Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08 2020 - 09 2020 - 10 2020 - 11 2020 - 12 2021 - 01 2021 - 02
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 232,22 3 282,26 2 500,03 2 763,94 2 999,28 3 207,72 3 287,48 3 480,42 3 964,68 3 337,07 3 659,99 2 949,10 3 263,09
Debetas 2 953,41 2 885,41 2 248,99 2 561,51 2 789,86 3 039,97 2 824,76 2 962,84 3 366,96 3 206,91 3 008,39 2 655,57 3 018,98
Balansas 278,81 396,85 251,04 202,43 209,42 167,75 462,72 517,58 597,72 130,16 651,60 293,53 244,11
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 058,86 2 231,72 1 672,13 1 755,71 1 966,53 2 071,32 2 215,32 2 392,13 2 441,80 2 255,22 2 394,98 2 097,14 2 202,20
Importas (debetas) 2 182,05 2 237,44 1 722,99 1 760,04 2 052,53 2 254,29 2 110,28 2 265,35 2 406,67 2 435,70 2 213,94 1 992,67 2 205,90
Balansas −123,19 −5,72 −50,86 −4,33 −86,00 −182,97 105,04 126,78 35,13 −180,48 181,04 104,47 −3,70
2. Paslaugos  
Kreditas 1 001,62 854,48 680,51 833,72 895,49 940,43 876,56 850,90 1 023,26 933,04 939,66 731,60 904,10
Debetas 563,91 471,43 299,68 448,24 497,07 477,15 459,21 440,50 566,25 488,80 506,59 414,23 551,11
Balansas 437,71 383,05 380,83 385,48 398,42 463,28 417,35 410,40 457,01 444,24 433,07 317,37 352,99
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 42,21 95,92 55,76 56,17 41,82 76,16 58,01 84,24 384,24 47,72 205,67 36,49 62,05
Debetas 123,68 125,20 168,61 280,03 179,10 261,10 213,13 200,58 330,43 191,72 159,99 157,05 147,23
Balansas −81,47 −29,28 −112,85 −223,86 −137,28 −184,94 −155,12 −116,34 53,81 −144,00 45,68 −120,56 −85,18
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 3,37 2,19 2,00 2,34 3,00 2,77 2,45 2,62 2,38 2,60 2,72 2,08 2,10
Debetas 9,33 8,25 5,06 6,82 6,92 7,07 7,52 7,20 6,46 7,01 6,96 6,97 6,93
Balansas −5,96 −6,06 −3,06 −4,48 −3,92 −4,30 −5,07 −4,58 −4,08 −4,41 −4,24 −4,89 −4,83
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 23,48 22,95 25,42 25,68 23,24 31,61 27,40 26,69 32,73 35,23 36,73 25,68 28,38
Debetas 104,93 105,84 153,44 262,39 155,21 243,18 195,47 182,86 312,90 173,80 141,88 139,23 128,62
Balansas −81,45 −82,89 −128,02 −236,71 −131,97 −211,57 −168,07 −156,17 −280,17 −138,57 −105,15 −113,55 −100,24
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 6,24 6,35 7,43 9,05 9,04 14,99 13,64 13,93 15,82 20,57 22,22 12,77 12,68
Debetas 74,25 73,52 123,06 224,35 124,30 211,93 165,00 154,91 280,91 142,75 110,53 105,85 98,80
Balansas −68,01 −67,17 −115,63 −215,30 −115,26 −196,94 −151,36 −140,98 −265,09 −122,18 −88,31 −93,08 −86,12
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 3,58 3,55 4,72 6,35 6,03 12,07 10,75 11,29 12,85 17,86 19,33 9,92 10,09
Debetas 68,13 67,00 117,03 218,14 117,93 205,34 158,40 148,60 274,22 136,22 104,04 98,32 91,94
Balansas −64,55 −63,45 −112,31 −211,79 −111,90 −193,27 −147,65 −137,31 −261,37 −118,36 −84,71 −88,40 −81,85
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 2,66 2,80 2,71 2,70 3,01 2,92 2,89 2,64 2,97 2,71 2,89 2,85 2,59
Debetas 6,12 6,52 6,03 6,21 6,37 6,59 6,60 6,31 6,69 6,53 6,49 7,53 6,86
Balansas −3,46 −3,72 −3,32 −3,51 −3,36 −3,67 −3,71 −3,67 −3,72 −3,82 −3,60 −4,68 −4,27
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 8,67 7,74 11,48 10,87 9,78 11,46 7,91 7,52 9,47 7,82 8,16 8,45 8,70
Debetas 26,24 27,73 26,84 34,42 27,22 28,04 27,25 24,76 26,91 25,96 26,30 26,56 23,91
Balansas −17,57 −19,99 −15,36 −23,55 −17,44 −16,58 −19,34 −17,24 −17,44 −18,14 −18,14 −18,11 −15,21
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 2,44 1,39 4,74 4,12 3,56 4,76 1,32 1,15 2,83 1,34 1,72 1,76 2,34
Debetas 0,47 0,46 0,68 6,16 0,62 0,69 0,50 0,49 0,42 0,38 0,32 0,57 0,51
Balansas 1,97 0,93 4,06 −2,04 2,94 4,07 0,82 0,66 2,41 0,96 1,40 1,19 1,83
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 6,23 6,35 6,74 6,75 6,22 6,70 6,59 6,37 6,64 6,48 6,44 6,69 6,36
Debetas 25,77 27,27 26,16 28,26 26,60 27,35 26,75 24,27 26,49 25,58 25,98 25,99 23,40
Balansas −19,54 −20,92 −19,42 −21,51 −20,38 −20,65 −20,16 −17,90 −19,85 −19,10 −19,54 −19,30 −17,04
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 4,30 4,52 1,80 1,83 1,83 1,49 1,51 1,50 4,12 3,99 4,06 2,61 5,15
Debetas 4,44 4,59 3,54 3,62 3,69 3,21 3,22 3,19 5,08 5,09 5,05 6,82 5,91
Balansas −0,14 −0,07 −1,74 −1,79 −1,86 −1,72 −1,71 −1,69 −0,96 −1,10 −0,99 −4,21 −0,76
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 4,27 4,34 4,71 3,93 2,59 3,67 4,34 3,74 3,32 2,85 2,29 1,85 1,85
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 15,36 70,78 28,34 28,15 15,58 41,78 28,16 54,93 349,13 9,89 166,22 8,73 31,57
Debetas 9,42 11,11 10,11 10,82 16,97 10,85 10,14 10,52 11,07 10,91 11,15 10,85 11,68
Balansas 5,94 59,67 18,23 17,33 −1,39 30,93 18,02 44,41 338,06 −1,02 155,07 −2,12 19,89
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 129,53 100,14 91,63 118,34 95,44 119,81 137,59 153,15 115,38 101,09 119,68 83,87 94,74
Debetas 83,77 51,34 57,71 73,20 61,16 47,43 42,14 56,41 63,61 90,69 127,87 91,62 114,74
Balansas 45,76 48,80 33,92 45,14 34,28 72,38 95,45 96,74 51,77 10,40 −8,19 −7,75 −20,00
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 59,43 66,28 98,06 79,42 64,26 127,82 65,51 54,56 77,80 86,65 194,55 25,50 56,00
Debetas 1,30 1,44 0,41 0,33 0,26 1,82 0,93 0,77 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
Balansas 58,13 64,84 97,65 79,09 64,00 126,00 64,58 53,79 77,80 86,65 194,54 25,50 56,00
III. Finansinė sąskaita 476,67 293,21 660,64 383,41 90,78 69,72 307,30 177,45 419,54 −67,05 945,01 57,08 −84,31
1. Tiesioginės investicijos −82,53 −56,26 163,88 152,08 −152,16 −431,17 −114,62 −122,84 −207,69 −320,21 559,49 −75,22 −196,01
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 29,03 49,86 25,52 −3,97 −53,28 −283,00 39,41 −0,85 4,47 −18,49 814,76 −73,21 2,42
1.1.1. Nuosavybės priemonės 31,88 31,46 15,99 17,93 17,04 −71,69 23,66 −340,61 19,56 27,21 29,44 24,18 22,04
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - - - - - 0,25 - - - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai 31,88 31,46 15,99 17,93 17,04 −71,69 23,66 −340,86 19,56 27,21 29,44 24,18 22,04
1.1.2. Skolos priemonės −2,85 18,40 9,53 −21,90 −70,32 −211,31 15,75 339,76 −15,09 −45,70 785,32 −97,39 −19,62
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - 0,01 - - - - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai −2,85 18,40 9,53 −21,90 −70,32 −211,31 15,74 339,76 −15,09 −45,70 785,32 −97,39 −19,62
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 111,56 106,12 −138,36 −156,05 98,88 148,17 154,03 121,99 212,16 301,72 255,27 2,01 198,43
1.2.1. Nuosavybės priemonės 97,19 92,41 −133,26 −179,72 −101,33 148,55 140,15 126,86 264,33 128,04 88,51 88,05 85,21
1.2.1.1. Kitos PFĮ 26,15 38,25 −36,16 −61,74 15,25 27,08 29,02 16,16 36,44 36,59 2,15 29,67 2,49
1.2.1.2. Kiti sektoriai 71,04 54,16 −97,10 −117,98 −116,58 121,47 111,13 110,70 227,89 91,45 86,36 58,38 82,72
1.2.2. Skolos priemonės 14,37 13,71 −5,10 23,67 200,21 −0,38 13,88 −4,87 −52,17 173,68 166,76 −86,04 113,22
1.2.2.1. Kitos PFĮ - −0,11 - - 0,02 - −0,01 - 0,01 - - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai 14,37 13,82 −5,10 23,67 200,19 −0,38 13,89 −4,87 −52,18 173,68 166,76 −86,04 113,22
2. Portfelinės investicijos 1 282,54 2,35 687,52 −1 763,39 92,32 −1 575,27 222,65 87,30 −193,39 −342,64 −118,79 −89,38 264,45
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −6,20 −142,78 375,20 108,64 −140,53 −23,32 −9,81 −44,09 −26,19 −320,19 5,12 −102,20 62,97
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −9,84 −8,34 232,92 70,59 54,85 22,87 21,32 60,22 −19,11 −2,37 151,78 −115,87 41,97
2.1.1.1. Lietuvos bankas 0,32 9,66 135,84 −13,90 −6,63 −1,99 −44,26 −9,28 4,12 1,09 −11,11 −150,19 -
2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,01 −0,03 −0,10 0,00 0,00 0,01 −0,05 0,04 0,01 −0,03 −0,06 0,00 −4,59
2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - 0,80 0,71 0,29 0,54 0,32 0,28
2.1.1.4. Kiti sektoriai −10,17 −17,97 97,18 84,49 61,48 24,85 65,63 68,66 −23,95 −3,72 162,41 34,00 46,28
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 3,64 −134,44 142,28 38,05 −195,38 −46,19 −31,13 −104,31 −7,08 −317,82 −146,66 13,67 21,00
2.1.2.1. Trumpalaikiai −1,38 4,83 0,32 −1,84 1,73 0,67 −3,66 0,51 4,21 0,00 −3,61 3,43 −3,53
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −1,38 4,83 0,32 −1,84 1,73 0,67 −3,66 0,51 4,21 0,00 −3,61 3,43 −3,53
2.1.2.2. Ilgalaikiai 5,02 −139,27 141,96 39,89 −197,11 −46,86 −27,47 −104,82 −11,29 −317,82 −143,05 10,24 24,53
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 14,71 −174,09 28,46 22,68 −234,83 −22,56 8,28 −181,01 −9,87 −317,34 −187,80 3,91 13,69
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ 1,32 29,51 68,05 7,65 15,70 −25,49 −21,53 −2,01 25,24 10,48 −13,12 −13,74 −0,97
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −11,01 5,31 45,45 9,56 22,02 0,81 −14,22 78,20 −26,66 −10,96 57,87 20,07 11,81
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −1 288,74 −145,13 −312,32 1 872,03 −232,85 1 551,95 −232,46 −131,39 167,20 22,45 123,91 −12,82 −201,48
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 14,35 −3,67 −1,21 −0,03 9,36 −7,66 −4,61 7,69 251,81 1,40 99,54 8,61 −3,50
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ 0,80 −1,17 −0,49 0,04 −0,12 0,55 0,06 0,01 0,59 0,85 0,59 0,51 −1,54
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai 13,55 −2,50 −0,72 −0,07 9,48 −8,21 −4,67 7,68 251,22 0,55 98,95 8,10 −1,96
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −1 303,09 −141,46 −311,11 1 872,06 −242,21 1 559,61 −227,85 −139,08 −84,61 21,05 24,37 −21,43 −197,98
2.2.2.1. Trumpalaikiai −1,00 −0,29 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai −1,00 −0,29 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
2.2.2.2. Ilgalaikiai −1 302,09 −141,17 −311,11 1 872,06 −242,21 1 559,31 −227,85 −139,08 −84,61 21,05 24,12 −21,43 −197,98
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 −0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −1 302,84 −147,88 −309,30 1 593,17 −248,58 1 536,57 −225,38 −82,60 −83,50 19,24 22,75 −27,67 −194,69
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 0,74 6,71 −1,81 278,85 6,37 22,74 −2,47 −56,47 −1,11 1,81 1,34 6,24 −3,29
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −15,46 −15,24 13,83 3,17 9,26 1,94 −4,88 1,93 2,79 1,37 −0,16 −3,42 −9,78
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −22,50 −40,02 −11,74 −9,80 −12,79 −12,99 −15,55 −9,43 −6,98 −8,21 −9,76 −11,53 −14,22
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −7,04 −24,78 −25,57 −12,97 −22,05 −14,93 −10,67 −11,36 −9,77 −9,58 −9,60 −8,11 −4,44
4. Kitos investicijos −851,48 −58,02 398,53 1 921,58 60,65 2 029,38 73,06 216,61 767,49 414,32 933,81 −88,85 −146,36
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −639,75 −10,37 924,16 2 662,17 394,67 1 964,14 347,90 793,37 322,54 774,68 680,76 236,30 201,25
4.1.1. Lietuvos bankas −646,69 −39,69 583,90 2 994,73 154,71 1 866,56 −99,65 74,83 1 263,15 880,06 −1 175,98 1 807,92 464,40
4.1.2. Kitos PFĮ 85,41 32,74 450,20 148,68 69,46 63,47 522,33 753,32 −1 204,58 6,50 1 494,83 −988,70 −100,20
4.1.3. Valdžios sektorius −70,61 −57,84 −40,90 −477,00 110,97 −178,58 −95,57 −30,89 338,43 −38,89 329,53 −311,20 −133,31
4.1.4. Kiti sektoriai −7,86 54,42 −69,04 −4,24 59,53 212,69 20,79 −3,89 −74,46 −72,99 32,38 −271,72 −29,64
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 211,73 47,65 525,63 740,59 334,02 −65,24 274,84 576,76 −444,95 360,36 −253,05 325,15 347,61
4.2.1. Lietuvos bankas 342,17 146,49 103,32 95,15 129,57 −0,40 −130,30 16,54 −7,66 62,71 −131,41 439,09 318,79
4.2.2. Kitos PFĮ −127,38 −145,16 50,71 −147,86 200,16 −115,43 320,81 564,52 −504,06 −16,00 −121,46 26,04 −30,47
4.2.3. Valdžios sektorius 0,00 −126,98 505,99 812,29 124,11 −4,38 −0,33 −25,48 −2,74 283,60 −31,58 −8,30 0,00
4.2.4. Kiti sektoriai −3,06 173,30 −134,39 −18,99 −119,82 54,97 84,66 21,18 69,51 30,05 31,40 −131,68 59,29
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 143,60 420,38 −603,12 69,97 80,71 44,84 131,09 −5,55 50,34 180,11 −429,34 313,95 3,39
5.1. Piniginis auksas - - - - - - - - - - - 0,15 -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,09 - - 0,04 - - 0,01 - - 0,02 - - 0,02
5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - 28,92 - - - - - - 18,93 - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 143,51 420,38 −603,12 41,01 80,71 44,84 131,08 −5,55 50,34 180,09 −448,27 313,80 3,37
5.4.1. Pinigai ir indėliai −34,46 391,33 −760,63 51,52 −75,10 18,78 181,68 −62,58 −7,88 514,30 −345,40 161,86 −22,84
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB −140,00 485,72 −746,26 46,75 −68,22 21,24 187,57 −62,43 −8,68 296,09 −139,97 161,84 −41,87
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 105,54 −94,39 −14,37 4,77 −6,88 −2,46 −5,89 −0,15 0,80 218,21 −205,43 0,02 19,03
5.4.2. Vertybiniai popieriai 177,97 29,05 157,51 −10,51 155,81 26,06 −50,60 57,03 58,22 −334,21 −102,87 151,94 26,21
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 177,97 −315,06 70,87 −46,45 171,38 65,42 71,91 57,03 58,22 −87,54 109,60 −48,46 24,70
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,49 −3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 177,97 −315,06 70,87 −46,45 171,38 61,93 71,42 60,91 58,22 −87,54 109,60 −48,46 24,70
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 0,00 344,11 86,64 35,94 −15,57 −39,36 −122,51 0,00 0,00 −246,67 −212,47 200,40 1,51
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai 139,73 −168,48 311,95 101,89 −182,64 −224,03 −220,00 −393,92 −255,98 −283,86 98,87 −261,95 −384,42
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07