Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2017 - II ketv. 2017 - III ketv. 2017 - IV ketv. 2018 - I ketv. 2018 - II ketv. 2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv.
Finansinis turtas 38 492,22 39 802,67 40 718,55 40 396,16 41 645,78 42 260,24 43 192,31 46 467,96 47 051,20
Grynieji pinigai ir indėliai 13 417,78 13 554,12 14 340,99 14 352,02 14 753,26 15 018,15 16 074,64 15 995,44 16 381,89
Grynieji pinigai 1 164,65 1 217,45 1 323,21 1 337,32 1 443,12 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75
Pervedamieji indėliai 7 744,92 7 902,84 8 606,00 8 623,37 8 948,34 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93
Kiti indėliai 4 508,22 4 433,83 4 411,78 4 391,33 4 361,79 4 331,46 4 363,28 4 396,97 4 392,21
iš jų taupymo lakštai 376,25 348,02 314,34 262,11 234,59 215,35 164,56 123,49 96,51
Skolos vertybinai popieriai 365,77 315,44 292,09 308,76 331,78 357,14 337,23 462,77 404,48
Nuosavybės priemonės  13 208,41 13 822,69 13 800,22 12 939,41 13 206,06 13 585,35 13 995,32 15 230,63 15 235,05
Biržinės akcijos  644,04 683,91 683,60 720,50 686,08 667,16 578,28 637,14 620,01
Nebiržinės akcijos  12 261,96 12 826,39 12 786,49 11 879,95 12 176,59 12 565,82 13 075,72 14 244,52 14 265,29
Kitos nuosavybės priemonės  302,40 312,39 330,13 338,97 343,39 352,37 341,32 348,98 349,74
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,08 0,07 0,38 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,48
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 558,27 592,26 618,15 609,46 617,75 628,02 604,33 650,18 660,28
Akcijų fondų 191,67 183,25 189,37 185,83 183,75 204,07 179,13 205,56 65,31
Obligacijų fondų 81,22 92,17 96,60 93,19 91,89 86,34 83,65 88,94 10,61
Nekilnojamojo turto fondų 97,37 109,05 120,23 121,58 132,35 136,59 146,92 147,07 149,89
Mišrių fondų 75,69 86,76 89,53 90,11 89,70 91,84 89,59 89,87 8,27
Kitų fondų 112,32 121,03 122,43 118,75 120,05 109,19 105,04 118,73 426,20
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 818,97 833,47 844,78 820,45 833,83 845,62 829,49 886,42 941,91
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 646,22 662,11 679,27 668,78 682,01 696,56 657,52 705,66 738,00
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 172,75 171,37 165,51 151,67 151,82 149,05 171,97 180,76 203,91
Pensijų sistemos 2 762,41 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39
Nustatyto dydžio įmokų 2 762,41 2 870,33 3 008,62 3 038,86 3 186,45 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 593,39
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 228,18 220,58 188,37 189,38 195,61 197,74 202,44 201,68 208,60
Likęs finansinis turtas 7 132,36 7 593,71 7 624,95 8 137,79 8 521,03 8 312,04 7 921,75 9 549,16 9 625,12
Įsipareigojimai 12 381,11 12 490,12 12 254,22 12 205,80 12 614,95 13 341,67 13 118,06 13 494,95 14 260,25
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 302,53 299,71 285,31 287,78 301,75 301,55 328,66 295,70 292,70
Vartojimui 186,57 184,64 192,49 199,59 213,99 218,59 214,93 233,87 225,30
Kitiems tikslams 115,96 115,07 92,82 88,18 87,75 82,96 113,74 61,83 67,40
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 8 847,98 9 091,49 9 184,07 9 267,80 9 536,13 9 763,81 9 979,97 10 138,68 10 431,19
Vartojimui 954,16 995,40 904,56 902,33 970,55 1 022,65 1 044,04 1 031,09 1 151,46
Būstui įsigyti 6 820,64 6 987,50 7 174,13 7 262,13 7 424,33 7 574,80 7 761,92 7 896,91 8 058,25
Kitiems tikslams 1 073,19 1 108,59 1 105,39 1 103,33 1 141,25 1 166,36 1 174,01 1 210,67 1 221,48
Likę įsipareigojimai 3 230,60 3 098,92 2 784,84 2 650,23 2 777,07 3 276,31 2 809,44 3 060,57 3 536,36
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09