Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 10 087,77 10 457,23 10 755,77 9 733,87 8 364,09 9 949,63 10 825,78 10 112,43 11 117,14
Debetas 10 059,14 10 045,06 9 759,17 8 819,18 7 639,56 8 991,95 9 789,67 9 360,14 11 266,11
Balansas 28,63 412,17 996,60 914,69 724,53 957,68 1 036,11 752,29 −148,97
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 9 437,45 9 770,64 9 848,41 9 148,22 7 814,23 9 411,27 10 014,80 9 603,86 10 638,07
Debetas 9 012,98 9 033,79 8 899,04 8 138,80 6 784,85 8 147,04 8 720,74 8 596,96 10 233,58
Balansas 424,47 736,85 949,37 1 009,42 1 029,38 1 264,23 1 294,06 1 006,90 404,49
1.A.a. Prekės  
Balansas −846,72 −579,88 −371,29 −210,71 −135,33 −13,43 −42,69 −290,62 −898,21
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 310,13 5 410,69 6 696,20 7 118,43 6 812,90 7 488,29
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 412,53 6 647,11 6 706,45 6 286,83 5 409,02 6 687,53 7 113,06 6 798,84 7 468,56
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas −6,54 8,02 −1,22 23,30 1,60 8,31 5,25 14,02 19,64
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −162,16 −155,42 −163,90 −139,72 −129,00 −122,88 −132,88 −142,25 −140,25
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 155,62 163,44 162,68 163,02 130,60 131,19 138,13 156,27 159,89
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,05 0,00 0,21 0,00 0,07 0,36 0,12 0,04 0,09
1.A.a.2. Importas (debetas) 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 520,84 5 546,02 6 709,63 7 161,12 7 103,52 8 386,50
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 7 251,72 7 234,13 7 075,59 6 520,01 5 545,65 6 706,48 7 155,94 7 101,70 8 383,56
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 1,04 0,88 1,14 0,83 0,37 3,15 5,18 1,82 2,94
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 3 031,41 3 115,51 3 142,97 2 838,09 2 403,54 2 715,07 2 896,37 2 790,96 3 149,78
Debetas 1 760,22 1 798,78 1 822,31 1 617,96 1 238,83 1 437,41 1 559,62 1 493,44 1 847,08
Balansas 1 271,19 1 316,73 1 320,66 1 220,13 1 164,71 1 277,66 1 336,75 1 297,52 1 302,70
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 86,72 89,66 84,52 96,21 81,61 84,12 84,01 96,11 96,08
Debetas 2,63 4,17 3,90 6,52 6,53 7,39 7,26 5,82 5,95
Balansas 84,09 85,49 80,62 89,69 75,08 76,73 76,75 90,29 90,13
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 97,10 96,96 92,96 95,43 48,91 57,57 61,12 54,23 77,55
Debetas 52,40 39,86 55,81 45,95 29,35 20,75 49,10 36,82 32,87
Balansas 44,70 57,10 37,15 49,48 19,56 36,82 12,02 17,41 44,68
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 783,82 1 787,65 1 872,08 1 707,31 1 543,96 1 712,10 1 862,79 1 703,50 1 889,24
Debetas 853,62 887,21 884,72 788,03 696,41 781,98 885,09 827,20 1 051,93
Balansas 930,20 900,44 987,36 919,28 847,55 930,12 977,70 876,30 837,31
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 103,39 104,20 103,39 103,37 100,73 104,48 111,02 105,99 108,22
Debetas 171,36 161,99 156,88 136,48 107,28 124,61 128,19 149,86 191,39
Balansas −67,97 −57,79 −53,49 −33,11 −6,55 −20,13 −17,17 −43,87 −83,17
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,00 0,00
Debetas 0,42 0,37 0,30 0,23 0,39 0,24 0,17 0,07 0,16
Balansas −0,23 −0,24
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 36,14 42,60 45,01 47,80 45,01 45,98 49,35 46,29 48,61
Debetas 143,12 133,93 132,72 114,46 85,01 104,84 107,55 130,31 160,33
Balansas −106,98 −91,33 −87,71 −66,66 −40,00 −58,86 −58,20 −84,02 −111,72
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 55,57 58,50
Debetas 27,82 27,69 23,86 21,79 21,88 19,53 20,47 19,48 30,90
Balansas 33,78 38,97
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 56,31 62,84 55,34 49,05 29,22 34,39 32,24 32,65 33,10
Debetas 67,76 79,16 62,32 45,76 29,91 27,16 22,79 26,30 29,06
Balansas −11,45 −16,32 −6,98 3,29 −0,69 7,23 9,45 6,35 4,04
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 31,17 36,08 28,63 26,51 13,79 18,01 15,54 16,60 14,90
Debetas 47,08 48,26 44,26 28,64 3,64 11,06 4,08 5,34 10,12
Balansas −15,91 −12,18 −15,63 −2,13 10,15 6,95 11,46 11,26 4,78
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 0,82 1,16 1,77 3,82 3,37 3,00 3,22 1,85 2,12
Debetas 6,16 5,27 7,04 8,19 8,71 8,83 10,83 11,47 11,49
Balansas −5,34 −4,11 −5,27 −4,37 −5,34 −5,83 −7,61 −9,62 −9,37
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 24,32 25,60 24,94 18,72 12,06 13,38 13,48 14,20 16,08
Debetas 14,52 25,63 11,02 8,93 17,56 7,27 7,88 9,49 7,45
Balansas 9,80 −0,03 13,92 9,79 −5,50 6,11 5,60 4,71 8,63
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 612,70 1 609,52 1 697,90 1 542,69 1 400,94 1 558,55 1 702,33 1 548,24 1 734,25
Debetas 594,63 626,57 641,08 585,28 529,20 605,18 702,26 623,03 794,46
Balansas 1 018,07 982,95 1 056,82 957,41 871,74 953,37 1 000,07 925,21 939,79
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 10,02 15,70 17,85 3,88 0,57 1,54 1,65 1,12 3,00
Debetas 1,32 2,43 2,27 1,16 0,72 0,61 0,41 0,75 3,09
Balansas 8,70 13,27 15,58 2,72 −0,15 0,93 1,24 0,37 −0,09
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 989,81 1 039,99 1 093,26 1 025,61 923,32 1 043,42 1 130,92 1 003,83 1 113,83
Debetas 283,70 321,22 330,35 303,94 282,37 320,87 373,68 346,33 406,06
Balansas 706,11 718,77 762,91 721,67 640,95 722,55 757,24 657,50 707,77
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 612,87 553,83 586,79 513,20 477,05 513,59 569,76 543,29 617,42
Debetas 309,61 302,92 308,46 280,18 246,11 283,70 328,17 275,95 385,31
Balansas 303,26 250,91 278,33 233,02 230,94 229,89 241,59 267,34 232,11
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 101,20 101,85 123,51 89,52 83,77 93,73 97,59 84,21 95,45
Debetas 82,78 87,96 96,80 75,38 56,93 71,23 72,56 76,36 88,56
Balansas 18,42 13,89 26,71 14,14 26,84 22,50 25,03 7,85 6,89
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 2,48 3,41 11,07 2,94 0,45 0,70 1,32 0,82 2,11
Debetas 0,28 0,73 0,31 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08
Balansas 2,20 2,68 10,76 2,73 0,45 0,70 1,32 0,82 2,03
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 55,74 53,86 62,05 54,79 48,99 56,71 60,59 51,85 62,96
Debetas 46,68 48,86 52,41 45,98 39,59 46,65 44,51 51,05 62,56
Balansas 9,06 5,00 9,64 8,81 9,40 10,06 16,08 0,80 0,40
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 42,98 44,58 50,39 31,79 34,33 36,32 35,68 31,54 30,38
Debetas 35,82 38,37 44,08 29,19 17,34 24,58 28,05 25,31 25,92
Balansas 7,16 6,21 6,31 2,60 16,99 11,74 7,63 6,23 4,46
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 1 129,34 1 171,95 1 207,96 1 102,33 999,21 1 121,91 1 231,02 1 115,24 1 264,60
Debetas 403,41 436,07 431,32 395,67 372,09 421,36 487,98 444,17 542,10
Balansas 725,93 735,88 776,64 706,66 627,12 700,55 743,04 671,07 722,50
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 7,54 12,29 6,78 0,94 0,12 0,84 0,33 0,30 0,89
Debetas 1,04 1,70 1,96 0,95 0,72 0,61 0,41 0,75 3,01
Balansas 6,50 10,59 4,82 −0,01 −0,60 0,23 −0,08 −0,45 −2,12
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 925,01 978,46 1 020,88 962,57 868,97 976,66 1 062,49 941,87 1 043,28
Debetas 223,29 259,84 265,88 248,91 235,74 264,41 318,17 290,11 330,69
Balansas 701,72 718,62 755,00 713,66 633,23 712,25 744,32 651,76 712,59
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 196,79 181,20 180,30 138,82 130,12 144,41 168,20 173,07 220,43
Debetas 179,08 174,53 163,48 145,81 135,63 156,34 169,40 153,31 208,40
Balansas 17,71 6,67 16,82 −6,99 −5,51 −11,93 −1,20 19,76 12,03
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 382,16 335,72 366,43 350,84 317,96 342,91 373,72 348,79 374,20
Debetas 108,44 102,54 112,96 114,23 100,18 112,59 141,72 102,50 163,80
Balansas 273,72 233,18 253,47 236,61 217,78 230,32 232,00 246,29 210,40
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 9,06 7,67 10,33 8,25 5,36 10,05 7,84 10,11 7,59
Debetas 13,73 12,52 12,06 9,05 7,04 9,81 11,00 5,17 12,81
Balansas −4,67 −4,85 −1,73 −0,80 −1,68 0,24 −3,16 4,94 −5,22
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 373,10 328,05 356,10 342,59 312,60 332,86 365,88 338,68 366,61
Debetas 94,71 90,02 100,90 105,18 93,14 102,78 130,72 97,33 150,99
Balansas 278,39 238,03 255,20 237,41 219,46 230,08 235,16 241,35 215,62
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 11,42 11,09 15,45 12,20 13,07 14,68 17,20 16,62 13,67
Debetas 19,87 19,49 24,44 20,51 30,02 25,03 31,85 28,01 37,02
Balansas −8,45 −8,40 −8,99 −8,31 −16,95 −10,35 −14,65 −11,39 −23,35
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 386,39 417,27 267,19 252,84 43,89 153,42 56,64 41,88 113,95
Debetas 350,60 370,16 263,44 243,24 33,73 149,49 48,13 42,18 132,40
Balansas 35,79 47,11 3,75 9,60 10,16 3,93 8,51 −0,30 −18,45
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 89,41 72,41 63,99 42,59 13,38 25,18 24,80 7,17 27,07
Debetas 55,84 43,29 46,00 44,17 7,17 17,57 19,91 8,42 12,06
Balansas 33,57 29,12 17,99 −1,58 6,21 7,61 4,89 −1,25 15,01
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 296,98 344,86 203,20 210,25 30,51 128,24 31,84 34,71 86,88
Debetas 294,76 326,87 217,44 199,07 26,56 131,92 28,22 33,76 120,34
Balansas 2,22 17,99 −14,24 11,18 3,95 −3,68 3,62 0,95 −33,46
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 93,80 97,78 117,48 90,31 81,81 93,86 104,05 99,62 128,18
Debetas 48,76 19,19 23,45 21,27 18,48 13,10 16,06 8,51 10,43
Balansas 45,04 78,59 94,03 69,04 63,33 80,76 87,99 91,11 117,75
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 1,39 1,64 2,35 0,88 0,14 0,13 0,30 0,25 0,38
Debetas 10,00 9,85 21,24 12,69 8,32 8,77 9,48 26,69 14,20
Balansas −8,61 −8,21 −18,89 −11,81 −8,18 −8,64 −9,18 −26,44 −13,82
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 38,45 37,58 44,65 46,02 50,33 42,74 52,02 80,09 80,39
Debetas 40,22 35,23 26,54 23,21 29,90 32,66 26,24 40,72 60,99
Balansas −1,77 2,35 18,11 22,81 20,43 10,08 25,78 39,37 19,40
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 8,01 7,34 40,12 2,40 1,01 1,64 2,29 1,41 2,71
Debetas 15,03 17,30 19,46 15,93 13,95 16,53 21,54 16,57 16,56
Balansas −7,02 −9,96 20,66 −13,53 −12,94 −14,89 −19,25 −15,16 −13,85
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 165,32 163,91 201,53 226,98 244,39 220,04 260,71 288,55 312,78
Debetas 83,93 88,93 113,19 110,89 106,82 97,12 115,40 138,50 142,75
Balansas 81,39 74,98 88,34 116,09 137,57 122,92 145,31 150,05 170,03
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 343,41 381,54 389,50 297,15 294,02 326,87 389,95 396,08 415,17
Debetas 276,51 292,58 379,93 320,87 270,46 280,08 351,46 323,51 347,07
Balansas 66,90 88,96 9,57 −23,72 23,56 46,79 38,49 72,57 68,10
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 14,12 16,81 17,61 10,53 4,56 11,82 11,98 17,41 18,32
Debetas 8,72 11,27 13,23 10,65 8,43 11,63 12,76 11,47 11,50
Balansas 5,40 5,54 4,38 −0,12 −3,87 0,19 −0,78 5,94 6,82
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 12,88 17,37 12,98 12,03 8,91 10,76 10,51 11,83 15,03
Debetas 17,80 23,03 17,40 18,71 16,45 17,91 17,10 15,45 20,43
Balansas −4,92 −5,66 −4,42 −6,68 −7,54 −7,15 −6,59 −3,62 −5,40
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 201,54 232,31 432,54 220,49 230,87 236,93 456,77 205,19 178,36
Debetas 827,58 785,94 644,47 435,30 658,17 697,81 785,39 504,01 804,00
Balansas −626,04 −553,63 −211,93 −214,81 −427,30 −460,88 −328,62 −298,82 −625,64
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 15,63 12,73 11,20 8,32 7,34 7,84 7,70 8,52 10,14
Debetas 31,53 43,58 25,35 26,64 18,80 21,79 20,43 22,46 27,96
Balansas −15,90 −30,85 −14,15 −18,32 −11,46 −13,95 −12,73 −13,94 −17,82
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 114,80 103,79 111,45 103,26 151,46 104,22 124,38 88,09 134,51
Debetas 759,29 711,78 588,16 378,14 601,47 644,51 731,38 447,09 732,09
Balansas −644,49 −607,99 −476,71 −274,88 −450,01 −540,29 −607,00 −359,00 −597,58
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 60,98 52,41 57,06 53,29 102,91 61,34 78,35 51,69 91,19
Debetas 634,46 586,69 466,34 274,69 503,00 555,85 638,20 368,35 655,17
Balansas −573,48 −534,28 −409,28 −221,40 −400,09 −494,51 −559,85 −316,66 −563,98
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 53,11 44,06 48,54 45,27 94,81 53,19 70,81 43,45 83,65
Debetas 601,99 551,97 430,24 242,49 471,65 523,75 605,46 336,36 623,56
Balansas −548,88 −507,91 −381,70 −197,22 −376,84 −470,56 −534,65 −292,91 −539,91
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 25,97 21,37 3,03 15,04 22,83 17,08 9,87 4,44 18,77
Debetas 357,13 113,36 79,62 41,47 463,36 40,08 80,32 88,20 557,05
Balansas −331,16 −91,99 −76,59 −26,43 −440,53 −23,00 −70,45 −83,76 −538,28
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 27,14 22,69 45,51 30,23 71,98 36,11 60,94 39,01 64,88
Debetas 244,86 438,61 350,62 201,02 8,29 483,67 525,14 248,16 66,51
Balansas −217,72 −415,92 −305,11 −170,79 63,69 −447,56 −464,20 −209,15 −1,63
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,87 8,35 8,52 8,02 8,10 8,15 7,54 8,24 7,54
Debetas 32,47 34,72 36,10 32,20 31,35 32,10 32,74 31,99 31,61
Balansas −24,60 −26,37 −27,58 −24,18 −23,25 −23,95 −25,20 −23,75 −24,07
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 29,22 30,62 26,07 25,35 32,13 26,89 25,45 24,76 26,84
Debetas 110,95 110,41 108,86 90,70 88,48 80,05 79,17 71,12 70,15
Balansas −81,73 −79,79 −82,79 −65,35 −56,35 −53,16 −53,72 −46,36 −43,31
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 9,24 11,55 6,55 6,07 12,42 7,23 5,89 5,02 7,21
Debetas 7,71 2,40 1,38 1,37 7,46 1,68 1,12 1,65 11,28
Balansas 1,53 9,15 5,17 4,70 4,96 5,55 4,77 3,37 −4,07
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 6,50 1,99 2,09 2,89 8,10 4,13 3,14 1,74 4,46
Debetas 4,37 0,00 0,04 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 9,22
Balansas 2,13 1,99 2,05 2,89 2,70 4,13 3,14 1,74 −4,76
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,74 9,56 4,46 3,18 4,32 3,10 2,75 3,28 2,75
Debetas 3,34 2,40 1,34 1,37 2,06 1,68 1,12 1,65 2,06
Balansas −0,60 7,16 3,12 1,81 2,26 1,42 1,63 1,63 0,69
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 19,98 19,07 19,52 19,28 19,71 19,66 19,56 19,74 19,63
Debetas 103,24 108,01 107,48 89,33 81,02 78,37 78,05 69,47 58,87
Balansas −83,26 −88,94 −87,96 −70,05 −61,31 −58,71 −58,49 −49,73 −39,24
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,06 0,04
Debetas 0,07 0,05 0,04 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,05
Balansas −0,07 −0,05 −0,04 0,00 0,03 0,06 0,06 0,05 −0,01
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 19,98 19,07 19,52 19,27 19,68 19,59 19,49 19,68 19,59
Debetas 103,17 107,96 107,44 89,32 81,02 78,36 78,04 69,46 58,82
Balansas −83,19 −88,89 −87,92 −70,05 −61,34 −58,77 −58,55 −49,78 −39,23
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 4,40 5,13 14,20 12,83 5,19 4,24 12,33 4,75 5,93
Debetas 13,88 14,68 12,96 12,75 9,99 8,61 14,01 7,62 6,77
Balansas −9,48 −9,55 1,24 0,08 −4,80 −4,37 −1,68 −2,87 −0,84
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 20,20 15,63 14,12 11,79 11,23 11,75 8,25 6,89 10,55
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 71,11 115,79 309,89 108,91 72,07 124,87 324,69 108,58 33,71
Debetas 36,76 30,58 30,96 30,52 37,90 31,51 33,58 34,46 43,95
Balansas 34,35 85,21 278,93 78,39 34,17 93,36 291,11 74,12 −10,24
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 448,78 454,28 474,82 365,16 318,99 301,43 354,21 303,38 300,71
Debetas 218,58 225,33 215,66 245,08 196,54 147,10 283,54 259,17 228,53
Balansas 230,20 228,95 259,16 120,08 122,45 154,33 70,67 44,21 72,18
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 123,43 133,29 127,97 107,70 145,19 116,59 125,06 106,83 107,74
Debetas 79,59 100,19 69,24 135,97 126,49 70,65 142,15 174,73 126,96
Balansas 43,84 33,10 58,73 −28,27 18,70 45,94 −17,09 −67,90 −19,22
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 325,35 320,99 346,85 257,46 173,80 184,84 229,15 196,55 192,97
Debetas 138,99 125,14 146,42 109,11 70,05 76,45 141,39 84,44 101,57
Balansas 186,36 195,85 200,43 148,35 103,75 108,39 87,76 112,11 91,40
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 283,81 284,02 281,04 219,58 137,77 152,95 152,84 148,60 148,77
Debetas 106,06 101,01 103,98 80,75 44,93 53,02 54,92 54,31 55,81
Balansas 177,75 183,01 177,06 138,83 92,84 99,93 97,92 94,29 92,96
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 41,54 36,97 65,81 37,88 36,03 31,89 76,31 47,95 44,20
Debetas 32,93 24,13 42,44 28,36 25,12 23,43 86,47 30,13 45,76
Balansas 8,61 12,84 23,37 9,52 10,91 8,46 −10,16 17,82 −1,56
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 183,18 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25
Debetas 1,00 3,25 2,27 3,38 1,00 3,51 2,49 3,00 0,01
Balansas 182,18 195,23 325,55 131,15 222,54 220,78 281,97 154,02 177,24
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 183,18 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25
Debetas 1,00 3,25 2,27 3,38 1,00 3,51 2,49 3,00 0,01
Balansas 182,18 195,23 325,55 131,15 222,54 220,78 281,97 154,02 177,24
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 183,18 198,48 327,82 134,50 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25
Debetas 1,00 3,23 2,27 3,37 1,00 3,50 2,48 2,98 -
Balansas 182,18 195,25 325,55 131,13 222,54 220,79 281,98 154,04 177,25
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - 0,03 - - - - -
Debetas - 0,02 - 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01
Balansas - −0,02 - 0,02 0,00 −0,01 −0,01 −0,02 −0,01
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 10 270,95 10 655,71 11 083,59 9 868,40 8 587,63 10 173,92 11 110,24 10 269,45 11 294,39
Debetas 10 060,14 10 048,31 9 761,44 8 822,56 7 640,56 8 995,46 9 792,16 9 363,14 11 266,12
Balansas 210,81 607,40 1 322,15 1 045,84 947,07 1 178,46 1 318,08 906,31 28,27
3. Finansinė sąskaita 106,69 360,25 1 343,01 740,16 927,26 790,90 1 336,15 517,47 291,51
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 1 825,72 −313,67 1 024,50 −1 051,21 6 462,59 3 099,97 2 190,87 173,35 2 400,72
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 719,03 −673,92 −318,51 −1 791,37 5 535,33 2 309,07 854,72 −344,12 2 109,21
3.1. Tiesioginės investicijos −403,62 −380,28 −238,37 −104,03 51,98 −494,03 4,98 −247,64 67,81
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 1 573,25 150,16 −80,24 236,17 2 561,10 −169,46 810,16 −208,63 159,79
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 1 497,46 4,47 −206,71 141,41 2 644,40 −362,99 75,46 123,15 77,28
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 1 470,32 −18,22 −252,22 111,18 2 572,42 −399,10 14,52 84,14 12,40
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 1 470,32 −18,22 −252,22 111,18 2 572,42 −399,10 14,52 84,14 12,40
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 27,14 22,69 45,51 30,23 71,98 36,11 60,94 39,01 64,88
3.1.1.2. Skolos priemonės 75,79 145,69 126,47 94,76 −83,30 193,53 734,70 −331,78 82,51
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 2,16 −13,42 −1,75 −11,19 126,88 −8,75 −27,80 −66,91 143,60
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −27,66 25,19 −53,31 53,66 −52,47 18,73 105,39 −27,19 −68,38
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 101,29 133,92 181,53 52,29 −157,71 183,55 657,11 −237,68 7,29
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 976,87 530,44 158,13 340,20 2 509,12 324,57 805,18 39,01 91,98
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 823,46 346,32 222,85 311,19 2 309,08 386,42 507,41 187,67 173,69
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 578,60 −92,29 −127,77 110,17 2 300,79 −97,25 −17,73 −60,49 107,18
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 578,60 −92,29 −127,77 110,17 2 300,77 −97,25 −17,73 −60,49 107,18
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 0,00 - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 244,86 438,61 350,62 201,02 8,29 483,67 525,14 248,16 66,51
3.1.2.2. Skolos priemonės 1 153,41 184,12 −64,72 29,01 200,04 −61,85 297,77 −148,66 −81,71
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 99,31 88,46 −239,43 27,84 46,89 5,78 −116,91 286,31 −7,13
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −0,90 −25,25 −20,40 −9,35 137,99 16,38 −3,24 −6,51 −116,04
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 1 055,00 120,91 195,11 10,52 15,16 −84,01 417,92 −428,46 41,46
3.2. Portfelinės investicijos −1 142,10 −128,37 −829,05 1 027,20 −972,93 −1 207,71 −609,06 −144,44 1 076,52
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 424,08 −181,69 −811,47 −359,42 353,93 −19,61 −295,50 −1 464,08 1 094,44
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 738,84 28,21 61,30 −257,51 367,71 107,98 140,58 −6,97 207,22
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 12,37 0,09 8,82 −5,35 60,38 49,17 12,13 47,23 38,95
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −0,30 −0,05 −0,11 −0,07 −0,10 0,05 −0,09 −3,65 −0,01
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 12,67 0,14 8,93 −5,28 60,48 49,12 12,22 50,88 38,96
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,00 0,60 5,42 −18,43 8,89 −3,15 11,85 5,98 16,50
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 13,67 −0,46 3,51 13,15 51,59 52,27 0,37 44,90 22,46
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 726,47 28,12 52,48 −252,16 307,33 58,81 128,45 −54,20 168,27
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −0,17 −153,60 −7,57 −258,61 115,31 −55,53 −5,90 −150,19 −60,28
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ - - - 0,04 0,00 −0,05 0,01 −0,01 0,00
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - 0,80 1,54 0,89 1,28
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 726,64 181,72 60,05 6,41 192,02 113,59 132,80 95,11 227,27
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 729,48 173,39 55,18 33,99 148,47 83,36 124,56 31,68 161,63
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −2,84 8,33 4,87 −27,58 43,55 30,23 8,24 63,43 65,64
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −314,76 −209,90 −872,77 −101,91 −13,78 −127,59 −436,08 −1 457,11 887,22
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai 36,57 −13,95 −16,20 3,36 0,23 −2,48 0,57 −1,35 −2,46
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas 25,03 −25,03 - - - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 10,20 0,00 −10,20 - - - - - -
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 1,34 11,08 −6,00 3,36 0,23 −2,48 0,57 −1,35 −2,46
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,10 11,06 −4,92 −0,45 −1,94 −3,15 −0,37 3,70 0,00
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,24 0,02 −1,08 3,81 2,17 0,67 0,94 −5,05 −2,46
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai −351,33 −195,95 −856,57 −105,27 −14,01 −125,11 −436,65 −1 455,76 889,68
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −190,91 −155,64 −891,00 −135,37 −183,69 −195,29 −515,01 −1 433,58 −111,40
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 6,65 −10,06 13,85 15,61 91,40 −49,03 22,60 −11,50 980,91
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 1,41
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −167,07 −30,25 19,46 14,49 78,28 118,83 55,76 −10,68 18,76
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −171,04 −22,17 31,93 18,64 77,57 7,48 47,13 −5,90 28,70
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3,97 −8,08 −12,47 −4,15 0,71 111,35 8,63 −4,78 −9,94
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56 −1 319,64 17,92
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −2,64 −37,93 13,08 5,86 8,12 −4,58 352,75 −13,51 −7,33
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 4,78 −4,73 8,58 −2,24 1,22 0,52 340,14 −33,05 −10,60
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 1,75 −2,89 11,07 −0,33 −0,57 0,62 2,03 −10,09 2,48
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai 3,03 −1,84 −2,49 −1,91 1,79 −0,10 338,11 −22,96 −13,08
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,76 0,33 0,06 −1,45 0,21 1,03 0,04 0,20 0,20
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,27 −2,17 −2,55 −0,46 1,58 −1,13 338,07 −23,16 −13,28
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61 19,54 3,27
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61 19,54 3,27
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61 19,54 3,27
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 1 568,82 −15,39 4,50 −1 392,48 1 318,74 1 192,68 −39,19 −1 306,13 25,25
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai −1,56 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30 0,25 23,25 1,80
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai −1,56 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30 0,25 23,25 1,80
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,66 0,00 −0,79 - - - 0,15 0,00 0,00
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,10 0,00 −0,11 −1,29 - 0,30 0,10 23,25 1,80
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 1 570,38 −15,39 5,40 −1 391,19 1 318,74 1 192,38 −39,44 −1 329,38 23,45
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,10 0,10 0,00 0,02 0,04 −0,01 0,03 0,00 0,01
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 1 582,36 −27,71 −19,93 −1 415,61 1 035,29 1 228,59 −41,51 −1 330,36 −227,31
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −11,88 12,22 25,33 24,40 283,41 −36,20 2,04 0,98 250,75
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,07 0,07 −0,09 0,04 0,55 −1,42 −0,09 0,00 −0,40
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −11,95 12,15 25,42 24,36 282,86 −34,78 2,13 0,98 251,15
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 8,06 −7,78 12,80 −43,05 26,26 −1,01 4,00 −43,05 1,65
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −29,30 −71,72 −37,91 −82,99 −34,33 −37,97 −24,95 −69,96 −34,39
3.3.1.1. Lietuvos bankas −24,64 −28,44 −35,17 −40,33 −32,53 −26,82 −23,07 −37,42 −32,15
3.3.1.2. Kitos PFĮ −2,30 −15,64 −2,74 −1,22 −1,80 −1,39 −1,88 −0,99 −2,24
3.3.1.3. Valdžios sektorius - −25,60 - −34,08 - −9,03 - −27,89 -
3.3.1.4. Kiti sektoriai −2,36 −2,04 - −7,36 - −0,73 - −3,66 -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −2,36 −2,04 - −7,36 - −0,73 - −3,66 -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −37,36 −63,94 −50,71 −39,94 −60,59 −36,96 −28,95 −26,91 −36,04
3.3.2.1. Lietuvos bankas −34,83 −49,56 −42,74 −36,26 −58,49 −33,64 −22,90 −21,49 −25,55
3.3.2.2. Kitos PFĮ −2,53 −14,38 −3,12 −2,30 −2,04 −3,32 −3,97 −2,13 −3,56
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - - −4,85 −1,38 −0,06 - −2,08 −3,29 −6,93
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - −4,85 −1,38 −0,06 - −2,08 −3,29 −6,93
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos 1 524,04 1 217,29 2 427,51 −241,04 2 274,39 2 323,27 2 135,12 676,90 −976,85
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −299,98 66,25 1 933,29 −985,99 3 973,74 3 119,67 1 871,10 1 613,41 1 022,46
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 0,55 −0,05 0,01 0,03 0,18 1,75 −0,17 −0,02 1,58
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai −443,47 −28,93 761,18 −520,35 4 628,77 3 355,03 −162,25 3 371,45 1 002,97
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas −76,66 −94,47 696,03 −822,97 3 733,34 1 841,74 959,94 3 186,28 730,57
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ −358,59 94,30 −142,45 297,84 758,32 1 455,47 −1 134,68 219,51 278,91
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - 200,00 −50,00 50,00 - −72,49 −39,90 14,45
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai −8,22 −28,76 7,60 54,78 87,11 57,82 84,98 5,56 −20,96
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −7,89 0,59 −2,58 6,42 5,93 6,59 24,29 44,37 0,07
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,33 −29,35 10,18 48,36 81,18 51,23 60,69 −38,81 −21,03
3.4.1.3. Paskolos 10,25 −29,60 625,32 −46,31 −104,44 −139,64 1 559,80 −1 816,49 113,94
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 24,92 22,71 319,14 −8,60 −59,05 −103,25 1 417,76 −1 785,70 149,23
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės 33,10 −6,90 −22,35 −48,41 −32,07 −9,83 1 753,17 −1 769,53 7,01
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės −8,18 29,61 341,49 39,81 −26,98 −93,42 −335,41 −16,17 142,22
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius −5,08 −26,65 304,95 −44,37 −43,28 −38,86 140,55 −26,16 −35,16
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės −5,08 −26,65 304,95 −44,37 −43,28 −38,86 140,55 −26,16 −35,16
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −9,59 −25,66 1,23 6,66 −2,11 2,47 1,49 −4,63 −0,13
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės −0,11 −0,54 −0,31 2,33 −1,00 0,63 0,91 −2,81 0,32
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −9,48 −25,12 1,54 4,33 −1,11 1,84 0,58 −1,82 −0,45
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −3,36 −18,66 1,02 0,01 1,39 −0,18 0,75 −0,14 −0,01
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,00 −0,35 −0,14 −0,02 0,00 0,07 1,00 0,00 0,00
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −3,36 −18,31 1,16 0,03 1,39 −0,25 −0,25 −0,14 −0,01
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −6,23 −7,00 0,21 6,65 −3,50 2,65 0,74 −4,49 −0,12
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės −0,11 −0,19 −0,17 2,35 −1,00 0,56 −0,09 −2,81 0,32
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės −6,12 −6,81 0,38 4,30 −2,50 2,09 0,83 −1,68 −0,44
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 5,09 2,97 −5,68 12,54 −0,50 −5,96 −1,75 6,47 3,66
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 5,09 2,97 −5,68 12,54 −0,50 −5,96 −1,75 6,47 3,66
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,09 2,97 −5,68 12,54 −0,50 −5,96 −1,75 6,47 3,66
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 35,28 124,29 −143,52 −179,08 −103,26 177,90 −144,94 314,01 165,73
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ −0,18 0,80 −0,10 −2,67 −0,21 −0,92 −0,87 4,88 −1,91
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius −0,30 0,40 −0,91 0,14 −0,25 0,62 −0,88 0,63 −0,29
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 35,76 123,09 −142,51 −176,55 −102,80 178,20 −143,19 308,50 167,93
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,21 −1,82 0,47 −2,16 2,59 −0,83 12,94 6,18 10,77
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 33,55 124,91 −142,98 −174,39 −105,39 179,03 −156,13 302,32 157,16
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos 92,32 −2,43 695,98 −252,82 −447,01 −269,41 620,41 −262,01 −265,42
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - - 8,74 −8,74 - - 7,29 −7,29 -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 5,08 9,78 −21,93 28,22 −34,22 −1,31 0,75 −4,28 2,85
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius 87,20 −13,20 709,52 −274,82 −413,40 −268,50 612,40 −252,90 −269,80
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 0,04 0,99 −0,35 2,52 0,61 0,40 −0,03 2,46 1,53
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,04 0,99 −0,35 2,52 0,61 0,40 −0,03
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −1 824,02 −1 151,04 −494,22 −744,95 1 699,35 796,40 −264,02 936,51 1 999,31
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai −2 286,20 −1 190,65 −528,97 −631,85 417,79 666,21 −816,55 498,56 1 163,35
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −2 273,03 −982,24 −876,22 −339,95 328,04 −113,96 −133,02 905,03 1 004,11
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ −53,77 −208,41 316,68 −291,90 49,47 780,17 −613,16 −406,47 183,95
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius 40,60 - 30,57 - 40,28 - −70,37 - −24,71
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 164,21 29,93 239,30 −31,50 1 314,39 66,51 255,34 307,25 483,71
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −26,86 −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09 279,61 301,07 457,52
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −26,86 −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09 279,61 301,07 457,52
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 191,07 49,53 −36,10 −2,47 41,26 83,60 −24,27 6,18 26,19
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 1,04 −5,83 −1,41 −0,80 −0,15 3,74 −1,13 −1,08 3,19
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 190,03 55,36 −34,69 −1,67 41,41 79,86 −23,14 7,26 23,00
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 66,67 20,77 −29,84 −12,95 −11,86 −3,25 −38,18 23,05 23,00
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 3,43 0,12 0,55 −0,58 −1,88 −0,81 −1,90 −1,45 3,52
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 63,24 20,65 −30,39 −12,37 −9,98 −2,44 −36,28 24,50 19,48
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 124,40 28,76 −6,26 10,48 53,12 86,85 13,91 −16,87 3,19
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −2,39 −5,95 −1,96 −0,22 1,73 4,55 0,77 0,37 −0,33
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 126,79 34,71 −4,30 10,70 51,39 82,30 13,14 −17,24 3,52
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 0,66 −1,63 0,68 4,17 −1,46 2,73 2,17 11,16 −4,06
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai 0,66 −1,63 0,68 4,17 −1,46 2,73 2,17 11,16 −4,06
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,66 −1,63 0,68 4,17 −1,46 2,73 2,17 11,16 −4,06
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 111,80 3,50 −191,79 25,87 −210,50 82,01 168,32 59,79 281,52
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ 1,06 0,92 1,85 −4,32 0,00 0,14 −0,84 −0,31 0,21
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −1,64 −0,95 −0,86 2,52 1,00 0,06 1,74 3,22 0,99
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 112,38 3,53 −192,78 27,67 −211,50 81,81 167,42 56,88 280,32
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,56 0,88 −4,28 1,14 6,31 0,49 27,72 19,99 12,88
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 110,82 2,65 −188,50 26,53 −217,81 81,32 139,70 36,89 267,44
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 185,51 7,81 −13,44 −111,64 179,13 −21,06 126,70 59,75 74,79
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - 56,66 −56,66 -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ 2,49 9,52 −5,63 −2,88 52,48 −9,85 −17,81 104,51 −10,05
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius 183,39 −2,89 −8,85 −107,88 125,13 −11,56 88,40 7,87 85,36
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai −0,37 1,18 1,04 −0,88 1,52 0,35 −0,55 4,03 −0,52
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,00 0,05 -
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,37 1,18 0,99 1,52
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38 −198,89 275,70 122,38
3.5.1. Piniginis auksas - - - −0,01 - - - 0,30 -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,07 0,08 0,09 0,09 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - 12,29 9,94 - 28,92 - 18,93 - 13,02
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 120,24 −352,98 −39,91 101,00 −481,40 170,37 −217,84 275,38 109,35
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 77,70 −383,35 908,95 −915,57 −784,21 137,88 161,02 84,34 −251,55
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 77,04 −385,75 903,67 −925,43 −767,73 146,38 147,44 64,01 −259,62
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 0,66 2,40 5,28 9,86 −16,48 −8,50 13,58 20,33 8,07
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 42,54 30,37 −948,86 1 016,57 302,81 32,49 −378,86 191,04 360,90
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 180,45 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,36 80,28 −4,35 302,16
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - 0,10 - - 33,97
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 180,45 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,26 80,28 −4,35 268,19
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −137,91 −10,65 21,22 284,86 107,01 −161,87 −459,14 195,39 58,74
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −104,12 −247,15 20,86 −305,68 −19,81 −387,56 18,07 −388,84 263,24
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26