Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 460,14 2 037,33 561,55 797,70 557,90 525,19 979,93 688,96 571,22
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 355,90 523,17 442,31 442,31 442,31 418,73 418,73 418,73 418,73
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 14,90 80,86 - - - - - - -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,17 0,74 0,74 0,74 0,74 1,09 1,09 1,09 1,09
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 338,83 441,57 441,57 441,57 441,57 417,64 417,64 417,64 417,64
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 45,27 1 469,57 83,46 318,08 63,63 59,21 504,28 208,95 75,32
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,03 1 434,88 17,57 244,59 - 18,24 405,72 181,91 -
1.2.2. Paskolos 45,24 34,69 65,89 73,49 63,63 40,97 98,56 27,04 75,32
1.3. Palūkanų mokėjimai 58,97 44,59 35,78 37,31 51,96 47,25 56,92 61,28 77,17
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 52,74 37,21 30,80 32,92 43,38 42,55 47,83 57,23 58,23
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 6,23 7,38 4,98 4,39 8,58 4,70 9,09 4,05 18,94
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 974,81 1 447,59 1 360,41 1 360,41 1 360,41 1 041,66 971,71 971,71 971,71
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 974,81 1 447,59 1 360,41 1 360,41 1 360,41 1 041,66 971,71 971,71 971,71
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 974,81 1 360,41 1 360,41 1 360,41 1 360,41 971,71 971,71 971,71 971,71
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - 87,18 - - - 69,95 - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 429,49 1 819,22 1 819,69 1 820,28 1 825,98 3 010,59 3 021,80 3 024,77 3 034,32
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 428,10 1 817,66 1 817,66 1 817,66 1 817,66 2 998,02 2 998,02 2 998,02 2 998,02
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 403,66 1 781,04 1 781,04 1 781,04 1 781,04 2 929,16 2 929,16 2 929,16 2 929,16
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,46 15,38 15,38 15,38 15,38 5,82 5,82 5,82 5,82
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 22,98 21,24 21,24 21,24 21,24 63,04 63,04 63,04 63,04
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 1,39 1,56 2,03 2,62 8,32 12,57 23,78 26,75 36,30
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,41 0,42 0,42 0,42 0,48 0,58 0,81 1,28 1,34
3.3.2. Pinigai ir indėliai 0,98 1,14 1,61 2,20 7,84 11,99 22,97 25,47 34,96
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 804,40 960,41 923,04 798,10 857,12 1 118,94 1 071,68 1 268,30 1 044,21
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 679,40 888,30 816,61 738,88 741,87 1 087,53 1 032,19 964,39 965,68
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 27,60 - - 1,60 17,80 0,72 0,36 0,45
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 84,41 129,30 85,21 7,48 8,87 112,19 73,93 6,49 7,69
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 594,25 709,41 709,41 709,41 709,41 929,80 929,80 929,80 929,80
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,74 21,99 21,99 21,99 21,99 27,74 27,74 27,74 27,74
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 106,84 54,38 88,64 39,83 93,60 18,44 23,58 286,74 60,34
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,02 2,19 0,15 0,27 269,59 1,55
4.2.2. Paskolos 106,84 54,38 88,64 39,81 91,41 18,29 23,31 17,15 58,79
4.3. Palūkanų mokėjimai 18,16 17,73 17,79 19,39 21,65 12,97 15,91 17,17 18,19
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 9,14 8,89 9,09 9,57 9,58 9,33 9,49 11,57 9,84
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 9,02 8,84 8,70 9,82 12,07 3,64 6,42 5,60 8,35
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 39,12 103,34 79,05 36,80 38,21 114,63 92,66 52,05 52,61
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 35,89 99,85 75,70 33,14 33,89 112,99 90,13 49,84 50,56
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 26,64 70,81 46,66 4,10 4,85 67,03 44,17 3,88 4,60
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 9,23 8,43 8,43 8,43 8,43 19,16 19,16 19,16 19,16
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,02 20,61 20,61 20,61 20,61 26,80 26,80 26,80 26,80
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,56 0,93 0,76 0,75 0,56 0,76 1,36 0,92 0,56
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 0,56 0,93 0,76 0,75 0,56 0,76 1,36 0,92 0,56
4a.3. Palūkanų mokėjimai 2,67 2,56 2,59 2,91 3,76 0,88 1,17 1,29 1,49
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 - - -
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 2,66 2,55 2,58 2,90 3,74 0,87 1,17 1,29 1,49
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 763,15 854,36 841,28 758,59 816,20 999,71 974,42 1 211,65 987,00
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 641,38 785,74 738,20 703,03 705,27 969,94 937,46 909,95 910,52
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 27,60 - - 1,60 17,80 0,72 0,36 0,45
4b.1.2. Paskolos 57,76 58,48 38,54 3,37 4,01 45,15 29,75 2,60 3,08
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 582,90 698,28 698,28 698,28 698,28 906,05 906,05 906,05 906,05
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,72 1,38 1,38 1,38 1,38 0,94 0,94 0,94 0,94
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 106,28 53,45 87,88 39,08 93,04 17,68 22,22 285,82 59,78
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,02 2,19 0,15 0,27 269,59 1,55
4b.2.2. Paskolos 106,28 53,45 87,88 39,06 90,85 17,53 21,95 16,23 58,23
4b.3. Palūkanų mokėjimai 15,49 15,17 15,20 16,48 17,89 12,09 14,74 15,88 16,70
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 9,13 8,88 9,08 9,56 9,56 9,32 9,49 11,57 9,84
4b.3.2. Paskolos 6,36 6,29 6,12 6,92 8,33 2,77 5,25 4,31 6,86
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 2,13 2,71 2,71 2,71 2,71 4,60 4,60 4,60 4,60
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2,13 2,71 2,71 2,71 2,71 4,60 4,60 4,60 4,60
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,12 2,70 2,70 2,70 2,70 4,59 4,59 4,59 4,59
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 529,07 1 091,82 1 171,54 1 209,94 1 393,91 956,78 1 234,05 1 505,38 1 135,67
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 17,45 7,55 31,05 9,70 22,44 10,78 16,32 13,63 26,65
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 779,06 337,16 418,74 432,20 481,43 443,04 283,99 489,02 771,32
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 712,17 712,40 695,81 740,36 860,67 471,84 899,93 967,94 303,34
5.4. Palūkanų mokėjimai 20,39 34,71 25,94 27,68 29,37 31,12 33,81 34,79 34,36
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 5 197,91 7 356,37 5 836,23 5 986,43 5 995,32 6 653,16 7 279,17 7 459,12 6 757,13
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 5 099,00 7 257,78 5 754,69 5 899,43 5 884,02 6 549,25 7 148,75 7 319,13 6 591,11
A.2. Palūkanų mokėjimai 98,91 98,59 81,54 87,00 111,30 103,91 130,42 139,99 166,02
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24