Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 438,13 450,11 1 566,35 545,99 491,08 460,14 2 036,11 562,23 796,35
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 329,68 329,68 355,90 355,90 355,90 355,90 523,17 442,31 442,31
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 22,43 22,43 14,90 14,90 14,90 14,90 80,86 - -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,85 0,85 2,17 2,17 2,17 2,17 0,74 0,74 0,74
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 306,40 306,40 338,83 338,83 338,83 338,83 441,57 441,57 441,57
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 27,16 41,71 1 142,12 132,97 76,24 45,27 1 469,57 83,46 315,58
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,07 17,32 1 107,19 85,49 50,83 0,03 1 434,88 17,57 244,59
1.2.2. Paskolos 27,09 24,39 34,93 47,48 25,41 45,24 34,69 65,89 70,99
1.3. Palūkanų mokėjimai 81,29 78,72 68,33 57,12 58,94 58,97 43,37 36,46 38,46
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 72,55 70,76 62,29 50,93 52,67 52,74 37,21 30,80 32,92
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 8,74 7,96 6,04 6,19 6,27 6,23 6,16 5,66 5,54
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 046,45 1 046,45 1 031,47 974,81 974,81 974,81 1 447,59 1 360,41 1 360,41
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 046,45 1 046,45 1 031,47 974,81 974,81 974,81 1 447,59 1 360,41 1 360,41
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81 974,81 974,81 1 360,41 1 360,41 1 360,41
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - 56,66 - - - 87,18 - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 762,73 767,05 746,34 745,34 744,27 744,49 1 487,82 1 488,29 1 487,45
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 759,48 759,48 743,10 743,10 743,10 743,10 1 486,26 1 486,26 1 486,26
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 752,11 752,11 733,25 733,25 733,25 733,25 1 473,19 1 473,19 1 473,19
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,46 1,46 0,21 0,21 0,21 0,21 0,65 0,65 0,65
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 5,91 5,91 9,64 9,64 9,64 9,64 12,42 12,42 12,42
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 3,25 7,57 3,24 2,24 1,17 1,39 1,56 2,03 1,19
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 0,41 0,42 0,42 0,42
3.3.2. Pinigai ir indėliai 2,93 7,25 2,90 1,90 0,83 0,98 1,14 1,61 0,77
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 633,71 690,00 677,02 746,43 668,99 804,40 821,28 778,95 825,37
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 582,30 616,01 599,92 596,41 613,64 679,40 755,01 719,84 767,97
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,30 - - 27,60 - 0,02
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 19,99 53,70 4,93 1,12 18,65 84,41 10,87 3,30 51,41
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 561,54 561,54 594,25 594,25 594,25 594,25 709,41 709,41 709,41
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,77 0,77 0,74 0,74 0,74 0,74 7,13 7,13 7,13
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 38,12 59,47 62,19 134,00 37,51 106,84 48,56 41,32 38,25
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,45 - - 0,40 - - - - -
4.2.2. Paskolos 36,67 59,47 62,19 133,60 37,51 106,84 48,56 41,32 38,25
4.3. Palūkanų mokėjimai 13,29 14,52 14,91 16,02 17,84 18,16 17,71 17,79 19,15
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,50 6,97 6,87 7,67 9,04 9,14 8,89 9,11 9,57
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 7,79 7,55 8,04 8,35 8,80 9,02 8,82 8,68 9,58
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 11,98 24,06 19,10 14,49 18,16 39,12 13,17 12,25 19,56
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 7,88 20,63 10,81 9,60 15,14 35,89 10,06 8,93 16,11
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 7,57 20,32 1,56 0,35 5,89 26,64 1,62 0,49 7,67
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,31 0,31 9,23 9,23 9,23 9,23 8,00 8,00 8,00
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,44 0,44 0,44
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2,81 2,34 6,43 2,78 0,58 0,56 0,58 0,76 0,59
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 2,81 2,34 6,43 2,78 0,58 0,56 0,58 0,76 0,59
4a.3. Palūkanų mokėjimai 1,29 1,09 1,86 2,11 2,44 2,67 2,53 2,56 2,86
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 1,26 1,07 1,84 2,09 2,42 2,66 2,52 2,55 2,85
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 618,83 663,03 655,79 729,81 648,70 763,15 805,40 763,99 803,10
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 571,52 592,48 586,98 584,68 596,37 641,38 742,24 708,20 749,15
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,30 - - 27,60 - 0,02
4b.1.2. Paskolos 12,41 33,37 3,36 0,76 12,75 57,76 9,24 2,80 43,73
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 558,34 558,34 582,90 582,90 582,90 582,90 698,71 698,71 698,71
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,77 0,77 0,72 0,72 0,72 0,72 6,69 6,69 6,69
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 35,31 57,13 55,76 131,22 36,93 106,28 47,98 40,56 37,66
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,45 - - 0,40 - - - - -
4b.2.2. Paskolos 33,86 57,13 55,76 130,82 36,93 106,28 47,98 40,56 37,66
4b.3. Palūkanų mokėjimai 12,00 13,43 13,05 13,91 15,40 15,49 15,18 15,23 16,29
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,47 6,95 6,85 7,65 9,02 9,13 8,88 9,10 9,56
4b.3.2. Paskolos 6,53 6,48 6,20 6,26 6,38 6,36 6,30 6,13 6,73
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 2,90 2,90 2,13 2,13 2,13 2,13 2,71 2,71 2,71
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2,90 2,90 2,13 2,13 2,13 2,13 2,71 2,71 2,71
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,89 2,89 2,12 2,12 2,12 2,12 2,70 2,70 2,70
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 943,67 1 024,26 750,01 1 037,24 1 238,09 1 529,07 1 053,64 1 067,72 1 281,01
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 34,01 12,65 13,62 174,11 12,13 17,45 8,12 32,51 7,73
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 299,16 396,62 251,66 326,10 460,95 779,06 333,46 384,13 519,78
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 574,43 579,57 461,74 515,18 744,85 712,17 690,15 625,59 725,66
5.4. Palūkanų mokėjimai 36,07 35,42 22,99 21,85 20,16 20,39 21,91 25,49 27,84
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 3 824,69 3 977,87 4 771,19 4 049,81 4 117,24 4 512,91 6 846,44 5 257,60 5 750,59
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 3 690,79 3 841,64 4 661,72 3 952,58 4 019,13 4 414,00 6 761,89 5 175,83 5 663,95
A.2. Palūkanų mokėjimai 133,90 136,23 109,47 97,23 98,11 98,91 84,55 81,77 86,64
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24