Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 302,86 383,41 355,09 868,08 362,10 1 298,85 513,80 355,40 351,23
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 160,09 217,49 217,49 217,49 217,49 209,09 209,09 209,09 209,09
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 19,02 19,04 19,04 19,04 19,04 3,00 3,00 3,00 3,00
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,45 1,70 1,70 1,70 1,70 3,78 3,78 3,78 3,78
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 139,62 196,75 196,75 196,75 196,75 202,31 202,31 202,31 202,31
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 14,56 41,35 9,98 527,13 24,60 983,31 200,10 38,84 33,76
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,74 14,93 5,10 500,20 0,03 973,32 173,23 0,08 9,29
1.2.2. Paskolos 8,82 26,42 4,88 26,93 24,57 9,99 26,87 38,76 24,47
1.3. Palūkanų mokėjimai 128,21 124,57 127,62 123,46 120,01 106,45 104,61 107,47 108,38
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 114,32 111,73 113,64 110,03 106,64 93,14 91,21 93,87 95,08
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 13,89 12,84 13,98 13,43 13,37 13,31 13,40 13,60 13,30
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 004,68 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 004,68 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 004,68 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 862,84 1 183,26 1 184,29 1 182,86 1 182,87 1 185,13 1 185,68 1 185,56 1 185,26
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 857,38 1 178,47 1 178,47 1 178,47 1 178,47 1 182,05 1 182,05 1 182,05 1 182,05
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,04 - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 825,11 1 174,80 1 174,80 1 174,80 1 174,80 1 174,75 1 174,75 1 174,75 1 174,75
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,31 0,37 0,37 0,37 0,37 0,30 0,30 0,30 0,30
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 29,92 3,30 3,30 3,30 3,30 7,00 7,00 7,00 7,00
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,02 0,10 0,20 0,05 0,04 0,02 - 0,01 -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,02 0,10 0,20 0,05 0,04 0,02 - 0,01 -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 5,44 4,69 5,62 4,34 4,36 3,06 3,63 3,50 3,21
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04
3.3.2. Pinigai ir indėliai 5,44 4,69 5,62 4,34 4,35 3,03 3,60 3,45 3,17
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 610,61 536,70 673,23 531,53 582,16 677,76 586,93 682,00 629,94
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 511,09 501,06 626,95 506,04 524,71 620,23 536,33 569,84 532,44
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - 0,81 - - -
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 45,39 1,30 127,19 6,28 24,95 92,73 9,64 43,15 5,75
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 463,63 499,70 499,70 499,70 499,70 526,53 526,53 526,53 526,53
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 2,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,16 0,16 0,16 0,16
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 92,38 27,36 37,94 15,42 45,12 45,54 38,46 97,59 82,37
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,40 - - - 0,35 - - - -
4.2.2. Paskolos 91,98 27,36 37,94 15,42 44,77 45,54 38,46 97,59 82,37
4.3. Palūkanų mokėjimai 7,14 8,28 8,34 10,07 12,33 11,99 12,14 14,57 15,13
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 0,01 - 1,56 1,60 1,54 1,59 3,26 5,16
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 7,13 8,27 8,34 8,51 10,73 10,45 10,55 11,27 9,91
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 4,15 6,61 6,19 4,12 9,42 2,99 3,03 3,03 3,19
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2,45 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 0,04 - - - - - - - -
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,42 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 1,99 - - - - - - - -
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1,29 5,40 4,94 2,78 7,38 0,88 0,79 0,64 0,69
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 1,29 5,40 4,94 2,78 7,38 0,88 0,79 0,64 0,69
4a.3. Palūkanų mokėjimai 0,41 1,19 1,23 1,32 2,02 2,08 2,21 2,36 2,47
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 0,41 1,19 1,23 1,32 2,02 2,08 2,21 2,36 2,47
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 602,30 526,53 663,48 523,85 569,18 671,16 580,29 675,36 623,14
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 504,48 497,48 623,37 502,46 521,13 616,59 532,69 566,20 528,80
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - 0,81 - - -
4b.1.2. Paskolos 45,35 1,30 127,19 6,28 24,95 92,73 9,64 43,15 5,75
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 459,05 496,15 496,15 496,15 496,15 522,89 522,89 522,89 522,89
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,08 0,03 0,03 0,03 0,03 0,16 0,16 0,16 0,16
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 91,09 21,96 33,00 12,64 37,74 44,66 37,67 96,95 81,68
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,40 - - - 0,35 - - - -
4b.2.2. Paskolos 90,69 21,96 33,00 12,64 37,39 44,66 37,67 96,95 81,68
4b.3. Palūkanų mokėjimai 6,73 7,09 7,11 8,75 10,31 9,91 9,93 12,21 12,66
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 0,01 - 1,56 1,60 1,54 1,59 3,26 5,16
4b.3.2. Paskolos 6,72 7,08 7,11 7,19 8,71 8,37 8,34 8,91 7,44
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 4,16 3,56 3,56 3,56 3,56 3,61 3,61 3,61 3,61
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 4,16 3,56 3,56 3,56 3,56 3,61 3,61 3,61 3,61
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,16 3,53 3,53 3,53 3,53 3,61 3,61 3,61 3,61
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 424,44 539,06 575,99 612,04 478,25 346,50 852,24 590,05 472,79
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 8,72 41,63 14,63 45,95 28,13 16,17 58,89 19,85 46,38
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 270,21 317,37 392,99 267,60 261,06 219,35 245,31 471,44 328,60
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 126,57 162,92 151,35 269,62 171,29 92,85 529,19 79,50 76,24
5.4. Palūkanų mokėjimai 18,94 17,14 17,02 28,87 17,77 18,13 18,85 19,26 21,57
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 3 205,43 4 539,10 4 685,27 5 091,18 4 502,05 5 421,28 5 051,69 4 726,05 4 552,26
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 3 045,70 4 384,42 4 526,67 4 924,44 4 347,58 5 281,65 4 912,46 4 581,25 4 403,97
A.2. Palūkanų mokėjimai 159,73 154,68 158,60 166,74 154,47 139,63 139,23 144,80 148,29
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24