Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv.
Finansinis turtas 39 802,67 40 718,55 40 396,67 41 646,47 42 261,76 43 194,33 46 468,41 47 051,28 50 018,84
Grynieji pinigai ir indėliai 13 554,12 14 340,99 14 351,96 14 753,13 15 017,96 16 074,38 15 995,18 16 383,76 16 744,20
Grynieji pinigai 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59
Pervedamieji indėliai 7 902,84 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89
Kiti indėliai 4 433,83 4 411,78 4 391,27 4 361,66 4 331,27 4 363,02 4 396,71 4 394,07 4 433,72
iš jų taupymo lakštai 348,02 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49 96,51 94,74
Skolos vertybinai popieriai 315,44 292,09 308,76 331,78 357,14 337,23 462,78 404,50 473,33
Nuosavybės priemonės  13 822,69 13 800,22 12 939,41 13 205,74 13 585,35 13 995,32 15 229,05 15 228,21 17 637,06
Biržinės akcijos  683,91 683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 637,14 620,01 635,50
Nebiržinės akcijos  12 826,39 12 786,49 11 879,95 12 176,27 12 565,82 13 075,72 14 242,94 14 258,46 16 632,50
Kitos nuosavybės priemonės  312,39 330,13 338,97 343,39 352,37 341,32 348,98 349,74 369,07
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 592,26 618,15 609,56 617,96 628,34 604,75 650,59 662,78 681,98
Akcijų fondų 183,25 189,37 185,83 183,75 204,07 179,13 205,56 204,60 197,59
Obligacijų fondų 92,17 96,60 93,19 91,89 86,34 83,65 88,94 94,33 101,11
Nekilnojamojo turto fondų 109,05 120,23 117,88 128,83 133,12 143,47 143,20 154,99 174,88
Mišrių fondų 86,76 89,53 90,11 89,70 91,84 89,59 89,87 89,54 93,31
Kitų fondų 121,03 122,43 122,56 123,78 112,98 108,92 123,02 119,33 115,09
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 662,11 679,27 668,78 682,01 696,56 657,52 705,66 738,00 759,23
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 171,37 165,51 151,67 151,82 149,05 171,97 180,76 203,91 214,63
Pensijų sistemos 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39 3 780,67
Nustatyto dydžio įmokų 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39 3 780,67
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63
Likęs finansinis turtas 7 593,71 7 624,95 8 138,26 8 521,96 8 313,44 7 923,61 9 551,02 9 627,67 9 516,09
Įsipareigojimai 12 490,62 12 254,72 12 207,60 12 618,05 13 346,07 13 123,76 13 500,65 14 269,25 16 107,80
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 299,71 285,31 287,78 301,75 301,55 328,66 295,70 292,70 310,22
Vartojimui 184,64 192,49 199,59 213,99 218,59 214,93 233,87 225,30 249,15
Kitiems tikslams 115,07 92,82 88,18 87,75 82,96 113,74 61,83 67,40 61,07
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 9 091,49 9 184,07 9 267,80 9 536,13 9 763,81 9 979,97 10 138,68 10 431,19 10 682,81
Vartojimui 995,40 904,56 902,33 970,55 1 022,65 1 044,04 1 031,09 1 151,46 1 198,27
Būstui įsigyti 6 987,50 7 174,13 7 262,13 7 424,33 7 574,80 7 761,92 7 896,91 8 058,25 8 237,14
Kitiems tikslams 1 108,59 1 105,39 1 103,33 1 141,25 1 166,36 1 174,01 1 210,67 1 221,48 1 247,40
Likę įsipareigojimai 3 099,42 2 785,34 2 652,02 2 780,17 3 280,71 2 815,14 3 066,27 3 545,36 5 114,77
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09