Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv.
Finansinis turtas 38 771,77 39 974,76 40 552,73 41 775,09 43 923,26 44 589,32 46 431,03 47 580,71 50 351,09
Grynieji pinigai ir indėliai 14 351,96 14 753,13 15 017,96 16 074,38 15 995,18 16 383,76 16 744,17 17 955,79 17 972,96
Grynieji pinigai 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59 2 094,73 2 196,51
Pervedamieji indėliai 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89 11 387,53 11 350,43
Kiti indėliai 4 391,27 4 361,66 4 331,27 4 363,02 4 396,71 4 394,07 4 433,70 4 473,53 4 426,02
iš jų taupymo lakštai 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49 96,51 94,74 94,34 96,84
Skolos vertybinai popieriai 308,76 331,78 357,14 337,23 462,88 411,03 475,42 423,24 410,69
Nuosavybės priemonės  13 878,13 14 134,30 14 554,10 15 400,96 16 353,01 16 439,24 17 675,47 18 283,11 21 022,31
Biržinės akcijos  720,50 686,08 667,16 578,28 636,98 620,92 636,36 657,26 564,93
Nebiržinės akcijos  12 812,86 13 099,05 13 528,64 14 474,79 15 350,11 15 451,01 16 657,75 17 241,89 20 062,62
Kitos nuosavybės priemonės  344,78 349,17 358,29 347,89 365,92 367,32 381,35 383,97 394,76
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 614,33 624,64 642,95 615,94 657,67 672,97 699,41 694,22 619,75
Akcijų fondų 185,83 183,75 204,07 179,13 205,56 204,60 197,59 200,13 152,74
Obligacijų fondų 93,19 91,89 86,34 83,65 88,94 94,33 101,11 104,82 89,38
Nekilnojamojo turto fondų 117,88 128,83 133,09 143,44 143,33 155,28 175,68 158,73 162,37
Mišrių fondų 90,11 89,70 91,84 89,59 89,87 89,54 93,31 96,19 84,21
Kitų fondų 127,32 130,46 127,61 120,14 129,96 129,23 131,72 134,35 131,04
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91 973,86 993,89 936,94
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 428,15 437,03 444,32 423,14 451,09 475,71 490,34 516,43 456,06
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 392,30 396,80 401,30 406,34 435,33 466,19 483,52 477,47 480,88
Pensijų sistemos 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05
Nustatyto dydžio įmokų 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63 214,96 218,49
Likęs finansinis turtas 5 569,88 5 915,00 5 621,05 5 087,54 5 874,74 5 939,44 5 870,39 4 988,13 5 654,88
Įsipareigojimai 11 766,23 12 125,91 12 682,27 12 485,41 12 445,50 12 759,39 13 169,31 12 822,03 11 914,43
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 287,78 301,75 301,55 328,66 295,70 292,79 310,30 374,26 318,43
Vartojimui 199,59 213,99 218,59 214,93 233,87 225,39 249,23 314,94 264,44
Kitiems tikslams 88,18 87,75 82,96 113,74 61,83 67,40 61,07 59,32 53,99
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 9 267,80 9 536,13 9 763,81 9 979,97 10 138,68 10 429,11 10 680,54 10 873,72 10 988,54
Vartojimui 902,33 970,55 1 022,65 1 044,04 1 031,09 1 148,86 1 195,48 1 185,22 1 104,73
Būstui įsigyti 7 262,13 7 424,33 7 574,80 7 761,92 7 896,91 8 058,78 8 237,66 8 417,14 8 619,05
Kitiems tikslams 1 103,33 1 141,25 1 166,36 1 174,01 1 210,67 1 221,48 1 247,40 1 271,36 1 264,75
Likę įsipareigojimai 2 210,65 2 288,03 2 616,92 2 176,78 2 011,12 2 037,49 2 178,47 1 574,05 607,47
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21