Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2021 - II ketv.

sorting sorting Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) sorting 1 – 2 metai (mėnesiais) sorting Daugiau kaip 2 metai
sorting Pagal pareikalavimą sorting 0–3 sorting 4–6 sorting 7–9 sorting 10–12 sorting 13–18 sorting 19–24
1. Valdžios sektorius 0,87 500,25 441,50 1 846,68 483,08 421,67 649,38 14 413,68
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 105,13 45,47 1 437,99 65,23 315,35 552,67 10 095,92
1.1.1. Pagrindinė dalis - 50,83 0,03 1 383,39 17,75 257,58 492,61 8 928,82
1.1.2. Palūkanos - 54,30 45,44 54,60 47,48 57,77 60,06 1 167,10
1.2. Pinigai ir indėliai - 8,72 8,72 8,72 8,72 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 8,72 8,72 8,72 8,72 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos 0,87 29,97 30,88 43,54 52,70 106,32 96,71 4 317,76
1.3.1. Pagrindinė dalis 0,91 25,41 23,50 34,67 47,50 94,39 82,65 3 956,61
1.3.2. Palūkanos −0,04 4,56 7,38 8,87 5,20 11,93 14,06 361,15
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 3,20 3,20 3,20 3,20 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 3,20 3,20 3,20 3,20 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 353,23 353,23 353,23 353,23 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 353,23 353,23 353,23 353,23 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 5 812,85 - - - - - 164,69
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 164,69
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 164,69
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 5 812,85 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 5 812,85 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 708,47 709,70 708,52 708,47 1,23 0,05 29,43
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 1,23 0,05 - 1,23 0,05 29,43
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 20,72
3.1.2. Palūkanos - - 1,23 0,05 - 1,23 0,05 8,71
3.2. Pinigai ir indėliai - 675,06 675,06 675,06 675,06 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 675,06 675,06 675,06 675,06 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,18 0,18 0,18 0,18 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,18 0,18 0,18 0,18 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 33,23 33,23 33,23 33,23 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 33,23 33,23 33,23 33,23 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 692,95 869,89 926,54 878,32 849,16 279,34 235,35 2 591,39
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 19,17 2,82 25,51 15,00 21,87 13,12 1 491,54
4.1.1. Pagrindinė dalis - - 1,90 25,50 1,93 1,90 0,15 1 361,41
4.1.2. Palūkanos - 19,17 0,92 0,01 13,07 19,97 12,97 130,13
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 692,95 124,41 197,41 126,50 107,85 257,47 222,23 1 099,85
4.3.1. Pagrindinė dalis* 674,46 108,09 183,75 114,96 97,14 239,49 212,24 1 049,33
4.3.2. Palūkanos 18,49 16,32 13,66 11,54 10,71 17,98 9,99 50,52
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 710,41 710,41 710,41 710,41 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 710,41 710,41 710,41 710,41 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 15,90 15,90 15,90 15,90 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 15,90 15,90 15,90 15,90 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 733,53 960,36 412,03 532,68 194,82 192,48 74,70 692,24
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 67,35 23,53 11,42 15,85 5,75 5,73 2,22 20,61
5.1.1. Pagrindinė dalis** 67,13 19,81 7,71 12,30 2,23 3,41 1,72 18,31
5.1.2. Palūkanos 0,22 3,72 3,71 3,55 3,52 2,32 0,50 2,30
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 247,80 431,45 251,65 380,65 136,91 137,60 53,41 494,88
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 243,22 342,44 162,77 295,32 52,46 81,89 41,36 439,72
5.2.2. Palūkanos 4,58 89,01 88,88 85,33 84,45 55,71 12,05 55,16
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 1 418,38 505,38 148,96 136,18 52,16 49,15 19,07 176,75
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 1 414,83 473,01 116,92 105,66 21,97 29,25 14,77 157,05
5.3.2. Palūkanos 3,55 32,37 32,04 30,52 30,19 19,90 4,30 19,70
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 3 427,35 8 851,82 2 489,77 3 966,20 2 235,53 894,72 959,48 17 891,43
A.1. Pagrindinė dalis 3 400,55 8 632,37 2 296,51 3 771,73 2 040,91 707,91 845,50 16 096,66
A.2. Palūkanos 26,80 219,45 193,26 194,47 194,62 186,81 113,98 1 794,77
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 84,64
neterminuotos paskolos 331,83
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 43,70
neterminuotos paskolos 8,32
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 748,53
neterminuotos paskolos 199,69
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 1 059,72
neterminuotos paskolos 71,32
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24