Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09 2019 - 10 2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 247,82 3 184,33 3 467,93 3 389,02 3 401,00 3 428,04 3 548,31 3 996,04 3 475,70 3 441,91 2 983,34 3 081,33 3 135,47
Debetas 3 087,93 3 312,21 3 560,79 3 065,62 3 502,84 3 168,45 3 247,46 3 453,73 3 182,19 3 032,88 2 877,75 2 886,96 2 871,63
Balansas 159,89 −127,88 −92,86 323,40 −101,84 259,59 300,85 542,31 293,51 409,03 105,59 194,37 263,84
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 215,80 2 136,95 2 184,34 2 094,94 2 192,71 2 197,78 2 278,66 2 437,09 2 258,66 2 021,28 1 987,38 2 015,16 2 212,61
Importas (debetas) 2 366,29 2 379,57 2 614,26 2 203,36 2 552,93 2 321,19 2 328,42 2 512,51 2 334,63 2 183,20 2 102,69 2 141,80 2 246,81
Balansas −150,49 −242,62 −429,92 −108,42 −360,22 −123,41 −49,76 −75,42 −75,97 −161,92 −115,31 −126,64 −34,20
2. Paslaugos  
Kreditas 815,93 868,28 1 061,33 1 088,97 1 007,74 1 051,46 1 067,07 1 036,16 1 017,84 1 068,03 843,24 898,58 766,57
Debetas 503,54 545,32 632,73 597,75 609,80 600,14 594,89 633,87 606,03 586,09 522,92 540,04 451,47
Balansas 312,39 322,96 428,60 491,22 397,94 451,32 472,18 402,29 411,81 481,94 320,32 358,54 315,10
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 85,85 48,50 65,51 70,90 50,77 41,73 57,87 371,80 62,30 193,26 38,66 44,95 64,06
Debetas 145,20 314,08 248,87 187,92 263,80 174,86 248,35 226,97 181,81 191,83 150,65 131,13 131,80
Balansas −59,35 −265,58 −183,36 −117,02 −213,03 −133,13 −190,48 144,83 −119,51 1,43 −111,99 −86,18 −67,74
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 4,46 4,52 5,49 5,62 3,31 4,62 4,80 3,84 3,43 3,93 2,02 2,46 1,60
Debetas 7,54 9,55 10,81 11,17 13,83 13,94 15,81 8,50 8,64 8,21 9,03 9,29 8,22
Balansas −3,08 −5,03 −5,32 −5,55 −10,52 −9,32 −11,01 −4,66 −5,21 −4,28 −7,01 −6,83 −6,62
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 41,05 41,63 32,05 48,71 37,37 30,27 46,70 34,78 34,13 37,56 25,77 35,16 28,67
Debetas 126,69 291,45 226,21 164,53 239,35 152,15 221,88 208,40 162,61 172,44 132,10 112,87 113,00
Balansas −85,64 −249,82 −194,16 −115,82 −201,98 −121,88 −175,18 −173,62 −128,48 −134,88 −106,33 −77,71 −84,33
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 24,70 21,51 15,04 32,28 14,86 15,53 32,67 16,65 17,66 17,90 10,35 11,81 11,82
Debetas 86,84 246,57 186,56 124,21 197,15 110,24 180,92 167,46 122,82 131,10 86,43 77,65 76,93
Balansas −62,14 −225,06 −171,52 −91,93 −182,29 −94,71 −148,25 −150,81 −105,16 −113,20 −76,08 −65,84 −65,11
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 22,27 18,89 13,41 28,45 11,60 12,68 30,07 13,72 14,79 14,88 7,63 9,28 9,16
Debetas 80,58 241,61 182,23 117,45 191,24 104,32 174,66 161,13 116,72 124,65 79,18 70,83 69,66
Balansas −58,31 −222,72 −168,82 −89,00 −179,64 −91,64 −144,59 −147,41 −101,93 −109,77 −71,55 −61,55 −60,50
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 2,43 2,62 1,63 3,83 3,26 2,85 2,60 2,93 2,87 3,02 2,72 2,53 2,66
Debetas 6,26 4,96 4,33 6,76 5,91 5,92 6,26 6,33 6,10 6,45 7,25 6,82 7,27
Balansas −3,83 −2,34 −2,70 −2,93 −2,65 −3,07 −3,66 −3,40 −3,23 −3,43 −4,53 −4,29 −4,61
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 7,43 11,69 8,55 8,98 15,20 7,73 7,69 9,20 7,69 9,18 8,94 8,81 8,11
Debetas 34,68 39,67 35,49 35,79 37,35 37,04 36,02 36,75 35,50 36,61 36,73 26,24 27,77
Balansas −27,25 −27,98 −26,94 −26,81 −22,15 −29,31 −28,33 −27,55 −27,81 −27,43 −27,79 −17,43 −19,66
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 0,95 4,81 1,71 2,72 8,52 1,11 1,92 2,53 1,15 2,87 2,24 2,58 1,39
Debetas 0,46 6,21 0,68 0,82 1,07 0,66 0,67 0,50 0,46 0,42 0,44 0,47 0,46
Balansas 0,49 −1,40 1,03 1,90 7,45 0,45 1,25 2,03 0,69 2,45 1,80 2,11 0,93
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 6,48 6,88 6,84 6,26 6,68 6,62 5,77 6,67 6,54 6,31 6,70 6,23 6,72
Debetas 34,22 33,46 34,81 34,97 36,28 36,38 35,35 36,25 35,04 36,19 36,29 25,77 27,31
Balansas −27,74 −26,58 −27,97 −28,71 −29,60 −29,76 −29,58 −29,58 −28,50 −29,88 −29,59 −19,54 −20,59
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 2,41 1,82 1,12 1,20 1,68 1,71 1,64 4,64 4,02 5,27 3,30 10,27 4,40
Debetas 5,17 5,21 4,16 4,53 4,85 4,87 4,94 4,19 4,29 4,73 8,94 8,98 8,30
Balansas −2,76 −3,39 −3,04 −3,33 −3,17 −3,16 −3,30 0,45 −0,27 0,54 −5,64 1,29 −3,90
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 6,51 6,61 7,34 6,25 5,63 5,30 4,70 4,29 4,76 5,21 3,18 4,27 4,34
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 40,34 2,35 27,97 16,57 10,09 6,84 6,37 333,18 24,74 151,77 10,87 7,33 33,79
Debetas 10,97 13,08 11,85 12,22 10,62 8,77 10,66 10,07 10,56 11,18 9,52 8,97 10,58
Balansas 29,37 −10,73 16,12 4,35 −0,53 −1,93 −4,29 323,11 14,18 140,59 1,35 −1,64 23,21
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 130,24 130,60 156,75 134,21 149,78 137,07 144,71 150,99 136,90 159,34 114,06 122,64 92,23
Debetas 72,90 73,24 64,93 76,59 76,31 72,26 75,80 80,38 59,72 71,76 101,49 73,99 41,55
Balansas 57,34 57,36 91,82 57,62 73,47 64,81 68,91 70,61 77,18 87,58 12,57 48,65 50,68
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 51,78 47,65 67,15 68,38 81,82 50,70 65,96 75,59 89,29 162,94 21,50 52,10 60,10
Debetas 1,25 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Balansas 50,53 47,65 67,15 68,25 81,81 50,70 65,95 75,59 89,29 162,94 21,50 52,10 60,10
III. Finansinė sąskaita 46,99 1,33 61,18 239,05 14,13 179,91 168,35 432,68 366,86 373,94 86,53 591,01 227,74
1. Tiesioginės investicijos 246,68 −90,78 −175,79 56,76 −294,28 −219,51 124,01 −10,36 29,33 −119,70 −134,99 −19,38 −35,51
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 146,39 30,22 34,09 65,78 19,80 31,25 128,07 −75,31 −87,57 73,27 −52,05 22,62 1,75
1.1.1. Nuosavybės priemonės 12,53 13,91 12,70 12,68 12,06 18,08 20,28 −67,41 −208,36 57,18 18,20 17,71 17,48
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - - - −0,53 - - - - - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai 12,53 13,91 12,70 12,68 12,06 18,61 20,28 −67,41 −208,36 57,18 18,20 17,71 17,48
1.1.2. Skolos priemonės 133,86 16,31 21,39 53,10 7,74 13,17 107,79 −7,90 120,79 16,09 −70,25 4,91 −15,73
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai 133,86 16,31 21,39 53,10 7,74 13,17 107,79 −7,90 120,79 16,09 −70,25 4,91 −15,73
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −100,29 121,00 209,88 9,02 314,08 250,76 4,06 −64,95 −116,90 192,97 82,94 42,00 37,26
1.2.1. Nuosavybės priemonės −17,54 93,16 168,89 37,64 182,34 218,16 −18,27 60,09 −125,33 205,05 96,90 81,44 75,18
1.2.1.1. Kitos PFĮ −71,09 −37,61 18,52 21,16 30,00 26,96 24,93 30,49 10,12 11,41 24,01 18,72 27,37
1.2.1.2. Kiti sektoriai 53,55 130,77 150,37 16,48 152,34 191,20 −43,20 29,60 −135,45 193,64 72,89 62,72 47,81
1.2.2. Skolos priemonės −82,75 27,84 40,99 −28,62 131,74 32,60 22,33 −125,04 8,43 −12,08 −13,96 −39,44 −37,92
1.2.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai −82,75 27,84 40,99 −28,62 131,74 32,60 22,33 −125,04 8,43 −12,08 −13,96 −39,44 −37,92
2. Portfelinės investicijos −229,08 −52,57 216,37 −1 311,52 −33,62 −40,40 −57,38 −685,52 16,78 −166,06 −253,98 1 282,54 18,92
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −151,43 −7,49 298,19 127,67 −42,49 −41,11 −101,21 −704,81 33,56 −145,96 −206,73 −6,20 −128,23
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 14,53 89,45 468,82 178,23 −33,98 −21,51 81,35 −27,31 72,91 12,65 −242,02 −9,84 9,42
2.1.1.1. Lietuvos bankas 34,92 −4,72 −2,90 7,45 −91,17 −63,72 1,29 −2,66 - −4,91 −268,59 0,32 9,66
2.1.1.2. Kitos PFĮ −0,54 0,22 −0,53 0,01 0,23 −0,24 −0,04 −0,06 −0,02 −0,03 −0,01 0,01 −0,03
2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.1.4. Kiti sektoriai −19,85 93,95 472,25 170,77 56,96 42,45 80,10 −24,59 72,93 17,59 26,58 −10,17 −0,21
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −165,96 −96,94 −170,63 −50,56 −8,51 −19,60 −182,56 −677,50 −39,35 −158,61 35,29 3,64 −137,65
2.1.2.1. Trumpalaikiai 0,10 0,00 0,17 36,40 0,10 3,66 −17,71 −1,37 −0,03 −14,80 0,00 −1,38 4,82
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - 25,03 - - −25,03 - - - - - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −10,20 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 0,10 0,00 0,17 1,17 0,10 3,66 7,32 −1,37 −0,03 −4,60 0,00 −1,38 4,82
2.1.2.2. Ilgalaikiai −166,06 −96,94 −170,80 −86,96 −8,61 −23,26 −164,85 −676,13 −39,32 −143,81 35,29 5,02 −142,47
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −154,16 −25,04 5,89 −171,76 19,95 −6,80 −168,79 −688,50 −44,52 −157,98 24,01 14,71 −174,09
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −8,30 −3,21 10,99 −1,13 −4,78 −7,70 2,40 8,80 −7,08 12,13 −15,22 1,32 29,52
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,48 1,60 0,00 0,00 0,00
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −3,60 −68,69 −187,68 85,93 −23,78 −8,76 1,54 3,57 12,76 0,44 26,50 −11,01 2,10
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 77,65 45,08 81,82 1 439,19 −8,87 −0,71 −43,83 −19,29 16,78 20,10 47,25 −1 288,74 −147,15
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 11,74 1,32 −4,85 0,89 −1,23 −0,49 −36,21 5,08 −1,11 9,12 −4,82 14,35 −3,65
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,65 0,92 0,44 0,39 −1,86 −1,10 0,07 −0,01 −0,02 11,10 0,04 0,80 −1,16
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai 11,09 0,40 −5,29 0,50 0,63 0,61 −36,28 5,09 −1,09 −1,98 −4,86 13,55 −2,49
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 65,91 43,76 86,67 1 438,30 −7,64 −0,22 −7,62 −24,37 17,89 10,98 52,07 −1 303,09 −143,50
2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,65 −0,53 0,10 −1,13 0,00 0,00 0,00 −0,90 0,00 0,00 0,00 −1,00 −0,29
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,65 −0,53 0,10 −1,13 0,00 0,00 0,00 −0,90 0,00 0,00 0,00 −1,00 −0,29
2.2.2.2. Ilgalaikiai 65,26 44,29 86,57 1 439,43 −7,64 −0,22 −7,62 −23,47 17,89 10,98 52,07 −1 302,09 −143,21
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 −0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 63,16 44,17 102,06 1 436,11 −16,33 −1,78 −9,62 −28,93 15,18 −6,12 35,11 −1 302,84 −147,91
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 2,10 0,12 −15,39 3,32 8,59 1,56 2,00 5,46 2,71 17,10 16,95 0,74 4,70
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −1,05 2,54 4,13 1,60 2,02 −5,25 −4,34 3,61 5,40 3,93 −0,33 −0,62 −2,04
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −15,32 −8,49 −8,34 −12,26 −18,94 −32,89 −19,68 −10,96 −14,86 −12,09 −7,99 −7,20 −26,36
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −14,27 −11,03 −12,47 −13,86 −20,96 −27,64 −15,34 −14,57 −20,26 −16,02 −7,66 −6,58 −24,32
4. Kitos investicijos −800,15 1 086,25 −54,85 499,11 1 318,17 337,82 −424,24 1 691,66 320,33 113,96 938,73 −815,13 −174,01
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −319,19 −176,58 161,58 −282,94 5,95 141,24 −75,15 740,77 −201,41 1 147,20 −32,65 −585,65 −1,41
4.1.1. Lietuvos bankas −52,02 −4,10 −45,90 −26,66 −2,89 −50,17 −41,41 −55,26 35,96 724,07 −145,38 −646,69 −39,69
4.1.2. Kitos PFĮ −178,73 −219,33 −60,86 −46,00 50,92 −59,72 135,50 296,59 4,27 −191,48 215,28 107,18 54,52
4.1.3. Valdžios sektorius −60,85 15,09 181,45 −114,72 −44,68 79,75 −74,52 647,39 −258,86 625,03 −40,61 −70,61 −103,00
4.1.4. Kiti sektoriai −27,59 31,76 86,89 −95,56 2,60 171,38 −94,72 −147,95 17,22 −10,42 −61,94 24,47 86,76
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 480,96 −1 262,83 216,43 −782,05 −1 312,22 −196,58 349,09 −950,89 −521,74 1 033,24 −971,38 229,48 172,60
4.2.1. Lietuvos bankas 970,12 −1 499,54 23,38 −796,87 −1 429,56 −27,83 475,15 −1 211,73 −497,07 832,58 −828,61 342,17 146,49
4.2.2. Kitos PFĮ −576,29 30,28 14,31 −95,50 78,60 −198,11 −79,84 334,71 −111,91 90,13 −27,71 −128,52 −146,30
4.2.3. Valdžios sektorius −9,87 39,22 87,38 64,83 −3,80 0,00 −15,85 −2,97 22,49 285,59 −8,30 0,00 −20,73
4.2.4. Kiti sektoriai 97,00 167,21 91,36 45,49 42,54 29,36 −30,37 −70,90 64,75 −175,06 −106,76 15,83 193,14
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 830,59 −944,11 71,32 993,10 −978,16 107,25 530,30 −566,71 −4,98 541,81 −462,90 143,60 420,38
5.1. Piniginis auksas - - - - - - - - - - −0,01 - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - 0,07 - - 0,08 - - 0,09 - - 0,09 -
5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - 12,29 - - - - 9,94 - - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 830,59 −944,11 71,25 993,10 −990,45 107,17 530,30 −566,71 −5,07 531,87 −462,89 143,51 420,38
5.4.1. Pinigai ir indėliai 1 003,80 −822,90 −44,46 945,06 −981,24 −44,84 642,73 −279,60 −52,01 1 240,56 −1 272,44 −34,46 391,33
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 1 000,90 −826,04 −42,29 945,37 −979,45 −46,41 640,11 −283,41 −51,18 1 238,26 −1 271,15 −140,00 485,72
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 2,90 3,14 −2,17 −0,31 −1,79 1,57 2,62 3,81 −0,83 2,30 −1,29 105,54 −94,39
5.4.2. Vertybiniai popieriai −173,21 −121,21 115,71 48,04 −9,21 152,01 −112,43 −287,11 46,94 −708,69 809,55 177,97 29,05
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −16,82 −121,21 253,62 48,04 −9,21 152,01 −101,78 −306,71 45,28 −708,65 868,80 177,97 −315,06
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −16,82 −121,21 253,62 48,04 −9,21 152,01 −101,78 −306,71 45,28 −708,65 868,80 177,97 −315,06
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −156,39 0,00 −137,91 0,00 0,00 0,00 −10,65 19,60 1,66 −0,04 −59,25 0,00 344,11
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai −163,43 81,56 86,89 −152,60 34,16 −130,38 −198,45 −185,22 −15,94 −198,03 −40,56 344,54 −96,20
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07