Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08 2019 - 09 2019 - 10 2019 - 11
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 359,46 3 133,54 3 084,06 3 044,05 3 266,53 3 170,49 3 483,34 3 421,79 3 408,82 3 444,91 3 534,68 3 905,32 3 391,07
Debetas 3 183,86 3 001,24 2 952,47 3 020,43 3 110,63 3 319,65 3 594,70 3 122,97 3 525,10 3 192,05 3 276,59 3 422,58 3 168,15
Balansas 175,60 132,30 131,59 23,62 155,90 −149,16 −111,36 298,82 −116,28 252,86 258,09 482,74 222,92
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 274,11 1 955,87 2 071,99 1 951,85 2 218,78 2 132,46 2 205,27 2 145,59 2 203,90 2 218,95 2 275,35 2 401,13 2 228,65
Importas (debetas) 2 454,95 2 159,41 2 164,27 2 221,02 2 378,25 2 389,24 2 649,76 2 178,51 2 570,38 2 342,23 2 353,18 2 500,95 2 322,99
Balansas −180,84 −203,54 −92,28 −269,17 −159,47 −256,78 −444,49 −32,92 −366,48 −123,28 −77,83 −99,82 −94,34
2. Paslaugos  
Kreditas 848,04 878,72 855,59 865,79 815,54 863,00 1 054,88 1 082,36 1 010,51 1 054,36 1 070,01 997,86 980,22
Debetas 502,20 580,11 507,22 511,63 504,41 543,11 630,16 595,32 609,64 599,98 594,74 693,18 662,74
Balansas 345,84 298,61 348,37 354,16 311,13 319,89 424,72 487,04 400,87 454,38 475,27 304,68 317,48
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 93,88 139,57 47,85 83,17 101,97 44,50 66,51 59,70 44,63 34,53 44,61 364,35 54,65
Debetas 149,38 179,85 199,01 173,88 155,07 314,08 249,87 272,57 268,77 177,58 252,87 161,53 136,16
Balansas −55,50 −40,28 −151,16 −90,71 −53,10 −269,58 −183,36 −212,87 −224,14 −143,05 −208,26 202,82 −81,51
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 3,67 3,72 3,83 3,58 4,46 4,52 5,49 5,62 3,31 4,62 4,80 2,80 2,50
Debetas 8,86 8,80 7,99 6,99 7,54 9,55 10,81 11,17 13,83 13,94 15,81 9,76 9,92
Balansas −5,19 −5,08 −4,16 −3,41 −3,08 −5,03 −5,32 −5,55 −10,52 −9,32 −11,01 −6,96 −7,42
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 42,63 50,65 31,47 25,54 24,51 37,63 33,05 37,51 31,23 23,07 33,44 28,53 27,42
Debetas 131,58 159,64 179,93 157,38 136,56 291,45 227,21 249,18 244,32 154,87 226,40 141,70 115,68
Balansas −88,95 −108,99 −148,46 −131,84 −112,05 −253,82 −194,16 −211,67 −213,09 −131,80 −192,96 −113,17 −88,26
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 24,52 31,89 10,06 10,32 8,12 17,51 16,04 20,57 8,72 8,33 19,39 10,40 10,95
Debetas 94,04 120,36 140,74 122,17 96,80 246,57 186,56 207,76 202,12 112,96 185,46 96,75 71,79
Balansas −69,52 −88,47 −130,68 −111,85 −88,68 −229,06 −170,52 −187,19 −193,40 −104,63 −166,07 −86,35 −60,84
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 22,84 28,23 7,56 7,93 5,70 14,89 14,41 16,98 6,04 6,60 15,65 7,71 8,31
Debetas 88,87 113,42 135,42 117,26 91,54 241,61 182,23 202,11 196,18 107,01 179,17 89,62 64,92
Balansas −66,03 −85,19 −127,86 −109,33 −85,84 −226,72 −167,82 −185,13 −190,14 −100,41 −163,52 −81,91 −56,61
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 1,68 3,66 2,50 2,39 2,42 2,62 1,63 3,59 2,68 1,73 3,74 2,69 2,64
Debetas 5,17 6,94 5,32 4,91 5,26 4,96 4,33 5,65 5,94 5,95 6,29 7,13 6,87
Balansas −3,49 −3,28 −2,82 −2,52 −2,84 −2,34 −2,70 −2,06 −3,26 −4,22 −2,55 −4,44 −4,23
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 8,60 8,16 14,35 7,49 7,43 11,69 8,55 8,98 15,20 7,73 7,65 9,20 7,69
Debetas 33,13 34,22 34,07 30,95 34,68 39,67 35,49 35,79 37,35 37,04 36,02 36,75 35,50
Balansas −24,53 −26,06 −19,72 −23,46 −27,25 −27,98 −26,94 −26,81 −22,15 −29,31 −28,37 −27,55 −27,81
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 0,75 0,39 7,09 0,84 0,95 4,81 1,71 2,72 8,52 1,11 1,91 2,53 1,15
Debetas 0,34 0,27 0,15 0,14 0,46 6,21 0,68 0,82 1,07 0,66 0,67 0,50 0,46
Balansas 0,41 0,12 6,94 0,70 0,49 −1,40 1,03 1,90 7,45 0,45 1,24 2,03 0,69
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 7,85 7,77 7,26 6,65 6,48 6,88 6,84 6,26 6,68 6,62 5,74 6,67 6,54
Debetas 32,79 33,95 33,92 30,81 34,22 33,46 34,81 34,97 36,28 36,38 35,35 36,25 35,04
Balansas −24,94 −26,18 −26,66 −24,16 −27,74 −26,58 −27,97 −28,71 −29,60 −29,76 −29,61 −29,58 −28,50
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 4,01 4,03 2,75 2,25 2,45 1,82 1,12 1,71 1,68 1,71 1,70 4,64 4,02
Debetas 4,41 5,06 5,12 4,26 5,08 5,21 5,16 5,63 4,85 4,87 4,92 8,20 8,39
Balansas −0,40 −1,03 −2,37 −2,01 −2,63 −3,39 −4,04 −3,92 −3,17 −3,16 −3,22 −3,56 −4,37
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 5,50 6,57 4,31 5,48 6,51 6,61 7,34 6,25 5,63 5,30 4,70 4,29 4,76
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 47,58 85,20 12,55 54,05 73,00 2,35 27,97 16,57 10,09 6,84 6,37 333,02 24,73
Debetas 8,94 11,41 11,09 9,51 10,97 13,08 11,85 12,22 10,62 8,77 10,66 10,07 10,56
Balansas 38,64 73,79 1,46 44,54 62,03 −10,73 16,12 4,35 −0,53 −1,93 −4,29 322,95 14,17
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 143,43 159,38 108,63 143,24 130,24 130,53 156,68 134,14 149,78 137,07 144,71 141,98 127,55
Debetas 77,33 81,87 81,97 113,90 72,90 73,22 64,91 76,57 76,31 72,26 75,80 66,92 46,26
Balansas 66,10 77,51 26,66 29,34 57,34 57,31 91,77 57,57 73,47 64,81 68,91 75,06 81,29
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 98,15 141,00 21,81 52,19 51,78 47,65 67,15 68,38 81,82 50,70 65,96 74,40 87,90
Debetas 0,07 0,06 1,25 1,25 1,25 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00
Balansas 98,08 140,94 20,56 50,94 50,53 47,65 67,15 68,25 81,81 50,70 65,95 74,40 87,90
III. Finansinė sąskaita 471,11 178,03 354,53 6,22 148,69 −18,51 66,22 57,81 10,48 182,80 37,42 546,57 437,69
1. Tiesioginės investicijos 120,72 83,80 −98,66 28,17 350,85 −103,40 −163,53 −107,99 −300,65 −219,34 −9,64 3,87 0,51
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 81,71 77,18 150,77 135,25 176,33 6,26 30,77 22,47 13,43 31,42 48,86 13,69 81,63
1.1.1. Nuosavybės priemonės 23,91 21,93 7,68 6,91 6,67 6,57 6,00 5,99 5,69 8,25 9,57 17,73 19,82
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - −0,53 - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai 23,91 21,93 7,68 6,91 6,67 6,57 6,00 5,99 5,69 8,78 9,57 17,73 19,82
1.1.2. Skolos priemonės 57,80 55,25 143,09 128,34 169,66 −0,31 24,77 16,48 7,74 23,17 39,29 −4,04 61,81
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai 57,80 55,25 143,09 128,34 169,66 −0,31 24,77 16,48 7,74 23,17 39,29 −4,04 61,81
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −39,01 −6,62 249,43 107,08 −174,52 109,66 194,30 130,46 314,08 250,76 58,50 9,82 81,12
1.2.1. Nuosavybės priemonės 37,37 58,64 24,29 119,75 −12,53 83,65 146,38 152,14 182,34 218,16 31,79 97,65 72,90
1.2.1.1. Kitos PFĮ 24,24 38,41 −51,85 39,18 −71,09 −37,61 18,52 21,16 30,00 26,96 24,93 33,31 11,06
1.2.1.2. Kiti sektoriai 13,13 20,23 76,14 80,57 58,56 121,26 127,86 130,98 152,34 191,20 6,86 64,34 61,84
1.2.2. Skolos priemonės −76,38 −65,26 225,14 −12,67 −161,99 26,01 47,92 −21,68 131,74 32,60 26,71 −87,83 8,22
1.2.2.1. Kitos PFĮ - - - 8,77 - −8,77 - - - - - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai −76,38 −65,26 225,14 −21,44 −161,99 34,78 47,92 −21,68 131,74 32,60 26,71 −87,83 8,22
2. Portfelinės investicijos 160,23 −195,93 76,15 −129,07 −229,19 −52,57 216,37 −1 320,79 −33,62 −40,40 −57,39 −685,52 16,78
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 120,31 −69,35 94,44 −70,65 −151,48 −7,49 298,19 118,42 −42,49 −41,11 −101,20 −704,81 33,56
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −37,08 15,24 227,48 40,09 14,47 89,45 468,82 177,69 −33,98 −21,51 76,99 −27,31 72,91
2.1.1.1. Lietuvos bankas 5,95 17,96 111,03 −7,26 34,92 −4,72 −2,90 7,45 −91,17 −63,72 1,29 −2,66 -
2.1.1.2. Kitos PFĮ −31,24 3,60 −0,06 −0,07 −0,54 0,22 −0,53 0,01 0,23 −0,24 −0,04 −0,06 −0,02
2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.1.4. Kiti sektoriai −11,79 −6,32 116,51 47,42 −19,91 93,95 472,25 170,23 56,96 42,45 75,74 −24,59 72,93
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 157,39 −84,59 −133,04 −110,74 −165,95 −96,94 −170,63 −59,27 −8,51 −19,60 −178,19 −677,50 −39,35
2.1.2.1. Trumpalaikiai −0,21 0,24 −0,49 0,00 0,19 0,00 0,17 35,03 0,10 3,66 −17,72 −1,37 −0,03
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - 25,03 - - −25,03 - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ −0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 0,24 −0,49 0,00 0,19 0,00 0,17 0,00 0,10 3,66 7,31 −1,37 −0,03
2.1.2.2. Ilgalaikiai 157,60 −84,83 −132,55 −110,74 −166,14 −96,94 −170,80 −94,30 −8,61 −23,26 −160,47 −676,13 −39,32
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 170,40 −79,07 −63,60 −97,53 −154,16 −25,04 5,89 −171,76 19,95 −6,80 −168,79 −688,50 −44,52
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −12,11 −8,53 4,79 18,28 −8,32 −3,21 10,99 −1,13 −4,78 −7,70 2,42 8,80 −7,08
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 −0,48
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai −0,69 2,77 −73,74 −31,49 −3,66 −68,69 −187,68 78,59 −23,78 −8,76 5,90 3,57 12,76
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −39,92 126,58 18,29 58,42 77,71 45,08 81,82 1 439,21 −8,87 −0,71 −43,81 −19,29 16,78
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos −58,31 0,92 −0,83 −1,13 11,74 1,32 −4,85 0,89 −1,23 −0,49 −36,21 5,08 −1,11
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ −4,00 −0,11 0,52 0,15 0,65 0,92 0,44 0,39 −1,86 −1,10 0,07 −0,01 −0,02
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai −54,31 1,03 −1,35 −1,28 11,09 0,40 −5,29 0,50 0,63 0,61 −36,28 5,09 −1,09
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 18,39 125,66 19,12 59,55 65,97 43,76 86,67 1 438,32 −7,64 −0,22 −7,60 −24,37 17,89
2.2.2.1. Trumpalaikiai 0,00 1,00 −0,50 −1,03 0,65 −0,53 0,10 −1,13 0,00 0,00 0,00 −0,90 0,00
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai 0,00 1,00 −0,50 −1,03 0,65 −0,53 0,10 −1,13 0,00 0,00 0,00 −0,90 0,00
2.2.2.2. Ilgalaikiai 18,39 124,66 19,62 60,58 65,32 44,29 86,57 1 439,45 −7,64 −0,22 −7,60 −23,47 17,89
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ −0,08 0,01 0,12 −0,07 0,00 0,00 −0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 19,13 121,07 16,62 64,21 63,18 44,17 102,06 1 436,13 −16,33 −1,78 −9,60 −28,93 15,18
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai −0,66 3,58 2,88 −3,56 2,14 0,12 −15,39 3,32 8,59 1,56 2,00 5,46 2,71
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −1,59 4,27 −2,60 −5,15 −1,05 2,54 4,13 1,60 2,02 −5,25 −4,34 1,95 3,74
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −19,89 −12,35 −32,66 −16,55 −15,32 −8,49 −8,34 −12,26 −18,94 −32,89 −19,68 −10,96 −14,86
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −18,30 −16,62 −30,06 −11,40 −14,27 −11,03 −12,47 −13,86 −20,96 −27,64 −15,34 −12,91 −18,60
4. Kitos investicijos 177,17 −784,28 1 463,61 197,78 −802,51 1 079,03 −62,07 491,89 1 320,89 340,54 −421,51 1 792,98 421,64
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −31,54 388,69 −338,28 −393,26 −327,92 −189,24 148,92 −295,61 10,11 145,40 −70,97 879,05 −63,13
4.1.1. Lietuvos bankas 12,29 617,02 −696,35 −193,41 −52,02 −4,10 −45,90 −26,66 −2,89 −50,17 −41,41 −55,26 35,96
4.1.2. Kitos PFĮ −64,26 −335,27 394,62 −54,21 −178,73 −219,33 −60,86 −46,00 50,92 −59,72 135,50 323,31 30,99
4.1.3. Valdžios sektorius 90,92 179,87 −55,62 −101,47 −61,35 15,09 181,45 −114,72 −44,68 79,75 −74,52 647,39 −258,86
4.1.4. Kiti sektoriai −70,49 −72,93 19,07 −44,17 −35,82 19,10 74,23 −108,23 6,76 175,54 −90,54 −36,39 128,78
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −208,71 1 172,97 −1 801,89 −591,04 474,59 −1 268,27 210,99 −787,50 −1 310,78 −195,14 350,54 −913,93 −484,77
4.2.1. Lietuvos bankas 54,61 916,34 −1 376,66 −504,85 970,12 −1 499,54 23,38 −796,87 −1 429,56 −27,83 475,15 −1 211,73 −497,07
4.2.2. Kitos PFĮ −287,16 196,65 −134,13 −114,97 −576,29 30,28 14,31 −95,50 78,93 −197,78 −79,50 336,06 −110,56
4.2.3. Valdžios sektorius 11,18 40,14 −15,27 0,00 −9,87 40,21 88,37 65,82 −3,80 0,00 −15,85 −2,69 22,78
4.2.4. Kiti sektoriai 12,66 19,84 −275,83 28,78 90,63 160,78 84,93 39,05 43,65 30,47 −29,26 −35,57 100,08
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 14,58 1 070,17 −1 083,97 −85,51 830,59 −944,11 71,32 993,10 −978,16 107,25 530,30 −566,71 −4,98
5.1. Piniginis auksas - - - 0,04 - - - - - - - - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - - 0,05 - - 0,07 - - 0,08 - - 0,09
5.3. Atsargų pozicijos TVF - 18,28 - - - - - - 12,29 - - - -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 14,58 1 051,89 −1 083,97 −85,60 830,59 −944,11 71,25 993,10 −990,45 107,17 530,30 −566,71 −5,07
5.4.1. Pinigai ir indėliai −51,94 985,12 −1 306,56 43,73 1 003,80 −822,90 −44,46 945,06 −981,24 −44,84 642,73 −279,60 −52,01
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB −55,18 985,41 −1 301,99 40,39 1 000,90 −826,04 −42,29 945,37 −979,45 −46,41 640,11 −283,41 −51,18
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) 3,24 −0,29 −4,57 3,34 2,90 3,14 −2,17 −0,31 −1,79 1,57 2,62 3,81 −0,83
5.4.2. Vertybiniai popieriai 66,52 66,77 222,59 −129,33 −173,21 −121,21 115,71 48,04 −9,21 152,01 −112,43 −287,11 46,94
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai −42,98 −40,45 112,03 −129,33 −16,82 −121,21 253,62 48,04 −9,21 152,01 −101,78 −306,71 45,28
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai −42,98 −40,45 112,03 −129,33 −16,82 −121,21 253,62 48,04 −9,21 152,01 −101,78 −306,71 45,28
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 109,50 107,22 110,56 0,00 −156,39 0,00 −137,91 0,00 0,00 0,00 −10,65 19,60 1,66
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai 197,43 −95,21 202,38 −68,34 −57,74 83,00 110,43 −309,26 44,95 −120,76 −286,62 −10,57 126,87
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07