Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį ketvirtį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
1. Einamoji sąskaita  
Kreditas 9 588,68 10 034,54 9 356,87 10 068,68 10 434,69 10 748,50 9 611,88 8 216,35 9 784,07
Debetas 9 511,66 9 598,58 9 095,33 10 048,08 10 036,50 9 796,64 8 706,70 7 458,61 8 759,23
Balansas 77,02 435,96 261,54 20,60 398,19 951,86 905,18 757,74 1 024,84
1.A. Prekės ir paslaugos  
Kreditas 8 951,03 9 154,18 8 719,40 9 437,45 9 770,64 9 866,66 9 075,51 7 807,98 9 382,25
Debetas 8 548,96 8 852,90 8 259,18 9 012,67 9 033,59 8 946,70 8 153,67 6 709,30 8 002,88
Balansas 402,07 301,28 460,22 424,78 737,05 919,96 921,84 1 098,68 1 379,37
1.A.a. Prekės  
Balansas −591,10 −680,72 −551,53 −846,72 −579,88 −371,29 −290,21 −68,94 82,16
1.A.a.1. Eksportas (kreditas) 6 334,11 6 590,65 6 187,04 6 406,04 6 655,13 6 705,44 6 275,93 5 399,90 6 708,61
1.A.a.1.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 322,31 6 616,59 6 205,44 6 412,53 6 647,11 6 706,45 6 276,62 5 363,82 6 668,78
1.A.a.1.2. Grynasis perparduotų prekių eksportas 11,80 −26,17 −18,42 −6,54 8,02 −1,22 −0,69 36,01 39,47
1.A.a.1.2.1. Įsigytos prekės, skirtos perparduoti −123,44 −187,02 −150,45 −162,16 −155,42 −163,90 −141,55 −123,66 −122,43
1.A.a.1.2.2. Perparduotos prekės 135,24 160,85 132,03 155,62 163,44 162,68 140,86 159,67 161,90
1.A.a.1.3. Nepiniginis auksas 0,00 0,23 0,02 0,05 0,00 0,21 0,00 0,07 0,36
1.A.a.2. Importas (debetas) 6 925,21 7 271,37 6 738,57 7 252,76 7 235,01 7 076,73 6 566,14 5 468,84 6 626,45
1.A.a.2.1. Bendrosios prekybos duomenys 6 923,80 7 270,06 6 736,34 7 251,72 7 234,13 7 075,59 6 565,31 5 468,47 6 625,21
1.A.a.2.2. Nepiniginis auksas 1,41 1,31 2,23 1,04 0,88 1,14 0,83 0,37 1,24
1.A.b. Paslaugos  
Kreditas 2 616,92 2 563,53 2 532,36 3 031,41 3 115,51 3 161,22 2 799,58 2 408,08 2 673,64
Debetas 1 623,75 1 581,53 1 520,61 1 759,91 1 798,58 1 869,97 1 587,53 1 240,46 1 376,43
Balansas 993,17 982,00 1 011,75 1 271,50 1 316,93 1 291,25 1 212,05 1 167,62 1 297,21
1.A.b.1. Apdirbamosios gamybos paslaugos  
Kreditas 67,95 70,84 88,31 86,72 89,66 84,52 96,66 83,76 84,60
Debetas 1,49 2,62 2,71 2,63 4,17 3,90 6,52 7,50 7,39
Balansas 66,46 68,22 85,60 84,09 85,49 80,62 90,14 76,26 77,21
1.A.b.2. Techninės priežiūros ir remonto paslaugos  
Kreditas 69,61 101,97 78,23 97,10 96,96 92,96 95,43 48,91 57,57
Debetas 25,10 23,46 42,61 52,40 39,86 55,81 45,95 29,37 18,52
Balansas 44,51 78,51 35,62 44,70 57,10 37,15 49,48 19,54 39,05
1.A.b.3. Transportas  
Kreditas 1 578,10 1 546,81 1 562,53 1 783,82 1 787,65 1 872,08 1 707,17 1 540,68 1 714,99
Debetas 819,90 834,78 785,12 853,62 887,21 884,74 794,48 692,88 785,25
Balansas 758,20 712,03 777,41 930,20 900,44 987,34 912,69 847,80 929,74
1.A.b.3.1. Jūrų transportas  
Kreditas 101,62 101,52 100,58 103,39 104,20 103,39 103,37 100,85 104,49
Debetas 164,42 157,45 147,74 171,36 161,99 156,88 144,57 105,52 128,36
Balansas −62,80 −55,93 −47,16 −67,97 −57,79 −53,49 −41,20 −4,67 −23,87
1.A.b.3.1.1. Keleivinis jūrų transportas  
Kreditas 0,00
Debetas 0,52 0,33 0,23 0,42 0,37 0,30 0,23 0,39 0,24
Balansas −0,24
1.A.b.3.1.2. Krovininis jūrų transportas  
Kreditas 32,56 33,28 37,92 36,14 42,60 45,01 47,80 45,02 45,98
Debetas 131,62 129,92 119,73 143,12 133,93 132,72 122,55 83,25 108,59
Balansas −99,06 −96,64 −81,81 −106,98 −91,33 −87,71 −74,75 −38,23 −62,61
1.A.b.3.1.3. Kitas  
Kreditas 58,51
Debetas 32,28 27,20 27,78 27,82 27,69 23,86 21,79 21,88 19,53
Balansas 38,98
1.A.b.3.2. Oro transportas  
Kreditas 121,13 64,64 46,35 56,31 62,84 55,34 48,72 27,79 34,00
Debetas 91,32 79,54 53,86 67,76 79,16 62,33 45,17 29,46 31,68
Balansas 29,81 −14,90 −7,51 −11,45 −16,32 −6,99 3,55 −1,67 2,32
1.A.b.3.2.1. Keleivinis oro transportas  
Kreditas 91,71 37,22 12,84 31,17 36,08 28,63 26,51 13,79 18,01
Debetas 52,92 42,95 31,87 47,08 48,26 44,27 28,64 3,64 13,23
Balansas 38,79 −5,73 −19,03 −15,91 −12,18 −15,64 −2,13 10,15 4,78
1.A.b.3.2.2. Krovininis oro transportas  
Kreditas 1,05 1,28 0,99 0,82 1,16 1,77 3,49 1,94 2,61
Debetas 4,89 6,23 4,76 6,16 5,27 7,04 7,60 8,26 8,47
Balansas −3,84 −4,95 −3,77 −5,34 −4,11 −5,27 −4,11 −6,32 −5,86
1.A.b.3.2.3. Kitas  
Kreditas 28,37 26,14 32,52 24,32 25,60 24,94 18,72 12,06 13,38
Debetas 33,51 30,36 17,23 14,52 25,63 11,02 8,93 17,56 9,98
Balansas −5,14 −4,22 15,29 9,80 −0,03 13,92 9,79 −5,50 3,40
1.A.b.3.3. Kitos transporto rūšys  
Kreditas 1 346,53 1 367,66 1 406,93 1 612,70 1 609,52 1 697,90 1 542,88 1 397,24 1 561,82
Debetas 544,63 575,89 565,72 594,63 626,57 641,09 584,23 527,88 600,18
Balansas 801,90 791,77 841,21 1 018,07 982,95 1 056,81 958,65 869,36 961,64
1.A.b.3.3.1. Keleivinio transporto  
Kreditas 7,54 5,88 3,92 10,02 15,70 17,85 3,88 1,51 2,13
Debetas 2,00 1,71 0,72 1,32 2,43 2,28 1,16 1,21 1,43
Balansas 5,54 4,17 3,20 8,70 13,27 15,57 2,72 0,30 0,70
1.A.b.3.3.2. Krovininio transporto  
Kreditas 800,65 846,67 901,33 989,81 1 039,99 1 093,26 1 025,27 920,35 1 041,01
Debetas 222,64 246,59 268,50 283,70 321,22 330,35 302,42 282,71 313,86
Balansas 578,01 600,08 632,83 706,11 718,77 762,91 722,85 637,64 727,15
1.A.b.3.3.3. Kitos  
Kreditas 538,34 515,11 501,68 612,87 553,83 586,79 513,73 475,38 518,68
Debetas 319,99 327,59 296,50 309,61 302,92 308,46 280,65 243,96 284,89
Balansas 218,35 187,52 205,18 303,26 250,91 278,33 233,08 231,42 233,79
1.A.b.3.3a. Geležinkelių transportas  
Kreditas 93,87 97,50 100,38 101,20 101,85 123,51 89,52 83,77 93,73
Debetas 84,19 97,53 87,06 82,78 87,96 96,80 75,39 56,70 70,17
Balansas 9,68 −0,03 13,32 18,42 13,89 26,71 14,13 27,07 23,56
1.A.b.3.3a.1. Keleivinis geležinkelių transportas  
Kreditas 3,24 2,69 2,48 2,48 3,41 11,07 2,94 0,45 0,70
Debetas 0,36 0,29 0,28 0,28 0,73 0,31 0,21 0,00 0,00
Balansas 2,88 2,40 2,20 2,20 2,68 10,76 2,73 0,45 0,70
1.A.b.3.3a.2. Krovininis geležinkelių transportas  
Kreditas 54,59 60,87 55,73 55,74 53,86 62,05 54,79 48,99 56,71
Debetas 49,21 59,62 52,53 46,68 48,86 52,41 45,99 39,36 45,59
Balansas 5,38 1,25 3,20 9,06 5,00 9,64 8,80 9,63 11,12
1.A.b.3.3a.3. Kitas  
Kreditas 36,04 33,94 42,17 42,98 44,58 50,39 31,79 34,33 36,32
Debetas 34,62 37,62 34,25 35,82 38,37 44,08 29,19 17,34 24,58
Balansas 1,42 −3,68 7,92 7,16 6,21 6,31 2,60 16,99 11,74
1.A.b.3.3b. Kelių transportas  
Kreditas 914,73 959,58 1 005,41 1 129,34 1 171,95 1 207,96 1 102,52 996,26 1 125,23
Debetas 358,80 372,34 383,84 403,41 436,07 431,33 394,61 371,57 418,51
Balansas 555,93 587,24 621,57 725,93 735,88 776,63 707,91 624,69 706,72
1.A.b.3.3b.1. Keleivinis kelių transportas  
Kreditas 4,30 3,19 1,44 7,54 12,29 6,78 0,94 1,06 1,43
Debetas 1,64 1,42 0,44 1,04 1,70 1,97 0,95 1,21 1,43
Balansas 2,66 1,77 1,00 6,50 10,59 4,81 −0,01 −0,15 0,00
1.A.b.3.3b.2. Krovininis kelių transportas  
Kreditas 734,18 774,00 836,05 925,01 978,46 1 020,88 962,23 866,00 974,25
Debetas 160,12 173,46 208,92 223,29 259,84 265,88 247,38 236,30 258,45
Balansas 574,06 600,54 627,13 701,72 718,62 755,00 714,85 629,70 715,80
1.A.b.3.3b.3. Kitas  
Kreditas 176,25 182,39 167,92 196,79 181,20 180,30 139,35 129,20 149,55
Debetas 197,04 197,46 174,48 179,08 174,53 163,48 146,28 134,06 158,63
Balansas −20,79 −15,07 −6,56 17,71 6,67 16,82 −6,93 −4,86 −9,08
1.A.b.3.3c. Transporto rūšys, neparodytos kitose grupėse  
Kreditas 337,93 310,58 301,14 382,16 335,72 366,43 350,84 317,21 342,86
Debetas 101,64 106,02 94,82 108,44 102,54 112,96 114,23 99,61 111,50
Balansas 236,29 204,56 206,32 273,72 233,18 253,47 236,61 217,60 231,36
1.A.b.3.3c.1. Keleivinio transporto  
Kreditas - - - - - - - - -
Debetas - - - - - - - - -
Balansas - - - - - - - - -
1.A.b.3.3c.2. Krovininio transporto  
Kreditas 11,88 11,80 9,55 9,06 7,67 10,33 8,25 5,36 10,05
Debetas 13,31 13,51 7,05 13,73 12,52 12,06 9,05 7,05 9,82
Balansas −1,43 −1,71 2,50 −4,67 −4,85 −1,73 −0,80 −1,69 0,23
1.A.b.3.3c.3. Kitos  
Kreditas 326,05 298,78 291,59 373,10 328,05 356,10 342,59 311,85 332,81
Debetas 88,33 92,51 87,77 94,71 90,02 100,90 105,18 92,56 101,68
Balansas 237,72 206,27 203,82 278,39 238,03 255,20 237,41 219,29 231,13
1.A.b.3.4. Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos  
Kreditas 8,82 12,99 8,67 11,42 11,09 15,45 12,20 14,80 14,68
Debetas 19,53 21,90 17,80 19,87 19,49 24,44 20,51 30,02 25,03
Balansas −10,71 −8,91 −9,13 −8,45 −8,40 −8,99 −8,31 −15,22 −10,35
1.A.b.4. Kelionės  
Kreditas 381,47 257,57 262,52 386,39 417,27 267,19 208,54 46,73 99,90
Debetas 355,99 243,35 256,33 350,60 370,16 263,44 204,65 38,29 86,27
Balansas 25,48 14,22 6,19 35,79 47,11 3,75 3,89 8,44 13,63
1.A.b.4.1. Dalykinės kelionės  
Kreditas 60,97 50,94 57,51 89,41 72,41 63,99 46,35 10,98 16,96
Debetas 41,18 41,49 48,25 55,84 43,29 46,00 42,70 6,66 5,18
Balansas 19,79 9,45 9,26 33,57 29,12 17,99 3,65 4,32 11,78
1.A.b.4.2. Asmeninės kelionės  
Kreditas 320,50 206,63 205,01 296,98 344,86 203,20 162,19 35,75 82,94
Debetas 314,81 201,86 208,08 294,76 326,87 217,44 161,95 31,63 81,09
Balansas 5,69 4,77 −3,07 2,22 17,99 −14,24 0,24 4,12 1,85
1.A.b.5. Statyba  
Kreditas 68,23 74,43 67,17 93,80 97,78 117,48 91,96 83,40 96,97
Debetas 28,53 21,73 22,93 48,76 19,19 23,45 21,27 18,48 13,10
Balansas 39,70 52,70 44,24 45,04 78,59 94,03 70,69 64,92 83,87
1.A.b.6. Draudimo ir pensijų paslaugos  
Kreditas 0,14 1,60 0,73 1,39 1,64 2,35 0,85 0,14 0,12
Debetas 9,02 19,32 14,24 10,00 9,85 21,24 12,83 8,25 8,79
Balansas −8,88 −17,72 −13,51 −8,61 −8,21 −18,89 −11,98 −8,11 −8,67
1.A.b.7. Finansinės paslaugos  
Kreditas 41,38 46,78 33,75 38,45 37,58 55,62 45,91 50,26 42,69
Debetas 38,08 37,45 38,74 39,91 35,03 35,27 23,17 29,45 31,76
Balansas 3,30 9,33 −4,99 −1,46 2,55 20,35 22,74 20,81 10,93
1.A.b.8. Niekur kitur nenurodyti naudojimosi intelektine nuosavybe mokesčiai  
Kreditas 6,09 7,20 6,38 8,01 7,34 40,12 2,40 1,01 1,64
Debetas 13,76 15,61 13,25 15,03 17,30 19,56 15,93 14,18 16,53
Balansas −7,67 −8,41 −6,87 −7,02 −9,96 20,56 −13,53 −13,17 −14,89
1.A.b.9. Telekomunikacijų, kompiuterių ir informacinės paslaugos  
Kreditas 136,52 160,18 147,92 165,32 163,91 202,66 226,95 242,86 220,13
Debetas 76,60 90,41 89,87 83,93 88,93 136,81 121,14 116,10 107,83
Balansas 59,92 69,77 58,05 81,39 74,98 65,85 105,81 126,76 112,30
1.A.b.10. Kitos verslo paslaugos  
Kreditas 232,46 265,18 257,81 343,41 381,54 395,65 301,14 296,80 332,05
Debetas 222,10 259,41 225,09 276,51 292,58 395,12 312,24 261,02 271,28
Balansas 10,36 5,77 32,72 66,90 88,96 0,53 −11,10 35,78 60,77
1.A.b.11. Asmeninės, kultūros ir poilsio organizavimo paslaugos  
Kreditas 13,57 14,81 13,35 14,12 16,81 17,61 10,54 4,62 12,22
Debetas 12,42 13,23 9,54 8,72 11,27 13,23 10,64 8,49 11,80
Balansas 1,15 1,58 3,81 5,40 5,54 4,38 −0,10 −3,87 0,42
1.A.b.12. Niekur kitur nenurodytos valdžios sektoriaus prekės ir paslaugos  
Kreditas 21,40 16,16 13,66 12,88 17,37 12,98 12,03 8,91 10,76
Debetas 20,76 20,16 20,18 17,80 23,03 17,40 18,71 16,45 17,91
Balansas 0,64 −4,00 −6,52 −4,92 −5,66 −4,42 −6,68 −7,54 −7,15
1.B. Pirminės pajamos  
Kreditas 254,90 450,46 255,22 201,25 232,37 432,89 188,32 107,63 119,50
Debetas 746,73 507,64 566,84 823,70 778,11 640,56 309,48 551,92 610,48
Balansas −491,83 −57,18 −311,62 −622,45 −545,74 −207,67 −121,16 −444,29 −490,98
1.B.1. Darbo pajamos  
Kreditas 13,87 11,42 11,87 15,63 12,73 11,20 8,32 7,34 7,84
Debetas 22,09 26,46 22,52 31,53 43,58 25,35 26,64 18,80 21,79
Balansas −8,22 −15,04 −10,65 −15,90 −30,85 −14,15 −18,32 −11,46 −13,95
1.B.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 132,54 136,16 103,75 114,51 103,85 111,80 71,09 74,48 89,84
Debetas 692,85 448,78 512,75 755,42 703,95 584,25 252,32 494,29 558,49
Balansas −560,31 −312,62 −409,00 −640,91 −600,10 −472,45 −181,23 −419,81 −468,65
1.B.2.1. Tiesioginių investicijų pajamos  
Kreditas 82,88 81,11 50,59 60,74 52,38 57,04 20,83 25,67 46,73
Debetas 577,74 333,08 398,08 630,01 578,28 461,78 148,24 395,04 466,44
Balansas −494,86 −251,97 −347,49 −569,27 −525,90 −404,74 −127,41 −369,37 −419,71
1.B.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 75,37 73,34 43,36 52,69 43,70 48,15 12,52 17,30 38,42
Debetas 561,76 314,84 382,15 614,51 560,67 443,16 129,76 376,94 447,85
Balansas −486,39 −241,50 −338,79 −561,82 −516,97 −395,01 −117,24 −359,64 −409,43
1.B.2.1.1.1. Dividendai ir mokėjimai iš kvazibendrovių pajamų  
Kreditas 11,17 25,68 7,08 25,55 21,01 2,64 8,05 11,29 6,18
Debetas 89,21 128,63 170,98 357,13 113,36 79,62 39,09 329,03 18,62
Balansas −78,04 −102,95 −163,90 −331,58 −92,35 −76,98 −31,04 −317,74 −12,44
1.B.2.1.1.2. Reinvesticijos  
Kreditas 64,20 47,66 36,28 27,14 22,69 45,51 4,47 6,01 32,24
Debetas 472,55 186,21 211,17 257,38 447,31 363,54 90,67 47,91 429,23
Balansas −408,35 −138,55 −174,89 −230,24 −424,62 −318,03 −86,20 −41,90 −396,99
1.B.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 7,51 7,77 7,23 8,05 8,68 8,89 8,31 8,37 8,31
Debetas 15,98 18,24 15,93 15,50 17,61 18,62 18,48 18,10 18,59
Balansas −8,47 −10,47 −8,70 −7,45 −8,93 −9,73 −10,17 −9,73 −10,28
1.B.2.2. Portfelinių investicijų pajamos  
Kreditas 29,30 25,93 29,27 29,22 30,62 26,07 25,35 32,13 26,89
Debetas 100,23 101,46 99,70 110,95 110,41 108,86 90,70 88,48 81,57
Balansas −70,93 −75,53 −70,43 −81,73 −79,79 −82,79 −65,35 −56,35 −54,68
1.B.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 8,57 2,53 8,88 9,24 11,55 6,55 6,07 12,42 7,23
Debetas 3,01 1,12 0,75 7,71 2,40 1,38 1,37 7,46 1,68
Balansas 5,56 1,41 8,13 1,53 9,15 5,17 4,70 4,96 5,55
1.B.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai  
Kreditas 2,33 0,80 3,66 6,50 1,99 2,09 2,89 8,10 4,13
Debetas 0,00 0,00 0,00 4,37 0,00 0,04 0,00 5,40 0,00
Balansas 2,33 0,80 3,66 2,13 1,99 2,05 2,89 2,70 4,13
1.B.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos  
Kreditas 6,24 1,73 5,22 2,74 9,56 4,46 3,18 4,32 3,10
Debetas 3,01 1,12 0,75 3,34 2,40 1,34 1,37 2,06 1,68
Balansas 3,23 0,61 4,47 −0,60 7,16 3,12 1,81 2,26 1,42
1.B.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 20,73 23,40 20,39 19,98 19,07 19,52 19,28 19,71 19,66
Debetas 97,22 100,34 98,95 103,24 108,01 107,48 89,33 81,02 79,89
Balansas −76,49 −76,94 −78,56 −83,26 −88,94 −87,96 −70,05 −61,31 −60,23
1.B.2.2.2.1. Trumpalaikiai  
Kreditas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,07
Debetas 0,04 0,06 0,07 0,07 0,05 0,04 0,01 - 0,01
Balansas −0,04 −0,06 −0,07 −0,07 −0,05 −0,04 0,00 0,03 0,06
1.B.2.2.2.2. Ilgalaikiai  
Kreditas 20,73 23,40 20,39 19,98 19,07 19,52 19,27 19,68 19,59
Debetas 97,18 100,28 98,88 103,17 107,96 107,44 89,32 81,02 79,88
Balansas −76,45 −76,88 −78,49 −83,19 −88,89 −87,92 −70,05 −61,34 −60,29
1.B.2.3. Kitų investicijų pajamos  
Kreditas 4,83 12,19 7,59 4,35 5,22 14,57 13,12 5,45 4,47
Debetas 14,88 14,24 14,97 14,46 15,26 13,61 13,38 10,77 10,48
Balansas −10,05 −2,05 −7,38 −10,11 −10,04 0,96 −0,26 −5,32 −6,01
1.B.2.4. Oficialiųjų tarptautinių atsargų pajamos  
Kreditas 15,53 16,93 16,30 20,20 15,63 14,12 11,79 11,23 11,75
1.B.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 108,49 302,88 139,60 71,11 115,79 309,89 108,91 25,81 21,82
Debetas 31,79 32,40 31,57 36,75 30,58 30,96 30,52 38,83 30,20
Balansas 76,70 270,48 108,03 34,36 85,21 278,93 78,39 −13,02 −8,38
1.C. Antrinės pajamos  
Kreditas 382,75 429,90 382,25 429,98 431,68 448,95 348,05 300,74 282,32
Debetas 215,97 238,04 269,31 211,71 224,80 209,38 243,55 197,39 145,87
Balansas 166,78 191,86 112,94 218,27 206,88 239,57 104,50 103,35 136,45
1.C.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 64,84 77,99 72,20 104,63 110,69 102,07 87,80 124,14 94,59
Debetas 85,64 109,70 142,53 72,72 99,66 62,96 132,16 124,98 67,17
Balansas −20,80 −31,71 −70,33 31,91 11,03 39,11 −44,36 −0,84 27,42
1.C.2. Kiti sektoriai  
Kreditas 317,91 351,91 310,05 325,35 320,99 346,88 260,25 176,60 187,73
Debetas 130,33 128,34 126,78 138,99 125,14 146,42 111,39 72,41 78,70
Balansas 187,58 223,57 183,27 186,36 195,85 200,46 148,86 104,19 109,03
1.C.2.1. Asmeniniai pervedimai  
Kreditas 286,03 273,52 264,55 283,81 284,02 281,04 219,58 137,77 152,95
Debetas 112,16 106,89 103,82 106,06 101,01 103,98 80,75 44,93 53,02
Balansas 173,87 166,63 160,73 177,75 183,01 177,06 138,83 92,84 99,93
1.C.2.2. Kitos kitų sektorių antrinės pajamos  
Kreditas 31,88 78,39 45,50 41,54 36,97 65,84 40,67 38,83 34,78
Debetas 18,17 21,45 22,96 32,93 24,13 42,44 30,64 27,48 25,68
Balansas 13,71 56,94 22,54 8,61 12,84 23,40 10,03 11,35 9,10
2. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 191,79 336,01 145,68 204,23 220,48 348,92 155,33 241,74 247,89
Debetas 0,27 0,20 3,75 1,00 3,25 2,27 3,38 0,00 0,01
Balansas 191,52 335,81 141,93 203,23 217,23 346,65 151,95 241,74 247,88
2.1. Nesukurto nefinansinio turto įsigijimas arba pardavimas / perleidimas  
Kreditas 22,60 25,90 19,90 21,05 22,00 21,10 20,80 18,20 23,60
Debetas - - - - - - - - -
Balansas 22,60 25,90 19,90 21,05 22,00 21,10 20,80 18,20 23,60
2.2. Kapitalo pervedimai  
Kreditas 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82 134,53 223,54 224,29
Debetas 0,27 0,20 3,75 1,00 3,25 2,27 3,38 0,00 0,01
Balansas 168,92 309,91 122,03 182,18 195,23 325,55 131,15 223,54 224,28
2.2.1. Valdžios sektorius  
Kreditas 169,19 310,11 125,78 183,18 198,48 327,82 134,50 223,54 224,29
Debetas 0,27 0,20 3,74 1,00 3,23 2,27 3,37 - -
Balansas 168,92 309,91 122,04 182,18 195,25 325,55 131,13 223,54 224,29
2.2.2. Kiti sektoriai  
Kreditas - - - - - - 0,03 - -
Debetas - - 0,01 - 0,02 - 0,01 0,00 0,01
Balansas - - −0,01 - −0,02 - 0,02 0,00 −0,01
Einamoji ir kapitalo sąskaitos  
Kreditas 9 780,47 10 370,55 9 502,55 10 272,91 10 655,17 11 097,42 9 767,21 8 458,09 10 031,96
Debetas 9 511,93 9 598,78 9 099,08 10 049,08 10 039,75 9 798,91 8 710,08 7 458,61 8 759,24
Balansas 268,54 771,77 403,47 223,83 615,42 1 298,51 1 057,13 999,48 1 272,72
3. Finansinė sąskaita −111,66 1 049,84 82,21 239,05 387,70 1 167,34 968,38 1 010,47 1 034,55
3.A. Lietuvos grynasis įsigytas finansinis turtas 922,53 632,06 −1 220,22 382,81 −301,34 780,77 −721,23 3 723,29 3 338,27
3.B. Lietuvoje grynieji prisiimti įsipareigojimai 1 034,19 −417,78 −1 302,43 143,76 −689,04 −386,57 −1 689,61 2 712,82 2 303,72
3.1. Tiesioginės investicijos −554,05 −3,84 −156,36 −275,38 −367,33 −117,50 −112,47 46,38 −215,77
3.1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −111,78 155,01 279,30 128,22 156,52 −78,52 313,33 −162,12 101,88
3.1.1.1. Nuosavybės priemonės −126,54 73,73 42,28 22,31 4,56 −207,67 102,74 50,31 68,98
3.1.1.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −190,74 26,07 6,00 −4,83 −18,13 −253,18 98,27 44,30 36,74
3.1.1.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −190,74 26,07 6,00 −4,83 −18,13 −253,18 98,27 44,30 36,74
3.1.1.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.1.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
3.1.1.1.2. Reinvesticijos 64,20 47,66 36,28 27,14 22,69 45,51 4,47 6,01 32,24
3.1.1.2. Skolos priemonės 14,76 81,28 237,02 105,91 151,96 129,15 210,59 −212,43 32,90
3.1.1.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse 13,73 −10,87 84,08 34,17 −14,61 0,17 −13,94 112,21 −38,02
3.1.1.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje 9,96 −5,28 −6,71 −28,66 24,89 −52,96 216,90 −167,36 −97,17
3.1.1.2.3. Tarp susietų įmonių −8,93 97,43 159,65 100,40 141,68 181,94 7,63 −157,28 168,09
3.1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 442,27 158,85 435,66 403,60 523,85 38,98 425,80 −208,50 317,65
3.1.2.1. Nuosavybės priemonės 469,95 150,93 226,92 349,62 346,34 154,93 216,79 −198,17 316,31
3.1.2.1.1. Nuosavybės priemonės, išskyrus reinvesticijas −2,60 −35,28 15,75 92,24 −100,97 −208,61 126,12 −246,08 −112,92
3.1.2.1.1.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −2,60 −35,28 15,78 92,24 −100,97 −208,61 126,12 −246,08 −112,92
3.1.2.1.1.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje - - - - - - - - -
3.1.2.1.1.3. Tarp susietų įmonių - - −0,03 0,00 0,00 0,00 - - -
3.1.2.1.2. Reinvesticijos 472,55 186,21 211,17 257,38 447,31 363,54 90,67 47,91 429,23
3.1.2.2. Skolos priemonės −27,68 7,92 208,74 53,98 177,51 −115,95 209,01 −10,33 1,34
3.1.2.2.1. Tiesioginių investicijų įmonėse −27,84 22,86 100,24 98,82 79,94 −232,32 27,59 36,71 22,28
3.1.2.2.2. Tiesioginio investuotojo įmonėje −7,12 −49,87 18,10 −1,16 −25,23 −21,29 1,84 128,13 3,62
3.1.2.2.3. Tarp susietų įmonių 7,28 34,93 90,40 −43,68 122,80 137,66 179,58 −175,17 −24,56
3.2. Portfelinės investicijos −343,71 172,32 −274,08 −1 142,10 −128,37 −829,05 1 030,90 −985,65 −1 294,25
3.2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 228,99 196,75 −119,66 424,08 −181,69 −811,47 −355,72 341,21 −82,97
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 49,94 43,22 293,57 738,84 28,21 61,30 −260,18 357,70 104,72
3.2.1.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 13,10 −22,22 −25,00 12,37 0,09 8,82 −2,17 57,87 47,84
3.2.1.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.2. Kitos PFĮ 0,02 −0,87 1,18 −0,30 −0,05 −0,11 −0,07 −0,10 0,05
3.2.1.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.1.1.4. Kiti sektoriai 13,08 −21,35 −26,18 12,67 0,14 8,93 −2,10 57,97 47,79
3.2.1.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 26,33 −13,83 −33,58 −1,00 0,60 5,42 −18,44 8,94 −3,78
3.2.1.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −13,25 −7,52 7,40 13,67 −0,46 3,51 16,34 49,03 51,57
3.2.1.1.2. Investicinių fondų akcijos 36,84 65,44 318,57 726,47 28,12 52,48 −258,01 299,83 56,88
3.2.1.1.2.1. Lietuvos bankas 23,45 23,84 138,69 −0,17 −153,60 −7,57 −258,61 115,31 −55,53
3.2.1.1.2.2. Kitos PFĮ −0,02 −0,23 −1,85 - - - 0,04 0,00 −0,05
3.2.1.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - 0,80
3.2.1.1.2.4. Kiti sektoriai 13,41 41,83 181,73 726,64 181,72 60,05 0,56 184,52 111,66
3.2.1.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 18,81 53,50 193,57 729,48 173,39 55,18 23,08 146,35 81,61
3.2.1.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −5,40 −11,67 −11,84 −2,84 8,33 4,87 −22,52 38,17 30,05
3.2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 179,05 153,53 −413,23 −314,76 −209,90 −872,77 −95,54 −16,49 −187,69
3.2.1.2.1. Trumpalaikiai −1,91 0,03 −0,39 36,57 −13,95 −16,20 3,45 0,21 −2,48
3.2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - 25,03 −25,03 - - - -
3.2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 −0,21 - 10,20 0,00 −10,20 - - -
3.2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −1,91 0,24 −0,39 1,34 11,08 −6,00 3,45 0,21 −2,48
3.2.1.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −2,00 0,40 −0,38 0,10 11,06 −4,92 −0,45 −1,94 −3,15
3.2.1.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,09 −0,16 −0,01 1,24 0,02 −1,08 3,90 2,15 0,67
3.2.1.2.2. Ilgalaikiai 180,96 153,50 −412,84 −351,33 −195,95 −856,57 −98,99 −16,70 −185,21
3.2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 179,33 112,15 −315,29 −190,91 −155,64 −891,00 −135,37 −183,69 −195,29
3.2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −6,19 −4,32 14,75 6,65 −10,06 13,85 15,61 91,40 −49,03
3.2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,38
3.2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 7,82 45,67 −112,30 −167,07 −30,25 19,46 20,77 75,59 58,73
3.2.1.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 6,47 44,78 −105,46 −171,04 −22,17 31,93 29,81 77,35 57,21
3.2.1.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 1,35 0,89 −6,84 3,97 −8,08 −12,47 −9,04 −1,76 1,52
3.2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 572,70 24,43 154,42 1 566,18 −53,32 17,58 −1 386,62 1 326,86 1 211,28
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 12,60 −85,22 9,78 −2,64 −37,93 13,08 5,86 8,12 −4,58
3.2.2.1.1. Nuosavybės vertybiniai popieriai 24,73 −69,86 −0,22 4,78 −4,73 8,58 −2,24 1,22 0,52
3.2.2.1.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.2. Kitos PFĮ 5,15 −3,43 1,32 1,75 −2,89 11,07 −0,33 −0,57 0,62
3.2.2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.1.4. Kiti sektoriai 19,58 −66,43 −1,54 3,03 −1,84 −2,49 −1,91 1,79 −0,10
3.2.2.1.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 0,04 0,03 1,76 0,33 0,06 −1,45 0,21 1,03
3.2.2.1.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 19,58 −66,47 −1,57 1,27 −2,17 −2,55 −0,46 1,58 −1,13
3.2.2.1.2. Investicinių fondų akcijos −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10
3.2.2.1.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.1.2.4. Kiti sektoriai −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10
3.2.2.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −12,13 −15,36 10,00 −7,42 −33,20 4,50 8,10 6,90 −5,10
3.2.2.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 560,10 109,65 144,64 1 568,82 −15,39 4,50 −1 392,48 1 318,74 1 215,86
3.2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,06 1,60 −0,88 −1,56 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30
3.2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,06 1,60 −0,88 −1,56 0,00 −0,90 −1,29 - 0,30
3.2.2.2.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - 0,75 −1,00 −1,66 0,00 −0,79 - - -
3.2.2.2.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,06 0,85 0,12 0,10 0,00 −0,11 −1,29 - 0,30
3.2.2.2.2. Ilgalaikiai 560,04 108,05 145,52 1 570,38 −15,39 5,40 −1 391,19 1 318,74 1 215,56
3.2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 1,05 −0,47 0,05 −0,10 0,10 0,00 0,02 0,04 −0,01
3.2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 37,22 107,95 144,01 1 582,36 −27,71 −19,93 −1 415,61 1 035,29 1 228,59
3.2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 521,77 0,57 1,46 −11,88 12,22 25,33 24,40 283,41 −13,02
3.2.2.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,00 −0,78 0,97 0,07 0,07 −0,09 0,04 0,55 −1,42
3.2.2.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 521,77 1,35 0,49 −11,95 12,15 25,42 24,36 282,86 −11,60
3.3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −0,69 7,79 −8,80 8,06 −7,78 12,80 −43,05 26,26 −1,01
3.3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −62,94 −41,52 −64,53 −29,30 −71,72 −37,91 −82,99 −34,33 −37,97
3.3.1.1. Lietuvos bankas −26,01 −38,04 −24,21 −24,64 −28,44 −35,17 −40,33 −32,53 −26,82
3.3.1.2. Kitos PFĮ −16,75 −3,08 −15,62 −2,30 −15,64 −2,74 −1,22 −1,80 −1,39
3.3.1.3. Valdžios sektorius −19,67 - −22,30 - −25,60 - −34,08 - −9,03
3.3.1.4. Kiti sektoriai −0,51 −0,40 −2,40 −2,36 −2,04 - −7,36 - −0,73
3.3.1.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,51 −0,40 −2,40 −2,36 −2,04 - −7,36 - −0,73
3.3.1.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −62,25 −49,31 −55,73 −37,36 −63,94 −50,71 −39,94 −60,59 −36,96
3.3.2.1. Lietuvos bankas −46,82 −44,75 −38,22 −34,83 −49,56 −42,74 −36,26 −58,49 −33,64
3.3.2.2. Kitos PFĮ −15,26 −4,45 −14,48 −2,53 −14,38 −3,12 −2,30 −2,04 −3,32
3.3.2.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.3.2.4. Kiti sektoriai −0,17 −0,11 −3,03 - - −4,85 −1,38 −0,06 -
3.3.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,17 −0,11 −3,03 - - −4,85 −1,38 −0,06 -
3.3.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4. Kitos investicijos 458,12 843,23 860,34 1 528,16 1 231,79 2 130,97 −8,08 2 375,92 2 375,20
3.4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 477,34 242,17 −1 032,17 −297,86 72,22 1 687,84 −736,87 3 970,38 3 149,99
3.4.1.1. Kitos nuosavybės priemonės 0,05 0,11 64,75 0,55 −0,05 0,01 0,03 0,18 0,05
3.4.1.2. Pinigai ir indėliai 81,45 −69,18 −671,61 −442,69 −29,82 761,92 −521,02 4 626,98 3 340,82
3.4.1.2.1. Lietuvos bankas −109,58 555,07 −908,45 −76,66 −94,47 696,03 −822,97 3 733,34 1 841,74
3.4.1.2.2. Kitos PFĮ 122,27 −577,58 284,73 −357,81 93,41 −141,71 297,17 760,61 1 446,40
3.4.1.2.3. Valdžios sektorius - - - - - 200,00 −50,00 50,00 -
3.4.1.2.4. Kiti sektoriai 68,76 −46,67 −47,89 −8,22 −28,76 7,60 54,78 83,03 52,68
3.4.1.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −1,04 6,57 −2,35 −7,89 0,59 −2,58 6,42 5,93 6,47
3.4.1.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 69,80 −53,24 −45,54 −0,33 −29,35 10,18 48,36 77,10 46,21
3.4.1.3. Paskolos 50,23 129,08 −130,15 12,12 −22,74 379,13 151,21 −105,66 −141,84
3.4.1.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.2. Kitos PFĮ 44,20 −4,78 −118,84 27,25 22,71 273,12 −11,06 −57,84 −105,05
3.4.1.3.2.1. Trumpalaikės 29,51 −11,62 −38,44 35,43 −6,90 −22,35 −48,37 −32,10 −9,88
3.4.1.3.2.2. Ilgalaikės 14,69 6,84 −80,40 −8,18 29,61 295,47 37,31 −25,74 −95,17
3.4.1.3.3. Valdžios sektorius 6,58 168,79 −11,91 −5,08 −26,65 104,95 155,63 −44,38 −38,86
3.4.1.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.1.3.3.3. Ilgalaikės 6,58 168,79 −11,91 −5,08 −26,65 104,95 155,63 −44,38 −38,86
3.4.1.3.4. Kiti sektoriai −0,55 −34,93 0,60 −10,05 −18,80 1,06 6,64 −3,44 2,07
3.4.1.3.4.0.1. Trumpalaikės 0,30 0,28 0,09 −0,11 −0,52 0,97 2,33 −1,00 0,56
3.4.1.3.4.0.2. Ilgalaikės −0,85 −35,21 0,51 −9,94 −18,28 0,09 4,31 −2,44 1,51
3.4.1.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −3,05 0,12 0,35 −3,36 −18,66 1,16 −0,01 0,00 −0,05
3.4.1.3.4.1.1. Trumpalaikės 0,00 0,19 0,50 0,00 −0,35 1,12 −0,02 0,00 0,00
3.4.1.3.4.1.2. Ilgalaikės −3,05 −0,07 −0,15 −3,36 −18,31 0,04 0,01 0,00 −0,05
3.4.1.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 2,50 −35,05 0,25 −6,69 −0,14 −0,10 6,65 −3,44 2,12
3.4.1.3.4.2.1. Trumpalaikės 0,30 0,09 −0,41 −0,11 −0,17 −0,15 2,35 −1,00 0,56
3.4.1.3.4.2.2. Ilgalaikės 2,20 −35,14 0,66 −6,58 0,03 0,05 4,30 −2,44 1,56
3.4.1.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos 2,67 1,79 10,47 5,09 2,97 −5,68 13,00 0,18 1,51
3.4.1.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.1.4.4. Kiti sektoriai 2,67 1,79 10,47 5,09 2,97 −5,68 13,00 0,18 1,51
3.4.1.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,67 1,79 10,47 5,09 2,97 −5,68 13,00 0,18 1,51
3.4.1.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.1.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 156,12 −114,69 4,79 34,75 124,29 −143,52 −127,12 −104,82 218,82
3.4.1.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.1.5.2. Kitos PFĮ −2,67 −1,77 2,21 −0,71 0,80 −0,10 −2,67 −0,21 −0,92
3.4.1.5.3. Valdžios sektorius 0,59 −0,20 0,26 −0,30 0,40 −0,91 0,13 −0,25 0,62
3.4.1.5.4. Kiti sektoriai 158,20 −112,72 2,32 35,76 123,09 −142,51 −124,58 −104,36 219,12
3.4.1.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 2,35 −1,53 −0,70 2,21 −1,82 0,47 −2,08 3,07 −0,55
3.4.1.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 155,85 −111,19 3,02 33,55 124,91 −142,98 −122,50 −107,43 219,67
3.4.1.6. Kitos gautinos sumos 186,82 295,06 −310,42 92,32 −2,43 695,98 −252,97 −446,48 −269,37
3.4.1.6.1. Lietuvos bankas - 32,54 −32,54 - - 8,74 −8,74 - -
3.4.1.6.2. Kitos PFĮ −0,70 4,44 −6,42 5,08 9,78 −21,93 28,22 −34,22 −1,31
3.4.1.6.3. Valdžios sektorius 187,20 257,70 −272,19 87,20 −13,20 709,52 −274,82 −413,40 −268,50
3.4.1.6.4. Kiti sektoriai 0,32 0,38 0,73 0,04 0,99 −0,35 2,37 1,14 0,44
3.4.1.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.1.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 0,32 0,38 0,73 0,04 0,99 −0,35 2,37 1,14 0,44
3.4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 19,22 −601,06 −1 892,51 −1 826,02 −1 159,57 −443,13 −728,79 1 594,46 774,79
3.4.2.1. Kitos nuosavybės priemonės - - - - - - - - -
3.4.2.2. Pinigai ir indėliai −65,25 −615,63 −1 728,57 −2 286,58 −1 192,03 −529,05 −631,85 418,84 665,45
3.4.2.2.1. Lietuvos bankas −134,83 −345,61 −911,39 −2 273,03 −982,24 −876,22 −339,95 328,04 −114,16
3.4.2.2.2. Kitos PFĮ 69,58 −276,55 −817,18 −54,15 −209,79 316,60 −291,90 50,52 779,61
3.4.2.2.3. Valdžios sektorius - 6,53 - 40,60 - 30,57 - 40,28 -
3.4.2.2.4. Kiti sektoriai - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.2.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.3. Paskolos −41,82 −5,38 5,18 167,55 19,78 285,64 −38,47 1 212,84 46,00
3.4.2.3.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.1.3. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.1. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.2.2. Ilgalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3. Valdžios sektorius −38,76 5,30 −17,47 −26,86 −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09
3.4.2.3.3.1. TVF kreditai ir paskolos, neapskaitomi oficialiosiose tarptautinėse atsargose - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.2. Trumpalaikės - - - - - - - - -
3.4.2.3.3.3. Ilgalaikės −38,76 5,30 −17,47 −26,86 −19,60 275,40 −29,03 1 273,13 −17,09
3.4.2.3.4. Kiti sektoriai −3,06 −10,68 22,65 194,41 39,38 10,24 −9,44 −60,29 63,09
3.4.2.3.4.0.1. Trumpalaikės 7,13 17,87 −78,14 0,84 −7,43 1,70 −4,84 −6,20 −0,36
3.4.2.3.4.0.2. Ilgalaikės −10,19 −28,55 100,79 193,57 46,81 8,54 −4,60 −54,09 63,45
3.4.2.3.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 44,25 35,23 25,12 68,12 18,43 −26,42 −17,28 −18,30 −8,66
3.4.2.3.4.1.1. Trumpalaikės 8,79 18,43 −79,93 3,23 −1,48 3,75 −4,38 −7,98 −5,11
3.4.2.3.4.1.2. Ilgalaikės 35,46 16,80 105,05 64,89 19,91 −30,17 −12,90 −10,32 −3,55
3.4.2.3.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −47,31 −45,91 −2,47 126,29 20,95 36,66 7,84 −41,99 71,75
3.4.2.3.4.2.1. Trumpalaikės −1,66 −0,56 1,79 −2,39 −5,95 −2,05 −0,46 1,78 4,75
3.4.2.3.4.2.2. Ilgalaikės −45,65 −45,35 −4,26 128,68 26,90 38,71 8,30 −43,77 67,00
3.4.2.4. Draudimo, pensijų ir standartinių garantijų sistemos −0,27 −2,09 3,55 0,66 −1,63 0,68 4,18 −1,86 2,71
3.4.2.4.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.4.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - -
3.4.2.4.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - -
3.4.2.4.4. Kiti sektoriai −0,27 −2,09 3,55 0,66 −1,63 0,68 4,18 −1,86 2,71
3.4.2.4.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ −0,27 −2,09 3,55 0,66 −1,63 0,68 4,18 −1,86 2,71
3.4.2.4.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI - - - - - - - - -
3.4.2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 114,71 −25,12 −153,54 111,53 3,50 −191,79 49,98 −212,55 88,57
3.4.2.5.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.5.2. Kitos PFĮ −1,68 −1,46 0,75 0,79 0,92 1,85 −4,32 0,00 0,14
3.4.2.5.3. Valdžios sektorius −2,82 −6,00 2,32 −1,64 −0,95 −0,86 2,53 1,00 0,02
3.4.2.5.4. Kiti sektoriai 119,21 −17,66 −156,61 112,38 3,53 −192,78 51,77 −213,55 88,41
3.4.2.5.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ 0,25 0,14 1,23 1,56 0,88 −4,28 −0,65
3.4.2.5.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI 118,96 −17,80 −157,84 110,82 2,65 −188,50 −212,90
3.4.2.6. Kitos mokėtinos sumos 11,85 47,16 −19,13 180,82 10,81 −8,61 −112,63 177,19 −27,94
3.4.2.6.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - -
3.4.2.6.2. Kitos PFĮ 9,02 −8,55 −8,96 2,45 9,52 −5,60 −2,89 52,49 −9,85
3.4.2.6.3. Valdžios sektorius 2,85 56,00 −11,09 178,74 0,11 −4,05 −108,78 123,18 −17,76
3.4.2.6.4. Kiti sektoriai −0,02 −0,29 0,92 −0,37 1,18 1,04 −0,96 1,52 −0,33
3.4.2.6.4.1. Kitos finansų bendrovės, išskyrus PFĮ - - 0,00 - 0,00 0,05 -
3.4.2.6.4.2. Ne finansų bendrovės, namų ūkiai ir NŪPTI −0,02 −0,29 0,92 −0,37 1,18 0,99 1,52
3.4.2.7. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
3.5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 328,67 30,34 −338,89 120,31 −340,61 −29,88 101,08 −452,44 170,38
3.5.1. Piniginis auksas - - 0,04 - - - −0,01 - -
3.5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - 0,05 0,07 0,08 0,09 0,09 0,04 0,01
3.5.3. Atsargų pozicijos TVF - 34,02 - - 12,29 9,94 - 28,92 -
3.5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 328,67 −3,68 −338,98 120,24 −352,98 −39,91 101,00 −481,40 170,37
3.5.4.1. Pinigai ir indėliai 404,20 −218,76 −259,03 77,70 −383,35 908,95 −915,57 −784,21 137,88
3.5.4.1.1. Reikalavimai pinigų institucijoms, TVF ir Tarptautinių atsiskaitymų bankui 407,50 −223,56 −260,70 77,04 −385,75 903,67 −925,43 −767,73 146,38
3.5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −3,30 4,80 1,67 0,66 2,40 5,28 9,86 −16,48 −8,50
3.5.4.2. Vertybiniai popieriai −75,53 215,08 −79,95 42,54 30,37 −948,86 1 016,57 302,81 32,49
3.5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −75,53 −1,64 −34,12 180,45 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,36
3.5.4.2.1.1. Trumpalaikiai - - - - - - - - 0,10
3.5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −75,53 −1,64 −34,12 180,45 41,02 −970,08 731,71 195,80 194,26
3.5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos - 216,72 −45,83 −137,91 −10,65 21,22 284,86 107,01 −161,87
3.5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - -
3.5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - -
III. Grynosios klaidos ir praleidimai −380,20 278,07 −321,26 15,22 −227,72 −131,17 −88,75 10,99 −238,17
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-26