Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 8 246,85 8 989,68 9 196,31 10 079,30 8 985,47 9 691,27 10 199,77 11 050,84 9 929,19
Debetas 8 409,17 9 104,18 9 050,60 9 577,51 9 066,93 9 742,12 10 093,07 10 302,45 9 564,23
Balansas −162,32 −114,50 145,71 501,79 −81,46 −50,85 106,70 748,39 364,96
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 7 737,44 8 477,80 8 635,44 9 277,79 8 411,27 9 141,37 9 705,33 10 057,85 9 356,86
Debetas 7 647,19 8 248,84 8 264,66 8 795,64 8 275,06 8 855,67 9 161,49 9 646,64 8 813,75
Balansas 90,25 228,96 370,78 482,15 136,21 285,70 543,84 411,21 543,11
1.A.a. Prekės  
Balansas −538,39 −565,19 −529,80 −316,12 −668,36 −732,27 −595,78 −646,37 −475,20
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 5 953,06 6 326,75 6 401,92 7 041,81 6 341,36 6 666,43 7 018,08 7 423,29 6 888,90
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 5 933,36 6 315,94 6 391,88 7 027,54 6 333,33 6 667,69 7 014,13 7 450,18 6 895,22
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 13,01 9,87 9,97 14,18 8,01 −1,55 3,95 −27,12 −6,34
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −130,02 −134,17 −139,52 −152,31 −129,99 −149,65 −125,72 −186,16 −138,77
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 143,03 144,04 149,49 166,49 138,00 148,10 129,67 159,04 132,43
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 6,69 0,94 0,07 0,09 0,02 0,29 0,00 0,23 0,02
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 491,45 6 891,94 6 931,72 7 357,93 7 009,72 7 398,70 7 613,86 8 069,66 7 364,10
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 485,50 6 891,54 6 930,50 7 355,17 7 009,15 7 397,50 7 612,45 8 068,35 7 361,89
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 5,95 0,40 1,22 2,76 0,57 1,20 1,41 1,31 2,21
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 1 784,38 2 151,05 2 233,52 2 235,98 2 069,91 2 474,94 2 687,25 2 634,56 2 467,96
Debetas 1 155,74 1 356,90 1 332,94 1 437,71 1 265,34 1 456,97 1 547,63 1 576,98 1 449,65
Balansas 628,64 794,15 900,58 798,27 804,57 1 017,97 1 139,62 1 057,58 1 018,31
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 87,03 73,01 82,86 66,96 118,25 112,95 135,19 118,58 87,28
Debetas 3,04 2,90 1,50 2,58 4,30 0,75 2,72 1,56 2,71
Balansas 83,99 70,11 81,36 64,38 113,95 112,20 132,47 117,02 84,57
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 58,54 72,87 68,38 66,92 55,57 70,30 69,61 101,97 77,00
Debetas 31,28 33,92 30,84 32,01 34,09 35,30 25,10 23,44 42,59
Balansas 27,26 38,95 37,54 34,91 21,48 35,00 44,51 78,53 34,41
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 042,92 1 220,08 1 250,68 1 358,36 1 250,08 1 432,73 1 578,10 1 544,77 1 554,81
Debetas 624,21 687,22 698,43 754,92 665,10 752,76 825,16 838,22 790,20
Balansas 418,71 532,86 552,25 603,44 584,98 679,97 752,94 706,55 764,61
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 62,02 67,28 70,00 70,80 93,21 106,91 101,61 101,52 100,02
Debetas 113,12 118,10 130,28 135,67 131,32 143,81 170,80 166,15 151,80
Balansas −51,10 −50,82 −60,28 −64,87 −38,11 −36,90 −69,19 −64,63 −51,78
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas
Debetas 0,45 0,41 0,49 0,33 0,26 0,30 0,52 0,33 0,23
Balansas
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 31,30 28,34 30,88 33,83 33,75 33,55 32,56 33,28 37,92
Debetas 89,37 88,93 106,68 110,68 110,30 116,39 138,00 138,62 123,78
Balansas −58,07 −60,59 −75,80 −76,85 −76,55 −82,84 −105,44 −105,34 −85,86
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas
Debetas 23,30 28,76 23,11 24,66 20,76 27,12 32,28 27,20 27,79
Balansas
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 52,70 81,11 102,31 68,25 61,36 90,45 121,13 64,64 46,35
Debetas 56,38 78,08 76,98 76,10 62,31 80,18 91,32 79,36 56,78
Balansas −3,68 3,03 25,33 −7,85 −0,95 10,27 29,81 −14,72 −10,43
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 33,30 57,72 78,70 42,30 35,70 61,07 91,71 37,22 12,84
Debetas 37,23 46,21 43,85 44,79 34,10 43,74 52,92 42,95 31,87
Balansas −3,93 11,51 34,85 −2,49 1,60 17,33 38,79 −5,73 −19,03
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,27 1,23 1,32 1,40 1,12 4,36 1,05 1,28 0,99
Debetas 4,98 5,72 5,10 5,57 4,93 4,86 4,89 6,05 5,13
Balansas −3,71 −4,49 −3,78 −4,17 −3,81 −0,50 −3,84 −4,77 −4,14
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 18,13 22,16 22,29 24,55 24,54 25,02 28,37 26,14 32,52
Debetas 14,17 26,15 28,03 25,74 23,28 31,58 33,51 30,36 19,78
Balansas 3,96 −3,99 −5,74 −1,19 1,26 −6,56 −5,14 −4,22 12,74
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 921,45 1 064,32 1 069,93 1 209,67 1 089,66 1 225,92 1 346,54 1 365,62 1 399,77
Debetas 442,67 476,93 475,27 524,11 459,22 510,81 543,51 570,81 563,82
Balansas 478,78 587,39 594,66 685,56 630,44 715,11 803,03 794,81 835,95
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 3,97 6,41 6,18 5,28 4,61 7,25 7,54 5,88 3,92
Debetas 1,15 1,26 1,49 1,29 1,23 1,67 2,00 1,71 0,72
Balansas 2,82 5,15 4,69 3,99 3,38 5,58 5,54 4,17 3,20
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 573,91 631,66 648,52 715,67 674,51 757,68 800,66 845,64 894,03
Debetas 201,36 207,27 204,33 224,15 198,89 206,11 221,48 242,67 273,90
Balansas 372,55 424,39 444,19 491,52 475,62 551,57 579,18 602,97 620,13
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 343,57 426,25 415,23 488,72 410,54 460,99 538,34 514,10 501,82
Debetas 240,16 268,40 269,45 298,67 259,10 303,03 320,03 326,43 289,20
Balansas 103,41 157,85 145,78 190,05 151,44 157,96 218,31 187,67 212,62
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 79,87 81,95 88,92 93,20 82,69 93,16 93,87 97,50 101,32
Debetas 75,68 79,44 76,67 88,26 75,34 73,73 84,20 97,51 84,77
Balansas 4,19 2,51 12,25 4,94 7,35 19,43 9,67 −0,01 16,55
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 2,32 4,20 3,26 2,71 2,06 4,27 3,24 2,69 2,48
Debetas 0,26 0,27 0,36 0,28 0,23 0,25 0,36 0,29 0,28
Balansas 2,06 3,93 2,90 2,43 1,83 4,02 2,88 2,40 2,20
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 49,11 44,99 53,16 57,45 53,80 54,31 54,59 60,87 55,84
Debetas 51,09 45,55 43,07 51,68 46,40 42,25 49,22 59,60 52,80
Balansas −1,98 −0,56 10,09 5,77 7,40 12,06 5,37 1,27 3,04
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 28,44 32,76 32,50 33,04 26,83 34,58 36,04 33,94 43,00
Debetas 24,33 33,62 33,24 36,30 28,71 31,23 34,62 37,62 31,69
Balansas 4,11 −0,86 −0,74 −3,26 −1,88 3,35 1,42 −3,68 11,31
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 643,78 728,46 733,22 816,05 754,95 856,92 914,75 957,87 997,49
Debetas 290,37 316,76 321,71 344,14 300,43 341,65 357,88 368,12 386,85
Balansas 353,41 411,70 411,51 471,91 454,52 515,27 556,87 589,75 610,64
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 1,65 2,21 2,92 2,57 2,55 2,98 4,30 3,19 1,44
Debetas 0,89 0,99 1,13 1,01 1,00 1,42 1,64 1,42 0,44
Balansas 0,76 1,22 1,79 1,56 1,55 1,56 2,66 1,77 1,00
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 513,31 576,00 582,49 647,93 609,23 690,49 734,19 772,97 828,64
Debetas 140,35 152,40 155,76 161,56 140,35 154,01 159,18 169,71 214,59
Balansas 372,96 423,60 426,73 486,37 468,88 536,48 575,01 603,26 614,05
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 128,82 150,25 147,81 165,55 143,17 163,45 176,26 181,71 167,41
Debetas 149,13 163,37 164,82 181,57 159,08 186,22 197,06 196,99 171,82
Balansas −20,31 −13,12 −17,01 −16,02 −15,91 −22,77 −20,80 −15,28 −4,41
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 197,80 253,91 247,79 300,42 252,02 275,84 337,92 310,25 300,96
Debetas 76,62 80,73 76,89 91,71 83,45 95,43 101,43 105,18 92,20
Balansas 121,18 173,18 170,90 208,71 168,57 180,41 236,49 205,07 208,76
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 11,49 10,67 12,87 10,29 11,48 12,88 11,88 11,80 9,55
Debetas 9,92 9,32 5,50 10,91 12,14 9,85 13,08 13,36 6,51
Balansas 1,57 1,35 7,37 −0,62 −0,66 3,03 −1,20 −1,56 3,04
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 186,31 243,24 234,92 290,13 240,54 262,96 326,04 298,45 291,41
Debetas 66,70 71,41 71,39 80,80 71,31 85,58 88,35 91,82 85,69
Balansas 119,61 171,83 163,53 209,33 169,23 177,38 237,69 206,63 205,72
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 6,75 7,37 8,44 9,64 5,85 9,45 8,82 12,99 8,67
Debetas 12,04 14,11 15,90 19,04 12,25 17,96 19,53 21,90 17,80
Balansas −5,29 −6,74 −7,46 −9,40 −6,40 −8,51 −10,71 −8,91 −9,13
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 210,18 355,97 362,94 240,27 203,72 363,40 372,41 265,42 207,47
Debetas 196,39 276,22 278,44 232,96 194,72 283,44 281,42 254,91 196,60
Balansas 13,79 79,75 84,50 7,31 9,00 79,96 90,99 10,51 10,87
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 55,74 66,07 60,38 36,89 53,52 66,30 59,31 44,29 47,99
Debetas 17,72 21,77 20,02 24,16 17,57 22,43 20,23 30,85 17,74
Balansas 38,02 44,30 40,36 12,73 35,95 43,87 39,08 13,44 30,25
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 154,44 289,90 302,56 203,38 150,20 297,10 313,10 221,13 159,48
Debetas 178,67 254,45 258,42 208,80 177,15 261,01 261,19 224,06 178,86
Balansas −24,23 35,45 44,14 −5,42 −26,95 36,09 51,91 −2,93 −19,38
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 57,57 70,40 83,77 77,87 60,62 71,97 80,30 92,17 70,71
Debetas 12,53 23,00 7,45 19,43 7,08 17,00 28,53 21,73 22,93
Balansas 45,04 47,40 76,32 58,44 53,54 54,97 51,77 70,44 47,78
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,28 0,34 0,62 0,80 0,34 0,20 0,13 1,60 0,73
Debetas 8,29 8,10 8,14 20,03 12,84 8,15 9,02 11,82 14,15
Balansas −8,01 −7,76 −7,52 −19,23 −12,50 −7,95 −8,89 −10,22 −13,42
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 28,17 30,65 31,10 32,51 32,76 35,37 41,70 46,81 33,77
Debetas 24,36 36,64 34,27 31,94 40,87 43,38 39,27 38,84 38,78
Balansas 3,81 −5,99 −3,17 0,57 −8,11 −8,01 2,43 7,97 −5,01
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 5,55 7,85 7,43 6,48 5,73 7,36 6,09 7,20 6,38
Debetas 14,20 17,89 13,43 14,56 11,13 11,95 13,76 15,61 13,23
Balansas −8,65 −10,04 −6,00 −8,08 −5,40 −4,59 −7,67 −8,41 −6,85
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 110,89 121,81 113,35 142,84 128,71 128,82 136,28 160,00 147,08
Debetas 65,12 71,61 59,28 82,05 74,58 74,77 71,81 84,34 82,65
Balansas 45,77 50,20 54,07 60,79 54,13 54,05 64,47 75,66 64,43
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 164,25 176,89 200,50 220,50 193,49 227,37 232,47 265,18 256,12
Debetas 152,02 172,21 174,21 218,54 199,23 202,61 218,92 254,74 217,80
Balansas 12,23 4,68 26,29 1,96 −5,74 24,76 13,55 10,44 38,32
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 9,07 10,21 10,37 8,88 8,72 9,76 13,57 14,70 12,95
Debetas 7,35 9,20 7,84 9,76 6,63 6,51 11,16 11,61 7,83
Balansas 1,72 1,01 2,53 −0,88 2,09 3,25 2,41 3,09 5,12
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 9,93 10,97 21,52 13,59 11,92 14,71 21,40 16,16 13,66
Debetas 16,95 17,99 19,11 18,93 14,77 20,35 20,76 20,16 20,18
Balansas −7,02 −7,02 2,41 −5,34 −2,85 −5,64 0,64 −4,00 −6,52
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 151,52 135,25 181,48 325,15 177,19 143,23 110,57 528,06 192,80
Debetas 577,40 673,72 613,86 618,00 576,54 692,74 723,28 441,79 459,00
Balansas −425,88 −538,47 −432,38 −292,85 −399,35 −549,51 −612,71 86,27 −266,20
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 8,74 11,24 11,64 11,06 10,95 15,75 13,87 11,42 11,87
Debetas 24,54 22,73 20,25 19,67 19,15 22,50 22,09 26,46 22,52
Balansas −15,80 −11,49 −8,61 −8,61 −8,20 −6,75 −8,22 −15,04 −10,65
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 44,83 72,50 76,67 67,14 65,35 120,58 83,60 94,04 103,83
Debetas 529,22 620,36 566,50 570,54 531,80 637,85 672,62 382,51 403,60
Balansas −484,39 −547,86 −489,83 −503,40 −466,45 −517,27 −589,02 −288,47 −299,77
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 18,96 38,94 45,62 26,70 23,27 73,91 36,14 40,34 51,40
Debetas 403,13 482,08 438,50 445,00 422,74 522,08 558,00 267,51 290,19
Balansas −384,17 −443,14 −392,88 −418,30 −399,47 −448,17 −521,86 −227,17 −238,79
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 12,05 32,56 39,20 19,91 16,80 67,05 28,45 31,74 43,33
Debetas 387,92 467,04 422,98 429,08 395,52 507,57 543,17 250,26 274,90
Balansas −375,87 −434,48 −383,78 −409,17 −378,72 −440,52 −514,72 −218,52 −231,57
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 12,73 15,22 9,76 8,04 9,29 50,76 5,11 23,92 5,65
Debetas 393,15 322,91 99,92 72,86 219,54 315,13 58,43 124,52 193,75
Balansas −380,42 −307,69 −90,16 −64,82 −210,25 −264,37 −53,32 −100,60 −188,10
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas −0,68 17,34 29,44 11,87 7,51 16,29 23,34 7,82 37,68
Debetas −5,23 144,13 323,06 356,22 175,98 192,44 484,74 125,74 81,15
Balansas 4,55 −126,79 −293,62 −344,35 −168,47 −176,15 −461,40 −117,92 −43,47
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 6,91 6,38 6,42 6,79 6,47 6,86 7,69 8,60 8,07
Debetas 15,21 15,04 15,52 15,92 27,22 14,51 14,83 17,25 15,29
Balansas −8,30 −8,66 −9,10 −9,13 −20,75 −7,65 −7,14 −8,65 −7,22
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 17,26 25,84 23,87 20,08 22,59 27,04 27,42 24,75 28,93
Debetas 112,36 124,23 115,81 111,13 95,99 101,36 100,23 101,46 99,46
Balansas −95,10 −98,39 −91,94 −91,05 −73,40 −74,32 −72,81 −76,71 −70,53
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,32 9,25 5,99 1,75 3,67 6,19 7,59 2,25 8,53
Debetas 0,62 10,59 4,22 2,88 1,28 8,53 3,01 1,12 0,51
Balansas 1,70 −1,34 1,77 −1,13 2,39 −2,34 4,58 1,13 8,02
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 0,75 6,67 1,70 1,08 1,76 4,93 2,33 0,80 3,66
Debetas 0,00 5,12 0,01 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00
Balansas 0,75 1,55 1,69 1,08 1,76 0,64 2,33 0,80 3,66
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,57 2,58 4,29 0,67 1,91 1,26 5,26 1,45 4,87
Debetas 0,62 5,47 4,21 2,88 1,28 4,24 3,01 1,12 0,51
Balansas 0,95 −2,89 0,08 −2,21 0,63 −2,98 2,25 0,33 4,36
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 14,94 16,59 17,88 18,33 18,92 20,85 19,83 22,50 20,40
Debetas 111,74 113,64 111,59 108,25 94,71 92,83 97,22 100,34 98,95
Balansas −96,80 −97,05 −93,71 −89,92 −75,79 −71,98 −77,39 −77,84 −78,55
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,01 0,01 −0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,07
Balansas 0,01 0,01 −0,01 0,00 0,01 0,01 −0,04 −0,06 −0,07
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 14,93 16,58 17,89 18,33 18,91 20,84 19,83 22,50 20,40
Debetas 111,74 113,64 111,59 108,25 94,71 92,83 97,18 100,28 98,88
Balansas −96,81 −97,06 −93,70 −89,92 −75,80 −71,99 −77,35 −77,78 −78,48
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 5,55 4,41 4,27 10,21 6,20 4,52 4,51 12,02 7,20
Debetas 13,73 14,05 12,19 14,41 13,07 14,41 14,39 13,54 13,95
Balansas −8,18 −9,64 −7,92 −4,20 −6,87 −9,89 −9,88 −1,52 −6,75
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 3,06 3,31 2,91 10,15 13,29 15,11 15,53 16,93 16,30
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 97,95 51,51 93,17 246,95 100,89 6,90 13,10 422,60 77,10
Debetas 23,64 30,63 27,11 27,79 25,59 32,39 28,57 32,82 32,88
Balansas 74,31 20,88 66,06 219,16 75,30 −25,49 −15,47 389,78 44,22
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 357,89 376,63 379,39 476,36 397,01 406,67 383,87 464,93 379,53
Debetas 184,58 181,62 172,08 163,87 215,33 193,71 208,30 214,02 291,48
Balansas 173,31 195,01 207,31 312,49 181,68 212,96 175,57 250,91 88,05
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 36,64 54,72 73,81 70,29 55,44 81,35 64,72 77,87 72,20
Debetas 83,12 72,63 67,35 59,18 107,92 68,71 90,08 97,94 166,12
Balansas −46,48 −17,91 6,46 11,11 −52,48 12,64 −25,36 −20,07 −93,92
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 321,25 321,91 305,58 406,07 341,57 325,32 319,15 387,06 307,33
Debetas 101,46 108,99 104,73 104,69 107,41 125,00 118,22 116,08 125,36
Balansas 219,79 212,92 200,85 301,38 234,16 200,32 200,93 270,98 181,97
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 267,72 278,47 279,17 283,91 275,90 286,72 286,03 273,52 264,55
Debetas 97,44 101,00 100,09 99,61 102,45 111,04 112,16 106,89 103,82
Balansas 170,28 177,47 179,08 184,30 173,45 175,68 173,87 166,63 160,73
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 53,53 43,44 26,41 122,16 65,67 38,60 33,12 113,54 42,78
Debetas 4,02 7,99 4,64 5,08 4,96 13,96 6,06 9,19 21,54
Balansas 49,51 35,45 21,77 117,08 60,71 24,64 27,06 104,35 21,24
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10 125,78
Debetas 0,19 1,60 1,32 1,95 0,12 - - - 0,01
Balansas 75,00 98,80 100,76 227,15 64,14 127,10 169,20 310,10 125,77
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10 125,78
Debetas 0,19 1,60 1,32 1,95 0,12 - - - 0,01
Balansas 75,00 98,80 100,76 227,15 64,14 127,10 169,20 310,10 125,77
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10 125,78
Debetas 0,19 1,34 1,32 1,95 0,10 - - - -
Balansas 75,00 99,06 100,76 227,15 64,16 127,10 169,20 310,10 125,78
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - 0,26 - - 0,02 - - - 0,01
Balansas - −0,26 - - −0,02 - - - −0,01
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 8 322,04 9 090,08 9 298,39 10 308,40 9 049,73 9 818,37 10 368,97 11 360,94 10 054,97
Debetas 8 409,36 9 105,78 9 051,92 9 579,46 9 067,05 9 742,12 10 093,07 10 302,45 9 564,24
Balansas −87,32 −15,70 246,47 728,94 −17,32 76,25 275,90 1 058,49 490,73
3. Finansinė sąskaita −302,87 9,63 412,26 1 125,12 −373,08 464,77 176,50 894,06 221,44
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas −5,50 647,60 1 284,69 2 291,74 374,80 520,25 1 037,75 445,91 −1 288,68
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 297,37 637,97 872,43 1 166,62 747,88 55,48 861,25 −448,15 −1 510,12
3.1. Tiesioginės investicijos −216,52 −132,97 −119,34 −80,49 −78,38 463,58 −268,11 −173,93 59,73
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −278,55 121,49 398,54 232,69 232,84 450,64 −1,14 −7,42 289,43
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 21,24 32,87 69,30 105,28 334,71 126,79 19,01 −3,36 54,13
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 21,92 15,53 39,86 93,41 327,20 110,50 −4,33 −11,18 16,45
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 21,89 15,43 39,74 93,39 327,20 110,50 −4,33 −11,18 16,45
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,03 0,10 0,12 0,02 - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos −0,68 17,34 29,44 11,87 7,51 16,29 23,34 7,82 37,68
3.1.1.2. Skolos priemonės −299,79 88,62 329,24 127,41 −101,87 323,85 −20,15 −4,06 235,30
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 30,87 1,28 −0,41 3,95 −7,42 6,37 −13,47 −17,01 48,43
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 75,39 −34,43 124,20 77,05 −75,53 43,90 −10,60 −19,97 14,48
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių −406,05 121,77 205,45 46,41 −18,92 273,58 3,92 32,92 172,39
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −62,03 254,46 517,88 313,18 311,22 −12,94 266,97 166,51 229,70
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 8,75 147,36 553,63 74,32 268,32 267,64 338,77 132,51 130,19
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 13,98 3,23 230,57 −281,90 92,34 75,20 −145,97 6,77 49,04
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 13,93 3,23 230,57 −298,85 92,34 75,20 −145,97 6,77 49,04
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,05 - - 16,95 - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos −5,23 144,13 323,06 356,22 175,98 192,44 484,74 125,74 81,15
3.1.2.2. Skolos priemonės −70,78 107,10 −35,75 238,86 42,90 −280,58 −71,80 34,00 99,51
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −16,61 26,17 92,32 −92,04 −42,49 79,09 −87,59 19,17 116,39
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −4,90 24,20 8,41 33,41 −4,13 −36,83 11,25 −7,74 −18,32
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių −49,27 56,73 −136,48 297,49 89,52 −322,84 4,54 22,57 1,44
3.2. Portfelinės investicijos 1 197,17 −699,63 901,59 108,81 1 181,64 613,02 −357,10 148,65 −253,69
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 1 048,00 701,84 770,17 732,12 213,47 493,24 215,60 173,08 −99,27
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 99,94 76,87 175,38 185,50 61,69 159,65 49,37 20,58 321,61
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 5,80 −2,67 14,09 −9,35 31,27 10,35 10,52 −20,16 −28,72
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ 0,05 −0,05 0,02 4,64 −0,02 1,97 0,02 −0,87 1,18
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 5,75 −2,62 14,07 −13,99 31,29 8,38 10,50 −19,29 −29,90
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −7,39 −9,20 24,60 −14,51 9,58 0,34 23,86 −14,05 −33,28
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 13,14 6,58 −10,53 0,52 21,71 8,04 −13,36 −5,24 3,38
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 94,14 79,54 161,29 194,85 30,42 149,30 38,85 40,74 350,33
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −8,25 11,65 49,67 139,64 27,42 96,18 23,45 23,84 138,69
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ 0,17 −0,11 0,00 0,00 1,95 0,02 −0,02 −0,22 −1,85
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 102,22 68,00 111,62 55,21 1,05 53,10 15,42 17,12 213,49
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 83,38 51,17 104,01 49,72 9,25 54,58 20,84 23,17 232,56
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 18,84 16,83 7,61 5,49 −8,20 −1,48 −5,42 −6,05 −19,07
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 948,06 624,97 594,79 546,62 151,78 333,59 166,23 152,50 −420,88
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai 0,37 12,42 1,75 −11,56 −2,39 3,19 −3,58 0,19 −0,48
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - 10,01 - −10,04 - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ - 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,21 -
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 0,37 2,20 1,75 −1,52 −2,39 3,19 −3,58 0,40 −0,48
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 2,10 2,22 −2,00 −2,30 3,68 −3,68 0,40 −0,38
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,37 0,10 −0,47 0,48 −0,09 −0,49 0,10 0,00 −0,10
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 947,69 612,55 593,04 558,18 154,17 330,40 169,81 152,31 −420,40
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 925,48 562,01 643,92 501,72 135,37 265,04 179,33 112,15 −315,29
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −65,57 −7,57 −30,19 29,93 −8,16 −11,96 −6,19 −4,32 14,75
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,01 0,00 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 87,78 58,10 −20,69 26,53 27,96 77,32 −3,33 44,48 −119,86
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 85,61 36,54 −17,00 24,02 24,45 69,52 −2,28 47,47 −115,07
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,17 21,56 −3,69 2,51 3,51 7,80 −1,05 −2,99 −4,79
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −149,17 1 401,47 −131,42 623,31 −968,17 −119,78 572,70 24,43 154,42
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −16,66 38,42 11,38 −4,87 54,64 4,65 12,60 −85,22 9,78
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −5,83 18,06 −14,91 3,87 23,05 9,04 24,73 −69,86 −0,22
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,55 10,92 5,91 2,48 −0,26 13,73 5,15 −3,43 1,32
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −6,38 7,14 −20,82 1,39 23,31 −4,69 19,58 −66,43 −1,54
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,07 0,00 −0,02 −0,01 −0,03 0,00 0,00 0,04 0,03
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −6,31 7,14 −20,80 1,40 23,34 −4,69 19,58 −66,47 −1,57
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −10,83 20,36 26,29 −8,74 31,59 −4,39 −12,13 −15,36 10,00
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −10,83 20,36 26,29 −8,74 31,59 −4,39 −12,13 −15,36 10,00
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −10,83 20,36 26,29 −8,74 31,59 −4,39 −12,13 −15,36 10,00
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −132,51 1 363,05 −142,80 628,18 −1 022,81 −124,43 560,10 109,65 144,64
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 1,00 0,00 −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,00 0,00 −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,00 0,00 0,00 0,00 −0,82 - - 0,75 −1,00
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 0,00 −0,10 0,18 0,90 1,50 0,06 0,85 0,12
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai −133,51 1 363,05 −142,70 628,00 −1 022,89 −125,93 560,04 108,05 145,52
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,11 −0,22 −0,05 19,96 −0,02 0,00 1,05 −0,47 0,05
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −133,40 1 363,69 −428,99 610,84 −1 017,94 −128,25 37,22 107,95 144,01
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 0,00 −0,42 286,34 −2,80 −4,93 2,32 521,77 0,57 1,46
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 −0,19 0,95 1,06 0,05 0,00 0,00 −0,78 0,97
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 −0,23 285,39 −3,86 −4,98 2,32 521,77 1,35 0,49
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −5,63 −4,44 −1,98 2,56 −4,12 14,55 20,61 9,43 13,34
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −42,33 −29,33 −33,59 −33,02 −48,51 −29,95 −42,76 −41,12 −39,83
3.3.1.1. Lietuvos bankas −34,68 −27,58 −31,90 −19,38 −33,05 −26,51 −26,01 −38,04 −24,21
3.3.1.2. Kitos PFĮ −7,65 −1,75 −1,69 −13,64 −15,46 −3,44 −16,75 −3,08 −15,62
3.3.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.1.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −36,70 −24,89 −31,61 −35,58 −44,39 −44,50 −63,37 −50,55 −53,17
3.3.2.1. Lietuvos bankas −29,59 −20,76 −27,65 −23,38 −29,12 −39,96 −48,11 −46,10 −38,69
3.3.2.2. Kitos PFĮ −7,11 −4,13 −3,96 −12,20 −15,27 −4,54 −15,26 −4,45 −14,48
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos −968,27 1 670,02 −894,58 −873,42 −1 965,95 −924,77 452,43 879,57 740,95
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −459,70 652,06 −408,61 −643,29 −561,12 −736,57 474,01 240,48 −1 153,29
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 65,62 −0,12 0,20 0,11 65,44 0,04 0,05 0,11 64,65
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai 108,16 399,07 −580,75 −1 468,43 −94,33 −435,42 81,44 −69,19 −697,91
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas −103,96 11,28 23,25 −95,69 −535,46 −129,06 −109,58 555,07 −908,45
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 157,19 373,33 −637,63 −1 311,02 364,33 −330,74 122,27 −577,58 284,73
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 54,93 14,46 33,63 −61,72 76,80 24,38 68,75 −46,68 −74,19
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 15,15 −1,43 −12,31 0,09 3,12 −7,89 −1,04 6,57 −2,49
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 39,78 15,89 45,94 −61,81 73,68 32,27 69,79 −53,25 −71,70
3.4.1.3. Paskolos −9,85 115,56 −26,23 154,56 −93,99 5,68 40,24 −37,48 −118,81
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ −9,86 72,59 −31,01 162,72 −88,94 11,86 44,20 −4,55 −118,87
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės −3,91 38,92 24,69 95,08 −115,29 −115,27 29,51 −11,62 −38,29
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės −5,95 33,67 −55,70 67,64 26,35 127,13 14,69 7,07 −80,58
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai 0,01 42,97 4,78 −8,16 −5,05 −6,18 −3,96 −32,93 0,06
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,12 −1,92 0,47 0,34 −0,09 3,84 2,00 −0,25 0,02
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −0,11 44,89 4,31 −8,50 −4,96 −10,02 −5,96 −32,68 0,04
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −3,33 64,94 3,10 −9,71 −3,77 −0,97 −3,05 −0,11 −0,21
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės - 0,49 0,19 −0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −3,33 64,45 2,91 −9,54 −3,77 −0,97 −3,05 −0,11 −0,21
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 3,34 −21,97 1,68 1,55 −1,28 −5,21 −0,91 −32,82 0,27
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,12 −2,41 0,28 0,51 −0,09 3,84 2,00 −0,25 0,02
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės 3,22 −19,56 1,40 1,04 −1,19 −9,05 −2,91 −32,57 0,25
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 2,90 14,09 −0,33 −1,28 1,95 2,38 2,76 −2,12 9,53
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 2,90 14,09 −0,33 −1,28 1,95 2,38 2,76 −2,12 9,53
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,90 14,09 −0,33 −1,28 1,95 2,38 2,76 −2,12 9,53
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 33,02 133,99 130,65 200,44 −2,30 160,09 162,70 54,10 −102,62
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ 0,33 −0,62 7,08 −8,75 1,68 1,12 −2,67 −1,77 2,21
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius −5,99 42,43 −16,43 102,99 −1,84 13,32 7,17 168,59 −11,65
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 38,68 92,18 140,00 106,20 −2,14 145,65 158,20 −112,72 −93,18
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,59 1,52 −0,54 −1,08 27,88 −27,55 2,35 −1,53 −0,60
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 39,27 90,66 140,54 107,28 −30,02 173,20 155,85 −111,19 −92,58
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos −659,55 −10,53 67,85 471,31 −437,89 −469,34 186,82 295,06 −308,13
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas −53,59 - - 40,87 −40,87 - - 32,54 −32,54
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 5,47 −4,61 12,85 3,89 −8,61 4,43 −0,70 4,44 −6,42
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius −610,90 −5,80 55,50 427,40 −388,10 −473,20 187,20 257,70 −272,19
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai −0,53 −0,12 −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 3,02
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,53 −0,12 −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 3,02
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 508,57 −1 017,96 485,97 230,13 1 404,83 188,20 21,58 −639,09 −1 894,24
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai 323,32 −1 123,50 512,41 87,33 1 148,35 99,98 −65,26 −615,92 −1 728,61
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −22,93 −1 695,43 1 247,66 585,71 2 038,68 −7,45 −134,83 −345,61 −911,39
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ 343,35 584,93 −735,25 −444,34 −890,33 107,43 69,57 −276,84 −817,22
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius 2,90 −13,00 - −54,04 - - - 6,53 0,00
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 12,46 38,97 21,79 172,10 33,83 −6,24 −39,88 −6,13 5,70
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −21,06 −4,88 −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −16,89
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −21,06 −4,88 −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −16,89
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 33,52 43,85 43,73 136,67 13,81 20,63 −1,12 −11,66 22,59
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės −0,46 −25,75 8,47 4,24 1,51 12,78 7,68 10,66 −83,29
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 33,98 69,60 35,26 132,43 12,30 7,85 −8,80 −22,32 105,88
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 38,57 11,71 73,66 13,65 45,31 37,95 45,65 21,21 31,40
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės −0,02 - 55,04 4,15 4,25 8,95 9,34 10,77 −83,20
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 38,59 11,71 18,62 9,50 41,06 29,00 36,31 10,44 114,60
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −5,05 32,14 −29,93 123,02 −31,50 −17,32 −46,77 −32,87 −8,81
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −0,44 −25,75 −46,57 0,09 −2,74 3,83 −1,66 −0,11 −0,09
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės −4,61 57,89 16,64 122,93 −28,76 −21,15 −45,11 −32,76 −8,72
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 2,82 −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai 2,82 −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,82 −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 44,98 147,83 −41,85 −27,67 17,48 174,94 114,71 −25,12 −171,28
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ 0,37 −0,78 0,10 −0,37 1,73 1,40 −1,68 −1,46 0,75
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius 9,10 8,19 −8,12 −0,83 0,09 −0,04 −2,82 −6,00 2,32
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 35,51 140,42 −33,83 −26,47 15,66 173,58 119,21 −17,66 −174,35
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,78 −0,15 1,71 −1,07 2,05 −1,05 0,25 0,14 0,85
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 36,29 140,57 −35,54 −25,40 13,61 174,63 118,96 −17,80 −175,20
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 124,99 −80,73 −5,88 −1,04 201,49 −78,76 12,28 10,17 −3,60
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ 132,93 −116,21 −4,16 2,32 105,94 −108,21 9,02 −8,55 −8,96
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius −7,93 35,48 −1,77 −3,54 95,73 29,57 3,28 19,01 4,53
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai −0,01 0,00 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,83
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - 0,00
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,01 0,00 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,83
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos −309,62 −823,35 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89
3.5.1. Piniginis auksas - - - - 0,01 - - - 0,04
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - −0,01 - - - - - - 0,05
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - - - - 34,02 -
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas −309,62 −823,34 526,57 1 967,66 493,72 298,39 328,67 −3,68 −338,98
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai −764,35 −396,38 9,10 1 100,99 −219,02 361,34 404,20 −218,76 −259,03
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui −756,33 −373,47 30,84 1 086,92 −224,01 345,30 407,50 −223,56 −260,70
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −8,02 −22,91 −21,74 14,07 4,99 16,04 −3,30 4,80 1,67
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 454,73 −426,96 517,47 866,67 712,74 −62,95 −75,53 215,08 −79,95
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 454,73 −426,96 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 454,73 −426,96 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos - - 17,64 234,38 8,77 - - 216,72 −45,83
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −215,55 25,33 165,79 396,18 −355,76 388,52 −99,40 −164,43 −269,29
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26