Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - IV ketv.

Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) 1 – 2 metai (mėnesiais) Daugiau kaip 2 metai
Pagal pareikalavimą 0–3 4–6 7–9 10–12 13–18 19–24
1. Valdžios sektorius - 1 994,18 477,04 438,70 448,03 1 694,31 254,52 12 162,92
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1 655,00 132,23 91,54 92,70 1 641,20 183,86 9 935,05
1.1.1. Pagrindinė dalis - 1 504,23 85,13 0,07 38,36 1 495,54 79,31 8 570,52
1.1.2. Palūkanos - 150,77 47,10 91,47 54,34 145,66 104,55 1 364,53
1.2. Pinigai ir indėliai - 22,42 22,42 22,42 22,42 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 22,42 22,42 22,42 22,42 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos - 24,40 30,03 32,38 40,55 53,11 70,66 2 227,87
1.3.1. Pagrindinė dalis - 17,81 26,44 27,45 24,06 42,95 49,32 1 812,40
1.3.2. Palūkanos - 6,59 3,59 4,93 16,49 10,16 21,34 415,47
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 1,36 1,36 1,36 1,36 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 1,36 1,36 1,36 1,36 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 291,00 291,00 291,00 291,00 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 291,00 291,00 291,00 291,00 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 4 185,80 - - - - - 169,34
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 169,34
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 169,34
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 4 185,80 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 4 185,80 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 759,50 759,45 759,45 760,68 0,05 1,23 30,67
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,05 - - 1,23 0,05 1,23 30,67
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 20,65
3.1.2. Palūkanos - 0,05 - - 1,23 0,05 1,23 10,02
3.2. Pinigai ir indėliai - 752,10 752,10 752,10 752,10 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 752,10 752,10 752,10 752,10 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 1,45 1,45 1,45 1,45 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 1,45 1,45 1,45 1,45 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 5,90 5,90 5,90 5,90 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 5,90 5,90 5,90 5,90 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 710,91 693,02 684,08 685,44 706,86 129,05 161,60 2 263,86
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1,39 0,15 20,18 2,07 0,11 20,69 923,57
4.1.1. Pagrindinė dalis - 1,29 0,13 1,20 1,15 0,00 0,87 835,75
4.1.2. Palūkanos - 0,10 0,02 18,98 0,92 0,11 19,82 87,82
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 710,91 127,47 119,77 101,10 140,63 128,94 140,91 1 340,29
4.3.1. Pagrindinė dalis* 683,65 110,42 104,30 88,02 127,96 109,20 123,22 1 264,63
4.3.2. Palūkanos 27,26 17,05 15,47 13,08 12,67 19,74 17,69 75,66
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 561,50 561,50 561,50 561,50 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 561,50 561,50 561,50 561,50 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 2,66 2,66 2,66 2,66 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 2,66 2,66 2,66 2,66 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 844,83 467,96 329,11 94,64 129,58 157,54 184,05 665,71
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 68,88 16,57 12,31 3,44 4,58 5,81 6,50 23,52
5.1.1. Pagrindinė dalis** 68,60 15,87 11,62 2,77 3,91 4,60 5,29 20,47
5.1.2. Palūkanos 0,27 0,71 0,69 0,67 0,67 1,21 1,21 3,05
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 188,59 317,25 211,69 62,69 87,93 102,82 125,06 452,35
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 183,70 303,75 198,46 49,87 75,01 79,54 101,81 393,65
5.2.2. Palūkanos 4,89 13,50 13,24 12,82 12,92 23,28 23,25 58,70
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 587,36 134,13 105,11 28,52 37,06 48,92 52,49 189,84
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 585,05 128,41 99,52 23,11 31,62 39,13 42,73 165,21
5.3.2. Palūkanos 2,31 5,72 5,59 5,41 5,44 9,79 9,76 24,64
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 2 555,74 8 100,46 2 249,68 1 978,23 2 045,15 1 980,95 601,40 15 292,50
A.1. Pagrindinė dalis 2 521,01 7 905,97 2 163,98 1 830,88 1 940,46 1 770,95 402,56 13 252,61
A.2. Palūkanos 34,73 194,49 85,70 147,35 104,68 210,00 198,84 2 039,89
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 115,20
neterminuotos paskolos 265,19
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 43,03
neterminuotos paskolos 12,36
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 711,62
neterminuotos paskolos 237,66
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 374,11
neterminuotos paskolos 99,74
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24