Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 375,04 371,11 375,15 439,11 401,26 392,03 1 981,68 487,82 417,65
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 228,79 228,79 250,72 250,72 250,72 250,72 309,19 309,19 309,19
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 3,00 3,00 4,63 4,63 4,63 4,63 22,43 22,43 22,43
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,79 3,79 1,63 1,63 1,63 1,63 1,37 1,37 1,37
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 222,00 222,00 244,46 244,46 244,46 244,46 285,39 285,39 285,39
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 38,84 33,99 17,50 78,89 37,71 31,46 1 581,10 96,04 27,16
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,08 9,29 0,04 52,02 10,95 18,86 1 545,07 87,16 0,07
1.2.2. Paskolos 38,76 24,70 17,46 26,87 26,76 12,60 36,03 8,88 27,09
1.3. Palūkanų mokėjimai 107,41 108,33 106,93 109,50 112,83 109,85 91,39 82,59 81,30
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 93,87 95,08 93,73 97,94 102,64 102,05 83,60 74,28 72,55
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 13,54 13,25 13,20 11,56 10,19 7,80 7,79 8,31 8,75
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 185,78 1 185,48 936,66 936,63 937,28 937,55 763,67 762,45 765,66
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 182,27 1 182,27 934,00 934,00 934,00 934,00 759,50 759,50 759,50
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 174,97 1 174,97 927,15 927,15 927,15 927,15 752,13 752,13 752,13
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,46 1,46 1,46
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,00 7,00 6,55 6,55 6,55 6,55 5,91 5,91 5,91
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,01 - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 3,50 3,21 2,66 2,63 3,28 3,55 4,17 2,95 6,16
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,14 0,32 0,32 0,32
3.3.2. Pinigai ir indėliai 3,45 3,17 2,62 2,59 3,24 3,41 3,85 2,63 5,84
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 687,84 659,35 695,80 736,35 858,84 723,12 644,01 748,87 687,91
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 575,78 548,49 629,33 660,74 726,42 652,30 574,19 592,58 633,38
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,24 0,15 2,50 1,50 - 0,85 1,29 - -
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 48,85 21,65 17,49 49,90 117,08 42,11 10,62 30,30 71,10
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 526,53 526,53 609,22 609,22 609,22 609,22 561,51 561,51 561,51
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,77 0,77 0,77
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 98,23 95,32 51,20 59,95 116,76 56,17 54,77 140,27 38,21
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - 0,65 - - 0,13 1,45
4.2.2. Paskolos 98,23 95,32 51,20 59,95 116,11 56,17 54,77 140,14 36,76
4.3. Palūkanų mokėjimai 13,83 15,54 15,27 15,66 15,66 14,65 15,05 16,02 16,32
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 3,30 5,22 5,18 5,26 5,33 5,29 5,41 6,42 7,02
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 10,53 10,32 10,09 10,40 10,33 9,36 9,64 9,60 9,30
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 28,09 14,80 15,92 32,34 74,61 28,83 7,59 14,12 27,33
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 24,84 11,27 10,44 28,60 66,23 24,24 3,62 9,73 22,38
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 24,37 10,80 9,79 27,95 65,58 23,59 3,29 9,40 22,05
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,47 0,47 0,65 0,65 0,65 0,65 0,31 0,31 0,31
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - 0,02 0,02 0,02
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,64 0,68 2,56 0,79 5,23 2,07 1,36 2,02 2,81
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 0,64 0,68 2,56 0,79 5,23 2,07 1,36 2,02 2,81
4a.3. Palūkanų mokėjimai 2,61 2,85 2,92 2,95 3,15 2,52 2,61 2,37 2,14
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,03 0,07 0,08 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 2,58 2,78 2,84 2,88 3,11 2,47 2,57 2,34 2,11
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 656,13 640,93 675,33 699,43 779,68 689,75 633,52 731,85 657,68
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 547,32 533,60 614,35 627,60 655,65 623,52 567,67 579,95 608,10
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,24 0,15 2,50 1,50 - 0,85 1,29 - -
4b.1.2. Paskolos 24,47 10,84 7,68 21,93 51,48 18,50 7,32 20,89 49,04
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 522,45 522,45 604,05 604,05 604,05 604,05 558,31 558,31 558,31
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,75 0,75 0,75
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 97,59 94,64 48,63 59,12 111,52 54,10 53,41 138,25 35,40
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - 0,65 - - 0,13 1,45
4b.2.2. Paskolos 97,59 94,64 48,63 59,12 110,87 54,10 53,41 138,12 33,95
4b.3. Palūkanų mokėjimai 11,22 12,69 12,35 12,71 12,51 12,13 12,44 13,65 14,18
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 3,27 5,15 5,10 5,19 5,29 5,24 5,37 6,39 6,99
4b.3.2. Paskolos 7,95 7,54 7,25 7,52 7,22 6,89 7,07 7,26 7,19
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 3,62 3,62 4,55 4,58 4,55 4,54 2,90 2,90 2,90
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 3,62 3,62 4,54 4,54 4,54 4,54 2,90 2,90 2,90
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,61 3,61 4,52 4,52 4,52 4,52 2,89 2,89 2,89
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - 0,01 0,04 0,01 - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - 0,01 0,04 0,01 - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 420,01 1 366,37 1 776,82 500,25 394,60 466,14 910,13 452,34 459,88
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 19,09 57,47 17,59 28,46 29,35 31,32 21,92 27,90 34,03
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 294,64 1 201,50 1 595,50 203,00 204,19 246,83 699,01 193,04 226,95
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 87,28 86,26 144,79 250,19 140,67 166,96 168,49 210,29 176,90
5.4. Palūkanų mokėjimai 19,00 21,14 18,94 18,60 20,39 21,03 20,71 21,11 22,00
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 4 581,71 5 495,35 6 089,26 4 917,17 4 896,81 4 823,67 5 345,94 3 497,93 3 377,55
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 4 437,97 5 347,13 5 945,46 4 770,78 4 744,65 4 674,59 5 214,62 3 375,26 3 251,77
A.2. Palūkanų mokėjimai 143,74 148,22 143,80 146,39 152,16 149,08 131,32 122,67 125,78
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24