Lietuvos bankas

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos rezidentų grąžinti skoliniai įsipareigojimai ir sumokėtos palūkanos nerezidentams.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 359,28 872,27 366,29 1 319,08 534,03 375,63 371,47 374,09 436,74
1.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 221,71 221,71 221,71 229,35 229,35 229,35 229,35 250,22 250,22
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 19,04 19,04 19,04 3,00 3,00 3,00 3,00 4,63 4,63
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,71 1,71 1,71 3,79 3,79 3,79 3,79 1,63 1,63
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 220,00 220,00 220,00 225,56 225,56 225,56 225,56 248,59 248,59
1.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 9,98 527,13 24,60 983,31 200,10 38,84 33,76 16,92 76,99
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 5,10 500,20 0,03 973,32 173,23 0,08 9,29 0,04 52,02
1.2.2. Paskolos 4,88 26,93 24,57 9,99 26,87 38,76 24,47 16,88 24,97
1.3. Palūkanų mokėjimai 127,59 123,43 119,98 106,42 104,58 107,44 108,36 106,95 109,53
1.3.1. Skolos vertybiniai popieriai 113,64 110,03 106,64 93,14 91,21 93,87 95,08 93,73 97,94
1.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
1.3.3. Paskolos 13,95 13,40 13,34 13,28 13,37 13,57 13,28 13,22 11,59
1.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83
2.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 1 896,67 1 896,67 1 896,67 1 913,04 1 913,04 1 913,04 1 913,04 2 304,83 2 304,83
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
2.3.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.3.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 1 184,78 1 183,35 1 183,36 1 185,35 1 185,90 1 185,78 1 185,48 936,66 937,93
3.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 1 178,96 1 178,96 1 178,96 1 182,27 1 182,27 1 182,27 1 182,27 934,00 934,00
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 1 175,29 1 175,29 1 175,29 1 174,97 1 174,97 1 174,97 1 174,97 927,15 927,15
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,37 0,37 0,37 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 3,30 3,30 3,30 7,00 7,00 7,00 7,00 6,55 6,55
3.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 0,20 0,05 0,04 0,02 - 0,01 - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,20 0,05 0,04 0,02 - 0,01 - - -
3.2.2. Paskolos - - - - - - - - -
3.3. Palūkanų mokėjimai 5,62 4,34 4,36 3,06 3,63 3,50 3,21 2,66 3,93
3.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,04 0,04
3.3.2. Pinigai ir indėliai 5,62 4,34 4,35 3,03 3,60 3,45 3,17 2,62 3,89
3.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.3.4. Kiti įsipereigojimai - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 606,45 634,34 549,84 625,58 789,20 779,69 765,37 727,25 910,77
4.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 567,26 609,12 501,62 534,77 634,94 583,54 540,78 620,63 741,73
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,81 - 0,24 0,15 2,50 1,50
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 67,50 109,36 1,86 7,27 108,25 56,61 13,94 8,79 130,89
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 499,70 499,70 499,70 526,53 526,53 526,53 526,53 609,22 609,22
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,06 0,06 0,06 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12
4.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 30,77 15,07 36,14 79,62 142,78 182,87 209,53 91,75 153,78
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4.2.2. Paskolos 30,77 15,07 36,14 79,62 142,78 182,87 209,53 91,75 153,78
4.3. Palūkanų mokėjimai 8,42 10,15 12,08 11,19 11,48 13,28 15,06 14,87 15,26
4.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1,56 1,60 1,54 1,59 3,30 5,22 5,18 5,26
4.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.3.3. Paskolos 8,42 8,59 10,48 9,65 9,89 9,98 9,84 9,69 10,00
4.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a. Kitos finansų bendrovės 18,27 21,80 3,92 20,91 66,94 74,77 25,07 32,21 86,27
4a.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 12,04 19,30 0,66 4,10 54,47 28,71 7,43 5,57 73,90
4a.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.1.3. Paskolos 11,70 18,96 0,32 3,63 54,00 28,24 6,96 4,92 73,25
4a.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 0,34 0,34 0,34 0,47 0,47 0,47 0,47 0,65 0,65
4a.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4a.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 4,60 0,77 0,90 14,52 9,99 43,51 14,88 23,80 9,52
4a.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4a.2.2. Paskolos 4,60 0,77 0,90 14,52 9,99 43,51 14,88 23,80 9,52
4a.3. Palūkanų mokėjimai 1,63 1,73 2,36 2,29 2,48 2,55 2,76 2,84 2,85
4a.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,08 0,07
4a.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4a.3.3. Paskolos 1,63 1,73 2,33 2,26 2,45 2,52 2,69 2,76 2,78
4a.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4b. Ne finansų bendrovės 584,62 608,98 542,36 601,05 718,64 701,30 736,68 690,49 819,92
4b.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 551,66 586,26 497,40 527,05 576,85 551,21 529,73 610,52 663,29
4b.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,81 - 0,24 0,15 2,50 1,50
4b.1.2. Paskolos 55,80 90,40 1,54 3,63 54,24 28,36 6,97 3,85 57,62
4b.1.3. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 495,83 495,83 495,83 522,45 522,45 522,45 522,45 604,05 604,05
4b.1.4. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,03 0,03 0,16 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12
4b.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 26,17 14,30 35,24 65,10 132,79 139,36 194,65 67,94 144,22
4b.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4b.2.2. Paskolos 26,17 14,30 35,24 65,10 132,79 139,36 194,65 67,94 144,22
4b.3. Palūkanų mokėjimai 6,79 8,42 9,72 8,90 9,00 10,73 12,30 12,03 12,41
4b.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1,56 1,57 1,51 1,56 3,27 5,15 5,10 5,19
4b.3.2. Paskolos 6,79 6,86 8,15 7,39 7,44 7,46 7,15 6,93 7,22
4b.3.3. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
4c. Namų ūkiai ir NŪPTI 3,56 3,56 3,56 3,62 3,62 3,62 3,62 4,55 4,58
4c.1. Trumpalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas 3,56 3,56 3,56 3,62 3,62 3,62 3,62 4,54 4,54
4c.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.1.3. Paskolos - - - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02
4c.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,53 3,53 3,53 3,61 3,61 3,61 3,61 4,52 4,52
4c.1.5. Kiti įsipareigojimai 0,03 0,03 0,03 - - - - - -
4c.2. Ilgalaikių įsipareigojimų pagrindinės skolos dalies grąžinimas - - - - - - - 0,01 0,04
4c.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.2.2. Paskolos - - - - - - - 0,01 0,04
4c.3. Palūkanų mokėjimai - - - - - - - - -
4c.3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
4c.3.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4c.3.3. Paskolos - - - - - - - - -
4c.3.4. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 581,82 599,79 496,06 329,79 732,04 650,61 453,29 350,90 571,70
5.1. Įsipareigojimų tiesioginių investicijų įmonėms pagrindinės skolos dalies grąžinimas 14,63 46,66 27,91 14,91 56,74 17,00 46,74 15,08 13,02
5.2. Įsipareigojimų tiesioginiams investuotojams pagrindinės skolos dalies grąžinimas 400,86 280,40 280,19 214,22 235,77 530,89 302,77 220,83 218,36
5.3. Įsipareigojimų susietose įmonėse pagrindinės skolos dalies grąžinimas 150,33 256,22 171,17 83,85 421,81 83,83 82,80 96,69 322,71
5.4. Palūkanų mokėjimai 16,00 16,51 16,79 16,81 17,72 18,89 20,98 18,30 17,61
A. Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas 4 629,00 5 186,42 4 492,22 5 372,84 5 154,21 4 904,75 4 688,65 4 693,73 5 161,97
A.1. Pagrindinės skolos dalies mokėjimai 4 471,37 5 031,99 4 339,01 5 235,36 5 016,80 4 761,64 4 541,04 4 550,95 5 015,64
A.2. Palūkanų mokėjimai 157,63 154,43 153,21 137,48 137,41 143,11 147,61 142,78 146,33
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24