Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 366,29 1 319,08 534,03 375,63 371,47 379,28 443,24 405,39 396,16
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 221,71 229,35 229,35 229,35 229,35 254,85 254,85 254,85 254,85
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 19,04 3,00 3,00 3,00 3,00 4,63 4,63 4,63 4,63
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,71 3,79 3,79 3,79 3,79 1,63 1,63 1,63 1,63
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 220,00 225,56 225,56 225,56 225,56 248,59 248,59 248,59 248,59
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 24,60 983,31 200,10 38,84 33,76 17,50 78,89 37,71 31,46
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,03 973,32 173,23 0,08 9,29 0,04 52,02 10,95 18,86
1.2.2. Paskolos 24,57 9,99 26,87 38,76 24,47 17,46 26,87 26,76 12,60
1.3. Palūkanų mokėjimai 119,98 106,42 104,58 107,44 108,36 106,93 109,50 112,83 109,85
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 106,64 93,14 91,21 93,87 95,08 93,73 97,94 102,64 102,05
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 13,34 13,28 13,37 13,57 13,28 13,20 11,56 10,19 7,80
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 183,36 1 185,35 1 185,90 1 185,78 1 185,48 936,66 936,63 937,28 937,55
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 178,96 1 182,27 1 182,27 1 182,27 1 182,27 934,00 934,00 934,00 934,00
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 175,29 1 174,97 1 174,97 1 174,97 1 174,97 927,15 927,15 927,15 927,15
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,37 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 3,30 7,00 7,00 7,00 7,00 6,55 6,55 6,55 6,55
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,04 0,02 - 0,01 - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,04 0,02 - 0,01 - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 4,36 3,06 3,63 3,50 3,21 2,66 2,63 3,28 3,55
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,14
3.3.2. Pinigai ir indėliai 4,35 3,03 3,60 3,45 3,17 2,62 2,59 3,24 3,41
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 549,84 625,58 789,20 779,69 765,37 688,98 738,85 855,58 726,30
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 501,62 534,77 634,94 583,54 540,78 623,27 664,29 723,50 656,14
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,81 - 0,24 0,15 2,50 1,50 - 0,85
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 1,86 7,27 108,25 56,61 13,94 11,43 53,45 114,16 45,95
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 499,70 526,53 526,53 526,53 526,53 609,22 609,22 609,22 609,22
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,06 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 36,14 79,62 142,78 182,87 209,53 50,78 59,29 116,86 55,92
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - 0,65 -
4.2.2. Paskolos 36,14 79,62 142,78 182,87 209,53 50,78 59,29 116,21 55,92
4.3. Palūkanų mokėjimai 12,08 11,19 11,48 13,28 15,06 14,93 15,27 15,22 14,24
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,60 1,54 1,59 3,30 5,22 5,18 5,26 5,33 5,29
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 10,48 9,65 9,89 9,98 9,84 9,75 10,01 9,89 8,95
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 3,92 20,91 66,94 74,77 25,07 12,52 34,26 72,86 30,91
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,66 4,10 54,47 28,71 7,43 7,05 30,56 64,54 26,36
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 0,32 3,63 54,00 28,24 6,96 6,40 29,91 63,89 25,71
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,34 0,47 0,47 0,47 0,47 0,65 0,65 0,65 0,65
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,90 14,52 9,99 43,51 14,88 2,56 0,79 5,23 2,07
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 0,90 14,52 9,99 43,51 14,88 2,56 0,79 5,23 2,07
4a.3. Palūkanų mokėjimai 2,36 2,29 2,48 2,55 2,76 2,91 2,91 3,09 2,48
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,08 0,07 0,04 0,05
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 2,33 2,26 2,45 2,52 2,69 2,83 2,84 3,05 2,43
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 542,36 601,05 718,64 701,30 736,68 671,91 700,01 778,17 690,85
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 497,40 527,05 576,85 551,21 529,73 611,68 629,19 654,42 625,24
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,81 - 0,24 0,15 2,50 1,50 - 0,85
4b.1.2. Paskolos 1,54 3,63 54,24 28,36 6,97 5,01 23,52 50,25 20,22
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 495,83 522,45 522,45 522,45 522,45 604,05 604,05 604,05 604,05
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 35,24 65,10 132,79 139,36 194,65 48,21 58,46 111,62 53,85
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - 0,65 -
4b.2.2. Paskolos 35,24 65,10 132,79 139,36 194,65 48,21 58,46 110,97 53,85
4b.3. Palūkanų mokėjimai 9,72 8,90 9,00 10,73 12,30 12,02 12,36 12,13 11,76
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,57 1,51 1,56 3,27 5,15 5,10 5,19 5,29 5,24
4b.3.2. Paskolos 8,15 7,39 7,44 7,46 7,15 6,92 7,17 6,84 6,52
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 3,56 3,62 3,62 3,62 3,62 4,55 4,58 4,55 4,54
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 3,56 3,62 3,62 3,62 3,62 4,54 4,54 4,54 4,54
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,53 3,61 3,61 3,61 3,61 4,52 4,52 4,52 4,52
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,03 - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - 0,01 0,04 0,01 -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - 0,01 0,04 0,01 -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 496,06 329,79 732,04 650,61 453,29 1 782,33 493,51 391,58 455,56
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 27,91 14,91 56,74 17,00 46,74 17,58 28,46 27,65 30,61
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 280,19 214,22 235,77 530,89 302,77 1 603,57 199,36 203,84 239,60
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 171,17 83,85 421,81 83,83 82,80 141,90 246,77 139,44 164,30
5.4. Palūkanų mokėjimai 16,79 16,81 17,72 18,89 20,98 19,28 18,92 20,65 21,05
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 4 492,22 5 372,84 5 154,21 4 904,75 4 688,65 6 087,45 4 912,43 4 890,03 4 815,77
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 4 339,01 5 235,36 5 016,80 4 761,64 4 541,04 5 943,65 4 766,11 4 738,05 4 667,08
A.2. Palūkanų mokėjimai 153,21 137,48 137,41 143,11 147,61 143,80 146,32 151,98 148,69
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24