Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2020 - IV ketv.

Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) 1 – 2 metai (mėnesiais) Daugiau kaip 2 metai
Pagal pareikalavimą 0–3 4–6 7–9 10–12 13–18 19–24
1. Valdžios sektorius - 1 611,32 462,99 449,29 392,34 1 528,23 425,09 14 593,99
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1 254,07 135,93 105,22 47,37 1 472,83 318,70 10 973,14
1.1.1. Pagrindinė dalis - 1 167,46 85,66 51,28 0,03 1 368,88 258,08 9 652,38
1.1.2. Palūkanos - 86,61 50,27 53,94 47,34 103,95 60,62 1 320,76
1.2. Pinigai ir indėliai - 14,90 14,90 14,90 14,90 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 14,90 14,90 14,90 14,90 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos - 43,19 13,00 30,01 30,91 55,40 106,39 3 620,85
1.3.1. Pagrindinė dalis - 34,93 8,30 25,41 23,52 42,47 94,41 3 278,02
1.3.2. Palūkanos - 8,26 4,70 4,60 7,39 12,93 11,98 342,83
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 2,69 2,69 2,69 2,69 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 2,69 2,69 2,69 2,69 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 296,47 296,47 296,47 296,47 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 296,47 296,47 296,47 296,47 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 3 913,19 14,16 14,16 14,16 - - 161,75
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 161,75
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 161,75
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 3 899,03 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 3 899,03 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - 14,16 14,16 14,16 14,16 - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - 14,16 14,16 14,16 14,16 - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 743,13 743,08 743,08 744,31 0,05 1,23 29,48
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,05 - - 1,23 0,05 1,23 29,48
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 20,72
3.1.2. Palūkanos - 0,05 - - 1,23 0,05 1,23 8,76
3.2. Pinigai ir indėliai - 733,25 733,25 733,25 733,25 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 733,25 733,25 733,25 733,25 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,20 0,20 0,20 0,20 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,20 0,20 0,20 0,20 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 9,63 9,63 9,63 9,63 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 9,63 9,63 9,63 9,63 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 857,83 712,12 694,68 719,03 719,05 130,94 215,20 2 358,51
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,01 6,48 19,13 2,78 7,68 20,02 1 224,17
4.1.1. Pagrindinė dalis - - 0,70 - 1,81 1,93 0,03 1 109,85
4.1.2. Palūkanos - 0,01 5,78 19,13 0,97 5,75 19,99 114,32
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 857,83 108,00 84,09 95,79 112,16 123,26 195,18 1 134,34
4.3.1. Pagrindinė dalis* 827,04 95,68 72,70 84,17 102,71 107,37 180,22 1 081,06
4.3.2. Palūkanos 30,79 12,32 11,39 11,62 9,45 15,89 14,96 53,28
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 594,62 594,62 594,62 594,62 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 594,62 594,62 594,62 594,62 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 9,49 9,49 9,49 9,49 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 9,49 9,49 9,49 9,49 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 758,30 1 096,57 769,90 172,16 280,50 313,62 183,48 761,18
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 108,39 65,27 53,05 6,31 7,99 8,93 5,23 21,69
5.1.1. Pagrindinė dalis** 107,91 61,32 49,18 2,51 4,21 1,69 2,98 19,37
5.1.2. Palūkanos 0,48 3,95 3,87 3,80 3,78 7,24 2,25 2,32
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 948,68 603,63 386,67 115,00 199,14 222,65 130,26 540,39
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 941,09 509,95 292,47 20,81 104,88 42,17 74,26 482,61
5.2.2. Palūkanos 7,59 93,68 94,20 94,19 94,26 180,48 56,00 57,78
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 701,23 427,67 330,18 50,85 73,37 82,04 47,99 199,10
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 697,55 392,20 295,04 16,06 38,64 15,54 27,36 177,82
5.3.2. Palūkanos 3,68 35,47 35,14 34,79 34,73 66,50 20,63 21,28
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 2 616,13 8 076,33 2 684,81 2 097,72 2 150,36 1 972,84 825,00 17 904,91
A.1. Pagrindinė dalis 2 573,59 7 835,98 2 479,46 1 875,65 1 951,21 1 580,05 637,34 15 983,58
A.2. Palūkanos 42,54 240,35 205,35 222,07 199,15 392,79 187,66 1 921,33
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 93,04
neterminuotos paskolos 334,79
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 71,59
neterminuotos paskolos 10,58
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 377,69
neterminuotos paskolos 263,72
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 421,41
neterminuotos paskolos 97,17
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24