Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv.
Finansinis turtas 36 558,10 37 037,97 38 355,95 39 321,49 39 126,24 40 310,60 41 166,60 42 052,14 45 059,64
Grynieji pinigai ir indėliai 13 167,43 13 340,52 13 469,00 14 252,66 14 260,54 14 642,85 14 894,96 15 954,43 15 946,45
Grynieji pinigai 1 123,39 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95
Pervedamieji indėliai 7 505,58 7 668,21 7 818,26 8 517,67 8 531,88 8 837,94 9 006,85 9 908,74 9 777,54
Kiti indėliai 4 538,47 4 507,67 4 433,29 4 411,78 4 391,34 4 361,78 4 331,46 4 363,28 4 396,97
iš jų taupymo lakštai 375,53 376,25 348,02 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49
Skolos vertybinai popieriai 383,07 365,77 315,42 292,06 308,52 330,46 354,34 323,20 455,78
Nuosavybės priemonės  13 609,12 13 774,09 14 406,27 14 418,79 13 802,93 14 052,92 14 693,00 15 037,15 15 999,35
Biržinės akcijos  599,47 643,95 683,88 683,57 720,23 685,82 666,89 580,27 635,15
Nebiržinės akcijos  12 739,31 12 864,02 13 455,32 13 449,90 12 788,51 13 060,83 13 711,42 14 149,28 15 050,49
Kitos nuosavybės priemonės  270,34 266,12 267,06 285,32 294,19 306,28 314,69 307,61 313,71
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,45 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 543,48 558,27 592,25 618,14 609,06 617,10 626,99 604,59 647,12
Akcijų fondų 191,56 191,67 183,25 189,37 185,83 183,75 204,07 179,13 205,56
Obligacijų fondų 77,58 81,22 92,17 96,60 93,19 91,89 86,34 83,65 88,94
Nekilnojamojo turto fondų 89,52 97,37 109,05 120,23 121,58 132,35 136,59 146,92 147,07
Mišrių fondų 75,81 75,69 86,76 89,53 90,11 89,70 91,84 89,59 89,87
Kitų fondų 109,01 112,32 121,02 122,42 118,35 119,40 108,16 105,30 115,67
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 827,19 818,97 833,47 844,78 825,50 844,06 860,94 849,93 897,68
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 647,49 646,22 662,11 679,27 669,60 683,75 699,33 661,03 709,54
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 179,69 172,75 171,37 165,51 155,90 160,30 161,61 188,90 188,14
Pensijų sistemos 2 709,80 2 768,12 2 879,77 3 014,71 3 050,08 3 190,90 3 324,57 3 274,86 3 504,84
Nustatyto dydžio įmokų 2 709,80 2 768,12 2 879,77 3 014,71 3 050,08 3 190,90 3 324,57 3 274,86 3 504,84
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 210,21 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68
Likęs finansinis turtas 5 107,35 5 183,97 5 639,12 5 691,60 6 080,20 6 436,69 6 214,04 5 805,51 7 406,73
Įsipareigojimai 10 635,19 11 150,10 11 251,55 10 947,71 11 263,25 11 557,19 12 326,77 12 116,72 13 083,82
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 271,39 302,31 299,50 285,31 287,78 301,75 301,55 328,66 295,70
Vartojimui 160,01 186,57 184,64 192,49 199,59 213,99 218,59 214,93 233,87
Kitiems tikslams 111,38 115,74 114,86 92,82 88,18 87,75 82,96 113,74 61,83
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 8 670,86 8 847,99 9 091,49 9 184,07 9 267,80 9 536,13 9 763,80 9 979,96 10 138,67
Vartojimui 993,46 954,16 995,40 904,56 902,33 970,55 1 022,65 1 044,04 1 031,09
Būstui įsigyti 6 688,23 6 820,64 6 987,50 7 174,13 7 262,13 7 424,33 7 574,80 7 761,92 7 896,91
Kitiems tikslams 989,17 1 073,20 1 108,59 1 105,39 1 103,33 1 141,25 1 166,35 1 174,00 1 210,67
Likę įsipareigojimai 1 692,94 1 999,80 1 860,55 1 478,33 1 707,67 1 719,31 2 261,42 1 808,10 2 649,45
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09