Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 8 417,95 9 208,20 8 320,49 9 009,75 9 587,75 10 034,63 9 394,64 10 075,62 10 388,41
Debetas 8 323,81 8 749,57 8 530,01 9 187,50 9 509,50 9 594,17 9 083,53 10 037,32 9 993,74
Balansas 94,14 458,63 −209,52 −177,75 78,25 440,46 311,11 38,30 394,67
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 7 860,98 8 387,53 7 717,08 8 407,31 8 950,90 9 154,04 8 779,54 9 483,56 9 833,08
Debetas 7 538,70 7 950,80 7 698,75 8 270,28 8 539,71 8 841,56 8 286,80 8 986,10 9 070,15
Balansas 322,28 436,73 18,33 137,03 411,19 312,48 492,74 497,46 762,93
1.A.a. Prekės  
Balansas −547,94 −356,41 −718,48 −790,53 −591,10 −680,72 −520,92 −734,19 −567,59
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 5 655,71 6 155,43 5 662,14 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 242,62 6 483,32 6 698,20
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 5 645,67 6 141,16 5 653,87 5 959,48 6 322,31 6 616,59 6 258,27 6 492,31 6 688,12
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 9,97 14,18 8,25 4,95 11,80 −26,17 −15,67 −9,04 10,08
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −139,52 −152,31 −129,94 −144,68 −123,44 −187,02 −148,88 −159,75 −152,88
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 149,49 166,49 138,19 149,63 135,24 160,85 133,21 150,71 162,96
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,07 0,09 0,02 0,29 0,00 0,23 0,02 0,05 0,00
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 203,65 6 511,84 6 380,62 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 763,54 7 217,51 7 265,79
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 202,43 6 509,08 6 380,05 6 754,05 6 923,80 7 270,06 6 761,33 7 216,47 7 264,91
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 1,22 2,76 0,57 1,20 1,41 1,31 2,21 1,04 0,88
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 2 205,27 2 232,10 2 054,94 2 442,59 2 616,79 2 563,39 2 536,92 3 000,24 3 134,88
Debetas 1 335,05 1 438,96 1 318,13 1 515,03 1 614,50 1 570,19 1 523,26 1 768,59 1 804,36
Balansas 870,22 793,14 736,81 927,56 1 002,29 993,20 1 013,66 1 231,65 1 330,52
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 77,19 78,54 60,10 68,56 67,95 70,84 88,30 85,35 90,05
Debetas 3,18 3,33 1,70 2,04 1,49 2,62 2,71 2,63 4,17
Balansas 74,01 75,21 58,40 66,52 66,46 68,22 85,59 82,72 85,88
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 68,38 66,92 55,57 70,30 69,61 101,97 77,03 93,96 94,47
Debetas 30,84 32,01 34,39 35,81 25,10 23,46 42,59 47,94 39,84
Balansas 37,54 34,91 21,18 34,49 44,51 78,51 34,44 46,02 54,63
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 250,68 1 358,36 1 250,72 1 433,10 1 578,10 1 546,81 1 560,36 1 752,77 1 851,49
Debetas 698,43 754,92 664,83 752,32 819,90 834,78 801,69 888,48 940,97
Balansas 552,25 603,44 585,89 680,78 758,20 712,03 758,67 864,29 910,52
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 70,00 70,80 93,19 107,11 101,62 101,52 100,58 103,38 104,20
Debetas 130,28 135,67 131,22 143,66 164,42 157,45 152,04 177,64 167,57
Balansas −60,28 −64,87 −38,03 −36,55 −62,80 −55,93 −51,46 −74,26 −63,37
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas
Debetas 0,49 0,33 0,26 0,30 0,52 0,33 0,23 0,42 0,37
Balansas
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 30,88 33,83 33,61 33,55 32,56 33,28 37,92 39,32 42,60
Debetas 106,68 110,68 109,78 116,11 131,62 129,92 124,03 151,07 139,51
Balansas −75,80 −76,85 −76,17 −82,56 −99,06 −96,64 −86,11 −111,75 −96,91
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas
Debetas 23,11 24,66 21,18 27,25 32,28 27,20 27,78 26,15 27,69
Balansas
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 102,31 68,25 61,36 90,45 121,13 64,64 46,35 56,31 123,18
Debetas 76,98 76,10 62,35 80,43 91,32 79,54 56,78 70,61 123,92
Balansas 25,33 −7,85 −0,99 10,02 29,81 −14,90 −10,43 −14,30 −0,74
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 78,70 42,30 35,70 64,33 91,71 37,22 12,84 31,17 36,08
Debetas 43,85 44,79 34,10 43,74 52,92 42,95 31,87 47,08 48,25
Balansas 34,85 −2,49 1,60 20,59 38,79 −5,73 −19,03 −15,91 −12,17
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,32 1,40 1,12 1,10 1,05 1,28 0,99 0,82 1,16
Debetas 5,10 5,57 4,97 5,11 4,89 6,23 5,13 6,54 5,66
Balansas −3,78 −4,17 −3,85 −4,01 −3,84 −4,95 −4,14 −5,72 −4,50
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 22,29 24,55 24,54 25,02 28,37 26,14 32,52 24,32 85,94
Debetas 28,03 25,74 23,28 31,58 33,51 30,36 19,78 16,99 70,01
Balansas −5,74 −1,19 1,26 −6,56 −5,14 −4,22 12,74 7,33 15,93
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 069,93 1 209,67 1 090,32 1 226,09 1 346,53 1 367,66 1 404,76 1 581,66 1 613,02
Debetas 475,27 524,11 459,01 510,27 544,63 575,89 575,07 620,51 629,99
Balansas 594,66 685,56 631,31 715,82 801,90 791,77 829,69 961,15 983,03
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 6,18 5,28 4,39 7,25 7,54 5,88 3,92 10,02 15,70
Debetas 1,49 1,29 1,23 1,67 2,00 1,71 0,72 1,37 2,48
Balansas 4,69 3,99 3,16 5,58 5,54 4,17 3,20 8,65 13,22
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 648,52 715,67 675,17 757,18 800,65 846,67 898,00 962,87 1 041,81
Debetas 204,33 224,15 198,93 206,44 222,64 246,59 280,44 293,88 332,46
Balansas 444,19 491,52 476,24 550,74 578,01 600,08 617,56 668,99 709,35
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 415,23 488,72 410,76 461,66 538,34 515,11 502,84 608,77 555,51
Debetas 269,45 298,67 258,85 302,16 319,99 327,59 293,91 325,26 295,05
Balansas 145,78 190,05 151,91 159,50 218,35 187,52 208,93 283,51 260,46
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 88,92 93,20 82,69 93,16 93,87 97,50 101,34 103,17 103,95
Debetas 76,67 88,26 75,21 73,74 84,19 97,53 85,83 81,89 85,51
Balansas 12,25 4,94 7,48 19,42 9,68 −0,03 15,51 21,28 18,44
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 3,26 2,71 2,06 4,27 3,24 2,69 2,48 2,48 3,41
Debetas 0,36 0,28 0,23 0,25 0,36 0,29 0,28 0,28 0,73
Balansas 2,90 2,43 1,83 4,02 2,88 2,40 2,20 2,20 2,68
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 53,16 57,45 53,80 54,31 54,59 60,87 55,73 55,74 53,86
Debetas 43,07 51,68 46,27 42,26 49,21 59,62 53,86 47,80 48,70
Balansas 10,09 5,77 7,53 12,05 5,38 1,25 1,87 7,94 5,16
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 32,50 33,04 26,83 34,58 36,04 33,94 43,13 44,95 46,68
Debetas 33,24 36,30 28,71 31,23 34,62 37,62 31,69 33,81 36,08
Balansas −0,74 −3,26 −1,88 3,35 1,42 −3,68 11,44 11,14 10,60
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 733,22 816,05 755,60 857,08 914,73 959,58 1 002,28 1 097,05 1 174,03
Debetas 321,71 344,14 300,25 340,93 358,80 372,34 394,86 430,96 442,49
Balansas 411,51 471,91 455,35 516,15 555,93 587,24 607,42 666,09 731,54
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 2,92 2,57 2,33 2,98 4,30 3,19 1,44 7,54 12,29
Debetas 1,13 1,01 1,00 1,42 1,64 1,42 0,44 1,09 1,75
Balansas 1,79 1,56 1,33 1,56 2,66 1,77 1,00 6,45 10,54
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 582,49 647,93 609,89 689,99 734,18 774,00 832,72 898,07 980,28
Debetas 155,76 161,56 140,41 154,19 160,12 173,46 219,98 232,51 271,37
Balansas 426,73 486,37 469,48 535,80 574,06 600,54 612,74 665,56 708,91
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 147,81 165,55 143,38 164,11 176,25 182,39 168,12 191,44 181,46
Debetas 164,82 181,57 158,84 185,32 197,04 197,46 174,44 197,36 169,37
Balansas −17,01 −16,02 −15,46 −21,21 −20,79 −15,07 −6,32 −5,92 12,09
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 247,79 300,42 252,03 275,85 337,93 310,58 301,14 381,44 335,04
Debetas 76,89 91,71 83,55 95,60 101,64 106,02 94,38 107,66 101,99
Balansas 170,90 208,71 168,48 180,25 236,29 204,56 206,76 273,78 233,05
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 12,87 10,29 11,48 12,88 11,88 11,80 9,55 9,06 7,67
Debetas 5,50 10,91 12,25 9,99 13,31 13,51 6,60 13,57 12,39
Balansas 7,37 −0,62 −0,77 2,89 −1,43 −1,71 2,95 −4,51 −4,72
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 234,92 290,13 240,55 262,97 326,05 298,78 291,59 372,38 327,37
Debetas 71,39 80,80 71,30 85,61 88,33 92,51 87,78 94,09 89,60
Balansas 163,53 209,33 169,25 177,36 237,72 206,27 203,81 278,29 237,77
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 8,44 9,64 5,85 9,45 8,82 12,99 8,67 11,42 11,09
Debetas 15,90 19,04 12,25 17,96 19,53 21,90 17,80 19,72 19,49
Balansas −7,46 −9,40 −6,40 −8,51 −10,71 −8,91 −9,13 −8,30 −8,40
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 362,94 240,27 252,54 382,65 381,47 257,57 266,07 391,63 425,24
Debetas 278,44 232,96 248,70 337,49 355,99 243,35 254,26 346,51 377,40
Balansas 84,50 7,31 3,84 45,16 25,48 14,22 11,81 45,12 47,84
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 60,38 36,89 67,60 79,96 60,97 50,94 72,03 78,90 65,69
Debetas 20,02 24,16 48,85 71,63 41,18 41,49 49,91 73,79 43,65
Balansas 40,36 12,73 18,75 8,33 19,79 9,45 22,12 5,11 22,04
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 302,56 203,38 184,94 302,69 320,50 206,63 194,04 312,73 359,55
Debetas 258,42 208,80 199,85 265,86 314,81 201,86 204,35 272,72 333,75
Balansas 44,14 −5,42 −14,91 36,83 5,69 4,77 −10,31 40,01 25,80
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 61,19 62,41 52,37 62,93 68,23 74,43 71,54 92,31 109,32
Debetas 7,45 19,43 10,37 22,40 28,53 21,73 22,93 43,96 19,19
Balansas 53,74 42,98 42,00 40,53 39,70 52,70 48,61 48,35 90,13
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,62 0,80 0,34 0,20 0,14 1,60 0,73 1,39 1,64
Debetas 8,39 20,12 13,49 8,55 9,02 19,32 14,22 9,97 9,83
Balansas −7,77 −19,32 −13,15 −8,35 −8,88 −17,72 −13,49 −8,58 −8,19
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 31,10 32,51 32,52 35,09 41,38 46,79 33,76 38,48 37,58
Debetas 34,45 32,35 38,90 41,16 37,86 37,25 38,62 38,95 34,53
Balansas −3,35 0,16 −6,38 −6,07 3,52 9,54 −4,86 −0,47 3,05
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 7,43 6,48 5,73 7,36 6,09 7,20 6,38 8,01 7,34
Debetas 13,43 14,56 11,13 11,95 13,76 15,61 13,25 15,03 17,30
Balansas −6,00 −8,08 −5,40 −4,59 −7,67 −8,41 −6,87 −7,02 −9,96
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 113,35 142,84 129,16 129,35 136,39 160,03 147,52 164,64 163,08
Debetas 59,28 82,05 74,49 74,98 71,98 84,36 83,58 78,59 82,84
Balansas 54,07 60,79 54,67 54,37 64,41 75,67 63,94 86,05 80,24
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 200,50 220,50 195,25 228,52 232,46 265,18 258,22 345,54 320,49
Debetas 174,21 218,54 198,73 201,52 218,95 255,89 221,39 273,23 246,00
Balansas 26,29 1,96 −3,48 27,00 13,51 9,29 36,83 72,31 74,49
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 10,37 8,88 8,72 9,82 13,57 14,81 13,35 13,28 16,81
Debetas 7,84 9,76 6,63 6,46 11,16 11,66 7,84 6,97 9,26
Balansas 2,53 −0,88 2,09 3,36 2,41 3,15 5,51 6,31 7,55
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 21,52 13,59 11,92 14,71 21,40 16,16 13,66 12,88 17,37
Debetas 19,11 18,93 14,77 20,35 20,76 20,16 20,18 16,33 23,03
Balansas 2,41 −5,34 −2,85 −5,64 0,64 −4,00 −6,52 −3,45 −5,66
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 172,79 378,86 226,76 200,57 254,10 450,69 232,99 170,71 123,77
Debetas 600,20 621,95 603,07 714,33 753,82 514,57 527,96 836,52 699,22
Balansas −427,41 −243,09 −376,31 −513,76 −499,72 −63,88 −294,97 −665,81 −575,45
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 11,64 11,06 10,95 15,75 13,87 11,42 11,87 15,63 12,73
Debetas 20,25 19,67 19,15 22,50 22,09 26,46 22,52 31,53 43,58
Balansas −8,61 −8,61 −8,20 −6,75 −8,22 −15,04 −10,65 −15,90 −30,85
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 85,66 74,46 80,82 120,38 131,74 136,39 81,52 108,19 87,74
Debetas 552,84 574,49 558,33 658,69 699,94 455,71 473,87 767,84 625,59
Balansas −467,18 −500,03 −477,51 −538,31 −568,20 −319,32 −392,35 −659,65 −537,85
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 52,39 29,82 37,33 72,27 82,18 81,42 28,50 54,12 36,44
Debetas 424,61 449,19 449,61 542,81 585,35 340,47 359,71 640,89 500,54
Balansas −372,22 −419,37 −412,28 −470,54 −503,17 −259,05 −331,21 −586,77 −464,10
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 46,09 23,31 30,73 65,24 74,35 73,34 21,19 46,28 28,29
Debetas 409,86 434,05 421,70 527,12 569,26 322,20 344,22 625,95 482,36
Balansas −363,77 −410,74 −390,97 −461,88 −494,91 −248,86 −323,03 −579,67 −454,07
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 15,41 9,94 9,66 45,37 11,17 25,68 6,73 30,88 14,36
Debetas 79,84 90,84 250,35 358,72 89,21 128,63 198,93 356,19 62,64
Balansas −64,43 −80,90 −240,69 −313,35 −78,04 −102,95 −192,20 −325,31 −48,28
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 30,68 13,37 21,07 19,87 63,18 47,66 14,46 15,40 13,93
Debetas 330,02 343,21 171,35 168,40 480,05 193,57 145,29 269,76 419,72
Balansas −299,34 −329,84 −150,28 −148,53 −416,87 −145,91 −130,83 −254,36 −405,79
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 6,30 6,51 6,60 7,03 7,83 8,08 7,31 7,84 8,15
Debetas 14,75 15,14 27,91 15,69 16,09 18,27 15,49 14,94 18,18
Balansas −8,45 −8,63 −21,31 −8,66 −8,26 −10,19 −8,18 −7,10 −10,03
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 25,79 24,03 23,76 28,21 29,30 25,93 29,27 29,22 30,58
Debetas 115,81 111,13 95,99 101,36 100,23 101,46 99,70 110,95 110,41
Balansas −90,02 −87,10 −72,23 −73,15 −70,93 −75,53 −70,43 −81,73 −79,83
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 6,77 2,67 3,95 6,47 8,57 2,53 8,88 9,24 11,54
Debetas 4,22 2,88 1,28 8,53 3,01 1,12 0,75 7,71 2,40
Balansas 2,55 −0,21 2,67 −2,06 5,56 1,41 8,13 1,53 9,14
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 1,70 1,08 1,76 4,93 2,33 0,80 3,66 6,50 1,99
Debetas 0,01 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00
Balansas 1,69 1,08 1,76 0,64 2,33 0,80 3,66 2,13 1,99
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 5,07 1,59 2,19 1,54 6,24 1,73 5,22 2,74 9,55
Debetas 4,21 2,88 1,28 4,24 3,01 1,12 0,75 3,34 2,40
Balansas 0,86 −1,29 0,91 −2,70 3,23 0,61 4,47 −0,60 7,15
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 19,02 21,36 19,81 21,74 20,73 23,40 20,39 19,98 19,04
Debetas 111,59 108,25 94,71 92,83 97,22 100,34 98,95 103,24 108,01
Balansas −92,57 −86,89 −74,90 −71,09 −76,49 −76,94 −78,56 −83,26 −88,97
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas −0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,07 0,07 0,05
Balansas −0,01 0,00 0,01 0,01 −0,04 −0,06 −0,07 −0,07 −0,05
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 19,03 21,36 19,80 21,73 20,73 23,40 20,39 19,98 19,04
Debetas 111,59 108,25 94,71 92,83 97,18 100,28 98,88 103,17 107,96
Balansas −92,56 −86,89 −74,91 −71,10 −76,45 −76,88 −78,49 −83,19 −88,92
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 4,57 10,46 6,44 4,79 4,73 12,11 7,45 4,65 5,09
Debetas 12,42 14,17 12,73 14,52 14,36 13,78 14,46 16,00 14,64
Balansas −7,85 −3,71 −6,29 −9,73 −9,63 −1,67 −7,01 −11,35 −9,55
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 2,91 10,15 13,29 15,11 15,53 16,93 16,30 20,20 15,63
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 75,49 293,34 134,99 64,44 108,49 302,88 139,60 46,89 23,30
Debetas 27,11 27,79 25,59 33,14 31,79 32,40 31,57 37,15 30,05
Balansas 48,38 265,55 109,40 31,30 76,70 270,48 108,03 9,74 −6,75
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 384,18 441,81 376,65 401,87 382,75 429,90 382,11 421,35 431,56
Debetas 184,91 176,82 228,19 202,89 215,97 238,04 268,77 214,70 224,37
Balansas 199,27 264,99 148,46 198,98 166,78 191,86 113,34 206,65 207,19
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 73,83 70,31 55,56 81,47 64,84 77,99 72,20 96,38 110,69
Debetas 67,58 59,40 108,22 65,06 85,64 109,70 142,53 76,33 99,77
Balansas 6,25 10,91 −52,66 16,41 −20,80 −31,71 −70,33 20,05 10,92
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 310,35 371,50 321,09 320,40 317,91 351,91 309,91 324,97 320,87
Debetas 117,33 117,42 119,97 137,83 130,33 128,34 126,24 138,37 124,60
Balansas 193,02 254,08 201,12 182,57 187,58 223,57 183,67 186,60 196,27
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 279,17 283,91 275,90 286,72 286,03 273,52 264,55 283,81 284,02
Debetas 100,09 99,61 102,45 111,04 112,16 106,89 103,82 106,06 101,01
Balansas 179,08 184,30 173,45 175,68 173,87 166,63 160,73 177,75 183,01
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 31,18 87,59 45,19 33,68 31,88 78,39 45,36 41,16 36,85
Debetas 17,24 17,81 17,52 26,79 18,17 21,45 22,42 32,31 23,59
Balansas 13,94 69,78 27,67 6,89 13,71 56,94 22,94 8,85 13,26
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48
Debetas 1,32 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13 0,02
Balansas 100,76 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05 198,46
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48
Debetas 1,32 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13 0,02
Balansas 100,76 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05 198,46
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 102,08 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48
Debetas 1,32 1,95 0,10 1,88 0,27 0,20 3,74 - -
Balansas 100,76 227,15 64,16 125,23 168,92 309,91 122,04 183,18 198,48
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - 0,02 - - - 0,01 0,13 0,02
Balansas - - −0,02 - - - −0,01 −0,13 −0,02
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 8 520,03 9 437,30 8 384,75 9 136,86 9 756,94 10 344,74 9 520,42 10 258,80 10 586,89
Debetas 8 325,13 8 751,52 8 530,13 9 189,38 9 509,77 9 594,37 9 087,28 10 037,45 9 993,76
Balansas 194,90 685,78 −145,38 −52,52 247,17 750,37 433,14 221,35 593,13
3. Finansinė sąskaita 158,02 948,22 −225,28 341,11 −134,73 1 024,79 509,44 105,52 230,70
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 1 392,95 2 206,16 552,71 541,85 919,95 622,85 −1 072,49 261,27 −354,73
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 234,93 1 257,94 777,99 200,74 1 054,68 −401,94 −1 581,93 155,75 −585,43
3.1. Tiesioginės investicijos −35,24 −291,95 −95,03 349,18 −576,23 −35,01 280,36 −374,92 −529,63
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 489,01 106,87 335,24 479,89 −114,43 143,43 462,35 59,50 93,71
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 65,07 124,41 173,40 145,12 −127,57 73,70 21,26 18,56 23,51
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 34,39 111,04 152,33 125,25 −190,75 26,04 6,80 3,16 9,58
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 34,36 111,02 152,33 125,25 −190,75 26,04 6,80 3,16 9,58
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,03 0,02 - - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 30,68 13,37 21,07 19,87 63,18 47,66 14,46 15,40 13,93
3.1.1.2. Skolos priemonės 423,94 −17,54 161,84 334,77 13,14 69,73 441,09 40,94 70,20
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −3,53 21,03 7,53 19,24 11,14 −8,39 76,68 −6,49 −31,54
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 113,18 122,73 −71,16 61,85 9,96 −9,24 −6,39 −32,21 −0,32
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 314,29 −161,30 225,47 253,68 −7,96 87,36 370,80 79,64 102,06
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 524,25 398,82 430,27 130,71 461,80 178,44 181,99 434,42 623,34
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 521,05 127,41 323,43 266,99 492,02 160,76 131,51 382,17 432,29
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 191,03 −215,80 152,08 98,59 11,97 −32,81 −13,78 112,41 12,57
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 191,03 −232,75 152,08 98,59 11,97 −32,81 −13,78 112,41 12,60
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - 16,95 - - - - - - −0,03
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 330,02 343,21 171,35 168,40 480,05 193,57 145,29 269,76 419,72
3.1.2.2. Skolos priemonės 3,20 271,41 106,84 −136,28 −30,22 17,68 50,48 52,25 191,05
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 139,98 −81,42 −7,78 93,25 −31,81 22,73 52,01 79,52 78,09
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −8,69 30,35 21,27 −36,90 −5,05 −39,48 19,71 9,87 −17,04
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių −128,09 322,48 93,35 −192,63 6,64 34,43 −21,24 −37,14 130,00
3.2. Portfelinės investicijos 909,38 150,75 1 269,71 605,08 −343,71 172,32 −282,11 −1 156,99 −131,41
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 777,96 774,06 301,55 485,30 228,99 196,75 −127,69 409,12 −184,80
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 174,20 173,00 85,23 141,97 49,94 43,22 282,04 735,96 21,50
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 14,13 −9,33 30,20 10,07 13,10 −22,22 −24,61 10,89 0,54
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ 0,02 4,64 −0,02 1,97 0,02 −0,87 1,18 −0,30 −0,05
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 14,11 −13,97 30,22 8,10 13,08 −21,35 −25,79 11,19 0,59
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 24,59 −14,47 8,39 0,04 26,33 −13,83 −33,19 −1,05 0,58
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −10,48 0,50 21,83 8,06 −13,25 −7,52 7,40 12,24 0,01
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 160,07 182,33 55,03 131,90 36,84 65,44 306,65 725,07 20,96
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas 49,67 139,64 27,42 96,18 23,45 23,84 138,69 −0,17 −153,60
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 1,95 0,02 −0,02 −0,23 −1,85 - -
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 110,40 42,69 25,66 35,70 13,41 41,83 169,81 725,24 174,56
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 102,77 37,26 33,88 37,18 18,81 53,50 181,65 727,16 170,89
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 7,63 5,43 −8,22 −1,48 −5,40 −11,67 −11,84 −1,92 3,67
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 603,76 601,06 216,32 343,33 179,05 153,53 −409,73 −326,84 −206,30
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai 0,04 −11,25 −2,45 1,13 −1,91 0,03 −0,30 35,20 −13,96
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - −10,04 - - - - - 25,03 −25,03
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,21 - 10,00 0,00
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 0,04 −1,21 −2,45 1,13 −1,91 0,24 −0,30 0,17 11,07
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,22 −2,00 −2,30 2,00 −2,00 0,40 −0,38 0,00 11,06
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −2,18 0,79 −0,15 −0,87 0,09 −0,16 0,08 0,17 0,01
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 603,72 612,31 218,77 342,20 180,96 153,50 −409,43 −362,04 −192,34
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 643,92 501,72 135,37 265,04 179,33 112,15 −315,29 −190,91 −155,64
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −30,19 29,93 −8,16 −11,96 −6,19 −4,32 14,75 6,65 −10,06
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −10,01 80,66 92,56 89,12 7,82 45,67 −108,89 −177,78 −26,64
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −7,08 78,82 89,37 80,53 6,47 44,78 −102,05 −175,95 −23,49
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −2,93 1,84 3,19 8,59 1,35 0,89 −6,84 −1,83 −3,15
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −131,42 623,31 −968,16 −119,78 572,70 24,43 154,42 1 566,11 −53,39
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 11,38 −4,87 54,65 4,65 12,60 −85,22 9,78 −2,64 −37,93
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −14,91 3,87 23,05 9,04 24,73 −69,86 −0,22 4,78 −4,73
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 5,91 2,48 −0,26 13,73 5,15 −3,43 1,32 1,75 −2,89
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −20,82 1,39 23,31 −4,69 19,58 −66,43 −1,54 3,03 −1,84
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,02 −0,01 −0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 1,76 0,33
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −20,80 1,40 23,34 −4,69 19,58 −66,47 −1,57 1,27 −2,17
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 26,29 −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai 26,29 −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 26,29 −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −142,80 628,18 −1 022,81 −124,43 560,10 109,65 144,64 1 568,75 −15,46
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88 −1,56 0,00
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88 −1,56 0,00
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,00 −0,82 - - 0,75 −1,00 −1,66 0,00
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,10 0,18 0,90 1,50 0,06 0,85 0,12 0,10 0,00
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai −142,70 628,00 −1 022,89 −125,93 560,04 108,05 145,52 1 570,31 −15,46
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,05 19,96 −0,02 0,00 1,05 −0,47 0,05 −0,10 0,10
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −428,99 610,84 −1 017,94 −128,25 37,22 107,95 144,01 1 582,36 −27,71
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 286,34 −2,80 −4,93 2,32 521,77 0,57 1,46 −11,95 12,15
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,95 1,06 0,05 0,00 0,00 −0,78 0,97 0,00 0,00
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 285,39 −3,86 −4,98 2,32 521,77 1,35 0,49 −11,95 12,15
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 7,40 1,97 −16,67 14,78 −0,35 8,08 −8,80 8,27 −7,57
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −88,91 −32,95 −60,28 −29,95 −62,43 −41,12 −64,53 −29,09 −71,51
3.3.1.1. Lietuvos bankas −31,84 −19,31 −32,97 −26,51 −26,01 −38,04 −24,21 −24,64 −28,44
3.3.1.2. Kitos PFĮ −1,69 −13,64 −15,46 −3,44 −16,75 −3,08 −15,62 −2,30 −15,64
3.3.1.3. Valdžios sektorius −55,38 - −11,85 - −19,67 - −22,30 - −25,60
3.3.1.4. Kiti sektoriai - - - - - - −2,40 −2,15 −1,83
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - −2,40 −2,15 −1,83
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −96,31 −34,92 −43,61 −44,73 −62,08 −49,20 −55,73 −37,36 −63,94
3.3.2.1. Lietuvos bankas −27,06 −22,72 −28,34 −38,78 −46,82 −44,75 −38,22 −34,83 −49,56
3.3.2.2. Kitos PFĮ −3,96 −12,20 −15,27 −4,54 −15,26 −4,45 −14,48 −2,53 −14,38
3.3.2.3. Valdžios sektorius −65,27 - - −1,41 - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai −0,02 - - - - - −3,03 - -
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,02 - - - - - −3,03 - -
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos −1 250,09 −880,21 −1 877,02 −926,32 456,89 849,06 858,88 1 508,85 1 239,92
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −407,99 −644,40 −561,14 −736,51 477,07 244,25 −1 059,46 −335,93 84,54
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 0,20 0,11 65,44 0,04 0,05 0,11 64,65 −0,04 −0,05
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai −579,68 −1 468,43 −94,33 −435,44 81,45 −69,18 −666,34 −442,24 −35,41
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas 23,25 −95,69 −535,46 −129,06 −109,58 555,07 −908,45 −76,66 −94,47
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ −637,63 −1 311,02 364,33 −330,74 122,27 −577,58 284,73 −357,81 93,41
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 34,70 −61,72 76,80 24,36 68,76 −46,67 −42,62 −7,77 −34,35
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −13,21 −0,38 3,64 −7,89 −1,04 6,57 2,92 −7,44 −4,97
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 47,91 −61,34 73,16 32,25 69,80 −53,24 −45,54 −0,33 −29,38
3.4.1.3. Paskolos −26,68 155,05 −94,20 5,76 43,38 −37,63 −119,01 16,52 3,66
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ −31,05 162,68 −88,97 11,84 44,20 −4,78 −118,84 27,25 22,71
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės 24,69 95,08 −115,29 −115,27 29,51 −11,62 −38,44 35,43 −6,90
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės −55,74 67,60 26,32 127,11 14,69 6,84 −80,40 −8,18 29,61
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai 4,37 −7,63 −5,23 −6,08 −0,82 −32,85 −0,17 −10,73 −19,05
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,44 0,54 −0,29 3,84 0,20 0,27 0,02 −0,01 −0,45
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės 3,93 −8,17 −4,94 −9,92 −1,02 −33,12 −0,19 −10,72 −18,60
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,10 −9,51 −3,97 −1,27 −3,05 −0,11 −0,21 −3,48 −18,46
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,19 0,03 −0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,07
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės 2,91 −9,54 −3,77 −1,27 −3,05 −0,11 −0,21 −3,48 −18,39
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,27 1,88 −1,26 −4,81 2,23 −32,74 0,04 −7,25 −0,59
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,25 0,51 −0,09 3,84 0,20 0,27 0,02 −0,01 −0,38
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės 1,02 1,37 −1,17 −8,65 2,03 −33,01 0,02 −7,24 −0,21
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −0,33 −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,17 4,39 3,29
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai −0,33 −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,17 4,39 3,29
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,33 −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,17 4,39 3,29
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 130,65 198,84 −2,30 160,09 162,70 54,10 −38,51 −8,24 116,73
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ 7,08 −8,75 1,68 1,12 −2,67 −1,77 2,21 −0,71 0,80
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius −16,43 101,39 −1,84 13,32 7,17 168,59 −11,65 −5,38 −26,25
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 140,00 106,20 −2,14 145,65 158,20 −112,72 −29,07 −2,15 142,18
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,54 −1,08 27,88 −27,55 2,35 −1,53 −0,70 2,21 −1,82
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 140,54 107,28 −30,02 173,20 155,85 −111,19 −28,37 −4,36 144,00
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos 67,85 471,31 −437,89 −469,34 186,82 295,06 −310,42 93,68 −3,68
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - 40,87 −40,87 - - 32,54 −32,54 - -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 12,85 3,89 −8,61 4,43 −0,70 4,44 −6,42 5,08 9,78
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius 55,50 427,40 −388,10 −473,20 187,20 257,70 −272,19 87,20 −13,20
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 0,73 1,40 −0,26
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 0,73 1,40 −0,26
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 842,10 235,81 1 315,88 189,81 20,18 −604,81 −1 918,34 −1 844,78 −1 155,38
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai 512,41 86,49 1 148,24 99,98 −65,25 −615,63 −1 728,57 −2 286,58 −1 191,03
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas 1 247,66 585,71 2 038,68 −7,45 −134,83 −345,61 −911,39 −2 273,03 −982,24
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ −735,25 −445,18 −890,44 107,43 69,58 −276,55 −817,18 −54,15 −208,79
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius - −54,04 - - - 6,53 - 40,60 -
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 377,92 178,62 38,00 −4,63 −41,29 −9,67 −4,13 171,39 4,04
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −16,89 −24,96 −19,60
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −16,89 −24,96 −19,60
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 399,86 143,19 17,98 22,24 −2,53 −15,20 12,76 196,35 23,64
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 11,51 6,54 4,02 12,03 6,89 17,31 −80,87 2,88 −6,67
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 388,35 136,65 13,96 10,21 −9,42 −32,51 93,63 193,47 30,31
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 186,45 18,90 49,53 39,85 44,01 29,21 21,88 66,83 14,57
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 58,07 6,44 6,75 8,25 8,55 17,76 −80,72 2,95 −0,92
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 128,38 12,46 42,78 31,60 35,46 11,45 102,60 63,88 15,49
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 213,41 124,29 −31,55 −17,61 −46,54 −44,41 −9,12 129,52 9,07
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −46,56 0,10 −2,73 3,78 −1,66 −0,45 −0,15 −0,07 −5,75
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 259,97 124,19 −28,82 −21,39 −44,88 −43,96 −8,97 129,59 14,82
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78 −1,67
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78 −1,67
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78 −1,67
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −41,85 −27,67 17,48 174,94 114,71 −25,12 −170,39 88,69 21,88
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ 0,10 −0,37 1,73 1,40 −1,68 −1,46 0,75 0,79 0,92
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −8,12 −0,83 0,09 −0,04 −2,82 −6,00 2,32 −1,64 −0,95
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai −33,83 −26,47 15,66 173,58 119,21 −17,66 −173,46 89,54 21,91
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,71 −1,07 2,05 −1,05 0,25 0,14 0,85 1,57 0,88
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −35,54 −25,40 13,61 174,63 118,96 −17,80 −174,31 87,97 21,03
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos −5,88 −1,04 108,48 −78,76 12,28 47,70 −18,80 182,50 11,40
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ −4,16 2,32 105,94 −108,21 9,02 −8,55 −8,96 2,45 9,52
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius −1,77 −3,54 2,72 29,57 3,28 56,54 −10,57 180,40 0,90
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,73 −0,35 0,98
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - 0,00 - -
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,73 −0,35 0,98
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31 −340,61
3.5.1. Piniginis auksas - - 0,01 - - - 0,04 - -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - 0,05 0,07 0,08
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - - 34,02 - - 12,29
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 526,57 1 967,66 493,72 298,39 328,67 −3,68 −338,98 120,24 −352,98
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 9,10 1 100,99 −219,02 361,34 404,20 −218,76 −259,03 77,70 −383,35
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 30,84 1 086,92 −224,01 345,30 407,50 −223,56 −260,70 77,04 −385,75
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −21,74 14,07 4,99 16,04 −3,30 4,80 1,67 0,66 2,40
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 517,47 866,67 712,74 −62,95 −75,53 215,08 −79,95 42,54 30,37
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12 180,45 41,02
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12 180,45 41,02
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 17,64 234,38 8,77 - - 216,72 −45,83 −137,91 −10,65
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −36,88 262,44 −79,90 393,63 −381,90 274,42 76,30 −115,83 −362,43
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26