Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 1 521,27 2 775,14 2 657,38 2 130,05 2 101,46 1 238,55 1 147,04 1 128,02 1 167,11
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 869,93 874,00 904,67 894,78 836,35 932,28 961,81 962,34 981,83
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 76,14 79,04 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,80 15,90 24,09 15,97 15,12 15,32 15,28 12,53 6,48
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 786,99 779,06 814,54 812,77 809,23 904,96 934,53 937,81 956,82
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 651,34 1 901,14 1 752,71 1 235,27 1 265,11 306,27 185,23 165,68 185,28
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 592,44 1 841,27 1 689,65 1 163,81 1 176,71 230,24 85,43 79,53 96,96
1.2.2. Paskolos 58,90 59,87 63,06 71,46 88,40 76,03 99,80 86,15 88,32
2. Lietuvos bankas 7 586,69 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 586,69 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 7 586,69 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 4 714,27 5 191,41 5 661,96 4 924,17 4 728,21 3 946,57 3 944,88 4 021,50 3 734,84
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 713,88 5 191,08 5 661,85 4 924,11 4 728,19 3 946,56 3 944,87 4 021,50 3 734,84
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 4 699,21 5 043,12 5 630,88 4 897,20 4 699,00 3 809,70 3 914,87 3 984,15 3 707,46
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,46 1,83 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 13,21 146,13 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 0,39 0,33 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,39 0,33 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 2 682,74 2 754,38 2 840,58 2 734,88 2 663,18 2 701,85 3 055,39 3 261,99 3 317,17
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 163,90 2 230,48 2 335,45 2 304,03 2 265,29 2 308,11 2 507,92 2 638,20 2 630,61
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,09 1,09 0,97 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 159,71 164,76 138,97 147,70 151,26 153,29 165,23 173,01 183,14
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1 998,78 2 056,51 2 187,90 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 5,32 8,12 7,61 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 518,84 523,90 505,13 430,85 397,89 393,74 547,47 623,79 686,56
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,52 0,54 0,34 0,35 0,00 0,01 - 0,65 1,15
4.2.2. Paskolos1 518,32 523,36 504,79 430,50 397,89 393,73 547,47 623,14 685,41
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 460,06 2 549,62 2 608,11 2 608,15 2 793,20 2 849,12 2 609,55 2 579,98 2 673,51
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 456,98 1 491,60 1 531,69 1 615,41 1 790,09 1 841,44 1 614,57 1 562,30 1 590,99
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 80,23 73,71 36,66 52,84 53,87 46,12 50,52 61,33 81,75
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 993,71 1 064,10 1 104,99 1 206,17 1 099,58 1 068,45 1 059,62 989,84 1 048,79
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 383,04 353,79 390,04 356,40 636,64 726,87 504,43 511,13 460,45
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 1 003,08 1 058,02 1 076,42 992,74 1 003,11 1 007,68 994,98 1 017,68 1 082,52
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 71,21 75,03 76,33 82,44 99,28 102,38 76,28 80,97 68,65
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 632,86 657,34 668,77 646,90 640,51 646,46 700,84 708,35 734,76
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 299,01 325,65 331,32 263,40 263,32 258,84 217,86 228,36 279,11
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 18 965,03 20 830,22 19 602,49 19 468,65 19 938,20 20 417,87 20 452,43 20 553,23 20 111,95
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24