Lietuvos bankas

Oficialiosios tarptautinės atsargos, kitas turtas užsienio valiutomis ir įsipareigojimai, susiję su atsargomis. Likučiai ir iš anksto nustatyti bei sąlyginiai trumpalaikiai grynieji srautai, susiję su oficialiosiomis tarptautinėmis atsargomis ir kitu turtu užsienio valiutomis.

Likučiai laikotarpio pabaigoje ir srautai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Suskleisti
Laikotarpis
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai) , Grynasis auksas trojos uncijomis (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - 05

sorting sorting Visų terminų
sorting Lietuvos bankas sorting Valdžios sektorius
I.A. Oficialiosios tarptautinės atsargos 5 101,5 -
I.A.1. Piniginis auksas (įskaitant aukso indėlius ir aukso apsikeitimo sandorius) 324,0 -
I.A.1.i. Iš jo: piniginis auksas, dėl kurio vykdomas apsikeitimo sandoris už piniginį įkaitą 324,0 -
I.A.1.1. Luitinis auksas 324,0 -
I.A.1.1.i. Papildomas straipsnis: apimtis grynų trojos uncijų milijonais 0,187 -
I.A.1.2. Nepaskirtojo aukso sąskaitos - -
I.A.1.2.i. Papildomas straipsnis: apimtis grynų trojos uncijų milijonais - -
I.A.2. Specialiosios skolinimosi teisės 716,2 -
I.A.3. Atsargų pozicijos TVF 132,4 -
I.A.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 3 928,9 -
I.A.4.a. Pinigai ir indėliai 695,5 -
I.A.4.a.i. Reikalavimai kitiems ne euro zonos centriniams bankams, TVF ir TAB 666,4 -
I.A.4.a.ii. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 29,1 -
I.A.4.a.ii.1. Kurių pagrindinė buveinė yra euro zonos šalyse - -
I.A.4.a.ii.2. Kurių pagrindinė buveinė yra ne euro zonos šalyse 29,1 -
I.A.4.b. Vertybiniai popieriai 3 233,4 -
I.A.4.b.CC. Iš jų: vertybiniai popieriai, dėl kurių vykdomas atpirkimo sandoris už piniginį įkaitą 11,9 -
I.A.4.b.HH. Iš jų: kurių emitento pagrindinė buveinė yra euro zonos šalyse - -
I.A.4.b.i. Skolos vertybiniai popieriai 2 683,3 -
I.A.4.b.i.a. Trumpalaikiai - -
I.A.4.b.i.b. Ilgalaikiai 2 683,3 -
I.A.4.b.ii. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 550,0 -
I.A.4.c. Išvestinės finansinės priemonės (grynąja verte) - -
I.A.4.d. Kiti reikalavimai - -
I.A.4.d.i. Paskolos ne bankams - -
I.A.4.d.ii. Kiti - -
I.B. Kitas turtas užsienio valiutomis (neįtrauktas į oficialiąsias tarptautines atsargas) 80,8 -
I.B.1. Vertybiniai popieriai 9,8 -
I.B.2. Indėliai 16,1 -
I.B.2.i. Kurių pagrindinė buveinė yra euro zonos šalyse 16,1 -
I.B.2.ii. Kurių pagrindinė buveinė yra ne euro zonos šalyse 0,0 -
I.B.3. Paskolos - -
I.B.4. Išvestinės finansinės priemonės (grynąja verte) 55,0 -
I.B.5. Auksas - -
I.B.6. Kita - -
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07