Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
1. Valdžios sektorius 2 223,11 2 194,52 1 238,60 1 147,09 1 128,07 1 204,69 2 679,98 2 900,06 2 961,37
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 987,84 929,41 932,33 961,86 962,39 1 019,41 1 011,17 1 230,57 1 229,43
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53 59,13 59,13
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 16,02 15,17 15,37 15,33 12,58 6,53 8,86 7,26 6,29
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 905,78 902,24 904,96 934,53 937,81 994,35 983,78 1 164,18 1 164,01
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 235,27 1 265,11 306,27 185,23 165,68 185,28 1 668,81 1 669,49 1 731,94
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 163,81 1 176,71 230,24 85,43 79,53 96,96 1 572,23 1 570,72 1 635,92
1.2.2. Paskolos 71,46 88,40 76,03 99,80 86,15 88,32 96,58 98,77 96,02
2. Lietuvos bankas 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77 6 037,98 5 069,48
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 4 925,87 4 729,07 3 947,42 3 945,73 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 703,30
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 925,81 4 729,05 3 947,41 3 945,72 4 022,36 3 735,99 2 910,27 2 904,33 2 703,30
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 4 898,90 4 699,86 3 810,55 3 915,72 3 985,01 3 708,61 2 891,11 2 881,91 2 670,12
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94 2,75 3,97
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22 19,67 29,21
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 0,06 0,02 0,01 0,01 - - - - 0,00
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,06 0,02 0,01 0,01 - - - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 2 734,88 2 663,18 2 701,86 3 055,40 3 262,00 3 317,20 3 248,17 3 418,07 3 498,86
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 336,43 2 300,10 2 344,77 2 544,08 2 673,40 2 672,49 2 447,20 2 540,13 2 558,88
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54 2,14 2,14
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 180,10 186,07 189,94 201,38 208,20 224,99 143,95 143,13 129,52
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 288,74 2 385,08 2 418,16
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,97 9,78 9,06
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 398,45 363,08 357,09 511,32 588,60 644,71 800,97 877,94 939,98
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,35 - 0,01 - 0,65 1,15 1,15 1,27 1,82
4.2.2. Paskolos1 398,10 363,08 357,08 511,32 587,95 643,56 799,82 876,67 938,16
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 567,57 2 774,96 2 857,98 2 678,77 2 674,34 2 732,03 2 747,87 2 870,47 3 036,46
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 574,83 1 771,85 1 850,30 1 683,79 1 656,66 1 649,51 1 658,01 1 731,36 1 795,79
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 51,38 46,55 64,02 68,63 63,09 51,31 72,65 81,73 76,55
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 200,85 1 094,70 1 073,66 1 076,51 1 048,57 1 091,46 1 110,56 1 156,47 1 217,88
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 322,60 630,60 712,62 538,65 545,00 506,74 474,80 493,16 501,36
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 992,74 1 003,11 1 007,68 994,98 1 017,68 1 082,52 1 089,86 1 139,11 1 240,67
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 82,44 99,28 102,38 76,28 80,97 68,65 68,92 73,35 54,21
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 646,90 640,51 646,46 700,84 708,35 734,76 759,19 829,90 822,86
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 263,40 263,32 258,84 217,86 228,36 279,11 261,75 235,86 363,60
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 19 522,83 20 013,88 20 427,64 20 522,56 20 648,51 20 209,23 19 902,06 18 130,91 17 269,47
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24