Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 10 457,23 10 755,77 9 733,87 8 364,09 9 949,63 10 825,78 10 112,43 11 117,14 11 877,17
Debetas 10 045,06 9 759,17 8 819,18 7 639,56 8 991,95 9 789,67 9 360,14 11 266,11 11 896,03
Balansas 412,17 996,60 914,69 724,53 957,68 1 036,11 752,29 −148,97 −18,86
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 9 770,64 9 848,41 9 148,22 7 814,23 9 411,27 10 014,80 9 603,86 10 638,07 11 384,45
Debetas 9 033,79 8 899,04 8 138,80 6 784,85 8 147,04 8 720,74 8 596,96 10 233,58 10 978,52
Balansas 736,85 949,37 1 009,42 1 029,38 1 264,23 1 294,06 1 006,90 404,49 405,93
1.A.a. Prekės  
Balansas −579,88 −371,29 −210,71 −135,33 −13,43 −42,69 −290,62 −898,21 −793,26
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 6 655,13 6 705,44 6 310,13 5 410,69 6 696,20 7 118,43 6 812,90 7 488,29 8 186,17
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 647,11 6 706,45 6 286,83 5 409,02 6 687,53 7 113,06 6 798,84 7 468,56 8 169,33
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 8,02 −1,22 23,30 1,60 8,31 5,25 14,02 19,64 16,83
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −155,42 −163,90 −139,72 −129,00 −122,88 −132,88 −142,25 −140,25 −147,72
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 163,44 162,68 163,02 130,60 131,19 138,13 156,27 159,89 164,55
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,00 0,21 0,00 0,07 0,36 0,12 0,04 0,09 0,01
1.A.a.2. Importas (debetas) 7 235,01 7 076,73 6 520,84 5 546,02 6 709,63 7 161,12 7 103,52 8 386,50 8 979,43
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 7 234,13 7 075,59 6 520,01 5 545,65 6 706,48 7 155,94 7 101,70 8 383,56 8 974,04
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 0,88 1,14 0,83 0,37 3,15 5,18 1,82 2,94 5,39
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 3 115,51 3 142,97 2 838,09 2 403,54 2 715,07 2 896,37 2 790,96 3 149,78 3 198,28
Debetas 1 798,78 1 822,31 1 617,96 1 238,83 1 437,41 1 559,62 1 493,44 1 847,08 1 999,09
Balansas 1 316,73 1 320,66 1 220,13 1 164,71 1 277,66 1 336,75 1 297,52 1 302,70 1 199,19
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 89,66 84,52 96,21 81,61 84,12 84,01 96,11 96,08 90,66
Debetas 4,17 3,90 6,52 6,53 7,39 7,26 5,82 5,95 3,79
Balansas 85,49 80,62 89,69 75,08 76,73 76,75 90,29 90,13 86,87
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 96,96 92,96 95,43 48,91 57,57 61,12 54,23 77,55 71,57
Debetas 39,86 55,81 45,95 29,35 20,75 49,10 36,82 32,87 32,23
Balansas 57,10 37,15 49,48 19,56 36,82 12,02 17,41 44,68 39,34
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 787,65 1 872,08 1 707,31 1 543,96 1 712,10 1 862,79 1 703,50 1 889,24 1 875,10
Debetas 887,21 884,72 788,03 696,41 781,98 885,09 827,20 1 051,93 1 188,82
Balansas 900,44 987,36 919,28 847,55 930,12 977,70 876,30 837,31 686,28
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 104,20 103,39 103,37 100,73 104,48 111,02 105,99 108,22 108,92
Debetas 161,99 156,88 136,48 107,28 124,61 128,19 149,86 191,39 233,73
Balansas −57,79 −53,49 −33,11 −6,55 −20,13 −17,17 −43,87 −83,17 −124,81
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,00 0,00
Debetas 0,37 0,30 0,23 0,39 0,24 0,17 0,07 0,16 0,17
Balansas −0,23 −0,24
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 42,60 45,01 47,80 45,01 45,98 49,35 46,29 48,61 50,99
Debetas 133,93 132,72 114,46 85,01 104,84 107,55 130,31 160,33 200,25
Balansas −91,33 −87,71 −66,66 −40,00 −58,86 −58,20 −84,02 −111,72 −149,26
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 55,57 58,50
Debetas 27,69 23,86 21,79 21,88 19,53 20,47 19,48 30,90 33,31
Balansas 33,78 38,97
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 62,84 55,34 49,05 29,22 34,39 32,24 32,65 33,10 43,41
Debetas 79,16 62,32 45,76 29,91 27,16 22,79 26,30 29,06 47,37
Balansas −16,32 −6,98 3,29 −0,69 7,23 9,45 6,35 4,04 −3,96
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 36,08 28,63 26,51 13,79 18,01 15,54 16,60 14,90 21,68
Debetas 48,26 44,26 28,64 3,64 11,06 4,08 5,34 10,12 32,13
Balansas −12,18 −15,63 −2,13 10,15 6,95 11,46 11,26 4,78 −10,45
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,16 1,77 3,82 3,37 3,00 3,22 1,85 2,12 3,09
Debetas 5,27 7,04 8,19 8,71 8,83 10,83 11,47 11,49 11,67
Balansas −4,11 −5,27 −4,37 −5,34 −5,83 −7,61 −9,62 −9,37 −8,58
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 25,60 24,94 18,72 12,06 13,38 13,48 14,20 16,08 18,64
Debetas 25,63 11,02 8,93 17,56 7,27 7,88 9,49 7,45 3,57
Balansas −0,03 13,92 9,79 −5,50 6,11 5,60 4,71 8,63 15,07
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 609,52 1 697,90 1 542,69 1 400,94 1 558,55 1 702,33 1 548,24 1 734,25 1 712,99
Debetas 626,57 641,08 585,28 529,20 605,18 702,26 623,03 794,46 875,27
Balansas 982,95 1 056,82 957,41 871,74 953,37 1 000,07 925,21 939,79 837,72
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 15,70 17,85 3,88 0,57 1,54 1,65 1,12 3,00 2,45
Debetas 2,43 2,27 1,16 0,72 0,61 0,41 0,75 3,09 0,64
Balansas 13,27 15,58 2,72 −0,15 0,93 1,24 0,37 −0,09 1,81
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 1 039,99 1 093,26 1 025,61 923,32 1 043,42 1 130,92 1 003,83 1 113,83 1 074,29
Debetas 321,22 330,35 303,94 282,37 320,87 373,68 346,33 406,06 432,03
Balansas 718,77 762,91 721,67 640,95 722,55 757,24 657,50 707,77 642,26
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 553,83 586,79 513,20 477,05 513,59 569,76 543,29 617,42 636,25
Debetas 302,92 308,46 280,18 246,11 283,70 328,17 275,95 385,31 442,60
Balansas 250,91 278,33 233,02 230,94 229,89 241,59 267,34 232,11 193,65
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 101,85 123,51 89,52 83,77 93,73 97,59 84,21 95,45 83,84
Debetas 87,96 96,80 75,38 56,93 71,23 72,56 76,36 88,56 100,48
Balansas 13,89 26,71 14,14 26,84 22,50 25,03 7,85 6,89 −16,64
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 3,41 11,07 2,94 0,45 0,70 1,32 0,82 2,11 1,75
Debetas 0,73 0,31 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,13
Balansas 2,68 10,76 2,73 0,45 0,70 1,32 0,82 2,03 1,62
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 53,86 62,05 54,79 48,99 56,71 60,59 51,85 62,96 55,08
Debetas 48,86 52,41 45,98 39,59 46,65 44,51 51,05 62,56 76,15
Balansas 5,00 9,64 8,81 9,40 10,06 16,08 0,80 0,40 −21,07
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 44,58 50,39 31,79 34,33 36,32 35,68 31,54 30,38 27,01
Debetas 38,37 44,08 29,19 17,34 24,58 28,05 25,31 25,92 24,20
Balansas 6,21 6,31 2,60 16,99 11,74 7,63 6,23 4,46 2,81
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 1 171,95 1 207,96 1 102,33 999,21 1 121,91 1 231,02 1 115,24 1 264,60 1 232,23
Debetas 436,07 431,32 395,67 372,09 421,36 487,98 444,17 542,10 581,04
Balansas 735,88 776,64 706,66 627,12 700,55 743,04 671,07 722,50 651,19
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 12,29 6,78 0,94 0,12 0,84 0,33 0,30 0,89 0,70
Debetas 1,70 1,96 0,95 0,72 0,61 0,41 0,75 3,01 0,51
Balansas 10,59 4,82 −0,01 −0,60 0,23 −0,08 −0,45 −2,12 0,19
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 978,46 1 020,88 962,57 868,97 976,66 1 062,49 941,87 1 043,28 1 009,15
Debetas 259,84 265,88 248,91 235,74 264,41 318,17 290,11 330,69 338,44
Balansas 718,62 755,00 713,66 633,23 712,25 744,32 651,76 712,59 670,71
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 181,20 180,30 138,82 130,12 144,41 168,20 173,07 220,43 222,38
Debetas 174,53 163,48 145,81 135,63 156,34 169,40 153,31 208,40 242,09
Balansas 6,67 16,82 −6,99 −5,51 −11,93 −1,20 19,76 12,03 −19,71
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 335,72 366,43 350,84 317,96 342,91 373,72 348,79 374,20 396,92
Debetas 102,54 112,96 114,23 100,18 112,59 141,72 102,50 163,80 193,75
Balansas 233,18 253,47 236,61 217,78 230,32 232,00 246,29 210,40 203,17
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 7,67 10,33 8,25 5,36 10,05 7,84 10,11 7,59 10,06
Debetas 12,52 12,06 9,05 7,04 9,81 11,00 5,17 12,81 17,44
Balansas −4,85 −1,73 −0,80 −1,68 0,24 −3,16 4,94 −5,22 −7,38
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 328,05 356,10 342,59 312,60 332,86 365,88 338,68 366,61 386,86
Debetas 90,02 100,90 105,18 93,14 102,78 130,72 97,33 150,99 176,31
Balansas 238,03 255,20 237,41 219,46 230,08 235,16 241,35 215,62 210,55
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 11,09 15,45 12,20 13,07 14,68 17,20 16,62 13,67 9,78
Debetas 19,49 24,44 20,51 30,02 25,03 31,85 28,01 37,02 32,45
Balansas −8,40 −8,99 −8,31 −16,95 −10,35 −14,65 −11,39 −23,35 −22,67
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 417,27 267,19 252,84 43,89 153,42 56,64 41,88 113,95 140,11
Debetas 370,16 263,44 243,24 33,73 149,49 48,13 42,18 132,40 159,95
Balansas 47,11 3,75 9,60 10,16 3,93 8,51 −0,30 −18,45 −19,84
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 72,41 63,99 42,59 13,38 25,18 24,80 7,17 27,07 26,40
Debetas 43,29 46,00 44,17 7,17 17,57 19,91 8,42 12,06 14,84
Balansas 29,12 17,99 −1,58 6,21 7,61 4,89 −1,25 15,01 11,56
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 344,86 203,20 210,25 30,51 128,24 31,84 34,71 86,88 113,71
Debetas 326,87 217,44 199,07 26,56 131,92 28,22 33,76 120,34 145,11
Balansas 17,99 −14,24 11,18 3,95 −3,68 3,62 0,95 −33,46 −31,40
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 97,78 117,48 90,31 81,81 93,86 104,05 99,62 128,18 130,27
Debetas 19,19 23,45 21,27 18,48 13,10 16,06 8,51 10,43 16,82
Balansas 78,59 94,03 69,04 63,33 80,76 87,99 91,11 117,75 113,45
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 1,64 2,35 0,88 0,14 0,13 0,30 0,25 0,38 0,43
Debetas 9,85 21,24 12,69 8,32 8,77 9,48 26,69 14,20 10,16
Balansas −8,21 −18,89 −11,81 −8,18 −8,64 −9,18 −26,44 −13,82 −9,73
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 37,58 44,65 46,02 50,33 42,74 52,02 80,09 80,39 92,99
Debetas 35,23 26,54 23,21 29,90 32,66 26,24 40,72 60,99 47,73
Balansas 2,35 18,11 22,81 20,43 10,08 25,78 39,37 19,40 45,26
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 7,34 40,12 2,40 1,01 1,64 2,29 1,41 2,71 2,01
Debetas 17,30 19,46 15,93 13,95 16,53 21,54 16,57 16,56 19,29
Balansas −9,96 20,66 −13,53 −12,94 −14,89 −19,25 −15,16 −13,85 −17,28
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 163,91 201,53 226,98 244,39 220,04 260,71 288,55 312,78 306,55
Debetas 88,93 113,19 110,89 106,82 97,12 115,40 138,50 142,75 128,28
Balansas 74,98 88,34 116,09 137,57 122,92 145,31 150,05 170,03 178,27
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 381,54 389,50 297,15 294,02 326,87 389,95 396,08 415,17 458,48
Debetas 292,58 379,93 320,87 270,46 280,08 351,46 323,51 347,07 361,49
Balansas 88,96 9,57 −23,72 23,56 46,79 38,49 72,57 68,10 96,99
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 16,81 17,61 10,53 4,56 11,82 11,98 17,41 18,32 18,51
Debetas 11,27 13,23 10,65 8,43 11,63 12,76 11,47 11,50 14,05
Balansas 5,54 4,38 −0,12 −3,87 0,19 −0,78 5,94 6,82 4,46
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 17,37 12,98 12,03 8,91 10,76 10,51 11,83 15,03 11,60
Debetas 23,03 17,40 18,71 16,45 17,91 17,10 15,45 20,43 16,48
Balansas −5,66 −4,42 −6,68 −7,54 −7,15 −6,59 −3,62 −5,40 −4,88
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 232,31 432,54 220,49 230,87 236,93 456,77 205,19 178,36 147,36
Debetas 785,94 644,47 435,30 658,17 697,81 785,39 504,01 804,00 737,16
Balansas −553,63 −211,93 −214,81 −427,30 −460,88 −328,62 −298,82 −625,64 −589,80
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 12,73 11,20 8,32 7,34 7,84 7,70 8,52 10,14 11,16
Debetas 43,58 25,35 26,64 18,80 21,79 20,43 22,46 27,96 32,66
Balansas −30,85 −14,15 −18,32 −11,46 −13,95 −12,73 −13,94 −17,82 −21,50
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 103,79 111,45 103,26 151,46 104,22 124,38 88,09 134,51 100,35
Debetas 711,78 588,16 378,14 601,47 644,51 731,38 447,09 732,09 665,63
Balansas −607,99 −476,71 −274,88 −450,01 −540,29 −607,00 −359,00 −597,58 −565,28
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 52,41 57,06 53,29 102,91 61,34 78,35 51,69 91,19 59,44
Debetas 586,69 466,34 274,69 503,00 555,85 638,20 368,35 655,17 596,94
Balansas −534,28 −409,28 −221,40 −400,09 −494,51 −559,85 −316,66 −563,98 −537,50
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 44,06 48,54 45,27 94,81 53,19 70,81 43,45 83,65 51,74
Debetas 551,97 430,24 242,49 471,65 523,75 605,46 336,36 623,56 567,35
Balansas −507,91 −381,70 −197,22 −376,84 −470,56 −534,65 −292,91 −539,91 −515,61
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 21,37 3,03 15,04 22,83 17,08 9,87 4,44 18,77 4,15
Debetas 113,36 79,62 41,47 463,36 40,08 80,32 88,20 557,05 40,84
Balansas −91,99 −76,59 −26,43 −440,53 −23,00 −70,45 −83,76 −538,28 −36,69
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 22,69 45,51 30,23 71,98 36,11 60,94 39,01 64,88 47,59
Debetas 438,61 350,62 201,02 8,29 483,67 525,14 248,16 66,51 526,51
Balansas −415,92 −305,11 −170,79 63,69 −447,56 −464,20 −209,15 −1,63 −478,92
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 8,35 8,52 8,02 8,10 8,15 7,54 8,24 7,54 7,70
Debetas 34,72 36,10 32,20 31,35 32,10 32,74 31,99 31,61 29,59
Balansas −26,37 −27,58 −24,18 −23,25 −23,95 −25,20 −23,75 −24,07 −21,89
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 30,62 26,07 25,35 32,13 26,89 25,45 24,76 26,84 25,17
Debetas 110,41 108,86 90,70 88,48 80,05 79,17 71,12 70,15 63,39
Balansas −79,79 −82,79 −65,35 −56,35 −53,16 −53,72 −46,36 −43,31 −38,22
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 11,55 6,55 6,07 12,42 7,23 5,89 5,02 7,21 6,18
Debetas 2,40 1,38 1,37 7,46 1,68 1,12 1,65 11,28 1,41
Balansas 9,15 5,17 4,70 4,96 5,55 4,77 3,37 −4,07 4,77
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 1,99 2,09 2,89 8,10 4,13 3,14 1,74 4,46 3,50
Debetas 0,00 0,04 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 9,22 0,00
Balansas 1,99 2,05 2,89 2,70 4,13 3,14 1,74 −4,76 3,50
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 9,56 4,46 3,18 4,32 3,10 2,75 3,28 2,75 2,68
Debetas 2,40 1,34 1,37 2,06 1,68 1,12 1,65 2,06 1,41
Balansas 7,16 3,12 1,81 2,26 1,42 1,63 1,63 0,69 1,27
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 19,07 19,52 19,28 19,71 19,66 19,56 19,74 19,63 18,99
Debetas 108,01 107,48 89,33 81,02 78,37 78,05 69,47 58,87 61,98
Balansas −88,94 −87,96 −70,05 −61,31 −58,71 −58,49 −49,73 −39,24 −42,99
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07 0,07 0,06 0,04 0,01
Debetas 0,05 0,04 0,01 - 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05
Balansas −0,05 −0,04 0,00 0,03 0,06 0,06 0,05 −0,01 −0,04
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 19,07 19,52 19,27 19,68 19,59 19,49 19,68 19,59 18,98
Debetas 107,96 107,44 89,32 81,02 78,36 78,04 69,46 58,82 61,93
Balansas −88,89 −87,92 −70,05 −61,34 −58,77 −58,55 −49,78 −39,23 −42,95
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 5,13 14,20 12,83 5,19 4,24 12,33 4,75 5,93 6,28
Debetas 14,68 12,96 12,75 9,99 8,61 14,01 7,62 6,77 5,30
Balansas −9,55 1,24 0,08 −4,80 −4,37 −1,68 −2,87 −0,84 0,98
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 15,63 14,12 11,79 11,23 11,75 8,25 6,89 10,55 9,46
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 115,79 309,89 108,91 72,07 124,87 324,69 108,58 33,71 35,85
Debetas 30,58 30,96 30,52 37,90 31,51 33,58 34,46 43,95 38,87
Balansas 85,21 278,93 78,39 34,17 93,36 291,11 74,12 −10,24 −3,02
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 454,28 474,82 365,16 318,99 301,43 354,21 303,38 300,71 345,36
Debetas 225,33 215,66 245,08 196,54 147,10 283,54 259,17 228,53 180,35
Balansas 228,95 259,16 120,08 122,45 154,33 70,67 44,21 72,18 165,01
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 133,29 127,97 107,70 145,19 116,59 125,06 106,83 107,74 125,42
Debetas 100,19 69,24 135,97 126,49 70,65 142,15 174,73 126,96 101,73
Balansas 33,10 58,73 −28,27 18,70 45,94 −17,09 −67,90 −19,22 23,69
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 320,99 346,85 257,46 173,80 184,84 229,15 196,55 192,97 219,94
Debetas 125,14 146,42 109,11 70,05 76,45 141,39 84,44 101,57 78,62
Balansas 195,85 200,43 148,35 103,75 108,39 87,76 112,11 91,40 141,32
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 284,02 281,04 219,58 137,77 152,95 152,84 148,60 148,77 155,28
Debetas 101,01 103,98 80,75 44,93 53,02 54,92 54,31 55,81 55,72
Balansas 183,01 177,06 138,83 92,84 99,93 97,92 94,29 92,96 99,56
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 36,97 65,81 37,88 36,03 31,89 76,31 47,95 44,20 64,66
Debetas 24,13 42,44 28,36 25,12 23,43 86,47 30,13 45,76 22,90
Balansas 12,84 23,37 9,52 10,91 8,46 −10,16 17,82 −1,56 41,76
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25 166,09
Debetas 3,25 2,27 3,38 1,00 3,51 2,49 3,00 0,01 0,01
Balansas 195,23 325,55 131,15 222,54 220,78 281,97 154,02 177,24 166,08
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25 166,09
Debetas 3,25 2,27 3,38 1,00 3,51 2,49 3,00 0,01 0,01
Balansas 195,23 325,55 131,15 222,54 220,78 281,97 154,02 177,24 166,08
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 198,48 327,82 134,50 223,54 224,29 284,46 157,02 177,25 166,09
Debetas 3,23 2,27 3,37 1,00 3,50 2,48 2,98 - -
Balansas 195,25 325,55 131,13 222,54 220,79 281,98 154,04 177,25 166,09
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - 0,03 - - - - - -
Debetas 0,02 - 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
Balansas −0,02 - 0,02 0,00 −0,01 −0,01 −0,02 −0,01 −0,01
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 10 655,71 11 083,59 9 868,40 8 587,63 10 173,92 11 110,24 10 269,45 11 294,39 12 043,26
Debetas 10 048,31 9 761,44 8 822,56 7 640,56 8 995,46 9 792,16 9 363,14 11 266,12 11 896,04
Balansas 607,40 1 322,15 1 045,84 947,07 1 178,46 1 318,08 906,31 28,27 147,22
3. Finansinė sąskaita 360,25 1 343,01 740,16 927,26 790,90 1 336,15 517,47 291,51 708,09
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas −313,67 1 024,50 −1 051,21 6 462,59 3 099,97 2 190,87 173,35 2 400,72 978,73
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai −673,92 −318,51 −1 791,37 5 535,33 2 309,07 854,72 −344,12 2 109,21 270,64
3.1. Tiesioginės investicijos −380,28 −238,37 −104,03 51,98 −494,03 4,98 −247,64 67,81 −97,00
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 150,16 −80,24 236,17 2 561,10 −169,46 810,16 −208,63 159,79 401,00
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 4,47 −206,71 141,41 2 644,40 −362,99 75,46 123,15 77,28 63,42
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −18,22 −252,22 111,18 2 572,42 −399,10 14,52 84,14 12,40 15,83
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −18,22 −252,22 111,18 2 572,42 −399,10 14,52 84,14 12,40 15,83
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 - - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 22,69 45,51 30,23 71,98 36,11 60,94 39,01 64,88 47,59
3.1.1.2. Skolos priemonės 145,69 126,47 94,76 −83,30 193,53 734,70 −331,78 82,51 337,58
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −13,42 −1,75 −11,19 126,88 −8,75 −27,80 −66,91 143,60 −1,31
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 25,19 −53,31 53,66 −52,47 18,73 105,39 −27,19 −68,38 37,76
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 133,92 181,53 52,29 −157,71 183,55 657,11 −237,68 7,29 301,13
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 530,44 158,13 340,20 2 509,12 324,57 805,18 39,01 91,98 498,00
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 346,32 222,85 311,19 2 309,08 386,42 507,41 187,67 173,69 477,05
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −92,29 −127,77 110,17 2 300,79 −97,25 −17,73 −60,49 107,18 −49,46
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −92,29 −127,77 110,17 2 300,77 −97,25 −17,73 −60,49 107,18 −49,46
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,00 - - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 438,61 350,62 201,02 8,29 483,67 525,14 248,16 66,51 526,51
3.1.2.2. Skolos priemonės 184,12 −64,72 29,01 200,04 −61,85 297,77 −148,66 −81,71 20,95
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 88,46 −239,43 27,84 46,89 5,78 −116,91 286,31 −7,13 36,95
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −25,25 −20,40 −9,35 137,99 16,38 −3,24 −6,51 −116,04 18,36
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 120,91 195,11 10,52 15,16 −84,01 417,92 −428,46 41,46 −34,36
3.2. Portfelinės investicijos −128,37 −829,05 1 027,20 −972,93 −1 207,71 −609,06 −144,44 1 076,52 −504,64
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −181,69 −811,47 −359,42 353,93 −19,61 −295,50 −1 464,08 1 094,44 69,89
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 28,21 61,30 −257,51 367,71 107,98 140,58 −6,97 207,22 190,92
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 0,09 8,82 −5,35 60,38 49,17 12,13 47,23 38,95 50,44
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −0,05 −0,11 −0,07 −0,10 0,05 −0,09 −3,65 −0,01 0,01
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 0,14 8,93 −5,28 60,48 49,12 12,22 50,88 38,96 50,43
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,60 5,42 −18,43 8,89 −3,15 11,85 5,98 16,50 8,69
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,46 3,51 13,15 51,59 52,27 0,37 44,90 22,46 41,74
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 28,12 52,48 −252,16 307,33 58,81 128,45 −54,20 168,27 140,48
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −153,60 −7,57 −258,61 115,31 −55,53 −5,90 −150,19 −60,28 −24,70
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ - - 0,04 0,00 −0,05 0,01 −0,01 0,00 -
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - 0,80 1,54 0,89 1,28 2,03
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 181,72 60,05 6,41 192,02 113,59 132,80 95,11 227,27 163,15
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 173,39 55,18 33,99 148,47 83,36 124,56 31,68 161,63 75,87
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 8,33 4,87 −27,58 43,55 30,23 8,24 63,43 65,64 87,28
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −209,90 −872,77 −101,91 −13,78 −127,59 −436,08 −1 457,11 887,22 −121,03
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai −13,95 −16,20 3,36 0,23 −2,48 0,57 −1,35 −2,46 5,56
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas −25,03 - - - - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 −10,20 - - - - - - -
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 11,08 −6,00 3,36 0,23 −2,48 0,57 −1,35 −2,46 5,56
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 11,06 −4,92 −0,45 −1,94 −3,15 −0,37 3,70 0,00 5,57
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,02 −1,08 3,81 2,17 0,67 0,94 −5,05 −2,46 −0,01
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai −195,95 −856,57 −105,27 −14,01 −125,11 −436,65 −1 455,76 889,68 −126,59
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −155,64 −891,00 −135,37 −183,69 −195,29 −515,01 −1 433,58 −111,40 −135,06
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −10,06 13,85 15,61 91,40 −49,03 22,60 −11,50 980,91 3,79
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 1,12 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 1,41 0,00
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −30,25 19,46 14,49 78,28 118,83 55,76 −10,68 18,76 4,68
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −22,17 31,93 18,64 77,57 7,48 47,13 −5,90 28,70 13,50
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −8,08 −12,47 −4,15 0,71 111,35 8,63 −4,78 −9,94 −8,82
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 188,10 313,56 −1 319,64 17,92 574,53
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −37,93 13,08 5,86 8,12 −4,58 352,75 −13,51 −7,33 −2,87
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −4,73 8,58 −2,24 1,22 0,52 340,14 −33,05 −10,60 −6,36
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ −2,89 11,07 −0,33 −0,57 0,62 2,03 −10,09 2,48 3,49
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −1,84 −2,49 −1,91 1,79 −0,10 338,11 −22,96 −13,08 −9,85
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,33 0,06 −1,45 0,21 1,03 0,04 0,20 0,20 0,05
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −2,17 −2,55 −0,46 1,58 −1,13 338,07 −23,16 −13,28 −9,90
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61 19,54 3,27 3,49
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61 19,54 3,27 3,49
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10 12,61 19,54 3,27 3,49
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −15,39 4,50 −1 392,48 1 318,74 1 192,68 −39,19 −1 306,13 25,25 577,40
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30 0,25 23,25 1,80 2,10
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30 0,25 23,25 1,80 2,10
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 −0,79 - - - 0,15 0,00 0,00 0,00
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 −0,11 −1,29 - 0,30 0,10 23,25 1,80 2,10
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai −15,39 5,40 −1 391,19 1 318,74 1 192,38 −39,44 −1 329,38 23,45 575,30
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,10 0,00 0,02 0,04 −0,01 0,03 0,00 0,01 0,00
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −27,71 −19,93 −1 415,61 1 035,29 1 228,59 −41,51 −1 330,36 −227,31 575,88
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 12,22 25,33 24,40 283,41 −36,20 2,04 0,98 250,75 −0,58
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,07 −0,09 0,04 0,55 −1,42 −0,09 0,00 −0,40 0,31
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 12,15 25,42 24,36 282,86 −34,78 2,13 0,98 251,15 −0,89
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −7,78 12,80 −43,05 26,26 −1,01 4,00 −43,05 1,65 3,95
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −71,72 −37,91 −82,99 −34,33 −37,97 −24,95 −69,96 −34,39 −23,35
3.3.1.1. Lietuvos bankas −28,44 −35,17 −40,33 −32,53 −26,82 −23,07 −37,42 −32,15 −15,39
3.3.1.2. Kitos PFĮ −15,64 −2,74 −1,22 −1,80 −1,39 −1,88 −0,99 −2,24 −1,13
3.3.1.3. Valdžios sektorius −25,60 - −34,08 - −9,03 - −27,89 - −3,80
3.3.1.4. Kiti sektoriai −2,04 - −7,36 - −0,73 - −3,66 - −3,03
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −2,04 - −7,36 - −0,73 - −3,66 - −3,03
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −63,94 −50,71 −39,94 −60,59 −36,96 −28,95 −26,91 −36,04 −27,30
3.3.2.1. Lietuvos bankas −49,56 −42,74 −36,26 −58,49 −33,64 −22,90 −21,49 −25,55 −24,43
3.3.2.2. Kitos PFĮ −14,38 −3,12 −2,30 −2,04 −3,32 −3,97 −2,13 −3,56 −2,84
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - −4,85 −1,38 −0,06 - −2,08 −3,29 −6,93 −0,03
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - −4,85 −1,38 −0,06 - −2,08 −3,29 −6,93 −0,03
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos 1 217,29 2 427,51 −241,04 2 274,39 2 323,27 2 135,12 676,90 −976,85 792,85
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 66,25 1 933,29 −985,99 3 973,74 3 119,67 1 871,10 1 613,41 1 022,46 −9,04
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės −0,05 0,01 0,03 0,18 1,75 −0,17 −0,02 1,58 0,25
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai −28,93 761,18 −520,35 4 628,77 3 355,03 −162,25 3 371,45 1 002,97 −190,48
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas −94,47 696,03 −822,97 3 733,34 1 841,74 959,94 3 186,28 730,57 −259,95
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 94,30 −142,45 297,84 758,32 1 455,47 −1 134,68 219,51 278,91 −27,20
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - 200,00 −50,00 50,00 - −72,49 −39,90 14,45 12,06
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai −28,76 7,60 54,78 87,11 57,82 84,98 5,56 −20,96 84,61
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,59 −2,58 6,42 5,93 6,59 24,29 44,37 0,07 49,81
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −29,35 10,18 48,36 81,18 51,23 60,69 −38,81 −21,03 34,80
3.4.1.3. Paskolos −29,60 625,32 −46,31 −104,44 −139,64 1 559,80 −1 816,49 113,94 125,76
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 22,71 319,14 −8,60 −59,05 −103,25 1 417,76 −1 785,70 149,23 147,81
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės −6,90 −22,35 −48,41 −32,07 −9,83 1 753,17 −1 769,53 7,01 −10,65
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 29,61 341,49 39,81 −26,98 −93,42 −335,41 −16,17 142,22 158,46
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius −26,65 304,95 −44,37 −43,28 −38,86 140,55 −26,16 −35,16 −18,79
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės −26,65 304,95 −44,37 −43,28 −38,86 140,55 −26,16 −35,16 −18,79
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −25,66 1,23 6,66 −2,11 2,47 1,49 −4,63 −0,13 −3,26
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės −0,54 −0,31 2,33 −1,00 0,63 0,91 −2,81 0,32 −1,60
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −25,12 1,54 4,33 −1,11 1,84 0,58 −1,82 −0,45 −1,66
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −18,66 1,02 0,01 1,39 −0,18 0,75 −0,14 −0,01 0,00
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės −0,35 −0,14 −0,02 0,00 0,07 1,00 0,00 0,00 -
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −18,31 1,16 0,03 1,39 −0,25 −0,25 −0,14 −0,01 0,00
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −7,00 0,21 6,65 −3,50 2,65 0,74 −4,49 −0,12 −3,26
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės −0,19 −0,17 2,35 −1,00 0,56 −0,09 −2,81 0,32 −1,60
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės −6,81 0,38 4,30 −2,50 2,09 0,83 −1,68 −0,44 −1,66
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 2,97 −5,68 12,54 −0,50 −5,96 −1,75 6,47 3,66 3,36
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 2,97 −5,68 12,54 −0,50 −5,96 −1,75 6,47 3,66 3,36
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,97 −5,68 12,54 −0,50 −5,96 −1,75 6,47 3,66 3,36
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 124,29 −143,52 −179,08 −103,26 177,90 −144,94 314,01 165,73 260,15
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ 0,80 −0,10 −2,67 −0,21 −0,92 −0,87 4,88 −1,91 −1,30
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 0,40 −0,91 0,14 −0,25 0,62 −0,88 0,63 −0,29 0,24
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 123,09 −142,51 −176,55 −102,80 178,20 −143,19 308,50 167,93 261,21
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,82 0,47 −2,16 2,59 −0,83 12,94 6,18 10,77 −12,96
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 124,91 −142,98 −174,39 −105,39 179,03 −156,13 302,32 157,16 274,17
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos −2,43 695,98 −252,82 −447,01 −269,41 620,41 −262,01 −265,42 −208,08
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - 8,74 −8,74 - - 7,29 −7,29 - -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 9,78 −21,93 28,22 −34,22 −1,31 0,75 −4,28 2,85 −3,82
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius −13,20 709,52 −274,82 −413,40 −268,50 612,40 −252,90 −269,80 −203,30
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 0,99 −0,35 2,52 0,61 0,40 −0,03 2,46 1,53 −0,96
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,99 −0,35 2,52 0,61 0,40 −0,03
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −1 151,04 −494,22 −744,95 1 699,35 796,40 −264,02 936,51 1 999,31 −801,89
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai −1 190,65 −528,97 −631,85 417,79 666,21 −816,55 498,56 1 163,35 −1 791,06
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −982,24 −876,22 −339,95 328,04 −113,96 −133,02 905,03 1 004,11 −1 740,87
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ −208,41 316,68 −291,90 49,47 780,17 −613,16 −406,47 183,95 −50,19
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius - 30,57 - 40,28 - −70,37 - −24,71 -
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 29,93 239,30 −31,50 1 314,39 66,51 255,34 307,25 483,71 117,41
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09 279,61 301,07 457,52 −10,40
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09 279,61 301,07 457,52 −10,40
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 49,53 −36,10 −2,47 41,26 83,60 −24,27 6,18 26,19 127,81
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės −5,83 −1,41 −0,80 −0,15 3,74 −1,13 −1,08 3,19 99,41
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 55,36 −34,69 −1,67 41,41 79,86 −23,14 7,26 23,00 28,40
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 20,77 −29,84 −12,95 −11,86 −3,25 −38,18 23,05 23,00 108,12
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,12 0,55 −0,58 −1,88 −0,81 −1,90 −1,45 3,52 99,86
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 20,65 −30,39 −12,37 −9,98 −2,44 −36,28 24,50 19,48 8,26
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 28,76 −6,26 10,48 53,12 86,85 13,91 −16,87 3,19 19,69
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −5,95 −1,96 −0,22 1,73 4,55 0,77 0,37 −0,33 −0,45
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 34,71 −4,30 10,70 51,39 82,30 13,14 −17,24 3,52 20,14
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −1,63 0,68 4,17 −1,46 2,73 2,17 11,16 −4,06 −0,15
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −1,63 0,68 4,17 −1,46 2,73 2,17 11,16 −4,06 −0,15
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,63 0,68 4,17 −1,46 2,73 2,17 11,16 −4,06 −0,15
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 3,50 −191,79 25,87 −210,50 82,01 168,32 59,79 281,52 73,61
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ 0,92 1,85 −4,32 0,00 0,14 −0,84 −0,31 0,21 1,32
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −0,95 −0,86 2,52 1,00 0,06 1,74 3,22 0,99 0,29
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 3,53 −192,78 27,67 −211,50 81,81 167,42 56,88 280,32 72,00
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,88 −4,28 1,14 6,31 0,49 27,72 19,99 12,88 −45,37
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,65 −188,50 26,53 −217,81 81,32 139,70 36,89 267,44 117,37
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 7,81 −13,44 −111,64 179,13 −21,06 126,70 59,75 74,79 286,08
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - 56,66 −56,66 - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ 9,52 −5,63 −2,88 52,48 −9,85 −17,81 104,51 −10,05 −7,25
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius −2,89 −8,85 −107,88 125,13 −11,56 88,40 7,87 85,36 291,29
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 1,18 1,04 −0,88 1,52 0,35 −0,55 4,03 −0,52 2,04
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,05 - -
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,18 0,99 1,52 2,04
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės --- --- --- --- --- --- --- --- 512,22
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38 −198,89 275,70 122,38 512,93
3.5.1. Piniginis auksas - - −0,01 - - - 0,30 - -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,08 0,09 0,09 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 512,23
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF 12,29 9,94 - 28,92 - 18,93 - 13,02 10,85
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas −352,98 −39,91 101,00 −481,40 170,37 −217,84 275,38 109,35 −10,15
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai −383,35 908,95 −915,57 −784,21 137,88 161,02 84,34 −251,55 81,68
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui −385,75 903,67 −925,43 −767,73 146,38 147,44 64,01 −259,62 58,79
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 2,40 5,28 9,86 −16,48 −8,50 13,58 20,33 8,07 22,89
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 30,37 −948,86 1 016,57 302,81 32,49 −378,86 191,04 360,90 −91,83
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,36 80,28 −4,35 302,16 −54,67
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - 0,10 - - 33,97 41,85
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,26 80,28 −4,35 268,19 −96,52
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −10,65 21,22 284,86 107,01 −161,87 −459,14 195,39 58,74 −37,16
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −247,15 20,86 −305,68 −19,81 −387,56 18,07 −388,84 263,24 560,87
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26