Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2016 - IV ketv. 2017 - I ketv. 2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv.
Finansinis turtas 35 231,81 36 558,10 37 037,97 38 355,95 39 321,49 39 126,24 40 310,60 41 166,60 42 052,14
Grynieji pinigai ir indėliai 13 284,02 13 167,43 13 340,52 13 469,00 14 252,66 14 260,54 14 642,85 14 894,96 15 954,43
Grynieji pinigai 1 103,36 1 123,39 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42
Pervedamieji indėliai 7 633,17 7 505,58 7 668,21 7 818,26 8 517,67 8 531,88 8 837,94 9 006,85 9 908,74
Kiti indėliai 4 547,48 4 538,47 4 507,67 4 433,29 4 411,78 4 391,34 4 361,78 4 331,46 4 363,28
iš jų taupymo lakštai 379,44 375,53 376,25 348,02 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56
Skolos vertybinai popieriai 334,26 383,07 365,77 315,42 292,06 308,52 330,46 354,34 323,20
Nuosavybės priemonės  12 924,18 13 609,12 13 774,09 14 406,27 14 418,79 13 802,93 14 052,92 14 693,00 15 037,15
Biržinės akcijos  561,91 599,47 643,95 683,88 683,57 720,23 685,82 666,89 580,27
Nebiržinės akcijos  12 155,94 12 739,31 12 864,02 13 455,32 13 449,90 12 788,51 13 060,83 13 711,42 14 149,28
Kitos nuosavybės priemonės  206,34 270,34 266,12 267,06 285,32 294,19 306,28 314,69 307,61
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,10 0,45 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 508,03 543,48 558,27 592,25 618,14 609,06 617,10 626,99 604,59
Akcijų fondų 183,33 191,56 191,67 183,25 189,37 185,83 183,75 204,07 177,23
Obligacijų fondų 65,92 77,58 81,22 92,17 96,60 93,19 91,89 86,34 83,65
Nekilnojamojo turto fondų 83,87 89,52 97,37 109,05 120,23 121,58 132,35 136,59 146,72
Mišrių fondų 74,22 75,81 75,69 86,76 89,53 90,11 89,70 91,84 89,59
Kitų fondų 100,69 109,01 112,32 121,02 122,42 118,35 119,40 108,16 107,41
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 809,21 827,19 818,97 833,47 844,78 825,50 844,06 860,94 849,93
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 627,26 647,49 646,22 662,11 679,27 672,00 688,55 706,53 670,63
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 181,95 179,69 172,75 171,37 165,51 153,50 155,50 154,41 179,30
Pensijų sistemos 2 573,57 2 709,80 2 768,12 2 879,77 3 014,71 3 050,08 3 190,90 3 324,57 3 274,86
Nustatyto dydžio įmokų 2 573,57 2 709,80 2 768,12 2 879,77 3 014,71 3 050,08 3 190,90 3 324,57 3 274,86
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 203,67 210,21 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44
Likęs finansinis turtas 4 594,77 5 107,35 5 183,97 5 639,12 5 691,60 6 080,20 6 436,69 6 214,04 5 805,51
Įsipareigojimai 11 192,24 10 635,19 11 150,10 11 251,55 10 947,71 11 263,25 11 557,19 12 326,77 12 116,72
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 303,29 271,39 302,31 299,50 285,31 287,78 301,75 301,55 328,66
Vartojimui 182,61 160,01 186,57 184,64 192,49 199,59 213,99 218,59 214,93
Kitiems tikslams 120,69 111,38 115,74 114,86 92,82 88,18 87,75 82,96 113,74
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 8 567,52 8 670,86 8 847,99 9 091,49 9 184,07 9 267,80 9 536,13 9 763,80 9 979,96
Vartojimui 980,30 993,46 954,16 995,40 904,56 902,33 970,55 1 022,65 1 044,04
Būstui įsigyti 6 589,15 6 688,23 6 820,64 6 987,50 7 174,13 7 262,13 7 424,33 7 574,80 7 761,92
Kitiems tikslams 998,07 989,17 1 073,20 1 108,59 1 105,39 1 103,33 1 141,25 1 166,35 1 174,00
Likę įsipareigojimai 2 321,42 1 692,94 1 999,80 1 860,55 1 478,33 1 707,67 1 719,31 2 261,42 1 808,10
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09