Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 872,27 366,29 1 319,08 534,03 375,63 371,47 374,09 436,74 400,23
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 221,71 221,71 229,35 229,35 229,35 229,35 250,22 250,22 250,22
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 19,04 19,04 3,00 3,00 3,00 3,00 4,63 4,63 4,63
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,71 1,71 3,79 3,79 3,79 3,79 1,63 1,63 1,63
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 220,00 220,00 225,56 225,56 225,56 225,56 248,59 248,59 248,59
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 527,13 24,60 983,31 200,10 38,84 33,76 16,92 76,99 37,13
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 500,20 0,03 973,32 173,23 0,08 9,29 0,04 52,02 10,95
1.2.2. Paskolos 26,93 24,57 9,99 26,87 38,76 24,47 16,88 24,97 26,18
1.3. Palūkanų mokėjimai 123,43 119,98 106,42 104,58 107,44 108,36 106,95 109,53 112,88
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 110,03 106,64 93,14 91,21 93,87 95,08 93,73 97,94 102,64
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 13,40 13,34 13,28 13,37 13,57 13,28 13,22 11,59 10,24
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 183,35 1 183,36 1 185,35 1 185,90 1 185,78 1 185,48 936,66 937,93 937,28
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 178,96 1 178,96 1 182,27 1 182,27 1 182,27 1 182,27 934,00 934,00 934,00
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 175,29 1 175,29 1 174,97 1 174,97 1 174,97 1 174,97 927,15 927,15 927,15
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,37 0,37 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 3,30 3,30 7,00 7,00 7,00 7,00 6,55 6,55 6,55
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,05 0,04 0,02 - 0,01 - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,05 0,04 0,02 - 0,01 - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 4,34 4,36 3,06 3,63 3,50 3,21 2,66 3,93 3,28
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
3.3.2. Pinigai ir indėliai 4,34 4,35 3,03 3,60 3,45 3,17 2,62 3,89 3,24
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 634,34 549,84 625,58 789,20 779,69 765,37 727,25 910,77 809,35
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 609,12 501,62 534,77 634,94 583,54 540,78 620,63 741,73 677,79
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 0,81 - 0,24 0,15 2,50 1,50 -
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 109,36 1,86 7,27 108,25 56,61 13,94 8,79 130,89 68,45
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 499,70 499,70 526,53 526,53 526,53 526,53 609,22 609,22 609,22
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,06 0,06 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 15,07 36,14 79,62 142,78 182,87 209,53 91,75 153,78 116,55
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - 0,65
4.2.2. Paskolos 15,07 36,14 79,62 142,78 182,87 209,53 91,75 153,78 115,90
4.3. Palūkanų mokėjimai 10,15 12,08 11,19 11,48 13,28 15,06 14,87 15,26 15,01
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,56 1,60 1,54 1,59 3,30 5,22 5,18 5,26 5,33
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 8,59 10,48 9,65 9,89 9,98 9,84 9,69 10,00 9,68
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 21,80 3,92 20,91 66,94 74,77 25,07 32,21 86,27 46,49
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 19,30 0,66 4,10 54,47 28,71 7,43 5,57 73,90 38,95
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 18,96 0,32 3,63 54,00 28,24 6,96 4,92 73,25 38,30
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,34 0,34 0,47 0,47 0,47 0,47 0,65 0,65 0,65
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,77 0,90 14,52 9,99 43,51 14,88 23,80 9,52 4,67
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 0,77 0,90 14,52 9,99 43,51 14,88 23,80 9,52 4,67
4a.3. Palūkanų mokėjimai 1,73 2,36 2,29 2,48 2,55 2,76 2,84 2,85 2,87
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,08 0,07 0,04
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 1,73 2,33 2,26 2,45 2,52 2,69 2,76 2,78 2,83
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 608,98 542,36 601,05 718,64 701,30 736,68 690,49 819,92 758,31
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 586,26 497,40 527,05 576,85 551,21 529,73 610,52 663,29 634,30
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 0,81 - 0,24 0,15 2,50 1,50 -
4b.1.2. Paskolos 90,40 1,54 3,63 54,24 28,36 6,97 3,85 57,62 30,13
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 495,83 495,83 522,45 522,45 522,45 522,45 604,05 604,05 604,05
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,03 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 14,30 35,24 65,10 132,79 139,36 194,65 67,94 144,22 111,87
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - 0,65
4b.2.2. Paskolos 14,30 35,24 65,10 132,79 139,36 194,65 67,94 144,22 111,22
4b.3. Palūkanų mokėjimai 8,42 9,72 8,90 9,00 10,73 12,30 12,03 12,41 12,14
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,56 1,57 1,51 1,56 3,27 5,15 5,10 5,19 5,29
4b.3.2. Paskolos 6,86 8,15 7,39 7,44 7,46 7,15 6,93 7,22 6,85
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 3,56 3,56 3,62 3,62 3,62 3,62 4,55 4,58 4,55
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 3,56 3,56 3,62 3,62 3,62 3,62 4,54 4,54 4,54
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,53 3,53 3,61 3,61 3,61 3,61 4,52 4,52 4,52
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,03 - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - 0,01 0,04 0,01
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - 0,01 0,04 0,01
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 599,79 496,06 329,79 732,04 650,61 453,29 350,90 571,70 660,77
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 46,66 27,91 14,91 56,74 17,00 46,74 15,08 13,02 26,30
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 280,40 280,19 214,22 235,77 530,89 302,77 220,83 218,36 481,34
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 256,22 171,17 83,85 421,81 83,83 82,80 96,69 322,71 132,40
5.4. Palūkanų mokėjimai 16,51 16,79 16,81 17,72 18,89 20,98 18,30 17,61 20,73
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 5 186,42 4 492,22 5 372,84 5 154,21 4 904,75 4 688,65 4 693,73 5 161,97 5 112,46
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 5 031,99 4 339,01 5 235,36 5 016,80 4 761,64 4 541,04 4 550,95 5 015,64 4 960,56
A.2. Palūkanų mokėjimai 154,43 153,21 137,48 137,41 143,11 147,61 142,78 146,33 151,90
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24