Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - I ketv.

sorting sorting Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) sorting 1 – 2 metai (mėnesiais) sorting Daugiau kaip 2 metai
sorting Pagal pareikalavimą sorting 0–3 sorting 4–6 sorting 7–9 sorting 10–12 sorting 13–18 sorting 19–24
1. Valdžios sektorius - 568,11 786,61 549,79 519,22 757,32 510,21 14 068,43
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 63,46 255,85 44,64 25,68 673,93 417,26 9 834,37
1.1.1. Pagrindinė dalis - 17,69 240,59 - 12,81 618,66 360,27 8 666,45
1.1.2. Palūkanos - 45,77 15,26 44,64 12,87 55,27 56,99 1 167,92
1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos - 51,77 77,88 52,27 40,66 83,39 92,95 4 234,06
1.3.1. Pagrindinė dalis - 45,96 73,66 44,14 34,74 75,14 78,90 3 915,27
1.3.2. Palūkanos - 5,81 4,22 8,13 5,92 8,25 14,05 318,79
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 1,14 1,14 1,14 1,14 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 1,14 1,14 1,14 1,14 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 451,74 451,74 451,74 451,74 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 451,74 451,74 451,74 451,74 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 3 462,07 - - - - - 698,04
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 698,04
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 698,04
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 3 462,07 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 3 462,07 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 1 723,38 1 723,38 1 724,96 1 723,43 - 1,63 62,25
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - - 1,58 0,05 - 1,63 62,25
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 54,12
3.1.2. Palūkanos - - - 1,58 0,05 - 1,63 8,13
3.2. Pinigai ir indėliai - 1 684,02 1 684,02 1 684,02 1 684,02 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 1 684,02 1 684,02 1 684,02 1 684,02 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,60 0,60 0,60 0,60 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,60 0,60 0,60 0,60 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 38,76 38,76 38,76 38,76 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 38,76 38,76 38,76 38,76 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 572,05 1 032,27 1 071,31 967,07 993,03 479,72 199,64 2 139,54
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 13,51 19,65 4,44 17,25 301,23 4,92 1 221,23
4.1.1. Pagrindinė dalis - 0,45 0,02 3,42 17,20 268,67 4,17 1 110,19
4.1.2. Palūkanos - 13,06 19,63 1,02 0,05 32,56 0,75 111,04
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 572,05 156,05 188,95 99,92 113,07 178,49 194,72 918,31
4.3.1. Pagrindinė dalis* 562,78 136,81 173,57 89,13 106,26 165,66 186,23 866,18
4.3.2. Palūkanos 9,27 19,24 15,38 10,79 6,81 12,83 8,49 52,13
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 840,66 840,66 840,66 840,66 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 840,66 840,66 840,66 840,66 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 22,05 22,05 22,05 22,05 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 22,05 22,05 22,05 22,05 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 586,33 1 745,37 292,23 272,00 114,86 78,57 177,70 781,01
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 69,41 47,27 7,81 7,19 2,97 2,00 4,51 19,84
5.1.1. Pagrindinė dalis** 69,18 45,68 6,80 6,85 2,71 1,52 4,10 15,54
5.1.2. Palūkanos 0,23 1,59 1,01 0,34 0,26 0,48 0,41 4,30
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 353,09 836,11 158,69 162,07 80,15 61,14 138,29 607,77
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 348,02 788,82 128,68 152,20 72,29 46,51 125,69 475,96
5.2.2. Palūkanos 5,07 47,29 30,01 9,87 7,86 14,63 12,60 131,81
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 1 163,83 861,99 125,73 102,74 31,74 15,43 34,90 153,40
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 1 160,61 848,50 117,18 99,57 29,70 11,74 31,72 120,13
5.3.2. Palūkanos 3,22 13,49 8,55 3,17 2,04 3,69 3,18 33,27
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 3 158,38 8 531,20 3 873,53 3 513,82 3 350,54 1 315,61 889,18 17 749,27
A.1. Pagrindinė dalis 3 140,59 8 384,95 3 779,47 3 434,28 3 314,68 1 187,90 791,08 15 921,88
A.2. Palūkanos 17,79 146,25 94,06 79,54 35,86 127,71 98,10 1 827,39
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 88,58
neterminuotos paskolos 297,37
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 45,10
neterminuotos paskolos 8,01
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 738,01
neterminuotos paskolos 245,44
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 870,56
neterminuotos paskolos 61,95
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24