Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv. sorting 2024 - I ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 13 456,45 14 417,40 16 704,47 16 615,06 14 687,89 15 051,14 15 092,77 16 063,86 14 709,77
Debetas 14 220,81 15 508,82 17 733,34 17 417,20 14 443,18 14 887,58 14 893,24 15 275,21 13 849,22
Balansas −764,36 −1 091,42 −1 028,87 −802,14 244,71 163,56 199,53 788,65 860,55
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 12 959,10 13 939,56 16 044,91 15 590,68 13 748,56 14 205,35 14 117,96 14 433,28 13 709,36
Debetas 13 088,17 14 371,46 16 373,83 16 054,58 13 372,25 13 282,21 13 173,25 13 912,18 12 502,42
Balansas −129,07 −431,90 −328,92 −463,90 376,31 923,14 944,71 521,10 1 206,94
1.A.a. Prekės  
Balansas −1 302,14 −1 940,76 −2 022,65 −2 077,89 −1 273,83 −1 164,42 −1 143,95 −1 239,57 −893,20
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 9 295,42 9 723,55 11 442,65 10 664,31 9 311,49 9 071,79 8 932,34 9 027,69 8 675,33
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 9 276,69 9 657,05 11 397,94 10 661,52 9 294,11 9 052,51 8 917,15 9 001,64 8 670,97
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 18,59 66,34 44,70 2,46 17,27 19,00 14,86 25,53 3,71
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −171,28 −226,30 −248,69 −194,02 −184,28 −156,44 −154,91 −205,17 −168,42
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 189,87 292,64 293,39 196,48 201,55 175,44 169,77 230,70 172,13
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,14 0,16 0,01 0,33 0,11 0,28 0,33 0,52 0,65
1.A.a.2. Importas (debetas) 10 597,56 11 664,31 13 465,30 12 742,20 10 585,32 10 236,21 10 076,29 10 267,26 9 568,53
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 10 587,74 11 656,24 13 456,59 12 731,87 10 577,32 10 230,37 10 073,24 10 263,50 9 566,80
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 9,82 8,07 8,71 10,33 8,00 5,84 3,05 3,76 1,73
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 3 663,68 4 216,01 4 602,26 4 926,37 4 437,07 5 133,56 5 185,62 5 405,59 5 034,03
Debetas 2 490,61 2 707,15 2 908,53 3 312,38 2 786,93 3 046,00 3 096,96 3 644,92 2 933,89
Balansas 1 173,07 1 508,86 1 693,73 1 613,99 1 650,14 2 087,56 2 088,66 1 760,67 2 100,14
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 106,23 109,91 115,06 111,13 134,32 124,11 117,10 142,22 135,76
Debetas 7,58 9,23 7,65 10,38 11,81 9,61 8,64 12,41 10,43
Balansas 98,65 100,68 107,41 100,75 122,51 114,50 108,46 129,81 125,33
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 84,84 95,72 107,70 106,69 99,49 119,19 107,81 115,71 107,28
Debetas 39,68 38,84 33,65 35,61 70,64 82,83 83,37 112,53 59,07
Balansas 45,16 56,88 74,05 71,08 28,85 36,36 24,44 3,18 48,21
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 2 032,18 2 287,09 2 509,93 2 688,87 2 204,72 2 285,27 2 453,38 2 499,28 2 498,79
Debetas 1 345,48 1 332,36 1 517,08 1 606,74 1 391,07 1 364,59 1 459,91 1 523,36 1 418,14
Balansas 686,70 954,73 992,85 1 082,13 813,65 920,68 993,47 975,92 1 080,65
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 101,47 86,25 97,67 98,57 75,53 77,46 86,70 89,05 75,11
Debetas 274,14 300,34 410,31 376,61 251,98 221,78 224,04 232,49 205,31
Balansas −172,67 −214,09 −312,64 −278,04 −176,45 −144,32 −137,34 −143,44 −130,20
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,09
Debetas 0,10 0,18 0,16 0,20 0,18 0,19 0,40 0,26 0,18
Balansas −0,11
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 60,66 50,91 61,86 57,95 39,60 45,61 48,71 53,91 47,85
Debetas 231,55 256,64 375,56 342,29 226,05 199,01 205,80 209,00 184,82
Balansas −170,89 −205,73 −313,70 −284,34 −186,45 −153,40 −157,09 −155,09 −136,97
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 40,53
Debetas 42,49 43,52 34,59 34,12 25,75 22,58 17,84 23,23 20,31
Balansas 6,41
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 58,19 59,54 83,61 64,21 57,50 105,39 175,97 115,35 91,31
Debetas 52,15 65,83 97,51 77,64 77,50 112,20 137,75 111,51 98,12
Balansas 6,04 −6,29 −13,90 −13,43 −20,00 −6,81 38,22 3,84 −6,81
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 25,44 32,86 53,13 32,26 26,06 73,75 136,54 84,02 49,51
Debetas 25,93 36,98 45,07 41,92 40,35 56,53 70,78 62,51 45,74
Balansas −0,49 −4,12 8,06 −9,66 −14,29 17,22 65,76 21,51 3,77
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 7,71 4,58 6,40 4,80 1,80 2,16 1,83 2,57 2,06
Debetas 14,99 16,15 15,78 18,12 19,49 19,63 19,79 23,18 23,02
Balansas −7,28 −11,57 −9,38 −13,32 −17,69 −17,47 −17,96 −20,61 −20,96
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 25,04 22,10 24,08 27,15 29,64 29,48 37,60 28,76 39,74
Debetas 11,23 12,70 36,66 17,60 17,66 36,04 47,18 25,82 29,36
Balansas 13,81 9,40 −12,58 9,55 11,98 −6,56 −9,58 2,94 10,38
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 860,12 2 129,85 2 317,25 2 514,54 2 059,43 2 089,82 2 178,34 2 281,16 2 319,86
Debetas 986,47 938,54 978,09 1 116,70 1 036,20 1 005,53 1 067,15 1 143,65 1 089,78
Balansas 873,65 1 191,31 1 339,16 1 397,84 1 023,23 1 084,29 1 111,19 1 137,51 1 230,08
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 0,76 3,05 1,37 2,00 1,98 2,73 2,38 1,41 3,88
Debetas 4,41 4,12 3,27 2,50 2,27 2,38 2,83 1,18 1,62
Balansas −3,65 −1,07 −1,90 −0,50 −0,29 0,35 −0,45 0,23 2,26
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 1 197,16 1 395,91 1 570,66 1 706,01 1 487,46 1 533,32 1 582,10 1 593,07 1 458,17
Debetas 551,92 488,51 531,65 596,41 494,06 433,03 420,56 461,44 393,65
Balansas 645,24 907,40 1 039,01 1 109,60 993,40 1 100,29 1 161,54 1 131,63 1 064,52
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 662,20 730,89 745,22 806,53 569,99 553,77 593,86 686,68 857,81
Debetas 430,14 445,91 443,17 517,79 539,87 570,12 643,76 681,03 694,51
Balansas 232,06 284,98 302,05 288,74 30,12 −16,35 −49,90 5,65 163,30
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 57,78 37,49 46,10 41,56 43,79 49,15 43,09 42,86 46,65
Debetas 109,94 94,91 88,30 139,17 52,92 43,32 42,39 41,47 40,84
Balansas −52,16 −57,42 −42,20 −97,61 −9,13 5,83 0,70 1,39 5,81
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 0,00
Debetas - - - - - - - - -
Balansas 0,00
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 39,50 26,26 21,69 20,21 18,13 16,77 14,76 11,95 14,34
Debetas 94,88 83,51 67,38 68,05 39,75 30,25 28,02 23,89 23,61
Balansas −55,38 −57,25 −45,69 −47,84 −21,62 −13,48 −13,26 −11,94 −9,27
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 21,35
Debetas 15,06 11,40 20,92 71,12 13,17 13,07 14,37 17,58 17,23
Balansas −49,77
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 1 366,43 1 591,25 1 749,81 1 949,27 1 684,11 1 757,84 1 756,40 1 805,66 1 827,14
Debetas 626,81 580,86 601,44 679,75 596,33 586,14 575,88 629,76 641,64
Balansas 739,62 1 010,39 1 148,37 1 269,52 1 087,78 1 171,70 1 180,52 1 175,90 1 185,50
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 0,44 1,38 1,29 2,00 2,14 2,36 1,40 2,14
Debetas 4,41 4,12 3,27 2,50 2,27 2,38 2,83 1,18 1,62
Balansas −3,97 −2,74 −1,98 −0,50 −0,24 −0,47 0,22 0,52
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 1 127,50 1 337,08 1 468,89 1 625,68 1 413,57 1 471,76 1 478,19 1 506,15 1 383,24
Debetas 402,98 358,32 383,49 435,08 378,13 363,64 353,37 379,39 334,02
Balansas 724,52 978,76 1 085,40 1 190,60 1 035,44 1 108,12 1 124,82 1 126,76 1 049,22
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 238,49 252,79 279,63 321,59 283,94 275,85 298,11 441,76
Debetas 219,42 218,42 214,68 242,17 215,93 220,12 219,68 249,19 306,00
Balansas 19,07 34,37 64,95 79,42 63,82 56,17 48,92 135,76
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 435,91 501,11 521,34 523,71 331,53 282,83 378,85 432,64 446,07
Debetas 249,72 262,77 288,35 297,78 386,95 376,07 448,88 472,42 407,30
Balansas 186,19 238,34 232,99 225,93 −55,42 −93,24 −70,03 −39,78 38,77
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 30,16 32,57 80,08 60,12 55,76 44,79 89,15 74,97
Debetas 54,06 46,68 80,78 93,28 76,18 39,14 39,17 58,16 36,02
Balansas −23,90 −14,11 −0,70 −33,16 −20,42 5,65 49,98 16,81
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 405,75 468,54 441,26 463,59 275,77 238,04 289,70 357,67
Debetas 195,66 216,09 207,57 204,50 310,77 336,93 409,71 414,26 371,28
Balansas 210,09 252,45 233,69 259,09 −35,00 −98,89 −120,01 −56,59
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 12,40 11,45 11,40 11,55 12,26 12,60 12,37 13,72 12,51
Debetas 32,72 27,65 31,17 35,79 25,39 25,08 30,97 35,71 24,93
Balansas −20,32 −16,20 −19,77 −24,24 −13,13 −12,48 −18,60 −21,99 −12,42
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 153,61 299,14 357,65 316,63 247,10 456,75 510,44 446,15 334,21
Debetas 160,33 305,58 367,31 343,96 267,69 475,31 504,38 472,05 346,60
Balansas −6,72 −6,44 −9,66 −27,33 −20,59 −18,56 6,06 −25,90 −12,39
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 53,09 59,75 80,06 71,04 72,17 164,79 128,35 87,69 102,76
Debetas 51,49 55,75 53,81 104,82 97,43 92,07 73,11 143,16 109,93
Balansas 1,60 4,00 26,25 −33,78 −25,26 72,72 55,24 −55,47 −7,17
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 100,52 239,39 277,59 245,59 174,93 291,96 382,09 358,46 231,45
Debetas 108,84 249,83 313,50 239,14 170,26 383,24 431,27 328,89 236,67
Balansas −8,32 −10,44 −35,91 6,45 4,67 −91,28 −49,18 29,57 −5,22
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 120,51 163,13 153,78 173,07 132,76 169,55 164,36 188,76 183,25
Debetas 26,10 29,86 24,16 40,44 76,08 21,92 21,42 28,48 28,59
Balansas 94,41 133,27 129,62 132,63 56,68 147,63 142,94 160,28 154,66
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,37 0,86 0,25 0,37 1,86 1,80 1,97 2,00 3,20
Debetas 12,73 14,28 13,74 15,70 16,12 15,69 18,83 17,15 33,89
Balansas −12,36 −13,42 −13,49 −15,33 −14,26 −13,89 −16,86 −15,15 −30,69
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 199,65 200,46 205,65 198,93 302,37 457,14 451,34 412,04 371,78
Debetas 74,62 93,40 108,09 98,55 123,81 118,33 113,02 128,72 111,43
Balansas 125,03 107,06 97,56 100,38 178,56 338,81 338,32 283,32 260,35
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 1,63 2,54 1,57 2,39 2,26 3,49 4,04 5,43 1,99
Debetas 117,58 121,70 122,11 122,30 18,82 22,49 27,28 152,98 38,26
Balansas −115,95 −119,16 −120,54 −119,91 −16,56 −19,00 −23,24 −147,55 −36,27
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 366,62 417,70 452,48 513,61 490,30 493,52 489,52 638,28 540,39
Debetas 158,94 234,38 187,61 225,40 265,45 218,06 244,66 301,20 280,19
Balansas 207,68 183,32 264,87 288,21 224,85 275,46 244,86 337,08 260,20
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 559,79 596,77 659,09 772,00 779,44 963,71 838,76 917,22 820,13
Debetas 512,30 488,16 490,15 758,75 508,07 662,26 570,19 834,62 564,64
Balansas 47,49 108,61 168,94 13,25 271,37 301,45 268,57 82,60 255,49
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 22,07 25,53 22,09 26,23 26,77 33,79 34,87 26,58 25,09
Debetas 16,27 18,76 16,40 35,65 20,50 23,80 26,74 38,28 24,86
Balansas 5,80 6,77 5,69 −9,42 6,27 9,99 8,13 −11,70 0,23
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 16,18 17,16 17,01 16,45 15,68 25,24 12,03 11,92 12,16
Debetas 19,00 20,60 20,58 18,90 16,87 31,11 18,52 23,14 17,79
Balansas −2,82 −3,44 −3,57 −2,45 −1,19 −5,87 −6,49 −11,22 −5,63
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 211,18 129,97 340,76 629,04 565,86 431,55 561,56 1 128,63 640,09
Debetas 821,75 866,57 1 071,22 946,89 762,77 1 352,64 1 475,27 986,09 1 002,16
Balansas −610,57 −736,60 −730,46 −317,85 −196,91 −921,09 −913,71 142,54 −362,07
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 10,51 14,08 15,21 15,85 12,01 18,08 18,08 20,12 17,11
Debetas 40,83 37,91 30,06 34,83 35,62 46,47 39,11 37,40 37,48
Balansas −30,32 −23,83 −14,85 −18,98 −23,61 −28,39 −21,03 −17,28 −20,37
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 90,21 35,12 202,27 190,47 497,22 390,73 512,03 559,79 529,77
Debetas 733,35 762,00 995,29 865,63 686,18 1 272,36 1 407,19 919,20 936,16
Balansas −643,14 −726,88 −793,02 −675,16 −188,96 −881,63 −895,16 −359,41 −406,39
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 47,05 −27,34 111,13 63,30 324,40 106,00 79,86 152,41 88,66
Debetas 675,97 684,93 922,34 755,09 553,83 1 080,57 1 148,49 702,62 708,27
Balansas −628,92 −712,27 −811,21 −691,79 −229,43 −974,57 −1 068,63 −550,21 −619,61
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 39,35 −35,31 101,11 45,43 306,08 85,95 60,01 131,44 62,88
Debetas 643,48 659,31 894,02 723,50 519,28 1 043,43 1 112,09 664,72 670,49
Balansas −604,13 −694,62 −792,91 −678,07 −213,20 −957,48 −1 052,08 −533,28 −607,61
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 6,02 38,86 30,34 10,25 13,13 31,12 37,81 10,57 24,45
Debetas 351,54 2 189,59 232,92 104,12 258,14 741,29 216,28 125,58 699,72
Balansas −345,52 −2 150,73 −202,58 −93,87 −245,01 −710,17 −178,47 −115,01 −675,27
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 33,33 −74,17 70,77 35,18 292,95 54,83 22,20 120,87 38,43
Debetas 291,94 −1 530,28 661,10 619,38 261,14 302,14 895,81 539,14 −29,23
Balansas −258,61 1 456,11 −590,33 −584,20 31,81 −247,31 −873,61 −418,27 67,66
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,70 7,97 10,02 17,87 18,32 20,05 19,85 20,97 25,78
Debetas 32,49 25,62 28,32 31,59 34,55 37,14 36,40 37,90 37,78
Balansas −24,79 −17,65 −18,30 −13,72 −16,23 −17,09 −16,55 −16,93 −12,00
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 24,97 33,84 36,28 35,73 43,29 65,17 107,76 90,57 114,53
Debetas 47,55 65,10 50,90 59,86 56,99 86,44 71,89 73,65 75,94
Balansas −22,58 −31,26 −14,62 −24,13 −13,70 −21,27 35,87 16,92 38,59
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 4,53 11,77 8,83 4,51 10,79 19,06 59,21 38,28 62,67
Debetas 1,04 24,80 8,00 6,44 4,52 28,31 1,81 4,24 0,10
Balansas 3,49 −13,03 0,83 −1,93 6,27 −9,25 57,40 34,04 62,57
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 1,67 9,27 5,16 2,84 2,97 15,59 6,82 1,99 0,95
Debetas 0,00 16,82 0,00 0,00 0,00 13,53 0,00 0,00 0,00
Balansas 1,67 −7,55 5,16 2,84 2,97 2,06 6,82 1,99 0,95
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,86 2,50 3,67 1,67 7,82 3,47 52,39 36,29 61,72
Debetas 1,04 7,98 8,00 6,44 4,52 14,78 1,81 4,24 0,10
Balansas 1,82 −5,48 −4,33 −4,77 3,30 −11,31 50,58 32,05 61,62
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 20,44 22,07 27,45 31,22 32,50 46,11 48,55 52,29 51,86
Debetas 46,51 40,30 42,90 53,42 52,47 58,13 70,08 69,41 75,84
Balansas −26,07 −18,23 −15,45 −22,20 −19,97 −12,02 −21,53 −17,12 −23,98
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,01 0,22 0,20 0,42 0,86 1,85 3,52 5,37 5,45
Debetas 0,05 0,02 0,02 0,05 0,04 0,05 0,03 0,05 0,04
Balansas −0,04 0,20 0,18 0,37 0,82 1,80 3,49 5,32 5,41
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 20,43 21,85 27,25 30,80 31,64 44,26 45,03 46,92 46,41
Debetas 46,46 40,28 42,88 53,37 52,43 58,08 70,05 69,36 75,80
Balansas −26,03 −18,43 −15,63 −22,57 −20,79 −13,82 −25,02 −22,44 −29,39
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 6,52 7,87 29,09 59,97 93,26 170,32 279,41 259,42 290,57
Debetas 9,83 11,97 22,05 50,68 75,36 105,35 186,81 142,93 151,95
Balansas −3,31 −4,10 7,04 9,29 17,90 64,97 92,60 116,49 138,62
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 11,67 20,75 25,77 31,47 36,27 49,24 45,00 57,39 36,01
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 110,46 80,77 123,28 422,72 56,63 22,74 31,45 548,72 93,21
Debetas 47,57 66,66 45,87 46,43 40,97 33,81 28,97 29,49 28,52
Balansas 62,89 14,11 77,41 376,29 15,66 −11,07 2,48 519,23 64,69
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 286,17 347,87 318,80 395,34 373,47 414,24 413,25 501,95 360,32
Debetas 310,89 270,79 288,29 415,73 308,16 252,73 244,72 376,94 344,64
Balansas −24,72 77,08 30,51 −20,39 65,31 161,51 168,53 125,01 15,68
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 92,93 135,43 112,17 122,75 124,07 156,17 171,90 224,93 111,66
Debetas 142,46 144,39 142,80 172,16 169,73 138,84 139,95 216,83 170,14
Balansas −49,53 −8,96 −30,63 −49,41 −45,66 17,33 31,95 8,10 −58,48
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 193,24 212,44 206,63 272,59 249,40 258,07 241,35 277,02 248,66
Debetas 168,43 126,40 145,49 243,57 138,43 113,89 104,77 160,11 174,50
Balansas 24,81 86,04 61,14 29,02 110,97 144,18 136,58 116,91 74,16
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 140,25 157,58 166,06 181,65 199,39 210,98 202,55 222,05 192,14
Debetas 103,24 91,55 99,33 100,76 105,45 73,32 80,23 86,95 94,28
Balansas 37,01 66,03 66,73 80,89 93,94 137,66 122,32 135,10 97,86
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 52,99 54,86 40,57 90,94 50,01 47,09 38,80 54,97 56,52
Debetas 65,19 34,85 46,16 142,81 32,98 40,57 24,54 73,16 50,63
Balansas −12,20 20,01 −5,59 −51,87 17,03 6,52 14,26 −18,19 5,89
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 142,27 252,53 190,09 503,47 175,20 316,74 301,55 646,96 240,49
Debetas 18,80 20,94 17,78 11,03 6,44 0,03 1,01 8,01 5,99
Balansas 123,47 231,59 172,31 492,44 168,76 316,71 300,54 638,95 234,50
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 142,27 252,53 190,09 503,47 175,20 316,74 301,55 646,96 240,49
Debetas 18,80 20,94 17,78 11,03 6,44 0,03 1,01 8,01 5,99
Balansas 123,47 231,59 172,31 492,44 168,76 316,71 300,54 638,95 234,50
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 142,27 252,53 190,09 503,46 175,20 316,74 301,55 646,96 240,49
Debetas 18,79 20,91 17,77 11,02 6,41 - 1,00 7,97 5,99
Balansas 123,48 231,62 172,32 492,44 168,79 316,74 300,55 638,99 234,50
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - 0,01 - - - - -
Debetas 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,04 0,00
Balansas −0,01 −0,03 −0,01 0,00 −0,03 −0,03 −0,01 −0,04 0,00
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 13 598,72 14 669,93 16 894,56 17 118,53 14 863,09 15 367,88 15 394,32 16 710,82 14 950,26
Debetas 14 239,61 15 529,76 17 751,12 17 428,23 14 449,62 14 887,61 14 894,25 15 283,22 13 855,21
Balansas −640,89 −859,83 −856,56 −309,70 413,47 480,27 500,07 1 427,60 1 095,05
3. Finansinė sąskaita −2 418,69 557,49 −473,23 252,24 633,12 1 244,97 1 383,14 1 331,90 −88,72
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas −2 732,58 1 345,12 1 814,86 1 883,06 2 209,22 3 818,22 1 726,87 3 350,18 1 583,24
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai −313,89 787,63 2 288,09 1 630,82 1 576,10 2 573,25 343,73 2 018,28 1 671,96
3.1. Tiesioginės investicijos −1 241,37 443,04 −475,74 −432,42 30,02 −33,74 −119,41 −675,44 −228,36
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 704,65 −1 635,95 65,86 −206,69 1 049,79 239,93 664,72 186,44 −413,43
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės 127,21 −41,65 84,46 25,84 418,34 50,76 7,09 137,56 −122,28
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 93,88 32,52 13,69 −9,34 125,39 −4,07 −15,11 16,69 −160,71
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 93,88 32,52 13,69 −9,34 −160,71
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 33,33 −74,17 70,77 35,18 292,95 54,83 22,20 120,87 38,43
3.1.1.2. Skolos priemonės 577,44 −1 594,30 −18,60 −232,53 631,45 189,17 657,63 48,88 −291,15
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 20,32 42,83 −18,33 −18,58 141,34 94,75 147,14 −56,71 −112,36
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 1 700,18 −1 722,05 9,57 6,61 110,72 13,52 89,84 69,31 −117,92
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių −1 143,06 84,92 −9,84 −220,56 379,39 80,90 420,65 36,28 −60,87
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 946,02 −2 078,99 541,60 225,73 1 019,77 273,67 784,13 861,88 −185,07
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 412,15 −1 368,82 598,07 768,23 368,54 396,86 1 033,72 879,38 −14,77
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas 120,21 161,46 −63,03 148,85 107,40 94,72 137,91 340,24 14,46
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 120,21 −63,03 148,85 107,40 94,72 137,91 340,24 14,46
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - - - - - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 291,94 −1 530,28 661,10 619,38 261,14 302,14 895,81 539,14 −29,23
3.1.2.2. Skolos priemonės 1 533,87 −710,17 −56,47 −542,50 651,23 −123,19 −249,59 −17,50 −170,30
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 394,05 211,72 107,98 −414,57 298,23 −64,26 −100,96 11,83 −38,10
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 26,35 −3,09 6,60 −14,14 54,85 −9,84 −6,73 25,52 32,65
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 1 113,47 −918,80 −171,05 −113,79 298,15 −49,09 −141,90 −54,85 −164,85
3.2. Portfelinės investicijos 1 778,28 1 712,50 −599,60 −1 019,69 1 418,11 99,44 184,49 −400,06 −1 203,92
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −25,64 2 368,15 −868,71 197,32 1 463,78 1 134,35 8,53 −210,99 3,58
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 97,88 317,59 185,75 51,49 784,18 471,00 142,60 130,30 454,89
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 23,95 31,40 164,69 27,28 26,40 129,30 29,68 52,21 52,15
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ −1,07 0,07 0,03 −0,06 −2,72 3,03 −2,09 −0,19 0,02
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius 0,00 - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 25,02 31,33 164,66 27,34 29,12 126,27 31,77 52,40 52,13
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 22,24 4,34 21,51 23,44 11,81 2,67 12,77 30,34 −5,16
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,78 26,99 143,15 3,90 17,31 123,60 19,00 22,06 57,29
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 73,93 286,19 21,06 24,21 757,78 341,70 112,92 78,09 402,74
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas −19,87 162,26 −20,09 −53,91 266,79 192,66 144,60 0,00 67,34
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - 0,01
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius 1,52 1,68 2,98 2,20 1,61 1,22 2,28 4,01 0,98
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 92,28 122,25 38,17 75,92 489,38 147,82 −33,96 74,08 334,41
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 89,37 99,16 30,23 47,44 436,15 134,08 144,60 10,08 227,23
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,91 23,09 7,94 28,48 53,23 13,74 −178,56 64,00 107,18
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −123,52 2 050,56 −1 054,46 145,83 679,60 663,35 −134,07 −341,29 −451,31
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai 6,14 38,01 −15,63 93,33 238,34 356,82 203,65 5,00 −176,19
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ - 33,30 −33,39 −0,21 79,41 284,59 130,53 −59,98 −75,90
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - 11,78 20,06 −20,01 −5,98 −5,89 −0,30
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 6,14 4,71 17,76 81,76 138,87 92,24 79,10 70,87 −99,99
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,56 3,47 16,28 10,74 46,46 20,58 74,17 23,28 −72,43
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,58 1,24 1,48 71,02 92,41 71,66 4,93 47,59 −27,56
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai −129,66 2 012,55 −1 038,83 52,50 441,26 306,53 −337,72 −346,29 −275,12
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −432,03 −40,78 −79,32 −617,80 −139,61 −177,43 −534,64 −909,92 −91,62
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 67,23 1 431,30 −1 256,20 399,84 416,48 134,93 9,03 477,52 −5,40
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 187,17 456,78 209,11 58,56 −22,22 125,34 98,16 16,70 −62,20
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 47,97 165,25 87,58 211,90 186,61 223,69 89,73 69,41 −115,90
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 47,12 118,58 82,41 152,43 80,11 42,06 9,65 −21,43 28,17
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,85 46,67 5,17 59,47 106,50 181,63 80,08 90,84 −144,07
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −1 803,92 655,65 −269,11 1 217,01 45,67 1 034,91 −175,96 189,07 1 207,50
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −12,96 52,01 −69,01 15,78 −5,03 1,92 17,84 −22,71 −1,92
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai −13,40 −22,43 −16,58 9,30 −0,90 −3,01 0,87 −16,86 −12,53
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ −4,79 −2,16 −0,30 2,03 −1,71 −1,88 −1,79 −4,61 0,89
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai −8,61 −20,27 −16,28 7,27 0,81 −1,13 2,66 −12,25 −13,42
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,12 3,70 −0,02 2,64 0,03 −0,22 0,78 0,26 −8,81
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −8,49 −23,97 −16,26 4,63 0,78 −0,91 1,88 −12,51 −4,61
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos 0,44 74,44 −52,43 6,48 −4,13 4,93 16,97 −5,85 10,61
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai 0,44 74,44 −52,43 6,48 −4,13 4,93 16,97 −5,85 10,61
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,44 74,44 −52,43 6,48 −4,13 4,93 16,97 −5,85 10,61
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −1 790,96 603,64 −200,10 1 201,23 50,70 1 032,99 −193,80 211,78 1 209,42
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai −10,55 0,10 0,00 0,91 −18,17 −0,64 −0,36 0,84 0,02
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai −10,55 0,10 0,00 0,91 −18,17 −0,64 −0,36 0,84 0,02
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,10 0,00 0,00 0,50 −0,10 0,00 0,00 −0,50 -
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −10,65 0,10 0,00 0,41 −18,07 −0,64 −0,36 1,34 0,02
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai −1 780,41 603,54 −200,10 1 200,32 68,87 1 033,63 −193,44 210,94 1 209,40
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 2,77 0,00 0,00 57,93 1,04 26,32 1,88 35,72 4,61
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −1 779,65 559,70 −210,40 1 148,43 66,61 1 001,48 −5,28 194,92 1 204,58
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −3,53 43,84 10,30 −6,04 1,22 5,83 −190,04 −19,70 0,21
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,10 −0,24 −0,10 −0,06 0,75 4,71 2,30 −0,56 3,18
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −3,63 44,08 10,40 −5,98 0,47 1,12 −192,34 −19,14 −2,97
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −175,55 18,15 13,78 −1,38 −27,40 4,88 −12,79 −20,63 −14,04
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −219,79 −22,79 −44,48 −68,76 −75,86 −38,27 −52,04 −58,21 −46,62
3.3.1.1. Lietuvos bankas −16,82 −21,44 −42,86 −62,27 −43,50 −23,98 −33,12 −41,58 −22,48
3.3.1.2. Kitos PFĮ −0,96 −1,35 −1,62 −6,36 −32,36 −14,29 −13,38 −14,39 −15,20
3.3.1.3. Valdžios sektorius −196,05 - - - - - - - -
3.3.1.4. Kiti sektoriai −5,96 - - −0,13 - - −5,54 −2,24 −8,94
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −5,96 - - −0,13 - - −5,54 −2,24 −8,94
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −44,24 −40,94 −58,26 −67,38 −48,46 −43,15 −39,25 −37,58 −32,58
3.3.2.1. Lietuvos bankas −36,00 −37,23 −55,19 −59,68 −41,27 −38,34 −34,08 −29,97 −21,54
3.3.2.2. Kitos PFĮ −3,57 −3,71 −3,07 −3,19 −3,00 −4,54 −5,17 −6,06 −10,28
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai −4,67 - - −4,51 −4,19 −0,27 - −1,55 −0,76
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −4,67 - - −4,51 −4,19 −0,27 - −1,55 −0,76
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos −3 188,69 −1 388,09 456,97 1 960,81 −1 427,10 1 351,45 1 201,75 2 378,66 1 911,13
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −3 644,68 822,88 2 472,57 2 148,89 −916,44 2 616,12 937,31 3 345,99 2 560,66
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 0,02 1,90 −0,16 3,51 0,30 −0,09 0,00 0,00 7,06
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai −4 348,92 −559,61 −9 383,25 5 254,50 −866,34 −543,61 599,63 3 184,36 1 798,48
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas −5 682,23 200,01 −9 235,35 5 588,27 −940,69 −737,81 −314,56 3 288,07 1 692,50
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 1 185,51 −998,82 −93,54 −482,45 83,90 117,22 727,87 −205,06 43,09
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius 41,90 113,60 98,54 100,90 38,19 −120,28 53,88 −32,55 −1,37
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 105,90 125,60 −152,90 47,78 −47,74 197,26 132,44 133,90 64,26
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 113,32 26,35 2,75 43,98 58,42 137,64 111,32 59,91 69,30
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −7,42 99,25 −155,65 3,80 −106,16 59,62 21,12 73,99 −5,04
3.4.1.3. Paskolos 709,01 1 662,54 11 634,42 −3 482,46 697,22 2 984,56 330,72 −413,88 1 300,16
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas −163,78 83,16 7 324,40 −7 200,13 −126,31 19,60 −0,06 0,56 −0,32
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės −163,78 83,16 7 324,40 −7 200,13 −126,31 19,60 −0,06 0,56 −0,32
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 894,21 1 625,91 4 295,87 3 162,23 820,70 2 974,65 382,58 −740,29 1 309,63
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės −94,37 22,54 2 931,67 2 975,96 735,10 2 770,87 255,62 −323,31 828,45
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 988,58 1 603,37 1 364,20 186,27 85,60 203,78 126,96 −416,98 481,18
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius −23,00 −42,54 14,30 555,23 0,82 −4,26 −52,17 326,08 −7,76
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės −23,00 −42,54 14,30 555,23 0,82 −4,26 −52,17 326,08 −7,76
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai 1,58 −3,99 −0,15 0,21 2,01 −5,43 0,37 −0,23 −1,39
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės −0,40 −1,21 - 0,51 - -
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės 1,98 −2,78 0,21 1,50 −5,43 −1,39
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,82 −1,85 0,65
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės - - - -
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės - -
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,40 −2,14 1,36
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės - - -
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės 0,28 −0,19
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 4,18 −2,07 −0,89 −3,29 −1,65 −1,22 8,96 −6,34 7,35
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 4,18 −2,07 −0,89 −3,29 −1,65 −1,22 8,96 −6,34 7,35
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 4,18 −2,07 −0,89 −3,29 −1,65 −1,22 8,96 −6,34 7,35
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 277,37 106,98 119,36 −150,44 −73,86 268,64 −314,71 70,80 62,83
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ 4,32 −7,43 22,08 −7,65 −7,85 197,92 −214,89 −1,44 5,23
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 0,29 −0,18 1,13 0,04 0,96 −0,23 1,47 0,91 0,33
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 272,76 114,59 96,15 −142,83 −66,97 70,95 −101,29 71,33 57,27
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 7,83 −0,52 0,72 −3,88 2,91 12,06 10,21 12,66 −13,78
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 264,93 115,11 95,43 −138,95 −69,88 58,89 −111,50 58,67 71,05
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos −286,34 −386,86 103,09 527,07 −672,11 −92,16 312,71 511,05 −615,22
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas −1,56 - - 1,12 −1,12 - - 27,72 −1,12
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ 106,48 −134,84 218,56 −75,64 −142,73 −0,04 352,52 −50,44 −149,55
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius −402,00 −258,90 −95,01 614,49 −531,12 −92,07 −45,27 535,98 −473,99
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 10,74 6,88 −20,46 −12,90 2,86 −0,05 5,46 −2,21 9,44
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 5,56 3,91 −2,26 1,87 1,69 1,28 3,67 −3,11 −4,20
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 5,18 2,97 −18,20 −14,77 1,17 −1,33 1,79 0,90 13,64
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −455,99 2 210,97 2 015,60 188,08 510,66 1 264,67 −264,44 967,33 649,53
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai −951,26 1 790,25 1 739,78 371,04 −243,29 258,27 −198,36 338,50 378,98
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −1 984,14 256,20 706,62 −535,66 −187,59 −206,23 −180,89 103,95 −140,72
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ 1 113,74 1 534,05 1 033,16 906,70 −55,70 464,50 −17,47 234,55 519,70
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius −80,86 - - - - - - - -
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos 15,30 −86,81 −11,45 97,87 183,11 139,36 −55,60 552,40 347,43
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius 25,75 −62,09 −65,35 98,80 66,34 −58,17 −10,43 428,78 368,80
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės 25,75 −62,09 −65,35 98,80 66,34 −58,17 −10,43 428,78 368,80
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai −10,45 −24,72 53,90 −0,93 116,77 197,53 −45,17 123,62 −21,37
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės −26,15 3,58 3,94 3,16 0,35 102,74 −59,47 −12,81
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės 15,70 −28,30 49,96 −4,09 116,42 94,79 14,30 136,43
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −12,38 −8,13 20,79 4,62 −15,67 −0,95 −0,20 14,21 11,81
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės −7,53 −7,07 −7,48 -
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės −8,14 6,12 7,28 11,81
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,93 −16,59 33,11 −5,55 132,44 198,48 −44,97 109,41 −33,18
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės 7,88 109,81 −51,99
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės 124,56 88,67 7,02
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 6,82 2,86 −8,46 1,95 9,85 −2,30 3,94 2,54 2,13
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai 6,82 2,86 −8,46 1,95 9,85 −2,30 3,94 2,54 2,13
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,82 2,86 −8,46 1,95 9,85 −2,30 3,94 2,54 2,13
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 393,23 334,61 81,85 −6,85 37,05 44,60 −90,45 −67,28 −121,56
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ −44,90 14,25 −0,16 −7,44 −9,86 −12,93 0,69 −0,34 −0,21
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius 2,02 −1,13 0,26 0,72 2,72 3,14 0,52 −2,96 3,88
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 436,11 321,49 81,75 −0,13 44,19 54,39 −91,66 −63,98 −125,23
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 20,06 15,86 −0,09 −0,30 17,41 −37,96 2,03 5,08 21,01
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 416,05 305,63 81,84 0,17 26,78 92,35 −93,69 −69,06 −146,24
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 79,92 170,06 213,88 −275,93 523,94 824,74 76,03 141,17 42,55
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas −87,18 - - 69,95 −69,95 - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ 103,77 46,47 125,83 −108,89 653,24 160,22 157,65 423,49 218,61
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius 38,59 125,17 92,03 −239,51 −64,36 661,91 −86,65 −289,47 −163,45
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai 24,74 −1,58 −3,98 2,52 5,01 2,61 5,03 7,15 −12,61
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 18,53 8,17 −0,25 2,50 2,17 2,80 3,98 −7,47 −4,78
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 6,21 −9,75 −3,73 0,02 2,84 −0,19 1,05 14,62 −7,83
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 408,64 −228,11 131,36 −255,08 639,49 −177,06 129,10 49,37 −553,53
3.5.1. Piniginis auksas - 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės −3,53 −14,64 −0,09 −0,48 17,30 1,34 −4,47 0,26 21,28
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - 9,00 8,78 0,00 0,00 0,00 −0,56
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 412,17 −213,50 131,45 −263,60 613,41 −178,40 133,57 49,11 −574,25
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 101,65 −145,41 43,08 15,80 117,62 −110,31 58,84 −52,59 −108,83
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 118,28 −145,47 53,48 20,54 94,40 −96,96 46,29 −53,29 −84,27
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −16,63 0,06 −10,40 −4,74 23,22 −13,35 12,55 0,70 −24,56
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai 310,52 −68,09 88,37 −279,40 495,79 −68,09 74,73 101,70 −465,42
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 84,80 −142,44 125,38 −291,19 594,04 −95,99 83,21 93,46 −416,06
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,05 −36,73 - - 108,64 −96,10 109,91 −58,47 65,07
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 84,75 −105,71 125,38 −291,19 485,40 0,11 −26,70 151,93 −481,13
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 225,72 74,35 −37,01 11,79 −98,25 27,90 −8,48 8,24 −49,36
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −1 777,80 1 417,32 383,33 561,94 219,65 764,70 883,07 −95,70 −1 183,77
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26