Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv.
Finansinis turtas 39 810,99 38 763,20 39 964,35 40 534,33 41 757,99 43 912,26 44 591,39 46 459,12 47 603,28
Grynieji pinigai ir indėliai 14 340,99 14 351,96 14 753,13 15 017,96 16 074,38 15 995,18 16 383,76 16 744,17 17 955,47
Grynieji pinigai 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59 2 094,73
Pervedamieji indėliai 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89 11 387,53
Kiti indėliai 4 411,78 4 391,27 4 361,66 4 331,27 4 363,02 4 396,71 4 394,07 4 433,70 4 473,20
iš jų taupymo lakštai 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49 96,51 94,74 94,34
Skolos vertybinai popieriai 292,09 308,76 331,78 357,14 337,23 462,88 411,03 474,41 420,63
Nuosavybės priemonės  14 809,49 13 878,13 14 134,30 14 554,10 15 400,96 16 354,10 16 453,99 17 693,50 18 287,58
Biržinės akcijos  683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 636,98 620,92 636,36 657,25
Nebiržinės akcijos  13 789,96 12 812,86 13 099,05 13 528,64 14 474,79 15 351,20 15 465,76 16 675,79 17 246,37
Kitos nuosavybės priemonės  335,93 344,78 349,17 358,29 347,89 365,92 367,32 381,35 383,97
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 618,15 605,76 614,23 624,55 598,85 644,38 657,70 707,64 721,53
Akcijų fondų 189,37 185,83 183,75 204,07 179,13 205,56 204,60 197,59 192,16
Obligacijų fondų 96,60 93,19 91,89 86,34 83,65 88,94 94,33 101,11 104,82
Nekilnojamojo turto fondų 120,23 117,88 128,83 133,12 143,47 143,23 155,05 175,24 154,94
Mišrių fondų 89,53 90,11 89,70 91,84 89,59 89,87 89,54 93,31 96,19
Kitų fondų 122,43 118,75 120,05 109,19 103,01 116,76 114,19 140,39 173,42
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86 993,89
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 438,72 428,15 437,03 444,32 423,14 451,09 475,71 490,34 516,43
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 406,06 392,30 396,80 401,30 406,34 435,33 466,19 483,52 477,47
Pensijų sistemos 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35
Nustatyto dydžio įmokų 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63 214,96
Likęs finansinis turtas 5 708,13 5 569,88 5 915,00 5 621,05 5 087,54 5 875,94 5 942,02 5 873,23 4 981,85
Įsipareigojimai 12 163,27 11 766,23 12 125,91 12 682,27 12 485,41 12 445,54 12 759,47 13 169,74 12 616,29
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 285,31 287,78 301,75 301,55 328,66 295,70 292,79 310,30 369,48
Vartojimui 192,49 199,59 213,99 218,59 214,93 233,87 225,39 249,23 314,94
Kitiems tikslams 92,82 88,18 87,75 82,96 113,74 61,83 67,40 61,07 54,54
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 9 184,07 9 267,80 9 536,13 9 763,81 9 979,97 10 138,68 10 429,11 10 680,54 10 778,71
Vartojimui 904,56 902,33 970,55 1 022,65 1 044,04 1 031,09 1 148,86 1 195,48 1 185,22
Būstui įsigyti 7 174,13 7 262,13 7 424,33 7 574,80 7 761,92 7 896,91 8 058,78 8 237,66 8 417,14
Kitiems tikslams 1 105,39 1 103,33 1 141,25 1 166,36 1 174,01 1 210,67 1 221,48 1 247,40 1 176,35
Likę įsipareigojimai 2 693,88 2 210,65 2 288,03 2 616,92 2 176,78 2 011,16 2 037,56 2 178,90 1 468,10
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09