Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2019 - II ketv. sorting 2019 - III ketv. sorting 2019 - IV ketv. sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv.
Finansinis turtas 43 360,22 45 127,56 46 318,08 48 435,78 50 412,50 51 179,71 55 119,14 56 507,19 58 368,38
Grynieji pinigai ir indėliai 16 383,83 16 744,21 17 955,79 17 972,96 18 818,19 19 689,70 21 715,88 22 080,26 22 803,28
Grynieji pinigai 1 859,75 1 955,59 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48
Pervedamieji indėliai 10 129,93 10 354,89 11 387,53 11 350,43 11 958,04 12 590,61 14 364,85 14 473,07 15 091,44
Kiti indėliai 4 394,15 4 433,73 4 473,53 4 426,02 4 420,63 4 428,60 4 444,15 4 528,80 4 498,36
iš jų taupymo lakštai 96,51 94,74 94,34 96,84 96,09 72,33 53,09 37,32 26,57
Skolos vertybinai popieriai 411,45 475,68 422,83 417,26 526,10 503,46 521,05 453,52 393,32
Nuosavybės priemonės  15 710,89 16 865,95 17 265,01 18 512,99 18 919,67 18 592,78 20 466,56 20 817,49 21 306,80
Biržinės akcijos  620,95 636,36 657,26 563,01 668,72 698,28 807,55 939,89 1 066,36
Nebiržinės akcijos  14 683,98 15 808,85 16 183,56 17 559,22 17 858,05 17 493,77 19 245,34 19 446,70 19 800,62
Kitos nuosavybės priemonės  405,95 420,74 424,18 390,76 392,91 400,72 413,67 430,90 439,82
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,48 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 673,19 699,76 695,13 622,91 690,55 734,03 809,73 895,86 981,92
Akcijų fondų 204,60 197,59 200,13 152,74 194,09 228,02 243,64 290,57 342,07
Obligacijų fondų 94,33 101,11 104,82 89,38 104,01 104,70 118,98 126,72 135,91
Nekilnojamojo turto fondų 155,28 175,68 158,77 162,64 156,65 155,69 176,92 190,86 197,21
Mišrių fondų 89,54 93,31 96,19 84,21 91,04 96,84 112,01 124,23 138,70
Kitų fondų 129,45 132,07 135,22 133,94 144,77 148,78 158,17 163,49 168,05
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 946,35 980,53 1 002,79 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 122,76 1 158,68
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 480,25 497,15 525,50 465,58 508,21 530,67 569,03 616,67 643,41
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 466,11 483,38 477,29 480,82 487,78 490,35 503,04 506,09 515,27
Pensijų sistemos 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81
Nustatyto dydžio įmokų 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 208,60 211,63 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01
Likęs finansinis turtas 5 433,52 5 369,11 4 734,20 6 229,69 6 265,30 6 144,73 5 615,88 5 803,50 6 032,54
Įsipareigojimai 12 424,47 12 826,01 12 342,65 12 658,30 13 087,18 13 002,02 12 902,46 13 201,46 14 108,64
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 292,79 310,30 374,26 318,43 324,58 317,89 279,08 265,23 273,52
Vartojimui 225,39 249,23 314,94 264,44 267,01 261,81 234,65 221,00 226,24
Kitiems tikslams 67,40 61,07 59,32 53,99 57,56 56,09 44,43 44,23 47,28
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 10 407,11 10 659,45 10 867,06 10 979,71 11 277,14 11 556,28 11 757,08 11 865,70 12 286,99
Vartojimui 1 148,86 1 195,48 1 185,22 1 104,73 1 223,73 1 293,44 1 288,28 1 166,33 1 252,35
Būstui įsigyti 8 058,78 8 237,66 8 432,99 8 634,56 8 750,28 8 929,55 9 151,14 9 376,81 9 665,14
Kitiems tikslams 1 199,48 1 226,31 1 248,84 1 240,41 1 303,12 1 333,29 1 317,67 1 322,56 1 369,50
Likę įsipareigojimai 1 724,57 1 856,26 1 101,33 1 360,16 1 485,47 1 127,84 866,29 1 070,53 1 548,12
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27