Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 371,11 375,15 439,11 401,26 392,03 1 981,69 487,83 417,65 429,62
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 228,79 250,72 250,72 250,72 250,72 309,19 309,19 309,19 309,19
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 3,00 4,63 4,63 4,63 4,63 22,43 22,43 22,43 22,43
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,79 1,63 1,63 1,63 1,63 1,37 1,37 1,37 1,37
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 222,00 244,46 244,46 244,46 244,46 285,39 285,39 285,39 285,39
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 33,99 17,50 78,89 37,71 31,46 1 581,10 96,04 27,16 41,71
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 9,29 0,04 52,02 10,95 18,86 1 545,07 87,16 0,07 17,32
1.2.2. Paskolos 24,70 17,46 26,87 26,76 12,60 36,03 8,88 27,09 24,39
1.3. Palūkanų mokėjimai 108,33 106,93 109,50 112,83 109,85 91,40 82,60 81,30 78,72
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 95,08 93,73 97,94 102,64 102,05 83,60 74,28 72,55 70,76
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 13,25 13,20 11,56 10,19 7,80 7,80 8,32 8,75 7,96
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 913,04 2 304,83 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 185,48 936,66 936,63 937,28 937,55 763,67 762,45 765,66 767,07
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 182,27 934,00 934,00 934,00 934,00 759,50 759,50 759,50 759,50
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 174,97 927,15 927,15 927,15 927,15 752,13 752,13 752,13 752,13
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,46 1,46 1,46 1,46
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,00 6,55 6,55 6,55 6,55 5,91 5,91 5,91 5,91
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 3,21 2,66 2,63 3,28 3,55 4,17 2,95 6,16 7,57
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,04 0,04 0,04 0,04 0,14 0,32 0,32 0,32 0,32
3.3.2. Pinigai ir indėliai 3,17 2,62 2,59 3,24 3,41 3,85 2,63 5,84 7,25
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 659,35 695,80 736,35 858,84 723,12 652,69 757,44 646,83 709,33
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 548,49 629,33 660,74 726,42 652,30 572,60 584,49 595,19 635,72
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,15 2,50 1,50 - 0,85 1,29 - - -
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 21,65 17,49 49,90 117,08 42,11 9,03 22,21 32,91 73,44
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 526,53 609,22 609,22 609,22 609,22 561,51 561,51 561,51 561,51
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,77 0,77 0,77 0,77
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 95,32 51,20 59,95 116,76 56,17 64,66 156,55 37,49 58,31
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,65 - - 0,13 1,45 -
4.2.2. Paskolos 95,32 51,20 59,95 116,11 56,17 64,66 156,42 36,04 58,31
4.3. Palūkanų mokėjimai 15,54 15,27 15,66 15,66 14,65 15,43 16,40 14,15 15,30
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,22 5,18 5,26 5,33 5,29 5,41 6,42 5,50 6,97
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 10,32 10,09 10,40 10,33 9,36 10,02 9,98 8,65 8,33
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 14,80 15,92 32,34 74,61 28,83 7,12 11,63 15,60 27,28
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 11,27 10,44 28,60 66,23 24,24 3,13 7,22 10,54 23,11
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 10,80 9,79 27,95 65,58 23,59 2,80 6,89 10,21 22,78
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,47 0,65 0,65 0,65 0,65 0,31 0,31 0,31 0,31
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,68 2,56 0,79 5,23 2,07 1,36 2,02 2,81 2,20
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 0,68 2,56 0,79 5,23 2,07 1,36 2,02 2,81 2,20
4a.3. Palūkanų mokėjimai 2,85 2,92 2,95 3,15 2,52 2,63 2,39 2,25 1,97
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,07 0,08 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 2,78 2,84 2,88 3,11 2,47 2,59 2,36 2,22 1,95
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 640,93 675,33 699,43 779,68 689,75 642,67 742,91 628,33 679,15
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 533,60 614,35 627,60 655,65 623,52 566,57 574,37 581,75 609,71
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,15 2,50 1,50 - 0,85 1,29 - - -
4b.1.2. Paskolos 10,84 7,68 21,93 51,48 18,50 6,22 15,31 22,69 50,65
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 522,45 604,05 604,05 604,05 604,05 558,31 558,31 558,31 558,31
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 0,75 0,75 0,75 0,75
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 94,64 48,63 59,12 111,52 54,10 63,30 154,53 34,68 56,11
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,65 - - 0,13 1,45 -
4b.2.2. Paskolos 94,64 48,63 59,12 110,87 54,10 63,30 154,40 33,23 56,11
4b.3. Palūkanų mokėjimai 12,69 12,35 12,71 12,51 12,13 12,80 14,01 11,90 13,33
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,15 5,10 5,19 5,29 5,24 5,37 6,39 5,47 6,95
4b.3.2. Paskolos 7,54 7,25 7,52 7,22 6,89 7,43 7,62 6,43 6,38
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 3,62 4,55 4,58 4,55 4,54 2,90 2,90 2,90 2,90
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 3,62 4,54 4,54 4,54 4,54 2,90 2,90 2,90 2,90
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,61 4,52 4,52 4,52 4,52 2,89 2,89 2,89 2,89
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - 0,01 0,04 0,01 - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - 0,01 0,04 0,01 - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 366,37 1 776,82 500,25 394,60 466,14 582,69 489,80 620,11 689,36
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 57,47 17,59 28,46 29,35 31,32 15,75 49,33 34,15 12,68
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 201,50 1 595,50 203,00 204,19 246,83 383,83 247,21 347,84 465,85
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 86,26 144,79 250,19 140,67 166,96 161,67 171,49 215,09 188,74
5.4. Palūkanų mokėjimai 21,14 18,94 18,60 20,39 21,03 21,44 21,77 23,03 22,09
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 5 495,35 6 089,26 4 917,17 4 896,81 4 823,67 5 027,19 3 543,97 3 496,70 3 641,83
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 5 347,13 5 945,46 4 770,78 4 744,65 4 674,59 4 894,75 3 420,25 3 372,06 3 518,15
A.2. Palūkanų mokėjimai 148,22 143,80 146,39 152,16 149,08 132,44 123,72 124,64 123,68
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24