Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2022 - 09 sorting 2022 - 10 sorting 2022 - 11 sorting 2022 - 12 sorting 2023 - 01 sorting 2023 - 02 sorting 2023 - 03 sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 5 971,85 5 762,92 5 467,93 5 384,21 4 585,52 4 615,08 5 235,81 4 931,70 4 963,49 4 815,90 4 440,84 5 056,29 5 152,89
Debetas 6 239,53 6 096,43 5 552,01 5 768,76 4 601,66 4 477,99 5 186,65 4 990,66 4 989,38 4 784,27 4 446,70 4 490,09 4 550,27
Balansas −267,68 −333,51 −84,08 −384,55 −16,14 137,09 49,16 −58,96 −25,89 31,63 −5,86 566,20 602,62
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 4 028,50 3 820,97 3 620,04 3 223,30 2 989,98 2 912,60 3 327,30 2 993,05 3 134,61 2 965,04 2 636,67 3 070,73 3 178,80
Importas (debetas) 4 798,53 4 600,96 4 030,86 4 110,38 3 435,99 3 254,20 3 808,98 3 279,87 3 501,10 3 414,30 3 269,73 3 298,89 3 451,90
Balansas −770,03 −779,99 −410,82 −887,08 −446,01 −341,60 −481,68 −286,82 −366,49 −449,26 −633,06 −228,16 −273,10
2. Paslaugos  
Kreditas 1 702,83 1 527,17 1 625,70 1 773,50 1 299,70 1 373,33 1 511,65 1 690,97 1 530,98 1 589,81 1 555,25 1 660,11 1 601,95
Debetas 1 017,99 1 093,09 1 126,21 1 093,08 845,72 876,36 1 037,32 1 101,35 984,44 904,20 819,88 889,37 844,35
Balansas 684,84 434,08 499,49 680,42 453,98 496,97 474,33 589,62 546,54 685,61 735,37 770,74 757,60
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 141,14 265,71 120,46 242,87 198,25 207,63 268,67 121,09 152,70 144,78 116,60 194,84 252,92
Debetas 328,26 306,93 293,32 346,64 236,82 236,57 212,62 531,79 420,44 377,95 274,54 221,93 168,25
Balansas −187,12 −41,22 −172,86 −103,77 −38,57 −28,94 56,05 −410,70 −267,74 −233,17 −157,94 −27,09 84,67
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 4,89 4,83 5,42 5,60 3,59 3,90 4,52 6,10 6,75 5,23 3,92 5,01 3,11
Debetas 11,61 11,41 11,80 11,62 11,16 12,22 12,24 13,89 14,84 17,74 11,30 10,66 9,11
Balansas −6,72 −6,58 −6,38 −6,02 −7,57 −8,32 −7,72 −7,79 −8,09 −12,51 −7,38 −5,65 −6,00
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 74,15 46,79 60,03 83,65 163,30 171,89 206,44 109,47 135,91 132,37 101,66 184,76 230,00
Debetas 303,17 278,67 266,25 320,71 213,24 214,00 190,32 510,58 393,13 346,19 253,09 202,24 149,35
Balansas −229,02 −231,88 −206,22 −237,06 −49,94 −42,11 16,12 −401,11 −257,22 −213,82 −151,43 −17,48 80,65
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 36,49 19,99 21,27 22,04 111,59 109,26 109,49 24,04 36,01 33,23 30,12 27,91 27,80
Debetas 281,47 248,87 232,56 273,66 164,53 168,36 152,26 450,48 325,61 281,79 140,84 147,84 107,82
Balansas −244,98 −228,88 −211,29 −251,62 −52,94 −59,10 −42,77 −426,44 −289,60 −248,56 −110,72 −119,93 −80,02
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 33,16 14,19 15,43 15,81 105,62 103,43 102,98 16,93 29,31 27,04 24,89 22,52 22,52
Debetas 272,08 238,19 222,02 263,29 152,99 157,30 140,24 438,48 313,00 269,29 130,70 137,56 97,72
Balansas −238,92 −224,00 −206,59 −247,48 −47,37 −53,87 −37,26 −421,55 −283,69 −242,25 −105,81 −115,04 −75,20
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 3,33 5,80 5,84 6,23 5,97 5,83 6,51 7,11 6,70 6,19 5,23 5,39 5,28
Debetas 9,39 10,68 10,54 10,37 11,54 11,06 12,02 12,00 12,61 12,50 10,14 10,28 10,10
Balansas −6,06 −4,88 −4,70 −4,14 −5,57 −5,23 −5,51 −4,89 −5,91 −6,31 −4,91 −4,89 −4,82
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 10,62 12,09 10,56 13,08 15,22 11,66 16,41 16,46 23,17 25,54 31,90 25,06 23,38
Debetas 14,10 20,92 20,13 18,81 21,04 17,04 18,91 29,65 29,15 27,64 24,78 27,26 20,40
Balansas −3,48 −8,83 −9,57 −5,73 −5,82 −5,38 −2,50 −13,19 −5,98 −2,10 7,12 −2,20 2,98
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,43 0,96 1,41 2,14 4,31 1,54 4,94 4,54 5,90 8,62 12,08 6,99 7,79
Debetas 0,37 2,96 2,73 0,75 3,03 0,71 0,78 11,98 10,71 5,62 0,91 5,79 0,40
Balansas 1,06 −2,00 −1,32 1,39 1,28 0,83 4,16 −7,44 −4,81 3,00 11,17 1,20 7,39
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 9,19 11,13 9,15 10,94 10,91 10,12 11,47 11,92 17,27 16,92 19,82 18,07 15,59
Debetas 13,73 17,96 17,40 18,06 18,01 16,33 18,13 17,67 18,44 22,02 23,87 21,47 20,00
Balansas −4,54 −6,83 −8,25 −7,12 −7,10 −6,21 −6,66 −5,75 −1,17 −5,10 −4,05 −3,40 −4,41
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 20,38 8,35 16,85 34,77 27,26 39,86 64,61 55,73 56,94 57,39 28,75 110,84 165,66
Debetas 7,60 8,88 13,56 28,24 27,67 28,60 19,15 30,45 38,37 36,76 87,47 27,14 21,13
Balansas 12,78 −0,53 3,29 6,53 −0,41 11,26 45,46 25,28 18,57 20,63 −58,72 83,70 144,53
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 6,66 6,36 11,35 13,76 9,23 11,11 15,93 13,24 19,79 16,21 10,89 20,95 13,16
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 62,10 214,09 55,01 153,62 31,36 31,84 57,71 5,52 10,04 7,18 11,02 5,07 19,81
Debetas 13,48 16,85 15,27 14,31 12,42 10,35 10,06 7,32 12,47 14,02 10,15 9,03 9,79
Balansas 48,62 197,24 39,74 139,31 18,94 21,49 47,65 −1,80 −2,43 −6,84 0,87 −3,96 10,02
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 99,38 149,07 101,73 144,54 97,59 121,52 128,19 126,59 145,20 116,27 132,32 130,61 119,22
Debetas 94,75 95,45 101,62 218,66 83,13 110,86 127,73 77,65 83,40 87,82 82,55 79,90 85,77
Balansas 4,63 53,62 0,11 −74,12 14,46 10,66 0,46 48,94 61,80 28,45 49,77 50,71 33,45
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 77,36 120,95 106,53 275,99 23,32 50,73 87,99 74,31 122,49 119,94 80,60 98,64 77,09
Debetas 7,20 3,64 3,21 4,18 1,45 1,35 3,64 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
Balansas 70,16 117,31 103,32 271,81 21,87 49,38 84,35 74,31 122,49 119,91 80,60 98,64 77,09
III. Finansinė sąskaita −372,46 35,04 −8,88 226,08 71,52 83,58 259,01 728,55 731,87 −405,38 680,15 947,43 −284,78
1. Tiesioginės investicijos −79,23 −347,02 −180,15 94,75 −56,66 79,93 23,67 116,33 −306,86 −30,56 −150,18 80,99 −388,67
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −167,57 −122,53 86,61 −170,77 356,63 414,22 269,94 195,19 −99,58 5,69 30,67 99,29 141,52
1.1.1. Nuosavybės priemonės 19,54 −3,82 15,54 14,12 142,82 137,59 135,76 3,53 17,69 13,01 51,29 38,23 38,23
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - −2,50 - - −0,50 - - - - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai 19,54 −3,82 15,54 16,62 142,82 137,59 136,26 3,53 17,69 13,01 51,29 38,23 38,23
1.1.2. Skolos priemonės −187,11 −118,71 71,07 −184,89 213,81 276,63 134,18 191,66 −117,27 −7,32 −20,62 61,06 103,29
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - 0,05 - - 0,05 - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai −187,11 −118,71 71,07 −184,89 213,81 276,63 134,13 191,66 −117,27 −7,37 −20,62 61,06 103,29
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −88,34 224,49 266,76 −265,52 413,29 334,29 246,27 78,86 207,28 36,25 180,85 18,30 530,19
1.2.1. Nuosavybės priemonės 193,89 258,03 236,00 274,20 127,89 128,54 19,70 168,73 122,16 91,17 136,52 144,81 100,37
1.2.1.1. Kitos PFĮ 36,36 45,08 24,96 64,78 85,24 91,53 −11,94 87,28 52,64 27,75 63,83 84,95 40,51
1.2.1.2. Kiti sektoriai 157,53 212,95 211,04 209,42 42,65 37,01 31,64 81,45 69,52 63,42 72,69 59,86 59,86
1.2.2. Skolos priemonės −282,23 −33,54 30,76 −539,72 285,40 205,75 226,57 −89,87 85,12 −54,92 44,33 −126,51 429,82
1.2.2.1. Kitos PFĮ 0,22 - - 0,25 - - 0,05 - - 0,05 - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai −282,45 −33,54 30,76 −539,97 285,40 205,75 226,52 −89,87 85,12 −54,97 44,33 −126,51 429,82
2. Portfelinės investicijos −83,00 −1 230,41 215,65 −4,93 396,54 590,73 430,84 871,06 148,69 −920,31 −46,30 331,22 −174,38
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −356,11 −100,25 236,75 60,82 392,85 639,94 430,99 544,43 198,25 391,67 52,96 230,18 −154,96
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 76,72 74,36 −20,44 −2,43 144,72 398,90 240,56 288,37 64,26 118,37 271,54 65,53 −19,92
2.1.1.1. Lietuvos bankas 2,06 - −31,23 −22,68 10,00 256,79 - 177,65 0,02 14,99 169,53 −24,93 -
2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,01 −0,04 −0,02 0,00 −0,93 −0,92 −0,87 0,00 0,02 3,01 −2,27 0,21 −0,02
2.1.1.3. Valdžios sektorius 1,31 0,21 0,99 1,00 0,79 0,27 0,55 0,04 0,49 0,69 0,81 0,66 -
2.1.1.4. Kiti sektoriai 73,34 74,19 9,82 19,25 134,86 142,76 240,88 110,68 63,73 99,68 103,47 89,59 −19,90
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −432,83 −174,61 257,19 63,25 248,13 241,04 190,43 256,06 133,99 273,30 −218,58 164,65 −135,04
2.1.2.1. Trumpalaikiai −17,79 32,50 69,94 −9,11 49,94 79,86 108,54 218,23 39,94 98,65 29,94 60,40 36,39
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ −33,39 33,11 0,00 −33,32 38,94 2,01 38,46 165,49 11,79 107,31 19,63 52,65 23,92
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - 11,78 - - - 20,06 2,99 - −23,00 11,83 −3,72 −12,08
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 15,60 −0,61 58,16 24,21 11,00 77,85 50,02 49,75 28,15 14,34 −1,52 11,47 24,55
2.1.2.2. Ilgalaikiai −415,04 −207,11 187,25 72,36 198,19 161,18 81,89 37,83 94,05 174,65 −248,52 104,25 −171,43
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −61,69 −346,59 −58,66 −212,55 54,34 −36,00 −157,95 −1,27 −5,48 −170,68 −319,33 −16,30 −199,01
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −483,36 45,16 220,49 134,19 161,83 122,42 132,23 −17,79 126,63 26,09 6,84 3,76 23,66
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 167,53 20,41 24,35 13,80 −30,40 −25,21 33,39 42,57 22,04 60,73 62,79 48,52 9,59
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −37,52 73,91 1,07 136,92 12,42 99,97 74,22 14,32 −49,14 258,51 1,18 68,27 −5,67
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −273,11 1 130,16 21,10 65,75 −3,69 49,21 0,15 −326,63 49,56 1 311,98 99,26 −101,04 19,42
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −1,26 2,48 1,35 11,95 −2,18 −2,52 −0,33 3,16 −1,51 0,27 1,93 0,40 10,57
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ −0,14 0,16 0,60 1,27 −1,19 −0,51 −0,01 −0,44 −0,65 −0,79 −0,22 −0,08 0,00
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai −1,12 2,32 0,75 10,68 −0,99 −2,01 −0,32 3,60 −0,86 1,06 2,15 0,48 10,57
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai −271,85 1 127,68 19,75 53,80 −1,51 51,73 0,48 −329,79 51,07 1 311,71 97,33 −101,44 8,85
2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 1,31 0,00 −0,40 −0,35 0,05 −17,87 0,00 0,10 −0,74 0,00 −0,22 0,00
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 1,31 0,00 −0,40 −0,35 0,05 −17,87 0,00 0,10 −0,74 0,00 −0,22 0,00
2.2.2.2. Ilgalaikiai −271,85 1 126,37 19,75 54,20 −1,16 51,68 18,35 −329,79 50,97 1 312,45 97,33 −101,22 8,85
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 −0,02 57,95 1,04 0,00 0,00 0,01 0,00 26,31 0,30 0,00 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius −271,84 1 126,13 22,27 0,03 −1,61 52,59 15,63 −331,71 47,38 1 285,81 61,70 −113,28 8,02
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −0,01 0,24 −2,50 −3,78 −0,59 −0,91 2,72 1,91 3,59 0,33 35,33 12,06 0,83
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 6,47 7,20 8,16 −16,74 0,76 −8,86 −19,30 −3,33 6,43 1,78 −2,28 −0,01 −4,97
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −16,33 −19,32 −19,11 −30,33 −16,31 −26,94 −32,61 −13,45 −11,16 −13,66 −15,77 −14,71 −16,03
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −22,80 −26,52 −27,27 −13,59 −17,07 −18,08 −13,31 −10,12 −17,59 −15,44 −13,49 −14,70 −11,06
4. Kitos investicijos −248,44 1 573,70 −75,81 462,92 −116,15 −1 124,92 −421,96 −136,19 929,94 555,12 851,46 499,94 216,88
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −269,35 1 692,71 432,28 23,90 −239,37 −1 113,18 327,95 448,70 746,74 1 426,82 666,29 180,54 464,83
4.1.1. Lietuvos bankas −3 818,37 −1 109,35 −1 336,34 838,48 −336,25 −1 215,18 483,31 −1 277,40 −909,19 1 468,38 61,71 −562,95 186,62
4.1.2. Kitos PFĮ 3 991,74 2 489,37 1 079,61 −972,49 497,47 124,01 130,85 1 586,92 1 651,85 50,98 659,53 368,75 212,46
4.1.3. Valdžios sektorius −94,03 489,04 192,55 589,07 −367,73 −193,20 69,83 11,58 −174,06 −54,35 97,49 216,56 −154,66
4.1.4. Kiti sektoriai −348,69 −176,35 496,46 −431,16 −32,86 171,19 −356,04 127,60 178,14 −38,19 −152,44 158,18 220,41
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −20,91 119,01 508,09 −439,02 −123,22 11,74 749,91 584,89 −183,20 871,70 −185,17 −319,40 247,95
4.2.1. Lietuvos bankas 169,25 −308,50 −247,13 89,92 −244,53 −335,96 322,95 −37,12 −177,45 8,34 −248,95 29,70 38,36
4.2.2. Kitos PFĮ 24,71 238,18 239,82 312,37 171,58 348,11 68,30 644,91 −113,94 82,07 167,11 −171,68 127,18
4.2.3. Valdžios sektorius 32,51 −39,56 −130,28 29,85 −6,85 −56,02 67,57 −34,07 −24,74 666,71 −2,69 −0,37 −11,81
4.2.4. Kiti sektoriai −247,38 228,89 645,68 −871,16 −43,42 55,61 291,09 11,17 132,93 114,58 −100,64 −177,05 94,22
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 31,74 31,57 23,27 −309,92 −152,97 546,70 245,76 −119,32 −46,33 −11,41 27,45 35,29 66,36
5.1. Piniginis auksas - - - - - - - - - - - - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - 0,65 −1,13 - 17,30 - - 1,34 - −3,39 1,63 −2,71
5.3. Atsargų pozicijos TVF - 9,00 - - - - 8,78 - - - - - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 31,74 22,57 22,62 −308,79 −152,97 529,40 236,98 −119,32 −47,67 −11,41 30,84 33,66 69,07
5.4.1. Pinigai ir indėliai 130,67 −36,40 −31,23 83,43 −118,86 222,17 14,31 −156,21 −34,45 80,35 60,10 −17,17 15,91
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB 161,75 −44,50 −34,03 99,07 −118,59 166,90 46,09 −145,22 −24,34 72,60 58,22 −18,89 6,96
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −31,08 8,10 2,80 −15,64 −0,27 55,27 −31,78 −10,99 −10,11 7,75 1,88 1,72 8,95
5.4.2. Vertybiniai popieriai −98,93 58,97 53,85 −392,22 −34,11 307,23 222,67 36,89 −13,22 −91,76 −29,26 50,83 53,16
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −73,31 28,40 33,26 −352,85 −32,26 453,66 172,64 −71,68 25,14 −49,45 −7,22 38,17 52,26
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,73 0,91 −13,51 −64,35 −18,24 48,61 7,36 53,94
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −73,31 28,40 33,26 −352,85 −32,26 345,93 171,73 −58,17 89,49 −31,21 −55,83 30,81 −1,68
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −25,62 30,57 20,59 −39,37 −1,85 −146,43 50,03 108,57 −38,36 −42,31 −22,04 12,66 0,90
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai −174,94 251,24 −28,12 338,82 65,79 −102,89 125,50 713,20 635,27 −556,92 605,41 282,59 −964,49
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07