Lietuvos bankas

Namų ūkių, įskaitant namų ūkiams paslaugas teikiančias ne pelno institucijas, finansinis turtas ir įsipareigojimai pagal finansines priemones ir tikslą.

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)

sorting sorting 2020 - III ketv. sorting 2020 - IV ketv. sorting 2021 - I ketv. sorting 2021 - II ketv. sorting 2021 - III ketv. sorting 2021 - IV ketv. sorting 2022 - I ketv. sorting 2022 - II ketv. sorting 2022 - III ketv.
Finansinis turtas 50 770,55 54 503,18 57 235,24 59 177,68 60 753,68 65 954,74 64 639,46 65 738,29 66 654,03
Grynieji pinigai ir indėliai 19 689,70 21 715,88 22 039,98 22 777,63 23 252,38 24 648,91 23 907,47 23 928,48 24 105,13
Grynieji pinigai 2 670,48 2 906,88 3 078,40 3 213,48 3 286,74 3 345,58 3 628,21 3 659,22 3 630,10
Pervedamieji indėliai 12 590,61 14 364,85 14 432,79 15 065,90 15 503,29 16 826,58 15 894,72 16 141,30 16 346,43
Kiti indėliai 4 428,60 4 444,15 4 528,80 4 498,26 4 462,34 4 476,75 4 384,54 4 127,96 4 128,60
iš jų taupymo lakštai 72,33 53,09 37,32 26,57 15,46 7,38 2,31 1,60 1,60
Skolos vertybinai popieriai 503,46 521,05 453,52 375,95 372,41 279,46 321,59 354,02 395,40
Nuosavybės priemonės  17 866,46 19 732,91 19 902,95 20 414,76 20 748,25 24 642,40 23 295,10 25 002,40 25 291,66
Biržinės akcijos  698,28 807,55 939,89 1 066,26 1 113,14 1 206,94 1 124,22 1 044,92 1 042,18
Nebiržinės akcijos  16 776,74 18 520,97 18 550,11 18 925,80 19 205,47 22 974,10 21 706,23 23 485,90 23 738,30
Kitos nuosavybės priemonės  391,44 404,38 412,94 422,70 429,64 461,35 464,65 471,58 511,18
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Investicinių fondų akcijos (vienetai) 734,03 809,73 897,81 993,04 1 082,29 1 238,12 1 210,18 1 111,06 1 151,80
Akcijų fondų 228,02 243,64 290,57 342,30 365,37 438,00 429,18 401,75 401,03
Obligacijų fondų 104,70 118,98 126,72 135,91 149,99 155,03 151,94 148,89 150,98
Nekilnojamojo turto fondų 155,69 176,92 192,34 200,23 214,65 241,59 238,43 216,32 222,81
Mišrių fondų 96,84 112,01 124,23 138,70 164,99 169,19 172,27 158,86 166,14
Kitų fondų 148,78 158,17 163,95 175,91 187,28 234,32 218,35 185,24 210,85
Gyvybės draudimo ir anuiteto teisės 1 021,02 1 072,08 1 125,70 1 164,56 1 173,41 1 206,69 1 186,43 1 117,31 1 139,80
Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas 530,67 569,03 619,62 649,31 667,06 701,91 697,92 648,14 685,82
Su indeksu ir investiciniais vienetais nesusijęs draudimas 490,35 503,04 506,08 515,25 506,35 504,78 488,51 469,17 453,99
Pensijų sistemos 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55 5 968,24 5 553,23 5 671,61
Nustatyto dydžio įmokų 4 228,51 4 650,75 5 053,93 5 409,81 5 604,12 6 106,55 5 968,24 5 553,23 5 671,61
Nustatyto dydžio išmokų 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mišriosios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ne gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai 265,46 267,20 279,83 282,01 286,94 295,01 288,39 290,22 293,68
Likęs finansinis turtas 6 461,89 5 733,57 7 481,49 7 759,91 8 233,85 7 537,59 8 462,06 8 381,58 8 604,95
Įsipareigojimai 13 252,23 12 895,34 13 489,53 14 258,96 14 037,27 14 986,32 15 110,05 17 644,46 18 122,25
Trumpalaikės paskolos (iki 1 metų) 317,89 279,08 265,23 273,56 282,21 298,59 303,09 289,80 312,53
Vartojimui 261,81 234,65 221,00 226,28 240,49 218,77 228,96 240,37 254,22
Kitiems tikslams 56,09 44,43 44,23 47,28 41,72 79,81 74,13 49,43 58,31
Ilgalaikės paskolos (virš 1 metų) 11 556,28 11 757,08 11 865,70 12 288,06 12 630,79 12 934,96 13 377,74 13 789,57 14 257,75
Vartojimui 1 293,44 1 288,28 1 166,33 1 253,42 1 295,26 1 265,66 1 424,61 1 473,07 1 578,93
Būstui įsigyti 8 929,55 9 151,14 9 376,81 9 665,14 9 925,22 10 209,33 10 512,23 10 829,96 11 163,67
Kitiems tikslams 1 333,29 1 317,67 1 322,56 1 369,50 1 410,31 1 459,98 1 440,90 1 486,54 1 515,15
Likę įsipareigojimai 1 378,06 859,18 1 358,61 1 697,34 1 124,26 1 752,77 1 429,22 3 565,09 3 551,96
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-27