Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 458,55 420,70 411,47 2 002,02 508,16 437,98 449,96 1 557,30 526,94
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 270,16 270,16 270,16 329,53 329,53 329,53 329,53 346,85 346,85
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 4,63 4,63 4,63 22,43 22,43 22,43 22,43 14,90 14,90
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,97 0,97 0,97 0,70 0,70 0,70 0,70 2,03 2,03
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 264,56 264,56 264,56 306,40 306,40 306,40 306,40 329,92 329,92
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 78,89 37,71 31,46 1 581,10 96,04 27,16 41,71 1 142,12 122,97
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 52,02 10,95 18,86 1 545,07 87,16 0,07 17,32 1 107,19 85,49
1.2.2. Paskolos 26,87 26,76 12,60 36,03 8,88 27,09 24,39 34,93 37,48
1.3. Palūkanų mokėjimai 109,50 112,83 109,85 91,39 82,59 81,29 78,72 68,33 57,12
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 97,94 102,64 102,05 83,60 74,28 72,55 70,76 62,29 50,93
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 11,56 10,19 7,80 7,79 8,31 8,74 7,96 6,04 6,19
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 2 304,83 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 936,63 937,27 937,48 763,65 762,44 762,73 767,05 746,32 745,31
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 934,00 934,00 934,00 759,48 759,48 759,48 759,48 743,10 743,10
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 927,15 927,15 927,15 752,11 752,11 752,11 752,11 733,25 733,25
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,30 0,30 0,30 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,55 6,55 6,55 5,91 5,91 5,91 5,91 9,64 9,64
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 2,63 3,27 3,48 4,17 2,96 3,25 7,57 3,22 2,21
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,04 0,04 0,14 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
3.3.2. Pinigai ir indėliai 2,59 3,23 3,34 3,85 2,64 2,93 7,25 2,90 1,89
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 739,07 861,26 804,35 647,52 656,01 633,68 689,97 674,48 757,41
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 660,74 726,42 652,30 568,70 576,95 582,27 615,98 600,97 612,41
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,50 - 0,85 1,29 - - - - 0,30
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 49,90 117,08 42,11 5,13 14,67 19,99 53,70 5,98 17,12
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 609,22 609,22 609,22 561,51 561,51 561,51 561,51 594,25 594,25
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,12 0,12 0,12 0,77 0,77 0,77 0,77 0,74 0,74
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 63,19 119,85 138,09 64,74 63,92 38,12 59,47 59,51 130,31
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,65 - - 0,13 1,45 - - 0,40
4.2.2. Paskolos 63,19 119,20 138,09 64,74 63,79 36,67 59,47 59,51 129,91
4.3. Palūkanų mokėjimai 15,14 14,99 13,96 14,08 15,14 13,29 14,52 14,00 14,69
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,26 5,33 5,29 5,41 6,42 5,50 6,97 6,86 7,62
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 9,88 9,66 8,67 8,67 8,72 7,79 7,55 7,14 7,07
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 31,80 73,86 28,01 5,29 9,30 12,00 24,08 18,50 18,26
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 28,60 66,23 24,24 2,27 5,88 7,90 20,65 11,14 14,65
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 27,95 65,58 23,59 1,94 5,55 7,57 20,32 1,89 5,40
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,65 0,65 0,65 0,31 0,31 0,31 0,31 9,23 9,23
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,84 5,27 2,08 1,36 2,02 2,81 2,34 6,43 2,77
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 0,84 5,27 2,08 1,36 2,02 2,81 2,34 6,43 2,77
4a.3. Palūkanų mokėjimai 2,36 2,36 1,69 1,66 1,40 1,29 1,09 0,93 0,84
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,07 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 2,29 2,32 1,64 1,62 1,37 1,26 1,07 0,91 0,82
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 702,69 782,85 771,80 639,33 643,81 618,78 662,99 653,85 737,02
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 627,60 655,65 623,52 563,53 568,17 571,47 592,43 587,70 595,63
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,50 - 0,85 1,29 - - - - 0,30
4b.1.2. Paskolos 21,93 51,48 18,50 3,18 9,11 12,41 33,37 4,08 11,71
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 604,05 604,05 604,05 558,31 558,31 558,31 558,31 582,90 582,90
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,12 0,12 0,12 0,75 0,75 0,75 0,75 0,72 0,72
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 62,31 114,57 136,01 63,38 61,90 35,31 57,13 53,08 127,54
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,65 - - 0,13 1,45 - - 0,40
4b.2.2. Paskolos 62,31 113,92 136,01 63,38 61,77 33,86 57,13 53,08 127,14
4b.3. Palūkanų mokėjimai 12,78 12,63 12,27 12,42 13,74 12,00 13,43 13,07 13,85
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,19 5,29 5,24 5,37 6,39 5,47 6,95 6,84 7,60
4b.3.2. Paskolos 7,59 7,34 7,03 7,05 7,35 6,53 6,48 6,23 6,25
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 4,58 4,55 4,54 2,90 2,90 2,90 2,90 2,13 2,13
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 4,54 4,54 4,54 2,90 2,90 2,90 2,90 2,13 2,13
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,52 4,52 4,52 2,89 2,89 2,89 2,89 2,12 2,12
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,04 0,01 - - - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,04 0,01 - - - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 520,88 415,52 513,02 745,93 740,45 943,67 1 024,26 787,17 1 011,57
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 28,57 29,36 31,35 15,71 30,11 34,01 12,65 9,97 176,87
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 206,08 207,56 275,37 354,45 233,26 299,16 396,62 300,07 256,98
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 250,23 140,62 167,39 340,97 442,14 574,43 579,57 441,26 541,94
5.4. Palūkanų mokėjimai 36,00 37,98 38,91 34,80 34,94 36,07 35,42 35,87 35,78
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 4 959,96 4 939,58 4 971,15 5 205,57 3 713,51 3 824,51 3 977,69 4 740,08 4 016,04
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 4 796,69 4 770,51 4 804,95 5 061,13 3 577,88 3 690,61 3 841,46 4 618,66 3 906,24
A.2. Palūkanų mokėjimai 163,27 169,07 166,20 144,44 135,63 133,90 136,23 121,42 109,80
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24