Lietuvos bankas

Duomenys apie numatomus būsimų skolos mokėjimų laikotarpius ir mokėtinas sumas (įskaitant ir palūkanas).

Likučiai laikotarpio pabaigoje pateikiami milijonais eurų nominaliąja verte.

Suskleisti
Laikotarpis

Matavimo vienetai: Eurai (milijonai)
Laikotarpis: 2018 - IV ketv.

Metai arba trumpesnis laikotarpis (mėnesiais) 1 – 2 metai (mėnesiais) Daugiau kaip 2 metai
Pagal pareikalavimą 0–3 4–6 7–9 10–12 13–18 19–24
1. Valdžios sektorius - 460,40 355,71 427,64 348,91 1 722,02 260,83 11 929,53
1.1. Skolos vertybiniai popieriai - 197,74 70,47 139,23 61,81 1 664,49 176,51 9 598,97
1.1.1. Pagrindinė dalis - 50,46 37,76 0,05 8,69 1 484,81 34,33 8 320,69
1.1.2. Palūkanos - 147,28 32,71 139,18 53,12 179,68 142,18 1 278,28
1.2. Pinigai ir indėliai - 4,63 4,63 4,63 4,63 - - -
1.2.1. Pagrindinė dalis - 4,63 4,63 4,63 4,63 - - -
1.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.3. Paskolos - 17,22 39,80 42,96 41,65 57,54 84,32 2 330,56
1.3.1. Pagrindinė dalis - 9,99 26,58 26,76 25,00 37,16 51,54 1 612,17
1.3.2. Palūkanos - 7,23 13,22 16,20 16,65 20,38 32,78 718,40
1.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 1,62 1,62 1,62 1,62 - - -
1.4.1. Pagrindinė dalis - 1,62 1,62 1,62 1,62 - - -
1.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
1.5. Kiti įsipareigojimai - 239,20 239,20 239,20 239,20 - - -
1.5.1. Pagrindinė dalis - 239,20 239,20 239,20 239,20 - - -
1.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2. Lietuvos bankas - 9 219,32 - - - - - 166,80
2.1. Specialiosios skolinimosi teisės - - - - - - - 166,80
2.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - 166,80
2.1.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.2. Skolos vertybiniai popieriai - - - - - - - -
2.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.3. Pinigai ir indėliai - 9 219,32 - - - - - -
2.3.1. Pagrindinė dalis - 9 219,32 - - - - - -
2.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.4. Paskolos - - - - - - - -
2.4.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.5. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - - - - - - - -
2.5.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
2.6. Kiti įsipareigojimai - - - - - - - -
2.6.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
2.6.2. Palūkanos - - - - - - - -
3. Indėlių bendrovės - 933,73 933,69 933,69 933,81 0,04 20,12 0,81
3.1. Skolos vertybiniai popieriai - 0,04 - - 0,12 0,04 20,12 0,81
3.1.1. Pagrindinė dalis - - - - - - 20,00 0,60
3.1.2. Palūkanos - 0,04 - - 0,12 0,04 0,12 0,21
3.2. Pinigai ir indėliai - 926,86 926,86 926,86 926,86 - - -
3.2.1. Pagrindinė dalis - 926,86 926,86 926,86 926,86 - - -
3.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.3. Paskolos - - - - - - - -
3.3.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
3.3.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 0,29 0,29 0,29 0,29 - - -
3.4.1. Pagrindinė dalis - 0,29 0,29 0,29 0,29 - - -
3.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
3.5. Kiti įsipareigojimai - 6,54 6,54 6,54 6,54 - - -
3.5.1. Pagrindinė dalis - 6,54 6,54 6,54 6,54 - - -
3.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
4. Kiti sektoriai 502,89 715,19 721,34 747,58 735,97 158,41 197,05 2 174,93
4.1. Skolos vertybiniai popieriai - 2,00 1,52 19,60 1,33 0,18 20,60 915,04
4.1.1. Pagrindinė dalis - 2,00 1,50 0,65 1,25 0,16 1,58 809,32
4.1.2. Palūkanos - - 0,02 18,95 0,08 0,02 19,02 105,72
4.2. Pinigai ir indėliai - - - - - - - -
4.2.1. Pagrindinė dalis - - - - - - - -
4.2.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.3. Paskolos 502,89 102,38 109,01 117,17 123,83 158,23 176,45 1 259,89
4.3.1. Pagrindinė dalis* 480,36 86,35 91,34 101,50 109,00 133,30 154,53 1 159,73
4.3.2. Palūkanos 22,53 16,03 17,67 15,67 14,83 24,93 21,92 100,16
4.4. Prekybos kreditai ir išankstiniai mokėjimai - 609,22 609,22 609,22 609,22 - - -
4.4.1. Pagrindinė dalis - 609,22 609,22 609,22 609,22 - - -
4.4.2. Palūkanos - - - - - - - -
4.5. Kiti įsipareigojimai - 1,59 1,59 1,59 1,59 - - -
4.5.1. Pagrindinė dalis - 1,59 1,59 1,59 1,59 - - -
4.5.2. Palūkanos - - - - - - - -
5. Tiesioginių investicijų įsipareigojimai 1 569,05 774,08 247,61 25,59 97,95 107,91 153,19 508,16
5.1. Įsipareigojimai tiesioginių investicijų įmonėms 87,36 44,86 13,37 1,52 5,78 6,84 9,71 32,22
5.1.1. Pagrindinė dalis** 86,94 44,20 12,85 1,08 5,33 6,04 8,98 29,79
5.1.2. Palūkanos 0,41 0,66 0,52 0,45 0,46 0,80 0,73 2,43
5.2. Įsipareigojimai tiesioginiams investuotojams 1 045,27 518,53 164,28 17,21 65,79 73,24 103,97 344,92
5.2.1. Pagrindinė dalis*** 1 040,54 511,16 158,59 12,39 60,87 64,70 96,15 318,90
5.2.2. Palūkanos 4,73 7,37 5,69 4,82 4,91 8,54 7,82 26,01
5.3. Įsipareigojimai susietose įmonėse 436,43 210,70 69,97 6,85 26,37 27,82 39,50 131,02
5.3.1. Pagrindinė dalis**** 434,52 207,77 67,76 5,01 24,50 24,58 36,53 121,14
5.3.2. Palūkanos 1,91 2,93 2,20 1,84 1,87 3,25 2,97 9,88
A. Bendrosios skolos užsieniui mokėjimai iš viso 2 071,94 12 102,73 2 258,35 2 134,50 2 116,63 1 988,38 631,19 14 780,24
A.1. Pagrindinė dalis 2 042,36 11 921,19 2 186,32 1 937,39 2 024,59 1 750,75 403,64 12 539,15
A.2. Palūkanos 29,58 181,54 72,03 197,11 92,04 237,64 227,55 2 241,09
 
 
Papildoma informacija  
* į 4.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 120,91
neterminuotos paskolos 128,02
** į 5.1.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 46,00
neterminuotos paskolos 19,66
*** į 5.2.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 590,20
neterminuotos paskolos 210,42
**** į 5.3.1 grupę „Pagal pareikalavimą“ įeina:  
paskolos iki pareikalavimo 259,12
neterminuotos paskolos 79,93
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24