Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - I ketv.

Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) 1 – 2 metai (mėnesiais) Daugiau kaip 2 metai
Pagal pareikalavimą 0–3 4–6 7–9 10–12 13–18 19–24
1. Valdžios sektorius 0,95 424,53 443,37 361,64 1 896,22 268,46 1 643,52 10 564,85
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 128,19 143,91 63,45 1 615,48 185,25 1 579,40 8 274,61
1.1.1. Pagrindinė dalis - 95,27 1,45 10,04 1 465,47 61,02 1 427,46 7 095,56
1.1.2. Palūkanos - 32,92 142,46 53,41 150,01 124,23 151,94 1 179,05
1.2. Pinigai ir indėliai - 4,63 4,63 4,63 4,63 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 4,63 4,63 4,63 4,63 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos 0,95 39,79 42,91 41,64 24,20 83,22 64,12 2 290,24
1.3.1. Pagrindinė dalis 0,80 26,57 26,76 24,99 17,46 53,92 40,81 1 581,00
1.3.2. Palūkanos 0,15 13,22 16,15 16,65 6,74 29,30 23,32 709,25
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 2,20 2,20 2,20 2,20 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 2,20 2,20 2,20 2,20 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 249,72 249,72 249,72 249,72 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 249,72 249,72 249,72 249,72 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 8 315,77 - - - - - 169,60
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 169,60
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 169,60
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 8 315,77 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 8 315,77 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 727,54 727,54 727,66 727,59 - 20,17 0,83
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 0,12 0,05 - 20,17 0,83
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - 20,00 0,65
3.1.2. Palūkanos - - - 0,12 0,05 - 0,17 0,18
3.2. Pinigai ir indėliai - 722,76 722,76 722,76 722,76 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 722,76 722,76 722,76 722,76 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,48 0,48 0,48 0,48 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,48 0,48 0,48 0,48 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 4,30 4,30 4,30 4,30 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 4,30 4,30 4,30 4,30 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 569,14 691,87 712,87 700,90 649,76 172,07 189,55 2 200,24
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1,51 19,62 1,33 1,39 20,31 1,34 915,77
4.1.1. Pagrindinė dalis - 1,50 0,65 1,25 1,29 1,32 1,18 810,07
4.1.2. Palūkanos - 0,01 18,97 0,08 0,10 18,99 0,17 105,70
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 569,14 124,13 127,02 133,34 82,14 151,76 188,21 1 284,47
4.3.1. Pagrindinė dalis* 543,39 104,81 110,09 117,34 68,14 126,45 167,11 1 186,53
4.3.2. Palūkanos 25,75 19,32 16,93 16,00 14,00 25,31 21,10 97,94
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 563,49 563,49 563,49 563,49 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 563,49 563,49 563,49 563,49 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 2,74 2,74 2,74 2,74 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 2,74 2,74 2,74 2,74 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 143,83 340,09 31,45 110,75 94,04 120,27 119,87 511,37
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 112,21 17,08 1,75 6,09 5,89 7,61 7,58 32,34
5.1.1. Pagrindinė dalis** 111,76 16,51 1,27 5,59 5,46 6,77 6,87 29,81
5.1.2. Palūkanos 0,46 0,56 0,49 0,50 0,43 0,84 0,71 2,54
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 488,77 236,04 21,86 76,97 65,50 83,78 83,50 356,21
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 483,01 229,54 16,39 71,42 60,74 74,55 75,68 328,29
5.2.2. Palūkanos 5,76 6,49 5,47 5,55 4,76 9,22 7,82 27,92
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 542,85 86,98 7,83 27,70 22,65 28,89 28,79 122,82
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 540,78 84,71 5,93 25,78 21,01 25,71 26,09 113,19
5.3.2. Palūkanos 2,07 2,27 1,90 1,92 1,64 3,18 2,70 9,63
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 2 713,92 10 499,81 1 915,23 1 900,96 3 367,61 560,80 1 973,11 13 446,89
A.1. Pagrindinė dalis 2 679,74 10 425,00 1 712,86 1 806,73 3 189,89 349,74 1 765,20 11 314,69
A.2. Palūkanos 34,18 74,81 202,37 94,23 177,72 211,06 207,91 2 132,20
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 127,53
neterminuotos paskolos 136,44
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 50,23
neterminuotos paskolos 17,94
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 772,50
neterminuotos paskolos 197,63
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 291,95
neterminuotos paskolos 68,15
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24