Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv. sorting 2022 - IV ketv. sorting 2023 - I ketv. sorting 2023 - II ketv. sorting 2023 - III ketv.
Finansinis turtas 60 909,07 65 810,31 64 397,80 65 866,30 66 860,27 69 646,13 72 413,17 74 357,67 74 506,80
Grynieji pinigai ir indėliai 23 285,15 24 584,60 23 841,98 23 923,68 24 116,88 25 345,94 24 890,57 25 222,54 25 459,28
Grynieji pinigai 3 286,74 3 345,58 3 628,21 3 659,22 3 630,10 3 638,00 3 640,20 3 644,03 3 735,91
Pervedamieji indėliai 15 532,41 16 758,29 15 824,87 16 131,09 16 358,02 17 460,57 16 437,47 15 303,72 14 453,12
Kiti indėliai 4 466,00 4 480,72 4 388,89 4 133,36 4 128,76 4 247,37 4 812,89 6 274,80 7 270,25
iš jų taupymo lakštai 15,46 7,38 2,31 1,60 1,60 1,17 0,57 0,57 107,21
Skolos vertybinai popieriai 372,41 279,46 304,85 337,82 379,92 444,78 653,43 746,04 737,03
Nuosavybės priemonės  20 845,60 24 369,11 23 243,03 25 030,75 25 246,27 26 009,32 27 691,87 27 921,78 27 206,24
Biržinės akcijos  1 113,14 1 206,94 1 124,22 1 029,41 1 042,12 1 068,10 1 154,33 1 166,98 1 170,99
Nebiržinės akcijos  19 290,15 22 698,54 21 628,11 23 500,91 23 688,87 24 404,00 26 015,72 26 217,07 25 470,10
Kitos nuosavybės priemonės  442,30 463,63 490,70 500,42 515,28 537,22 521,82 537,72 565,15
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 13,75
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 1 082,29 1 240,91 1 213,08 1 123,21 1 158,93 1 253,97 1 301,99 1 354,17 1 191,12
Akcijų fondų 365,37 438,00 429,18 401,75 401,02 434,89 462,74 494,54 395,50
Obligacijų fondų 149,99 155,03 151,94 148,89 150,98 154,27 156,37 158,36 157,94
Nekilnojamojo turto fondų 214,65 244,04 239,67 218,80 230,15 250,40 254,98 262,97 279,39
Mišrių fondų 164,99 169,27 173,23 158,86 166,14 174,38 183,19 186,69 114,56
Kitų fondų 187,28 234,58 219,05 194,91 210,65 240,03 244,70 251,60 243,74
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 173,41 1 206,69 1 186,43 1 117,31 1 139,80 1 119,83 1 170,69 1 192,45 1 179,11
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 667,06 701,91 697,92 648,14 685,82 692,01 723,41 744,27 739,64
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 506,35 504,78 488,51 469,17 453,99 427,82 447,28 448,18 439,47
Pensijų sistemos 5 604,12 6 106,55 5 968,24 5 553,23 5 671,61 5 824,84 6 216,95 6 688,09 6 840,30
Nustatyto dydžio įmokų 5 604,12 6 106,55 5 968,24 5 553,23 5 671,61 5 824,84 6 216,95 6 688,09 6 840,30
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 286,94 295,01 288,39 290,22 293,68 305,75 257,44 273,03 273,03
Likęs finansinis turtas 8 259,11 7 727,97 8 351,80 8 490,10 8 853,17 9 341,70 10 230,22 10 959,56 11 606,93
Įsipareigojimai 14 098,64 14 234,34 14 663,84 15 662,62 16 090,21 15 960,74 16 250,11 16 458,41 16 761,73
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 292,15 291,71 290,92 316,68 312,53 279,70 265,27 319,29 343,62
Vartojimui 240,49 218,77 228,96 240,37 254,22 242,35 225,94 275,14 293,68
Kitiems tikslams 51,66 72,94 61,96 76,31 58,31 37,35 39,34 44,16 49,94
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 12 630,79 12 934,96 13 377,74 13 789,57 14 257,75 14 414,07 14 646,23 14 963,47 15 191,62
Vartojimui 1 295,26 1 265,66 1 424,61 1 473,07 1 578,93 1 497,55 1 572,41 1 629,87 1 644,91
Būstui įsigyti 9 925,22 10 209,33 10 512,23 10 829,96 11 163,67 11 456,85 11 622,60 11 853,25 12 047,76
Kitiems tikslams 1 410,31 1 459,98 1 440,90 1 486,54 1 515,15 1 459,67 1 451,22 1 480,35 1 498,95
Likę įsipareigojimai 1 175,70 1 007,66 995,18 1 556,37 1 519,93 1 266,96 1 338,61 1 175,65 1 226,48
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27