,08 184,78 194,48
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 2 221,23 2 358,31 2 273,26 2 262,88 2 355,07 2 300,03 2 292,63 2 354,82 2 432,18
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 897,82 766,87 1 076,55 1 173,11 899,43 902,74 931,80 909,07 855,72
A. Bendroji skola užsieniui 33 679,83 34 183,57 35 447,89 35 512,41 35 528,04 36 083,77 35 532,50 34 074,87 34 108,73
A.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 14 861,00 15 321,47 15 610,71 16 906,28 17 147,22 17 219,88 16 647,18 14 684,39 12 713,00
A.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai 18 818,83 18 862,10 19 837,18 18 606,13 18 380,82 18 863,89 18 885,32 19 390,48 21 395,73
Skolos vertybiniai popieriai (nominaliąja verte)  
1. Valdžios sektorius 10 848,28 10 251,89 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94
1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
1.2. Ilgalaikiai 10 848,28 10 251,89 10 787,62 9 676,94 9 720,88 9 789,02 9 936,79 10 156,26 11 705,94
2. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
2.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 0,11 0,06 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65 20,55
3.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.2. Ilgalaikiai 0,11 0,06 20,02 20,01 20,01 21,05 20,60 20,65 20,55
4. Kiti sektoriai 1,48 292,22 289,68 284,97 288,74 814,24 816,45 817,25 804,23
4.1. Trumpalaikiai 0,97 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54 2,14
4.2. Ilgalaikiai 0,51 291,37 288,66 283,88 286,15 811,59 812,20 813,71 802,09
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24