Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2019 - III ketv.

Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) 1 – 2 metai (mėnesiais) Daugiau kaip 2 metai
Pagal pareikalavimą 0–3 4–6 7–9 10–12 13–18 19–24
1. Valdžios sektorius - 422,00 2 021,47 468,05 433,70 1 692,17 351,53 11 975,82
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 73,88 1 689,71 129,90 93,98 1 628,34 290,32 10 019,88
1.1.1. Pagrindinė dalis - 18,87 1 535,43 81,55 0,07 1 472,62 189,84 8 567,32
1.1.2. Palūkanos - 55,01 154,28 48,35 93,91 155,72 100,48 1 452,56
1.2. Pinigai ir indėliai - 14,78 14,78 14,78 14,78 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 14,78 14,78 14,78 14,78 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos - 40,77 24,41 30,80 32,37 63,83 61,21 1 955,94
1.3.1. Pagrindinė dalis - 24,29 17,82 26,46 27,45 40,79 52,00 1 536,22
1.3.2. Palūkanos - 16,48 6,59 4,34 4,92 23,04 9,21 419,72
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 1,57 1,57 1,57 1,57 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 1,57 1,57 1,57 1,57 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 291,00 291,00 291,00 291,00 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 291,00 291,00 291,00 291,00 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 5 069,48 - - - - - 171,63
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 171,63
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 171,63
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 5 069,48 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 5 069,48 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 675,94 675,87 675,82 675,82 20,17 - 0,83
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,12 0,05 - - 20,17 - 0,83
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - 20,00 - 0,65
3.1.2. Palūkanos - 0,12 0,05 - - 0,17 - 0,18
3.2. Pinigai ir indėliai - 667,53 667,53 667,53 667,53 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 667,53 667,53 667,53 667,53 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,99 0,99 0,99 0,99 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,99 0,99 0,99 0,99 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 7,30 7,30 7,30 7,30 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 7,30 7,30 7,30 7,30 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 677,87 760,59 716,27 721,87 727,41 212,06 152,97 2 231,21
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 1,44 1,39 0,14 20,10 1,36 18,84 896,03
4.1.1. Pagrindinė dalis - 1,35 1,29 0,13 1,19 1,19 0,00 810,86
4.1.2. Palūkanos - 0,09 0,10 0,01 18,91 0,17 18,84 85,17
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 677,87 152,35 108,08 114,93 100,51 210,70 134,13 1 335,18
4.3.1. Pagrindinė dalis* 650,34 134,63 93,27 100,88 88,56 190,19 116,91 1 255,33
4.3.2. Palūkanos 27,53 17,72 14,81 14,05 11,95 20,51 17,22 79,85
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 604,54 604,54 604,54 604,54 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 604,54 604,54 604,54 604,54 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 2,26 2,26 2,26 2,26 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 2,26 2,26 2,26 2,26 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 2 218,66 275,44 459,44 81,96 48,25 132,04 47,14 631,04
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 95,26 11,81 20,07 3,57 2,11 5,77 2,06 27,57
5.1.1. Pagrindinė dalis** 94,79 11,37 19,68 3,18 1,74 5,10 1,46 24,70
5.1.2. Palūkanos 0,47 0,45 0,38 0,39 0,37 0,67 0,60 2,88
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 495,09 185,78 304,84 54,48 32,00 87,57 31,26 418,53
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 487,86 178,94 299,00 48,50 26,44 77,41 22,15 374,87
5.2.2. Palūkanos 7,24 6,84 5,84 5,98 5,56 10,16 9,11 43,66
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 628,31 77,85 134,53 23,91 14,14 38,70 13,81 184,94
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 625,21 74,84 131,95 21,27 11,68 34,21 9,79 165,64
5.3.2. Palūkanos 3,10 3,01 2,58 2,64 2,46 4,49 4,03 19,29
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 2 896,53 7 203,46 3 873,05 1 947,70 1 885,18 2 056,44 551,64 15 010,53
A.1. Pagrindinė dalis 2 858,21 7 103,74 3 688,42 1 871,93 1 747,11 1 841,51 392,15 12 907,22
A.2. Palūkanos 38,33 99,72 184,62 75,77 138,07 214,93 159,49 2 103,31
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 123,43
neterminuotos paskolos 202,84
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 55,52
neterminuotos paskolos 15,78
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 883,31
neterminuotos paskolos 239,52
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 363,63
neterminuotos paskolos 105,84
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24