Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 420,70 411,47 2 002,02 508,16 437,98 449,96 1 557,30 526,94 482,02
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 270,16 270,16 329,53 329,53 329,53 329,53 346,85 346,85 346,85
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 4,63 4,63 22,43 22,43 22,43 22,43 14,90 14,90 14,90
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,97 0,97 0,70 0,70 0,70 0,70 2,03 2,03 2,03
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 264,56 264,56 306,40 306,40 306,40 306,40 329,92 329,92 329,92
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 37,71 31,46 1 581,10 96,04 27,16 41,71 1 142,12 122,97 76,24
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 10,95 18,86 1 545,07 87,16 0,07 17,32 1 107,19 85,49 50,83
1.2.2. Paskolos 26,76 12,60 36,03 8,88 27,09 24,39 34,93 37,48 25,41
1.3. Palūkanų mokėjimai 112,83 109,85 91,39 82,59 81,29 78,72 68,33 57,12 58,93
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 102,64 102,05 83,60 74,28 72,55 70,76 62,29 50,93 52,67
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 10,19 7,80 7,79 8,31 8,74 7,96 6,04 6,19 6,26
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81 988,98
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81 988,98
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 2 304,83 2 304,83 1 046,45 1 046,45 1 046,45 1 046,45 974,81 974,81 974,81
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - 14,17
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 937,27 937,48 763,65 762,44 762,73 767,05 746,32 745,31 744,25
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 934,00 934,00 759,48 759,48 759,48 759,48 743,10 743,10 743,10
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 927,15 927,15 752,11 752,11 752,11 752,11 733,25 733,25 733,25
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,30 0,30 1,46 1,46 1,46 1,46 0,21 0,21 0,21
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,55 6,55 5,91 5,91 5,91 5,91 9,64 9,64 9,64
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 3,27 3,48 4,17 2,96 3,25 7,57 3,22 2,21 1,15
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,04 0,14 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
3.3.2. Pinigai ir indėliai 3,23 3,34 3,85 2,64 2,93 7,25 2,90 1,89 0,83
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 861,26 804,35 647,52 656,01 633,68 689,97 674,48 757,41 668,67
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 726,42 652,30 568,70 576,95 582,27 615,98 600,97 612,41 618,32
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,85 1,29 - - - - 0,30 -
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 117,08 42,11 5,13 14,67 19,99 53,70 5,98 17,12 23,33
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 609,22 609,22 561,51 561,51 561,51 561,51 594,25 594,25 594,25
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,12 0,12 0,77 0,77 0,77 0,77 0,74 0,74 0,74
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 119,85 138,09 64,74 63,92 38,12 59,47 59,51 130,31 33,72
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,65 - - 0,13 1,45 - - 0,40 -
4.2.2. Paskolos 119,20 138,09 64,74 63,79 36,67 59,47 59,51 129,91 33,72
4.3. Palūkanų mokėjimai 14,99 13,96 14,08 15,14 13,29 14,52 14,00 14,69 16,63
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,33 5,29 5,41 6,42 5,50 6,97 6,86 7,62 8,99
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 9,66 8,67 8,67 8,72 7,79 7,55 7,14 7,07 7,64
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 73,86 28,01 5,29 9,30 12,00 24,08 18,50 18,26 18,48
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 66,23 24,24 2,27 5,88 7,90 20,65 11,14 14,65 16,61
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 65,58 23,59 1,94 5,55 7,57 20,32 1,89 5,40 7,36
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,65 0,65 0,31 0,31 0,31 0,31 9,23 9,23 9,23
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 5,27 2,08 1,36 2,02 2,81 2,34 6,43 2,77 0,58
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 5,27 2,08 1,36 2,02 2,81 2,34 6,43 2,77 0,58
4a.3. Palūkanų mokėjimai 2,36 1,69 1,66 1,40 1,29 1,09 0,93 0,84 1,29
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 2,32 1,64 1,62 1,37 1,26 1,07 0,91 0,82 1,27
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 782,85 771,80 639,33 643,81 618,78 662,99 653,85 737,02 648,06
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 655,65 623,52 563,53 568,17 571,47 592,43 587,70 595,63 599,58
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,85 1,29 - - - - 0,30 -
4b.1.2. Paskolos 51,48 18,50 3,18 9,11 12,41 33,37 4,08 11,71 15,96
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 604,05 604,05 558,31 558,31 558,31 558,31 582,90 582,90 582,90
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,12 0,12 0,75 0,75 0,75 0,75 0,72 0,72 0,72
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 114,57 136,01 63,38 61,90 35,31 57,13 53,08 127,54 33,14
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,65 - - 0,13 1,45 - - 0,40 -
4b.2.2. Paskolos 113,92 136,01 63,38 61,77 33,86 57,13 53,08 127,14 33,14
4b.3. Palūkanų mokėjimai 12,63 12,27 12,42 13,74 12,00 13,43 13,07 13,85 15,34
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,29 5,24 5,37 6,39 5,47 6,95 6,84 7,60 8,97
4b.3.2. Paskolos 7,34 7,03 7,05 7,35 6,53 6,48 6,23 6,25 6,37
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 4,55 4,54 2,90 2,90 2,90 2,90 2,13 2,13 2,13
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 4,54 4,54 2,90 2,90 2,90 2,90 2,13 2,13 2,13
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 4,52 4,52 2,89 2,89 2,89 2,89 2,12 2,12 2,12
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,01 - - - - - - - -
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos 0,01 - - - - - - - -
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 415,52 513,02 745,93 740,45 943,67 1 024,26 787,17 1 011,57 1 189,69
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 29,36 31,35 15,71 30,11 34,01 12,65 9,97 176,87 11,31
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 207,56 275,37 354,45 233,26 299,16 396,62 300,07 256,98 393,13
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 140,62 167,39 340,97 442,14 574,43 579,57 441,26 541,94 751,11
5.4. Palūkanų mokėjimai 37,98 38,91 34,80 34,94 36,07 35,42 35,87 35,78 34,14
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 4 939,58 4 971,15 5 205,57 3 713,51 3 824,51 3 977,69 4 740,08 4 016,04 4 073,61
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 4 770,51 4 804,95 5 061,13 3 577,88 3 690,61 3 841,46 4 618,66 3 906,24 3 962,76
A.2. Palūkanų mokėjimai 169,07 166,20 144,44 135,63 133,90 136,23 121,42 109,80 110,85
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24