Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv.
Finansinis turtas 45 127,56 46 318,08 48 435,78 50 412,50 51 179,71 55 119,14 56 506,98 58 359,10 59 801,79
Grynieji pinigai ir indėliai 16 744,21 17 955,79 17 972,96 18 818,19 19 689,70 21 715,88 22 080,26 22 803,28 23 267,63
Grynieji pinigai 1 955,59 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48 3 286,74
Pervedamieji indėliai 10 354,89 11 387,53 11 350,43 11 958,04 12 590,61 14 364,85 14 473,07 15 091,44 15 518,54
Kiti indėliai 4 433,73 4 473,53 4 426,02 4 420,63 4 428,60 4 444,15 4 528,80 4 498,36 4 462,34
iš jų taupymo lakštai 94,74 94,34 96,84 96,09 72,33 53,09 37,32 26,57 15,46
Skolos vertybinai popieriai 475,68 422,83 417,26 526,10 503,46 521,05 453,52 393,35 395,47
Nuosavybės priemonės  16 865,95 17 265,01 18 512,99 18 919,67 18 592,78 20 466,56 20 817,28 21 298,00 21 706,73
Biržinės akcijos  636,36 657,26 563,01 668,72 698,28 807,55 939,89 1 066,36 1 098,01
Nebiržinės akcijos  15 808,85 16 183,56 17 559,22 17 858,05 17 493,77 19 245,34 19 446,48 19 791,82 20 158,71
Kitos nuosavybės priemonės  420,74 424,18 390,76 392,91 400,72 413,67 430,90 439,82 450,01
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 699,76 695,13 622,91 690,55 734,03 809,73 895,86 981,92 1 057,35
Akcijų fondų 197,59 200,13 152,74 194,09 228,02 243,64 290,57 342,07 364,22
Obligacijų fondų 101,11 104,82 89,38 104,01 104,70 118,98 126,72 135,91 149,99
Nekilnojamojo turto fondų 175,68 158,77 162,64 156,65 155,69 176,92 192,08 199,72 213,89
Mišrių fondų 93,31 96,19 84,21 91,04 96,84 112,01 124,23 138,70 156,56
Kitų fondų 132,07 135,22 133,94 144,77 148,78 158,17 162,26 165,53 172,69
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 980,53 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68 1 164,60
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 497,15 525,50 465,58 508,21 530,67 569,03 616,67 643,41 658,21
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 483,38 477,29 480,82 487,78 490,35 503,04 506,09 515,27 506,39
Pensijų sistemos 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12
Nustatyto dydžio įmokų 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 211,63 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01 286,94
Likęs finansinis turtas 5 369,11 4 734,20 6 229,69 6 265,30 6 144,73 5 615,88 5 803,50 6 032,04 6 318,93
Įsipareigojimai 12 826,01 12 342,65 12 658,30 13 087,18 13 002,02 12 902,46 13 201,46 14 112,08 13 789,64
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 310,30 374,26 318,43 324,58 317,89 279,08 265,23 273,56 282,21
Vartojimui 249,23 314,94 264,44 267,01 261,81 234,65 221,00 226,28 240,49
Kitiems tikslams 61,07 59,32 53,99 57,56 56,09 44,43 44,23 47,28 41,72
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 10 659,45 10 867,06 10 979,71 11 277,14 11 556,28 11 757,08 11 865,70 12 288,06 12 630,79
Vartojimui 1 195,48 1 185,22 1 104,73 1 223,73 1 293,44 1 288,28 1 166,33 1 253,42 1 295,26
Būstui įsigyti 8 237,66 8 432,99 8 634,56 8 750,28 8 929,55 9 151,14 9 376,81 9 665,14 9 925,22
Kitiems tikslams 1 226,31 1 248,84 1 240,41 1 303,12 1 333,29 1 317,67 1 322,56 1 369,50 1 410,31
Likę įsipareigojimai 1 856,26 1 101,33 1 360,16 1 485,47 1 127,84 866,29 1 070,53 1 550,46 876,64
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27