Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 11 391,57 12 245,51 13 843,11 13 456,45 14 417,40 16 704,47 16 615,06 14 436,41 14 711,09
Debetas 11 522,27 12 104,02 13 814,15 14 220,81 15 508,82 17 733,34 17 417,20 14 266,30 14 764,31
Balansas −130,70 141,49 28,96 −764,36 −1 091,42 −1 028,87 −802,14 170,11 −53,22
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 10 863,12 11 632,12 12 940,82 12 959,10 13 939,56 16 044,91 15 590,68 13 414,56 13 904,46
Debetas 10 340,74 11 047,70 12 550,85 13 088,17 14 371,46 16 373,83 16 054,58 13 258,57 13 185,26
Balansas 522,38 584,42 389,97 −129,07 −431,90 −328,92 −463,90 155,99 719,20
1.A.a. Prekės  
Balansas −906,14 −718,66 −931,46 −1 302,14 −1 940,76 −2 022,65 −2 077,89 −1 269,29 −1 102,57
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 7 492,59 8 184,08 9 142,52 9 295,42 9 723,55 11 442,65 10 664,31 9 229,88 9 092,70
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 7 479,81 8 176,95 9 140,27 9 276,69 9 657,05 11 397,94 10 661,52 9 210,52 9 067,25
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 12,69 7,12 2,21 18,59 66,34 44,70 2,46 19,25 25,17
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −165,42 −157,31 −173,32 −171,28 −226,30 −248,69 −194,02 −180,00 −146,56
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 178,11 164,43 175,53 189,87 292,64 293,39 196,48 199,25 171,73
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,09 0,01 0,04 0,14 0,16 0,01 0,33 0,11 0,28
1.A.a.2. Importas (debetas) 8 398,73 8 902,74 10 073,98 10 597,56 11 664,31 13 465,30 12 742,20 10 499,17 10 195,27
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 8 395,79 8 895,18 10 064,79 10 587,74 11 656,24 13 456,59 12 731,87 10 491,17 10 189,43
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 2,94 7,56 9,19 9,82 8,07 8,71 10,33 8,00 5,84
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 3 370,53 3 448,04 3 798,30 3 663,68 4 216,01 4 602,26 4 926,37 4 184,68 4 811,76
Debetas 1 942,01 2 144,96 2 476,87 2 490,61 2 707,15 2 908,53 3 312,38 2 759,40 2 989,99
Balansas 1 428,52 1 303,08 1 321,43 1 173,07 1 508,86 1 693,73 1 613,99 1 425,28 1 821,77
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 96,08 90,66 97,93 106,23 109,91 115,06 111,13 124,18 111,80
Debetas 5,95 3,79 8,92 7,58 9,23 7,65 10,38 11,86 9,21
Balansas 90,13 86,87 89,01 98,65 100,68 107,41 100,75 112,32 102,59
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 77,55 71,77 81,36 84,84 95,72 107,70 106,69 101,98 116,14
Debetas 32,87 26,23 31,96 39,68 38,84 33,65 35,61 48,52 51,90
Balansas 44,68 45,54 49,40 45,16 56,88 74,05 71,08 53,46 64,24
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 882,01 1 880,04 2 098,37 2 032,18 2 287,09 2 509,93 2 688,87 2 159,23 2 242,64
Debetas 1 053,59 1 161,84 1 303,72 1 345,48 1 332,36 1 517,08 1 606,74 1 384,21 1 357,48
Balansas 828,42 718,20 794,65 686,70 954,73 992,85 1 082,13 775,02 885,16
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 108,21 111,50 114,08 101,47 86,25 97,67 98,57 76,26 76,62
Debetas 187,27 227,62 243,16 274,14 300,34 410,31 376,61 253,63 221,80
Balansas −79,06 −116,12 −129,08 −172,67 −214,09 −312,64 −278,04 −177,37 −145,18
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,09
Debetas 0,16 0,17 0,23 0,10 0,18 0,16 0,20 0,18 0,19
Balansas −0,11
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 48,61 50,99 62,89 60,66 50,91 61,86 57,95 39,60 45,61
Debetas 156,21 194,14 207,43 231,55 256,64 375,56 342,29 226,34 198,96
Balansas −107,60 −143,15 −144,54 −170,89 −205,73 −313,70 −284,34 −186,74 −153,35
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 40,53
Debetas 30,90 33,31 35,50 42,49 43,52 34,59 34,12 27,11 22,65
Balansas 6,41
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 33,12 43,26 43,04 58,19 59,54 83,61 64,21 57,03 101,06
Debetas 40,40 57,86 66,80 52,15 65,83 97,51 77,64 74,81 111,54
Balansas −7,28 −14,60 −23,76 6,04 −6,29 −13,90 −13,43 −17,78 −10,48
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 14,90 21,68 20,70 25,44 32,86 53,13 32,26 26,06 73,75
Debetas 10,12 32,13 27,99 25,93 36,98 45,07 41,92 40,35 56,53
Balansas 4,78 −10,45 −7,29 −0,49 −4,12 8,06 −9,66 −14,29 17,22
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 2,12 3,09 3,71 7,71 4,58 6,40 4,80 1,33 1,65
Debetas 11,60 11,64 18,20 14,99 16,15 15,78 18,12 18,77 18,97
Balansas −9,48 −8,55 −14,49 −7,28 −11,57 −9,38 −13,32 −17,44 −17,32
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 16,10 18,49 18,63 25,04 22,10 24,08 27,15 29,64 25,66
Debetas 18,68 14,09 20,61 11,23 12,70 36,66 17,60 15,69 36,04
Balansas −2,58 4,40 −1,98 13,81 9,40 −12,58 9,55 13,95 −10,38
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 725,00 1 713,72 1 927,14 1 860,12 2 129,85 2 317,25 2 514,54 2 013,68 2 052,49
Debetas 788,90 843,91 956,95 986,47 938,54 978,09 1 116,70 1 028,88 999,06
Balansas 936,10 869,81 970,19 873,65 1 191,31 1 339,16 1 397,84 984,80 1 053,43
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 3,00 2,38 1,00 0,76 3,05 1,37 2,00 2,93 3,59
Debetas 3,09 0,64 1,96 4,41 4,12 3,27 2,50 2,33 2,94
Balansas −0,09 1,74 −0,96 −3,65 −1,07 −1,90 −0,50 0,60 0,65
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 1 113,97 1 088,96 1 212,36 1 197,16 1 395,91 1 570,66 1 706,01 1 470,62 1 525,29
Debetas 407,68 433,47 500,40 551,92 488,51 531,65 596,41 493,82 436,51
Balansas 706,29 655,49 711,96 645,24 907,40 1 039,01 1 109,60 976,80 1 088,78
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 608,03 622,38 713,78 662,20 730,89 745,22 806,53 540,13 523,61
Debetas 378,13 409,80 454,59 430,14 445,91 443,17 517,79 532,73 559,61
Balansas 229,90 212,58 259,19 232,06 284,98 302,05 288,74 7,40 −36,00
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 95,45 83,83 110,23 57,78 37,49 46,10 41,56 32,66 38,00
Debetas 88,62 100,36 120,64 109,94 94,91 88,30 139,17 52,72 41,36
Balansas 6,83 −16,53 −10,41 −52,16 −57,42 −42,20 −97,61 −20,06 −3,36
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas
Debetas 0,41 - - - - - -
Balansas
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 62,96 55,07 66,64 39,50 26,26 21,69 20,21 17,56 16,77
Debetas 62,62 76,03 87,06 94,88 83,51 67,38 68,05 39,85 29,90
Balansas 0,34 −20,96 −20,42 −55,38 −57,25 −45,69 −47,84 −22,29 −13,13
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas
Debetas 33,17 15,06 11,40 20,92 71,12 12,87 11,46
Balansas
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 1 256,60 1 233,73 1 363,52 1 366,43 1 591,25 1 749,81 1 949,27 1 649,94 1 729,93
Debetas 536,65 549,68 601,04 626,81 580,86 601,44 679,75 594,24 585,55
Balansas 719,95 684,05 762,48 739,62 1 010,39 1 148,37 1 269,52 1 055,70 1 144,38
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 0,89 0,63 0,75 0,44 1,38 1,29 2,00 1,77 3,00
Debetas 3,01 0,51 1,55 4,41 4,12 3,27 2,50 2,33 2,94
Balansas −2,12 0,12 −0,80 −3,97 −2,74 −1,98 −0,50 −0,56 0,06
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 1 043,74 1 023,83 1 122,95 1 127,50 1 337,08 1 468,89 1 625,68 1 397,30 1 463,73
Debetas 332,25 340,00 368,88 402,98 358,32 383,49 435,08 377,79 366,92
Balansas 711,49 683,83 754,07 724,52 978,76 1 085,40 1 190,60 1 019,51 1 096,81
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 211,97 209,27 239,82 238,49 252,79 279,63 321,59 250,87 263,20
Debetas 201,39 209,17 230,61 219,42 218,42 214,68 242,17 214,12 215,69
Balansas 10,58 0,10 9,21 19,07 34,37 64,95 79,42 36,75 47,51
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 372,95 396,16 453,39 435,91 501,11 521,34 523,71 331,08 284,56
Debetas 163,63 193,87 235,27 249,72 262,77 288,35 297,78 381,92 372,15
Balansas 209,32 202,29 218,12 186,19 238,34 232,99 225,93 −50,84 −87,59
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 7,27 10,06 22,77 30,16 32,57 80,08 60,12 55,76 44,79
Debetas 12,81 17,44 44,46 54,06 46,68 80,78 93,28 76,18 39,69
Balansas −5,54 −7,38 −21,69 −23,90 −14,11 −0,70 −33,16 −20,42 5,10
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 365,68 386,10 430,62 405,75 468,54 441,26 463,59 275,32 239,77
Debetas 150,82 176,43 190,81 195,66 216,09 207,57 204,50 305,74 332,46
Balansas 214,86 209,67 239,81 210,09 252,45 233,69 259,09 −30,42 −92,69
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 15,68 11,56 14,11 12,40 11,45 11,40 11,55 12,26 12,47
Debetas 37,02 32,45 36,81 32,72 27,65 31,17 35,79 26,89 25,08
Balansas −21,34 −20,89 −22,70 −20,32 −16,20 −19,77 −24,24 −14,63 −12,61
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 80,62 218,49 162,27 153,61 299,14 357,65 316,63 247,10 456,75
Debetas 74,78 216,17 164,29 160,33 305,58 367,31 343,96 267,69 475,31
Balansas 5,84 2,32 −2,02 −6,72 −6,44 −9,66 −27,33 −20,59 −18,56
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 24,18 65,29 37,33 53,09 59,75 80,06 71,04 72,17 164,79
Debetas 13,58 31,82 58,83 51,49 55,75 53,81 104,82 97,43 92,07
Balansas 10,60 33,47 −21,50 1,60 4,00 26,25 −33,78 −25,26 72,72
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 56,44 153,20 124,94 100,52 239,39 277,59 245,59 174,93 291,96
Debetas 61,20 184,35 105,46 108,84 249,83 313,50 239,14 170,26 383,24
Balansas −4,76 −31,15 19,48 −8,32 −10,44 −35,91 6,45 4,67 −91,28
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 125,88 123,52 128,97 120,51 163,13 153,78 173,07 119,94 167,14
Debetas 10,26 16,95 12,56 26,10 29,86 24,16 40,44 71,82 16,56
Balansas 115,62 106,57 116,41 94,41 133,27 129,62 132,63 48,12 150,58
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,38 0,43 0,58 0,37 0,86 0,25 0,37 1,33 0,94
Debetas 14,23 10,00 25,22 12,73 14,28 13,74 15,70 14,81 11,74
Balansas −13,85 −9,57 −24,64 −12,36 −13,42 −13,49 −15,33 −13,48 −10,80
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 142,33 139,20 166,46 199,65 200,46 205,65 198,93 302,51 456,77
Debetas 68,22 67,92 88,15 74,62 93,40 108,09 98,55 123,83 117,40
Balansas 74,11 71,28 78,31 125,03 107,06 97,56 100,38 178,68 339,37
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 2,71 2,01 3,25 1,63 2,54 1,57 2,39 2,20 3,33
Debetas 16,56 19,29 96,42 117,58 121,70 122,11 122,30 18,76 22,56
Balansas −13,85 −17,28 −93,17 −115,95 −119,16 −120,54 −119,91 −16,56 −19,23
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 313,79 299,89 338,88 366,62 417,70 452,48 513,61 493,79 483,41
Debetas 144,42 130,78 152,28 158,94 234,38 187,61 225,40 249,10 204,25
Balansas 169,37 169,11 186,60 207,68 183,32 264,87 288,21 244,69 279,16
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 619,23 592,21 685,75 559,79 596,77 659,09 772,00 589,97 713,81
Debetas 492,45 461,23 559,56 512,30 488,16 490,15 758,75 531,43 669,05
Balansas 126,78 130,98 126,19 47,49 108,61 168,94 13,25 58,54 44,76
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 18,32 18,22 22,05 22,07 25,53 22,09 26,23 26,77 33,79
Debetas 11,55 14,28 15,24 16,27 18,76 16,40 35,65 20,50 23,42
Balansas 6,77 3,94 6,81 5,80 6,77 5,69 −9,42 6,27 10,37
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 11,63 11,60 12,43 16,18 17,16 17,01 16,45 15,68 25,24
Debetas 17,13 16,48 18,55 19,00 20,60 20,58 18,90 16,87 31,11
Balansas −5,50 −4,88 −6,12 −2,82 −3,44 −3,57 −2,45 −1,19 −5,87
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 228,17 268,28 573,39 211,18 129,97 340,76 629,04 674,55 418,57
Debetas 944,73 870,69 924,75 821,75 866,57 1 071,22 946,89 686,01 1 330,18
Balansas −716,56 −602,41 −351,36 −610,57 −736,60 −730,46 −317,85 −11,46 −911,61
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 10,14 11,16 10,17 10,51 14,08 15,21 15,85 12,01 18,08
Debetas 27,96 32,66 34,45 40,83 37,91 30,06 34,83 35,62 46,47
Balansas −17,82 −21,50 −24,28 −30,32 −23,83 −14,85 −18,98 −23,61 −28,39
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 157,90 131,75 116,19 90,21 35,12 202,27 190,47 541,63 377,75
Debetas 870,09 793,44 842,35 733,35 762,00 995,29 865,63 617,56 1 249,90
Balansas −712,19 −661,69 −726,16 −643,14 −726,88 −793,02 −675,16 −75,93 −872,15
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 114,71 90,36 74,18 47,05 −27,34 111,13 63,30 330,34 93,28
Debetas 792,71 724,65 772,18 675,97 684,93 922,34 755,09 485,15 1 057,88
Balansas −678,00 −634,29 −698,00 −628,92 −712,27 −811,21 −691,79 −154,81 −964,60
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 106,84 82,57 66,13 39,35 −35,31 101,11 45,43 312,03 73,28
Debetas 774,31 708,31 755,39 643,48 659,31 894,02 723,50 450,53 1 020,77
Balansas −667,47 −625,74 −689,26 −604,13 −694,62 −792,91 −678,07 −138,50 −947,49
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 25,38 8,01 2,84 6,02 38,86 30,34 10,25 13,65 34,28
Debetas 636,04 228,12 109,19 351,54 2 189,59 232,92 104,12 258,14 730,03
Balansas −610,66 −220,11 −106,35 −345,52 −2 150,73 −202,58 −93,87 −244,49 −695,75
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 81,46 74,56 63,29 33,33 −74,17 70,77 35,18 298,38 39,00
Debetas 138,27 480,19 646,20 291,94 −1 530,28 661,10 619,38 192,39 290,74
Balansas −56,81 −405,63 −582,91 −258,61 1 456,11 −590,33 −584,20 105,99 −251,74
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,87 7,79 8,05 7,70 7,97 10,02 17,87 18,31 20,00
Debetas 18,40 16,34 16,79 32,49 25,62 28,32 31,59 34,62 37,11
Balansas −10,53 −8,55 −8,74 −24,79 −17,65 −18,30 −13,72 −16,31 −17,11
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 26,84 25,17 25,01 24,97 33,84 36,28 35,73 43,29 65,17
Debetas 70,15 63,39 63,71 47,55 65,10 50,90 59,86 56,99 86,44
Balansas −43,31 −38,22 −38,70 −22,58 −31,26 −14,62 −24,13 −13,70 −21,27
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 7,21 6,18 5,28 4,53 11,77 8,83 4,51 10,79 19,06
Debetas 11,28 1,41 1,48 1,04 24,80 8,00 6,44 4,52 28,31
Balansas −4,07 4,77 3,80 3,49 −13,03 0,83 −1,93 6,27 −9,25
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 4,46 3,50 3,95 1,67 9,27 5,16 2,84 2,97 15,59
Debetas 9,22 0,00 0,00 0,00 16,82 0,00 0,00 0,00 13,53
Balansas −4,76 3,50 3,95 1,67 −7,55 5,16 2,84 2,97 2,06
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,75 2,68 1,33 2,86 2,50 3,67 1,67 7,82 3,47
Debetas 2,06 1,41 1,48 1,04 7,98 8,00 6,44 4,52 14,78
Balansas 0,69 1,27 −0,15 1,82 −5,48 −4,33 −4,77 3,30 −11,31
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 19,63 18,99 19,73 20,44 22,07 27,45 31,22 32,50 46,11
Debetas 58,87 61,98 62,23 46,51 40,30 42,90 53,42 52,47 58,13
Balansas −39,24 −42,99 −42,50 −26,07 −18,23 −15,45 −22,20 −19,97 −12,02
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,04 0,01 0,02 0,01 0,22 0,20 0,42 0,86 1,85
Debetas 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,05 0,04 0,05
Balansas −0,01 −0,04 −0,03 −0,04 0,20 0,18 0,37 0,82 1,80
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 19,59 18,98 19,71 20,43 21,85 27,25 30,80 31,64 44,26
Debetas 58,82 61,93 62,18 46,46 40,28 42,88 53,37 52,43 58,08
Balansas −39,23 −42,95 −42,47 −26,03 −18,43 −15,63 −22,57 −20,79 −13,82
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 5,80 6,76 7,64 6,52 7,87 29,09 59,97 131,73 170,06
Debetas 7,23 5,40 6,46 9,83 11,97 22,05 50,68 75,42 105,58
Balansas −1,43 1,36 1,18 −3,31 −4,10 7,04 9,29 56,31 64,48
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 10,55 9,46 9,36 11,67 20,75 25,77 31,47 36,27 49,24
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 60,13 125,37 447,03 110,46 80,77 123,28 422,72 120,91 22,74
Debetas 46,68 44,59 47,95 47,57 66,66 45,87 46,43 32,83 33,81
Balansas 13,45 80,78 399,08 62,89 14,11 77,41 376,29 88,08 −11,07
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 300,28 345,11 328,90 286,17 347,87 318,80 395,34 347,30 388,06
Debetas 236,80 185,63 338,55 310,89 270,79 288,29 415,73 321,72 248,87
Balansas 63,48 159,48 −9,65 −24,72 77,08 30,51 −20,39 25,58 139,19
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 107,74 126,12 92,81 92,93 135,43 112,17 122,75 97,89 129,99
Debetas 130,96 102,67 143,17 142,46 144,39 142,80 172,16 183,29 138,84
Balansas −23,22 23,45 −50,36 −49,53 −8,96 −30,63 −49,41 −85,40 −8,85
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 192,54 218,99 236,09 193,24 212,44 206,63 272,59 249,41 258,07
Debetas 105,84 82,96 195,38 168,43 126,40 145,49 243,57 138,43 110,03
Balansas 86,70 136,03 40,71 24,81 86,04 61,14 29,02 110,98 148,04
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 148,77 155,28 165,56 140,25 157,58 166,06 181,65 199,39 210,98
Debetas 55,81 55,72 57,87 103,24 91,55 99,33 100,76 105,45 73,32
Balansas 92,96 99,56 107,69 37,01 66,03 66,73 80,89 93,94 137,66
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 43,77 63,71 70,53 52,99 54,86 40,57 90,94 50,02 47,09
Debetas 50,03 27,24 137,51 65,19 34,85 46,16 142,81 32,98 36,71
Balansas −6,26 36,47 −66,98 −12,20 20,01 −5,59 −51,87 17,04 10,38
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 177,25 164,79 316,62 142,27 252,53 190,09 503,47 162,04 316,74
Debetas 1,74 3,04 3,68 18,80 20,94 17,78 11,03 6,44 0,03
Balansas 175,51 161,75 312,94 123,47 231,59 172,31 492,44 155,60 316,71
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 177,25 164,79 316,62 142,27 252,53 190,09 503,47 162,04 316,74
Debetas 1,74 3,04 3,68 18,80 20,94 17,78 11,03 6,44 0,03
Balansas 175,51 161,75 312,94 123,47 231,59 172,31 492,44 155,60 316,71
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 177,25 164,79 316,62 142,27 252,53 190,09 503,46 162,04 316,74
Debetas 1,73 3,03 3,66 18,79 20,91 17,77 11,02 6,41 -
Balansas 175,52 161,76 312,96 123,48 231,62 172,32 492,44 155,63 316,74
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - 0,01 - -
Debetas 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03
Balansas −0,01 −0,01 −0,02 −0,01 −0,03 −0,01 0,00 −0,03 −0,03
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 11 568,82 12 410,30 14 159,73 13 598,72 14 669,93 16 894,56 17 118,53 14 598,45 15 027,83
Debetas 11 524,01 12 107,06 13 817,83 14 239,61 15 529,76 17 751,12 17 428,23 14 272,74 14 764,34
Balansas 44,81 303,24 341,90 −640,89 −859,83 −856,56 −309,70 325,71 263,49
3. Finansinė sąskaita 494,81 905,33 −128,34 −2 418,69 557,49 −473,23 252,24 414,11 1 055,04
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 3 088,67 1 579,70 2 949,58 −2 732,58 1 345,12 1 814,86 1 883,06 2 092,06 3 685,73
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 2 593,86 674,37 3 077,92 −313,89 787,63 2 288,09 1 630,82 1 677,95 2 630,69
3.1. Tiesioginės investicijos 96,62 −106,18 −711,73 −1 241,37 443,04 −475,74 −432,42 46,94 −221,09
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 466,95 660,57 287,63 704,65 −1 635,95 65,86 −206,69 1 040,79 101,30
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 327,18 131,45 138,61 127,21 −41,65 84,46 25,84 416,17 34,23
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 245,72 56,89 75,32 93,88 32,52 13,69 −9,34 117,79 −4,77
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 245,72 56,89 75,32 93,88 32,52 13,69 −9,34
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 81,46 74,56 63,29 33,33 −74,17 70,77 35,18 298,38 39,00
3.1.1.2. Skolos priemonės 139,77 529,12 149,02 577,44 −1 594,30 −18,60 −232,53 624,62 67,07
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 131,77 16,95 29,29 20,32 42,83 −18,33 −18,58 79,34 45,90
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −50,09 62,71 19,70 1 700,18 −1 722,05 9,57 6,61 140,13 −39,60
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 58,09 449,46 100,03 −1 143,06 84,92 −9,84 −220,56 405,15 60,77
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 370,33 766,75 999,36 1 946,02 −2 078,99 541,60 225,73 993,85 322,39
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 294,31 532,46 665,23 412,15 −1 368,82 598,07 768,23 276,13 382,06
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 156,04 52,27 19,03 120,21 161,46 −63,03 148,85 83,74 91,32
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 156,04 52,27 19,03 120,21 −63,03 148,85 83,74
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 138,27 480,19 646,20 291,94 −1 530,28 661,10 619,38 192,39 290,74
3.1.2.2. Skolos priemonės 76,02 234,29 334,13 1 533,87 −710,17 −56,47 −542,50 717,72 −59,67
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 15,95 56,23 −98,53 394,05 211,72 107,98 −414,57 352,84 −54,67
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −106,55 42,23 −69,27 26,35 −3,09 6,60 −14,14 56,06 −22,90
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 166,62 135,83 501,93 1 113,47 −918,80 −171,05 −113,79 308,82 17,90
3.2. Portfelinės investicijos 1 067,86 −493,46 1 397,97 1 778,28 1 712,50 −599,60 −1 019,69 1 418,11 99,44
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 1 085,78 81,07 1 302,68 −25,64 2 368,15 −868,71 197,32 1 463,78 1 134,35
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 217,11 216,23 221,39 97,88 317,59 185,75 51,49 784,18 471,00
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 38,88 70,13 63,57 23,95 31,40 164,69 27,28 26,40 129,30
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −0,01 0,01 0,68 −1,07 0,07 0,03 −0,06 −2,72 3,03
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - 0,00 - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 38,89 70,12 62,89 25,02 31,33 164,66 27,34 29,12 126,27
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 16,50 8,85 31,74 22,24 4,34 21,51 23,44 11,81 2,67
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 22,39 61,27 31,15 2,78 26,99 143,15 3,90 17,31 123,60
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 178,23 146,10 157,82 73,93 286,19 21,06 24,21 757,78 341,70
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −60,28 −24,70 66,59 −19,87 162,26 −20,09 −53,91 266,79 192,66
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ 0,00 - - - - - - - -
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius 1,28 2,03 2,20 1,52 1,68 2,98 2,20 1,61 1,22
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 237,23 168,77 89,03 92,28 122,25 38,17 75,92 489,38 147,82
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 166,46 80,87 95,51 89,37 99,16 30,23 47,44 436,15 134,08
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 70,77 87,90 −6,48 2,91 23,09 7,94 28,48 53,23 13,74
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 868,67 −135,16 1 081,29 −123,52 2 050,56 −1 054,46 145,83 679,60 663,35
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai −2,58 5,52 −4,19 6,14 38,01 −15,63 93,33 238,34 356,82
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - 33,30 −33,39 −0,21 79,41 284,59
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - 11,78 20,06 −20,01
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −2,58 5,52 −4,19 6,14 4,71 17,76 81,76 138,87 92,24
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 5,57 −4,27 4,56 3,47 16,28 10,74 46,46 20,58
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −2,58 −0,05 0,08 1,58 1,24 1,48 71,02 92,41 71,66
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 871,25 −140,68 1 085,48 −129,66 2 012,55 −1 038,83 52,50 441,26 306,53
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −111,40 −135,06 −173,04 −432,03 −40,78 −79,32 −617,80 −139,61 −177,43
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 980,91 3,79 1 173,15 67,23 1 431,30 −1 256,20 399,84 416,48 134,93
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 1,41 0,00 4,03 187,17 456,78 209,11 58,56 −22,22 125,34
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 0,33 −9,41 81,34 47,97 165,25 87,58 211,90 186,61 223,69
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 25,77 7,86 54,22 47,12 118,58 82,41 152,43 80,11 42,06
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −25,44 −17,27 27,12 0,85 46,67 5,17 59,47 106,50 181,63
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 17,92 574,53 −95,29 −1 803,92 655,65 −269,11 1 217,01 45,67 1 034,91
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −7,33 −2,87 −24,92 −12,96 52,01 −69,01 15,78 −5,03 1,92
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −10,60 −6,36 −36,84 −13,40 −22,43 −16,58 9,30 −0,90 −3,01
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 2,48 3,49 −2,54 −4,79 −2,16 −0,30 2,03 −1,71 −1,88
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −13,08 −9,85 −34,30 −8,61 −20,27 −16,28 7,27 0,81 −1,13
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,20 0,05 −0,05 −0,12 3,70 −0,02 2,64 0,03 −0,22
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −13,28 −9,90 −34,25 −8,49 −23,97 −16,26 4,63 0,78 −0,91
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 3,27 3,49 11,92 0,44 74,44 −52,43 6,48 −4,13 4,93
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai 3,27 3,49 11,92 0,44 74,44 −52,43 6,48 −4,13 4,93
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,27 3,49 11,92 0,44 74,44 −52,43 6,48 −4,13 4,93
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 25,25 577,40 −70,37 −1 790,96 603,64 −200,10 1 201,23 50,70 1 032,99
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 1,80 2,10 1,26 −10,55 0,10 0,00 0,91 −18,17 −0,64
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,80 2,10 1,26 −10,55 0,10 0,00 0,91 −18,17 −0,64
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,00 −0,15 0,10 0,00 0,00 0,50 −0,10 0,00
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,80 2,10 1,41 −10,65 0,10 0,00 0,41 −18,07 −0,64
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 23,45 575,30 −71,63 −1 780,41 603,54 −200,10 1 200,32 68,87 1 033,63
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,01 0,00 30,63 2,77 0,00 0,00 57,93 1,04 26,32
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −227,31 575,88 −125,48 −1 779,65 559,70 −210,40 1 148,43 66,61 1 001,48
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 250,75 −0,58 23,22 −3,53 43,84 10,30 −6,04 1,22 5,83
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,40 0,31 −0,19 0,10 −0,24 −0,10 −0,06 0,75 4,71
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 251,15 −0,89 23,41 −3,63 44,08 10,40 −5,98 0,47 1,12
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,70 4,06 19,80 −175,55 18,15 13,78 −1,38 −27,40 4,88
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −34,70 −23,52 −22,35 −219,79 −22,79 −44,48 −68,76 −75,86 −38,27
3.3.1.1. Lietuvos bankas −32,15 −15,39 −21,47 −16,82 −21,44 −42,86 −62,27 −43,50 −23,98
3.3.1.2. Kitos PFĮ −2,55 −1,30 −0,64 −0,96 −1,35 −1,62 −6,36 −32,36 −14,29
3.3.1.3. Valdžios sektorius - −3,80 - −196,05 - - - - -
3.3.1.4. Kiti sektoriai - −3,03 −0,24 −5,96 - - −0,13 - -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - −3,03 −0,24 −5,96 - - −0,13 - -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −36,40 −27,58 −42,15 −44,24 −40,94 −58,26 −67,38 −48,46 −43,15
3.3.2.1. Lietuvos bankas −25,55 −24,43 −28,51 −36,00 −37,23 −55,19 −59,68 −41,27 −38,34
3.3.2.2. Kitos PFĮ −3,92 −3,12 −2,70 −3,57 −3,71 −3,07 −3,19 −3,00 −4,54
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai −6,93 −0,03 −10,94 −4,67 - - −4,51 −4,19 −0,27
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −6,93 −0,03 −10,94 −4,67 - - −4,51 −4,19 −0,27
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos −793,75 987,98 −532,90 −3 188,69 −1 388,09 456,97 1 960,81 −1 663,03 1 348,87
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 1 411,86 321,07 1 640,95 −3 644,68 822,88 2 472,57 2 148,89 −1 024,60 2 622,26
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 1,58 0,25 3,16 0,02 1,90 −0,16 3,51 0,30 −0,09
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai 1 312,50 75,86 508,22 −4 348,92 −559,61 −9 383,25 5 254,50 −989,31 −561,65
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas 730,57 −259,95 5 139,50 −5 682,23 200,01 −9 235,35 5 588,27 −940,69 −737,81
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 341,87 188,76 −4 755,55 1 185,51 −998,82 −93,54 −482,45 82,34 117,22
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius 12,05 13,06 6,10 41,90 113,60 98,54 100,90 38,19 −120,28
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 228,01 133,99 118,17 105,90 125,60 −152,90 47,78 −169,15 179,22
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 55,69 4,50 2,58 113,32 26,35 2,75 43,98 −69,74 74,24
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 172,32 129,49 115,59 −7,42 99,25 −155,65 3,80 −99,41 104,98
3.4.1.3. Paskolos 112,15 125,86 262,83 709,01 1 662,54 11 634,42 −3 482,46 697,09 2 984,45
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - −163,78 83,16 7 324,40 −7 200,13 −126,31 19,60
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - −163,78 83,16 7 324,40 −7 200,13 −126,31 19,60
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 149,23 147,81 2,04 894,21 1 625,91 4 295,87 3 162,23 820,57 2 974,65
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės 6,81 −12,24 −6,14 −94,37 22,54 2 931,67 2 975,96 735,10 2 770,87
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 142,42 160,05 8,18 988,58 1 603,37 1 364,20 186,27 85,47 203,78
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius −35,16 −18,79 258,25 −23,00 −42,54 14,30 555,23 0,82 −4,26
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės −35,16 −18,79 258,25 −23,00 −42,54 14,30 555,23 0,82 −4,26
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −1,92 −3,16 2,54 1,58 −3,99 −0,15 0,21 2,01 −5,54
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,98 −1,65 0,40 −0,40 −1,21 - 0,51 -
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −2,90 −1,51 2,14 1,98 −2,78 0,21 1,50 −5,54
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −2,26 −0,04 −0,68 −0,82 −1,85 0,65
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės - 0,18 −0,19 - - -
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −2,26 −0,22 −0,49
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,34 −3,12 3,22 2,40 −2,14 1,36
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,98 −1,83 0,59 - -
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės −0,64 −1,29 2,63
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 4,49 2,94 −6,70 4,18 −2,07 −0,89 −3,29 −7,05 2,35
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 4,49 2,94 −6,70 4,18 −2,07 −0,89 −3,29 −7,05 2,35
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,49 2,94 −6,70 4,18 −2,07 −0,89 −3,29 −7,05 2,35
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 172,69 393,40 96,02 277,37 106,98 119,36 −150,44 −34,58 286,69
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ 7,76 1,65 −0,05 4,32 −7,43 22,08 −7,65 −7,85 197,92
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius −0,29 0,24 −0,40 0,29 −0,18 1,13 0,04 0,94 −0,23
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 165,22 391,51 96,47 272,76 114,59 96,15 −142,83 −27,67 89,00
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 15,10 −2,91 −2,99 7,83 −0,52 0,72 −3,88 1,35 10,57
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 150,12 394,42 99,46 264,93 115,11 95,43 −138,95 −29,02 78,43
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos −191,55 −277,24 777,42 −286,34 −386,86 103,09 527,07 −691,05 −89,49
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - - 1,56 −1,56 - - 1,12 −1,12 -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 68,42 −88,45 57,38 106,48 −134,84 218,56 −75,64 −142,73 −0,04
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius −269,80 −203,30 686,20 −402,00 −258,90 −95,01 614,49 −531,05 −92,06
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 9,83 14,51 32,28 10,74 6,88 −20,46 −12,90 −16,15 2,61
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −22,16 −5,55 8,98 5,56 3,91 −2,26 1,87 −0,41 10,21
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 31,99 20,06 23,30 5,18 2,97 −18,20 −14,77 −15,74 −7,60
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 2 205,61 −666,91 2 173,85 −455,99 2 210,97 2 015,60 188,08 638,43 1 273,39
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai 1 355,58 −1 570,09 2 512,10 −951,26 1 790,25 1 739,78 371,04 −242,66 258,29
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas 1 004,11 −1 740,87 1 359,05 −1 984,14 256,20 706,62 −535,66 −187,59 −206,23
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ 376,18 170,78 1 107,09 1 113,74 1 534,05 1 033,16 906,70 −55,07 464,52
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius −24,71 - 45,96 −80,86 - - - - -
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 475,61 153,02 −447,22 15,30 −86,81 −11,45 97,87 182,39 139,57
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius 457,53 −10,40 −10,24 25,75 −62,09 −65,35 98,80 66,34 −57,17
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės 457,53 −10,40 −10,24 25,75 −62,09 −65,35 98,80 66,34 −57,17
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 18,08 163,42 −436,98 −10,45 −24,72 53,90 −0,93 116,05 196,74
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 2,92 122,05 −9,66 −26,15 3,58 3,94 3,16 7,08 109,75
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 15,16 41,37 −427,32 15,70 −28,30 49,96 −4,09 108,97 86,99
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 17,69 110,22 −451,91 −12,38 −8,13 20,79 4,62 −8,75 6,12
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 3,34 99,86 −14,70 -
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 14,35 10,36 −437,21 6,12
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,39 53,20 14,93 1,93 −16,59 33,11 −5,55 124,80 190,62
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −0,42 22,19 5,04 109,75
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 0,81 31,01 9,89 80,87
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −4,09 −0,14 −0,94 6,82 2,86 −8,46 1,95 4,87 3,77
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −4,09 −0,14 −0,94 6,82 2,86 −8,46 1,95 4,87 3,77
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −4,09 −0,14 −0,94 6,82 2,86 −8,46 1,95 4,87 3,77
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 311,92 8,87 50,80 393,23 334,61 81,85 −6,85 168,38 37,17
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ 19,92 36,70 −29,66 −44,90 14,25 −0,16 −7,44 −9,86 −12,93
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius 0,99 0,29 −10,95 2,02 −1,13 0,26 0,72 2,68 3,16
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 291,01 −28,12 91,41 436,11 321,49 81,75 −0,13 175,56 46,94
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 20,86 −11,61 −3,83 20,06 15,86 −0,09 −0,30 24,13 −29,33
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 270,15 −16,51 95,24 416,05 305,63 81,84 0,17 151,43 76,27
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 66,59 229,21 59,11 79,92 170,06 213,88 −275,93 525,45 834,59
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - 87,18 −87,18 - - 69,95 −69,95 -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ −12,75 −62,17 −62,73 103,77 46,47 125,83 −108,89 652,92 161,45
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius 77,16 291,29 34,64 38,59 125,17 92,03 −239,51 −64,32 661,91
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 2,18 0,09 0,02 24,74 −1,58 −3,98 2,52 6,80 11,23
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,64 −2,36 2,74 18,53 8,17 −0,25 2,50 −0,42 11,65
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,46 2,45 −2,72 6,21 −9,75 −3,73 0,02 7,22 −0,42
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - 512,22 - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 122,38 512,93 −301,48 408,64 −228,11 131,36 −255,08 639,49 −177,06
3.5.1. Piniginis auksas - - - - 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,01 512,23 27,64 −3,53 −14,64 −0,09 −0,48 17,30 1,34
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF 13,02 10,85 - - - - 9,00 8,78 0,00
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 109,35 −10,15 −329,12 412,17 −213,50 131,45 −263,60 613,41 −178,40
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai −251,55 81,68 −117,73 101,65 −145,41 43,08 15,80 117,62 −110,31
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui −259,62 58,79 −113,59 118,28 −145,47 53,48 20,54 94,40 −96,96
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 8,07 22,89 −4,14 −16,63 0,06 −10,40 −4,74 23,22 −13,35
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 360,90 −91,83 −211,39 310,52 −68,09 88,37 −279,40 495,79 −68,09
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 302,16 −54,67 −199,22 84,80 −142,44 125,38 −291,19 594,04 −95,99
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 33,97 41,85 −43,77 0,05 −36,73 - - 108,64 −96,10
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 268,19 −96,52 −155,45 84,75 −105,71 125,38 −291,19 485,40 0,11
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 58,74 −37,16 −12,17 225,72 74,35 −37,01 11,79 −98,25 27,90
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai 450,00 602,09 −470,24 −1 777,80 1 417,32 383,33 561,94 88,40 791,55
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26