Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
1. Valdžios sektorius 2 750,44 2 223,11 2 194,52 1 238,60 1 147,09 1 128,07 1 204,69 2 679,98 2 900,06
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 997,73 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 24,14 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 907,55 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 752,71 1 235,27 1 265,11 306,27 185,23 165,68 185,28 1 668,81 1 669,49
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 689,65 1 163,81 1 176,71 230,24 85,43 79,53 96,96 1 572,23 1 570,72
1.2.2. Paskolos 63,06 71,46 88,40 76,03 99,80 86,15 88,32 96,58 98,77
2. Lietuvos bankas 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 5 663,66 4 925,87 4 729,07 3 947,42 3 945,73 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 663,55 4 925,81 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 5 632,58 4 898,90 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 - - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 2 840,58 2 734,88 2 663,18 2 701,86 3 055,40 3 262,00 3 317,20 3 248,17 3 418,07
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 365,26 2 336,43 2 300,10 2 344,77 2 544,08 2 673,40 2 672,49 2 447,20 2 540,13
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,97 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54 2,14
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 168,78 180,10 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 143,95 143,13
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 187,90 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,74 2 385,08
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,61 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,97 9,78
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 475,32 398,45 363,08 357,09 511,32 588,60 644,71 800,97 877,94
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,34 0,35 - 0,01 - 0,65 1,15 1,15 1,27
4.2.2. Paskolos1 474,98 398,10 363,08 357,08 511,32 587,95 643,56 799,82 876,67
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 533,45 2 567,57 2 774,96 2 857,98 2 678,77 2 674,34 2 732,03 2 747,87 2 870,47
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 457,03 1 574,83 1 771,85 1 850,30 1 683,79 1 656,66 1 649,51 1 658,01 1 731,36
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 52,31 51,38 46,55 64,02 68,63 63,09 51,31 72,65 81,73
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 051,73 1 200,85 1 094,70 1 073,66 1 076,51 1 048,57 1 091,46 1 110,56 1 156,47
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 352,99 322,60 630,60 712,62 538,65 545,00 506,74 474,80 493,16
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 1 076,42 992,74 1 003,11 1 007,68 994,98 1 017,68 1 082,52 1 089,86 1 139,11
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 76,33 82,44 99,28 102,38 76,28 80,97 68,65 68,92 73,35
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 668,77 646,90 640,51 646,46 700,84 708,35 734,76 759,19 829,90
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 331,32 263,40 263,32 258,84 217,86 228,36 279,11 261,75 235,86
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 19 622,59 19 522,83 20 013,88 20 427,64 20 522,56 20 648,51 20 209,23 19 902,06 18 130,91
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24