Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 10 034,54 9 356,87 10 068,68 10 434,69 10 748,50 9 642,10 8 263,25 9 975,62 10 961,74
Debetas 9 598,58 9 095,33 10 048,08 10 036,50 9 796,64 8 751,33 7 600,36 8 827,57 9 582,26
Balansas 435,96 261,54 20,60 398,19 951,86 890,77 662,89 1 148,05 1 379,48
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 9 154,18 8 719,40 9 437,45 9 770,64 9 866,66 9 105,32 7 804,09 9 346,66 9 987,96
Debetas 8 852,90 8 259,18 9 012,67 9 033,59 8 946,70 8 116,00 6 780,55 8 006,78 8 617,95
Balansas 301,28 460,22 424,78 737,05 919,96 989,32 1 023,54 1 339,88 1 370,01
1.A.a. Prekės  
Balansas −680,72 −551,53 −846,72 −579,88 −371,29 −225,33 −141,19 48,85 35,69
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 6 590,65 6 187,04 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 309,30 5 394,37 6 678,77 7 092,00
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 616,59 6 205,44 6 412,53 6 647,11 6 706,45 6 286,18 5 384,57 6 665,06 7 087,40
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas −26,17 −18,42 −6,54 8,02 −1,22 23,12 9,73 13,35 4,48
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −187,02 −150,45 −162,16 −155,42 −163,90 −139,56 −124,45 −122,56 −130,66
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 160,85 132,03 155,62 163,44 162,68 162,68 134,18 135,91 135,14
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,23 0,02 0,05 0,00 0,21 0,00 0,07 0,36 0,12
1.A.a.2. Importas (debetas) 7 271,37 6 738,57 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 534,63 5 535,56 6 629,92 7 056,31
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 7 270,06 6 736,34 7 251,72 7 234,13 7 075,59 6 533,80 5 535,19 6 626,77 7 051,13
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 1,31 2,23 1,04 0,88 1,14 0,83 0,37 3,15 5,18
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 2 563,53 2 532,36 3 031,41 3 115,51 3 161,22 2 796,02 2 409,72 2 667,89 2 895,96
Debetas 1 581,53 1 520,61 1 759,91 1 798,58 1 869,97 1 581,37 1 244,99 1 376,86 1 561,64
Balansas 982,00 1 011,75 1 271,50 1 316,93 1 291,25 1 214,65 1 164,73 1 291,03 1 334,32
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 70,84 88,31 86,72 89,66 84,52 96,21 81,61 84,12 84,01
Debetas 2,62 2,71 2,63 4,17 3,90 6,52 6,53 7,39 7,26
Balansas 68,22 85,60 84,09 85,49 80,62 89,69 75,08 76,73 76,75
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 101,97 78,23 97,10 96,96 92,96 95,43 48,91 57,57 58,47
Debetas 23,46 42,61 52,40 39,86 55,81 45,95 29,35 20,75 49,05
Balansas 78,51 35,62 44,70 57,10 37,15 49,48 19,56 36,82 9,42
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 546,81 1 562,53 1 783,82 1 787,65 1 872,08 1 707,35 1 544,91 1 713,34 1 859,45
Debetas 834,78 785,12 853,62 887,21 884,74 788,06 696,41 781,85 881,47
Balansas 712,03 777,41 930,20 900,44 987,34 919,29 848,50 931,49 977,98
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 101,52 100,58 103,39 104,20 103,39 103,37 100,75 104,49 110,80
Debetas 157,45 147,74 171,36 161,99 156,88 136,48 107,29 124,58 128,08
Balansas −55,93 −47,16 −67,97 −57,79 −53,49 −33,11 −6,54 −20,09 −17,28
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,00 0,00
Debetas 0,33 0,23 0,42 0,37 0,30 0,23 0,39 0,24 0,17
Balansas −0,23 −0,24
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 33,28 37,92 36,14 42,60 45,01 47,80 45,02 45,98 49,14
Debetas 129,92 119,73 143,12 133,93 132,72 114,46 85,02 104,81 107,44
Balansas −96,64 −81,81 −106,98 −91,33 −87,71 −66,66 −40,00 −58,83 −58,30
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 55,57 58,51
Debetas 27,20 27,78 27,82 27,69 23,86 21,79 21,88 19,53 20,47
Balansas 33,78 38,98
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 64,64 46,35 56,31 62,84 55,34 48,72 27,79 34,00 31,85
Debetas 79,54 53,86 67,76 79,16 62,33 45,13 29,50 26,79 22,15
Balansas −14,90 −7,51 −11,45 −16,32 −6,99 3,59 −1,71 7,21 9,70
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 37,22 12,84 31,17 36,08 28,63 26,51 13,79 18,01 15,54
Debetas 42,95 31,87 47,08 48,26 44,27 28,64 3,64 11,06 4,08
Balansas −5,73 −19,03 −15,91 −12,18 −15,64 −2,13 10,15 6,95 11,46
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,28 0,99 0,82 1,16 1,77 3,49 1,94 2,61 2,83
Debetas 6,23 4,76 6,16 5,27 7,04 7,56 8,30 8,46 10,19
Balansas −4,95 −3,77 −5,34 −4,11 −5,27 −4,07 −6,36 −5,85 −7,36
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 26,14 32,52 24,32 25,60 24,94 18,72 12,06 13,38 13,48
Debetas 30,36 17,23 14,52 25,63 11,02 8,93 17,56 7,27 7,88
Balansas −4,22 15,29 9,80 −0,03 13,92 9,79 −5,50 6,11 5,60
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 367,66 1 406,93 1 612,70 1 609,52 1 697,90 1 543,06 1 403,30 1 560,17 1 699,60
Debetas 575,89 565,72 594,63 626,57 641,09 585,94 529,60 605,45 699,39
Balansas 791,77 841,21 1 018,07 982,95 1 056,81 957,12 873,70 954,72 1 000,21
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 5,88 3,92 10,02 15,70 17,85 3,88 0,57 1,54 1,65
Debetas 1,71 0,72 1,32 2,43 2,28 1,16 0,72 0,61 0,41
Balansas 4,17 3,20 8,70 13,27 15,57 2,72 −0,15 0,93 1,24
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 846,67 901,33 989,81 1 039,99 1 093,26 1 025,97 925,69 1 045,04 1 131,88
Debetas 246,59 268,50 283,70 321,22 330,35 304,59 282,79 321,15 372,17
Balansas 600,08 632,83 706,11 718,77 762,91 721,38 642,90 723,89 759,71
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 515,11 501,68 612,87 553,83 586,79 513,21 477,04 513,59 566,07
Debetas 327,59 296,50 309,61 302,92 308,46 280,19 246,09 283,69 326,81
Balansas 187,52 205,18 303,26 250,91 278,33 233,02 230,95 229,90 239,26
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 97,50 100,38 101,20 101,85 123,51 89,52 83,77 93,73 97,59
Debetas 97,53 87,06 82,78 87,96 96,80 75,38 56,93 71,23 72,54
Balansas −0,03 13,32 18,42 13,89 26,71 14,14 26,84 22,50 25,05
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 2,69 2,48 2,48 3,41 11,07 2,94 0,45 0,70 1,32
Debetas 0,29 0,28 0,28 0,73 0,31 0,21 0,00 0,00 0,00
Balansas 2,40 2,20 2,20 2,68 10,76 2,73 0,45 0,70 1,32
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 60,87 55,73 55,74 53,86 62,05 54,79 48,99 56,71 60,59
Debetas 59,62 52,53 46,68 48,86 52,41 45,98 39,59 46,65 44,49
Balansas 1,25 3,20 9,06 5,00 9,64 8,81 9,40 10,06 16,10
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 33,94 42,17 42,98 44,58 50,39 31,79 34,33 36,32 35,68
Debetas 37,62 34,25 35,82 38,37 44,08 29,19 17,34 24,58 28,05
Balansas −3,68 7,92 7,16 6,21 6,31 2,60 16,99 11,74 7,63
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 959,58 1 005,41 1 129,34 1 171,95 1 207,96 1 102,70 1 001,57 1 123,53 1 231,17
Debetas 372,34 383,84 403,41 436,07 431,33 396,33 372,49 421,63 485,76
Balansas 587,24 621,57 725,93 735,88 776,63 706,37 629,08 701,90 745,41
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 3,19 1,44 7,54 12,29 6,78 0,94 0,12 0,84 0,33
Debetas 1,42 0,44 1,04 1,70 1,97 0,95 0,72 0,61 0,41
Balansas 1,77 1,00 6,50 10,59 4,81 −0,01 −0,60 0,23 −0,08
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 774,00 836,05 925,01 978,46 1 020,88 962,93 871,34 978,28 1 063,45
Debetas 173,46 208,92 223,29 259,84 265,88 249,56 236,16 264,69 316,68
Balansas 600,54 627,13 701,72 718,62 755,00 713,37 635,18 713,59 746,77
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 182,39 167,92 196,79 181,20 180,30 138,83 130,11 144,41 167,39
Debetas 197,46 174,48 179,08 174,53 163,48 145,82 135,61 156,33 168,67
Balansas −15,07 −6,56 17,71 6,67 16,82 −6,99 −5,50 −11,92 −1,28
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 310,58 301,14 382,16 335,72 366,43 350,84 317,96 342,91 370,84
Debetas 106,02 94,82 108,44 102,54 112,96 114,23 100,18 112,59 141,09
Balansas 204,56 206,32 273,72 233,18 253,47 236,61 217,78 230,32 229,75
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 11,80 9,55 9,06 7,67 10,33 8,25 5,36 10,05 7,84
Debetas 13,51 7,05 13,73 12,52 12,06 9,05 7,04 9,81 11,00
Balansas −1,71 2,50 −4,67 −4,85 −1,73 −0,80 −1,68 0,24 −3,16
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 298,78 291,59 373,10 328,05 356,10 342,59 312,60 332,86 363,00
Debetas 92,51 87,77 94,71 90,02 100,90 105,18 93,14 102,78 130,09
Balansas 206,27 203,82 278,39 238,03 255,20 237,41 219,46 230,08 232,91
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 12,99 8,67 11,42 11,09 15,45 12,20 13,07 14,68 17,20
Debetas 21,90 17,80 19,87 19,49 24,44 20,51 30,02 25,03 31,85
Balansas −8,91 −9,13 −8,45 −8,40 −8,99 −8,31 −16,95 −10,35 −14,65
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 257,57 262,52 386,39 417,27 267,19 208,54 46,73 99,90 60,01
Debetas 243,35 256,33 350,60 370,16 263,44 204,65 38,29 86,27 58,07
Balansas 14,22 6,19 35,79 47,11 3,75 3,89 8,44 13,63 1,94
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 50,94 57,51 89,41 72,41 63,99 46,35 10,98 16,96 14,15
Debetas 41,49 48,25 55,84 43,29 46,00 42,70 6,66 5,18 11,19
Balansas 9,45 9,26 33,57 29,12 17,99 3,65 4,32 11,78 2,96
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 206,63 205,01 296,98 344,86 203,20 162,19 35,75 82,94 45,86
Debetas 201,86 208,08 294,76 326,87 217,44 161,95 31,63 81,09 46,88
Balansas 4,77 −3,07 2,22 17,99 −14,24 0,24 4,12 1,85 −1,02
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 74,43 67,17 93,80 97,78 117,48 91,96 83,40 98,26 108,61
Debetas 21,73 22,93 48,76 19,19 23,45 21,27 18,48 13,10 16,06
Balansas 52,70 44,24 45,04 78,59 94,03 70,69 64,92 85,16 92,55
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 1,60 0,73 1,39 1,64 2,35 0,85 0,14 0,12 0,30
Debetas 19,32 14,24 10,00 9,85 21,24 12,69 8,32 8,77 9,46
Balansas −17,72 −13,51 −8,61 −8,21 −18,89 −11,84 −8,18 −8,65 −9,16
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 46,78 33,75 38,45 37,58 55,62 45,91 50,26 42,70 51,04
Debetas 37,45 38,74 39,91 35,03 35,27 23,51 29,91 32,11 25,17
Balansas 9,33 −4,99 −1,46 2,55 20,35 22,40 20,35 10,59 25,87
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 7,20 6,38 8,01 7,34 40,12 2,40 1,01 1,64 2,29
Debetas 15,61 13,25 15,03 17,30 19,56 15,93 13,95 16,53 21,54
Balansas −8,41 −6,87 −7,02 −9,96 20,56 −13,53 −12,94 −14,89 −19,25
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 160,18 147,92 165,32 163,91 202,66 226,96 244,38 220,03 260,75
Debetas 90,41 89,87 83,93 88,93 136,81 121,16 117,09 107,90 130,33
Balansas 69,77 58,05 81,39 74,98 65,85 105,80 127,29 112,13 130,42
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 265,18 257,81 343,41 381,54 395,65 297,84 294,84 327,12 388,38
Debetas 259,41 225,09 276,51 292,58 395,12 312,28 261,72 272,48 333,26
Balansas 5,77 32,72 66,90 88,96 0,53 −14,44 33,12 54,64 55,12
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 14,81 13,35 14,12 16,81 17,61 10,54 4,62 12,33 12,14
Debetas 13,23 9,54 8,72 11,27 13,23 10,64 8,49 11,80 12,87
Balansas 1,58 3,81 5,40 5,54 4,38 −0,10 −3,87 0,53 −0,73
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 16,16 13,66 12,88 17,37 12,98 12,03 8,91 10,76 10,51
Debetas 20,16 20,18 17,80 23,03 17,40 18,71 16,45 17,91 17,10
Balansas −4,00 −6,52 −4,92 −5,66 −4,42 −6,68 −7,54 −7,15 −6,59
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 450,46 255,22 201,25 232,37 432,89 185,87 153,75 218,41 637,63
Debetas 507,64 566,84 823,70 778,11 640,56 391,78 627,74 674,81 682,14
Balansas −57,18 −311,62 −622,45 −545,74 −207,67 −205,91 −473,99 −456,40 −44,51
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 11,42 11,87 15,63 12,73 11,20 8,32 7,34 7,84 7,70
Debetas 26,46 22,52 31,53 43,58 25,35 26,64 18,80 21,79 20,43
Balansas −15,04 −10,65 −15,90 −30,85 −14,15 −18,32 −11,46 −13,95 −12,73
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 136,16 103,75 114,51 103,85 111,80 68,64 74,34 85,70 104,69
Debetas 448,78 512,75 755,42 703,95 584,25 334,62 571,04 621,51 628,58
Balansas −312,62 −409,00 −640,91 −600,10 −472,45 −265,98 −496,70 −535,81 −523,89
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 81,11 50,59 60,74 52,38 57,04 18,39 25,52 42,56 58,61
Debetas 333,08 398,08 630,01 578,28 461,78 230,43 471,71 531,84 534,19
Balansas −251,97 −347,49 −569,27 −525,90 −404,74 −212,04 −446,19 −489,28 −475,58
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 73,34 43,36 52,69 43,70 48,15 10,07 17,10 34,11 50,04
Debetas 314,84 382,15 614,51 560,67 443,16 211,28 453,10 512,34 514,48
Balansas −241,50 −338,79 −561,82 −516,97 −395,01 −201,21 −436,00 −478,23 −464,44
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 25,68 7,08 25,55 21,01 2,64 8,69 12,20 9,65 9,68
Debetas 128,63 170,98 357,13 113,36 79,62 39,35 436,73 18,62 54,00
Balansas −102,95 −163,90 −331,58 −92,35 −76,98 −30,66 −424,53 −8,97 −44,32
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 47,66 36,28 27,14 22,69 45,51 1,38 4,90 24,46 40,36
Debetas 186,21 211,17 257,38 447,31 363,54 171,93 16,37 493,72 460,48
Balansas −138,55 −174,89 −230,24 −424,62 −318,03 −170,55 −11,47 −469,26 −420,12
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,77 7,23 8,05 8,68 8,89 8,32 8,42 8,45 8,57
Debetas 18,24 15,93 15,50 17,61 18,62 19,15 18,61 19,50 19,71
Balansas −10,47 −8,70 −7,45 −8,93 −9,73 −10,83 −10,19 −11,05 −11,14
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 25,93 29,27 29,22 30,62 26,07 25,35 32,13 26,89 25,45
Debetas 101,46 99,70 110,95 110,41 108,86 90,70 88,48 80,05 79,17
Balansas −75,53 −70,43 −81,73 −79,79 −82,79 −65,35 −56,35 −53,16 −53,72
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,53 8,88 9,24 11,55 6,55 6,07 12,42 7,23 5,89
Debetas 1,12 0,75 7,71 2,40 1,38 1,37 7,46 1,68 1,12
Balansas 1,41 8,13 1,53 9,15 5,17 4,70 4,96 5,55 4,77
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 0,80 3,66 6,50 1,99 2,09 2,89 8,10 4,13 3,14
Debetas 0,00 0,00 4,37 0,00 0,04 0,00 5,40 0,00 0,00
Balansas 0,80 3,66 2,13 1,99 2,05 2,89 2,70 4,13 3,14
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,73 5,22 2,74 9,56 4,46 3,18 4,32 3,10 2,75
Debetas 1,12 0,75 3,34 2,40 1,34 1,37 2,06 1,68 1,12
Balansas 0,61 4,47 −0,60 7,16 3,12 1,81 2,26 1,42 1,63
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 23,40 20,39 19,98 19,07 19,52 19,28 19,71 19,66 19,56
Debetas 100,34 98,95 103,24 108,01 107,48 89,33 81,02 78,37 78,05
Balansas −76,94 −78,56 −83,26 −88,94 −87,96 −70,05 −61,31 −58,71 −58,49
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07
Debetas 0,06 0,07 0,07 0,05 0,04 0,01 - 0,01 0,01
Balansas −0,06 −0,07 −0,07 −0,05 −0,04 0,00 0,03 0,06 0,06
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 23,40 20,39 19,98 19,07 19,52 19,27 19,68 19,59 19,49
Debetas 100,28 98,88 103,17 107,96 107,44 89,32 81,02 78,36 78,04
Balansas −76,88 −78,49 −83,19 −88,89 −87,92 −70,05 −61,34 −58,77 −58,55
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 12,19 7,59 4,35 5,22 14,57 13,11 5,46 4,50 12,17
Debetas 14,24 14,97 14,46 15,26 13,61 13,49 10,85 9,62 15,22
Balansas −2,05 −7,38 −10,11 −10,04 0,96 −0,38 −5,39 −5,12 −3,05
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 16,93 16,30 20,20 15,63 14,12 11,79 11,23 11,75 8,46
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 302,88 139,60 71,11 115,79 309,89 108,91 72,07 124,87 525,24
Debetas 32,40 31,57 36,75 30,58 30,96 30,52 37,90 31,51 33,13
Balansas 270,48 108,03 34,36 85,21 278,93 78,39 34,17 93,36 492,11
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 429,90 382,25 429,98 431,68 448,95 350,91 305,41 410,55 336,15
Debetas 238,04 269,31 211,71 224,80 209,38 243,55 192,07 145,98 282,17
Balansas 191,86 112,94 218,27 206,88 239,57 107,36 113,34 264,57 53,98
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 77,99 72,20 104,63 110,69 102,07 87,80 124,14 202,39 103,96
Debetas 109,70 142,53 72,72 99,66 62,96 132,16 119,66 67,28 138,35
Balansas −31,71 −70,33 31,91 11,03 39,11 −44,36 4,48 135,11 −34,39
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 351,91 310,05 325,35 320,99 346,88 263,11 181,27 208,16 232,19
Debetas 128,34 126,78 138,99 125,14 146,42 111,39 72,41 78,70 143,82
Balansas 223,57 183,27 186,36 195,85 200,46 151,72 108,86 129,46 88,37
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 273,52 264,55 283,81 284,02 281,04 219,58 137,77 152,95 152,84
Debetas 106,89 103,82 106,06 101,01 103,98 80,75 44,93 53,02 54,92
Balansas 166,63 160,73 177,75 183,01 177,06 138,83 92,84 99,93 97,92
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 78,39 45,50 41,54 36,97 65,84 43,53 43,50 55,21 79,35
Debetas 21,45 22,96 32,93 24,13 42,44 30,64 27,48 25,68 88,90
Balansas 56,94 22,54 8,61 12,84 23,40 12,89 16,02 29,53 −9,55
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 336,01 145,68 204,23 220,48 348,92 155,36 241,74 247,89 359,00
Debetas 0,20 3,75 1,00 3,25 2,27 3,39 1,00 3,52 0,01
Balansas 335,81 141,93 203,23 217,23 346,65 151,97 240,74 244,37 358,99
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas 25,90 19,90 21,05 22,00 21,10 20,80 18,20 23,60 26,00
Debetas - - - - - - - - -
Balansas 25,90 19,90 21,05 22,00 21,10 20,80 18,20 23,60 26,00
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82 134,56 223,54 224,29 333,00
Debetas 0,20 3,75 1,00 3,25 2,27 3,39 1,00 3,52 0,01
Balansas 309,91 122,03 182,18 195,23 325,55 131,17 222,54 220,77 332,99
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29 333,00
Debetas 0,20 3,74 1,00 3,23 2,27 3,38 1,00 3,51 -
Balansas 309,91 122,04 182,18 195,25 325,55 131,15 222,54 220,78 333,00
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - 0,03 - - -
Debetas - 0,01 - 0,02 - 0,01 0,00 0,01 0,01
Balansas - −0,01 - −0,02 - 0,02 0,00 −0,01 −0,01
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 10 370,55 9 502,55 10 272,91 10 655,17 11 097,42 9 797,46 8 504,99 10 223,51 11 320,74
Debetas 9 598,78 9 099,08 10 049,08 10 039,75 9 798,91 8 754,72 7 601,36 8 831,09 9 582,27
Balansas 771,77 403,47 223,83 615,42 1 298,51 1 042,74 903,63 1 392,42 1 738,47
3. Finansinė sąskaita 1 049,84 82,21 239,05 387,70 1 167,34 886,21 1 134,83 554,47 1 297,50
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 632,06 −1 220,22 382,81 −301,34 780,77 −891,29 3 866,40 2 953,12 2 042,57
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai −417,78 −1 302,43 143,76 −689,04 −386,57 −1 777,50 2 731,57 2 398,65 745,07
3.1. Tiesioginės investicijos −3,84 −156,36 −275,38 −367,33 −117,50 −195,61 163,80 −668,63 31,59
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 155,01 279,30 128,22 156,52 −78,52 143,26 −31,73 −244,44 800,74
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 73,73 42,28 22,31 4,56 −207,67 96,11 50,96 −388,64 76,21
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 26,07 6,00 −4,83 −18,13 −253,18 94,73 46,06 −413,10 35,85
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 26,07 6,00 −4,83 −18,13 −253,18 94,73 46,06 −413,10 35,85
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 47,66 36,28 27,14 22,69 45,51 1,38 4,90 24,46 40,36
3.1.1.2. Skolos priemonės 81,28 237,02 105,91 151,96 129,15 47,15 −82,69 144,20 724,53
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −10,87 84,08 34,17 −14,61 0,17 −10,34 127,24 −39,03 −71,44
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −5,28 −6,71 −28,66 24,89 −52,96 46,65 −50,10 −0,82 79,62
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 97,43 159,65 100,40 141,68 181,94 10,84 −159,83 184,05 716,35
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 158,85 435,66 403,60 523,85 38,98 338,87 −195,53 424,19 769,15
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 150,93 226,92 349,62 346,34 154,93 305,70 −414,31 415,56 480,88
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −35,28 15,75 92,24 −100,97 −208,61 133,77 −430,68 −78,16 20,40
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −35,28 15,78 92,24 −100,97 −208,61 133,77 −430,70 −78,16 20,40
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - −0,03 0,00 0,00 0,00 - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 186,21 211,17 257,38 447,31 363,54 171,93 16,37 493,72 460,48
3.1.2.2. Skolos priemonės 7,92 208,74 53,98 177,51 −115,95 33,17 218,78 8,63 288,27
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 22,86 100,24 98,82 79,94 −232,32 26,06 51,47 8,32 −112,73
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −49,87 18,10 −1,16 −25,23 −21,29 −9,36 137,99 10,10 −6,61
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 34,93 90,40 −43,68 122,80 137,66 16,47 29,32 −9,79 407,61
3.2. Portfelinės investicijos 172,32 −274,08 −1 142,10 −128,37 −829,05 1 030,91 −983,55 −1 265,32 −654,82
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 196,75 −119,66 424,08 −181,69 −811,47 −355,71 343,31 −77,22 −341,26
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 43,22 293,57 738,84 28,21 61,30 −260,20 358,36 104,41 130,30
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −22,22 −25,00 12,37 0,09 8,82 −2,15 57,86 47,38 10,44
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −0,87 1,18 −0,30 −0,05 −0,11 −0,07 −0,10 0,05 −0,09
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai −21,35 −26,18 12,67 0,14 8,93 −2,08 57,96 47,33 10,53
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −13,83 −33,58 −1,00 0,60 5,42 −18,42 8,93 −4,24 11,83
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −7,52 7,40 13,67 −0,46 3,51 16,34 49,03 51,57 −1,30
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 65,44 318,57 726,47 28,12 52,48 −258,05 300,50 57,03 119,86
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas 23,84 138,69 −0,17 −153,60 −7,57 −258,61 115,31 −55,53 −5,90
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ −0,23 −1,85 - - - 0,04 0,00 −0,05 0,01
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - 0,80 1,54
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 41,83 181,73 726,64 181,72 60,05 0,52 185,19 111,81 124,21
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 53,50 193,57 729,48 173,39 55,18 23,04 147,02 81,72 119,89
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −11,67 −11,84 −2,84 8,33 4,87 −22,52 38,17 30,09 4,32
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 153,53 −413,23 −314,76 −209,90 −872,77 −95,51 −15,05 −181,63 −471,56
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai 0,03 −0,39 36,57 −13,95 −16,20 3,45 0,21 −2,48 0,60
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - 25,03 −25,03 - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ −0,21 - 10,20 0,00 −10,20 - - - -
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 0,24 −0,39 1,34 11,08 −6,00 3,45 0,21 −2,48 0,60
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,40 −0,38 0,10 11,06 −4,92 −0,45 −1,94 −3,15 −0,37
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,16 −0,01 1,24 0,02 −1,08 3,90 2,15 0,67 0,97
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 153,50 −412,84 −351,33 −195,95 −856,57 −98,96 −15,26 −179,15 −472,16
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 112,15 −315,29 −190,91 −155,64 −891,00 −135,37 −183,69 −195,29 −515,01
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −4,32 14,75 6,65 −10,06 13,85 15,61 91,40 −49,03 22,60
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,38 0,00
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 45,67 −112,30 −167,07 −30,25 19,46 20,80 77,03 64,79 20,25
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 44,78 −105,46 −171,04 −22,17 31,93 29,84 78,79 63,27 21,84
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,89 −6,84 3,97 −8,08 −12,47 −9,04 −1,76 1,52 −1,59
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 24,43 154,42 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −85,22 9,78 −2,64 −37,93 13,08 5,86 8,12 −4,58 352,75
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −69,86 −0,22 4,78 −4,73 8,58 −2,24 1,22 0,52 340,14
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ −3,43 1,32 1,75 −2,89 11,07 −0,33 −0,57 0,62 2,03
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −66,43 −1,54 3,03 −1,84 −2,49 −1,91 1,79 −0,10 338,11
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,04 0,03 1,76 0,33 0,06 −1,45 0,21 1,03 0,04
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −66,47 −1,57 1,27 −2,17 −2,55 −0,46 1,58 −1,13 338,07
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 109,65 144,64 1 568,82 −15,39 4,50 −1 392,48 1 318,74 1 192,68 −39,19
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 1,60 −0,88 −1,56 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30 0,25
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,60 −0,88 −1,56 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30 0,25
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,75 −1,00 −1,66 0,00 −0,79 - - - 0,15
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,85 0,12 0,10 0,00 −0,11 −1,29 - 0,30 0,10
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 108,05 145,52 1 570,38 −15,39 5,40 −1 391,19 1 318,74 1 192,38 −39,44
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,47 0,05 −0,10 0,10 0,00 0,02 0,04 −0,01 0,03
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 107,95 144,01 1 582,36 −27,71 −19,93 −1 415,61 1 035,29 1 228,59 −41,51
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 0,57 1,46 −11,88 12,22 25,33 24,40 283,41 −36,20 2,04
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,78 0,97 0,07 0,07 −0,09 0,04 0,55 −1,42 −0,09
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,35 0,49 −11,95 12,15 25,42 24,36 282,86 −34,78 2,13
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 7,79 −8,80 8,06 −7,78 12,80 −43,05 26,26 −1,01 4,00
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −41,52 −64,53 −29,30 −71,72 −37,91 −82,99 −34,33 −37,97 −24,95
3.3.1.1. Lietuvos bankas −38,04 −24,21 −24,64 −28,44 −35,17 −40,33 −32,53 −26,82 −23,07
3.3.1.2. Kitos PFĮ −3,08 −15,62 −2,30 −15,64 −2,74 −1,22 −1,80 −1,39 −1,88
3.3.1.3. Valdžios sektorius - −22,30 - −25,60 - −34,08 - −9,03 -
3.3.1.4. Kiti sektoriai −0,40 −2,40 −2,36 −2,04 - −7,36 - −0,73 -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,40 −2,40 −2,36 −2,04 - −7,36 - −0,73 -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −49,31 −55,73 −37,36 −63,94 −50,71 −39,94 −60,59 −36,96 −28,95
3.3.2.1. Lietuvos bankas −44,75 −38,22 −34,83 −49,56 −42,74 −36,26 −58,49 −33,64 −22,90
3.3.2.2. Kitos PFĮ −4,45 −14,48 −2,53 −14,38 −3,12 −2,30 −2,04 −3,32 −3,97
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai −0,11 −3,03 - - −4,85 −1,38 −0,06 - −2,08
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,11 −3,03 - - −4,85 −1,38 −0,06 - −2,08
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos 843,23 860,34 1 528,16 1 231,79 2 130,97 −7,12 2 380,76 2 319,05 2 115,62
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 242,17 −1 032,17 −297,86 72,22 1 687,84 −736,87 3 981,00 3 105,41 1 777,98
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 0,11 64,75 0,55 −0,05 0,01 0,03 0,18 1,75 −0,17
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai −69,18 −671,61 −442,69 −29,82 761,92 −521,02 4 631,06 3 340,82 −265,30
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas 555,07 −908,45 −76,66 −94,47 696,03 −822,97 3 733,34 1 841,74 959,94
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ −577,58 284,73 −357,81 93,41 −141,71 297,17 760,61 1 446,40 −1 125,55
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - 200,00 −50,00 50,00 - −123,00
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai −46,67 −47,89 −8,22 −28,76 7,60 54,78 87,11 52,68 23,31
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,57 −2,35 −7,89 0,59 −2,58 6,42 5,93 6,48 9,32
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −53,24 −45,54 −0,33 −29,35 10,18 48,36 81,18 46,20 13,99
3.4.1.3. Paskolos 129,08 −130,15 12,12 −22,74 379,13 151,21 −104,61 −141,20 1 561,60
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ −4,78 −118,84 27,25 22,71 273,12 −11,06 −57,84 −105,05 1 419,11
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės −11,62 −38,44 35,43 −6,90 −22,35 −48,37 −32,10 −9,88 1 752,88
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 6,84 −80,40 −8,18 29,61 295,47 37,31 −25,74 −95,17 −333,77
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius 168,79 −11,91 −5,08 −26,65 104,95 155,63 −43,28 −38,86 140,55
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės 168,79 −11,91 −5,08 −26,65 104,95 155,63 −43,28 −38,86 140,55
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −34,93 0,60 −10,05 −18,80 1,06 6,64 −3,49 2,71 1,94
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,28 0,09 −0,11 −0,52 0,97 2,33 −1,00 0,56 0,91
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −35,21 0,51 −9,94 −18,28 0,09 4,31 −2,49 2,15 1,03
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,12 0,35 −3,36 −18,66 1,16 −0,01 −0,01 −0,05 1,26
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,19 0,50 0,00 −0,35 1,12 −0,02 0,00 0,00 1,00
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −0,07 −0,15 −3,36 −18,31 0,04 0,01 −0,01 −0,05 0,26
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −35,05 0,25 −6,69 −0,14 −0,10 6,65 −3,48 2,76 0,68
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,09 −0,41 −0,11 −0,17 −0,15 2,35 −1,00 0,56 −0,09
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės −35,14 0,66 −6,58 0,03 0,05 4,30 −2,48 2,20 0,77
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 1,79 10,47 5,09 2,97 −5,68 13,00 −0,49 −4,03 −3,10
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 1,79 10,47 5,09 2,97 −5,68 13,00 −0,49 −4,03 −3,10
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,79 10,47 5,09 2,97 −5,68 13,00 −0,49 −4,03 −3,10
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −114,69 4,79 34,75 124,29 −143,52 −127,12 −98,13 177,44 −138,87
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ −1,77 2,21 −0,71 0,80 −0,10 −2,67 −0,21 −0,92 −0,87
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius −0,20 0,26 −0,30 0,40 −0,91 0,13 −0,25 0,62 −0,88
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai −112,72 2,32 35,76 123,09 −142,51 −124,58 −97,67 177,74 −137,12
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,53 −0,70 2,21 −1,82 0,47 −2,08 2,96 −0,55 −3,71
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −111,19 3,02 33,55 124,91 −142,98 −122,50 −100,63 178,29 −133,41
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos 295,06 −310,42 92,32 −2,43 695,98 −252,97 −447,01 −269,37 623,82
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas 32,54 −32,54 - - 8,74 −8,74 - - 7,29
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 4,44 −6,42 5,08 9,78 −21,93 28,22 −34,22 −1,31 4,06
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius 257,70 −272,19 87,20 −13,20 709,52 −274,82 −413,40 −268,50 612,40
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 0,38 0,73 0,04 0,99 −0,35 2,37 0,61 0,44 0,07
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,38 0,73 0,04 0,99 −0,35 2,37 0,61 0,44 0,07
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −601,06 −1 892,51 −1 826,02 −1 159,57 −443,13 −729,75 1 600,24 786,36 −337,64
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai −615,63 −1 728,57 −2 286,58 −1 192,03 −529,05 −631,85 418,84 665,45 −826,26
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −345,61 −911,39 −2 273,03 −982,24 −876,22 −339,95 328,04 −114,16 −133,02
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ −276,55 −817,18 −54,15 −209,79 316,60 −291,90 50,52 779,61 −622,87
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius 6,53 - 40,60 - 30,57 - 40,28 - −70,37
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos −5,38 5,18 167,55 19,78 285,64 −39,43 1 210,39 57,56 252,32
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius 5,30 −17,47 −26,86 −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09 279,61
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės 5,30 −17,47 −26,86 −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09 279,61
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai −10,68 22,65 194,41 39,38 10,24 −10,40 −62,74 74,65 −27,29
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 17,87 −78,14 0,84 −7,43 1,70 −5,01 −6,46 −0,56 −2,10
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės −28,55 100,79 193,57 46,81 8,54 −5,39 −56,28 75,21 −25,19
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 35,23 25,12 68,12 18,43 −26,42 −16,87 −18,55 −8,62 −39,34
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 18,43 −79,93 3,23 −1,48 3,75 −4,38 −7,98 −5,11 −3,00
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 16,80 105,05 64,89 19,91 −30,17 −12,49 −10,57 −3,51 −36,34
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −45,91 −2,47 126,29 20,95 36,66 6,47 −44,19 83,27 12,05
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −0,56 1,79 −2,39 −5,95 −2,05 −0,63 1,52 4,55 0,90
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės −45,35 −4,26 128,68 26,90 38,71 7,10 −45,71 78,72 11,15
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −2,09 3,55 0,66 −1,63 0,68 4,18 −1,51 2,70 2,17
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −2,09 3,55 0,66 −1,63 0,68 4,18 −1,51 2,70 2,17
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −2,09 3,55 0,66 −1,63 0,68 4,18 −1,51 2,70 2,17
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −25,12 −153,54 111,53 3,50 −191,79 49,98 −209,47 83,31 158,18
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ −1,46 0,75 0,79 0,92 1,85 −4,32 0,00 0,14 −0,84
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −6,00 2,32 −1,64 −0,95 −0,86 2,53 1,00 0,06 1,74
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai −17,66 −156,61 112,38 3,53 −192,78 51,77 −210,47 83,11 157,28
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,14 1,23 1,56 0,88 −4,28 6,66 −2,95
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −17,80 −157,84 110,82 2,65 −188,50 −217,13 160,23
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 47,16 −19,13 180,82 10,81 −8,61 −112,63 181,99 −22,66 75,95
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - 56,66
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ −8,55 −8,96 2,45 9,52 −5,60 −2,89 52,49 −9,85 −17,81
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius 56,00 −11,09 178,74 0,11 −4,05 −108,78 127,98 −13,16 38,30
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai −0,29 0,92 −0,37 1,18 1,04 −0,96 1,52 0,35 −1,20
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,00 - 0,00 0,05 - 0,00
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,29 0,92 −0,37 1,18 0,99 1,52 −1,20
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 30,34 −338,89 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38 −198,89
3.5.1. Piniginis auksas - 0,04 - - - −0,01 - - -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,04 0,01 0,02
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF 34,02 - - 12,29 9,94 - 28,92 - 18,93
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas −3,68 −338,98 120,24 −352,98 −39,91 101,00 −481,40 170,37 −217,84
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai −218,76 −259,03 77,70 −383,35 908,95 −915,57 −784,21 137,88 161,02
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui −223,56 −260,70 77,04 −385,75 903,67 −925,43 −767,73 146,38 147,44
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 4,80 1,67 0,66 2,40 5,28 9,86 −16,48 −8,50 13,58
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 215,08 −79,95 42,54 30,37 −948,86 1 016,57 302,81 32,49 −378,86
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −1,64 −34,12 180,45 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,36 80,28
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - 0,10 -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −1,64 −34,12 180,45 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,26 80,28
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 216,72 −45,83 −137,91 −10,65 21,22 284,86 107,01 −161,87 −459,14
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai 278,07 −321,26 15,22 −227,72 −131,17 −156,53 231,20 −837,95 −440,97
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26