Lietuvos bankas

Šalies rezidentų skola nerezidentams, kurių likutinis terminas iki 1 m. Trumpalaikė skola pagal likutinį terminą apima trumpalaikius ir ilgalaikius skolinius įsipareigojimus pagal pradinę trukmę, kurių įvykdymo terminas vieni metai nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
1. Valdžios sektorius 2 775,14 2 657,38 2 130,05 2 101,46 1 238,55 1 147,04 1 128,02 1 167,11 2 695,03
1.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 874,00 904,67 894,78 836,35 932,28 961,81 962,34 981,83 1 026,22
1.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
1.1.2. Pinigai ir indėliai 79,04 66,04 66,04 12,00 12,00 12,00 12,00 18,53 18,53
1.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
1.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 15,90 24,09 15,97 15,12 15,32 15,28 12,53 6,48 8,81
1.1.5. Kiti įsipareigojimai 779,06 814,54 812,77 809,23 904,96 934,53 937,81 956,82 998,88
1.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 1 901,14 1 752,71 1 235,27 1 265,11 306,27 185,23 165,68 185,28 1 668,81
1.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 1 841,27 1 689,65 1 163,81 1 176,71 230,24 85,43 79,53 96,96 1 572,23
1.2.2. Paskolos 59,87 63,06 71,46 88,40 76,03 99,80 86,15 88,32 96,58
2. Lietuvos bankas 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77
2.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77
2.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.1.2. Pinigai ir indėliai 7 559,67 5 834,46 7 071,40 7 652,15 9 681,78 9 695,57 9 561,74 9 219,32 8 315,77
2.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
2.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - - -
2.1.5. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - - -
2.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) - - - - - - - - -
2.2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - -
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
2.2.3. Paskolos - - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės 5 191,41 5 661,96 4 924,17 4 728,21 3 946,57 3 944,88 4 021,50 3 734,84 2 910,23
3.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 5 191,08 5 661,85 4 924,11 4 728,19 3 946,56 3 944,87 4 021,50 3 734,84 2 910,23
3.1.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - - -
3.1.2. Pinigai ir indėliai 5 043,12 5 630,88 4 897,20 4 699,00 3 809,70 3 914,87 3 984,15 3 707,46 2 891,07
3.1.3. Paskolos - - - - - - - - -
3.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 1,83 1,04 1,15 1,19 2,92 4,32 2,63 1,19 1,94
3.1.5. Kiti įsipareigojimai 146,13 29,93 25,76 28,00 133,94 25,68 34,72 26,19 17,22
3.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 0,33 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 - - -
3.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,33 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 - - -
3.2.2. Paskolos1 - - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 2 754,38 2 840,58 2 734,88 2 663,18 2 701,85 3 055,39 3 261,99 3 317,17 3 213,41
4.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 2 230,48 2 335,45 2 304,03 2 265,29 2 308,11 2 507,92 2 638,20 2 630,61 2 410,11
4.1.1. Skolos vertybiniai popieriai 1,09 0,97 0,85 1,02 1,09 2,59 2,65 4,25 3,54
4.1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - - -
4.1.3. Paskolos 164,76 138,97 147,70 151,26 153,29 165,23 173,01 183,14 141,62
4.1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai 2 056,51 2 187,90 2 148,19 2 106,11 2 143,14 2 330,97 2 454,02 2 436,89 2 253,98
4.1.5. Kiti įsipareigojimai 8,12 7,61 7,29 6,90 10,60 9,14 8,53 6,36 10,97
4.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.) 523,90 505,13 430,85 397,89 393,74 547,47 623,79 686,56 803,30
4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 0,54 0,34 0,35 0,00 0,01 - 0,65 1,15 1,15
4.2.2. Paskolos1 523,36 504,79 430,50 397,89 393,73 547,47 623,14 685,41 802,15
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 549,62 2 608,11 2 608,15 2 793,20 2 849,12 2 609,55 2 579,98 2 673,51 2 679,81
5.1. Trumpalaikiai įsipareigojimai 1 491,60 1 531,69 1 615,41 1 790,09 1 841,44 1 614,57 1 562,30 1 590,99 1 589,95
5.1.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 73,71 36,66 52,84 53,87 46,12 50,52 61,33 81,75 71,65
5.1.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 064,10 1 104,99 1 206,17 1 099,58 1 068,45 1 059,62 989,84 1 048,79 1 101,87
5.1.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 353,79 390,04 356,40 636,64 726,87 504,43 511,13 460,45 416,43
5.2. Ilgalaikiai įsipareigojimai (įvykdomi per 1 m.)1 1 058,02 1 076,42 992,74 1 003,11 1 007,68 994,98 1 017,68 1 082,52 1 089,86
5.2.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 75,03 76,33 82,44 99,28 102,38 76,28 80,97 68,65 68,92
5.2.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 657,34 668,77 646,90 640,51 646,46 700,84 708,35 734,76 759,19
5.2.3. Įsipareigojimai susietosioms įmonėms 325,65 331,32 263,40 263,32 258,84 217,86 228,36 279,11 261,75
A. Bendroji trumpalaikė skola užsieniui (pagal likutinį terminą) 20 830,22 19 602,49 19 468,65 19 938,20 20 417,87 20 452,43 20 553,23 20 111,95 19 814,25
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24