Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2022 - II ketv.

sorting sorting Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) sorting 1 – 2 metai (mėnesiais) sorting Daugiau kaip 2 metai
sorting Pagal pareikalavimą sorting 0–3 sorting 4–6 sorting 7–9 sorting 10–12 sorting 13–18 sorting 19–24
1. Valdžios sektorius - 815,49 578,47 547,83 1 038,03 327,08 804,43 14 319,17
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 259,61 44,49 25,69 483,49 245,75 689,79 10 195,49
1.1.1. Pagrindinė dalis - 244,59 - 12,81 426,28 191,00 620,96 8 978,08
1.1.2. Palūkanos - 15,02 44,49 12,88 57,21 54,75 68,83 1 217,41
1.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos - 74,88 52,98 41,14 73,54 81,33 114,64 4 123,68
1.3.1. Pagrindinė dalis - 70,61 44,85 35,17 67,53 70,75 102,71 3 810,31
1.3.2. Palūkanos - 4,27 8,13 5,97 6,01 10,58 11,93 313,37
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,97 0,97 0,97 0,97 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 0,97 0,97 0,97 0,97 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 480,03 480,03 480,03 480,03 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 480,03 480,03 480,03 480,03 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 3 737,27 - - - - - 716,20
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 716,20
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 716,20
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 3 737,27 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 3 737,27 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 2 138,84 2 140,42 2 138,89 2 138,84 1,58 0,05 62,25
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - - 1,58 0,05 - 1,58 0,05 62,25
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 54,12
3.1.2. Palūkanos - - 1,58 0,05 - 1,58 0,05 8,13
3.2. Pinigai ir indėliai - 2 104,74 2 104,74 2 104,74 2 104,74 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 2 104,74 2 104,74 2 104,74 2 104,74 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,87 0,87 0,87 0,87 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,87 0,87 0,87 0,87 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 33,23 33,23 33,23 33,23 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 33,23 33,23 33,23 33,23 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 398,46 1 226,04 1 047,74 1 037,19 1 066,37 490,52 128,95 2 136,41
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 19,49 4,88 17,27 20,78 283,64 14,82 1 259,18
4.1.1. Pagrindinė dalis - 0,02 3,80 17,20 6,36 263,40 0,65 1 156,41
4.1.2. Palūkanos - 19,47 1,08 0,07 14,42 20,24 14,17 102,77
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 398,46 262,09 98,40 75,46 101,13 206,88 114,13 877,23
4.3.1. Pagrindinė dalis* 392,88 233,09 80,13 62,11 86,00 185,76 97,72 762,65
4.3.2. Palūkanos 5,58 29,00 18,27 13,35 15,13 21,12 16,41 114,58
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 914,93 914,93 914,93 914,93 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 914,93 914,93 914,93 914,93 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 29,53 29,53 29,53 29,53 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 29,53 29,53 29,53 29,53 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 4 625,45 770,94 220,40 88,24 96,80 177,46 71,11 978,62
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 83,63 13,88 4,93 2,22 2,42 4,47 1,79 24,69
5.1.1. Pagrindinė dalis** 83,28 12,80 4,50 1,89 2,08 3,84 1,28 19,16
5.1.2. Palūkanos 0,35 1,08 0,43 0,33 0,34 0,63 0,51 5,53
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 999,97 330,50 137,98 66,44 72,31 134,23 53,79 740,18
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 991,58 298,31 125,36 56,42 62,19 115,23 38,47 574,27
5.2.2. Palūkanos 8,39 32,19 12,62 10,02 10,12 19,00 15,32 165,91
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 2 541,85 426,56 77,49 19,58 22,07 38,76 15,53 213,75
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 2 531,80 416,61 73,43 16,66 19,14 33,27 11,11 165,84
5.3.2. Palūkanos 10,05 9,95 4,06 2,92 2,93 5,49 4,42 47,91
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 5 023,91 8 688,58 3 987,03 3 812,15 4 340,04 996,64 1 004,54 18 212,65
A.1. Pagrindinė dalis 4 999,54 8 577,60 3 896,37 3 766,56 4 233,88 863,25 872,90 16 237,04
A.2. Palūkanos 24,37 110,98 90,66 45,59 106,16 133,39 131,64 1 975,61
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 49,31
neterminuotos paskolos 214,20
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 67,03
neterminuotos paskolos 8,38
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 1 514,29
neterminuotos paskolos 251,18
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 2 356,21
neterminuotos paskolos 72,53
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24