Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - 06 2018 - 07 2018 - 08 2018 - 09 2018 - 10 2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 346,48 3 404,68 3 564,65 3 230,44 3 912,48 3 677,29 3 461,07 3 217,63 3 235,68 3 475,88 3 178,08 3 421,97 3 356,60
Debetas 3 259,23 3 339,30 3 466,36 3 287,41 3 677,66 3 436,63 3 188,16 3 054,09 3 239,08 3 271,06 3 294,87 3 622,85 3 110,01
Balansas 87,25 65,38 98,29 −56,97 234,82 240,66 272,91 163,54 −3,40 204,82 −116,79 −200,88 246,59
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 393,22 2 328,31 2 478,25 2 211,52 2 619,25 2 566,21 2 237,83 2 227,14 2 185,62 2 476,14 2 358,71 2 415,02 2 362,68
Importas (debetas) 2 517,85 2 490,71 2 629,33 2 493,82 2 958,11 2 721,24 2 390,31 2 311,30 2 442,66 2 610,14 2 577,47 2 852,80 2 380,55
Balansas −124,63 −162,40 −151,08 −282,30 −338,86 −155,03 −152,48 −84,16 −257,04 −134,00 −218,76 −437,78 −17,87
2. Paslaugos  
Kreditas 764,70 906,34 915,79 865,12 860,35 871,76 902,45 832,33 842,26 793,37 655,21 800,89 821,76
Debetas 459,34 521,90 534,21 491,52 490,14 504,46 582,38 482,71 486,91 480,03 467,01 541,86 511,90
Balansas 305,36 384,44 381,58 373,60 370,21 367,30 320,07 349,62 355,35 313,34 188,20 259,03 309,86
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 48,35 38,16 43,89 28,52 284,46 102,77 140,83 50,39 65,42 76,99 33,17 56,65 45,44
Debetas 220,41 256,27 234,63 232,38 158,57 141,59 141,63 171,66 183,48 103,86 187,18 173,28 151,00
Balansas −172,06 −218,11 −190,74 −203,86 125,89 −38,82 −0,80 −121,27 −118,06 −26,87 −154,01 −116,63 −105,56
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 6,27 5,97 4,37 3,53 4,03 3,67 3,72 3,83 3,58 4,46 3,30 4,00 4,10
Debetas 8,36 6,61 8,15 7,33 8,80 8,86 8,80 7,99 6,99 7,54 7,29 8,25 8,53
Balansas −2,09 −0,64 −3,78 −3,80 −4,77 −5,19 −5,08 −4,16 −3,41 −3,08 −3,99 −4,25 −4,43
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 40,18 31,39 27,62 24,59 30,33 31,80 31,91 39,63 31,99 32,21 27,57 25,25 25,11
Debetas 196,78 240,57 216,96 215,09 137,30 123,79 121,42 152,12 166,59 84,89 169,46 155,58 132,73
Balansas −156,60 −209,18 −189,34 −190,50 −106,97 −91,99 −89,51 −112,49 −134,60 −52,68 −141,89 −130,33 −107,62
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 24,91 11,13 12,92 12,09 12,56 14,16 13,62 18,22 16,77 16,41 6,45 6,71 6,59
Debetas 159,73 202,24 178,18 177,58 98,96 86,33 82,22 113,40 131,38 45,41 120,50 108,08 86,13
Balansas −134,82 −191,11 −165,26 −165,49 −86,40 −72,17 −68,60 −95,18 −114,61 −29,00 −114,05 −101,37 −79,54
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 22,67 8,54 10,33 9,58 9,64 11,37 10,73 15,46 14,18 13,69 3,98 4,20 4,19
Debetas 154,96 197,25 173,17 172,75 93,14 80,72 76,40 108,15 126,45 40,30 114,53 101,99 80,20
Balansas −132,29 −188,71 −162,84 −163,17 −83,50 −69,35 −65,67 −92,69 −112,27 −26,61 −110,55 −97,79 −76,01
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 2,24 2,59 2,59 2,51 2,92 2,79 2,89 2,76 2,59 2,72 2,47 2,51 2,40
Debetas 4,77 4,99 5,01 4,83 5,82 5,61 5,82 5,25 4,93 5,11 5,97 6,09 5,93
Balansas −2,53 −2,40 −2,42 −2,32 −2,90 −2,82 −2,93 −2,49 −2,34 −2,39 −3,50 −3,58 −3,53
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 8,46 13,22 7,66 6,54 8,87 8,16 7,72 14,35 7,49 7,09 11,69 8,55 9,86
Debetas 32,25 33,34 33,77 33,12 34,11 33,13 34,22 34,07 30,95 34,44 39,67 35,49 35,84
Balansas −23,79 −20,12 −26,11 −26,58 −25,24 −24,97 −26,50 −19,72 −23,46 −27,35 −27,98 −26,94 −25,98
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,20 6,39 0,75 0,45 1,39 0,61 0,25 7,09 0,84 0,60 4,81 1,71 3,24
Debetas 1,23 1,31 0,88 0,82 0,51 0,34 0,27 0,15 0,14 0,22 6,21 0,68 0,87
Balansas −0,03 5,08 −0,13 −0,37 0,88 0,27 −0,02 6,94 0,70 0,38 −1,40 1,03 2,37
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 7,26 6,83 6,91 6,09 7,48 7,55 7,47 7,26 6,65 6,49 6,88 6,84 6,62
Debetas 31,02 32,03 32,89 32,30 33,60 32,79 33,95 33,92 30,81 34,22 33,46 34,81 34,97
Balansas −23,76 −25,20 −25,98 −26,21 −26,12 −25,24 −26,48 −26,66 −24,16 −27,73 −26,58 −27,97 −28,35
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 1,45 1,54 1,54 1,43 4,04 3,98 4,00 2,75 2,25 2,20 2,82 2,65 2,41
Debetas 4,80 4,99 5,01 4,39 4,23 4,33 4,98 4,65 4,26 5,04 9,29 12,01 10,76
Balansas −3,35 −3,45 −3,47 −2,96 −0,19 −0,35 −0,98 −1,90 −2,01 −2,84 −6,47 −9,36 −8,35
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 5,36 5,50 5,50 4,53 4,86 5,50 6,57 4,31 5,48 6,51 6,61 7,34 6,25
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 1,90 0,80 11,90 0,40 250,10 67,30 105,20 6,93 29,85 40,32 2,30 27,40 16,23
Debetas 15,27 9,09 9,52 9,96 12,47 8,94 11,41 11,55 9,90 11,43 10,43 9,45 9,74
Balansas −13,37 −8,29 2,38 −9,56 237,63 58,36 93,79 −4,62 19,95 28,89 −8,13 17,95 6,49
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 140,21 131,87 126,72 125,28 148,42 136,55 179,96 107,77 142,38 129,38 130,99 149,41 126,72
Debetas 61,63 70,42 68,19 69,69 70,84 69,34 73,84 88,42 126,03 77,03 63,21 54,91 66,56
Balansas 78,58 61,45 58,53 55,59 77,58 67,21 106,12 19,35 16,35 52,35 67,78 94,50 60,16
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 50,06 40,76 96,67 31,77 70,95 98,15 141,00 21,81 52,19 51,78 46,40 65,40 66,60
Debetas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
Balansas 50,06 40,76 96,67 31,77 70,95 98,15 141,00 21,81 52,19 51,77 46,40 65,40 66,60
III. Finansinė sąskaita 367,04 267,45 18,78 −109,73 474,40 353,55 66,11 274,12 −59,53 6,85 31,60 124,25 51,98
1. Tiesioginės investicijos 68,68 −143,55 29,86 −154,42 −151,21 −6,10 −16,62 −154,94 −20,53 235,20 −18,65 −70,83 −15,31
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 105,72 −3,82 10,34 −7,66 23,96 −34,15 2,77 94,05 77,34 118,04 0,06 23,75 15,43
1.1.1. Nuosavybės priemonės 35,33 4,81 7,37 6,83 −1,27 −1,09 −1,00 19,56 17,60 16,97 16,06 14,67 14,63
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai 35,33 4,81 7,37 6,83 −1,27 −1,09 −1,00 19,56 17,60 16,97 16,06 14,67 14,63
1.1.2. Skolos priemonės 70,39 −8,63 2,97 −14,49 25,23 −33,06 3,77 74,49 59,74 101,07 −16,00 9,08 0,80
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai 70,39 −8,63 2,97 −14,49 25,23 −33,06 3,77 74,49 59,74 101,07 −16,00 9,08 0,80
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 37,04 139,73 −19,52 146,76 175,17 −28,05 19,39 248,99 97,87 −117,16 18,71 94,58 30,74
1.2.1. Nuosavybės priemonės 94,05 103,96 120,67 114,14 49,01 32,43 51,07 23,85 119,31 −12,97 31,29 94,02 99,79
1.2.1.1. Kitos PFĮ 37,89 31,55 26,28 28,60 27,65 25,05 39,70 −52,19 38,84 −71,43 −37,26 18,87 21,52
1.2.1.2. Kiti sektoriai 56,16 72,41 94,39 85,54 21,36 7,38 11,37 76,04 80,47 58,46 68,55 75,15 78,27
1.2.2. Skolos priemonės −57,01 35,77 −140,19 32,62 126,16 −60,48 −31,68 225,14 −21,44 −104,19 −12,58 0,56 −69,05
1.2.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - 20,00 - - - - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai −57,01 35,77 −140,19 32,62 126,16 −60,48 −51,68 225,14 −21,44 −104,19 −12,58 0,56 −69,05
2. Portfelinės investicijos 136,43 34,95 −174,60 −217,45 208,02 159,04 −218,41 86,15 −119,07 −220,77 −52,57 216,37 −1 384,61
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 137,50 87,17 150,87 −22,44 145,79 119,12 −91,83 104,44 −60,65 −143,06 −7,49 298,19 54,64
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 132,25 2,47 44,37 2,53 65,06 −37,08 −7,40 237,48 50,09 34,04 89,45 468,82 159,95
2.1.1.1. Lietuvos bankas 94,24 - 25,79 −2,34 −0,07 5,95 17,96 111,03 −7,26 34,92 −4,72 −2,90 7,45
2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,04 −0,01 0,00 0,01 26,54 −31,24 3,61 −0,06 −0,07 −0,54 0,22 −0,53 0,01
2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.1.4. Kiti sektoriai 37,97 2,48 18,58 4,86 38,59 −11,79 −28,97 126,51 57,42 −0,34 93,95 472,25 152,49
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 5,25 84,70 106,50 −24,97 80,73 156,20 −84,43 −133,04 −110,74 −177,10 −96,94 −170,63 −105,31
2.1.2.1. Trumpalaikiai 1,89 0,10 −1,80 −1,88 0,00 −0,21 0,40 −0,49 0,00 0,01 0,00 0,17 25,03
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - 25,03
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 1,89 0,10 −1,80 −1,88 0,00 0,00 0,40 −0,49 0,00 0,01 0,00 0,17 0,00
2.1.2.2. Ilgalaikiai 3,36 84,60 108,30 −23,09 80,73 156,41 −84,83 −132,55 −110,74 −177,11 −96,94 −170,80 −130,34
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 27,03 122,10 102,01 −44,78 20,82 170,40 −79,07 −63,60 −97,53 −154,16 −25,04 5,89 −171,76
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −31,48 −7,75 −7,03 8,59 16,32 −12,11 −8,53 4,79 18,28 −8,32 −3,21 10,99 8,89
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 7,81 −29,75 13,32 13,10 43,59 −1,88 2,77 −73,74 −31,49 −14,63 −68,69 −187,68 32,53
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 1,07 52,22 325,47 195,01 −62,23 −39,92 126,58 18,29 58,42 77,71 45,08 81,82 1 439,25
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 8,29 11,96 7,55 −6,91 −27,83 −58,31 0,92 −0,83 −1,13 11,74 1,32 −4,85 0,96
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ 12,52 0,17 4,90 0,08 0,68 −4,00 −0,11 0,52 0,15 0,65 0,92 0,44 0,40
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai −4,23 11,79 2,65 −6,99 −28,51 −54,31 1,03 −1,35 −1,28 11,09 0,40 −5,29 0,56
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −7,22 40,26 317,92 201,92 −34,40 18,39 125,66 19,12 59,55 65,97 43,76 86,67 1 438,29
2.2.2.1. Trumpalaikiai 1,00 0,15 −0,15 0,06 0,60 0,00 1,00 −0,50 −1,03 0,65 −0,53 0,10 −1,13
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 1,00 0,15 −0,15 0,06 0,60 0,00 1,00 −0,50 −1,03 0,65 −0,53 0,10 −1,13
2.2.2.2. Ilgalaikiai −8,22 40,11 318,07 201,86 −35,00 18,39 124,66 19,62 60,58 65,32 44,29 86,57 1 439,42
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,98 0,03 0,04 −0,40 −0,08 0,01 0,12 −0,07 0,00 0,00 −0,10 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −8,56 38,72 40,43 −41,93 −32,25 19,13 121,07 16,62 64,21 63,18 44,17 102,06 1 436,12
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 0,34 0,41 277,61 243,75 −2,35 −0,66 3,58 2,88 −3,56 2,14 0,12 −15,39 3,30
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 7,34 8,88 2,56 9,17 5,83 −1,14 4,74 5,09 2,07 6,18 3,61 5,17 2,64
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −7,86 −11,96 −25,10 −5,70 −8,88 −19,89 −12,35 −24,43 −8,32 −7,08 −7,78 −7,63 −11,53
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −15,20 −20,84 −27,66 −14,87 −14,71 −18,75 −17,09 −29,52 −10,39 −13,26 −11,39 −12,80 −14,17
4. Kitos investicijos −200,03 899,41 140,19 −587,17 1 466,17 187,17 −773,77 1 421,79 163,51 −844,35 1 043,32 −97,78 456,16
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −180,40 176,50 173,29 124,22 −114,23 −32,87 387,58 −369,54 −424,52 −359,23 −250,26 87,90 −356,65
4.1.1. Lietuvos bankas −16,00 −18,49 −42,48 −48,53 −41,70 12,29 617,02 −696,35 −193,41 −52,02 −4,10 −45,90 −26,66
4.1.2. Kitos PFĮ −32,45 161,69 81,91 −80,50 −180,16 −64,26 −335,04 394,62 −54,21 −178,76 −208,50 −50,03 −35,16
4.1.3. Valdžios sektorius −395,45 63,28 30,88 100,21 155,50 90,92 179,87 −55,62 −101,47 −61,35 −42,71 123,65 −172,53
4.1.4. Kiti sektoriai 263,50 −29,98 102,98 153,04 −47,87 −71,82 −74,27 −12,19 −75,43 −67,10 5,05 60,18 −122,30
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 19,63 −722,91 33,10 711,39 −1 580,40 −220,04 1 161,35 −1 791,33 −588,03 485,12 −1 293,58 185,68 −812,81
4.2.1. Lietuvos bankas −274,58 −1 000,78 −24,24 890,19 −1 316,56 54,61 916,34 −1 376,66 −504,85 970,12 −1 499,54 23,38 −796,87
4.2.2. Kitos PFĮ 102,55 251,68 118,40 −293,17 −196,05 −287,16 196,36 −134,13 −114,97 −576,33 36,43 20,46 −89,33
4.2.3. Valdžios sektorius 22,85 −4,38 0,00 −33,92 −1,23 −1,33 27,63 −7,72 0,00 −2,32 −19,38 28,78 6,21
4.2.4. Kiti sektoriai 168,81 30,57 −61,06 148,29 −66,56 13,84 21,02 −272,82 31,79 93,65 188,91 113,06 67,18
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 354,62 −532,24 20,77 840,14 −1 054,41 14,58 1 070,17 −1 083,97 −85,51 830,59 −944,11 71,32 993,10
5.1. Piniginis auksas - - - - - - - - 0,04 - - - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - - 0,05 - - 0,07 -
5.3. Atsargų pozicijos TVF - - - - 15,74 - 18,28 - - - - - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 354,62 −532,24 20,77 840,14 −1 070,15 14,58 1 051,89 −1 083,97 −85,60 830,59 −944,11 71,25 993,10
5.4.1. Pinigai ir indėliai 485,39 −572,51 −53,68 1 030,39 −1 151,94 −51,94 985,12 −1 306,56 43,73 1 003,80 −822,90 −44,46 945,06
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 481,14 −571,54 −50,06 1 029,10 −1 153,79 −55,18 985,41 −1 301,99 40,39 1 000,90 −826,04 −42,29 945,37
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 4,25 −0,97 −3,62 1,29 1,85 3,24 −0,29 −4,57 3,34 2,90 3,14 −2,17 −0,31
5.4.2. Vertybiniai popieriai −130,77 40,27 74,45 −190,25 81,79 66,52 66,77 222,59 −129,33 −173,21 −121,21 115,71 48,04
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −130,77 40,27 74,45 −190,25 81,79 −42,98 −40,45 112,03 −129,33 −16,82 −121,21 253,62 48,04
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −130,77 40,27 74,45 −190,25 81,79 −42,98 −40,45 112,03 −129,33 −16,82 −121,21 253,62 48,04
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,50 107,22 110,56 0,00 −156,39 0,00 −137,91 0,00
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai 229,73 161,31 −176,18 −84,53 168,63 14,74 −347,80 88,77 −108,32 −249,74 101,99 259,73 −261,21
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07