Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 9 208,20 8 320,49 9 009,75 9 587,75 10 034,63 9 320,14 10 041,28 10 377,35 10 913,65
Debetas 8 749,57 8 530,01 9 187,50 9 509,50 9 594,17 9 060,43 9 938,62 9 918,75 9 668,80
Balansas 458,63 −209,52 −177,75 78,25 440,46 259,71 102,66 458,60 1 244,85
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 8 387,53 7 717,08 8 407,31 8 950,90 9 154,04 8 750,96 9 434,81 9 795,42 9 839,06
Debetas 7 950,80 7 698,75 8 270,28 8 539,71 8 841,56 8 273,57 8 972,99 9 007,37 8 856,33
Balansas 436,73 18,33 137,03 411,19 312,48 477,39 461,82 788,05 982,73
1.A.a. Prekės  
Balansas −356,41 −718,48 −790,53 −591,10 −680,72 −540,11 −780,96 −533,39 −313,31
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 6 155,43 5 662,14 5 964,72 6 334,11 6 590,65 6 212,84 6 416,23 6 669,15 6 717,03
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 141,16 5 653,87 5 959,48 6 322,31 6 616,59 6 226,44 6 422,96 6 659,69 6 709,09
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 14,18 8,25 4,95 11,80 −26,17 −13,62 −6,78 9,46 7,73
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −152,31 −129,94 −144,68 −123,44 −187,02 −149,18 −162,19 −153,22 −152,34
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 166,49 138,19 149,63 135,24 160,85 135,56 155,41 162,68 160,07
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,09 0,02 0,29 0,00 0,23 0,02 0,05 0,00 0,21
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 511,84 6 380,62 6 755,25 6 925,21 7 271,37 6 752,95 7 197,19 7 202,54 7 030,34
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 509,08 6 380,05 6 754,05 6 923,80 7 270,06 6 750,74 7 196,15 7 201,66 7 029,20
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 2,76 0,57 1,20 1,41 1,31 2,21 1,04 0,88 1,14
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 2 232,10 2 054,94 2 442,59 2 616,79 2 563,39 2 538,12 3 018,58 3 126,27 3 122,03
Debetas 1 438,96 1 318,13 1 515,03 1 614,50 1 570,19 1 520,62 1 775,80 1 804,83 1 825,99
Balansas 793,14 736,81 927,56 1 002,29 993,20 1 017,50 1 242,78 1 321,44 1 296,04
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 78,54 60,10 68,56 67,95 70,84 88,31 86,72 90,05 84,11
Debetas 3,33 1,70 2,04 1,49 2,62 2,71 2,63 4,17 3,90
Balansas 75,21 58,40 66,52 66,46 68,22 85,60 84,09 85,88 80,21
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 66,92 55,57 70,30 69,61 101,97 77,03 94,71 94,47 88,79
Debetas 32,01 34,39 35,81 25,10 23,46 42,59 51,90 39,84 52,15
Balansas 34,91 21,18 34,49 44,51 78,51 34,44 42,81 54,63 36,64
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 358,36 1 250,72 1 433,10 1 578,10 1 546,81 1 563,49 1 766,37 1 850,09 1 848,11
Debetas 754,92 664,83 752,32 819,90 834,78 799,14 886,98 939,92 916,14
Balansas 603,44 585,89 680,78 758,20 712,03 764,35 879,39 910,17 931,97
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 70,80 93,19 107,11 101,62 101,52 100,58 103,39 104,20 103,39
Debetas 135,67 131,22 143,66 164,42 157,45 148,20 171,74 162,18 158,64
Balansas −64,87 −38,03 −36,55 −62,80 −55,93 −47,62 −68,35 −57,98 −55,25
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas
Debetas 0,33 0,26 0,30 0,52 0,33 0,23 0,42 0,37 0,30
Balansas
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 33,83 33,61 33,55 32,56 33,28 37,92 36,14 42,60 45,01
Debetas 110,68 109,78 116,11 131,62 129,92 120,19 143,50 134,12 134,48
Balansas −76,85 −76,17 −82,56 −99,06 −96,64 −82,27 −107,36 −91,52 −89,47
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas
Debetas 24,66 21,18 27,25 32,28 27,20 27,78 27,82 27,69 23,86
Balansas
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 68,25 61,36 90,45 121,13 64,64 46,35 56,31 123,18 54,16
Debetas 76,10 62,35 80,43 91,32 79,54 56,78 70,59 123,93 96,37
Balansas −7,85 −0,99 10,02 29,81 −14,90 −10,43 −14,28 −0,75 −42,21
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 42,30 35,70 64,33 91,71 37,22 12,84 31,17 36,08 27,56
Debetas 44,79 34,10 43,74 52,92 42,95 31,87 47,08 48,26 44,26
Balansas −2,49 1,60 20,59 38,79 −5,73 −19,03 −15,91 −12,18 −16,70
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,40 1,12 1,10 1,05 1,28 0,99 0,82 1,16 1,78
Debetas 5,57 4,97 5,11 4,89 6,23 5,13 6,52 5,66 7,47
Balansas −4,17 −3,85 −4,01 −3,84 −4,95 −4,14 −5,70 −4,50 −5,69
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 24,55 24,54 25,02 28,37 26,14 32,52 24,32 85,94 24,82
Debetas 25,74 23,28 31,58 33,51 30,36 19,78 16,99 70,01 44,64
Balansas −1,19 1,26 −6,56 −5,14 −4,22 12,74 7,33 15,93 −19,82
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 209,67 1 090,32 1 226,09 1 346,53 1 367,66 1 407,89 1 595,25 1 611,62 1 675,11
Debetas 524,11 459,01 510,27 544,63 575,89 576,36 624,78 634,32 636,69
Balansas 685,56 631,31 715,82 801,90 791,77 831,53 970,47 977,30 1 038,42
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 5,28 4,39 7,25 7,54 5,88 3,92 10,02 15,70 10,19
Debetas 1,29 1,23 1,67 2,00 1,71 0,72 1,32 2,43 2,69
Balansas 3,99 3,16 5,58 5,54 4,17 3,20 8,70 13,27 7,50
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 715,67 675,17 757,18 800,65 846,67 901,33 970,39 1 039,99 1 085,90
Debetas 224,15 198,93 206,44 222,64 246,59 281,70 296,38 331,26 328,73
Balansas 491,52 476,24 550,74 578,01 600,08 619,63 674,01 708,73 757,17
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 488,72 410,76 461,66 538,34 515,11 502,64 614,84 555,93 579,02
Debetas 298,67 258,85 302,16 319,99 327,59 293,94 327,08 300,63 305,27
Balansas 190,05 151,91 159,50 218,35 187,52 208,70 287,76 255,30 273,75
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 93,20 82,69 93,16 93,87 97,50 101,34 103,17 103,95 109,21
Debetas 88,26 75,21 73,74 84,19 97,53 86,13 82,20 87,21 94,90
Balansas 4,94 7,48 19,42 9,68 −0,03 15,21 20,97 16,74 14,31
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 2,71 2,06 4,27 3,24 2,69 2,48 2,48 3,41 3,41
Debetas 0,28 0,23 0,25 0,36 0,29 0,28 0,28 0,73 0,73
Balansas 2,43 1,83 4,02 2,88 2,40 2,20 2,20 2,68 2,68
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 57,45 53,80 54,31 54,59 60,87 55,73 55,74 53,86 60,01
Debetas 51,68 46,27 42,26 49,21 59,62 54,16 48,11 50,40 51,82
Balansas 5,77 7,53 12,05 5,38 1,25 1,57 7,63 3,46 8,19
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 33,04 26,83 34,58 36,04 33,94 43,13 44,95 46,68 45,79
Debetas 36,30 28,71 31,23 34,62 37,62 31,69 33,81 36,08 42,35
Balansas −3,26 −1,88 3,35 1,42 −3,68 11,44 11,14 10,60 3,44
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 816,05 755,60 857,08 914,73 959,58 1 005,41 1 109,92 1 171,95 1 200,06
Debetas 344,14 300,25 340,93 358,80 372,34 395,68 434,30 444,70 430,07
Balansas 471,91 455,35 516,15 555,93 587,24 609,73 675,62 727,25 769,99
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 2,57 2,33 2,98 4,30 3,19 1,44 7,54 12,29 6,78
Debetas 1,01 1,00 1,42 1,64 1,42 0,44 1,04 1,70 1,96
Balansas 1,56 1,33 1,56 2,66 1,77 1,00 6,50 10,59 4,82
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 647,93 609,89 689,99 734,18 774,00 836,05 905,59 978,46 1 015,56
Debetas 161,56 140,41 154,19 160,12 173,46 220,76 234,70 268,47 264,99
Balansas 486,37 469,48 535,80 574,06 600,54 615,29 670,89 709,99 750,57
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 165,55 143,38 164,11 176,25 182,39 167,92 196,79 181,20 177,72
Debetas 181,57 158,84 185,32 197,04 197,46 174,48 198,56 174,53 163,12
Balansas −16,02 −15,46 −21,21 −20,79 −15,07 −6,56 −1,77 6,67 14,60
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 300,42 252,03 275,85 337,93 310,58 301,14 382,16 335,72 365,84
Debetas 91,71 83,55 95,60 101,64 106,02 94,55 108,28 102,41 111,72
Balansas 208,71 168,48 180,25 236,29 204,56 206,59 273,88 233,31 254,12
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 10,29 11,48 12,88 11,88 11,80 9,55 9,06 7,67 10,33
Debetas 10,91 12,25 9,99 13,31 13,51 6,78 13,57 12,39 11,92
Balansas −0,62 −0,77 2,89 −1,43 −1,71 2,77 −4,51 −4,72 −1,59
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 290,13 240,55 262,97 326,05 298,78 291,59 373,10 328,05 355,51
Debetas 80,80 71,30 85,61 88,33 92,51 87,77 94,71 90,02 99,80
Balansas 209,33 169,25 177,36 237,72 206,27 203,82 278,39 238,03 255,71
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 9,64 5,85 9,45 8,82 12,99 8,67 11,42 11,09 15,45
Debetas 19,04 12,25 17,96 19,53 21,90 17,80 19,87 19,49 24,44
Balansas −9,40 −6,40 −8,51 −10,71 −8,91 −9,13 −8,45 −8,40 −8,99
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 240,27 252,54 382,65 381,47 257,57 266,07 391,63 425,24 270,05
Debetas 232,96 248,70 337,49 355,99 243,35 254,26 346,51 377,40 264,11
Balansas 7,31 3,84 45,16 25,48 14,22 11,81 45,12 47,84 5,94
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 36,89 67,60 79,96 60,97 50,94 72,03 78,90 65,69 53,07
Debetas 24,16 48,85 71,63 41,18 41,49 49,91 73,79 43,65 45,05
Balansas 12,73 18,75 8,33 19,79 9,45 22,12 5,11 22,04 8,02
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 203,38 184,94 302,69 320,50 206,63 194,04 312,73 359,55 216,98
Debetas 208,80 199,85 265,86 314,81 201,86 204,35 272,72 333,75 219,06
Balansas −5,42 −14,91 36,83 5,69 4,77 −10,31 40,01 25,80 −2,08
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 62,41 52,37 62,93 68,23 74,43 70,09 96,25 102,95 120,06
Debetas 19,43 10,37 22,40 28,53 21,73 22,93 48,76 19,19 23,45
Balansas 42,98 42,00 40,53 39,70 52,70 47,16 47,49 83,76 96,61
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,80 0,34 0,20 0,14 1,60 0,73 1,39 1,64 2,35
Debetas 20,12 13,49 8,55 9,02 19,32 14,16 9,92 9,77 21,29
Balansas −19,32 −13,15 −8,35 −8,88 −17,72 −13,43 −8,53 −8,13 −18,94
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 32,51 32,52 35,09 41,38 46,79 33,75 38,45 37,58 44,68
Debetas 32,35 38,90 41,16 37,86 37,25 38,48 39,65 34,75 27,44
Balansas 0,16 −6,38 −6,07 3,52 9,54 −4,73 −1,20 2,83 17,24
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 6,48 5,73 7,36 6,09 7,20 6,38 8,01 7,34 8,52
Debetas 14,56 11,13 11,95 13,76 15,61 13,25 15,03 17,30 19,56
Balansas −8,08 −5,40 −4,59 −7,67 −8,41 −6,87 −7,02 −9,96 −11,04
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 142,84 129,16 129,35 136,39 160,03 147,53 164,74 163,08 199,85
Debetas 82,05 74,49 74,98 71,98 84,36 83,68 78,68 82,88 126,39
Balansas 60,79 54,67 54,37 64,41 75,67 63,85 86,06 80,20 73,46
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 220,50 195,25 228,52 232,46 265,18 257,73 343,31 319,65 428,30
Debetas 218,54 198,73 201,52 218,95 255,89 221,40 272,44 247,32 343,89
Balansas 1,96 −3,48 27,00 13,51 9,29 36,33 70,87 72,33 84,41
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 8,88 8,72 9,82 13,57 14,81 13,35 14,12 16,81 14,23
Debetas 9,76 6,63 6,46 11,16 11,66 7,84 6,97 9,26 10,27
Balansas −0,88 2,09 3,36 2,41 3,15 5,51 7,15 7,55 3,96
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 13,59 11,92 14,71 21,40 16,16 13,66 12,88 17,37 12,98
Debetas 18,93 14,77 20,35 20,76 20,16 20,18 16,33 23,03 17,40
Balansas −5,34 −2,85 −5,64 0,64 −4,00 −6,52 −3,45 −5,66 −4,42
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 378,86 226,76 200,57 254,10 450,69 187,07 184,91 150,37 627,36
Debetas 621,95 603,07 714,33 753,82 514,57 518,09 750,87 687,01 600,61
Balansas −243,09 −376,31 −513,76 −499,72 −63,88 −331,02 −565,96 −536,64 26,75
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 11,06 10,95 15,75 13,87 11,42 11,87 15,63 12,73 11,20
Debetas 19,67 19,15 22,50 22,09 26,46 22,52 31,53 43,58 25,35
Balansas −8,61 −8,20 −6,75 −8,22 −15,04 −10,65 −15,90 −30,85 −14,15
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 74,46 80,82 120,38 131,74 136,39 98,06 122,39 114,34 106,47
Debetas 574,49 558,33 658,69 699,94 455,71 464,00 682,19 613,38 543,45
Balansas −500,03 −477,51 −538,31 −568,20 −319,32 −365,94 −559,80 −499,04 −436,98
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 29,82 37,33 72,27 82,18 81,42 45,08 68,83 63,06 52,21
Debetas 449,19 449,61 542,81 585,35 340,47 349,75 557,34 488,31 421,38
Balansas −419,37 −412,28 −470,54 −503,17 −259,05 −304,67 −488,51 −425,25 −369,17
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 23,31 30,73 65,24 74,35 73,34 37,76 60,75 54,35 43,39
Debetas 434,05 421,70 527,12 569,26 322,20 333,26 541,29 470,22 402,50
Balansas −410,74 −390,97 −461,88 −494,91 −248,86 −295,50 −480,54 −415,87 −359,11
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 9,94 9,66 45,37 11,17 25,68 6,75 27,45 14,12 4,58
Debetas 90,84 250,35 358,72 89,21 128,63 194,92 343,16 91,40 46,21
Balansas −80,90 −240,69 −313,35 −78,04 −102,95 −188,17 −315,71 −77,28 −41,63
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 13,37 21,07 19,87 63,18 47,66 31,01 33,30 40,23 38,81
Debetas 343,21 171,35 168,40 480,05 193,57 138,34 198,13 378,82 356,29
Balansas −329,84 −150,28 −148,53 −416,87 −145,91 −107,33 −164,83 −338,59 −317,48
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 6,51 6,60 7,03 7,83 8,08 7,32 8,08 8,71 8,82
Debetas 15,14 27,91 15,69 16,09 18,27 16,49 16,05 18,09 18,88
Balansas −8,63 −21,31 −8,66 −8,26 −10,19 −9,17 −7,97 −9,38 −10,06
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 24,03 23,76 28,21 29,30 25,93 29,27 29,22 30,62 26,07
Debetas 111,13 95,99 101,36 100,23 101,46 99,70 110,95 110,41 108,86
Balansas −87,10 −72,23 −73,15 −70,93 −75,53 −70,43 −81,73 −79,79 −82,79
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,67 3,95 6,47 8,57 2,53 8,88 9,24 11,55 6,55
Debetas 2,88 1,28 8,53 3,01 1,12 0,75 7,71 2,40 1,38
Balansas −0,21 2,67 −2,06 5,56 1,41 8,13 1,53 9,15 5,17
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 1,08 1,76 4,93 2,33 0,80 3,66 6,50 1,99 2,09
Debetas 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,04
Balansas 1,08 1,76 0,64 2,33 0,80 3,66 2,13 1,99 2,05
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,59 2,19 1,54 6,24 1,73 5,22 2,74 9,56 4,46
Debetas 2,88 1,28 4,24 3,01 1,12 0,75 3,34 2,40 1,34
Balansas −1,29 0,91 −2,70 3,23 0,61 4,47 −0,60 7,16 3,12
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 21,36 19,81 21,74 20,73 23,40 20,39 19,98 19,07 19,52
Debetas 108,25 94,71 92,83 97,22 100,34 98,95 103,24 108,01 107,48
Balansas −86,89 −74,90 −71,09 −76,49 −76,94 −78,56 −83,26 −88,94 −87,96
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,07 0,07 0,05 0,04
Balansas 0,00 0,01 0,01 −0,04 −0,06 −0,07 −0,07 −0,05 −0,04
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 21,36 19,80 21,73 20,73 23,40 20,39 19,98 19,07 19,52
Debetas 108,25 94,71 92,83 97,18 100,28 98,88 103,17 107,96 107,44
Balansas −86,89 −74,91 −71,10 −76,45 −76,88 −78,49 −83,19 −88,89 −87,92
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 10,46 6,44 4,79 4,73 12,11 7,41 4,14 5,03 13,93
Debetas 14,17 12,73 14,52 14,36 13,78 14,55 13,90 14,66 13,21
Balansas −3,71 −6,29 −9,73 −9,63 −1,67 −7,14 −9,76 −9,63 0,72
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 10,15 13,29 15,11 15,53 16,93 16,30 20,20 15,63 14,26
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 293,34 134,99 64,44 108,49 302,88 77,14 46,89 23,30 509,69
Debetas 27,79 25,59 33,14 31,79 32,40 31,57 37,15 30,05 31,81
Balansas 265,55 109,40 31,30 76,70 270,48 45,57 9,74 −6,75 477,88
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 441,81 376,65 401,87 382,75 429,90 382,11 421,56 431,56 447,23
Debetas 176,82 228,19 202,89 215,97 238,04 268,77 214,76 224,37 211,86
Balansas 264,99 148,46 198,98 166,78 191,86 113,34 206,80 207,19 235,37
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 70,31 55,56 81,47 64,84 77,99 72,20 96,38 110,69 102,07
Debetas 59,40 108,22 65,06 85,64 109,70 142,53 76,33 99,77 66,70
Balansas 10,91 −52,66 16,41 −20,80 −31,71 −70,33 20,05 10,92 35,37
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 371,50 321,09 320,40 317,91 351,91 309,91 325,18 320,87 345,16
Debetas 117,42 119,97 137,83 130,33 128,34 126,24 138,43 124,60 145,16
Balansas 254,08 201,12 182,57 187,58 223,57 183,67 186,75 196,27 200,00
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 283,91 275,90 286,72 286,03 273,52 264,55 283,81 284,02 281,04
Debetas 99,61 102,45 111,04 112,16 106,89 103,82 106,06 101,01 103,98
Balansas 184,30 173,45 175,68 173,87 166,63 160,73 177,75 183,01 177,06
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 87,59 45,19 33,68 31,88 78,39 45,36 41,37 36,85 64,12
Debetas 17,81 17,52 26,79 18,17 21,45 22,42 32,37 23,59 41,18
Balansas 69,78 27,67 6,89 13,71 56,94 22,94 9,00 13,26 22,94
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82
Debetas 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13 0,02 -
Balansas 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05 198,46 327,82
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82
Debetas 1,95 0,12 1,88 0,27 0,20 3,75 0,13 0,02 -
Balansas 227,15 64,14 125,23 168,92 309,91 122,03 183,05 198,46 327,82
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 229,10 64,26 127,11 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82
Debetas 1,95 0,10 1,88 0,27 0,20 3,74 - - -
Balansas 227,15 64,16 125,23 168,92 309,91 122,04 183,18 198,48 327,82
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - 0,02 - - - 0,01 0,13 0,02 -
Balansas - −0,02 - - - −0,01 −0,13 −0,02 -
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 9 437,30 8 384,75 9 136,86 9 756,94 10 344,74 9 445,92 10 224,46 10 575,83 11 241,47
Debetas 8 751,52 8 530,13 9 189,38 9 509,77 9 594,37 9 064,18 9 938,75 9 918,77 9 668,80
Balansas 685,78 −145,38 −52,52 247,17 750,37 381,74 285,71 657,06 1 572,67
3. Finansinė sąskaita 948,22 −225,28 341,11 −134,73 1 024,79 202,03 301,56 362,39 1 173,48
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 2 206,16 552,71 541,85 919,95 622,85 −1 256,03 379,10 −281,83 762,80
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 257,94 777,99 200,74 1 054,68 −401,94 −1 458,06 77,54 −644,22 −410,68
3.1. Tiesioginės investicijos −291,95 −95,03 349,18 −576,23 −35,01 −33,84 −209,81 −389,78 −100,73
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 106,87 335,24 479,89 −114,43 143,43 253,59 130,09 179,12 −89,61
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 124,41 173,40 145,12 −127,57 73,70 39,92 39,29 50,42 −218,59
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 111,04 152,33 125,25 −190,75 26,04 8,91 5,99 10,19 −257,40
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 111,02 152,33 125,25 −190,75 26,04 8,91 5,99 10,19 −257,40
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,02 - - - - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 13,37 21,07 19,87 63,18 47,66 31,01 33,30 40,23 38,81
3.1.1.2. Skolos priemonės −17,54 161,84 334,77 13,14 69,73 213,67 90,80 128,70 128,98
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 21,03 7,53 19,24 11,14 −8,39 76,67 29,28 −17,28 −2,57
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 122,73 −71,16 61,85 9,96 −9,24 −11,78 −30,07 22,08 −56,07
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių −161,30 225,47 253,68 −7,96 87,36 148,78 91,59 123,90 187,62
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 398,82 430,27 130,71 461,80 178,44 287,43 339,90 568,90 11,12
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 127,41 323,43 266,99 492,02 160,76 116,48 299,69 382,23 139,81
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −215,80 152,08 98,59 11,97 −32,81 −21,86 101,56 3,41 −216,48
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −232,75 152,08 98,59 11,97 −32,81 −21,87 101,56 3,41 −216,48
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių 16,95 - - - - 0,01 - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 343,21 171,35 168,40 480,05 193,57 138,34 198,13 378,82 356,29
3.1.2.2. Skolos priemonės 271,41 106,84 −136,28 −30,22 17,68 170,95 40,21 186,67 −128,69
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −81,42 −7,78 93,25 −31,81 22,73 71,30 96,00 88,07 −161,72
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 30,35 21,27 −36,90 −5,05 −39,48 18,00 −2,41 −23,53 −12,05
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 322,48 93,35 −192,63 6,64 34,43 81,65 −53,38 122,13 45,08
3.2. Portfelinės investicijos 150,75 1 269,71 605,08 −343,71 172,32 −282,00 −1 147,72 −131,40 −834,80
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 774,06 301,55 485,30 228,99 196,75 −127,64 418,37 −184,81 −817,21
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 173,00 85,23 141,97 49,94 43,22 282,10 736,50 25,86 58,25
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −9,33 30,20 10,07 13,10 −22,22 −24,62 12,35 0,25 8,82
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ 4,64 −0,02 1,97 0,02 −0,87 1,18 −0,30 −0,05 −0,11
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai −13,97 30,22 8,10 13,08 −21,35 −25,80 12,65 0,30 8,93
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −14,47 8,39 0,04 26,33 −13,83 −33,22 −1,06 0,78 5,40
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,50 21,83 8,06 −13,25 −7,52 7,42 13,71 −0,48 3,53
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 182,33 55,03 131,90 36,84 65,44 306,72 724,15 25,61 49,43
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas 139,64 27,42 96,18 23,45 23,84 138,69 −0,17 −153,60 −7,57
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ 0,00 1,95 0,02 −0,02 −0,23 −1,85 - - -
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 42,69 25,66 35,70 13,41 41,83 169,88 724,32 179,21 57,00
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 37,26 33,88 37,18 18,81 53,50 181,68 727,13 170,85 52,10
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 5,43 −8,22 −1,48 −5,40 −11,67 −11,80 −2,81 8,36 4,90
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 601,06 216,32 343,33 179,05 153,53 −409,74 −318,13 −210,67 −875,46
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai −11,25 −2,45 1,13 −1,91 0,03 −0,39 36,57 −13,95 −16,20
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas −10,04 - - - - - 25,03 −25,03 -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,21 - 10,20 0,00 −10,20
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −1,21 −2,45 1,13 −1,91 0,24 −0,39 1,34 11,08 −6,00
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −2,00 −2,30 2,00 −2,00 0,40 −0,38 0,10 11,06 −4,92
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,79 −0,15 −0,87 0,09 −0,16 −0,01 1,24 0,02 −1,08
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 612,31 218,77 342,20 180,96 153,50 −409,35 −354,70 −196,72 −859,26
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 501,72 135,37 265,04 179,33 112,15 −315,29 −190,91 −155,64 −891,00
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 29,93 −8,16 −11,96 −6,19 −4,32 14,77 6,65 −10,08 13,85
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 80,66 92,56 89,12 7,82 45,67 −108,83 −170,44 −31,00 16,77
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 78,82 89,37 80,53 6,47 44,78 −102,03 −174,39 −22,94 29,22
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,84 3,19 8,59 1,35 0,89 −6,80 3,95 −8,06 −12,45
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 623,31 −968,16 −119,78 572,70 24,43 154,36 1 566,09 −53,41 17,59
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −4,87 54,65 4,65 12,60 −85,22 9,78 −2,64 −37,93 13,09
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 3,87 23,05 9,04 24,73 −69,86 −0,22 4,78 −4,73 8,58
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 2,48 −0,26 13,73 5,15 −3,43 1,32 1,75 −2,89 11,07
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai 1,39 23,31 −4,69 19,58 −66,43 −1,54 3,03 −1,84 −2,49
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,01 −0,03 0,00 0,00 0,04 0,03 1,76 0,33 0,06
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,40 23,34 −4,69 19,58 −66,47 −1,57 1,27 −2,17 −2,55
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,51
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,51
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −8,74 31,60 −4,39 −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,51
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 628,18 −1 022,81 −124,43 560,10 109,65 144,58 1 568,73 −15,48 4,50
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88 −1,56 0,00 −0,90
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60 −0,88 −1,56 0,00 −0,90
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 −0,82 - - 0,75 −1,00 −1,66 0,00 −0,79
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,18 0,90 1,50 0,06 0,85 0,12 0,10 0,00 −0,11
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 628,00 −1 022,89 −125,93 560,04 108,05 145,46 1 570,29 −15,48 5,40
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 19,96 −0,02 0,00 1,05 −0,47 0,05 −0,10 0,10 0,00
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 610,84 −1 017,94 −128,25 37,22 107,95 143,99 1 582,34 −27,73 −19,87
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −2,80 −4,93 2,32 521,77 0,57 1,42 −11,95 12,15 25,27
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,06 0,05 0,00 0,00 −0,78 0,97 0,00 0,00 −0,15
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −3,86 −4,98 2,32 521,77 1,35 0,45 −11,95 12,15 25,42
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,97 −16,67 14,78 −0,35 8,08 −8,80 8,27 −7,57 12,94
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −32,95 −60,28 −29,95 −62,43 −41,12 −64,53 −29,09 −71,51 −37,91
3.3.1.1. Lietuvos bankas −19,31 −32,97 −26,51 −26,01 −38,04 −24,21 −24,64 −28,44 −35,17
3.3.1.2. Kitos PFĮ −13,64 −15,46 −3,44 −16,75 −3,08 −15,62 −2,30 −15,64 −2,74
3.3.1.3. Valdžios sektorius - −11,85 - −19,67 - −22,30 - −25,60 -
3.3.1.4. Kiti sektoriai - - - - - −2,40 −2,15 −1,83 -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - −2,40 −2,15 −1,83 -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −34,92 −43,61 −44,73 −62,08 −49,20 −55,73 −37,36 −63,94 −50,85
3.3.2.1. Lietuvos bankas −22,72 −28,34 −38,78 −46,82 −44,75 −38,22 −34,83 −49,56 −42,74
3.3.2.2. Kitos PFĮ −12,20 −15,27 −4,54 −15,26 −4,45 −14,48 −2,53 −14,38 −3,12
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - −1,41 - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - - - - - −3,03 - - −4,99
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - −3,03 - - −4,99
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos −880,21 −1 877,02 −926,32 456,89 849,06 865,56 1 530,51 1 231,75 2 125,95
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −644,40 −561,14 −736,51 477,07 244,25 −1 034,29 −297,94 72,04 1 686,56
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 0,11 65,44 0,04 0,05 0,11 64,65 0,55 −0,05 0,01
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai −1 468,43 −94,33 −435,44 81,45 −69,18 −671,61 −442,43 −29,92 564,12
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas −95,69 −535,46 −129,06 −109,58 555,07 −908,45 −76,66 −94,47 696,03
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ −1 311,02 364,33 −330,74 122,27 −577,58 284,73 −357,81 93,41 −141,71
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai −61,72 76,80 24,36 68,76 −46,67 −47,89 −7,96 −28,86 9,80
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,38 3,64 −7,89 −1,04 6,57 −2,35 −7,63 0,49 −0,38
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −61,34 73,16 32,25 69,80 −53,24 −45,54 −0,33 −29,35 10,18
3.4.1.3. Paskolos 155,05 −94,20 5,76 43,38 −37,63 −120,44 17,16 4,17 273,01
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 162,68 −88,97 11,84 44,20 −4,78 −118,84 27,25 22,71 273,12
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės 95,08 −115,29 −115,27 29,51 −11,62 −38,44 35,43 −6,90 −22,35
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 67,60 26,32 127,11 14,69 6,84 −80,40 −8,18 29,61 295,47
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −7,63 −5,23 −6,08 −0,82 −32,85 −1,60 −10,09 −18,54 −0,11
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,54 −0,29 3,84 0,20 0,27 −0,11 −0,01 −0,38 −0,15
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −8,17 −4,94 −9,92 −1,02 −33,12 −1,49 −10,08 −18,16 0,04
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −9,51 −3,97 −1,27 −3,05 −0,11 −0,21 −3,48 −18,38 0,00
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,03 −0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 -
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −9,54 −3,77 −1,27 −3,05 −0,11 −0,21 −3,48 −18,39 0,00
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,88 −1,26 −4,81 2,23 −32,74 −1,39 −6,61 −0,16 −0,11
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,51 −0,09 3,84 0,20 0,27 −0,11 −0,01 −0,39 −0,15
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės 1,37 −1,17 −8,65 2,03 −33,01 −1,28 −6,60 0,23 0,04
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,15 4,79 2,63 −7,99
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,15 4,79 2,63 −7,99
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,28 2,14 2,38 2,67 1,79 10,15 4,79 2,63 −7,99
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 198,84 −2,30 160,09 162,70 54,10 −6,62 29,67 97,64 161,43
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ −8,75 1,68 1,12 −2,67 −1,77 2,21 −0,71 0,80 −0,10
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 101,39 −1,84 13,32 7,17 168,59 −11,15 −5,38 −26,25 304,04
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 106,20 −2,14 145,65 158,20 −112,72 2,32 35,76 123,09 −142,51
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,08 27,88 −27,55 2,35 −1,53 −0,70 2,21 −1,82 0,47
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 107,28 −30,02 173,20 155,85 −111,19 3,02 33,55 124,91 −142,98
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos 471,31 −437,89 −469,34 186,82 295,06 −310,42 92,32 −2,43 695,98
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas 40,87 −40,87 - - 32,54 −32,54 - - 8,74
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 3,89 −8,61 4,43 −0,70 4,44 −6,42 5,08 9,78 −21,93
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius 427,40 −388,10 −473,20 187,20 257,70 −272,19 87,20 −13,20 709,52
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 0,73 0,04 0,99 −0,35
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38 0,73 0,04 0,99 −0,35
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 235,81 1 315,88 189,81 20,18 −604,81 −1 899,85 −1 828,45 −1 159,71 −439,39
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai 86,49 1 148,24 99,98 −65,25 −615,63 −1 728,57 −2 286,58 −1 192,03 −528,97
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas 585,71 2 038,68 −7,45 −134,83 −345,61 −911,39 −2 273,03 −982,24 −876,22
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ −445,18 −890,44 107,43 69,58 −276,55 −817,18 −54,15 −209,79 316,68
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius −54,04 - - - 6,53 - 40,60 - 30,57
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 178,62 38,00 −4,63 −41,29 −9,67 −2,68 165,97 18,89 285,32
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −17,47 −26,86 −19,60 275,40
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53 −17,47 −26,86 −19,60 275,40
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 143,19 17,98 22,24 −2,53 −15,20 14,79 192,83 38,49 9,92
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 6,54 4,02 12,03 6,89 17,31 −78,91 0,46 −6,83 1,40
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 136,65 13,96 10,21 −9,42 −32,51 93,70 192,37 45,32 8,52
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 18,90 49,53 39,85 44,01 29,21 21,88 66,81 19,00 −26,68
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 6,44 6,75 8,25 8,55 17,76 −80,72 2,95 −0,92 3,50
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 12,46 42,78 31,60 35,46 11,45 102,60 63,86 19,92 −30,18
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 124,29 −31,55 −17,61 −46,54 −44,41 −7,09 126,02 19,49 36,60
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,10 −2,73 3,78 −1,66 −0,45 1,81 −2,49 −5,91 −2,10
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 124,19 −28,82 −21,39 −44,88 −43,96 −8,90 128,51 25,40 38,70
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78 −1,67 0,61
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78 −1,67 0,61
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09 3,55 −0,78 −1,67 0,61
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −27,67 17,48 174,94 114,71 −25,12 −153,54 111,53 3,50 −191,79
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ −0,37 1,73 1,40 −1,68 −1,46 0,75 0,79 0,92 1,85
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −0,83 0,09 −0,04 −2,82 −6,00 2,32 −1,64 −0,95 −0,86
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai −26,47 15,66 173,58 119,21 −17,66 −156,61 112,38 3,53 −192,78
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,07 2,05 −1,05 0,25 0,14 1,23 1,56 0,88 −4,28
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −25,40 13,61 174,63 118,96 −17,80 −157,84 110,82 2,65 −188,50
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos −1,04 108,48 −78,76 12,28 47,70 −18,61 181,41 11,60 −4,56
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ 2,32 105,94 −108,21 9,02 −8,55 −8,96 2,45 9,52 −5,60
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius −3,54 2,72 29,57 3,28 56,54 −10,57 179,33 0,90 -
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,92 −0,37 1,18 1,04
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - 0,00 - 0,00 0,05
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29 0,92 −0,37 1,18 0,99
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34 −338,89 120,31 −340,61 −29,88
3.5.1. Piniginis auksas - 0,01 - - - 0,04 - - -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - 0,05 0,07 0,08 0,09
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - 34,02 - - 12,29 9,94
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 1 967,66 493,72 298,39 328,67 −3,68 −338,98 120,24 −352,98 −39,91
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 100,99 −219,02 361,34 404,20 −218,76 −259,03 77,70 −383,35 908,95
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 1 086,92 −224,01 345,30 407,50 −223,56 −260,70 77,04 −385,75 903,67
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 14,07 4,99 16,04 −3,30 4,80 1,67 0,66 2,40 5,28
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 866,67 712,74 −62,95 −75,53 215,08 −79,95 42,54 30,37 −948,86
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12 180,45 41,02 −970,08
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64 −34,12 180,45 41,02 −970,08
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 234,38 8,77 - - 216,72 −45,83 −137,91 −10,65 21,22
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai 262,44 −79,90 393,63 −381,90 274,42 −179,71 15,85 −294,67 −399,19
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26