Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - I ketv. sorting 2020 - II ketv. sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv.
Finansinis turtas 48 435,78 50 412,50 51 179,71 55 119,13 56 308,65 58 074,83 59 601,43 61 125,14 59 713,15
Grynieji pinigai ir indėliai 17 972,96 18 818,19 19 689,70 21 715,88 22 039,98 22 777,63 23 267,90 24 642,05 23 904,88
Grynieji pinigai 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48 3 286,74 3 345,58 3 628,21
Pervedamieji indėliai 11 350,43 11 958,04 12 590,61 14 364,85 14 432,79 15 065,90 15 518,81 16 819,72 15 892,13
Kiti indėliai 4 426,02 4 420,63 4 428,60 4 444,15 4 528,80 4 498,26 4 462,34 4 476,75 4 384,54
iš jų taupymo lakštai 96,84 96,09 72,33 53,09 37,32 26,57 15,46 7,38 2,31
Skolos vertybinai popieriai 417,26 526,10 503,46 521,05 453,52 392,73 397,87 279,32 321,28
Nuosavybės priemonės  18 512,99 18 919,67 18 592,78 20 466,56 20 705,36 21 146,99 21 518,13 20 260,39 19 084,58
Biržinės akcijos  563,01 668,72 698,28 807,55 939,89 1 066,36 1 098,02 1 185,74 1 105,29
Nebiržinės akcijos  17 559,22 17 858,05 17 493,77 19 245,34 19 341,09 19 646,41 19 976,72 18 641,05 17 543,17
Kitos nuosavybės priemonės  390,76 392,91 400,72 413,67 424,38 434,22 443,39 433,59 436,12
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 622,91 690,55 734,03 809,73 897,82 987,94 1 070,45 1 188,53 1 176,64
Akcijų fondų 152,74 194,09 228,02 243,64 290,57 342,30 365,37 438,00 429,18
Obligacijų fondų 89,38 104,01 104,70 118,98 126,72 135,91 149,99 155,03 151,94
Nekilnojamojo turto fondų 162,64 156,65 155,69 176,92 192,34 200,23 214,65 241,59 237,72
Mišrių fondų 84,21 91,04 96,84 112,01 124,23 138,70 164,99 169,16 165,99
Kitų fondų 133,94 144,77 148,78 158,17 163,96 170,81 175,44 184,76 191,80
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 946,40 995,99 1 021,02 1 072,08 1 125,70 1 164,56 1 173,41 1 206,69 1 186,43
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 465,58 508,21 530,67 569,03 619,62 649,31 667,06 701,91 697,92
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 480,82 487,78 490,35 503,04 506,08 515,25 506,35 504,78 488,51
Pensijų sistemos 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55 5 968,24
Nustatyto dydžio įmokų 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55 5 968,24
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 218,49 220,24 265,46 267,20 279,83 282,01 286,94 295,01 288,39
Likęs finansinis turtas 6 229,69 6 265,30 6 144,73 5 615,87 5 752,48 5 913,14 6 282,59 7 146,58 7 782,72
Įsipareigojimai 12 600,94 13 002,40 12 919,03 12 773,00 13 124,09 14 005,70 13 816,27 14 479,66 15 187,10
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 318,43 324,58 317,89 279,08 265,23 273,56 282,21 298,59 302,39
Vartojimui 264,44 267,01 261,81 234,65 221,00 226,28 240,49 218,77 228,25
Kitiems tikslams 53,99 57,56 56,09 44,43 44,23 47,28 41,72 79,81 74,13
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 10 979,71 11 277,14 11 556,28 11 757,08 11 865,70 12 288,06 12 630,79 12 934,96 13 375,92
Vartojimui 1 104,73 1 223,73 1 293,44 1 288,28 1 166,33 1 253,42 1 295,26 1 265,66 1 422,79
Būstui įsigyti 8 634,56 8 750,28 8 929,55 9 151,14 9 376,81 9 665,14 9 925,22 10 209,33 10 512,23
Kitiems tikslams 1 240,41 1 303,12 1 333,29 1 317,67 1 322,56 1 369,50 1 410,31 1 459,98 1 440,90
Likę įsipareigojimai 1 302,80 1 400,69 1 044,86 736,83 993,17 1 444,08 903,27 1 246,11 1 508,79
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27