Lietuvos bankas

Lietuvos bankų (įskaitant specializuotus bankus), jų kontroliuojamų įmonių ir Lietuvoje veikiančių užsienio bankų filialų paskolų duomenys ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kredito unijų, užsienio kredito įstaigų kontroliuojamų įmonių, veikiančių Lietuvoje, paskolų duomenys neįtraukti.

Balansinė vertė pateikiama milijonais eurų, vidutinis svertinis paskolos laikotarpis – metais, vidutinė svertinė marža, vidutinė svertinė palūkanų norma – procentais per metus, vidutinis svertinis kredito ir nekilnojamojo turto vertės santykis – procentais.

Atkreipkite dėmesį! Jūs matote ne visus duomenis, jų paieškai naudokite virš lentelės esančius duomenų filtrus.

Norėdami matyti grafiką, pasirinkite norimus rodiklius žemiau esančioje lentelėje.
Suskleisti
Laikotarpis
Duomenų tipas

sorting sorting 2023 - 04 sorting 2023 - 05 sorting 2023 - 06 sorting 2023 - 07 sorting 2023 - 08 sorting 2023 - 09 sorting 2023 - 10 sorting 2023 - 11 sorting 2023 - 12 sorting 2024 - 01 sorting 2024 - 02 sorting 2024 - 03 sorting 2024 - 04
Paskolos ne finansų bendrovėms ir valdžios sektoriui  
Paskolos, išskyrus finansinę nuomą ir faktoringą  
Balansinė vertė 8 442,8 8 401,3 8 377,1 8 420,9 8 472,6 8 623,2 8 784,4 8 751,4 8 886,4 8 829,6 8 787,9 9 016,4 7 795,4
Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 6,1 6,1 6,2
Vidutinė svertinė marža 2,51 4,05 3,82 4,50 3,58 2,48 3,55 3,26 2,48 3,26 3,23 2,50 3,17
Finansinė nuoma  
Balansinė vertė 1 950,2 1 934,5 1 976,4 2 030,5 2 082,1 2 092,2 2 161,8 2 144,0 2 086,9 2 033,0 2 000,4 2 063,1 2 067,1
Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 4,8 4,8
Vidutinė svertinė marža 2,38 3,07 3,02 3,16 3,09 2,32 3,12 3,12 2,34 3,30 3,27 2,29 3,16
Faktoringas  
Balansinė vertė 415,7 413,3
Vidutinė svertinė marža 2,39 2,43
Paskolos namų ūkiams  
Paskolos gyvenamajam nekilnojamajam turtui įsigyti, išskyrus statybos finansavimą  
Balansinė vertė 9 006,8 9 071,0 9 140,0 9 198,0 9 260,3 9 312,1 9 361,9 9 402,3 9 454,0 9 501,5 9 542,1 9 601,1 8 933,9
Vidutinis svertinis kredito ir nekilnojamojo turto vertės santykis 78,84 78,79 78,76 78,73 78,68 78,65 78,61 78,60 78,57 78,54 78,49 78,48 78,67
Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis 27,3 27,3 27,4 27,3 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,5
Vidutinė svertinė marža 1,81 1,81 1,81 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,79 1,79 1,79 1,76
Paskolos vartojimo reikmėms  
Balansinė vertė 1 269,9 1 312,6 1 353,8 1 414,6 1 468,1 1 507,6 1 564,8 1 605,1 1 618,4 1 622,1 1 683,4 1 724,9 1 786,8
Vidutinis svertinis paskolos laikotarpis 7,1 7,0 6,9 6,9 6,8 6,7 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,5 6,4
Vidutinė svertinė palūkanų norma 8,56 8,66 8,78 8,86 8,94 8,97 9,03 9,10 9,10 9,11 9,15 9,28 9,31
Vidutinė svertinė marža 2,83 2,83 2,83 2,81 2,82 2,81 2,80 2,81 2,78 2,79 2,78 2,76 2,75
Kitos paskolos, išskyrus paskolas gyvenamajam nekilnojamajam turtui įsigyti ir paskolas vartojimo reikmėms  
Balansinė vertė 3 627,4 3 638,7 3 665,8 3 689,5 3 698,2 3 713,0 3 727,3 3 726,8 3 712,6 3 705,6 3 709,1 3 685,2 3 512,9
Vidutinė svertinė marža 2,08 2,08 2,08 2,09 2,09 2,09 2,08 2,07 2,06 2,06 2,06 2,06 2,03
iš jų paskolos gyvenamajam nekilnojamajam turtui statyt ir komerciniam nekilnojamajam turtui pirkti  
Balansinė vertė 2 218,0 2 216,9 2 216,9 2 216,4 2 218,1 2 218,1 2 216,5 2 214,4 2 210,0 2 207,4 2 203,4 2 205,1 2 147,9
Vidutinė svertinė marža 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,80 1,80 1,80 1,80
iš jų paskolos ūkininkų ūkiams  
Balansinė vertė 436,7 441,4 452,7 465,2 461,3 469,2 470,4 461,1 445,6 438,5 435,1 434,9 385,3
Vidutinė svertinė marža 3,17 3,16 3,15 3,14 3,13 3,12 3,12 3,10 3,07 3,09 3,09 3,09 3,01
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-15