Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 9 961,83 10 864,15 10 314,24 11 391,57 12 245,51 13 843,11 13 352,06 14 414,72 16 858,81
Debetas 8 997,39 9 839,57 9 713,54 11 511,33 12 103,73 13 834,36 14 261,65 15 447,91 17 708,51
Balansas 964,44 1 024,58 600,70 −119,76 141,78 8,75 −909,59 −1 033,19 −849,70
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 9 423,47 10 053,17 9 783,71 10 863,12 11 632,12 12 940,82 12 849,20 13 959,59 16 295,44
Debetas 8 152,48 8 741,40 8 741,56 10 340,74 11 047,70 12 550,85 13 062,47 14 266,53 16 472,40
Balansas 1 270,99 1 311,77 1 042,15 522,38 584,42 389,97 −213,27 −306,94 −176,96
1.A.a. Prekės  
Balansas −14,08 −43,40 −339,09 −906,14 −718,66 −931,46 −1 462,63 −1 951,86 −1 978,21
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 6 696,20 7 118,43 6 829,19 7 492,59 8 184,08 9 142,52 9 182,23 9 729,08 11 679,65
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 687,53 7 113,06 6 815,21 7 479,81 8 176,95 9 140,27 9 163,76 9 661,10 11 660,33
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 8,31 5,25 13,94 12,69 7,12 2,21 18,33 67,82 19,31
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −122,88 −132,88 −153,69 −165,42 −157,31 −173,32 −167,83 −217,92 −245,96
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 131,19 138,13 167,63 178,11 164,43 175,53 186,16 285,74 265,27
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,36 0,12 0,04 0,09 0,01 0,04 0,14 0,16 0,01
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 710,28 7 161,83 7 168,28 8 398,73 8 902,74 10 073,98 10 644,86 11 680,94 13 657,86
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 707,13 7 156,65 7 166,46 8 395,79 8 895,18 10 064,79 10 637,20 11 672,76 13 649,55
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 3,15 5,18 1,82 2,94 7,56 9,19 7,66 8,18 8,31
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 2 727,27 2 934,74 2 954,52 3 370,53 3 448,04 3 798,30 3 666,97 4 230,51 4 615,79
Debetas 1 442,20 1 579,57 1 573,28 1 942,01 2 144,96 2 476,87 2 417,61 2 585,59 2 814,54
Balansas 1 285,07 1 355,17 1 381,24 1 428,52 1 303,08 1 321,43 1 249,36 1 644,92 1 801,25
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 84,12 84,01 96,11 96,08 90,66 97,93 106,23 110,62 114,98
Debetas 7,39 7,26 5,82 5,95 3,79 8,92 7,58 9,23 7,65
Balansas 76,73 76,75 90,29 90,13 86,87 89,01 98,65 101,39 107,33
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 57,57 61,12 53,92 77,55 71,77 81,36 89,37 99,20 111,17
Debetas 20,75 49,10 36,82 32,87 26,23 31,96 39,65 38,85 33,61
Balansas 36,82 12,02 17,10 44,68 45,54 49,40 49,72 60,35 77,56
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 712,10 1 862,79 1 704,45 1 882,01 1 880,04 2 098,37 2 032,77 2 284,20 2 504,68
Debetas 781,98 885,09 828,76 1 053,59 1 161,84 1 303,72 1 346,75 1 330,40 1 517,19
Balansas 930,12 977,70 875,69 828,42 718,20 794,65 686,02 953,80 987,49
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 104,48 111,02 105,99 108,21 111,50 114,08 101,73 86,19 98,47
Debetas 124,61 128,19 149,86 187,27 227,62 243,16 278,66 300,99 414,21
Balansas −20,13 −17,17 −43,87 −79,06 −116,12 −129,08 −176,93 −214,80 −315,74
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,00 0,25
Debetas 0,24 0,17 0,07 0,16 0,17 0,23 0,10 0,18 0,16
Balansas −0,24 0,15
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 45,98 49,35 46,29 48,61 50,99 62,89 60,68 50,68 62,63
Debetas 104,84 107,55 130,31 156,21 194,14 207,43 236,10 257,28 379,46
Balansas −58,86 −58,20 −84,02 −107,60 −143,15 −144,54 −175,42 −206,60 −316,83
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 58,50 40,80
Debetas 19,53 20,47 19,48 30,90 33,31 35,50 42,46 43,53 34,59
Balansas 38,97 −1,66
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 34,39 32,24 32,65 33,12 43,26 43,04 58,24 59,56 83,74
Debetas 27,16 22,79 26,32 40,40 57,86 66,80 52,07 65,79 97,17
Balansas 7,23 9,45 6,33 −7,28 −14,60 −23,76 6,17 −6,23 −13,43
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 18,01 15,54 16,60 14,90 21,68 20,70 25,44 32,87 53,17
Debetas 11,06 4,08 5,34 10,12 32,13 27,99 25,93 36,98 45,08
Balansas 6,95 11,46 11,26 4,78 −10,45 −7,29 −0,49 −4,11 8,09
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 3,00 3,22 1,85 2,12 3,09 3,71 7,73 4,59 6,45
Debetas 8,83 10,83 11,49 11,60 11,64 18,20 14,91 16,10 15,43
Balansas −5,83 −7,61 −9,64 −9,48 −8,55 −14,49 −7,18 −11,51 −8,98
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 13,38 13,48 14,20 16,10 18,49 18,63 25,07 22,10 24,12
Debetas 7,27 7,88 9,49 18,68 14,09 20,61 11,23 12,71 36,66
Balansas 6,11 5,60 4,71 −2,58 4,40 −1,98 13,84 9,39 −12,54
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 558,55 1 702,33 1 547,56 1 725,00 1 713,72 1 927,14 1 860,41 2 127,00 2 311,07
Debetas 605,18 702,26 624,57 788,90 843,91 956,95 983,30 935,98 974,65
Balansas 953,37 1 000,07 922,99 936,10 869,81 970,19 877,11 1 191,02 1 336,42
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 1,54 1,65 1,12 3,00 2,38 1,00 1,38 3,67 1,93
Debetas 0,61 0,41 0,75 3,09 0,64 1,96 4,41 4,34 3,27
Balansas 0,93 1,24 0,37 −0,09 1,74 −0,96 −3,03 −0,67 −1,34
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 1 043,42 1 130,92 1 003,42 1 113,97 1 088,96 1 212,36 1 195,20 1 389,79 1 562,12
Debetas 320,87 373,68 348,04 407,68 433,47 500,40 548,56 486,64 528,48
Balansas 722,55 757,24 655,38 706,29 655,49 711,96 646,64 903,15 1 033,64
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 513,59 569,76 543,02 608,03 622,38 713,78 663,83 733,54 747,02
Debetas 283,70 328,17 275,78 378,13 409,80 454,59 430,33 445,00 442,90
Balansas 229,89 241,59 267,24 229,90 212,58 259,19 233,50 288,54 304,12
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 93,73 97,59 84,21 95,45 83,83 110,23 57,33 37,19 46,14
Debetas 71,23 72,56 76,35 88,62 100,36 120,64 108,15 94,46 88,25
Balansas 22,50 25,03 7,86 6,83 −16,53 −10,41 −50,82 −57,27 −42,11
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,41 - -
Balansas
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 56,71 60,59 51,85 62,96 55,07 66,64 39,05 25,98 21,70
Debetas 46,65 44,51 51,04 62,62 76,03 87,06 93,09 83,05 67,35
Balansas 10,06 16,08 0,81 0,34 −20,96 −20,42 −54,04 −57,07 −45,65
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas
Debetas 24,58 28,05 25,31 33,17 15,06 20,90
Balansas
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 1 121,91 1 231,02 1 116,21 1 256,60 1 233,73 1 363,52 1 367,04 1 587,97 1 744,55
Debetas 421,36 487,98 445,89 536,65 549,68 601,04 625,15 577,62 596,56
Balansas 700,55 743,04 670,32 719,95 684,05 762,48 741,89 1 010,35 1 147,99
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 0,84 0,33 0,30 0,89 0,63 0,75 1,06 2,00 1,85
Debetas 0,61 0,41 0,75 3,01 0,51 1,55 4,41 4,33 3,27
Balansas 0,23 −0,08 −0,45 −2,12 0,12 −0,80 −3,35 −2,33 −1,42
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 976,66 1 062,49 941,78 1 043,74 1 023,83 1 122,95 1 125,99 1 331,24 1 460,70
Debetas 264,41 318,17 291,83 332,25 340,00 368,88 401,01 356,40 377,57
Balansas 712,25 744,32 649,95 711,49 683,83 754,07 724,98 974,84 1 083,13
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 144,41 168,20 174,13 211,97 209,27 239,82 239,99 254,73 282,00
Debetas 156,34 169,40 153,31 201,39 209,17 230,61 219,73 216,89 215,72
Balansas −11,93 −1,20 20,82 10,58 0,10 9,21 20,26 37,84 66,28
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 342,91 373,72 347,14 372,95 396,16 453,39 436,04 501,84 520,38
Debetas 112,59 141,72 102,33 163,63 193,87 235,27 250,00 263,90 289,84
Balansas 230,32 232,00 244,81 209,32 202,29 218,12 186,04 237,94 230,54
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 10,05 7,84 9,79 7,27 10,06 22,77 30,16 32,57 79,72
Debetas 9,81 11,00 5,17 12,81 17,44 44,46 54,46 47,19 83,56
Balansas 0,24 −3,16 4,62 −5,54 −7,38 −21,69 −24,30 −14,62 −3,84
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 332,86 365,88 337,35 365,68 386,10 430,62 405,88 469,27 440,66
Debetas 102,78 130,72 97,16 150,82 176,43 190,81 195,54 216,71 206,28
Balansas 230,08 235,16 240,19 214,86 209,67 239,81 210,34 252,56 234,38
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 14,68 17,20 18,25 15,68 11,56 14,11 12,39 11,45 11,40
Debetas 25,03 31,85 28,01 37,02 32,45 36,81 32,72 27,64 31,16
Balansas −10,35 −14,65 −9,76 −21,34 −20,89 −22,70 −20,33 −16,19 −19,76
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 153,42 56,64 37,20 80,62 218,49 162,27 153,61 299,14 357,65
Debetas 149,49 48,13 35,29 74,78 216,17 164,29 155,56 295,31 354,66
Balansas 3,93 8,51 1,91 5,84 2,32 −2,02 −1,95 3,83 2,99
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 25,18 24,80 12,80 24,18 65,29 37,33 53,09 59,75 80,06
Debetas 17,57 19,91 13,08 13,58 31,82 58,83 51,49 55,75 53,81
Balansas 7,61 4,89 −0,28 10,60 33,47 −21,50 1,60 4,00 26,25
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 128,24 31,84 24,40 56,44 153,20 124,94 100,52 239,39 277,59
Debetas 131,92 28,22 22,21 61,20 184,35 105,46 104,07 239,56 300,85
Balansas −3,68 3,62 2,19 −4,76 −31,15 19,48 −3,55 −0,17 −23,26
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 93,86 104,05 96,74 125,88 123,52 128,97 112,33 154,45 147,45
Debetas 13,10 16,06 8,11 10,26 16,95 12,56 26,10 29,47 23,99
Balansas 80,76 87,99 88,63 115,62 106,57 116,41 86,23 124,98 123,46
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,13 0,30 0,25 0,38 0,43 0,58 0,37 0,86 0,25
Debetas 8,77 9,48 26,68 14,23 10,00 25,22 12,73 14,19 13,73
Balansas −8,64 −9,18 −26,43 −13,85 −9,57 −24,64 −12,36 −13,33 −13,48
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 54,94 90,39 136,62 142,33 139,20 166,46 199,61 200,38 204,67
Debetas 37,43 46,19 60,70 68,22 67,92 88,15 79,10 98,72 113,37
Balansas 17,51 44,20 75,92 74,11 71,28 78,31 120,51 101,66 91,30
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 1,64 2,29 1,41 2,71 2,01 3,25 1,63 2,54 1,57
Debetas 16,53 21,54 16,57 16,56 19,29 96,42 17,58 21,70 22,11
Balansas −14,89 −19,25 −15,16 −13,85 −17,28 −93,17 −15,95 −19,16 −20,54
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 220,04 260,71 286,50 313,79 299,89 338,88 374,53 439,67 452,43
Debetas 97,12 115,40 136,60 144,42 130,78 152,28 158,12 233,71 187,35
Balansas 122,92 145,31 149,90 169,37 169,11 186,60 216,41 205,96 265,08
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 326,87 389,95 512,08 619,23 592,21 685,75 558,26 596,79 681,80
Debetas 280,10 351,46 390,97 492,45 461,23 559,56 539,12 474,66 501,77
Balansas 46,77 38,49 121,11 126,78 130,98 126,19 19,14 122,13 180,03
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 11,82 11,98 17,41 18,32 18,22 22,05 22,08 25,50 22,13
Debetas 11,63 12,76 11,51 11,55 14,28 15,24 16,32 18,75 18,53
Balansas 0,19 −0,78 5,90 6,77 3,94 6,81 5,76 6,75 3,60
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 10,76 10,51 11,83 11,63 11,60 12,43 16,18 17,16 17,01
Debetas 17,91 17,10 15,45 17,13 16,48 18,55 19,00 20,60 20,58
Balansas −7,15 −6,59 −3,62 −5,50 −4,88 −6,12 −2,82 −3,44 −3,57
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 236,93 456,77 227,40 228,17 268,28 573,39 215,50 105,34 243,12
Debetas 697,81 785,39 711,07 933,79 870,40 944,96 891,01 918,89 952,75
Balansas −460,88 −328,62 −483,67 −705,62 −602,12 −371,57 −675,51 −813,55 −709,63
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 7,84 7,70 8,52 10,14 11,16 10,17 10,51 14,08 15,21
Debetas 21,79 20,43 22,46 27,96 32,66 34,45 40,83 37,91 30,06
Balansas −13,95 −12,73 −13,94 −17,82 −21,50 −24,28 −30,32 −23,83 −14,85
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 104,22 124,38 110,30 157,90 131,75 116,19 94,53 36,13 197,10
Debetas 644,51 731,38 654,15 859,15 793,15 862,56 802,61 822,21 870,32
Balansas −540,29 −607,00 −543,85 −701,25 −661,40 −746,37 −708,08 −786,08 −673,22
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 61,34 78,35 73,76 114,71 90,36 74,18 51,24 −26,86 105,06
Debetas 555,85 638,20 575,02 781,77 724,36 792,39 746,52 746,83 797,20
Balansas −494,51 −559,85 −501,26 −667,06 −634,00 −718,21 −695,28 −773,69 −692,14
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 53,19 70,81 65,46 106,84 82,57 66,13 43,52 −34,89 95,05
Debetas 523,75 605,46 555,40 763,37 708,02 775,60 727,58 722,92 769,98
Balansas −470,56 −534,65 −489,94 −656,53 −625,45 −709,47 −684,06 −757,81 −674,93
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 17,08 9,87 8,51 25,38 8,01 2,84 3,69 37,18 29,04
Debetas 40,08 80,32 91,79 636,04 228,12 97,11 351,59 2 154,18 238,95
Balansas −23,00 −70,45 −83,28 −610,66 −220,11 −94,27 −347,90 −2 117,00 −209,91
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 36,11 60,94 56,95 81,46 74,56 63,29 39,83 −72,07 66,01
Debetas 483,67 525,14 463,61 127,33 479,90 678,49 375,99 −1 431,26 531,03
Balansas −447,56 −464,20 −406,66 −45,87 −405,34 −615,20 −336,16 1 359,19 −465,02
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 8,15 7,54 8,30 7,87 7,79 8,05 7,72 8,03 10,01
Debetas 32,10 32,74 19,62 18,40 16,34 16,79 18,94 23,91 27,22
Balansas −23,95 −25,20 −11,32 −10,53 −8,55 −8,74 −11,22 −15,88 −17,21
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 26,89 25,45 24,76 26,84 25,17 25,01 25,00 34,08 36,52
Debetas 80,05 79,17 71,12 70,15 63,39 63,71 47,55 65,10 50,90
Balansas −53,16 −53,72 −46,36 −43,31 −38,22 −38,70 −22,55 −31,02 −14,38
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 7,23 5,89 5,02 7,21 6,18 5,28 4,53 11,77 8,83
Debetas 1,68 1,12 1,65 11,28 1,41 1,48 1,04 24,80 8,00
Balansas 5,55 4,77 3,37 −4,07 4,77 3,80 3,49 −13,03 0,83
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 4,13 3,14 1,74 4,46 3,50 3,95 1,67 9,27 5,16
Debetas 0,00 0,00 0,00 9,22 0,00 0,00 0,00 16,82 0,00
Balansas 4,13 3,14 1,74 −4,76 3,50 3,95 1,67 −7,55 5,16
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 3,10 2,75 3,28 2,75 2,68 1,33 2,86 2,50 3,67
Debetas 1,68 1,12 1,65 2,06 1,41 1,48 1,04 7,98 8,00
Balansas 1,42 1,63 1,63 0,69 1,27 −0,15 1,82 −5,48 −4,33
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 19,66 19,56 19,74 19,63 18,99 19,73 20,47 22,31 27,69
Debetas 78,37 78,05 69,47 58,87 61,98 62,23 46,51 40,30 42,90
Balansas −58,71 −58,49 −49,73 −39,24 −42,99 −42,50 −26,04 −17,99 −15,21
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,07 0,07 0,06 0,04 0,01 0,02 0,01 0,22 0,20
Debetas 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02
Balansas 0,06 0,06 0,05 −0,01 −0,04 −0,03 −0,04 0,20 0,18
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 19,59 19,49 19,68 19,59 18,98 19,71 20,46 22,09 27,49
Debetas 78,36 78,04 69,46 58,82 61,93 62,18 46,46 40,28 42,88
Balansas −58,77 −58,55 −49,78 −39,23 −42,95 −42,47 −26,00 −18,19 −15,39
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 4,24 12,33 4,89 5,80 6,76 7,64 6,62 8,16 30,02
Debetas 8,61 14,01 8,01 7,23 5,40 6,46 8,54 10,28 22,22
Balansas −4,37 −1,68 −3,12 −1,43 1,36 1,18 −1,92 −2,12 7,80
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 11,75 8,25 6,89 10,55 9,46 9,36 11,67 20,75 25,50
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 124,87 324,69 108,58 60,13 125,37 447,03 110,46 55,13 30,81
Debetas 31,51 33,58 34,46 46,68 44,59 47,95 47,57 58,77 52,37
Balansas 93,36 291,11 74,12 13,45 80,78 399,08 62,89 −3,64 −21,56
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 301,43 354,21 303,13 300,28 345,11 328,90 287,36 349,79 320,25
Debetas 147,10 312,78 260,91 236,80 185,63 338,55 308,17 262,49 283,36
Balansas 154,33 41,43 42,22 63,48 159,48 −9,65 −20,81 87,30 36,89
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 116,59 125,06 106,83 107,74 126,12 92,81 92,89 135,42 112,17
Debetas 70,65 171,39 172,23 130,96 102,67 143,17 140,36 136,75 137,55
Balansas 45,94 −46,33 −65,40 −23,22 23,45 −50,36 −47,47 −1,33 −25,38
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 184,84 229,15 196,30 192,54 218,99 236,09 194,47 214,37 208,08
Debetas 76,45 141,39 88,68 105,84 82,96 195,38 167,81 125,74 145,81
Balansas 108,39 87,76 107,62 86,70 136,03 40,71 26,66 88,63 62,27
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 152,95 152,84 148,60 148,77 155,28 165,56 140,25 157,58 166,06
Debetas 53,02 54,92 54,31 55,81 55,72 57,87 103,24 91,55 99,33
Balansas 99,93 97,92 94,29 92,96 99,56 107,69 37,01 66,03 66,73
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 31,89 76,31 47,70 43,77 63,71 70,53 54,22 56,79 42,02
Debetas 23,43 86,47 34,37 50,03 27,24 137,51 64,57 34,19 46,48
Balansas 8,46 −10,16 13,33 −6,26 36,47 −66,98 −10,35 22,60 −4,46
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 224,29 290,45 157,02 177,25 164,79 316,62 129,32 238,94 180,50
Debetas 3,51 2,49 3,00 1,74 3,04 3,68 18,40 30,02 3,61
Balansas 220,78 287,96 154,02 175,51 161,75 312,94 110,92 208,92 176,89
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 224,29 290,45 157,02 177,25 164,79 316,62 129,32 238,94 180,50
Debetas 3,51 2,49 3,00 1,74 3,04 3,68 18,40 30,02 3,61
Balansas 220,78 287,96 154,02 175,51 161,75 312,94 110,92 208,92 176,89
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 224,29 290,45 157,02 177,25 164,79 316,62 129,32 238,94 180,50
Debetas 3,50 2,48 2,98 1,73 3,03 3,66 18,39 30,00 3,60
Balansas 220,79 287,97 154,04 175,52 161,76 312,96 110,93 208,94 176,90
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
Balansas −0,01 −0,01 −0,02 −0,01 −0,01 −0,02 −0,01 −0,02 −0,01
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 10 186,12 11 154,60 10 471,26 11 568,82 12 410,30 14 159,73 13 481,38 14 653,66 17 039,31
Debetas 9 000,90 9 842,06 9 716,54 11 513,07 12 106,77 13 838,04 14 280,05 15 477,93 17 712,12
Balansas 1 185,22 1 312,54 754,72 55,75 303,53 321,69 −798,67 −824,27 −672,81
3. Finansinė sąskaita 770,93 1 298,11 304,58 617,50 972,66 121,21 −1 510,79 145,34 −666,15
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 3 080,00 2 188,47 283,84 2 960,40 1 445,31 4 954,62 −2 896,16 2 050,96 1 186,71
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 2 309,07 890,36 −20,74 2 342,90 472,65 4 833,41 −1 385,37 1 905,62 1 852,86
3.1. Tiesioginės investicijos −494,03 4,98 −524,27 148,35 −105,89 −734,34 −410,16 −680,16 −386,21
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −169,46 810,16 −128,93 476,93 660,57 287,63 686,02 −1 693,60 −19,89
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės −362,99 75,46 183,71 337,16 131,45 138,61 118,11 −39,47 93,60
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −399,10 14,52 126,76 255,70 56,89 75,32 78,28 32,60 27,59
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −399,10 14,52 126,76 255,70 56,89 75,32 78,28 32,60 27,59
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 36,11 60,94 56,95 81,46 74,56 63,29 39,83 −72,07 66,01
3.1.1.2. Skolos priemonės 193,53 734,70 −312,64 139,77 529,12 149,02 567,91 −1 654,13 −113,49
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −8,75 −27,80 −50,24 131,77 16,95 29,29 −20,54 28,75 −25,36
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 18,73 105,39 −38,98 −50,09 62,71 19,70 1 741,82 −1 762,16 −18,51
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 183,55 657,11 −223,42 58,09 449,46 100,03 −1 153,37 79,28 −69,62
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 324,57 805,18 395,34 328,58 766,46 1 021,97 1 096,18 −1 013,44 366,32
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 386,42 507,41 397,84 252,56 532,17 687,84 573,97 −1 310,23 489,58
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −97,25 −17,73 −65,77 125,23 52,27 9,35 197,98 121,03 −41,45
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −97,25 −17,73 −65,77 125,23 52,27 9,35 197,98 199,32 −41,45
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 483,67 525,14 463,61 127,33 479,90 678,49 375,99 −1 431,26 531,03
3.1.2.2. Skolos priemonės −61,85 297,77 −2,50 76,02 234,29 334,13 522,21 296,79 −123,26
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 5,78 −116,91 289,71 15,95 56,23 −98,53 418,78 173,39 117,03
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 16,38 −3,24 −5,21 −106,55 42,23 −69,27 57,51 −26,05 −9,11
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių −84,01 417,92 −287,00 166,62 135,83 501,93 45,92 149,45 −231,18
3.2. Portfelinės investicijos −1 207,71 −609,06 −140,81 1 067,86 −493,46 388,68 1 794,03 1 720,75 −499,76
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −19,61 −295,50 −1 460,45 1 085,78 81,07 293,39 −9,89 2 376,40 −768,87
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 107,98 140,58 −1,94 217,11 216,23 221,39 97,88 317,32 308,45
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 49,17 12,13 47,23 38,88 70,13 63,57 23,95 31,26 164,83
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ 0,05 −0,09 −3,65 −0,01 0,01 0,68 −1,07 0,07 0,03
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - 0,00 - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 49,12 12,22 50,88 38,89 70,12 62,89 25,02 31,19 164,80
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −3,15 11,85 5,98 16,50 8,85 31,74 22,24 4,20 21,65
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 52,27 0,37 44,90 22,39 61,27 31,15 2,78 26,99 143,15
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 58,81 128,45 −49,17 178,23 146,10 157,82 73,93 286,06 143,62
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −55,53 −5,90 −150,19 −60,28 −24,70 66,59 −19,87 162,26 −20,09
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ −0,05 0,01 −0,01 0,00 - - - - -
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius 0,80 1,54 0,89 1,28 2,03 2,20 1,52 1,68 2,98
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 113,59 132,80 100,14 237,23 168,77 89,03 92,28 122,12 160,73
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 83,36 124,56 36,71 166,46 80,87 95,51 89,37 99,03 152,79
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 30,23 8,24 63,43 70,77 87,90 −6,48 2,91 23,09 7,94
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −127,59 −436,08 −1 458,51 868,67 −135,16 72,00 −107,77 2 059,08 −1 077,32
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai −2,48 0,57 −1,35 −2,58 5,52 −4,19 6,14 38,01 −15,63
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - 33,30 −33,39
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −2,48 0,57 −1,35 −2,58 5,52 −4,19 6,14 4,71 17,76
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −3,15 −0,37 3,70 0,00 5,57 −4,27 4,56 3,47 16,28
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,67 0,94 −5,05 −2,58 −0,05 0,08 1,58 1,24 1,48
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai −125,11 −436,65 −1 457,16 871,25 −140,68 76,19 −113,91 2 021,07 −1 061,69
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −195,29 −515,01 −1 433,58 −111,40 −135,06 −173,04 −432,03 −40,78 −79,32
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −49,03 22,60 −11,50 980,91 3,79 163,86 67,23 1 431,30 −1 284,17
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,38 0,00 0,00 1,41 0,00 4,03 187,17 456,78 209,11
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 118,83 55,76 −12,08 0,33 −9,41 81,34 63,72 173,77 92,69
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,48 47,13 −7,30 25,77 7,86 54,22 47,12 127,10 87,52
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 111,35 8,63 −4,78 −25,44 −17,27 27,12 16,60 46,67 5,17
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 188,10 313,56 −1 319,64 17,92 574,53 −95,29 −1 803,92 655,65 −269,11
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −4,58 352,75 −13,51 −7,33 −2,87 −24,92 −12,96 52,01 −69,01
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 0,52 340,14 −33,05 −10,60 −6,36 −36,84 −13,40 −22,43 −16,58
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,62 2,03 −10,09 2,48 3,49 −2,54 −4,79 −2,16 −0,30
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −0,10 338,11 −22,96 −13,08 −9,85 −34,30 −8,61 −20,27 −16,28
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,03 0,04 0,20 0,20 0,05 −0,05 −0,12 3,70 −0,02
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −1,13 338,07 −23,16 −13,28 −9,90 −34,25 −8,49 −23,97 −16,26
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −5,10 12,61 19,54 3,27 3,49 11,92 0,44 74,44 −52,43
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −5,10 12,61 19,54 3,27 3,49 11,92 0,44 74,44 −52,43
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −5,10 12,61 19,54 3,27 3,49 11,92 0,44 74,44 −52,43
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 1 192,68 −39,19 −1 306,13 25,25 577,40 −70,37 −1 790,96 603,64 −200,10
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,30 0,25 23,25 1,80 2,10 1,26 −10,55 0,10 0,00
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,30 0,25 23,25 1,80 2,10 1,26 −10,55 0,10 0,00
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,15 0,00 0,00 0,00 −0,15 0,10 0,00 0,00
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,30 0,10 23,25 1,80 2,10 1,41 −10,65 0,10 0,00
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 1 192,38 −39,44 −1 329,38 23,45 575,30 −71,63 −1 780,41 603,54 −200,10
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 30,63 2,77 0,00 0,00
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1 228,59 −41,51 −1 330,36 −227,31 575,88 −125,48 −1 779,65 559,70 −210,40
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −36,20 2,04 0,98 250,75 −0,58 23,22 −3,53 43,84 10,30
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,42 −0,09 0,00 −0,40 0,31 −0,19 0,10 −0,24 −0,10
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −34,78 2,13 0,98 251,15 −0,89 23,41 −3,63 44,08 10,40
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −21,93 4,00 −156,80 1,65 3,95 19,78 −176,05 17,99 13,78
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −58,89 −24,95 −183,71 −34,39 −23,35 −22,24 −219,65 −22,52 −44,48
3.3.1.1. Lietuvos bankas −26,82 −23,07 −37,42 −32,15 −15,39 −21,47 −16,82 −21,44 −42,86
3.3.1.2. Kitos PFĮ −1,39 −1,88 −0,99 −2,24 −1,13 −0,53 −0,82 −1,08 −1,62
3.3.1.3. Valdžios sektorius −29,95 - −141,64 - −3,80 - −196,05 - -
3.3.1.4. Kiti sektoriai −0,73 - −3,66 - −3,03 −0,24 −5,96 - -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,73 - −3,66 - −3,03 −0,24 −5,96 - -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −36,96 −28,95 −26,91 −36,04 −27,30 −42,02 −43,60 −40,51 −58,26
3.3.2.1. Lietuvos bankas −33,64 −22,90 −21,49 −25,55 −24,43 −28,51 −36,00 −37,23 −55,19
3.3.2.2. Kitos PFĮ −3,32 −3,97 −2,13 −3,56 −2,84 −2,57 −2,93 −3,28 −3,07
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - −2,08 −3,29 −6,93 −0,03 −10,94 −4,67 - -
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - −2,08 −3,29 −6,93 −0,03 −10,94 −4,67 - -
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos 2 324,22 2 097,08 850,76 −722,74 1 055,13 748,57 −3 127,25 −685,13 74,68
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 3 120,62 1 868,70 1 754,32 1 273,66 186,79 4 655,30 −3 804,88 1 578,28 1 830,33
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 1,75 −0,17 −0,02 1,58 0,25 3,16 0,02 1,90 −0,16
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai 3 355,93 −164,65 3 483,27 1 249,54 −140,10 3 582,49 −4 542,06 179,81 −9 959,89
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas 1 841,74 959,94 3 186,28 730,57 −259,95 5 139,50 −5 846,01 283,17 −9 235,35
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 1 455,47 −1 134,68 219,51 278,91 −27,20 −1 681,28 1 156,12 −342,52 −716,15
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius 0,90 −74,89 −37,40 12,05 13,06 6,10 41,90 113,60 98,54
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 57,82 84,98 114,88 228,01 133,99 118,17 105,93 125,56 −106,93
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,59 24,29 42,44 55,69 4,50 2,58 113,32 26,35 31,94
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 51,23 60,69 72,44 172,32 129,49 115,59 −7,39 99,21 −138,87
3.4.1.3. Paskolos −139,59 1 559,80 −1 815,69 112,15 125,86 262,83 872,87 1 577,70 11 634,44
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas 0,00 - - - - - - - 7 324,40
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose 0,00 - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - 7 324,40
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės 0,00 - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ −103,25 1 417,76 −1 785,71 149,23 147,81 2,04 894,21 1 624,23 4 295,87
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės −9,83 1 753,17 −1 769,53 6,81 −12,24 −6,14 −94,37 −1,32 2 931,67
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės −93,42 −335,41 −16,18 142,42 160,05 8,18 988,58 1 625,55 1 364,20
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius −38,86 140,55 −26,16 −35,16 −18,79 258,25 −23,00 −42,54 14,30
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės −38,86 140,55 −26,16 −35,16 −18,79 258,25 −23,00 −42,54 14,30
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai 2,52 1,49 −3,82 −1,92 −3,16 2,54 1,66 −3,99 −0,13
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,63 0,91 −2,01 0,98 −1,65 0,40 −0,40 −1,21 0,01
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės 1,89 0,58 −1,81 −2,90 −1,51 2,14 2,06 −2,78 −0,14
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,13 0,75 −0,14 −2,26 −0,04 −0,68 −0,82 −1,85 0,00
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,07 1,00 0,00 - 0,18 −0,19 −0,71 −0,15 -
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −0,20 −0,25 −0,14 −2,26 −0,22 −0,49 −0,11 −1,70 0,00
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,65 0,74 −3,68 0,34 −3,12 3,22 2,48 −2,14 −0,13
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,56 −0,09 −2,01 0,98 −1,83 0,59 0,31 −1,06 0,01
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės 2,09 0,83 −1,67 −0,64 −1,29 2,63 2,17 −1,08 −0,14
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −5,96 −1,75 6,42 4,49 2,94 −6,70 6,08 −0,35 −2,01
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai −5,96 −1,75 6,42 4,49 2,94 −6,70 6,08 −0,35 −2,01
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −5,96 −1,75 6,42 4,49 2,94 −6,70 6,08 −0,35 −2,01
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 177,90 −144,94 310,20 163,02 390,45 94,75 227,95 48,65 64,64
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ −0,92 −0,87 4,88 −1,91 −1,30 −1,32 4,07 −1,45 22,08
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 0,62 −0,88 0,63 −0,29 0,24 −0,40 0,29 −0,18 1,13
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 178,20 −143,19 304,69 165,22 391,51 96,47 223,59 50,28 41,43
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,83 12,94 6,38 15,10 −2,91 −2,99 10,75 2,69 −3,15
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 179,03 −156,13 298,31 150,12 394,42 99,46 212,84 47,59 44,58
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos −269,41 620,41 −229,86 −257,12 −192,61 718,77 −369,74 −229,43 93,31
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - 7,29 −7,29 - - 1,56 −1,56 - -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ −1,31 0,75 −4,28 2,85 −3,82 −1,27 6,40 1,63 218,56
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius −268,50 612,40 −252,90 −269,80 −203,30 686,20 −398,80 −258,39 −96,30
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 0,40 −0,03 34,61 9,83 14,51 32,28 24,22 27,33 −28,95
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - 12,84 −22,16 −5,55 8,98 2,64 3,91 −2,25
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,40 −0,03 21,77 31,99 20,06 23,30 21,58 23,42 −26,70
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 796,40 −228,38 903,56 1 996,40 −868,34 3 906,73 −677,63 2 263,41 1 755,65
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai 666,21 −816,55 498,56 1 163,38 −1 791,06 4 228,08 −1 221,01 1 939,50 1 519,86
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −113,96 −133,02 905,03 1 004,11 −1 740,87 1 359,05 −1 984,14 256,20 706,62
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ 780,17 −613,16 −406,47 183,98 −50,19 2 823,07 843,99 1 683,30 813,24
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius - −70,37 - −24,71 - 45,96 −80,86 - -
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 66,51 255,34 306,02 475,61 153,02 −447,22 13,07 −89,69 −19,73
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas 0,00 - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose 0,00 - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės 0,00 - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −17,09 279,61 301,07 457,53 −10,40 −10,24 22,82 −65,89 −72,37
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −17,09 279,61 301,07 457,53 −10,40 −10,24 22,82 −65,89 −72,37
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 83,60 −24,27 4,95 18,08 163,42 −436,98 −9,75 −23,80 52,64
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 3,74 −1,13 −2,83 2,92 122,05 −9,66 −25,52 3,58 3,96
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 79,86 −23,14 7,78 15,16 41,37 −427,32 15,77 −27,38 48,68
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −3,25 −38,18 24,37 17,69 110,22 −451,91 −12,39 −8,11 20,80
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės −0,81 −1,90 −2,75 3,34 99,86 −14,70 −4,94 −5,05 3,80
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės −2,44 −36,28 27,12 14,35 10,36 −437,21 −7,45 −3,06 17,00
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 86,85 13,91 −19,42 0,39 53,20 14,93 2,64 −15,69 31,84
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės 4,55 0,77 −0,08 −0,42 22,19 5,04 −20,58 8,63 0,16
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 82,30 13,14 −19,34 0,81 31,01 9,89 23,22 −24,32 31,68
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 2,73 2,17 11,07 −4,09 −0,14 −0,94 6,82 2,86 −8,46
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai 2,73 2,17 11,07 −4,09 −0,14 −0,94 6,82 2,86 −8,46
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,73 2,17 11,07 −4,09 −0,14 −0,94 6,82 2,86 −8,46
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 82,01 168,32 43,39 292,21 −26,51 81,01 453,03 308,63 35,85
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ 0,14 −0,84 −0,31 0,21 1,32 0,55 −0,23 1,08 −0,16
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius 0,06 1,74 3,22 0,99 0,29 −10,95 2,02 −1,13 0,15
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 81,81 167,42 40,48 291,01 −28,12 91,41 451,24 308,68 35,86
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,49 27,72 19,34 20,86 −11,61 −3,83 27,27 6,99 7,07
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 81,32 139,70 21,14 270,15 −16,51 95,24 423,97 301,69 28,79
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos −21,06 162,34 44,52 69,29 284,13 45,80 70,46 102,11 228,13
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - 56,66 −56,66 - - 87,18 −87,18 - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ −9,85 −17,81 104,51 −10,05 −7,25 −76,04 105,36 −22,16 125,83
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius −11,56 124,04 7,87 77,16 291,29 34,64 34,29 119,56 104,20
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 0,35 −0,55 −11,20 2,18 0,09 0,02 17,99 4,71 −1,90
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −15,19 2,64 −2,36 2,74 11,33 8,14 −0,97
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3,99 −0,46 2,45 −2,72 6,66 −3,43 −0,93
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - 512,22 - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 170,38 −198,89 275,70 122,38 512,93 −301,48 408,64 −228,11 131,36
3.5.1. Piniginis auksas - - 0,30 - - - - 0,03 0,00
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,01 0,02 0,02 0,01 512,23 27,64 −3,53 −14,64 −0,09
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - 18,93 - 13,02 10,85 - - - -
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 170,37 −217,84 275,38 109,35 −10,15 −329,12 412,17 −213,50 131,45
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 137,88 161,02 84,34 −251,55 81,68 −117,73 101,65 −145,41 43,08
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 146,38 147,44 64,01 −259,62 58,79 −113,59 118,28 −145,47 53,48
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −8,50 13,58 20,33 8,07 22,89 −4,14 −16,63 0,06 −10,40
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 32,49 −378,86 191,04 360,90 −91,83 −211,39 310,52 −68,09 88,37
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 194,36 80,28 −4,35 302,16 −54,67 −199,22 84,80 −142,44 125,38
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,10 - - 33,97 41,85 −43,77 0,05 −36,73 -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 194,26 80,28 −4,35 268,19 −96,52 −155,45 84,75 −105,71 125,38
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −161,87 −459,14 195,39 58,74 −37,16 −12,17 225,72 74,35 −37,01
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −414,29 −14,43 −450,14 561,75 669,13 −200,48 −712,12 969,61 6,66
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26