Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - II ketv.

Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) 1 – 2 metai (mėnesiais) Daugiau kaip 2 metai
Pagal pareikalavimą 0–3 4–6 7–9 10–12 13–18 19–24
1. Valdžios sektorius 2,88 503,43 421,99 1 945,25 466,79 266,45 1 689,94 12 301,54
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 152,91 72,79 1 613,43 127,57 182,26 1 635,87 10 167,61
1.1.1. Pagrindinė dalis - 10,98 18,26 1 464,29 77,18 37,62 1 487,69 8 609,91
1.1.2. Palūkanos - 141,92 54,53 149,14 50,39 144,63 148,18 1 557,70
1.2. Pinigai ir indėliai - 14,78 14,78 14,78 14,78 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 14,78 14,78 14,78 14,78 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos 2,88 42,90 41,57 24,19 31,59 84,19 54,07 2 133,94
1.3.1. Pagrindinė dalis 2,40 26,76 24,99 17,46 27,16 51,54 42,98 1 554,05
1.3.2. Palūkanos 0,48 16,14 16,58 6,73 4,43 32,66 11,10 579,89
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 1,81 1,81 1,81 1,81 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 1,81 1,81 1,81 1,81 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 291,04 291,04 291,04 291,04 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 291,04 291,04 291,04 291,04 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 6 037,98 - - - - - 167,65
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 167,65
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 167,65
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 6 037,98 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 6 037,98 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 726,06 726,18 726,10 726,06 20,12 0,04 0,70
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 0,12 0,04 - 20,12 0,04 0,70
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - 20,00 - 0,55
3.1.2. Palūkanos - - 0,12 0,04 - 0,12 0,04 0,15
3.2. Pinigai ir indėliai - 720,47 720,47 720,47 720,47 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 720,47 720,47 720,47 720,47 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,68 0,68 0,68 0,68 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,68 0,68 0,68 0,68 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 4,91 4,91 4,91 4,91 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 4,91 4,91 4,91 4,91 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 676,86 737,13 733,57 686,12 695,36 230,85 119,22 2 300,91
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 19,36 1,43 1,39 0,13 21,15 0,10 901,80
4.1.1. Pagrindinė dalis - 0,65 1,35 1,29 0,12 2,38 0,00 798,45
4.1.2. Palūkanos - 18,71 0,08 0,10 0,01 18,77 0,10 103,36
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 676,86 119,06 133,43 86,02 96,52 209,70 119,12 1 399,11
4.3.1. Pagrindinė dalis* 649,84 100,57 116,28 70,79 82,32 184,65 99,02 1 306,87
4.3.2. Palūkanos 27,02 18,49 17,15 15,23 14,20 25,05 20,10 92,24
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 596,27 596,27 596,27 596,27 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 596,27 596,27 596,27 596,27 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 2,44 2,44 2,44 2,44 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 2,44 2,44 2,44 2,44 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 209,84 93,61 118,26 418,45 71,31 145,19 47,90 475,96
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 114,84 4,71 6,62 26,88 4,56 9,35 3,08 30,65
5.1.1. Pagrindinė dalis** 114,16 4,21 6,13 26,46 4,13 8,54 2,46 28,40
5.1.2. Palūkanos 0,68 0,49 0,50 0,43 0,43 0,81 0,62 2,25
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 513,17 63,54 82,67 304,65 51,83 105,78 34,90 346,76
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 504,78 57,84 76,97 299,80 46,98 96,65 27,88 321,28
5.2.2. Palūkanos 8,39 5,70 5,70 4,85 4,85 9,13 7,02 25,49
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 581,83 25,37 28,97 86,92 14,92 30,06 9,92 98,55
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 578,95 23,67 27,31 85,54 13,54 27,47 7,92 91,31
5.3.2. Palūkanos 2,88 1,69 1,66 1,38 1,38 2,59 1,99 7,24
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 2 889,58 8 098,21 2 000,01 3 775,92 1 959,53 662,61 1 857,10 15 246,77
A.1. Pagrindinė dalis 2 850,14 7 895,06 1 903,68 3 598,03 1 883,84 428,85 1 667,95 12 878,45
A.2. Palūkanos 39,45 203,14 96,32 177,89 75,69 233,76 189,15 2 368,32
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 131,14
neterminuotos paskolos 206,19
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 62,47
neterminuotos paskolos 21,93
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 884,01
neterminuotos paskolos 248,18
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 376,97
neterminuotos paskolos 70,53
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24