Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv. sorting 2023 - IV ketv.
Finansinis turtas 65 810,31 64 397,80 65 866,30 66 860,27 69 644,65 72 015,02 73 938,76 74 383,94 75 662,02
Grynieji pinigai ir indėliai 24 584,60 23 841,98 23 923,68 24 116,88 25 345,94 24 890,14 25 222,27 25 459,27 26 930,97
Grynieji pinigai 3 345,58 3 628,21 3 659,22 3 630,10 3 638,00 3 640,20 3 644,03 3 735,91 3 749,68
Pervedamieji indėliai 16 758,29 15 824,87 16 131,09 16 358,02 17 460,57 16 437,04 15 303,45 14 453,11 14 938,47
Kiti indėliai 4 480,72 4 388,89 4 133,36 4 128,76 4 247,37 4 812,89 6 274,80 7 270,25 8 242,82
iš jų taupymo lakštai 7,38 2,31 1,60 1,60 1,17 0,57 0,57 107,21 171,61
Skolos vertybinai popieriai 279,46 304,85 337,82 379,92 444,78 653,43 746,04 737,02 785,98
Nuosavybės priemonės  24 369,11 23 243,03 25 030,75 25 246,27 26 009,32 27 290,45 27 503,39 27 183,64 25 924,26
Biržinės akcijos  1 206,94 1 124,22 1 029,41 1 042,12 1 068,10 1 154,33 1 166,98 1 170,99 1 232,05
Nebiržinės akcijos  22 698,54 21 628,11 23 500,91 23 688,87 24 404,00 25 622,37 25 810,82 25 470,98 24 144,14
Kitos nuosavybės priemonės  463,63 490,70 500,42 515,28 537,22 513,75 525,58 541,67 548,07
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 13,75 44,35
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 240,91 1 213,08 1 123,21 1 158,93 1 253,97 1 301,99 1 354,17 1 191,16 1 306,69
Akcijų fondų 438,00 429,18 401,75 401,02 434,89 462,74 494,54 395,50 451,21
Obligacijų fondų 155,03 151,94 148,89 150,98 154,27 156,37 158,36 157,94 181,16
Nekilnojamojo turto fondų 244,04 239,67 218,80 230,15 250,40 254,98 262,96 280,07 295,51
Mišrių fondų 169,27 173,23 158,86 166,14 174,38 183,19 186,69 117,49 120,46
Kitų fondų 234,58 219,05 194,91 210,65 240,03 244,71 251,61 240,16 258,35
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 206,69 1 186,43 1 117,31 1 139,80 1 119,83 1 170,69 1 192,45 1 179,13 1 231,02
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 701,91 697,92 648,14 685,82 692,01 723,41 744,27 739,64 762,56
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 504,78 488,51 469,17 453,99 427,82 447,28 448,18 439,49 468,45
Pensijų sistemos 6 106,55 5 968,24 5 553,23 5 671,61 5 824,84 6 216,95 6 688,09 6 840,30 7 395,94
Nustatyto dydžio įmokų 6 106,55 5 968,24 5 553,23 5 671,61 5 824,84 6 216,95 6 688,09 6 840,30 7 395,94
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 295,01 288,39 290,22 293,68 305,75 257,44 273,03 270,20 270,20
Likęs finansinis turtas 7 727,97 8 351,80 8 490,10 8 853,17 9 340,22 10 233,92 10 959,32 11 509,48 11 772,62
Įsipareigojimai 14 234,34 14 663,84 15 662,62 16 090,21 16 001,64 16 129,88 16 195,66 16 619,00 16 619,37
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 291,71 290,92 316,68 312,53 279,70 265,27 319,29 343,62 320,22
Vartojimui 218,77 228,96 240,37 254,22 242,35 225,94 275,14 293,68 272,88
Kitiems tikslams 72,94 61,96 76,31 58,31 37,35 39,34 44,16 49,94 47,33
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 12 934,96 13 377,74 13 789,57 14 257,75 14 414,07 14 646,25 14 963,49 15 191,62 15 333,08
Vartojimui 1 265,66 1 424,61 1 473,07 1 578,93 1 497,55 1 572,41 1 629,87 1 644,91 1 657,18
Būstui įsigyti 10 209,33 10 512,23 10 829,96 11 163,67 11 456,85 11 622,60 11 853,25 12 047,76 12 192,01
Kitiems tikslams 1 459,98 1 440,90 1 486,54 1 515,15 1 459,67 1 451,24 1 480,37 1 498,95 1 483,89
Likę įsipareigojimai 1 007,66 995,18 1 556,37 1 519,93 1 307,86 1 218,36 912,88 1 083,75 966,08
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27