Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv. 2020 - IV ketv.
Finansinis turtas 42 308,70 44 242,85 44 457,61 46 255,27 47 646,14 50 610,11 52 243,92 52 897,78 56 885,86
Grynieji pinigai ir indėliai 16 074,53 15 995,29 16 383,83 16 744,21 17 955,79 17 972,96 18 818,19 19 689,65 21 675,97
Grynieji pinigai 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59 2 094,73 2 196,51 2 439,52 2 670,48 2 906,90
Pervedamieji indėliai 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89 11 387,53 11 350,43 11 958,04 12 590,56 14 324,85
Kiti indėliai 4 363,17 4 396,82 4 394,15 4 433,73 4 473,53 4 426,02 4 420,63 4 428,60 4 444,22
iš jų taupymo lakštai 164,56 123,49 96,51 94,74 94,34 96,84 96,09 72,33 53,09
Skolos vertybinai popieriai 337,26 463,38 411,44 475,68 422,82 410,59 516,85 494,53 513,67
Nuosavybės priemonės  16 205,11 16 933,19 16 554,30 17 732,51 18 327,65 20 438,57 20 551,87 20 158,94 22 124,36
Biržinės akcijos  578,09 636,98 620,95 636,36 657,26 564,95 668,08 696,04 803,66
Nebiržinės akcijos  15 281,86 15 933,18 15 568,93 16 717,68 17 289,32 19 484,63 19 492,28 19 063,43 20 907,71
Kitos nuosavybės priemonės  345,16 363,03 364,43 378,47 381,08 388,99 391,51 399,47 412,99
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,02 0,02 0,48 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 615,86 657,77 673,19 699,76 695,13 623,50 685,70 728,56 785,03
Akcijų fondų 179,13 205,56 204,60 197,59 200,13 152,74 194,09 228,02 240,17
Obligacijų fondų 83,65 88,94 94,33 101,11 104,82 89,38 104,01 104,70 118,98
Nekilnojamojo turto fondų 143,44 143,33 155,28 175,68 158,77 162,51 156,38 155,03 173,48
Mišrių fondų 89,59 89,87 89,54 93,31 96,19 84,21 91,04 96,84 99,79
Kitų fondų 120,06 130,06 129,45 132,07 135,22 134,67 140,19 143,97 152,60
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 829,49 888,64 946,35 980,53 1 002,79 945,84 995,11 1 031,40 1 083,24
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 423,14 453,35 480,25 497,15 525,50 465,13 507,31 529,32 567,23
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 406,34 435,29 466,11 483,38 477,29 480,70 487,80 502,08 516,00
Pensijų sistemos 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75
Nustatyto dydžio įmokų 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,43 4 228,51 4 650,75
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 202,44 201,68 208,60 211,63 214,96 218,49 220,24 265,46 267,20
Likęs finansinis turtas 4 816,90 5 611,22 5 687,51 5 630,27 4 999,61 6 485,09 6 479,51 6 300,72 5 785,65
Įsipareigojimai 12 141,12 12 917,29 13 096,97 13 543,67 13 092,69 13 250,43 13 705,38 13 471,77 13 069,59
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 328,66 295,70 292,79 310,30 374,26 318,43 324,58 317,89 279,08
Vartojimui 214,93 233,87 225,39 249,23 314,94 264,44 267,01 261,81 234,65
Kitiems tikslams 113,74 61,83 67,40 61,07 59,32 53,99 57,56 56,09 44,43
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 9 957,96 10 117,01 10 407,11 10 659,45 10 851,20 10 964,20 11 261,66 11 540,93 11 742,43
Vartojimui 1 044,04 1 031,09 1 148,86 1 195,48 1 185,22 1 104,73 1 223,73 1 293,44 1 288,28
Būstui įsigyti 7 761,92 7 896,91 8 058,78 8 237,66 8 417,14 8 619,05 8 734,81 8 914,20 9 136,48
Kitiems tikslams 1 152,00 1 189,00 1 199,48 1 226,31 1 248,84 1 240,41 1 303,12 1 333,29 1 317,67
Likę įsipareigojimai 1 854,50 2 504,59 2 397,07 2 573,92 1 867,23 1 967,80 2 119,14 1 612,94 1 048,07
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21