Lietuvos bankas

Oficialiosios tarptautinės atsargos, kitas turtas užsienio valiutomis ir įsipareigojimai, susiję su atsargomis. Likučiai ir iš anksto nustatyti bei sąlyginiai trumpalaikiai grynieji srautai, susiję su oficialiosiomis tarptautinėmis atsargomis ir kitu turtu užsienio valiutomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir srautai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Grynasis auksas trojos uncijomis (milijonai)
Laikotarpis: 2021 - 12

sorting sorting Visų terminų
sorting Lietuvos bankas sorting Valdžios sektorius
I.A. Oficialiosios tarptautinės atsargos 4 927,4 -
I.A.1. Piniginis auksas (įskaitant aukso indėlius ir aukso apsikeitimo sandorius) 301,6 -
I.A.1.i. Iš jo: piniginis auksas, dėl kurio vykdomas apsikeitimo sandoris už piniginį įkaitą 301,6 -
I.A.1.1. Luitinis auksas 301,6 -
I.A.1.1.i. Papildomas straipsnis: apimtis grynų trojos uncijų milijonais 0,187 -
I.A.1.2. Nepaskirtojo aukso sąskaitos - -
I.A.1.2.i. Papildomas straipsnis: apimtis grynų trojos uncijų milijonais - -
I.A.2. Specialiosios skolinimosi teisės 721,4 -
I.A.3. Atsargų pozicijos TVF 129,8 -
I.A.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 774,6 -
I.A.4.a. Pinigai ir indėliai 559,4 -
I.A.4.a.i. Reikalavimai kitiems ne euro zonos centriniams bankams, TVF ir TAB 513,8 -
I.A.4.a.ii. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 45,7 -
I.A.4.a.ii.1. Kurių pagrindinė buveinė yra euro zonos šalyse - -
I.A.4.a.ii.2. Kurių pagrindinė buveinė yra ne euro zonos šalyse 45,7 -
I.A.4.b. Vertybiniai popieriai 3 215,2 -
I.A.4.b.CC. Iš jų: vertybiniai popieriai, dėl kurių vykdomas atpirkimo sandoris už piniginį įkaitą - -
I.A.4.b.HH. Iš jų: kurių emitento pagrindinė buveinė yra euro zonos šalyse - -
I.A.4.b.i. Skolos vertybiniai popieriai 2 906,1 -
I.A.4.b.i.a. Trumpalaikiai 34,4 -
I.A.4.b.i.b. Ilgalaikiai 2 871,7 -
I.A.4.b.ii. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 309,1 -
I.A.4.c. Išvestinės finansinės priemonės (grynąja verte) - -
I.A.4.d. Kiti reikalavimai - -
I.A.4.d.i. Paskolos ne bankams - -
I.A.4.d.ii. Kiti - -
I.B. Kitas turtas užsienio valiutomis (neįtrauktas į oficialiąsias tarptautines atsargas) 894,6 -
I.B.1. Vertybiniai popieriai - -
I.B.2. Indėliai 912,0 -
I.B.2.i. Kurių pagrindinė buveinė yra euro zonos šalyse 1,6 -
I.B.2.ii. Kurių pagrindinė buveinė yra ne euro zonos šalyse 910,4 -
I.B.3. Paskolos - -
I.B.4. Išvestinės finansinės priemonės (grynąja verte) −17,4 -
I.B.5. Auksas - -
I.B.6. Kita - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07