Lietuvos bankas

Šalies institucinių vienetų (rezidentų) ir užsienio institucinių vienetų (nerezidentų) ekonominės operacijos (sandoriai), įvykusios per ataskaitinį mėnesį ir įvertintos rinkos verte.

Sandoriai per laikotarpį pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - 08 2018 - 09 2018 - 10 2018 - 11 2018 - 12 2019 - 01 2019 - 02 2019 - 03 2019 - 04 2019 - 05 2019 - 06 2019 - 07 2019 - 08
I. Einamoji sąskaita  
Kreditas 3 336,75 3 046,62 3 541,63 3 359,46 3 133,54 3 084,06 3 044,05 3 266,53 3 170,49 3 483,34 3 421,79 3 567,60 3 389,33
Debetas 3 203,31 3 163,45 3 409,07 3 183,86 3 001,24 2 952,47 3 020,43 3 110,63 3 319,65 3 594,70 3 122,97 3 670,06 3 192,64
Balansas 133,44 −116,83 132,56 175,60 132,30 131,59 23,62 155,90 −149,16 −111,36 298,82 −102,46 196,69
1. Prekės  
Eksportas (kreditas) 2 225,61 1 999,98 2 360,67 2 274,11 1 955,87 2 071,99 1 951,85 2 218,78 2 132,46 2 205,27 2 145,59 2 422,05 2 218,41
Importas (debetas) 2 385,19 2 281,76 2 657,01 2 454,95 2 159,41 2 164,27 2 221,02 2 378,25 2 389,24 2 649,76 2 178,51 2 737,23 2 305,02
Balansas −159,58 −281,78 −296,34 −180,84 −203,54 −92,28 −269,17 −159,47 −256,78 −444,49 −32,92 −315,18 −86,61
2. Paslaugos  
Kreditas 892,30 841,64 836,63 848,04 878,72 855,59 865,79 815,54 863,00 1 054,88 1 082,36 963,31 1 005,12
Debetas 556,50 513,81 487,88 502,20 580,11 507,22 511,63 504,41 543,11 630,16 595,32 672,45 661,79
Balansas 335,80 327,83 348,75 345,84 298,61 348,37 354,16 311,13 319,89 424,72 487,04 290,86 343,33
3. Pirminės pajamos  
Kreditas 90,16 79,46 217,24 93,88 139,57 47,85 83,17 101,97 44,50 66,51 59,70 42,88 36,91
Debetas 190,89 295,70 185,34 149,38 179,85 199,01 173,88 155,07 314,08 249,87 272,57 192,36 160,95
Balansas −100,73 −216,24 31,90 −55,50 −40,28 −151,16 −90,71 −53,10 −269,58 −183,36 −212,87 −149,48 −124,04
3.1. Darbo pajamos  
Kreditas 4,37 3,53 4,03 3,67 3,72 3,83 3,58 4,46 4,52 5,49 5,62 2,41 3,37
Debetas 8,15 7,33 8,80 8,86 8,80 7,99 6,99 7,54 9,55 10,81 11,17 8,73 8,80
Balansas −3,78 −3,80 −4,77 −5,19 −5,08 −4,16 −3,41 −3,08 −5,03 −5,32 −5,55 −6,32 −5,43
3.2. Investicijų pajamos  
Kreditas 42,11 43,72 43,11 42,63 50,65 31,47 25,54 24,51 37,63 33,05 37,51 30,39 26,71
Debetas 172,15 277,34 164,49 131,58 159,64 179,93 157,38 136,56 291,45 227,21 249,18 173,01 143,38
Balansas −130,04 −233,62 −121,38 −88,95 −108,99 −148,46 −131,84 −112,05 −253,82 −194,16 −211,67 −142,62 −116,67
3.2.1. Tiesioginės investicijos  
Kreditas 26,72 30,50 25,01 24,52 31,89 10,06 10,32 8,12 17,51 16,04 20,57 6,78 10,46
Debetas 133,38 239,84 126,07 94,04 120,36 140,74 122,17 96,80 246,57 186,56 207,76 124,44 94,25
Balansas −106,66 −209,34 −101,06 −69,52 −88,47 −130,68 −111,85 −88,68 −229,06 −170,52 −187,19 −117,66 −83,79
3.2.1.1. Nuosavybės priemonės  
Kreditas 24,03 28,00 22,27 22,84 28,23 7,56 7,93 5,70 14,89 14,41 16,98 4,31 7,83
Debetas 127,82 234,72 119,91 88,87 113,42 135,42 117,26 91,54 241,61 182,23 202,11 117,65 86,58
Balansas −103,79 −206,72 −97,64 −66,03 −85,19 −127,86 −109,33 −85,84 −226,72 −167,82 −185,13 −113,34 −78,75
3.2.1.2. Skolos priemonės  
Kreditas 2,69 2,50 2,74 1,68 3,66 2,50 2,39 2,42 2,62 1,63 3,59 2,47 2,63
Debetas 5,56 5,12 6,16 5,17 6,94 5,32 4,91 5,26 4,96 4,33 5,65 6,79 7,67
Balansas −2,87 −2,62 −3,42 −3,49 −3,28 −2,82 −2,52 −2,84 −2,34 −2,70 −2,06 −4,32 −5,04
3.2.2. Portfelinės investicijos  
Kreditas 8,28 7,18 9,17 8,60 8,16 14,35 7,49 7,43 11,69 8,55 8,98 15,20 7,73
Debetas 33,77 33,12 34,11 33,13 34,22 34,07 30,95 34,68 39,67 35,49 35,79 37,35 37,04
Balansas −25,49 −25,94 −24,94 −24,53 −26,06 −19,72 −23,46 −27,25 −27,98 −26,94 −26,81 −22,15 −29,31
3.2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos  
Kreditas 1,07 0,79 1,39 0,75 0,39 7,09 0,84 0,95 4,81 1,71 2,72 8,52 1,11
Debetas 0,88 0,82 0,51 0,34 0,27 0,15 0,14 0,46 6,21 0,68 0,82 1,07 0,66
Balansas 0,19 −0,03 0,88 0,41 0,12 6,94 0,70 0,49 −1,40 1,03 1,90 7,45 0,45
3.2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai  
Kreditas 7,21 6,39 7,78 7,85 7,77 7,26 6,65 6,48 6,88 6,84 6,26 6,68 6,62
Debetas 32,89 32,30 33,60 32,79 33,95 33,92 30,81 34,22 33,46 34,81 34,97 36,28 36,38
Balansas −25,68 −25,91 −25,82 −24,94 −26,18 −26,66 −24,16 −27,74 −26,58 −27,97 −28,71 −29,60 −29,76
3.2.3. Kitos investicijos  
Kreditas 1,61 1,51 4,07 4,01 4,03 2,75 2,25 2,45 1,82 1,12 1,71 2,78 3,22
Debetas 5,00 4,38 4,31 4,41 5,06 5,12 4,26 5,08 5,21 5,16 5,63 11,22 12,09
Balansas −3,39 −2,87 −0,24 −0,40 −1,03 −2,37 −2,01 −2,63 −3,39 −4,04 −3,92 −8,44 −8,87
3.2.4. Oficialiosios tarptautinės atsargos  
Kreditas 5,50 4,53 4,86 5,50 6,57 4,31 5,48 6,51 6,61 7,34 6,25 5,63 5,30
3.3. Kitos pirminės pajamos  
Kreditas 43,68 32,21 170,10 47,58 85,20 12,55 54,05 73,00 2,35 27,97 16,57 10,08 6,83
Debetas 10,59 11,03 12,05 8,94 11,41 11,09 9,51 10,97 13,08 11,85 12,22 10,62 8,77
Balansas 33,09 21,18 158,05 38,64 73,79 1,46 44,54 62,03 −10,73 16,12 4,35 −0,54 −1,94
4. Antrinės pajamos  
Kreditas 128,68 125,54 127,09 143,43 159,38 108,63 143,24 130,24 130,53 156,68 134,14 139,36 128,89
Debetas 70,73 72,18 78,84 77,33 81,87 81,97 113,90 72,90 73,22 64,91 76,57 68,02 64,88
Balansas 57,95 53,36 48,25 66,10 77,51 26,66 29,34 57,34 57,31 91,77 57,57 71,34 64,01
II. Kapitalo sąskaita  
Kreditas 96,66 31,77 70,96 98,15 141,00 21,81 52,19 51,78 47,65 67,15 68,38 81,50 50,50
Debetas 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 1,25 1,25 1,25 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00
Balansas 96,57 31,68 70,89 98,08 140,94 20,56 50,94 50,53 47,65 67,15 68,25 81,50 50,50
III. Finansinė sąskaita −87,13 −274,69 375,65 471,11 178,03 354,53 6,22 148,69 −18,51 66,22 57,81 −187,94 254,31
1. Tiesioginės investicijos −70,88 −316,25 −239,53 120,72 83,80 −98,66 28,17 350,85 −103,40 −163,53 −107,99 −321,09 −69,05
1.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −51,40 −36,38 −15,46 81,71 77,18 150,77 135,25 176,33 6,26 30,77 22,47 15,98 47,69
1.1.1. Nuosavybės priemonės −49,46 −45,83 27,86 23,91 21,93 7,68 6,91 6,67 6,57 6,00 5,99 11,66 18,00
1.1.1.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.1.2. Kiti sektoriai −49,46 −45,83 27,86 23,91 21,93 7,68 6,91 6,67 6,57 6,00 5,99 11,66 18,00
1.1.2. Skolos priemonės −1,94 9,45 −43,32 57,80 55,25 143,09 128,34 169,66 −0,31 24,77 16,48 4,32 29,69
1.1.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
1.1.2.2. Kiti sektoriai −1,94 9,45 −43,32 57,80 55,25 143,09 128,34 169,66 −0,31 24,77 16,48 4,32 29,69
1.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 19,48 279,87 224,07 −39,01 −6,62 249,43 107,08 −174,52 109,66 194,30 130,46 337,07 116,74
1.2.1. Nuosavybės priemonės 78,48 266,15 64,75 37,37 58,64 24,29 119,75 −12,53 83,65 146,38 152,14 132,98 97,21
1.2.1.1. Kitos PFĮ 24,16 26,30 26,75 24,24 38,41 −51,85 39,18 −71,09 −37,61 18,52 21,16 37,83 34,00
1.2.1.2. Kiti sektoriai 54,32 239,85 38,00 13,13 20,23 76,14 80,57 58,56 121,26 127,86 130,98 95,15 63,21
1.2.2. Skolos priemonės −59,00 13,72 159,32 −76,38 −65,26 225,14 −12,67 −161,99 26,01 47,92 −21,68 204,09 19,53
1.2.2.1. Kitos PFĮ - - - - - - 8,77 - −8,77 - - - -
1.2.2.2. Kiti sektoriai −59,00 13,72 159,32 −76,38 −65,26 225,14 −21,44 −161,99 34,78 47,92 −21,68 204,09 19,53
2. Portfelinės investicijos −173,80 −216,01 208,02 160,23 −195,93 76,15 −129,07 −229,19 −52,57 216,37 −1 320,79 −33,62 −40,20
2.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 151,67 −21,00 145,79 120,31 −69,35 94,44 −70,65 −151,48 −7,49 298,19 118,42 −42,49 −40,91
2.1.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 44,37 3,10 65,06 −37,08 15,24 227,48 40,09 14,47 89,45 468,82 177,69 −33,98 −21,52
2.1.1.1. Lietuvos bankas 25,79 −2,34 −0,07 5,95 17,96 111,03 −7,26 34,92 −4,72 −2,90 7,45 −91,17 −63,72
2.1.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,01 26,54 −31,24 3,60 −0,06 −0,07 −0,54 0,22 −0,53 0,01 0,23 −0,25
2.1.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.1.4. Kiti sektoriai 18,58 5,43 38,59 −11,79 −6,32 116,51 47,42 −19,91 93,95 472,25 170,23 56,96 42,45
2.1.2. Skolos vertybiniai popieriai 107,30 −24,10 80,73 157,39 −84,59 −133,04 −110,74 −165,95 −96,94 −170,63 −59,27 −8,51 −19,39
2.1.2.1. Trumpalaikiai −1,00 −1,01 0,00 −0,21 0,24 −0,49 0,00 0,19 0,00 0,17 35,03 0,10 3,66
2.1.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - 25,03 - -
2.1.2.1.2. Kitos PFĮ 0,00 0,00 0,00 −0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00
2.1.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.1.2.1.4. Kiti sektoriai −1,00 −1,01 0,00 0,00 0,24 −0,49 0,00 0,19 0,00 0,17 0,00 0,10 3,66
2.1.2.2. Ilgalaikiai 108,30 −23,09 80,73 157,60 −84,83 −132,55 −110,74 −166,14 −96,94 −170,80 −94,30 −8,61 −23,05
2.1.2.2.1. Lietuvos bankas 102,01 −44,78 20,82 170,40 −79,07 −63,60 −97,53 −154,16 −25,04 5,89 −171,76 19,95 −6,80
2.1.2.2.2. Kitos PFĮ −7,03 8,59 16,32 −12,11 −8,53 4,79 18,28 −8,32 −3,21 10,99 −1,13 −4,78 −7,70
2.1.2.2.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.2.4. Kiti sektoriai 13,32 13,10 43,59 −0,69 2,77 −73,74 −31,49 −3,66 −68,69 −187,68 78,59 −23,78 −8,55
2.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 325,47 195,01 −62,23 −39,92 126,58 18,29 58,42 77,71 45,08 81,82 1 439,21 −8,87 −0,71
2.2.1. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 7,55 −6,91 −27,83 −58,31 0,92 −0,83 −1,13 11,74 1,32 −4,85 0,89 −1,23 −0,49
2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.2. Kitos PFĮ 4,90 0,08 0,68 −4,00 −0,11 0,52 0,15 0,65 0,92 0,44 0,39 −1,86 −1,10
2.2.1.3. Valdžios sektorius - - - - - - - - - - - - -
2.2.1.4. Kiti sektoriai 2,65 −6,99 −28,51 −54,31 1,03 −1,35 −1,28 11,09 0,40 −5,29 0,50 0,63 0,61
2.2.2. Skolos vertybiniai popieriai 317,92 201,92 −34,40 18,39 125,66 19,12 59,55 65,97 43,76 86,67 1 438,32 −7,64 −0,22
2.2.2.1. Trumpalaikiai −0,15 0,06 0,60 0,00 1,00 −0,50 −1,03 0,65 −0,53 0,10 −1,13 0,00 0,00
2.2.2.1.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.2. Kitos PFĮ - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.1.3. Valdžios sektorius 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2.1.4. Kiti sektoriai −0,15 0,06 0,60 0,00 1,00 −0,50 −1,03 0,65 −0,53 0,10 −1,13 0,00 0,00
2.2.2.2. Ilgalaikiai 318,07 201,86 −35,00 18,39 124,66 19,62 60,58 65,32 44,29 86,57 1 439,45 −7,64 −0,22
2.2.2.2.1. Lietuvos bankas - - - - - - - - - - - - -
2.2.2.2.2. Kitos PFĮ 0,03 0,04 −0,40 −0,08 0,01 0,12 −0,07 0,00 0,00 −0,10 0,00 0,10 0,00
2.2.2.2.3. Valdžios sektorius 40,43 −41,93 −32,25 19,13 121,07 16,62 64,21 63,18 44,17 102,06 1 436,13 −16,33 −1,78
2.2.2.2.4. Kiti sektoriai 277,61 243,75 −2,35 −0,66 3,58 2,88 −3,56 2,14 0,12 −15,39 3,32 8,59 1,56
3. Išvestinės finansinės priemonės ir darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriai −4,43 2,18 5,40 −1,59 4,27 −2,60 −5,15 −1,05 2,54 4,13 1,60 3,71 5,35
3.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas −31,65 −12,27 −8,88 −19,89 −12,35 −32,66 −16,55 −15,32 −8,49 −8,34 −12,26 −13,92 −27,16
3.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai −27,22 −14,45 −14,28 −18,30 −16,62 −30,06 −11,40 −14,27 −11,03 −12,47 −13,86 −17,63 −32,51
4. Kitos investicijos 141,21 −584,75 1 456,17 177,17 −784,28 1 463,61 197,78 −802,51 1 079,03 −62,07 491,89 1 141,22 250,96
4.1. Grynasis įsigytas finansinis turtas 174,31 125,24 −112,90 −31,54 388,69 −338,28 −393,26 −327,92 −189,24 148,92 −295,61 17,42 190,07
4.1.1. Lietuvos bankas −42,48 −48,53 −41,70 12,29 617,02 −696,35 −193,41 −52,02 −4,10 −45,90 −26,66 −2,89 −50,17
4.1.2. Kitos PFĮ 81,91 −80,50 −180,16 −64,26 −335,27 394,62 −54,21 −178,73 −219,33 −60,86 −46,00 56,25 −54,39
4.1.3. Valdžios sektorius 30,88 100,21 155,50 90,92 179,87 −55,62 −101,47 −61,35 15,09 181,45 −114,72 −44,68 79,75
4.1.4. Kiti sektoriai 104,00 154,06 −46,54 −70,49 −72,93 19,07 −44,17 −35,82 19,10 74,23 −108,23 8,74 214,88
4.2. Grynieji prisiimti įsipareigojimai 33,10 709,99 −1 569,07 −208,71 1 172,97 −1 801,89 −591,04 474,59 −1 268,27 210,99 −787,50 −1 123,80 −60,89
4.2.1. Lietuvos bankas −24,24 890,19 −1 316,56 54,61 916,34 −1 376,66 −504,85 970,12 −1 499,54 23,38 −796,87 −1 429,56 −27,83
4.2.2. Kitos PFĮ 118,40 −293,16 −196,05 −287,16 196,65 −134,13 −114,97 −576,29 30,28 14,31 −95,50 84,90 −191,82
4.2.3. Valdžios sektorius 0,00 −33,92 11,28 11,18 40,14 −15,27 0,00 −9,87 40,21 88,37 65,82 −3,80 0,00
4.2.4. Kiti sektoriai −61,06 146,88 −67,74 12,66 19,84 −275,83 28,78 90,63 160,78 84,93 39,05 224,66 158,76
5. Oficialiosios tarptautinės atsargos 20,77 840,14 −1 054,41 14,58 1 070,17 −1 083,97 −85,51 830,59 −944,11 71,32 993,10 −978,16 107,25
5.1. Piniginis auksas - - - - - - 0,04 - - - - - -
5.2. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - 0,05 - - 0,07 - - 0,08
5.3. Atsargų pozicijos TVF - - 15,74 - 18,28 - - - - - - 12,29 -
5.4. Kitas oficialiųjų tarptautinių atsargų turtas 20,77 840,14 −1 070,15 14,58 1 051,89 −1 083,97 −85,60 830,59 −944,11 71,25 993,10 −990,45 107,17
5.4.1. Pinigai ir indėliai −53,68 1 030,39 −1 151,94 −51,94 985,12 −1 306,56 43,73 1 003,80 −822,90 −44,46 945,06 −981,24 −44,84
5.4.1.1. Reikalavimai pinigų įstaigoms, TVF ir TAB −50,06 1 029,10 −1 153,79 −55,18 985,41 −1 301,99 40,39 1 000,90 −826,04 −42,29 945,37 −979,45 −46,41
5.4.1.2. Reikalavimai kitiems subjektams (bankams) −3,62 1,29 1,85 3,24 −0,29 −4,57 3,34 2,90 3,14 −2,17 −0,31 −1,79 1,57
5.4.2. Vertybiniai popieriai 74,45 −190,25 81,79 66,52 66,77 222,59 −129,33 −173,21 −121,21 115,71 48,04 −9,21 152,01
5.4.2.1. Skolos vertybiniai popieriai 74,45 −190,25 81,79 −42,98 −40,45 112,03 −129,33 −16,82 −121,21 253,62 48,04 −9,21 152,01
5.4.2.1.1. Trumpalaikiai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2.1.2. Ilgalaikiai 74,45 −190,25 81,79 −42,98 −40,45 112,03 −129,33 −16,82 −121,21 253,62 48,04 −9,21 152,01
5.4.2.2. Nuosavybės priemonės ir investicinių fondų akcijos 0,00 0,00 0,00 109,50 107,22 110,56 0,00 −156,39 0,00 −137,91 0,00 0,00 0,00
5.4.3. Išvestinės finansinės priemonės - - - - - - - - - - - - -
5.4.4. Kiti reikalavimai - - - - - - - - - - - - -
IV. Grynosios klaidos ir praleidimai −317,14 −189,54 172,20 197,43 −95,21 202,38 −68,34 −57,74 83,00 110,43 −309,26 −166,98 7,12
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-07