Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2019 - 11 2019 - 12 2020 - 01 2020 - 02 2020 - 03 2020 - 04 2020 - 05 2020 - 06 2020 - 07 2020 - 08 2020 - 09 2020 - 10 2020 - 11
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 465,52 3 416,54 3 112,78 3 213,57 3 285,53 2 490,83 2 742,53 2 982,99 3 149,60 3 239,07 3 395,40 3 776,38 3 171,28
Debetas 3 207,77 3 129,02 2 890,37 2 914,25 2 902,08 2 228,00 2 495,38 2 735,23 2 998,50 2 820,41 2 940,32 3 228,95 3 085,02
Balansas 257,75 287,52 222,41 299,32 383,45 262,83 247,15 247,76 151,10 418,66 455,08 547,43 86,26
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 244,73 2 036,20 2 002,79 2 038,87 2 234,27 1 683,49 1 754,56 1 961,85 2 080,39 2 221,13 2 407,09 2 438,52 2 259,19
Importas (debetas) 2 346,59 2 225,57 2 120,48 2 167,19 2 278,47 1 721,18 1 729,84 2 017,82 2 239,31 2 125,94 2 261,20 2 399,86 2 398,22
Balansas −101,86 −189,37 −117,69 −128,32 −44,20 −37,69 24,72 −55,97 −158,92 95,19 145,89 38,66 −139,03
2. Paslaugos  
Kreditas 1 030,62 1 081,43 941,12 1 002,90 855,56 680,05 833,15 894,88 942,46 878,45 852,73 851,92 776,80
Debetas 620,63 600,20 548,16 566,11 473,26 298,59 446,61 495,26 477,00 459,07 440,36 515,40 444,91
Balansas 409,99 481,23 392,96 436,79 382,30 381,46 386,54 399,62 465,46 419,38 412,37 336,52 331,89
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 52,74 138,96 48,46 43,08 96,78 37,61 38,15 31,87 43,15 36,08 40,27 377,57 40,46
Debetas 181,53 232,33 113,29 97,18 99,01 149,01 243,46 159,45 234,79 193,29 182,40 252,72 153,86
Balansas −128,79 −93,37 −64,83 −54,10 −2,23 −111,40 −205,31 −127,58 −191,64 −157,21 −142,13 124,85 −113,40
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 3,43 3,93 2,76 3,37 2,19 2,00 2,34 3,00 2,77 2,45 2,62 1,74 1,90
Debetas 8,64 8,21 9,06 9,33 8,25 5,06 6,82 6,92 7,07 7,52 7,20 7,12 7,72
Balansas −5,21 −4,28 −6,30 −5,96 −6,06 −3,06 −4,48 −3,92 −4,30 −5,07 −4,58 −5,38 −5,82
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 34,27 42,75 22,93 24,35 23,81 25,46 25,73 23,29 33,08 28,71 28,05 26,81 28,68
Debetas 162,61 213,24 94,24 78,43 79,65 133,60 225,55 135,14 217,32 176,05 165,12 234,53 135,23
Balansas −128,34 −170,49 −71,31 −54,08 −55,84 −108,14 −199,82 −111,85 −184,24 −147,34 −137,07 −207,72 −106,55
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 17,16 23,23 6,52 7,11 7,20 7,47 9,10 9,10 16,46 14,95 15,32 11,29 14,27
Debetas 122,82 171,50 53,05 47,75 47,44 103,22 187,51 104,31 185,77 145,25 135,42 194,68 100,33
Balansas −105,66 −148,27 −46,53 −40,64 −40,24 −95,75 −178,41 −95,21 −169,31 −130,30 −120,10 −183,39 −86,06
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 14,29 20,14 3,66 4,45 4,41 4,78 6,42 6,10 13,59 12,11 12,72 8,31 11,55
Debetas 116,72 165,31 46,77 41,84 41,15 97,36 181,47 98,11 179,49 138,96 129,40 187,11 92,95
Balansas −102,43 −145,17 −43,11 −37,39 −36,74 −92,58 −175,05 −92,01 −165,90 −126,85 −116,68 −178,80 −81,40
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 2,87 3,09 2,86 2,66 2,79 2,69 2,68 3,00 2,87 2,84 2,60 2,98 2,72
Debetas 6,10 6,19 6,28 5,91 6,29 5,86 6,04 6,20 6,28 6,29 6,02 7,57 7,38
Balansas −3,23 −3,10 −3,42 −3,25 −3,50 −3,17 −3,36 −3,20 −3,41 −3,45 −3,42 −4,59 −4,66
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 7,69 9,18 8,94 8,67 7,74 11,48 10,87 9,78 11,46 7,91 7,52 9,47 7,82
Debetas 35,50 36,61 36,73 26,24 27,73 26,84 34,42 27,22 28,04 27,25 26,28 27,01 26,14
Balansas −27,81 −27,43 −27,79 −17,57 −19,99 −15,36 −23,55 −17,44 −16,58 −19,34 −18,76 −17,54 −18,32
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,15 2,87 2,24 2,44 1,39 4,74 4,12 3,56 4,76 1,32 1,15 2,83 1,34
Debetas 0,46 0,42 0,44 0,47 0,46 0,68 6,16 0,62 0,69 0,50 0,49 0,52 0,56
Balansas 0,69 2,45 1,80 1,97 0,93 4,06 −2,04 2,94 4,07 0,82 0,66 2,31 0,78
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 6,54 6,31 6,70 6,23 6,35 6,74 6,75 6,22 6,70 6,59 6,37 6,64 6,48
Debetas 35,04 36,19 36,29 25,77 27,27 26,16 28,26 26,60 27,35 26,75 25,79 26,49 25,58
Balansas −28,50 −29,88 −29,59 −19,54 −20,92 −19,42 −21,51 −20,38 −20,65 −20,16 −19,42 −19,85 −19,10
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 4,66 5,27 4,29 4,30 4,53 1,80 1,83 1,82 1,49 1,51 1,47 2,73 3,74
Debetas 4,29 5,13 4,46 4,44 4,48 3,54 3,62 3,61 3,51 3,55 3,42 12,84 8,76
Balansas 0,37 0,14 −0,17 −0,14 0,05 −1,74 −1,79 −1,79 −2,02 −2,04 −1,95 −10,11 −5,02
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 4,76 5,07 3,18 4,27 4,34 4,71 3,93 2,59 3,67 4,34 3,74 3,32 2,85
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 15,04 92,28 22,77 15,36 70,78 10,15 10,08 5,58 7,30 4,92 9,60 349,02 9,88
Debetas 10,28 10,88 9,99 9,42 11,11 10,35 11,09 17,39 10,40 9,72 10,08 11,07 10,91
Balansas 4,76 81,40 12,78 5,94 59,67 −0,20 −1,01 −11,81 −3,10 −4,80 −0,48 337,95 −1,03
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 137,43 159,95 120,41 128,72 98,92 89,68 116,67 94,39 83,60 103,41 95,31 108,37 94,83
Debetas 59,02 70,92 108,44 83,77 51,34 59,22 75,47 62,70 47,40 42,11 56,36 60,97 88,03
Balansas 78,41 89,03 11,97 44,95 47,58 30,46 41,20 31,69 36,20 61,30 38,95 47,40 6,80
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 95,04 173,42 29,64 59,42 66,27 98,06 79,42 64,26 127,82 65,51 54,56 72,10 80,30
Debetas 0,62 1,13 0,54 1,32 1,52 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Balansas 94,42 172,29 29,10 58,10 64,75 98,06 79,42 64,26 127,81 65,51 54,56 72,10 80,30
III. Finansinė sąskaita 566,62 367,77 236,57 423,44 308,37 640,62 290,37 79,48 331,35 388,03 315,17 728,01 285,69
1. Tiesioginės investicijos 28,81 −135,94 63,42 −135,76 −40,13 190,90 13,98 −158,50 −94,71 −83,41 −37,65 −189,79 −18,01
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −87,41 84,21 176,16 21,33 115,84 143,02 −38,55 −266,59 18,66 26,77 56,45 18,11 21,70
1.1.1. Nuosavybės priemonės −208,36 68,10 35,03 34,08 33,63 15,79 17,70 16,82 21,24 23,17 24,57 20,24 28,15
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - 0,25 - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai −208,36 68,10 35,03 34,08 33,63 15,79 17,70 16,82 21,24 23,17 24,32 20,24 28,15
1.1.2. Skolos priemonės 120,95 16,11 141,13 −12,75 82,21 127,23 −56,25 −283,41 −2,58 3,60 31,88 −2,13 −6,45
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - 0,01 - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai 120,95 16,11 141,13 −12,75 82,21 127,23 −56,25 −283,41 −2,58 3,59 31,88 −2,13 −6,45
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −116,22 220,15 112,74 157,09 155,97 −47,88 −52,53 −108,09 113,37 110,18 94,10 207,90 39,71
1.2.1. Nuosavybės priemonės −125,33 220,17 80,77 66,79 69,23 −50,96 −51,41 −95,80 113,43 108,02 94,86 192,28 91,70
1.2.1.1. Kitos PFĮ 10,12 11,41 33,55 26,15 38,25 21,34 36,43 −9,00 27,08 29,02 16,16 24,12 24,22
1.2.1.2. Kiti sektoriai −135,45 208,76 47,22 40,64 30,98 −72,30 −87,84 −86,80 86,35 79,00 78,70 168,16 67,48
1.2.2. Skolos priemonės 9,11 −0,02 31,97 90,30 86,74 3,08 −1,12 −12,29 −0,06 2,16 −0,76 15,62 −51,99
1.2.2.1. Kitos PFĮ 0,68 - - - −0,11 - - 0,02 - −0,01 - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai 8,43 −0,02 31,97 90,30 86,85 3,08 −1,12 −12,31 −0,06 2,17 −0,76 15,62 −51,99
2. Portfelinės investicijos 16,78 −160,31 −253,98 1 282,54 2,34 687,52 −1 763,39 90,22 −1 575,27 222,65 58,37 −193,39 −342,64
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 33,56 −140,22 −206,73 −6,20 −142,79 375,20 108,64 −142,63 −23,32 −9,81 −49,84 −26,19 −320,19
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 72,91 15,70 −242,02 −9,84 −8,32 232,92 70,59 54,19 22,87 21,32 60,53 −19,11 −2,37
2.1.1.1. Lietuvos bankas - −4,91 −268,59 0,32 9,66 135,84 −13,90 −6,63 −1,99 −44,26 −9,28 4,12 1,09
2.1.1.2. Kitos PFĮ −0,02 −0,03 −0,01 0,01 −0,03 −0,10 0,00 0,00 0,01 −0,05 0,04 0,01 −0,03
2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - 0,80 0,71 0,29
2.1.1.4. Kiti sektoriai 72,93 20,64 26,58 −10,17 −17,95 97,18 84,49 60,82 24,85 65,63 68,97 −23,95 −3,72
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai −39,35 −155,92 35,29 3,64 −134,47 142,28 38,05 −196,82 −46,19 −31,13 −110,37 −7,08 −317,82
2.1.2.1. Trumpalaikiai −0,03 −14,80 0,00 −1,38 4,83 0,32 −1,84 1,73 0,67 −3,66 0,51 4,21 0,00
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 −10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −0,03 −4,60 0,00 −1,38 4,83 0,32 −1,84 1,73 0,67 −3,66 0,51 4,21 0,00
2.1.2.2. Ilgalaikiai −39,32 −141,12 35,29 5,02 −139,30 141,96 39,89 −198,55 −46,86 −27,47 −110,88 −11,29 −317,82
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas −44,52 −157,98 24,01 14,71 −174,09 28,46 22,68 −234,83 −22,56 8,28 −181,01 −9,87 −317,34
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −7,08 12,13 −15,22 1,32 29,51 68,05 7,65 15,70 −25,49 −21,53 −2,01 25,24 10,48
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius −0,48 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 12,76 3,13 26,50 −11,01 5,28 45,45 9,56 20,58 0,81 −14,22 72,14 −26,66 −10,96
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 16,78 20,09 47,25 −1 288,74 −145,13 −312,32 1 872,03 −232,85 1 551,95 −232,46 −108,21 167,20 22,45
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −1,11 9,11 −4,82 14,35 −3,67 −1,21 −0,03 9,36 −7,66 −4,61 7,69 251,81 1,40
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ −0,02 11,10 0,04 0,80 −1,17 −0,49 0,04 −0,12 0,55 0,06 0,01 0,59 0,85
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai −1,09 −1,99 −4,86 13,55 −2,50 −0,72 −0,07 9,48 −8,21 −4,67 7,68 251,22 0,55
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 17,89 10,98 52,07 −1 303,09 −141,46 −311,11 1 872,06 −242,21 1 559,61 −227,85 −115,90 −84,61 21,05
2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 −1,00 −0,29 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 0,00 0,00 −1,00 −0,29 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.2. Ilgalaikiai 17,89 10,98 52,07 −1 302,09 −141,17 −311,11 1 872,06 −242,21 1 559,31 −227,85 −115,90 −84,61 21,05
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 −0,01 0,00 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 15,18 −6,18 35,11 −1 302,84 −147,88 −309,30 1 593,17 −248,58 1 536,57 −225,38 −82,60 −83,50 19,24
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 2,71 17,16 16,95 0,74 6,71 −1,81 278,85 6,37 22,74 −2,47 −33,29 −1,11 1,81
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai 5,35 3,89 −12,35 −15,46 −15,24 13,83 3,17 9,26 1,94 −4,88 1,93 2,09 0,68
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −14,86 −12,09 −20,47 −22,50 −40,02 −11,74 −9,80 −12,79 −12,99 −15,55 −9,43 −6,98 −8,21
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −20,21 −15,98 −8,12 −7,04 −24,78 −25,57 −12,97 −22,05 −14,93 −10,67 −11,36 −9,07 −8,89
4. Kitos investicijos 520,66 118,32 902,38 −851,48 −58,98 351,49 1 966,64 57,79 1 954,55 122,58 298,07 1 058,75 465,53
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −0,98 1 147,62 −86,75 −639,75 −10,37 895,30 2 670,62 404,46 1 886,87 397,23 865,89 585,96 774,36
4.1.1. Lietuvos bankas 35,96 724,07 −145,38 −646,69 −39,69 583,90 2 994,73 154,71 1 866,56 −99,65 74,83 1 263,13 880,05
4.1.2. Kitos PFĮ 4,27 −191,48 193,51 85,41 32,74 450,20 148,68 69,46 51,00 524,82 763,30 −1 229,38 6,25
4.1.3. Valdžios sektorius −58,86 625,03 −40,61 −70,61 −57,84 −40,90 −477,00 109,87 −179,58 −96,10 −31,06 245,39 −38,89
4.1.4. Kiti sektoriai 17,65 −10,00 −94,27 −7,86 54,42 −97,90 4,21 70,42 148,89 68,16 58,82 306,82 −73,05
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −521,64 1 029,30 −989,13 211,73 48,61 543,81 703,98 346,67 −67,68 274,65 567,82 −472,79 308,83
4.2.1. Lietuvos bankas −497,07 832,58 −828,61 342,17 146,49 103,32 95,15 129,57 −0,40 −130,30 16,54 −7,66 62,70
4.2.2. Kitos PFĮ −111,94 90,11 −26,57 −127,38 −145,16 50,71 −147,86 200,16 −115,62 321,24 564,28 −499,51 −15,86
4.2.3. Valdžios sektorius 22,49 281,54 −8,30 0,00 −126,98 504,31 809,59 123,69 −4,38 −0,33 −30,12 −2,74 245,94
4.2.4. Kiti sektoriai 64,88 −174,93 −125,65 −3,06 174,26 −114,53 −52,90 −106,75 52,72 84,04 17,12 37,12 16,05
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos −4,98 541,81 −462,90 143,60 420,38 −603,12 69,97 80,71 44,84 131,09 −5,55 50,35 180,13
5.1. Piniginis auksas - - −0,01 - - - - - - - - - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės 0,09 - - 0,09 - - 0,04 - - 0,01 - - 0,02
5.3. Atsargų pozicijos TVF - 9,94 - - - - 28,92 - - - - - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas −5,07 531,87 −462,89 143,51 420,38 −603,12 41,01 80,71 44,84 131,08 −5,55 50,35 180,11
5.4.1. Pinigai ir indėliai −52,01 1 240,56 −1 272,44 −34,46 391,33 −760,63 51,52 −75,10 18,78 181,68 −62,58 −7,87 514,31
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB −51,18 1 238,26 −1 271,15 −140,00 485,72 −746,26 46,75 −68,22 21,24 187,57 −62,43 −8,68 296,09
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −0,83 2,30 −1,29 105,54 −94,39 −14,37 4,77 −6,88 −2,46 −5,89 −0,15 0,81 218,22
5.4.2. Vertybiniai popieriai 46,94 −708,69 809,55 177,97 29,05 157,51 −10,51 155,81 26,06 −50,60 57,03 58,22 −334,20
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 45,28 −708,65 868,80 177,97 −315,06 70,87 −46,45 171,38 65,42 71,91 57,03 58,22 −87,53
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,49 −3,88 0,00 0,00
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 45,28 −708,65 868,80 177,97 −315,06 70,87 −46,45 171,38 61,93 71,42 60,91 58,22 −87,53
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 1,66 −0,04 −59,25 0,00 344,11 86,64 35,94 −15,57 −39,36 −122,51 0,00 0,00 −246,67
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai 214,45 −92,04 −14,94 66,02 −139,83 279,73 −36,20 −232,54 52,44 −96,14 −194,47 108,48 119,13
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07