Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

2018 - III ketv. 2018 - IV ketv. 2019 - I ketv. 2019 - II ketv. 2019 - III ketv. 2019 - IV ketv. 2020 - I ketv. 2020 - II ketv. 2020 - III ketv.
Finansinis turtas 41 061,72 42 308,91 44 242,85 44 457,58 46 254,37 47 367,32 50 615,48 52 172,99 53 237,83
Grynieji pinigai ir indėliai 15 018,07 16 074,53 15 995,29 16 383,83 16 744,21 17 955,79 17 972,96 18 814,70 19 690,38
Grynieji pinigai 1 556,65 1 682,42 1 771,95 1 859,75 1 955,59 2 094,73 2 196,51 2 439,51 2 670,46
Pervedamieji indėliai 9 130,04 10 028,95 9 826,53 10 129,93 10 354,89 11 387,53 11 350,43 11 957,18 12 590,56
Kiti indėliai 4 331,38 4 363,17 4 396,82 4 394,15 4 433,73 4 473,53 4 426,02 4 418,01 4 429,36
iš jų taupymo lakštai 215,35 164,56 123,49 96,51 94,74 94,34 96,84 96,09 72,33
Skolos vertybinai popieriai 357,14 337,23 463,38 411,45 475,95 423,01 410,59 517,33 487,03
Nuosavybės priemonės  15 376,86 16 205,30 16 933,19 16 554,26 17 731,33 18 211,87 20 563,24 20 577,48 20 588,89
Biržinės akcijos  667,16 578,28 636,98 620,91 636,35 657,25 564,94 668,11 696,05
Nebiržinės akcijos  14 354,14 15 281,86 15 933,18 15 568,93 16 716,51 17 173,54 19 620,74 19 529,96 19 505,08
Kitos nuosavybės priemonės  355,56 345,16 363,03 364,43 378,47 381,08 377,56 379,41 387,76
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,02 0,02 0,02 0,48 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 642,93 615,91 657,77 673,19 699,76 695,13 623,37 693,45 726,82
Akcijų fondų 204,07 179,13 205,56 204,60 197,59 200,13 152,74 194,09 228,02
Obligacijų fondų 86,34 83,65 88,94 94,33 101,11 104,82 89,38 104,01 104,70
Nekilnojamojo turto fondų 133,09 143,44 143,33 155,28 175,68 158,77 162,37 156,70 154,91
Mišrių fondų 91,84 89,59 89,87 89,54 93,31 96,19 84,21 91,04 96,84
Kitų fondų 127,59 120,11 130,06 129,45 132,07 135,22 134,67 147,61 142,35
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 845,62 829,49 888,64 946,35 980,53 1 002,79 945,84 995,11 1 031,40
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 444,32 423,14 453,35 480,25 497,15 525,50 465,13 507,31 529,32
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 401,30 406,34 435,29 466,11 483,38 477,29 480,70 487,80 502,08
Pensijų sistemos 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,33 4 228,30
Nustatyto dydžio įmokų 3 316,16 3 227,08 3 491,66 3 591,91 3 780,67 4 027,35 3 515,05 3 976,33 4 228,30
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 197,74 202,44 201,68 208,60 211,63 214,96 218,49 220,24 265,46
Likęs finansinis turtas 5 307,17 4 816,90 5 611,22 5 687,51 5 630,27 4 836,40 6 365,91 6 378,33 6 219,53
Įsipareigojimai 12 280,70 12 124,59 12 649,99 12 886,17 13 345,05 12 833,46 12 965,49 13 305,53 13 037,36
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 301,55 328,66 295,70 292,79 310,30 374,26 318,43 324,58 317,89
Vartojimui 218,59 214,93 233,87 225,39 249,23 314,94 264,44 267,01 261,81
Kitiems tikslams 82,96 113,74 61,83 67,40 61,07 59,32 53,99 57,56 56,09
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 9 743,34 9 957,96 10 117,01 10 407,11 10 659,45 10 851,20 10 964,20 11 258,92 11 540,93
Vartojimui 1 022,65 1 044,04 1 031,09 1 148,86 1 195,48 1 185,22 1 104,73 1 223,53 1 293,44
Būstui įsigyti 7 574,80 7 761,92 7 896,91 8 058,78 8 237,66 8 417,14 8 619,05 8 732,78 8 914,20
Kitiems tikslams 1 145,89 1 152,00 1 189,00 1 199,48 1 226,31 1 248,84 1 240,41 1 302,61 1 333,29
Likę įsipareigojimai 2 235,81 1 837,97 2 237,29 2 186,27 2 375,30 1 608,00 1 682,86 1 722,03 1 178,54
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-21