Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 8 551,85 8 246,85 8 989,68 9 196,31 10 079,30 8 985,47 9 691,27 10 199,77 11 050,84
Debetas 8 349,91 8 409,17 9 104,18 9 050,60 9 577,51 9 066,93 9 742,12 10 093,07 10 302,45
Balansas 201,94 −162,32 −114,50 145,71 501,79 −81,46 −50,85 106,70 748,39
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 7 756,48 7 737,44 8 477,80 8 635,44 9 277,79 8 411,27 9 141,37 9 705,33 10 057,85
Debetas 7 532,67 7 647,19 8 248,84 8 264,66 8 795,64 8 275,06 8 855,67 9 161,49 9 646,64
Balansas 223,81 90,25 228,96 370,78 482,15 136,21 285,70 543,84 411,21
1.A.a. Prekės  
Balansas −351,75 −538,39 −565,19 −529,80 −316,12 −668,36 −732,27 −595,78 −646,37
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 5 969,83 5 953,06 6 326,75 6 401,92 7 041,81 6 341,36 6 666,43 7 018,08 7 423,29
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 5 953,73 5 933,36 6 315,94 6 391,88 7 027,54 6 333,33 6 667,69 7 014,13 7 450,18
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 14,64 13,01 9,87 9,97 14,18 8,01 −1,55 3,95 −27,12
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −129,66 −130,02 −134,17 −139,52 −152,31 −129,99 −149,65 −125,72 −186,16
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 144,30 143,03 144,04 149,49 166,49 138,00 148,10 129,67 159,04
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 1,46 6,69 0,94 0,07 0,09 0,02 0,29 0,00 0,23
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 321,58 6 491,45 6 891,94 6 931,72 7 357,93 7 009,72 7 398,70 7 613,86 8 069,66
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 319,11 6 485,50 6 891,54 6 930,50 7 355,17 7 009,15 7 397,50 7 612,45 8 068,35
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 2,47 5,95 0,40 1,22 2,76 0,57 1,20 1,41 1,31
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 1 786,65 1 784,38 2 151,05 2 233,52 2 235,98 2 069,91 2 474,94 2 687,25 2 634,56
Debetas 1 211,09 1 155,74 1 356,90 1 332,94 1 437,71 1 265,34 1 456,97 1 547,63 1 576,98
Balansas 575,56 628,64 794,15 900,58 798,27 804,57 1 017,97 1 139,62 1 057,58
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 68,12 87,03 73,01 82,86 66,96 118,25 112,95 135,19 118,58
Debetas 0,15 3,04 2,90 1,50 2,58 4,30 0,75 2,72 1,56
Balansas 67,97 83,99 70,11 81,36 64,38 113,95 112,20 132,47 117,02
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 62,39 58,54 72,87 68,38 66,92 55,57 70,30 69,61 101,97
Debetas 29,51 31,28 33,92 30,84 32,01 34,09 35,30 25,10 23,44
Balansas 32,88 27,26 38,95 37,54 34,91 21,48 35,00 44,51 78,53
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 040,82 1 042,92 1 220,08 1 250,68 1 358,36 1 250,08 1 432,73 1 578,10 1 544,77
Debetas 630,37 624,21 687,22 698,43 754,92 665,10 752,76 825,16 838,22
Balansas 410,45 418,71 532,86 552,25 603,44 584,98 679,97 752,94 706,55
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 73,08 62,02 67,28 70,00 70,80 93,21 106,91 101,61 101,52
Debetas 112,92 113,12 118,10 130,28 135,67 131,32 143,81 170,80 166,15
Balansas −39,84 −51,10 −50,82 −60,28 −64,87 −38,11 −36,90 −69,19 −64,63
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas -
Debetas 0,02 0,45 0,41 0,49 0,33 0,26 0,30 0,52 0,33
Balansas −0,02
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 29,43 31,30 28,34 30,88 33,83 33,75 33,55 32,56 33,28
Debetas 91,21 89,37 88,93 106,68 110,68 110,30 116,39 138,00 138,62
Balansas −61,78 −58,07 −60,59 −75,80 −76,85 −76,55 −82,84 −105,44 −105,34
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 43,65
Debetas 21,69 23,30 28,76 23,11 24,66 20,76 27,12 32,28 27,20
Balansas 21,96
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 56,78 52,70 81,11 102,31 68,25 61,36 90,45 121,13 64,64
Debetas 69,55 56,38 78,08 76,98 76,10 62,31 80,18 91,32 79,36
Balansas −12,77 −3,68 3,03 25,33 −7,85 −0,95 10,27 29,81 −14,72
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 37,77 33,30 57,72 78,70 42,30 35,70 61,07 91,71 37,22
Debetas 46,11 37,23 46,21 43,85 44,79 34,10 43,74 52,92 42,95
Balansas −8,34 −3,93 11,51 34,85 −2,49 1,60 17,33 38,79 −5,73
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,15 1,27 1,23 1,32 1,40 1,12 4,36 1,05 1,28
Debetas 6,17 4,98 5,72 5,10 5,57 4,93 4,86 4,89 6,05
Balansas −5,02 −3,71 −4,49 −3,78 −4,17 −3,81 −0,50 −3,84 −4,77
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 17,86 18,13 22,16 22,29 24,55 24,54 25,02 28,37 26,14
Debetas 17,27 14,17 26,15 28,03 25,74 23,28 31,58 33,51 30,36
Balansas 0,59 3,96 −3,99 −5,74 −1,19 1,26 −6,56 −5,14 −4,22
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 902,29 921,45 1 064,32 1 069,93 1 209,67 1 089,66 1 225,92 1 346,54 1 365,62
Debetas 432,34 442,67 476,93 475,27 524,11 459,22 510,81 543,51 570,81
Balansas 469,95 478,78 587,39 594,66 685,56 630,44 715,11 803,03 794,81
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 4,52 3,97 6,41 6,18 5,28 4,61 7,25 7,54 5,88
Debetas 0,82 1,15 1,26 1,49 1,29 1,23 1,67 2,00 1,71
Balansas 3,70 2,82 5,15 4,69 3,99 3,38 5,58 5,54 4,17
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 552,01 573,91 631,66 648,52 715,67 674,51 757,68 800,66 845,64
Debetas 197,12 201,36 207,27 204,33 224,15 198,89 206,11 221,48 242,67
Balansas 354,89 372,55 424,39 444,19 491,52 475,62 551,57 579,18 602,97
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 345,76 343,57 426,25 415,23 488,72 410,54 460,99 538,34 514,10
Debetas 234,40 240,16 268,40 269,45 298,67 259,10 303,03 320,03 326,43
Balansas 111,36 103,41 157,85 145,78 190,05 151,44 157,96 218,31 187,67
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 82,17 79,87 81,95 88,92 93,20 82,69 93,16 93,87 97,50
Debetas 83,89 75,68 79,44 76,67 88,26 75,34 73,73 84,20 97,51
Balansas −1,72 4,19 2,51 12,25 4,94 7,35 19,43 9,67 −0,01
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 2,88 2,32 4,20 3,26 2,71 2,06 4,27 3,24 2,69
Debetas 0,24 0,26 0,27 0,36 0,28 0,23 0,25 0,36 0,29
Balansas 2,64 2,06 3,93 2,90 2,43 1,83 4,02 2,88 2,40
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 47,27 49,11 44,99 53,16 57,45 53,80 54,31 54,59 60,87
Debetas 53,37 51,09 45,55 43,07 51,68 46,40 42,25 49,22 59,60
Balansas −6,10 −1,98 −0,56 10,09 5,77 7,40 12,06 5,37 1,27
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 32,02 28,44 32,76 32,50 33,04 26,83 34,58 36,04 33,94
Debetas 30,28 24,33 33,62 33,24 36,30 28,71 31,23 34,62 37,62
Balansas 1,74 4,11 −0,86 −0,74 −3,26 −1,88 3,35 1,42 −3,68
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 625,64 643,78 728,46 733,22 816,05 754,95 856,92 914,75 957,87
Debetas 276,74 290,37 316,76 321,71 344,14 300,43 341,65 357,88 368,12
Balansas 348,90 353,41 411,70 411,51 471,91 454,52 515,27 556,87 589,75
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 1,64 1,65 2,21 2,92 2,57 2,55 2,98 4,30 3,19
Debetas 0,58 0,89 0,99 1,13 1,01 1,00 1,42 1,64 1,42
Balansas 1,06 0,76 1,22 1,79 1,56 1,55 1,56 2,66 1,77
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 494,42 513,31 576,00 582,49 647,93 609,23 690,49 734,19 772,97
Debetas 139,12 140,35 152,40 155,76 161,56 140,35 154,01 159,18 169,71
Balansas 355,30 372,96 423,60 426,73 486,37 468,88 536,48 575,01 603,26
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 129,58 128,82 150,25 147,81 165,55 143,17 163,45 176,26 181,71
Debetas 137,04 149,13 163,37 164,82 181,57 159,08 186,22 197,06 196,99
Balansas −7,46 −20,31 −13,12 −17,01 −16,02 −15,91 −22,77 −20,80 −15,28
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 194,48 197,80 253,91 247,79 300,42 252,02 275,84 337,92 310,25
Debetas 71,71 76,62 80,73 76,89 91,71 83,45 95,43 101,43 105,18
Balansas 122,77 121,18 173,18 170,90 208,71 168,57 180,41 236,49 205,07
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 10,32 11,49 10,67 12,87 10,29 11,48 12,88 11,88 11,80
Debetas 4,63 9,92 9,32 5,50 10,91 12,14 9,85 13,08 13,36
Balansas 5,69 1,57 1,35 7,37 −0,62 −0,66 3,03 −1,20 −1,56
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 184,16 186,31 243,24 234,92 290,13 240,54 262,96 326,04 298,45
Debetas 67,08 66,70 71,41 71,39 80,80 71,31 85,58 88,35 91,82
Balansas 117,08 119,61 171,83 163,53 209,33 169,23 177,38 237,69 206,63
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 8,67 6,75 7,37 8,44 9,64 5,85 9,45 8,82 12,99
Debetas 15,56 12,04 14,11 15,90 19,04 12,25 17,96 19,53 21,90
Balansas −6,89 −5,29 −6,74 −7,46 −9,40 −6,40 −8,51 −10,71 −8,91
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 226,93 210,18 355,97 362,94 240,27 203,72 363,40 372,41 265,42
Debetas 203,10 196,39 276,22 278,44 232,96 194,72 283,44 281,42 254,91
Balansas 23,83 13,79 79,75 84,50 7,31 9,00 79,96 90,99 10,51
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 59,26 55,74 66,07 60,38 36,89 53,52 66,30 59,31 44,29
Debetas 40,46 17,72 21,77 20,02 24,16 17,57 22,43 20,23 30,85
Balansas 18,80 38,02 44,30 40,36 12,73 35,95 43,87 39,08 13,44
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 167,67 154,44 289,90 302,56 203,38 150,20 297,10 313,10 221,13
Debetas 162,64 178,67 254,45 258,42 208,80 177,15 261,01 261,19 224,06
Balansas 5,03 −24,23 35,45 44,14 −5,42 −26,95 36,09 51,91 −2,93
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 61,97 57,57 70,40 83,77 77,87 60,62 71,97 80,30 92,17
Debetas 7,92 12,53 23,00 7,45 19,43 7,08 17,00 28,53 21,73
Balansas 54,05 45,04 47,40 76,32 58,44 53,54 54,97 51,77 70,44
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,25 0,28 0,34 0,62 0,80 0,34 0,20 0,13 1,60
Debetas 19,52 8,29 8,10 8,14 20,03 12,84 8,15 9,02 11,82
Balansas −19,27 −8,01 −7,76 −7,52 −19,23 −12,50 −7,95 −8,89 −10,22
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 28,05 28,17 30,65 31,10 32,51 32,76 35,37 41,70 46,81
Debetas 29,60 24,36 36,64 34,27 31,94 40,87 43,38 39,27 38,84
Balansas −1,55 3,81 −5,99 −3,17 0,57 −8,11 −8,01 2,43 7,97
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 6,15 5,55 7,85 7,43 6,48 5,73 7,36 6,09 7,20
Debetas 20,35 14,20 17,89 13,43 14,56 11,13 11,95 13,76 15,61
Balansas −14,20 −8,65 −10,04 −6,00 −8,08 −5,40 −4,59 −7,67 −8,41
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 87,30 110,89 121,81 113,35 142,84 128,71 128,82 136,28 160,00
Debetas 61,50 65,12 71,61 59,28 82,05 74,58 74,77 71,81 84,34
Balansas 25,80 45,77 50,20 54,07 60,79 54,13 54,05 64,47 75,66
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 184,84 164,25 176,89 200,50 220,50 193,49 227,37 232,47 265,18
Debetas 184,53 152,02 172,21 174,21 218,54 199,23 202,61 218,92 254,74
Balansas 0,31 12,23 4,68 26,29 1,96 −5,74 24,76 13,55 10,44
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 8,97 9,07 10,21 10,37 8,88 8,72 9,76 13,57 14,70
Debetas 6,92 7,35 9,20 7,84 9,76 6,63 6,51 11,16 11,61
Balansas 2,05 1,72 1,01 2,53 −0,88 2,09 3,25 2,41 3,09
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 10,86 9,93 10,97 21,52 13,59 11,92 14,71 21,40 16,16
Debetas 17,62 16,95 17,99 19,11 18,93 14,77 20,35 20,76 20,16
Balansas −6,76 −7,02 −7,02 2,41 −5,34 −2,85 −5,64 0,64 −4,00
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 322,73 151,52 135,25 181,48 325,15 177,19 143,23 110,57 528,06
Debetas 613,99 577,40 673,72 613,86 618,00 576,54 692,74 723,28 441,79
Balansas −291,26 −425,88 −538,47 −432,38 −292,85 −399,35 −549,51 −612,71 86,27
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 9,23 8,74 11,24 11,64 11,06 10,95 15,75 13,87 11,42
Debetas 26,07 24,54 22,73 20,25 19,67 19,15 22,50 22,09 26,46
Balansas −16,84 −15,80 −11,49 −8,61 −8,61 −8,20 −6,75 −8,22 −15,04
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 49,24 44,83 72,50 76,67 67,14 65,35 120,58 83,60 94,04
Debetas 563,44 529,22 620,36 566,50 570,54 531,80 637,85 672,62 382,51
Balansas −514,20 −484,39 −547,86 −489,83 −503,40 −466,45 −517,27 −589,02 −288,47
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 21,49 18,96 38,94 45,62 26,70 23,27 73,91 36,14 40,34
Debetas 433,30 403,13 482,08 438,50 445,00 422,74 522,08 558,00 267,51
Balansas −411,81 −384,17 −443,14 −392,88 −418,30 −399,47 −448,17 −521,86 −227,17
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 14,11 12,05 32,56 39,20 19,91 16,80 67,05 28,45 31,74
Debetas 416,94 387,92 467,04 422,98 429,08 395,52 507,57 543,17 250,26
Balansas −402,83 −375,87 −434,48 −383,78 −409,17 −378,72 −440,52 −514,72 −218,52
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 26,10 12,73 15,22 9,76 8,04 9,29 50,76 5,11 23,92
Debetas 49,25 393,15 322,91 99,92 72,86 219,54 315,13 58,43 124,52
Balansas −23,15 −380,42 −307,69 −90,16 −64,82 −210,25 −264,37 −53,32 −100,60
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas −11,99 −0,68 17,34 29,44 11,87 7,51 16,29 23,34 7,82
Debetas 367,69 −5,23 144,13 323,06 356,22 175,98 192,44 484,74 125,74
Balansas −379,68 4,55 −126,79 −293,62 −344,35 −168,47 −176,15 −461,40 −117,92
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,38 6,91 6,38 6,42 6,79 6,47 6,86 7,69 8,60
Debetas 16,36 15,21 15,04 15,52 15,92 27,22 14,51 14,83 17,25
Balansas −8,98 −8,30 −8,66 −9,10 −9,13 −20,75 −7,65 −7,14 −8,65
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 16,28 17,26 25,84 23,87 20,08 22,59 27,04 27,42 24,75
Debetas 115,82 112,36 124,23 115,81 111,13 95,99 101,36 100,23 101,46
Balansas −99,54 −95,10 −98,39 −91,94 −91,05 −73,40 −74,32 −72,81 −76,71
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,07 2,32 9,25 5,99 1,75 3,67 6,19 7,59 2,25
Debetas 1,49 0,62 10,59 4,22 2,88 1,28 8,53 3,01 1,12
Balansas 0,58 1,70 −1,34 1,77 −1,13 2,39 −2,34 4,58 1,13
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 1,23 0,75 6,67 1,70 1,08 1,76 4,93 2,33 0,80
Debetas 0,00 0,00 5,12 0,01 0,00 0,00 4,29 0,00 0,00
Balansas 1,23 0,75 1,55 1,69 1,08 1,76 0,64 2,33 0,80
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 0,84 1,57 2,58 4,29 0,67 1,91 1,26 5,26 1,45
Debetas 1,49 0,62 5,47 4,21 2,88 1,28 4,24 3,01 1,12
Balansas −0,65 0,95 −2,89 0,08 −2,21 0,63 −2,98 2,25 0,33
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 14,21 14,94 16,59 17,88 18,33 18,92 20,85 19,83 22,50
Debetas 114,33 111,74 113,64 111,59 108,25 94,71 92,83 97,22 100,34
Balansas −100,12 −96,80 −97,05 −93,71 −89,92 −75,79 −71,98 −77,39 −77,84
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,00 0,01 0,01 −0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06
Balansas 0,00 0,01 0,01 −0,01 0,00 0,01 0,01 −0,04 −0,06
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 14,21 14,93 16,58 17,89 18,33 18,91 20,84 19,83 22,50
Debetas 114,33 111,74 113,64 111,59 108,25 94,71 92,83 97,18 100,28
Balansas −100,12 −96,81 −97,06 −93,70 −89,92 −75,80 −71,99 −77,35 −77,78
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 9,60 5,55 4,41 4,27 10,21 6,20 4,52 4,51 12,02
Debetas 14,32 13,73 14,05 12,19 14,41 13,07 14,41 14,39 13,54
Balansas −4,72 −8,18 −9,64 −7,92 −4,20 −6,87 −9,89 −9,88 −1,52
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 1,87 3,06 3,31 2,91 10,15 13,29 15,11 15,53 16,93
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 264,26 97,95 51,51 93,17 246,95 100,89 6,90 13,10 422,60
Debetas 24,48 23,64 30,63 27,11 27,79 25,59 32,39 28,57 32,82
Balansas 239,78 74,31 20,88 66,06 219,16 75,30 −25,49 −15,47 389,78
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 472,64 357,89 376,63 379,39 476,36 397,01 406,67 383,87 464,93
Debetas 203,25 184,58 181,62 172,08 163,87 215,33 193,71 208,30 214,02
Balansas 269,39 173,31 195,01 207,31 312,49 181,68 212,96 175,57 250,91
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 77,29 36,64 54,72 73,81 70,29 55,44 81,35 64,72 77,87
Debetas 91,61 83,12 72,63 67,35 59,18 107,92 68,71 90,08 97,94
Balansas −14,32 −46,48 −17,91 6,46 11,11 −52,48 12,64 −25,36 −20,07
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 395,35 321,25 321,91 305,58 406,07 341,57 325,32 319,15 387,06
Debetas 111,64 101,46 108,99 104,73 104,69 107,41 125,00 118,22 116,08
Balansas 283,71 219,79 212,92 200,85 301,38 234,16 200,32 200,93 270,98
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 278,37 267,72 278,47 279,17 283,91 275,90 286,72 286,03 273,52
Debetas 107,06 97,44 101,00 100,09 99,61 102,45 111,04 112,16 106,89
Balansas 171,31 170,28 177,47 179,08 184,30 173,45 175,68 173,87 166,63
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 116,98 53,53 43,44 26,41 122,16 65,67 38,60 33,12 113,54
Debetas 4,58 4,02 7,99 4,64 5,08 4,96 13,96 6,06 9,19
Balansas 112,40 49,51 35,45 21,77 117,08 60,71 24,64 27,06 104,35
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 222,11 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10
Debetas 0,33 0,19 1,60 1,32 1,95 0,12 - - -
Balansas 221,78 75,00 98,80 100,76 227,15 64,14 127,10 169,20 310,10
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 222,11 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10
Debetas 0,33 0,19 1,60 1,32 1,95 0,12 - - -
Balansas 221,78 75,00 98,80 100,76 227,15 64,14 127,10 169,20 310,10
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 222,11 75,19 100,40 102,08 229,10 64,26 127,10 169,20 310,10
Debetas 0,13 0,19 1,34 1,32 1,95 0,10 - - -
Balansas 221,98 75,00 99,06 100,76 227,15 64,16 127,10 169,20 310,10
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas 0,20 - 0,26 - - 0,02 - - -
Balansas −0,20 - −0,26 - - −0,02 - - -
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 8 773,96 8 322,04 9 090,08 9 298,39 10 308,40 9 049,73 9 818,37 10 368,97 11 360,94
Debetas 8 350,24 8 409,36 9 105,78 9 051,92 9 579,46 9 067,05 9 742,12 10 093,07 10 302,45
Balansas 423,72 −87,32 −15,70 246,47 728,94 −17,32 76,25 275,90 1 058,49
3. Finansinė sąskaita 747,65 −302,87 9,63 412,26 1 125,12 −373,08 464,77 176,50 894,06
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 2 013,18 −5,50 647,60 1 284,69 2 291,74 374,80 520,25 1 037,75 445,91
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 265,53 297,37 637,97 872,43 1 166,62 747,88 55,48 861,25 −448,15
3.1. Tiesioginės investicijos −375,07 −216,52 −132,97 −119,34 −80,49 −78,38 463,58 −268,11 −173,93
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 22,86 −278,55 121,49 398,54 232,69 232,84 450,64 −1,14 −7,42
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės −22,76 21,24 32,87 69,30 105,28 334,71 126,79 19,01 −3,36
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −10,77 21,92 15,53 39,86 93,41 327,20 110,50 −4,33 −11,18
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −10,77 21,89 15,43 39,74 93,39 327,20 110,50 −4,33 −11,18
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių - 0,03 0,10 0,12 0,02 - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos −11,99 −0,68 17,34 29,44 11,87 7,51 16,29 23,34 7,82
3.1.1.2. Skolos priemonės 45,62 −299,79 88,62 329,24 127,41 −101,87 323,85 −20,15 −4,06
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −37,16 30,87 1,28 −0,41 3,95 −7,42 6,37 −13,47 −17,01
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −43,55 75,39 −34,43 124,20 77,05 −75,53 43,90 −10,60 −19,97
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių 126,33 −406,05 121,77 205,45 46,41 −18,92 273,58 3,92 32,92
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 397,93 −62,03 254,46 517,88 313,18 311,22 −12,94 266,97 166,51
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 432,75 8,75 147,36 553,63 74,32 268,32 267,64 338,77 132,51
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 65,06 13,98 3,23 230,57 −281,90 92,34 75,20 −145,97 6,77
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 65,06 13,93 3,23 230,57 −298,85 92,34 75,20 −145,97 6,77
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių 0,00 0,05 - - 16,95 - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 367,69 −5,23 144,13 323,06 356,22 175,98 192,44 484,74 125,74
3.1.2.2. Skolos priemonės −34,82 −70,78 107,10 −35,75 238,86 42,90 −280,58 −71,80 34,00
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −18,70 −16,61 26,17 92,32 −92,04 −42,49 79,09 −87,59 19,17
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −5,90 −4,90 24,20 8,41 33,41 −4,13 −36,83 11,25 −7,74
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių −10,22 −49,27 56,73 −136,48 297,49 89,52 −322,84 4,54 22,57
3.2. Portfelinės investicijos 1 207,10 1 197,17 −699,63 901,59 108,81 1 181,64 613,02 −357,10 148,65
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 1 013,64 1 048,00 701,84 770,17 732,12 213,47 493,24 215,60 173,08
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 159,32 99,94 76,87 175,38 185,50 61,69 159,65 49,37 20,58
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −0,80 5,80 −2,67 14,09 −9,35 31,27 10,35 10,52 −20,16
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −0,22 0,05 −0,05 0,02 4,64 −0,02 1,97 0,02 −0,87
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai −0,58 5,75 −2,62 14,07 −13,99 31,29 8,38 10,50 −19,29
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,15 −7,39 −9,20 24,60 −14,51 9,58 0,34 23,86 −14,05
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −7,73 13,14 6,58 −10,53 0,52 21,71 8,04 −13,36 −5,24
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 160,12 94,14 79,54 161,29 194,85 30,42 149,30 38,85 40,74
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −7,10 −8,25 11,65 49,67 139,64 27,42 96,18 23,45 23,84
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,17 −0,11 0,00 0,00 1,95 0,02 −0,02 −0,22
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 167,22 102,22 68,00 111,62 55,21 1,05 53,10 15,42 17,12
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 156,81 83,38 51,17 104,01 49,72 9,25 54,58 20,84 23,17
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 10,41 18,84 16,83 7,61 5,49 −8,20 −1,48 −5,42 −6,05
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 854,32 948,06 624,97 594,79 546,62 151,78 333,59 166,23 152,50
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai −10,43 0,37 12,42 1,75 −11,56 −2,39 3,19 −3,58 0,19
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas −10,00 - 10,01 - −10,04 - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ - - 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,21
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −0,43 0,37 2,20 1,75 −1,52 −2,39 3,19 −3,58 0,40
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - 2,10 2,22 −2,00 −2,30 3,68 −3,68 0,40
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,43 0,37 0,10 −0,47 0,48 −0,09 −0,49 0,10 0,00
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 864,75 947,69 612,55 593,04 558,18 154,17 330,40 169,81 152,31
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 779,43 925,48 562,01 643,92 501,72 135,37 265,04 179,33 112,15
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 3,66 −65,57 −7,57 −30,19 29,93 −8,16 −11,96 −6,19 −4,32
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 −1,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 81,66 87,78 58,10 −20,69 26,53 27,96 77,32 −3,33 44,48
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 68,70 85,61 36,54 −17,00 24,02 24,45 69,52 −2,28 47,47
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 12,96 2,17 21,56 −3,69 2,51 3,51 7,80 −1,05 −2,99
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −193,46 −149,17 1 401,47 −131,42 623,31 −968,17 −119,78 572,70 24,43
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 10,50 −16,66 38,42 11,38 −4,87 54,64 4,65 12,60 −85,22
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 2,15 −5,83 18,06 −14,91 3,87 23,05 9,04 24,73 −69,86
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 1,28 0,55 10,92 5,91 2,48 −0,26 13,73 5,15 −3,43
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai 0,87 −6,38 7,14 −20,82 1,39 23,31 −4,69 19,58 −66,43
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 −0,07 0,00 −0,02 −0,01 −0,03 0,00 0,00 0,04
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,87 −6,31 7,14 −20,80 1,40 23,34 −4,69 19,58 −66,47
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 8,35 −10,83 20,36 26,29 −8,74 31,59 −4,39 −12,13 −15,36
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai 8,35 −10,83 20,36 26,29 −8,74 31,59 −4,39 −12,13 −15,36
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 8,35 −10,83 20,36 26,29 −8,74 31,59 −4,39 −12,13 −15,36
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −203,96 −132,51 1 363,05 −142,80 628,18 −1 022,81 −124,43 560,10 109,65
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai −2,05 1,00 0,00 −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ −2,05 - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 1,00 0,00 −0,10 0,18 0,08 1,50 0,06 1,60
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 1,00 0,00 0,00 0,00 −0,82 - - 0,75
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,00 0,00 0,00 −0,10 0,18 0,90 1,50 0,06 0,85
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai −201,91 −133,51 1 363,05 −142,70 628,00 −1 022,89 −125,93 560,04 108,05
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,00 −0,11 −0,22 −0,05 19,96 −0,02 0,00 1,05 −0,47
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −201,36 −133,40 1 363,69 −428,99 610,84 −1 017,94 −128,25 37,22 107,95
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −0,55 0,00 −0,42 286,34 −2,80 −4,93 2,32 521,77 0,57
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,60 0,00 −0,19 0,95 1,06 0,05 0,00 0,00 −0,78
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,05 0,00 −0,23 285,39 −3,86 −4,98 2,32 521,77 1,35
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 19,40 −5,63 −4,44 −1,98 2,56 −4,12 14,55 20,61 9,43
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −38,15 −42,33 −29,33 −33,59 −33,02 −48,51 −29,95 −42,76 −41,12
3.3.1.1. Lietuvos bankas −36,10 −34,68 −27,58 −31,90 −19,38 −33,05 −26,51 −26,01 −38,04
3.3.1.2. Kitos PFĮ −2,05 −7,65 −1,75 −1,69 −13,64 −15,46 −3,44 −16,75 −3,08
3.3.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.1.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −57,55 −36,70 −24,89 −31,61 −35,58 −44,39 −44,50 −63,37 −50,55
3.3.2.1. Lietuvos bankas −53,23 −29,59 −20,76 −27,65 −23,38 −29,12 −39,96 −48,11 −46,10
3.3.2.2. Kitos PFĮ −4,32 −7,11 −4,13 −3,96 −12,20 −15,27 −4,54 −15,26 −4,45
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos −130,20 −968,27 1 670,02 −894,58 −873,42 −1 965,95 −924,77 452,43 879,57
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 930,86 −459,70 652,06 −408,61 −643,29 −561,12 −736,57 474,01 240,48
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 3,47 65,62 −0,12 0,20 0,11 65,44 0,04 0,05 0,11
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai 440,18 108,16 399,07 −580,75 −1 468,43 −94,33 −435,42 81,44 −69,19
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas 99,84 −103,96 11,28 23,25 −95,69 −535,46 −129,06 −109,58 555,07
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 292,04 157,19 373,33 −637,63 −1 311,02 364,33 −330,74 122,27 −577,58
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 48,30 54,93 14,46 33,63 −61,72 76,80 24,38 68,75 −46,68
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,66 15,15 −1,43 −12,31 0,09 3,12 −7,89 −1,04 6,57
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 40,64 39,78 15,89 45,94 −61,81 73,68 32,27 69,79 −53,25
3.4.1.3. Paskolos 42,65 −9,85 115,56 −26,23 154,56 −93,99 5,68 40,24 −37,48
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 49,00 −9,86 72,59 −31,01 162,72 −88,94 11,86 44,20 −4,55
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės −11,05 −3,91 38,92 24,69 95,08 −115,29 −115,27 29,51 −11,62
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 60,05 −5,95 33,67 −55,70 67,64 26,35 127,13 14,69 7,07
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −6,35 0,01 42,97 4,78 −8,16 −5,05 −6,18 −3,96 −32,93
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės −4,82 0,12 −1,92 0,47 0,34 −0,09 3,84 2,00 −0,25
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −1,53 −0,11 44,89 4,31 −8,50 −4,96 −10,02 −5,96 −32,68
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 3,10 −3,33 64,94 3,10 −9,71 −3,77 −0,97 −3,05 −0,11
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės −0,13 - 0,49 0,19 −0,17 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės 3,23 −3,33 64,45 2,91 −9,54 −3,77 −0,97 −3,05 −0,11
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −9,45 3,34 −21,97 1,68 1,55 −1,28 −5,21 −0,91 −32,82
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės −4,69 0,12 −2,41 0,28 0,51 −0,09 3,84 2,00 −0,25
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės −4,76 3,22 −19,56 1,40 1,04 −1,19 −9,05 −2,91 −32,57
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −1,18 2,90 14,09 −0,33 −1,28 1,95 2,38 2,76 −2,12
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai −1,18 2,90 14,09 −0,33 −1,28 1,95 2,38 2,76 −2,12
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,18 2,90 14,09 −0,33 −1,28 1,95 2,38 2,76 −2,12
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16,28 33,02 133,99 130,65 200,44 −2,30 160,09 162,70 54,10
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ 2,50 0,33 −0,62 7,08 −8,75 1,68 1,12 −2,67 −1,77
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 83,57 −5,99 42,43 −16,43 102,99 −1,84 13,32 7,17 168,59
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai −69,79 38,68 92,18 140,00 106,20 −2,14 145,65 158,20 −112,72
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,82 −0,59 1,52 −0,54 −1,08 27,88 −27,55 2,35 −1,53
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −70,61 39,27 90,66 140,54 107,28 −30,02 173,20 155,85 −111,19
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos 429,46 −659,55 −10,53 67,85 471,31 −437,89 −469,34 186,82 295,06
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas 53,59 −53,59 - - 40,87 −40,87 - - 32,54
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 6,61 5,47 −4,61 12,85 3,89 −8,61 4,43 −0,70 4,44
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius 369,30 −610,90 −5,80 55,50 427,40 −388,10 −473,20 187,20 257,70
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai −0,04 −0,53 −0,12 −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,04 −0,53 −0,12 −0,50 −0,85 −0,31 −0,57 0,32 0,38
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 061,06 508,57 −1 017,96 485,97 230,13 1 404,83 188,20 21,58 −639,09
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai 1 230,52 323,32 −1 123,50 512,41 87,33 1 148,35 99,98 −65,26 −615,92
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas 1 599,46 −22,93 −1 695,43 1 247,66 585,71 2 038,68 −7,45 −134,83 −345,61
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ −409,98 343,35 584,93 −735,25 −444,34 −890,33 107,43 69,57 −276,84
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius 41,04 2,90 −13,00 - −54,04 - - - 6,53
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 36,14 12,46 38,97 21,79 172,10 33,83 −6,24 −39,88 −6,13
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius 8,66 −21,06 −4,88 −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės 8,66 −21,06 −4,88 −21,94 35,43 20,02 −26,87 −38,76 5,53
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai 27,48 33,52 43,85 43,73 136,67 13,81 20,63 −1,12 −11,66
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 62,23 −0,46 −25,75 8,47 4,24 1,51 12,78 7,68 10,66
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės −34,75 33,98 69,60 35,26 132,43 12,30 7,85 −8,80 −22,32
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,79 38,57 11,71 73,66 13,65 45,31 37,95 45,65 21,21
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės −0,02 −0,02 - 55,04 4,15 4,25 8,95 9,34 10,77
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės −0,77 38,59 11,71 18,62 9,50 41,06 29,00 36,31 10,44
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 28,27 −5,05 32,14 −29,93 123,02 −31,50 −17,32 −46,77 −32,87
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės 62,25 −0,44 −25,75 −46,57 0,09 −2,74 3,83 −1,66 −0,11
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės −33,98 −4,61 57,89 16,64 122,93 −28,76 −21,15 −45,11 −32,76
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 1,23 2,82 −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai 1,23 2,82 −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 1,23 2,82 −0,53 −0,50 −0,59 3,68 −1,72 −0,27 −2,09
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai −19,22 44,98 147,83 −41,85 −27,67 17,48 174,94 114,71 −25,12
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ −0,09 0,37 −0,78 0,10 −0,37 1,73 1,40 −1,68 −1,46
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −15,59 9,10 8,19 −8,12 −0,83 0,09 −0,04 −2,82 −6,00
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai −3,54 35,51 140,42 −33,83 −26,47 15,66 173,58 119,21 −17,66
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,02 −0,78 −0,15 1,71 −1,07 2,05 −1,05 0,25 0,14
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −3,56 36,29 140,57 −35,54 −25,40 13,61 174,63 118,96 −17,80
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos −187,61 124,99 −80,73 −5,88 −1,04 201,49 −78,76 12,28 10,17
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ −9,30 132,93 −116,21 −4,16 2,32 105,94 −108,21 9,02 −8,55
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius −178,08 −7,93 35,48 −1,77 −3,54 95,73 29,57 3,28 19,01
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai −0,23 −0,01 0,00 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,23 −0,01 0,00 0,05 0,18 −0,18 −0,12 −0,02 −0,29
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 26,42 −309,62 −823,35 526,57 1 967,66 493,73 298,39 328,67 30,34
3.5.1. Piniginis auksas −0,07 - - - - 0,01 - - -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - −0,01 - - - - - -
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - - - - - 34,02
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 26,49 −309,62 −823,34 526,57 1 967,66 493,72 298,39 328,67 −3,68
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 45,10 −764,35 −396,38 9,10 1 100,99 −219,02 361,34 404,20 −218,76
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 39,89 −756,33 −373,47 30,84 1 086,92 −224,01 345,30 407,50 −223,56
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 5,21 −8,02 −22,91 −21,74 14,07 4,99 16,04 −3,30 4,80
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai −18,61 454,73 −426,96 517,47 866,67 712,74 −62,95 −75,53 215,08
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −18,61 454,73 −426,96 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - -
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −18,61 454,73 −426,96 499,83 632,29 703,97 −62,95 −75,53 −1,64
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos - - - 17,64 234,38 8,77 - - 216,72
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai 323,93 −215,55 25,33 165,79 396,18 −355,76 388,52 −99,40 −164,43
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26