Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 2 836,95 2 820,19 3 068,22 3 072,60 3 654,80 3 758,92 2 275,27 2 825,83 2 833,55
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 368,13 1 423,60 1 435,14 1 488,62 1 780,46 1 850,12 1 805,68 1 923,99 2 028,37
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 129,98 59,61 59,61 34,90 34,90 80,86 - - -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,86 8,66 12,33 13,36 13,91 2,97 5,10 3,86 4,03
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 231,29 1 355,33 1 363,20 1 440,36 1 731,65 1 766,29 1 800,58 1 920,13 2 024,34
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 468,82 1 396,59 1 633,08 1 583,98 1 874,34 1 908,80 469,59 901,84 805,18
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 375,54 1 304,43 1 541,18 1 451,99 1 675,55 1 711,00 271,09 683,68 630,26
1.2.2. Paskolos 93,28 92,16 91,90 131,99 198,79 197,80 198,50 218,16 174,92
2. Lietuvos bankas 4 047,90 3 955,89 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 528,82 3 462,07 3 737,27 4 464,05
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 047,90 3 955,89 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 528,82 3 462,07 3 737,27 4 464,05
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 4 047,90 3 899,23 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 441,64 3 462,07 3 737,27 4 464,05
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - 56,66 - - - 87,18 - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 3 606,74 2 972,37 2 659,99 2 833,64 2 777,09 5 945,05 6 893,52 8 555,33 11 197,41
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 606,74 2 972,37 2 659,99 2 833,64 2 777,09 5 945,05 6 893,52 8 555,33 11 197,41
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 548,75 2 933,00 2 516,43 2 699,96 2 649,32 5 892,76 6 736,09 8 418,94 10 805,66
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61 2,39 3,47 30,70
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68 155,04 132,92 361,05
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 517,20 3 599,85 3 425,00 3 744,86 3 915,31 3 560,47 4 121,32 4 445,22 4 779,97
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 362,82 2 524,70 2 737,31 3 042,37 3 101,99 3 185,52 3 706,82 3 990,42 4 019,64
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,30 0,55 23,95 25,75 27,85 29,10 18,55 18,65 18,65
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 101,44 109,11 125,33 115,37 240,43 230,86 205,37 193,94 198,18
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 225,48 2 376,99 2 515,11 2 815,93 2 748,37 2 837,62 3 374,86 3 659,71 3 695,56
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 35,60 38,05 72,92 85,32 85,34 87,94 108,04 118,12 107,25
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 154,38 1 075,15 687,69 702,49 813,32 374,95 414,50 454,80 760,33
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,75 1,96 2,05 3,58 3,78 2,39 2,54 8,73 278,00
4.2.2. Paskolos1 1 152,63 1 073,19 685,64 698,91 809,54 372,56 411,96 446,07 482,33
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 214,10 4 633,18 3 799,14 3 951,06 4 298,07 4 606,70 5 127,79 5 363,96 5 148,13
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 116,88 3 415,36 3 333,15 3 479,89 3 800,04 4 019,26 4 551,38 4 772,70 4 639,07
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 202,49 200,17 177,49 72,34 114,62 51,53 107,70 81,25 71,29
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 083,82 978,57 1 259,93 1 338,13 1 446,48 1 246,74 1 701,00 1 835,48 1 951,50
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 1 830,57 2 236,62 1 895,73 2 069,42 2 238,94 2 720,99 2 742,68 2 855,97 2 616,28
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 1 097,22 1 217,82 465,99 471,17 498,03 587,44 576,41 591,26 509,06
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 34,24 34,70 15,45 14,15 20,73 10,74 12,76 14,92 14,20
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 759,43 864,57 390,82 399,92 408,60 466,42 456,63 447,20 361,10
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 303,55 318,55 59,72 57,10 68,70 110,28 107,02 129,14 133,76
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 18 222,89 17 981,48 17 765,99 19 414,81 18 722,61 23 399,96 21 879,97 24 927,61 28 423,11
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24