Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 2 002,02 508,16 437,98 449,96 1 557,30 536,94 482,03 451,09 2 020,19
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 329,53 329,53 329,53 329,53 346,85 346,85 346,85 346,85 507,25
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 22,43 22,43 22,43 22,43 14,90 14,90 14,90 14,90 80,86
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,70 0,70 0,70 0,70 2,03 2,03 2,03 2,03 0,60
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 306,40 306,40 306,40 306,40 329,92 329,92 329,92 329,92 425,79
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 581,10 96,04 27,16 41,71 1 142,12 132,97 76,24 45,27 1 469,57
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 545,07 87,16 0,07 17,32 1 107,19 85,49 50,83 0,03 1 434,88
1.2.2. Paskolos 36,03 8,88 27,09 24,39 34,93 47,48 25,41 45,24 34,69
1.3. Palūkanų mokėjimai 91,39 82,59 81,29 78,72 68,33 57,12 58,94 58,97 43,37
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 83,60 74,28 72,55 70,76 62,29 50,93 52,67 52,74 37,21
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 7,79 8,31 8,74 7,96 6,04 6,19 6,27 6,23 6,16
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 988,98 988,98 988,98 988,98 1 447,59
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 988,98 988,98 988,98 988,98 1 447,59
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81 974,81 974,81 1 360,41
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - 14,17 14,17 14,17 14,17 87,18
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 763,65 762,44 762,73 767,05 746,34 745,34 744,27 744,49 1 487,82
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 759,48 759,48 759,48 759,48 743,10 743,10 743,10 743,10 1 486,26
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 752,11 752,11 752,11 752,11 733,25 733,25 733,25 733,25 1 473,19
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0,21 0,21 0,65
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 5,91 5,91 5,91 5,91 9,64 9,64 9,64 9,64 12,42
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 4,17 2,96 3,25 7,57 3,24 2,24 1,17 1,39 1,56
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,32 0,32 0,32 0,32 0,34 0,34 0,34 0,41 0,42
3.3.2. Pinigai ir indėliai 3,85 2,64 2,93 7,25 2,90 1,90 0,83 0,98 1,14
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 647,52 656,01 633,68 689,97 676,04 742,31 670,17 786,05 838,92
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 568,70 576,95 582,27 615,98 600,13 596,85 619,29 673,10 773,95
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,29 - - - - 0,30 - - 27,60
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 5,13 14,67 19,99 53,70 5,14 1,56 24,30 78,11 11,05
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 561,51 561,51 561,51 561,51 594,25 594,25 594,25 594,25 718,83
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,77 0,77 0,77 0,77 0,74 0,74 0,74 0,74 16,47
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 64,74 63,92 38,12 59,47 61,58 130,37 33,83 95,90 48,56
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,13 1,45 - - 0,40 - - -
4.2.2. Paskolos 64,74 63,79 36,67 59,47 61,58 129,97 33,83 95,90 48,56
4.3. Palūkanų mokėjimai 14,08 15,14 13,29 14,52 14,33 15,09 17,05 17,05 16,41
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,41 6,42 5,50 6,97 6,86 7,62 8,99 9,09 8,89
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 8,67 8,72 7,79 7,55 7,47 7,47 8,06 7,96 7,52
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 5,29 9,30 12,00 24,08 18,57 13,72 19,16 36,08 26,36
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2,27 5,88 7,90 20,65 10,87 9,74 16,92 33,91 24,48
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 1,94 5,55 7,57 20,32 1,62 0,49 7,67 24,66 1,62
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,31 0,31 0,31 0,31 9,23 9,23 9,23 9,23 8,00
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 14,86
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1,36 2,02 2,81 2,34 6,43 2,78 0,58 0,56 0,58
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 1,36 2,02 2,81 2,34 6,43 2,78 0,58 0,56 0,58
4a.3. Palūkanų mokėjimai 1,66 1,40 1,29 1,09 1,27 1,20 1,66 1,61 1,30
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 1,62 1,37 1,26 1,07 1,25 1,18 1,64 1,60 1,29
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 639,33 643,81 618,78 662,99 655,34 726,46 648,88 747,84 809,85
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 563,53 568,17 571,47 592,43 587,13 584,98 600,24 637,06 746,76
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,29 - - - - 0,30 - - 27,60
4b.1.2. Paskolos 3,18 9,11 12,41 33,37 3,51 1,06 16,62 53,44 9,42
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 558,31 558,31 558,31 558,31 582,90 582,90 582,90 582,90 708,13
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,75 0,75 0,75 0,75 0,72 0,72 0,72 0,72 1,61
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 63,38 61,90 35,31 57,13 55,15 127,59 33,25 95,34 47,98
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,13 1,45 - - 0,40 - - -
4b.2.2. Paskolos 63,38 61,77 33,86 57,13 55,15 127,19 33,25 95,34 47,98
4b.3. Palūkanų mokėjimai 12,42 13,74 12,00 13,43 13,06 13,89 15,39 15,44 15,11
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,37 6,39 5,47 6,95 6,84 7,60 8,97 9,08 8,88
4b.3.2. Paskolos 7,05 7,35 6,53 6,48 6,22 6,29 6,42 6,36 6,23
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 2,90 2,90 2,90 2,90 2,13 2,13 2,13 2,13 2,71
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2,90 2,90 2,90 2,90 2,13 2,13 2,13 2,13 2,71
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,89 2,89 2,89 2,89 2,12 2,12 2,12 2,12 2,70
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 745,93 740,45 943,67 1 024,26 761,88 1 036,87 1 264,99 1 539,10 948,79
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 15,71 30,11 34,01 12,65 13,60 172,27 12,13 17,81 21,80
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 354,45 233,26 299,16 396,62 249,98 321,44 473,65 777,14 334,75
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 340,97 442,14 574,43 579,57 462,14 507,09 744,68 710,21 557,91
5.4. Palūkanų mokėjimai 34,80 34,94 36,07 35,42 36,16 36,07 34,53 33,94 34,33
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 5 205,57 3 713,51 3 824,51 3 977,69 4 730,54 4 050,44 4 150,44 4 509,71 6 743,31
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 5 061,13 3 577,88 3 690,61 3 841,46 4 608,48 3 939,92 4 038,75 4 398,36 6 647,64
A.2. Palūkanų mokėjimai 144,44 135,63 133,90 136,23 122,06 110,52 111,69 111,35 95,67
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24