Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
1. Valdžios sektorius 3 758,92 2 110,77 2 668,04 2 705,79 2 476,45 2 779,39 3 305,41 3 160,77 2 933,63
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 850,12 1 697,98 1 821,90 1 914,11 1 674,91 1 613,27 2 278,33 2 228,94 1 936,61
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 80,86 - - - - - - - -
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2,97 5,10 3,86 4,03 4,35 7,07 10,22 10,78 7,82
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 1 766,29 1 692,88 1 818,04 1 910,08 1 670,56 1 606,20 2 268,11 2 218,16 1 928,79
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 908,80 412,79 846,14 791,68 801,54 1 166,12 1 027,08 931,83 997,02
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 711,00 271,09 683,67 630,26 610,23 979,47 803,68 699,98 748,86
1.2.2. Paskolos 197,80 141,70 162,47 161,42 191,31 186,65 223,40 231,85 248,16
2. Lietuvos bankas 5 528,82 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 956,77 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 528,82 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 956,77 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 5 441,64 3 462,07 3 737,27 4 464,05 3 886,82 3 692,76 3 474,80 3 296,97 3 395,90
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai 87,18 - - - 69,95 - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 7 270,64 8 442,77 10 049,28 11 197,38 11 992,04 12 578,43 13 200,53 13 335,76 13 991,02
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 270,64 8 442,77 10 049,28 11 197,38 11 992,04 12 578,43 13 200,53 13 335,76 13 991,02
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 7 124,17 8 237,39 9 783,18 10 805,63 11 716,63 11 662,16 12 136,98 12 113,86 12 346,00
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 61,50 16,61 30,86 30,70 23,26 13,40 0,47 1,16 0,82
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 84,97 188,77 235,24 361,05 252,15 902,87 1 063,08 1 220,74 1 644,20
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 3 560,47 4 114,60 4 427,42 4 830,28 5 084,91 4 657,84 4 872,44 4 459,59 4 591,64
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 3 185,52 3 700,27 4 007,80 4 069,94 4 050,04 3 767,30 3 923,43 3 777,57 3 659,83
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 29,10 18,55 18,65 18,65 19,57 1,92 1,30 0,95 1,80
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 230,86 205,35 193,90 198,17 200,31 192,75 295,37 233,52 175,90
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 837,62 3 358,32 3 674,31 3 745,93 3 719,20 3 453,56 3 505,17 3 411,72 3 338,56
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 87,94 118,05 120,94 107,19 110,96 119,07 121,59 131,38 143,57
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 374,95 414,33 419,62 760,34 1 034,87 890,54 949,01 682,02 931,81
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 2,39 2,54 8,72 278,00 283,20 286,39 286,81 12,86 14,94
4.2.2. Paskolos1 372,56 411,79 410,90 482,34 751,67 604,15 662,20 669,16 916,87
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 606,70 6 127,38 5 291,19 5 227,48 4 837,14 5 434,08 5 198,31 4 989,96 5 459,77
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 4 019,26 5 567,99 4 802,34 4 744,09 4 252,71 4 855,68 4 684,31 4 412,56 4 430,33
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 51,53 76,54 73,02 60,00 50,44 98,44 93,66 86,59 103,88
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 246,74 1 692,27 1 871,54 2 009,37 1 642,77 1 920,01 1 809,80 1 691,69 1 717,08
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 2 720,99 3 799,18 2 857,78 2 674,72 2 559,50 2 837,23 2 780,85 2 634,28 2 609,37
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 587,44 559,39 488,85 483,39 584,43 578,40 514,00 577,40 1 029,44
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 10,74 12,76 13,05 15,43 12,15 16,26 15,93 16,00 29,28
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 466,42 452,61 360,99 348,63 411,51 416,17 350,67 403,37 771,34
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 110,28 94,02 114,81 119,33 160,77 145,97 147,40 158,03 228,82
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 24 725,55 24 257,59 26 173,20 28 424,98 28 347,31 29 142,50 30 051,49 29 243,05 30 371,96
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24