Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 8 262,10 8 417,95 9 208,20 8 320,49 9 009,75 9 587,75 10 034,63 9 394,64 10 075,62
Debetas 8 401,96 8 323,81 8 749,57 8 530,01 9 187,50 9 509,50 9 594,17 9 083,53 10 037,32
Balansas −139,86 94,14 458,63 −209,52 −177,75 78,25 440,46 311,11 38,30
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 7 740,83 7 860,98 8 387,53 7 717,08 8 407,31 8 950,90 9 154,04 8 779,54 9 483,56
Debetas 7 551,22 7 538,70 7 950,80 7 698,75 8 270,28 8 539,71 8 841,56 8 286,80 8 986,10
Balansas 189,61 322,28 436,73 18,33 137,03 411,19 312,48 492,74 497,46
1.A.a. Prekės  
Balansas −591,40 −547,94 −356,41 −718,48 −790,53 −591,10 −680,72 −520,92 −734,19
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 5 601,88 5 655,71 6 155,43 5 662,14 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 242,62 6 483,32
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 5 591,07 5 645,67 6 141,16 5 653,87 5 959,48 6 322,31 6 616,59 6 258,27 6 492,31
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 9,87 9,97 14,18 8,25 4,95 11,80 −26,17 −15,67 −9,04
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −134,17 −139,52 −152,31 −129,94 −144,68 −123,44 −187,02 −148,88 −159,75
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 144,04 149,49 166,49 138,19 149,63 135,24 160,85 133,21 150,71
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,94 0,07 0,09 0,02 0,29 0,00 0,23 0,02 0,05
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 193,28 6 203,65 6 511,84 6 380,62 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 763,54 7 217,51
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 192,88 6 202,43 6 509,08 6 380,05 6 754,05 6 923,80 7 270,06 6 761,33 7 216,47
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 0,40 1,22 2,76 0,57 1,20 1,41 1,31 2,21 1,04
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 2 138,95 2 205,27 2 232,10 2 054,94 2 442,59 2 616,79 2 563,39 2 536,92 3 000,24
Debetas 1 357,94 1 335,05 1 438,96 1 318,13 1 515,03 1 614,50 1 570,19 1 523,26 1 768,59
Balansas 781,01 870,22 793,14 736,81 927,56 1 002,29 993,20 1 013,66 1 231,65
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 74,96 77,19 78,54 60,10 68,56 67,95 70,84 88,30 85,35
Debetas 3,60 3,18 3,33 1,70 2,04 1,49 2,62 2,71 2,63
Balansas 71,36 74,01 75,21 58,40 66,52 66,46 68,22 85,59 82,72
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 72,87 68,38 66,92 55,57 70,30 69,61 101,97 77,03 93,96
Debetas 33,92 30,84 32,01 34,39 35,81 25,10 23,46 42,59 47,94
Balansas 38,95 37,54 34,91 21,18 34,49 44,51 78,51 34,44 46,02
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 220,08 1 250,68 1 358,36 1 250,72 1 433,10 1 578,10 1 546,81 1 560,36 1 752,77
Debetas 687,22 698,43 754,92 664,83 752,32 819,90 834,78 801,69 888,48
Balansas 532,86 552,25 603,44 585,89 680,78 758,20 712,03 758,67 864,29
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 67,28 70,00 70,80 93,19 107,11 101,62 101,52 100,58 103,38
Debetas 118,10 130,28 135,67 131,22 143,66 164,42 157,45 152,04 177,64
Balansas −50,82 −60,28 −64,87 −38,03 −36,55 −62,80 −55,93 −51,46 −74,26
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas
Debetas 0,41 0,49 0,33 0,26 0,30 0,52 0,33 0,23 0,42
Balansas
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 28,34 30,88 33,83 33,61 33,55 32,56 33,28 37,92 39,32
Debetas 88,93 106,68 110,68 109,78 116,11 131,62 129,92 124,03 151,07
Balansas −60,59 −75,80 −76,85 −76,17 −82,56 −99,06 −96,64 −86,11 −111,75
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas
Debetas 28,76 23,11 24,66 21,18 27,25 32,28 27,20 27,78 26,15
Balansas
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 81,11 102,31 68,25 61,36 90,45 121,13 64,64 46,35 56,31
Debetas 78,08 76,98 76,10 62,35 80,43 91,32 79,54 56,78 70,61
Balansas 3,03 25,33 −7,85 −0,99 10,02 29,81 −14,90 −10,43 −14,30
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 57,72 78,70 42,30 35,70 64,33 91,71 37,22 12,84 31,17
Debetas 46,21 43,85 44,79 34,10 43,74 52,92 42,95 31,87 47,08
Balansas 11,51 34,85 −2,49 1,60 20,59 38,79 −5,73 −19,03 −15,91
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,23 1,32 1,40 1,12 1,10 1,05 1,28 0,99 0,82
Debetas 5,72 5,10 5,57 4,97 5,11 4,89 6,23 5,13 6,54
Balansas −4,49 −3,78 −4,17 −3,85 −4,01 −3,84 −4,95 −4,14 −5,72
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 22,16 22,29 24,55 24,54 25,02 28,37 26,14 32,52 24,32
Debetas 26,15 28,03 25,74 23,28 31,58 33,51 30,36 19,78 16,99
Balansas −3,99 −5,74 −1,19 1,26 −6,56 −5,14 −4,22 12,74 7,33
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 064,32 1 069,93 1 209,67 1 090,32 1 226,09 1 346,53 1 367,66 1 404,76 1 581,66
Debetas 476,93 475,27 524,11 459,01 510,27 544,63 575,89 575,07 620,51
Balansas 587,39 594,66 685,56 631,31 715,82 801,90 791,77 829,69 961,15
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 6,41 6,18 5,28 4,39 7,25 7,54 5,88 3,92 10,02
Debetas 1,26 1,49 1,29 1,23 1,67 2,00 1,71 0,72 1,37
Balansas 5,15 4,69 3,99 3,16 5,58 5,54 4,17 3,20 8,65
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 631,66 648,52 715,67 675,17 757,18 800,65 846,67 898,00 962,87
Debetas 207,27 204,33 224,15 198,93 206,44 222,64 246,59 280,44 293,88
Balansas 424,39 444,19 491,52 476,24 550,74 578,01 600,08 617,56 668,99
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 426,25 415,23 488,72 410,76 461,66 538,34 515,11 502,84 608,77
Debetas 268,40 269,45 298,67 258,85 302,16 319,99 327,59 293,91 325,26
Balansas 157,85 145,78 190,05 151,91 159,50 218,35 187,52 208,93 283,51
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 81,95 88,92 93,20 82,69 93,16 93,87 97,50 101,34 103,17
Debetas 79,44 76,67 88,26 75,21 73,74 84,19 97,53 85,83 81,89
Balansas 2,51 12,25 4,94 7,48 19,42 9,68 −0,03 15,51 21,28
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 4,20 3,26 2,71 2,06 4,27 3,24 2,69 2,48 2,48
Debetas 0,27 0,36 0,28 0,23 0,25 0,36 0,29 0,28 0,28
Balansas 3,93 2,90 2,43 1,83 4,02 2,88 2,40 2,20 2,20
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 44,99 53,16 57,45 53,80 54,31 54,59 60,87 55,73 55,74
Debetas 45,55 43,07 51,68 46,27 42,26 49,21 59,62 53,86 47,80
Balansas −0,56 10,09 5,77 7,53 12,05 5,38 1,25 1,87 7,94
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 32,76 32,50 33,04 26,83 34,58 36,04 33,94 43,13 44,95
Debetas 33,62 33,24 36,30 28,71 31,23 34,62 37,62 31,69 33,81
Balansas −0,86 −0,74 −3,26 −1,88 3,35 1,42 −3,68 11,44 11,14
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 728,46 733,22 816,05 755,60 857,08 914,73 959,58 1 002,28 1 097,05
Debetas 316,76 321,71 344,14 300,25 340,93 358,80 372,34 394,86 430,96
Balansas 411,70 411,51 471,91 455,35 516,15 555,93 587,24 607,42 666,09
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 2,21 2,92 2,57 2,33 2,98 4,30 3,19 1,44 7,54
Debetas 0,99 1,13 1,01 1,00 1,42 1,64 1,42 0,44 1,09
Balansas 1,22 1,79 1,56 1,33 1,56 2,66 1,77 1,00 6,45
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 576,00 582,49 647,93 609,89 689,99 734,18 774,00 832,72 898,07
Debetas 152,40 155,76 161,56 140,41 154,19 160,12 173,46 219,98 232,51
Balansas 423,60 426,73 486,37 469,48 535,80 574,06 600,54 612,74 665,56
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 150,25 147,81 165,55 143,38 164,11 176,25 182,39 168,12 191,44
Debetas 163,37 164,82 181,57 158,84 185,32 197,04 197,46 174,44 197,36
Balansas −13,12 −17,01 −16,02 −15,46 −21,21 −20,79 −15,07 −6,32 −5,92
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 253,91 247,79 300,42 252,03 275,85 337,93 310,58 301,14 381,44
Debetas 80,73 76,89 91,71 83,55 95,60 101,64 106,02 94,38 107,66
Balansas 173,18 170,90 208,71 168,48 180,25 236,29 204,56 206,76 273,78
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 10,67 12,87 10,29 11,48 12,88 11,88 11,80 9,55 9,06
Debetas 9,32 5,50 10,91 12,25 9,99 13,31 13,51 6,60 13,57
Balansas 1,35 7,37 −0,62 −0,77 2,89 −1,43 −1,71 2,95 −4,51
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 243,24 234,92 290,13 240,55 262,97 326,05 298,78 291,59 372,38
Debetas 71,41 71,39 80,80 71,30 85,61 88,33 92,51 87,78 94,09
Balansas 171,83 163,53 209,33 169,25 177,36 237,72 206,27 203,81 278,29
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 7,37 8,44 9,64 5,85 9,45 8,82 12,99 8,67 11,42
Debetas 14,11 15,90 19,04 12,25 17,96 19,53 21,90 17,80 19,72
Balansas −6,74 −7,46 −9,40 −6,40 −8,51 −10,71 −8,91 −9,13 −8,30
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 355,97 362,94 240,27 252,54 382,65 381,47 257,57 266,07 391,63
Debetas 276,22 278,44 232,96 248,70 337,49 355,99 243,35 254,26 346,51
Balansas 79,75 84,50 7,31 3,84 45,16 25,48 14,22 11,81 45,12
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 66,07 60,38 36,89 67,60 79,96 60,97 50,94 72,03 78,90
Debetas 21,77 20,02 24,16 48,85 71,63 41,18 41,49 49,91 73,79
Balansas 44,30 40,36 12,73 18,75 8,33 19,79 9,45 22,12 5,11
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 289,90 302,56 203,38 184,94 302,69 320,50 206,63 194,04 312,73
Debetas 254,45 258,42 208,80 199,85 265,86 314,81 201,86 204,35 272,72
Balansas 35,45 44,14 −5,42 −14,91 36,83 5,69 4,77 −10,31 40,01
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 56,34 61,19 62,41 52,37 62,93 68,23 74,43 71,54 92,31
Debetas 23,00 7,45 19,43 10,37 22,40 28,53 21,73 22,93 43,96
Balansas 33,34 53,74 42,98 42,00 40,53 39,70 52,70 48,61 48,35
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,34 0,62 0,80 0,34 0,20 0,14 1,60 0,73 1,39
Debetas 8,36 8,39 20,12 13,49 8,55 9,02 19,32 14,22 9,97
Balansas −8,02 −7,77 −19,32 −13,15 −8,35 −8,88 −17,72 −13,49 −8,58
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 30,66 31,10 32,51 32,52 35,09 41,38 46,79 33,76 38,48
Debetas 36,72 34,45 32,35 38,90 41,16 37,86 37,25 38,62 38,95
Balansas −6,06 −3,35 0,16 −6,38 −6,07 3,52 9,54 −4,86 −0,47
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 7,85 7,43 6,48 5,73 7,36 6,09 7,20 6,38 8,01
Debetas 17,89 13,43 14,56 11,13 11,95 13,76 15,61 13,25 15,03
Balansas −10,04 −6,00 −8,08 −5,40 −4,59 −7,67 −8,41 −6,87 −7,02
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 121,81 113,35 142,84 129,16 129,35 136,39 160,03 147,52 164,64
Debetas 71,61 59,28 82,05 74,49 74,98 71,98 84,36 83,58 78,59
Balansas 50,20 54,07 60,79 54,67 54,37 64,41 75,67 63,94 86,05
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 176,89 200,50 220,50 195,25 228,52 232,46 265,18 258,22 345,54
Debetas 172,21 174,21 218,54 198,73 201,52 218,95 255,89 221,39 273,23
Balansas 4,68 26,29 1,96 −3,48 27,00 13,51 9,29 36,83 72,31
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 10,21 10,37 8,88 8,72 9,82 13,57 14,81 13,35 13,28
Debetas 9,20 7,84 9,76 6,63 6,46 11,16 11,66 7,84 6,97
Balansas 1,01 2,53 −0,88 2,09 3,36 2,41 3,15 5,51 6,31
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 10,97 21,52 13,59 11,92 14,71 21,40 16,16 13,66 12,88
Debetas 17,99 19,11 18,93 14,77 20,35 20,76 20,16 20,18 16,33
Balansas −7,02 2,41 −5,34 −2,85 −5,64 0,64 −4,00 −6,52 −3,45
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 153,94 172,79 378,86 226,76 200,57 254,10 450,69 232,99 170,71
Debetas 656,14 600,20 621,95 603,07 714,33 753,82 514,57 527,96 836,52
Balansas −502,20 −427,41 −243,09 −376,31 −513,76 −499,72 −63,88 −294,97 −665,81
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 11,24 11,64 11,06 10,95 15,75 13,87 11,42 11,87 15,63
Debetas 22,73 20,25 19,67 19,15 22,50 22,09 26,46 22,52 31,53
Balansas −11,49 −8,61 −8,61 −8,20 −6,75 −8,22 −15,04 −10,65 −15,90
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 78,83 85,66 74,46 80,82 120,38 131,74 136,39 81,52 108,19
Debetas 602,78 552,84 574,49 558,33 658,69 699,94 455,71 473,87 767,84
Balansas −523,95 −467,18 −500,03 −477,51 −538,31 −568,20 −319,32 −392,35 −659,65
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 43,41 52,39 29,82 37,33 72,27 82,18 81,42 28,50 54,12
Debetas 464,20 424,61 449,19 449,61 542,81 585,35 340,47 359,71 640,89
Balansas −420,79 −372,22 −419,37 −412,28 −470,54 −503,17 −259,05 −331,21 −586,77
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 36,38 46,09 23,31 30,73 65,24 74,35 73,34 21,19 46,28
Debetas 449,90 409,86 434,05 421,70 527,12 569,26 322,20 344,22 625,95
Balansas −413,52 −363,77 −410,74 −390,97 −461,88 −494,91 −248,86 −323,03 −579,67
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 17,15 15,41 9,94 9,66 45,37 11,17 25,68 6,73 30,88
Debetas 305,84 79,84 90,84 250,35 358,72 89,21 128,63 198,93 356,19
Balansas −288,69 −64,43 −80,90 −240,69 −313,35 −78,04 −102,95 −192,20 −325,31
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 19,23 30,68 13,37 21,07 19,87 63,18 47,66 14,46 15,40
Debetas 144,06 330,02 343,21 171,35 168,40 480,05 193,57 145,29 269,76
Balansas −124,83 −299,34 −329,84 −150,28 −148,53 −416,87 −145,91 −130,83 −254,36
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,03 6,30 6,51 6,60 7,03 7,83 8,08 7,31 7,84
Debetas 14,30 14,75 15,14 27,91 15,69 16,09 18,27 15,49 14,94
Balansas −7,27 −8,45 −8,63 −21,31 −8,66 −8,26 −10,19 −8,18 −7,10
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 27,41 25,79 24,03 23,76 28,21 29,30 25,93 29,27 29,22
Debetas 124,23 115,81 111,13 95,99 101,36 100,23 101,46 99,70 110,95
Balansas −96,82 −90,02 −87,10 −72,23 −73,15 −70,93 −75,53 −70,43 −81,73
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 9,75 6,77 2,67 3,95 6,47 8,57 2,53 8,88 9,24
Debetas 10,59 4,22 2,88 1,28 8,53 3,01 1,12 0,75 7,71
Balansas −0,84 2,55 −0,21 2,67 −2,06 5,56 1,41 8,13 1,53
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 6,67 1,70 1,08 1,76 4,93 2,33 0,80 3,66 6,50
Debetas 5,12 0,01 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 4,37
Balansas 1,55 1,69 1,08 1,76 0,64 2,33 0,80 3,66 2,13
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 3,08 5,07 1,59 2,19 1,54 6,24 1,73 5,22 2,74
Debetas 5,47 4,21 2,88 1,28 4,24 3,01 1,12 0,75 3,34
Balansas −2,39 0,86 −1,29 0,91 −2,70 3,23 0,61 4,47 −0,60
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 17,66 19,02 21,36 19,81 21,74 20,73 23,40 20,39 19,98
Debetas 113,64 111,59 108,25 94,71 92,83 97,22 100,34 98,95 103,24
Balansas −95,98 −92,57 −86,89 −74,90 −71,09 −76,49 −76,94 −78,56 −83,26
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,01 −0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,07 0,07
Balansas 0,01 −0,01 0,00 0,01 0,01 −0,04 −0,06 −0,07 −0,07
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 17,65 19,03 21,36 19,80 21,73 20,73 23,40 20,39 19,98
Debetas 113,64 111,59 108,25 94,71 92,83 97,18 100,28 98,88 103,17
Balansas −95,99 −92,56 −86,89 −74,91 −71,10 −76,45 −76,88 −78,49 −83,19
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 4,70 4,57 10,46 6,44 4,79 4,73 12,11 7,45 4,65
Debetas 14,35 12,42 14,17 12,73 14,52 14,36 13,78 14,46 16,00
Balansas −9,65 −7,85 −3,71 −6,29 −9,73 −9,63 −1,67 −7,01 −11,35
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 3,31 2,91 10,15 13,29 15,11 15,53 16,93 16,30 20,20
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 63,87 75,49 293,34 134,99 64,44 108,49 302,88 139,60 46,89
Debetas 30,63 27,11 27,79 25,59 33,14 31,79 32,40 31,57 37,15
Balansas 33,24 48,38 265,55 109,40 31,30 76,70 270,48 108,03 9,74
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 367,33 384,18 441,81 376,65 401,87 382,75 429,90 382,11 421,35
Debetas 194,60 184,91 176,82 228,19 202,89 215,97 238,04 268,77 214,70
Balansas 172,73 199,27 264,99 148,46 198,98 166,78 191,86 113,34 206,65
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 54,74 73,83 70,31 55,56 81,47 64,84 77,99 72,20 96,38
Debetas 72,86 67,58 59,40 108,22 65,06 85,64 109,70 142,53 76,33
Balansas −18,12 6,25 10,91 −52,66 16,41 −20,80 −31,71 −70,33 20,05
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 312,59 310,35 371,50 321,09 320,40 317,91 351,91 309,91 324,97
Debetas 121,74 117,33 117,42 119,97 137,83 130,33 128,34 126,24 138,37
Balansas 190,85 193,02 254,08 201,12 182,57 187,58 223,57 183,67 186,60
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 278,47 279,17 283,91 275,90 286,72 286,03 273,52 264,55 283,81
Debetas 101,00 100,09 99,61 102,45 111,04 112,16 106,89 103,82 106,06
Balansas 177,47 179,08 184,30 173,45 175,68 173,87 166,63 160,73 177,75
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 34,12 31,18 87,59 45,19 33,68 31,88 78,39 45,36 41,16
Debetas 20,74 17,24 17,81 17,52 26,79 18,17 21,45 22,42 32,31
Balansas 13,38 13,94 69,78 27,67 6,89 13,71 56,94 22,94 8,85
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 100,40 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18
Debetas 1,60 1,32 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13
Balansas 98,80 100,76 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 100,40 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18
Debetas 1,60 1,32 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13
Balansas 98,80 100,76 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 100,40 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18
Debetas 1,34 1,32 1,95 0,10 1,88 0,27 0,20 3,74 -
Balansas 99,06 100,76 227,15 64,16 125,23 168,92 309,91 122,04 183,18
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas 0,26 - - 0,02 - - - 0,01 0,13
Balansas −0,26 - - −0,02 - - - −0,01 −0,13
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 8 362,50 8 520,03 9 437,30 8 384,75 9 136,86 9 756,94 10 344,74 9 520,42 10 258,80
Debetas 8 403,56 8 325,13 8 751,52 8 530,13 9 189,38 9 509,77 9 594,37 9 087,28 10 037,45
Balansas −41,06 194,90 685,78 −145,38 −52,52 247,17 750,37 433,14 221,35
3. Finansinė sąskaita −126,07 158,02 948,22 −225,28 341,11 −134,73 1 024,79 509,44 105,52
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 588,75 1 392,95 2 206,16 552,71 541,85 919,95 622,85 −1 072,49 261,27
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 714,82 1 234,93 1 257,94 777,99 200,74 1 054,68 −401,94 −1 581,93 155,75
3.1. Tiesioginės investicijos −285,44 −35,24 −291,95 −95,03 349,18 −576,23 −35,01 280,36 −374,92
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 42,29 489,01 106,87 335,24 479,89 −114,43 143,43 462,35 59,50
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 64,30 65,07 124,41 173,40 145,12 −127,57 73,70 21,26 18,56
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 45,07 34,39 111,04 152,33 125,25 −190,75 26,04 6,80 3,16
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 44,98 34,36 111,02 152,33 125,25 −190,75 26,04 6,80 3,16
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,09 0,03 0,02 - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 19,23 30,68 13,37 21,07 19,87 63,18 47,66 14,46 15,40
3.1.1.2. Skolos priemonės −22,01 423,94 −17,54 161,84 334,77 13,14 69,73 441,09 40,94
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 9,56 −3,53 21,03 7,53 19,24 11,14 −8,39 76,68 −6,49
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 0,49 113,18 122,73 −71,16 61,85 9,96 −9,24 −6,39 −32,21
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių −32,06 314,29 −161,30 225,47 253,68 −7,96 87,36 370,80 79,64
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 327,73 524,25 398,82 430,27 130,71 461,80 178,44 181,99 434,42
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 183,41 521,05 127,41 323,43 266,99 492,02 160,76 131,51 382,17
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 39,35 191,03 −215,80 152,08 98,59 11,97 −32,81 −13,78 112,41
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 39,35 191,03 −232,75 152,08 98,59 11,97 −32,81 −13,78 112,41
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - 16,95 - - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 144,06 330,02 343,21 171,35 168,40 480,05 193,57 145,29 269,76
3.1.2.2. Skolos priemonės 144,32 3,20 271,41 106,84 −136,28 −30,22 17,68 50,48 52,25
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 47,14 139,98 −81,42 −7,78 93,25 −31,81 22,73 52,01 79,52
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 43,20 −8,69 30,35 21,27 −36,90 −5,05 −39,48 19,71 9,87
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 53,98 −128,09 322,48 93,35 −192,63 6,64 34,43 −21,24 −37,14
3.2. Portfelinės investicijos −678,82 909,38 150,75 1 269,71 605,08 −343,71 172,32 −282,11 −1 156,99
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 722,66 777,96 774,06 301,55 485,30 228,99 196,75 −127,69 409,12
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 84,55 174,20 173,00 85,23 141,97 49,94 43,22 282,04 735,96
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −2,56 14,13 −9,33 30,20 10,07 13,10 −22,22 −24,61 10,89
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −0,05 0,02 4,64 −0,02 1,97 0,02 −0,87 1,18 −0,30
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai −2,51 14,11 −13,97 30,22 8,10 13,08 −21,35 −25,79 11,19
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −9,07 24,59 −14,47 8,39 0,04 26,33 −13,83 −33,19 −1,05
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 6,56 −10,48 0,50 21,83 8,06 −13,25 −7,52 7,40 12,24
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 87,11 160,07 182,33 55,03 131,90 36,84 65,44 306,65 725,07
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas 11,65 49,67 139,64 27,42 96,18 23,45 23,84 138,69 −0,17
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ −0,11 0,00 0,00 1,95 0,02 −0,02 −0,23 −1,85 -
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 75,57 110,40 42,69 25,66 35,70 13,41 41,83 169,81 725,24
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 58,75 102,77 37,26 33,88 37,18 18,81 53,50 181,65 727,16
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 16,82 7,63 5,43 −8,22 −1,48 −5,40 −11,67 −11,84 −1,92
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 638,11 603,76 601,06 216,32 343,33 179,05 153,53 −409,73 −326,84
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai 12,40 0,04 −11,25 −2,45 1,13 −1,91 0,03 −0,30 35,20
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas 10,01 - −10,04 - - - - - 25,03
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,21 - 10,00
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 2,18 0,04 −1,21 −2,45 1,13 −1,91 0,24 −0,30 0,17
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,10 2,22 −2,00 −2,30 2,00 −2,00 0,40 −0,38 0,00
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,08 −2,18 0,79 −0,15 −0,87 0,09 −0,16 0,08 0,17
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 625,71 603,72 612,31 218,77 342,20 180,96 153,50 −409,43 −362,04
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 562,01 643,92 501,72 135,37 265,04 179,33 112,15 −315,29 −190,91
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −7,57 −30,19 29,93 −8,16 −11,96 −6,19 −4,32 14,75 6,65
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,01 0,00 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 71,26 −10,01 80,66 92,56 89,12 7,82 45,67 −108,89 −177,78
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 48,78 −7,08 78,82 89,37 80,53 6,47 44,78 −102,05 −175,95
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 22,48 −2,93 1,84 3,19 8,59 1,35 0,89 −6,84 −1,83
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 401,48 −131,42 623,31 −968,16 −119,78 572,70 24,43 154,42 1 566,11
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 38,43 11,38 −4,87 54,65 4,65 12,60 −85,22 9,78 −2,64
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 18,06 −14,91 3,87 23,05 9,04 24,73 −69,86 −0,22 4,78
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 10,92 5,91 2,48 −0,26 13,73 5,15 −3,43 1,32 1,75
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai 7,14 −20,82 1,39 23,31 −4,69 19,58 −66,43 −1,54 3,03
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 −0,02 −0,01 −0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 1,76
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 7,14 −20,80 1,40 23,34 −4,69 19,58 −66,47 −1,57 1,27
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 20,37 26,29 −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai 20,37 26,29 −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 20,37 26,29 −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 1 363,05 −142,80 628,18 −1 022,81 −124,43 560,10 109,65 144,64 1 568,75
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88 −1,56
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88 −1,56
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,00 0,00 −0,82 - - 0,75 −1,00 −1,66
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 −0,10 0,18 0,90 1,50 0,06 0,85 0,12 0,10
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 1 363,05 −142,70 628,00 −1 022,89 −125,93 560,04 108,05 145,52 1 570,31
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,22 −0,05 19,96 −0,02 0,00 1,05 −0,47 0,05 −0,10
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1 363,69 −428,99 610,84 −1 017,94 −128,25 37,22 107,95 144,01 1 582,36
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −0,42 286,34 −2,80 −4,93 2,32 521,77 0,57 1,46 −11,95
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,19 0,95 1,06 0,05 0,00 0,00 −0,78 0,97 0,00
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,23 285,39 −3,86 −4,98 2,32 521,77 1,35 0,49 −11,95
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −3,85 7,40 1,97 −16,67 14,78 −0,35 8,08 −8,80 8,27
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −29,27 −88,91 −32,95 −60,28 −29,95 −62,43 −41,12 −64,53 −29,09
3.3.1.1. Lietuvos bankas −27,52 −31,84 −19,31 −32,97 −26,51 −26,01 −38,04 −24,21 −24,64
3.3.1.2. Kitos PFĮ −1,75 −1,69 −13,64 −15,46 −3,44 −16,75 −3,08 −15,62 −2,30
3.3.1.3. Valdžios sektorius - −55,38 - −11,85 - −19,67 - −22,30 -
3.3.1.4. Kiti sektoriai - - - - - - - −2,40 −2,15
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - −2,40 −2,15
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −25,42 −96,31 −34,92 −43,61 −44,73 −62,08 −49,20 −55,73 −37,36
3.3.2.1. Lietuvos bankas −20,17 −27,06 −22,72 −28,34 −38,78 −46,82 −44,75 −38,22 −34,83
3.3.2.2. Kitos PFĮ −4,13 −3,96 −12,20 −15,27 −4,54 −15,26 −4,45 −14,48 −2,53
3.3.2.3. Valdžios sektorius −1,12 −65,27 - - −1,41 - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - −0,02 - - - - - −3,03 -
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - −0,02 - - - - - −3,03 -
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos 1 665,39 −1 250,09 −880,21 −1 877,02 −926,32 456,89 849,06 858,88 1 508,85
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 651,00 −407,99 −644,40 −561,14 −736,51 477,07 244,25 −1 059,46 −335,93
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės −0,12 0,20 0,11 65,44 0,04 0,05 0,11 64,65 −0,04
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai 397,94 −579,68 −1 468,43 −94,33 −435,44 81,45 −69,18 −666,34 −442,24
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas 11,28 23,25 −95,69 −535,46 −129,06 −109,58 555,07 −908,45 −76,66
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 373,33 −637,63 −1 311,02 364,33 −330,74 122,27 −577,58 284,73 −357,81
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 13,33 34,70 −61,72 76,80 24,36 68,76 −46,67 −42,62 −7,77
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,27 −13,21 −0,38 3,64 −7,89 −1,04 6,57 2,92 −7,44
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 14,60 47,91 −61,34 73,16 32,25 69,80 −53,24 −45,54 −0,33
3.4.1.3. Paskolos 115,63 −26,68 155,05 −94,20 5,76 43,38 −37,63 −119,01 16,52
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 72,57 −31,05 162,68 −88,97 11,84 44,20 −4,78 −118,84 27,25
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės 38,92 24,69 95,08 −115,29 −115,27 29,51 −11,62 −38,44 35,43
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 33,65 −55,74 67,60 26,32 127,11 14,69 6,84 −80,40 −8,18
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai 43,06 4,37 −7,63 −5,23 −6,08 −0,82 −32,85 −0,17 −10,73
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės −1,87 0,44 0,54 −0,29 3,84 0,20 0,27 0,02 −0,01
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės 44,93 3,93 −8,17 −4,94 −9,92 −1,02 −33,12 −0,19 −10,72
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 64,94 3,10 −9,51 −3,97 −1,27 −3,05 −0,11 −0,21 −3,48
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,49 0,19 0,03 −0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės 64,45 2,91 −9,54 −3,77 −1,27 −3,05 −0,11 −0,21 −3,48
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −21,88 1,27 1,88 −1,26 −4,81 2,23 −32,74 0,04 −7,25
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės −2,36 0,25 0,51 −0,09 3,84 0,20 0,27 0,02 −0,01
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės −19,52 1,02 1,37 −1,17 −8,65 2,03 −33,01 0,02 −7,24
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 14,09 −0,33 −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,17 4,39
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 14,09 −0,33 −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,17 4,39
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 14,09 −0,33 −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,17 4,39
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 133,99 130,65 198,84 −2,30 160,09 162,70 54,10 −38,51 −8,24
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ −0,62 7,08 −8,75 1,68 1,12 −2,67 −1,77 2,21 −0,71
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 42,43 −16,43 101,39 −1,84 13,32 7,17 168,59 −11,65 −5,38
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 92,18 140,00 106,20 −2,14 145,65 158,20 −112,72 −29,07 −2,15
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,52 −0,54 −1,08 27,88 −27,55 2,35 −1,53 −0,70 2,21
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 90,66 140,54 107,28 −30,02 173,20 155,85 −111,19 −28,37 −4,36
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos −10,53 67,85 471,31 −437,89 −469,34 186,82 295,06 −310,42 93,68
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - - 40,87 −40,87 - - 32,54 −32,54 -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ −4,61 12,85 3,89 −8,61 4,43 −0,70 4,44 −6,42 5,08
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius −5,80 55,50 427,40 −388,10 −473,20 187,20 257,70 −272,19 87,20
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai −0,12 −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 0,73 1,40
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,12 −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 0,73 1,40
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −1 014,39 842,10 235,81 1 315,88 189,81 20,18 −604,81 −1 918,34 −1 844,78
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai −1 123,61 512,41 86,49 1 148,24 99,98 −65,25 −615,63 −1 728,57 −2 286,58
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −1 695,43 1 247,66 585,71 2 038,68 −7,45 −134,83 −345,61 −911,39 −2 273,03
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ 584,82 −735,25 −445,18 −890,44 107,43 69,58 −276,55 −817,18 −54,15
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius −13,00 - −54,04 - - - 6,53 - 40,60
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 42,65 377,92 178,62 38,00 −4,63 −41,29 −9,67 −4,13 171,39
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −4,88 −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −16,89 −24,96
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −4,88 −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −16,89 −24,96
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 47,53 399,86 143,19 17,98 22,24 −2,53 −15,20 12,76 196,35
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės −22,02 11,51 6,54 4,02 12,03 6,89 17,31 −80,87 2,88
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 69,55 388,35 136,65 13,96 10,21 −9,42 −32,51 93,63 193,47
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 15,41 186,45 18,90 49,53 39,85 44,01 29,21 21,88 66,83
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 3,75 58,07 6,44 6,75 8,25 8,55 17,76 −80,72 2,95
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 11,66 128,38 12,46 42,78 31,60 35,46 11,45 102,60 63,88
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 32,12 213,41 124,29 −31,55 −17,61 −46,54 −44,41 −9,12 129,52
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −25,77 −46,56 0,10 −2,73 3,78 −1,66 −0,45 −0,15 −0,07
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 57,89 259,97 124,19 −28,82 −21,39 −44,88 −43,96 −8,97 129,59
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 147,83 −41,85 −27,67 17,48 174,94 114,71 −25,12 −170,39 88,69
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ −0,78 0,10 −0,37 1,73 1,40 −1,68 −1,46 0,75 0,79
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius 8,19 −8,12 −0,83 0,09 −0,04 −2,82 −6,00 2,32 −1,64
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 140,42 −33,83 −26,47 15,66 173,58 119,21 −17,66 −173,46 89,54
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,15 1,71 −1,07 2,05 −1,05 0,25 0,14 0,85 1,57
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 140,57 −35,54 −25,40 13,61 174,63 118,96 −17,80 −174,31 87,97
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos −80,73 −5,88 −1,04 108,48 −78,76 12,28 47,70 −18,80 182,50
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ −116,21 −4,16 2,32 105,94 −108,21 9,02 −8,55 −8,96 2,45
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius 35,48 −1,77 −3,54 2,72 29,57 3,28 56,54 −10,57 180,40
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 0,00 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,73 −0,35
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - 0,00 -
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,73 −0,35
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos −823,35 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31
3.5.1. Piniginis auksas - - - 0,01 - - - 0,04 -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės −0,01 - - - - - - 0,05 0,07
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - - - 34,02 - -
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas −823,34 526,57 1 967,66 493,72 298,39 328,67 −3,68 −338,98 120,24
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai −396,38 9,10 1 100,99 −219,02 361,34 404,20 −218,76 −259,03 77,70
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui −373,47 30,84 1 086,92 −224,01 345,30 407,50 −223,56 −260,70 77,04
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −22,91 −21,74 14,07 4,99 16,04 −3,30 4,80 1,67 0,66
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai −426,96 517,47 866,67 712,74 −62,95 −75,53 215,08 −79,95 42,54
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −426,96 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12 180,45
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −426,96 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12 180,45
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos - 17,64 234,38 8,77 - - 216,72 −45,83 −137,91
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −85,01 −36,88 262,44 −79,90 393,63 −381,90 274,42 76,30 −115,83
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26