Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 383,41 355,09 868,08 362,10 1 298,85 513,80 355,40 351,23 369,33
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 217,49 217,49 217,49 217,49 209,09 209,09 209,09 209,09 245,46
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 19,04 19,04 19,04 19,04 3,00 3,00 3,00 3,00 4,63
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,70 1,70 1,70 1,70 3,78 3,78 3,78 3,78 1,62
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 196,75 196,75 196,75 196,75 202,31 202,31 202,31 202,31 239,21
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 41,35 9,98 527,13 24,60 983,31 200,10 38,84 33,76 16,92
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 14,93 5,10 500,20 0,03 973,32 173,23 0,08 9,29 0,04
1.2.2. Paskolos 26,42 4,88 26,93 24,57 9,99 26,87 38,76 24,47 16,88
1.3. Palūkanų mokėjimai 124,57 127,62 123,46 120,01 106,45 104,61 107,47 108,38 106,95
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 111,73 113,64 110,03 106,64 93,14 91,21 93,87 95,08 93,73
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 12,84 13,98 13,43 13,37 13,31 13,40 13,60 13,30 13,22
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 183,26 1 184,29 1 182,86 1 182,87 1 185,13 1 185,68 1 185,56 1 185,26 936,38
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 178,47 1 178,47 1 178,47 1 178,47 1 182,05 1 182,05 1 182,05 1 182,05 933,72
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 174,80 1 174,80 1 174,80 1 174,80 1 174,75 1 174,75 1 174,75 1 174,75 926,87
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,37 0,37 0,37 0,37 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 3,30 3,30 3,30 3,30 7,00 7,00 7,00 7,00 6,55
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,10 0,20 0,05 0,04 0,02 - 0,01 - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,10 0,20 0,05 0,04 0,02 - 0,01 - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 4,69 5,62 4,34 4,36 3,06 3,63 3,50 3,21 2,66
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04
3.3.2. Pinigai ir indėliai 4,69 5,62 4,34 4,35 3,03 3,60 3,45 3,17 2,62
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 536,70 673,23 531,53 582,16 677,76 586,93 682,00 629,94 701,94
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 501,06 626,95 506,04 524,71 620,23 536,33 569,84 532,44 638,54
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - 0,81 - - - 2,50
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 1,30 127,19 6,28 24,95 92,73 9,64 43,15 5,75 26,70
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 499,70 499,70 499,70 499,70 526,53 526,53 526,53 526,53 609,22
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,06 0,06 0,06 0,06 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 27,36 37,94 15,42 45,12 45,54 38,46 97,59 82,37 48,38
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,35 - - - - -
4.2.2. Paskolos 27,36 37,94 15,42 44,77 45,54 38,46 97,59 82,37 48,38
4.3. Palūkanų mokėjimai 8,28 8,34 10,07 12,33 11,99 12,14 14,57 15,13 15,02
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 - 1,56 1,60 1,54 1,59 3,26 5,16 5,11
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 8,27 8,34 8,51 10,73 10,45 10,55 11,27 9,91 9,84
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 6,61 6,19 4,12 9,42 2,99 3,03 3,03 3,19 3,50
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 5,40 4,94 2,78 7,38 0,88 0,79 0,64 0,69 0,56
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 5,40 4,94 2,78 7,38 0,88 0,79 0,64 0,69 0,56
4a.3. Palūkanų mokėjimai 1,19 1,23 1,32 2,02 2,08 2,21 2,36 2,47 2,91
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 1,19 1,23 1,32 2,02 2,08 2,21 2,36 2,47 2,91
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 526,53 663,48 523,85 569,18 671,16 580,29 675,36 623,14 693,91
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 497,48 623,37 502,46 521,13 616,59 532,69 566,20 528,80 633,99
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - 0,81 - - - 2,50
4b.1.2. Paskolos 1,30 127,19 6,28 24,95 92,73 9,64 43,15 5,75 26,70
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 496,15 496,15 496,15 496,15 522,89 522,89 522,89 522,89 604,67
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,03 0,03 0,03 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 21,96 33,00 12,64 37,74 44,66 37,67 96,95 81,68 47,81
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,35 - - - - -
4b.2.2. Paskolos 21,96 33,00 12,64 37,39 44,66 37,67 96,95 81,68 47,81
4b.3. Palūkanų mokėjimai 7,09 7,11 8,75 10,31 9,91 9,93 12,21 12,66 12,11
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,01 - 1,56 1,60 1,54 1,59 3,26 5,16 5,11
4b.3.2. Paskolos 7,08 7,11 7,19 8,71 8,37 8,34 8,91 7,44 6,93
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 3,56 3,56 3,56 3,56 3,61 3,61 3,61 3,61 4,53
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 3,56 3,56 3,56 3,56 3,61 3,61 3,61 3,61 4,52
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,53 3,53 3,53 3,53 3,61 3,61 3,61 3,61 4,52
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - 0,01
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - - - 0,01
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 539,06 575,99 612,04 478,25 346,50 852,24 590,05 472,79 345,01
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 41,63 14,63 45,95 28,13 16,17 58,89 19,85 46,38 28,67
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 317,37 392,99 267,60 261,06 219,35 245,31 471,44 328,60 227,80
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 162,92 151,35 269,62 171,29 92,85 529,19 79,50 76,24 70,41
5.4. Palūkanų mokėjimai 17,14 17,02 28,87 17,77 18,13 18,85 19,26 21,57 18,13
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 4 539,10 4 685,27 5 091,18 4 502,05 5 421,28 5 051,69 4 726,05 4 552,26 4 657,49
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 4 384,42 4 526,67 4 924,44 4 347,58 5 281,65 4 912,46 4 581,25 4 403,97 4 514,73
A.2. Palūkanų mokėjimai 154,68 158,60 166,74 154,47 139,63 139,23 144,80 148,29 142,76
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24