Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 1 188,18 2 662,95 2 881,37 2 942,96 2 960,26 2 768,37 2 892,75 2 755,36 2 652,86
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 002,90 994,14 1 211,88 1 211,02 1 236,71 1 130,38 1 299,67 1 286,54 1 256,27
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 18,53 18,53 59,13 59,13 89,70 89,70 129,98 129,98 59,61
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 6,53 8,86 7,26 6,29 5,46 7,91 8,94 8,97 10,77
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 977,84 966,75 1 145,49 1 145,60 1 141,55 1 032,77 1 160,75 1 147,59 1 185,89
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 185,28 1 668,81 1 669,49 1 731,94 1 723,55 1 637,99 1 593,08 1 468,82 1 396,59
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 96,96 1 572,23 1 570,72 1 635,92 1 627,79 1 543,36 1 498,71 1 375,54 1 304,43
1.2.2. Paskolos 88,32 96,58 98,77 96,02 95,76 94,63 94,37 93,28 92,16
2. Lietuvos bankas 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 955,69
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 955,69
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48 4 185,80 3 846,72 4 171,40 4 047,70 3 899,03
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - 56,66
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 607,67 3 037,94 2 727,79 2 832,42 3 606,74 2 972,38
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 607,67 3 037,94 2 727,79 2 832,42 3 606,74 2 972,38
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 574,49 3 008,50 2 712,56 2 764,67 3 548,75 2 933,01
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,19 1,94 2,75 3,97 5,82 1,51 1,57 1,65 0,82
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 26,19 17,22 19,67 29,21 23,62 13,72 66,18 56,34 38,55
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 317,20 3 248,23 3 446,56 3 506,67 3 376,51 3 445,82 3 383,39 3 528,49 3 601,27
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 674,08 2 450,12 2 574,46 2 573,17 2 397,27 2 481,94 2 316,28 2 399,78 2 550,83
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 4,25 3,54 2,14 2,14 1,29 - - 0,30 0,55
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 226,58 146,81 148,97 136,00 137,59 133,33 128,26 127,11 133,82
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 436,89 2 288,84 2 412,14 2 424,50 2 246,03 2 334,55 2 156,62 2 236,74 2 378,48
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 6,36 10,93 11,21 10,53 12,36 14,06 31,40 35,63 37,98
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 643,12 798,11 872,10 933,50 979,24 963,88 1 067,11 1 128,71 1 050,44
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,15 1,15 1,27 1,82 2,48 2,48 3,20 1,75 1,96
4.2.2. Paskolos1 641,97 796,96 870,83 931,68 976,76 961,40 1 063,91 1 126,96 1 048,48
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 734,89 2 812,50 2 956,00 3 115,87 2 900,93 2 913,08 3 160,30 3 124,72 3 533,83
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 652,37 1 722,64 1 816,89 1 875,20 1 731,49 1 775,83 1 990,77 2 027,50 2 316,01
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 51,32 69,44 80,04 72,48 54,59 54,05 192,26 196,20 190,43
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 083,30 1 151,23 1 205,52 1 262,26 1 028,62 1 056,14 1 094,95 1 104,45 1 004,64
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 517,75 501,97 531,33 540,46 648,28 665,64 703,56 726,85 1 120,94
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 1 082,52 1 089,86 1 139,11 1 240,67 1 169,44 1 137,25 1 169,53 1 097,22 1 217,82
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 68,65 68,92 73,35 54,21 41,31 37,44 32,20 34,24 34,70
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 734,76 759,19 829,90 822,86 794,64 757,38 785,25 759,43 864,57
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 279,11 261,75 235,86 363,60 333,49 342,43 352,08 303,55 318,55
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 20 195,58 19 949,72 18 226,24 17 242,65 16 461,44 15 701,78 16 440,26 17 063,01 16 716,03
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24