Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - 11 sorting 2020 - 12 sorting 2021 - 01 sorting 2021 - 02 sorting 2021 - 03 sorting 2021 - 04 sorting 2021 - 05 sorting 2021 - 06 sorting 2021 - 07 sorting 2021 - 08 sorting 2021 - 09 sorting 2021 - 10 sorting 2021 - 11
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 348,10 3 621,67 3 012,57 3 376,41 3 723,45 3 566,57 3 711,13 3 839,44 3 713,48 3 969,70 4 193,99 4 442,09 4 355,77
Debetas 3 272,65 3 086,02 2 700,12 3 055,91 3 604,11 3 665,79 3 802,38 3 797,94 3 899,82 3 909,19 4 087,02 4 093,10 4 249,78
Balansas 75,45 535,65 312,45 320,50 119,34 −99,22 −91,25 41,50 −186,34 60,51 106,97 348,99 105,99
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 257,84 2 405,75 2 095,86 2 211,44 2 505,60 2 414,62 2 484,57 2 589,10 2 525,72 2 749,44 2 911,01 2 934,90 3 132,79
Importas (debetas) 2 472,96 2 269,53 2 012,74 2 228,47 2 862,31 2 694,50 2 850,71 2 841,29 2 964,30 2 911,27 3 103,86 3 198,38 3 376,20
Balansas −215,12 136,22 83,12 −17,03 −356,71 −279,88 −366,14 −252,19 −438,58 −161,83 −192,85 −263,48 −243,41
2. Paslaugos  
Kreditas 933,18 939,79 777,22 960,48 1 053,26 998,49 1 066,83 1 084,46 1 032,70 1 069,93 1 095,65 1 040,36 1 021,01
Debetas 488,17 505,93 385,06 512,31 596,07 612,19 616,46 618,43 637,50 670,00 691,59 638,82 642,43
Balansas 445,01 433,86 392,16 448,17 457,19 386,30 450,37 466,03 395,20 399,93 404,06 401,54 378,58
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 51,03 149,84 49,25 95,78 60,16 55,34 62,34 60,68 42,11 49,91 55,34 351,57 83,72
Debetas 219,87 182,44 212,58 202,95 88,48 289,05 263,51 251,44 250,21 264,44 222,51 183,93 159,69
Balansas −168,84 −32,60 −163,33 −107,17 −28,32 −233,71 −201,17 −190,76 −208,10 −214,53 −167,17 167,64 −75,97
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 2,60 2,72 2,85 2,88 2,79 2,83 3,58 3,73 4,25 3,66 3,25 2,53 2,39
Debetas 7,01 6,96 7,56 7,52 7,38 8,64 8,86 10,46 10,32 10,91 11,43 11,49 11,20
Balansas −4,41 −4,24 −4,71 −4,64 −4,59 −5,81 −5,28 −6,73 −6,07 −7,25 −8,18 −8,96 −8,81
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 42,31 44,37 28,69 28,86 30,54 42,78 45,81 45,92 28,59 36,18 35,58 31,42 30,57
Debetas 201,80 164,18 194,20 183,78 69,11 268,63 241,07 222,39 227,71 243,05 194,87 157,72 135,76
Balansas −159,49 −119,81 −165,51 −154,92 −38,57 −225,85 −195,26 −176,47 −199,12 −206,87 −159,29 −126,30 −105,19
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 27,65 29,91 16,65 16,66 18,38 28,99 30,38 31,82 15,50 22,23 21,71 19,03 17,58
Debetas 171,16 133,22 165,13 157,39 45,83 237,00 218,35 199,82 204,44 219,97 172,53 130,34 108,12
Balansas −143,51 −103,31 −148,48 −140,73 −27,45 −208,01 −187,97 −168,00 −188,94 −197,74 −150,82 −111,31 −90,54
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 25,27 27,36 14,11 14,35 14,99 26,48 27,97 29,20 12,83 19,66 19,25 16,27 14,88
Debetas 160,31 122,44 154,07 147,32 34,97 226,52 207,89 189,15 194,34 210,18 162,83 123,88 102,07
Balansas −135,04 −95,08 −139,96 −132,97 −19,98 −200,04 −179,92 −159,95 −181,51 −190,52 −143,58 −107,61 −87,19
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 2,38 2,55 2,54 2,31 3,39 2,51 2,41 2,62 2,67 2,57 2,46 2,76 2,70
Debetas 10,85 10,78 11,06 10,07 10,86 10,48 10,46 10,67 10,10 9,79 9,70 6,46 6,05
Balansas −8,47 −8,23 −8,52 −7,76 −7,47 −7,97 −8,05 −8,05 −7,43 −7,22 −7,24 −3,70 −3,35
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 7,82 8,16 8,45 8,70 7,61 9,02 10,48 7,34 7,86 8,66 8,65 7,49 8,44
Debetas 25,96 26,30 26,56 23,91 20,65 29,36 20,48 20,31 21,50 21,36 20,53 21,41 20,87
Balansas −18,14 −18,14 −18,11 −15,21 −13,04 −20,34 −10,00 −12,97 −13,64 −12,70 −11,88 −13,92 −12,43
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,34 1,72 1,76 2,34 0,92 2,35 3,67 1,19 1,75 2,17 2,26 1,30 2,35
Debetas 0,38 0,32 0,57 0,51 0,57 9,97 0,71 0,60 0,51 0,49 0,41 0,50 0,53
Balansas 0,96 1,40 1,19 1,83 0,35 −7,62 2,96 0,59 1,24 1,68 1,85 0,80 1,82
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 6,48 6,44 6,69 6,36 6,69 6,67 6,81 6,15 6,11 6,49 6,39 6,19 6,09
Debetas 25,58 25,98 25,99 23,40 20,08 19,39 19,77 19,71 20,99 20,87 20,12 20,91 20,34
Balansas −19,10 −19,54 −19,30 −17,04 −13,39 −12,72 −12,96 −13,56 −14,88 −14,38 −13,73 −14,72 −14,25
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 3,99 4,22 1,73 1,65 1,37 2,01 1,99 1,93 2,09 2,08 2,11 3,08 2,45
Debetas 4,68 4,66 2,51 2,48 2,63 2,27 2,24 2,26 1,77 1,72 1,81 5,97 6,77
Balansas −0,69 −0,44 −0,78 −0,83 −1,26 −0,26 −0,25 −0,33 0,32 0,36 0,30 −2,89 −4,32
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 2,85 2,08 1,86 1,85 3,18 2,76 2,96 4,83 3,14 3,21 3,11 1,82 2,10
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 6,12 102,75 17,71 64,04 26,83 9,73 12,95 11,03 9,27 10,07 16,51 317,62 50,76
Debetas 11,06 11,30 10,82 11,65 11,99 11,78 13,58 18,59 12,18 10,48 16,21 14,72 12,73
Balansas −4,94 91,45 6,89 52,39 14,84 −2,05 −0,63 −7,56 −2,91 −0,41 0,30 302,90 38,03
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 106,05 126,29 90,24 108,71 104,43 98,12 97,39 105,20 112,95 100,42 131,99 115,26 118,25
Debetas 91,65 128,12 89,74 112,18 57,25 70,05 71,70 86,78 47,81 63,48 69,06 71,97 71,46
Balansas 14,40 −1,83 0,50 −3,47 47,18 28,07 25,69 18,42 65,14 36,94 62,93 43,29 46,79
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 68,66 154,15 25,62 56,26 75,14 57,13 56,12 64,00 59,50 46,39 60,20 130,20 40,20
Debetas 0,60 1,35 0,49 1,07 1,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Balansas 68,06 152,80 25,13 55,19 73,70 57,13 56,12 63,99 59,50 46,39 60,19 130,20 40,20
III. Finansinė sąskaita 13,88 916,44 385,79 218,27 −86,59 216,59 290,15 −215,23 78,98 275,67 353,44 733,74 −416,28
1. Tiesioginės investicijos −332,40 558,78 −161,91 159,64 −245,37 44,81 55,38 −32,38 −72,36 −154,52 129,88 −28,41 −285,63
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −19,24 825,39 −212,16 220,19 −216,66 9,55 50,38 99,86 69,04 11,82 320,14 155,02 466,18
1.1.1. Nuosavybės priemonės 27,10 29,05 42,76 39,73 40,66 26,11 25,03 26,14 13,64 25,65 24,13 42,44 45,35
1.1.1.1. Kitos PFĮ 0,25 - - 0,75 - - - - - 1,00 - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai 26,85 29,05 42,76 38,98 40,66 26,11 25,03 26,14 13,64 24,65 24,13 42,44 45,35
1.1.2. Skolos priemonės −46,34 796,34 −254,92 180,46 −257,32 −16,56 25,35 73,72 55,40 −13,83 296,01 112,58 420,83
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai −46,34 796,34 −254,92 180,46 −257,32 −16,56 25,35 73,72 55,40 −13,83 296,01 112,58 420,83
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 313,16 266,61 −50,25 60,55 28,71 −35,26 −5,00 132,24 141,40 166,34 190,26 183,43 751,81
1.2.1. Nuosavybės priemonės 133,75 94,35 76,56 64,99 46,12 58,58 51,87 63,24 157,63 179,41 140,01 127,59 102,73
1.2.1.1. Kitos PFĮ 36,08 2,12 32,63 2,74 −12,69 21,92 16,51 23,28 22,37 36,69 19,43 38,38 17,75
1.2.1.2. Kiti sektoriai 97,67 92,23 43,93 62,25 58,81 36,66 35,36 39,96 135,26 142,72 120,58 89,21 84,98
1.2.2. Skolos priemonės 179,41 172,26 −126,81 −4,44 −17,41 −93,84 −56,87 69,00 −16,23 −13,07 50,25 55,84 649,08
1.2.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai 179,41 172,26 −126,81 −4,44 −17,41 −93,84 −56,87 69,00 −16,23 −13,07 50,25 55,84 649,08
2. Portfelinės investicijos −342,64 −73,03 −89,38 264,45 −319,51 106,45 223,82 746,25 −590,01 166,99 −81,62 176,89 −5,92
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −320,19 50,88 −102,20 62,97 −1 424,85 79,95 46,73 967,76 75,88 60,70 −66,69 173,11 −48,95
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −2,37 162,06 −115,87 41,97 66,93 45,73 60,66 100,83 80,74 35,74 74,44 90,18 −88,85
2.1.1.1. Lietuvos bankas 1,09 −11,11 −150,19 - - −27,53 −32,75 - 4,79 −29,49 - - 30,70
2.1.1.2. Kitos PFĮ −0,03 −0,06 0,00 −4,59 0,93 −0,01 −0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 −0,03 0,69
2.1.1.3. Valdžios sektorius 0,29 0,54 0,32 0,28 0,29 0,27 0,33 0,68 0,61 0,56 0,86 0,73 0,73
2.1.1.4. Kiti sektoriai −3,72 172,69 34,00 46,28 65,71 73,00 93,09 100,14 75,33 64,67 73,58 89,48 −120,97
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −317,82 −111,18 13,67 21,00 −1 491,78 34,22 −13,93 866,93 −4,86 24,96 −141,13 82,93 39,90
2.1.2.1. Trumpalaikiai 0,00 −3,64 3,43 −3,53 −1,25 0,00 0,00 −2,46 2,80 0,00 2,76 −1,98 −2,29
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 −3,64 3,43 −3,53 −1,25 0,00 0,00 −2,46 2,80 0,00 2,76 −1,98 −2,29
2.1.2.2. Ilgalaikiai −317,82 −107,54 10,24 24,53 −1 490,53 34,22 −13,93 869,39 −7,66 24,96 −143,89 84,91 42,19
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −317,34 −187,80 3,91 13,69 −1 451,18 −1,00 −15,98 −94,42 −34,24 16,55 −117,37 −12,89 −32,35
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 10,48 −13,12 −13,74 −0,97 3,21 5,01 −2,10 978,00 10,92 −5,39 −1,74 73,21 54,11
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,95
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −10,96 93,38 20,07 11,81 −42,56 28,90 4,05 −14,19 15,66 13,80 −24,78 24,29 18,48
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 22,45 123,91 −12,82 −201,48 −1 105,34 −26,50 −177,09 221,51 665,89 −106,29 14,93 −3,78 −43,03
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 1,40 99,54 8,61 −3,50 −18,62 −4,17 −1,63 −1,53 −1,11 −4,27 2,51 −7,23 7,23
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,85 0,59 0,51 −1,54 −9,06 1,04 1,31 0,13 0,09 1,99 1,41 −0,02 −1,06
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,55 98,95 8,10 −1,96 −9,56 −5,21 −2,94 −1,66 −1,20 −6,26 1,10 −7,21 8,29
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 21,05 24,37 −21,43 −197,98 −1 086,72 −22,33 −175,46 223,04 667,00 −102,02 12,42 3,45 −50,26
2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 0,25 0,00 0,00 23,25 0,00 0,00 1,80 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 0,25 0,00 0,00 23,25 0,00 0,00 1,80 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00
2.2.2.2. Ilgalaikiai 21,05 24,12 −21,43 −197,98 −1 109,97 −22,33 −175,46 221,24 667,00 −104,12 12,42 3,45 −50,26
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 −0,01 0,01 0,00 −0,01 0,01 30,61 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 19,24 22,75 −27,67 −194,69 −1 108,00 −21,98 −177,09 −28,24 667,05 −98,83 7,66 −51,61 −52,01
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 1,81 1,34 6,24 −3,29 −1,97 −0,36 1,64 249,47 −0,05 −5,28 4,75 24,45 1,75
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 1,37 −0,16 −11,84 −20,86 −10,35 1,19 −2,12 2,58 6,30 −0,14 −2,21 4,97 2,92
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −8,21 −9,76 −20,92 −25,81 −23,23 −6,54 −16,36 −11,49 −8,55 −6,87 −7,93 −5,42 −9,58
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −9,58 −9,60 −9,08 −4,95 −12,88 −7,73 −14,24 −14,07 −14,85 −6,73 −5,72 −10,39 −12,50
4. Kitos investicijos 507,44 860,19 334,97 −188,34 530,27 21,71 18,56 −1 017,12 751,21 −202,36 244,00 551,61 −83,87
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 867,80 680,76 729,67 237,52 646,22 304,45 1 496,87 −778,86 −55,81 −573,84 620,61 668,95 462,45
4.1.1. Lietuvos bankas 880,06 −1 175,98 1 807,92 464,40 906,67 −1,62 929,80 −197,61 −319,32 −287,33 346,78 −58,76 2 454,68
4.1.2. Kitos PFĮ −7,29 1 494,83 −990,39 −100,36 −474,84 477,32 590,56 −638,80 321,98 −223,92 17,43 45,83 −70,73
4.1.3. Valdžios sektorius 11,62 329,53 −320,34 −150,27 152,28 −271,91 12,64 −29,98 −94,79 −303,48 188,48 476,79 −20,55
4.1.4. Kiti sektoriai −16,59 32,38 232,48 23,75 62,11 100,66 −36,13 87,53 36,32 240,89 67,92 205,09 −1 900,95
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 360,36 −179,43 394,70 425,86 115,95 282,74 1 478,31 238,26 −807,02 −371,48 376,61 117,34 546,32
4.2.1. Lietuvos bankas 62,71 −131,41 439,09 318,79 90,49 18,10 1 131,96 −145,95 −930,11 −404,85 106,31 96,49 437,60
4.2.2. Kitos PFĮ −16,00 −111,75 26,04 −30,47 −297,84 −14,59 54,61 134,09 95,53 −37,87 −113,78 102,14 −17,07
4.2.3. Valdžios sektorius 283,60 18,52 −8,30 0,00 320,46 −34,01 335,10 218,07 −4,38 15,00 270,56 −14,05 28,67
4.2.4. Kiti sektoriai 30,05 45,21 −62,13 137,54 2,84 313,24 −43,36 32,05 31,94 56,24 113,52 −67,24 97,12
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 180,11 −429,34 313,95 3,38 −41,63 42,43 −5,49 85,44 −16,16 465,70 63,39 28,68 −43,78
5.1. Piniginis auksas - - 0,16 - 0,14 - - - - - - - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,02 - - 0,02 - - 0,01 - - 512,23 - 27,63 0,01
5.3. Atsargų pozicijos TVF - 18,93 - - - - - 13,02 - - 10,85 - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 180,09 −448,27 313,79 3,36 −41,77 42,43 −5,50 72,42 −16,16 −46,53 52,54 1,05 −43,79
5.4.1. Pinigai ir indėliai 514,30 −345,40 161,86 −22,85 −54,67 −107,20 −63,24 −81,11 79,74 6,63 −4,69 7,40 102,76
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 296,09 −139,97 161,84 −41,87 −55,96 −112,92 −89,19 −57,51 57,56 3,15 −1,92 2,87 118,05
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 218,21 −205,43 0,02 19,02 1,29 5,72 25,95 −23,60 22,18 3,48 −2,77 4,53 −15,29
5.4.2. Vertybiniai popieriai −334,21 −102,87 151,93 26,21 12,90 149,63 57,74 153,53 −95,90 −53,16 57,23 −6,35 −146,55
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −87,54 109,60 −48,47 24,70 19,42 55,79 74,74 171,63 −86,70 −32,26 64,29 −13,64 −131,73
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,96 0,01 0,00 21,37 20,48 −6,83 −35,15
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −87,54 109,60 −48,47 24,70 19,42 55,79 40,78 171,62 −86,70 −53,63 43,81 −6,81 −96,58
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −246,67 −212,47 200,40 1,51 −6,52 93,84 −17,00 −18,10 −9,20 −20,90 −7,06 7,29 −14,82
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai −129,63 227,99 48,21 −157,42 −279,63 258,68 325,28 −320,72 205,82 168,77 186,28 254,55 −562,47
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07