Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 3 041,64 2 850,67 2 972,18 2 836,39 2 783,99 3 038,42 3 042,80 3 625,00 3 695,21
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 318,09 1 212,68 1 379,10 1 367,57 1 387,40 1 405,34 1 458,82 1 750,66 1 786,41
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61 59,61 34,90 34,90 80,86
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,79 5,26 6,27 6,30 8,10 11,77 12,80 13,35 2,41
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 225,60 1 117,72 1 242,85 1 231,29 1 319,69 1 333,96 1 411,12 1 702,41 1 703,14
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 723,55 1 637,99 1 593,08 1 468,82 1 396,59 1 633,08 1 583,98 1 874,34 1 908,80
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 627,79 1 543,36 1 498,71 1 375,54 1 304,43 1 541,18 1 451,99 1 675,55 1 711,00
1.2.2. Paskolos 95,76 94,63 94,37 93,28 92,16 91,90 131,99 198,79 197,80
2. Lietuvos bankas 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 955,89 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 528,82
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 955,89 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 528,82
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,90 3 899,23 4 813,64 5 812,65 4 077,34 5 441,64
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - 56,66 - - - 87,18
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 3 037,87 2 727,73 2 832,45 3 606,74 2 972,37 2 659,99 2 833,64 2 777,09 5 945,05
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 037,87 2 727,73 2 832,45 3 606,74 2 972,37 2 659,99 2 833,64 2 777,09 5 945,05
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 008,43 2 712,49 2 764,70 3 548,75 2 933,00 2 516,43 2 699,96 2 649,32 5 892,76
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82 0,53 0,74 2,05 2,61
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 23,62 13,73 66,18 56,34 38,55 143,03 132,94 125,72 49,68
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 376,51 3 466,25 3 373,42 3 517,20 3 599,85 3 735,26 4 117,08 4 143,37 4 025,66
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 353,16 2 462,88 2 276,42 2 362,82 2 524,70 2 752,05 3 060,71 3 126,79 3 204,82
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,29 - - 0,30 0,55 23,95 25,75 27,85 29,10
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 93,48 93,84 98,37 101,44 109,11 107,50 110,00 232,10 234,55
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 246,03 2 353,95 2 146,65 2 225,48 2 376,99 2 566,67 2 861,32 2 800,88 2 875,30
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 12,36 15,09 31,40 35,60 38,05 53,93 63,64 65,96 65,87
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 023,35 1 003,37 1 097,00 1 154,38 1 075,15 983,21 1 056,37 1 016,58 820,84
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,48 2,48 3,20 1,75 1,96 2,05 3,58 3,78 2,39
4.2.2. Paskolos1 1 020,87 1 000,89 1 093,80 1 152,63 1 073,19 981,16 1 052,79 1 012,80 818,45
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 046,70 4 042,19 4 285,88 4 214,10 4 633,18 4 213,63 4 234,09 4 592,62 4 556,03
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 877,26 2 904,94 3 116,35 3 116,88 3 415,36 3 293,78 3 302,50 3 551,89 3 577,50
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 55,49 54,06 192,27 202,49 200,17 193,65 88,66 131,62 123,29
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 034,28 1 050,02 1 083,35 1 083,82 978,57 1 264,20 1 340,43 1 452,88 1 246,79
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 1 787,49 1 800,86 1 840,73 1 830,57 2 236,62 1 835,93 1 873,41 1 967,39 2 207,42
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 1 169,44 1 137,25 1 169,53 1 097,22 1 217,82 919,85 931,59 1 040,73 978,53
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 41,31 37,44 32,20 34,24 34,70 26,51 27,45 32,63 24,88
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 794,64 757,38 785,25 759,43 864,57 664,03 665,21 755,58 758,81
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 333,49 342,43 352,08 303,55 318,55 229,31 238,93 252,52 194,84
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 17 688,52 16 933,56 17 635,33 18 222,33 17 945,28 18 460,94 20 040,26 19 215,42 23 750,77
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24